SUPPLY CHAIN INNOVATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUPPLY CHAIN INNOVATION"

Transkript

1 KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER

2 Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem brug af en række værktøjer. I arbejdshæftet præsenteres: Centrale begreber, i forhold til supply chain innovation To video cases: Dinex A/S og Tresu Digital Solutions 20 værktøjer med fokus på supply chain innovation.

3 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Supply chain management har fokus på materiale-, informationsog finansielle flow i kæder og netværk af virksomheder. Det er kundeorienteret og har sit udgangspunkt i kundens behov for varer og/eller serviceydelser. Supply chain management handler om differentieret ledelse, da virksomheder ikke nødvendigvis tilgår alle kunder og leverandører på den samme måde. Fokus er på forretningsprocesser både inden i den enkelte virksomhed, og mellem virksomheder.

4 INNOVATION Innovation handler om at omsætte nye idéer og føre dem ud i livet. Traditionelt skelnes der mellem invention og innovation. Invention bruges som betegnelse for selve idéen, og vedrører kun det første trin i en ofte længere proces, hvor ideen udbredes, og bringes effektivt i anvendelse. For at betegnelsen innovation kan bruges, skal kommercialiseringen af en idé indregnes. I hvilken grad en innovation betragtes som ny, afhænger af, det enkelte individ eller den enkelte organisation. Man vil således kunne opleve innovationer, som ikke er nye for verden, men nye for de virksomheder eller de individer, der anvender dem. Innovation kan komme til udtryk i mange forskellige former, både i teknologi og i måder, hvorpå vi arbejder.

5 SUPPLY CHAIN INNOVATION Supply chain innovation er en ændring (inkrementel eller radikal) indenfor et forsyningsnetværk, teknologi eller supply chain proces (eller en kombination af disse), som kan finde sted i en funktion i virksomheden, blandt flere virksomhedsfunktioner, i en industri eller i en forsyningskæde, med det formål at forbedre skabelsen af merværdi for interessenterne. - Oversat fra Arlbjørn et al. (2011)

6 Supply chain innovation består, af tre elementer: 1. Forretningsprocesser: er grupper af aktiviteter, der giver et målbart output. Aktiviteter i forretningsprocesser, vil typisk gå på tværs af de traditionelle funktionelle siloer i en virksomhed, som fx salg, lager, produktion og indkøb. 2. Teknologi: innovationen i supply chain teknologi vedrører ikke kun teknologien i sig selv, men dens nye anvendelse i en supply chain-kontekst. Supply chain teknologier, kan anvendes selvstændigt eller i kombination med andre teknologier, for at skabe en supply chain innovation. 3. Supply chain-netværk: netværks-strukturen i en supply chain vedrører både dybden og bredden af upstream- og downstream relationer. Innovation i supply chain netværksstruktur kan være relateret til værdiskabelse, i form af videndeling i virtuelle netværk.

7

8 DRIFT KONTRA UDVIKLING I alle organisationer findes dilemmaet omkring fordelingen af ressourcer, der anvendes på henholdsvis drift og udvikling. Det er et fænomen der kaldes for ambidexterity. I organisatoriske sammenhænge henfører det til evnen til, både at kunne exploite (udnytte) og explore (udforske) (March, 1991). Exploration omfatter aktiviteter som søgning, variation, risikostyring, eksperimentering, leg, fleksibilitet, opdagelse og innovation. Exploitation inkluderer fine-tuning, valg, produktion, effektivitet, udvælgelse, implementering og eksekvering.

9 At arbejde med og beherske ambidexterity kræver, at ledere udfører to opgaver: For det første, skal de være i stand til at bemærke ændringer i konkurrencemiljøet, som fx skift i teknologi, konkurrence, kundeportefølje og offentlig regulering. For det andet, skal de være i stand til at handle på baggrund af disse muligheder og trusler. Både exploration og exploitation er selvforstærkende fænomener, og virksomheder kan blive fanget i deres egen succes. For meget exploration kan føre til en læringsfælde, mens virksomheder der alene satser exploitation, kan blive fanget i en kompetencefælde, da der alene satses på eksisterende kompetencer.

10 PROBLEMTYPER En virksomheds udfordringer både generelt og specifikt for forsyningskæderne kan kategoriseres i to typer: tame problemer og wicked problemer. Sondringen mellem tame og wicked problemer, skal ses i forhold til den enkelte virksomhed. Hvad der opfattes som et tame problem i en virksomhed, kan være et wicked problem i en anden og vice versa.

11 Et tame problem er et problem, hvor løsningen kendes, og de involverede parter kan teste, hvor godt et korrekt løsningsforslag er. Eksempler på tame problemer i en supply chain kontekst, kan være: Omlægning af lageret efter plukkefrekvens. Etablering af performance management Implementering af leverandørstyrede lagre.

12 Et wicked problem er kendetegnet ved, at være et problem hvor løsningen, eller den komplette løsning, ikke kendes. Man kan derfor heller ikke nå, til en entydig eller endelig løsning, men kun til en løsning, der er god nok, med de givne ressourcer. Eksempler på wicked problemer, i en supply chain kontekst, kan være: Placering af et europæisk færdigvarelager, der opfylder krav om kort lead-time til forskellige europæiske markeder. Optimeret ind- og udfasning af varer eller komponentog leverandørsanering.

13 I en supply chain innovation kontekst, er det vigtigt, at have relationen mellem organisation og problemtype for øje. Ved at kombinere begreberne drift og udvikling, med tame og wicked problemer, opnås der fire problemsituationer.

14

15 Figuren illustrerer, at der opnås fit, når innovationsprojekter, der beskæftiger sig med simple eller tame problemtyper, er bemandet med overvejende driftsorienterede medarbejdere. Ligeledes opnås der fit når innovationsprojekter der beskæftiger sig med komplicerede eller wicked problemtyper, primært er bemandet med udviklingsorienterede medarbejdere.

16 Det er væsentligt, at pointere, at akserne i figuren skal læses, som et kontinuum således, at et problem i større eller mindre grad kan være henholdsvis tame eller wicked, og bemandingen i projekter er gående fra hovedsageligt at være driftsorienterede henimod at være udviklingsorienterede. Dette betyder, at der kan være udviklingsorienterede ressourcer i innovationsprojekter, der beskæftiger sig med tame problemer. Ligeledes kan der indgå driftsorienterede ressourcer i wicked innovationsprojekter. MISFIT opstår, når virksomheder ikke har tilstrækkeligt fokus på hvilken organisation, der arbejder med det specifikke udviklingsprojekt.

17 VÆRDIBASERET SUPPLY CHAIN INNOVATION Value based supply chain innovation kan forstås gennem begreberne; Value Capture og Value Delivery (Munksgaard, Stentoft & Paulraj, 2014) Budskabet er, at det kan anbefales, at man i forbindelse med supply chain innovation skaber bevidsthed omkring, hvorledes den konkrete innovation indeholder både value capture og value delivery.

18 Value capture sætter fokus på, hvordan den konkrete supply chain innovation indfanger værdi. Dvs. det både refererer det til virksomhedens profit samt til, hvordan virksomheden effektivt performer dens værdiskabende aktiviteter. Eksempler på value capture, kan være: forbedrede interne arbejdsprocesser, omkostningsreduktioner og kvalitetsforbedringer, som følge af en supply chain innovation Value delivery fokuserer på processen, hvor der skabes værdi for eksterne partnere (oftest kunder). Denne proces omhandler aktiviteter, der oftest går på tværs af virksomhedens funktioner. Eksempler på value delivery er, reducerede lead-times til kunder, forbedret leveringsevne og leveringsinformationer.

19 CASES Dinex A/S er en ledende global producent og distributør af innovative udstødnings- og emissions kontrolprodukter samt løsninger til heavy duty diesel- og gasmotorindustrien. Tresu Digital Solution er en markedsledende producent af flexo trykmaskiner samt udstyr til den grafiske industri indenfor flexo, offset og digital. Video case materialet er udarbejdet, som eksempler på, hvordan der arbejdes med supply chain innovation, på forskellige stadier. Se materialet på samt

20 VÆRKTØJER: ET OVERBLIK Arbejdshæftet består af i alt 20 værktøjer, der fordeler sig på to hovedområder, henholdsvis værktøjer der har til formål at levere konkrete supply chain facts, og værktøjer, der har med overvågning og opfølgning at gøre. Gældende for alle værktøjer er, at de både kan bruges til at fastlægge, hvordan den konkrete praksis er nu (AS-IS) samt hjælpe til med at sætte ramme for fremtiden (TO-BE). Supply chain innovation indgår ofte som en del af virksomhedens samlede strategiproces, og sådanne strategiprocesser må gennemføres med en nøje opmærksomhed på virksomhedens særlige karakteristika samt på graden af dynamik i omgivelserne.

21 Arbejdshæftets supply chain facts orienterede værktøjer er inddelt i fem områder: Strategi Systemer Performance Organisation Struktur Hertil kommer fem værktøjer, der falder indenfor ledelsesopfølgning og overvågning.

22

23 Værktøjerne kan bruges til at skabe facts om den nuværende supply chain performance. Værktøjerne kan også bidrage til visionsprocesser omhandlende, hvordan den fremtidige supply chain performance bør være. Budskabet er, at et eventuelt performancegab kan lukkes med supply chain innovation.

24

25 Værktøjerne er udarbejdet ud fra et supply chain innovation perspektiv, og hvert af værktøjerne er beskrevet ud fra følgende seks overskrifter: 1. Formål: Formålet med at tage værktøjet i brug. 2. Deltager(e): Hvem der i virksomhedens supply chain skal udføre arbejdet eller bidrage med input. 3. Anvendelsestidspunkt: Hvornår værktøjet skal tages i brug. 4. Fremgangsmåde: Hvorledes værktøjet anvendes. 5. Fordele: Hvad virksomheden får ud at tage værktøjet i brug. 6. Output: Hvad det konkrete udbytte af værktøjet er.

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Professor Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet Baggrund, Jan Stentoft Arlbjørn

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet fokus: complexity management Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet Danske virksomheder oplever i disse år en stigende grad af kompleksitet i forsyningskæden. Men hvad skaber størst

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION Begreber og elementer i et logistikkoncept AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Kompentansestyring i arbeidslivet Odd Norhaug

Kompentansestyring i arbeidslivet Odd Norhaug Side 1 af 20 Kompentansestyring i arbeidslivet Odd Norhaug Fag: HRM Kapitel 1: Introduktion...1 Kapitel 2: Kompetence på tre niveauer...1 Kapitel 3: Kompetencekæden...2 Kapitel 4: Individuelle kompetencetyper....4

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere