BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK"

Transkript

1 Vi er meget glade for de friske input, praktikanterne giver os. De er ofte rigtig gode til at vinkle helt anderledes eller sige til, hvis den måde, man har gjort tingene på længe, er dybt uhensigtsmæssig. Else Dyekjær Mejer InnovationsHus Syd BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK Mangler din virksomhed ressourcer til at få udført markedsanalyser, salgs marketingkampagner, eller er der behov for nye måder at optimere jeres værdikæde? Så er løsningen at få en gratis praktikaftale med en business-studerende fra VIA University College.

2 HVAD FÅR VIRKSOMHEDEN UD AF DET? De studerende på uddannelserne BA in Value Chain, BA in International Sales and Marketing Markedsføringsøkonom kommer med en solid teoretisk ballast, som de glæder sig til at prøve af i praksis. Praktikken er lagt relativt langt henne i studieforløbet, derfor er det typisk en moden studerende på år, der kan tilbyde sin assistance i din virksomhed. I udvikler jer som virksomhed ved at være praktikvært, når I er med til at planlægge et praktikforløb er garanter for det faglige personlige udbytte for den studerende. I får en oplagt mulighed for at se en eventuelt kommende medarbejder an i et forløb, som I selv sætter rammerne for, hvor I løbende har mulighed for at sparre med den studerendes vejleder hos VIA University College. Lukasz Czyzewski har arbejdet på deltid for interfocus siden september Han har arbejdet med markedsundersøgelser, fact finding, oversættelse, EU-funding osv. Lukasz har delvist udarbejdet rapporter til flere af vores kunder har deltaget på møder med udvalgte kunder. Vi har været meget glade for Lukasz. Han er god til at indgå i projektarbejde har en god forståelse af opgaverne. Vores nuværende aftale udløber til sommer, men vi satser på, at Lukasz fortsætter hos Interfocus efter sommerferien. Thomas Hjelm partner i Interfocus 2 3

3 HVAD KAN DE STUDERENDE UDFØRE I PRAKTIK? Den studerendes færdigheder afhænger til dels af, hvilke valgfag den enkelte studerende har valgt under studiet, men nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en business-studerende kan være med til at løse under et praktikophold: MARKEDSFØRINGSØKONOM OG BA in INTERNATIO- NAL SALES AND MARKETING MANAGEMENT: Foretage konkurrentanalyser Medvirke ved opbygning af konkurrentovervågningssystemer vedligeholdelse af disse Analysere e-handelsmuligheder med henblik på etablering eller udvikling af website Medvirke til opbygning af kundedatabaser - herunder»customer relationship management systemer«ba in VALUE CHAIN MANAGEMENT: Være aktiv i indkøbsarbejdet finde nye potentielle leverandører Foretage lageroptimering foretage ABC-analyser Deltage i planlægning af produktion forsendelse Anvende MPS-systemerne i virksomheden Foretage lean-analyser implementering heraf Udføre prnoser forecasts Styre mindre projekter, der går på tværs i virksomheden Deltage i planlægning udførelse af strategisk situationsanalyse (eksternt internt) Foretage leverandørsøgningsanalyser identificere analysere nye potentielle underleverandører Medvirke til etablering eller udvikling af website Analysere forsyningskæden være aktiv i produktions- procesoptimeringsprojekter Deltage i planlægning udførelse af kunde- konkurrentanalyse Foretage brancheanalyser vurdere nye eller eksisterende branchers attraktivitet Medvirke til udarbejdelse af markedsføringsplaner - herunder strategi- handlingsplaner Optimere kvalitetsstyringen i virksomheden Deltage i udarbejdelse af marketingplan Foretage markedsanalyser vurdere nye eller eksisterende markeders attraktivitet Udarbejde kundeanalyser med henblik på f.eks. at prioritere, styrke relationer skabe øget værdi i forhold til kunder Medvirke til udarbejdelse af markedsføringsmateriale - herunder direct mails, brochurer, annoncer m.m. Deltage i salgsfremmende aktiviteter såsom salgsmøder udstillinger HVAD KRÆVER DET AF JER? Arbejdsopgaverne fastlægges i fællesskab mellem praktikvirksomheden, den studerende en vejleder fra VIA University College. For at sikre den studerende et udbytterigt praktikforløb skal arbejdsopgaverne i hovedtræk være fastlagt inden praktikforløbets start være godkendt af skolens vejleder. Denne udvikling opnår de studerende ved at få indsigt i, hvordan virksomhederne agerer i virkelighedens verden. Det betyder, at den studerende under sit praktikophold kræver en vis støtte fra en eller flere personer i virksomheden. Som ansvarlig for en praktikant skal man med andre ord være indstillet på at lære fra sig. De studerende skal under opholdet erhverve en praktisk teoretisk indsigt, der indebærer en udvikling i forhold til de fag, de hidtil har haft på uddannelsen. Evaluering af praktikopholdet sker på baggrund af en 4-6 siders slutrapport skrevet af den studerende en udtalelse fra virksomheden om praktikantens arbejdsindsats under praktikopholdet. 4 5

4 PRAKTISKE TING HVAD KOSTER DET VIRKSOMHEDEN? Danske studerende fortsætter med at modtage SU under praktikforløbet. Det betyder, at virksomheden ikke behøver at betale løn til danske studerende. Hvis der er stor gerafisk afstand mellem virksomhed praktikant, vælger nle virksomheder at yde finansiel støtte til transport/ophold. HVOR LÆNGE ER DE STUDERENDE I PRAKTIK? Markedsføringsøkonom: Forår, 4. sem.: 3-5 måneder BA in International Sales and Marketing : Efterår, 7. sem.: 3-5 måneder BA in Value Chain : Efterår, 5. sem.: 6 måneder Semesteroversigt 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester Markedsføringsøkonom Analyse af strategiske situation Udvikling af strategier Sonia Amir Pour havde til opgave at finde alternative måder at markedsføre vores produkter på nettet. Det gjorde hun blandt andet ved hjælp af bls, vi gav hende frie rammer til at finde på kreative løsninger til, hvordan vi bedst muligt kunne optimere vores salg, hvilket blev løst på tilfredsstillende vis. Charlotte Philbert, SkinSupply i Skanderborg Implementering af strategier handlingsplaner Virksomhedspraktik afgangsprojekt som markedsføringsøkonom EVENTUELT HOVEDPROJEKT? Praktikopholdet kan føre til, at virksomheden den studerende aftaler, at den studerende skriver sin afsluttende hovedopgave for virksomheden. Hovedopgavens indhold kan ligge i forlængelse af praktikopholdets opgaver, eller det kan være en helt ny opgave, som virksomheden ønsker løst. På den måde får virksomheden for alvor mulighed for at få glæde af den viden indsigt, som den studerende har opnået gennem sit praktikophold, ligesom virksomheden får mulighed for at få løst en helt konkret opgave. Til gengæld får den studerende langt bedre virkelighedsnære rammer for sin hovedopgave foruden tilfredsstillelsen ved at arbejde med et projekt, der skal føre til konkrete resultater for virksomheden. INTERNATIONALE STUDERENDE? Hvis I ønsker at få en udenlandsk studerende tilknyttet jeres virksomhed, gælder de samme betingelser som for danske studerende. Det kan være særligt oplagt at vælge en international studerende, hvis I ønsker at bygge bro til udenlandske markeder eller står foran at løse opgaver, der har med fremmedspr at gøre. Det kan så være, at I ønsker at internationalisere virksomheden at få ny viden omkring andre kulturer de erhvervsmæssige forskelle, der kan udspringe af disse på tværs af nationaliteter. ARBEJDSPLADSPRAKTIK ELLER PROJEKTORIENTERET? Praktikken kan i et vist omfang skræddersyes til den måde, der er mest optimal for jer. Den mest almindelige form for praktik er at have den studerende til at indgå i hverdag daglige rytme. Men hvis I ønsker en løsning på en given projektopgave, som I i fællesskab med den studerende har defineret, kan samarbejdet foregå ved jævnlige møder via mails, men hvor den studerende ikke behøver at være fysisk til stede i det daglige. BA in International Sales and Marketing Analyse af strategiske situation Udvikling af strategier Opbygning af salgsplatform Implementering af strategier handlingsplaner Virksomhedspraktik afgangsprojekt som markedsføringsøkonom Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv Virksomhedspraktik afgangsprojekt som BA i international handel markedsføring BA in Value Chain Markedsorienteret Supply Chain Flow Værdikædeoptimering Efterspørgsel Produktionsplan Virksomheds- Praktik Forandringsprocesser valgfrie kurser Bachelorsemester 6 7

5 FAKTA OM UDDANNELSERNE MARKEDSFØRINGSØKONOM: Markedsføringsøkonom er en 2-årig kort videregående uddannelse inden for international handel markedsføring, som gør den studerende i stand til selvstændigt at analysere, planlægge realisere løsninger, der bredt vedrører markedsføring i handels-, produktions- servicevirksomheder. Det sker ved at kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, kulturelle, samfundsmæssige teknoliske forhold med metodiske overvejelser om markedsføring på et globalt marked. Markedsføringsøkonomuddannelsen er en selvstændig uddannelse, men udgør samtidig de 4 første semestre af bacheloruddannelsen: BA in International Sales and Marketing se næste spalte. BA in INTERNATIONAL SALES AND MARKETING MANAGEMENT: Uddannelsen består af i alt 7 semestre, hvor den studerende arbejder med emner inden for hovedområderne salg marketing, økonomi, kommunikation kultur, organisation ledelse samt erhvervsret. I løbet af uddannelsen vil den studerende have opnået et niveau, der kvalificerer til selvstændigt at kunne analysere, vurdere reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære komplekse opgaver inden for salg markedsføring. Studiet kombinerer teori med praksis gennem problem- projektbaseret arbejde, der i stort omfang foregår i samarbejde med virksomheder fra forskellige brancher industrier. BA in VALUE CHAIN MANAGEMENT: Uddannelsen er en merkantil 3½-årig professionsbachelor, som tager udgangspunkt i procesforståelse fra en merkantil synsvinkel. Uddannelsen klæder de studerende på til effektivt at kunne overskue hele værdikæden fra råvaremateriale til det samlede, færdige tilbud til slutkunden. Derfor opnår de studerende kompetencer, der kan koble viden ressourcer med omverdenen med det mål at opnå den mest optimale situation for virksomheden. Uddannelsen indeholder fag indenfor økonomiske, styrings ledelsesmæssige områder. Undervejs i undervisningen lægges der stor vægt på projekter, hvor teori praksis kobles. Her spiller virksomhederne en stor rolle. Projektarbejdet er vigtigt, da det lærer de studerende at samarbejde tværfagligt med andre, hvilket er en væsentlig del af det at være en værdikædeleder. Uddannelsen gennemføres på engelsk, den internationale orientering generelt gør, at du kan drage stor fordel af disse færdigheder, hvis din virksomhed opererer på udenlandske markeder. Hovedtemaerne på de 7 semestre er: 1) Markedsorienteret Supply Chain 2) Efterspørgsel Produktionsplan 3) Flow 4) Værdikædeoptimering 5) Praktik 6) Forandringsprocesser valgfrie kurser 7) Bachelor-semester 8 9

6 CAREER SERVICE CENTRE VIA JOB NY VIDEN OG FRISKE ØJNE TIL JER SOM VIRKSOMHED TMH Teknisk-Merkantil Højskole under VIA har lavet sin egen jobportal, hvor du kan uploade jobs, praktikpladser projekter, så de bliver synlige for vore mange studerende. Sådan gør du: På i nederste venstre hjørne findes VIA Job scroll ned Vælg Virksomheder Vælg Opret et lin her (tager 2 minutter) - Skriv lin kode ned. Når det er gjort, kan du uploade jobopslag m.m. Du kan vælge mellem: Rafal Górka delt som en integreret medarbejder i indkøbsafdelingen i opsøgning af nye producenter i Fjernøsten kommunikerede med disse på lige fod med de øvrige indkøbere i afdelingen. Rafal er Trademark Textiles anden praktikant fra Value Chain -studiet på VIA i Horsens, samarbejdet med ham har på samme måde som med hans forgænger været en udsøgt fornøjelse, der bestemt har været til stor gavn for os. Jesper Poulsen, adm. direktør i Trademark Textiles i Kolding 1) Betalingsannonce med dit lo, topplacering, support, mail-rundsendelse. 2) Gratis Gør det selv jobannonce uden disse ting. Bemærk: Der findes kategorierne Studiejob, fast job, trainee/praktik projekter. Du vælger én af disse i toppen af skærmbilledet. Dermed er jeres projekt eller praktikplads synlig for alle vore danske studerende. Hvis din virksomhed så ønsker at nyde gavn af de kompetencer, de internationale studerende har med sig, er du meget velkommen til så at lave et opslag på engelsk. VIA Job er forankret i Career Service Centre, som er mødestedet mellem de studerende firmaerne. Vi tilbyder firmaerne profilering mulighed for at møde vores studerende face-to-face ved diverse arrangementer. Ring eller mail for mere information om dine muligheder for at blive set af de studerende. Læs mere på Troels Ravn Klausen Konsulent i Career Service Centre Christine Mikkelsen har været særdeles arbejdsom er i besiddelse af et gå-på-mod et humør, der gør, at alle i firmaet har nydt hendes tid her. Christine har arbejdet med alle aspekter indenfor salg, markedsføring, administration økonomi, selvom vilkårene nle gange har været hårde, er vi meget tilfredse med de resultater, der er kommet ud af vores samarbejde den indstilling, Christine har haft til at løse opgaverne på. Bo Christensen, DIO Systems A/S i Tilst 10 11

7 VIA UNIVERSITY COLLEGE VIA University College samler professionsbacheloruddannelserne i Region Midtjylland er dermed landets største professionshøjskole. HAR DU SPØRGSMÅL? Kontakt Troels Ravn Klausen Konsulent i Career Service Centre Tlf: VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE Chr. M. Østergaards Vej Horsens Tlf: VIA udbyder så efter- videreuddannelsesaktiviteter udviklingsaktiviteter i regionen. Derudover tilbyder VIA kortere videregående uddannelser, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, tekstile kreative uddannelser, HF, HTX meget mere. VIA har en ambition om at forny den måde, der tænkes uddannelser uddannelsesinstitutioner på. Det gør vi ved at modernisere vores nuværende uddannelser ved at udvikle nye uddannelser, så vores studerende oplever en dagligdag, hvor teori praksis arbejder sammen på tværs af fagligheder. VIA kalder det uddannelser til fremtidens arbejdsmarked.

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har

Læs mere

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2011 Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 3 1 Uddannelsen...

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management STUDIEORDNING 2011-2013 September 2011 Erhvervsakademi Sjælland 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084 RAPPORT FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet Projektnummer: 122084 Projektets titel: Optimering af lokalt skole-/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Projektansvarlig: Nationalt Center

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Studieordning for international handel og markedsføring

Studieordning for international handel og markedsføring Studieordning for international handel og markedsføring 2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor s Degree Programme in International Sales and Marketing INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere