En analyse af Supply Chain Management hos Mogens Hansen Møbler A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af Supply Chain Management hos Mogens Hansen Møbler A/S"

Transkript

1 Bachelorafhandling. Morten.Nørgaard.og.Dennis.Loft.Nielsen. Forår Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling HA Almen 6. semester Forfattere: Morten Nørgaard Dennis Loft Andersen Vejleder: Erland Hejn Nielsen En analyse af Supply Chain Management hos Mogens Hansen Møbler A/S - med henblik på effektivisering af driften i de interne processer Aarhus University Business and Social Sciences Forår 2012 Projektnummer:. 13,67..

2 Bachelorafhandling. Morten.Nørgaard.og.Dennis.Loft.Nielsen. Forår Abstract(( In. recent. times,. there. has. been. a. significant. change. in. the. way. operation. of. companies.. This. change.can.be.seen.in.the.readjustment.of.companies.from.operating.as.independent.entities.to. integrate.their.supply.chain.with.customers.and.suppliers..however,.for.a.company.to.be.able.to. take.full.advantage.of.entering.into.relationships.with.other.companies,.it.is.necessary.to.analyse. what.processes.it.should.attempt.to.integrate.across.the.supply.chain.. The. thesis. has. its. point. of. departure. in. the. furniture. manufacturer,. MH. Møbler. A/S,. and. serves. the. purpose. of. analysing. whether. and. how. the. company. employs. supply. chain. management. (SCM)..Furthermore,. it s. wished. to. make. recommendations. for. optimisation. of. internal.processes.in.relation.to.issues.identified.in.the.analysis.. After.a.discussion.of.the.methodological.approach.chosen.and.in.order.to.answer.the.research. questions,. the. basic. line. of. thinking. in. relation. to. analysis. of. SCM. is. described. and. explained.. This.theoretical.framework.is,.furthermore,.supported.and.substantiated.by.different.theoretical. strands. within. SCM. before. being. applied. in. the. analysis. of. the. SCM. at. MH. Møbler. A/S.. Information. about. the. company. has. been. collected. through. interviews. with. the. CEO,. Michael. Hansen,.and,.in.working.with.the.thesis,.a.process.approach.has.been.employed..This.approach. made.the.analysis.a.bit.broad.initially,.however,.this.is.remedied.continually.as.delimitations.are. made.to.concretise.the.issues.dealt.with.. The. analysis. showed. that. MH. Møbler. A/S. employs. certain. aspects. of. SCM,. sometimes. unknowingly;.however,.the.company.has.never.really.made.any.strategic.initiatives.to.improve. its.scm.or.otherwise.get.a.deeper.understanding.of.it..in.several.of.the.company's.processes.and. components,. they. worked. according. to. how. theory. prescribed. it,. while. in. other. situations;. we. identified.misunderstandings.in.relation.to.how.certain.areas.could.be.operated.most.optimally... The. analysis. led. to. a. discussion. that. dealt. with. the. causes. of. the. problems. the. company. faces..we.identified.the.existence.of.two.fundamental.issues.related.to.production.and.inventory. management,. whose. interactional. relation. affected. several. aspects. of. the. company,. which. are. estimated.to.be.a.decisive.factor.in.the.efficiency.improvement.of.the.entire.company... Based.on.the.recommendations.related.to.the.production,.it.can.be.concluded.that.MH.Møbler..

3 Bachelorafhandling. Morten.Nørgaard.og.Dennis.Loft.Nielsen. Forår A/S. with. advantages. could. invest. more. resources. in. improving. its. employee s. flexibility,. and. making.adjustments.to.the.number.of.setups.its.individual.divisions.undergo.during.production.. In.relation.to.inventory.management,.it.can.be.concluded.that.there.is.a.need.to.create.a.better. understanding. of. how. the. inventory. is. managed..our. recommendations. to. MH. Møbler. A/S. are. either.to.improve.the.understanding.of.the.current.situation.or.to.implement.the.vmi.inventory. management.method,.if.there.is.a.desire.to.optimize.the.existing.inventory.management..finally,. we. can. generally. conclude. that. allocation. of. resources. was. not. utilised. optimally. through. the. current.supply.chain.management....

4 Indholdsfortegnelse- 1.-Indledning-...-1! 1.1-Problemstilling-...-2! 1.2-Problemformulering-...-2! 1.3-Afgrænsning-...-3! 2.-Metode-...-5! 2.1-Videnskabsteori-...-5! 2.2-Indsamling-af-empiri-...-6! 2.2.1!Valg!af!undersøgelsesmetode!og!form!...!7! 2.3-Kildekritik-...-8! 2.4-Struktur-...-9! 3.-Virksomhedspræsentation ! 4.-Supply-Chain-Management ! 4.1-The-Structure-of-the-Supply-Chain ! 4.2-The-Supply-Chain-Business-Processes ! 4.3-The-Supply-Chain-Management-Components ! 5.-MH-Møbler-A/Ss-Supply-Chain-Management ! 5.1-MH-Møbler-A/Ss-Supply-Chain-Structure ! 5.1.1!Slutkunden!...!20! 5.1.2!Aftagere!...!21! 5.1.3!MH!Møbler!A/S!...!22! 5.1.4!Leverandør!...!23! 5.1.5!Underleverandør!...!26! 5.1.6!Visualisering!af!MH!Møbler!A/Ss!forsyningskædestruktur!...!27! 5.2-MH-Møbler-A/Ss-processer ! 5.2.1!Customer!Relationship!Management!(CRM)!&!Customer!Service!Management!(CSM)!...!28! 5.2.2!Demand!Management!&!Procurement!...!29! 5.2.3!Order!Fulfilment!&!Manufacturing!Flow!Management!...!32! 5.2.4!Product!Development!and!Commercialization!...!34! 5.2.5!Kortlægning!af!processerne!...!34! 5.3-MH-Møblers-A/S-Management-Components ! 5.3.1!Planlægning!og!kontrolmetoder!...!37! 5.3.2!Arbejdsstruktur!...!39! 5.3.3!Organisationsstruktur!...!40! 5.3.4!Produktfacilitetsflowstruktur!...!41! 5.3.5!Informationsfacilitetsflowstruktur!...!42! 5.3.6!Produktstruktur!...!43! 6.-Problemidentifikation ! 7.-Anbefalinger ! 7.1-Anbefaling-til-produktion ! 7.1.1!Anbefaling!1:!Medarbejderfleksibilitet!...!49! 7.1.2!Anbefaling!2:!Produktion!...!53! 7.2-Anbefaling-til-lagerstyring ! 7.2.1!Anbefaling!3:!Optimering!af!Continuous!Review!System!...!55! 7.2.2!Anbefaling!4:!Vendor!Managed!Inventory!...!58! 8.-Konklusion ! 9.-Bibliografi ! 10.-Bilag !

5 1.-Indledning- Foranderlighed!er!efterhånden!blev!en!del!af!virksomhedernes!virkelighed.!Finanskrisen!medførte,!at! mange!virksomheders!handlingsplaner!viste!sig!nytteløse!overfor!de!konsekvenser,!den!medbragte.! De! nytteløse! handlingsplaner! er! årsagen! til,! at! mange! virksomheder! har! været! nødt! til! at! omstille! deres!organisation!i!et!forsøg!på!at!imødekomme!fremtidige!kriser,!hvor!fleksibilitet!og!samarbejde!på! tværs! af! forsyningskæden! er! nødvendig! (Thomsen,! 2011).! Gennem! tiden! har! mange! producenter! fokuseret!på!kvaliteten!af!indgående!råvare!samt!den!videre!distribution!af!produkter!uden!at!have! opmærksomhed!på!omkostningerne,!der!er!forbundet!med!produktionen!og!opbevaringen!af!råvare,! halvfærdige! og! færdige! produkter.! Hau! L.! Lee,! professor! i! virksomhedsstyring,! og! Corey! Billington,! professor! i! virksomhedsstyring! og! indkøb,! har! i! en! undersøgelse! angivet,! at! desto! mere! kompleks! virksomhedens! netværk! af! leverandører,! producenter! og! distributør! er,! desto! større! er! sandsynligheden! for,! at! der! opnås! en! forøget! effektivitet! ved! at! rette! mere! fokus! på! lageret! og! produktionen!(lee!&!billington,!1992).!foruden!dette!mener!de!to!professorer,!at!virksomheder!skal! skabe! sig! en! forståelse! for! deres! forsyningskæde! gennem! Supply! Chain! Management! (SCM),! da! det! ville! kunne! bidrage! til! en! identificering! af! optimeringsmuligheder! og! faldgruber,! som! vil! gavne! virksomheden!(lee!&!billington,!1992).!ud!fra!overstående!skal!det!for!virksomheders!vedkommen! forstås,! at! hvis! der! ønskes! forbedringer,! er! det! nødvendigt! at! foretage! en! situationsanalyse! af! virksomheden! selv! og! dens! forsyningskæde! for! på! den! måde! at! identificere,! hvor! det! kan! være! nødvendigt!med!forandringer.!herefter!kan!der!udarbejdes!en!handlingsplan!for,!hvad!virksomheden! bør! arbejde! hen! imod.! Det! er! forholdsvis! nemt! for! en! virksomhed! at! indhente! informationen! om! forbedringsmetoder,! men! det! er! straks! vanskeligere! at! få! identificeret! hvilke! områder,! som! har! det! egentlige!behov!for!at!blive!forandret.!en!implementering!uden!nøje!overvejelse!kan!resultere!i!nye!og! forværrede!problemstilling,!som!medfører,!at!virksomheden!skaber!en!omkostningsforøgelse!frem!for! effektivisering.! Det! er! derfor! vigtig! for! virksomheder! at! kende! udgangspunktet! for! deres! egen! organisation.!!!den!danske!teolog!og!filosof!søren!kierkegaard!har!i!et!citat!beskrevet!vigtigheden!i!at!kende!sin! nuværende!situation,!inden!den!forsøges!forbedret!(kierkegaard,!2012).! At$man,$naar$det$i$Sandhed$skal$lykkes$En$at$føre$et$Menneske$hen$til$et$bestemt$sted,$først$og$fremmest$ maa$passe$paa$at$finde$ham$der,$hvor$han$er,$og$begynde$der.$dette$er$hemmeligheden$i$al$hjælpekunst.$ For$i$Sandhed$at$kunne$hjælpe$en$Anden,$maa$jeg$forstaae$mere$end$han$C$men$dog$vel$først$og$fremmest$ forstaae$det,$han$forstaaer.$naar$jeg$ikke$gjør$det,$saa$hjælper$min$merecforstaaen$ham$slet$ikke $ Side!1!af!69!

6 1.1-Problemstilling-- Virksomheden!MH!Møbler!A/S!har!i!den!seneste!årrække!gennemgået!forandringer!i!designet! af! virksomhedens! struktur.! Forandringerne! lå! bl.a.! i,! at! der! i! 2010! blev! taget! initiativ! til! at! sammenlægge!alle!virksomhedens!afdelinger!under!ét!tag,!hvor!virksomheden!førhen!havde! opdelt!ansvarsområderne!på!separate,!geografiske!lokationer.!beslutningen!om!at!samle!hele! organisationen!på!ét!sted!var!ifølge!adm.!direktør!michael!hansen!en!omkostningsfuld!affære! både! ressourcec! og! forandringsmæssigt! (bilag! 4).! Udfordringerne! lå! i! at! sammensætte! processerne! og! få! dem! til! at! fungere! som! én! helhed! og! helst! bedre! end! den! foregående! struktur.! Foruden! omstillingen! til! den! nye! virksomhedsstruktur,! blev! der! også! fokuseret! på! designet! og! indretningen! af! den! nye! bygning.! Det! var! essentielt! for! MH! Møbler! A/S! at!få! opbygget! det! nye! domicil,! så! det! ville! imødekomme! og! eliminer! de! nuværende! problemstillinger! samtidigt! med,! den! skulle! skabe! en! simplificering! af! organisationens! processer.! Siden! opførelsen! af! dette! domicil,! ved! Hasselager! syd! for! Aarhus,! har! MH! Møbler! A/S!haft!en!fornyet!interesse!i!at!identificer!mulige!forbedringer,!som!vil!kunne!simplificere! og! optimere! driften,! der! er! mellem! virksomhedens! interne! processer.! Møbelbranchen,! som! MH!befinder!sig!i,! har! været! stærkt! påvirket!af! lavkonjunkturen! som! ramte! Danmark! efter! krisen,!hvilket!resultererede!i!ændringer!i!efterspørgselen!og!at!omsætningen!i!branchen!faldt! fra!2.642!mio.!til!1.002!mio.!(bilag!1).!grundet!den!svingende!efterspørgsel!og!et!ønske!om!en! forbedret! fleksibilitet,! har! MH! Møbler! A/S! interesse! i! at! få! analyseret! sin! interne! struktur! samt!om!denne!er!i!samspil!med.!! 1.2-Problemformulering- På!baggrund!af!problemstillingsbeskrivelsen!i!afsnit!1.1!vil!denne!opgave!have!til!formål:! At$skabe$en$forståelse$af$MH!Møbler!A/Ss!struktur$samt$hvorledes$denne$interagerer$med$ forsyningskædens$samarbejdspartnere,$herudover$vil$opgaven$identificere$og$udarbejde$ anbefalinger$til$eventuelle$forbedringer,$som$vil$kunne$effektivisere$driften$i$virksomhedens$ interne$processer.! I!forbindelse!med!dette!vil!der!med!fordel!kunne!foretages!en!analyse!af!MH!Møbler!A/Ss!SCM,! som! har! til! formål! at! skabe! en! forståelse! af! MH! Møbler! A/Ss! struktur! og! af! hvordan! den! interagerer! med! forsyningskædens! samarbejdspartnere.! Derfor! vil! følgende! blive! berørt! i! opgaven:! Side!2!af!69!

7 Hvordan$er$MH!Møbler!A/Ss!forsyningskæde$opbygget,$og$hvordan$interagere$MH$med$ medlemmerne$i$denne? $ Herefter!vil!det!undersøges,!hvordan!MH!Møbler!A/Ss!interne!processer!er!opbygget!!internt! såvel!som!eksternt!!i!et!forsøg!på!at!identificere!elementer,!hvor!der!vil!være!mulighed!for!at! udarbejde! anbefalinger! til! forbedringer.! Der! vil! derfor! i! denne! opgave! ligeledes! bliver! undersøgt!følgende:!!! Hvilke$interne$processer$og$komponenter$har$betydning$for$MH!Møbler!A/S!og$dens$ forsyningskæde? $ Ved! analysen! af! MH! Møbler! A/Ss! interne! organisation! forventes! det,! at! der! bliver! belyst! elementer,! som! hvis! sammenholdt! med! teorien! ikke! udnyttes! optimalt.! Disse! elementer! vil! efterfølgende! sammenlignes! med! teorien! indenfor! de! respektive! områder,! i! et! forsøg! på! at! udarbejde!anbefalinger,!som!har!til!formål!at!optimere!mh!møbler!a/ss!nuværende!situation.! Det!vil!derfor!søges!belyst:!! Hvilke$elementer$bliver$ikke$anvendt$optimalt$i$MH!Møbler!A/Ss!organisation,$og$hvordan$vil$ MH$kunne$optimere$disse?$ 1.3-Afgrænsning-- Opgaven!er!afgrænset!til!kun!at!tage!udgangspunkt!i!MH!Møbler!A/Ss!synspunkt,!hvilket!gør! at! der! ikke! vil! analyseres! i,! hvordan! samarbejdspartnerne! kan! forbedre! deres! situation! ved! ændringer!af!mh!møbler!a/ss!organisationen.!dette!gøres,!da!opgaven!søger!at!identificere!og! forbedre!problemstillinger!internt!i!mh!møbler!a/s!og!ikke!hos!samarbejdspartnerne.!udover! det! primære! fokus! på! den! interne! struktur,! vil! opgaven! undersøge! om! der! er! forbedringsmuligheder! ved! integrationen! med! det! første! niveau! i! forsyningskædens! horisontale! dimension.! Opgaven! er! begrænset! til! ikke! at! gå! i! dybden! med! den! vertikale! dimension!eller!den!horisontale!position,!dog!vil!disse!kursorisk!blive!berørt!i!opgaven.!den! vertikale!dimension!er!fravalgt,!grundet!opgaven!søger!at!optimere!mh!møbler!a/ss!situation! ud!fra!et!teoretisk!synspunkt!og!ikke!på!baggrund!af,!hvordan!konkurrenterne!opererer.!den! horisontale! position! er! fravalgt,! idet! MH! Møbler! A/S! har! tilkendegivet,! at! det! ikke! er! økonomisk! gunstigt! at! fabrikerer! råvarerne! selv,! og! at! det! som! producent! er! for! omkostningsfuldt!og!besværligt!at!handle!direkte!med!slutkunden!(bilag!4).!! Side!3!af!69!

8 Ved!udarbejdelse!af!anbefalingerne!vil!fokus!være!afgrænset!til!at!omhandle!aspekter!som! MH! Møbler! A/S! har! direkte! indvirkning! på.! Afgrænsningerne! vedrørende! de! enkelte! anbefalinger! vil! blive! beskrevet! løbende! gennem! analyse,! idet! de! endelige! problemstillinger! endnu! ikke! er! identificeret.! Opgaven! lægger! ikke! op! til! en! diskussion! om! teoriernes! anvendelighed,! men! skal! derimod! fungere! som! en! inspirationskilde! for! MH! Møbler! A/S! til,! hvordan!de!kan!udbedre!de!fundne!problemstillinger!bedst!muligt.!ligeledes!vil!opgaven!søge! at!beskrive!de!konsekvenser,!anbefalingerne!medfører,!hvilket!betyder,!at!fokus!vil!ligge!på!en! beskrivelse!af!påvirkningerne!af!processerne!frem!for!de!finansielle!omkostninger.!! Side!4!af!69!

9 Opgavens!metodeafsnit!har!til!formål!at!redegøre!for!fundamentet!for!opgaven,!samt!skabe!et! overblik! over! denne.! Dette! bliver! gjort! for! at! give! en! umiddelbar! forståelse! af,! hvordan! indsamlingen!af!empiri!er!foregået.!hvilke!valg!og!fravalg!der!er!blevet!truffet,!samt!give!en! forståelse! for,!hvordan!det!er!blevet!valgt!at!anskue!opgaven!ud!fra!en!videnskabsteoretisk! vinkel.! 2.-Metode- 2.1-Videnskabsteori- Generelt! kan! man! sige,! at! der! i! videnskabsteoriens! verden! skelnes! mellem! to! overordnede! paradigmer,!positivismen$og!interpretivismen.!i!vores!senere!analyser!vil!vi!arbejde!ud!fra!det! interpreiviske!paradigme,!da!det!vil!give!os!muligheden!for!at!fortolke!på,!hvad!der!sker!i!en! given!kontekst.!med!dette!forstås,!at!virkeligheden!er!objektiv,!og!at!der!derfor!eksisterer!et! utal!af!sandheder,!som!konstant!forandres!vha.!individet!som!aktør!(carson,!2005).!! Vi!har!under!det!interpretivistiske!paradigme!valgt!tilgangen!hermeneutikken,!som!har!til! formål! at! forstå! og! fortolke! den! menneskelige! del! af! virkeligheden!! altså!alt,!hvad!der!er! menneskeskabt!!(langergaard,! Barlebo! Rasmussen,!&! Sørensen,! 2006).! Denne! forståelse! og! fortolkning!er!en!nødvendighed,!da!vi!i!vores!besvarelse!af!problemformuleringen!skal!opnå! indsigt!i!mh!møbler!a/ss!scm,!samt!komme!med!anbefalinger!til!forbedringer!af!de!interne! processer.!!vores!epistemologiske!udgangspunkt!!den!måde!hvorpå!vi!vil!tilegne!os!viden!! bliver!derfor!de!antagelser,!vi!har!om,!hvordan!viden!er!mulig.!det!ontologiske$udgangspunkt!!som!omfatter!antagelserne!om,!hvordan!verden!er!!bliver,!at!den!sociale!verden!består!af! meninger! og! betydninger! (Sherratt,! 2005).! Dette! vil! altså! sig,! at! alt,!adm.! direktør! Michael! Hansen!og!!siger!og!gør,!har!en!betydning!og!mening,!!og!ved!at!fortolke!dette,!opnår!vi!viden! om! dem.! Det! forudsættes! derved,! at! vi! gennem! vores! tilgang,! for! at! kunne! opnå! den! rette! viden!omkring!mh!møbler!a/ss!scm!og!produktion!!skal!fortolke!vores!indsamlede!empiri! for!at!nå!frem!til!forståelse.!samtidigt!skal!det!dog!vides,!at!denne!forståelse!ikke!vil!være!den! eneste! sandhed,! men! blot! vores! forståelse! af! den! indsamlede! empiri.! Disse! antagelser! vil! derigennem! skabe! grobund! for! opgavens! metodologi,! som! vil! udgøres! af! den$ hermeneutiske$ spiral$(christensen,! 2004),! hvorigennem! vi! vil! opnå! viden! ved! at! bevæge! os! frem! og! tilbage! mellem!forståelsen!af!enkeltdele!og!helheden.!ved!at!undersøge!enkle!dele!af!mh,!opnås!der! en! større! forståelse! af! virksomheden! som! helhed,! hvilket! til! slut! vil! gøre! os! i! stand! til! at! formulere! et! løsningsforslag,! som! vil! kunne! styrke! MH! Møbler! A/Ss! organisation.! Opgavens! Side!5!af!69!

10 analyser! og! løsningsforslag! bliver! dog! et! resultat! af! den! forståelse,! vi! imødegår! opgavens! indsamlede!empiri!med.! Metoden!til!opgavens!indsamlingen!af!empiri!indeholder!kun!den!kvalitative!tilgang,!som! vil! blive! beskrevet! i! nedenstående! afsnit! 2.2.! Den! kvalitative! indsamling! stammer! fra! den! hermeneutiske! tilgang,! hvor! vi! ved! interviewes! opnår! at! kommer! under! overfladen! på! respondenten!og!derved!få!adgang!til!dennes!subjektive!forståelse.!! Indledningsvis! vil! der! komme! en! beskrivelse! af! hvilke! måder,! hvorpå! empiri! kan! indsamles.! Herefter!vil!der!følge!en!beskrivelse!af!valget!af!metode!til!indsamling!af!empiri!til!benyttelse!i! opgavens!analysedel,!afsnit!5.! Helt! grundlæggende! findes! der! to! forskellige! metoder! til! indsamling! af! data:! den$ kvantitative$ undersøgelsesmetode! og! den! kvalitative$ undersøgelsesmetode$ (Andersen,! 2010).! Den!kvantitative!metode!egner!sig!godt!til!at!indsamle!datamateriale!i!form!af!tal!eller!andre! kvantificerbare! data,! men! tager! ikke! højde! for! holdninger,! overvejelser! og! motiver! hos! respondenten!(andersen,!2010).!denne!form!for!data!er!god!til!at!nå!en!bred!respondentskare! og!hjælper!intervieweren!med!at!besvare!spørgsmålet! Hvad?.!I!modsætning!hertil!står!den! kvalitative! metode,! som! egner! sig! godt! til! undersøgelser,! hvor! der! ønskes! at! afdække! personers!holdninger,!følelser!og!hvilke!tanker,!respondenten!gør!sig,!omkring!et!givent!emne! (Andersen,! 2010).! Denne! form! for! data! kan! give! en! dybere! forståelse! og/eller! forklaring! af! respondentens!svar!og!hjælper!derved!intervieweren!med!at!besvare!spørgsmålet! Hvorfor?.! I!nedenstående!tabel!er!der!skitseret!en!række!fordele!ved!de!to!forskellige!tilgange.! Tabel-1:-Fordele!ved!den!kvantitative!og!kvalitative!undersøgelsesmetode! --Fordele-ved-den-kvantitative-undersøgelsesmetode- Intet!forskerbias!ved!spørgeskema! God!tid!til!besvarelse!for!respondenten! Nemt!at!efterbehandle! Giver!et!generelt!indblik! Høj!repræsentativitet!og!reliabilitet! Målbare!data! Kilde:-Egen!tilvirkning!efter!(Analyse!Danmark,!2012!;!Andersen,!2010)! 2.2-Indsamling-af-empiri- Fordele-ved-den-kvalitative-undersøgelsesmetode- Mulighed!for!opfølgende!spørgsmål! Mulighed!for!begrundelse!og!uddybelse!af!svar! Mulighed!for!tilpasning!af!undersøgelsen! undervejs! Høj!validitet! De!styrker,!der!kendetegner!den!ene!undersøgelsesmetode,!er!den!andens!svagheder!og!vice! versa.!! Side!6!af!69!

11 2.2.1$Valg$af$undersøgelsesmetode$og$form$ Til! at! opnå! viden! om! Møbler! A/S! forsyningskæde! vil! det! være! fordelagtigt! at! benytte! sig! af! enkeltmandsinterview!under!den!kvalitative!undersøgelsesmetode,!som!skal!udformes!semic struktureret.! Den! semicstrukturerede! interviewform! dækker! over,! at! der! skal! laves! en! interviewguide,!som!fungerer!som!en!form!for!stikordsliste!for!intervieweren,!denne!skal!dog! ikke! følges! slavisk,! men! blot! benyttes! til! at! huske! hvilke! områder! der! skal! gennemgås! (Andersen,! 2010).! Der! er! tre! typer! af! delspørgsmål! som! benyttes! i! det! semicstrukturerede! interview.!når!intervieweren!starter!med!at!spørge!ind!til!et!emne,!bliver!der!først!stillet!et! åbent$spørgsmål.!dette!bliver!som!regel!besvaret!på!basis!af!viden,!som!respondenten!har!lige! ved!hånden.!herefter!skal!der!stilles!et!mere!hypotetiske$spørgsmål,!dette!gøres!i!et!forsøg!på! at! få! respondenten! til! at! gøre! implicit! viden! til! eksplicit! viden.! Det! sidste! spørgsmål! er! det! konfronterende,!hvor!man!opstiller!et!spørgsmål,!som!undersøger,!!om!respondentens!svar!er! konsistent!med!tidligere!besvarelser!(flick,!2009).!! Gennem! en! kvalitativ! undersøgelsesmetode! vil! der! kunne! indsamles! empiri! om,! hvordan! MH!Møbler!A/Ss!styring!af!forsyningskæden!fungerer.!Det!vil!være!interessant!at!undersøge,! hvordan!alle!parterne!opfatter!forsyningskæden,!men!det!vil!være!for!ressourcekrævende!at! interviewe!alle!samarbejdspartnere,!og!det!er!derfor!valgt!at!fokusere!på!et!interview!af!adm.! direktør! for! MH! Møbler! A/S,! Michael! Hansen.! Dette! sker! på! den! baggrund,! at! han! er! den! eneste! ledelsesinstans! i! MH! Møbler! A/S,! og! derved! den! eneste! med! indgående! kendskab! til! forsyningskæden.!i!den!forbindelse!skal!der!fra!interviewerens!side!være!opmærksomhed!på,! at! der! kan! opstå! flere! problemstillinger,! når! der! interviewes! personer! i! ledende! stillinger! (Andersen,! 2010).! Med! dette! menes,! at! det! kan! være! vanskeligt! at! styre! respondenten! i! interviewet,!da!disse!normalt!er!vant!til!at!sætte!dagsordnen!og!derved!tage!styringen.!dette! kan!eksempelvis!vise!sig!ved,!at!respondenten!omformulerer!et!spørgsmål,!således!det!passer! til!det!svar,!respondenten!ønsker!at!give,!hvor!det!grundet!interviewerens!lavere! status!kan! det!være!svært!at!afbryde!lederens!talestrøm!uden!at!virke!fornærmende!(andersen,!2010).! Hertil!giver!Ib!Andersen!dog!nogle!gode!råd!!(Andersen,!2010):! Vær!forberedt,!for!det!kan!ikke!altid!lade!sig!gøre!at!følge!spørgeguiden!!!hvorfor! det!er!anbefalelsesværdigt!at!benytte!et!semicstruktureret!interview.! Intervieweren! skal! undgå! at! virke! uprofessionel! ved! ikke! at! kende! undersøgelsesområdet!godt!nok!!!grundig!forberedelse!anbefales!derfor.! Side!7!af!69!

12 Intervieweren! skal! undgå! at! miste! initiativet!!! en! gode! idé! er! at! skitsere,! hvilke! emner!der!skal!gennemgås!for!respondenten.! Når! spørgsmålene! udarbejdes! er! det! vigtigt! at! have! målgruppen! for! øje!!! spørgsmålene!skal!interessere!lederen.! Bevar! overblikket!!! Hvis! man! sørger! for! at! være! to! interviewere! til! stede,! så! kan! man! skiftes! til! at! interviewe! og! tage! noter! samt! styre! interviewet! i! den! ønskede! retning.! Have!ressourcerne!for!øje!!!Intervieweren!skal!være!ude!i!god!tid,!idet!det!kræver! lang!tid!at!få!fastsat!en!dato!for!interviewet.!! Der! er! på! baggrund! af! ovenstående! teorier! for! interviewguides! og! interview,! blevet! udarbejdet!to!interviewguider!til!interviewes!af!adm.!direktør!michael!hansen,!som!kan!ses!i! hhv.! bilag! 2! og! bilag! 3.! Interviewsne! er! bygget! op! med! udgangspunkt! i! ovenstående! teori,! dette! kan! eks.! ses! ved! at! der! bliver! brugt! et! åbent! spørgsmål! i!! spørgsmål! 1! i! det! første! interview! bliver! spurgt! om! Hvordan$er$jeres$virksomhedshistorie?!(bilag!2).! Herefter! er! der! opstillet!en!række!underspørgsmål,!som!benyttes!til!at!guide!respondenten!ind!på!relevante! områder,! hvis! denne! eksempelvis! mister! fokus.! Hypotese! og! de! konfronterende! spørgsmål,! blev!først!stillet!under!selve!interviewet!og!figurerer!derfor!ikke!i!interviewguide.!der!findes!i! bilag!4!og!5!resumer!af!de!to!interviews!samt!tilhørende!lydfiler.!!! 2.3-Kildekritik- Analysen! af! MH! Møbler! A/Ss! SCM! tager! udgangspunkt! i! tre! artikler! skrevet! af! Douglas! M.! Lambert,!Martha!C.!Cooper!og!Janus!E.!Pagh.!De!tre!forfatter!anses!som!værende!anerkendte! og!fremtrædende!i!udarbejdelse!og!analyse!af!ny!teori!indenfor!scm.!der!er!opmærksomhed! på! problematikken! ved! anvendelsen! af! en! smal! variation! af! teoretikere,! men! grundet! de! tre! aspekter,! som! forfatterne! inddrager! i! deres! analyse! af! forsyningskæden,! finder! vi! dem! anvendelige.!det!forventes!at! en! analyse! af! aspekterne! vil! giver! en! indikation! af,! hvordan! virksomheden! arbejder,! hvilket! kan! sammenholdes! med! teori! fra! de! respektive! områder.! Teorien!inden!for!områderne!vil!efterfølgende!anvendes!som!redskaber!til!en!udarbejdning!af! anbefalinger! til,! hvordan! MH! Møbler! A/S! bør! agere.! Artiklerne! er! henholdsvis! Supply$Chain$ Management:$Implementation$Issues$and$Research$Opportunities!og!Supply$Chain$Management:$ More$Than$a$New$Name$for$Logistics$og$Issues$in$Supply$Chain$Management$(Cooper,!Lambert,! Side!8!af!69!

13 &!Pagh,!1997;!Lambert,!Cooper,!&!Pagh,!1998;!Lambert!&!Cooper,!2000).!I!artiklerne!arbejdes! der!ud!fra!en!tre!stadies!model!kaldet!the$scm$framework,!som!beskrives!i!afsnit!4.!grunden! til,!at!alle!tre!artikler!inddrages,!er,!at!de!hver!især!går!i!dybden!med!hvert!deres!felt,!hvilket! skal! medvirke! til! en! bedre! forståelse! af! felterne! som! en! helhed.! Teorien! fra! de! tre! artikler! bestemmer!analysens!rammer!og!struktur.!inden!for!rammerne!er!det!nødvendigt!at!inddrage! anden!teori,!da!the!scm!framework!ikke!er!fyldestgørende!og!derfor!påkræves!den!!suppleret.!! Der!er!forståelse!for,!at!der!findes!andre!teoretiker,!som!beskæftiger!sig!med!samme!felt:! Her! kan! der! eksempelvis! nævnes! Benita! M.! Beamon! med! artiklen! Supply$ chain$ design$ and$ analysis:$models$and$methods,!som!har!til!formål!at!give!en!fokuseret!gennemgang!af!teorien! og!definere!en!fremtidig!dagsordenen!i!forskningen!af!scm!(beamon,!1998).!dette!fravalg!er! dog!foretaget,!da!analysemetoden!ikke!giver!den!samme!beskrivelse!af!mhs!forsyningskæde! og!vurderes!ikke!at!være!lige!så!dækkende!som!den!valgte!teori.!ydermere!blev!modellen!the$ SupplyCChain$Operations$Reference!(SCOR)!udviklede!af!organisationen!SupplycChain!Council.! Denne! har! til! formål! at! assistere! virksomheder! i! effektiviseringen! af! deres! forsyningskæder! samt!udbydelsen!af!en!procesbaseret!tilgang!til!scm!(lockamy!iii!&!mccormack,!2004).!scorc modellen!er!fravalgt,!da!den!til!dels!minder!om!the!scm!framework,!men!fokuserer!desuden! mere!på!den!samlede!forsyningskæden!frem!for!internt!i!virksomheden.!!!!! 2.4-Struktur- Projektets!struktur!er!bygget!op!over!fem!afsnit,!hvilket!nedenstående!model!viser:! Figur-1:-Opgavestruktur! Kilde:-Egen!tilvirkning!! I! det! første! afsnit! bliver! grundlaget! for! opgaven! klarlagt,! her! præsenteres! problemstillingen! og!problemformuleringen!samt!en!beskrivelse!af!hvorledes!disse!søges!løst.!i!det!andet!afsnit! bliver!virksomheden!mh!møbler!a/s!præsenteret,!på!baggrund!af!en!række!interviews!med! adm.!direktør!michael!hansen.!herudover!bliver!den!grundlæggende!teori!for!scm!beskrevet,! hvor! fokusset! er! lagt! på,! at! beskrive! de! overordnede! teoretiske! hovedtræk! i! opbygning! og! styring!af!en!forsyningskæde.!den!opnåede!teoretiske!viden!bliver!efterfølgende!brugt!i!tredje! Side!9!af!69!

14 afsnit,! analysedelen,! hvor! MH! Møbler! A/Ss! forsyningskæde! bliver! analyseret.! Derudover! vil! der!i!dette!afsnit!blive!benyttet!supplerende!teorier!til,!at!støtte!den!dybdegående!analyse!af! de!forskellige!aspekter!i!supply!chain!management.!bearbejdningsdelen!tager!udgangspunkt!i! problemstillingerne!identificeret!i!analyse!afsnittet.!først!vil!der!fortages!en!diskussion,!som! omhandler!hvilke!problemstillinger,!der!ønskes!videre!bearbejdet.!efterfølgende!vil!der!blive! formuleret!anbefalinger,!som!har!til!formål!at!udbedre!de!valgte!problemstillinger!slutteligt!er! der!udarbejdet!en!konklusion,!som!har!til!formål,!at!opsummere!opgavens!indhold!og!derved! besvare!den!overordnede!problemformulering.! Side!10!af!69!

15 3.-Virksomhedspræsentation- MH! Møbler! A/S! (MH)! blev! oprettet! i! 1961! af! Mogens! Hansen! på! et! nedlagt! landbrug! ved! Solbjerg!nær!Aarhus.!MH!producerer!sofaer!og!hvilestole!i!høj!kvalitet,!i!såvel!læder!som!i!stof! (bilag!4).!mh!har!siden!1961!produceret!og!leveret!mere!end! !møbler.!gennem!tiden! har! fokusset! været! på! at! producere! 100%! danske! møbler! samtidig! med,! at! den! håndværksmæssige! kvalitet! og! designet! har! været! i! højsædet.! Kunden! tilbydes! individuelle! produkter,!hvor!ønsker!som!eksempelvis!betræk!og!specialmål!tilgodeses!(mhcmøbler,!2012).! Dette!bevirker!at!MH!ikke!anvender!noget!færdigvarelager,!men!først!producerer!de!ønskede! møbler! ved! modtagelse! af! en! ordre.! MH! har! valgt! ikke! at! sælge! direkte! til! slutkunden,! men! derimod! anvende! detailhandlere! til! at! varetage! salget,! dels! fordi! MHs! kernekompetence! findes!i!produktionen!og!dels!på!grund!af!omkostningerne,!som!er!forbundet!med!direkte!salg! i! form! af! lønninger! og! anlægsaktiver! (Bilag! 4).! Grundet! virksomhedens! succesrige! start! var! det! allerede! efter! en! kort! årrække! nødvendigt! at! udvide! produktionskapaciteten,! hvilket! gjorde,!at!dele!af!produktionen!blev!flyttet!til!den!østjyske!by!balle!ved!odder.!mh!havde!altså! i! en! årrække! to! produktionsfacilitet,! der! arbejdede! med! forskellige! processer! i! møbelfabrikationen.!først!i!2010!valgte!virksomheden!at!samle!al!produktion!under!ét!tag!i! Hasselager,! en! lille! forstad! til! Aarhus.! Begrundelsen! hertil! var,! at! virksomheden! ville! effektivisere!produktionen!og!derved!skabe!potentialet!for!en!reducering!af!tidsforbruget!og! fejlmarginen.!tidligere!blev!fejl!lavet!i!balle!først!opdaget!i!solbjerg,!hvilket!resulterede!i,!at! råvaren!skulle!sendes!retur!til!balle!for!at!blive!udbedret.!efter!udbedring!skulle!denne!igen! sendes!tilbage!til!solbjerg!for!at!blive!færdiggjort.!dette!resulterede!i!førnævnte!tidsspild,!som! ved!sammenlægning!af!produktionen!ville!blive!reduceret!(bilag!4).!! Grundet!stor!nedgang!i!efterspørgselen!har!MH!endnu!ikke!haft!muligheden!for!at!fortage! målinger!til!sammenligning!mellem!det!nye!og!de!gamle!produktionsfaciliteter,!det!forventes! dog,! at! samlingen! af! produktionen! vil! leve! op! til! det! potentiale,! som! MH! forventer! af! investeringen! i! det! nye! domicil.! Resultatet!heraf!vil!være!en!øget! effektivisering,! forbedret! fleksibilitet! og! en! reducering! af! ressourceforbruget,! som! var! hele! grundlaget! for! projektet! (bilag!4).!!! Placering!af!det!nye!domicil!var!først!planlagt!til!at!skulle!have!været!beliggende!i!Solbjerg,! men!da!købet!af!grunden!blev!annulleret,!blev!det!af!adm.!direktør!michael!hansen!besluttet! at! placere! virksomheden! i! Hasselager,! hvor! både! infrastruktur! er! bedre,! og! virksomheden! Side!11!af!69!

16 ville!være!mere!synlig,!idet!bygningen!ville!blive!placeret!lige!ud!til!hovedvejen!mellem!århus! og!skanderborg(bilag!4).! Virksomheden! beskæftiger! i! dag! 20! medarbejdere,! som! varetager! forskellige! ansvarsområder!lige!fra!produktion!til!salg.!gennemsnitsancienniteten!ligger!på!18!år,!hvilket! indikere,!at!virksomheden!har!loyale!og!tilfredse!medarbejdere.!det!kan!hertil!nævnes,!at!der!i! det!nye!domicil!er!gjort!meget!for!at!forbedre!arbejdsforholdene.!produktionshallen!tilbyder! eksempelvis!en!rummelig!atmosfære,!hvor!gulvctilcloft!vinduer!skaber!et!naturligt!lysindfald,! hvilket!gør!det!behageligt!at!arbejde!i!(bilag!4).!ud!over!produktionsfaciliteterne!har!kantinen! en!væsentlig!højere!standard!end!tidligere,!hvor!medarbejderne!nu!har!mulighed!for!at!holde! pausen!indendørs!eller!på!den!store!tagterrasse,!der!er!beliggende!ovenpå!produktionshallen.!!! Grundet! den! økonomiske! krise! har! det! været! nødvendigt! at! afskedige! 15! ansatte,! bl.a.! fordi! omsætningen! i! 2011! faldt! fra! 37! mio.! kr.! til! 20! mio.! kr.! (bilag! 4),! hvilket! også! har! været! medvirkende!til,!at!resultatet!for!regnskabsåret!2010/11!var!på!c !kr.!imod! ! kr.!året!forinden,!altså!en!nedgang!på!c !kr.!eller!lige!omkring!c275%!(bilag!6).! Efter!en!kort!virksomhedspræsentation!vil!det!teoretiske!grundlag!for!SCM!blive!kortlagt,! hvilket!skal!give!til!en!forståelse!for!rammerne!den!fremtidige!analyse!befinder!sig!indenfor.! Side!12!af!69!

17 4.-Supply-Chain-Management-- Tidligere! har! der! været! tvivl! om,! hvorvidt! logistik! og! SCM! var! ét! og! samme! begreb,! men! denne! forståelse!blev!moderniseret!af!council$of$logistics!i!1998,!hvor!logistik!blev!defineret!som!værende!en! del!af!scm$(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998,).!scm!handler!om!forståelsen!for,!hvordan!virksomheden! styrer! og! opbygger! sin! forsyningskæde! med! det! henblik! at! opnå! en! maksimeret! profitabilitet! og! forbedret! konkurrenceevne,! hvorimod! logistik! i! større! grad! behandler! emner! såsom! transport,! lagerstyring,! pakning! og! integrering! af! information! (Lambert,! Cooper,! &! Pagh,! 1998).! SCM! handler! altså!om,!hvordan!virksomheden!administrer!sine!forretningsforbindelser!i!forsyningskæden.!dog!skal! der!med!forsyningskæde!forstås,!at!der!er!tale!om!et!netværk!af!sammenhængende!virksomheder!og! relationerne!mellem!disse!(lambert,!2008).! Det! helt! grundlæggende! ved! SCM! er! integrationen! af! forretningsprocesserne! hele! vejen! fra! slutkunden!og!downstream!til!underleverandørerne!af!råvare,!for!at!øge!værdiskabelse!til!kunderne! og! andre! stakeholders! gennem! service,! produkter! og! information! (Cooper,! Lambert,! &! Pagh,! 1997).! Den!generelle!forståelse!for!SCM!fås!ved!nedenstående!figur.! Figur-2:-Styring!og!integration!af!forretningsprocesser!på!tværs!af!forsyningskæden- Kilde:-!(Lambert,!Cooper,!&!Pagh,!1998,!p.!2)!!! Det! ses,! at! alle! processer! såsom! Consumer$ Relationship$ Management,! Procurement,! Demand$ Management! mv.,! både! skal! være! forbundet! til! virksomheden,! men! også! til! kunderne,! slutkunden!samt!leverandørerne.!ovenstående!figur!vil!dog!varierer!alt!afhængigt!af,!hvilken! virksomhed! der! analyseres.! Fælles! er! det! dog,! at! medarbejderne! i! alle! virksomhederne! skal! Side!13!af!69!

18 have! fokus! på! slutkunden! for! på! den! måde! at! sørge! for,! at! alle! processer! i! forsyningskæden! kan!bibringe!værdi!til!det!færdige!produkt!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998).!!! Det! er! samtidigt! essentielt! at! forstå,! at! virksomheden! længst! upstream,! er! virksomheden! med!den!største!magt!i!forsyningskæden!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998).!dette!skyldtes,!at! disse! er! tættest! på! slutkunden.! Forsyningskædeeksperten! Dr.! John! Gattorna! har! lavet! følgende!definition!af!forsyningskæden!(lambert,!2008,!p.5):! We$have$embraced$a$far$more$liberal$view$of$the$supply$chain.$In$effect,$the$supply$chain$is$any$ combination$of$processes,$functions,$activities,$relationships,$and$pathways$along$which$products,$ services,$information,$and$financial$transactions$move$in$and$between$enterprises.$it$also$ involves$any$and$all$movement$of$these$from$original$producer$to$ultimate$endcuser$or$consumer$ and$everyone$in$the$enterprise$is$involved$in$making$this$happen.! Ud! fra! dette! forstås,! at! virkeligheden! er! mere! kompleks! end! udgangspunktet! fra! figur! 2.! I! skabelsen!af!en!reel!forståelse!for!en!virksomheds!forsyningskæde!og!dens!interne!processer,!! vil!modellen!the$scm$framework$blive!anvendt,!!der!kan!ses!i!bilag!7,!som!er!opbygget!af!tre! elementer:! 1. The$Structure$of$the$Supply$Chain$ 2. The$Supply$Chain$Business$Processes!! 3. The$Supply$Chain$Management$Components!! De! tre! elementer! kan! tolkes! som,! at! der! i! det! første! punkt! fokuseres! på! strukturen! i! virksomhedens! forsyningskæde.! Strukturbeskrivelsen! anvendes! til! at! skabe! overblik! over! virksomhedens! samarbejdspartner,! og! hvilket! integrationsniveau! hvert! af! disse! medlemmer! har.!metoden!skaber!en!forståelse!for,!hvilke!medlemmer!der!udfylder!de!forskellige!roller!i! virksomhedens! forsyningskæde,! og! om! de! anses! som! primær! eller! støttende! medlemmer,! samt!om!de!integreres!i!virksomhedens!processer.!i!det!andet!element!fokuseres!der!netop!på! virksomhedens!processer.!forståelsen!for!samarbejdspartnerne!inddrages!her,!da!det!vil!give! muligheden! for! at! analysere,! hvordan! de! enkle! medlemmer! er! integreret! i! virksomhedens! forskellige! processer.! Ved! virksomhedens! processer! skal! forstås! som! de! underbevidste! retningslinjer,!der!består!mellem!virksomheden!og!dens!medlemmer.!der!tages!udgangspunkt! i!davenports!definition!om,!at!en!proces!er!en!specifik!fordeling!af!arbejdsaktiviteter,!som!er! designet! til! at! producer! et! specifikt! output! til! en! bestemt! person! eller! marked! (Lambert! &! Side!14!af!69!

19 Cooper,! 2000).! I! det! tredje! element! beskrives! rammerne,!som! virksomheden! træffer! sine! beslutninger! indenfor.! Dette! gælder! for! alle! tre! niveauer! af! beslutninger,! hvor! det! i! det$ strategiske$ niveau$ handler! om,! hvordan! virksomheden! er! opbygget! organisatorisk! og! strukturelt,! mens! det! taktiske$niveau$omhandler! hvordan! informationsc! og! produktflowet! er! struktureret! på! tværs! i! virksomheden.! Det$ operationelle$ niveau! vedrører! beslutningerne! af! bl.a.! ressourceplanlægning! og! ordreplanlægningen.! Hvert! element! vil! blive! analyseret! og! beskrevet,! da! det! medvirker! til! en! identificering! af! eventuelle! problemstillinger,! som! en! virksomhed!kan!have.!analysen!starter!bredt!med!at!opbygge!et!kendskab!til!virksomhedens! forsyningskæde,! hvor! fokusområdet! er! virksomheden og! ikke! dens! konkurrenterne.! Dette! valg! skyldes,! at! der! ønskes! en! analyse! af! de! interne! problemstillinger! og! ikke! markedsudfordringerne.!! 4.1-The-Structure-of-the-Supply-Chain- Det!er!essentielt!for!virksomheden!at!have!en!forståelse!af!det!første!element,!The$Structure$of$ the$supply$chain.! Der! er! gennem! undersøgelser! blevet! fundet! frem! til! at! denne! består! af! tre! primære! aspekter! som! antages! for! værende! grundlæggende! i! forståelsen,! analysen! og! styringen! af! virksomhedens! forsyningskæden,! nemlig! forsyningskædens! dimensioner,! virksomhedens! samarbejdspartner! og! relationen! til! de! enkle! medlemmer.! For! at! beskrive! dimensionerne!inddrages!tre!områder!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998):!$ Den$Horisontale$Dimension:!Hvor!der!refereres!til!antallet!af!niveauer!mellem!PointCofC Origin$og!PointCofCConsumption 1.!! Den$ vertikale$ Dimension:! Hvor! der! refereres! til! antallet! af! repræsentanter! i! hvert! niveau.!! Den$ Horisontale$ Position:! Hvor! der! refereres! til! hvilken! position! virksomheden! har! i! forsyningskæden!!tæt!på!oprindelses,!nær!slutkunden!eller!et!sted!imellem.!! Gennem! beskrivelsen! af! forsyningskædens! dimensioner! er! det! vigtigt! at! få! kategoriseret! medlemmerne! i! hvert! niveau.! Virksomheden! bør! afgrænse! undersøgelsen! af! niveauer,! da! antallet! af! medlemmer! er! ekspotentiel! voksende! i! inddragelsen! af! hvert! niveau.! Denne! udvikling!medfører!at!overvågning!og!kontrol!af!samtlige!medlemmer!i!hele!forsyningskæden,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!PointcofcOrigin!er!defineret!som!punktet,! hvor!virksomheden!ikke!har!nogle!primære!leverandører,! men! kun! støttende! leverandører.! PointcofcConsumption! er! defineret! som! punktet,! hvor! produktet! ikke! får! tilført! mere! værdi.!! Side!15!af!69!

20 i! de! fleste! tilfælde! vil! virke! uoverskueligt,! hvis! ikke! umuligt.! Nøglen! til! succes! er! derfor! at! vurdere! hvilke! medlemmer,! som! er! kritiske! for! virksomhedens! processer,! for! derefter! at!! foretage!en!korrekt!allokering!af!opmærksomhed!og!ressourcer!mod!relevante!emner.!! Definitionen!af!et!medlem!er,!når!der!oprettes!et!direkte!eller!indirekte!samarbejdsforhold!til! anden!part!fra!pointcofcorigin!og!pointcofcconsumption,!uanset!effekten!af!værdiskabelses!til! slutkunden! (Stern! &! ElcAnsary,! 1992).! Foruden! definitionen! af! medlemmer,! skelnes! der! mellem!primære!og!støttende!medlemmer.!primære!medlemmer!er!leverandører!eller!kunder! som! udfører! ledelsesc! eller! driftmæssige! aktiviteter! for! virksomheden! i! produktionen! af! output! til! slutkunden.! Støttende! medlemmer! er! leverandører,! som! udfører! en! leverende! funktion! i! forsyningskæden,! i! form! af! ressourcer,! knowchow,! aktiver! mv.,! som! ikke! tilfører! værdi!til!produktet!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998).!! Som!nævnt!tidligere!vil!det!forekomme!tæt!på!umuligt!at!kontrollerer!alle!medlemmer!af! forsyningskæden,! hvilket! har! medført! nødvendigheden! for! en! kategorisering! af! tilknytningsforholdet! til! de! individuelle! medlemmer.! Gennem! vurderingen! af! medlemmerne! vil! det! bemærkes,! at! graden! af! integration! mellem! virksomheden! og! medlemmerne! er! varierende!i!hvert! enkelt! tilfælde.! Dette! har!dannet!baggrund!for!fire! fundamentale! typer! af! forbindelser,!som!medlemmernes!integrationsniveau!kan!falde!indenfor!!(lambert,!cooper,!&! Pagh,!1998).!! Managed$ Process$ Links:$ Er! linket! hvor! virksomheden! er! aktive! i! samarbejdet,! og! har! opbygget!en!integration!af!processerne!med!sine!leverandører!eller!kunder.!! Monitored$ Process$ Links:! Er! når! virksomheden! overvåger! samarbejdet! mellem! sine! leverandører! og! dens! leverandører,! da! der! ønskes! sikkerhed! for! at! leverandørerne! opfylder!opsatte!kvalitetskrav!eller!andre!restriktioner!opsat!af!virksomheden.!! NotCManaged$Process$Link:$Er!når!virksomheden!ikke!aktivt!involver!sig!i!kontrollen!af! medlemmernes! beslutninger,! men! i! stedet! forventer! at! leverandøren! opfylder! deres! opgaver!hensigtsmæssigt.!! NonCMember$ Process$ Links:$ Er! relationer! uden! for! virksomhedens! indflydelse,! altså! forbindelsen!mellem!en!leverandører!eller!kunder!og!eksempelvis!en!konkurrent.!!!! Side!16!af!69!

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS 1 Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS Supply chain managment 2 Konkurrenceevne for forsyningskæden Enkelte virksomheder har svært ved at konkurrere

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Optimér din forretningsmodel med e-handel

Optimér din forretningsmodel med e-handel Optimér din forretningsmodel med e-handel Udbredt antagelse blandt BtB virksomheder: Mine produkter og services kan ikke sælges online Men er det korrekt? Barrierer for investeringer i e-handel, BtB Kilde:

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

DEN GODE INNOVATION I KRISETIDER

DEN GODE INNOVATION I KRISETIDER AARHUS UNIVERSITET 1. NOVEMBER 2010 DEN GODE INNOVATION I KRISETIDER INNOVATIONSNETVÆRKET LIVSSTIL BOLIG & BEKLÆDNING MOGENS DILLING-HANSEN OG SUSANNE JENSEN AARHUS UNIVERSITET, HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3 Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175 Fig. 1 Eksempel på produktionsplan i én dimension. Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Af Flemming Pedersen, Smagen Nordjylland Indhold Formål med markedsundersøgelsen... 2 Markedsundersøgelsen... 2 Resultater og diskussion, detailhandelen...

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

TRANSPORT & LOGISTIK

TRANSPORT & LOGISTIK TRANSPORT & LOGISTIK Hos ALSO mestrer vi både at levere paller til et centrallager og enkelte pakker direkte til kunden i en webshop og hvis en vare er bestilt inden kl. 16.30 til levering i Danmark, sikrer

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related Forandringsproces i Orifarms indkøbsområde 25 oktober 2011 Agenda Orifarm Introduktion Orifarm Procurement projektet Forandringsprocesser og

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere