Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds"

Transkript

1 Årsbrevet 2010 Først vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. First, we wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. We had used Google translate, for translting this letter of the year And then tried to find e.g. obvious errors in the text, If the translation is obvious therefore you also have the Danish original text to compare with. Niels startede året med et Webshop kursus, det var noget som han fik gennem A-kassen, udover at lære lidt mere om hjemmesider, så var tanken også at vi skulle have renoveret vores hjemmeside og det blev også lavet i løbet af foråret, men så fik vi tilbagemeldinger fra brugere af hjemmesidens gamle udseende at de var bedre tilfredse med den gamle, og så måtte vi lave det sådan at den gamle også bliver opdateret sammen med den nye, så der er link fra den ene til den anden, så alle brugere kan vælge frit. Niels started the year with a Webshop course, it was something he got through the A box, in addition to learning more about websites, so the idea was also that we have renovated our website it was also made in During the spring, but then we got feedback from users of the site's old appearance that they were more satisfied with the old, and so we had to make it, so that the old also gets updated with the new, so there are links from one to the other, so all users can choose freely. I de uger i januar-februar fik vi også et ordentligt læs sne, og kommunerne havde ikke råd til at rydde vejene, så det var frygteligt at køre rundt i. During the weeks in January-February we also got a decent read snow, and municipalities could not afford to clear the the road, so it was terrible to drive around in. 31. januar havde vi fået et pænt pulver sne. 31. January we had a nice powder snow. Bodil startede igen op på Allerød Senior-IT som medinstruktør på 2 begynderhold, Begynder EDB og Begynder Slægtsforskning. Bodil started back up at Allerød Senior IT as co-director at the 2 beginner classes, Beginner Computer and Beginner Genealogy. Vores foredrag var der også lidt gang i, nemlig 26. januar holdt Niels foredrag Lægdsruller, hvordan bruger vi dem i Vestegnens Slægtshistoriske forening, Glostrup. Our talks/ lectures were also a little go on, namely 26th January met Niels lecture "Lægdsruller (military recruitment protocol) how we use them" in Vestegnens Family History Society, Glostrup. 3 miles West of Copenhagen. Først i marts var vi til 50 års fødselsdag, det var Bodil fætter Kim der havde inviteret. Op til den weekend han havde valgt til festen, havde Kong Vinter lige pudret landskabet med et pænt lag sne. Vi havde slået os sammen med Bodils Fætter Per og hans kone Gitte, samt 2 fastre Helen og Inge, om at leje os ind på en Bed & Breakfast syd for Skive, så vi havde stuehuset til en gammel gård, det var rigtigt hyggeligt. Only in March we were at the 50th birthday it was Bodil cousin Kim who had been invited. Up to the weekend he had chosen the party, had just powdered King Winter landscape with a nice layer of snow. We had beaten us with Bodil's cousin Per and his wife Gitte, and 2 aunts Helen and Inge whether to hire us on a Bed & Breakfast south of the washer, so we had room house to an old farmhouse, it was really nice. Side 1 af 12

2 Kims gamle orkester Golden Inspiration var også blevet samlet i dagens anledning. Og de 3 Jacks fra Sjælland havde på turen fra Glumsø til Skive, indstuderet en 4 Jacks sang som de udførte under festen. Kim's old band "Golden Inspiration" had also been assembled for the occasion. And the "3 Jacks from Sealand" had on the trip from Glumsø to Skive, rehearsed a "4 Jacks" (4 Jacks was a Danish Orchester I the early 60 s) song as they performed during the party. Bodil holdt foredrag i DIS-Faxe, Haslev 10. marts, det var Fæstebønder, dem har vi alle relationer til, der var stor tilslutning, så det var rigtigt dejligt at holde foredrag med så mange interesserede deltagere. Bodil lectured in DIS Faxe Haslev 10th March, it was the "peasants, the ones we all have relationships with," there was wide support, so it was really nice to speak with as many interested participants. Sidst i marts var vi igen i Jylland, denne gang var det vores årlige Arkiv ferietur til Landsarkivet i Viborg. Vi startede ud med køre til Ikast for at besøge Niels moders fætter Orla (85) og hans kone Ruth. Orla har været Redaktør på avisen Aktuelt i Nykøbing Sj. Omkring 1965, der kørte Niels med aviser og var lidt kontorbud en tid. Vi havde en hyggelig eftermiddag, og Ruth viste os en slægtsbog hendes far havde lavet, den fik vi lov at låne til ugen efter, for så kunne vi komme forbi og aflevere den på vejen hjem. Medens vi var i Viborg skannede Niels bogen, og har efterfølgende renskrevet den, så der kan laves en lille folder/cd af billederne, til interesserede i familien. In late March we were back in Jutland, this time it was our annual vacation to Archives Regional Archives in Viborg. We started out with running for Ikast to visit Niels' mother's cousin Orla (85) and his wife Ruth. Orla has been editor of the newspaper Aktuelt in Nykøbing Sj Around 1965, which drove Niels with newspapers and was a little messenger a time. We had a nice afternoon, and Ruth showed us a family book her father had produced. We were allowed to borrow for the week after so we could come by and drop it on the way home. While we were in Viborg Niels scanned the book and the subsequent transcription of it, so to make a small booklet / CD of the pictures to interested in the family. Som sagt kørte vi til Viborg og sad på Landsarkivet og nørdede frem til fredag eftermiddag, hvor vi kørte til Skanderborg og besøgte Lena og Jesper. Vi havde et par hyggelige dage. Hvor vi både var ude at se på en Scooter til Lena, så hun lettere kan komme frem og tilbage fra den hest som hun rider på, og på Asger Jorn museet i Silkeborg. As I said we went to Viborg and sat at the National Archives and geeky until Friday afternoon when we drove to the Scanderborg and visited Lena and Jesper. We had a few fun-straight day. Where we all went out Side 2 af 12

3 to look at a scooter to Lena so she can easily get back and forth from the horse she rides on. Then to the Asger Jorn museum in Silkeborg. Asger Jorn ( ) is a famous painter, making abstract nonfigurative pictures and sculptures Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds Søndag formiddag kørte vi videre til Skibbild, hvor vi havde lavet en kaffe aftale med Helle, hun er datter af en af Niels s kusine Iben. Der fik vi snakket familie og set en masse gamle billeder, og ligeledes fik vi skannet en del billeder. Det var sjovt at møde den side af familien som Niels aldrig har kendt ret meget til. Han har talt om, at når han går på efterløn, så skal vi prøve at se om vi kan komme til at besøge så mange som muligt af hans fætre/kusiner og deres efterkommere. Så han kan få sat lidt mere styr på Lokomotivfører Christen Nielsens efterkommere. Sunday morning we drove to Skibbild where we had made a "coffee agreement with Helle, she is the daughter of one of Niels's cousin Iben. There, we talked family and saw a lot of old pictures, and also we had scanned a few pictures. It was fun to meet the side of the family as Niels had never known much about. He said that when he goes on early, so we must try to see if we can come to visit as many as possible of his cousins and their descendants. So he can get a little more grip on Train Christian Nielsen descendants. I foråret var vi også meget kulturelle, med teater oplevelser; Mary Poppins på Det Ny Teater, My Fair Lady på Det Kgl. Teater og så med HNG i Ulvedalene til Det Kongelige Teaters opsætning af De tre Musketerer. Det var nogle virkeligt godt spillede forestillinger. In spring, we were also very cultural, with theatrical experiences, "Mary Poppins" at the New Theatre (Det Ny Teater), "My Fair Lady" at the Royal Theater (Det Kongelige Teater) and then with HNG (our gascompagny has bought show from the Royal Theater) in Ulvedalene to "The Three Musketeers". It was some really good play ideas. Kenzo, Jesper og Lena havde slået deres fødselsdage sammen, så det passede med at alle som skulle med kunne komme, for der er jo en rimelig lang køretur tur/retur far Allerød til Skanderborg, så det er ikke lige en tur der bliver kørt så ofte og især ikke på en dag. Men vi havde en fin dag, hvor de havde lavet Brunch. Kenzo, Jesper and Lena had beaten their birthdays together, so it suited to all who were with could come, for there is a reasonable long drive round trip father Allerød to Skanderborg (300 Km + bridge ticket (DKK 200), each way), so it's not just a trip that is run so often and especially not in a day. But we had a fine day when they had made brunch. Jesper, Lena med Caroline 1. Lars Amalie, Laila, Bodil Niels med Kenzo Side 3 af 12

4 15. april 2010, Askeskyen fra Island så vi ikke meget til, selvom man skulle kunne se det ved solnedgang, i flg. DMI.dk. Så vi prøvede om det var muligt at få et solnedgangsbillede taget i vores egen have. 15. April 2010, the ash cloud from the Island so we will not really notice, though one could see it at sunset, in the following DMI.dk. So we tried whether it was possible to get a sunset picture taken in our own garden. I April var vi på Koldinghus, til generalforsamling i DIS-Danmark, og i den forbindelse var der også en rundvisning på Koldinghus. Der var et par spændende udstillinger om gækkebreve og Bindebreve samt adelsdragter. Og ikke at forglemme den permanente legetøjsudstilling oppe i tårnet. In April we were on Koldinghus to DIS Denmark annual general meeting. And in this context there was also a tour of Kolding. There were a couple of interesting exhibitions on snowdrop letter and Tie Letters and nobility suits. And not to forget the permanent toy exhibition up in the tower. Vi var i maj inviteret til Søborg, hos en af Niels s grandkusine, Lizzie, på hans mormors side. Her kom et par andre grand-kusine/-fætter (Lene og Mogens). Så der blev virkeligt fortalt om familien fra Nakke Lyng, Rørvig, Lumsås, Højby og Nykøbing. Det nåede at blive en lang dag, for tiden løb bare der ud af og pludselig var de nær midnat. Men inden vi kørte hjem hver til sit, aftalte vi at skulle mødes igen, hos Lene i Vipperød den 20. juli, for det passede med at der var Lizzie og Mogens i deres sommerhuse på Gudmindrup Lyng i Odsherred. We were invited in May to Søborg, from one of Niels's great-cousin, Lizzie, at his grandmother's side. Here came a couple of other grand-cousins (Lene and Mogens). So there was really told about the family from the Nakke Lyng, Rørvig, Lumsås, Højby and Nykøbing. It got to be a long day, because time just ran. And suddenly they were near midnight. But before we went home their separate ways, we agreed to was to meet again at Lene in Vipperød, 20 July because it fit with that there was Lizzie and Mogens in their weekend cottage at Gudmindrup moor, Odsherred. 26. juni var vi inviteret til Familien Hedemand sommerfest i Holbæk, det var Niels s moders fætter Ernst Hedemand der igen i år lagde hus og have til en fantastisk hyggelig havefest. Vi mødte en masse af den side af Niels s slægtsside, der var kun eet par Niels kendte i forvejen + et par stykker som han havde haft talt med i telefon, omkring slægtsdata til den slægtsbog folder han havde lavet til selve dagen. Den store Efterslægtstavle som han havde lavet over sin Oldefader Niels Martin Jensen Hedemanden på Nakke Lyng, den blev studeret meget i løbet af dagen, samt den folder som han havde lavet til sig selv, til at rette data og andre oplysninger i, den roterede livligt rund ved bordene. Alle, ja selv de unge var meget interesseret i at han fik de rigtige data ind i slægtsdatabasen og dermed til slægtstavlen. Så nu har han registreret over 280 efterkommere + deres ca. 140 ægtefæller. Men der er stadig mange at finde frem til. Det må vente til han går på efterløn til sommer. Side 4 af 12

5 26. juni we vere Invited the "Familien Hedemand" sommerparty in Holbæk, It was Niels's mothers cousin Ernst Hedemand there again this year has opned his house and garden to a fantastic gardenparty. We met a lot of the side of Niels's relatives, only a few persons Niels knew already + a few which he had had Stairs with in the phone, about genealogy data to the "slægtsbog mappe he had lavet to selve day. The huge Descendants Plate which he had made of his great-grandfather Niels Martin Jensen "Hedemanden the Nakke Lyng" (Heath man at Nakke moor), the booklet was studied very much, during the day, and the booklet who he had made to themselves, that they also correct data and other informations, so I got a lot of new data. The booklet went for hand to hand during the day at the tables. Allso the young one was very interesseret i på he won de right data ind i slægtsdatabasen and dermed to slægtstavlen. So now has he registered over 280 descendants + their about 140 spouses. But there are still many persons to find. Most have to wait to he goes on efterlønnen next Sommer.( efterløn= [pension benefits payable between early retirement and normal retirement pension]) Steffen og pigerne (kusinerne) Simone Hedemand T og Simone Hedemand J. gav et par sange, og dagen igennem spillede Steffen hyggemusik, og det er han hamrende god til, og synger også godt. Steffen and the girls (cousins) Simone Hedemand T and Simone Hedemand J. gave a few songs, and through day played Steffen Background Music, and he does it well, and sing also well. Sidste uge i juni kom tømreren som aftalt og skifte vores hoveddøre i, vi havde bestilt de nye hoveddøre i april måned. De nåede lige at blive færdige med at montere dørene, inden vi fik sommerferiegæster 5. juli, nemlig Nisa, Lara, Judith og Bo. Der gik kun lidt koks i brevindkastet som vi havde bestilt, det kunne fabrikken ikke lige finde ud af at levere det rigtige, så det blev sidst i august før brevindkastet var lavet som vi havde bestilt. Men nu er vi meget glade for vores nye og meget mere sikre døre. Last week in June came the carpenter, as agreed, and change our main doors, we had ordered the new front doors in April. They just managed to finish fitting the doors before we got summer travelers 5th July, namely Nisa, Lara, Judith and Bo. It only took a little coke in letterbox as we had ordered, the factory could not quite figure out how to deliver the right things, so it was late August before letterbox was made as we had ordered. But now we are very happy with our new and more secure doors. Bo skulle arbejde Microsoft i Vedbæk, de første 2 uger af deres ferie, så han tog af sted til hver morgen, hvorefter alle tøserne hyggede sig. Niels havde sørget for at afvikle noget ferie i de første uger af de var hjemme, og hvor de var her. De var blevet arrangeret sådan at Jan og Dorthes campingvogn stod på vores egen lille P-plads, så kunne Pigerne sove på lagret Judiths gamle værelse, og så boede Judith og Bo i campingvognen. Side 5 af 12

6 Og så var der ikke noget med hvornår børnene gik i seng, så det ikke var sådan at de skulle ligge uden ved vejen. Bo had to work in Microsoft Vedbaek the first 2 weeks of their vacation, so he went to every morning that "all girls" enjoyed themself. Niels had taken care to settle any holiday during the first week of being at home, and when they were here. They had been arranged such that in January and Dorthe caravan standing on our own little parking space, so the girls could sleep on the "dumped " Judith's old room, and then lived Judith and Bo in the caravan. And then there was nothing to do with when the children went to bed, so it was not such that they should be out by the road En dag i Pigernes sommerferie tog vi dem med til Hillerød. Vi var forbi Faverholmvænget for at se om Lara kunne huske noget fra hendes barndom der, hun var jo kun 3 år da de flyttede til Seattle, men det var meget lidt. Så kørte vi til Frederiksborg Slot og Barokhaven. Det var der mere oplevelse i. f.eks. så var der et lille dyr på træet, det var meget spændende, det skulle de se nærmere på, og pludselig fløj det eller faldt det til jorden, væk var det i hvert fald. Sjovt at se deres koncentrerede interesse. Og så blev der lige sluttet af med en is i Slotsgade. A day in the girls' summer vacation, we took them to Hill. We were passing Faverholmvænget to see if Lara could remember anything from her childhood that she was only 3 years when they moved to Seattle, but it was very little she remembered. Then we drove to Frederiksborg Castle and the Baroque Garden. That was more experience in. e.g. then there was a small animal on the tree, it was very exciting, it had to look at, and suddenly it flew or fell to the ground, away it was, anyway. Fun to watch their concentrated interest. And then were just joined by an ice cream in Slotsgade (Castle Street). Så er der gang i Frisørsalon Anemonevej (Billeder fra forskellige dage året igennen) Then there is the time in "Hair Salon Anemonevej" (Bodil cut only the family, at our home, but vi call it Salon Anemonevej" ved the children phone, asking for time to be cut) (Pictures from various days of the year again) Bodil Marius Nicolaj Nisa Lara En dag havde vi aftalt med Jan og Marius at tage på en lille udflugt til Legetøjsmuseet i Kvistgård, og videre til Kronborg. Judith og Bodil havde lavet madkurv med frokosten, så det blev en rigtig udflugt. One day we had agreed with Jan and Marius to go on a little trip to the Toy Museum in Kvistgård, and on to Kronborg. Judith and Bodil had made picnic basket lunch, so it was a great outing. Side 6 af 12

7 Da Nicolaj ikke kunne gå på det tidspunkt, var han blevet afleveret i Dagpleje, så han må have turen til gode til en anden gang. Since Nicholas could not walk at that time, he had been handed in Day Care, so he must have the trip to the good at another time. På Legetøjsmuseet var det nok de store børn der fik den største oplevelse, med genkendelsens glæder. De 3 børn syntes også det var meget sjovt, men der var så meget at kikke på at de var her og der, og kom og se. Det bliver sjovt at gentage denne udflugt om 5-10 år igen, så tror vi at børnene får meget mere ud af det. At the Toy Museum, it was probably "the big kids" who got the most experience with the joy of recognition. The 3 children also thought it was very fun, but there was so much to look at that they were here and there and "come and see ". It will be fun to repeat this trip again in 5-10 years, we believe that children get much more out of it. Judith, Lara, Nisa Marius Jan,Bodil. Lara, Nisa Marius Jan,bagved Niels og Bodil. I forbindelse med Bodils fødselsdag havde Judith inviteret sine søskende til at komme og hilse på dem medens de er hjemme. For Judith og Bo havde faktisk travlt medens de var hjemme. Der var så mange der skulle besøges. In the case of Bodil's birthday Judith had invited his siblings to come and greet them while they are at home. Judith and Bo were actually busy while they were in Denmark. There were so many who had visited, both families Judith at Zealand, Bo at Jutland. Jørgen, Niels, Lars Bo Jens, Anne Laila, Judith, Bodil med Caroline II, Josephine Louise, Christina Amalie, Nisa, Emil, Lara, Frida Side 7 af 12 Niels Bodil med Caroline II, Josephine Louise, Frida Amalie Nisa, Emil, Lara

8 Caroline I og Caroline II Det lykkedes ikke at samle alle Bodils 4 børn med familier, da Jan og Dorthe med børn var på ferie i Sverige, men det er jo svært at få samlet hele styrken på samme tid. Udover dem kunne Lena og Jesper heller ikke komme, men Lars og Laila og børnene kom, så både 2005 og 2009 børnene kunne lege sammen. Og det var sjovt at se alle børnebørnene, hvordan de kunne lege sammen. Failed to gather all Bodils 4 children with families since Jan and Dorthe with children were on holiday in Sweden, but it is difficult to gather all the strength at the same time. Besides them was Lena and Jesper did not come, but Lars and Laila and the children came, so both 2005 and 2009, children could play together. And it was fun to watch all the grandkids how they could play together. På selve fødselsdagen, som var en hverdag, havde vi hentet Bodils far og Tove på plejehjemmet, On the actual birthday, which was a weekday, we had downloaded Bodil's father and Tove at the nursing home, Bodils far (91) Benny, hans veninde Tove (80) Bodil's father Benny (91), his girlfriend, Tove (80) Benny med børn, børnebørn og oldebørn Benny with children, grandchildren and great grandchildren Lara og Nisa hyggede sig med Dukke Kirsten. Bodil har fået den af sin Faster Inge, som fik den som ca. 3-4 årig, af hendes faster Agnes der havde den med hjem fra Amerika. Lara and Nisa relaxed with doll Kirsten. Bodil got it from her Aunt Inge, who received it as approx. 3-4 year old of her aunt Agnes who had the trip home from America (Agnes emigrated to America around 1915) Amalie og Caroline havde også slået deres fødselsdage sammen, nu de ligger så tæt op ad hinanden, så vi var til fødselsdag i Køge. Og Amalie og Laila Blomsterberg havde lavet lagkage mm. Amalie and Caroline had also beaten their birthdays together, now they are so close together, so we were at a birthday party in Køge. And Amalie and Laila "Blomsterberg" had made pie, etc. ( Blomsterberg is a TV pastry chef) Side 8 af 12

9 I september havde vi bestilt en ferie til Wien og Budapest med Gislev Rejser. Det var en god tur, skønt vejret ikke lige helt var med os, men heldigvis var vi dog så heldige vejret på de ture hvor vi skulle ud og se noget. Det gik med overskyet og små regn når det var byture. Måske kan billederne fortælle mere end tusinde ord. In September we had booked a holiday to Vienna and Budapest with Gislev Travel. It was a good trip, although weather is not quite right was with us, but fortunately we were however fortunate the weather on those trips where we were going out to see anything. It went with overcast and "small rain" when it was city tours. Maybe the pictures can tell more than thousand words. Budapest Dejlige friske hyggelige rejse fæller. Beautiful fresh pleasant traveling companions WIEN, der var så meget at se, og vi havde en masse billeder med hjem, og hvilke skal man vælge ud af flere hundrede billeder. Prøver at få lavet en lille ferie hjemmeside VIENNA, there was so much to see and we had a lot of pictures to take home and what to choose out of several hundred images. Try to make a small holiday site, Side 9 af 12

10 Spisning før vi skulle til koncert. Mozart og Strauss koncerten på Hofburg i Wien Hundertwasser bygningen og herre toilettet og et af bordene i restaurant på Hundertwasser museet. Hundertwasser building and gents and one of the tables in the restaurant at the Hundertwasser museum. Jo vi havde en rigtig godt ferie til Wien og Budapset. Yes, we had a great holiday to Vienna and Budapset Niels var kommet ud i en jobpraktiv / aktivering i et EL-firma i Herlev, som skulle efterfølges af et halvtårs Løntilskudsjob. Det viste sig at der ikke var så meget kontorarbejde som forventet, og havde ikke tydeligt nok udtrykt at EL-arbejde og kulde og træk og tunge løft, ikke var særligt godt for hans slidgigt ramte knæ. Niels var nok også lidt for fleksibel i jobpraktik perioden, for han lavede lidt af alt muligt, for tiden mellem de få kontoropgaver han kunne finde skulle gå med et eller andet fornuftigt, så han lavede et par reoler som manglede at blive lavet på lagret. Og så var han med lærlingene ude og se på nogle opgaver, men det troede chefen pludselig at Niels kunne tage ud og lave små El-opgaver. Og da Niels og en lærling blev sendt ud med et køleskab og en opvaskemaskine, Side 10 af 12

11 hvor køleskabet skulle ned i et kælderrum at stå, og opvaskemaskinen skulle op på 2. sal. gik det galt, for da han kom hjem var han totalt smadret i benene, med så store smerter at det ordinerede medicin ikke kunne holde smerterne nede. Så dagen efter hvor chefen ikke dukkede op på kontoret, gik med at surfe på computeren, og tale med sin A-kasse, og mandag da Niels kom på arbejde fortalte han chefen at han kun var der for at fortælle at de fysiske opgaver som chefen troede at Niels kunne lave, kunne han godt glemme og det var kun for at tale direkte med ham at Niels var mødt, ellers ville han blive hjemme på en langtidssygemelding. Og så blev de enige om at da der endnu ikke var underskrevet en kontrakt kunne Niels blive fyret fra dag til dag, det var det som han havde fået at vide fra sin A-kasse. Så han blev opsagt og stoppede 5. oktober. Der kom til at gå næsten en måned før han var nede på ordineret medicinforbrug. Så har den ellers stået på minimum 2 relevante ansøgninger pr. uge, det er ikke lige nogen let opgave. Men nu er der kun 6 mdr. til han kan gå på efterløn. Det glæder vi os meget til. Niels had come out in a jobpraktiv / activation in EL-Company in Herlev, which was followed by a halfyears Wage subsidy. It appeared that there was so much office work as expected and had not clearly enough expressed that EL-working and cold and drafts and heavy lifting was not very good for his arthritis affected knee. Niels was probably a little too flexible in job shadowing period, because he did a bit of everything, for the time between the few clerical tasks he could find to go with something sensible, so he made a few racks as needed to be made on stored. And then he helped the apprentices out and look at some tasks, but the boss thought suddenly that Niels could go out and do small electrical jobs. And when Niels and an apprentice were sent out with a refrigerator and a dishwasher, where the refrigerator should be taken down in a basement room to stand, and the dishwasher should reach second floor. Things went wrong, because when he came home he was totally smashed in the legs/knee, with such great pain that prescription medications could not keep the pain down. So the day after the head did not turn up at the office, went to browse the computer and talk to her unemployment insurance, and Monday when Niels came to work he told Head that he was only there to tell that the physical tasks as the Head believed that Niels could do, he might forget and it was only to talk directly with him that Niels was met, or he would stay home on a long-term bid. And so they agreed that since there had not yet signed a contract to Niels get fired from day to day, it was like he had learned from its unemployment fund. So he was denounced and stopped fifth October. There got to go almost a month before he was down to medication consumption. Then the otherwise completed at least 2 relevant applications for each. week, it's not exactly an easy task. But now there are only 6 months until he can retire [efterløn]. We look forward very much. ([Efterløn = pension benefits payable between early retirement and normal retirement pension]) Her i november kom kong Vinter igen på besøg, lidt før end både vi og især Kommunen havde regnet med, for de havde ikke flere penge til snerydning, (det er der ikke nogen kommuner der har) så der var nogle ildsjæle fra vejen der har entreret med en vognmand, der gerne ville sørge for at vi fik ordnet vejen og fortovet for 550,00 kr. for den kommende vinter, og det har vi sagt ja til, så kan vi slippe for det store besvær, både at komme ud af indkørslen og op ad vejen, og vi kan også tillade os at være væk uden skal tænke på at feje fortov. Here in November came the winter back to visit, a little sooner than we and especially municipality had anticipated, because they had no more money for snow removal, (it is no municipalities have) so there was some enthusiasts from the road which has established business with a haulage contractor who wanted to make sure that we had ordered the road and sidewalk for million for the coming winter, and we said yes, then we can escape to the great inconvenience both to get out of driveway and up the road, and we can also afford to be away without the need to think of sweeping the sidewalk Side 11 af 12

12 Der kunne fortælles meget mere om de ting vi har foretaget os i årets løb, både fødselsdage og udflugter både med familie og ligeledes de foreninger vi er engageret i, men med tekst og billeder ville vi jo komme op på endnu mange flere sider, så vi valgte at stoppe her. I skulle jo gerne blive færdige med at læse dette Årsbrev 2010 inden det næste Årsbrev 2011 kommer. There could be told much more about the things we have done during the year, both birthdays and outings with both family and also the associations we are engaged, but with text and images would we have come up on yet many more pages, so we chose to stop here. I would of course like to be finished reading this "Årsbrev 2010" before the next "Årsbrev 2011" appears. Vores jul skal holdes herhjemme, Bodils far kommer, så vi 3 skal bare have lidt god mad og så hygge os. Our Christmas should be kept at home, Bodil's father comes, then we 3 just need some good food and then enjoy ourselves. Vi ønsker alle familie, venner og bekendte en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. We wish all family and friends a Merry Christmas and a Happy New Year. Mange julehilsner fra Many Christmas Greetings from Bodil og Niels Bodil Niels Jørgen, Niels, Lars Bo Jens, Anne Laila, Judith, Bodil med Caroline II, Josephine Louise, Christina Amalie, Nisa, Emil, Lara, Frida Jan (42½) Marius (5½) (Dorthe) (35) Nicolaj (1½) Jens (41) (Anne) (39) Jørgen (41) (Christina) (35) Judith (38½) Bo (38½) Lars (32½) (Laila) 32½ Lena (29½) (Jesper) (33½) Louise (13) Josephine (9½) Caroline 2. (1) Frida (9½) Emil (5) Lara (7) Nisa (5) Amalie (5½) Caroline 1 (1½) Kenzo (hund) Side 12 af 12

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Årsbrev 2013 Annual Letter 2013. Sorry for my English don t blame Google Translate I had used.

Årsbrev 2013 Annual Letter 2013. Sorry for my English don t blame Google Translate I had used. Årsbrev 2013 Annual Letter 2013 Sorry for my English don t blame Google Translate I had used. Hvad er der sket i året 2013? What happened in the year 2013? Alting har ikke været lige godt, men det kan

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 %

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 % Page 1 of 7 Rolf Molich In English Hjælp Kursusbasen portalen.dtu.dk DTU DTV Log af (SSO) Personlig menu Forside Institut for Informatik og Matematisk Modellering Deltagerliste Meddelelser Kalender Konference

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne.

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. ØVELSE 1 Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. 1. Pigen blev set af viceværten *, da hun forlod bygningen. 2. Planen ændredes under

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56 Company Name The Official Newsletter of Projects Abroad Ethiopia March 2013, Issue No. 56 Join us and comment and say something on. Inside this issue: Editor s Letter Welcome to the March 2013 Projects

Læs mere