Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013"

Transkript

1 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013

2 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse fået nyt job, og Realdania søger derfor en ny til jobbet. I nærværende notat beskrives stillingen, forventninger til den rette kandidat samt lidt om de organisatoriske rammer, som projektlederen ansættes i. Notatet er udarbejdet af ekstern konsulent Grethe Munk på baggrund af skriftligt materiale fra Realdania samt drøftelser med projektchefen og projektledere i Realdania Debat. Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for Realdania Debat og Grethe Munk i relation til organisationen, jobbet og kandidatprofilen og danner således grundlag for udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidatens egnethed. Yderligere oplysninger om jobbet kan indhentes hos ekstern konsulent Grethe Munk på tlf eller hos projektchef Mette Lindberg Om Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed. Realdania blev etableret i 2000 og har udviklet sig til en koncern, der foruden moderselskabet omfatter tre datterselskaber. Det er Realdanias mission at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Det sker gennem støtte til almennyttige formål inden for det byggede miljø i Danmark. Støtten finansieres gennem Realdanias investeringsvirksomhed. Realdania Debat faciliterer et netværk for Realdanias medlemmer med særlig interesse for det byggede miljø som åbent og fremadrettet ønsker at diskutere arkitektur, udvikling af byer og det åbne land, boligkvalitet, domicilbyggeri, bæredygtighed og meget mere af betydning for det byggede miljø. Netværket består af følgende seks faglige fora: Almen Boligforum Byudviklingsforum Ejerboligforum Erhvervsforum Landbrugsforum Privat Boligforum Realdania Debat består af en projektchef (Mette Lindberg) og 4 projektledere med reference til projektchefen. Organisationen betjener de seks faglige fora både med indsamling og formidling af ny viden, inspiration fra og til Realdania og omverdenen samt med organisering og afholdelse af debatmøder, besigtigelser, netværk, work-

3 3 shops og konferencer. Desuden bidrager Debat til formidling af Realdanias projekter og har til formål at sætte debatten om det byggede miljø på landkortet gennem analyser, scenarier og artikler. Se yderligere oplysninger om Realdania og Realdania Debat på Realdanias organisation I dagligdagen ledes Realdania af den administrerende direktør og direktionen. Realdanias omdrejningspunkt er Filantropi. Filantropi har støttet og støtter fortsat forskellige typer af projekter, som gør en forskel for det byggede miljø i Danmark. Investering vedligeholder Realdanias kapital gennem investeringer og formuepleje. Endelig er der tilknyttet en række tværgående funktioner: Ledelsessekretariat Foreningssekretariat Kommunikation Økonomi- og service Realdania har tre helejede datterselskaber: Realdania By, Realdania Byg og Bolius. Hertil kommer partnerskaber, der også er nære samarbejdspartnere, som eksempelvis DAC og Dansk Bygningsarv. By- og bygningsfaglige projekter varetages af disse selskaber og samarbejdspartnerne samt af Filantropi. Realdania Debat er integreret i Realdanias organisation, og projektchefen refererer i dagligdagen til chefen for ledelsessekretariatet. Realdania har i de senere år gennemgået en udvikling, som har givet Realdania en mere synlig samfundsmæssig betydning. Det gælder via Realdanias engagement i projekter og udvikling, som fornyer og idéformidler, og som dagsordensætter i den offentlige debat. Desuden har Realdania i de senere år involveret sig aktivt i fremtidsvisionerne for filantropiens rolle nationalt og internationalt. Realdanias udvikling afspejler sig i hele organisationens opgaveportefølje som blandt andet indebærer en højere profilering i offentligheden såvel nationalt som internationalt. Dette gælder også Realdania Debat. Som noget nyt var Realdania Debat således i 2012 sammen med Mandag Morgen initiativtager til processen bag og udgivelsen af publikationen: 2050 Det bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid (kan hentes på Realdanias hjemmeside). Endvidere involveres Realdania Debat i højere og højere grad i debatskabende begivenheder sammen med det øvrige Realdania. Aktuelt i planlægningen af en konference i 2013 i regi af EFC (European Foundation Center, Det forventes, at involveringen i denne type nye projekter vil fortsætte som et supplement til hovedopgaven: afholdelse af møder, besigtigelser og workshops i de

4 4 seks faglige fora. Realdania Debat står ud over rollen som researcher, debatskaber og formidler dertil for en række administrative opgaver. Stillingen som projektleder Der er tale om en fast stilling i Realdania Debat. Arbejdet som projektleder er varieret og forbundet med en del deadlines og spidsbelastninger. Projektlederne har hver deres ansvarsområde, men det er helt nødvendigt, at man derudover hjælper hinanden ved spidsbelastning eller fravær. Hver projektleder har ansvaret for et eller to faglige fora. Det er projektlederens ansvar at være på forkant med, hvad der sker på dette område såvel i den offentlige debat som mht. ny viden og idéudvikling. Det indebærer, at projektlederen følger med i dags- og fagpressens dækning af området samt i relevante trykte og elektroniske medier. Typisk vil der også skulle researches med henblik på fagligt input og eventuelle internationale og nationale oplægsholdere og debattører. Researcharbejdet indebærer ligeledes en naturlig kontakt til centrale fagpersoner og interessenter. Realdania Debat anvender under projektlederens ledelse undertiden eksterne konsulenter til udvalgte opgaver, f.eks. artikler og analyser. Der er nedsat en debatkomité for hvert enkelt fagligt forum, som projektlederen jævnligt er i dialog med. Blandt andet skal emner og dagsordener for møder og arrangementer udvikles i samarbejde med debatkomitéen. Hvert forum afholder to møder om året, og der holdes typisk tre møder i debatkomitéen. Hertil kommer workshops o.l. Det er projektlederens opgave at sørge for: at mødedatoer er clearet med centrale aktører, at der indkaldes til møderne, at lokaler og forplejning er bestilt, at der er styr på materialer, oplægsholdere og andre praktiske forhold, at tjekke og godkende udgiftsbilag i den forbindelse, herunder at sørge for at eventuelle budgetafvigelser godkendes og rapporteres. Der er forbundet en del udadvendt kontakt med projektlederjobbet. Hertil kommer naturligvis kontakten indadtil i Realdania, ikke mindst med foreningssekretariatet som betjener repræsentantskabet for Realdania. En del af medlemmerne i Realdania Debat er samtidig medlem af repræsentantskabet. P.t. udøver projektlederne stort set de samme funktioner på hver deres felt. Men man er så småt begyndt at overveje en vis arbejdsdeling for nogle af de administrative funktioner (der blandt andet omfatter PA-opgaver for projektchefen). F.eks. har én projektleder ansvaret for indretning og opdatering af hjemmesiden. I det hele taget rokeres ansvarsområder med passende mellemrum.

5 5 Krav til ansøgerens kompetencer Det forventes, at du har en lang videregående uddannelse samt at du har nogle års erhvervsmæssig erfaring med projektarbejde og formidling. De nuværende projektledere har alle en humanistisk uddannelse, og det er derfor ønskeligt, at den nye projektleder har en anden uddannelsesprofil, uden at det dog er et krav. Du skal have formidling som spidskompetence. Det er desuden ønskeligt, at du har interesse for og er velorienteret om nogle af de problemstillinger, som gør sig gældende inden for det byggede miljø. Du skal kunne læse, skrive og tale engelsk på et niveau, hvor du ubesværet kan samarbejde med engelsksprogede samarbejdspartnere. Yderligere sprogkundskaber er en fordel, men ikke et krav. Du skal have interesse for den samfundsmæssige udvikling nationalt og internationalt. Som person skal du være udadvendt og have en god kontaktevne. Du skal på den ene side være nysgerrig og kunne udfordre vanetænkning, men på den anden side kunne acceptere og håndtere spillereglerne i en professionel og disciplineret politisk styret organisation. Der er højt til loftet i Realdania, men kvalitetsniveauet er også højt, og det forventes, at kvalitetskrav og vedtagne forretningsgange overholdes. Du skal kunne arbejde struktureret, være i besiddelse af en god portion selvledelse og kunne prioritere dine arbejdsopgaver ud fra, hvad der er vigtigst lige nu. Men frem for alt: du skal være nysgerrig og ikke bange for at opsøge nye kontakter. Du skal være en udpræget holdspiller og være indstillet på at udveksle viden og idéer med kolleger samt give en hånd med alle typer af opgaver, når der er brug for det, hvad enten det nu falder inden for dit ansvarsområde eller ej. Realdania Debat kan tilbyde Dine opgaver bliver alsidige og varierende, og der er rige muligheder for at udvikle dig fagligt i jobbet som projektleder. Det forventes naturligvis, at de praktiske rammer for de faglige netværks arbejde er i orden, men der er også rum til, at du kan opsøge nye veje og afprøve nye ideer. Du bliver en del af et inspirerende og professionelt netværk, hvor der udveksles idéer og erfaringer på tværs af brancher og geografi. Realdania har til huse centralt i København på Jarmers Plads lige midt imellem Vesterport og Nørreport Station. Vores arbejdspladser er placeret i åbent plan i lyse og venlige kontorer.

6 6 Rekrutterings- og ansættelsesproces Ansøgningsfristen er den 26. februar 2013 klokken Ansøgningen skal stiles til projektchef Mette Lindberg og sendes via annoncen på Realdania Debats hjemmeside eller via annoncen på Grethe Munks hjemmeside Ansøgere, som vi ønsker at møde, skal være indstillet på at deltage i: en 1. samtale den 7. og 8. marts (der bliver indkaldt til samtalen på mail senest den 5. marts), en personlighedstest samt et interview af to timers varighed i uge 11 for spidskandidater, som går videre efter den 1. samtale, en 2. samtale for spidskandidater torsdag den 21. marts om formiddagen. Det forventes, at der er truffet beslutning inden den 22. marts, 2013.

Kommunikationsmedarbejder til. Realdania by. Job- og kravprofil. Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk

Kommunikationsmedarbejder til. Realdania by. Job- og kravprofil. Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Kommunikationsmedarbejder til Realdania by Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Juni 2013 1 Indledning Realdania By har en nyoprettet stilling som kommunikationsmedarbejder

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Start din karriere her

Start din karriere her Euler Hermes Danmark Start din karriere her hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder www.eulerhermes.dk 1 Indhold Hvad skal du være, når du bliver stor? 3 Euler Hermes Danmark 4 Hvad er

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Mandag morgen academy 2012/2013

Mandag morgen academy 2012/2013 Mandag morgen academy 2012/2013 Forskellen mellem en trussel og en mulighed er, hvor hurtigt du opdager den. Mandag Morgen leverer det nødvendige grundlag for beslutningstagere, der vil udvikle nye muligheder.

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere