En analyse af Supply Chain Management hos Mogens Hansen Møbler A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af Supply Chain Management hos Mogens Hansen Møbler A/S"

Transkript

1 Bachelorafhandling. Morten.Nørgaard.og.Dennis.Loft.Nielsen. Forår Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling HA Almen 6. semester Forfattere: Morten Nørgaard Dennis Loft Andersen Vejleder: Erland Hejn Nielsen En analyse af Supply Chain Management hos Mogens Hansen Møbler A/S - med henblik på effektivisering af driften i de interne processer Aarhus University Business and Social Sciences Forår 2012 Projektnummer:. 13,67..

2 Bachelorafhandling. Morten.Nørgaard.og.Dennis.Loft.Nielsen. Forår Abstract(( In. recent. times,. there. has. been. a. significant. change. in. the. way. operation. of. companies.. This. change.can.be.seen.in.the.readjustment.of.companies.from.operating.as.independent.entities.to. integrate.their.supply.chain.with.customers.and.suppliers..however,.for.a.company.to.be.able.to. take.full.advantage.of.entering.into.relationships.with.other.companies,.it.is.necessary.to.analyse. what.processes.it.should.attempt.to.integrate.across.the.supply.chain.. The. thesis. has. its. point. of. departure. in. the. furniture. manufacturer,. MH. Møbler. A/S,. and. serves. the. purpose. of. analysing. whether. and. how. the. company. employs. supply. chain. management. (SCM)..Furthermore,. it s. wished. to. make. recommendations. for. optimisation. of. internal.processes.in.relation.to.issues.identified.in.the.analysis.. After.a.discussion.of.the.methodological.approach.chosen.and.in.order.to.answer.the.research. questions,. the. basic. line. of. thinking. in. relation. to. analysis. of. SCM. is. described. and. explained.. This.theoretical.framework.is,.furthermore,.supported.and.substantiated.by.different.theoretical. strands. within. SCM. before. being. applied. in. the. analysis. of. the. SCM. at. MH. Møbler. A/S.. Information. about. the. company. has. been. collected. through. interviews. with. the. CEO,. Michael. Hansen,.and,.in.working.with.the.thesis,.a.process.approach.has.been.employed..This.approach. made.the.analysis.a.bit.broad.initially,.however,.this.is.remedied.continually.as.delimitations.are. made.to.concretise.the.issues.dealt.with.. The. analysis. showed. that. MH. Møbler. A/S. employs. certain. aspects. of. SCM,. sometimes. unknowingly;.however,.the.company.has.never.really.made.any.strategic.initiatives.to.improve. its.scm.or.otherwise.get.a.deeper.understanding.of.it..in.several.of.the.company's.processes.and. components,. they. worked. according. to. how. theory. prescribed. it,. while. in. other. situations;. we. identified.misunderstandings.in.relation.to.how.certain.areas.could.be.operated.most.optimally... The. analysis. led. to. a. discussion. that. dealt. with. the. causes. of. the. problems. the. company. faces..we.identified.the.existence.of.two.fundamental.issues.related.to.production.and.inventory. management,. whose. interactional. relation. affected. several. aspects. of. the. company,. which. are. estimated.to.be.a.decisive.factor.in.the.efficiency.improvement.of.the.entire.company... Based.on.the.recommendations.related.to.the.production,.it.can.be.concluded.that.MH.Møbler..

3 Bachelorafhandling. Morten.Nørgaard.og.Dennis.Loft.Nielsen. Forår A/S. with. advantages. could. invest. more. resources. in. improving. its. employee s. flexibility,. and. making.adjustments.to.the.number.of.setups.its.individual.divisions.undergo.during.production.. In.relation.to.inventory.management,.it.can.be.concluded.that.there.is.a.need.to.create.a.better. understanding. of. how. the. inventory. is. managed..our. recommendations. to. MH. Møbler. A/S. are. either.to.improve.the.understanding.of.the.current.situation.or.to.implement.the.vmi.inventory. management.method,.if.there.is.a.desire.to.optimize.the.existing.inventory.management..finally,. we. can. generally. conclude. that. allocation. of. resources. was. not. utilised. optimally. through. the. current.supply.chain.management....

4 Indholdsfortegnelse- 1.-Indledning-...-1! 1.1-Problemstilling-...-2! 1.2-Problemformulering-...-2! 1.3-Afgrænsning-...-3! 2.-Metode-...-5! 2.1-Videnskabsteori-...-5! 2.2-Indsamling-af-empiri-...-6! 2.2.1!Valg!af!undersøgelsesmetode!og!form!...!7! 2.3-Kildekritik-...-8! 2.4-Struktur-...-9! 3.-Virksomhedspræsentation ! 4.-Supply-Chain-Management ! 4.1-The-Structure-of-the-Supply-Chain ! 4.2-The-Supply-Chain-Business-Processes ! 4.3-The-Supply-Chain-Management-Components ! 5.-MH-Møbler-A/Ss-Supply-Chain-Management ! 5.1-MH-Møbler-A/Ss-Supply-Chain-Structure ! 5.1.1!Slutkunden!...!20! 5.1.2!Aftagere!...!21! 5.1.3!MH!Møbler!A/S!...!22! 5.1.4!Leverandør!...!23! 5.1.5!Underleverandør!...!26! 5.1.6!Visualisering!af!MH!Møbler!A/Ss!forsyningskædestruktur!...!27! 5.2-MH-Møbler-A/Ss-processer ! 5.2.1!Customer!Relationship!Management!(CRM)!&!Customer!Service!Management!(CSM)!...!28! 5.2.2!Demand!Management!&!Procurement!...!29! 5.2.3!Order!Fulfilment!&!Manufacturing!Flow!Management!...!32! 5.2.4!Product!Development!and!Commercialization!...!34! 5.2.5!Kortlægning!af!processerne!...!34! 5.3-MH-Møblers-A/S-Management-Components ! 5.3.1!Planlægning!og!kontrolmetoder!...!37! 5.3.2!Arbejdsstruktur!...!39! 5.3.3!Organisationsstruktur!...!40! 5.3.4!Produktfacilitetsflowstruktur!...!41! 5.3.5!Informationsfacilitetsflowstruktur!...!42! 5.3.6!Produktstruktur!...!43! 6.-Problemidentifikation ! 7.-Anbefalinger ! 7.1-Anbefaling-til-produktion ! 7.1.1!Anbefaling!1:!Medarbejderfleksibilitet!...!49! 7.1.2!Anbefaling!2:!Produktion!...!53! 7.2-Anbefaling-til-lagerstyring ! 7.2.1!Anbefaling!3:!Optimering!af!Continuous!Review!System!...!55! 7.2.2!Anbefaling!4:!Vendor!Managed!Inventory!...!58! 8.-Konklusion ! 9.-Bibliografi ! 10.-Bilag !

5 1.-Indledning- Foranderlighed!er!efterhånden!blev!en!del!af!virksomhedernes!virkelighed.!Finanskrisen!medførte,!at! mange!virksomheders!handlingsplaner!viste!sig!nytteløse!overfor!de!konsekvenser,!den!medbragte.! De! nytteløse! handlingsplaner! er! årsagen! til,! at! mange! virksomheder! har! været! nødt! til! at! omstille! deres!organisation!i!et!forsøg!på!at!imødekomme!fremtidige!kriser,!hvor!fleksibilitet!og!samarbejde!på! tværs! af! forsyningskæden! er! nødvendig! (Thomsen,! 2011).! Gennem! tiden! har! mange! producenter! fokuseret!på!kvaliteten!af!indgående!råvare!samt!den!videre!distribution!af!produkter!uden!at!have! opmærksomhed!på!omkostningerne,!der!er!forbundet!med!produktionen!og!opbevaringen!af!råvare,! halvfærdige! og! færdige! produkter.! Hau! L.! Lee,! professor! i! virksomhedsstyring,! og! Corey! Billington,! professor! i! virksomhedsstyring! og! indkøb,! har! i! en! undersøgelse! angivet,! at! desto! mere! kompleks! virksomhedens! netværk! af! leverandører,! producenter! og! distributør! er,! desto! større! er! sandsynligheden! for,! at! der! opnås! en! forøget! effektivitet! ved! at! rette! mere! fokus! på! lageret! og! produktionen!(lee!&!billington,!1992).!foruden!dette!mener!de!to!professorer,!at!virksomheder!skal! skabe! sig! en! forståelse! for! deres! forsyningskæde! gennem! Supply! Chain! Management! (SCM),! da! det! ville! kunne! bidrage! til! en! identificering! af! optimeringsmuligheder! og! faldgruber,! som! vil! gavne! virksomheden!(lee!&!billington,!1992).!ud!fra!overstående!skal!det!for!virksomheders!vedkommen! forstås,! at! hvis! der! ønskes! forbedringer,! er! det! nødvendigt! at! foretage! en! situationsanalyse! af! virksomheden! selv! og! dens! forsyningskæde! for! på! den! måde! at! identificere,! hvor! det! kan! være! nødvendigt!med!forandringer.!herefter!kan!der!udarbejdes!en!handlingsplan!for,!hvad!virksomheden! bør! arbejde! hen! imod.! Det! er! forholdsvis! nemt! for! en! virksomhed! at! indhente! informationen! om! forbedringsmetoder,! men! det! er! straks! vanskeligere! at! få! identificeret! hvilke! områder,! som! har! det! egentlige!behov!for!at!blive!forandret.!en!implementering!uden!nøje!overvejelse!kan!resultere!i!nye!og! forværrede!problemstilling,!som!medfører,!at!virksomheden!skaber!en!omkostningsforøgelse!frem!for! effektivisering.! Det! er! derfor! vigtig! for! virksomheder! at! kende! udgangspunktet! for! deres! egen! organisation.!!!den!danske!teolog!og!filosof!søren!kierkegaard!har!i!et!citat!beskrevet!vigtigheden!i!at!kende!sin! nuværende!situation,!inden!den!forsøges!forbedret!(kierkegaard,!2012).! At$man,$naar$det$i$Sandhed$skal$lykkes$En$at$føre$et$Menneske$hen$til$et$bestemt$sted,$først$og$fremmest$ maa$passe$paa$at$finde$ham$der,$hvor$han$er,$og$begynde$der.$dette$er$hemmeligheden$i$al$hjælpekunst.$ For$i$Sandhed$at$kunne$hjælpe$en$Anden,$maa$jeg$forstaae$mere$end$han$C$men$dog$vel$først$og$fremmest$ forstaae$det,$han$forstaaer.$naar$jeg$ikke$gjør$det,$saa$hjælper$min$merecforstaaen$ham$slet$ikke $ Side!1!af!69!

6 1.1-Problemstilling-- Virksomheden!MH!Møbler!A/S!har!i!den!seneste!årrække!gennemgået!forandringer!i!designet! af! virksomhedens! struktur.! Forandringerne! lå! bl.a.! i,! at! der! i! 2010! blev! taget! initiativ! til! at! sammenlægge!alle!virksomhedens!afdelinger!under!ét!tag,!hvor!virksomheden!førhen!havde! opdelt!ansvarsområderne!på!separate,!geografiske!lokationer.!beslutningen!om!at!samle!hele! organisationen!på!ét!sted!var!ifølge!adm.!direktør!michael!hansen!en!omkostningsfuld!affære! både! ressourcec! og! forandringsmæssigt! (bilag! 4).! Udfordringerne! lå! i! at! sammensætte! processerne! og! få! dem! til! at! fungere! som! én! helhed! og! helst! bedre! end! den! foregående! struktur.! Foruden! omstillingen! til! den! nye! virksomhedsstruktur,! blev! der! også! fokuseret! på! designet! og! indretningen! af! den! nye! bygning.! Det! var! essentielt! for! MH! Møbler! A/S! at!få! opbygget! det! nye! domicil,! så! det! ville! imødekomme! og! eliminer! de! nuværende! problemstillinger! samtidigt! med,! den! skulle! skabe! en! simplificering! af! organisationens! processer.! Siden! opførelsen! af! dette! domicil,! ved! Hasselager! syd! for! Aarhus,! har! MH! Møbler! A/S!haft!en!fornyet!interesse!i!at!identificer!mulige!forbedringer,!som!vil!kunne!simplificere! og! optimere! driften,! der! er! mellem! virksomhedens! interne! processer.! Møbelbranchen,! som! MH!befinder!sig!i,! har! været! stærkt! påvirket!af! lavkonjunkturen! som! ramte! Danmark! efter! krisen,!hvilket!resultererede!i!ændringer!i!efterspørgselen!og!at!omsætningen!i!branchen!faldt! fra!2.642!mio.!til!1.002!mio.!(bilag!1).!grundet!den!svingende!efterspørgsel!og!et!ønske!om!en! forbedret! fleksibilitet,! har! MH! Møbler! A/S! interesse! i! at! få! analyseret! sin! interne! struktur! samt!om!denne!er!i!samspil!med.!! 1.2-Problemformulering- På!baggrund!af!problemstillingsbeskrivelsen!i!afsnit!1.1!vil!denne!opgave!have!til!formål:! At$skabe$en$forståelse$af$MH!Møbler!A/Ss!struktur$samt$hvorledes$denne$interagerer$med$ forsyningskædens$samarbejdspartnere,$herudover$vil$opgaven$identificere$og$udarbejde$ anbefalinger$til$eventuelle$forbedringer,$som$vil$kunne$effektivisere$driften$i$virksomhedens$ interne$processer.! I!forbindelse!med!dette!vil!der!med!fordel!kunne!foretages!en!analyse!af!MH!Møbler!A/Ss!SCM,! som! har! til! formål! at! skabe! en! forståelse! af! MH! Møbler! A/Ss! struktur! og! af! hvordan! den! interagerer! med! forsyningskædens! samarbejdspartnere.! Derfor! vil! følgende! blive! berørt! i! opgaven:! Side!2!af!69!

7 Hvordan$er$MH!Møbler!A/Ss!forsyningskæde$opbygget,$og$hvordan$interagere$MH$med$ medlemmerne$i$denne? $ Herefter!vil!det!undersøges,!hvordan!MH!Møbler!A/Ss!interne!processer!er!opbygget!!internt! såvel!som!eksternt!!i!et!forsøg!på!at!identificere!elementer,!hvor!der!vil!være!mulighed!for!at! udarbejde! anbefalinger! til! forbedringer.! Der! vil! derfor! i! denne! opgave! ligeledes! bliver! undersøgt!følgende:!!! Hvilke$interne$processer$og$komponenter$har$betydning$for$MH!Møbler!A/S!og$dens$ forsyningskæde? $ Ved! analysen! af! MH! Møbler! A/Ss! interne! organisation! forventes! det,! at! der! bliver! belyst! elementer,! som! hvis! sammenholdt! med! teorien! ikke! udnyttes! optimalt.! Disse! elementer! vil! efterfølgende! sammenlignes! med! teorien! indenfor! de! respektive! områder,! i! et! forsøg! på! at! udarbejde!anbefalinger,!som!har!til!formål!at!optimere!mh!møbler!a/ss!nuværende!situation.! Det!vil!derfor!søges!belyst:!! Hvilke$elementer$bliver$ikke$anvendt$optimalt$i$MH!Møbler!A/Ss!organisation,$og$hvordan$vil$ MH$kunne$optimere$disse?$ 1.3-Afgrænsning-- Opgaven!er!afgrænset!til!kun!at!tage!udgangspunkt!i!MH!Møbler!A/Ss!synspunkt,!hvilket!gør! at! der! ikke! vil! analyseres! i,! hvordan! samarbejdspartnerne! kan! forbedre! deres! situation! ved! ændringer!af!mh!møbler!a/ss!organisationen.!dette!gøres,!da!opgaven!søger!at!identificere!og! forbedre!problemstillinger!internt!i!mh!møbler!a/s!og!ikke!hos!samarbejdspartnerne.!udover! det! primære! fokus! på! den! interne! struktur,! vil! opgaven! undersøge! om! der! er! forbedringsmuligheder! ved! integrationen! med! det! første! niveau! i! forsyningskædens! horisontale! dimension.! Opgaven! er! begrænset! til! ikke! at! gå! i! dybden! med! den! vertikale! dimension!eller!den!horisontale!position,!dog!vil!disse!kursorisk!blive!berørt!i!opgaven.!den! vertikale!dimension!er!fravalgt,!grundet!opgaven!søger!at!optimere!mh!møbler!a/ss!situation! ud!fra!et!teoretisk!synspunkt!og!ikke!på!baggrund!af,!hvordan!konkurrenterne!opererer.!den! horisontale! position! er! fravalgt,! idet! MH! Møbler! A/S! har! tilkendegivet,! at! det! ikke! er! økonomisk! gunstigt! at! fabrikerer! råvarerne! selv,! og! at! det! som! producent! er! for! omkostningsfuldt!og!besværligt!at!handle!direkte!med!slutkunden!(bilag!4).!! Side!3!af!69!

8 Ved!udarbejdelse!af!anbefalingerne!vil!fokus!være!afgrænset!til!at!omhandle!aspekter!som! MH! Møbler! A/S! har! direkte! indvirkning! på.! Afgrænsningerne! vedrørende! de! enkelte! anbefalinger! vil! blive! beskrevet! løbende! gennem! analyse,! idet! de! endelige! problemstillinger! endnu! ikke! er! identificeret.! Opgaven! lægger! ikke! op! til! en! diskussion! om! teoriernes! anvendelighed,! men! skal! derimod! fungere! som! en! inspirationskilde! for! MH! Møbler! A/S! til,! hvordan!de!kan!udbedre!de!fundne!problemstillinger!bedst!muligt.!ligeledes!vil!opgaven!søge! at!beskrive!de!konsekvenser,!anbefalingerne!medfører,!hvilket!betyder,!at!fokus!vil!ligge!på!en! beskrivelse!af!påvirkningerne!af!processerne!frem!for!de!finansielle!omkostninger.!! Side!4!af!69!

9 Opgavens!metodeafsnit!har!til!formål!at!redegøre!for!fundamentet!for!opgaven,!samt!skabe!et! overblik! over! denne.! Dette! bliver! gjort! for! at! give! en! umiddelbar! forståelse! af,! hvordan! indsamlingen!af!empiri!er!foregået.!hvilke!valg!og!fravalg!der!er!blevet!truffet,!samt!give!en! forståelse! for,!hvordan!det!er!blevet!valgt!at!anskue!opgaven!ud!fra!en!videnskabsteoretisk! vinkel.! 2.-Metode- 2.1-Videnskabsteori- Generelt! kan! man! sige,! at! der! i! videnskabsteoriens! verden! skelnes! mellem! to! overordnede! paradigmer,!positivismen$og!interpretivismen.!i!vores!senere!analyser!vil!vi!arbejde!ud!fra!det! interpreiviske!paradigme,!da!det!vil!give!os!muligheden!for!at!fortolke!på,!hvad!der!sker!i!en! given!kontekst.!med!dette!forstås,!at!virkeligheden!er!objektiv,!og!at!der!derfor!eksisterer!et! utal!af!sandheder,!som!konstant!forandres!vha.!individet!som!aktør!(carson,!2005).!! Vi!har!under!det!interpretivistiske!paradigme!valgt!tilgangen!hermeneutikken,!som!har!til! formål! at! forstå! og! fortolke! den! menneskelige! del! af! virkeligheden!! altså!alt,!hvad!der!er! menneskeskabt!!(langergaard,! Barlebo! Rasmussen,!&! Sørensen,! 2006).! Denne! forståelse! og! fortolkning!er!en!nødvendighed,!da!vi!i!vores!besvarelse!af!problemformuleringen!skal!opnå! indsigt!i!mh!møbler!a/ss!scm,!samt!komme!med!anbefalinger!til!forbedringer!af!de!interne! processer.!!vores!epistemologiske!udgangspunkt!!den!måde!hvorpå!vi!vil!tilegne!os!viden!! bliver!derfor!de!antagelser,!vi!har!om,!hvordan!viden!er!mulig.!det!ontologiske$udgangspunkt!!som!omfatter!antagelserne!om,!hvordan!verden!er!!bliver,!at!den!sociale!verden!består!af! meninger! og! betydninger! (Sherratt,! 2005).! Dette! vil! altså! sig,! at! alt,!adm.! direktør! Michael! Hansen!og!!siger!og!gør,!har!en!betydning!og!mening,!!og!ved!at!fortolke!dette,!opnår!vi!viden! om! dem.! Det! forudsættes! derved,! at! vi! gennem! vores! tilgang,! for! at! kunne! opnå! den! rette! viden!omkring!mh!møbler!a/ss!scm!og!produktion!!skal!fortolke!vores!indsamlede!empiri! for!at!nå!frem!til!forståelse.!samtidigt!skal!det!dog!vides,!at!denne!forståelse!ikke!vil!være!den! eneste! sandhed,! men! blot! vores! forståelse! af! den! indsamlede! empiri.! Disse! antagelser! vil! derigennem! skabe! grobund! for! opgavens! metodologi,! som! vil! udgøres! af! den$ hermeneutiske$ spiral$(christensen,! 2004),! hvorigennem! vi! vil! opnå! viden! ved! at! bevæge! os! frem! og! tilbage! mellem!forståelsen!af!enkeltdele!og!helheden.!ved!at!undersøge!enkle!dele!af!mh,!opnås!der! en! større! forståelse! af! virksomheden! som! helhed,! hvilket! til! slut! vil! gøre! os! i! stand! til! at! formulere! et! løsningsforslag,! som! vil! kunne! styrke! MH! Møbler! A/Ss! organisation.! Opgavens! Side!5!af!69!

10 analyser! og! løsningsforslag! bliver! dog! et! resultat! af! den! forståelse,! vi! imødegår! opgavens! indsamlede!empiri!med.! Metoden!til!opgavens!indsamlingen!af!empiri!indeholder!kun!den!kvalitative!tilgang,!som! vil! blive! beskrevet! i! nedenstående! afsnit! 2.2.! Den! kvalitative! indsamling! stammer! fra! den! hermeneutiske! tilgang,! hvor! vi! ved! interviewes! opnår! at! kommer! under! overfladen! på! respondenten!og!derved!få!adgang!til!dennes!subjektive!forståelse.!! Indledningsvis! vil! der! komme! en! beskrivelse! af! hvilke! måder,! hvorpå! empiri! kan! indsamles.! Herefter!vil!der!følge!en!beskrivelse!af!valget!af!metode!til!indsamling!af!empiri!til!benyttelse!i! opgavens!analysedel,!afsnit!5.! Helt! grundlæggende! findes! der! to! forskellige! metoder! til! indsamling! af! data:! den$ kvantitative$ undersøgelsesmetode! og! den! kvalitative$ undersøgelsesmetode$ (Andersen,! 2010).! Den!kvantitative!metode!egner!sig!godt!til!at!indsamle!datamateriale!i!form!af!tal!eller!andre! kvantificerbare! data,! men! tager! ikke! højde! for! holdninger,! overvejelser! og! motiver! hos! respondenten!(andersen,!2010).!denne!form!for!data!er!god!til!at!nå!en!bred!respondentskare! og!hjælper!intervieweren!med!at!besvare!spørgsmålet! Hvad?.!I!modsætning!hertil!står!den! kvalitative! metode,! som! egner! sig! godt! til! undersøgelser,! hvor! der! ønskes! at! afdække! personers!holdninger,!følelser!og!hvilke!tanker,!respondenten!gør!sig,!omkring!et!givent!emne! (Andersen,! 2010).! Denne! form! for! data! kan! give! en! dybere! forståelse! og/eller! forklaring! af! respondentens!svar!og!hjælper!derved!intervieweren!med!at!besvare!spørgsmålet! Hvorfor?.! I!nedenstående!tabel!er!der!skitseret!en!række!fordele!ved!de!to!forskellige!tilgange.! Tabel-1:-Fordele!ved!den!kvantitative!og!kvalitative!undersøgelsesmetode! --Fordele-ved-den-kvantitative-undersøgelsesmetode- Intet!forskerbias!ved!spørgeskema! God!tid!til!besvarelse!for!respondenten! Nemt!at!efterbehandle! Giver!et!generelt!indblik! Høj!repræsentativitet!og!reliabilitet! Målbare!data! Kilde:-Egen!tilvirkning!efter!(Analyse!Danmark,!2012!;!Andersen,!2010)! 2.2-Indsamling-af-empiri- Fordele-ved-den-kvalitative-undersøgelsesmetode- Mulighed!for!opfølgende!spørgsmål! Mulighed!for!begrundelse!og!uddybelse!af!svar! Mulighed!for!tilpasning!af!undersøgelsen! undervejs! Høj!validitet! De!styrker,!der!kendetegner!den!ene!undersøgelsesmetode,!er!den!andens!svagheder!og!vice! versa.!! Side!6!af!69!

11 2.2.1$Valg$af$undersøgelsesmetode$og$form$ Til! at! opnå! viden! om! Møbler! A/S! forsyningskæde! vil! det! være! fordelagtigt! at! benytte! sig! af! enkeltmandsinterview!under!den!kvalitative!undersøgelsesmetode,!som!skal!udformes!semic struktureret.! Den! semicstrukturerede! interviewform! dækker! over,! at! der! skal! laves! en! interviewguide,!som!fungerer!som!en!form!for!stikordsliste!for!intervieweren,!denne!skal!dog! ikke! følges! slavisk,! men! blot! benyttes! til! at! huske! hvilke! områder! der! skal! gennemgås! (Andersen,! 2010).! Der! er! tre! typer! af! delspørgsmål! som! benyttes! i! det! semicstrukturerede! interview.!når!intervieweren!starter!med!at!spørge!ind!til!et!emne,!bliver!der!først!stillet!et! åbent$spørgsmål.!dette!bliver!som!regel!besvaret!på!basis!af!viden,!som!respondenten!har!lige! ved!hånden.!herefter!skal!der!stilles!et!mere!hypotetiske$spørgsmål,!dette!gøres!i!et!forsøg!på! at! få! respondenten! til! at! gøre! implicit! viden! til! eksplicit! viden.! Det! sidste! spørgsmål! er! det! konfronterende,!hvor!man!opstiller!et!spørgsmål,!som!undersøger,!!om!respondentens!svar!er! konsistent!med!tidligere!besvarelser!(flick,!2009).!! Gennem! en! kvalitativ! undersøgelsesmetode! vil! der! kunne! indsamles! empiri! om,! hvordan! MH!Møbler!A/Ss!styring!af!forsyningskæden!fungerer.!Det!vil!være!interessant!at!undersøge,! hvordan!alle!parterne!opfatter!forsyningskæden,!men!det!vil!være!for!ressourcekrævende!at! interviewe!alle!samarbejdspartnere,!og!det!er!derfor!valgt!at!fokusere!på!et!interview!af!adm.! direktør! for! MH! Møbler! A/S,! Michael! Hansen.! Dette! sker! på! den! baggrund,! at! han! er! den! eneste! ledelsesinstans! i! MH! Møbler! A/S,! og! derved! den! eneste! med! indgående! kendskab! til! forsyningskæden.!i!den!forbindelse!skal!der!fra!interviewerens!side!være!opmærksomhed!på,! at! der! kan! opstå! flere! problemstillinger,! når! der! interviewes! personer! i! ledende! stillinger! (Andersen,! 2010).! Med! dette! menes,! at! det! kan! være! vanskeligt! at! styre! respondenten! i! interviewet,!da!disse!normalt!er!vant!til!at!sætte!dagsordnen!og!derved!tage!styringen.!dette! kan!eksempelvis!vise!sig!ved,!at!respondenten!omformulerer!et!spørgsmål,!således!det!passer! til!det!svar,!respondenten!ønsker!at!give,!hvor!det!grundet!interviewerens!lavere! status!kan! det!være!svært!at!afbryde!lederens!talestrøm!uden!at!virke!fornærmende!(andersen,!2010).! Hertil!giver!Ib!Andersen!dog!nogle!gode!råd!!(Andersen,!2010):! Vær!forberedt,!for!det!kan!ikke!altid!lade!sig!gøre!at!følge!spørgeguiden!!!hvorfor! det!er!anbefalelsesværdigt!at!benytte!et!semicstruktureret!interview.! Intervieweren! skal! undgå! at! virke! uprofessionel! ved! ikke! at! kende! undersøgelsesområdet!godt!nok!!!grundig!forberedelse!anbefales!derfor.! Side!7!af!69!

12 Intervieweren! skal! undgå! at! miste! initiativet!!! en! gode! idé! er! at! skitsere,! hvilke! emner!der!skal!gennemgås!for!respondenten.! Når! spørgsmålene! udarbejdes! er! det! vigtigt! at! have! målgruppen! for! øje!!! spørgsmålene!skal!interessere!lederen.! Bevar! overblikket!!! Hvis! man! sørger! for! at! være! to! interviewere! til! stede,! så! kan! man! skiftes! til! at! interviewe! og! tage! noter! samt! styre! interviewet! i! den! ønskede! retning.! Have!ressourcerne!for!øje!!!Intervieweren!skal!være!ude!i!god!tid,!idet!det!kræver! lang!tid!at!få!fastsat!en!dato!for!interviewet.!! Der! er! på! baggrund! af! ovenstående! teorier! for! interviewguides! og! interview,! blevet! udarbejdet!to!interviewguider!til!interviewes!af!adm.!direktør!michael!hansen,!som!kan!ses!i! hhv.! bilag! 2! og! bilag! 3.! Interviewsne! er! bygget! op! med! udgangspunkt! i! ovenstående! teori,! dette! kan! eks.! ses! ved! at! der! bliver! brugt! et! åbent! spørgsmål! i!! spørgsmål! 1! i! det! første! interview! bliver! spurgt! om! Hvordan$er$jeres$virksomhedshistorie?!(bilag!2).! Herefter! er! der! opstillet!en!række!underspørgsmål,!som!benyttes!til!at!guide!respondenten!ind!på!relevante! områder,! hvis! denne! eksempelvis! mister! fokus.! Hypotese! og! de! konfronterende! spørgsmål,! blev!først!stillet!under!selve!interviewet!og!figurerer!derfor!ikke!i!interviewguide.!der!findes!i! bilag!4!og!5!resumer!af!de!to!interviews!samt!tilhørende!lydfiler.!!! 2.3-Kildekritik- Analysen! af! MH! Møbler! A/Ss! SCM! tager! udgangspunkt! i! tre! artikler! skrevet! af! Douglas! M.! Lambert,!Martha!C.!Cooper!og!Janus!E.!Pagh.!De!tre!forfatter!anses!som!værende!anerkendte! og!fremtrædende!i!udarbejdelse!og!analyse!af!ny!teori!indenfor!scm.!der!er!opmærksomhed! på! problematikken! ved! anvendelsen! af! en! smal! variation! af! teoretikere,! men! grundet! de! tre! aspekter,! som! forfatterne! inddrager! i! deres! analyse! af! forsyningskæden,! finder! vi! dem! anvendelige.!det!forventes!at! en! analyse! af! aspekterne! vil! giver! en! indikation! af,! hvordan! virksomheden! arbejder,! hvilket! kan! sammenholdes! med! teori! fra! de! respektive! områder.! Teorien!inden!for!områderne!vil!efterfølgende!anvendes!som!redskaber!til!en!udarbejdning!af! anbefalinger! til,! hvordan! MH! Møbler! A/S! bør! agere.! Artiklerne! er! henholdsvis! Supply$Chain$ Management:$Implementation$Issues$and$Research$Opportunities!og!Supply$Chain$Management:$ More$Than$a$New$Name$for$Logistics$og$Issues$in$Supply$Chain$Management$(Cooper,!Lambert,! Side!8!af!69!

13 &!Pagh,!1997;!Lambert,!Cooper,!&!Pagh,!1998;!Lambert!&!Cooper,!2000).!I!artiklerne!arbejdes! der!ud!fra!en!tre!stadies!model!kaldet!the$scm$framework,!som!beskrives!i!afsnit!4.!grunden! til,!at!alle!tre!artikler!inddrages,!er,!at!de!hver!især!går!i!dybden!med!hvert!deres!felt,!hvilket! skal! medvirke! til! en! bedre! forståelse! af! felterne! som! en! helhed.! Teorien! fra! de! tre! artikler! bestemmer!analysens!rammer!og!struktur.!inden!for!rammerne!er!det!nødvendigt!at!inddrage! anden!teori,!da!the!scm!framework!ikke!er!fyldestgørende!og!derfor!påkræves!den!!suppleret.!! Der!er!forståelse!for,!at!der!findes!andre!teoretiker,!som!beskæftiger!sig!med!samme!felt:! Her! kan! der! eksempelvis! nævnes! Benita! M.! Beamon! med! artiklen! Supply$ chain$ design$ and$ analysis:$models$and$methods,!som!har!til!formål!at!give!en!fokuseret!gennemgang!af!teorien! og!definere!en!fremtidig!dagsordenen!i!forskningen!af!scm!(beamon,!1998).!dette!fravalg!er! dog!foretaget,!da!analysemetoden!ikke!giver!den!samme!beskrivelse!af!mhs!forsyningskæde! og!vurderes!ikke!at!være!lige!så!dækkende!som!den!valgte!teori.!ydermere!blev!modellen!the$ SupplyCChain$Operations$Reference!(SCOR)!udviklede!af!organisationen!SupplycChain!Council.! Denne! har! til! formål! at! assistere! virksomheder! i! effektiviseringen! af! deres! forsyningskæder! samt!udbydelsen!af!en!procesbaseret!tilgang!til!scm!(lockamy!iii!&!mccormack,!2004).!scorc modellen!er!fravalgt,!da!den!til!dels!minder!om!the!scm!framework,!men!fokuserer!desuden! mere!på!den!samlede!forsyningskæden!frem!for!internt!i!virksomheden.!!!!! 2.4-Struktur- Projektets!struktur!er!bygget!op!over!fem!afsnit,!hvilket!nedenstående!model!viser:! Figur-1:-Opgavestruktur! Kilde:-Egen!tilvirkning!! I! det! første! afsnit! bliver! grundlaget! for! opgaven! klarlagt,! her! præsenteres! problemstillingen! og!problemformuleringen!samt!en!beskrivelse!af!hvorledes!disse!søges!løst.!i!det!andet!afsnit! bliver!virksomheden!mh!møbler!a/s!præsenteret,!på!baggrund!af!en!række!interviews!med! adm.!direktør!michael!hansen.!herudover!bliver!den!grundlæggende!teori!for!scm!beskrevet,! hvor! fokusset! er! lagt! på,! at! beskrive! de! overordnede! teoretiske! hovedtræk! i! opbygning! og! styring!af!en!forsyningskæde.!den!opnåede!teoretiske!viden!bliver!efterfølgende!brugt!i!tredje! Side!9!af!69!

14 afsnit,! analysedelen,! hvor! MH! Møbler! A/Ss! forsyningskæde! bliver! analyseret.! Derudover! vil! der!i!dette!afsnit!blive!benyttet!supplerende!teorier!til,!at!støtte!den!dybdegående!analyse!af! de!forskellige!aspekter!i!supply!chain!management.!bearbejdningsdelen!tager!udgangspunkt!i! problemstillingerne!identificeret!i!analyse!afsnittet.!først!vil!der!fortages!en!diskussion,!som! omhandler!hvilke!problemstillinger,!der!ønskes!videre!bearbejdet.!efterfølgende!vil!der!blive! formuleret!anbefalinger,!som!har!til!formål!at!udbedre!de!valgte!problemstillinger!slutteligt!er! der!udarbejdet!en!konklusion,!som!har!til!formål,!at!opsummere!opgavens!indhold!og!derved! besvare!den!overordnede!problemformulering.! Side!10!af!69!

15 3.-Virksomhedspræsentation- MH! Møbler! A/S! (MH)! blev! oprettet! i! 1961! af! Mogens! Hansen! på! et! nedlagt! landbrug! ved! Solbjerg!nær!Aarhus.!MH!producerer!sofaer!og!hvilestole!i!høj!kvalitet,!i!såvel!læder!som!i!stof! (bilag!4).!mh!har!siden!1961!produceret!og!leveret!mere!end! !møbler.!gennem!tiden! har! fokusset! været! på! at! producere! 100%! danske! møbler! samtidig! med,! at! den! håndværksmæssige! kvalitet! og! designet! har! været! i! højsædet.! Kunden! tilbydes! individuelle! produkter,!hvor!ønsker!som!eksempelvis!betræk!og!specialmål!tilgodeses!(mhcmøbler,!2012).! Dette!bevirker!at!MH!ikke!anvender!noget!færdigvarelager,!men!først!producerer!de!ønskede! møbler! ved! modtagelse! af! en! ordre.! MH! har! valgt! ikke! at! sælge! direkte! til! slutkunden,! men! derimod! anvende! detailhandlere! til! at! varetage! salget,! dels! fordi! MHs! kernekompetence! findes!i!produktionen!og!dels!på!grund!af!omkostningerne,!som!er!forbundet!med!direkte!salg! i! form! af! lønninger! og! anlægsaktiver! (Bilag! 4).! Grundet! virksomhedens! succesrige! start! var! det! allerede! efter! en! kort! årrække! nødvendigt! at! udvide! produktionskapaciteten,! hvilket! gjorde,!at!dele!af!produktionen!blev!flyttet!til!den!østjyske!by!balle!ved!odder.!mh!havde!altså! i! en! årrække! to! produktionsfacilitet,! der! arbejdede! med! forskellige! processer! i! møbelfabrikationen.!først!i!2010!valgte!virksomheden!at!samle!al!produktion!under!ét!tag!i! Hasselager,! en! lille! forstad! til! Aarhus.! Begrundelsen! hertil! var,! at! virksomheden! ville! effektivisere!produktionen!og!derved!skabe!potentialet!for!en!reducering!af!tidsforbruget!og! fejlmarginen.!tidligere!blev!fejl!lavet!i!balle!først!opdaget!i!solbjerg,!hvilket!resulterede!i,!at! råvaren!skulle!sendes!retur!til!balle!for!at!blive!udbedret.!efter!udbedring!skulle!denne!igen! sendes!tilbage!til!solbjerg!for!at!blive!færdiggjort.!dette!resulterede!i!førnævnte!tidsspild,!som! ved!sammenlægning!af!produktionen!ville!blive!reduceret!(bilag!4).!! Grundet!stor!nedgang!i!efterspørgselen!har!MH!endnu!ikke!haft!muligheden!for!at!fortage! målinger!til!sammenligning!mellem!det!nye!og!de!gamle!produktionsfaciliteter,!det!forventes! dog,! at! samlingen! af! produktionen! vil! leve! op! til! det! potentiale,! som! MH! forventer! af! investeringen! i! det! nye! domicil.! Resultatet!heraf!vil!være!en!øget! effektivisering,! forbedret! fleksibilitet! og! en! reducering! af! ressourceforbruget,! som! var! hele! grundlaget! for! projektet! (bilag!4).!!! Placering!af!det!nye!domicil!var!først!planlagt!til!at!skulle!have!været!beliggende!i!Solbjerg,! men!da!købet!af!grunden!blev!annulleret,!blev!det!af!adm.!direktør!michael!hansen!besluttet! at! placere! virksomheden! i! Hasselager,! hvor! både! infrastruktur! er! bedre,! og! virksomheden! Side!11!af!69!

16 ville!være!mere!synlig,!idet!bygningen!ville!blive!placeret!lige!ud!til!hovedvejen!mellem!århus! og!skanderborg(bilag!4).! Virksomheden! beskæftiger! i! dag! 20! medarbejdere,! som! varetager! forskellige! ansvarsområder!lige!fra!produktion!til!salg.!gennemsnitsancienniteten!ligger!på!18!år,!hvilket! indikere,!at!virksomheden!har!loyale!og!tilfredse!medarbejdere.!det!kan!hertil!nævnes,!at!der!i! det!nye!domicil!er!gjort!meget!for!at!forbedre!arbejdsforholdene.!produktionshallen!tilbyder! eksempelvis!en!rummelig!atmosfære,!hvor!gulvctilcloft!vinduer!skaber!et!naturligt!lysindfald,! hvilket!gør!det!behageligt!at!arbejde!i!(bilag!4).!ud!over!produktionsfaciliteterne!har!kantinen! en!væsentlig!højere!standard!end!tidligere,!hvor!medarbejderne!nu!har!mulighed!for!at!holde! pausen!indendørs!eller!på!den!store!tagterrasse,!der!er!beliggende!ovenpå!produktionshallen.!!! Grundet! den! økonomiske! krise! har! det! været! nødvendigt! at! afskedige! 15! ansatte,! bl.a.! fordi! omsætningen! i! 2011! faldt! fra! 37! mio.! kr.! til! 20! mio.! kr.! (bilag! 4),! hvilket! også! har! været! medvirkende!til,!at!resultatet!for!regnskabsåret!2010/11!var!på!c !kr.!imod! ! kr.!året!forinden,!altså!en!nedgang!på!c !kr.!eller!lige!omkring!c275%!(bilag!6).! Efter!en!kort!virksomhedspræsentation!vil!det!teoretiske!grundlag!for!SCM!blive!kortlagt,! hvilket!skal!give!til!en!forståelse!for!rammerne!den!fremtidige!analyse!befinder!sig!indenfor.! Side!12!af!69!

17 4.-Supply-Chain-Management-- Tidligere! har! der! været! tvivl! om,! hvorvidt! logistik! og! SCM! var! ét! og! samme! begreb,! men! denne! forståelse!blev!moderniseret!af!council$of$logistics!i!1998,!hvor!logistik!blev!defineret!som!værende!en! del!af!scm$(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998,).!scm!handler!om!forståelsen!for,!hvordan!virksomheden! styrer! og! opbygger! sin! forsyningskæde! med! det! henblik! at! opnå! en! maksimeret! profitabilitet! og! forbedret! konkurrenceevne,! hvorimod! logistik! i! større! grad! behandler! emner! såsom! transport,! lagerstyring,! pakning! og! integrering! af! information! (Lambert,! Cooper,! &! Pagh,! 1998).! SCM! handler! altså!om,!hvordan!virksomheden!administrer!sine!forretningsforbindelser!i!forsyningskæden.!dog!skal! der!med!forsyningskæde!forstås,!at!der!er!tale!om!et!netværk!af!sammenhængende!virksomheder!og! relationerne!mellem!disse!(lambert,!2008).! Det! helt! grundlæggende! ved! SCM! er! integrationen! af! forretningsprocesserne! hele! vejen! fra! slutkunden!og!downstream!til!underleverandørerne!af!råvare,!for!at!øge!værdiskabelse!til!kunderne! og! andre! stakeholders! gennem! service,! produkter! og! information! (Cooper,! Lambert,! &! Pagh,! 1997).! Den!generelle!forståelse!for!SCM!fås!ved!nedenstående!figur.! Figur-2:-Styring!og!integration!af!forretningsprocesser!på!tværs!af!forsyningskæden- Kilde:-!(Lambert,!Cooper,!&!Pagh,!1998,!p.!2)!!! Det! ses,! at! alle! processer! såsom! Consumer$ Relationship$ Management,! Procurement,! Demand$ Management! mv.,! både! skal! være! forbundet! til! virksomheden,! men! også! til! kunderne,! slutkunden!samt!leverandørerne.!ovenstående!figur!vil!dog!varierer!alt!afhængigt!af,!hvilken! virksomhed! der! analyseres.! Fælles! er! det! dog,! at! medarbejderne! i! alle! virksomhederne! skal! Side!13!af!69!

18 have! fokus! på! slutkunden! for! på! den! måde! at! sørge! for,! at! alle! processer! i! forsyningskæden! kan!bibringe!værdi!til!det!færdige!produkt!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998).!!! Det! er! samtidigt! essentielt! at! forstå,! at! virksomheden! længst! upstream,! er! virksomheden! med!den!største!magt!i!forsyningskæden!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998).!dette!skyldtes,!at! disse! er! tættest! på! slutkunden.! Forsyningskædeeksperten! Dr.! John! Gattorna! har! lavet! følgende!definition!af!forsyningskæden!(lambert,!2008,!p.5):! We$have$embraced$a$far$more$liberal$view$of$the$supply$chain.$In$effect,$the$supply$chain$is$any$ combination$of$processes,$functions,$activities,$relationships,$and$pathways$along$which$products,$ services,$information,$and$financial$transactions$move$in$and$between$enterprises.$it$also$ involves$any$and$all$movement$of$these$from$original$producer$to$ultimate$endcuser$or$consumer$ and$everyone$in$the$enterprise$is$involved$in$making$this$happen.! Ud! fra! dette! forstås,! at! virkeligheden! er! mere! kompleks! end! udgangspunktet! fra! figur! 2.! I! skabelsen!af!en!reel!forståelse!for!en!virksomheds!forsyningskæde!og!dens!interne!processer,!! vil!modellen!the$scm$framework$blive!anvendt,!!der!kan!ses!i!bilag!7,!som!er!opbygget!af!tre! elementer:! 1. The$Structure$of$the$Supply$Chain$ 2. The$Supply$Chain$Business$Processes!! 3. The$Supply$Chain$Management$Components!! De! tre! elementer! kan! tolkes! som,! at! der! i! det! første! punkt! fokuseres! på! strukturen! i! virksomhedens! forsyningskæde.! Strukturbeskrivelsen! anvendes! til! at! skabe! overblik! over! virksomhedens! samarbejdspartner,! og! hvilket! integrationsniveau! hvert! af! disse! medlemmer! har.!metoden!skaber!en!forståelse!for,!hvilke!medlemmer!der!udfylder!de!forskellige!roller!i! virksomhedens! forsyningskæde,! og! om! de! anses! som! primær! eller! støttende! medlemmer,! samt!om!de!integreres!i!virksomhedens!processer.!i!det!andet!element!fokuseres!der!netop!på! virksomhedens!processer.!forståelsen!for!samarbejdspartnerne!inddrages!her,!da!det!vil!give! muligheden! for! at! analysere,! hvordan! de! enkle! medlemmer! er! integreret! i! virksomhedens! forskellige! processer.! Ved! virksomhedens! processer! skal! forstås! som! de! underbevidste! retningslinjer,!der!består!mellem!virksomheden!og!dens!medlemmer.!der!tages!udgangspunkt! i!davenports!definition!om,!at!en!proces!er!en!specifik!fordeling!af!arbejdsaktiviteter,!som!er! designet! til! at! producer! et! specifikt! output! til! en! bestemt! person! eller! marked! (Lambert! &! Side!14!af!69!

19 Cooper,! 2000).! I! det! tredje! element! beskrives! rammerne,!som! virksomheden! træffer! sine! beslutninger! indenfor.! Dette! gælder! for! alle! tre! niveauer! af! beslutninger,! hvor! det! i! det$ strategiske$ niveau$ handler! om,! hvordan! virksomheden! er! opbygget! organisatorisk! og! strukturelt,! mens! det! taktiske$niveau$omhandler! hvordan! informationsc! og! produktflowet! er! struktureret! på! tværs! i! virksomheden.! Det$ operationelle$ niveau! vedrører! beslutningerne! af! bl.a.! ressourceplanlægning! og! ordreplanlægningen.! Hvert! element! vil! blive! analyseret! og! beskrevet,! da! det! medvirker! til! en! identificering! af! eventuelle! problemstillinger,! som! en! virksomhed!kan!have.!analysen!starter!bredt!med!at!opbygge!et!kendskab!til!virksomhedens! forsyningskæde,! hvor! fokusområdet! er! virksomheden og! ikke! dens! konkurrenterne.! Dette! valg! skyldes,! at! der! ønskes! en! analyse! af! de! interne! problemstillinger! og! ikke! markedsudfordringerne.!! 4.1-The-Structure-of-the-Supply-Chain- Det!er!essentielt!for!virksomheden!at!have!en!forståelse!af!det!første!element,!The$Structure$of$ the$supply$chain.! Der! er! gennem! undersøgelser! blevet! fundet! frem! til! at! denne! består! af! tre! primære! aspekter! som! antages! for! værende! grundlæggende! i! forståelsen,! analysen! og! styringen! af! virksomhedens! forsyningskæden,! nemlig! forsyningskædens! dimensioner,! virksomhedens! samarbejdspartner! og! relationen! til! de! enkle! medlemmer.! For! at! beskrive! dimensionerne!inddrages!tre!områder!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998):!$ Den$Horisontale$Dimension:!Hvor!der!refereres!til!antallet!af!niveauer!mellem!PointCofC Origin$og!PointCofCConsumption 1.!! Den$ vertikale$ Dimension:! Hvor! der! refereres! til! antallet! af! repræsentanter! i! hvert! niveau.!! Den$ Horisontale$ Position:! Hvor! der! refereres! til! hvilken! position! virksomheden! har! i! forsyningskæden!!tæt!på!oprindelses,!nær!slutkunden!eller!et!sted!imellem.!! Gennem! beskrivelsen! af! forsyningskædens! dimensioner! er! det! vigtigt! at! få! kategoriseret! medlemmerne! i! hvert! niveau.! Virksomheden! bør! afgrænse! undersøgelsen! af! niveauer,! da! antallet! af! medlemmer! er! ekspotentiel! voksende! i! inddragelsen! af! hvert! niveau.! Denne! udvikling!medfører!at!overvågning!og!kontrol!af!samtlige!medlemmer!i!hele!forsyningskæden,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!PointcofcOrigin!er!defineret!som!punktet,! hvor!virksomheden!ikke!har!nogle!primære!leverandører,! men! kun! støttende! leverandører.! PointcofcConsumption! er! defineret! som! punktet,! hvor! produktet! ikke! får! tilført! mere! værdi.!! Side!15!af!69!

20 i! de! fleste! tilfælde! vil! virke! uoverskueligt,! hvis! ikke! umuligt.! Nøglen! til! succes! er! derfor! at! vurdere! hvilke! medlemmer,! som! er! kritiske! for! virksomhedens! processer,! for! derefter! at!! foretage!en!korrekt!allokering!af!opmærksomhed!og!ressourcer!mod!relevante!emner.!! Definitionen!af!et!medlem!er,!når!der!oprettes!et!direkte!eller!indirekte!samarbejdsforhold!til! anden!part!fra!pointcofcorigin!og!pointcofcconsumption,!uanset!effekten!af!værdiskabelses!til! slutkunden! (Stern! &! ElcAnsary,! 1992).! Foruden! definitionen! af! medlemmer,! skelnes! der! mellem!primære!og!støttende!medlemmer.!primære!medlemmer!er!leverandører!eller!kunder! som! udfører! ledelsesc! eller! driftmæssige! aktiviteter! for! virksomheden! i! produktionen! af! output! til! slutkunden.! Støttende! medlemmer! er! leverandører,! som! udfører! en! leverende! funktion! i! forsyningskæden,! i! form! af! ressourcer,! knowchow,! aktiver! mv.,! som! ikke! tilfører! værdi!til!produktet!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998).!! Som!nævnt!tidligere!vil!det!forekomme!tæt!på!umuligt!at!kontrollerer!alle!medlemmer!af! forsyningskæden,! hvilket! har! medført! nødvendigheden! for! en! kategorisering! af! tilknytningsforholdet! til! de! individuelle! medlemmer.! Gennem! vurderingen! af! medlemmerne! vil! det! bemærkes,! at! graden! af! integration! mellem! virksomheden! og! medlemmerne! er! varierende!i!hvert! enkelt! tilfælde.! Dette! har!dannet!baggrund!for!fire! fundamentale! typer! af! forbindelser,!som!medlemmernes!integrationsniveau!kan!falde!indenfor!!(lambert,!cooper,!&! Pagh,!1998).!! Managed$ Process$ Links:$ Er! linket! hvor! virksomheden! er! aktive! i! samarbejdet,! og! har! opbygget!en!integration!af!processerne!med!sine!leverandører!eller!kunder.!! Monitored$ Process$ Links:! Er! når! virksomheden! overvåger! samarbejdet! mellem! sine! leverandører! og! dens! leverandører,! da! der! ønskes! sikkerhed! for! at! leverandørerne! opfylder!opsatte!kvalitetskrav!eller!andre!restriktioner!opsat!af!virksomheden.!! NotCManaged$Process$Link:$Er!når!virksomheden!ikke!aktivt!involver!sig!i!kontrollen!af! medlemmernes! beslutninger,! men! i! stedet! forventer! at! leverandøren! opfylder! deres! opgaver!hensigtsmæssigt.!! NonCMember$ Process$ Links:$ Er! relationer! uden! for! virksomhedens! indflydelse,! altså! forbindelsen!mellem!en!leverandører!eller!kunder!og!eksempelvis!en!konkurrent.!!!! Side!16!af!69!

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Projektrapport om Værdikæden i Ecco Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: 43.823 Underskrift: Indholdsfortegnelse Abstract... 2

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter Eksamensnummer: 410571 Vejleder: René Franz Henschel 1. maj 2013 Institut: Business and Social Science Århus Universitet Juridisk Institut Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering

Læs mere

总 成 本 SOURCING & OUTSOURCING IN CHINA. - A Total Cost Perspective. HD Supply Chain Management Copenhagen Business School

总 成 本 SOURCING & OUTSOURCING IN CHINA. - A Total Cost Perspective. HD Supply Chain Management Copenhagen Business School HD Supply Chain Management Copenhagen Business School SOURCING & OUTSOURCING IN CHINA 总 成 本 - A Total Cost Perspective Afleveringsdato: 15. maj 2013 Forfatter: Jens Hornung Christoffersen Fødselsdato:

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

BRUG AF ONTOLOGIER TIL KONSTRUKTION AF FORRETNINGSMODELLER

BRUG AF ONTOLOGIER TIL KONSTRUKTION AF FORRETNINGSMODELLER BRUG AF ONTOLOGIER TIL KONSTRUKTION AF FORRETNINGSMODELLER Et casestudie af Business Model Ontology og e3value Ontology Kandidatafhandling Cand.Merc.(dat) Vejleder: Leif Bloch Rasmussen Anslag: 213.118

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater.

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER

Læs mere

Optimering af værdiskabelsen i den strategiske indkøbsproces. hos Københavns Lufthavne A/S

Optimering af værdiskabelsen i den strategiske indkøbsproces. hos Københavns Lufthavne A/S Optimering af værdiskabelsen i den strategiske indkøbsproces hos Københavns Lufthavne A/S Hovedopgave ved HD i Supply Chain Management, CBS Udarbejdet af: Thomas Graversen 020379 Christian Eichner-Larsen

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret

Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret Speciale STK 2007-08. KN Henrik Christensen Syndikat Sun Tzu Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret Med udgangspunkt i Forsvarets nuværende procedurer analyseres det, hvorledes Forsvaret fremadrettet

Læs mere

Optimering af en it-implementeringsproces

Optimering af en it-implementeringsproces Bachelorafhandling Institut for Ledelse Ha (almen) Ha (int. Eng.) Forfattere: Trine Foget Johansen Trine Helene Quorning Vejleder: John Hahn Pedersen Optimering af en it-implementeringsproces - fra et

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Forbrugeradfærd på internettet

Forbrugeradfærd på internettet Institut for Marketing og Statistik HA Almen - Bachelorafhandling Forfattere: Nanna Juul Thomsen Peter Ravn Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Forbrugeradfærd på internettet Case: EDGE Boardshop Handelshøjskolen

Læs mere

Interne afregningspriser

Interne afregningspriser HD-R, 8. semester Hovedopgave Forfattere: Thomas Mahler Pedersen Uffe Døssing Andreasen Vejleder: Bent Høgsted Interne afregningspriser Med fokus på styringsmæssige formål og metoder Handelshøjskolen i

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere