Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune"

Transkript

1 Forslag til klimavarmeplan 2.0 Fjernvarmeprognoser for Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1

2 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand, Teknik og Miljø, Århus Kommune Næstformand: Roberto Vejrup Formand, Hornslet Fjernvarmeselskab A.m.b.a., repræsenterer Syddjurs Kommune Sekretær: Jan B. Willumsen Afdelingschef for Varmeplan Århus, Affaldvarme Århus, Teknik og Miljø, Århus Kommune Jette Jensen Formand for Teknisk Udvalg, Århus Kommune Carl Nielsen Direktør for Teknik og Miljø, Århus Kommune Bjarne Munk Jensen AffaldVarmechef, AffaldVarme Århus, Teknik og Miljø, Århus Kommune Aksel Plambøck Larsen Formand, Lystrup Fjernvarme A.m.b.a., Århus Kommune Lars Sort Formand, Rundhøj Fjernvarme A.m.b.a., Århus Kommune Uffe Vithen Formand, Malling Varmeværk A.m.b.a., Århus Kommune Bendt Nielsen Formand, Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral A.m.b.a., Århus Kommune Freddy Poulsen Formand, Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a., Århus Kommune Leif Svenningsen Formand, Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a., Århus Kommune John Haugaard Formand, Hørning Fjernvarme A.m.b.a., Skanderborg Kommune Ejnar Grøn Formand, Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a., Skanderborg Kommune Hans Carstensen Formand, Odder varmeværk A.m.b.a., Odder Kommune VPÅ-gruppen Driftsrådet for Varmeplan Århus har nedsat en arbejdsgruppe, VPÅ-gruppen, til at gennemføre arbejdet med oplæg til klimavarmeplan. Medlemmerne er: Jan B. Willumsen, afdelingschef, (Formand) for Århus Kommune Bjarne Munk Jensen, AffaldVarmechef, for Århus Kommune Allan Peter Lundfald, AffaldVarme Århus, for Århus Kommune Aksel Plambøck Larsen, Lystrup Fjernvarme A.m.b.a., for varmeværkerne Bjarne Brogaard, Tranbjerg Varmeværk A.m.b.a., for varmeværkerne Hans Carstensen, Odder Varmeværk A.m.b.a., for Odder Kommune Torkild Kjærsgaard, Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a., for Skanderborg Kommune Roberto Vejrup, Hornslet Fjernvarmeselskab A.m.b.a., for Syddjurs Kommune Bjarne Brogaard Formand, Tranbjerg Varmeværk A.m.b.a., Århus Kommune Baggrundsrapporter 2.1 Varmeforsyning af Lisbjerg Ny By 2.2 Varmeforsyning af Solbjerg Hedevej 2.3 Områdeafgrænsning og energidistrikter 2.4 Energibesparelser 2.5 Varmeprognose AffaldVarme Århus -VPÅ AffaldVarme Århus -VPÅ AffaldVarme Århus -VPÅ AffaldVarme Århus - Varme AffaldVarme Århus -VPÅ Januar 2010 Januar 2010 April 2010 Marts 2010 April 2010 Kontakt os hvis du er interesseret i baggrundsrapporterne eller har brug for andre oplysninger om plangrundlaget. 2

3 Indledning Fjernvarmen er meget udbredt i Århus Kommune. Inden for den bymæssige bebyggelse er det i dag kun ca. 2 % af boligerne, der ikke er tilsluttet fjernvarmen. Disse har i stedet en individuel opvarmning i form af f.eks. oliekedel eller elvarme. Uden for bymæssig bebyggelse er boligerne individuelt opvarmet med f.eks. olie, biobrændsel eller varmepumper. Varmepumper er i de seneste år blevet mere og mere udbredte og kan også blive aktuelle for nybyggeri inden for bymæssig bebyggelse i takt med, at kravene til bygningernes varmebehov strammes i bygningsreglementet. Fjernvarmen har en udfordring ved lavenergibyggeri, da varmebehovet er meget lavt, hvorved der ved traditionel fjernvarme tabes relativt mere varme i ledningsnettet. Der er derfor i AffaldVarme Århus igangsat en række initiativer, der omhandler lavtemperaturfjernvarme, hvorved nettabet kan reduceres. AffaldVarme Århus har altid lavet prognoser for at kunne vurdere, hvor meget varme der i fremtiden vil være behov for. I Århus Kommune har stort set alle nye boligområder, inden for bymæssig bebyggelse, fået tilbudt fjernvarme siden vedtagelsen om at indføre kraftvarme i Århus. Det generelle fokus på energiforbruget, som følge af klimaproblemerne, har gjort, at prognosearbejdet er blevet mere kompliceret. Det drejer sig bl.a. om regeringens strategi om, via stramninger af Bygningsreglementet, at reducere nye boligers energiforbrug med ca. 25 % hvert 5. år. Derudover indeholder energispareforliget krav til forsyningsselskaberne om at finde energibesparelser. Denne brochure forsøger at belyse de væsentligste elementer, der har betydning for varmeprognosen i bymæssig bebyggelse. På side 4-5 er bygningsreglementets betydning for prognosen beskrevet, mens energibesparelsernes påvirkning gennemgås på side 6. På side 7 vises to prognoser en baseret på Bygningsreglement 2008 og en baseret på Bygningsreglement Varmeprognosen for Århus Kommune Varmeprognosen består i Århus Kommune af to prognoser: Fjernvarmeprognosen og prognosen for individuel varmeforsyning. Prognosen for individuel forsyning kan igen deles op i to bygninger i det åbne land, dvs. området uden for de blå streger og bygninger, hvor fjernvarmen er fravalgt, dvs. bygninger inden for de blå streger som har individuel varmeforsyning. Denne brochure vedrører kun områderne inden for de blå streger. Hammel Sabro Hinnerup Spørring Trige Vejlby Mejlby Lystrup Skødstrup Risskov Hornslet Løgten Studstrup Skæring Tilst Varmeprognosen 2009 danner grundlag for Forslag til Klimavarmeplan. Galten Brabrand Hasle Åbyhøj Åby Fjernvarmeprognose Fjernvarmeprognosen anvendes til fastlæggelse af næste års produktionsplan, men også til at planlægge fremtidige investeringer i fjernvarmen. Det gælder både produktionsanlæg og dimensionering af fjernvarmenettet. Prognosen tager udgangspunkt i det eksisterende fjernvarmevarmeforbrug suppleret med den kommende udbygning i fjernvarmeområdet. Udbygningen baseres på Kommuneplanen og kommunens boligprognose. Derudover er energibesparelser og bygningsreglementet vigtige elementer i prognosearbejdet. Fjernvarmeprognosen 2009 danner grundlag for Plangrundlag for fjernvarmeproduktion, der er nærmere beskrevet i hæfte 3.0 Harlev Stavtrup Ormslev Viby Stjær Holme Højbjerg Skåde Hasselager Hørning Tranbjerg Mårslet Beder Stilling Solbjerg Skanderborg Malling Odder km 5.0 km C Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Informatikområdet September 2008 Varmeprognosen dækker områderne inden for de blå streger. 3

4 Fjernvarmens fremtid i bymæssig bebyggelse Bygningsreglement 2008 Ifølge bygningsreglementet skal alle nye bygninger leve op til en energiramme, der definerer, hvor meget energi bygningen må få tilført. Ifølge disse regler må en bygning med jordvarmeanlæg have et større varmebehov end fjernvarmeforsynede huse, da jordvarmeanlægget henter varme fra jorden. Dette betyder, at bygninger med jordvarmeanlæg bliver billigere at opføre end bygninger forsynet med fjernvarme, fordi bygningen ikke skal være så godt isoleret. Århus Byråd besluttede i juni 2009, at der skal sættes krav om lavenergiklasse 1 i alle nye lokalplaner. Det giver fjernvarmen en række udfordringer, f.eks. falder varmeforbruget markant i forhold til tidligere, hvorved nettabet stiger relativt. Derudover er det ikke muligt at kræve tilslutningspligt til lavenergihuse. Med Bygningsreglement 2008 er der et mindre privatøkonomisk incitament til at fravælge fjernvarme til fordel for jordvarme i investeringsøjeblikket. Bygningsreglement 2010 I Bygningsreglement 2010 er der en energifaktor på 0,8 for fjernvarmen i forbindelse med lavenergibyggeri. Dette betyder i praksis, at den tilførte fjernvarme ganges med 0,8, inden den sammenholdes med kravet i energirammen for byggeriet. Herved må fjernvarmeforsynede lavenergihuse have et større varmebehov, end hvis energifaktoren på 1 var bibeholdt fra Bygningsreglement Det betyder også, at der stort set er balance mellem jordvarme og fjernvarme i investeringsøjeblikket. Ny By I Kommuneplan 2009 er strategien for byudvidelsen, at den skal ske i Nye Byer. De Nye Byer er kendetegnet ved, at der bygges højt og tæt omgivet af grønne områder. Dette sænker varmebehovet. Den tætte by er fordelagtig for fjernvarmen, hvorfor disse områder forventes at blive udlagt til fjernvarme. Parcelhusområder En del af områderne var ved vedtagelsen af lavenergikravet allerede lokalplanlagte, hvori det allerede er afgjort, om der tilbydes fjernvarme. For områder med krav om lavenergibyggeri forventes der i prognosen, jr. reglerne i Bygningsreglement 2008, ikke at blive udlagt fjernvarme. Dette resulterer i prognosen øverst på side 7. Bygningsreglement 2010 indføres ved årsskiftet Det vil betyde, at i nye arealer, hvor lavenergiklasse 1 kravet gælder, er der mulighed for at tilbyde fjernvarmeforsyning. Dette resulterer i prognosen nederst på side 7. Projektforslag Den endelige afgørelse af om der tilbydes fjernvarme til et område, eller det skal forsynes ved en anden varmeforsyning bliver afgjort med et projektforslag. Et projektforslag indeholder en samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af, hvilken af de to varmeforsyningsformer der er mest fordelagtig for det konkrete område. På baggrund af projektforslaget godkender varmeplanmyndigheden, om området skal tilbydes fjernvarme. Det vil fremgå af den pågældende lokalplan, om området er udlagt til fjernvarme. 4

5 Udbygningsområder og afgrænsning af fjernvarmen De skraverede områder med individuel opvarmning ændres til fjernvarme i prognosen baseret på Bygningsreglement jf. side

6 Besparelser Fjernvarmeværkerne er, ligesom de andre energiselskaber, via lovgivningen, pålagt at finde et vist antal energibesparelser om året. AffaldVarme Århus samarbejder med de øvrige varmeværker i kommunen om at finde kwh besparelser om året frem til Besparelserne vil reducere fjernvarmeforbruget men kun med hensyn til de varmebesparelser, der sker inden for forsyningsområdet. Omvendt vil fjernvarmeforbruget stige, hvis en borger skifter sit gamle oliefyr ud med fjernvarme, mens der overordnet set vil være en energibesparelse, som kan tælles med i forbindelse med de lovpligtige besparelser. GWh Akkumulerede lovpligtige energibesparelser Akkumulerede fjernvarmebesparelser Årlige fjernvarmebesparelser Forbedringer af bygningernes varmeisolering Der opnås et lavere varmeforbrug, såfremt man forbedrer bygningens varmeisolering. Dette kan eksempelvis ske ved øget isolering, udskiftning af vinduer og optimering af anlæg hos kunderne. Disse besparelser finder sted både inden for og uden for fjernvarmens forsyningsområde. Der er store varmebesparelser at hente i forbindelse med bygningernes varmeisolering, men de er svære at forudsige, da de afhænger af privates og virksomheders beslutninger. AffaldVarme Århus har oprettet en afdeling, der udelukkende beskæftiger sig med at vejlede omkring varmebesparelser. Derudover er der indført en økonomisk gulerod, hvis kunder eller virksomheder laver energibesparende tiltag. Der er i prognosen ikke medtaget besparelser vedrørende bygningers varmeisolering efter 2020, da energispareforliget løber frem til Herefter er det uvist, om der kommer nye krav, eller om kravet bortfalder. Det er også muligt, at forliget ændres undervejs. Driftsoptimeringer Driftsoptimeringer består af optimeringer i fjernvarmesystemet, før varmen når kunden. Det er blandt andet ledningsrenoveringer, hvor de nye ledninger har et lavere nettab end dem, de erstatter. Derudover er der meget energi at spare, hvis temperaturen sænkes i ledningsnettet. Dette skal selvfølgelig hele tiden holdes op mod, at kunderne får den varme, de har behov for. Både renoveringerne og en lavere fremløbstemperatur vil give et mindre nettab, og dermed skal der produceres mindre varme for at få den samme mængde varme ud til kunderne. Driftsoptimeringerne er en løbende proces, og derfor er besparelser i relation til driftsoptimeringer medtaget i hele perioden - dvs. også efter Konverteringer Konverteringer betyder, at opvarmningsformen i en bygning ændres. Den typiske konvertering inden for fjernvarmens forsyningsområde er, at et gammelt oliefyr skrottes til fordel for tilslutning til fjernvarmen. Dette medfører en energibesparelse overordnet set. For selve fjernvarmeprognosen betyder det en stigning, da der er koblet en ekstra kunde på. Uden for fjernvarmens forsyningsområde er en typisk konvertering igen et gammelt oliefyr, der skrottes, men her erstattes det ofte af et jordvarmeanlæg (varmepumpe). I 2010 forventes mange konverteringer, da der tilbydes en national skrotningsordning, og AffaldVarme Århus samtidig fører en kampagne, der gør det økonomisk attraktivt at skifte til fjernvarme. 6

7 Varmeprognose baseret på Bygningsreglement 2008 Udbygningen i kommunen følger Kommuneplan 2009, hvor der regnes med flere indbyggere inden 2030, hvilket svarer til, at der skal bygges ca nye boliger om året. Dertil kommer, at der forventes nye arbejdspladser inden Det kræver ca kvm. nybyggeri om året. Reglerne i Bygningsreglement 2008 fører til, at de skraverede områder på kortet side 5 anbefales individuelt forsynet. Disse er medtaget i prognosen som private jordvarmeanlæg (varmepumpe). De private boliger med oliefyr og elvarme, der i dag er inden for bymæssig bebyggelse, forventes konverteret til fjernvarme inden GWh Privat jordvarmeanlæg Fjernvarmeudbygning Konverteringer til fjernvarme Privat elvarme Private oliefyr Eksisterende fjernvarme inkl. besparelser Varmeprognose baseret på Bygningsreglement 2010 Udbygningen følger Kommuneplan 2009 præcis som ovenfor. Reglerne i Bygningsreglement 2010 fører til, at alle byområder anbefales fjernvarmeforsynet. De skraverede områder på kortet side 5 ændres til fjernvarmeforsyning. Det vil sige, at alle nye byområder kan tilsluttes fjernvarmen. Det fremgår af de to prognoser, at det samlede energiforbrug er størst i forbindelse med Bygningsreglement Dette skyldes, at varmen fra jorden i forbindelse med jordvarmeanlæggene ikke indgår i prognosen for Bygningsreglement GWh Fjernvarmeudbygning Konverteringer til fjernvarme Privat elvarme Private oliefyr Eksisterende fjernvarme inkl. besparelser

8 AffaldVarme Århus Bautavej Århus V Telefon

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

1 Generelt 4. 1.0 Varmes mission... 4. 1.1 Varmes vision... 4. 1.2 Varmes ydre vilkår... 4. 1.3 Varmestrategi 2014-2020... 5

1 Generelt 4. 1.0 Varmes mission... 4. 1.1 Varmes vision... 4. 1.2 Varmes ydre vilkår... 4. 1.3 Varmestrategi 2014-2020... 5 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.0 Varmes mission... 4 1.1 Varmes vision... 4 1.2 Varmes ydre vilkår... 4 1.3 Varmestrategi 2014-2020... 5 1.4 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 5 1.5

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere