Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen :10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10"

Transkript

1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen :10

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks København S. Telefon: Telefax: URL: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr

3 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen I Sundhedsstyrelsen findes data fra Sygesikringsregisteret for perioden 1990 og frem. Registeret indeholder oplysninger om afregning mellem amterne, Københavns og Frederiksberg kommune og ydere under sygesikringen, dvs. det primære sundhedsvæsen i form af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, etc. Med udgangspunkt i oplysninger fra Sygesikringsregisteret er det muligt at undersøge befolkningens forbrug af sygesikringsydelser samt undersøge geografiske og demografiske forskelle i forbrugsmønsteret. Følgende er en opgørelse over udviklingen i forbruget af alment praktiserende læger og speciallæger under Den Offentlige Sygesikring i perioden fra 1990 til Desuden indeholder opgørelsen en mere detaljeret beskrivelse af forbruget af alment praktiserende læger og speciallæger i Figur 1 Udviklingen i kontakter hos alment praktiserende læger i perioden 1990 til 2002 (indeks 1990=100). 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40, antal pr. indbygger antal Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr

4 Lægeforbrug bliver i denne opgørelse beskrevet ved antallet af kontakter mellem patienter og ydere. En kontakt defineres ved enten at være en konsultation, en telefonkonsultation eller et besøg hos patienten. Antal kontakter til almen lægepraksis er steget 35 pct. siden 1990 Figur 1 viser udviklingen i antal kontakter hos alment praktiserende læger. Over perioden er der sket en stigning i antal kontakter på 35 pct. Stigningen er sket fra godt 26,1 millioner kontakter i 1990 til knap 35,2 millioner kontakter i Den største stigning i antal kontakter over perioden skete dog fra 1991 til 1992, hvor stigningen var 8 pct. Opgjort pr. indbygger er stigningen i antal kontakter til alment praktiserende læger 29 pct. (figur 1). Antallet af kontakter pr. indbygger udgjorde i ,1 kontakter pr. person og i ,7 kontakter pr. person. På grund af en højere stigning i befolkningstallet i perioden er den procentuelle stigning i antallet af kontakter pr. indbygger lavere end den procentuelle stigning i antallet af kontakter. Forbruget af øjenlæger er stagneret siden 1992 Figur 2 viser udviklingen i antal kontakter hos praktiserende øjenlæger. Der er over perioden sket en stigning i forbruget af øjenlæger på 14 pct. fra ca til ca kontakter på årsbasis. Stigningen er dog primært sket i perioden 1990 til 1992, og antallet af kontakter til øjenlæger har i perioden fra 1992 til 2002 været mere eller mindre konstant. Figur 2 Udviklingen i kontakter hos praktiserende øjenlæger i perioden 1990 til 2002 (indeks 1990=100). 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40, antal pr. indbygger antal Antal kontakter pr. indbygger til praktiserende øjenlæger steg ligeledes primært i perioden (figur 2). Stigningen er sket fra 0,16 kontakter pr. indbygger i 1990 til 0,18 i I perioden frem til 2002 har antal kontakter pr. indbygger ligget konstant på 0,18. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr

5 Figur 3 Udviklingen i kontakter hos praktiserende øre-næse-halslæger i perioden 1990 til 2002 (indeks 1990=100). 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40, antal pr. indbygger antal Forbruget af øre-næsehalslæger er stagneret siden 1991 Stigning på knap 10 pct. i forbruget af anden speciallægehjælp pr. indbygger siden 1990 I figur 3 ses udviklingen i antal kontakter og antal kontakter pr. indbygger til praktiserende øre-næse-halslæger i perioden Forbruget af øre-næse-halslæger er steget 11 pct. fra knap kontakter i 1990 til godt kontakter i Tendensen for udviklingen i øjenlægeforbrug gentager sig for forbruget af praktiserende øre-næse-halslæger. Stigning i både antal kontakter og antal kontakter pr. indbygger sker primært i begyndelsen af perioden, og efter 1991 sker der en stagnation. I 1990 er tallet for antal kontakter pr. indbygger hos øre-næse-halslæger 0,18, og for perioden ligger tallet på 0,20-0,21. Anden speciallægehjælp under Sygesikringen inkluderer specialerne anæstesiologi, børnepsykiatri, dermato-venerologi, diagnostisk radiologi, gynækologi og obstetrik, intern medicin, kirurgi, klinisk kemi, neuromedicin, ortopædisk kirurgi, patologi, plastikkirurgi, psykiatri, pædiatri, reumatologi, tropemedicin. Som det ses af figur 4 har der været en stigning i forbruget af disse speciallægepraksiser i årrækken Antallet af kontakter er gået fra knap kontakter i 1990 til i 2002, hvilket svarer til en stigning på 14 pct. Antal kontakter pr. indbygger er steget fra 0,44 i 1990 til 0,48 i 2002 (figur 4). Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr

6 Figur 4 Udviklingen i kontakter hos anden speciallægehjælp i perioden 1990 til 2002 (1990=100). 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40, antal pr. indbygger antal Anm.: Anden speciallægehjælp omfatter specialerne anæstesiologi, børnepsykiatri, dermato-venerologi, diagnostisk radiologi, gynækologi og obstetrik, intern medicin, kirurgi, klinisk kemi, neuromedicin, ortopædisk kirurgi, patologi, plastikkirurgi, psykiatri, pædiatri, reumatologi, tropemedicin. Kontakter til praktiserende læger i 2002 Tabel 1 viser den procentuelle fordeling af antal lægekontakter i 2002 på aldersgrupper i forhold til befolkningens samlede antal kontakter. Det ses, at der er stor aldersmæssig variation i lægeforbruget. Eksempelvis stod 70+aldersgruppen i 2002 for 21 pct. af befolkningens samlede antal kontakter til alment praktiserende læger og for 39 pct. af befolkningens samlede antal kontakter til øjenlæger. Dermed var aldersgruppen med de 70+årige den aldersgruppe, der havde flest kontakter til disse to grupper af praktiserende læger. Tabel 1 Forbruget af praktiserende øre-næse-halslæger var dog størst hos de årige, der stod for 42 pct. af befolkningens samlede antal kontakter til øre-næse-halslæger. rnes andel af befolkningens totale antal kontakter angivet i procent Lægetype i alt Almen læger 14,4 2,9 10,6 13,3 12,2 14,1 11,8 20,7 100,0 Øjenlæger 11,5 1,3 3,5 5,5 8,4 14,0 17,0 38,8 100,0 Øre-næse-halslæger 42,1 1,8 5,4 8,7 8,9 11,2 9,2 12,6 100,0 Andre speciallæger 10,4 3,3 12,9 16,3 15,7 17,1 11,5 12,8 100,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr

7 Tabel 2, 3, 4 og 5 er en nærmere opgørelse over antallet af kontakter til alment praktiserende læger, øjenlæger, øre-næse-halslæger og andre speciallæger i angivet som antal kontakter pr. indbygger. Tallene er opgjort på aldersgrupper og geografiske områder (amterne samt Københavns og Frederiksberg kommune). Amts-/kommuneværdier er opgjort på baggrund af patienternes bopælsamt/-kommune. Stor aldersvariation i antal kontakter til alment praktiserende læger i 2002 I tabel 2 ses det, at landsgennemsnittet for antal kontakter til alment praktiserende læger er 6,7. Der er dog for 2002 stor variation i værdierne for de forskellige aldersklasser. Eksempelvis havde 70+aldersgruppen 80 pct. flere kontakter pr. person til alment praktiserende læger end de årige, der havde det laveste antal kontakter pr. person i løbet af Der er også geografisk variation i antallet af kontakter pr. indbygger til de alment praktiserende læger. Det er Sønderjyllands, Århus og Ringkøbing Amt, der har flest kontakter pr. indbygger alle med 7 kontakter eller derover pr. indbygger på årsbasis. Kvinder havde generelt flere kontakter til alment praktiserende læger end mænd i n 0-15 år er dog en undtagelse, hvor antallet af kontakter var det samme pr. mand og pr. kvinde. For hele gruppen af kvinder samlet var det gennemsnitlige antal kontakter på årsbasis 7,9 pr. kvinde. Per mand var det gennemsnitlige antal kontakter 5,2. Flest øjenlægekontakter hos ældre Flest øre-næse-halslægekontakter hos børn og ældre Som det ses af tabel 3 er landsgennemsnittet for antallet af kontakter pr. indbygger til øjenlæger 0,18. Den geografiske variation svinger fra 0,15 til 0,21 kontakter pr. indbygger i de forskellige amter. Den aldersmæssig variation er dog væsentligt større. Eksempelvis ses det, at aldersgruppen med flest antal kontakter pr. person, 70+aldersgruppen, har ca. 12 gange flere kontakter pr. person i 2002 end de årige og de årige. Tabel 4 viser, at den geografiske variation i antallet af kontakter til ørenæse-halslæger pr. indbygger i 2002 varierer fra 0,15 i Ringkøbing Amt til 0,23 i Københavns og Frederiksborg Amt. Det højeste antal kontakter pr. person kan ses hos den yngste aldersgruppe, de 0-15-årige. Denne aldersgruppe har 0,42 øre-næse-halslæge-kontakter pr. person i Dette er 2,6 gange flere kontakter, end det ses hos de årige, der var gruppen med det laveste antal kontakter pr. person i Gruppen med det næsthøjeste antal kontakter pr. indbygger til almen lægepraksis er 70+aldersgruppen med 0,23 kontakter pr. person på årsbasis. Landsgennemsnittet for antal kontakter pr. person til anden speciallægehjælp er 0,5 (tabel 5). Tallet stiger med indbyggernes alder, fra 0,25 hos de 0-15-årige til 0,58 hos de 70+årige. Der er også en tendens til, at antallet af kontakter pr. person til andre speciallæger er størst i hovedstadsområdet og på Sjælland i øvrigt. I Københavns og Frederiksberg kommune samt Københavns og Frederiksborg Amt ligger tallet på 0,74-0,82. På Fyn og i jyske amter er tallene 0,36 eller derunder. Henvendelse: Næste offentliggørelse: Fuldmægtig Mette Thorup Eriksen, tlf , Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen forventes offentliggjort i april Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr

8 Tabel 2 Antal kontakter til alment praktiserende læger pr. indbygger i 2002 fordelt på amt og alder. Amt Københavns Kommune 5,4 4,0 4,9 5,0 5,5 6,6 8,2 12,5 6,5 Frederiksberg Kommune 5,6 4,0 4,8 4,9 5,0 5,8 7,3 11,5 6,1 Københavns Amt 4,6 4,1 5,2 5,4 5,3 6,2 7,7 11,8 6,3 Frederiksborg Amt 5,0 4,6 5,8 5,8 5,7 6,5 8,1 13,1 6,8 Roskilde Amt 5,0 4,8 5,8 6,0 5,8 6,6 8,0 12,8 6,9 Vestsjællands Amt 4,7 4,6 6,0 5,9 5,9 6,7 8,1 12,5 6,8 Storstrøms Amt 4,9 4,7 5,8 6,0 6,0 6,6 8,2 12,3 6,8 Bornholms Amt 4,1 4,1 5,1 5,5 5,7 6,3 8,2 12,6 6,4 Fyns Amt 4,9 4,5 5,4 5,8 5,8 6,5 8,1 12,4 6,7 Sønderjylland Amt 4,8 4,7 6,2 6,3 6,2 7,1 9,2 14,5 7,4 Ribe Amt 4,6 4,6 5,8 5,9 5,7 6,6 8,3 13,1 6,8 Vejle Amt 4,7 4,6 5,8 5,8 5,9 6,7 8,6 13,7 7,0 Ringkøbing Amt 4,4 4,7 5,7 5,7 5,6 6,3 7,6 12,1 6,5 Århus Amt 4,5 4,5 5,5 5,9 6,0 7,0 8,8 14,2 7,1 Viborg Amt 4,5 4,5 5,7 5,7 5,4 6,1 7,5 12,1 6,5 Nordjyllands Amt 4,6 4,7 5,5 6,0 5,9 6,6 8,2 12,9 6,8 Landsgennemsnit 4,8 4,5 5,6 5,7 5,7 6,5 8,1 12,7 6,7 Tabel 3 Antal kontakter til øjenlæger pr. indbygger i 2002 fordelt på amt og alder Amt Gennemsnit. Gennemsnit. Københavns Kommune 0,11 0,07 0,05 0,07 0,12 0,21 0,37 0,72 0,18 Frederiksberg Kommune 0,09 0,06 0,06 0,07 0,11 0,19 0,36 0,70 0,20 Københavns Amt 0,12 0,07 0,06 0,08 0,13 0,21 0,39 0,85 0,23 Frederiksborg Amt 0,11 0,06 0,05 0,07 0,11 0,18 0,34 0,65 0,18 Roskilde Amt 0,11 0,06 0,05 0,06 0,11 0,18 0,31 0,58 0,16 Vestsjællands Amt 0,10 0,05 0,04 0,06 0,10 0,18 0,31 0,64 0,18 Storstrøms Amt 0,10 0,06 0,04 0,06 0,10 0,17 0,29 0,61 0,19 Bornholms Amt 0,12 0,07 0,05 0,08 0,13 0,20 0,32 0,51 0,20 Fyns Amt 0,12 0,06 0,05 0,07 0,12 0,21 0,36 0,74 0,21 Sønderjylland Amt 0,11 0,05 0,05 0,07 0,11 0,17 0,32 0,60 0,18 Ribe Amt 0,09 0,05 0,04 0,06 0,09 0,14 0,27 0,49 0,14 Vejle Amt 0,14 0,06 0,05 0,07 0,11 0,18 0,32 0,61 0,18 Ringkøbing Amt 0,12 0,06 0,05 0,07 0,10 0,16 0,30 0,57 0,17 Århus Amt 0,08 0,04 0,04 0,06 0,10 0,17 0,32 0,70 0,16 Viborg Amt 0,08 0,04 0,05 0,06 0,10 0,15 0,29 0,61 0,17 Nordjyllands Amt 0,08 0,04 0,04 0,05 0,09 0,14 0,27 0,50 0,15 Landsgennemsnit 0,10 0,05 0,05 0,07 0,11 0,18 0,33 0,66 0,18 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr

9 Tabel 4 Antal kontakter til ørelæger pr. indbygger fordelt på amt og alder Amt Københavns Kommune 0,39 0,09 0,08 0,12 0,15 0,18 0,21 0,25 0,18 Frederiksberg Kommune 0,43 0,10 0,08 0,11 0,14 0,17 0,24 0,27 0,19 Københavns Amt 0,46 0,08 0,10 0,14 0,14 0,18 0,23 0,31 0,23 Frederiksborg Amt 0,50 0,09 0,09 0,11 0,13 0,16 0,21 0,28 0,23 Roskilde Amt 0,42 0,08 0,08 0,10 0,12 0,15 0,19 0,23 0,20 Vestsjællands Amt 0,39 0,06 0,06 0,08 0,09 0,12 0,14 0,16 0,16 Storstrøms Amt 0,44 0,09 0,09 0,12 0,13 0,16 0,20 0,22 0,21 Bornholms Amt 0,32 0,07 0,07 0,09 0,11 0,16 0,17 0,19 0,17 Fyns Amt 0,48 0,08 0,07 0,11 0,12 0,15 0,19 0,22 0,20 Sønderjylland Amt 0,33 0,07 0,06 0,08 0,10 0,13 0,18 0,23 0,17 Ribe Amt 0,40 0,11 0,11 0,15 0,16 0,20 0,22 0,25 0,22 Vejle Amt 0,41 0,11 0,10 0,13 0,14 0,18 0,22 0,27 0,22 Ringkøbing Amt 0,31 0,06 0,06 0,09 0,10 0,12 0,14 0,15 0,15 Århus Amt 0,43 0,10 0,09 0,12 0,13 0,16 0,20 0,26 0,20 Viborg Amt 0,35 0,08 0,07 0,10 0,12 0,14 0,16 0,16 0,17 Nordjyllands Amt 0,43 0,09 0,09 0,11 0,12 0,13 0,16 0,18 0,19 Landsgennemsnit 0,42 0,09 0,08 0,11 0,13 0,16 0,19 0,23 0,20 Tabel 5 Antal kontakter til anden speciallægehjælp pr. indbygger fordelt på amt og alder Amt Gennemsnit. Gennemsnit. Københavns Kommune 0,37 0,54 0,73 0,77 0,92 1,04 1,06 1,06 0,79 Frederiksberg Kommune 0,37 0,60 0,71 0,74 0,95 1,02 1,15 1,11 0,82 Københavns Amt 0,36 0,56 0,69 0,78 0,86 0,96 1,02 1,07 0,77 Frederiksborg Amt 0,32 0,52 0,68 0,78 0,85 0,94 1,03 0,99 0,74 Roskilde Amt 0,28 0,42 0,61 0,67 0,71 0,75 0,79 0,68 0,60 Vestsjællands Amt 0,24 0,38 0,46 0,49 0,53 0,58 0,56 0,54 0,46 Storstrøms Amt 0,19 0,32 0,42 0,45 0,45 0,48 0,45 0,46 0,40 Bornholms Amt 0,60 0,62 0,40 0,41 0,44 0,47 0,53 0,58 0,50 Fyns Amt 0,18 0,27 0,37 0,41 0,42 0,43 0,39 0,33 0,35 Sønderjylland Amt 0,18 0,28 0,33 0,36 0,35 0,34 0,35 0,32 0,30 Ribe Amt 0,17 0,34 0,35 0,36 0,38 0,41 0,43 0,37 0,33 Vejle Amt 0,18 0,29 0,36 0,35 0,35 0,38 0,39 0,39 0,33 Ringkøbing Amt 0,12 0,30 0,27 0,27 0,31 0,30 0,30 0,31 0,26 Århus Amt 0,22 0,32 0,40 0,37 0,41 0,43 0,40 0,36 0,36 Viborg Amt 0,18 0,42 0,39 0,39 0,36 0,34 0,31 0,28 0,32 Nordjyllands Amt 0,30 0,31 0,31 0,32 0,35 0,38 0,37 0,36 0,34 Landsgennemsnit 0,25 0,38 0,49 0,52 0,54 0,59 0,59 0,58 0,48 Anden speciallægehjælp omfatter specialerne anæstesiologi, børnepsykiatri, dermato-venerologi, diagnostisk radiologi, gynækologi og obstetrik, intern medicin, kirurgi, klinisk kemi, neuromedicin, ortopædisk kirurgi, patologi, plastikkirurgi, psykiatri, pædiatri, reumatologi, tropemedicin. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 9

KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 9 KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2005. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 10

KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2005. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 10 KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005 Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 August 2006 Danske Regioner 1. Indledning Siden midten af 1990 erne har indsatsen for psykisk syge børn og unge påkaldt sig

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

,, Hver tredje virksomhed

,, Hver tredje virksomhed Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, Hver tredje virksomhed havde i 2005 en vækst på mere end 10 procent Danskerne går mere ud og spiser Omsætningen i det danske restauranterhverv steg med 1,8 milliarder

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.01 Marts 2001 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 x Pr. 1. januar 2001 er indbyggertallet i Århus Kommune på 286.668. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Version 20160209 Bilag 1

Version 20160209 Bilag 1 Version 20160209 Almene specialer i sygesikringsregisteret. Vil man beskæftige sig både i dagtid og vagttid indenfor almen icin, er det ikke tilstrækkeligt at inkludere speciale 80, da visse kommuner og

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 21 - Revideret 13. december 2006 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:4. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:4. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Skadestuernes virksomhed 2001 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Denne rapport beskriver udviklingen i Gratis Rådgivning i 1999. Ordningen administreres af Erhvervsfremme Styrelsen.

Denne rapport beskriver udviklingen i Gratis Rådgivning i 1999. Ordningen administreres af Erhvervsfremme Styrelsen. 1. Indledning Denne rapport beskriver udviklingen i Gratis Rådgivning i. Ordningen administreres af Erhvervsfremme Styrelsen. Gratis Rådgivning før virksomhedsstart blev iværksat i og vil blive afviklet

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2002 2003:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Udviklingen i byernes folketal

Udviklingen i byernes folketal Udviklingen i byernes folketal Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i folketallet for byerne i Danmark. Herunder belyses udviklingen forskellige størrelsesgrupper

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

Status eksisterende EDI, 1. februar 2006

Status eksisterende EDI, 1. februar 2006 Status eksisterende EDI, 1. februar 2006 2005 var rekord med EDI dokumenter: 33.409.907 = gevinst 835 mill. kr. Her regnes normalt med en total gevinst på 25 kr. pr. dokument. Det svarer til at der i 2005

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Dato: 25. august 2015 Brevid: 2579762 Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemmeside, hvor faktabokse og links

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Elektronisk version. Spørgeskemaundersøgelse. Alment praktiserende læger. Evaluering af udviklingen på rygområdet i Danmark fra 1999-2004

Elektronisk version. Spørgeskemaundersøgelse. Alment praktiserende læger. Evaluering af udviklingen på rygområdet i Danmark fra 1999-2004 Elektronisk version Spørgeskemaundersøgelse Alment praktiserende læger Evaluering af udviklingen på rygområdet i Danmark fra 1999-2004 Gennemføres for Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort en eller flere gange pr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

S 2993 - Offentligt. Til Folketingets Lovsekretariat. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2993 indleveret af Poul Erik Christensen (RV).

S 2993 - Offentligt. Til Folketingets Lovsekretariat. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2993 indleveret af Poul Erik Christensen (RV). S 2993 - Offentligt j.nr. 05-014194 Dato : Til Folketingets Lovsekretariat Hermed sendes svar på spørgsmål S 2993 indleveret af Poul Erik Christensen (RV). Kristian Jensen /Jens Perch Nielsen Spørgsmål:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere