BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING"

Transkript

1 BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING Nr. 1 marts 2008

2 INDHOLD Varmepenge retur 3 Lej en urtehave 4 Fastelavn og rejsegilde afd Kamp- og muskelhunde forbudt 6 Havearbejde i Saralystparken 7 Beboerdemokratiet afd Afdelingsmøde afd Når far eller mor flytter 12 Papkasser og trøjer 13 Beboerblade på skolebænken 14 Nye -adresser 15 Status på fællessekretariatet 16 Annoncer 17 Afdelingsmøderne 18 2 på den side Varmemestre på skolebænken 10 Personaleændringer 19 Autoværkstedet lukker 11 Kontakt til foreningen 20 Dead-line skal overholdes. Vi kan ikke garantere svar i samme nr. Hvornår skal vi bygge igen? Beboerblad for Højbjerg Andelsboligforening REDAKTION: Inge L. Nielsen, Saralystparken II Leif Thøgersen, (ansv.), Saralystparken I Mette Stenshøj, Hjulbjergvej Jan Rasmussen Infochef - ALBOA. 27. årgang - marts 2008 Oplag 3000 eksemplarer. Bladet udkommer 4 gange årligt. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Næste blad omdeles ca. 26. maj 2008 Stof til bladet sendes til: Højbjerg Andelsboligforening Vestergårdsvej Viby J. Eller: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest: Tirsdag d. 22. april Synspunkter, der forekommer i bladet, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for redaktionens eller foreningens standpunkt. Lay-out: ALBOAinfo - Jan Rasmussen Tryk: UNITRYK Aps Åbyhøj Forsidefoto: Ninja Turtles - fastelavnsfest i Håndværkerparken. Foto: Henning Nielsen - Pottemagertoften. I flere år har boligforeningerne i Århus ønsket at rammebeløbet, det vil sige de penge vi må bygge for pr. m 2 - blev sat op. Som det er nu, kan vi ikke opføre almene boliger, da der ved de seneste licitationer har været en prisoverskridelse på ca. 30%. Gennem et stykke tid har rammebeløbet været forhandlet med regeringen. Nu er udmeldingen kommet fra velfærdsminister Karen Jespersen. Man kan kun gå med til en forhøjelse af rammebeløbet hvis det er plejeboliger og ældreboliger der bygges - ikke familiebolliger. Vi er meget utilfredse med den beslutning og håber regeringen ændrer signaler. KR.

3 Tilbagebetaling af Varmepenge Af John Jensen - forretningsfører Som det nok er de fleste bekendt skal Århus Kommunale Værker tilbagebetale kr. 575 mill. + renter til de forbrugere der får leveret varme fra Århus Kommunale Værker. Af de kr. 575 mill. skal der overføres kr. 27 mill. til de private forsyningsselskaber som for vort vedkommende omhandler: Holme Lundshøj Fjernvarme Rundhøj Fjernvarme Tranbjerg Fjernvarme De beboere som får varmen leveret fra et af disse værker vil ikke blive berørt af tilbagebetalingsproblematikken. Forskellige modeller i spil På nuværende tidspunkt er det ikke endeligt besluttet hvorledes tilbagebetalingen skal ske. 4 muligheder er i spil: takstnedsættelse over en 4- årig periode takstnedsættelse over en 2- årig periode tilbagebetaling af for meget betalt varme kontant til nuværende forbrugere tilbagebetaling til alle som har betalt for meget varme, kontant Et varmeværks økonomi bygger på et hvile i sig selv princip. Er der et år betalt for meget, modregnes dette over varmetaksten i efterfølgende år, og omvendt. Tilbagebetaling Uanset hvilken beslutning byrådet må ende med at træffe vil Højbjerg Andelsboligforening følge denne beslutning. Det er bestemt ikke ukompliceret hvis løsningen bliver en kontant tilbagebetaling til forbrugerne. Hvis det bliver beslutningen vil der være 2 modeller for tilbagebetalingen: Der vil ske en direkte afregning med Århus Kommunale Værker med de forbrugere som har selvstændig måler, altså forbrugerne som ikke har en fællesmåler og bimåler ude i de enkelte boliger. For de forbrugere der er koblet på en fællesmåler skal der ekstern bistand til for at få udarbejdet nye varmeregnskaber for de år som tilbagebetalingen omfatter. Når der foreligger nyt i sagen vil vi vende tilbage. Vi håber med denne orientering, at have besvaret nogle af de spørgsmål som vore beboere måtte have. Afdelinger omfattet af tilbagebetalingen: Afd. 1 Højbjergparken Afd. 2 Frederiksparken Afd. 4 Saralystparken II Afd. 7 Elverdalsparken Afd. 11 Absalonsgade Afd. 13 Kærgårdsparken Afd. 22 Hjulbjergvej Afd. 25 Dalvangen Afd. 27 Olaf Rudes Vej Afd. 32 L.A. Ringsvej Afd. 53 Saralystparken I & III Afd. 60 Ingerslevs Boulevard

4 Afd. 22 Hjulbjergvej Af Mette Stenshøj Foråret er på vej Lej en urtehave Har du lyst til dine egne friskopgravede kartofler eller en oase, hvor du kan nyde solen og få jord under neglene? Så kan du leje en urtehave i haveforeningen Hjulbjergvej. På en varm sommerdag er der liv i haveforeningen Hjulbjergvej. Haverne er anlagt omkring regnvandsbassinet i afd.22, Hjulbjergvej. De er egentligt tænkt som urtehaver til beboerne i afd. 22., men kan også lejes af andre medlemmer af Højbjerg Andelsboligforening. Haverne er naturligvis en oplagt mulighed for at få friske grøntsager, bær og krydderurter. Men når vejret er godt, er lejerne udefra oftest de mest synlige. Nogle har valgt at have prydhaver, hvor de kan nyde solen og en medbragt kop kaffe. Andre har havegrillen med og nyder aftensmaden udenfor. Det er meget forskelligt hvor meget tid og flid, der bliver brugt på haverne. Som lejer er man forpligtet til at dyrke og vedligeholde haven og klippe hækken 1-2 gange årligt. Der må ikke opføres skure eller lignende på havearealerne så det er ikke en kolonihave. Der er i skrivende stund tre ledige haver. Har du lyst til at leje en, så kontakt Ole Bruun Jensen på tlf Ledige haver, markeret med rødt Prisen er pt. 250 kr. pr. år + vandforbrug. Du kan læse mere på www. hjulbjergvej-afd22.dk/urtehaver. Haven i marts Du kan komme i gang i haven med det samme: Læg kartofler til forspiring Start kampen mod ukrudtet nu, inden det sætter frø Slå jordknolde i stykker Så sommerblomster i bakker i vindueskarmen Gød jorden

5 Afd. 22 Hjulbjergvej Af Mette Stenshøj Rejsegilde Fritidsudvalget i afd. 22, Hjulbjergvej, bød på sodavand og røde pølser da afdelingens nye legehus blev indviet. Varmemester Karl Hansen har selv bygget det fine hus, som straks blev taget i brug. Fastelavn Børnene i afd. 22, Hjulbjergvej havde igen i år brugt fantasien. Der var mange gode udklædninger - alt fra hekse til sortbroget malkekvæg. Der blev slået katten af tønden i fælleshuset af både børn og voksne og traditionen tro var det en rigtig hyggelig eftermiddag.

6 Afd. 41 Håndværkerparken Kamp- og muskelhunde FORBUDT Som den første afdeling i Højbjerg Andelsboligforening har afdeling 41 vedtaget et forbud mod muskel- og kamphunde. Vi har bedt afdelingsformand Mogens Andersen om en kommentar til vedtagelsen. På afdelingens ordinære beboermøde den 25. januar 2008, behandlede beboerne et forslag om tillæg til bestemmelserne om husdyrhold i afdeling 41, Håndværkerparken. To forslag i spil Forslag A: Pr er det ikke tilladt at holde eller anskaffe kamphunde/muskelhunde (f.eks. amerikansk bulldog, bulldog og blandinger heraf. Hvilket vil sige at man heller ikke må medbringe en tidligere anskaffet kamphund ved tilflytning til afdelingen. Overtrædelse heraf betragtes som misligehold af lejekontrakten. Forslag B: Det er heller ikke tilladt at have besøg af kamphunde. Afstemning Resultatet af afstemningen på beboermødet blev: Forslag A: Stort flertal for at forbyde anskaffelse af kamphunde/muskelhunde i afdeling 41. Ud af 18 fremmødte beboere, stemte 16 for og 2 imod. Forslag B: Også her var der flertal for at forbyde besøg af kamphunde/muskelhunde i afdeling stemte JA, 2 nej og 6 hverken for eller imod. Vedtagelsen af forbudet, harmonerer meget godt med det vi i afdelingsbestyrelsen fornemmer ved vores daglige gang i afdelingen, at flere beboere føler sig utrygge og bange, forslaget er uden tvivl opstået som følge heraf. Forbud pr. 1. februar Forbudet gælder pr. 1. februar 2008 og omfatter alle kamphunde/muskelhunde, som beboermødet har forbudt at anskaffe, medbringe eller have besøg af i afdeling 41. Dog kan vi ikke forbyde de beboere i afdeling 41 der lovligt holder disse hunde, anskaffet før beboermødet. Såfremt en beboer ulovligt anskaffer eller får besøg af en muskelhund/ kamphund, vil det blive betragtet som en misligholdelse af lejekontrakten, der dermed kan føre til ophævelse af lejemålet. Afdelingsbestyrelsen håber at resten af håndværkerparkens afdelinger følger trop og får vedtaget det samme forbud, således at vi med tiden kan blive helt fri for utrygheden ved disse hunde. Så håndværkerparken bliver kamphunde/muskelhunde fri, ligesom området ved Skådeparken for nyligt har besluttet. En strø tanke, kunne måske være om man fra repræsentantskabets side, kunne gøre noget. Andre hunde på besøg Man skal som beboer huske at søge om tilladelse til at have hund på besøg, uanset om det er familie eller venner og hunden er nok så fredelig. Ved besøg skal forstås således, at det er af kortere varighed og uden overnatning. I ansøgningen skal det fremgå, hvilken dag, type hund samt navn og adresse på lejeren. Bestyrelsen er gerne behjælpelig med vejledning. Håndværkerparken afd.41 Opført 2002/ som sidste etape i Håndværkerparken. 84 lejemål fordelt på: 10 stk. 5 vær. rækkehuse. 8 stk. 4 vær. rækkehuse. 38 stk. 3 vær. rækkehuse. 28 stk. 2 vær. rækkehuse. Karetmagertoften A Hattemagertoften Højbjerg. Fællesvaskeri, fælleshus og gæsteværelse

7 Saralystparken Af Leif Thøgersen // foto Jan Rasmussen Så er der håndværkere i gang igen i Parken, det er vi jo snart vant til. Når man sammenligner med de gartnere, der var her sidste år, ja så kan man i dette tilfælde se en meget stor forskel. Dem fra sidste gang skulle åbenbart skynde sig at være færdige. Det ser det ikke ud til denne gang, men det er jo også en stor opgave, de er kommet på. Det skal derfor siges til deres ros, at det ser ud som om de virkelig går ind for opgaven. Det lader til det glider glat for dem, blot dette at se dem tage fliser op, få dem stablet pænt, og med stor akkuratesse at få dem lagt på plads, det har været en stor fornøjelse at følge det. Det har ikke været lige sjovt i det stride vejr, vi har haft indimellem, men de har bare arbejdet videre. Altid venlige og høflige. Så de fortjener i hvert fald ros for det store arbejde. Michael Høeg fra anlægsfirmaet Ingolf Rasmussen Det Boligsociale Fællessekretariat Nyt netværk for beboeraktive Er du en frivillig ildsjæl eller vil du gerne være det? Er du interesseret i de sociale aktiviteter i dit boligområde, og vil du gerne gøre en indsats? Gennem et nyt netværk har du nu muligheden for at mødes med andre ildsjæle/frivillige på tværs af alle boligafdelinger i Århus. Netværket mødes 4-6 gange årligt til fyraftensmøder. Netværket er finansieret gennem de århusianske boligforeningers fællesansøgning til Landsbyggefonden og administreres af Det Boligsociale Fællessekretariat. Det første møde afholdes torsdag d. 3. april kl i Det Boligsociale Fællessekretariat på Saralyst Allé 55, 8270 Højbjerg. Se program for dagen og læs mere om netværket på Er du ung eller gammel, studerende eller pensionist..?? Det vigtigste er, at du er interesseret i det boligsociale område Alle er velkomne! Eneste betingelse er, at du bor alment. Deltagelse er gratis. Tilmelding til eller på tlf

8 Håndbolddrengene mod Beboerdemokratiet... Ulrik Wilbek vandt 1. halveg Af Jan Rasmussen // foto Henning Nielsen Pottemagertoften Mens Boldsen og hans svedige kampfæller buldrede løs mod Kroatiens mål, sad en lille gruppe beboere i afdeling 36, Håndværkerparken og forsøgte at håndhæve deres rettigheder i forhold til boligforeningen. Desværre tabte afd. 36 den første halveg mod danmarks håndbolddrenge. Det lykkedes ikke at få valgt en fuldtallig afdelingsbestyrelse Fremmødet til årets ordinære afdelingsmøde var slet ikke som det plejer - ingen var i tvivl om at problemet var aftenens tv-kamp og den almindelige håndboldfeber, der hærgede i de dage. Der var ellers god mulighed for at få reel indflydelse, hele tre poster skulle genbesættes i bestyrelsen, herunder formandsposten. Det lykkedes da også at finde en ny formand, Inga Hvorslev - med mange års erfaring i det beboerdemokratiske arbejde, sagde ja tak til posten. En anden gammel rotte udi bestyrelsesarbejdet, Keld Boserup var klar til at give en hånd med i den kommende valgperiode - men så sluttede det også. Det var ikke muligt at finde flere. Hovedbestyrelsen tager over Så er reglerne sådan, at hele afdelingsbestyrelsen reelt går af og hovedbestyrelsen varetager afdelingsbestyrelsens opgaver. I praksis vil det sige at hovedbestyrelsen indkalder til et ekstraordinært afdelingsmøde med det ene formål at få valgt en bestyrelse. I dette tilfælde blev der indkaldt til et nyt møde tre uger efter. Afdelingens 134 lejemål berettiger til en bestyrelse på 5 personer, og det er klart at foretrække. Men, en bestyrelse på 3 personer er bedre end ingen bestyrelse, derfor havde man tilføjet et ekstra punkt til dagsordenen: Hvis ikke det lader sig gøre at vælge 5 personer, vælges i stedet en bestyrelse på 3 personer. 2. halveg Dagen oprandt og vi var klar til 2. halveg. Lad det være sagt med det samme, der var heller ikke mange på lægterne denne aften, 12 husstande eller knap 9% mødte op. Til gengæld var det nogle meget effektive procenter. Uden det store besvær fik vi valgt en fuldtallig bestyrelse, på 5 personer vel at mærke. Desuden blev der valgt 2 suppleanter. Se sådan vandt beboerdemokratiet alligevel kampen - og tilllykke med det! En fuldtallig bestyrelse, fra venstre: Inge Thuesen, Kurt Henriksen, Inga Hvorslev (formand), Eva Fangel og Keld Boserup

9 Afdeling 26 - M. P. Hansensvej Afdelingsmøde 2008 Af Ingolf Romlund // afdelingsformand Efter sidste års 100 % fremmøde, måtte vi i år nøjes med en tilmelding på 83 %, hvilket skyldes sygdom blandt beboerne, men bestyrelsen var yders tilfreds med fremmødet. Formanden kom i sin beretning ind på de store problemer, det havde afstedkommet, at der er ting som var vedtaget på efterårssyn, bl. a. dørene til udhusene som skulle være udskiftet for 2 år siden, der er taget mål til dørene 2 gange, men der er stadigvæk ikke sket noget. Mange steder er der fri adgang for rotter og andet, da beboerne har lappet dørene med brædder for, at de ikke helt skulle falde fra hinanden. Bestyrelsen havde også ved efterårssyn i bedt om at få et overslag og en finansieringsmodel på at få afrenset, algebehandlet og malet tagene, for at forhale udskiftningen i f. eks. 10 til 15 år, men der er stadigvæk ikke sket noget, trods gentagende rykkere. Det samme var reparation af gavlen i nr. 22, hvor der er store revner og manglende fuger, der er heller ikke sket noget, selv om det blev besluttet i forbindelse med indflytningen af de nye beboere i Beboerne er også meget trætte af den megen trafik af biler til skolen, det er særdeles et problem om morgenen og igen om eftermiddagen, bestyrelsen blev opfordret til at lave en underskriftsindsamling fra beboerne på M. P. Hansensvej og så lade Fællesrådet få sagen igen. Det er efterhånden også et problem, at de mange biler der vender, kører ind i hækken til nr. 17, det skyldes at vejen er blevet asfalteret så der er ingen høj kantsten mere, man kan bruge fortov og kørebane til at vende bilen på og derved også presse hækken til nr. 17. Trafikkaos på M.P. Hansensvej Alle på mødet syntes, at der var blevet betydelig dårligere service fra administrationens side, siden oprettelsen af Alboa, og administrationsbidraget var jo ikke blevet billigere, nærmere tvært imod, og meningen var jo at administrationen skulle være billigere. Der blev også talt meget om vaskehuset og tørrepladserne i vaskehuset og på arealet ved nr. 15, det blev henstillet til bestyrelsen om at få nye tørresnore, og de skulle være hvide. De grønne dage blev også berørt og her var der stor enighed om at man skulle fortsætte på denne måde så længe det kunne lade sig gøre for beboernes helbred, for det var jo nogle dejlige sociale timer man brugte sammen, og ikke mindst efter udført arbejde, bestyrelsen blev opfordret til at søge fritidsudvalget om en pavillon til brug i forbindelse med grøn dag og lignende. Der var et forslag om udskiftning af køkkenbord i husene og vinyl på gulvet, og det blev enstemmigt vedtaget. Birgit Jensen blev genvalgt til bestyrelsen og Aage Grenaa blev ny suppleant. Der var flere beboer der havde fulgt med i debatten om kamphunde, og de opfordrede bestyrelsen til at stille forslag om at forbyde kamphunde i boligforeningen. Efter mødet afslutning var der spisning og hyggeligt samvær. Afdelingens formand gennem mere end 10 år fylder 60 år den 25. april, og der er reception i HAB s selskabslokaler Torvevænget 178 fra kl

10 Gitte Vesterskov,VA, - Lars Nielsen og John Roesen HAB Varmemestre på skolebænken Af Mikkel Dam Junker // foto Pia V. Lindgaard HAB s og VA s ejendomsfunktionærer har for en tid lagt arbejdstøjet på hylden, for at sætte sig tilrette bag en computer. Som et led i opgraderingen af IT-systemerne på varmemesterkontorerne i VA og HAB, er alle ejendomsfunktionærer i øjeblikket på kursus, for at ruste sig til de nye programmer, der skal anvendes i ALBOA for fremtiden. Kurset varer 13 uger, startede i februar og forventes færdig midt i maj. Det er organiseret således, at den enkelte ejendomsfunktionær er på kursus en ½ dag om ugen, for ikke at affolke de små afdelinger helt. Foruden generelt pc-kendskab, omfatter kurset Microsoft Office 2007, som er den platform ALBOA har valgt at fortsætte på en årrække endnu. Ejendomsfunktionærerne vil på kurset lære den gængse dagligdags brug af programmerne. Det er besluttet, at alle fastansatte ejendomsfunktionærer skal deltage i kurset, så det sikres, at alle kursister har et vist niveau. Kursisterne er inddelt i 3 niveauer, fra begynder til rutineret, så alle får noget ud af kurserne. Håbet er, at de rutinerede vil lære fra sig, når de kommer tilbage til afdelingerne. Større vidensdeling Et af målene med udrulningen af IT til alle varmemesterkontorer er, at sikre en bedre og hurtige kommunikation i organisationen. Fremover vil det være muligt for ejendomsfunktionærerne selv at søge nogle af de oplysninger, de i dag skal henvende sig til administrationen for at få. Dette forventes også at være til gavn for de daglige henvendelser i afdelingerne, da ejendomsfunktionærerne vil få direkte adgang til administrationsprogrammet. Favre digitale verden Samtidig med IT-implementeringen, tager ALBOA, HAB og VA også et stort skridt ind i digitaliseringens verden. Foreningerne overgik pr. 1. januar 2008 til et nyt digitalt faktura-indskanningssystem, som vil rationalisere den tid, der bruges på behandlingen og betalingen af fakturaer. Derudover vil ejendomsfunktionærerne kunne se fakturaen direkte på sin skærm, frem for at skulle have en kopi tilsendt. Målet er, at al kommunikation og arkivering med tiden skal blive digital, så det bliver lettere at udsøge og behandle relevante oplysninger. 10

11 Afdeling 32 - L.A. Ringsvej Autoværkstedet lukker Afdelingsmødet har besluttet, at lokalerne i stedet skal indrettes til knallertrum for afdelingens beboere, og hovedbestyrelsen har taget afdelingens beslutning til efterretning, dermed lukker værkstedet på L. A. Ringsvej pr. 1. maj Afdeling 32 blev opført i og er således på vej mod sit 25 års jubilæum. Entreprenør E. Spliid Pedersen havde i mange år brugt arealet til sine maskiner - og det var egentlig HOTRA, der købte grunden af Spliid Pedersen. Efter sammenlægningen af HOTRA og Højbjerg Andelsboligforening var det HAB der byggede afdelingen med de 37 lejemål på L.A. Ringsvej. I forbindelse med opførelsen af boligerne indgik en udnyttelse af Spliid Pedersens bestående værksteds- og garagebygninger, på grunden. Garagebygningen blev indrettet til fælles cykel- og knallertrum og til pulterrum. Den del af bygningen, der var mekanikergrav i, blev bevaret og har været tilgængelig som autoværksted for alle beboere i Højbjerg Andelsboligforening igennem de 25 år. Det tidligere værkstedslokale blev indrettet som møde- og fritidslokale samt selskabslokale og fungerer stadig som sådan. Afdelingen har behov for plads til et stigende antal knallerter og cykler - og det er altså baggrunden for at man nu lukker værkstedet. 11

12 Når far eller mor skal flytte Af Marianne K. Rasmussen // udlejningschef Vi oplever ofte at vores lejere henvender sig fordi familien skal opløses og når først den beslutning er truffet, er det måske ikke særlig rart at bo sammen i længere tid end højst nødvendigt. Derfor har man via lovgivningen åbnet en mulighed for at hjælpe de børnefamilier som bor i almennyttige familieboliger. Ordningen er ikke noget man som udlejer SKAL tiltræde, men noget man KAN gøre. Denne bestemmelse blev tilføjet i Højbjerg Andelsboligforenings vedtægter allerede i starten af 1990 erne. I 7, stk. 9 står der Fortrinsretten kan bevares i op til et år for en boligsøgende, som fraflytter en bolig på grund af skilsmisse, separation eller brudt parforhold. Dog kun under forudsætning af, at den tidligere ægtefælle/samlever og fælles barn/ børn under 18 år stadig bor i en af foreningens afdelinger i kommunen. 12 At vi kan give denne fortrinsret, er dog under forudsætning af at vedtægtens 7, stk. 8 om et års karenstid er opfyldt, d.v.s. at familien skal have boet i nuværende bolig i mindst et år. Sådan gør man Den person, som skal fraflytte boligen, skal henvende sig i udlejningsafdelingen, for det er vigtigt at blive registreret rigtigt. Det kan være, at lejekontrakten er oprettet i den parts navn, som skal flytte og det betyder at den tilbageblevne, skal indmeldes i boligforeningen og kontrakten skal rettes. Hvis man er gift, vil det komme til at stå i seperationspapirerne hvem der skal videreføre lejemålet og hvis man er samlevende, er vi behjælpelige med at oprette et tillæg til lejekontrakten. Det er også muligt, at den som skal flytte slet ikke er medlem. Så skal man selvfølgelig indmeldes i boligforeningen og registreres som boligsøgende, men selv om det er et helt nyt medlemskab, så betyder fortrinsretten alligevel at de fleste får en bolig på rimelig kort tid. Disse regler er lavet for børnenes skyld og i de fleste tilfælde oplever vi, at forældrene vælger at bo i rimelig nærhed af hinanden, således skilsmissen påvirker børnene mindst muligt. FORTRINSRET At have en fortrinsret, betyder at ansøgeren er på oprykningsventelisten. D.v.s., at man kommer foran udefrakommende ansøgere. Denne fortrinsret får man kun efter at have boet i nuværende bolig i mere end et år.

13 Til eftertanke! PAPKASSER OG TRØJER Tekst og foto: Lone Terkildsen // Tranbjergparken Det er med trøjer som med papkasser. Jo bedre man lægger dem sammen, jo mindre fylder de. Trøjerne skal helst ikke gå op i sømmene, men papkasserne må gerne gå op i limningen. Ergo: Når du smider en papkasse ud, så fold den sammen, så den fylder så lidt som muligt. Så er der MEGET mere plads i containere, når din nabo kommer og skal smide den næste kasse ud. FØR EFTER Som bekendt vil skraldemændene ikke tømme overfyldte containere, så konsekvensen er, at der skal flyttes rundt på affaldet og derefter bestilles en ekstra tømning. Der er kun én til at betale og det er dig. D.v.s. med huslejestigning til følge. NY FOLDER OM FRAFLYTNING BL har lavet en ny folder om Istandsættelse ved fraflytning. Folderen kan hentes på: Klik på: Udgivelser > pjecer > vilkår for at bo alment. 13

14 HAB- og VA-Bladet på skolebænken Af Gert Aarslev - kursist // foto Jan Rasmussen Elleve ivrige bladskrivere fra henholdsvis Højbjerg og Viby var lørdag den 2. februar klar til at få nye impulser til at gøre beboerbladene endnu bedre. Journalist Eva Tverskov havde derfor lagt vejen forbi fællesadministrationen på Vestergårdsvej. Eva Tverskov er foruden at være journalist, underviser på Journalisthøjskolen og har skrevet flere lærebøger i journalistik. - Så vi var i gode hænder. Eva havde forberedt sig til dagen. Hun havde gennemlæst de sidste 3 numre af begge foreningers beboerblade. Så der var lagt i kakkelovnen, med god konstruktiv og saglig kritik, med et glimt i øjet. Hvad skaber en god artikel, hvem skriver man til - hvem er modtageren. Her kommer hv erne ind i billedet. Hvorfor skal jeg vide det her Hvad har det med mig at gøre Hvad kan jeg bruge det til - det var bare 3 hv er som enhver, der skal skrive en artikkel skal have med i sine dispositioner ifølge de journalistiske grundregler. Var disse hv er så i de 3 blade? - ikke altid, men her fik redaktionerne så al den journalistiske vejledning, som man kunne ønske sig. Klassens dukse - Gert Aarslev og Poul Fisker arbejder flittigt - overvåget af Eva Tverskov. En god dag med øvelser i at få sat struktur på sit arejde med en artikkel. Så klassen fik en rigtig god dag med masser af inspiration. Eva Tverskov og hendes tvillingebror Kim har skrevet en lærebog Sådan gør journalister håndbog for alle andre. En god bog at blive klog på, hvis man har skrivelyst. DE 7 HV ER Disse spørgsmål skal altid stilles for at give en god vinkel på en artikel. HVEM HVORNÅR HVAD HVORDAN HVORFOR HVOR OG HVAD SÅ Boligforeningens administration Vestergårdsvej 15 Postboks 2373 // 8260 Viby J Tlf // Fax: Åbnings- & ekspeditionstid: Man,tir,ons kl Torsdag kl Fredag LUKKET Telefontid: Man,tir,ons kl Torsdag kl Fredag kl Inspektørerne har telefontid alle hverdage kl

15 EJENDOMSFUNKTIONÆRERNE NYE -ADRESSER Som fortalt på side 10 i dette blad, bliver alle varmemesterkontorerne nu tilkoblet ALBOAs IT-system, herunder også kalender og systemet på alboa.dk. Det betyder, at alle varmemestrene har fået ny -adresser. De starter alle med VM11+ afdelingens nummer. VM betyder naturligvis varmemester og 11 (elleve) er Højbjerg Andelsboligforenings systemnummer i anlægget. Du kan se alle de nye -adresser på bagsiden af dette blad. Det Boligsociale Fællessekretariat Det Boligsociale Fællessekretariat uddeler to gange om året penge til fire forskellige slags projekter. Det drejer sig om: Lektiecafé - hvor børn i afdelingen får hjælp til lektielæsningen Tekstilværksted - hvor kvinder opnår at få et socialt fællesskab gennem håndarbejde De blå drenge - fritidsjob i afdelingen til unge drenge og piger Aktiv kunst for alle - et nyt kunstværk til afdelingen eller en fælles kulturel oplevelse Se mere om de enkelte projekter på hvis du har lyst til at sætte en eller flere af ovennævnte aktiviteter i gang i din afdeling, eller ring og hør mere på tlf

16 Fællessekretariatet ser tilbage på året der gik. Af Rikke Hansen - Det boligsociale fællessekretariat Jens Møller - leder af fællessekretariatet I marts 2007 blev de århusianske boligforeningers ønske om at stå sammen på det boligsociale område til virkelighed. Resultatet af det ønske er Det Boligsociale Fællessekretariat, som skal koordinere den boligsociale indsats, lave analyser af boligområderne og samarbejde med Århus Kommune. Ved det nye års begyndelse har Fællessekretariatet gjort status i en årsrapport (se Heri kan du bl.a. læse om baggrunden for, at Fællessekretariatet er blevet etableret, om det omfangsrige samarbejde med Århus Kommune, hvor Fællessekretariatet indgår som repræsentant for boligforeningerne og om alle de projekter, som sekretariatet er med til at finansiere. Som beboer i en almen bolig er det nok mest disse projekter, der vækker din nysgerrighed, for her er der et tilbud, du kan få gavn af i dit boligområde. Projekttyper Projekterne er delt i to typer. Der er de lokale projekter, som er placeret i den enkelte boligafdeling evt. i forbindelse med beboerhuset. Den boligsociale medarbejder, afdelingsbestyrelsen eller en frivillig beboer kan søge om penge ved Fællessekretariatet til at få sat en sådan aktivitet i gang: Det er aktiviteter som: Lektiecafé Tekstilværksted for kvinder De blå drenge fritidsjob for unge Aktiv kunst for alle Den anden type projekter er de bydækkende, der oftest er placeret ét sted, og hvor folk uden for afdelingen leder projektet gerne med aktive beboeres deltagelse. Projekterne henvender sig til alle borgere i Århus. Som eksempel kan nævnes Gellerup Højskole, CUBI der yder hjælp til at få job eller starte egen virksomhed og borgerportalerne. Borgmester Nicolai Wammen er protektor for borgerportalen i Århus Vest (www.aarhusvest.dk), som han åbnede officielt i december. Samtidig overrakte han diplom til ti borgerjournalister, der havde gennemgået en fire måneders uddannelse, hvor de havde lært sig journalistikkens grundprincipper. Siden åbningen af portalen har borgerjournalisterne hver dag lagt nyheder, portrætter eller andet stof om Århus Vest på portalen. Om baggrunden for at etablere en borgerportal siger Fællessekretariatets leder Jens Møller: Brand, uro og hærværk. Disse ord indgår alt for ofte, når pressen skriver om en række af de almene boligområder i Århus. Vi der færdes i områderne til daglig ved imidlertid, at det langt fra er det sande billede. Vel er der problemer af og til, men der foregår også rigtigt mange positive ting mange arrangementer, mange ildsjæle der arbejder for deres boligområde, og mange naboer, der hjælper hinanden og er glade for at bo, hvor de bor. Alle disse positive historier har borgerportalen i Århus Vest formidlet i løbet af efteråret. I marts 2008 er et nyt hold borgerjournalister klar til at fortælle de sandfærdige historier om deres bydel Søndervangskvarteret. Den kommende borgerportal kan ses på Du kan læse mere om borgerportalerne og de andre projekter på 16

17 Annoncer Gæsterum udlejes Frederiksparken Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Gunnar Kopp Højmarkvej 31 1.th 8270 Højbjerg Tlf eller HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Beboerhuset - Håndværkerparken Udlejning af lokaler til fest, foredrag, reception, konferencer m.v. For yderligere information... Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Skal du meldes ind i Højbjerg Andelsboligforening, eller skrives op til en bolig: 17

18 Afdelingsmøderne 2008 Afdelingsmøderne er overstået for i år - og mødedeltagelsen svinger meget. Vi har lavet en oversigt der viser deltagerantallet i samtlige afdelinger og der er muligt at sammenligne med tallene for AFD. BETEGNELSE ANTAL DELTAGELSE BOLIGER HUSSTANDE % % 1 Højbjergparken ,5 14,5 2 Frederiksparken ,9 14,8 4 Saralystparken II ,8 13,1 7 Elverdalsparken ,0 45,0 8 Rundhøj I ,9 19,0 10 Virkelyst ,6 20,0 11 Absalonsgade , Kærgårdsparken ,7 25,5 15 Kalkærparken ,2 19,1 19 Hirsevænget ,5 8,7 20 Tranbjergparken ,4 14,8 22 Hjulbjergvej ,5 18,8 25 Dalvangen ,0 60,0 26 M.P. Hansensvej ,7 100,0 27 Olaf Rudes Vej ,2 37,1 28 Gartnervænget ,2 54,7 30 Rundhøj II ,7 14,2 32 L.A. Ringsvej ,0 40,5 33 Håndværkerparken I ,7 8,5 34 Håndværkerparken II ,3 12,4 35 Håndværkerparken III ,2 38,2 36 Håndværkerparken IV ,9 18,1 37 Håndværkerparken V ,6 14,2 38 Håndværkerparken VI ,0 10,0 39 Håndværkerparken VII ,8 10,1 41 Håndværkerparken VIII ,9 16,6 42 Holme Parkvej ,8 82,7 44 Jegstruphøj ,3 92,3 46 Gyvelparken ,8 26,0 48 Generatoren ,0 0,0 49 Porsevænget ,3 50 Børupvænget ,0 40,0 53 Saralystparken I + III ,7 17,1 I ALT ,9 20,7 548 husstande deltog i 33 afdelingsmøder, svarende til et gennemsnit pr. møde på 16,6 husstande 18

19 Personaleændringer Fratrådt: Nyansatte: Johnny Kristensen Inspektør Fratrådt den 1/ Nyansatte: Kim B. Olsen Inspektør, Ansat pr. 1/ Helle Lykkegaard Ansat i udlejningen pr. 1/ Annelise Junker Vikaransat i økonomi/husleje pr. 16/ Torben Thams Classen Ansat i økonomi pr. 1/ Anette G. Sørensen Ansat i økonomi pr. 1/

20 Administrationen ALBOA Vestergårdsvej 15 Postboks Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag...kl Tirsdag/onsdag.. kl Torsdag...kl Fredag...LUKKET Telefontid: Mandag...kl Tirsdag/onsdag.. kl Torsdag...kl Fredag...kl EJENDOMSFUNKTIONÆRER Region 1: Afd. 1 Højbjergparken Afd. 7 Elverdalsparken Afd. 2 Frederiksparken Afd.25 Dalvangen Afd.27 Olaf Rudes Vej Afd.32 L.A. Ringsvej: John Roesen Bent Brodersen, Ivan Illingworth Træffetid - hverdage kl Olaf Rudes Vej 25, kld Træffetid: Afd.1, Højbjergparken 4, kld Hver tirsdag kl Træffetid: Afd.2, Højmarkvej 27, kld. Mandag og torsdag kl Afd.53 Saralystparken I+III Afd.4 Saralystparken II: Tommy Sønderby, Ib Andersen og Teit Klitgaard Saralystparken 6, kld Afd.53 (Saralystparken III): Jens Grønnegård Egebæksvej 115, kld Afd.8 Rundhøj Allé I (nr.4-36): Leif Frederiksmose Rundhøj Allé 9, kld Inspektørafdelingen: Telefontid hverdage: kl : Inspektørerne træffes kun efter forudgående telefonisk aftale. Træffetid i Galten: Torsdag kl Gyvelparken 7A - Tlf Afd.13 Kærgårdsparken: Karsten Lauridsen Kærgårdsparken 8A Afd.15 Kalkærparken: Per Mikkelsen Kalkærparken 82A Afd.20 Tranbjergparken Afd.44 Jegstruphøj Afd.51 og 52 Frisenholt Lars Skovgaard Rasmus Andersen og Bjarne Hansen Torvevænget Afd.22 Hjulbjergvej: Karl Hansen Hjulbjergvej 19C Afd.26 M.P. Hansensvej: HAB - inspektørafd Afd.28 Gartnervænget Afd.50 Børupvænget: Villy Møller Børupvej Afd.30 Rundhøj Allé II (nr. 1-27): Leo Severinsen Rundhøj Allé 9, kld Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.gr. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! Træffetid hverdage: kl Afd Håndværkerparken Afd.42 Holme Parkvej: Træffetid - hverdage kl H.C. Nielsen, Lars Nielsen Gert Hansen, Kent B. Lau Frode Pedersen, Amdi Nedergaard Pottemagertoften 4A Afd.11 Absalonsgade Afd.12 Rundhøjkollegiet Afd.60 Ingerslevs Boulevard: Henning W. Nielsen Saralystparken Galten: Afd.10 Virkelyst Afd.46 Gyvelparken Afd.48 Generatoren Afd.49 Porskær: Jørgen Friis Nielsen Leo Svendsen Gyvelparken 7A Afd.19 Hirsevænget: Birgitte Rojek Hirsevænget 80A Afløsere/elev: Henning W. Nielsen Saralystparken Ole Leibøll Jensen Lars Peter Nielsen Haliz Yildiz

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J VELKOMMEN 2014 AFD 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Side: Indhold: 3. Velkommen til afdeling 10 4. Kort om afdelingen Administrationen 5. Quick-oversigt, faciliteter 6. Afdelingsbestyrelsen Affald 7. Beboerdemokrati

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00.

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 0205 Stenhøjgårdsvej 1-81 og 2-48 7. september 2014 Vedr.: referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

RESULTAT BEBOERUNDERSØGELSE. juni-juli Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske

RESULTAT BEBOERUNDERSØGELSE. juni-juli Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske BEBOERUNDERSØGELSE juni-juli 2016 RESULTAT Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF.: 87 406 700 // FAX.: 87 406 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FUSIONSPROCESSEN BOLIGFORENINGEN BO&LIV VIBY ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Formanden bød velkommen og konstaterede at 45 husstande var fremmødt. Efterfølgende blev "panelet" præsenteret. Fra Vibo: Dinah,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 3 OKTOBER 2008 INDHOLD Fakta om skimmelsvampe 3 Bag duggede ruder 4 Ny boligafdeling, Hvidmosegård 5-9 Saralystparkernes udflugt

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121 Der var mødt 22 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Hans Andersen Fra administrationen: Charlotte

Læs mere

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger.

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger. I forbindelse med indflytningen i den nye bolig melder der sig sikkert nogle spørgsmål. Dette hæfte skulle gerne give svar på nogle af dem. Andre kan sikkert besvares af bestyrelsen. Og endelig bliver

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Mødereferat fra Ordinært Afdelingsmøde 2013

Mødereferat fra Ordinært Afdelingsmøde 2013 Lejerbo: Afd. 101-0 Dato: 14.05.. Referent: Morten Lauritsen. Husstande: Cedervej: 15 husstande Cypresvej: 13 husstande Palmeallé: 8 husstande Pinjevej: 9 husstande I alt: 45 husstande Sted: Festsalen,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent.

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 2. Valg af to stemmetællere Hvem der blev stemmetæller fik referenten desværre ikke noteret ned. 3. Godkendelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 5 Nørregade, Egevænget Bolderslev og Uge Allégade Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 1.SEPTEMBER 2017 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10, KOLDING

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 1.SEPTEMBER 2017 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10, KOLDING REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 1.SEPTEMBER 2017 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10, KOLDING Der var mødt 10 beboere Fra hovedbestyrelsen: Ingen Fra administrationen: Dorthe Radik,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Afdeling 23 - Østergade 29-31, 35 og 45, Odder.

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Afdeling 23 - Østergade 29-31, 35 og 45, Odder. ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Afdeling 23 - Østergade 29-31, 35 og 45, Odder. Referat af ordinær afdelingsmøde den 17.09.2012. Afdelingsformand Einar Mellmølle bød velkommen til 46 fremmødte beboere,

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde for afd. 56 den 29. april 2016

Referat af afdelingsmøde for afd. 56 den 29. april 2016 1. Valg af dirigent: Frede Lund Stemmeudvalg: Frede Lund Søren Brogner Lis Lassen Hanne Berg Stemmer: Referat af afdelingsmøde for afd. 56 den 29. april 2016 32 husstande = 64 stemmer. 2a. Fremlæggelse

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere