En analyse af Supply Chain Management hos Mogens Hansen Møbler A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af Supply Chain Management hos Mogens Hansen Møbler A/S"

Transkript

1 Bachelorafhandling. Morten.Nørgaard.og.Dennis.Loft.Nielsen. Forår Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling HA Almen 6. semester Forfattere: Morten Nørgaard Dennis Loft Andersen Vejleder: Erland Hejn Nielsen En analyse af Supply Chain Management hos Mogens Hansen Møbler A/S - med henblik på effektivisering af driften i de interne processer Aarhus University Business and Social Sciences Forår 2012 Projektnummer:. 13,67..

2 Bachelorafhandling. Morten.Nørgaard.og.Dennis.Loft.Nielsen. Forår Abstract(( In. recent. times,. there. has. been. a. significant. change. in. the. way. operation. of. companies.. This. change.can.be.seen.in.the.readjustment.of.companies.from.operating.as.independent.entities.to. integrate.their.supply.chain.with.customers.and.suppliers..however,.for.a.company.to.be.able.to. take.full.advantage.of.entering.into.relationships.with.other.companies,.it.is.necessary.to.analyse. what.processes.it.should.attempt.to.integrate.across.the.supply.chain.. The. thesis. has. its. point. of. departure. in. the. furniture. manufacturer,. MH. Møbler. A/S,. and. serves. the. purpose. of. analysing. whether. and. how. the. company. employs. supply. chain. management. (SCM)..Furthermore,. it s. wished. to. make. recommendations. for. optimisation. of. internal.processes.in.relation.to.issues.identified.in.the.analysis.. After.a.discussion.of.the.methodological.approach.chosen.and.in.order.to.answer.the.research. questions,. the. basic. line. of. thinking. in. relation. to. analysis. of. SCM. is. described. and. explained.. This.theoretical.framework.is,.furthermore,.supported.and.substantiated.by.different.theoretical. strands. within. SCM. before. being. applied. in. the. analysis. of. the. SCM. at. MH. Møbler. A/S.. Information. about. the. company. has. been. collected. through. interviews. with. the. CEO,. Michael. Hansen,.and,.in.working.with.the.thesis,.a.process.approach.has.been.employed..This.approach. made.the.analysis.a.bit.broad.initially,.however,.this.is.remedied.continually.as.delimitations.are. made.to.concretise.the.issues.dealt.with.. The. analysis. showed. that. MH. Møbler. A/S. employs. certain. aspects. of. SCM,. sometimes. unknowingly;.however,.the.company.has.never.really.made.any.strategic.initiatives.to.improve. its.scm.or.otherwise.get.a.deeper.understanding.of.it..in.several.of.the.company's.processes.and. components,. they. worked. according. to. how. theory. prescribed. it,. while. in. other. situations;. we. identified.misunderstandings.in.relation.to.how.certain.areas.could.be.operated.most.optimally... The. analysis. led. to. a. discussion. that. dealt. with. the. causes. of. the. problems. the. company. faces..we.identified.the.existence.of.two.fundamental.issues.related.to.production.and.inventory. management,. whose. interactional. relation. affected. several. aspects. of. the. company,. which. are. estimated.to.be.a.decisive.factor.in.the.efficiency.improvement.of.the.entire.company... Based.on.the.recommendations.related.to.the.production,.it.can.be.concluded.that.MH.Møbler..

3 Bachelorafhandling. Morten.Nørgaard.og.Dennis.Loft.Nielsen. Forår A/S. with. advantages. could. invest. more. resources. in. improving. its. employee s. flexibility,. and. making.adjustments.to.the.number.of.setups.its.individual.divisions.undergo.during.production.. In.relation.to.inventory.management,.it.can.be.concluded.that.there.is.a.need.to.create.a.better. understanding. of. how. the. inventory. is. managed..our. recommendations. to. MH. Møbler. A/S. are. either.to.improve.the.understanding.of.the.current.situation.or.to.implement.the.vmi.inventory. management.method,.if.there.is.a.desire.to.optimize.the.existing.inventory.management..finally,. we. can. generally. conclude. that. allocation. of. resources. was. not. utilised. optimally. through. the. current.supply.chain.management....

4 Indholdsfortegnelse- 1.-Indledning-...-1! 1.1-Problemstilling-...-2! 1.2-Problemformulering-...-2! 1.3-Afgrænsning-...-3! 2.-Metode-...-5! 2.1-Videnskabsteori-...-5! 2.2-Indsamling-af-empiri-...-6! 2.2.1!Valg!af!undersøgelsesmetode!og!form!...!7! 2.3-Kildekritik-...-8! 2.4-Struktur-...-9! 3.-Virksomhedspræsentation ! 4.-Supply-Chain-Management ! 4.1-The-Structure-of-the-Supply-Chain ! 4.2-The-Supply-Chain-Business-Processes ! 4.3-The-Supply-Chain-Management-Components ! 5.-MH-Møbler-A/Ss-Supply-Chain-Management ! 5.1-MH-Møbler-A/Ss-Supply-Chain-Structure ! 5.1.1!Slutkunden!...!20! 5.1.2!Aftagere!...!21! 5.1.3!MH!Møbler!A/S!...!22! 5.1.4!Leverandør!...!23! 5.1.5!Underleverandør!...!26! 5.1.6!Visualisering!af!MH!Møbler!A/Ss!forsyningskædestruktur!...!27! 5.2-MH-Møbler-A/Ss-processer ! 5.2.1!Customer!Relationship!Management!(CRM)!&!Customer!Service!Management!(CSM)!...!28! 5.2.2!Demand!Management!&!Procurement!...!29! 5.2.3!Order!Fulfilment!&!Manufacturing!Flow!Management!...!32! 5.2.4!Product!Development!and!Commercialization!...!34! 5.2.5!Kortlægning!af!processerne!...!34! 5.3-MH-Møblers-A/S-Management-Components ! 5.3.1!Planlægning!og!kontrolmetoder!...!37! 5.3.2!Arbejdsstruktur!...!39! 5.3.3!Organisationsstruktur!...!40! 5.3.4!Produktfacilitetsflowstruktur!...!41! 5.3.5!Informationsfacilitetsflowstruktur!...!42! 5.3.6!Produktstruktur!...!43! 6.-Problemidentifikation ! 7.-Anbefalinger ! 7.1-Anbefaling-til-produktion ! 7.1.1!Anbefaling!1:!Medarbejderfleksibilitet!...!49! 7.1.2!Anbefaling!2:!Produktion!...!53! 7.2-Anbefaling-til-lagerstyring ! 7.2.1!Anbefaling!3:!Optimering!af!Continuous!Review!System!...!55! 7.2.2!Anbefaling!4:!Vendor!Managed!Inventory!...!58! 8.-Konklusion ! 9.-Bibliografi ! 10.-Bilag !

5 1.-Indledning- Foranderlighed!er!efterhånden!blev!en!del!af!virksomhedernes!virkelighed.!Finanskrisen!medførte,!at! mange!virksomheders!handlingsplaner!viste!sig!nytteløse!overfor!de!konsekvenser,!den!medbragte.! De! nytteløse! handlingsplaner! er! årsagen! til,! at! mange! virksomheder! har! været! nødt! til! at! omstille! deres!organisation!i!et!forsøg!på!at!imødekomme!fremtidige!kriser,!hvor!fleksibilitet!og!samarbejde!på! tværs! af! forsyningskæden! er! nødvendig! (Thomsen,! 2011).! Gennem! tiden! har! mange! producenter! fokuseret!på!kvaliteten!af!indgående!råvare!samt!den!videre!distribution!af!produkter!uden!at!have! opmærksomhed!på!omkostningerne,!der!er!forbundet!med!produktionen!og!opbevaringen!af!råvare,! halvfærdige! og! færdige! produkter.! Hau! L.! Lee,! professor! i! virksomhedsstyring,! og! Corey! Billington,! professor! i! virksomhedsstyring! og! indkøb,! har! i! en! undersøgelse! angivet,! at! desto! mere! kompleks! virksomhedens! netværk! af! leverandører,! producenter! og! distributør! er,! desto! større! er! sandsynligheden! for,! at! der! opnås! en! forøget! effektivitet! ved! at! rette! mere! fokus! på! lageret! og! produktionen!(lee!&!billington,!1992).!foruden!dette!mener!de!to!professorer,!at!virksomheder!skal! skabe! sig! en! forståelse! for! deres! forsyningskæde! gennem! Supply! Chain! Management! (SCM),! da! det! ville! kunne! bidrage! til! en! identificering! af! optimeringsmuligheder! og! faldgruber,! som! vil! gavne! virksomheden!(lee!&!billington,!1992).!ud!fra!overstående!skal!det!for!virksomheders!vedkommen! forstås,! at! hvis! der! ønskes! forbedringer,! er! det! nødvendigt! at! foretage! en! situationsanalyse! af! virksomheden! selv! og! dens! forsyningskæde! for! på! den! måde! at! identificere,! hvor! det! kan! være! nødvendigt!med!forandringer.!herefter!kan!der!udarbejdes!en!handlingsplan!for,!hvad!virksomheden! bør! arbejde! hen! imod.! Det! er! forholdsvis! nemt! for! en! virksomhed! at! indhente! informationen! om! forbedringsmetoder,! men! det! er! straks! vanskeligere! at! få! identificeret! hvilke! områder,! som! har! det! egentlige!behov!for!at!blive!forandret.!en!implementering!uden!nøje!overvejelse!kan!resultere!i!nye!og! forværrede!problemstilling,!som!medfører,!at!virksomheden!skaber!en!omkostningsforøgelse!frem!for! effektivisering.! Det! er! derfor! vigtig! for! virksomheder! at! kende! udgangspunktet! for! deres! egen! organisation.!!!den!danske!teolog!og!filosof!søren!kierkegaard!har!i!et!citat!beskrevet!vigtigheden!i!at!kende!sin! nuværende!situation,!inden!den!forsøges!forbedret!(kierkegaard,!2012).! At$man,$naar$det$i$Sandhed$skal$lykkes$En$at$føre$et$Menneske$hen$til$et$bestemt$sted,$først$og$fremmest$ maa$passe$paa$at$finde$ham$der,$hvor$han$er,$og$begynde$der.$dette$er$hemmeligheden$i$al$hjælpekunst.$ For$i$Sandhed$at$kunne$hjælpe$en$Anden,$maa$jeg$forstaae$mere$end$han$C$men$dog$vel$først$og$fremmest$ forstaae$det,$han$forstaaer.$naar$jeg$ikke$gjør$det,$saa$hjælper$min$merecforstaaen$ham$slet$ikke $ Side!1!af!69!

6 1.1-Problemstilling-- Virksomheden!MH!Møbler!A/S!har!i!den!seneste!årrække!gennemgået!forandringer!i!designet! af! virksomhedens! struktur.! Forandringerne! lå! bl.a.! i,! at! der! i! 2010! blev! taget! initiativ! til! at! sammenlægge!alle!virksomhedens!afdelinger!under!ét!tag,!hvor!virksomheden!førhen!havde! opdelt!ansvarsområderne!på!separate,!geografiske!lokationer.!beslutningen!om!at!samle!hele! organisationen!på!ét!sted!var!ifølge!adm.!direktør!michael!hansen!en!omkostningsfuld!affære! både! ressourcec! og! forandringsmæssigt! (bilag! 4).! Udfordringerne! lå! i! at! sammensætte! processerne! og! få! dem! til! at! fungere! som! én! helhed! og! helst! bedre! end! den! foregående! struktur.! Foruden! omstillingen! til! den! nye! virksomhedsstruktur,! blev! der! også! fokuseret! på! designet! og! indretningen! af! den! nye! bygning.! Det! var! essentielt! for! MH! Møbler! A/S! at!få! opbygget! det! nye! domicil,! så! det! ville! imødekomme! og! eliminer! de! nuværende! problemstillinger! samtidigt! med,! den! skulle! skabe! en! simplificering! af! organisationens! processer.! Siden! opførelsen! af! dette! domicil,! ved! Hasselager! syd! for! Aarhus,! har! MH! Møbler! A/S!haft!en!fornyet!interesse!i!at!identificer!mulige!forbedringer,!som!vil!kunne!simplificere! og! optimere! driften,! der! er! mellem! virksomhedens! interne! processer.! Møbelbranchen,! som! MH!befinder!sig!i,! har! været! stærkt! påvirket!af! lavkonjunkturen! som! ramte! Danmark! efter! krisen,!hvilket!resultererede!i!ændringer!i!efterspørgselen!og!at!omsætningen!i!branchen!faldt! fra!2.642!mio.!til!1.002!mio.!(bilag!1).!grundet!den!svingende!efterspørgsel!og!et!ønske!om!en! forbedret! fleksibilitet,! har! MH! Møbler! A/S! interesse! i! at! få! analyseret! sin! interne! struktur! samt!om!denne!er!i!samspil!med.!! 1.2-Problemformulering- På!baggrund!af!problemstillingsbeskrivelsen!i!afsnit!1.1!vil!denne!opgave!have!til!formål:! At$skabe$en$forståelse$af$MH!Møbler!A/Ss!struktur$samt$hvorledes$denne$interagerer$med$ forsyningskædens$samarbejdspartnere,$herudover$vil$opgaven$identificere$og$udarbejde$ anbefalinger$til$eventuelle$forbedringer,$som$vil$kunne$effektivisere$driften$i$virksomhedens$ interne$processer.! I!forbindelse!med!dette!vil!der!med!fordel!kunne!foretages!en!analyse!af!MH!Møbler!A/Ss!SCM,! som! har! til! formål! at! skabe! en! forståelse! af! MH! Møbler! A/Ss! struktur! og! af! hvordan! den! interagerer! med! forsyningskædens! samarbejdspartnere.! Derfor! vil! følgende! blive! berørt! i! opgaven:! Side!2!af!69!

7 Hvordan$er$MH!Møbler!A/Ss!forsyningskæde$opbygget,$og$hvordan$interagere$MH$med$ medlemmerne$i$denne? $ Herefter!vil!det!undersøges,!hvordan!MH!Møbler!A/Ss!interne!processer!er!opbygget!!internt! såvel!som!eksternt!!i!et!forsøg!på!at!identificere!elementer,!hvor!der!vil!være!mulighed!for!at! udarbejde! anbefalinger! til! forbedringer.! Der! vil! derfor! i! denne! opgave! ligeledes! bliver! undersøgt!følgende:!!! Hvilke$interne$processer$og$komponenter$har$betydning$for$MH!Møbler!A/S!og$dens$ forsyningskæde? $ Ved! analysen! af! MH! Møbler! A/Ss! interne! organisation! forventes! det,! at! der! bliver! belyst! elementer,! som! hvis! sammenholdt! med! teorien! ikke! udnyttes! optimalt.! Disse! elementer! vil! efterfølgende! sammenlignes! med! teorien! indenfor! de! respektive! områder,! i! et! forsøg! på! at! udarbejde!anbefalinger,!som!har!til!formål!at!optimere!mh!møbler!a/ss!nuværende!situation.! Det!vil!derfor!søges!belyst:!! Hvilke$elementer$bliver$ikke$anvendt$optimalt$i$MH!Møbler!A/Ss!organisation,$og$hvordan$vil$ MH$kunne$optimere$disse?$ 1.3-Afgrænsning-- Opgaven!er!afgrænset!til!kun!at!tage!udgangspunkt!i!MH!Møbler!A/Ss!synspunkt,!hvilket!gør! at! der! ikke! vil! analyseres! i,! hvordan! samarbejdspartnerne! kan! forbedre! deres! situation! ved! ændringer!af!mh!møbler!a/ss!organisationen.!dette!gøres,!da!opgaven!søger!at!identificere!og! forbedre!problemstillinger!internt!i!mh!møbler!a/s!og!ikke!hos!samarbejdspartnerne.!udover! det! primære! fokus! på! den! interne! struktur,! vil! opgaven! undersøge! om! der! er! forbedringsmuligheder! ved! integrationen! med! det! første! niveau! i! forsyningskædens! horisontale! dimension.! Opgaven! er! begrænset! til! ikke! at! gå! i! dybden! med! den! vertikale! dimension!eller!den!horisontale!position,!dog!vil!disse!kursorisk!blive!berørt!i!opgaven.!den! vertikale!dimension!er!fravalgt,!grundet!opgaven!søger!at!optimere!mh!møbler!a/ss!situation! ud!fra!et!teoretisk!synspunkt!og!ikke!på!baggrund!af,!hvordan!konkurrenterne!opererer.!den! horisontale! position! er! fravalgt,! idet! MH! Møbler! A/S! har! tilkendegivet,! at! det! ikke! er! økonomisk! gunstigt! at! fabrikerer! råvarerne! selv,! og! at! det! som! producent! er! for! omkostningsfuldt!og!besværligt!at!handle!direkte!med!slutkunden!(bilag!4).!! Side!3!af!69!

8 Ved!udarbejdelse!af!anbefalingerne!vil!fokus!være!afgrænset!til!at!omhandle!aspekter!som! MH! Møbler! A/S! har! direkte! indvirkning! på.! Afgrænsningerne! vedrørende! de! enkelte! anbefalinger! vil! blive! beskrevet! løbende! gennem! analyse,! idet! de! endelige! problemstillinger! endnu! ikke! er! identificeret.! Opgaven! lægger! ikke! op! til! en! diskussion! om! teoriernes! anvendelighed,! men! skal! derimod! fungere! som! en! inspirationskilde! for! MH! Møbler! A/S! til,! hvordan!de!kan!udbedre!de!fundne!problemstillinger!bedst!muligt.!ligeledes!vil!opgaven!søge! at!beskrive!de!konsekvenser,!anbefalingerne!medfører,!hvilket!betyder,!at!fokus!vil!ligge!på!en! beskrivelse!af!påvirkningerne!af!processerne!frem!for!de!finansielle!omkostninger.!! Side!4!af!69!

9 Opgavens!metodeafsnit!har!til!formål!at!redegøre!for!fundamentet!for!opgaven,!samt!skabe!et! overblik! over! denne.! Dette! bliver! gjort! for! at! give! en! umiddelbar! forståelse! af,! hvordan! indsamlingen!af!empiri!er!foregået.!hvilke!valg!og!fravalg!der!er!blevet!truffet,!samt!give!en! forståelse! for,!hvordan!det!er!blevet!valgt!at!anskue!opgaven!ud!fra!en!videnskabsteoretisk! vinkel.! 2.-Metode- 2.1-Videnskabsteori- Generelt! kan! man! sige,! at! der! i! videnskabsteoriens! verden! skelnes! mellem! to! overordnede! paradigmer,!positivismen$og!interpretivismen.!i!vores!senere!analyser!vil!vi!arbejde!ud!fra!det! interpreiviske!paradigme,!da!det!vil!give!os!muligheden!for!at!fortolke!på,!hvad!der!sker!i!en! given!kontekst.!med!dette!forstås,!at!virkeligheden!er!objektiv,!og!at!der!derfor!eksisterer!et! utal!af!sandheder,!som!konstant!forandres!vha.!individet!som!aktør!(carson,!2005).!! Vi!har!under!det!interpretivistiske!paradigme!valgt!tilgangen!hermeneutikken,!som!har!til! formål! at! forstå! og! fortolke! den! menneskelige! del! af! virkeligheden!! altså!alt,!hvad!der!er! menneskeskabt!!(langergaard,! Barlebo! Rasmussen,!&! Sørensen,! 2006).! Denne! forståelse! og! fortolkning!er!en!nødvendighed,!da!vi!i!vores!besvarelse!af!problemformuleringen!skal!opnå! indsigt!i!mh!møbler!a/ss!scm,!samt!komme!med!anbefalinger!til!forbedringer!af!de!interne! processer.!!vores!epistemologiske!udgangspunkt!!den!måde!hvorpå!vi!vil!tilegne!os!viden!! bliver!derfor!de!antagelser,!vi!har!om,!hvordan!viden!er!mulig.!det!ontologiske$udgangspunkt!!som!omfatter!antagelserne!om,!hvordan!verden!er!!bliver,!at!den!sociale!verden!består!af! meninger! og! betydninger! (Sherratt,! 2005).! Dette! vil! altså! sig,! at! alt,!adm.! direktør! Michael! Hansen!og!!siger!og!gør,!har!en!betydning!og!mening,!!og!ved!at!fortolke!dette,!opnår!vi!viden! om! dem.! Det! forudsættes! derved,! at! vi! gennem! vores! tilgang,! for! at! kunne! opnå! den! rette! viden!omkring!mh!møbler!a/ss!scm!og!produktion!!skal!fortolke!vores!indsamlede!empiri! for!at!nå!frem!til!forståelse.!samtidigt!skal!det!dog!vides,!at!denne!forståelse!ikke!vil!være!den! eneste! sandhed,! men! blot! vores! forståelse! af! den! indsamlede! empiri.! Disse! antagelser! vil! derigennem! skabe! grobund! for! opgavens! metodologi,! som! vil! udgøres! af! den$ hermeneutiske$ spiral$(christensen,! 2004),! hvorigennem! vi! vil! opnå! viden! ved! at! bevæge! os! frem! og! tilbage! mellem!forståelsen!af!enkeltdele!og!helheden.!ved!at!undersøge!enkle!dele!af!mh,!opnås!der! en! større! forståelse! af! virksomheden! som! helhed,! hvilket! til! slut! vil! gøre! os! i! stand! til! at! formulere! et! løsningsforslag,! som! vil! kunne! styrke! MH! Møbler! A/Ss! organisation.! Opgavens! Side!5!af!69!

10 analyser! og! løsningsforslag! bliver! dog! et! resultat! af! den! forståelse,! vi! imødegår! opgavens! indsamlede!empiri!med.! Metoden!til!opgavens!indsamlingen!af!empiri!indeholder!kun!den!kvalitative!tilgang,!som! vil! blive! beskrevet! i! nedenstående! afsnit! 2.2.! Den! kvalitative! indsamling! stammer! fra! den! hermeneutiske! tilgang,! hvor! vi! ved! interviewes! opnår! at! kommer! under! overfladen! på! respondenten!og!derved!få!adgang!til!dennes!subjektive!forståelse.!! Indledningsvis! vil! der! komme! en! beskrivelse! af! hvilke! måder,! hvorpå! empiri! kan! indsamles.! Herefter!vil!der!følge!en!beskrivelse!af!valget!af!metode!til!indsamling!af!empiri!til!benyttelse!i! opgavens!analysedel,!afsnit!5.! Helt! grundlæggende! findes! der! to! forskellige! metoder! til! indsamling! af! data:! den$ kvantitative$ undersøgelsesmetode! og! den! kvalitative$ undersøgelsesmetode$ (Andersen,! 2010).! Den!kvantitative!metode!egner!sig!godt!til!at!indsamle!datamateriale!i!form!af!tal!eller!andre! kvantificerbare! data,! men! tager! ikke! højde! for! holdninger,! overvejelser! og! motiver! hos! respondenten!(andersen,!2010).!denne!form!for!data!er!god!til!at!nå!en!bred!respondentskare! og!hjælper!intervieweren!med!at!besvare!spørgsmålet! Hvad?.!I!modsætning!hertil!står!den! kvalitative! metode,! som! egner! sig! godt! til! undersøgelser,! hvor! der! ønskes! at! afdække! personers!holdninger,!følelser!og!hvilke!tanker,!respondenten!gør!sig,!omkring!et!givent!emne! (Andersen,! 2010).! Denne! form! for! data! kan! give! en! dybere! forståelse! og/eller! forklaring! af! respondentens!svar!og!hjælper!derved!intervieweren!med!at!besvare!spørgsmålet! Hvorfor?.! I!nedenstående!tabel!er!der!skitseret!en!række!fordele!ved!de!to!forskellige!tilgange.! Tabel-1:-Fordele!ved!den!kvantitative!og!kvalitative!undersøgelsesmetode! --Fordele-ved-den-kvantitative-undersøgelsesmetode- Intet!forskerbias!ved!spørgeskema! God!tid!til!besvarelse!for!respondenten! Nemt!at!efterbehandle! Giver!et!generelt!indblik! Høj!repræsentativitet!og!reliabilitet! Målbare!data! Kilde:-Egen!tilvirkning!efter!(Analyse!Danmark,!2012!;!Andersen,!2010)! 2.2-Indsamling-af-empiri- Fordele-ved-den-kvalitative-undersøgelsesmetode- Mulighed!for!opfølgende!spørgsmål! Mulighed!for!begrundelse!og!uddybelse!af!svar! Mulighed!for!tilpasning!af!undersøgelsen! undervejs! Høj!validitet! De!styrker,!der!kendetegner!den!ene!undersøgelsesmetode,!er!den!andens!svagheder!og!vice! versa.!! Side!6!af!69!

11 2.2.1$Valg$af$undersøgelsesmetode$og$form$ Til! at! opnå! viden! om! Møbler! A/S! forsyningskæde! vil! det! være! fordelagtigt! at! benytte! sig! af! enkeltmandsinterview!under!den!kvalitative!undersøgelsesmetode,!som!skal!udformes!semic struktureret.! Den! semicstrukturerede! interviewform! dækker! over,! at! der! skal! laves! en! interviewguide,!som!fungerer!som!en!form!for!stikordsliste!for!intervieweren,!denne!skal!dog! ikke! følges! slavisk,! men! blot! benyttes! til! at! huske! hvilke! områder! der! skal! gennemgås! (Andersen,! 2010).! Der! er! tre! typer! af! delspørgsmål! som! benyttes! i! det! semicstrukturerede! interview.!når!intervieweren!starter!med!at!spørge!ind!til!et!emne,!bliver!der!først!stillet!et! åbent$spørgsmål.!dette!bliver!som!regel!besvaret!på!basis!af!viden,!som!respondenten!har!lige! ved!hånden.!herefter!skal!der!stilles!et!mere!hypotetiske$spørgsmål,!dette!gøres!i!et!forsøg!på! at! få! respondenten! til! at! gøre! implicit! viden! til! eksplicit! viden.! Det! sidste! spørgsmål! er! det! konfronterende,!hvor!man!opstiller!et!spørgsmål,!som!undersøger,!!om!respondentens!svar!er! konsistent!med!tidligere!besvarelser!(flick,!2009).!! Gennem! en! kvalitativ! undersøgelsesmetode! vil! der! kunne! indsamles! empiri! om,! hvordan! MH!Møbler!A/Ss!styring!af!forsyningskæden!fungerer.!Det!vil!være!interessant!at!undersøge,! hvordan!alle!parterne!opfatter!forsyningskæden,!men!det!vil!være!for!ressourcekrævende!at! interviewe!alle!samarbejdspartnere,!og!det!er!derfor!valgt!at!fokusere!på!et!interview!af!adm.! direktør! for! MH! Møbler! A/S,! Michael! Hansen.! Dette! sker! på! den! baggrund,! at! han! er! den! eneste! ledelsesinstans! i! MH! Møbler! A/S,! og! derved! den! eneste! med! indgående! kendskab! til! forsyningskæden.!i!den!forbindelse!skal!der!fra!interviewerens!side!være!opmærksomhed!på,! at! der! kan! opstå! flere! problemstillinger,! når! der! interviewes! personer! i! ledende! stillinger! (Andersen,! 2010).! Med! dette! menes,! at! det! kan! være! vanskeligt! at! styre! respondenten! i! interviewet,!da!disse!normalt!er!vant!til!at!sætte!dagsordnen!og!derved!tage!styringen.!dette! kan!eksempelvis!vise!sig!ved,!at!respondenten!omformulerer!et!spørgsmål,!således!det!passer! til!det!svar,!respondenten!ønsker!at!give,!hvor!det!grundet!interviewerens!lavere! status!kan! det!være!svært!at!afbryde!lederens!talestrøm!uden!at!virke!fornærmende!(andersen,!2010).! Hertil!giver!Ib!Andersen!dog!nogle!gode!råd!!(Andersen,!2010):! Vær!forberedt,!for!det!kan!ikke!altid!lade!sig!gøre!at!følge!spørgeguiden!!!hvorfor! det!er!anbefalelsesværdigt!at!benytte!et!semicstruktureret!interview.! Intervieweren! skal! undgå! at! virke! uprofessionel! ved! ikke! at! kende! undersøgelsesområdet!godt!nok!!!grundig!forberedelse!anbefales!derfor.! Side!7!af!69!

12 Intervieweren! skal! undgå! at! miste! initiativet!!! en! gode! idé! er! at! skitsere,! hvilke! emner!der!skal!gennemgås!for!respondenten.! Når! spørgsmålene! udarbejdes! er! det! vigtigt! at! have! målgruppen! for! øje!!! spørgsmålene!skal!interessere!lederen.! Bevar! overblikket!!! Hvis! man! sørger! for! at! være! to! interviewere! til! stede,! så! kan! man! skiftes! til! at! interviewe! og! tage! noter! samt! styre! interviewet! i! den! ønskede! retning.! Have!ressourcerne!for!øje!!!Intervieweren!skal!være!ude!i!god!tid,!idet!det!kræver! lang!tid!at!få!fastsat!en!dato!for!interviewet.!! Der! er! på! baggrund! af! ovenstående! teorier! for! interviewguides! og! interview,! blevet! udarbejdet!to!interviewguider!til!interviewes!af!adm.!direktør!michael!hansen,!som!kan!ses!i! hhv.! bilag! 2! og! bilag! 3.! Interviewsne! er! bygget! op! med! udgangspunkt! i! ovenstående! teori,! dette! kan! eks.! ses! ved! at! der! bliver! brugt! et! åbent! spørgsmål! i!! spørgsmål! 1! i! det! første! interview! bliver! spurgt! om! Hvordan$er$jeres$virksomhedshistorie?!(bilag!2).! Herefter! er! der! opstillet!en!række!underspørgsmål,!som!benyttes!til!at!guide!respondenten!ind!på!relevante! områder,! hvis! denne! eksempelvis! mister! fokus.! Hypotese! og! de! konfronterende! spørgsmål,! blev!først!stillet!under!selve!interviewet!og!figurerer!derfor!ikke!i!interviewguide.!der!findes!i! bilag!4!og!5!resumer!af!de!to!interviews!samt!tilhørende!lydfiler.!!! 2.3-Kildekritik- Analysen! af! MH! Møbler! A/Ss! SCM! tager! udgangspunkt! i! tre! artikler! skrevet! af! Douglas! M.! Lambert,!Martha!C.!Cooper!og!Janus!E.!Pagh.!De!tre!forfatter!anses!som!værende!anerkendte! og!fremtrædende!i!udarbejdelse!og!analyse!af!ny!teori!indenfor!scm.!der!er!opmærksomhed! på! problematikken! ved! anvendelsen! af! en! smal! variation! af! teoretikere,! men! grundet! de! tre! aspekter,! som! forfatterne! inddrager! i! deres! analyse! af! forsyningskæden,! finder! vi! dem! anvendelige.!det!forventes!at! en! analyse! af! aspekterne! vil! giver! en! indikation! af,! hvordan! virksomheden! arbejder,! hvilket! kan! sammenholdes! med! teori! fra! de! respektive! områder.! Teorien!inden!for!områderne!vil!efterfølgende!anvendes!som!redskaber!til!en!udarbejdning!af! anbefalinger! til,! hvordan! MH! Møbler! A/S! bør! agere.! Artiklerne! er! henholdsvis! Supply$Chain$ Management:$Implementation$Issues$and$Research$Opportunities!og!Supply$Chain$Management:$ More$Than$a$New$Name$for$Logistics$og$Issues$in$Supply$Chain$Management$(Cooper,!Lambert,! Side!8!af!69!

13 &!Pagh,!1997;!Lambert,!Cooper,!&!Pagh,!1998;!Lambert!&!Cooper,!2000).!I!artiklerne!arbejdes! der!ud!fra!en!tre!stadies!model!kaldet!the$scm$framework,!som!beskrives!i!afsnit!4.!grunden! til,!at!alle!tre!artikler!inddrages,!er,!at!de!hver!især!går!i!dybden!med!hvert!deres!felt,!hvilket! skal! medvirke! til! en! bedre! forståelse! af! felterne! som! en! helhed.! Teorien! fra! de! tre! artikler! bestemmer!analysens!rammer!og!struktur.!inden!for!rammerne!er!det!nødvendigt!at!inddrage! anden!teori,!da!the!scm!framework!ikke!er!fyldestgørende!og!derfor!påkræves!den!!suppleret.!! Der!er!forståelse!for,!at!der!findes!andre!teoretiker,!som!beskæftiger!sig!med!samme!felt:! Her! kan! der! eksempelvis! nævnes! Benita! M.! Beamon! med! artiklen! Supply$ chain$ design$ and$ analysis:$models$and$methods,!som!har!til!formål!at!give!en!fokuseret!gennemgang!af!teorien! og!definere!en!fremtidig!dagsordenen!i!forskningen!af!scm!(beamon,!1998).!dette!fravalg!er! dog!foretaget,!da!analysemetoden!ikke!giver!den!samme!beskrivelse!af!mhs!forsyningskæde! og!vurderes!ikke!at!være!lige!så!dækkende!som!den!valgte!teori.!ydermere!blev!modellen!the$ SupplyCChain$Operations$Reference!(SCOR)!udviklede!af!organisationen!SupplycChain!Council.! Denne! har! til! formål! at! assistere! virksomheder! i! effektiviseringen! af! deres! forsyningskæder! samt!udbydelsen!af!en!procesbaseret!tilgang!til!scm!(lockamy!iii!&!mccormack,!2004).!scorc modellen!er!fravalgt,!da!den!til!dels!minder!om!the!scm!framework,!men!fokuserer!desuden! mere!på!den!samlede!forsyningskæden!frem!for!internt!i!virksomheden.!!!!! 2.4-Struktur- Projektets!struktur!er!bygget!op!over!fem!afsnit,!hvilket!nedenstående!model!viser:! Figur-1:-Opgavestruktur! Kilde:-Egen!tilvirkning!! I! det! første! afsnit! bliver! grundlaget! for! opgaven! klarlagt,! her! præsenteres! problemstillingen! og!problemformuleringen!samt!en!beskrivelse!af!hvorledes!disse!søges!løst.!i!det!andet!afsnit! bliver!virksomheden!mh!møbler!a/s!præsenteret,!på!baggrund!af!en!række!interviews!med! adm.!direktør!michael!hansen.!herudover!bliver!den!grundlæggende!teori!for!scm!beskrevet,! hvor! fokusset! er! lagt! på,! at! beskrive! de! overordnede! teoretiske! hovedtræk! i! opbygning! og! styring!af!en!forsyningskæde.!den!opnåede!teoretiske!viden!bliver!efterfølgende!brugt!i!tredje! Side!9!af!69!

14 afsnit,! analysedelen,! hvor! MH! Møbler! A/Ss! forsyningskæde! bliver! analyseret.! Derudover! vil! der!i!dette!afsnit!blive!benyttet!supplerende!teorier!til,!at!støtte!den!dybdegående!analyse!af! de!forskellige!aspekter!i!supply!chain!management.!bearbejdningsdelen!tager!udgangspunkt!i! problemstillingerne!identificeret!i!analyse!afsnittet.!først!vil!der!fortages!en!diskussion,!som! omhandler!hvilke!problemstillinger,!der!ønskes!videre!bearbejdet.!efterfølgende!vil!der!blive! formuleret!anbefalinger,!som!har!til!formål!at!udbedre!de!valgte!problemstillinger!slutteligt!er! der!udarbejdet!en!konklusion,!som!har!til!formål,!at!opsummere!opgavens!indhold!og!derved! besvare!den!overordnede!problemformulering.! Side!10!af!69!

15 3.-Virksomhedspræsentation- MH! Møbler! A/S! (MH)! blev! oprettet! i! 1961! af! Mogens! Hansen! på! et! nedlagt! landbrug! ved! Solbjerg!nær!Aarhus.!MH!producerer!sofaer!og!hvilestole!i!høj!kvalitet,!i!såvel!læder!som!i!stof! (bilag!4).!mh!har!siden!1961!produceret!og!leveret!mere!end! !møbler.!gennem!tiden! har! fokusset! været! på! at! producere! 100%! danske! møbler! samtidig! med,! at! den! håndværksmæssige! kvalitet! og! designet! har! været! i! højsædet.! Kunden! tilbydes! individuelle! produkter,!hvor!ønsker!som!eksempelvis!betræk!og!specialmål!tilgodeses!(mhcmøbler,!2012).! Dette!bevirker!at!MH!ikke!anvender!noget!færdigvarelager,!men!først!producerer!de!ønskede! møbler! ved! modtagelse! af! en! ordre.! MH! har! valgt! ikke! at! sælge! direkte! til! slutkunden,! men! derimod! anvende! detailhandlere! til! at! varetage! salget,! dels! fordi! MHs! kernekompetence! findes!i!produktionen!og!dels!på!grund!af!omkostningerne,!som!er!forbundet!med!direkte!salg! i! form! af! lønninger! og! anlægsaktiver! (Bilag! 4).! Grundet! virksomhedens! succesrige! start! var! det! allerede! efter! en! kort! årrække! nødvendigt! at! udvide! produktionskapaciteten,! hvilket! gjorde,!at!dele!af!produktionen!blev!flyttet!til!den!østjyske!by!balle!ved!odder.!mh!havde!altså! i! en! årrække! to! produktionsfacilitet,! der! arbejdede! med! forskellige! processer! i! møbelfabrikationen.!først!i!2010!valgte!virksomheden!at!samle!al!produktion!under!ét!tag!i! Hasselager,! en! lille! forstad! til! Aarhus.! Begrundelsen! hertil! var,! at! virksomheden! ville! effektivisere!produktionen!og!derved!skabe!potentialet!for!en!reducering!af!tidsforbruget!og! fejlmarginen.!tidligere!blev!fejl!lavet!i!balle!først!opdaget!i!solbjerg,!hvilket!resulterede!i,!at! råvaren!skulle!sendes!retur!til!balle!for!at!blive!udbedret.!efter!udbedring!skulle!denne!igen! sendes!tilbage!til!solbjerg!for!at!blive!færdiggjort.!dette!resulterede!i!førnævnte!tidsspild,!som! ved!sammenlægning!af!produktionen!ville!blive!reduceret!(bilag!4).!! Grundet!stor!nedgang!i!efterspørgselen!har!MH!endnu!ikke!haft!muligheden!for!at!fortage! målinger!til!sammenligning!mellem!det!nye!og!de!gamle!produktionsfaciliteter,!det!forventes! dog,! at! samlingen! af! produktionen! vil! leve! op! til! det! potentiale,! som! MH! forventer! af! investeringen! i! det! nye! domicil.! Resultatet!heraf!vil!være!en!øget! effektivisering,! forbedret! fleksibilitet! og! en! reducering! af! ressourceforbruget,! som! var! hele! grundlaget! for! projektet! (bilag!4).!!! Placering!af!det!nye!domicil!var!først!planlagt!til!at!skulle!have!været!beliggende!i!Solbjerg,! men!da!købet!af!grunden!blev!annulleret,!blev!det!af!adm.!direktør!michael!hansen!besluttet! at! placere! virksomheden! i! Hasselager,! hvor! både! infrastruktur! er! bedre,! og! virksomheden! Side!11!af!69!

16 ville!være!mere!synlig,!idet!bygningen!ville!blive!placeret!lige!ud!til!hovedvejen!mellem!århus! og!skanderborg(bilag!4).! Virksomheden! beskæftiger! i! dag! 20! medarbejdere,! som! varetager! forskellige! ansvarsområder!lige!fra!produktion!til!salg.!gennemsnitsancienniteten!ligger!på!18!år,!hvilket! indikere,!at!virksomheden!har!loyale!og!tilfredse!medarbejdere.!det!kan!hertil!nævnes,!at!der!i! det!nye!domicil!er!gjort!meget!for!at!forbedre!arbejdsforholdene.!produktionshallen!tilbyder! eksempelvis!en!rummelig!atmosfære,!hvor!gulvctilcloft!vinduer!skaber!et!naturligt!lysindfald,! hvilket!gør!det!behageligt!at!arbejde!i!(bilag!4).!ud!over!produktionsfaciliteterne!har!kantinen! en!væsentlig!højere!standard!end!tidligere,!hvor!medarbejderne!nu!har!mulighed!for!at!holde! pausen!indendørs!eller!på!den!store!tagterrasse,!der!er!beliggende!ovenpå!produktionshallen.!!! Grundet! den! økonomiske! krise! har! det! været! nødvendigt! at! afskedige! 15! ansatte,! bl.a.! fordi! omsætningen! i! 2011! faldt! fra! 37! mio.! kr.! til! 20! mio.! kr.! (bilag! 4),! hvilket! også! har! været! medvirkende!til,!at!resultatet!for!regnskabsåret!2010/11!var!på!c !kr.!imod! ! kr.!året!forinden,!altså!en!nedgang!på!c !kr.!eller!lige!omkring!c275%!(bilag!6).! Efter!en!kort!virksomhedspræsentation!vil!det!teoretiske!grundlag!for!SCM!blive!kortlagt,! hvilket!skal!give!til!en!forståelse!for!rammerne!den!fremtidige!analyse!befinder!sig!indenfor.! Side!12!af!69!

17 4.-Supply-Chain-Management-- Tidligere! har! der! været! tvivl! om,! hvorvidt! logistik! og! SCM! var! ét! og! samme! begreb,! men! denne! forståelse!blev!moderniseret!af!council$of$logistics!i!1998,!hvor!logistik!blev!defineret!som!værende!en! del!af!scm$(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998,).!scm!handler!om!forståelsen!for,!hvordan!virksomheden! styrer! og! opbygger! sin! forsyningskæde! med! det! henblik! at! opnå! en! maksimeret! profitabilitet! og! forbedret! konkurrenceevne,! hvorimod! logistik! i! større! grad! behandler! emner! såsom! transport,! lagerstyring,! pakning! og! integrering! af! information! (Lambert,! Cooper,! &! Pagh,! 1998).! SCM! handler! altså!om,!hvordan!virksomheden!administrer!sine!forretningsforbindelser!i!forsyningskæden.!dog!skal! der!med!forsyningskæde!forstås,!at!der!er!tale!om!et!netværk!af!sammenhængende!virksomheder!og! relationerne!mellem!disse!(lambert,!2008).! Det! helt! grundlæggende! ved! SCM! er! integrationen! af! forretningsprocesserne! hele! vejen! fra! slutkunden!og!downstream!til!underleverandørerne!af!råvare,!for!at!øge!værdiskabelse!til!kunderne! og! andre! stakeholders! gennem! service,! produkter! og! information! (Cooper,! Lambert,! &! Pagh,! 1997).! Den!generelle!forståelse!for!SCM!fås!ved!nedenstående!figur.! Figur-2:-Styring!og!integration!af!forretningsprocesser!på!tværs!af!forsyningskæden- Kilde:-!(Lambert,!Cooper,!&!Pagh,!1998,!p.!2)!!! Det! ses,! at! alle! processer! såsom! Consumer$ Relationship$ Management,! Procurement,! Demand$ Management! mv.,! både! skal! være! forbundet! til! virksomheden,! men! også! til! kunderne,! slutkunden!samt!leverandørerne.!ovenstående!figur!vil!dog!varierer!alt!afhængigt!af,!hvilken! virksomhed! der! analyseres.! Fælles! er! det! dog,! at! medarbejderne! i! alle! virksomhederne! skal! Side!13!af!69!

18 have! fokus! på! slutkunden! for! på! den! måde! at! sørge! for,! at! alle! processer! i! forsyningskæden! kan!bibringe!værdi!til!det!færdige!produkt!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998).!!! Det! er! samtidigt! essentielt! at! forstå,! at! virksomheden! længst! upstream,! er! virksomheden! med!den!største!magt!i!forsyningskæden!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998).!dette!skyldtes,!at! disse! er! tættest! på! slutkunden.! Forsyningskædeeksperten! Dr.! John! Gattorna! har! lavet! følgende!definition!af!forsyningskæden!(lambert,!2008,!p.5):! We$have$embraced$a$far$more$liberal$view$of$the$supply$chain.$In$effect,$the$supply$chain$is$any$ combination$of$processes,$functions,$activities,$relationships,$and$pathways$along$which$products,$ services,$information,$and$financial$transactions$move$in$and$between$enterprises.$it$also$ involves$any$and$all$movement$of$these$from$original$producer$to$ultimate$endcuser$or$consumer$ and$everyone$in$the$enterprise$is$involved$in$making$this$happen.! Ud! fra! dette! forstås,! at! virkeligheden! er! mere! kompleks! end! udgangspunktet! fra! figur! 2.! I! skabelsen!af!en!reel!forståelse!for!en!virksomheds!forsyningskæde!og!dens!interne!processer,!! vil!modellen!the$scm$framework$blive!anvendt,!!der!kan!ses!i!bilag!7,!som!er!opbygget!af!tre! elementer:! 1. The$Structure$of$the$Supply$Chain$ 2. The$Supply$Chain$Business$Processes!! 3. The$Supply$Chain$Management$Components!! De! tre! elementer! kan! tolkes! som,! at! der! i! det! første! punkt! fokuseres! på! strukturen! i! virksomhedens! forsyningskæde.! Strukturbeskrivelsen! anvendes! til! at! skabe! overblik! over! virksomhedens! samarbejdspartner,! og! hvilket! integrationsniveau! hvert! af! disse! medlemmer! har.!metoden!skaber!en!forståelse!for,!hvilke!medlemmer!der!udfylder!de!forskellige!roller!i! virksomhedens! forsyningskæde,! og! om! de! anses! som! primær! eller! støttende! medlemmer,! samt!om!de!integreres!i!virksomhedens!processer.!i!det!andet!element!fokuseres!der!netop!på! virksomhedens!processer.!forståelsen!for!samarbejdspartnerne!inddrages!her,!da!det!vil!give! muligheden! for! at! analysere,! hvordan! de! enkle! medlemmer! er! integreret! i! virksomhedens! forskellige! processer.! Ved! virksomhedens! processer! skal! forstås! som! de! underbevidste! retningslinjer,!der!består!mellem!virksomheden!og!dens!medlemmer.!der!tages!udgangspunkt! i!davenports!definition!om,!at!en!proces!er!en!specifik!fordeling!af!arbejdsaktiviteter,!som!er! designet! til! at! producer! et! specifikt! output! til! en! bestemt! person! eller! marked! (Lambert! &! Side!14!af!69!

19 Cooper,! 2000).! I! det! tredje! element! beskrives! rammerne,!som! virksomheden! træffer! sine! beslutninger! indenfor.! Dette! gælder! for! alle! tre! niveauer! af! beslutninger,! hvor! det! i! det$ strategiske$ niveau$ handler! om,! hvordan! virksomheden! er! opbygget! organisatorisk! og! strukturelt,! mens! det! taktiske$niveau$omhandler! hvordan! informationsc! og! produktflowet! er! struktureret! på! tværs! i! virksomheden.! Det$ operationelle$ niveau! vedrører! beslutningerne! af! bl.a.! ressourceplanlægning! og! ordreplanlægningen.! Hvert! element! vil! blive! analyseret! og! beskrevet,! da! det! medvirker! til! en! identificering! af! eventuelle! problemstillinger,! som! en! virksomhed!kan!have.!analysen!starter!bredt!med!at!opbygge!et!kendskab!til!virksomhedens! forsyningskæde,! hvor! fokusområdet! er! virksomheden og! ikke! dens! konkurrenterne.! Dette! valg! skyldes,! at! der! ønskes! en! analyse! af! de! interne! problemstillinger! og! ikke! markedsudfordringerne.!! 4.1-The-Structure-of-the-Supply-Chain- Det!er!essentielt!for!virksomheden!at!have!en!forståelse!af!det!første!element,!The$Structure$of$ the$supply$chain.! Der! er! gennem! undersøgelser! blevet! fundet! frem! til! at! denne! består! af! tre! primære! aspekter! som! antages! for! værende! grundlæggende! i! forståelsen,! analysen! og! styringen! af! virksomhedens! forsyningskæden,! nemlig! forsyningskædens! dimensioner,! virksomhedens! samarbejdspartner! og! relationen! til! de! enkle! medlemmer.! For! at! beskrive! dimensionerne!inddrages!tre!områder!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998):!$ Den$Horisontale$Dimension:!Hvor!der!refereres!til!antallet!af!niveauer!mellem!PointCofC Origin$og!PointCofCConsumption 1.!! Den$ vertikale$ Dimension:! Hvor! der! refereres! til! antallet! af! repræsentanter! i! hvert! niveau.!! Den$ Horisontale$ Position:! Hvor! der! refereres! til! hvilken! position! virksomheden! har! i! forsyningskæden!!tæt!på!oprindelses,!nær!slutkunden!eller!et!sted!imellem.!! Gennem! beskrivelsen! af! forsyningskædens! dimensioner! er! det! vigtigt! at! få! kategoriseret! medlemmerne! i! hvert! niveau.! Virksomheden! bør! afgrænse! undersøgelsen! af! niveauer,! da! antallet! af! medlemmer! er! ekspotentiel! voksende! i! inddragelsen! af! hvert! niveau.! Denne! udvikling!medfører!at!overvågning!og!kontrol!af!samtlige!medlemmer!i!hele!forsyningskæden,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!PointcofcOrigin!er!defineret!som!punktet,! hvor!virksomheden!ikke!har!nogle!primære!leverandører,! men! kun! støttende! leverandører.! PointcofcConsumption! er! defineret! som! punktet,! hvor! produktet! ikke! får! tilført! mere! værdi.!! Side!15!af!69!

20 i! de! fleste! tilfælde! vil! virke! uoverskueligt,! hvis! ikke! umuligt.! Nøglen! til! succes! er! derfor! at! vurdere! hvilke! medlemmer,! som! er! kritiske! for! virksomhedens! processer,! for! derefter! at!! foretage!en!korrekt!allokering!af!opmærksomhed!og!ressourcer!mod!relevante!emner.!! Definitionen!af!et!medlem!er,!når!der!oprettes!et!direkte!eller!indirekte!samarbejdsforhold!til! anden!part!fra!pointcofcorigin!og!pointcofcconsumption,!uanset!effekten!af!værdiskabelses!til! slutkunden! (Stern! &! ElcAnsary,! 1992).! Foruden! definitionen! af! medlemmer,! skelnes! der! mellem!primære!og!støttende!medlemmer.!primære!medlemmer!er!leverandører!eller!kunder! som! udfører! ledelsesc! eller! driftmæssige! aktiviteter! for! virksomheden! i! produktionen! af! output! til! slutkunden.! Støttende! medlemmer! er! leverandører,! som! udfører! en! leverende! funktion! i! forsyningskæden,! i! form! af! ressourcer,! knowchow,! aktiver! mv.,! som! ikke! tilfører! værdi!til!produktet!(lambert,!cooper,!&!pagh,!1998).!! Som!nævnt!tidligere!vil!det!forekomme!tæt!på!umuligt!at!kontrollerer!alle!medlemmer!af! forsyningskæden,! hvilket! har! medført! nødvendigheden! for! en! kategorisering! af! tilknytningsforholdet! til! de! individuelle! medlemmer.! Gennem! vurderingen! af! medlemmerne! vil! det! bemærkes,! at! graden! af! integration! mellem! virksomheden! og! medlemmerne! er! varierende!i!hvert! enkelt! tilfælde.! Dette! har!dannet!baggrund!for!fire! fundamentale! typer! af! forbindelser,!som!medlemmernes!integrationsniveau!kan!falde!indenfor!!(lambert,!cooper,!&! Pagh,!1998).!! Managed$ Process$ Links:$ Er! linket! hvor! virksomheden! er! aktive! i! samarbejdet,! og! har! opbygget!en!integration!af!processerne!med!sine!leverandører!eller!kunder.!! Monitored$ Process$ Links:! Er! når! virksomheden! overvåger! samarbejdet! mellem! sine! leverandører! og! dens! leverandører,! da! der! ønskes! sikkerhed! for! at! leverandørerne! opfylder!opsatte!kvalitetskrav!eller!andre!restriktioner!opsat!af!virksomheden.!! NotCManaged$Process$Link:$Er!når!virksomheden!ikke!aktivt!involver!sig!i!kontrollen!af! medlemmernes! beslutninger,! men! i! stedet! forventer! at! leverandøren! opfylder! deres! opgaver!hensigtsmæssigt.!! NonCMember$ Process$ Links:$ Er! relationer! uden! for! virksomhedens! indflydelse,! altså! forbindelsen!mellem!en!leverandører!eller!kunder!og!eksempelvis!en!konkurrent.!!!! Side!16!af!69!

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet fokus: complexity management Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet Danske virksomheder oplever i disse år en stigende grad af kompleksitet i forsyningskæden. Men hvad skaber størst

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Vi vil være din fokuserede leverandør

Vi vil være din fokuserede leverandør Fusion og ny struktur hos din kontorforsyning og emballageleverandør Vi vil være din fokuserede leverandør OneCompany A/S Det handler om at fokusere - og blive dygtigere Både Redoffice I.K. og KD Gruppen

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere