Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00."

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim Jacobsen, LO Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro Aalborg Init.: ME Jesper F. Clausen, LO Michael Klitgaard, Erhvervsrådet Allan Harbo, Kooperationen Anders Dahl, DH Jonna Thomsen, PLO Peter Thomsen, VEU-Center Aalborg/Himmerland Rafi Rahimzai, Integrationsrådet Dan Oxholm, A-kasserne Lene Lykkegaard, Business Aalborg Mai-Britt Iversen, Aalborg Kommune Jesper Dahlgaard, Jobcenter Aalborg Morten Erbs, Jobcenter Aalborg (referent) Afbud Rikke Thomsen, Erhverv Norddanmark Ivan Ziegler, LO Poul Buus, FTF Stig Magnussen, AC Tonny Skovsted Thorup, Business Aalborg Sagsnr./Dok.nr /

2 1. Velkomst & præsentationsrunde Jesper Dahlgaard bød velkommen og medlemmerne præsenterede sig. 2. Godkendelse af dagsorden Jobcenter Aalborg indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. Godkendt. 3. Godkendelse af forretningsorden Bilag: Udkast til forretningsorden Jobcenter Aalborg indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender udkast til forretningsorden. Der er vedlagt udkast til forretningsorden. Der gøres opmærksom på følgende: Der lægges op til, at det vælges en formand, som fungerer som mødeleder mv.(jf. 3). At dagsorden og mødemateriale fremsendes pr. e-post. Jesper Dahlgaard orienterede om formålet og opgaverne i rådet. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har besluttet, at der af overførselsmidler fra 2014 afsættes kr. til en pulje med forsøgsmidler. Mødetidspunktet blev drøftet. Det ønskes, at møderne afholdes fra kl Konstituering Jobcenter Sekretariatet indstiller, at det Det Lokale Beskæftigelsesråd konstituerer sig Jævnfør forretningsordenen lægges der op til, at det vælges en formand, som fungerer som mødeleder mv. Kim Jacobsen blev valgt som formand for en 2-årig periode. 5. Orientering om udviklingsprojekt vedr. øget virksomhedsvendt indsats Jobcenter Sekretariatet indstiller, at det Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til orientering Jobcenterchef Jesper Dalgaard orienterer om et udviklingsprojekt, der er iværksat i Jobcenter Aalborg med henblik på at sætte et markant større fokus på den virksomhedsvendte indsats både i forhold til at servicere virksomhederne og at få tænkt aktivering i virksomheder ind i flere aktiveringsforløb. Jesper Dahlgaard orienterede om udviklingsprojektet. 2/5

3 Der blev fra Det Lokale Beskæftigelsesråd peget på følgende opmærksomhedspunkter: Ved en øget anvendelse af placeringer skal jobcentret være opmærksom på, om den pågældende virksomhed har placeringer fra andre jobcentre, således at det sikres, at virksomhederne ikke får flere i praktik eller løntilskud end reglerne giver mulighed for. Der skal være et konkret formål med den enkelte placering, og fokus skal være på den indsats, der virker. Det er forskellige ting, der virker for forskellige målgrupper. Der er behov for fokus på en indsats for de, der er på vej væk fra en branche i nedgang hvor skal de finde fremtidige jobmuligheder? Fokus på virksomheder, der har en social profil. Med udsigt til manglende faglært arbejdskraft, bør der kigges på, hvordan faglærte, der i øjeblikket arbejder i ufaglærte jobs, kan motiveres til at vende tilbage til deres oprindelige fag. Jesper Dahlgaard kvitterede for bemærkningerne. Rådet vil løbende blive orienteret om udviklingen i projektet. 6. Erhvervsplan Bilag: Jobcenter Sekretariatet indstiller, at det Det Lokale Beskæftigelsesråd tager Erhvervsplanen til orientering Lene Lykkegaard, Business Aalborg, orienterer om Erhvervsplan Erhvervsplan har overskriften Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplanen tager afsæt i en vision om, at Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig videns- og industriby. Aalborg vil understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og være en moderne industriby, hvor viden og forskning nemt omsættes til nye produkter og forretningsmodeller. Erhvervsplanens overordnede mål er at skabe vækst og arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. I Erhvervsplanen er der opstillet to konkrete måltal, som skal fungere som pejlemærker for Aalborgs erhvervsindsats: Mål 1. Flere arbejdspladser Målet er, at der skabes flere arbejdspladser, så der i Aalborg Kommune er arbejdspladser i Der skal skabes og fastholdes videns-, service- og produktionsarbejdspladser, og arbejdspladser i både styrkepositionerne og i andre brancher. Mål 2. Mere værdi pr. medarbejder Målet er at øge værdiskabelsen pr. medarbejder, så virksomhederne skaber en højere merværdi pr. medarbejder. Målet er en vækst på 10% i værditilvæksten pr. medarbejder indtil Aalborg Erhvervsråd foreslår med Erhvervsplanen en helhedsorienteret erhvervsstrategi, hvor klynger, tiltag og aktører spiller positivt sammen. Erhvervsrådet har formuleret en Erhvervsplan, der tager udgangspunkt i Aalborgs DNA og eksisterende styrker. Hvad er nyt? Erhvervsplan adskiller sig fra den seneste Erhvervsplan på følgende punkter: Vision om Aalborg som Videns- og Industriby Der er en tendens i Danmark mod reindustrialisering og en erkendelse af, at vi ikke kan leve af viden og forskning alene. Erhvervsrådet vil med den nye Erhvervsplan pointere, at Aalborg er en moderne industriby, der evner at koble viden og produktion sammen og skabe nye produkter og forretningsmodeller. Aalborg er og skal forblive en specialiseret, videntung og energieffektiv industriby. Og samtidig med at være industriby, skal Aalborg også fortsat være en vidensby, en kulturby, en 3/5

4 uddannelsesby mv. Visionen er, at Aalborg skal rumme at være flere byer på én gang og evne at få dem til at spille sammen. Aalborg som SmartCity I den nye Erhvervsplan prioriteres en indsats for Energi, Bæredygtighed, IKT, Sundhedsteknologi, Logistik mv. og ikke mindst for koblingen af disse styrkeområder. Og det er netop i samspillet mellem disse områder, at grundstenene til en smartere by ligger. Transport og Logistik som ny styrkeposition Energi, IKT, Sundhedsteknologi og det arktiske samarbejde er prioriterede styrkepositioner både i den nuværende og i den nye Erhvervsplan. I den nye er Transport & Logistik formuleret som ny styrkeposition. Dette er begrundet i, at infrastruktur, transport og intelligent logistik som konkurrenceparametre bliver vigtigere og vigtigere for virksomhederne, og ikke mindst, at der i Aalborg er mange stærke virksomheder, der arbejder med transport og logistik, og området vokser. Endelig er transport og logistik en vigtig del af udviklingen af SmartCity Aalborg. Større fokus på synlighed og investeringsfremme Med den nye Erhvervsplan sættes kraftigere ind på en indsats, der skal markedsføre Aalborgs styrker og fastholde og tiltrække investeringer, virksomheder og arbejdspladser til Aalborg. Større globalt udsyn og internationalt fokus Med den nye Erhvervsplan følger en forstærket indsats for at gøre Aalborg til en global by, der i højere grad end i dag favner internationale virksomheder, medarbejdere og studerende. Dertil kommer en målrettet indsats for eksport og globalisering, der skal understøtte virksomhedernes samhandel og samarbejde internationalt. Styrket regionalt samarbejde Med Business Region North Denmark skabes et tættere nordjysk samarbejde for at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse i regionen. Med den nye, stærke Erhvervsplan tager Aalborg regionalt ansvar - også på det erhvervspolitiske område, hvor Aalborg Kommune påtager sig rollen som regional vækstdynamo. Sammenhæng med andre politikområder Erhvervspolitik hænger tæt sammen med andre af kommunens strategier og politikområder. Derfor nævner og afspejler Erhvervsplanen bl.a. kommuneplan, bæredygtighedsstrategi, uddannelsesstrategi og beskæftigelsesplan. Derudover beskriver Erhvervsplanen eksempler på, hvordan kommunen arbejder med bl.a. SmartCity, velfærdsinnovation, industriel symbiose og digitalisering. Lene Lykkegaard orienterede om erhvervsplan Status for tidligere iværksatte initiativer Bilag: Status for praktikpladskampagnen udarbejdet af Aalborg Handelsskole Jobcenter Sekretariatet indstiller, at det Det Lokale Beskæftigelsesråd tager statussen til orientering Der er vedlagt en status for praktikpladskampagnen, der blev gennemført for det tidligere beskæftigelsesråds bevilling. Desuden vil Jobcenter Aalborg give en status for COWIs analyse af udfaldsramte forsikrede ledige. Der var et ønske om konkret at få opgjort, hvor mange praktikpladser, som kampagnen har resulteret i. Sekretariatet kontakter projektet med henblik på at få det belyst. 4/5

5 Derefter blev praktikpladsproblemstillingen generelt diskuteret. Der var et ønske om at få et overblik over dels hvor der i dag er praktikpladser og dels, hvor der er behov for det. Det var et ønske om en oversigt på virksomhedsniveau med angivelse af hvor mange praktikpladser virksomhederne har. Jobcenter Aalborg vil samarbejde med Business Aalborg om at skabe et overblik, da flere praktikpladser også er et indsatsområde for Erhvervsrådet. 8. Forslag til mødeplan Der foreslås, at der afholdes møder på følgende tidspunkter: 9. juni kl oktober kl december kl Det ønskes, at møderne ikke starter før kl , og der var et ønske om at finde en ny dato i stedet for d. 9. juni. 9. Eventuelt Det blev foreslået, at der på møderne fremover orienteres fra Beskæftigelsesudvalgets møder. Desuden blev det foreslået, at der indgår et fast punkt vedr. opfølgning på tidligere behandlede sager. Der blev spurgt ind til Kaffe Fair projektet i Hammer Bakker, hvor en følgegruppe blev efterlyst. 5/5

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: 11-05-2011 Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere