Oversigt over projekter i Navimat, Odense skolevæsen, CFU Odense. Læreruddannelsen i Jelling og Odense. Læreruddannelsen i Jelling og Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over projekter i 2009. Navimat, Odense skolevæsen, CFU Odense. Læreruddannelsen i Jelling og Odense. Læreruddannelsen i Jelling og Odense"

Transkript

1 Sidemandsoplæring Udvikling af metoder til videndeling i musikdidaktik og professionsdidaktik i musikfaget i skårup Kevin Rowley Veje til innovation Opbygning af innovationskapabilitet direktionen Mette Ullersted Faglige udviklingsskoler Etablering af samarbejde med skoler i kommune om 1. læremiddelanalyse, 2. læremiddelfaglighed og 3. læremiddelkultur i Leg og Læring Niels Grønbæk Nielsen Cooperative learning i matematik Undersøgelse af CLs potentiale som didatisk redskab i matematikundervisning. i Jelling og Navimat, skolevæsen, CFU Torben Kjærgaard Formativ evaluering i matematikundervisning i folkeskolen NAVIMAT-projekt. Udvikling af metoder til formativ evaluering af matematikundervisning samt udvikling af refleksive læremidler til læreruddannelse og efter- og videreuddannelse for lærere i Jelling og Skoler i Fredericia og kommune Lotte Skinnebach Den visuelle case som digitalt professionslæremiddel Opsamling og test af casemateriale og udvikling af professionsdidaktisk i Højstrup skole Stig Toke Gissel viden om brug af casen som professionslæremiddel. Fastholdelse gennem styrkelse af sociale relationer Udvikling af metoder til at støtte de sociale relationer og netværksdannelse mellem studerende, samt målrettet støtte af studerendes samarbejdskompetencer og studieteknik. Anders Stig Christensen og Ulla Viskum Virkningsevaluering af caseinddragelse i læreruddannelsen Undersøgelse af effekten af caseinddragelse i undervisning og praktik i Peter Brodersen Web 2.0 i fremmedsprogspædagogik Udvikling af fremmedsprogsundervisningen med forskellige interaktive fremmedsprogsdidaktiske redskaber med henblik på etablering af en fremmedsprogsdidaktisk portal om integration af IT i undervisningen i Elsebeth Hurup Den webbaserede studieopgave Sundhedspolitikker - kortlægnings- og evalueringsredskaber Sundhedspolitikker og hjemkundskabsfaglighed Udvikling af studieopgaver i form af webbaserede læremidler, der kan fungere som eksemplariske professionslæremidler Konsulentydelser i forbindelse med skolers og kommuners udarbejdelse af sundhedspolitikker Leg og Læring Torben Olsen Morten Kromann Nielsen Morten Kromann Nielsen Center for maddannelse Etablering af et laboratorium for maddannelse Morten Kromann Nielsen Videre efter HF Partnerskabet Innovative Løsninger til kronisk syge borgere (UNIC) Brobygning mellem VUC og videregående uddannelser i region Syddanmark partnerskabet Innovative Løsninger til kronisk syge borgere VUC'er, SDU Region Syddanmark Velfærd og Ligeværd Anna-Maj Geyti Rådet for Teknologi og Innovation Morten Hoff Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health Udvikling af et webbaseret kursus i samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen på Lahti University of Applied Sciences i Finland. Lahti Univeristy of Applied Sciences, Faculty of Social and Health Care Mette Bro Jansen Jobcenter og sagsbehandlerprofil Videncenterprojekt Socialrådgiveruddannelsen Jobcenter Velfærd og Ligeværd Morten Rambøl kl 18:18

2 Udvikling og markedsføring af paralleluddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Udvikling af et fælles valgfrit internationalt modul (i UCL i modul 9) i sygeplejerskeuddannelsen sygeplejerskeuddannelsen Lahti Polytechnic, Faculty of Social and Health Care, Halmstad Univeristy, School of Health and Social Sciences, Høgskolen i Vestfold, Avdelingen for Helsefag, UVM Mette Bro Jansen Kvalitetssikring og evaluering af linjefaget specialpædagogik Udarbejdelse af evalueringsdesign og sparring i forbindelse med første udbud af linjefaget specialpædagogik i skårup Svendborg Kommune og UCC - KLOG Susanne Eskildsen Undervisningsforløb i udepædagogik Udvikling af forløb i udendørs rum og miljøer med henblik på tilegnelse af naturfaglig viden. i skårup Aksel Bendsen Sundhedsundervisning i skolen Udvikling af et tværfagligt forløb i sundhed ud fra faghæfte 21. Forløbet afprøves med studerende i Fåborg-Midtfyn i Skårup Aksel Bendsen Partnerskab med Svendborg kommune Udvikling af fælles projekter, der fremmer parternes respektive mål. i Skårup Svendborg Kommune Leg og Læring Aksel Bendsen Samarbejde om udvikling af fælles projekter Samarbejde med Svendborg kommune i Skårup Svendborg Kommune Leg og Læring Susanne Eskildsen Zippys venner undersøgelse af grundlaget for at videreføre uddannelsen Leg og Læring Hanne Kallesøe TOPAS teori og praksis aktiverer samarbejde Projektets formål er at gøre det mere attraktivt for studerende at vælge at beskæftige sig med voksne mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse gennem et ligeværdigt samarbejde mellem studerende, underviser og praktikvejleder og udmøntet i udviklingsprojekter, som de studerende skal gennemføre under deres praktik. Lene Kingo PBL i Svendborg Svendborg Helle Stryhn Internationalt forløb i matematik Udvikling af matematikundervisning til udenlandske studerende i Poul Schou Uddannelsesudvikling i Kosovo Institutions- og uddannelsesudvikling i Kosovo DSH-O TietgenSkolen EU Vibeke Syppli Enrum Pædagogisk væksthus. Sammenhæng mellem teoretisk læring og praksislæring i pædagoguddannelsen Grønt Flag grøn læreruddannelse Problembaseret læring og professionsbaserede læreprocesser Projektet har til formål at styrke og synliggøre sammenhænge mellem teori og praksis for de studerende ved at sætte fokus på praksis som læringsrum. Udvikling af koncept for arbejde med bæredygtighed i læreruddannelsen Implementering af problembaseret læring og professionsbaserede læreprocesser Pædagoguddannelsen Welfare Tech Region Udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger Gårdbørnehaven Gustavsminde, Assens Kommune samt Inquiry Partners Lis Mulvad Kingo i Friluftsrådet, UCC, VIA UC Friluftrådet Poul Kristensen Vejle og Svendborg samt Aalborg Universitet SDU, Robocluster, Kommune, Regionens sygehuse, 27 private virksomheder m.fl. Syddansk Vækstforum Birgit Huus Jensen kl 18:18

3 Videre med uddannelse. Projektleder: Johannes Lundfryd, IBC Social Robo Design Udvikling af viden om, hvad der virker i kommunikation til, med og blandt unge i Region Syddanmark med særligt fokus på unge fra uddannelsesfremmede miljøer, rolle modeller og virtuelle communities Udvikling og afprøvning af et internationalt semester i social robodesign SDU, IBC, Studievalg Fyn og Sydjylland, Erhvervsakademi Lillebælt, Designskolen i Kolding i perioden Region Syddanmark Johannes Lundfryd, IBC Leg og Læring Mette Richter Udvikling af samarbejdet mellem hjem og skole i de nordiske lande. Projektleder: Niels-Christian Andersen, Skole og Samfund At indsamle og udveksle viden om god praksis vedr. samarbejde mellem forældre og skole og At udvikle uddannelsesmoduler, der kan indgå i grund- eller efteruddannelse i Foreldreutvalget for grunnopplæring, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Riksförbundet Hem och Skola, Nordplus Malmö Högskola, Förbundet Susanne Hvilshøj Hem och Skola i Finland, Heimili og skoli landssamfök foreldra og Háskóli i Island Robots at play. Leg og læring 1) Tværfaglig proces-, produktudvikling såvel som kommerciel forretningsudvikling inden for nye produkttyper, der udnytter intelligent højteknologi. Det vil sige robotteknologi, adaptiv teknologi og moderne kunstig intelligens og 2) Viden om innovation og velfærdsteknologiske udviklingsmuligheder i samspillet mellem uddannelse, forskning og virksomheder SDU, Design Skolen i Kolding Regionalfonden Leg og Læring Hanne Kallesøe Rehabilitering på borgernes præmisser I projektet udvikles viden om brugernes erfaringer med rehabilitering på tværs af patient-, diagnose- og aldersgrupper. Der etableres bl.a. innovative netværk og samarbejde om produkt og serviceudvikling inden for velfærdsteknologi, og serviceydelser til borgere i rehabiliteringsforløb Vejle Fredericia Kommune, Vejle Fjord Neurocenter, Fysioterapi og smerteklinik, DSI, TRIN og Fredericia Daghøjskole EBST Lone Hougaard Animationsfilm i skolen Animationsfilm i læreruddannelsen Implementering i skolen af animationsfilmmediets muligheder i udviklingen af børns narrative, visuelle og auditive kompetencer i en mediekultur Udvikling og implementering af pædagogisk anvendelse af digitale medieværktøjer i Jelling Niels Kvium Fokus på mundtlig formidling Udvikling af de studerendes mundtlige formidlingskompetencer i Jelling Anna-Marie Hansens Udvikling af faget materiel Design Udvikling af faget materiel design i Jelling Hanne Dalager Kvalitet i anvendelsen af e-læring Udvikling og beskrivele af didaktisk reflekterede fremgangsmåder, metoder og redskaber, der kan skabe kvalitet i e-læring i læreruddannelsen i Jelling i Jørgen Juul Undervisningsassistenter - følgeforskning At uddanne undervisningsassistenter og løbende kavlitetssikre og effektmåle forsøg med undervisningsassistenter Svendborg Kommune og KLOG (UCC) UVM Leg og Læring Susanne Eskildsen Sundhedsundervisning i folkeskolen og i læreruddannelsen Udvikling af viden, modeller og metoder til organisering og koordinering af sundhedsundervisningen i folkeskolen i Kommune Karsten Agergaard kl 18:18

4 Nursing Europe II Udvikling af engelsksproget teoretisk modul Sygeplejerskeuddannelsen Lahti Polytechnic, Faculty of Social and Health Care, Halmstad Univeristy, School of Health and Social Sciences, Høgskolen i Vestfold, Avdelingen for Helsefag, Mette Bro Jansen Sundhedscheck af ældre borgere Projektet baseres på evidens og på almen kendt teori forbundet med aldrings- og svækkelsesprocesser og ligeledes på hvordan disse processer effektivt kan forebygges tidligt i forløbet gennem specifik fysisk aktivitet. Der udvikles i projektet nye professionsrettede kompetencer til opsporing af ældre med begyndende funktionsevnetab. Fysioterapeutuddannelsen Fredericia Kommune og National Institue of Aging Finn R. Marlet Tegn på sprog tosprogede børn lærer at læse og skrive. Projektleder: Helle Pia Laursen (DPU) Projektet har praksis i lærerprofessionen som genstandsfelt og sigter mod at skabe solidt grundlag for Projektet sigter mod at skabe et solidt grundlag for såvel opkvalificering af den pædagogiske praksis i grundskolen, samt i grund-, efter- og videreuddannelsen af lærere. DPU, UCC, UCN, VIAUC, UCL, Københavns,, Århus, Vejle og Ålborg Kommuner, Søndervangsskolen i Århus, Blågårds Skole i København, Herningvej Skole i Ålborg, Nørremarksskolen i Vejle, Humlehaveskolen, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Telemark, Malmö Högskola, Stockholms Universitet, NFPF (Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning) Susanne Hvilshøj Refleksionsscenarier som metode til kvalificering af de studerendes professionserfaringer fra praktik. Udvikling af ny viden om refleksion i praksis. Der samarbejdes med praksisfeltet om refleksion i praksis. Fysioterapeutuddannelsen Århus Universitet Pia Jørgensen For-di projektet eller forældre dialog projektet. Projektleder: Niels Christian Andersen, Skole og Samfund Med udgangspunkt i status over skolernes nuværende skolehjemsamarbejde (praksisviden) og med inddragelse af ny udviklingsviden og forskningsviden udvikles skolernes skolehjemsamarbejde. UCC videncenteret UC2, Skole og Samfund. RUC samt Kommunerne, Ringsted og Høje Tåstrup Integrationsministeriet Susanne Hvilshøj Netværksportal til kliniske vejledere i sundhedsuddannelserne og til PD Udvikling af en videns-, lærings- og udviklingsportal til kliniske EVU, sundhedsfaglig og vejledere tilknyttet sundhedsuddannelserne i Region Syddanmark, og lærerfaglig afdeling efterfølgende en tilsvarende portal til PD Kliniske vejledere i sundhedsprofessionerne Peder Ohrt Robodays. Projektleder: Torben Lindegård Hansen, Syddansk Erhvervsskole Det er formålet at udvikle et interdisciplinært semester med adgangspunkt i professionernes behov. UC Lillebælt, Kolding Design skole, Syddansk Erhvervsskole, Erhvervsakademiet Lillebaelt, Erhvervsakademiet Lillebaelt, Teknisk fakultet, Syddansk Universitet og Robocluster Region Syddanmark Leg og Læring Hanne Kallesøe? kl 18:18

5 Innovative studieformer Udvikling af viden om og erfaringer med innovative studieformer, som kan gøre det muligt for de studerende at udvikle lærings- og udviklings kompetencer således, at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for at læringsmålene kan realiseres. Fysioterapeutuddannelsen Hanne Ringgaard Møller og Janne Skov Specialpædagogik Specialpædagogisk udvikling i samspil mellem skole, kommune og bruger EVU lærerfaglig afdeling Kerteminde og Fåborg-Midtfyn Kommuner, DPU, SDU Leg og Læring Jon Jensen Det fælles fjerde Udvikling af nye fælles visioner og strategier for perioden Sygeplejerskeuddannelserne Søren Pedersen Inklusion i praksis erfaringer fra udviklingsprojekter på daginstitutionsområdet Learning by Developing Talepædagog-uddannelse. Projektleder: Hans Månsson, UCC Formidling af udviklingsviden fra inklusionsprojekter i en kommune med henblik på at kvalificere igangværende projekter i andre kommuner såvel som nye projekter om inklusion i praksis Forankring af bacheloropgaven I autentiske udviklingsprojekter i klinisk praksis mhp at fremme sammenhængen mellem uddannelse og profession EVU, pædagogfaglig afdeling Ida Schwatz Sygeplejeuddannelsen i Vejle Laurea University of Applied Science, Klinisk praksis Kvalificering af talepædagoguddannelsen EVU, pædagogfaglig afdeling UCC og VIA UC Lone Hougaard Entreprenørskab på Kryds og Tværs Projektet langsigtede mål er at udvikle innovative studieformer på professionsuddannelserne, samt øge de studerendes interesse for og kompetencer til at arbejde innovativt og entreprenant i deres senere arbejdsliv. i Jelling UC Syd og UC Vest Leg og Læring Henrik Ottosen Udvikling af professionspædagogik Task Based Learning Udvikling af arbejdsmetoder med udgangspunkt i konkret praksis Ergoterapeutuddannelsen Cork University Irland Annette Madsen og Kirsten Sørensen Forum for faglig sparring ud fra et brugerperspektiv Udvikling af fagligt mødested EVU, pædagogfaglig afdeling Ida Schwartz Praksisforskning som metode til udviklingsviden Udvikling af ergoterapi i praksis og afprøvning af praksisforskning som metode for både studerende og undervisere Ergoterapeutuddannelsen Kommune, SDU Annette Madsen Brugernes Bazar Kvalificere og udvikle tværfaglige EVU tiltag EVU, socialfaglig afdeling Velfærd og Ligeværd Bente Falk Nielsen Konsulentuddannelse Kvalificering, udvikling og modernisering af eksisterende udbud af en konsulentuddannelse, så den kan placeres indenfor rammerne af vores EVU, socialfaglig afdeling Helle Herting diplomudbud Videncenter for ledelse i den kommunale sektor Udvikling af videncenter i den kommunale sektor EVU, Ledelsesakademiet Kommune Ebbe Marklund Sammenhængende læringsmiljø i studievejledningen Udvikling et innovativt læringsmiljø med udgangspunkt i studievejledningen Attractor SCKK Ulla Viskum HIPPY Udvikling af koncept for efteruddannelse, materialer til brug for de kommunale vejledere og for forældre og børn. Implementering i forhold til 4 kommuner og 250 familier 4 kommuner, 250 familier Servicestyrelsen Leg og Læring Hanne Kallesøe kl 18:18

6 Brugerdreven Innovation og digitale læremidler Formålet med projektet er at 1) danne et innovationsnetværk, der kan fremme et systematisk samarbejde mellem forlagsbranche, distributører, aftager-felt og forskningsfelt, 2) udvikle modelskitser til nye prototyper på digitale læremidler, 3) udvikle markedsmuligheder og forretningsmodeller for brugerdreven innovation af fagligt valide, digitale læremidler. DPU, SDU, Alinea, Dafolo, Mikroværkstedet, UNI-C og og Fredericia kommuner EBST Martin Reng Udvikling af efteruddannelsesforløb og håndbog for skole-hjemvejledere. Projektleder: Jens Skovholm, ucc Udvikling og gennemførsel af kurser for skole-hjemvejledere. Udarbejdelse af håndbog for skole-hjemvejledere baseret på en belysning af praksisviden med forsknings- og udviklingsviden. i UCC, Skole og Samfund Integrationsministeriet Susanne Hvilshøj Fra kræftramt til kraftfuld Tværfaglig uddannelse af frivillige ressourcepersoner indenfor rehabiliteringsfase 3 DSH-O Kræftens Bekæmpelse og to Kommuner Kræftens Bekæmpelse Bente Falk Nielsen CaseConnexion UC Vest, UC Syd, Kliniske Udvikling af virtuelt læringsmiljø i sygeplejerskeuddannelsen mhp at fremme Sygeplejerskeuddannelsen case- og problembaseret læring cases, som understøtter forskellige Tips- og Lotto midler praksis i region Syddanmark. Line Zimmer Rasmussen og Linda Hauschildt Nielsen Projekt innovation med børn som udviklere Projektet har overordnet følgende faglige mål: udvikling af nye a) arbejdsmetoder og indretninger på Centralbiblioteks børneafdeling, b) ud fra en vision om udvikling af bibliotekets rolle som connector mellem kultur og samfund c) metoderne medinddrager børnene, så deres medborgerskab udvikles kommune Biblioteksstyrelsen Leg og Læring Jan Apollo PURE Projektet har til formål at skabe et fælles dokumentationssystem, der kan matche de sektoriale behov og udfordringer, 1) ) Udvikling af viden om systematisk dokumentation af videnproduktion indenfor rammerne af et eksisterende dokumentationssystem og 2) Implementering af dokumentationssystemet Alle UC er Tom K. Poulsen Partnerskab mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og UC Lillebælt Politikudvikling på sundhedsområdet i kommunalt regi CFU Fåborg Midtfyn Kommune Morten Kromann Nielsen Videncentre Udvikling og formidling af viden om radiografi i nært samarbejde med CONRAD - Radiografisk Videncenter. praksis- og forskningsmiljøer og erhvervsliv. Etablering og formidling af Radiografuddannelsen projekter på tværs af professionen. Udvikling og udbud af efter- og _radiografisk_videncenter videreuddannelser, kurser, mm. Professionsnetværk for Radiografi i Syddanmark (PRIS). Santax Medico A/S, Canon Europe, Professionshøjskolen Metropol, UC Nordjylland, SDU, Statens Institut for Strålebeskyttelse. (SIS) Videncenterkoordinator: Bo Redder Mussmann Videncenter for læremiddel -. Udvikling og formidling af viden om læremidlers betydning for læring og undervisning. UC Syd,, SDU, DPU, Kommune, Fåborg- Midtfyn kommune UVM Videncenterleder: Thomas Illum kl 18:18

7 BDI, Projektleder: Martin Reng Kolorit - spørgeskemaundersøgelse Projektleder: Povl Hansen, UC Syd Projektets formål er gennem antropologiske feltstudier at udvikle og afprøve nye metoder til brugerdreven innovation af digitale læremidler Abildgårdskolen Alinea Alle skolen CFU Roskilde, CFU Syd CFU Aabenraa, UC Syd Dafolo DPU Erritsø Centralskole Fredericia Kommune Højby Skole KnowledeLab, SDU Mikroværkstedet Kommune Provstegårdskolen Taulov Skole UNI-C Erhvervs- og Byggestyrelsen Videncenter Thomas Illum Hansen Analyse af lærebogen Kolorit i matematikundervisningen i folkeskolen Gyldendal Gyldendal Videncenter Thomas Illum Hansen LÆRGE - læremiddeltypologi Undersøgelse af læremiddelgenrer og læremiddeltypologier. Projektleder: Jens Jørgen Hansen, UC Syd Udkommer i bog ved forlaget Alinea Danmark Læremiddelformidling Formålet med projekt "Læremiddelformidling" er at undersøge og Projektleder: Jens Jørgen Hansen, UC Syd udvikle formidlingsstrategier for Centre for Undervisningsmidler og Danmark skolebiblioteker. Læremidler om Læremidler Projektleder: Thomas Illum Hansen/Keld Skovmand Målet med projektet er at udvikle læremidler til læreruddannelsen, der sætter fokus på analyse, vurdering og anvendelse af læremidler og læseplaner i folkeskolen. Videncenter Thomas Illum Hansen CFU Syd Danmark Klim NAVIMAT Videncenter Thomas Illum Hansen Videncenter Thomas Illum Hansen Danskdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Matematikdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Kulturfagdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Naturfagdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Æstetikdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Fremmedsprogsdidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen Almendidaktisk projekt Videncenter Thomas Illum Hansen web-tv (særlig UVM) Projektleder: Lars Bo Schmidt, Mediasyd Udvikling af web-tv som pædagogisk koncept og læremiddel, der kan være med til at visualisere tavs professionsviden MediaSyd Tips og Lotto puljen Videncenter Thomas Illum Hansen - Naturfag Videncenter Thomas Illum Hansen - Matematik Videncenter Thomas Illum Hansen kl 18:18

8 EUD Projektleder: Stig Gissel, UC Lillebælt og Dorthe Carlsen, UC Syddanmark Analyse og kvalitative undersøgelser af materialer til 4 repræsentative erhvervsskoler inden for EUD-området. I fokus er faglig læsning og læsbarhedskriterier Nationalt videncenter for Læsning EUD-området finansierer undersøgelsen med midler fra Undervisningsministeriet Videncenter Thomas Illum Hansen IT i folkeskolen - ITiF Projektleder: Karsten Gynther, UC Sjælland Kvalitativ undersøgelse af den pædagogiske effekt af brugen af ITIF læremidlerne Københavns Kommune Center for Informatik Undervisningsministeriet og Københavns Kommune Videncenter Thomas Illum Hansen Læremiddeltjek Projektleder: Thomas Illum Hansen og Dorthe Carlsen, Udvikling og implementering af kvantiativ model til evaluering af læremidler, der både vil blive udmøntet i en digital model til hjemmeside og en analog model til bladet Folkeskolen Bladet Folkeskolen Modellen finansieres primært af bladet Folkeskolen Videncenter Thomas Illum Hansen DLF materialevurdering Udvikling og formidling af modeller til evaluering af læremidler i faget Projektleder: Jens Jørgen Hansen, UC Syd dansk, der publiceres i to udgivelser ved Dansklærerforeninges Forlag Danmark Dansklærerforeningens Forlag Videncenter Thomas Illum Hansen Proff.uddannelse og læremiddel (UC Et udviklingsprojektet, hvor vil undersøge brugen af og projekt) - UDVIKLING - POL1 eksperimentere med nye måder, hvorpå læremidler kan understøtte Projektleder: Thomas Illum Hansen/Peter professionsuddannelserne i de tre UC'er, der står bag videncenteret. Brodersen, UC Lillebælt Videncenter Thomas Illum Hansen Professionsdidaktik og læremidler - Et forskningsprojekt, der kvalificerer og følger udviklingsprojektet FORSKNING - POL2 "Professionsdidaktik og læremidler" med henblik på at systematisere Projektleder: Jens Jørgen Hansen, UC Syd erfaringerne i projektet og teoretisere og perspektivere læremidler i Danmark professionsuddannelser. Videncenter Thomas Illum Hansen 3.1 Læremiddelkurtur 2,0 Projektleder: Karsten Gynther, UC Sjælland Konference - Didaktik 2.0 Projekleder: Karsten Gynther, UC Sjælland Projektet Læremiddelkultur 2,0 har til formål at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elever og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer. Kolding Kommune Kommune Køge Kommune Videncenter Thomas Illum Hansen Videncenter Thomas Illum Hansen Videncenter for kronisk sygdom og rehabilitering. Videncentrets kerneydelse er dels at skabe ny viden om kronisk sygdom og rehabilitering ; dels at få den nye viden ført ud i praksis. Sundhedsuddannelserne UC Nordjylland, Kommune Projektleder: Hanne Ringgaard Møller Nationalt Videncenter for realkompetencevurdering (NVR). Indsamling, udvikling og formidling af viden om anerkendelse af realkompetencer med et særligt fokus på metoder til dokumentation og vurdering af realkompetencer. VIA UC, Ingeniørhøjskolen i Århus, Erhvervsakademi Århus, UVM RUC, SDU, DPU, Ålborg Universitet Videncenterkoordinator: Marianne Tolstrup NAVIMAT NAVIMAT har til formål at udvikle, støtte og formidle initiativer, der øger kvalitet, interesse og kompetence i arbejdet med matematikundervisning og læring i hele uddannelsessystemet. UCC, VIA UC, Videncenterkonsulent: Erik Bilsted Videncenter Dok-Social Det overordnede formål med Videncentret DOK-Social er at dokumentere, evaluere og udvikle det sociale arbejde, og herigennem Den sociale højskole kvalitetssikre og opkvalificere det sociale arbejdes vidensgrundlag samt Velfærd og Ligeværd Alice Rasmussen rets- og metodeanvendelse kl 18:18

9 CAND Formålet er udvikling og formidling af naturfaglig viden lokalt og nationalt. Naturfaglig kompetence og anvendelse af fagdidaktisk forskning NCK indsamler og formidler anvendelsesorienteret viden om alle Nationalt Center for aspekter af voksen- og efteruddannelse - med særligt fokus på kompetenceudvikling (NCK). Centerleder: voksenvejlednings-indsatsen, de offentlige voksen- og Bjarne Wahlgren, DPU. efteruddannelsestilbud og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder Nationalt Videncenter for Frie Skoler Udvikling af de frie skoler og samarbejde mellem offentlige og private skoler UCN, UCC, VIA UC, professionsfeltet VIA UC, Ingeniørhøjskolen i Århus, Erhvervsakademi Århus, UVM RUC, SDU, DPU, Ålborg Universitet UC Syd, Den frie lærerskole i Ollerup UVM Leg og Læring Projektleder: Birgitte Stougaard Videncenterkoordinator: Marianne Tolstrup kl 18:18

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009.

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Årsberetning Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Konsolidering og videreudvikling af Læremiddel.dk

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling.

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Årsberetning Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Nye udviklingsområder Det fjerde møde i Læremiddel.dk s følgegruppe

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Dette blinkende apparat er en prototype på en hel ny type lege- og træningsredskab, som er udviklet i udviklingsprojektet ispace, hvor erfaringer fra

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Hvornår Hvad Delperioder

Hvornår Hvad Delperioder Bachelor & Professionsudvikling 2011-2013 Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej 7 4180 Sorø Mth@ucsj.dk Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev 4000 Roskilde Hvis digital læring er svaret,

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Beskrivelse af God klinisk undervisning

Beskrivelse af God klinisk undervisning Maj 2009 Beskrivelse af God klinisk undervisning Indledning God klinisk undervisning beskriver idealet for den gode kliniske undervisning, der kontinuerligt søges opnået på et aktuelt tidspunkt i en given

Læs mere

når modellens begreber er kontekstbestemte

når modellens begreber er kontekstbestemte Kirsten Bak Andersen Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Digitale medier iog indskolingen Evalueringen kvalificeres, Farvel til kridttavlen når

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Evalueringsformål. Læremiddelkarakteristik. Læremiddelanalyse. Vurdering. Brug

Evalueringsformål. Læremiddelkarakteristik. Læremiddelanalyse. Vurdering. Brug Procesorienteret læremiddelanalyse en procesmodel Procesorienteret læremiddelanalyse er en procesorienteret tilgang til vurdering af læremidler, som her skal eksemplificeres med vurdering af didaktiske

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Hvordan kan vi evaluere det?

Hvordan kan vi evaluere det? Hvordan kan vi evaluere det? En guide til, hvordan man selv kan evaluere projekter, undervisningsforløb og læremidler Af Dorthe Carlsen, lektor, Videncenter for almen pædagogik og formidling, UC Syddanmark

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Læreprocesser og robotsystemer Design af læreprocesser med robotter som medier og børn som med-designere Lektor, ph.d., Gunver Majgaard Mærsk Mc-Kinney

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Projektbeskrivelse: Evaluering af Den motiverende samtale. Sagsnr.: Den: April 2008. Projektleder: Kim Koldby og Dorte Nielsen

Projektbeskrivelse: Evaluering af Den motiverende samtale. Sagsnr.: Den: April 2008. Projektleder: Kim Koldby og Dorte Nielsen UC Lillebælt Projektnavn: Evaluering af Den motiverende samtale Beskrivelse udarbejdet af: Kim Koldby (UCL), Dorte Nielsen (UCL), Mette Birk-Olsen (SDU) og Anita Lunde (SDU) Projektejer: UC Lillebælt i

Læs mere

Professionsuddannelse 2.0 nye veje til professionslæring

Professionsuddannelse 2.0 nye veje til professionslæring Professionsuddannelse 2.0 nye veje til professionslæring Jens Jørgen Hansen Projektleder University College Syd jjha@ucsyd.dk Program 9.30 9.40 Velkomst v/ projektleder Jens Jørgen Hansen, UC Syddanmark

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense TRE EKSEMPLER PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Teletolkning i sundhedsvæsenet:

Læs mere

Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg

Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg Børnebibliotekaren som connector Fremtidens børn i fremtidens biblioteker - Middelfart d. 2. oktober 2008 Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg Mit fagbibliotek

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Ikke blot individorienteret inklusion gennem egen bolig, aktivering og kontaktperson Ikke blot integration i et lukket institutionsmiljø Inklusion af unge

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse

Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse Undervisningsministeriet godkender nye uddannelsesretninger i godkendte diplomuddannelser, jf. diplombekendtgørelsen 7. En ny uddannelsesretning

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Nr. 1 april 2010 12. årgang Tema: IT og medier i skolen. i Sko en. IT og medier. i skolen

Nr. 1 april 2010 12. årgang Tema: IT og medier i skolen. i Sko en. IT og medier. i skolen Nr. 1 april 2010 12. årgang Tema: i Sko en IT og medier i skolen Liv i Skolen 2010 i Sko en Temaer i 2010 I takt med informationsteknologiens udvikling sker der en udvikling med de didaktiske og læringsmæssige

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde 1 Danish Science Factory 10. april 2014 Titel ISI 2015 er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory Fem skoler deltager med den årgang, som startede i 6. klasse i

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere