Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport"

Transkript

1 Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014

2 Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014

3 Støtteindsatser i Randers Kommune 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Tabeller, medarbejdere 6 3 Tabeller, forældre 24

5 1 Indledning Dette bilag til Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af omorganisering af særlige støtteindsatser i Randers Kommune viser svarfordelingerne på samtlige spørgsmål i de to spørgeskemaundersøgelser, der ligger til grund for evalueringen. Spørgeskemaundersøgelserne er blevet gennemført blandt hhv. samtlige medarbejdere og samtlige forældre i dagtilbuddene i Randers Kommune. Evalueringens formål er at belyse dagtilbuddenes arbejde efter omorganiseringen af støtteindsatsen, herunder i hvilken grad de formulerede målsætninger for omorganiseringen af støtteindsatserne er blevet indfriet, og i hvilken grad de forudsætninger for inkluderende børnemiljøer, som kommunen har beskrevet, er til stede i dagtilbuddene. Spørgeskemaet til medarbejderne er sendt til 937 respondenter. Heraf har 469 personer besvaret skemaet, hvilket giver en svarprocent på 50,1. Spørgeskemaet til forældrene er sendt til 4886 respondenter. Heraf har 2474 personer besvaret skemaet, hvilket giver en svarprocent på 51. Tabellerne indeholder som udgangspunkt kun de svarmuligheder, som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet, som ingen har anvendt, figurerer således ikke, medmindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. En nærmere redegørelse for den anvendte metode i evalueringen findes som appendiks i evalueringsrapporten. Støtteindsatser i Randers Kommune 5

6 2 Tabeller, medarbejdere 1. Hvilken type dagtilbud er du ansat i? (n = 469) Dagpleje Vuggestue Børnehave Kombineret institution Total Var du også ansat i en dagpleje/institution i Randers Kommune før august 2012? (n = 469) Ja Nej Total Hvor mange børn er p.t. indskrevet i din institution? (Hvis du ikke ved, hvor mange børn der er indskrevet i din institution, kan du springe dette spørgsmål over) (n = 211) Lille institution Mellem institution Stor institution Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der er ansat i vuggestue, børnehave eller kombineret institution (se spm. 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Note: Respondenterne er blot blevet bedt om at angive antallet af børn der pt. er indskrevet i deres institution. EVA har herefter grupperet svarene i hhv. lille, mellem og stor institution 4. Hvad er din funktion? (n = 377) Pædagog Pædagogisk assistent 29 8 Pædagogmedhjælper Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der er ansat i vuggestue, børnehave eller kombineret institution (se spm. 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Støtteindsatser i Randers Kommune 6

7 5. Har du tidligere været centralt ansat som støttepædagog? (n = 408) Ja 35 9 Nej Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der er ansat i dagpleje/institution i Randers Kommune før august 2012 (se spm. 2), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 6. I hvilken grad vurderer du, at du/i arbejder målrettet med (fx via fælles refleksion, organisering, planlægning), at alle børn kan indgå aktivt i fællesskaber i forbindelse med 6.a.... strukturerede, voksenstyrede aktiviteter (fx samling, planlagte læringsaktiviteter)? (n = 468) I høj grad I nogen grad I mindre grad 11 2 Total b.... rutiner (fx ved spisning, aflevering, i garderoben osv.)? (n = 464) I høj grad I nogen grad I mindre grad 6 1 Slet ikke 1 - Total c.... børnestyrede aktiviteter (fx fri leg inde eller ude eller i legestuen)? (n = 463) I høj grad I nogen grad I mindre grad 35 8 Slet ikke 3 1 Total Støtteindsatser i Randers Kommune 7

8 7. I hvilken grad vurderer du, at du/i lykkes med, at alle børn indgår aktivt i fællesskaber i forbindelse med 7.a.... strukturerede, voksenstyrede aktiviteter (fx samling, planlagte læringsaktiviteter)? (n = 467) I høj grad I nogen grad I mindre grad 21 4 Slet ikke 1 - Total b.... rutiner (fx ved spisning, aflevering, i garderoben osv.)? (n = 464) I høj grad I nogen grad I mindre grad 13 3 Slet ikke 1 - Total c.... børnestyrede aktiviteter (fx fri leg inde eller ude eller i legestuen)? (n = 464) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 2 - Total I hvilken grad oplever du, at samarbejdet med den tværfaglige gruppe (PPR, sundhedspleje og fremskudt rådgiver) understøtter, at alle børn kan være en del af fællesskabet i institutionen/dagplejen? (n = 458) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 9 2 Total Støtteindsatser i Randers Kommune 8

9 9. I hvilken grad vurderer du, at du/i tilgodeser det enkelte barns behov tilstrækkeligt i løbet af en typisk dag i forbindelse med 9.a.... strukturerede voksenstyrede aktiviteter (fx samling, planlagte læringsaktiviteter)? (n = 466) I høj grad I nogen grad I mindre grad 31 7 Slet ikke 1 - Total b.... rutiner (fx ved spisning, aflevering, i garderoben osv.)? (n = 464) I høj grad I nogen grad I mindre grad 15 3 Slet ikke 3 1 Total c.... børnestyrede aktiviteter (fx fri leg inde eller ude eller i legestuen)? (n = 463) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 4 1 Total Støtteindsatser i Randers Kommune 9

10 10. I hvilken grad vurderer du, at du/i tilgodeser det enkelte barns behov tilstrækkeligt i løbet af en typisk dag i forhold til 10.a.... de fysiske rammer og indretning indendørs? (n = 466) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 3 1 Total b.... de fysiske rammer på legepladsen/i legestuen? (n = 465) I høj grad I nogen grad I mindre grad 37 8 Slet ikke 1 - Total c.... mulighed for at få ro/ikke blive forstyrret? (n = 463) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 12 3 Total d.... mulighed for at lege alene? (n = 463) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 10 2 Total Støtteindsatser i Randers Kommune 10

11 10.e.... at få hjælp til at indgå i relationer med andre børn? (n = 466) I høj grad I nogen grad I mindre grad 26 6 Slet ikke 1 Total f.... interaktion med voksne? (n = 462) I høj grad I nogen grad I mindre grad 28 6 Slet ikke 1 Total g.... at have ting med hjemmefra, der kan understøtte, at barnet indgår i legerelationer? (n = 462) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 22 5 Total h.... at få hjælp til overgange (fx mellem dagtilbud og hjem, mellem forskellige aktiviteter, relationer og forskellige voksne etc.)? (n = 463) I høj grad I nogen grad I mindre grad 26 6 Slet ikke 4 1 Total Støtteindsatser i Randers Kommune 11

12 11. I hvilken grad vurderer du, at du/i lykkes med at 11.a.... tilrettelægge aktiviteter, som alle børn har mulighed for at deltage i uanset baggrund (udviklingsmæssigt, kulturelt og familiemæssigt)? (n = 468) I høj grad I nogen grad I mindre grad 17 4 Total b.... arbejde bevidst med forskelligheden i børnegruppen (fx ved at tage hensyn til de forskellige behov, der er i børnegruppen)? (n = 461) I høj grad I nogen grad I mindre grad 28 6 Slet ikke 2 0 Total I hvilken grad vurderer du, at du/i lykkes med at 12.a.... skabe gode relationer til alle forældre uanset deres baggrund? (n = 466) I høj grad I nogen grad Total b.... arbejde bevidst med forskelligheden i forældregruppen (fx ved at tage hensyn til de forskellige behov, der er i forældregruppen)? (n = 466) I høj grad I nogen grad I mindre grad 15 3 Slet ikke 4 1 Total Støtteindsatser i Randers Kommune 12

13 13. Læringsmiljøet i min institution/dagpleje og legestue er kendetegnet ved, at 13.a.... personalet ser og anerkender alle børns evner (n = 466) Enig Delvist enig Delvist uenig 7 2 Uenig 2 0 Total b.... personalet møder det enkelte barn på det udviklingstrin, det er på, og arbejder med læring derfra (n = 465) Enig Delvist enig Delvist uenig 14 3 Uenig 2 0 Total c.... personalet har opmærksomhed på det enkelte barns trivsel (n = 465) Enig Delvist enig Delvist uenig 4 1 Total d.... personalet har opmærksomhed på det enkelte barns relationer til de øvrige børn i gruppen (n = 465) Enig Delvist enig Delvist uenig 3 1 Total Støtteindsatser i Randers Kommune 13

14 14. I hvilken grad vurderer du, at du/i har de nødvendige kompetencer til at understøtte læring hos børn med særlige behov? (n = 467) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 4 1 Total I hvilken grad vurderer du, at læringsmiljøet i din institution/dagpleje understøtter inklusion? (n = 461) I høj grad I nogen grad I mindre grad 27 6 Slet ikke 1 0 Total Beskriver institutionens/dagplejens læreplan, hvilke aktiviteter der skal fremme inklusion? (n = 465) Ja Nej 34 7 Ved ikke Total Støtteindsatser i Randers Kommune 14

15 17. Hvor ofte arbejder I i mindre grupper/organiserede fællesskaber i forbindelse med nedenstående typer af aktiviteter? 17.a. Strukturerede voksenstyrede aktiviteter (fx samling, planlagte læringsaktiviteter) (n = 382) Dagligt De fleste dage Sjældent 19 5 Aldrig 1 0 Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der er ansat i vuggestue, børnehave eller kombineret institution (se spm. 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 17.b. Rutiner (fx ved aflevering, spisning, i garderoben) (n = 382) Dagligt De fleste dage Sjældent 22 6 Aldrig 1 0 Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der er ansat i vuggestue, børnehave eller kombineret institution (se spm. 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 17.c. Børnestyrede aktiviteter (fx fri leg ude eller inde) (n = 382) Dagligt De fleste dage Sjældent Aldrig 1 0 Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der er ansat i vuggestue, børnehave eller kombineret institution (se spm. 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 18. Hvor ofte arbejder I i mindre grupper/organiserede fællesskaber i forbindelse med besøg i legestuer? (n = 87) Altid 5 6 De fleste gange Sjældent Aldrig 3 3 Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der er ansat i dagpleje (se spm. 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Støtteindsatser i Randers Kommune 15

16 19. I hvilken grad indgår nedenstående forhold, når I danner mindre grupper/organiserede fællesskaber? 19.a. Faglig refleksion over, hvordan vi understøtter inklusion (n = 459) I høj grad I nogen grad I mindre grad 23 5 Slet ikke 4 1 Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der dagligt, de fleste dage eller sjældent arbejder i mindre grupper (se spm. 17 og 18), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 19.b. Neutrale forhold som fx børnenes alder, køn, sprog mv. (n = 457) I høj grad I nogen grad I mindre grad 37 8 Slet ikke 4 1 Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der dagligt, de fleste dage eller sjældent arbejder i mindre grupper (se spm. 17 og 18), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 19.c. Praktiske hensyn (n = 457) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 9 2 Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der dagligt, de fleste dage eller sjældent arbejder i mindre grupper (se spm. 17 og 18), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Støtteindsatser i Randers Kommune 16

17 20. Ca. hvor ofte har du/i som minimum dialog med forældrene til børn med særlige behov om deres barns udvikling? (n = 462) Dagligt Mindst 1 gang ugentligt Mindst 1 gang månedligt Mindst en gang i kvartalet 38 8 Mindst hvert halve år 10 2 Mindst en gang årligt 2 0 Sjældnere end en gang årligt 5 1 Det varierer så meget fra barn til barn, at det er umuligt at svare på Total Ca. hvor ofte har du/i som minimum dialog med forældrene til øvrige børn om deres barns udvikling? (n = 463) Dagligt Mindst 1 gang ugentligt Mindst 1 gang månedligt Mindst en gang i kvartalet 37 8 Mindst hvert halve år 10 2 Mindst en gang årligt 39 8 Sjældnere end en gang årligt 7 2 Det varierer så meget fra barn til barn, at det er umuligt at svare på Total Drøfter du/i med forældrene, hvordan de kan bidrage til børnegruppens triv sel? (n = 462) Ja Nej Total I hvilken grad har du/i fokus på at tilrettelægge arrangementer og aktiviteter med forældrene, som alle forældre kan deltage i uanset baggrund og forudsætninger? (n = 469) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 31 7 Total Støtteindsatser i Randers Kommune 17

18 24. I hvilken grad oplever du, at du/i lykkes med, at alle forældre kan deltage i arrangementer og aktiviteter i institutionen/dagplejen/legestuen uanset baggrund og forudsætninger? (n = 465) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 8 2 Total I hvilken grad vurderer du, at du/i lykkes med at inddrage forældrene som ressourcer i forhold til at fremme inklusion og trivsel i børnegruppen? (n = 457) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 15 3 Total Er der løbende dialog og sparring i personalegruppen i institutionen/mellem dig som dagplejer og dagplejepædagogen om udvikling, trivsel og læring hos børn med særlige behov? (n = 469) Ja Nej Total I hvilke sammenhænge foregår den løbende sparring? (n = 408) På faste møder, hvor vi specifikt drøfter børns udvikling, trivsel og læring På personalemøder/øvrige møder, der også handler om andre ting end børnenes udvikling, trivsel og læring På ad hoc-basis i dagligdagen (fx på stuen, på legepladsen, i legestuen) I andre sammenhænge Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der har løbende sparring om udvikling, trivsel og læring hos børn med særlige behov (se spm. 26), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere svar på dette spørgsmål, og derfor summerer procenterne op til mere end 100 %. Støtteindsatser i Randers Kommune 18

19 28. Er der løbende dialog og sparring i personalegruppen/mellem dig og dagplejepædagogen om udvikling, trivsel og læring hos alle børn? (n = 469) Ja Nej Total I hvilke sammenhænge foregår denne løbende dialog/sparring? (n = 399) På faste møder, hvor vi specifikt drøfter børns udvikling, trivsel og læring På personalemøder/øvrige møder, der også handler om andre ting end børnenes udvikling, trivsel og læring På ad hoc-basis i dagligdagen (fx på stuen, på legepladsen, i legestuen) I andre sammenhænge Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der har løbende sparring om udvikling, trivsel og læring hos alle børn (se spm. 28), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere svar på dette spørgsmål, og derfor summerer procenterne op til mere end 100 %. 30. Har I i institutionen/dagplejen fælles procedurer for, hvordan bekymringer for et barn bringes frem til det øvrige personale/lederen/dagplejepædagogen? (n = 462) Ja Nej Ved ikke Total Bliver der udarbejdet handleplaner for opfølgning, hvis et barn i en periode har behov for en særlig indsats? (n = 462) Ja Nej 25 5 Ved ikke Total Støtteindsatser i Randers Kommune 19

20 32. I hvilken grad oplever du, at dagplejepædagogen/ledelsen understøtter dit/jeres arbejde med inklusion? (n = 466) I høj grad I nogen grad I mindre grad 44 9 Slet ikke 1 0 Total Hvilke af følgende udsagn beskriver bedst, hvordan du oplever, at inklusionsopgaven løftes i din institution? (n = 380) Inklusionsopgaven løftes af alle medarbejdere og ledelsen Inklusionsopgaven løftes af alle medarbejdere, men ikke af ledelsen 17 4 Inklusionsopgaven løftes primært af enkelte pædagoger/medarbejdere Inklusionsopgaven løftes primært af tidligere medarbejdere i støttekorpset 6 2 Inklusionsopgaven løftes primært af ledelsen 2 1 Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der er ansat i vuggestue, børnehave eller kombineret institution (se spm. 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 34. Hvilke af følgende udsagn beskriver bedst, hvordan du oplever, at inklusionsopgaven løftes i din dagpleje? (n = 85) Inklusionsopgaven løftes af mig, dagplejepædagogen og ledelsen i fællesskab Inklusionsopgaven løftes af mig alene Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der er ansat i dagpleje (se spm. 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Støtteindsatser i Randers Kommune 20

21 35. Hvilke af følgende udsagn beskriver bedst, hvordan du oplever, at inklusionsopgaven løftes i din legestue? (n = 84) Inklusionsopgaven løftes af alle dagplejere og dagplejepædagogen Inklusionsopgaven løftes af alle dagplejere, men ikke af dagplejepædagogen Inklusionsopgaven løftes primært af enkelte dagplejere Inklusionsopgaven løftes primært af dagplejepædagogen 1 1 Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der er ansat i dagpleje (se spm. 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 36. Er der formuleret mål for institutionens/dagplejens arbejde med inklusion og inkluderende pædagogiske principper? (n = 463) Ja Nej 24 5 Ved ikke Total I hvilken grad vurderer du, at arbejdet med at skabe inkluderende børnemiljøer lykkes i din institution/dagpleje? (n = 463) I høj grad I nogen grad I mindre grad 28 6 Total Støtteindsatser i Randers Kommune 21

22 38. Oplever du, at der er sket en forandring af organiseringen af det pædagogiske arbejde i institutionen/dagplejen, efter at ressourcerne på støtteområdet blev lagt ud til dagtilbuddene i 2012? (n = 413) Ja Nej Ved ikke Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der er ansat før august 2012 (se spm. 2), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 39. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad omlægningen af støtteindsatsen har betydet for organiseringen af det pædagogiske arbejde? Omlægningen af støtteindsatsen har betydet, at jeg/vi 39.a.... arbejder mere med systematisk tilrettelæggelse (n = 253) Enig Delvist enig Delvist uenig 24 9 Uenig 18 7 Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der oplever en forandring, efter at ressourcerne fra støtteområdet blev lagt ud til dagtilbuddene (se spm. 38), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 39.b.... har fået en bedre systematik i forhold til at følge op på ALLE børns læring, udvikling og trivsel (n = 252) Enig Delvist enig Delvist uenig Uenig Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der oplever en forandring, efter at ressourcerne fra støtteområdet blev lagt ud til dagtilbuddene (se spm. 38), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 39.c.... har flere målrettede pædagogiske aktiviteter (n = 252) Enig Delvist enig Delvist uenig Uenig Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der oplever en forandring, efter at ressourcerne fra støtteområdet blev lagt ud til dagtilbuddene (se spm. 38), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Støtteindsatser i Randers Kommune 22

23 39.d.... har mere kollegial sparring og refleksion (n = 252) Enig Delvist enig Delvist uenig Uenig Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der oplever en forandring, efter at ressourcerne fra støtteområdet blev lagt ud til dagtilbuddene (se spm. 38), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 40. Hvor enig eller uenig er du i, at omlægningen af støtteindsatsen har betydet bedre muligheder for at understøtte trivsel, udvikling og læring hos 40.a.... børn med særlige behov? (n = 251) Enig Delvist enig Delvist uenig Uenig Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der oplever en forandring, efter at ressourcerne fra støtteområdet blev lagt ud til dagtilbuddene (se spm. 38), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Støtteindsatser i Randers Kommune 23

24 3 Tabeller, forældre 1. Hvor ofte taler du med institutionen/dagplejen om dit barns udvikling og trivsel? (n = 2069) Dagligt Mindst en gang ugentligt Mindst en gang månedligt Mindst en gang i kvartalet Mindst hvert halve år Mindst en gang årligt Sjældnere end en gang årligt 72 4 Total Note: Dette spørgsmål er i første omgang blevet sendt ud med en forkert skala, hvor 405 forældre har nået at svare, inden rettelsen er blevet lavet. De 405 svar er blevet slettet, og totalen i denne tabel er derfor 2069 personer og ikke 2474 personer. 2. I hvilken grad føler du dig tryg ved, at du kan tale med personalet i institutionen/dagplejen om dit barns udvikling og trivsel? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kunne du forestille dig at dele evt. bekymringer omkring dit barns udvikling og trivsel med personalet i institutionen/dagplejen? (n = 2069) Ja Nej 89 4 Støtteindsatser i Randers Kommune 24

25 4. Synes du, at institutionen/dagplejen giver dig nok information om dit barns udvikling og trivsel? (n = 2474) Ja Nej I hvilken grad oplever du, at personalet i institutionen/dagplejen taler med dig om, hvordan du kan være med til at styrke dit barns udvikling og trivsel? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I hvilken grad oplever du, at personalet i institutionen/dagplejen taler med dig om, hvordan du kan bidrage til, at dit barn bliver en del af fællesskabet i institutionen/dagplejen? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Har du talt med institutionen/dagplejen om, hvordan du kan bidrage til, at børnegruppen i institutionen/dagplejen har det godt sammen? (n = 2474) Ja Nej Støtteindsatser i Randers Kommune 25

26 8. I hvilken grad oplever du, at institutionens/dagplejens forældrearrangementer bidrager til, at alle børn er en del af fællesskabet i institutionen/dagplejen? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 70 3 Det har jeg ikke deltaget i nok arrangementer til at kunne svare på I hvilken grad oplever du, at institutionen/dagplejen holder forældrearrangementer, som alle forældre kan deltage i uanset baggrund? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 53 2 Det har jeg ikke deltaget i nok arrangementer til at kunne svare på I hvilken grad oplever du, at kontakten mellem forældrene i dit barns institution/dagpleje fungerer godt? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 58 2 Støtteindsatser i Randers Kommune 26

27 11. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om læringsmiljøet i dit barns institution/dagpleje? 11.a. Personalet ser og anerkender mit barns evner (n = 2474) Enig Delvist enig Delvist uenig 63 3 Uenig b. Personalet møder mit barn på det udviklingstrin, det er på, og arbejder med læring derfra (n = 2474) Enig Delvist enig Delvist uenig 90 4 Uenig c. Personalet har opmærksomhed på mit barns trivsel (n = 2474) Enig Delvist enig Delvist uenig Uenig d. Personalet har opmærksomhed på, hvordan mit barn fungerer med de andre børn i gruppen (n = 2474) Enig Delvist enig Delvist uenig 89 4 Uenig 20 1 Støtteindsatser i Randers Kommune 27

28 12. I hvilken grad vurderer du, at dit barn indgår aktivt i leg og aktiviteter sammen med andre børn i institutionen/dagplejen? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I hvilken grad vurderer du, at dit barns institution/dagpleje arbejder med, at alle børn kan indgå aktivt i leg og aktiviteter sammen med andre børn? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad 93 4 Slet ikke 4 0 Det har jeg ikke indblik nok i institutionens/dagplejens dagligdag til at vurdere Støtteindsatser i Randers Kommune 28

29 14. I hvilken grad oplever du, at dit barns institution/dagpleje er opmærksom nok på dit barns behov i forbindelse med 14.a.... strukturerede, voksenstyrede aktiviteter (fx samling, planlagte læringsaktiviteter)? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad 97 4 Slet ikke 14 1 Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det b.... rutiner (fx ved spisning, aflevering, i garderoben osv.)? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 15 1 Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det I hvilken grad oplever du, at dit barns institution/dagpleje er opmærksom nok på dit barns behov i forhold til 15.a.... de fysiske rammer og indretning indendørs? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 15 1 Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det Støtteindsatser i Randers Kommune 29

30 15.b.... de fysiske rammer på legepladsen/i legestuen? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 20 1 Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det c.... muligheder for at få ro/ikke blive forstyrret? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 52 2 Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det d.... muligheder for at lege alene? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 39 2 Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det Støtteindsatser i Randers Kommune 30

31 15.e.... at få hjælp til at lege med andre børn? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 23 1 Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det f.... at have kontakt med voksne? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 13 1 Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det g.... at have ting med hjemmefra, der kan hjælpe det ind i lege med andre børn? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det Støtteindsatser i Randers Kommune 31

32 15.h.... at få hjælp til de skift, der er i løbet af dagen? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 20 1 Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det I hvilken grad vurderer du, at dit barns institution/dagpleje lykkes med at 16.a.... tilrettelægge aktiviteter, som alle børn har mulighed for at deltage i uanset baggrund (udvikling, kultur og familiebaggrund)? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad 60 2 Slet ikke 12 1 Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det b.... arbejde bevidst med forskellighed i børnegruppen (fx ved at tage hensyn til de forskellige behov, der er i børnegruppen)? (n = 2474) I høj grad I nogen grad I mindre grad 98 4 Slet ikke 17 1 Jeg har ikke indblik nok i hverdagen i mit barns institution/dagpleje til at vurdere det Støtteindsatser i Randers Kommune 32

33 17. Hvilken type dagtilbud er dit barn indskrevet i? (n = 2474) Dagpleje Vuggestue Børnehave Kombineret institution Er du medlem af forældrerådet eller forældrebestyrelsen i dit barns institution/dagpleje? (n = 2474) Ja Nej Hvilket sprog taler I mest derhjemme? (n = 2474) Dansk Andet sprog 99 4 Ønsker ikke at svare Startede dit barn i institution/dagpleje i Randers Kommune før august 2012? (n = 2474) Ja Nej Er der, eller har der været, iværksat særlige indsatser for dit barn i institutionen/dagplejen i kortere eller længere tid? (n = 2474) Ja Nej Støtteindsatser i Randers Kommune 33

34 22. Har der været iværksat særlige indsatser for dit barn før august 2012? (n = 3489) Ja Nej Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der har et barn, som har gået i institution/dagpleje i Randers før 2012, og hvor der har været iværksat særlige indsatser (spm. 20 og 21), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 23. Oplever du, at der er sket en forandring i dit barns institution/dagpleje i forhold til arbejdet med inklusion efter omlægningen af støtteindsatsen i 2012? (n = 1161) Ja Nej Ved ikke Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der har et barn, som har gået i institution/dagpleje i Randers før 2012 (spm. 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 24. Hvor enig eller uenig er du i, at omlægningen af støtteindsatsen har betydet bedre muligheder for at understøtte trivsel, udvikling og læring hos 24.a.... børn med særlige behov? (n = 285) Enig Delvist enig Delvist uenig Uenig Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der har oplevet en forandring efter omlægningen af støtteindsatsten i 2012 (spm. 23), der har haft mulighed for at svare på dette spørgsmål. 24.b.... ALLE børn? (n = 285) Enig Delvist enig Delvist uenig Uenig Total Note: Det er kun den del af respondenterne, der har oplevet en forandring efter omlægningen af støtteindsatsten i 2012 (spm. 23), der har haft mulighed for at svare på dette spørgsmål. Støtteindsatser i Randers Kommune 34

35 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T F E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2015 RANDERS KOMMUNE BØRNEHUSET TØJHUSHAVEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Tøjhushaven baseret på i alt 21 besvarelser.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Børneinstitution Hunderup

Børneinstitution Hunderup Børneinstitution Hunderup Munke Mose Børnehus 1 Første udkast til Pædagogisk Grundlag for børnehuset Munke Mose juni 2013 Denne folder er udarbejdet i juni måned 2013 og beskriver forskellige forhold,

Læs mere

Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt

Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt Teori og Metodecentret Juni 2012 Greve Kommune har sat sig som mål, at det almene læringsmiljø skal kunne inkludere flere børn og unge, som tidligere

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TJÆRBYVEJENS VUGGESTUE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret Dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens målsætninger > Alle børn trives og udvikler sig > Leg og læring går nye veje > Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7 Samarbejdet

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% Antal besvarelser: 2.759 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapportskabelon

Anmeldt tilsyn Rapportskabelon Anmeldt tilsyn Rapportskabelon Udfyldes af konsulenten Institution Frederiksberg Sogns Børnehus Adresse Frederiksberg Bredegade 11 Leder Konst. Leder Tulle Malmquist, Konst. Souschef Mettte Boss Larsen

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Tabelrapport

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Tabelrapport Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Tidlig opsporing og indsats Overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave Dagpleje/vuggestue Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. o Overgangsskemaet og introbrevet til skemaet, sendes eller udleveres til forældrene af dagplejen/vuggestuen inden selve

Læs mere

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Side 1 af 8 1. Sammendrag har været inde i en god udvikling. Der er sat fokus på pædagogisk udvikling, den enkelte medarbejders kompetencer og hvordan disse bliver

Læs mere

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger Udviklingsplanen - Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning

Læs mere

Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Tilsyn i den kommunale dagpleje ved Struer Kommune Lovgivningen Tilsynet sker i henhold til Dagtilbudslovens 5: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden...

Læs mere

Tilsynsnotat Dagplejen

Tilsynsnotat Dagplejen Tilsynsnotat Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde,

Læs mere

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Dagplejepædagogen En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Forord Det er dagplejens opgave at tilbyde børnene tryghed, nærvær og et udviklende miljø. Den enkelte dagplejer skal derfor trives i sit

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Læringsgrundlag Forskning (jvf. bl.a. Ole Henrik Hansen) viser at en struktureret tilgang til at arbejde med læring har en gavnlig effekt. 3 forhold der

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde Tale af Jane Findahl Ref. Sae/jbs Side 1/11 Anledning Børnetopmøde 2012 Dato 2. februar 2012 Sted Aalborg Kl. 10.08 10.20 Titel Taletid 8-9 minutter Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg,

Læs mere

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport 2015 Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2015Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Forældresamarbejde. Børneinstitution Skt Klemens-Dalum

Forældresamarbejde. Børneinstitution Skt Klemens-Dalum Forældresamarbejde Børneinstitution Skt Klemens-Dalum 1 I Skt Klemens-Dalum vil vi gerne involvere forældre gennem bestyrelses- og forældrerådssamarbejdet gennem forældremøder gennem strukturerede samtaler

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Dagplejen har valgt at skrive den pædagogiske læreplan til det enkelte barn ud fra et børneperspektiv.

Dagplejen har valgt at skrive den pædagogiske læreplan til det enkelte barn ud fra et børneperspektiv. Den pædagogiske læreplan for Mariagerfjord Dagpleje Alt arbejde i Mariagerfjord Dagpleje udspringer af vores pædagogiske læreplan, som tager udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes børnepolitik og værdierne

Læs mere

Vi læser for livet. Tabelrapport

Vi læser for livet. Tabelrapport Vi læser for livet Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55,

Læs mere

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud 1. Baggrund De første år i et barns liv har stor indflydelse for barnets videre livsforløb. I Danmark går stort set alle børn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud

TÅRNBY KOMMUNE. Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud TÅRNBY KOMMUNE Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud til børn i Tårnby Kommune. Tårnby Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet

Læs mere

Tabelrapport for SIP 2. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 2. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 2 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne 1.0 12.06.2015 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst SE MIG!...jeg er på vej Skoledistrikt Øst - En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO 2 Baggrund Med ændring af folkeskoleloven af 26. maj 2008 er der nu krav om at skolefritidsordninger fremover skal udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser. Ordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune Oktober 2009 1 1 Formål Middelfart Kommunes målsætning for dagtilbuddene er: at sikre pasningsgaranti for alle 0-6 årige, at tilbyde fleksible børnepasningstilbud,

Læs mere

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn Inspirationsmateriale til drøftelse af rammerne for brug af alkohol i kommunale institutioner med børn Rammer for brugen af alkohol som led i en alkoholpolitik i kommunale institutioner med børn Indledning

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet 2013. Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud

Børn og Unge sekretariatet 2013. Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud Børn og Unge sekretariatet 2013 Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud Formål med tilsyn: Baggrund for tilsyn med dagtilbud Holbæk Kommune har pligt til at sikre, at dagtilbuddene lever op til lovgivningen

Læs mere

Temapakker fra PPR August 2013

Temapakker fra PPR August 2013 Temapakker fra PPR August 2013 Temapakker fra PPR Fra august 2013 udbyder PPR Brønderslev som noget nyt 5 Temapakker til alle dagtilbud og skoler. Temapakke 1: Læse- og skrivelyst i børnehaven Temapakke

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

www.udviklingifaellesskaber.dk Pædagogisk Analyse i dagtilbud og skoler

www.udviklingifaellesskaber.dk Pædagogisk Analyse i dagtilbud og skoler www.udviklingifaellesskaber.dk Pædagogisk Analyse i dagtilbud og skoler Pædagogisk Analyse i skoler og dagtilbud I bestræbelserne på at opnå en fælles pædagogisk platform på tværs af dagtilbud, skoler

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER INKLUSIONS- FORTÆLLINGER ET FOKUS PÅ MILJØ OG SAMSPILSPROCESSER Det enkelte barns læring og deltagelsesmuligheder Institutionsmiljø: Samarbejde om organisering af pædagogisk praksis Faglighed: Børnesyn

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Sprogvurderinger for 3-årige og styrkede sproglige læringsmiljøer - et led i Sprog & Sammenhæng. Afsluttende projektstatus og overdragelse til drift

Sprogvurderinger for 3-årige og styrkede sproglige læringsmiljøer - et led i Sprog & Sammenhæng. Afsluttende projektstatus og overdragelse til drift BØRN OG UNGE August 2009 Sprogvurderinger for 3-årige og styrkede sproglige læringsmiljøer - et led i Sprog & Sammenhæng Afsluttende projektstatus og overdragelse til drift Med dagtilbudsloven ( 11) er

Læs mere

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...2 Legepladsernes grundlag...2 Samarbejdet med brugerne...4 Trivsel i hverdagen...5 Integration...6 Samarbejde

Læs mere

Der er i alt ansat ca. 130 medarbejder, hvoraf 85 er lærere eller børnehaveklasseledere.

Der er i alt ansat ca. 130 medarbejder, hvoraf 85 er lærere eller børnehaveklasseledere. Virksomhedsplan Hillerød Vest Skolen 2011 / 2012 Hillerød Vest Skolen består af 2 matrikler: Alsønderup, med ca. 400 elever og Ålholm med ca. 590 elever. Begge matrikler har børn fra 0. til 9. klasse.

Læs mere

Viborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Bæredygtige institutionsenheder 3 2 Flygtninge 4 3 Fokus på børnene 5 4 overgange mellem

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 DII Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 - tryk 1 DII Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 DII Malling Eghovedvej 87 13 83 73 DII Børnehuset Ajstrupvej

Læs mere

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA SKOLELEDER 5. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA SKOLELEDER 5. NEDSLAG Forslag til indledende tekst Velkommen til Inklusionspanelets spørgeskema til skoleledere.@/ @/@/ I det følgende vil du blive bedt om at svare på spørgsmål om din skoles rammer og indsatser vedr. inklusion.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Dagtilbud Skanderborg Vest

Arbejdsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Dagtilbud Skanderborg Vest Forord: I har vi samlet lovgrundlaget fra dagtilbudsloven, Skanderborg kommunes børnepolitik samt vores læringssyn og vision. Dette er grundlaget for arbejdet med de etårige pædagogiske læreplaner, som

Læs mere

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Skriv firmaslogan her Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi i Daginstitution Stensballe Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale

Læs mere

Natur og naturfænomener eget

Natur og naturfænomener eget Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Politikområde : Børnepasning

Politikområde : Børnepasning Politikområde : Børnepasning Vision Visionen for børnepasningsområdet er, at alle børn i Jammerbugt Kommune får et sundt, trygt og godt liv. Indhold Politikområde børnepasning omfatter: kommunal dagpleje

Læs mere

FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk

FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk Forskningsdesign Kvalitativ undersøgelse Best practice, institutioner udvalgt på positive kriterier 3 deltagende

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Kost- Og Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Socialcentrene Jægergården Værkmestergade 0 Århus C E-post: social@aarhus.dk Folderen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA LÆRER 4. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA LÆRER 4. NEDSLAG TEKST 1: De første spørgsmål handler om din ansættelse som lærer samt din klasse i Inklusionspanelet. Generelt skal du ved besvarelsen tænke på din undervisning i den klasse, som du er klasselærer for

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune

Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune Indledning: Mennesket er værdifuldt og unikt. Det er i stand til at indgå i sociale relationer og har potentiale for udvikling. Det er det menneskesyn, som det

Læs mere

Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - Perspektiver på tværs af sektorer Indhold Forord Vores børn og unge er et fælles ansvar... 2 Indledning... 3 Børn og unge i centrum... 4 Børn

Læs mere

Høringssvar vedr. Masterplanen for dagtilbud for perioden 2016-2020

Høringssvar vedr. Masterplanen for dagtilbud for perioden 2016-2020 Den 27. Maj 2016. Til Udvalget for Børn og Unge Fra Personalegruppen i Børnehuset Kærnen og Nibsbjerghus Skovbørnehave Høringssvar vedr. Masterplanen for dagtilbud for perioden 2016-2020 Dette hørringssvar

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt 2 kommet med pejlemærker for, hvordan midlerne bør anvendes, så de har størst mulig effekt på elevernes læring

Læs mere

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole INKLU I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e fællesskab og mangfol digh ed VI BYGGER FÆLLESSKABER Inklusion på Korup Skole Citater fra elever på Korup Skole Inklusion betyder, at der skal være

Læs mere

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd.

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex om kvalitetsrapporten - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex.indd 1 19-04-2012 09:05:21 Introduktion " kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er et redskab, der skal styrke kommunernes

Læs mere

Basisgruppen i Holmebo

Basisgruppen i Holmebo Greve Kommunes basisgrupper Lunas ark Hundigegårdsvej 16-18 43906458 Åbningstid: Man-tors: tors: 6.30-17.30 6.30 Fre: 6.30-16.30 6.30 Ca. 108 børn fordelt i vuggestue og børnehave med to fysiske placeringer.

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året.

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 14.4.2016 Evaluering april 2016 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som påvirker

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE kort fortalt 2 KÆRE FORÆLDRE Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Prøveeksemplar. Hvordan har du det i børnehaven? Spørgsmål om børnemiljø til de 4-6-årige

Prøveeksemplar. Hvordan har du det i børnehaven? Spørgsmål om børnemiljø til de 4-6-årige Hvordan har du det i børnehaven? Spørgsmål om børnemiljø til de 4-6-årige Bemærk: Dette er et prøveeksemplar. De spørgeskemaer, børnehaven skal udlevere til børnene, skal udskrives i Børnemiljøtermometeret

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Natur og natur fænomener:

Natur og natur fænomener: Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Børn:14 storegruppebørn 5-6 år Deltagende voksne: Mai-Britt og Camilla Tidsramme:

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 31 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S Gentofte Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen Januar 2007 NIRAS Konsulenterne A/S 1. Indledning Skole og Fritid i Gentofte Kommune har bedt NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Udviklingsplan for Grønløkkeskolen 2012/2013

Udviklingsplan for Grønløkkeskolen 2012/2013 Tranbjerg den 12/9 2012 Udviklingsplan for Grønløkkeskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen Grønløkkeskolen er en skole, beliggende i Tranbjerg i den sydlige del af Aarhus Kommune. I skoleåret 2012/2013

Læs mere

Hjertelig velkommen. til Børneuniversets børnehaver: Vestervold, Sønderallé og Hedevang. Vestervold. Hedevang. Sønderallé

Hjertelig velkommen. til Børneuniversets børnehaver: Vestervold, Sønderallé og Hedevang. Vestervold. Hedevang. Sønderallé Hjertelig velkommen til Børneuniversets børnehaver: Vestervold, Sønderallé og Hedevang Vestervold Hedevang Sønderallé Kære forældre Denne pjece fortæller lidt om alt det, der er fælles for børnehaverne

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Talentudvikling Greve Kommune. Vinie Hansen Pædagogisk konsulent

Talentudvikling Greve Kommune. Vinie Hansen Pædagogisk konsulent Talentudvikling Greve Kommune Vinie Hansen Pædagogisk konsulent Oplæggets spørgsmål Hvordan kan en kommune leve op til folkeskolereformens mål om at alle børn skal blive så dygtige, som de kan? Hvordan

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Viborgvej Antal besvarelser: Svarprocent: 75.9% FORÆLDRETILFREDSHED 2011 OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Aarhus Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Værdigrundlag Dalgasskolen & Blåhøj Skole Godkendt af skolebestyrelsen torsdag den 23.02.2012

Værdigrundlag Dalgasskolen & Blåhøj Skole Godkendt af skolebestyrelsen torsdag den 23.02.2012 Værdigrundlag Dalgasskolen & Blåhøj Skole Godkendt af skolebestyrelsen torsdag den 23.02.2012 Dalgasskolen og Blåhøj Skole er kommunale folkeskoler. På begge skoler forventer vi, at børn, personale og

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ådalsparkens vuggestue

Læs mere

Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla

Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla Januar 2013 Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla Det at have studerende er en naturlig del af arbejdet som pædagog. Vi forventer at de studerende kommer med friske pust fra den teoretiske verden til

Læs mere