Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds"

Transkript

1 Årsbrevet 2010 Først vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. First, we wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. We had used Google translate, for translting this letter of the year And then tried to find e.g. obvious errors in the text, If the translation is obvious therefore you also have the Danish original text to compare with. Niels startede året med et Webshop kursus, det var noget som han fik gennem A-kassen, udover at lære lidt mere om hjemmesider, så var tanken også at vi skulle have renoveret vores hjemmeside og det blev også lavet i løbet af foråret, men så fik vi tilbagemeldinger fra brugere af hjemmesidens gamle udseende at de var bedre tilfredse med den gamle, og så måtte vi lave det sådan at den gamle også bliver opdateret sammen med den nye, så der er link fra den ene til den anden, så alle brugere kan vælge frit. Niels started the year with a Webshop course, it was something he got through the A box, in addition to learning more about websites, so the idea was also that we have renovated our website it was also made in During the spring, but then we got feedback from users of the site's old appearance that they were more satisfied with the old, and so we had to make it, so that the old also gets updated with the new, so there are links from one to the other, so all users can choose freely. I de uger i januar-februar fik vi også et ordentligt læs sne, og kommunerne havde ikke råd til at rydde vejene, så det var frygteligt at køre rundt i. During the weeks in January-February we also got a decent read snow, and municipalities could not afford to clear the the road, so it was terrible to drive around in. 31. januar havde vi fået et pænt pulver sne. 31. January we had a nice powder snow. Bodil startede igen op på Allerød Senior-IT som medinstruktør på 2 begynderhold, Begynder EDB og Begynder Slægtsforskning. Bodil started back up at Allerød Senior IT as co-director at the 2 beginner classes, Beginner Computer and Beginner Genealogy. Vores foredrag var der også lidt gang i, nemlig 26. januar holdt Niels foredrag Lægdsruller, hvordan bruger vi dem i Vestegnens Slægtshistoriske forening, Glostrup. Our talks/ lectures were also a little go on, namely 26th January met Niels lecture "Lægdsruller (military recruitment protocol) how we use them" in Vestegnens Family History Society, Glostrup. 3 miles West of Copenhagen. Først i marts var vi til 50 års fødselsdag, det var Bodil fætter Kim der havde inviteret. Op til den weekend han havde valgt til festen, havde Kong Vinter lige pudret landskabet med et pænt lag sne. Vi havde slået os sammen med Bodils Fætter Per og hans kone Gitte, samt 2 fastre Helen og Inge, om at leje os ind på en Bed & Breakfast syd for Skive, så vi havde stuehuset til en gammel gård, det var rigtigt hyggeligt. Only in March we were at the 50th birthday it was Bodil cousin Kim who had been invited. Up to the weekend he had chosen the party, had just powdered King Winter landscape with a nice layer of snow. We had beaten us with Bodil's cousin Per and his wife Gitte, and 2 aunts Helen and Inge whether to hire us on a Bed & Breakfast south of the washer, so we had room house to an old farmhouse, it was really nice. Side 1 af 12

2 Kims gamle orkester Golden Inspiration var også blevet samlet i dagens anledning. Og de 3 Jacks fra Sjælland havde på turen fra Glumsø til Skive, indstuderet en 4 Jacks sang som de udførte under festen. Kim's old band "Golden Inspiration" had also been assembled for the occasion. And the "3 Jacks from Sealand" had on the trip from Glumsø to Skive, rehearsed a "4 Jacks" (4 Jacks was a Danish Orchester I the early 60 s) song as they performed during the party. Bodil holdt foredrag i DIS-Faxe, Haslev 10. marts, det var Fæstebønder, dem har vi alle relationer til, der var stor tilslutning, så det var rigtigt dejligt at holde foredrag med så mange interesserede deltagere. Bodil lectured in DIS Faxe Haslev 10th March, it was the "peasants, the ones we all have relationships with," there was wide support, so it was really nice to speak with as many interested participants. Sidst i marts var vi igen i Jylland, denne gang var det vores årlige Arkiv ferietur til Landsarkivet i Viborg. Vi startede ud med køre til Ikast for at besøge Niels moders fætter Orla (85) og hans kone Ruth. Orla har været Redaktør på avisen Aktuelt i Nykøbing Sj. Omkring 1965, der kørte Niels med aviser og var lidt kontorbud en tid. Vi havde en hyggelig eftermiddag, og Ruth viste os en slægtsbog hendes far havde lavet, den fik vi lov at låne til ugen efter, for så kunne vi komme forbi og aflevere den på vejen hjem. Medens vi var i Viborg skannede Niels bogen, og har efterfølgende renskrevet den, så der kan laves en lille folder/cd af billederne, til interesserede i familien. In late March we were back in Jutland, this time it was our annual vacation to Archives Regional Archives in Viborg. We started out with running for Ikast to visit Niels' mother's cousin Orla (85) and his wife Ruth. Orla has been editor of the newspaper Aktuelt in Nykøbing Sj Around 1965, which drove Niels with newspapers and was a little messenger a time. We had a nice afternoon, and Ruth showed us a family book her father had produced. We were allowed to borrow for the week after so we could come by and drop it on the way home. While we were in Viborg Niels scanned the book and the subsequent transcription of it, so to make a small booklet / CD of the pictures to interested in the family. Som sagt kørte vi til Viborg og sad på Landsarkivet og nørdede frem til fredag eftermiddag, hvor vi kørte til Skanderborg og besøgte Lena og Jesper. Vi havde et par hyggelige dage. Hvor vi både var ude at se på en Scooter til Lena, så hun lettere kan komme frem og tilbage fra den hest som hun rider på, og på Asger Jorn museet i Silkeborg. As I said we went to Viborg and sat at the National Archives and geeky until Friday afternoon when we drove to the Scanderborg and visited Lena and Jesper. We had a few fun-straight day. Where we all went out Side 2 af 12

3 to look at a scooter to Lena so she can easily get back and forth from the horse she rides on. Then to the Asger Jorn museum in Silkeborg. Asger Jorn ( ) is a famous painter, making abstract nonfigurative pictures and sculptures Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds Søndag formiddag kørte vi videre til Skibbild, hvor vi havde lavet en kaffe aftale med Helle, hun er datter af en af Niels s kusine Iben. Der fik vi snakket familie og set en masse gamle billeder, og ligeledes fik vi skannet en del billeder. Det var sjovt at møde den side af familien som Niels aldrig har kendt ret meget til. Han har talt om, at når han går på efterløn, så skal vi prøve at se om vi kan komme til at besøge så mange som muligt af hans fætre/kusiner og deres efterkommere. Så han kan få sat lidt mere styr på Lokomotivfører Christen Nielsens efterkommere. Sunday morning we drove to Skibbild where we had made a "coffee agreement with Helle, she is the daughter of one of Niels's cousin Iben. There, we talked family and saw a lot of old pictures, and also we had scanned a few pictures. It was fun to meet the side of the family as Niels had never known much about. He said that when he goes on early, so we must try to see if we can come to visit as many as possible of his cousins and their descendants. So he can get a little more grip on Train Christian Nielsen descendants. I foråret var vi også meget kulturelle, med teater oplevelser; Mary Poppins på Det Ny Teater, My Fair Lady på Det Kgl. Teater og så med HNG i Ulvedalene til Det Kongelige Teaters opsætning af De tre Musketerer. Det var nogle virkeligt godt spillede forestillinger. In spring, we were also very cultural, with theatrical experiences, "Mary Poppins" at the New Theatre (Det Ny Teater), "My Fair Lady" at the Royal Theater (Det Kongelige Teater) and then with HNG (our gascompagny has bought show from the Royal Theater) in Ulvedalene to "The Three Musketeers". It was some really good play ideas. Kenzo, Jesper og Lena havde slået deres fødselsdage sammen, så det passede med at alle som skulle med kunne komme, for der er jo en rimelig lang køretur tur/retur far Allerød til Skanderborg, så det er ikke lige en tur der bliver kørt så ofte og især ikke på en dag. Men vi havde en fin dag, hvor de havde lavet Brunch. Kenzo, Jesper and Lena had beaten their birthdays together, so it suited to all who were with could come, for there is a reasonable long drive round trip father Allerød to Skanderborg (300 Km + bridge ticket (DKK 200), each way), so it's not just a trip that is run so often and especially not in a day. But we had a fine day when they had made brunch. Jesper, Lena med Caroline 1. Lars Amalie, Laila, Bodil Niels med Kenzo Side 3 af 12

4 15. april 2010, Askeskyen fra Island så vi ikke meget til, selvom man skulle kunne se det ved solnedgang, i flg. DMI.dk. Så vi prøvede om det var muligt at få et solnedgangsbillede taget i vores egen have. 15. April 2010, the ash cloud from the Island so we will not really notice, though one could see it at sunset, in the following DMI.dk. So we tried whether it was possible to get a sunset picture taken in our own garden. I April var vi på Koldinghus, til generalforsamling i DIS-Danmark, og i den forbindelse var der også en rundvisning på Koldinghus. Der var et par spændende udstillinger om gækkebreve og Bindebreve samt adelsdragter. Og ikke at forglemme den permanente legetøjsudstilling oppe i tårnet. In April we were on Koldinghus to DIS Denmark annual general meeting. And in this context there was also a tour of Kolding. There were a couple of interesting exhibitions on snowdrop letter and Tie Letters and nobility suits. And not to forget the permanent toy exhibition up in the tower. Vi var i maj inviteret til Søborg, hos en af Niels s grandkusine, Lizzie, på hans mormors side. Her kom et par andre grand-kusine/-fætter (Lene og Mogens). Så der blev virkeligt fortalt om familien fra Nakke Lyng, Rørvig, Lumsås, Højby og Nykøbing. Det nåede at blive en lang dag, for tiden løb bare der ud af og pludselig var de nær midnat. Men inden vi kørte hjem hver til sit, aftalte vi at skulle mødes igen, hos Lene i Vipperød den 20. juli, for det passede med at der var Lizzie og Mogens i deres sommerhuse på Gudmindrup Lyng i Odsherred. We were invited in May to Søborg, from one of Niels's great-cousin, Lizzie, at his grandmother's side. Here came a couple of other grand-cousins (Lene and Mogens). So there was really told about the family from the Nakke Lyng, Rørvig, Lumsås, Højby and Nykøbing. It got to be a long day, because time just ran. And suddenly they were near midnight. But before we went home their separate ways, we agreed to was to meet again at Lene in Vipperød, 20 July because it fit with that there was Lizzie and Mogens in their weekend cottage at Gudmindrup moor, Odsherred. 26. juni var vi inviteret til Familien Hedemand sommerfest i Holbæk, det var Niels s moders fætter Ernst Hedemand der igen i år lagde hus og have til en fantastisk hyggelig havefest. Vi mødte en masse af den side af Niels s slægtsside, der var kun eet par Niels kendte i forvejen + et par stykker som han havde haft talt med i telefon, omkring slægtsdata til den slægtsbog folder han havde lavet til selve dagen. Den store Efterslægtstavle som han havde lavet over sin Oldefader Niels Martin Jensen Hedemanden på Nakke Lyng, den blev studeret meget i løbet af dagen, samt den folder som han havde lavet til sig selv, til at rette data og andre oplysninger i, den roterede livligt rund ved bordene. Alle, ja selv de unge var meget interesseret i at han fik de rigtige data ind i slægtsdatabasen og dermed til slægtstavlen. Så nu har han registreret over 280 efterkommere + deres ca. 140 ægtefæller. Men der er stadig mange at finde frem til. Det må vente til han går på efterløn til sommer. Side 4 af 12

5 26. juni we vere Invited the "Familien Hedemand" sommerparty in Holbæk, It was Niels's mothers cousin Ernst Hedemand there again this year has opned his house and garden to a fantastic gardenparty. We met a lot of the side of Niels's relatives, only a few persons Niels knew already + a few which he had had Stairs with in the phone, about genealogy data to the "slægtsbog mappe he had lavet to selve day. The huge Descendants Plate which he had made of his great-grandfather Niels Martin Jensen "Hedemanden the Nakke Lyng" (Heath man at Nakke moor), the booklet was studied very much, during the day, and the booklet who he had made to themselves, that they also correct data and other informations, so I got a lot of new data. The booklet went for hand to hand during the day at the tables. Allso the young one was very interesseret i på he won de right data ind i slægtsdatabasen and dermed to slægtstavlen. So now has he registered over 280 descendants + their about 140 spouses. But there are still many persons to find. Most have to wait to he goes on efterlønnen next Sommer.( efterløn= [pension benefits payable between early retirement and normal retirement pension]) Steffen og pigerne (kusinerne) Simone Hedemand T og Simone Hedemand J. gav et par sange, og dagen igennem spillede Steffen hyggemusik, og det er han hamrende god til, og synger også godt. Steffen and the girls (cousins) Simone Hedemand T and Simone Hedemand J. gave a few songs, and through day played Steffen Background Music, and he does it well, and sing also well. Sidste uge i juni kom tømreren som aftalt og skifte vores hoveddøre i, vi havde bestilt de nye hoveddøre i april måned. De nåede lige at blive færdige med at montere dørene, inden vi fik sommerferiegæster 5. juli, nemlig Nisa, Lara, Judith og Bo. Der gik kun lidt koks i brevindkastet som vi havde bestilt, det kunne fabrikken ikke lige finde ud af at levere det rigtige, så det blev sidst i august før brevindkastet var lavet som vi havde bestilt. Men nu er vi meget glade for vores nye og meget mere sikre døre. Last week in June came the carpenter, as agreed, and change our main doors, we had ordered the new front doors in April. They just managed to finish fitting the doors before we got summer travelers 5th July, namely Nisa, Lara, Judith and Bo. It only took a little coke in letterbox as we had ordered, the factory could not quite figure out how to deliver the right things, so it was late August before letterbox was made as we had ordered. But now we are very happy with our new and more secure doors. Bo skulle arbejde Microsoft i Vedbæk, de første 2 uger af deres ferie, så han tog af sted til hver morgen, hvorefter alle tøserne hyggede sig. Niels havde sørget for at afvikle noget ferie i de første uger af de var hjemme, og hvor de var her. De var blevet arrangeret sådan at Jan og Dorthes campingvogn stod på vores egen lille P-plads, så kunne Pigerne sove på lagret Judiths gamle værelse, og så boede Judith og Bo i campingvognen. Side 5 af 12

6 Og så var der ikke noget med hvornår børnene gik i seng, så det ikke var sådan at de skulle ligge uden ved vejen. Bo had to work in Microsoft Vedbaek the first 2 weeks of their vacation, so he went to every morning that "all girls" enjoyed themself. Niels had taken care to settle any holiday during the first week of being at home, and when they were here. They had been arranged such that in January and Dorthe caravan standing on our own little parking space, so the girls could sleep on the "dumped " Judith's old room, and then lived Judith and Bo in the caravan. And then there was nothing to do with when the children went to bed, so it was not such that they should be out by the road En dag i Pigernes sommerferie tog vi dem med til Hillerød. Vi var forbi Faverholmvænget for at se om Lara kunne huske noget fra hendes barndom der, hun var jo kun 3 år da de flyttede til Seattle, men det var meget lidt. Så kørte vi til Frederiksborg Slot og Barokhaven. Det var der mere oplevelse i. f.eks. så var der et lille dyr på træet, det var meget spændende, det skulle de se nærmere på, og pludselig fløj det eller faldt det til jorden, væk var det i hvert fald. Sjovt at se deres koncentrerede interesse. Og så blev der lige sluttet af med en is i Slotsgade. A day in the girls' summer vacation, we took them to Hill. We were passing Faverholmvænget to see if Lara could remember anything from her childhood that she was only 3 years when they moved to Seattle, but it was very little she remembered. Then we drove to Frederiksborg Castle and the Baroque Garden. That was more experience in. e.g. then there was a small animal on the tree, it was very exciting, it had to look at, and suddenly it flew or fell to the ground, away it was, anyway. Fun to watch their concentrated interest. And then were just joined by an ice cream in Slotsgade (Castle Street). Så er der gang i Frisørsalon Anemonevej (Billeder fra forskellige dage året igennen) Then there is the time in "Hair Salon Anemonevej" (Bodil cut only the family, at our home, but vi call it Salon Anemonevej" ved the children phone, asking for time to be cut) (Pictures from various days of the year again) Bodil Marius Nicolaj Nisa Lara En dag havde vi aftalt med Jan og Marius at tage på en lille udflugt til Legetøjsmuseet i Kvistgård, og videre til Kronborg. Judith og Bodil havde lavet madkurv med frokosten, så det blev en rigtig udflugt. One day we had agreed with Jan and Marius to go on a little trip to the Toy Museum in Kvistgård, and on to Kronborg. Judith and Bodil had made picnic basket lunch, so it was a great outing. Side 6 af 12

7 Da Nicolaj ikke kunne gå på det tidspunkt, var han blevet afleveret i Dagpleje, så han må have turen til gode til en anden gang. Since Nicholas could not walk at that time, he had been handed in Day Care, so he must have the trip to the good at another time. På Legetøjsmuseet var det nok de store børn der fik den største oplevelse, med genkendelsens glæder. De 3 børn syntes også det var meget sjovt, men der var så meget at kikke på at de var her og der, og kom og se. Det bliver sjovt at gentage denne udflugt om 5-10 år igen, så tror vi at børnene får meget mere ud af det. At the Toy Museum, it was probably "the big kids" who got the most experience with the joy of recognition. The 3 children also thought it was very fun, but there was so much to look at that they were here and there and "come and see ". It will be fun to repeat this trip again in 5-10 years, we believe that children get much more out of it. Judith, Lara, Nisa Marius Jan,Bodil. Lara, Nisa Marius Jan,bagved Niels og Bodil. I forbindelse med Bodils fødselsdag havde Judith inviteret sine søskende til at komme og hilse på dem medens de er hjemme. For Judith og Bo havde faktisk travlt medens de var hjemme. Der var så mange der skulle besøges. In the case of Bodil's birthday Judith had invited his siblings to come and greet them while they are at home. Judith and Bo were actually busy while they were in Denmark. There were so many who had visited, both families Judith at Zealand, Bo at Jutland. Jørgen, Niels, Lars Bo Jens, Anne Laila, Judith, Bodil med Caroline II, Josephine Louise, Christina Amalie, Nisa, Emil, Lara, Frida Side 7 af 12 Niels Bodil med Caroline II, Josephine Louise, Frida Amalie Nisa, Emil, Lara

8 Caroline I og Caroline II Det lykkedes ikke at samle alle Bodils 4 børn med familier, da Jan og Dorthe med børn var på ferie i Sverige, men det er jo svært at få samlet hele styrken på samme tid. Udover dem kunne Lena og Jesper heller ikke komme, men Lars og Laila og børnene kom, så både 2005 og 2009 børnene kunne lege sammen. Og det var sjovt at se alle børnebørnene, hvordan de kunne lege sammen. Failed to gather all Bodils 4 children with families since Jan and Dorthe with children were on holiday in Sweden, but it is difficult to gather all the strength at the same time. Besides them was Lena and Jesper did not come, but Lars and Laila and the children came, so both 2005 and 2009, children could play together. And it was fun to watch all the grandkids how they could play together. På selve fødselsdagen, som var en hverdag, havde vi hentet Bodils far og Tove på plejehjemmet, On the actual birthday, which was a weekday, we had downloaded Bodil's father and Tove at the nursing home, Bodils far (91) Benny, hans veninde Tove (80) Bodil's father Benny (91), his girlfriend, Tove (80) Benny med børn, børnebørn og oldebørn Benny with children, grandchildren and great grandchildren Lara og Nisa hyggede sig med Dukke Kirsten. Bodil har fået den af sin Faster Inge, som fik den som ca. 3-4 årig, af hendes faster Agnes der havde den med hjem fra Amerika. Lara and Nisa relaxed with doll Kirsten. Bodil got it from her Aunt Inge, who received it as approx. 3-4 year old of her aunt Agnes who had the trip home from America (Agnes emigrated to America around 1915) Amalie og Caroline havde også slået deres fødselsdage sammen, nu de ligger så tæt op ad hinanden, så vi var til fødselsdag i Køge. Og Amalie og Laila Blomsterberg havde lavet lagkage mm. Amalie and Caroline had also beaten their birthdays together, now they are so close together, so we were at a birthday party in Køge. And Amalie and Laila "Blomsterberg" had made pie, etc. ( Blomsterberg is a TV pastry chef) Side 8 af 12

9 I september havde vi bestilt en ferie til Wien og Budapest med Gislev Rejser. Det var en god tur, skønt vejret ikke lige helt var med os, men heldigvis var vi dog så heldige vejret på de ture hvor vi skulle ud og se noget. Det gik med overskyet og små regn når det var byture. Måske kan billederne fortælle mere end tusinde ord. In September we had booked a holiday to Vienna and Budapest with Gislev Travel. It was a good trip, although weather is not quite right was with us, but fortunately we were however fortunate the weather on those trips where we were going out to see anything. It went with overcast and "small rain" when it was city tours. Maybe the pictures can tell more than thousand words. Budapest Dejlige friske hyggelige rejse fæller. Beautiful fresh pleasant traveling companions WIEN, der var så meget at se, og vi havde en masse billeder med hjem, og hvilke skal man vælge ud af flere hundrede billeder. Prøver at få lavet en lille ferie hjemmeside VIENNA, there was so much to see and we had a lot of pictures to take home and what to choose out of several hundred images. Try to make a small holiday site, Side 9 af 12

10 Spisning før vi skulle til koncert. Mozart og Strauss koncerten på Hofburg i Wien Hundertwasser bygningen og herre toilettet og et af bordene i restaurant på Hundertwasser museet. Hundertwasser building and gents and one of the tables in the restaurant at the Hundertwasser museum. Jo vi havde en rigtig godt ferie til Wien og Budapset. Yes, we had a great holiday to Vienna and Budapset Niels var kommet ud i en jobpraktiv / aktivering i et EL-firma i Herlev, som skulle efterfølges af et halvtårs Løntilskudsjob. Det viste sig at der ikke var så meget kontorarbejde som forventet, og havde ikke tydeligt nok udtrykt at EL-arbejde og kulde og træk og tunge løft, ikke var særligt godt for hans slidgigt ramte knæ. Niels var nok også lidt for fleksibel i jobpraktik perioden, for han lavede lidt af alt muligt, for tiden mellem de få kontoropgaver han kunne finde skulle gå med et eller andet fornuftigt, så han lavede et par reoler som manglede at blive lavet på lagret. Og så var han med lærlingene ude og se på nogle opgaver, men det troede chefen pludselig at Niels kunne tage ud og lave små El-opgaver. Og da Niels og en lærling blev sendt ud med et køleskab og en opvaskemaskine, Side 10 af 12

11 hvor køleskabet skulle ned i et kælderrum at stå, og opvaskemaskinen skulle op på 2. sal. gik det galt, for da han kom hjem var han totalt smadret i benene, med så store smerter at det ordinerede medicin ikke kunne holde smerterne nede. Så dagen efter hvor chefen ikke dukkede op på kontoret, gik med at surfe på computeren, og tale med sin A-kasse, og mandag da Niels kom på arbejde fortalte han chefen at han kun var der for at fortælle at de fysiske opgaver som chefen troede at Niels kunne lave, kunne han godt glemme og det var kun for at tale direkte med ham at Niels var mødt, ellers ville han blive hjemme på en langtidssygemelding. Og så blev de enige om at da der endnu ikke var underskrevet en kontrakt kunne Niels blive fyret fra dag til dag, det var det som han havde fået at vide fra sin A-kasse. Så han blev opsagt og stoppede 5. oktober. Der kom til at gå næsten en måned før han var nede på ordineret medicinforbrug. Så har den ellers stået på minimum 2 relevante ansøgninger pr. uge, det er ikke lige nogen let opgave. Men nu er der kun 6 mdr. til han kan gå på efterløn. Det glæder vi os meget til. Niels had come out in a jobpraktiv / activation in EL-Company in Herlev, which was followed by a halfyears Wage subsidy. It appeared that there was so much office work as expected and had not clearly enough expressed that EL-working and cold and drafts and heavy lifting was not very good for his arthritis affected knee. Niels was probably a little too flexible in job shadowing period, because he did a bit of everything, for the time between the few clerical tasks he could find to go with something sensible, so he made a few racks as needed to be made on stored. And then he helped the apprentices out and look at some tasks, but the boss thought suddenly that Niels could go out and do small electrical jobs. And when Niels and an apprentice were sent out with a refrigerator and a dishwasher, where the refrigerator should be taken down in a basement room to stand, and the dishwasher should reach second floor. Things went wrong, because when he came home he was totally smashed in the legs/knee, with such great pain that prescription medications could not keep the pain down. So the day after the head did not turn up at the office, went to browse the computer and talk to her unemployment insurance, and Monday when Niels came to work he told Head that he was only there to tell that the physical tasks as the Head believed that Niels could do, he might forget and it was only to talk directly with him that Niels was met, or he would stay home on a long-term bid. And so they agreed that since there had not yet signed a contract to Niels get fired from day to day, it was like he had learned from its unemployment fund. So he was denounced and stopped fifth October. There got to go almost a month before he was down to medication consumption. Then the otherwise completed at least 2 relevant applications for each. week, it's not exactly an easy task. But now there are only 6 months until he can retire [efterløn]. We look forward very much. ([Efterløn = pension benefits payable between early retirement and normal retirement pension]) Her i november kom kong Vinter igen på besøg, lidt før end både vi og især Kommunen havde regnet med, for de havde ikke flere penge til snerydning, (det er der ikke nogen kommuner der har) så der var nogle ildsjæle fra vejen der har entreret med en vognmand, der gerne ville sørge for at vi fik ordnet vejen og fortovet for 550,00 kr. for den kommende vinter, og det har vi sagt ja til, så kan vi slippe for det store besvær, både at komme ud af indkørslen og op ad vejen, og vi kan også tillade os at være væk uden skal tænke på at feje fortov. Here in November came the winter back to visit, a little sooner than we and especially municipality had anticipated, because they had no more money for snow removal, (it is no municipalities have) so there was some enthusiasts from the road which has established business with a haulage contractor who wanted to make sure that we had ordered the road and sidewalk for million for the coming winter, and we said yes, then we can escape to the great inconvenience both to get out of driveway and up the road, and we can also afford to be away without the need to think of sweeping the sidewalk Side 11 af 12

12 Der kunne fortælles meget mere om de ting vi har foretaget os i årets løb, både fødselsdage og udflugter både med familie og ligeledes de foreninger vi er engageret i, men med tekst og billeder ville vi jo komme op på endnu mange flere sider, så vi valgte at stoppe her. I skulle jo gerne blive færdige med at læse dette Årsbrev 2010 inden det næste Årsbrev 2011 kommer. There could be told much more about the things we have done during the year, both birthdays and outings with both family and also the associations we are engaged, but with text and images would we have come up on yet many more pages, so we chose to stop here. I would of course like to be finished reading this "Årsbrev 2010" before the next "Årsbrev 2011" appears. Vores jul skal holdes herhjemme, Bodils far kommer, så vi 3 skal bare have lidt god mad og så hygge os. Our Christmas should be kept at home, Bodil's father comes, then we 3 just need some good food and then enjoy ourselves. Vi ønsker alle familie, venner og bekendte en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. We wish all family and friends a Merry Christmas and a Happy New Year. Mange julehilsner fra Many Christmas Greetings from Bodil og Niels Bodil Niels Jørgen, Niels, Lars Bo Jens, Anne Laila, Judith, Bodil med Caroline II, Josephine Louise, Christina Amalie, Nisa, Emil, Lara, Frida Jan (42½) Marius (5½) (Dorthe) (35) Nicolaj (1½) Jens (41) (Anne) (39) Jørgen (41) (Christina) (35) Judith (38½) Bo (38½) Lars (32½) (Laila) 32½ Lena (29½) (Jesper) (33½) Louise (13) Josephine (9½) Caroline 2. (1) Frida (9½) Emil (5) Lara (7) Nisa (5) Amalie (5½) Caroline 1 (1½) Kenzo (hund) Side 12 af 12

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Bodil og Niels s Årsbrev 2011

Bodil og Niels s Årsbrev 2011 Bodil og Niels s Årsbrev 2011 Året startede med sne i rigelige mængder. The year started with snow in abundance. I Januar havde Niels fået lavet en 4 ugers jobpraktik aftale med LAFAK (Lokal Arkivet For

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Side 1 af 5. Vores år 2015 Our Year 2015

Side 1 af 5. Vores år 2015 Our Year 2015 Vores år 2015 Our Year 2015 Året startede som det har gjort de sidst 4 år med at vi havde vores undervisningshold i Slægtsforskning og Skriv din historie, under Allerød Senior-IT. The year started as it

Læs mere

Oversat med Google oversæt Translated with Google Translate Kære alle Dear all. Allerød, julen 2012 Allerød, Christmas 2012

Oversat med Google oversæt Translated with Google Translate Kære alle Dear all. Allerød, julen 2012 Allerød, Christmas 2012 Kære alle Dear all Ja så det ved at være tid til et lille årsbrev igen. Yes so it is probably time for a year letter again. Allerød, julen 2012 Allerød, Christmas 2012 Hvad har vi brugt vores tid med i

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

LIVET I SKURET. Christiania

LIVET I SKURET. Christiania LIVET I SKURET 80 ernes Christiania Christiania IRMA CLAUSEN Ten years after KAPITEL 1 Skuret Christiania rummer alt fra det grimmeste til det smukkeste. Fra Pusherstreet til ren poesi i boligområderne

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Mega mopar meet i Datteln 01. og 02. August Skrevet af Fury - 2009/06/30 16:18 Regner med at vi ankommer om fredagen hvis ikke alt går skævt Vil vi møde andre fra moparclub.dk der? :P Skrevet af krofater

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Årsbrev 2013 Annual Letter 2013. Sorry for my English don t blame Google Translate I had used.

Årsbrev 2013 Annual Letter 2013. Sorry for my English don t blame Google Translate I had used. Årsbrev 2013 Annual Letter 2013 Sorry for my English don t blame Google Translate I had used. Hvad er der sket i året 2013? What happened in the year 2013? Alting har ikke været lige godt, men det kan

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere