Frihed til læring. Undervisningsform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihed til læring. Undervisningsform"

Transkript

1 Viden INDSIGT ov er blik danske virksomheder anbefaler

2 Frihed til læring Undervisningsform Ledelses- og personaleområdet er i dag kendetegnet ved, at arbejde og uddannelse ikke er to forskellige ting, men i stedet en integreret del af samme hverdag. Og der er bred enighed om, at en-dags eller tre-dages kurser og konferencer ikke nytter, når der virkelig er behov for at lære og forstå faglige discipliner inden for ledelses- og personaleområdet. På denne baggrund har Aktiv Kurser / Probana med stor succes præsenteret denne palette af nye lederuddannelser, der dels er baseret på kursusdage med undervisning i samtlige faglige discipliner inden for ledelsesområdet, og dels er baseret på e-learning, hvor deltagerne har frihed til og mulighed for at fordybe sig i den nyeste viden, teori, begreber, problemstillinger og værktøjer inden for moderne ledelse, psykologi og HRM. E-learning giver en unik læringsplatform for professionelle erhvervsfolk, der til daglig har travlt og ikke har mulighed for at rive hele dage eller uger ud til efteruddannelse. Uddannelserne, der er præsenteret i denne folder, har på rekordtid samlet eliten af ledere og personaleansvarlige fra både den private og offentlige sektor. Ikke mindst pga. det stærkt stigende behov for ny viden inden for ledelsesområdet, men også fordi der her er frihed til at lære, når og hvor det passer deltagerne. Det har længe været umuligt for erhvervsfolk at få indsigt i de vigtige områder og den teori, der bl.a. formidles på Handelshøjskolerne. Metodikken på vores uddannelser faciliterer viden, indsigt og læring på deltagernes betingelser, og kombinerer den teoretiske tilgang med masser af eksempler og cases fra erhvervslivet. Uddannelsernes indhold er ofte inspireret af undervisningen på de videregående uddannelser, hvorfra de fleste af virksomhedens undervisere har deres baggrund. Uddannelserne byder også på spændende indlæg fra landets førende og mest markante erhvervspsykologer, personalechefer og direktører, der alle har mange års erfaring inden for ledelsesog personaleområdet. Det vil glæde os at se Dem og Deres kolleger på Aktiv Kurser i den kommende sæson. Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et onlinedialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Selve undervisningen består af teori, cases, jobrelaterede opgaver og intensive kursusdage på handelshøjskoleniveau samt en afsluttende eksamen. Alle deltagere modtager automatisk referater fra kursusdagene, og hvis De ikke kan deltage, vil De få tilsendt det relevante materiale, som bliver udleveret ifm. undervisningen. Hvert undervisningsmodul er planlagt af underviserne og er disponeret i lektionsplaner, som er tilgængelige for deltagerne via internettet. Krav til udstyr For at kunne deltage på kurserne skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en adresse.

3 Indhold Proceskonsulent Erhvervspsykologi Stress Management Konsulent Effektiv Kommunikationsledelse Chefsekretær/Mellemleder Fra chefsekretær til HR ansvarlig Lederuddannelsen Personalejura Coach HR Konsulent HR Master Arbejdsmiljøkonsulent Executive Master Programme Lean Projektleder Projektleder Integrationskonsulent

