Bilag 3: Læsninger af og dialog om spørgeskemaresultaterne opfølgning på psykisk APV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3: Læsninger af og dialog om spørgeskemaresultaterne opfølgning på psykisk APV 2012 2013"

Transkript

1 Bilag 3: Læsninger af og dialog om spørgeskemaresultaterne opfølgning på psykisk APV Opfølgning på medarbejderundersøgelser er af afgørende betydning. Undersøgelser viser, at hvis man gennemfører medarbejderundersøgelser uden at følge op på dem, skaber det lavere tilfredshed, end hvis man slet ikke gennemfører medarbejderundersøgelser (Storch et. al ). Medarbejderundersøgelser skal føre til handling, og der skal kommunikeres om, hvad man vælger at gøre hvordan, så alle ansatte føler sig taget alvorligt og oplever, at det er tiden værd at svare og bidrage. I dette bilag beskrives forskellige metoder til at drøfte resultaterne af den psykiske APV samt hvad man bør overveje, inden man læser resultaterne. Som nævnt i eksemplariske APV planlægnings og opfølgningsforløb bør ledelsen i samarbejde med arbejdsmiljøgrupperne, LAMU og LSU indkalde til et møde, hvor resultaterne drøftes. 1. skridt: Forberedelse og læsning Som forberedelse skal alle deltagerne på mødet have læst rapporten. Der er imidlertid mange måder at læse rapporter og datamateriale på: Den klassiske måde er at udpege de tre fem fokusområder, der får lavest score og iværksætte initiativer, hvor det regnes ud, hvilke indsatser der vil forbedre områderne. En anden måde der oftest giver større udbytte er, at man i læsingen reflekterer over og på mødet bagefter drøfter, hvad resultaterne kalder på. Man kan f.eks. tale om, hvilke af de evaluerede områder, det vil give mest for enheden/instituttet at arbejde videre med. Nogle gange kan det skabe mere værdi at sætte ind på et område der er bedømt middelmådigt, fordi udvikling eller forbedring her vil gøre en større forskel. Det er ikke altid de områder, der bedømmes lavest, der er vigtigst at bruge ressourcer på. En tredje måde der ligeledes er kendt for at skabe energi og udbytte er at man i læsningen udpeger de 2 3 områder, der bedømmes allerhøjest og på mødet drøfter, hvad man kan lære af disse. Måderne udelukker ikke hinanden, så man kan let aftale flere læsninger. Men det er vigtigt på forhånd at aftale, hvad der er behov for og nytte i hos den enkelte enhed/ det enkelte institut. Dette vil afhænge stærkt af, hvilket billede rapporten tegner. Hvis rapporten viser et stærkt kritisk billede, kan det forringe arbejdsmiljøet yderligere, hvis dette ignoreres og der udelukkende læses efter den tredje beskrivelse. 2. skridt: Afklaring (inden valg af arbejdsmetode) Når man har læst resultaterne, vil man stå med et indtryk: Hvor er enheden/instituttet henne lige nu? Hvilket billede tegner sig i rapporten? Med udgangspunkt i dette er det næste vigtige skridt at afklare, hvad 1 Storch, Jacob, Sørensen, Carsten, Solsø Karina og Pedersen, Line Keiding: Resultatorienterede medarbejderundersøgelser (2012) Lindhardt og Ringhof Business

2 man ønsker at opnå med opfølgningen i den enkelte enhed/ på det enkelte institut. Eller sagt på en anden måde: Hvad skal vi have ud af at følge op? Og hvad er formålet med det? Nogle steder vil man foretrække at invitere til dialog om dette allerede. Andre steder vil det være mere relevant og nyttigt at en mindre arbejdsgruppe afklarer og beslutter dette. Det man gerne vil opnå kunne f.eks. være at: Give mulighed for en åben dialog om hvilke vigtige indsatser, rapporten udpeger, så instituttet/enheden i fællesskab udpeger de tre vigtigste indsatsområder? Herefter kan mødedeltagerne melde sig på arbejdsopgaver, som kommer frem gennem dialogmødet Konkretisere og prioritere hvordan der skal arbejdes med f.eks. tre udvalgte indsatsområder Få input og idéer fra mødedeltagerne på, hvad de synes en arbejdsgruppe skal arbejde videre med Høre mødedeltagerne hvordan de læser rapporten, og hvad deres forhåbninger til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er Etc. Når dette er afklaret, kan det være, rapporten skal læses igen med andre øjne. 3. skridt: Valg af arbejdsmetode til dialogen/opfølgningen Næste skridt er ud fra ovenstående beslutning at vælge en metode, der vil bringe det, man ønsker. Nedenfor ses en række forslag: Dialogmødemetode A: Prioritering, idéer og handleplaner Tid: 1,5 time Deltagere: 6 40 personer Mødelederens forudsætninger: Erfaring med procesledelse Deltagernes forudsætninger: Ingen/Fremmøde Materialer: Flipovers, post it notes, tuscher (røde, halvt så mange som der er deltagere) og kuglepenne Øvelsen er velegnet til at prioritere valgte emner/indsatsområder, at udfolde idéer og beslutte handleplaner. Metoden gør det muligt at alle deltagere er med til at udfolde de vigtigste idéer, og gevinsten af dette er motivation til at arbejde videre med de valgte indsatser. Vælger man denne metode skal man være indstillet på at bakke op om de initiativer, der kommer frem. 1) Introduktion (10 min) Mødelederen åbner mødet med at give et kort rids over, hvordan mødet er planlagt, hvilke intentioner der ligger bag og hvor lang tid mødet varer. Fortæl også om formålet og ønskerne til, hvad mødet skal kaste af sig. Der er på forhånd produceret plancher med en række forslag til indsatser disse hænger på væggene i mødelokalet, så alle kan se dem. Plancherne er måske produceret af en arbejdsgruppe, der har været ude og spørge i deres bagland, hvilke vigtige indsatser, rapporten peger på. Hvis der er indsatser, som slet ikke foldes ud undervejs, skal det være aftalt og forklaret på forhånd, hvad der sker med disse. Bliver de lagt ned eller er der andre, som beslutter, hvad der skal ske med dem? Eller?

3 Hvis man kun vil sætte et bestemt antal indsatser i søen, skal det også siges højt i introduktionen. F.eks.: De fem indsatser, der får flest krydser, er dem vi vælger at arbejde videre med 2. Det samme gælder, hvis der er en særlig ramme for idéerne, f.eks. tidsmæssig, ressourcemæssig eller økonomisk, så der ikke åbnes for idéer, som bagefter skal trækkes i land eller afvises. Enten kan man give et billede at rammerne i introduktionen eller melde ud, at alle idéer skal godkendes endeligt efter mødet, inden de er besluttet. 2) Udvælgelse (10 min) Deltagerne finder sammen i par og går rundt og drøfter de forskellige forslag til indsatser. Alle par har en rød tusch. Inden de ti minutter er gået skal de have sat tre krydser ved de tre indsatser de synes, der er allervigtigst at prioritere. De plancher, der har fået flest krydser bliver hængende de øvrige tages ned. Mødelederen fortæller hvad der sker med disse forslag også (tages de op en anden gang eller ryger de i papirkurven) 3) Idéer til indsatserne (10 min) Deltagerne fortsætter i par og går rundt til de forskellige forslag til indsatser igen. Hvert par har en blok med post it notes, og i denne runde skriver de deres bedste idéer ned og sætter dem op på de relevante forslag. Hvis der f.eks. er en indsatsplanche med overskriften god tone, kan de sætte sedler på med deres bedste idéer til, hvad der er godt, at gøre for at opnå det. Det kunne f.eks. være dialog på næste møde om hvad god tone vil sige i praksis eller lign. 4) Præsentation af idéerne og sortering (30 min) Nu går alle deltagere rundt til de udvalgte indsatser tiden fordeles ligeligt mellem forslagene (f.eks. 10 minutter pr. indsats). Alle forslag og idéer præsenteres ved den enkelte indsats og mødelederens opgave er her at finde ligheder, overlap, undersøge forskelle og gruppere idéerne, mens de præsenteres. Bed deltagerne hjælpe med dette undervejs i fremlæggelserne, så alle bidrager. Det er vigtigt, at respektere bidragsydernes intentioner ellers kan motivationen let veksles til modstand i stedet. 5) Beslutningsproces med handleplaner ( min) Deltagerne må nu gå hen til den indsats de har mest lyst til at bidrage til at sætte i søen. De skal nu lave en kort og overskuelig handleplan, efter det på hovedområdet aftalte format, med aftaler om hvem, der skal gøre hvad hvornår og hvordan. Efter et kvarters arbejdstid kommer mødelederen rundt til de forskellige grupper, der helt kort fremlægger højt så alle kan høre det, hvad de foreslår at gøre ift. indsatsen. Mødelederen kan f.eks. spørge: Hvilke idéer kan der tages hul på allerede i morgen? Hvad skal nås inden for den kommende måned? Hvad skal I holde hinanden fast på? Etc. 2 OBS: Afhængigt af situationen i enheden/på instituttet. I nogle sammenhænge vil det være upassende kun at sætte tre initiativer i søen, fordi behovet er større. Andre steder vil to initiativer måske være det rette. Det må vurderes det enkelte sted. Pointen er ikke at sætte 17 initiativer i søen, selv om der er energi på det på mødet det kan være meget svært at følge op på og nå i mål med.

4 6) Afrunding (5 min) Mødelederen takker alle for deres bidrag og runder af med følgende punkter: 1) Hvad er der kommet ud af mødet i dag? 2) Hvad sker der herfra? Hvordan følges der op på det aftalte? Hvordan foregår det videre arbejde? Beslutningerne og aftalerne dokumenteres, og alle beslutninger og forslag hænges op et synligt sted efter mødet. Dialogmødemetode B: Korte møder med tavs idèfremlæggelse inddragelse og konkretisering Tid: 1 time Deltagere: personer Mødelederens forudsætninger: Ingen Deltagernes forudsætninger: Ingen Materialer: Post it notes og kuglepenne samt et tilpas antal røde tusser (evt. et glas og en ske) Denne metode er rigtig god til at få alle i spil hele vejen igennem og der skabes meget energi opbakningen til initiativerne vil derfor være stor. Samtidig er det givende for konkretiseringen og fokuseringen af indsatsområderne at få talt med forskellige og derefter uden at tale sammen skulle organisere idéerne, der er kommet frem. 1) Introduktion (5 min) Mødelederen rammesætter mødet ved at give et kort rids over mødets form, hvilke intentioner der ligger bag og hvor lang tid mødet varer. Fortæl også om formålet og ønskerne til, hvad mødet skal kaste af sig. 2) Korte møder (15 min) Mødelederen inviterer nu alle ud på gulvet, hvor deltagerne finder sammen to og to. Deltagerne bliver bedt om at tale sammen helt kort om følgende spørgsmål: Hvis vi skal følge op på det billede, der tegnes af os, i den psykiske APV rapport, hvad er så allervigtigst at gøre? Hvilke indsatser kan løfte os mest? Efter 5 minutter klapper mødelederen i hænderne, slår på et glas eller lignende, så deltagerne stopper op og de får nu besked på at finde en ny makker og drøfte samme spørgsmål. Dette gentages en tredje gang. Det er en god idé at hjælpe til, så alle hurtigt får en makker i hver runde. 3) Tavs idéfremlæggelse (20 min afhænger meget af antallet af deltagere) Alle får nu 3 minutter til at få fat i en blok med post it notes og skrive de to tre allervigtigste idéer ned. Disse sættes nu op på en væg uden at nogen siger noget. Samtidig med at deltagerne sætter dem op, sorterer de dem selv ved at gruppere de idéer, der hører sammen. Man må gerne flytte på andre sedler end sine egne. 4) Dialog om idéerne (15 min) Der åbnes nu for dialog om idéerne på plenum, og dem der kan udfolde lidt om de forskellige idéer rejser sig op, så der knyttes lidt mening og kontekst til ordene. Mødelederen kan f.eks. spørge: Prøv at sige lidt om hvordan det her er en særligt vigtig idé? Hvad håber I, det kan bringe os at gøre det I foreslår her?

5 5) Afrunding (5 min) Mødelederen takker alle for deres bidrag og runder af med følgende punkter: 1) Hvad er der kommet ud af mødet i dag? 2) Hvad sker der herfra? Hvordan følges der op på det aftalte? Hvordan foregår det videre arbejde? Resultaterne dokumenteres og hænges op et synligt sted efter mødet. Dialogmødemetode C: Idékonkurrence hvad prioriteres og er vigtigst at arbejde med? Tid: 45 min. Deltagere: personer Mødelederens forudsætninger: Ingen Deltagernes forudsætninger: Ingen Materialer: Klokke eller fløjte, papkort og kuglepenne Metoden er specielt egnet til store eller middelstore grupper og er rigtig god til at få alle i spil. Effekten er at deltagerne hører og vurderer hinandens idéer på en måde, der hurtigt giver en pejling på, hvilke idéer der er vigtigst at arbejde videre med. 1) Introduktion (5 min) Mødelederen rammesætter mødet ved at give et kort rids over mødets form, hvilke intentioner der ligger bag og hvor lang tid mødet varer. Fortæl også om formålet og ønskerne til, hvad mødet skal kaste af sig. 2) Idéer på kort (5 min) Alle deltagere skriver nu deres bedste idé på et kort, hvor teksten f.eks. kunne være: Min bedste idé til at få det bedst mulige psykiske arbejdsmiljø er: 3) Kortbytte (1 min) Med bagsiden opad går alle nu rundt og bytte kort i ca. 1 minut byt med så mange som muligt. På den måde bliver kortenes ejermænd anonyme. Hensigten med dette er, at vurderingerne bliver mindre personlige. Alle forslag gøres dermed til gruppens fælles idéer, som vurderes på relevans. 4) Vurdering (15 min) Når mødelederen fløjter eller ringer med en klokke finder deltagerne sammen 2 og 2. Parrene vurderer de to kort de står med: Hvor gode er idéerne? 7 point fordeles mellem dem, f.eks. 0 7, 2 5, 3 4, og pointene skrives på de respektive kort. Dette gennemføres 5 gange i hurtigt tempo og mellem hver pointgivning bytter man kort med et andet par, så man hele tiden får nye kort at vurdere. Hvert kort kan til slut maximalt have 35 point. 5) Opsamling (9 min) Mødelederen spørger til kortene med flest point er der nogen der har kort med 35 point på? 34? 33? (der plejer at være gevinst ved point). Tæl nedad til du har fået 10 kort f.eks. og skriv de vindende idéer op på en flipover.

6 6) Afrunding (5 min) Mødelederen takker alle for deres bidrag og runder af med følgende punkter: 1) Hvad er der kommet ud af mødet i dag? 2) Hvad sker der herfra? Hvordan følges der op på det aftalte? Hvordan foregår det videre arbejde? Kortene hænges op et synligt sted efter mødet. Beskrivelserne er vejledninger og kan justeres efter ønske og behov. Metoderne eller dele af dem kan findes i bogen Anerkendende procesøvelser (Bjerring og Lindén 2008). Inspiration til flere metoder kan bl.a. også findes her. Supplement Man kan som supplement til metoderne beskrevet ovenfor vælge at lade medarbejderne påbegynde handlingsplansarbejdet direkte på mødet, når man har afklaret hvilke emner der er vigtigst for medarbejderne. Metoden er velegnet til at skabe interesse og ejerskab for handlingsplanen, idet medarbejderne kan genkende egne formuleringer i beskrivelsen af indsatsområder og forslag til tiltag. Tid: 45 min. Deltagere: personer Mødelederens forudsætninger: Kendskab til handlingsplansskabelonen, som er valgt på hovedområdet Deltagernes forudsætninger: Ingen Materialer: A 4 papir, 1 tusch og bærbare computere med handlingsplansskabelonen lagt på, så der er én pr. 5 6 mødedeltagere, alternativt ved en gruppe på personer kan én bærbar computer tilsluttes en projektor, så gruppen kigger på samme handlingsplan. 1. Inddeling i grupper (pausen min) Når medarbejderne har identificeret de vigtigste indsatsområder som skal i handlingsplanen skrives hvert indsatsområde i overskriftsform på et stykke papir. Denne overskrift, og eventuelt andet materiale om det pågældende indsatsområde fra mødet (post its, plakater mm) lægges på et bord hver. Denne del kan med fordel gøres når medarbejderne holder en kort pause. Medarbejderne går nu hen til det bord med det indsatsområde, som de brænder mest for at arbejde med. Der bør sidde ca. 4 8 medarbejdere ved hvert bord. Er der et indsatsområde, som ingen har valgt at arbejde med, siges dette højt, så medarbejderne har mulighed for at vælge om. Er der stadig ingen der melder sig, så erklæres punktet som nedprioriteret og kommer ikke med i handlingsplanen i denne omgang. Er der på samme måde et bord, hvor der kun er én eller to medarbejdere, siges dette højt, så der gives mulighed for, at medarbejdere kan flytte sig enten over til eller væk fra emnet. De én til to medarbejdere har fri mulighed for at flytte sig eller tage emnet selv. 2. Arbejdet med handlingsplanerne (35 min) Der sidder nu ca. 4 8 medarbejdere ved hvert bord. Ved bordet vælges en referent eller det aftales at referenttjansen går på skift. Det er essentielt for opgaven, at man holder sig til handlingsplansskabelonen og udfylder alle felter. Gruppen arbejder nu i dialog og med afsæt i eventuelt eksisterende materiale med at udfylde handlingsplanen.

7 3. Afrunding (Antal borde x 15 min eller 5 min) Øvelsen kan afrundes med en fremlæggelse i plenum (det tager ca. 15 ekstra pr. bord) eller med at mødelederen takker for bidragene og afrunder, som beskrevet ovenfor i punkt 6, samt herunder. Handlingsplanerne klippes herefter sammen til en samlet handlingsplan og finpudses efterfølgende, hvorefter den bør sendes til alle medarbejdere. 4. skridt: Opfølgning på det aftalte Uanset metode er det vigtigt at runde mødet af med to punkter: 1) Indhold: Hvad er der kommet ud af mødet i dag? 2) Proces: Hvad sker der herfra? Hvordan følges der op på det aftalte? Hvordan foregår det videre arbejde? Det er her vigtigt at redegøre for og holde fast i, hvad der af hovedområdet eller instituttet/centret/enheden, er fastlagt som proces, og den bør konkret indeholde: Benyttelse af den aftalte handlingsplansskabelon Er det en APV følgegruppe, APV kontaktgruppe, arbejdsmiljøgruppen eller en på mødet nedsat gruppe der færdiggør handlingsplansskabelonen? Hvordan og hvornår sendes den færdige handlingsplan til høring på instituttet/enheden/centret? Gøres dette pr. mail eller via et nyhedsbrev eller andet? Bliver der indkaldt til flere møder eller rundsendes handlingsplanen igen, efter xx måneder, så alle kan se, hvad der er arbejdet med?

DIALOGMØDEMETODER A-E

DIALOGMØDEMETODER A-E DIALOGMØDEMETODER A-E Forberedelse og afholdelse af dialogmøde Dialogmødets formål Efter læsningen af rapporterne drøftes, hvad I ønsker at opnå med dialogmødet. Først når formålet med dialogmødet er klart,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL OPFØLGNING PAÅ PSYKISK APV

INSPIRATIONSKATALOG TIL OPFØLGNING PAÅ PSYKISK APV INSPIRATIONSKATALOG TIL OPFØLGNING PAÅ PSYKISK APV Indhold Indledning... 2 I: Læsning af rapporter... 3 II: Forberedelse og afholdelse af dialogmøde... 3 Dialogmødets formål... 3 Forventningsafstemning...

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:38 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf: 33 92 40 49 perst@perst.dk www.perst.dk Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf: 38 17 81 00 cfu@cfu-net.dk

Læs mere

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre)

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre) GØRE/RØRE KORT Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

FEEDFORWARD FEEDBACK

FEEDFORWARD FEEDBACK FEEDFORWARD FEEDBACK Metoden bruges til at give en målrettet og konstruktiv feedback. Jeg har gode erfaringer med at bruge metoden i mindre grupper. Metoden sikrer den konstruktive vinkel i debatten, og

Læs mere

Vi passer på hinanden

Vi passer på hinanden Vi passer på hinanden Sammen kan vi lege os til forståelse, sjov og fællesskab. For voksne og børn, de vilde og de stille. Aktiviteter for både born og forældre Forældreaften Side 6-7 Vind en sjov fest

Læs mere

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet:

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet: Mein Sport Af Christian Falkesgaard Brendholdt Kompetencenområder: Mundtlig kommunikation og skriftlig kommunikation Færdigheds-vidensområder: Lytning (trin 1, fase 3) Læsning (trin 1, fase 3) Tekster

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Introduktion Kære leder og medarbejdere Her er resultatet af årets trivselsmåling. Trivselsmåling 2015 giver et øjebliksbillede af trivslen på jeres og

Læs mere

starten på rådgivningen

starten på rådgivningen p l a n f o r 2.1 starten på rådgivningen Ved det første møde bør der som minimum afsættes 40 minutter. Denne vejledning retter sig mod den første indledende del af dette møde. Her er målet at skabe en

Læs mere

Skriv en kommunikationskontrakt

Skriv en kommunikationskontrakt Skriv en kommunikationskontrakt Dette er et værktøj for dig, som vil Udvikle kommunikationen i din arbejdsgruppe Skabe klare rammer, roller og ansvar for dig og dine medarbejderes kommunikation Tydeliggøre

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Skab en SucceSfuld forening med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF NÅ I MÅL MED TO STÆRKE MEDSPILLERE! 2 DGI og DIF har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor

Læs mere

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Stress Tekst indsættes Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF SKAB EN SUCCESFULD FORENING med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Som mange andre roklubber har vi medlemsnedgang og den udvikling skal vi vende! Vi er startet på udviklingsforløbet med DGI

Læs mere

Gul serie: der, fik, vi, alle, lille, på, med, er, kan, jeg, ikke, du

Gul serie: der, fik, vi, alle, lille, på, med, er, kan, jeg, ikke, du Materialet består af 3 x 12 skridsikre gulvplader hver med ét af de 120 hyppige ord. Ordene er fordelt på tre serier Gul serie: der, fik, vi, alle, lille, på, med, er, kan, jeg, ikke, du Rød serie: mere,

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar.

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar. Møde den: 10. august 2016 kl. 12.00-14.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Referat Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen,

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling. Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse

LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling. Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse Fase 7 Vi gennemfører tiltag, der skal støtte elevens trivsel og udvikling Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? Fase

Læs mere

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning FARMAKONOM UDDANNELSEN Mentorordning Farmakonomskolen elev til elev-mentorordning September 2009 Indholdsfortegnelse Mentorordning på Farmakonomskolen... 4 Hvad er en mentor og en mentee?... 4 Formål

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer 4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer Formål: Varighed: Deltagere: Materialer: Konsulent: Dialogværktøjet om 4R-modellen (Rammer, Retning, Råderum og Relationer) er rigtig nyttigt, når der er sket

Læs mere

Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning.

Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning. Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning. Indhold: Hvem er du, og hvad er vigtigt for dig? en udvidet præsentation Kik på dig selv Hvordan går det runden Generel planlægning af teamets arbejde Skabelon

Læs mere

Værktøj for fællesskab og relationer. Rundt om relationer. FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere.

Værktøj for fællesskab og relationer. Rundt om relationer. FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere. Værktøj for fællesskab og relationer Rundt om relationer FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere. Værktøj for fællesskab og relationer N O G ET PÅ H J E R T

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Personlig Erfarings LOG (PE Log)

Personlig Erfarings LOG (PE Log) Personlig Erfarings LOG (PE Log) PE Log en er dit personlige redskab, som kan hjælpe dig med at udvikle dig som instruktør. PE loggen består af to dele: En planlægningsdel, som er et skema med 6 spørgsmål.

Læs mere

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien.

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med Tresu Group, FKSSlamson

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN. Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE

UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN. Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE Denne folder er en introduktion til hvorledes klubben lægger en plan for banens udvikling. Sammen med folderen er der

Læs mere

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Konference for Undervisningsministeriets samarbejdskommuner 12. maj 2015 Uddannelseskonsulent Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Agenda

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter Guds engle -1 Mål: Vi vil give børnene bibelske sandheder omkring engle. Læs derfor også vedlagt fil Guds Engle info igennem, så du er klar til at svare på børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias

Læs mere

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser.

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. I forhold til de forløb hvor deltagerne skal tage udgangspunkt i selvoplevede kommunikationssituationer, har vi afprøvet skabeloner hvori deltagerne

Læs mere

I patientens fodspor. Introduktion

I patientens fodspor. Introduktion I patientens fodspor Version nr. 1, 11. juli 2011 Side 1 af 2 Introduktion Formålet med at gå i en patients fodspor er, at en sygehusledelse får indblik i, hvordan mødet med sygehuset opleves ud fra patienters

Læs mere

Bestyrelserne i front for kvaliteten. - Regionale møder 2016

Bestyrelserne i front for kvaliteten. - Regionale møder 2016 Bestyrelserne i front for kvaliteten - Regionale møder 2016 Agenda 13.00 Velkomst 13.05 Bestyrelsernes placering i uddannelsespolitikken - implementering af reformer og forbedring af kvaliteten på institutionerne

Læs mere

PSYKISK APV PÅ AU. Temamøder for AMO, SU og HR 17.-31. januar 2013, Aarhus, Emdrup og Foulum

PSYKISK APV PÅ AU. Temamøder for AMO, SU og HR 17.-31. januar 2013, Aarhus, Emdrup og Foulum AARHUS UNIVERSITET JANUAR 2013 PSYKISK APV PÅ AU Temamøder for AMO, SU og HR 17.-31. januar 2013, Aarhus, Emdrup og Foulum Karina Krogsdal-Wogensen Karin Rosengaard Pedersen Iben Albæk Skrydstrup Lars

Læs mere

Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer?

Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer? 9. MØDEGANG Bevægelse Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer? At arbejde med bevægelse i en hverdagsramme At blive bevidst om forskellene på at gå alene og sammen med

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

I nogle kirker er der forskellige former for kurser eller møder for forældre til døbte børn, og det kan give inputs til at forstå både dåben og

I nogle kirker er der forskellige former for kurser eller møder for forældre til døbte børn, og det kan give inputs til at forstå både dåben og Indhold Forord 7 At få børn at blive forældre 11 At vælge på barnets vegne 19 Praktiske ting forud for dåben 29 Dåben i kirken 35 At oplære sit barn i kristen tro 67 Forældre forbilleder 95 Til videre

Læs mere

1. Læsestærke børn i Vores Skole

1. Læsestærke børn i Vores Skole 1. Læsestærke børn i Vores Skole Vores forældre kan lære at styrke børnenes læsefærdigheder Forældre kan bruges endnu mere til at fremme børnenes læsefærdigheder. Vi kan give dem gode råd og brugbare redskaber

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Guide til måling af social kapital 2016

Guide til måling af social kapital 2016 Guide til måling af social kapital 2016 Indhold Introduktion til måling af Social Kapital i Høje-Taastrup Kommune 3 Proces for måling af Social Kapital 2016 4 Før måling leders rolle 5 Tjekliste før målingen

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde Tale af Jane Findahl Ref. Sae/jbs Side 1/11 Anledning Børnetopmøde 2012 Dato 2. februar 2012 Sted Aalborg Kl. 10.08 10.20 Titel Taletid 8-9 minutter Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg,

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL DESIGN TO IMPROVE LIFE-KOMPASSET

KORT INTRODUKTION TIL DESIGN TO IMPROVE LIFE-KOMPASSET KORT INTRODUKTION TIL DESIGN TO IMPROVE LIFE-KOMPASSET DESIGN TO IMPROVE LIFE KOMPASSET DESIGN TO IMPROVE LIFE-KOMPASSETS NIVEAUER BRUGERE OG MÅLGRUPPER DE FIRE FASER FORBERED / FORSTÅ / FORMGIV / FÆRDIGGØR

Læs mere

Negativ social arv i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer

Negativ social arv i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Negativ social arv i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Middelfart Gymnasium, 26.august 2010 Lars Ulriksen Christine Holm Aase Bitsch Ebbensgaard Dias 1 Formål med mødet Når dagen

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Vendeleg. Fire stationer NANO BASKET NANO BASKET. Deltagere Alle.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Vendeleg. Fire stationer NANO BASKET NANO BASKET. Deltagere Alle. Nr.10328 Nr.10327 Alder: 3-6 år - Tid: 20 min. Vendeleg Fire stationer - Dribl 10 gange med højre og 10 gange med venstre. Alle. Leg og løb. A4 ark med en stjerne på, kegler eller andet der kan væltes

Læs mere

1. RETTEN TIL... Læringsmål. Beskrivelse. Fag og emner. Færdigheds og vidensområde. Tid. Materialer

1. RETTEN TIL... Læringsmål. Beskrivelse. Fag og emner. Færdigheds og vidensområde. Tid. Materialer 1. RETTEN TIL... Fra sex & samfunds oprindelige øvelser: Retten til mig (Myter om kroppen, side 11). Retten til kærlighed (Kærlighed, venskab og familie, side 10). Seksuelle rettigheder (Sex, seksualitet

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Netværksrådslagning. - en mulighed for mennesker, der befinder sig i en svær livssituation

Netværksrådslagning. - en mulighed for mennesker, der befinder sig i en svær livssituation Netværksrådslagning - en mulighed for mennesker, der befinder sig i en svær livssituation HVAD ER netværksrådslagning? Netværksrådslagning er et møde, hvor familie, venner og bekendte til et menneske,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI Leder- AkAdemiet - i samarbejde med DIF og DGI En stærk forening med en god leder DIF og DGI har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor har vi sat os det mål, at der

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson Den koordinerende indsatsplan Informationspjece til fagperson Tovholder Fagpersonen er tovholder på forløbet med en koordinerende indsatsplan og sikrer i samarbejde med borger, pårørende og relevante fagprofessionelle,

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER INKLUSIONS- FORTÆLLINGER ET FOKUS PÅ MILJØ OG SAMSPILSPROCESSER Det enkelte barns læring og deltagelsesmuligheder Institutionsmiljø: Samarbejde om organisering af pædagogisk praksis Faglighed: Børnesyn

Læs mere

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole ledelsesgrundlag 2 ledelsesgrundlag 2008 s ledelsesgrundlag Ungdomsskolens ledelsesgrundlag er et udtryk for de forventninger, du som medarbejder kan have til din leder. Det er udarbejdet i fællesskab

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

[ Du er helt enestående ]

[ Du er helt enestående ] 12 / DU ER HELT ENESTÅENDE / SIDE 1 AF 7 [ Du er helt enestående ] et med aftenen At hjælpe de unge til at holde op med at sammenligne sig med andres eller egne falske forventinger At hjælpe dem til at

Læs mere

Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier

Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier 1 Program God kommunikation se sagen fra flere sider! Relationer hvordan skaber I et konstruktivt og givende samarbejde? Regler om: samarbejde

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 3. februar 2014 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 29.

Læs mere

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Den 1. oktober 2010 er der trådt en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. Det er reglerne omkring sikkerhedsorganisationen der ændres. Det har betydning for den måde arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Lund Børnehus SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Kære forældre Vi vil med denne sprog folder give inspiration til hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sit sprog. Sprog

Læs mere

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? DU SÆTTER AFTRYK Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? #OPPORTUNITYISNOWHERE Hvad står der? Opportunity is now here

Læs mere

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning MED-aftale Midtjysk Brand og Redning April 2016 Forord: Denne aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og gælder for alle ansatte i MJBR. MED-aftalen er et vigtigt

Læs mere

Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab. Manual

Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab. Manual Introduktion Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab Manual Kompetenceafklaringsredskabet er skabt og produceret i løbet af 2013-2015 som et samarbejdsprojekt

Læs mere

Ishøj Kommune Strandgårdskolen

Ishøj Kommune Strandgårdskolen Ishøj Kommune Strandgårdskolen Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj Telf. nr. 4373 5861 Fax. nr. 4373 1269 Kontortid kl. 8.00-15.30 fredag 8.00-15.00 Skolebestyrelsesmøde Ishøj. Den. 21. august 2015 Dato: Torsdag

Læs mere

Raketten - klar til folkeskolereformen

Raketten - klar til folkeskolereformen Ringetider 1. time 8.00-8.45 2. time 8.45-9.30 Pause 3. time 10.00-10.45 4. time 10.45-11.30 Pause 5. time 12.00-12.45 6. time 12.45-13.30 Pause 7. time 13.45-14.30 Raketten - klar til folkeskolereformen

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Hvad er filosofisk coaching?

Hvad er filosofisk coaching? Indsigt, forståelse, refleksion, innovation. Hvad er filosofisk coaching? 1 Kontaktoplysninger: Visbjerg Hegn 14 830 Mårslet 980-8558 el. 86-6180. www.filosofiskvejleder.dk Læs på vores blog om aktuelle

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Kreativitet. Velkommen. Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var..

Kreativitet. Velkommen. Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. 1 Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Øget leveringssikkerhed i AMU

Øget leveringssikkerhed i AMU Øget leveringssikkerhed i AMU 28. januar 2013 MOM/NES Formål med dette notat IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden

Læs mere

Livsstilscafe Brevforslag

Livsstilscafe Brevforslag LIVSSTILSCAFE BREVFORSLAG Deltager Henviser Egen læge Livsstilscafe Brevforslag Deltagerbrev 1 Afklarende samtale Invitation til samtale Afklarende samtale i Deltagerbrev 2 Kursusstart Kursusindkaldelse

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Inspiration til brug af mapop i din læringsmålstyrede undervisning

Inspiration til brug af mapop i din læringsmålstyrede undervisning Inspiration til brug af mapop i din læringsmålstyrede undervisning Dette er en hjælp til dig der gerne vil bringe mapop ind i din læringsmålstyrede undervisning. Vi tager udgangspunkt i Læringsmålstyret

Læs mere

Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og

Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og efterfølgende revideret i 2012 og 2015. SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I

Læs mere