BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING"

Transkript

1 BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING Nr. 1 marts 2008

2 INDHOLD Varmepenge retur 3 Lej en urtehave 4 Fastelavn og rejsegilde afd Kamp- og muskelhunde forbudt 6 Havearbejde i Saralystparken 7 Beboerdemokratiet afd Afdelingsmøde afd Når far eller mor flytter 12 Papkasser og trøjer 13 Beboerblade på skolebænken 14 Nye -adresser 15 Status på fællessekretariatet 16 Annoncer 17 Afdelingsmøderne 18 2 på den side Varmemestre på skolebænken 10 Personaleændringer 19 Autoværkstedet lukker 11 Kontakt til foreningen 20 Dead-line skal overholdes. Vi kan ikke garantere svar i samme nr. Hvornår skal vi bygge igen? Beboerblad for Højbjerg Andelsboligforening REDAKTION: Inge L. Nielsen, Saralystparken II Leif Thøgersen, (ansv.), Saralystparken I Mette Stenshøj, Hjulbjergvej Jan Rasmussen Infochef - ALBOA. 27. årgang - marts 2008 Oplag 3000 eksemplarer. Bladet udkommer 4 gange årligt. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Næste blad omdeles ca. 26. maj 2008 Stof til bladet sendes til: Højbjerg Andelsboligforening Vestergårdsvej Viby J. Eller: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest: Tirsdag d. 22. april Synspunkter, der forekommer i bladet, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for redaktionens eller foreningens standpunkt. Lay-out: ALBOAinfo - Jan Rasmussen Tryk: UNITRYK Aps Åbyhøj Forsidefoto: Ninja Turtles - fastelavnsfest i Håndværkerparken. Foto: Henning Nielsen - Pottemagertoften. I flere år har boligforeningerne i Århus ønsket at rammebeløbet, det vil sige de penge vi må bygge for pr. m 2 - blev sat op. Som det er nu, kan vi ikke opføre almene boliger, da der ved de seneste licitationer har været en prisoverskridelse på ca. 30%. Gennem et stykke tid har rammebeløbet været forhandlet med regeringen. Nu er udmeldingen kommet fra velfærdsminister Karen Jespersen. Man kan kun gå med til en forhøjelse af rammebeløbet hvis det er plejeboliger og ældreboliger der bygges - ikke familiebolliger. Vi er meget utilfredse med den beslutning og håber regeringen ændrer signaler. KR.

3 Tilbagebetaling af Varmepenge Af John Jensen - forretningsfører Som det nok er de fleste bekendt skal Århus Kommunale Værker tilbagebetale kr. 575 mill. + renter til de forbrugere der får leveret varme fra Århus Kommunale Værker. Af de kr. 575 mill. skal der overføres kr. 27 mill. til de private forsyningsselskaber som for vort vedkommende omhandler: Holme Lundshøj Fjernvarme Rundhøj Fjernvarme Tranbjerg Fjernvarme De beboere som får varmen leveret fra et af disse værker vil ikke blive berørt af tilbagebetalingsproblematikken. Forskellige modeller i spil På nuværende tidspunkt er det ikke endeligt besluttet hvorledes tilbagebetalingen skal ske. 4 muligheder er i spil: takstnedsættelse over en 4- årig periode takstnedsættelse over en 2- årig periode tilbagebetaling af for meget betalt varme kontant til nuværende forbrugere tilbagebetaling til alle som har betalt for meget varme, kontant Et varmeværks økonomi bygger på et hvile i sig selv princip. Er der et år betalt for meget, modregnes dette over varmetaksten i efterfølgende år, og omvendt. Tilbagebetaling Uanset hvilken beslutning byrådet må ende med at træffe vil Højbjerg Andelsboligforening følge denne beslutning. Det er bestemt ikke ukompliceret hvis løsningen bliver en kontant tilbagebetaling til forbrugerne. Hvis det bliver beslutningen vil der være 2 modeller for tilbagebetalingen: Der vil ske en direkte afregning med Århus Kommunale Værker med de forbrugere som har selvstændig måler, altså forbrugerne som ikke har en fællesmåler og bimåler ude i de enkelte boliger. For de forbrugere der er koblet på en fællesmåler skal der ekstern bistand til for at få udarbejdet nye varmeregnskaber for de år som tilbagebetalingen omfatter. Når der foreligger nyt i sagen vil vi vende tilbage. Vi håber med denne orientering, at have besvaret nogle af de spørgsmål som vore beboere måtte have. Afdelinger omfattet af tilbagebetalingen: Afd. 1 Højbjergparken Afd. 2 Frederiksparken Afd. 4 Saralystparken II Afd. 7 Elverdalsparken Afd. 11 Absalonsgade Afd. 13 Kærgårdsparken Afd. 22 Hjulbjergvej Afd. 25 Dalvangen Afd. 27 Olaf Rudes Vej Afd. 32 L.A. Ringsvej Afd. 53 Saralystparken I & III Afd. 60 Ingerslevs Boulevard

4 Afd. 22 Hjulbjergvej Af Mette Stenshøj Foråret er på vej Lej en urtehave Har du lyst til dine egne friskopgravede kartofler eller en oase, hvor du kan nyde solen og få jord under neglene? Så kan du leje en urtehave i haveforeningen Hjulbjergvej. På en varm sommerdag er der liv i haveforeningen Hjulbjergvej. Haverne er anlagt omkring regnvandsbassinet i afd.22, Hjulbjergvej. De er egentligt tænkt som urtehaver til beboerne i afd. 22., men kan også lejes af andre medlemmer af Højbjerg Andelsboligforening. Haverne er naturligvis en oplagt mulighed for at få friske grøntsager, bær og krydderurter. Men når vejret er godt, er lejerne udefra oftest de mest synlige. Nogle har valgt at have prydhaver, hvor de kan nyde solen og en medbragt kop kaffe. Andre har havegrillen med og nyder aftensmaden udenfor. Det er meget forskelligt hvor meget tid og flid, der bliver brugt på haverne. Som lejer er man forpligtet til at dyrke og vedligeholde haven og klippe hækken 1-2 gange årligt. Der må ikke opføres skure eller lignende på havearealerne så det er ikke en kolonihave. Der er i skrivende stund tre ledige haver. Har du lyst til at leje en, så kontakt Ole Bruun Jensen på tlf Ledige haver, markeret med rødt Prisen er pt. 250 kr. pr. år + vandforbrug. Du kan læse mere på www. hjulbjergvej-afd22.dk/urtehaver. Haven i marts Du kan komme i gang i haven med det samme: Læg kartofler til forspiring Start kampen mod ukrudtet nu, inden det sætter frø Slå jordknolde i stykker Så sommerblomster i bakker i vindueskarmen Gød jorden

5 Afd. 22 Hjulbjergvej Af Mette Stenshøj Rejsegilde Fritidsudvalget i afd. 22, Hjulbjergvej, bød på sodavand og røde pølser da afdelingens nye legehus blev indviet. Varmemester Karl Hansen har selv bygget det fine hus, som straks blev taget i brug. Fastelavn Børnene i afd. 22, Hjulbjergvej havde igen i år brugt fantasien. Der var mange gode udklædninger - alt fra hekse til sortbroget malkekvæg. Der blev slået katten af tønden i fælleshuset af både børn og voksne og traditionen tro var det en rigtig hyggelig eftermiddag.

6 Afd. 41 Håndværkerparken Kamp- og muskelhunde FORBUDT Som den første afdeling i Højbjerg Andelsboligforening har afdeling 41 vedtaget et forbud mod muskel- og kamphunde. Vi har bedt afdelingsformand Mogens Andersen om en kommentar til vedtagelsen. På afdelingens ordinære beboermøde den 25. januar 2008, behandlede beboerne et forslag om tillæg til bestemmelserne om husdyrhold i afdeling 41, Håndværkerparken. To forslag i spil Forslag A: Pr er det ikke tilladt at holde eller anskaffe kamphunde/muskelhunde (f.eks. amerikansk bulldog, bulldog og blandinger heraf. Hvilket vil sige at man heller ikke må medbringe en tidligere anskaffet kamphund ved tilflytning til afdelingen. Overtrædelse heraf betragtes som misligehold af lejekontrakten. Forslag B: Det er heller ikke tilladt at have besøg af kamphunde. Afstemning Resultatet af afstemningen på beboermødet blev: Forslag A: Stort flertal for at forbyde anskaffelse af kamphunde/muskelhunde i afdeling 41. Ud af 18 fremmødte beboere, stemte 16 for og 2 imod. Forslag B: Også her var der flertal for at forbyde besøg af kamphunde/muskelhunde i afdeling stemte JA, 2 nej og 6 hverken for eller imod. Vedtagelsen af forbudet, harmonerer meget godt med det vi i afdelingsbestyrelsen fornemmer ved vores daglige gang i afdelingen, at flere beboere føler sig utrygge og bange, forslaget er uden tvivl opstået som følge heraf. Forbud pr. 1. februar Forbudet gælder pr. 1. februar 2008 og omfatter alle kamphunde/muskelhunde, som beboermødet har forbudt at anskaffe, medbringe eller have besøg af i afdeling 41. Dog kan vi ikke forbyde de beboere i afdeling 41 der lovligt holder disse hunde, anskaffet før beboermødet. Såfremt en beboer ulovligt anskaffer eller får besøg af en muskelhund/ kamphund, vil det blive betragtet som en misligholdelse af lejekontrakten, der dermed kan føre til ophævelse af lejemålet. Afdelingsbestyrelsen håber at resten af håndværkerparkens afdelinger følger trop og får vedtaget det samme forbud, således at vi med tiden kan blive helt fri for utrygheden ved disse hunde. Så håndværkerparken bliver kamphunde/muskelhunde fri, ligesom området ved Skådeparken for nyligt har besluttet. En strø tanke, kunne måske være om man fra repræsentantskabets side, kunne gøre noget. Andre hunde på besøg Man skal som beboer huske at søge om tilladelse til at have hund på besøg, uanset om det er familie eller venner og hunden er nok så fredelig. Ved besøg skal forstås således, at det er af kortere varighed og uden overnatning. I ansøgningen skal det fremgå, hvilken dag, type hund samt navn og adresse på lejeren. Bestyrelsen er gerne behjælpelig med vejledning. Håndværkerparken afd.41 Opført 2002/ som sidste etape i Håndværkerparken. 84 lejemål fordelt på: 10 stk. 5 vær. rækkehuse. 8 stk. 4 vær. rækkehuse. 38 stk. 3 vær. rækkehuse. 28 stk. 2 vær. rækkehuse. Karetmagertoften A Hattemagertoften Højbjerg. Fællesvaskeri, fælleshus og gæsteværelse

7 Saralystparken Af Leif Thøgersen // foto Jan Rasmussen Så er der håndværkere i gang igen i Parken, det er vi jo snart vant til. Når man sammenligner med de gartnere, der var her sidste år, ja så kan man i dette tilfælde se en meget stor forskel. Dem fra sidste gang skulle åbenbart skynde sig at være færdige. Det ser det ikke ud til denne gang, men det er jo også en stor opgave, de er kommet på. Det skal derfor siges til deres ros, at det ser ud som om de virkelig går ind for opgaven. Det lader til det glider glat for dem, blot dette at se dem tage fliser op, få dem stablet pænt, og med stor akkuratesse at få dem lagt på plads, det har været en stor fornøjelse at følge det. Det har ikke været lige sjovt i det stride vejr, vi har haft indimellem, men de har bare arbejdet videre. Altid venlige og høflige. Så de fortjener i hvert fald ros for det store arbejde. Michael Høeg fra anlægsfirmaet Ingolf Rasmussen Det Boligsociale Fællessekretariat Nyt netværk for beboeraktive Er du en frivillig ildsjæl eller vil du gerne være det? Er du interesseret i de sociale aktiviteter i dit boligområde, og vil du gerne gøre en indsats? Gennem et nyt netværk har du nu muligheden for at mødes med andre ildsjæle/frivillige på tværs af alle boligafdelinger i Århus. Netværket mødes 4-6 gange årligt til fyraftensmøder. Netværket er finansieret gennem de århusianske boligforeningers fællesansøgning til Landsbyggefonden og administreres af Det Boligsociale Fællessekretariat. Det første møde afholdes torsdag d. 3. april kl i Det Boligsociale Fællessekretariat på Saralyst Allé 55, 8270 Højbjerg. Se program for dagen og læs mere om netværket på Er du ung eller gammel, studerende eller pensionist..?? Det vigtigste er, at du er interesseret i det boligsociale område Alle er velkomne! Eneste betingelse er, at du bor alment. Deltagelse er gratis. Tilmelding til eller på tlf

8 Håndbolddrengene mod Beboerdemokratiet... Ulrik Wilbek vandt 1. halveg Af Jan Rasmussen // foto Henning Nielsen Pottemagertoften Mens Boldsen og hans svedige kampfæller buldrede løs mod Kroatiens mål, sad en lille gruppe beboere i afdeling 36, Håndværkerparken og forsøgte at håndhæve deres rettigheder i forhold til boligforeningen. Desværre tabte afd. 36 den første halveg mod danmarks håndbolddrenge. Det lykkedes ikke at få valgt en fuldtallig afdelingsbestyrelse Fremmødet til årets ordinære afdelingsmøde var slet ikke som det plejer - ingen var i tvivl om at problemet var aftenens tv-kamp og den almindelige håndboldfeber, der hærgede i de dage. Der var ellers god mulighed for at få reel indflydelse, hele tre poster skulle genbesættes i bestyrelsen, herunder formandsposten. Det lykkedes da også at finde en ny formand, Inga Hvorslev - med mange års erfaring i det beboerdemokratiske arbejde, sagde ja tak til posten. En anden gammel rotte udi bestyrelsesarbejdet, Keld Boserup var klar til at give en hånd med i den kommende valgperiode - men så sluttede det også. Det var ikke muligt at finde flere. Hovedbestyrelsen tager over Så er reglerne sådan, at hele afdelingsbestyrelsen reelt går af og hovedbestyrelsen varetager afdelingsbestyrelsens opgaver. I praksis vil det sige at hovedbestyrelsen indkalder til et ekstraordinært afdelingsmøde med det ene formål at få valgt en bestyrelse. I dette tilfælde blev der indkaldt til et nyt møde tre uger efter. Afdelingens 134 lejemål berettiger til en bestyrelse på 5 personer, og det er klart at foretrække. Men, en bestyrelse på 3 personer er bedre end ingen bestyrelse, derfor havde man tilføjet et ekstra punkt til dagsordenen: Hvis ikke det lader sig gøre at vælge 5 personer, vælges i stedet en bestyrelse på 3 personer. 2. halveg Dagen oprandt og vi var klar til 2. halveg. Lad det være sagt med det samme, der var heller ikke mange på lægterne denne aften, 12 husstande eller knap 9% mødte op. Til gengæld var det nogle meget effektive procenter. Uden det store besvær fik vi valgt en fuldtallig bestyrelse, på 5 personer vel at mærke. Desuden blev der valgt 2 suppleanter. Se sådan vandt beboerdemokratiet alligevel kampen - og tilllykke med det! En fuldtallig bestyrelse, fra venstre: Inge Thuesen, Kurt Henriksen, Inga Hvorslev (formand), Eva Fangel og Keld Boserup

9 Afdeling 26 - M. P. Hansensvej Afdelingsmøde 2008 Af Ingolf Romlund // afdelingsformand Efter sidste års 100 % fremmøde, måtte vi i år nøjes med en tilmelding på 83 %, hvilket skyldes sygdom blandt beboerne, men bestyrelsen var yders tilfreds med fremmødet. Formanden kom i sin beretning ind på de store problemer, det havde afstedkommet, at der er ting som var vedtaget på efterårssyn, bl. a. dørene til udhusene som skulle være udskiftet for 2 år siden, der er taget mål til dørene 2 gange, men der er stadigvæk ikke sket noget. Mange steder er der fri adgang for rotter og andet, da beboerne har lappet dørene med brædder for, at de ikke helt skulle falde fra hinanden. Bestyrelsen havde også ved efterårssyn i bedt om at få et overslag og en finansieringsmodel på at få afrenset, algebehandlet og malet tagene, for at forhale udskiftningen i f. eks. 10 til 15 år, men der er stadigvæk ikke sket noget, trods gentagende rykkere. Det samme var reparation af gavlen i nr. 22, hvor der er store revner og manglende fuger, der er heller ikke sket noget, selv om det blev besluttet i forbindelse med indflytningen af de nye beboere i Beboerne er også meget trætte af den megen trafik af biler til skolen, det er særdeles et problem om morgenen og igen om eftermiddagen, bestyrelsen blev opfordret til at lave en underskriftsindsamling fra beboerne på M. P. Hansensvej og så lade Fællesrådet få sagen igen. Det er efterhånden også et problem, at de mange biler der vender, kører ind i hækken til nr. 17, det skyldes at vejen er blevet asfalteret så der er ingen høj kantsten mere, man kan bruge fortov og kørebane til at vende bilen på og derved også presse hækken til nr. 17. Trafikkaos på M.P. Hansensvej Alle på mødet syntes, at der var blevet betydelig dårligere service fra administrationens side, siden oprettelsen af Alboa, og administrationsbidraget var jo ikke blevet billigere, nærmere tvært imod, og meningen var jo at administrationen skulle være billigere. Der blev også talt meget om vaskehuset og tørrepladserne i vaskehuset og på arealet ved nr. 15, det blev henstillet til bestyrelsen om at få nye tørresnore, og de skulle være hvide. De grønne dage blev også berørt og her var der stor enighed om at man skulle fortsætte på denne måde så længe det kunne lade sig gøre for beboernes helbred, for det var jo nogle dejlige sociale timer man brugte sammen, og ikke mindst efter udført arbejde, bestyrelsen blev opfordret til at søge fritidsudvalget om en pavillon til brug i forbindelse med grøn dag og lignende. Der var et forslag om udskiftning af køkkenbord i husene og vinyl på gulvet, og det blev enstemmigt vedtaget. Birgit Jensen blev genvalgt til bestyrelsen og Aage Grenaa blev ny suppleant. Der var flere beboer der havde fulgt med i debatten om kamphunde, og de opfordrede bestyrelsen til at stille forslag om at forbyde kamphunde i boligforeningen. Efter mødet afslutning var der spisning og hyggeligt samvær. Afdelingens formand gennem mere end 10 år fylder 60 år den 25. april, og der er reception i HAB s selskabslokaler Torvevænget 178 fra kl

10 Gitte Vesterskov,VA, - Lars Nielsen og John Roesen HAB Varmemestre på skolebænken Af Mikkel Dam Junker // foto Pia V. Lindgaard HAB s og VA s ejendomsfunktionærer har for en tid lagt arbejdstøjet på hylden, for at sætte sig tilrette bag en computer. Som et led i opgraderingen af IT-systemerne på varmemesterkontorerne i VA og HAB, er alle ejendomsfunktionærer i øjeblikket på kursus, for at ruste sig til de nye programmer, der skal anvendes i ALBOA for fremtiden. Kurset varer 13 uger, startede i februar og forventes færdig midt i maj. Det er organiseret således, at den enkelte ejendomsfunktionær er på kursus en ½ dag om ugen, for ikke at affolke de små afdelinger helt. Foruden generelt pc-kendskab, omfatter kurset Microsoft Office 2007, som er den platform ALBOA har valgt at fortsætte på en årrække endnu. Ejendomsfunktionærerne vil på kurset lære den gængse dagligdags brug af programmerne. Det er besluttet, at alle fastansatte ejendomsfunktionærer skal deltage i kurset, så det sikres, at alle kursister har et vist niveau. Kursisterne er inddelt i 3 niveauer, fra begynder til rutineret, så alle får noget ud af kurserne. Håbet er, at de rutinerede vil lære fra sig, når de kommer tilbage til afdelingerne. Større vidensdeling Et af målene med udrulningen af IT til alle varmemesterkontorer er, at sikre en bedre og hurtige kommunikation i organisationen. Fremover vil det være muligt for ejendomsfunktionærerne selv at søge nogle af de oplysninger, de i dag skal henvende sig til administrationen for at få. Dette forventes også at være til gavn for de daglige henvendelser i afdelingerne, da ejendomsfunktionærerne vil få direkte adgang til administrationsprogrammet. Favre digitale verden Samtidig med IT-implementeringen, tager ALBOA, HAB og VA også et stort skridt ind i digitaliseringens verden. Foreningerne overgik pr. 1. januar 2008 til et nyt digitalt faktura-indskanningssystem, som vil rationalisere den tid, der bruges på behandlingen og betalingen af fakturaer. Derudover vil ejendomsfunktionærerne kunne se fakturaen direkte på sin skærm, frem for at skulle have en kopi tilsendt. Målet er, at al kommunikation og arkivering med tiden skal blive digital, så det bliver lettere at udsøge og behandle relevante oplysninger. 10

11 Afdeling 32 - L.A. Ringsvej Autoværkstedet lukker Afdelingsmødet har besluttet, at lokalerne i stedet skal indrettes til knallertrum for afdelingens beboere, og hovedbestyrelsen har taget afdelingens beslutning til efterretning, dermed lukker værkstedet på L. A. Ringsvej pr. 1. maj Afdeling 32 blev opført i og er således på vej mod sit 25 års jubilæum. Entreprenør E. Spliid Pedersen havde i mange år brugt arealet til sine maskiner - og det var egentlig HOTRA, der købte grunden af Spliid Pedersen. Efter sammenlægningen af HOTRA og Højbjerg Andelsboligforening var det HAB der byggede afdelingen med de 37 lejemål på L.A. Ringsvej. I forbindelse med opførelsen af boligerne indgik en udnyttelse af Spliid Pedersens bestående værksteds- og garagebygninger, på grunden. Garagebygningen blev indrettet til fælles cykel- og knallertrum og til pulterrum. Den del af bygningen, der var mekanikergrav i, blev bevaret og har været tilgængelig som autoværksted for alle beboere i Højbjerg Andelsboligforening igennem de 25 år. Det tidligere værkstedslokale blev indrettet som møde- og fritidslokale samt selskabslokale og fungerer stadig som sådan. Afdelingen har behov for plads til et stigende antal knallerter og cykler - og det er altså baggrunden for at man nu lukker værkstedet. 11

12 Når far eller mor skal flytte Af Marianne K. Rasmussen // udlejningschef Vi oplever ofte at vores lejere henvender sig fordi familien skal opløses og når først den beslutning er truffet, er det måske ikke særlig rart at bo sammen i længere tid end højst nødvendigt. Derfor har man via lovgivningen åbnet en mulighed for at hjælpe de børnefamilier som bor i almennyttige familieboliger. Ordningen er ikke noget man som udlejer SKAL tiltræde, men noget man KAN gøre. Denne bestemmelse blev tilføjet i Højbjerg Andelsboligforenings vedtægter allerede i starten af 1990 erne. I 7, stk. 9 står der Fortrinsretten kan bevares i op til et år for en boligsøgende, som fraflytter en bolig på grund af skilsmisse, separation eller brudt parforhold. Dog kun under forudsætning af, at den tidligere ægtefælle/samlever og fælles barn/ børn under 18 år stadig bor i en af foreningens afdelinger i kommunen. 12 At vi kan give denne fortrinsret, er dog under forudsætning af at vedtægtens 7, stk. 8 om et års karenstid er opfyldt, d.v.s. at familien skal have boet i nuværende bolig i mindst et år. Sådan gør man Den person, som skal fraflytte boligen, skal henvende sig i udlejningsafdelingen, for det er vigtigt at blive registreret rigtigt. Det kan være, at lejekontrakten er oprettet i den parts navn, som skal flytte og det betyder at den tilbageblevne, skal indmeldes i boligforeningen og kontrakten skal rettes. Hvis man er gift, vil det komme til at stå i seperationspapirerne hvem der skal videreføre lejemålet og hvis man er samlevende, er vi behjælpelige med at oprette et tillæg til lejekontrakten. Det er også muligt, at den som skal flytte slet ikke er medlem. Så skal man selvfølgelig indmeldes i boligforeningen og registreres som boligsøgende, men selv om det er et helt nyt medlemskab, så betyder fortrinsretten alligevel at de fleste får en bolig på rimelig kort tid. Disse regler er lavet for børnenes skyld og i de fleste tilfælde oplever vi, at forældrene vælger at bo i rimelig nærhed af hinanden, således skilsmissen påvirker børnene mindst muligt. FORTRINSRET At have en fortrinsret, betyder at ansøgeren er på oprykningsventelisten. D.v.s., at man kommer foran udefrakommende ansøgere. Denne fortrinsret får man kun efter at have boet i nuværende bolig i mere end et år.

13 Til eftertanke! PAPKASSER OG TRØJER Tekst og foto: Lone Terkildsen // Tranbjergparken Det er med trøjer som med papkasser. Jo bedre man lægger dem sammen, jo mindre fylder de. Trøjerne skal helst ikke gå op i sømmene, men papkasserne må gerne gå op i limningen. Ergo: Når du smider en papkasse ud, så fold den sammen, så den fylder så lidt som muligt. Så er der MEGET mere plads i containere, når din nabo kommer og skal smide den næste kasse ud. FØR EFTER Som bekendt vil skraldemændene ikke tømme overfyldte containere, så konsekvensen er, at der skal flyttes rundt på affaldet og derefter bestilles en ekstra tømning. Der er kun én til at betale og det er dig. D.v.s. med huslejestigning til følge. NY FOLDER OM FRAFLYTNING BL har lavet en ny folder om Istandsættelse ved fraflytning. Folderen kan hentes på: Klik på: Udgivelser > pjecer > vilkår for at bo alment. 13

14 HAB- og VA-Bladet på skolebænken Af Gert Aarslev - kursist // foto Jan Rasmussen Elleve ivrige bladskrivere fra henholdsvis Højbjerg og Viby var lørdag den 2. februar klar til at få nye impulser til at gøre beboerbladene endnu bedre. Journalist Eva Tverskov havde derfor lagt vejen forbi fællesadministrationen på Vestergårdsvej. Eva Tverskov er foruden at være journalist, underviser på Journalisthøjskolen og har skrevet flere lærebøger i journalistik. - Så vi var i gode hænder. Eva havde forberedt sig til dagen. Hun havde gennemlæst de sidste 3 numre af begge foreningers beboerblade. Så der var lagt i kakkelovnen, med god konstruktiv og saglig kritik, med et glimt i øjet. Hvad skaber en god artikel, hvem skriver man til - hvem er modtageren. Her kommer hv erne ind i billedet. Hvorfor skal jeg vide det her Hvad har det med mig at gøre Hvad kan jeg bruge det til - det var bare 3 hv er som enhver, der skal skrive en artikkel skal have med i sine dispositioner ifølge de journalistiske grundregler. Var disse hv er så i de 3 blade? - ikke altid, men her fik redaktionerne så al den journalistiske vejledning, som man kunne ønske sig. Klassens dukse - Gert Aarslev og Poul Fisker arbejder flittigt - overvåget af Eva Tverskov. En god dag med øvelser i at få sat struktur på sit arejde med en artikkel. Så klassen fik en rigtig god dag med masser af inspiration. Eva Tverskov og hendes tvillingebror Kim har skrevet en lærebog Sådan gør journalister håndbog for alle andre. En god bog at blive klog på, hvis man har skrivelyst. DE 7 HV ER Disse spørgsmål skal altid stilles for at give en god vinkel på en artikel. HVEM HVORNÅR HVAD HVORDAN HVORFOR HVOR OG HVAD SÅ Boligforeningens administration Vestergårdsvej 15 Postboks 2373 // 8260 Viby J Tlf // Fax: Åbnings- & ekspeditionstid: Man,tir,ons kl Torsdag kl Fredag LUKKET Telefontid: Man,tir,ons kl Torsdag kl Fredag kl Inspektørerne har telefontid alle hverdage kl

15 EJENDOMSFUNKTIONÆRERNE NYE -ADRESSER Som fortalt på side 10 i dette blad, bliver alle varmemesterkontorerne nu tilkoblet ALBOAs IT-system, herunder også kalender og systemet på alboa.dk. Det betyder, at alle varmemestrene har fået ny -adresser. De starter alle med VM11+ afdelingens nummer. VM betyder naturligvis varmemester og 11 (elleve) er Højbjerg Andelsboligforenings systemnummer i anlægget. Du kan se alle de nye -adresser på bagsiden af dette blad. Det Boligsociale Fællessekretariat Det Boligsociale Fællessekretariat uddeler to gange om året penge til fire forskellige slags projekter. Det drejer sig om: Lektiecafé - hvor børn i afdelingen får hjælp til lektielæsningen Tekstilværksted - hvor kvinder opnår at få et socialt fællesskab gennem håndarbejde De blå drenge - fritidsjob i afdelingen til unge drenge og piger Aktiv kunst for alle - et nyt kunstværk til afdelingen eller en fælles kulturel oplevelse Se mere om de enkelte projekter på hvis du har lyst til at sætte en eller flere af ovennævnte aktiviteter i gang i din afdeling, eller ring og hør mere på tlf

16 Fællessekretariatet ser tilbage på året der gik. Af Rikke Hansen - Det boligsociale fællessekretariat Jens Møller - leder af fællessekretariatet I marts 2007 blev de århusianske boligforeningers ønske om at stå sammen på det boligsociale område til virkelighed. Resultatet af det ønske er Det Boligsociale Fællessekretariat, som skal koordinere den boligsociale indsats, lave analyser af boligområderne og samarbejde med Århus Kommune. Ved det nye års begyndelse har Fællessekretariatet gjort status i en årsrapport (se Heri kan du bl.a. læse om baggrunden for, at Fællessekretariatet er blevet etableret, om det omfangsrige samarbejde med Århus Kommune, hvor Fællessekretariatet indgår som repræsentant for boligforeningerne og om alle de projekter, som sekretariatet er med til at finansiere. Som beboer i en almen bolig er det nok mest disse projekter, der vækker din nysgerrighed, for her er der et tilbud, du kan få gavn af i dit boligområde. Projekttyper Projekterne er delt i to typer. Der er de lokale projekter, som er placeret i den enkelte boligafdeling evt. i forbindelse med beboerhuset. Den boligsociale medarbejder, afdelingsbestyrelsen eller en frivillig beboer kan søge om penge ved Fællessekretariatet til at få sat en sådan aktivitet i gang: Det er aktiviteter som: Lektiecafé Tekstilværksted for kvinder De blå drenge fritidsjob for unge Aktiv kunst for alle Den anden type projekter er de bydækkende, der oftest er placeret ét sted, og hvor folk uden for afdelingen leder projektet gerne med aktive beboeres deltagelse. Projekterne henvender sig til alle borgere i Århus. Som eksempel kan nævnes Gellerup Højskole, CUBI der yder hjælp til at få job eller starte egen virksomhed og borgerportalerne. Borgmester Nicolai Wammen er protektor for borgerportalen i Århus Vest (www.aarhusvest.dk), som han åbnede officielt i december. Samtidig overrakte han diplom til ti borgerjournalister, der havde gennemgået en fire måneders uddannelse, hvor de havde lært sig journalistikkens grundprincipper. Siden åbningen af portalen har borgerjournalisterne hver dag lagt nyheder, portrætter eller andet stof om Århus Vest på portalen. Om baggrunden for at etablere en borgerportal siger Fællessekretariatets leder Jens Møller: Brand, uro og hærværk. Disse ord indgår alt for ofte, når pressen skriver om en række af de almene boligområder i Århus. Vi der færdes i områderne til daglig ved imidlertid, at det langt fra er det sande billede. Vel er der problemer af og til, men der foregår også rigtigt mange positive ting mange arrangementer, mange ildsjæle der arbejder for deres boligområde, og mange naboer, der hjælper hinanden og er glade for at bo, hvor de bor. Alle disse positive historier har borgerportalen i Århus Vest formidlet i løbet af efteråret. I marts 2008 er et nyt hold borgerjournalister klar til at fortælle de sandfærdige historier om deres bydel Søndervangskvarteret. Den kommende borgerportal kan ses på Du kan læse mere om borgerportalerne og de andre projekter på 16

17 Annoncer Gæsterum udlejes Frederiksparken Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Gunnar Kopp Højmarkvej 31 1.th 8270 Højbjerg Tlf eller HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Beboerhuset - Håndværkerparken Udlejning af lokaler til fest, foredrag, reception, konferencer m.v. For yderligere information... Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Skal du meldes ind i Højbjerg Andelsboligforening, eller skrives op til en bolig: 17

18 Afdelingsmøderne 2008 Afdelingsmøderne er overstået for i år - og mødedeltagelsen svinger meget. Vi har lavet en oversigt der viser deltagerantallet i samtlige afdelinger og der er muligt at sammenligne med tallene for AFD. BETEGNELSE ANTAL DELTAGELSE BOLIGER HUSSTANDE % % 1 Højbjergparken ,5 14,5 2 Frederiksparken ,9 14,8 4 Saralystparken II ,8 13,1 7 Elverdalsparken ,0 45,0 8 Rundhøj I ,9 19,0 10 Virkelyst ,6 20,0 11 Absalonsgade , Kærgårdsparken ,7 25,5 15 Kalkærparken ,2 19,1 19 Hirsevænget ,5 8,7 20 Tranbjergparken ,4 14,8 22 Hjulbjergvej ,5 18,8 25 Dalvangen ,0 60,0 26 M.P. Hansensvej ,7 100,0 27 Olaf Rudes Vej ,2 37,1 28 Gartnervænget ,2 54,7 30 Rundhøj II ,7 14,2 32 L.A. Ringsvej ,0 40,5 33 Håndværkerparken I ,7 8,5 34 Håndværkerparken II ,3 12,4 35 Håndværkerparken III ,2 38,2 36 Håndværkerparken IV ,9 18,1 37 Håndværkerparken V ,6 14,2 38 Håndværkerparken VI ,0 10,0 39 Håndværkerparken VII ,8 10,1 41 Håndværkerparken VIII ,9 16,6 42 Holme Parkvej ,8 82,7 44 Jegstruphøj ,3 92,3 46 Gyvelparken ,8 26,0 48 Generatoren ,0 0,0 49 Porsevænget ,3 50 Børupvænget ,0 40,0 53 Saralystparken I + III ,7 17,1 I ALT ,9 20,7 548 husstande deltog i 33 afdelingsmøder, svarende til et gennemsnit pr. møde på 16,6 husstande 18

19 Personaleændringer Fratrådt: Nyansatte: Johnny Kristensen Inspektør Fratrådt den 1/ Nyansatte: Kim B. Olsen Inspektør, Ansat pr. 1/ Helle Lykkegaard Ansat i udlejningen pr. 1/ Annelise Junker Vikaransat i økonomi/husleje pr. 16/ Torben Thams Classen Ansat i økonomi pr. 1/ Anette G. Sørensen Ansat i økonomi pr. 1/

20 Administrationen ALBOA Vestergårdsvej 15 Postboks Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag...kl Tirsdag/onsdag.. kl Torsdag...kl Fredag...LUKKET Telefontid: Mandag...kl Tirsdag/onsdag.. kl Torsdag...kl Fredag...kl EJENDOMSFUNKTIONÆRER Region 1: Afd. 1 Højbjergparken Afd. 7 Elverdalsparken Afd. 2 Frederiksparken Afd.25 Dalvangen Afd.27 Olaf Rudes Vej Afd.32 L.A. Ringsvej: John Roesen Bent Brodersen, Ivan Illingworth Træffetid - hverdage kl Olaf Rudes Vej 25, kld Træffetid: Afd.1, Højbjergparken 4, kld Hver tirsdag kl Træffetid: Afd.2, Højmarkvej 27, kld. Mandag og torsdag kl Afd.53 Saralystparken I+III Afd.4 Saralystparken II: Tommy Sønderby, Ib Andersen og Teit Klitgaard Saralystparken 6, kld Afd.53 (Saralystparken III): Jens Grønnegård Egebæksvej 115, kld Afd.8 Rundhøj Allé I (nr.4-36): Leif Frederiksmose Rundhøj Allé 9, kld Inspektørafdelingen: Telefontid hverdage: kl : Inspektørerne træffes kun efter forudgående telefonisk aftale. Træffetid i Galten: Torsdag kl Gyvelparken 7A - Tlf Afd.13 Kærgårdsparken: Karsten Lauridsen Kærgårdsparken 8A Afd.15 Kalkærparken: Per Mikkelsen Kalkærparken 82A Afd.20 Tranbjergparken Afd.44 Jegstruphøj Afd.51 og 52 Frisenholt Lars Skovgaard Rasmus Andersen og Bjarne Hansen Torvevænget Afd.22 Hjulbjergvej: Karl Hansen Hjulbjergvej 19C Afd.26 M.P. Hansensvej: HAB - inspektørafd Afd.28 Gartnervænget Afd.50 Børupvænget: Villy Møller Børupvej Afd.30 Rundhøj Allé II (nr. 1-27): Leo Severinsen Rundhøj Allé 9, kld Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.gr. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! Træffetid hverdage: kl Afd Håndværkerparken Afd.42 Holme Parkvej: Træffetid - hverdage kl H.C. Nielsen, Lars Nielsen Gert Hansen, Kent B. Lau Frode Pedersen, Amdi Nedergaard Pottemagertoften 4A Afd.11 Absalonsgade Afd.12 Rundhøjkollegiet Afd.60 Ingerslevs Boulevard: Henning W. Nielsen Saralystparken Galten: Afd.10 Virkelyst Afd.46 Gyvelparken Afd.48 Generatoren Afd.49 Porskær: Jørgen Friis Nielsen Leo Svendsen Gyvelparken 7A Afd.19 Hirsevænget: Birgitte Rojek Hirsevænget 80A Afløsere/elev: Henning W. Nielsen Saralystparken Ole Leibøll Jensen Lars Peter Nielsen Haliz Yildiz

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013 3. årgang Nr. 10 juli 2013 inside Langt om længe blev det forår. Torben Møller fejer op i Salamanderparken efter nybyggeriet. Afdelingen ligger et godt stykke ude ad Ormslevvej. I baggrunden holder hans

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

rejseberetning fra cambodia fødderne i Ti skarpe til provsten støvet har lagt sig Dit blad

rejseberetning fra cambodia fødderne i Ti skarpe til provsten støvet har lagt sig Dit blad Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 Januar 2004-16. årgang - nr. 53 fødderne i himlen rejseberetning fra cambodia Hanne Ziebe lagde fødder til et interview med den nyeste forretning

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Politiet er igen synligt

Politiet er igen synligt Kaj Kruse på patrulje i Skovparken SAB-nyt ÅRGANG 2 - NR 4 - DECEMBER 2008 Politiet er igen synligt Af Thomas Jeppesen Kaj Kruse er igen en del af gadebilledet i SAB s boligområder. På et møde mellem SAB

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere