Oversigt over projekter i Navimat, Odense skolevæsen, CFU Odense. Læreruddannelsen i Jelling og Odense. Læreruddannelsen i Jelling og Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over projekter i 2009. Navimat, Odense skolevæsen, CFU Odense. Læreruddannelsen i Jelling og Odense. Læreruddannelsen i Jelling og Odense"

Transkript

1 Sidemandsoplæring Udvikling af metoder til videndeling i musikdidaktik og professionsdidaktik i musikfaget i skårup Kevin Rowley Veje til innovation Opbygning af innovationskapabilitet direktionen Mette Ullersted Faglige udviklingsskoler Etablering af samarbejde med skoler i kommune om 1. læremiddelanalyse, 2. læremiddelfaglighed og 3. læremiddelkultur i Leg og Læring Niels Grønbæk Nielsen Cooperative learning i matematik Undersøgelse af CLs potentiale som didatisk redskab i matematikundervisning. i Jelling og Navimat, skolevæsen, CFU Torben Kjærgaard Formativ evaluering i matematikundervisning i folkeskolen NAVIMAT-projekt. Udvikling af metoder til formativ evaluering af matematikundervisning samt udvikling af refleksive læremidler til læreruddannelse og efter- og videreuddannelse for lærere i Jelling og Skoler i Fredericia og kommune Lotte Skinnebach Den visuelle case som digitalt professionslæremiddel Opsamling og test af casemateriale og udvikling af professionsdidaktisk i Højstrup skole Stig Toke Gissel viden om brug af casen som professionslæremiddel. Fastholdelse gennem styrkelse af sociale relationer Udvikling af metoder til at støtte de sociale relationer og netværksdannelse mellem studerende, samt målrettet støtte af studerendes samarbejdskompetencer og studieteknik. Anders Stig Christensen og Ulla Viskum Virkningsevaluering af caseinddragelse i læreruddannelsen Undersøgelse af effekten af caseinddragelse i undervisning og praktik i Peter Brodersen Web 2.0 i fremmedsprogspædagogik Udvikling af fremmedsprogsundervisningen med forskellige interaktive fremmedsprogsdidaktiske redskaber med henblik på etablering af en fremmedsprogsdidaktisk portal om integration af IT i undervisningen i Elsebeth Hurup Den webbaserede studieopgave Sundhedspolitikker - kortlægnings- og evalueringsredskaber Sundhedspolitikker og hjemkundskabsfaglighed Udvikling af studieopgaver i form af webbaserede læremidler, der kan fungere som eksemplariske professionslæremidler Konsulentydelser i forbindelse med skolers og kommuners udarbejdelse af sundhedspolitikker Leg og Læring Torben Olsen Morten Kromann Nielsen Morten Kromann Nielsen Center for maddannelse Etablering af et laboratorium for maddannelse Morten Kromann Nielsen Videre efter HF Partnerskabet Innovative Løsninger til kronisk syge borgere (UNIC) Brobygning mellem VUC og videregående uddannelser i region Syddanmark partnerskabet Innovative Løsninger til kronisk syge borgere VUC'er, SDU Region Syddanmark Velfærd og Ligeværd Anna-Maj Geyti Rådet for Teknologi og Innovation Morten Hoff Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health Udvikling af et webbaseret kursus i samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen på Lahti University of Applied Sciences i Finland. Lahti Univeristy of Applied Sciences, Faculty of Social and Health Care Mette Bro Jansen Jobcenter og sagsbehandlerprofil Videncenterprojekt Socialrådgiveruddannelsen Jobcenter Velfærd og Ligeværd Morten Rambøl kl 18:18

2 Udvikling og markedsføring af paralleluddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Udvikling af et fælles valgfrit internationalt modul (i UCL i modul 9) i sygeplejerskeuddannelsen sygeplejerskeuddannelsen Lahti Polytechnic, Faculty of Social and Health Care, Halmstad Univeristy, School of Health and Social Sciences, Høgskolen i Vestfold, Avdelingen for Helsefag, UVM Mette Bro Jansen Kvalitetssikring og evaluering af linjefaget specialpædagogik Udarbejdelse af evalueringsdesign og sparring i forbindelse med første udbud af linjefaget specialpædagogik i skårup Svendborg Kommune og UCC - KLOG Susanne Eskildsen Undervisningsforløb i udepædagogik Udvikling af forløb i udendørs rum og miljøer med henblik på tilegnelse af naturfaglig viden. i skårup Aksel Bendsen Sundhedsundervisning i skolen Udvikling af et tværfagligt forløb i sundhed ud fra faghæfte 21. Forløbet afprøves med studerende i Fåborg-Midtfyn i Skårup Aksel Bendsen Partnerskab med Svendborg kommune Udvikling af fælles projekter, der fremmer parternes respektive mål. i Skårup Svendborg Kommune Leg og Læring Aksel Bendsen Samarbejde om udvikling af fælles projekter Samarbejde med Svendborg kommune i Skårup Svendborg Kommune Leg og Læring Susanne Eskildsen Zippys venner undersøgelse af grundlaget for at videreføre uddannelsen Leg og Læring Hanne Kallesøe TOPAS teori og praksis aktiverer samarbejde Projektets formål er at gøre det mere attraktivt for studerende at vælge at beskæftige sig med voksne mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse gennem et ligeværdigt samarbejde mellem studerende, underviser og praktikvejleder og udmøntet i udviklingsprojekter, som de studerende skal gennemføre under deres praktik. Lene Kingo PBL i Svendborg Svendborg Helle Stryhn Internationalt forløb i matematik Udvikling af matematikundervisning til udenlandske studerende i Poul Schou Uddannelsesudvikling i Kosovo Institutions- og uddannelsesudvikling i Kosovo DSH-O TietgenSkolen EU Vibeke Syppli Enrum Pædagogisk væksthus. Sammenhæng mellem teoretisk læring og praksislæring i pædagoguddannelsen Grønt Flag grøn læreruddannelse Problembaseret læring og professionsbaserede læreprocesser Projektet har til formål at styrke og synliggøre sammenhænge mellem teori og praksis for de studerende ved at sætte fokus på praksis som læringsrum. Udvikling af koncept for arbejde med bæredygtighed i læreruddannelsen Implementering af problembaseret læring og professionsbaserede læreprocesser Pædagoguddannelsen Welfare Tech Region Udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger Gårdbørnehaven Gustavsminde, Assens Kommune samt Inquiry Partners Lis Mulvad Kingo i Friluftsrådet, UCC, VIA UC Friluftrådet Poul Kristensen Vejle og Svendborg samt Aalborg Universitet SDU, Robocluster, Kommune, Regionens sygehuse, 27 private virksomheder m.fl. Syddansk Vækstforum Birgit Huus Jensen kl 18:18

3 Videre med uddannelse. Projektleder: Johannes Lundfryd, IBC Social Robo Design Udvikling af viden om, hvad der virker i kommunikation til, med og blandt unge i Region Syddanmark med særligt fokus på unge fra uddannelsesfremmede miljøer, rolle modeller og virtuelle communities Udvikling og afprøvning af et internationalt semester i social robodesign SDU, IBC, Studievalg Fyn og Sydjylland, Erhvervsakademi Lillebælt, Designskolen i Kolding i perioden Region Syddanmark Johannes Lundfryd, IBC Leg og Læring Mette Richter Udvikling af samarbejdet mellem hjem og skole i de nordiske lande. Projektleder: Niels-Christian Andersen, Skole og Samfund At indsamle og udveksle viden om god praksis vedr. samarbejde mellem forældre og skole og At udvikle uddannelsesmoduler, der kan indgå i grund- eller efteruddannelse i Foreldreutvalget for grunnopplæring, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Riksförbundet Hem och Skola, Nordplus Malmö Högskola, Förbundet Susanne Hvilshøj Hem och Skola i Finland, Heimili og skoli landssamfök foreldra og Háskóli i Island Robots at play. Leg og læring 1) Tværfaglig proces-, produktudvikling såvel som kommerciel forretningsudvikling inden for nye produkttyper, der udnytter intelligent højteknologi. Det vil sige robotteknologi, adaptiv teknologi og moderne kunstig intelligens og 2) Viden om innovation og velfærdsteknologiske udviklingsmuligheder i samspillet mellem uddannelse, forskning og virksomheder SDU, Design Skolen i Kolding Regionalfonden Leg og Læring Hanne Kallesøe Rehabilitering på borgernes præmisser I projektet udvikles viden om brugernes erfaringer med rehabilitering på tværs af patient-, diagnose- og aldersgrupper. Der etableres bl.a. innovative netværk og samarbejde om produkt og serviceudvikling inden for velfærdsteknologi, og serviceydelser til borgere i rehabiliteringsforløb Vejle Fredericia Kommune, Vejle Fjord Neurocenter, Fysioterapi og smerteklinik, DSI, TRIN og Fredericia Daghøjskole EBST Lone Hougaard Animationsfilm i skolen Animationsfilm i læreruddannelsen Implementering i skolen af animationsfilmmediets muligheder i udviklingen af børns narrative, visuelle og auditive kompetencer i en mediekultur Udvikling og implementering af pædagogisk anvendelse af digitale medieværktøjer i Jelling Niels Kvium Fokus på mundtlig formidling Udvikling af de studerendes mundtlige formidlingskompetencer i Jelling Anna-Marie Hansens Udvikling af faget materiel Design Udvikling af faget materiel design i Jelling Hanne Dalager Kvalitet i anvendelsen af e-læring Udvikling og beskrivele af didaktisk reflekterede fremgangsmåder, metoder og redskaber, der kan skabe kvalitet i e-læring i læreruddannelsen i Jelling i Jørgen Juul Undervisningsassistenter - følgeforskning At uddanne undervisningsassistenter og løbende kavlitetssikre og effektmåle forsøg med undervisningsassistenter Svendborg Kommune og KLOG (UCC) UVM Leg og Læring Susanne Eskildsen Sundhedsundervisning i folkeskolen og i læreruddannelsen Udvikling af viden, modeller og metoder til organisering og koordinering af sundhedsundervisningen i folkeskolen i Kommune Karsten Agergaard kl 18:18

4 Nursing Europe II Udvikling af engelsksproget teoretisk modul Sygeplejerskeuddannelsen Lahti Polytechnic, Faculty of Social and Health Care, Halmstad Univeristy, School of Health and Social Sciences, Høgskolen i Vestfold, Avdelingen for Helsefag, Mette Bro Jansen Sundhedscheck af ældre borgere Projektet baseres på evidens og på almen kendt teori forbundet med aldrings- og svækkelsesprocesser og ligeledes på hvordan disse processer effektivt kan forebygges tidligt i forløbet gennem specifik fysisk aktivitet. Der udvikles i projektet nye professionsrettede kompetencer til opsporing af ældre med begyndende funktionsevnetab. Fysioterapeutuddannelsen Fredericia Kommune og National Institue of Aging Finn R. Marlet Tegn på sprog tosprogede børn lærer at læse og skrive. Projektleder: Helle Pia Laursen (DPU) Projektet har praksis i lærerprofessionen som genstandsfelt og sigter mod at skabe solidt grundlag for Projektet sigter mod at skabe et solidt grundlag for såvel opkvalificering af den pædagogiske praksis i grundskolen, samt i grund-, efter- og videreuddannelsen af lærere. DPU, UCC, UCN, VIAUC, UCL, Københavns,, Århus, Vejle og Ålborg Kommuner, Søndervangsskolen i Århus, Blågårds Skole i København, Herningvej Skole i Ålborg, Nørremarksskolen i Vejle, Humlehaveskolen, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Telemark, Malmö Högskola, Stockholms Universitet, NFPF (Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning) Susanne Hvilshøj Refleksionsscenarier som metode til kvalificering af de studerendes professionserfaringer fra praktik. Udvikling af ny viden om refleksion i praksis. Der samarbejdes med praksisfeltet om refleksion i praksis. Fysioterapeutuddannelsen Århus Universitet Pia Jørgensen For-di projektet eller forældre dialog projektet. Projektleder: Niels Christian Andersen, Skole og Samfund Med udgangspunkt i status over skolernes nuværende skolehjemsamarbejde (praksisviden) og med inddragelse af ny udviklingsviden og forskningsviden udvikles skolernes skolehjemsamarbejde. UCC videncenteret UC2, Skole og Samfund. RUC samt Kommunerne, Ringsted og Høje Tåstrup Integrationsministeriet Susanne Hvilshøj Netværksportal til kliniske vejledere i sundhedsuddannelserne og til PD Udvikling af en videns-, lærings- og udviklingsportal til kliniske EVU, sundhedsfaglig og vejledere tilknyttet sundhedsuddannelserne i Region Syddanmark, og lærerfaglig afdeling efterfølgende en tilsvarende portal til PD Kliniske vejledere i sundhedsprofessionerne Peder Ohrt Robodays. Projektleder: Torben Lindegård Hansen, Syddansk Erhvervsskole Det er formålet at udvikle et interdisciplinært semester med adgangspunkt i professionernes behov. UC Lillebælt, Kolding Design skole, Syddansk Erhvervsskole, Erhvervsakademiet Lillebaelt, Erhvervsakademiet Lillebaelt, Teknisk fakultet, Syddansk Universitet og Robocluster Region Syddanmark Leg og Læring Hanne Kallesøe? kl 18:18

5 Innovative studieformer Udvikling af viden om og erfaringer med innovative studieformer, som kan gøre det muligt for de studerende at udvikle lærings- og udviklings kompetencer således, at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for at læringsmålene kan realiseres. Fysioterapeutuddannelsen Hanne Ringgaard Møller og Janne Skov Specialpædagogik Specialpædagogisk udvikling i samspil mellem skole, kommune og bruger EVU lærerfaglig afdeling Kerteminde og Fåborg-Midtfyn Kommuner, DPU, SDU Leg og Læring Jon Jensen Det fælles fjerde Udvikling af nye fælles visioner og strategier for perioden Sygeplejerskeuddannelserne Søren Pedersen Inklusion i praksis erfaringer fra udviklingsprojekter på daginstitutionsområdet Learning by Developing Talepædagog-uddannelse. Projektleder: Hans Månsson, UCC Formidling af udviklingsviden fra inklusionsprojekter i en kommune med henblik på at kvalificere igangværende projekter i andre kommuner såvel som nye projekter om inklusion i praksis Forankring af bacheloropgaven I autentiske udviklingsprojekter i klinisk praksis mhp at fremme sammenhængen mellem uddannelse og profession EVU, pædagogfaglig afdeling Ida Schwatz Sygeplejeuddannelsen i Vejle Laurea University of Applied Science, Klinisk praksis Kvalificering af talepædagoguddannelsen EVU, pædagogfaglig afdeling UCC og VIA UC Lone Hougaard Entreprenørskab på Kryds og Tværs Projektet langsigtede mål er at udvikle innovative studieformer på professionsuddannelserne, samt øge de studerendes interesse for og kompetencer til at arbejde innovativt og entreprenant i deres senere arbejdsliv. i Jelling UC Syd og UC Vest Leg og Læring Henrik Ottosen Udvikling af professionspædagogik Task Based Learning Udvikling af arbejdsmetoder med udgangspunkt i konkret praksis Ergoterapeutuddannelsen Cork University Irland Annette Madsen og Kirsten Sørensen Forum for faglig sparring ud fra et brugerperspektiv Udvikling af fagligt mødested EVU, pædagogfaglig afdeling Ida Schwartz Praksisforskning som metode til udviklingsviden Udvikling af ergoterapi i praksis og afprøvning af praksisforskning som metode for både studerende og undervisere Ergoterapeutuddannelsen Kommune, SDU Annette Madsen Brugernes Bazar Kvalificere og udvikle tværfaglige EVU tiltag EVU, socialfaglig afdeling Velfærd og Ligeværd Bente Falk Nielsen Konsulentuddannelse Kvalificering, udvikling og modernisering af eksisterende udbud af en konsulentuddannelse, så den kan placeres indenfor rammerne af vores EVU, socialfaglig afdeling Helle Herting diplomudbud Videncenter for ledelse i den kommunale sektor Udvikling af videncenter i den kommunale sektor EVU, Ledelsesakademiet Kommune Ebbe Marklund Sammenhængende læringsmiljø i studievejledningen Udvikling et innovativt læringsmiljø med udgangspunkt i studievejledningen Attractor SCKK Ulla Viskum HIPPY Udvikling af koncept for efteruddannelse, materialer til brug for de kommunale vejledere og for forældre og børn. Implementering i forhold til 4 kommuner og 250 familier 4 kommuner, 250 familier Servicestyrelsen Leg og Læring Hanne Kallesøe kl 18:18

6 Brugerdreven Innovation og digitale læremidler Formålet med projektet er at 1) danne et innovationsnetværk, der kan fremme et systematisk samarbejde mellem forlagsbranche, distributører, aftager-felt og forskningsfelt, 2) udvikle modelskitser til nye prototyper på digitale læremidler, 3) udvikle markedsmuligheder og forretningsmodeller for brugerdreven innovation af fagligt valide, digitale læremidler. DPU, SDU, Alinea, Dafolo, Mikroværkstedet, UNI-C og og Fredericia kommuner EBST Martin Reng Udvikling af efteruddannelsesforløb og håndbog for skole-hjemvejledere. Projektleder: Jens Skovholm, ucc Udvikling og gennemførsel af kurser for skole-hjemvejledere. Udarbejdelse af håndbog for skole-hjemvejledere baseret på en belysning af praksisviden med forsknings- og udviklingsviden. i UCC, Skole og Samfund Integrationsministeriet Susanne Hvilshøj Fra kræftramt til kraftfuld Tværfaglig uddannelse af frivillige ressourcepersoner indenfor rehabiliteringsfase 3 DSH-O Kræftens Bekæmpelse og to Kommuner Kræftens Bekæmpelse Bente Falk Nielsen CaseConnexion UC Vest, UC Syd, Kliniske Udvikling af virtuelt læringsmiljø i sygeplejerskeuddannelsen mhp at fremme Sygeplejerskeuddannelsen case- og problembaseret læring cases, som understøtter forskellige Tips- og Lotto midler praksis i region Syddanmark. Line Zimmer Rasmussen og Linda Hauschildt Nielsen Projekt innovation med børn som udviklere Projektet har overordnet følgende faglige mål: udvikling af nye a) arbejdsmetoder og indretninger på Centralbiblioteks børneafdeling, b) ud fra en vision om udvikling af bibliotekets rolle som connector mellem kultur og samfund c) metoderne medinddrager børnene, så deres medborgerskab udvikles kommune Biblioteksstyrelsen Leg og Læring Jan Apollo PURE Projektet har til formål at skabe et fælles dokumentationssystem, der kan matche de sektoriale behov og udfordringer, 1) ) Udvikling af viden om systematisk dokumentation af videnproduktion indenfor rammerne af et eksisterende dokumentationssystem og 2) Implementering af dokumentationssystemet Alle UC er Tom K. Poulsen Partnerskab mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og UC Lillebælt Politikudvikling på sundhedsområdet i kommunalt regi CFU Fåborg Midtfyn Kommune Morten Kromann Nielsen Videncentre Udvikling og formidling af viden om radiografi i nært samarbejde med CONRAD - Radiografisk Videncenter. praksis- og forskningsmiljøer og erhvervsliv. Etablering og formidling af Radiografuddannelsen projekter på tværs af professionen. Udvikling og udbud af efter- og _radiografisk_videncenter videreuddannelser, kurser, mm. Professionsnetværk for Radiografi i Syddanmark (PRIS). Santax Medico A/S, Canon Europe, Professionshøjskolen Metropol, UC Nordjylland, SDU, Statens Institut for Strålebeskyttelse. (SIS) Videncenterkoordinator: Bo Redder Mussmann Videncenter for læremiddel -. Udvikling og formidling af viden om læremidlers betydning for læring og undervisning. UC Syd,, SDU, DPU, Kommune, Fåborg- Midtfyn kommune UVM Videncenterleder: Thomas Illum kl 18:18

7 BDI, Projektleder: Martin Reng Kolorit - spørgeskemaundersøgelse Projektleder: Povl Hansen, UC Syd Projektets formål er gennem antropologiske feltstudier at udvikle og afprøve nye metoder til brugerdreven innovation af digitale læremidler Abildgårdskolen Alinea Alle skolen CFU Roskilde, CFU Syd CFU Aabenraa, UC Syd Dafolo DPU Erritsø Centralskole Fredericia Kommune Højby Skole KnowledeLab, SDU Mikroværkstedet Kommune Provstegårdskolen Taulov Skole UNI-C Erhvervs- og Byggestyrelsen Videncenter Thomas Illum Hansen Analyse af lærebogen Kolorit i matematikundervisningen i folkeskolen Gyldendal Gyldendal Videncenter Thomas Illum Hansen LÆRGE - læremiddeltypologi Undersøgelse af læremiddelgenrer og læremiddeltypologier. Projektleder: Jens Jørgen Hansen, UC Syd Udkommer i bog ved forlaget Alinea Danmark Læremiddelformidling Formålet med projekt "Læremiddelformidling" er at undersøge og Projektleder: Jens Jørgen Hansen, UC Syd udvikle formidlingsstrategier for Centre for Undervisningsmidler og Danmark skolebiblioteker. Læremidler om Læremidler Projektleder: Thomas Illum Hansen/Keld Skovmand Målet med projektet er at udvikle læremidler til læreruddannelsen, der sætter fokus på analyse, vurdering og anvendelse af læremidler og læseplaner i folkeskolen. Videncenter Thomas Illum Hansen CFU Syd Danmark Klim NAVIMAT Videncenter Thomas Illum Hansen Videncenter Thomas Illum Hansen Danskdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Matematikdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Kulturfagdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Naturfagdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Æstetikdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Fremmedsprogsdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Almendidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen web-tv (særlig UVM) Projektleder: Lars Bo Schmidt, Mediasyd Udvikling af web-tv som pædagogisk koncept og læremiddel, der kan være med til at visualisere tavs professionsviden MediaSyd Tips og Lotto puljen Videncenter Thomas Illum Hansen - Naturfag Videncenter Thomas Illum Hansen - Matematik Videncenter Thomas Illum Hansen kl 18:18

8 EUD Projektleder: Stig Gissel, UC Lillebælt og Dorthe Carlsen, UC Syddanmark Analyse og kvalitative undersøgelser af materialer til 4 repræsentative erhvervsskoler inden for EUD-området. I fokus er faglig læsning og læsbarhedskriterier Nationalt videncenter for Læsning EUD-området finansierer undersøgelsen med midler fra Undervisningsministeriet Videncenter Thomas Illum Hansen IT i folkeskolen - ITiF Projektleder: Karsten Gynther, UC Sjælland Kvalitativ undersøgelse af den pædagogiske effekt af brugen af ITIF læremidlerne Københavns Kommune Center for Informatik Undervisningsministeriet og Københavns Kommune Videncenter Thomas Illum Hansen Læremiddeltjek Projektleder: Thomas Illum Hansen og Dorthe Carlsen, Udvikling og implementering af kvantiativ model til evaluering af læremidler, der både vil blive udmøntet i en digital model til hjemmeside og en analog model til bladet Folkeskolen Bladet Folkeskolen Modellen finansieres primært af bladet Folkeskolen Videncenter Thomas Illum Hansen DLF materialevurdering Udvikling og formidling af modeller til evaluering af læremidler i faget Projektleder: Jens Jørgen Hansen, UC Syd dansk, der publiceres i to udgivelser ved Dansklærerforeninges Forlag Danmark Dansklærerforeningens Forlag Videncenter Thomas Illum Hansen Proff.uddannelse og læremiddel (UC Et udviklingsprojektet, hvor vil undersøge brugen af og projekt) - UDVIKLING - POL1 eksperimentere med nye måder, hvorpå læremidler kan understøtte Projektleder: Thomas Illum Hansen/Peter professionsuddannelserne i de tre UC'er, der står bag videncenteret. Brodersen, UC Lillebælt Videncenter Thomas Illum Hansen Professionsdidaktik og læremidler - Et forskningsprojekt, der kvalificerer og følger udviklingsprojektet FORSKNING - POL2 "Professionsdidaktik og læremidler" med henblik på at systematisere Projektleder: Jens Jørgen Hansen, UC Syd erfaringerne i projektet og teoretisere og perspektivere læremidler i Danmark professionsuddannelser. Videncenter Thomas Illum Hansen 3.1 Læremiddelkurtur 2,0 Projektleder: Karsten Gynther, UC Sjælland Konference - Didaktik 2.0 Projekleder: Karsten Gynther, UC Sjælland Projektet Læremiddelkultur 2,0 har til formål at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elever og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer. Kolding Kommune Kommune Køge Kommune Videncenter Thomas Illum Hansen Videncenter Thomas Illum Hansen Videncenter for kronisk sygdom og rehabilitering. Videncentrets kerneydelse er dels at skabe ny viden om kronisk sygdom og rehabilitering ; dels at få den nye viden ført ud i praksis. Sundhedsuddannelserne UC Nordjylland, Kommune Projektleder: Hanne Ringgaard Møller Nationalt Videncenter for realkompetencevurdering (NVR). Indsamling, udvikling og formidling af viden om anerkendelse af realkompetencer med et særligt fokus på metoder til dokumentation og vurdering af realkompetencer. VIA UC, Ingeniørhøjskolen i Århus, Erhvervsakademi Århus, UVM RUC, SDU, DPU, Ålborg Universitet Videncenterkoordinator: Marianne Tolstrup NAVIMAT NAVIMAT har til formål at udvikle, støtte og formidle initiativer, der øger kvalitet, interesse og kompetence i arbejdet med matematikundervisning og læring i hele uddannelsessystemet. UCC, VIA UC, Videncenterkonsulent: Erik Bilsted Videncenter Dok-Social Det overordnede formål med Videncentret DOK-Social er at dokumentere, evaluere og udvikle det sociale arbejde, og herigennem Den sociale højskole kvalitetssikre og opkvalificere det sociale arbejdes vidensgrundlag samt Velfærd og Ligeværd Alice Rasmussen rets- og metodeanvendelse kl 18:18

9 CAND Formålet er udvikling og formidling af naturfaglig viden lokalt og nationalt. Naturfaglig kompetence og anvendelse af fagdidaktisk forskning NCK indsamler og formidler anvendelsesorienteret viden om alle Nationalt Center for aspekter af voksen- og efteruddannelse - med særligt fokus på kompetenceudvikling (NCK). Centerleder: voksenvejlednings-indsatsen, de offentlige voksen- og Bjarne Wahlgren, DPU. efteruddannelsestilbud og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder Nationalt Videncenter for Frie Skoler Udvikling af de frie skoler og samarbejde mellem offentlige og private skoler UCN, UCC, VIA UC, professionsfeltet VIA UC, Ingeniørhøjskolen i Århus, Erhvervsakademi Århus, UVM RUC, SDU, DPU, Ålborg Universitet UC Syd, Den frie lærerskole i Ollerup UVM Leg og Læring Projektleder: Birgitte Stougaard Videncenterkoordinator: Marianne Tolstrup kl 18:18

Projektideer der dyrkes 2010

Projektideer der dyrkes 2010 Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Sundhedsst yrelsen Nordfyns kommune og Nyborg kommune August 2010 budget ca. 8 mio kr Hanne Ringgaard Møller Håndbog til barnets reform

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling - en introduktion Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling faglig kommunikationsform styrke anvendelse af læremidler i praksis institutionel afsender faglig og professionel

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH Modul 1: Læring og læringsressourcer

Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH Modul 1: Læring og læringsressourcer Bilag 6a Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH06-13611 Modul 1: Læring og læringsressourcer Efteråret 2013 Læringsmål Den studerende har kendskab til evalueringsteori, metoder

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af arbejdsmiljøarbejdet HR og Kommunikation 1. Organisationen UCL har en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer: HAU De centrale stabe Forskning og Udvikling Komp.

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009.

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Årsberetning Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Konsolidering og videreudvikling af Læremiddel.dk

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen - Et koncept for hvordan der skabes systematisk adgang til og anvendelse af Sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

1 Vision 2015. 2 Velfærdteknologi i

1 Vision 2015. 2 Velfærdteknologi i 1 Vision 2015 UC Lillebælt er kerneaktør i kommunale, regionale og nationale satsninger om velfærdsteknologi UC Lillebælt har via projekter og samarbejder en central aktie i velfærdsteknologisk udvikling

Læs mere

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN LÆREMIDDELLANDSKABET læremiddellandskabet Fra læremiddel til undervisning Jens Jørgen Hansen

Læs mere

UCL på engelsk/opdateret september 2015

UCL på engelsk/opdateret september 2015 otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk/opdateret

Læs mere

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk Afdelingens

Læs mere

Jørgen Jensen, John Esager Hansen, Niels Rebsdorf Lene Rausner. Dagsorden Behandlingstype Referat Handling

Jørgen Jensen, John Esager Hansen, Niels Rebsdorf Lene Rausner. Dagsorden Behandlingstype Referat Handling Referat til ekstraordinært LSU Mødedato 12. oktober 2016 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 14:00 Mødested Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Niels Bohrs Allé, Odense Mødelokale D.250 Journalnummer

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Rollups. Er du forberedt? På finder du alt om skoleledelse

Rollups. Er du forberedt? På  finder du alt om skoleledelse Messeudstyr Rollups Nr. R2 Læs din Pædagogiske diplomuddannelse på Metropol En praksisnær uddannelse, der udvikler dine kompetencer til at håndtere nye udfordringer Professionel kompetenceudvikling PD

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

Ph.d. i uddannelsesforskning

Ph.d. i uddannelsesforskning Ph.d. i uddannelsesforskning Sikre højere fagligt niveau som grundlag for læringsprofessionerne på professionshøjskolerne Jens Rasmussen, Ph.d.-rådet Ph.d.-rådet Formand Jens Rasmussen (Aarhus Universitet)

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD. Senest opdateret januar 2013

Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD. Senest opdateret januar 2013 1 Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD Senest opdateret januar 2013 2 Om strategi for kompetenceudvikling Formål At understøtte kompetenceudvikling på organisatorisk

Læs mere

Vidensgrundlag for Ergoterapeutuddannelsen

Vidensgrundlag for Ergoterapeutuddannelsen 27-08-2009 side 1 Vidensgrundlag for Ergoterapeutuddannelsen Jette Rasmussen Studierektor 27-08-2009 side 2 Professionshøjskolernes vidensbasering Professionshøjskolen har systematisk udviklingsarbejde

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol + University College Lillebælt Maddannelses Lab Svendborg Kommune Børn&Unge Ålborg Universitet MENU LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol København. + Aktionsforskningsgruppen

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 27. april 2016 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation 4.4f 2 Dato 05. september, 2011 Initialer Igangværende ph.d.-forløb på Metropol per august 2011 Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation Ernæring Underviser F&U program

Læs mere

Move det professionsdidaktiske program Status november 2017 Projekter i Move det professionsdidaktiske program

Move det professionsdidaktiske program Status november 2017 Projekter i Move det professionsdidaktiske program Projekter i Move det professionsdidaktiske program Oversigt over projekter i Det professionsdidaktiske program 2016 2018. Alle projekter i oversigten afsluttes senest med udgang af 2017. Call i 2018 baseres

Læs mere

Forum for læremiddeldidaktik. Fra instruktionsmateriale til design for designere

Forum for læremiddeldidaktik. Fra instruktionsmateriale til design for designere Forum for læremiddeldidaktik Fra instruktionsmateriale til design for designere Dagens program 1. Præsentation af Forum 2.Almen læremiddeldidaktik - Hvad er et læremiddel? - Læremiddeltypologi eller -landskab?

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 28. oktober 2015 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling.

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Årsberetning Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Nye udviklingsområder Det fjerde møde i Læremiddel.dk s følgegruppe

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - pr. 30. april 2014 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bo Libergren (V) Carl Holst (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen

UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen Naturfagene på landets læreruddannelser har igennem flere år været ramt af en vigende

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning.

Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning. Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning. Erhvervsuddannelsers (EUD) værksteder og faglokaler kan tilbyde andre muligheder for at arbejde undersøgende

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

SPROGKONFERENCE 2015

SPROGKONFERENCE 2015 SPROGKONFERENCE 2015 MULIGHEDER GENNEM SPROG TIVOLI HOTEL 16. JUNI 2015 PROGRAM 8:30 9:00 Morgenmad 9:00 9:15 Velkommen v/ konferencier Aydin Soei 9:15 9:25 Åbningstale v/ Børne- og Ungdomsborgmester Pia

Læs mere

Projekt undervisningsassistenter

Projekt undervisningsassistenter Projekt undervisningsassistenter Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Tlf. 6223 4610 Projektbeskrivelse for pilotprojektet Udgangspunkt Denne projektbeskrivelse omfatter både pilotprojektet,

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E Baggrund F R A D E L E L E M E N T T I L S E LV S TÆ N D I G T M O D U L S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E P E R N I L L E L A D E G A A R D P E D

Læs mere

- en efteruddannelsesmodel rettet mod faglig og pædagogisk opkvalificering af undervisere.

- en efteruddannelsesmodel rettet mod faglig og pædagogisk opkvalificering af undervisere. - en efteruddannelsesmodel rettet mod faglig og pædagogisk opkvalificering af undervisere. Networking between schools is increasingly recognized as a key driver of school improvement in so far as it encourage

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis Indhold Introduktion.........................................Side 3 Samskabelse i praksis.................................side

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Underviser: Mette Rold Dage xxxx Litteratur til anskaffelse: 1. Lærerens verden. Indføring i almen didaktik af Gunn Imsen, Gyldendals lærerbibliotek, 2005 2. Didaktik

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Interaktiv fjernundervisning og fjernlæring. webbaseret undervisningsforløb mellem grundskoler lokalt, nationalt og globalt

Interaktiv fjernundervisning og fjernlæring. webbaseret undervisningsforløb mellem grundskoler lokalt, nationalt og globalt Interaktiv fjernundervisning og fjernlæring webbaseret undervisningsforløb mellem grundskoler lokalt, nationalt og globalt Begreberne Fjernundervisning lærerne underviser Fjernlæring eleverne lærer pædagogik

Læs mere

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre.

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre. Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere trives bedre. Dato: 19. januar 2016 Ref.: Henriette Frahm Direkte tlf.: 72 69 03 45 E-mail: hef@ucn.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Workshops - formiddag

Workshops - formiddag Workshops - formiddag Workshop nr. 1 Eksamen og udprøvning: Hvordan svarer krav og form ved eksamen og prøver til de kompetencer studerende på en professionsbacheloruddannelse skal tilegne sig? Lokale:

Læs mere

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse.

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse. Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse..læringsspor i klinikken. www.sygeplejerskeprojektet.dk Fra 2011 til 2017 følger vi

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Årsberetning. Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter

Årsberetning. Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter Årsberetning Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter. Beretning om det tredje og sidste år fra september 2009 til september 2010 i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode. Fra bevilling til et

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - marts 2014 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bo Libergren (V) Carl Holst (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg Sønderjylland

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 226 Offentligt Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning I baggrundsrapporten fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen om uddannelsesforskning

Læs mere

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole Strategi 2013 2016 Århus Social- og Sundhedsskole Strategi for Århus Social- og Sundhedsskole 2013-2016 Strategi & handling SOSU-skolens strategi danner grundlaget for vores handlinger i de kommende år.

Læs mere