4 PUK Proceskonsulent Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for ledere med personaleansvar på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder. Uddannelsen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systemisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt proceskonsulentarbejde med organisatoriske problemstillinger, herunder konsultation, supervision, coaching, personale- og organisationsudvikling. Proceskonsulentuddannelsen, PUK, bygger på de mest centrale områder inden for kommunikationsteori, moderne filosofi og ledelse og belyser over tre moduler proceskonsulentens rolle, ansvar og opgaver. EPU Erhvervspsykologi At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske faktorer i organisationen herunder følelser, interaktion, HRM, processer og udvikling. Erhvervspsykologi-uddannelsen, EPU, bygger på de mest centrale områder inden for organisationspsykologi, personaleudvikling, organisationsforandring og læring. Undervisningen foregår på et højt niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis. Jeg oplever, at alle moduler har været rigtig gode. Kan kun synes, at det er en skam, at det allerede er slut. Underviseren har været fantastisk inspirerende, og jeg har følt mig inspireret til at benytte min nye viden med det samme og oplever, at det har gjort en forskel på min tilgang til mit job. Sundhedskonsulent Christina Rud-Johansen Post Danmark Jeg synes uddannelsen har været virkelig god. Jeg synes der har været et særdeles godt serviceniveau i forbindelse med uddannelsen. Jeg har især fundet tilbagemeldingerne i forbindelse med de afleverede cases meget konstruktive og nyttige. HR Konsulent Rikke Gade Bisgaard Software Innovation A/S Jeg vil gerne rose underviserne for deres indlæg på uddannelsen. Jeg fik meget med hjem de var spændende, inspirende og formåede at sætte nogle meget væsentlige begreber i perspektiv. Jeg har fået noget at tænke på det er jo herligt. Kriminalkommissær Helle Arnold Rasmussen Politiets Efterretningstjeneste Jeg har fået utroligt meget ud af uddannelsen. E-learningsplatformen er lige til og suppleres med præsentationer og diskussionsforums. Materialet og forelæsningerne supplerer hinanden rigtigt godt. De forskellige cases udfordrer én i forløbet, men mest af alt er feedback en på de fiktive cases ganske enkelt sublim. Afdelingsleder Lasse Wamsler Post Danmark Meget levende og dygtige forelæsere, som brænder for emnerne. Medarbejderudviklingschef Poul Hansen Codan Rigtig god uddannelse udfra et godt koncept. Det er en rigtig god ide at kombinere e-learning med et antal fysiske kursusdage og afleveringsopgaver, der gør at man bliver holdt til ilden. IT-Consultant Birgit Anette Hansen Danisco A/S Kursusdagene var gode, og det skyldes ikke mindst de kompetente undervisere. HR Konsulent Bjarne Olsen TDC Totalløsninger Tak for et lærerigt, spændende og udbytterigt kursusforløb. Konsulent Melanie Claire Jørgensen CREDO consulting 4 4

5 SMK Stress Management Konsulent Stabilitet, struktur og forudsigelighed er blevet afløst af krav om omstillingsparathed, fleksibilitet og dynamik. Samtidig er stress et stadigt stigende problem. Stress management konsulent uddannelsen bygger på de centrale områder inden for moderne filosofi og stressteori og vil give dig en solid teoretisk indføring i stress som samfundsmæssigt fænomen samt en række praktiske redskaber til at genkende, håndtere og afhjælpe stress i eget såvel som andres arbejdsliv. EKL Effektiv Kommunikationsledelse Målrettet udvikling af både ledere og medarbejderes kommunikationskompetencer er en investering, der kan betale sig i en verden, hvor de små marginaler kan gøre hele forskellen. Effektiv Kommunikationsledelse er en uddannelse, der henvender sig til direktører, ledere og personaleansvarlige i offentlige og private virksomheder, som ønsker at lære om de ofte usynlige psykologiske og sociale faktorer, der gør sig gældende i hverdagens kommunikation. Uddannelsen var rigtig god materialet var spændende, på højt niveau og virkelig lærerigt. Kursusdagen var til UG«, og den klædte os godt på til at gøre os nogle tanker om stress og til at overføre det til at blive en del af vores tanker omkring psykisk arbejdsmiljø. Chefkoordinator Anne Isaksen Sonofon SMK har været et godt forløb med et udbytte, der blev større end min forventning før opstart. Jeg føler mig nu meget tryg ved, at jeg kan tage kontakt med en stress-ramt og virkelig bidrage positivt såvel i forhold til individet som til organisationen. Human Resource manager Merete Katborg Babcock & Wilcox Vølund ApS Det er første gang jeg beskæftiger mig med e-læring og kursusdeltagelse på denne måde og det tiltaler mig meget. Min skepsis er væk og jeg synes det fungerer overraskende godt. Det er min opfattelse, at I har formået at finde de gode og nyttige ting fra Jeres litteraturbank til faget. Kursusdagene har indtil videre fungeret godt rammer og forplejning er i top. Kursusdeltagerne og instruktørerne virker top motiverede og alle synes at have overblik over kursets forløb og deres individuelle roller det fortæller om et godt informationsniveau hos kursusudbyderen. Leder Jan Grønhøj Christinelund Meget fint med selvstudiumsformen e-learning«, da det giver mulighed for, at personer som undertegnede, med et meget stort arbejdspres i dagligdagen, kan gennemføre kurset på fleksible tidspunkter. Børne- og Kulturchef Søren Michael Christensen Bogense Kommune Uddannelsen har fungeret rigtigt godt for mig, idet jeg har en meget travl hverdag både arbejdsmæssigt og privat, hvorfor det har været vigtigt at jeg kunne læse og/eller løse opgaver, når jeg havde tid. Samtidig synes jeg, at de 3 forelæsningsdage har være meget givtige med professionelle oplægsholdere. Endelig vil jeg sige, at indholdet var yderst relevant for mig i forbindelse med et jobskifte, hvor jeg helt klart skal anvende det lærte. Det var naturligvis en god motivationsfaktor. Så alt i alt tak for det. Der skal lyde en stor ros til Probana for EKLuddannelsen. Uddannelsesplatformen har virket perfekt, og holdenes størrelse bevirkede at forelæsningerne var utrolige intensive og gav hver enkelt deltager et stort udbytte. Holdets størrelse har desuden betydet at jeg har fået nogle gode kontakter, som jeg kan benytte mig af. Økonomichef Per Jensen Enemærke & Petersen A/S Supergod uddannelse. Feedback på de tre cases har været rigtig lærerigt. Strategy & Market Relations Mette Heerulff Danske Bank A/S Chefsekretær Aase Møller AF-Storstrøm 5 5

6 MLU Chefsekretær/Mellemleder Mange chefsekretærer fungerer allerede i dag som mellemledere. Bevidst eller ubevidst. De nye organisationsformer og arbejdsmetoder har udvisket de traditionelle sekretæropgaver, og chefsekretærer både i det private og offentlige står pt. over for helt nye udfordringer og ansvarsområder. Mellemlederuddannelsen, MLU, giver indsigt i hvad ledelse er, hvad det indebærer, hvilke krav det stiller, og hvordan chefsekretæren kan udfylde lederrollen så effektivt som muligt. HRS Fra chefsekretær til HR-ansvarlig Chefsekretærens rolle inden for HRM har allerede i mange private og offentlige virksomheder fået en afgørende betydning for udvikling og vækst. På denne uddannelse præsenteres over tre moduler en række eksempler på, hvorledes chefsekretæren med den rigtige viden og grundige indsigt i de faglige discipliner inden for personaleledelse bedre end nogen anden kan varetage, etablere og udbygge personalemæssige arbejdsopgaver i virksomheden. Rigtig god uddannelse med fokus lagt på en masse områder, som jeg kan bruge aktivt i mit daglige arbejde. For alle med en travl hverdag, er det en rigtig god måde at videreuddanne sig på. Jeg har læst og arbejdet præcist, når det har passet mig og min familie. Når man først har gennemgået én E-learning uddannelse, får man lyst til flere. Chefsekretær Anne Dorthe Petersen Electrolux Denmark A/S Den bedste uddannelse jeg har været på længe. En god måde at undervise på med e-learning og forelæsning. Executive Admin Assistant Sandra Frederiksen Novozymes Endelig en super effektiv uddannelse specielt for chefsekretærer med opkvalificering om bl.a. nye org.- og ledelsesstrategier. E-learning kombineneret med effektive forelæsninger er en genial undervisningsform, som fungerer perfekt i en ellers travl hverdag. Borgmestersekretær Lene Toft Dalgaard Fredericia Kommune Supergod uddannelse. Godt materiale, gode forelæsninger og utrolig værdifuld case feedback! Chefkoordinator Anne Isaksen Sonofon Det har været et rigtig godt forløb, som jeg har været glad for. E-learning processen har været god for mig, for jeg har selv kunnet strukturere min læsning. Samtidig har det været rigtig godt med de 3 kursusdage, hvor jeg har fået samling på pensum fra det modul jeg lige har læst. Rigtig gode undervisere! E-learning har selvfølgelig stillet nogle krav til mig selv omkring disciplin, men jeg har nydt selv at kunne bestemme hvornår og i hvilket tempo jeg vil læse. Alt i alt et super godt kursus, som har givet mig et godt grundlag for udførelsen af mit job. Direktionssekretær Siri Ryyd Gerstenberg Schröder Kanon godt kursus med masser af spændende teori og meget kompetente undervisere. Super service i form af god og uddybende feedback på casebesvarelserne. Yderst professionelt stor ros og tak til Probana! Sekretær Susanne Scharbau Pedersen Nordisk Råd Jeg synes HRS har været utrolig spændende og udbytterigt. Undervisningsformen med E-learning og undervisningsdage er nemmere at få plads til i hverdagen. Underviserne har været kompetente, relevante og faglig dygtige. Der har været plads til, at få drøftet egne problemstillinger eller spørgsmål i forbindelse med caseløsningen. Jeg synes det har været spændende og udfordrende at holde min egen opgaveløsning i hverdagen op mod den teoretiske del. Et spændende forløb der kan anbefales. Sagsbehandler Jeanette Nørregaard Fyns Amt 6 6

7 NLU Lederuddannelsen Uddannelsen henvender sig til ledere på alle niveauer, der ønsker at udvikle deres ledelseskompetencer, så de med større sikkerhed kan bidrage med udviklingen af organisationen. NLU-uddannelsen styrker især deltagernes kommunikation og samspil med kolleger, direktionen og medarbejderne, og sætter indgående fokus på de moderen metoder og værktøjer inden for strategi og ledelse. PJU Personalejura Et intensivt udviklingsforløb for ledere og praktikere, der ønsker at være på forkant med lovgivningen og udviklingen på arbejdsmarkedet. Undervisningen giver deltageren en grundig gennemgang af og tilgang til de forskellige aftalesystemer, overenskomster, love og praksiser. Uddannelsen er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om organisationsudvikling og belyser over tre moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for personalejura løses optimalt. Mine forventninger til NLU uddannelsen er fuldt ud blevet indfriede. Især forelæsningerne har været meget inspirerende og har sammen med pensum og case opgaverne givet mig indsigt i og bevidsthed om lederrollen. Jeg har desuden kunnet tage konkrete værktøjer og systemer med mig fra uddannelsen, som jeg kan bruge i min hverdag som nyudnævnt leder. Area Sales Manager Lars Stæhr Jensen PPC Denmark Jeg synes, det var forbavsende nemt at omstille sig til e-learning konceptet og en kæmpe fordel i en travl hverdag at kunne læse, når man bedst har tid. Kursusdagene, som tilknyttes hvert modul, fungerer efter hensigten. Man udveksler, uddyber og får tilføjet viden, der supplerer pensum. Training Coordinator Anette Bodam ISS Management A/S Efter en gennemgang af PROBANAs hjemmeside fik jeg indtryk af seriøsitet og blev ikke skuffet. Modulopdelingen gør uddannelsen overskuelig og overkommelig i en travl hverdag. Pensum er inspirerende og de løbende check-spørgsmål samt en case besvarelse efter hvert modul holder dig fokuseret. Kursusdagene er afgjort prikken over i et, de sætter pensum i perspektiv. Jeg glæder mig til at omsætte min nye viden til praksis. Presales & PS Manager Frank Gamsted Kaae PROACT Systems A/S Det er godt at få sat noget teori på meget af det man sidder med i hverdagen. For mig har det også været rart at være sammen med ligestillede«. Bogholderileder Mette Mehlsen V. Guldmann A/S Med hensyn til Probanas valg af emner og udformningen af kursusmaterialet var jeg særdeles tilfreds. Materialet var opdelt på en nem og overskuelig måde med mange hjælpemuligheder til søgning i tekst. Udgangspunkt er at man læser materialet via nettet men der findes printervenlig version af alt materialet. Emnevalget i de forskellige moduler gav et klart overblik over netop ansættelsesretslige regler og problemstillinger som jeg efterspurgte. Der var en fin rød tråd gennem emnerne i alle 3 moduler og ved aflevering af opgaver var der en god tilbagemelding fra underviser. Underviseren gav en god og fin beskrivelse af besvarelsen med tilbud om yderlige uddybning hvis det var et ønske. Mit udbytte af kurset har i alle træk svaret til mine forventninger og jeg vil ikke betænke mig i at anbefale det til andre. Konsulent Jane Skov Dansk Psykolog forening Uddannelsen er virkelig god. Kursusdagene var effektive med grundig gennemgang og forståelige informationer i relation til materialet på elæringsplatformen til modulerne. Kan varmt anbefales. Lønningsbogholder Ulla Holm Electrolux Laundry System Perfekt kombination af e-learing og kursusdage, gode undervisere samt nem og brugervenlig elæringsplatfom. Kan anbefales til alle, som ønsker at være på forkant med udviklingen inden for personaleområdet! Personalekonsulent Hanne Memhave Handelsfinans A/S 7 7

8 COU HRK Coach Det kræver styrke, handling og kompetence at være en god leder, men en dygtig coach bruger først og fremmest sine følelser, sin empati og sin interaktion. Coaching består i at udvikle og udfolde egne og andres ressourcer gennem observation og feedback. At reflektere og motivere sine medarbejdere til at yde det optimale. Coach-uddannelsen, COU, bygger på de mest centrale områder og færdigheder inden for coaching, motivation, kommunikation, spørgeteknikker, aktiv lytning og feedback. HR Konsulent Det kræver viden indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning ifm. virksomhedernes planlægning, og der stilles større krav end nogensinde til den personaleansvarlige. HR-konsulentuddannelsen, HRK, tager udgangspunkt i den grundlæggende læring om HRM og belyser over seks moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for Human Ressource Management løses optimalt, og hvordan HR-konsulenten kan optimere processerne i organisationen. Kombinationen af E-learning og forelæsninger har været en perfekt kombination for mig. Det faglige indhold i kurset har været af meget høj kvalitet og utrolig inspirerende og lærerigt. Den største og mest positive oplevelse på kurset har været den utrolig gode feedback der er blevet givet på caseopgaverne. Jeg følte en langt bedre opfølgning end på kurser uden e-learning. Forelæsningerne har været en god oplevelse med mulighed for at møde andre deltagere og prøve coaching i praksis med hjælp fra dygtige og engagerede undervisere. Teamleder Else Gammelgaard Madsen Tetra Pak Hoyer A/S Det er en yderst spændende og fleksibel måde at lære på, så det er helt sikkert vejen frem. Driftsleder Niels Schilling Gram Equipment Coachuddannelsen på Aktiv Kurser / Probana har på en overskuelig og spændende måde givet mig viden, systematik, værktøj, lyst og respekt for coaching tak til undervisere, medstuderende og Probana for et godt forløb en god uddannelse Personalechef Lars Roost Dinesen Holbæk Kommune Probana er imødekommende og parate til at genvurdere og sparre med afsæt i øvelserne på uddannelsesplatformen det virker stærkt! Personaleudviklingschef Johnny Tauman Ribe Kommune Fantastisk god uddannelse. Underviserne forstod at skabe en rigtig god debat blandt deltagerne, hvilket gjorde kursusdagene spændende og særdeles lærerige. HR Manager Jeanette Rasmussen Fujitsu Siemens Computers A/S Generelt stor ros til Probana for at have styr på hele forløbet. Der er ingen slinger i valsen undervejs og alt ting virker meget professionelt. Fantastisk god uddannelse! HR Konsulent Linda Dam Havmøller ECCO Sko A/S Jeg kan med glæde anbefale andre HR personer, HRK uddannelsen en faglig og udfordrende uddannelse, med spændende cases og udviklende lærdom. Noget helt ekseptionelt er måden opgaver og eksamen varetages på meget professionelt styret ud til kursistens egen arbejdsplads«en kæmpefordel for kursisten bestemt en undervisningsform, jeg kan anbefale, og som jeg med glæde vil søge en anden gang. Rekrutteringskonsulent Kirsten Hedegaard Fynsk Excellent Match A/S, Search & Selection Supergod uddannelse. Underviserne var gode til at formidle budskaberne. Kan varmt anbefales! Personalechef Anna Maria Høyer Rosendahl A/S 8 8

9 HRM LAU HR Master HR Master-uddannelsen beskæftiger sig med de forretningsorienterede og strategiske sider af Human Resource Management, herunder overordnet ledelse af personalefunktionen, udarbejdelse af virksomhedens HR strategier, koblingen mellem ledelse og HR og avanceret organisations- og medarbejderudvikling, indarbejdelse af HR strategien i virksomhedens samlede forretningsstrategier mv. Arbejdsmiljøkonsulent Arbejdsmiljøkonsulentuddannelsen sætter nye standarder indenfor læring og uddannelse for både HR folk og sikkerhedsrepræsentanter. Uddannelsesforløbet omfatter alle vigtige aspekter omkring arbejdsmiljø, men også undervisning i HR, kommunikation, psykologi og stresshåndtering. Aktiv Kurser er, som den eneste uddannelsesinstitution i Danmark, evalueret og godkendt af både Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut til at udbyde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse online«. Undervisningen på HR Masteruddannelsen var utrolig inspirerende, teoretisk vedkommende og udbytterig. Både instruktører og deltagere var engagerede og motiverede til at yde deres bedste og det gjorde de/vi! HR Partner Marianne Blanchholm Dupont Danske Bank HR Masteruddannelsen har vist sig at indeholde teorier, modeller og praksis som er anvendelige i forhold til udfordringerne i mit nuværende job. Teorien og undervisningen er på et tilfredstillende højt fagligt niveau og er dejligt komprimeret uden at tabe substans. Den frie netbaserede læseform og muligheden for selv at tilrettelægge sit studium har ligeledes været medvirkende til, at jeg valgte HR Master. HR Manager Jan Erik Elgaard Djurslands Bank Probana udviser meget stor proffessionalisme i hele opbygningen af kurset. undervisningen skal presses ind i en travl hverdag og de har tydeligvis mange erfaringer med erhvervslivet i struktureringen af kurset. Jeg kan godt lide det selvstændige arbejde, kombineret med nogle rigtigt inspirerende kursusdage giver det en god helhed. Læsematerialet er bygget op så teori bliver spændende og relevant. Underviserne kommer fra erhvervslivet såvel som højere uddannelsesinstitutioner, kombinationen giver et godt mix mellem teori og praksis. Systemerne er brugervenlige og dialogen er tæt og nærværende med kontaktpersonerne, der gør meget ud af at samle løse tråde. Adm. & Quality Manager Anne Persson Teleperformance Danmark A/S Endelig en arbejdsmiljøuddannelse der kombinerer fokus på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Vi har længe efterspurgt viden og værktøjer til at forebygge og håndtere stress, hvilket uddannelsen har givet os. Sonofons arbejdsmiljørepræsentanter er derved blevet rustet til både at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Kombinationen af e-læring og kursusdage har fungeret perfekt og har medført at vores arbejdsmiljørepræsentanter har oplevet en lærerig vekselvirkning mellem teori og praksis. Uddannelsesplatformen er nem og overskuelig og skaber et værdifuldt fundament for diskussion og erfaringsudveksling deltagerne imellem. Samtidig er vi glade for at vores arbejdsmiljørepræsentanter udover arbejdsmiljøbeviset har fået et bevis for at de har gennemgået Stress Management Konsulentuddannelsen. Dette har virket motiverende på vores medarbejdere, hvis personlige udbytte har været stort. Vores arbejdsmiljørepræsentanter skulle gennemgå en arbejdsmiljøuddannelse, og i stedet for at gøre som vi plejede, valgte vi denne gang at gøre noget ekstra ud af det og tilbyde dem en mulighed for virkelig at lære om arbejdsmiljøet og dermed for alvor tage udfordringen op mod mobning, stress, udbrændte medarbejdere etc. Vi kan kun anbefale andre virksomheder, der ønsker at arbejde seriøst med arbejdsmiljøet at samarbejde med Aktiv Kurser/Probana Management. HR Afdelingschef Suzanne Kvist Sonofon Jeg vil klart anbefale Probana og jeres kursusform til andre! Direktionsassistent Anne Rahbek Moment A/S 9 9

10 EMP LEAN Executive Master Programme Inspiration er kilden til ny viden, og skal virksomheden klare sig i konkurrencen, er både ledernes dygtighed og omstillingsevne afgørende faktorer for virksomhedens vækst og udvikling. EMP er en lederuddannelse for erfarne ledere med strategisk ansvar. Uddannelsen har fokus på den enkelte lederes evne og kompetence til at bruge egne ressourcer i samspil med andre. Undervisningen foregår på et høj kvalificeret niveau, og der sættes fokus på forretningsudvikling, strategi og mål, men også den enkelte deltageres ledelseseffektivitet, potentiale, kompetence og evne til at skabe resultater. EMP er et godt brush-up kursus samt giver en kvalificeret indføring i de nyeste teorier indenfor forretningsudvikling og ledelseseffektivitet. Kursusformen med tre e-learningmoduler, der kombineres med en kursusdag samt en casebesvarelse giver et effektivt indlæringsforløb. Direktør Niels Leth Espensen Berlingske Tidende Det blended e-learning koncept har for mig givet EMP uddannelsen en styrke sammenholdt med andre udbudte uddannelser. Det er i kombinationen mellem det fleksible internet baserede selvstudie, praksisrelevante casebesvarelser og ikke mindst i mødet med andre inspirerende kursister at den erhvervede viden virkelig falder på plads. For mig har det været en positiv oplevelse og Probana har hele vejen igennem udvist høj grad af professionalisme. Projektleder Pia Bährentz Becton Dickinson A/S Samlet set en fin indførelse i emnerne med en god kobling og afvejning mellem teori og praksis. Jeg er meget tilfreds med dybden i emnerne, der efter min mening giver et godt overblik og ønsker man at gå mere i dybden, kan yderligere relevant viden erhverves efterfølgende. Præcist sådan som jeg også havde håbet det ville være. Teknisk Direktør Jens Peter Madsen Carlsberg Tegl Jeg har haft stor glæde af EMP-forløbet og nydt de gode kursusdage! Direktør Margit Helle Thomsen MHT Consult ApS Lean projektleder Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for konsulenter, personaleansvarlige og ledere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i Lean-principperne og metoden i relation til internt og eksternt konsulentarbejde. Eksempler på effektiviseringsresultater med Lean fra danske virksomheder: - Halvering af fejlomkostninger. - Fordoblet effektivitet i administration, service og produktion % forbedring af kvalitet og ydelse. Jeg tilmeldte mig Probanas Lean Projektlederuddannelse fordi man på min arbejdsplads vil begynde at arbejde med værktøjerne inden for Lean. Jeg fandt Probana s uddannelse interessant fordi den strækker sig over længere tid, afslutter hvert modul med en caseopgave og en afsluttende eksamen. Tidshorisonten giver tid til at fordøje teorien. De tre kursusdage har været udbytterige og har givet mulighed for at netværke med andre deltagere på uddannelsen. Niveauet har været højt og uddannelsen giver en god ballast til at arbejde med Lean i praksis. Udviklingskonsulent Pia Haugaard Kalundborg Kommune Det er en god og helstøbt oplevelse at Probana formår, at koble teorien bag LEAN med indlæg fra virkelighedens verden. Administrations- og Udviklingschef Michael Niebling Park &Vej Vekslingen mellem læsning af pensum, undervisning og praktiske indlæg giver god mulighed for at relatere uddannelsens indhold til egen organisation. Chefkonsulent Jesper Stuhr Rambøll Danmark A/S Yderst professionel tilgang til kursisterne som til den faglige del. Spændende, udfordrende og meget lærerigt struktur hele uddannelsen igennem. Konsulent/leder Lars Elmkjær Holbæk Kommune 10 10

11 PLU IKU Projektleder Viden og erfaringer er vigtige ingredienser, hvis man skal have succes som projektleder i dag. Det gælder om at have gennemslagskraft, når man skal manøvrere mellem projekternes mange interessenter, det gælder også, når man skal løse konflikter i projektet, virke som facilitator eller coach for projektdeltagerne eller håndtere såvel positiv som negativ stress i projektgruppen. Integrationskonsulent Ledere og personaleansvarlige har mere end nogensinde før brug for læring om i mangfoldighedsledelse. Den nye integrationskonsulentuddannelse, IKU, belyser de centrale aspekter forbundet med mangfoldighedsledelse i såvel offentligt som privat regi. Integrationskonsulentuddannelsen er udviklet med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og er omkostningsfri for de deltagere, der allerede deltager på ét af vores andre uddannelsesforløb. Undervisningsmaterialet er udviklet i tæt samarbejde med Foreningen til integration af nydanskere (Foreningen Nydansker). Uddannelsen er baseret på e-learning og kombineres med en afsluttende eksamen. Metoden er moderne og fleksibel. Indlæring og resultater følges ad. Alle, der arbejder med integration burde uddanne sig til integrationskonsulent! En supergod uddannelse, der har givet mig en god indføring i både teori og praktisk projektledelse, og ikke mindst indsigt og forståelse for fælles sproget med andre Project Managers. Kursusdagene gav mig viden, indsigt og overblik, og bestod af en god fordeling af teori og praktisk udførelse, alt sammen under ledelse af meget kompetente undervisere. Assistant to Medical Director Joan Fischer Kildahl Novo Nordisk For mig har det været rigtigt praktisk at kunne bestemme tid og sted for, hvornår jeg havde lyst til at læse og udarbejde mine cases. Det var en god undervisningsform for mig, og kursusdagene på PLU var meget udbytterige både i teori og praksis. Jeg er faktisk meget tilfreds med uddannelsen. Project Manager Linda P.B. Lykke Ericsson Danmark A/S Yderst kompetent underviser dejligt at der trækkes så kvalificerede undervisere ind. Seniorkonsulent Tina Kierbyholm Orbicon Arbejdsmiljø Øst En super spændende og meget udbytterig uddannelse. Sammensætningen mellem e-learning og F2F learning (via kursusdagene) giver et virkelig godt fundament for læringsniveauet og ikke mindst en virkelig givende dialog og sparring mellem deltagerne. En god sammensætning af teori og praksis som giver de rette forudsætninger for god projektledelse. HR-Coordinator Anne Petersen Kvik A/S Jobkonsulent Selma Kayhan Jobexpres Høje Taastrup Kommune Igen et godt kursus. Meget motiverende at gennemføre et kursus som løber over en længere periode, det giver tid til eftertanke og nye ideer kan igangsættes på baggrund af det indlærte. Ingen undskyldning for ikke at gå i gang med kurset, da man selv planlægger hvornår man vi læse/løse opgaver. HR Konsulent Eva Merete Larsen FÆSTER SCi a/s Jeg har rigtig gode erfaringer med uddannelser fra Probana og denne er bestemt langt mere positiv end forventet. Jeg er især meget imponeret over den feedback der gives på opgaverne. Jeg har ikke tidligere prøvet noget tilsvarende det er langt mere effektivt end bare at få en karakter her lærer jeg virkelig noget. ICC Coach Else Gammelgaard Madsen Nyt Image Coaching Valget af IKU skete i ledtog med min HRK uddannelse ved Probana. IKU uddannelsen kan varmt anbefales man har målet for øje, at kursisten gennem seriøs indlærning klædes på til at varetage opgaven om at gøre forskellen på sigt. Kunderådgiver Anja Emilie Bech TDC Mobil A/S 11 11

12 Amaliegade 6, 1256 København K Design:

Efteruddannelse via internettet

Efteruddannelse via internettet Kursusk atalog Camilla Raymond, konsulent, cand.psych. og lektor på Universitetet & Handelshøjskolen Efteruddannelse via internettet Anne Karin Smidt, cand.psych., konsulent Arne Vestergaard, cand.psych.,

Læs mere

Kursusk atalog. Efteruddannelse via e-learning. Mini MBA. Psy kologi. HR og personaleledelse. Ledelse og lederudv ik ling. Personlig udv ik ling

Kursusk atalog. Efteruddannelse via e-learning. Mini MBA. Psy kologi. HR og personaleledelse. Ledelse og lederudv ik ling. Personlig udv ik ling Kursusk atalog Efteruddannelse via e-learning Mini MBA Psy kologi HR og personaleledelse Kommunik ation Ledelse og lederudv ik ling Coaching Personlig udv ik ling projektledelse ApS Viden indsigt overblik

Læs mere

Det psykologiske udviklingsaspekt

Det psykologiske udviklingsaspekt EPU Det psykologiske udviklingsaspekt ORGANISATIONEN I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisationsudvikling 08 personlig udviling 12 kommunikation & undervisningsteknik 17 arbejdsmiljø & stress 20 økonomi & regnskab 23 projektarbejde

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

- i en reformtid. Nyhedsbrev fra KTO & KL

- i en reformtid. Nyhedsbrev fra KTO & KL K O M P E T E N C E U D V I K L I N G - i en reformtid Nyhedsbrev fra KTO & KL NR. 01 AUGUST 2006 INDHOLD KOMPETENCEUDVIKLING NR. 01 AUGUST 2006 Udgiver KL og KTO Tine Weber Lars Daugaard Redaktion & tekst

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere