BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING"

Transkript

1 BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING Nr. 1 marts 2008

2 INDHOLD Varmepenge retur 3 Lej en urtehave 4 Fastelavn og rejsegilde afd Kamp- og muskelhunde forbudt 6 Havearbejde i Saralystparken 7 Beboerdemokratiet afd Afdelingsmøde afd Når far eller mor flytter 12 Papkasser og trøjer 13 Beboerblade på skolebænken 14 Nye -adresser 15 Status på fællessekretariatet 16 Annoncer 17 Afdelingsmøderne 18 2 på den side Varmemestre på skolebænken 10 Personaleændringer 19 Autoværkstedet lukker 11 Kontakt til foreningen 20 Dead-line skal overholdes. Vi kan ikke garantere svar i samme nr. Hvornår skal vi bygge igen? Beboerblad for Højbjerg Andelsboligforening REDAKTION: Inge L. Nielsen, Saralystparken II Leif Thøgersen, (ansv.), Saralystparken I Mette Stenshøj, Hjulbjergvej Jan Rasmussen Infochef - ALBOA. 27. årgang - marts 2008 Oplag 3000 eksemplarer. Bladet udkommer 4 gange årligt. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Næste blad omdeles ca. 26. maj 2008 Stof til bladet sendes til: Højbjerg Andelsboligforening Vestergårdsvej Viby J. Eller: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest: Tirsdag d. 22. april Synspunkter, der forekommer i bladet, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for redaktionens eller foreningens standpunkt. Lay-out: ALBOAinfo - Jan Rasmussen Tryk: UNITRYK Aps Åbyhøj Forsidefoto: Ninja Turtles - fastelavnsfest i Håndværkerparken. Foto: Henning Nielsen - Pottemagertoften. I flere år har boligforeningerne i Århus ønsket at rammebeløbet, det vil sige de penge vi må bygge for pr. m 2 - blev sat op. Som det er nu, kan vi ikke opføre almene boliger, da der ved de seneste licitationer har været en prisoverskridelse på ca. 30%. Gennem et stykke tid har rammebeløbet været forhandlet med regeringen. Nu er udmeldingen kommet fra velfærdsminister Karen Jespersen. Man kan kun gå med til en forhøjelse af rammebeløbet hvis det er plejeboliger og ældreboliger der bygges - ikke familiebolliger. Vi er meget utilfredse med den beslutning og håber regeringen ændrer signaler. KR.

3 Tilbagebetaling af Varmepenge Af John Jensen - forretningsfører Som det nok er de fleste bekendt skal Århus Kommunale Værker tilbagebetale kr. 575 mill. + renter til de forbrugere der får leveret varme fra Århus Kommunale Værker. Af de kr. 575 mill. skal der overføres kr. 27 mill. til de private forsyningsselskaber som for vort vedkommende omhandler: Holme Lundshøj Fjernvarme Rundhøj Fjernvarme Tranbjerg Fjernvarme De beboere som får varmen leveret fra et af disse værker vil ikke blive berørt af tilbagebetalingsproblematikken. Forskellige modeller i spil På nuværende tidspunkt er det ikke endeligt besluttet hvorledes tilbagebetalingen skal ske. 4 muligheder er i spil: takstnedsættelse over en 4- årig periode takstnedsættelse over en 2- årig periode tilbagebetaling af for meget betalt varme kontant til nuværende forbrugere tilbagebetaling til alle som har betalt for meget varme, kontant Et varmeværks økonomi bygger på et hvile i sig selv princip. Er der et år betalt for meget, modregnes dette over varmetaksten i efterfølgende år, og omvendt. Tilbagebetaling Uanset hvilken beslutning byrådet må ende med at træffe vil Højbjerg Andelsboligforening følge denne beslutning. Det er bestemt ikke ukompliceret hvis løsningen bliver en kontant tilbagebetaling til forbrugerne. Hvis det bliver beslutningen vil der være 2 modeller for tilbagebetalingen: Der vil ske en direkte afregning med Århus Kommunale Værker med de forbrugere som har selvstændig måler, altså forbrugerne som ikke har en fællesmåler og bimåler ude i de enkelte boliger. For de forbrugere der er koblet på en fællesmåler skal der ekstern bistand til for at få udarbejdet nye varmeregnskaber for de år som tilbagebetalingen omfatter. Når der foreligger nyt i sagen vil vi vende tilbage. Vi håber med denne orientering, at have besvaret nogle af de spørgsmål som vore beboere måtte have. Afdelinger omfattet af tilbagebetalingen: Afd. 1 Højbjergparken Afd. 2 Frederiksparken Afd. 4 Saralystparken II Afd. 7 Elverdalsparken Afd. 11 Absalonsgade Afd. 13 Kærgårdsparken Afd. 22 Hjulbjergvej Afd. 25 Dalvangen Afd. 27 Olaf Rudes Vej Afd. 32 L.A. Ringsvej Afd. 53 Saralystparken I & III Afd. 60 Ingerslevs Boulevard

4 Afd. 22 Hjulbjergvej Af Mette Stenshøj Foråret er på vej Lej en urtehave Har du lyst til dine egne friskopgravede kartofler eller en oase, hvor du kan nyde solen og få jord under neglene? Så kan du leje en urtehave i haveforeningen Hjulbjergvej. På en varm sommerdag er der liv i haveforeningen Hjulbjergvej. Haverne er anlagt omkring regnvandsbassinet i afd.22, Hjulbjergvej. De er egentligt tænkt som urtehaver til beboerne i afd. 22., men kan også lejes af andre medlemmer af Højbjerg Andelsboligforening. Haverne er naturligvis en oplagt mulighed for at få friske grøntsager, bær og krydderurter. Men når vejret er godt, er lejerne udefra oftest de mest synlige. Nogle har valgt at have prydhaver, hvor de kan nyde solen og en medbragt kop kaffe. Andre har havegrillen med og nyder aftensmaden udenfor. Det er meget forskelligt hvor meget tid og flid, der bliver brugt på haverne. Som lejer er man forpligtet til at dyrke og vedligeholde haven og klippe hækken 1-2 gange årligt. Der må ikke opføres skure eller lignende på havearealerne så det er ikke en kolonihave. Der er i skrivende stund tre ledige haver. Har du lyst til at leje en, så kontakt Ole Bruun Jensen på tlf Ledige haver, markeret med rødt Prisen er pt. 250 kr. pr. år + vandforbrug. Du kan læse mere på www. hjulbjergvej-afd22.dk/urtehaver. Haven i marts Du kan komme i gang i haven med det samme: Læg kartofler til forspiring Start kampen mod ukrudtet nu, inden det sætter frø Slå jordknolde i stykker Så sommerblomster i bakker i vindueskarmen Gød jorden

5 Afd. 22 Hjulbjergvej Af Mette Stenshøj Rejsegilde Fritidsudvalget i afd. 22, Hjulbjergvej, bød på sodavand og røde pølser da afdelingens nye legehus blev indviet. Varmemester Karl Hansen har selv bygget det fine hus, som straks blev taget i brug. Fastelavn Børnene i afd. 22, Hjulbjergvej havde igen i år brugt fantasien. Der var mange gode udklædninger - alt fra hekse til sortbroget malkekvæg. Der blev slået katten af tønden i fælleshuset af både børn og voksne og traditionen tro var det en rigtig hyggelig eftermiddag.

6 Afd. 41 Håndværkerparken Kamp- og muskelhunde FORBUDT Som den første afdeling i Højbjerg Andelsboligforening har afdeling 41 vedtaget et forbud mod muskel- og kamphunde. Vi har bedt afdelingsformand Mogens Andersen om en kommentar til vedtagelsen. På afdelingens ordinære beboermøde den 25. januar 2008, behandlede beboerne et forslag om tillæg til bestemmelserne om husdyrhold i afdeling 41, Håndværkerparken. To forslag i spil Forslag A: Pr er det ikke tilladt at holde eller anskaffe kamphunde/muskelhunde (f.eks. amerikansk bulldog, bulldog og blandinger heraf. Hvilket vil sige at man heller ikke må medbringe en tidligere anskaffet kamphund ved tilflytning til afdelingen. Overtrædelse heraf betragtes som misligehold af lejekontrakten. Forslag B: Det er heller ikke tilladt at have besøg af kamphunde. Afstemning Resultatet af afstemningen på beboermødet blev: Forslag A: Stort flertal for at forbyde anskaffelse af kamphunde/muskelhunde i afdeling 41. Ud af 18 fremmødte beboere, stemte 16 for og 2 imod. Forslag B: Også her var der flertal for at forbyde besøg af kamphunde/muskelhunde i afdeling stemte JA, 2 nej og 6 hverken for eller imod. Vedtagelsen af forbudet, harmonerer meget godt med det vi i afdelingsbestyrelsen fornemmer ved vores daglige gang i afdelingen, at flere beboere føler sig utrygge og bange, forslaget er uden tvivl opstået som følge heraf. Forbud pr. 1. februar Forbudet gælder pr. 1. februar 2008 og omfatter alle kamphunde/muskelhunde, som beboermødet har forbudt at anskaffe, medbringe eller have besøg af i afdeling 41. Dog kan vi ikke forbyde de beboere i afdeling 41 der lovligt holder disse hunde, anskaffet før beboermødet. Såfremt en beboer ulovligt anskaffer eller får besøg af en muskelhund/ kamphund, vil det blive betragtet som en misligholdelse af lejekontrakten, der dermed kan føre til ophævelse af lejemålet. Afdelingsbestyrelsen håber at resten af håndværkerparkens afdelinger følger trop og får vedtaget det samme forbud, således at vi med tiden kan blive helt fri for utrygheden ved disse hunde. Så håndværkerparken bliver kamphunde/muskelhunde fri, ligesom området ved Skådeparken for nyligt har besluttet. En strø tanke, kunne måske være om man fra repræsentantskabets side, kunne gøre noget. Andre hunde på besøg Man skal som beboer huske at søge om tilladelse til at have hund på besøg, uanset om det er familie eller venner og hunden er nok så fredelig. Ved besøg skal forstås således, at det er af kortere varighed og uden overnatning. I ansøgningen skal det fremgå, hvilken dag, type hund samt navn og adresse på lejeren. Bestyrelsen er gerne behjælpelig med vejledning. Håndværkerparken afd.41 Opført 2002/ som sidste etape i Håndværkerparken. 84 lejemål fordelt på: 10 stk. 5 vær. rækkehuse. 8 stk. 4 vær. rækkehuse. 38 stk. 3 vær. rækkehuse. 28 stk. 2 vær. rækkehuse. Karetmagertoften A Hattemagertoften Højbjerg. Fællesvaskeri, fælleshus og gæsteværelse

7 Saralystparken Af Leif Thøgersen // foto Jan Rasmussen Så er der håndværkere i gang igen i Parken, det er vi jo snart vant til. Når man sammenligner med de gartnere, der var her sidste år, ja så kan man i dette tilfælde se en meget stor forskel. Dem fra sidste gang skulle åbenbart skynde sig at være færdige. Det ser det ikke ud til denne gang, men det er jo også en stor opgave, de er kommet på. Det skal derfor siges til deres ros, at det ser ud som om de virkelig går ind for opgaven. Det lader til det glider glat for dem, blot dette at se dem tage fliser op, få dem stablet pænt, og med stor akkuratesse at få dem lagt på plads, det har været en stor fornøjelse at følge det. Det har ikke været lige sjovt i det stride vejr, vi har haft indimellem, men de har bare arbejdet videre. Altid venlige og høflige. Så de fortjener i hvert fald ros for det store arbejde. Michael Høeg fra anlægsfirmaet Ingolf Rasmussen Det Boligsociale Fællessekretariat Nyt netværk for beboeraktive Er du en frivillig ildsjæl eller vil du gerne være det? Er du interesseret i de sociale aktiviteter i dit boligområde, og vil du gerne gøre en indsats? Gennem et nyt netværk har du nu muligheden for at mødes med andre ildsjæle/frivillige på tværs af alle boligafdelinger i Århus. Netværket mødes 4-6 gange årligt til fyraftensmøder. Netværket er finansieret gennem de århusianske boligforeningers fællesansøgning til Landsbyggefonden og administreres af Det Boligsociale Fællessekretariat. Det første møde afholdes torsdag d. 3. april kl i Det Boligsociale Fællessekretariat på Saralyst Allé 55, 8270 Højbjerg. Se program for dagen og læs mere om netværket på Er du ung eller gammel, studerende eller pensionist..?? Det vigtigste er, at du er interesseret i det boligsociale område Alle er velkomne! Eneste betingelse er, at du bor alment. Deltagelse er gratis. Tilmelding til eller på tlf

8 Håndbolddrengene mod Beboerdemokratiet... Ulrik Wilbek vandt 1. halveg Af Jan Rasmussen // foto Henning Nielsen Pottemagertoften Mens Boldsen og hans svedige kampfæller buldrede løs mod Kroatiens mål, sad en lille gruppe beboere i afdeling 36, Håndværkerparken og forsøgte at håndhæve deres rettigheder i forhold til boligforeningen. Desværre tabte afd. 36 den første halveg mod danmarks håndbolddrenge. Det lykkedes ikke at få valgt en fuldtallig afdelingsbestyrelse Fremmødet til årets ordinære afdelingsmøde var slet ikke som det plejer - ingen var i tvivl om at problemet var aftenens tv-kamp og den almindelige håndboldfeber, der hærgede i de dage. Der var ellers god mulighed for at få reel indflydelse, hele tre poster skulle genbesættes i bestyrelsen, herunder formandsposten. Det lykkedes da også at finde en ny formand, Inga Hvorslev - med mange års erfaring i det beboerdemokratiske arbejde, sagde ja tak til posten. En anden gammel rotte udi bestyrelsesarbejdet, Keld Boserup var klar til at give en hånd med i den kommende valgperiode - men så sluttede det også. Det var ikke muligt at finde flere. Hovedbestyrelsen tager over Så er reglerne sådan, at hele afdelingsbestyrelsen reelt går af og hovedbestyrelsen varetager afdelingsbestyrelsens opgaver. I praksis vil det sige at hovedbestyrelsen indkalder til et ekstraordinært afdelingsmøde med det ene formål at få valgt en bestyrelse. I dette tilfælde blev der indkaldt til et nyt møde tre uger efter. Afdelingens 134 lejemål berettiger til en bestyrelse på 5 personer, og det er klart at foretrække. Men, en bestyrelse på 3 personer er bedre end ingen bestyrelse, derfor havde man tilføjet et ekstra punkt til dagsordenen: Hvis ikke det lader sig gøre at vælge 5 personer, vælges i stedet en bestyrelse på 3 personer. 2. halveg Dagen oprandt og vi var klar til 2. halveg. Lad det være sagt med det samme, der var heller ikke mange på lægterne denne aften, 12 husstande eller knap 9% mødte op. Til gengæld var det nogle meget effektive procenter. Uden det store besvær fik vi valgt en fuldtallig bestyrelse, på 5 personer vel at mærke. Desuden blev der valgt 2 suppleanter. Se sådan vandt beboerdemokratiet alligevel kampen - og tilllykke med det! En fuldtallig bestyrelse, fra venstre: Inge Thuesen, Kurt Henriksen, Inga Hvorslev (formand), Eva Fangel og Keld Boserup

9 Afdeling 26 - M. P. Hansensvej Afdelingsmøde 2008 Af Ingolf Romlund // afdelingsformand Efter sidste års 100 % fremmøde, måtte vi i år nøjes med en tilmelding på 83 %, hvilket skyldes sygdom blandt beboerne, men bestyrelsen var yders tilfreds med fremmødet. Formanden kom i sin beretning ind på de store problemer, det havde afstedkommet, at der er ting som var vedtaget på efterårssyn, bl. a. dørene til udhusene som skulle være udskiftet for 2 år siden, der er taget mål til dørene 2 gange, men der er stadigvæk ikke sket noget. Mange steder er der fri adgang for rotter og andet, da beboerne har lappet dørene med brædder for, at de ikke helt skulle falde fra hinanden. Bestyrelsen havde også ved efterårssyn i bedt om at få et overslag og en finansieringsmodel på at få afrenset, algebehandlet og malet tagene, for at forhale udskiftningen i f. eks. 10 til 15 år, men der er stadigvæk ikke sket noget, trods gentagende rykkere. Det samme var reparation af gavlen i nr. 22, hvor der er store revner og manglende fuger, der er heller ikke sket noget, selv om det blev besluttet i forbindelse med indflytningen af de nye beboere i Beboerne er også meget trætte af den megen trafik af biler til skolen, det er særdeles et problem om morgenen og igen om eftermiddagen, bestyrelsen blev opfordret til at lave en underskriftsindsamling fra beboerne på M. P. Hansensvej og så lade Fællesrådet få sagen igen. Det er efterhånden også et problem, at de mange biler der vender, kører ind i hækken til nr. 17, det skyldes at vejen er blevet asfalteret så der er ingen høj kantsten mere, man kan bruge fortov og kørebane til at vende bilen på og derved også presse hækken til nr. 17. Trafikkaos på M.P. Hansensvej Alle på mødet syntes, at der var blevet betydelig dårligere service fra administrationens side, siden oprettelsen af Alboa, og administrationsbidraget var jo ikke blevet billigere, nærmere tvært imod, og meningen var jo at administrationen skulle være billigere. Der blev også talt meget om vaskehuset og tørrepladserne i vaskehuset og på arealet ved nr. 15, det blev henstillet til bestyrelsen om at få nye tørresnore, og de skulle være hvide. De grønne dage blev også berørt og her var der stor enighed om at man skulle fortsætte på denne måde så længe det kunne lade sig gøre for beboernes helbred, for det var jo nogle dejlige sociale timer man brugte sammen, og ikke mindst efter udført arbejde, bestyrelsen blev opfordret til at søge fritidsudvalget om en pavillon til brug i forbindelse med grøn dag og lignende. Der var et forslag om udskiftning af køkkenbord i husene og vinyl på gulvet, og det blev enstemmigt vedtaget. Birgit Jensen blev genvalgt til bestyrelsen og Aage Grenaa blev ny suppleant. Der var flere beboer der havde fulgt med i debatten om kamphunde, og de opfordrede bestyrelsen til at stille forslag om at forbyde kamphunde i boligforeningen. Efter mødet afslutning var der spisning og hyggeligt samvær. Afdelingens formand gennem mere end 10 år fylder 60 år den 25. april, og der er reception i HAB s selskabslokaler Torvevænget 178 fra kl

10 Gitte Vesterskov,VA, - Lars Nielsen og John Roesen HAB Varmemestre på skolebænken Af Mikkel Dam Junker // foto Pia V. Lindgaard HAB s og VA s ejendomsfunktionærer har for en tid lagt arbejdstøjet på hylden, for at sætte sig tilrette bag en computer. Som et led i opgraderingen af IT-systemerne på varmemesterkontorerne i VA og HAB, er alle ejendomsfunktionærer i øjeblikket på kursus, for at ruste sig til de nye programmer, der skal anvendes i ALBOA for fremtiden. Kurset varer 13 uger, startede i februar og forventes færdig midt i maj. Det er organiseret således, at den enkelte ejendomsfunktionær er på kursus en ½ dag om ugen, for ikke at affolke de små afdelinger helt. Foruden generelt pc-kendskab, omfatter kurset Microsoft Office 2007, som er den platform ALBOA har valgt at fortsætte på en årrække endnu. Ejendomsfunktionærerne vil på kurset lære den gængse dagligdags brug af programmerne. Det er besluttet, at alle fastansatte ejendomsfunktionærer skal deltage i kurset, så det sikres, at alle kursister har et vist niveau. Kursisterne er inddelt i 3 niveauer, fra begynder til rutineret, så alle får noget ud af kurserne. Håbet er, at de rutinerede vil lære fra sig, når de kommer tilbage til afdelingerne. Større vidensdeling Et af målene med udrulningen af IT til alle varmemesterkontorer er, at sikre en bedre og hurtige kommunikation i organisationen. Fremover vil det være muligt for ejendomsfunktionærerne selv at søge nogle af de oplysninger, de i dag skal henvende sig til administrationen for at få. Dette forventes også at være til gavn for de daglige henvendelser i afdelingerne, da ejendomsfunktionærerne vil få direkte adgang til administrationsprogrammet. Favre digitale verden Samtidig med IT-implementeringen, tager ALBOA, HAB og VA også et stort skridt ind i digitaliseringens verden. Foreningerne overgik pr. 1. januar 2008 til et nyt digitalt faktura-indskanningssystem, som vil rationalisere den tid, der bruges på behandlingen og betalingen af fakturaer. Derudover vil ejendomsfunktionærerne kunne se fakturaen direkte på sin skærm, frem for at skulle have en kopi tilsendt. Målet er, at al kommunikation og arkivering med tiden skal blive digital, så det bliver lettere at udsøge og behandle relevante oplysninger. 10

11 Afdeling 32 - L.A. Ringsvej Autoværkstedet lukker Afdelingsmødet har besluttet, at lokalerne i stedet skal indrettes til knallertrum for afdelingens beboere, og hovedbestyrelsen har taget afdelingens beslutning til efterretning, dermed lukker værkstedet på L. A. Ringsvej pr. 1. maj Afdeling 32 blev opført i og er således på vej mod sit 25 års jubilæum. Entreprenør E. Spliid Pedersen havde i mange år brugt arealet til sine maskiner - og det var egentlig HOTRA, der købte grunden af Spliid Pedersen. Efter sammenlægningen af HOTRA og Højbjerg Andelsboligforening var det HAB der byggede afdelingen med de 37 lejemål på L.A. Ringsvej. I forbindelse med opførelsen af boligerne indgik en udnyttelse af Spliid Pedersens bestående værksteds- og garagebygninger, på grunden. Garagebygningen blev indrettet til fælles cykel- og knallertrum og til pulterrum. Den del af bygningen, der var mekanikergrav i, blev bevaret og har været tilgængelig som autoværksted for alle beboere i Højbjerg Andelsboligforening igennem de 25 år. Det tidligere værkstedslokale blev indrettet som møde- og fritidslokale samt selskabslokale og fungerer stadig som sådan. Afdelingen har behov for plads til et stigende antal knallerter og cykler - og det er altså baggrunden for at man nu lukker værkstedet. 11

12 Når far eller mor skal flytte Af Marianne K. Rasmussen // udlejningschef Vi oplever ofte at vores lejere henvender sig fordi familien skal opløses og når først den beslutning er truffet, er det måske ikke særlig rart at bo sammen i længere tid end højst nødvendigt. Derfor har man via lovgivningen åbnet en mulighed for at hjælpe de børnefamilier som bor i almennyttige familieboliger. Ordningen er ikke noget man som udlejer SKAL tiltræde, men noget man KAN gøre. Denne bestemmelse blev tilføjet i Højbjerg Andelsboligforenings vedtægter allerede i starten af 1990 erne. I 7, stk. 9 står der Fortrinsretten kan bevares i op til et år for en boligsøgende, som fraflytter en bolig på grund af skilsmisse, separation eller brudt parforhold. Dog kun under forudsætning af, at den tidligere ægtefælle/samlever og fælles barn/ børn under 18 år stadig bor i en af foreningens afdelinger i kommunen. 12 At vi kan give denne fortrinsret, er dog under forudsætning af at vedtægtens 7, stk. 8 om et års karenstid er opfyldt, d.v.s. at familien skal have boet i nuværende bolig i mindst et år. Sådan gør man Den person, som skal fraflytte boligen, skal henvende sig i udlejningsafdelingen, for det er vigtigt at blive registreret rigtigt. Det kan være, at lejekontrakten er oprettet i den parts navn, som skal flytte og det betyder at den tilbageblevne, skal indmeldes i boligforeningen og kontrakten skal rettes. Hvis man er gift, vil det komme til at stå i seperationspapirerne hvem der skal videreføre lejemålet og hvis man er samlevende, er vi behjælpelige med at oprette et tillæg til lejekontrakten. Det er også muligt, at den som skal flytte slet ikke er medlem. Så skal man selvfølgelig indmeldes i boligforeningen og registreres som boligsøgende, men selv om det er et helt nyt medlemskab, så betyder fortrinsretten alligevel at de fleste får en bolig på rimelig kort tid. Disse regler er lavet for børnenes skyld og i de fleste tilfælde oplever vi, at forældrene vælger at bo i rimelig nærhed af hinanden, således skilsmissen påvirker børnene mindst muligt. FORTRINSRET At have en fortrinsret, betyder at ansøgeren er på oprykningsventelisten. D.v.s., at man kommer foran udefrakommende ansøgere. Denne fortrinsret får man kun efter at have boet i nuværende bolig i mere end et år.

13 Til eftertanke! PAPKASSER OG TRØJER Tekst og foto: Lone Terkildsen // Tranbjergparken Det er med trøjer som med papkasser. Jo bedre man lægger dem sammen, jo mindre fylder de. Trøjerne skal helst ikke gå op i sømmene, men papkasserne må gerne gå op i limningen. Ergo: Når du smider en papkasse ud, så fold den sammen, så den fylder så lidt som muligt. Så er der MEGET mere plads i containere, når din nabo kommer og skal smide den næste kasse ud. FØR EFTER Som bekendt vil skraldemændene ikke tømme overfyldte containere, så konsekvensen er, at der skal flyttes rundt på affaldet og derefter bestilles en ekstra tømning. Der er kun én til at betale og det er dig. D.v.s. med huslejestigning til følge. NY FOLDER OM FRAFLYTNING BL har lavet en ny folder om Istandsættelse ved fraflytning. Folderen kan hentes på: Klik på: Udgivelser > pjecer > vilkår for at bo alment. 13

14 HAB- og VA-Bladet på skolebænken Af Gert Aarslev - kursist // foto Jan Rasmussen Elleve ivrige bladskrivere fra henholdsvis Højbjerg og Viby var lørdag den 2. februar klar til at få nye impulser til at gøre beboerbladene endnu bedre. Journalist Eva Tverskov havde derfor lagt vejen forbi fællesadministrationen på Vestergårdsvej. Eva Tverskov er foruden at være journalist, underviser på Journalisthøjskolen og har skrevet flere lærebøger i journalistik. - Så vi var i gode hænder. Eva havde forberedt sig til dagen. Hun havde gennemlæst de sidste 3 numre af begge foreningers beboerblade. Så der var lagt i kakkelovnen, med god konstruktiv og saglig kritik, med et glimt i øjet. Hvad skaber en god artikel, hvem skriver man til - hvem er modtageren. Her kommer hv erne ind i billedet. Hvorfor skal jeg vide det her Hvad har det med mig at gøre Hvad kan jeg bruge det til - det var bare 3 hv er som enhver, der skal skrive en artikkel skal have med i sine dispositioner ifølge de journalistiske grundregler. Var disse hv er så i de 3 blade? - ikke altid, men her fik redaktionerne så al den journalistiske vejledning, som man kunne ønske sig. Klassens dukse - Gert Aarslev og Poul Fisker arbejder flittigt - overvåget af Eva Tverskov. En god dag med øvelser i at få sat struktur på sit arejde med en artikkel. Så klassen fik en rigtig god dag med masser af inspiration. Eva Tverskov og hendes tvillingebror Kim har skrevet en lærebog Sådan gør journalister håndbog for alle andre. En god bog at blive klog på, hvis man har skrivelyst. DE 7 HV ER Disse spørgsmål skal altid stilles for at give en god vinkel på en artikel. HVEM HVORNÅR HVAD HVORDAN HVORFOR HVOR OG HVAD SÅ Boligforeningens administration Vestergårdsvej 15 Postboks 2373 // 8260 Viby J Tlf // Fax: Åbnings- & ekspeditionstid: Man,tir,ons kl Torsdag kl Fredag LUKKET Telefontid: Man,tir,ons kl Torsdag kl Fredag kl Inspektørerne har telefontid alle hverdage kl

15 EJENDOMSFUNKTIONÆRERNE NYE -ADRESSER Som fortalt på side 10 i dette blad, bliver alle varmemesterkontorerne nu tilkoblet ALBOAs IT-system, herunder også kalender og systemet på alboa.dk. Det betyder, at alle varmemestrene har fået ny -adresser. De starter alle med VM11+ afdelingens nummer. VM betyder naturligvis varmemester og 11 (elleve) er Højbjerg Andelsboligforenings systemnummer i anlægget. Du kan se alle de nye -adresser på bagsiden af dette blad. Det Boligsociale Fællessekretariat Det Boligsociale Fællessekretariat uddeler to gange om året penge til fire forskellige slags projekter. Det drejer sig om: Lektiecafé - hvor børn i afdelingen får hjælp til lektielæsningen Tekstilværksted - hvor kvinder opnår at få et socialt fællesskab gennem håndarbejde De blå drenge - fritidsjob i afdelingen til unge drenge og piger Aktiv kunst for alle - et nyt kunstværk til afdelingen eller en fælles kulturel oplevelse Se mere om de enkelte projekter på hvis du har lyst til at sætte en eller flere af ovennævnte aktiviteter i gang i din afdeling, eller ring og hør mere på tlf

16 Fællessekretariatet ser tilbage på året der gik. Af Rikke Hansen - Det boligsociale fællessekretariat Jens Møller - leder af fællessekretariatet I marts 2007 blev de århusianske boligforeningers ønske om at stå sammen på det boligsociale område til virkelighed. Resultatet af det ønske er Det Boligsociale Fællessekretariat, som skal koordinere den boligsociale indsats, lave analyser af boligområderne og samarbejde med Århus Kommune. Ved det nye års begyndelse har Fællessekretariatet gjort status i en årsrapport (se Heri kan du bl.a. læse om baggrunden for, at Fællessekretariatet er blevet etableret, om det omfangsrige samarbejde med Århus Kommune, hvor Fællessekretariatet indgår som repræsentant for boligforeningerne og om alle de projekter, som sekretariatet er med til at finansiere. Som beboer i en almen bolig er det nok mest disse projekter, der vækker din nysgerrighed, for her er der et tilbud, du kan få gavn af i dit boligområde. Projekttyper Projekterne er delt i to typer. Der er de lokale projekter, som er placeret i den enkelte boligafdeling evt. i forbindelse med beboerhuset. Den boligsociale medarbejder, afdelingsbestyrelsen eller en frivillig beboer kan søge om penge ved Fællessekretariatet til at få sat en sådan aktivitet i gang: Det er aktiviteter som: Lektiecafé Tekstilværksted for kvinder De blå drenge fritidsjob for unge Aktiv kunst for alle Den anden type projekter er de bydækkende, der oftest er placeret ét sted, og hvor folk uden for afdelingen leder projektet gerne med aktive beboeres deltagelse. Projekterne henvender sig til alle borgere i Århus. Som eksempel kan nævnes Gellerup Højskole, CUBI der yder hjælp til at få job eller starte egen virksomhed og borgerportalerne. Borgmester Nicolai Wammen er protektor for borgerportalen i Århus Vest (www.aarhusvest.dk), som han åbnede officielt i december. Samtidig overrakte han diplom til ti borgerjournalister, der havde gennemgået en fire måneders uddannelse, hvor de havde lært sig journalistikkens grundprincipper. Siden åbningen af portalen har borgerjournalisterne hver dag lagt nyheder, portrætter eller andet stof om Århus Vest på portalen. Om baggrunden for at etablere en borgerportal siger Fællessekretariatets leder Jens Møller: Brand, uro og hærværk. Disse ord indgår alt for ofte, når pressen skriver om en række af de almene boligområder i Århus. Vi der færdes i områderne til daglig ved imidlertid, at det langt fra er det sande billede. Vel er der problemer af og til, men der foregår også rigtigt mange positive ting mange arrangementer, mange ildsjæle der arbejder for deres boligområde, og mange naboer, der hjælper hinanden og er glade for at bo, hvor de bor. Alle disse positive historier har borgerportalen i Århus Vest formidlet i løbet af efteråret. I marts 2008 er et nyt hold borgerjournalister klar til at fortælle de sandfærdige historier om deres bydel Søndervangskvarteret. Den kommende borgerportal kan ses på Du kan læse mere om borgerportalerne og de andre projekter på 16

17 Annoncer Gæsterum udlejes Frederiksparken Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Gunnar Kopp Højmarkvej 31 1.th 8270 Højbjerg Tlf eller HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Beboerhuset - Håndværkerparken Udlejning af lokaler til fest, foredrag, reception, konferencer m.v. For yderligere information... Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Skal du meldes ind i Højbjerg Andelsboligforening, eller skrives op til en bolig: 17

18 Afdelingsmøderne 2008 Afdelingsmøderne er overstået for i år - og mødedeltagelsen svinger meget. Vi har lavet en oversigt der viser deltagerantallet i samtlige afdelinger og der er muligt at sammenligne med tallene for AFD. BETEGNELSE ANTAL DELTAGELSE BOLIGER HUSSTANDE % % 1 Højbjergparken ,5 14,5 2 Frederiksparken ,9 14,8 4 Saralystparken II ,8 13,1 7 Elverdalsparken ,0 45,0 8 Rundhøj I ,9 19,0 10 Virkelyst ,6 20,0 11 Absalonsgade , Kærgårdsparken ,7 25,5 15 Kalkærparken ,2 19,1 19 Hirsevænget ,5 8,7 20 Tranbjergparken ,4 14,8 22 Hjulbjergvej ,5 18,8 25 Dalvangen ,0 60,0 26 M.P. Hansensvej ,7 100,0 27 Olaf Rudes Vej ,2 37,1 28 Gartnervænget ,2 54,7 30 Rundhøj II ,7 14,2 32 L.A. Ringsvej ,0 40,5 33 Håndværkerparken I ,7 8,5 34 Håndværkerparken II ,3 12,4 35 Håndværkerparken III ,2 38,2 36 Håndværkerparken IV ,9 18,1 37 Håndværkerparken V ,6 14,2 38 Håndværkerparken VI ,0 10,0 39 Håndværkerparken VII ,8 10,1 41 Håndværkerparken VIII ,9 16,6 42 Holme Parkvej ,8 82,7 44 Jegstruphøj ,3 92,3 46 Gyvelparken ,8 26,0 48 Generatoren ,0 0,0 49 Porsevænget ,3 50 Børupvænget ,0 40,0 53 Saralystparken I + III ,7 17,1 I ALT ,9 20,7 548 husstande deltog i 33 afdelingsmøder, svarende til et gennemsnit pr. møde på 16,6 husstande 18

19 Personaleændringer Fratrådt: Nyansatte: Johnny Kristensen Inspektør Fratrådt den 1/ Nyansatte: Kim B. Olsen Inspektør, Ansat pr. 1/ Helle Lykkegaard Ansat i udlejningen pr. 1/ Annelise Junker Vikaransat i økonomi/husleje pr. 16/ Torben Thams Classen Ansat i økonomi pr. 1/ Anette G. Sørensen Ansat i økonomi pr. 1/

20 Administrationen ALBOA Vestergårdsvej 15 Postboks Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag...kl Tirsdag/onsdag.. kl Torsdag...kl Fredag...LUKKET Telefontid: Mandag...kl Tirsdag/onsdag.. kl Torsdag...kl Fredag...kl EJENDOMSFUNKTIONÆRER Region 1: Afd. 1 Højbjergparken Afd. 7 Elverdalsparken Afd. 2 Frederiksparken Afd.25 Dalvangen Afd.27 Olaf Rudes Vej Afd.32 L.A. Ringsvej: John Roesen Bent Brodersen, Ivan Illingworth Træffetid - hverdage kl Olaf Rudes Vej 25, kld Træffetid: Afd.1, Højbjergparken 4, kld Hver tirsdag kl Træffetid: Afd.2, Højmarkvej 27, kld. Mandag og torsdag kl Afd.53 Saralystparken I+III Afd.4 Saralystparken II: Tommy Sønderby, Ib Andersen og Teit Klitgaard Saralystparken 6, kld Afd.53 (Saralystparken III): Jens Grønnegård Egebæksvej 115, kld Afd.8 Rundhøj Allé I (nr.4-36): Leif Frederiksmose Rundhøj Allé 9, kld Inspektørafdelingen: Telefontid hverdage: kl : Inspektørerne træffes kun efter forudgående telefonisk aftale. Træffetid i Galten: Torsdag kl Gyvelparken 7A - Tlf Afd.13 Kærgårdsparken: Karsten Lauridsen Kærgårdsparken 8A Afd.15 Kalkærparken: Per Mikkelsen Kalkærparken 82A Afd.20 Tranbjergparken Afd.44 Jegstruphøj Afd.51 og 52 Frisenholt Lars Skovgaard Rasmus Andersen og Bjarne Hansen Torvevænget Afd.22 Hjulbjergvej: Karl Hansen Hjulbjergvej 19C Afd.26 M.P. Hansensvej: HAB - inspektørafd Afd.28 Gartnervænget Afd.50 Børupvænget: Villy Møller Børupvej Afd.30 Rundhøj Allé II (nr. 1-27): Leo Severinsen Rundhøj Allé 9, kld Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.gr. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! Træffetid hverdage: kl Afd Håndværkerparken Afd.42 Holme Parkvej: Træffetid - hverdage kl H.C. Nielsen, Lars Nielsen Gert Hansen, Kent B. Lau Frode Pedersen, Amdi Nedergaard Pottemagertoften 4A Afd.11 Absalonsgade Afd.12 Rundhøjkollegiet Afd.60 Ingerslevs Boulevard: Henning W. Nielsen Saralystparken Galten: Afd.10 Virkelyst Afd.46 Gyvelparken Afd.48 Generatoren Afd.49 Porskær: Jørgen Friis Nielsen Leo Svendsen Gyvelparken 7A Afd.19 Hirsevænget: Birgitte Rojek Hirsevænget 80A Afløsere/elev: Henning W. Nielsen Saralystparken Ole Leibøll Jensen Lars Peter Nielsen Haliz Yildiz

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J VELKOMMEN 2014 AFD 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Side: Indhold: 3. Velkommen til afdeling 10 4. Kort om afdelingen Administrationen 5. Quick-oversigt, faciliteter 6. Afdelingsbestyrelsen Affald 7. Beboerdemokrati

Læs mere

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FUSIONSPROCESSEN BOLIGFORENINGEN BO&LIV VIBY ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 3 OKTOBER 2008 INDHOLD Fakta om skimmelsvampe 3 Bag duggede ruder 4 Ny boligafdeling, Hvidmosegård 5-9 Saralystparkernes udflugt

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen.

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen. Bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. november 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig?

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? Bytte - bytte bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? DAB April 2003 Hvorfor bytte bolig? Det er svært at flytte Med de ventelisteregler, der gælder

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for afdeling 16 Stoldal 10-56. Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen, inspektør Steen Nørgaard, inspektør Thomas Petersen, Karina

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 15

Beboermøde. Afdeling 15 Beboermøde Afdeling 15 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 3a Orientering fra teamleder 4. Orientering om regnskabet 2014 5. Afdelingens driftsbudget 2016 6. Orientering

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137,

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere