AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 F Business and Social Sciences

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 F 2014. Business and Social Sciences"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Business and Social Sciences F 2014 Juridisk kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: Kandidatuddannelsen Fag: Skatteret I Opgavetype: Skriftlig opgave Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 5 Eksamensdag: Tirsdag den 10. juni 2014 kl Eksamenslokaler: Trøjborgkomplekset, Willemoesgade 15, bygning 2113, lokale 139, 8200 Aarhus N Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle Materiale der udleveres til eksaminanden: Intet ud over opgaveteksten

2 2 Opgave 1 Hans Hjulmand, der frem til den 30. juni 2012 havde været ansat som anlægsgartner i Aarhus Kommune, havde pr. 1. juli 2012 startet egen personligt ejet virksomhed, Hjulmand Haveservice. Haveservicevirksomheden blev drevet fra Hans Hjulmands 200 m2 store private bolig, som var beliggende i Højbjerg. Han havde indrettet et 20 m2 stort værelse på 1. sal af boligen til kontor, hvorfra han varetog det kontorarbejde, der var forbundet med driften af haveservicevirksomheden. Værelset, der var indrettet med skrivebord, kontorstol, reoler, pc og printer, var i den resterende del af 2012 udelukkende anvendt erhvervsmæssigt. Hans Hjulmand skønnede, at han i gennemsnit havde tilbragt cirka tre timer dagligt på kontoret. Hans Hjulmand havde i 2. halvår af 2012 afholdt faste udgifter vedrørende sin private bolig omfattende ejendomsskat, el, vand og varme udgørende i alt kr Derudover havde han for 2. halvår af 2012 betalt afdrag på sine lån i ejendommen udgørende kr Den 1. august 2012 havde Hans Hjulmand til brug for varetagelsen af de arbejdsmæssige opgaver i sin virksomhed indkøbt en stor kædesav til kr Kædesaven var udelukkende blevet anvendt erhvervsmæssigt. Hans Hjulmand havde desuden i august måned 2012 afholdt en udgift på kr til indkøb af muldjord en udgift han havde fratrukket i sin indkomstopgørelse som en driftsomkostning. Kun 3/4 af jorden var imidlertid anvendt erhvervsmæssigt, idet den sidste 1/4 var anvendt i Hans Hjulmands private have. Hjulmand Haveservice var kommet godt fra start, og den 1. februar 2013 havde Hans Hjulmand ansat sin nevø den 20-årige Frederik Hjulmand i virksomheden. Hans og Frederik Hjulmand havde over en periode på 6 uger i foråret 2013 deltaget i et kursus på Aarhus Tekniske Skole i brolægning. Baggrunden for deltagelsen var, at Hans Hjulmand havde måttet takke nej til flere opgaver, da han ikke havde nogen form for kompetencer inden for fliselægning. Det ønskede han nu at rette op på. Udgiften til kurset udgjorde kr pr. person, og de i alt kr havde Hans Hjulmand betalt i juni måned I forbindelse med udførelsen af et større haveanlægsarbejde i efteråret 2013 havde Hans Hjulmand under kørsel med firmaets havetraktor påkørt en parkeret cykel. Cyklen var blevet beskadiget, og da der i aftalen med Hans Hjulmands forsikringsselskab var en selvrisiko, valgte han - i stedet for at involvere forsikringsselskabet - selv at afholde udgiften på kr til udbedring af den skete skade. Spørgsmål 1.1: Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skattemæssige problemer der aktualiseres for hhv. Hans og Frederik Hjulmand som følge af det skitserede hændelsesforløb. Hans Hjulmand, der aldrig havde ejet anden fast ejendom end sin private bolig i Højbjerg, havde ved aftale indgået i juli måned 2012 i lige sameje med sin bror, Peter Hjulmand, der drev personlig virksomhed med opkøb og udstykning af sommerhusgrunde, erhvervet et sommerhus i Skagen for kontant kr. 3 mio. Sommerhuset var beliggende på en m2 stor grund, som i givet fald ville kunne udstykkes. Det var Hans Hjulmands hensigt at benytte sommerhuset privat i forbindelse med ferier. Hans Hjulmand havde brugt sommerhuset én uge i sensommeren 2012 samt to uger i forbindelse

3 3 med sommerferien 2013, inden han ved aftale indgået den 1. september 2013 solgte sin halvpart af sommerhuset til Peter Hjulmand. Afståelsessummen blev berigtiget derved, at Peter Hjulmand betalte Hans Hjulmand kontant kr Herudover udstedte Peter Hjulmand et gældsbrev med pålydende 2 mio. Gældsbrevet var af Hans Hjulmands bank på overdragelsestidspunktet vurderet til kurs 80 svarende til en kursværdi på kr. 1.6 mio. Værdien af sommerhuset var ved den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering forud for salget fastsat til kr. 4 mio. To uafhængige mæglere havde dog begge vurderet sommerhuset til at have en handelsværdi på kr. 4.2 mio. Hans Hjulmands gode ven, advokat Morten Madsen, havde udarbejdet slutseddel mv. i forbindelse med salget af sommerhusandelen til broderen. Som betaling for advokatarbejdet havde Hans Hjulmand udført noget haveanlægsarbejde ved indkørslen til Morten Madsens virksomhedsdomicil. Skulle Hans Hjulmand have haft en anden advokat til at udføre arbejdet skulle han have betalt den pågældende kr , hvilket beløb tillige modsvarede, hvad Morten Madsen ville have haft af udgifter til et tilsvarende haveanlægsarbejde. Spørgsmål 1.2: Der ønskes en begrundet redegørelse for de skattemæssige problemstillinger, der aktualiseres for hhv. Hans Hjulmand og Morten Madsen som følge af det skitserede hændelsesforløb.

4 4 Opgave 2 Ingeniør Knud Kordsen havde i en længere periode været arbejdsløs, men blev pr. 1. oktober 2012 ansat i en tidsbegrænset 3 måneders stilling fra 1. oktober 2012 til 31. december 2012 i et ingeniørfirma i Randers med den særlige opgave at føre tilsyn på 3 byggerier i Østjylland, som ingeniørfirmaet var involveret i. Det var aftalt, at Knud Kordsen skulle aflønnes på grundlag af en timeopgørelse, der ved hver måneds udgang skulle udfærdiges af Knud Kordsen, ligesom der skulle ydes befordringsgodtgørelse for Knud Kordsens daglige transport i sin egen bil fra ingeniørfirmaets kontor i Randers til de tre byggerier og retur til kontoret for daglig afrapportering mv. For december 2012 havde Knud Kordsen den 3. januar 2013 opgjort et timetal svarende til en lønudbetaling på kr. Samme dag blev beløbet overført til Knud Kordsens lønkonto efter indeholdelse af kildeskat mv. For perioden 1. oktober 2012 til 31. december 2012 havde Knud Kordsen modtaget en samlet befordringsgodtgørelse fra ingeniørfirmaet på kr., som var opgjort på grundlag af en daglig kilometeropgørelse, som var kontrolleret og udregnet efter Skatterådets takster. Knud Kordsen, der boede i Tilst, havde herudover i egen bil hver arbejdsdag kørt til ingeniørfirmaet i Randers og retur en samlet transportafstand på 74 km. I perioden 1. oktober 2012 til 31. december 2012 havde Knud Kordsen taget denne tur i alt 60 gange. Knud Kordsen havde opgjort sine benzinudgifter for sin samlede kørsel mellem hjem og arbejdsplads til kr., ligesom han havde måttet betale kr. for en reparation, da han havde haft motoruheld under en af sine ture til Randers. Knud Kordsen havde foretaget turen mellem Tilst og Randers tur/retur sammen med en kollega, Dennis Dohn, som ikke havde betalt Knud Kordsen for denne daglige transport. Ved sin tiltrædelse af stillingen i Randers havde Knud Kordsen anskaffet sig en bil. Da hans økonomi var anstrengt, optog han den 1. oktober 2012 et lån på kr. i Auto Finans A/S mod at udstede et gældsbrev med underpant i bilen og med et pålydende på kr. Lånet var afdragsfrit frem til 1. oktober 2013, hvor hele gælden skulle indfries. Frem til indfrielsen skulle gældsbrevet forrentes med 10 % i rente pr. år til betaling hvert 3. måned første gang 31. december 2012 med en rentebetaling på kr. Knud Kordsen havde ikke betalt det pr. 31. december 2012 forfaldne rentebeløb på kr., og han modtog derfor efterfølgende et påkrav fra Auto Finans A/S, hvorefter det skyldige rentebeløb blev betalt den 15. januar Straks efter rentebetalingen videretransporterede Auto Finans A/S gældsbrevet til slagtermester Børge Bahn til kurs 85 svarende til en afståelsessum på kr. Børge Bahn havde oparbejdet en større formue og havde bl.a. investeret denne i private gældsbreve, som han i alt overvejende grad beholdt indtil indfrielse. Ved gældsbrevets forfaldstid den 1. oktober 2013 indfriede Knud Kordsen lånet med betaling af kr. til Børge Bahn.

5 5 Spørgsmål 1: Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemstillinger ovennævnte begivenhedsforløb aktualiserer for Knud Kordsen, Dennis Dohn, Auto Finans A/S og Børge Bahn. Ved besvarelsen kan lægges til grund, at Skatterådets takster for kørsel i egen bil mellem hjem og arbejdsplads for 2012 udgjorde 2,10 kr. pr. km. Knud Kordsen havde en større skattegæld på kr., som SKAT flere gange forgæves havde søgt at inddrive. Da SKAT i slutningen af oktober måned 2012 havde varslet en inddrivelsesforretning over for Knud Kordsens ægtefælle, Dorthe Kordsen, og da Knud Kordsen havde indledt en affære med en kvindelig kollega i firmaet i Randers, havde Dorthe Kordsen den 25. oktober 2012 forladt ægteparrets fælles hjem i Tilst. Under den efterfølgende inddrivelsesforretning hos SKAT havde Dorthe Kordsen derfor oplyst, at hun nu havde folkeregisteradresse hos sine forældre i Aarhus midtby. Knud og Dorthe Kordsen blev skilt pr. 1. juli 2013, og parrets ejerlejlighed i Tilst som de ejede i lige sameje blev pr. samme dato solgt. Frem til skilsmissen og ejerlejlighedssalget havde Knud Kordsen for 2013 betalt de fulde renter og afdrag på samtlige lån med pant i ejerlejligheden med et samlet beløb på kr., hvoraf renter udgjorde kr. Ved den efterfølgende deling af fællesboet havde Knud Kordsen som en del af sin boslod udtaget en post aktier i det børsnoterede selskab Danish Energy A/S med en pålydende værdi på kr. og med en kursværdi på skiftetidspunktet på kr. Denne aktiepost havde tilhørt Dorthe Kordsens bodel, idet hun havde erhvervet disse aktier dels ved køb af pålydende kr. aktier i 2009 til kurs 100, svarende til en anskaffelsessum på kr., og dels ved køb af pålydende kr. aktier i 2011 til kurs 200, svarende til en anskaffelsessum på kr. Straks efter bodelingens afslutning var Knud Kordsens billån forfaldent til indfrielse, hvorfor han havde været nødt til at afhænde en del af aktierne. Han havde derfor afstået pålydende kr. til kurs 300 svarende til en afståelsessum på kr. Spørgsmål 2: Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemstillinger ovennævnte begivenhedsforløb aktualiserer for Dorthe Kordsen og Knud Kordsen.

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

OPGAVEN AFLEVERES I BESVARET STAND

OPGAVEN AFLEVERES I BESVARET STAND Danske Advokaters Grundskole -for administrative medarbejdere SKRIFTLIG EKSAMEN Lørdag den 3. maj 2014, kl. 09.00-12.30 OPGAVEN AFLEVERES I BESVARET STAND Opgaven består af forside (1 side), opgaven (14

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere