Aarhus Vand Smart Water Metering Workshop 31. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Vand Smart Water Metering Workshop 31. januar 2014"

Transkript

1 Aarhus Vand Smart Water Metering Workshop 31. januar 2014

2 Kort om Aarhus Vand A/S o o o Aarhus Vand er en selvstændig virksomhed ejet af Aarhus Kommune. Aarhus Vand er organiseret med en direktion, en bestyrelse og en generalforsamling. Aarhus Vand har 220 ansatte, anlægsaktiver på godt 10 mia. kroner og en samlet omsætning på 700 millioner kroner om året. Aarhus Vand A/S Direktør Lars Schrøder SharedService Therese Bonney Plan og Projekt Afdelingschef Claus Møller Pedersen Produktion Afdelingschef Claus Homann Økonomi og HR CFO Mads Bayer

3 Drikkevand Vi leverer vand til kunder og producerer årligt 16 mio. m3 vand. Vi råder bl.a. over: 19 kildepladser Omkring 100 indvindingsboringer 10 vandværker 10 højdebeholdere 1 vandtårn km ledningsnet afregningsmålere

4 Spildevand Vi afleverer og renser spildevandet fra kunder svarende til ca. 35 mio. m3 vand årligt. Vi råder bl.a. over: 10 renseanlæg, der i perioden frem til 2020 reduceres til 2 anlæg 130 pumpestationer, et antal som øges de kommende år km hovedledningsnet stikledninger 363 overløbsbygværker 10 spildevandsbassiner 225 separate regnvandsbassiner

5 Mission Selskabets formål er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natur og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

6 Vision Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab. Aarhus Vand vil: o Løbende minimere miljø- og energipåvirkningen fra vores aktiviteter o Løbende øge effektiviteten o Skabe plads til innovation, så hele organisationen bidrager o Forbedre arbejdsglæde, sikkerhed og sundhed o Gøre kunderne tilfredse o Opbygge en samarbejdskultur baseret på dialog, tillid og åbenhed mod klare, fælles mål

7 Værdiskabelse for interessenter* Ejere / Bestyrelse En god historie Indtjening til byen Investeringer skal gavne byen Vandtakst fastholdes Kunder Pris Kvalitet Service Forsyningssikkerhed Social ansvarlighed Regering og folketing Vandsektorlov Økonomisk regulering Teknologiudvikling Eksport Aarhus Vand Andre vandselskaber Udviklingssamarbejde Effektivitetsudvikling Myndigheder Rekreative områder Bidrag til blå og grønne proj. Efterlevelse af retningslinjer Klimatilpasning Medarbejdere Udfordringer og muligheder Stolthed og faglighed Udvikling Godt arbejdsmiljø * Udvalgte interessenter

8 Aarhus Vand Det miljørigtige og energineutrale vandselskab Miljø og energi Det veldrevne vandselskab Effektivitet Det innovative vandselskab Innovation Medarbejdernes vandselskab Arbejdsmiljø Vi håndterer det samlede vandkredsløb Vi håndterer alle væsentlige klimaudfordringer Vi er C0 2 neutrale Vi er i top 5 ift. DANVA benchmarking Vi er ca. 2 år forud for konkurrencestyrelsens effektivitetskrav Øge effektivisering med op til 20% svarende til 100 mio. kr. i 2020 Vi har en forsknings og udviklingsbaseret tilgang til driften Vi tager en kalkuleret risiko for at skabe radikal fornyelse Vi har internationale samarbejder og partnerskaber Vi er førende indenfor forskning i vandteknologi Vi er ambitiøse og uhøjtidelige Vi er en rummelig og sund arbejdsplads Vi udfordrer den enkelte til at udnytte og udvikle sine kompetencer Vi forventer, at den enkelte tager initiativ og bruger sin kreativitet Kundernes vandselskab Kunder Det partnerbaserede vandselskab Partnerskaber Vi involverer kunderne og bruger målrettet deres erfaringer og ressourcer Vi skaber vækst gennem partnerskaber VI er et regionalt vandselskab med lokal forankring Vi deltager i internationale partnerskaber Ejernes vandselskab Vi skaber værdi for hele ejerkredsen Vi bidrager til den samfundsmæssige ansvarlighed

9 Produktudvikling i Aarhus Vand Stage 1: Forretningsmodellen Idé input Forretningsmodellen Forretningspotentialet Gate 1 Gate 2 Gate 3 LEVERANCER OPLÆG TEMPLATE UDVALGTE IDÉER Fysiske Produkter Services Sundhed og samfundsansvar Grøn Energi og Biprodukter KUNDEN KANALERNE RELATIONERNE INDTÆGTERNE RESSOURCERNE PRODUKTET AKTIVITETERNE PARTNERNE OMKOSTNINGERNE 9

10 STAGE 1: FORRETNINGSMODELLEN Skabe Værdi Levere Værdi Nøgle -Partnere Finde produktejere Nøgle -Aktiviteter Produktmodning Produktkvalificering: Interessentanalyse Spørge kunderne, holder produkterne vand? Finde ejere til produktet Produktudvikling, prototyper Salgskanaler Nøgle -Ressourcer Produkt/ Service værdifaktorer Forenkling af viden og produkter på vandområdet Målrettet markedsføring, kommer ud til flere kunder Sundhed Relationer Salgsaktiviteter: Branchenetværk Mersalg via eksisterende kunderelation - kampagner, breve, reklamer Kanaler Kunde Segmenter Kunder: Forbrugere Arbejder i byen Har ejendom Privat/erhverv Produktudvikling: Afklare specialkompetencerne -Markedsføring -Salg af produkt -Løbende hente nye samarbejdspartnere -IT-udvikling/drift SELV MÅLING adfærdsmønster Branding af forsyningerne, leverandørerne ect. Miljøbevidsthed og bæredygtighed Portalløsning I tube Apps Data udstilling? Hente data? B to B - business Leverandører: Forsikringsselskab Tekniske komponent leverandører Anlægsfirmaer Bladhuse indenfor fagområdet Digitale leverandører, app-udv. City smart, drinks and data Drift: -hvordan? -serviceniveau - indkøb af itmiljø Datavask og pakning gøre produkterne klar Omkostninger Løbende produktudvikling Stille nye varer på hylderne Markedsføring Kundepleje Finde/få kunder Indfange Værdi -Salg af produkter, services og data -Reklamer -Sponsor (Forsikringsselskab v. forebyggelse Indtægter -abonnementer for leverandører -abonnementer for services f.eks. lækagesøgning, vedligehold af stikledning

11 3. Yderligere idéudvikling Idé input Sundhed og Miljø Bevidsthed om væskedrikke Sikre øget interesse for vand og sundhed Vandprodukter, kildevand, CO2 forbrug, vandkvalitet, vandets alder Anbefalede l pr. dag/person dims (ørering) til at måle ens værkebalance data vises i uret, på mobil app? Viden om åer, søer og vandløb, når man går en tur i naturen Oplevelser om vand, dyr, fauna QR koder, lydfiler, historieoplæsning AURA SMA ( tilfører virkeligheden et ekstra lag billedgenkendelse og en lydfil starter) Salg af data Vi pakker og udstiller data, som andre kan anvende til brug for markedsføring, produktudvikling, web/app s udvikling ect. Little Data Data på eget forbrug og data på adfærd samles og udstilles Eks. på little data og adfærd: Økonomi: Hvornår har jeg el- og vandforbrug, og hvad koster dette adfærdsmønster. Forslag til besparelser (vask om natten med billigt el.) Tryghed og sundhed: vandkvalitet hos mig GIS Analyser af data i nærområdet Geoforum gør det i dag, sygdomme Tekniske ydelser - Lækageovervågning - advarsel ved unormalt forbrug - visning af forbrug, døgnvariation, månedsvis LAR løsninger - Hvad er min regnvandsmængde til R-systemet? - Økonomisk reduktion ved at tilbageholde det? - Hvor meget kan opsamles, hvordan og hvad må det bruges til? - regnemaskine til regnvand-budget for en familie Målrettet markedsføring eller apps: DIY Do it yourself Tips og tricks til vedligeholdelse af Visning af vandforbrug, vandkvalitet Vejr: - regnen kommer oversvømmelse, xx mm regn hos mig? - Risiko for frostspringning Produkttyper til konkrete løsninger f.eks. LAR løsninger (mulighed for leverandørreklamer) Big Data Visning af forskellige vandkvaliteter drikkevand. badevand, fiskevand på regionale/landsplan Regndata - nedbørsdata, hvornår regner det hos mig eller ved mit sommerhus - Varsling ved risiko for oversvømmelser Gøre sit hus klar til at gå i gummistøvler - LAR løsninger, katalog med eksempler på LAR og konkrete huse som kan gå i gummistøvler Fremtidens vandhus-klimahus, hvordan ser det ud? - bæredygtighed, vandbesparelser, klimatilpasset ect.

12

13

14 Overvågning af distributionsanlæg Dataopsamling Datalogning: Minutsværdier Sekundværdier til nattimemåling Kommunikation: GPRS IGSS henter data hvert 10. min.

15 Overvågning af distributionsanlæg

16 Tilbagestrømningssikring ved måler

17 Vores primære opgaver er: Kontrol med selskabets mere end afregningsmålere Aflæsning af målere Sikring mod tilbageløb Opfølgning på kundehenvendelser (f.eks. udlevere måler, refusion, syn) Opdatering af målerdata m.m. (f.eks. Adresseændringer) Lukning i f. m. restance

18 Fokusområder for Målerservice Overholde kravene i lovgivningen til kontrol af målere Overholde aftale med kunde om skift af måler til aftalt tid Geografisk styring af montørernes kørsel Gebyr ved særlige ydelser Sikre kunderne en god vandkvalitet Kamp mod klamp Handlingsplan for tilbagestrømningssikring Sms vedr. aftale om målerskift

19 Målertyper typer i alt ABB Barber Reuter ELIN Elster Kent Magdalena Malling Meinecke PMK Sensus SPX Zenner Kamstrup.. med og uden impuls og i forskellige størrelser. Alle måler data indtastes i Afregningssystemet (Sonwin).

20 Størrelse Antal Målerstørrelser Qn 1, Qn 1,6 99 Qn 2 1 Qn 2, Qn 3,5 8 Qn Qn Qn Qn 20 2 Qn 25 9 Qn Qn50 2 Qn Qn Qn Malling målere 955

21 Selvbetjening

22 Fjernaflæsning I Aarhus Vand s forsyningsområde er der mere end 5000 impulsmålere. Ca målere i Tilst (pilotprojekt i samarbejde med AffaldVarme) Ca målere i Tranbjerg (i samarbejde med Tranbjerg Varmeværk) Resten fordelt på: Aarhus Universitet Kommunale børneinstitutioner Boligforeninger 26 storforbrugere

23 Samarbejdspartnere andre forsyninger Aarhus Vand deler forsyningsområde med 5 elværker og 4 større fjernvarmeværker, hvilket giver samarbejdsmuligheder om fjernaflæsning. Selskab Vandmålere i området NRGI Østjysk Energi 5837 Brabrand El 2918 Viby El 4539 Galten El 4507 AffaldVarme Tranbjerg Fjernvarme 3200 Lystrup Fjernvarme 3700 Holme Lundshøj Fjernvarme 2500

24 Hvad er det vi søger? En måler der kan/har/er.. Pris billig Robust Fleksibel ( indbygnings mål / flow størrelser.) Egen energiforsyning Intelligent og kommunikerbar via WiFi og mobilnet

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

CSR rapport 2009-10 Miljø og Klima Engagement i samfundet Medarbejdere

CSR rapport 2009-10 Miljø og Klima Engagement i samfundet Medarbejdere CSR rapport 2009-10 Medarbejdere Brunata s rapport om virksomhedens samfundsansvar 2009-10 Som C virksomhed er Brunta a/s for første gang i regnskabsåret 2009-10 forpligtiget til at fremlægge en rapport

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Ledelsesberetning KE koncernen 16 Varme 28 Bygas 32 Fjernkøling

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere