Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds"

Transkript

1 Årsbrevet 2010 Først vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. First, we wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. We had used Google translate, for translting this letter of the year And then tried to find e.g. obvious errors in the text, If the translation is obvious therefore you also have the Danish original text to compare with. Niels startede året med et Webshop kursus, det var noget som han fik gennem A-kassen, udover at lære lidt mere om hjemmesider, så var tanken også at vi skulle have renoveret vores hjemmeside og det blev også lavet i løbet af foråret, men så fik vi tilbagemeldinger fra brugere af hjemmesidens gamle udseende at de var bedre tilfredse med den gamle, og så måtte vi lave det sådan at den gamle også bliver opdateret sammen med den nye, så der er link fra den ene til den anden, så alle brugere kan vælge frit. Niels started the year with a Webshop course, it was something he got through the A box, in addition to learning more about websites, so the idea was also that we have renovated our website it was also made in During the spring, but then we got feedback from users of the site's old appearance that they were more satisfied with the old, and so we had to make it, so that the old also gets updated with the new, so there are links from one to the other, so all users can choose freely. I de uger i januar-februar fik vi også et ordentligt læs sne, og kommunerne havde ikke råd til at rydde vejene, så det var frygteligt at køre rundt i. During the weeks in January-February we also got a decent read snow, and municipalities could not afford to clear the the road, so it was terrible to drive around in. 31. januar havde vi fået et pænt pulver sne. 31. January we had a nice powder snow. Bodil startede igen op på Allerød Senior-IT som medinstruktør på 2 begynderhold, Begynder EDB og Begynder Slægtsforskning. Bodil started back up at Allerød Senior IT as co-director at the 2 beginner classes, Beginner Computer and Beginner Genealogy. Vores foredrag var der også lidt gang i, nemlig 26. januar holdt Niels foredrag Lægdsruller, hvordan bruger vi dem i Vestegnens Slægtshistoriske forening, Glostrup. Our talks/ lectures were also a little go on, namely 26th January met Niels lecture "Lægdsruller (military recruitment protocol) how we use them" in Vestegnens Family History Society, Glostrup. 3 miles West of Copenhagen. Først i marts var vi til 50 års fødselsdag, det var Bodil fætter Kim der havde inviteret. Op til den weekend han havde valgt til festen, havde Kong Vinter lige pudret landskabet med et pænt lag sne. Vi havde slået os sammen med Bodils Fætter Per og hans kone Gitte, samt 2 fastre Helen og Inge, om at leje os ind på en Bed & Breakfast syd for Skive, så vi havde stuehuset til en gammel gård, det var rigtigt hyggeligt. Only in March we were at the 50th birthday it was Bodil cousin Kim who had been invited. Up to the weekend he had chosen the party, had just powdered King Winter landscape with a nice layer of snow. We had beaten us with Bodil's cousin Per and his wife Gitte, and 2 aunts Helen and Inge whether to hire us on a Bed & Breakfast south of the washer, so we had room house to an old farmhouse, it was really nice. Side 1 af 12

2 Kims gamle orkester Golden Inspiration var også blevet samlet i dagens anledning. Og de 3 Jacks fra Sjælland havde på turen fra Glumsø til Skive, indstuderet en 4 Jacks sang som de udførte under festen. Kim's old band "Golden Inspiration" had also been assembled for the occasion. And the "3 Jacks from Sealand" had on the trip from Glumsø to Skive, rehearsed a "4 Jacks" (4 Jacks was a Danish Orchester I the early 60 s) song as they performed during the party. Bodil holdt foredrag i DIS-Faxe, Haslev 10. marts, det var Fæstebønder, dem har vi alle relationer til, der var stor tilslutning, så det var rigtigt dejligt at holde foredrag med så mange interesserede deltagere. Bodil lectured in DIS Faxe Haslev 10th March, it was the "peasants, the ones we all have relationships with," there was wide support, so it was really nice to speak with as many interested participants. Sidst i marts var vi igen i Jylland, denne gang var det vores årlige Arkiv ferietur til Landsarkivet i Viborg. Vi startede ud med køre til Ikast for at besøge Niels moders fætter Orla (85) og hans kone Ruth. Orla har været Redaktør på avisen Aktuelt i Nykøbing Sj. Omkring 1965, der kørte Niels med aviser og var lidt kontorbud en tid. Vi havde en hyggelig eftermiddag, og Ruth viste os en slægtsbog hendes far havde lavet, den fik vi lov at låne til ugen efter, for så kunne vi komme forbi og aflevere den på vejen hjem. Medens vi var i Viborg skannede Niels bogen, og har efterfølgende renskrevet den, så der kan laves en lille folder/cd af billederne, til interesserede i familien. In late March we were back in Jutland, this time it was our annual vacation to Archives Regional Archives in Viborg. We started out with running for Ikast to visit Niels' mother's cousin Orla (85) and his wife Ruth. Orla has been editor of the newspaper Aktuelt in Nykøbing Sj Around 1965, which drove Niels with newspapers and was a little messenger a time. We had a nice afternoon, and Ruth showed us a family book her father had produced. We were allowed to borrow for the week after so we could come by and drop it on the way home. While we were in Viborg Niels scanned the book and the subsequent transcription of it, so to make a small booklet / CD of the pictures to interested in the family. Som sagt kørte vi til Viborg og sad på Landsarkivet og nørdede frem til fredag eftermiddag, hvor vi kørte til Skanderborg og besøgte Lena og Jesper. Vi havde et par hyggelige dage. Hvor vi både var ude at se på en Scooter til Lena, så hun lettere kan komme frem og tilbage fra den hest som hun rider på, og på Asger Jorn museet i Silkeborg. As I said we went to Viborg and sat at the National Archives and geeky until Friday afternoon when we drove to the Scanderborg and visited Lena and Jesper. We had a few fun-straight day. Where we all went out Side 2 af 12

3 to look at a scooter to Lena so she can easily get back and forth from the horse she rides on. Then to the Asger Jorn museum in Silkeborg. Asger Jorn ( ) is a famous painter, making abstract nonfigurative pictures and sculptures Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds Søndag formiddag kørte vi videre til Skibbild, hvor vi havde lavet en kaffe aftale med Helle, hun er datter af en af Niels s kusine Iben. Der fik vi snakket familie og set en masse gamle billeder, og ligeledes fik vi skannet en del billeder. Det var sjovt at møde den side af familien som Niels aldrig har kendt ret meget til. Han har talt om, at når han går på efterløn, så skal vi prøve at se om vi kan komme til at besøge så mange som muligt af hans fætre/kusiner og deres efterkommere. Så han kan få sat lidt mere styr på Lokomotivfører Christen Nielsens efterkommere. Sunday morning we drove to Skibbild where we had made a "coffee agreement with Helle, she is the daughter of one of Niels's cousin Iben. There, we talked family and saw a lot of old pictures, and also we had scanned a few pictures. It was fun to meet the side of the family as Niels had never known much about. He said that when he goes on early, so we must try to see if we can come to visit as many as possible of his cousins and their descendants. So he can get a little more grip on Train Christian Nielsen descendants. I foråret var vi også meget kulturelle, med teater oplevelser; Mary Poppins på Det Ny Teater, My Fair Lady på Det Kgl. Teater og så med HNG i Ulvedalene til Det Kongelige Teaters opsætning af De tre Musketerer. Det var nogle virkeligt godt spillede forestillinger. In spring, we were also very cultural, with theatrical experiences, "Mary Poppins" at the New Theatre (Det Ny Teater), "My Fair Lady" at the Royal Theater (Det Kongelige Teater) and then with HNG (our gascompagny has bought show from the Royal Theater) in Ulvedalene to "The Three Musketeers". It was some really good play ideas. Kenzo, Jesper og Lena havde slået deres fødselsdage sammen, så det passede med at alle som skulle med kunne komme, for der er jo en rimelig lang køretur tur/retur far Allerød til Skanderborg, så det er ikke lige en tur der bliver kørt så ofte og især ikke på en dag. Men vi havde en fin dag, hvor de havde lavet Brunch. Kenzo, Jesper and Lena had beaten their birthdays together, so it suited to all who were with could come, for there is a reasonable long drive round trip father Allerød to Skanderborg (300 Km + bridge ticket (DKK 200), each way), so it's not just a trip that is run so often and especially not in a day. But we had a fine day when they had made brunch. Jesper, Lena med Caroline 1. Lars Amalie, Laila, Bodil Niels med Kenzo Side 3 af 12

4 15. april 2010, Askeskyen fra Island så vi ikke meget til, selvom man skulle kunne se det ved solnedgang, i flg. DMI.dk. Så vi prøvede om det var muligt at få et solnedgangsbillede taget i vores egen have. 15. April 2010, the ash cloud from the Island so we will not really notice, though one could see it at sunset, in the following DMI.dk. So we tried whether it was possible to get a sunset picture taken in our own garden. I April var vi på Koldinghus, til generalforsamling i DIS-Danmark, og i den forbindelse var der også en rundvisning på Koldinghus. Der var et par spændende udstillinger om gækkebreve og Bindebreve samt adelsdragter. Og ikke at forglemme den permanente legetøjsudstilling oppe i tårnet. In April we were on Koldinghus to DIS Denmark annual general meeting. And in this context there was also a tour of Kolding. There were a couple of interesting exhibitions on snowdrop letter and Tie Letters and nobility suits. And not to forget the permanent toy exhibition up in the tower. Vi var i maj inviteret til Søborg, hos en af Niels s grandkusine, Lizzie, på hans mormors side. Her kom et par andre grand-kusine/-fætter (Lene og Mogens). Så der blev virkeligt fortalt om familien fra Nakke Lyng, Rørvig, Lumsås, Højby og Nykøbing. Det nåede at blive en lang dag, for tiden løb bare der ud af og pludselig var de nær midnat. Men inden vi kørte hjem hver til sit, aftalte vi at skulle mødes igen, hos Lene i Vipperød den 20. juli, for det passede med at der var Lizzie og Mogens i deres sommerhuse på Gudmindrup Lyng i Odsherred. We were invited in May to Søborg, from one of Niels's great-cousin, Lizzie, at his grandmother's side. Here came a couple of other grand-cousins (Lene and Mogens). So there was really told about the family from the Nakke Lyng, Rørvig, Lumsås, Højby and Nykøbing. It got to be a long day, because time just ran. And suddenly they were near midnight. But before we went home their separate ways, we agreed to was to meet again at Lene in Vipperød, 20 July because it fit with that there was Lizzie and Mogens in their weekend cottage at Gudmindrup moor, Odsherred. 26. juni var vi inviteret til Familien Hedemand sommerfest i Holbæk, det var Niels s moders fætter Ernst Hedemand der igen i år lagde hus og have til en fantastisk hyggelig havefest. Vi mødte en masse af den side af Niels s slægtsside, der var kun eet par Niels kendte i forvejen + et par stykker som han havde haft talt med i telefon, omkring slægtsdata til den slægtsbog folder han havde lavet til selve dagen. Den store Efterslægtstavle som han havde lavet over sin Oldefader Niels Martin Jensen Hedemanden på Nakke Lyng, den blev studeret meget i løbet af dagen, samt den folder som han havde lavet til sig selv, til at rette data og andre oplysninger i, den roterede livligt rund ved bordene. Alle, ja selv de unge var meget interesseret i at han fik de rigtige data ind i slægtsdatabasen og dermed til slægtstavlen. Så nu har han registreret over 280 efterkommere + deres ca. 140 ægtefæller. Men der er stadig mange at finde frem til. Det må vente til han går på efterløn til sommer. Side 4 af 12

5 26. juni we vere Invited the "Familien Hedemand" sommerparty in Holbæk, It was Niels's mothers cousin Ernst Hedemand there again this year has opned his house and garden to a fantastic gardenparty. We met a lot of the side of Niels's relatives, only a few persons Niels knew already + a few which he had had Stairs with in the phone, about genealogy data to the "slægtsbog mappe he had lavet to selve day. The huge Descendants Plate which he had made of his great-grandfather Niels Martin Jensen "Hedemanden the Nakke Lyng" (Heath man at Nakke moor), the booklet was studied very much, during the day, and the booklet who he had made to themselves, that they also correct data and other informations, so I got a lot of new data. The booklet went for hand to hand during the day at the tables. Allso the young one was very interesseret i på he won de right data ind i slægtsdatabasen and dermed to slægtstavlen. So now has he registered over 280 descendants + their about 140 spouses. But there are still many persons to find. Most have to wait to he goes on efterlønnen next Sommer.( efterløn= [pension benefits payable between early retirement and normal retirement pension]) Steffen og pigerne (kusinerne) Simone Hedemand T og Simone Hedemand J. gav et par sange, og dagen igennem spillede Steffen hyggemusik, og det er han hamrende god til, og synger også godt. Steffen and the girls (cousins) Simone Hedemand T and Simone Hedemand J. gave a few songs, and through day played Steffen Background Music, and he does it well, and sing also well. Sidste uge i juni kom tømreren som aftalt og skifte vores hoveddøre i, vi havde bestilt de nye hoveddøre i april måned. De nåede lige at blive færdige med at montere dørene, inden vi fik sommerferiegæster 5. juli, nemlig Nisa, Lara, Judith og Bo. Der gik kun lidt koks i brevindkastet som vi havde bestilt, det kunne fabrikken ikke lige finde ud af at levere det rigtige, så det blev sidst i august før brevindkastet var lavet som vi havde bestilt. Men nu er vi meget glade for vores nye og meget mere sikre døre. Last week in June came the carpenter, as agreed, and change our main doors, we had ordered the new front doors in April. They just managed to finish fitting the doors before we got summer travelers 5th July, namely Nisa, Lara, Judith and Bo. It only took a little coke in letterbox as we had ordered, the factory could not quite figure out how to deliver the right things, so it was late August before letterbox was made as we had ordered. But now we are very happy with our new and more secure doors. Bo skulle arbejde Microsoft i Vedbæk, de første 2 uger af deres ferie, så han tog af sted til hver morgen, hvorefter alle tøserne hyggede sig. Niels havde sørget for at afvikle noget ferie i de første uger af de var hjemme, og hvor de var her. De var blevet arrangeret sådan at Jan og Dorthes campingvogn stod på vores egen lille P-plads, så kunne Pigerne sove på lagret Judiths gamle værelse, og så boede Judith og Bo i campingvognen. Side 5 af 12

6 Og så var der ikke noget med hvornår børnene gik i seng, så det ikke var sådan at de skulle ligge uden ved vejen. Bo had to work in Microsoft Vedbaek the first 2 weeks of their vacation, so he went to every morning that "all girls" enjoyed themself. Niels had taken care to settle any holiday during the first week of being at home, and when they were here. They had been arranged such that in January and Dorthe caravan standing on our own little parking space, so the girls could sleep on the "dumped " Judith's old room, and then lived Judith and Bo in the caravan. And then there was nothing to do with when the children went to bed, so it was not such that they should be out by the road En dag i Pigernes sommerferie tog vi dem med til Hillerød. Vi var forbi Faverholmvænget for at se om Lara kunne huske noget fra hendes barndom der, hun var jo kun 3 år da de flyttede til Seattle, men det var meget lidt. Så kørte vi til Frederiksborg Slot og Barokhaven. Det var der mere oplevelse i. f.eks. så var der et lille dyr på træet, det var meget spændende, det skulle de se nærmere på, og pludselig fløj det eller faldt det til jorden, væk var det i hvert fald. Sjovt at se deres koncentrerede interesse. Og så blev der lige sluttet af med en is i Slotsgade. A day in the girls' summer vacation, we took them to Hill. We were passing Faverholmvænget to see if Lara could remember anything from her childhood that she was only 3 years when they moved to Seattle, but it was very little she remembered. Then we drove to Frederiksborg Castle and the Baroque Garden. That was more experience in. e.g. then there was a small animal on the tree, it was very exciting, it had to look at, and suddenly it flew or fell to the ground, away it was, anyway. Fun to watch their concentrated interest. And then were just joined by an ice cream in Slotsgade (Castle Street). Så er der gang i Frisørsalon Anemonevej (Billeder fra forskellige dage året igennen) Then there is the time in "Hair Salon Anemonevej" (Bodil cut only the family, at our home, but vi call it Salon Anemonevej" ved the children phone, asking for time to be cut) (Pictures from various days of the year again) Bodil Marius Nicolaj Nisa Lara En dag havde vi aftalt med Jan og Marius at tage på en lille udflugt til Legetøjsmuseet i Kvistgård, og videre til Kronborg. Judith og Bodil havde lavet madkurv med frokosten, så det blev en rigtig udflugt. One day we had agreed with Jan and Marius to go on a little trip to the Toy Museum in Kvistgård, and on to Kronborg. Judith and Bodil had made picnic basket lunch, so it was a great outing. Side 6 af 12

7 Da Nicolaj ikke kunne gå på det tidspunkt, var han blevet afleveret i Dagpleje, så han må have turen til gode til en anden gang. Since Nicholas could not walk at that time, he had been handed in Day Care, so he must have the trip to the good at another time. På Legetøjsmuseet var det nok de store børn der fik den største oplevelse, med genkendelsens glæder. De 3 børn syntes også det var meget sjovt, men der var så meget at kikke på at de var her og der, og kom og se. Det bliver sjovt at gentage denne udflugt om 5-10 år igen, så tror vi at børnene får meget mere ud af det. At the Toy Museum, it was probably "the big kids" who got the most experience with the joy of recognition. The 3 children also thought it was very fun, but there was so much to look at that they were here and there and "come and see ". It will be fun to repeat this trip again in 5-10 years, we believe that children get much more out of it. Judith, Lara, Nisa Marius Jan,Bodil. Lara, Nisa Marius Jan,bagved Niels og Bodil. I forbindelse med Bodils fødselsdag havde Judith inviteret sine søskende til at komme og hilse på dem medens de er hjemme. For Judith og Bo havde faktisk travlt medens de var hjemme. Der var så mange der skulle besøges. In the case of Bodil's birthday Judith had invited his siblings to come and greet them while they are at home. Judith and Bo were actually busy while they were in Denmark. There were so many who had visited, both families Judith at Zealand, Bo at Jutland. Jørgen, Niels, Lars Bo Jens, Anne Laila, Judith, Bodil med Caroline II, Josephine Louise, Christina Amalie, Nisa, Emil, Lara, Frida Side 7 af 12 Niels Bodil med Caroline II, Josephine Louise, Frida Amalie Nisa, Emil, Lara

8 Caroline I og Caroline II Det lykkedes ikke at samle alle Bodils 4 børn med familier, da Jan og Dorthe med børn var på ferie i Sverige, men det er jo svært at få samlet hele styrken på samme tid. Udover dem kunne Lena og Jesper heller ikke komme, men Lars og Laila og børnene kom, så både 2005 og 2009 børnene kunne lege sammen. Og det var sjovt at se alle børnebørnene, hvordan de kunne lege sammen. Failed to gather all Bodils 4 children with families since Jan and Dorthe with children were on holiday in Sweden, but it is difficult to gather all the strength at the same time. Besides them was Lena and Jesper did not come, but Lars and Laila and the children came, so both 2005 and 2009, children could play together. And it was fun to watch all the grandkids how they could play together. På selve fødselsdagen, som var en hverdag, havde vi hentet Bodils far og Tove på plejehjemmet, On the actual birthday, which was a weekday, we had downloaded Bodil's father and Tove at the nursing home, Bodils far (91) Benny, hans veninde Tove (80) Bodil's father Benny (91), his girlfriend, Tove (80) Benny med børn, børnebørn og oldebørn Benny with children, grandchildren and great grandchildren Lara og Nisa hyggede sig med Dukke Kirsten. Bodil har fået den af sin Faster Inge, som fik den som ca. 3-4 årig, af hendes faster Agnes der havde den med hjem fra Amerika. Lara and Nisa relaxed with doll Kirsten. Bodil got it from her Aunt Inge, who received it as approx. 3-4 year old of her aunt Agnes who had the trip home from America (Agnes emigrated to America around 1915) Amalie og Caroline havde også slået deres fødselsdage sammen, nu de ligger så tæt op ad hinanden, så vi var til fødselsdag i Køge. Og Amalie og Laila Blomsterberg havde lavet lagkage mm. Amalie and Caroline had also beaten their birthdays together, now they are so close together, so we were at a birthday party in Køge. And Amalie and Laila "Blomsterberg" had made pie, etc. ( Blomsterberg is a TV pastry chef) Side 8 af 12

9 I september havde vi bestilt en ferie til Wien og Budapest med Gislev Rejser. Det var en god tur, skønt vejret ikke lige helt var med os, men heldigvis var vi dog så heldige vejret på de ture hvor vi skulle ud og se noget. Det gik med overskyet og små regn når det var byture. Måske kan billederne fortælle mere end tusinde ord. In September we had booked a holiday to Vienna and Budapest with Gislev Travel. It was a good trip, although weather is not quite right was with us, but fortunately we were however fortunate the weather on those trips where we were going out to see anything. It went with overcast and "small rain" when it was city tours. Maybe the pictures can tell more than thousand words. Budapest Dejlige friske hyggelige rejse fæller. Beautiful fresh pleasant traveling companions WIEN, der var så meget at se, og vi havde en masse billeder med hjem, og hvilke skal man vælge ud af flere hundrede billeder. Prøver at få lavet en lille ferie hjemmeside VIENNA, there was so much to see and we had a lot of pictures to take home and what to choose out of several hundred images. Try to make a small holiday site, Side 9 af 12

10 Spisning før vi skulle til koncert. Mozart og Strauss koncerten på Hofburg i Wien Hundertwasser bygningen og herre toilettet og et af bordene i restaurant på Hundertwasser museet. Hundertwasser building and gents and one of the tables in the restaurant at the Hundertwasser museum. Jo vi havde en rigtig godt ferie til Wien og Budapset. Yes, we had a great holiday to Vienna and Budapset Niels var kommet ud i en jobpraktiv / aktivering i et EL-firma i Herlev, som skulle efterfølges af et halvtårs Løntilskudsjob. Det viste sig at der ikke var så meget kontorarbejde som forventet, og havde ikke tydeligt nok udtrykt at EL-arbejde og kulde og træk og tunge løft, ikke var særligt godt for hans slidgigt ramte knæ. Niels var nok også lidt for fleksibel i jobpraktik perioden, for han lavede lidt af alt muligt, for tiden mellem de få kontoropgaver han kunne finde skulle gå med et eller andet fornuftigt, så han lavede et par reoler som manglede at blive lavet på lagret. Og så var han med lærlingene ude og se på nogle opgaver, men det troede chefen pludselig at Niels kunne tage ud og lave små El-opgaver. Og da Niels og en lærling blev sendt ud med et køleskab og en opvaskemaskine, Side 10 af 12

11 hvor køleskabet skulle ned i et kælderrum at stå, og opvaskemaskinen skulle op på 2. sal. gik det galt, for da han kom hjem var han totalt smadret i benene, med så store smerter at det ordinerede medicin ikke kunne holde smerterne nede. Så dagen efter hvor chefen ikke dukkede op på kontoret, gik med at surfe på computeren, og tale med sin A-kasse, og mandag da Niels kom på arbejde fortalte han chefen at han kun var der for at fortælle at de fysiske opgaver som chefen troede at Niels kunne lave, kunne han godt glemme og det var kun for at tale direkte med ham at Niels var mødt, ellers ville han blive hjemme på en langtidssygemelding. Og så blev de enige om at da der endnu ikke var underskrevet en kontrakt kunne Niels blive fyret fra dag til dag, det var det som han havde fået at vide fra sin A-kasse. Så han blev opsagt og stoppede 5. oktober. Der kom til at gå næsten en måned før han var nede på ordineret medicinforbrug. Så har den ellers stået på minimum 2 relevante ansøgninger pr. uge, det er ikke lige nogen let opgave. Men nu er der kun 6 mdr. til han kan gå på efterløn. Det glæder vi os meget til. Niels had come out in a jobpraktiv / activation in EL-Company in Herlev, which was followed by a halfyears Wage subsidy. It appeared that there was so much office work as expected and had not clearly enough expressed that EL-working and cold and drafts and heavy lifting was not very good for his arthritis affected knee. Niels was probably a little too flexible in job shadowing period, because he did a bit of everything, for the time between the few clerical tasks he could find to go with something sensible, so he made a few racks as needed to be made on stored. And then he helped the apprentices out and look at some tasks, but the boss thought suddenly that Niels could go out and do small electrical jobs. And when Niels and an apprentice were sent out with a refrigerator and a dishwasher, where the refrigerator should be taken down in a basement room to stand, and the dishwasher should reach second floor. Things went wrong, because when he came home he was totally smashed in the legs/knee, with such great pain that prescription medications could not keep the pain down. So the day after the head did not turn up at the office, went to browse the computer and talk to her unemployment insurance, and Monday when Niels came to work he told Head that he was only there to tell that the physical tasks as the Head believed that Niels could do, he might forget and it was only to talk directly with him that Niels was met, or he would stay home on a long-term bid. And so they agreed that since there had not yet signed a contract to Niels get fired from day to day, it was like he had learned from its unemployment fund. So he was denounced and stopped fifth October. There got to go almost a month before he was down to medication consumption. Then the otherwise completed at least 2 relevant applications for each. week, it's not exactly an easy task. But now there are only 6 months until he can retire [efterløn]. We look forward very much. ([Efterløn = pension benefits payable between early retirement and normal retirement pension]) Her i november kom kong Vinter igen på besøg, lidt før end både vi og især Kommunen havde regnet med, for de havde ikke flere penge til snerydning, (det er der ikke nogen kommuner der har) så der var nogle ildsjæle fra vejen der har entreret med en vognmand, der gerne ville sørge for at vi fik ordnet vejen og fortovet for 550,00 kr. for den kommende vinter, og det har vi sagt ja til, så kan vi slippe for det store besvær, både at komme ud af indkørslen og op ad vejen, og vi kan også tillade os at være væk uden skal tænke på at feje fortov. Here in November came the winter back to visit, a little sooner than we and especially municipality had anticipated, because they had no more money for snow removal, (it is no municipalities have) so there was some enthusiasts from the road which has established business with a haulage contractor who wanted to make sure that we had ordered the road and sidewalk for million for the coming winter, and we said yes, then we can escape to the great inconvenience both to get out of driveway and up the road, and we can also afford to be away without the need to think of sweeping the sidewalk Side 11 af 12

12 Der kunne fortælles meget mere om de ting vi har foretaget os i årets løb, både fødselsdage og udflugter både med familie og ligeledes de foreninger vi er engageret i, men med tekst og billeder ville vi jo komme op på endnu mange flere sider, så vi valgte at stoppe her. I skulle jo gerne blive færdige med at læse dette Årsbrev 2010 inden det næste Årsbrev 2011 kommer. There could be told much more about the things we have done during the year, both birthdays and outings with both family and also the associations we are engaged, but with text and images would we have come up on yet many more pages, so we chose to stop here. I would of course like to be finished reading this "Årsbrev 2010" before the next "Årsbrev 2011" appears. Vores jul skal holdes herhjemme, Bodils far kommer, så vi 3 skal bare have lidt god mad og så hygge os. Our Christmas should be kept at home, Bodil's father comes, then we 3 just need some good food and then enjoy ourselves. Vi ønsker alle familie, venner og bekendte en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. We wish all family and friends a Merry Christmas and a Happy New Year. Mange julehilsner fra Many Christmas Greetings from Bodil og Niels Bodil Niels Jørgen, Niels, Lars Bo Jens, Anne Laila, Judith, Bodil med Caroline II, Josephine Louise, Christina Amalie, Nisa, Emil, Lara, Frida Jan (42½) Marius (5½) (Dorthe) (35) Nicolaj (1½) Jens (41) (Anne) (39) Jørgen (41) (Christina) (35) Judith (38½) Bo (38½) Lars (32½) (Laila) 32½ Lena (29½) (Jesper) (33½) Louise (13) Josephine (9½) Caroline 2. (1) Frida (9½) Emil (5) Lara (7) Nisa (5) Amalie (5½) Caroline 1 (1½) Kenzo (hund) Side 12 af 12

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012 News from the DLN The first part is only in Danish. It is reflecting the invitation to the AGM 2012. Årets generalforsamling i DLN bliver afholdt lørdag den 24. marts 2012 i U-huset, Klosterport 4 A, 3.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast Den Danske Forening Heimdal June 2012 Post office on the NSW N Coast Strangler Fig Tree in N NSW Birds at Beach in Ocean shores Hansen Girls in San Jose backyard Medlemsblad Newsletter for the Danish Association

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211 Colloquial Danish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: * Afrikaans Albanian * Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic

Læs mere

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. May 2003. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. May 2003. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Den Danske Forening Heimdal s Medlemsblad May 2003 Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Inside this Issue Glæd dig til.....3 Danish style Wedding......4 Nyheder fra Danmark.....5

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

The Amager s International School Newsletter

The Amager s International School Newsletter The Amager s International School Newsletter 2005 May. Issue nr.3 Amager`s International School Address: Engvej 141, 2300 Copenhagen S. Denmark Tel.: 32 58 72 42 Fax: 32 84 72 42 Web.: www.a-i-s.dk E-mail:

Læs mere

Lærereksemplar kun til lærerbrug

Lærereksemplar kun til lærerbrug Bestil venligst direkte på: www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Break 5th Round Indhold Side 2 Jeopardy Letter Shifts 3 The Weather Forecast 4 5 Verbs in the Present

Læs mere

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement 2 O&A August 2005 Issue 32 4 Kolofon: O&A August 2005 Issue 32 Out

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Den Danske Forening Heimdal s Medlemsblad October 2002 Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Inside this Issue Glæd dig til...3 Presidents report......4 Coming Function.....5

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

Danish Church in Australia Inc.

Danish Church in Australia Inc. Danish Church in Australia Inc. Juni 2014 - August 2014 2 Konfirmanderne på lejr NYT FRA KIRKER OG UDVALG - ARRANGEMENTER - SIDEN SIDST NYT OM UNGE-NETVÆRK - PÅSKE - KONFIRMATION ARTIKEL OM NYERE DANSKE

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Danish Church in Australia Inc.

Danish Church in Australia Inc. Danish Church in Australia Inc. Marts 2014 - Maj 2014 1 NYT FRA KIRKER OG UDVALG - ARRANGEMENTER - SIDEN SIDST TILBAGEBLIK PÅ JULEMARKEDER - JULEN RUNDT I AUSTRALIEN ARTIKEL OM BØRNEOPDRAGELSE - OG MEGET

Læs mere

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots!

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots! obbelthestens officielle sangbog 2006 Indhold Indhold... 2 Red Warszawa - lkohol... 3 lexanderband - u er kun smuk når jeg er stiv... 4 Oasis - Wonderwall... 5 Nirvana - bout irl... 7 Nirvana - Polly...

Læs mere

NO. 3 PORTRÆTTER, INTERVIEWS, REPORTAGER, BEKENDELSER / PROFILES, INTERVIEWS, FEATURES, REVELATIONS BORNHOLM THE RADIO-STAR FROM PEDERSKER

NO. 3 PORTRÆTTER, INTERVIEWS, REPORTAGER, BEKENDELSER / PROFILES, INTERVIEWS, FEATURES, REVELATIONS BORNHOLM THE RADIO-STAR FROM PEDERSKER GRATIS / FREE NO. 3 PORTRÆTTER, INTERVIEWS, REPORTAGER, BEKENDELSER / PROFILES, INTERVIEWS, FEATURES, REVELATIONS BORNHOLM grækeren THE RADIO-STAR FROM PEDERSKER 1 magasinet bornholm THE SWAN WILL SAIL

Læs mere

Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. December 2011. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872.

Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. December 2011. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Den Danske Forening Heimdal December 2011 Julestue 20 November 2011 photos: Alan Pryzbylak We would love to share your news and stories. You are welcome to send emails and other material to the editor

Læs mere

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg dk dk 5 dk De bedste billeder taget af danske

Læs mere

Årsskrift 2008 NGG Information nr. 2008/09

Årsskrift 2008 NGG Information nr. 2008/09 Årsskrift 2008 NGG Information nr. 2008/09 Gutfeldtsvej Cirkelhuset 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tak for i år Tak for i år 2008...s. 3 Tak for i år fra formanden....s. 4 Tilsynsrapporten Ud at se med NGG lejrskoler

Læs mere