Figur 1.1: Forskellige niveauer i logistikanalysen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1.1: Forskellige niveauer i logistikanalysen"

Transkript

1 Analyse af Funktionen Analyse af Virksomheden Funktion 1 Ledelse Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Analyse af Forsyningskæden Ledelse Ledelse Ledelse Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Analyse af Netværket Ledelse Ledelse Ledelse Ledelse Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Ledelse Ledelse Ledelse Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Figur 1.1: Forskellige niveauer i logistikanalysen Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:15

2 Upstream Downstream Leverandører, andet led Leverandører, første led Kunder, første led Kunder, andet led Leverandører af råstoffer Fokal virksomhed Forbrugere Informationsflow Materialeflow Omvendt logistik SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Figur 1.2: Forsyningsnetværket Kilde: Harrison og van Hoek (2008: 9) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:15

3 Materiale flow 2. Led Landmand 1. Led Melleverandør Fokal virksomhed 1. Led Distributør 2. Led Supermarked 3. Led Slutkunde Informationsflow Figur 1.3: Eksempel på en forsyningskæde Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:15

4 Input Transformation Output Kunde Figur 1.4: Transformationsprocessen Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:15

5 Støtteaktiviteter Virksomhedens struktur Menneskelige ressourcer Teknologi Indkøb Fortjeneste Primære aktiviteter Transport ind Produktion Transport ud Markedsføring Salg Service Fortjeneste Figur 1.5: Virksomhedens værdikæde Kilde: Porter (1985) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:15

6 Serviceleverancesystemet Medarbejderfastholdelse omsætning Kvalitet af intern service Medarbejdertilfredshed Kvalitet af ekstern service Kundetilfredshed Kundeloyalitet Organisationens design Arbejdets design og indhold Rekruttering og fastholdelse Anerkendelse og bonus Værktøjer til kundetilfredstillelse Medarbejdereffektivitet Servicekoncept Fastholdelse Genkøb Referencer Service som er designet og leveret, så det dækker kundens behov Profitabilitet Figur 1.6: Værdiskabelse for servicevirksomheder Kilde: Heskett et al. (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

7 Profit: her 60 kr, kan øges ved at øge værdien eller sænke omkostningerne eller begge dele på samme tid Omkostningsniveau: det virksomheden har brugt på at producere varen, fx 40 kr Værdi: den pris kunden er villig til at betale, fx 100 kr Figur 1.7: Sammenhæng mellem værdi og omkostninger Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

8 Penge og tid Produkt, service og brugsmæssig kvalitet Figur 2.1: Balancen mellem værdi og omkostning Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

9 Værdi for kunden Order winner Less important factor Order qualifier performance Figur 2.2: Sammenhængen mellem order qualifiers, order winners og less important factors Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

10 Produkt/servicelivscyklussens indvirkninger på organisationen Salgsvolumen Sandsynlige order winners Sandsynlige qualifiers Introduktion Produkt/service karakteristika, indhold og elementer Kvalitet, forskellige varianter Tilgængelighed af kvalitetsprodukter/ services Pris Vækst Modenhed Nedgang Lav pris Lav pris, pålidelig leverance Kvalitet Pålidelig leverance Figur 2.3: Tidsmæssig udvikling i sammenhængen mellem order winners og order qualifiers Kilde: Slack, Chambers og Johnston (2007) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

11 Høj Service Serviceleder Omkostnings- og serviceleder Lav Service Commodity-marked Omkostningsleder Lav prisfordel Figur 2.4: Logistik og konkurrencemæssige fordele Høj prisfordel Kilde: Christopher (2005) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

12 Produkt/servicelivscyklussens indvirkninger på organisationen Salgsvolumen Sandsynlige order winners Sandsynlige qualifiers Dominerende servicekvalitetsfaktorer Introduktion Produkt/service karakteristika, indhold og elementer Kvalitet, forskellige varianter Fleksibilitet, kvalitet Tilgængelighed af kvalitetsprodukter/ services Pris Vækst Modenhed Nedgang Lav pris Hurtighed, pålidelighed, kvalitet Lav pris, pålidelig leverance Kvalitet Omkostninger, pålidelighed Pålidelig leverance Omkostninger Figur 2.5: Servicekvalitetsfaktorer over tid Kilde: Slack, Chambers og Johnston (2007) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

13 % af salg/profit 80 A B C % af produkter/kunder Figur 2.6: Paretos lov eller 80/20-reglen Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

14 A B C Beskyt: kernekunder og kerneprodukter Udvikling mod Aniveau Udvikling mod A niveau Fasthold balance A B C Figur 2.7: Kategorisering af kunder og produkter Konstant overvågning for at sikre at produkter og kunder stadig er relevante Kilde: Inspireret af Christopher (2005) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

15 Den lovede service Figur 2.8: Problemer i servicestrukturen Den leverede service Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

16 Den leverede service Kundens forventning til virksomhedens serviceniveau Figur 2.9: Kommunikationsproblemer Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

17 Servicekvalitet Produktkvalitet Opfattet værdi Kundeloyalitet Pris Relativt nemt for konkurrenter at kopiere ingen langsigtet konkurrencemæssig fordel! Figur 2.10: Elementer i skabelse af kundeloyalitet Kilde: Parasuraman and Grewal (2000) gengivet hos Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

18 Kundeværdi Kundeservice Distribution til butik Produktion Indkøb Produktudvikling Omkostninger og tid Figur 3.1: Profil for værditilvækst og omkostninger Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

19 PRIS Levering Lageromk. Forsikring Kommunikation Træning Support Installation Håndtering Inspektion Vedligehold Figur 3.2: TAC-isbjerget Kilde: Inspireret af Baily et al. (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

20 Faste omkostninger Volumen Figur 3.3: Eksempel på trinvis udvikling af faste omkostninger Kilde: Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

21 Variable omkostninger Volumen Figur 3.4: Eksempel på variable omkostninger Kilde: Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

22 Omsætning eller omkostninger Mio. kr Volumen Omsætning Total omk. (faste og variable) Faste omk. Omsætning eller omkostninger Mio. kr Volumen Omsætning Total omk. (faste og variable) Faste omk. Virksomhed A Virksomhed B Figur 3.5: Omkostningsstruktur for virksomhed A og B Kilde: Inspireret af Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

23 Omsætning eller omkostninger Mio. kr Break-even Omsætning Total omk. (faste og variable) Faste omk. Omsætning eller omkostninger Mio. kr Break-even Omsætning Total omk. (faste og variable) Faste omk. Virksomhed A Virksomhed B Figur 3.6: Break-even samt risiko og overskud i virksomhed A og B Kilde: Inspireret af Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

24 Bruttosalg for produktgruppe Mindre produktspecifikke tilbud og rabatter Nettosalg af produkt Mindre direkte omkostninger vedr. produkt Brutto produkt - dækningsgrad Mindre produktbaserede markedsføringsudgifter X Produktspecifikke direkte salgsstøtteomkostninger Mindre produktspecifikke direkte transportomkostninger: Sourcing omkostninger Driftsstøtte Faste omkostninger Lager og distribution Inventar Salg og service Mindre produktrelaterede aspekter Direct product profitability Figur 3.7: Forslag til identifikation af direct product profitability (DPP) X X X X X X X X X X X X X X X Kilde: Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

25 Opfattelse af værdi Strategi-drivere Logistisk styring Kundens krav til værdi Order winners Order qualifiers Efterspørgselsprofil Volumen Variation Udsving/sæson Usikkerhed Konkurrenceprofil Leveringstid Leveringspræcision Produkttilpasninger Kvalitet Innovation Pris Produktionsstyring - Hvor producere - Hvornår produceres Indkøbsstyring - Hvad købes og hvad produceres - Hvor og hvornår indkøbes - Leverandørrelationer Lagerstyring - Hvor lagerføres - Hvad lagerføres - Hvor meget lagerføres Distributionsstyring - Transportform - Fleksibilitet - Information Figur 4.1: Kundens værdiopfattelse som styrende for logistikken Kilde: Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

26 Begrænset rationalitet Opportunisme Transaktionsspecifikke investeringer Usikkerhed Transaktionsomkostningsniveau Make or Buy? Figur 4.2: Transaktionsomkostninger i make or buy-beslutninger Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

27 Information: kapacitet, promotionsplaner, leveringstider Materialer: råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og service Penge: kredit, betalingsbetingelser, faktura Leverandører Producent Distributør Detailhandel Slutbruger Information: Salg, ordrer, lagre, kvalitet, promotionsplaner Materialer: returvarer, reparationer, service, genbrug, affald Penge: betaling Figur 5.1: Supply chain flows Kilde: Frit efter Lee (2000) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

28 Gennemsigtighed: åben kommunikation og vidensdeling Koordinering: fælles fastlæggelse og styring af planer og processer på tværs af virksomheder Win-win: organisatoriske koblinger og fokus på synergiskabelse Figur 5.2: Elementer af supply chain management Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

29 Informationsforvanskning: piskesmældseffekten Ændring af udsving upstream Slutkunde Kunde Detail Grossister Producenter Leverandører Figur 5.3: Piskesmældseffekten Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

30 Markedsstyret Fremtiden: - Netværk - Information som reduktion af usikkerheder - Fokus på kundeværdi Masseproduktion Mass customization Traditionel: - Selvstændige virksomheder - Lagre som reduktion af usikkerheder - Fokus på omkostninger Leverandørstyret Figur 5.4: Traditionelle og fremtidige forsyningskæder Kilde: Frit efter Christopher (2005) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

31 Spild Fastlæg hvad der giver værdi for kunderne Spild Arbejd pull-drevet Skab løbende forbedringer Identificer den værdikæde eller værdistrøm der skaber værdien Spild Skab værdiflow Spild Figur 6.1: Principperne i Lean Kilde: Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

32 Innovationskultur Kundefokus Agility Virtuelle partnerskaber Integration Figur 6.2: Komponenterne i en agility-drevet forsyningskæde Kilde: Inspireret af Harrison og van Hoek (2008: 205) og Lysons og Farrington (2006: 144) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

33 Dekoblingspunktet Push-drevet Pull-drevet Råvarer Tidslinie i forsyningskæden Slutkunde Figur 6.3: Push og pull i forsyningskæden Kilde: Levi, Kaminsky og Simchi-Levi (2003) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

34 2 Indkøb Produktion Montage Distribuer Sælge og levere Lagerproduktion (MTS) Leverandør 3 Indkøb Produktion Montage Distribuer 4 Indkøb Produktion Montage Distribuer Sælge og levere Sælge og levere Montageproduktion (ATO) Ordreproduktion (MTO) 5 Indkøb Produktion Montage Distribuer Sælge og levere Projektproduktion (ETO) Figur 6.4: Forskellige placeringer af dekoblingspunktet Kilde: Hildenbrand (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

35 Indkøb Fremstilling Distribution Logistisk leveringstid P-tid Kundens accepterede leveringstid Leveringstid D-tid P-tid D-tid Dekoblingspunkt Figur 6.5: P-tid, D-tid og relationen mellem disse Kilde: Harrison og van Hoek (2008: 151) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

36 Input fra sælgere og markedsanalyse Salgsprognose på produkt (grupper) Historik og statistik Behov for færdigvarer Behov for delkomponter/råvarer Produktionsordrer Indkøbsordrer Aktiviteter i forsyningskæden Figur 6.6: Initiering af aktiviteter i push-baseret logistik Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

37 Break-down Build-up Moderselskab Moderselskab Information om forventet salg Datterselskab Sælger 3 Sælger 2 Sælger 1 Datterselskab Sælger 3 Sælger 2 Sælger 1 Datterselskab Sælger 3 Sælger 2 Sælger 1 Datterselskab Sælger 3 Sælger 2 Sælger 1 Information om forventet salg Figur 6.7: Kvalitative prognosticeringsmetoder Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

38 Niveau 0 1 Damecykel Niveau 1 1 Styr 1 Stel 2 Hjul Niveau 2 2 Håndtag 1 Håndbræmse 1 Ringeklokke 1 Forgaffel 1 Ramme 1 Dæk 1 Fælg Figur 6.8: Eksempel på en stykliste Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

39 Takt Fokus på nul-fejl Gruppelayout Velfungerende JIT-baseret logistik Multifunktionelle medarbejdere og medarbejderinvolvering Tæt leverandørsamarbejde Fleksibelt produktionsapparat Figur 6.9: Værktøjer i JIT til reduktion af P-tid Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

40 Lagkage Glasur Kageblanding Marmelade Flormelis Vand Mel Sukker Æg Vand Figur 6c: Lagkagebageriet Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

41 100 Profit %-del af omkostninger Løn og tillæg Materialer og ydelser I dag Figur 7.1: Udviklingen i omkostningsfordeling mellem løn og materialer ved fremstilling af varer År Kilde: Baily et al. (2008: 12) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

42 Screening af acceptable leverandører Tilbud kommer fra leverandørerne Valg af leverandører der skal forhandles med Forhandling og kontraktindgåelse Leverandørerne får tilsendt udbudsmateriale Evaluering af tilbud Valg af leverandør/er Intern kommunikation med virksomhedens afdelinger Figur 7.2: Eksempel på indkøbsfunktionens operationelle processer Kilde: Frit efter Jensen og Christensen (2010) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

43 1. Gentagelseskøb 2. Ikke teknisk produkt/ydelse 3. Lav omkostning 4. Lav risiko 5. Lav leverandørmarked-kompleksitet 1. Nykøb 2. Teknisk produkt/ydelse 3. Høj omkostning 4. Høj risiko 5.Høj leverandørmarked-kompleksitet Lav Indkøbets kompleksitet Høj Figur 7.3: Indkøbets kompleksitet Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

44 Armslængderelation Exit-relation Partnerskab Voice-relation Transaktionsbaseret Årskontrakt Strategisk relation Vertikal integration Figur 7.4: Kontinuum af leverandørrelationer Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

45 Salg Indkøb Produktion Produktion Marketing Logistik Logistik Marketing Udvikling Udvikling It It Leverandør Kunde Figur 7.5: Butterfly-samarbejdsmodel Kilde: Frit efter Harrison og van Hoek (2008: 48) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

46 Salg: Projektleder for relationsstyring med fokus på kundens værdiskabelse Produktion Produktion Indkøb: Projektleder for relationsstyring og leverandørudvikling Logistik Marketing Marketing Logistik Udvikling Udvikling It It Leverandør Kunde Figur 7.6: Diamant-samarbejdsmodel Kilde: Frit efter Harrison og van Hoek (2008: 48) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

47 Stigende Leverandørmarkedets kompleksitet Flaskehalsprodukter Kendetegnet ved: Svært tilgængeligt forsyningsmarked Få leverandører Specialiseret viden Typiske produkter: Tekniske komponenter Konsulentydelser Rutineprodukter Kendetegnet ved: Mange leverandører Samme vilkår, priskonkurrence Typiske produkter: Ikke differentierede standardvarer anvendt i mindre omfang og uden indflydelse på virksomhedens resultat Strategiske produkter Kendetegnet ved: Produkter som understøtter virksomhedens kernekompetence Relativt få leverandører Kunden har stort kendskab til produktet Typiske produkter: Innovative og tekniske produkter Patenterede produkter Volumenprodukter Kendetegnet ved: Mange leverandører og hård konkurrence Priskonkurrence Typiske produkter: Ikke differentierede varer anvendt i store mængder Lav Økonomisk betydning / profitpotentiale Stigende Figur 7.7 Kraljic-modellen Kilde: Frit efter Baily et al. (2008: 16) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

48 Direkte distribution Producent Kunde Indirekte distribution Producent Grossist Detaillist Kunde Figur 8.1: Direkte og indirekte distribution Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

49 Decentrale lagre Centrale lagre kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde Lager Lager Lager Lager Fabrik Fabrik Fabrik Fabrik Figur 8.2: Centrale og decentrale lagre Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

50 Produktets karakteristika: - Vægt/volumen - Værdi - Værdi ift. Vægt/volumen - Holdbarhed - Pakkestørrelse Konkurrenceparametre: - Leveringstidens betydning - Prisens betydning - Opdeling af pakkestørrelse - Krav til differentiering Infrastruktur: - Placering af destination - Infrastruktur mellem destinationer (vejnet, sikkerhed) Krav til prioritering af den pris, tid, tilgængelighed, afhængighed og fleksibilitet transportformerne tilbyder Transportformernes karakteristikan vurderes på: Pris, fleksibilitet, transittid, markedsdækning, services Figur 8.3: Valg af transportform Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

51 Serviceleverancesystemet Medarbejdereffektivitet Medarbejderfastholdelse Kvalitet af intern service Medarbejdertilfredshed Kvalitet af ekstern service Kundetilfredshed Organisationens design Arbejdets design og indhold Rekruttering og fastholdelse Anerkendelse og bonus Værktøjer til kundetilfredstillelse Servicekoncept Figur 9.1: Værdiskabelse gennem serviceleverancesystemet Kilde: Forarbejdet version af modellen hos Heskett et al. (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

52 Opgaver er specialiserede Opgaver er klart definerede Klar fordeling af myndighed og ansvar, hieraki Kontrol, mange regler Viden og kontrol er centraliseret Kommunikation er vertikal Mekanistiske Figur 9.2: Mekanistiske og organiske organisationer Organiske Opgaver er brede og ofte forskellige fra projekt til projekt Opgaver tilpasses situationen Teamwork Begrænset hieraki og få regler Viden og kontrol er decentraliseret Kommunikation er horisontal Kilde: Tilpasset fra Dinitzen og Jensen (2010) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

53 Konkurrenceparametre (i prioriteret rækkefølge) Efterspørgelsprofil Pris Kvalitet Leveringstid Leveringspræcision Produkttilpasning Innovation Højt volumen Lav variation Små udsving i efterspørgslen Lille usikkerhed i efterspørgslen Innovation Produkttilpasning Kvalitet Leveringspræcision Leveringstid Pris Lav volumen Høj variation Store udsving i efterspørgslen Stor usikkerhed i efterspørgslen Mekanistisk design Organisk design Figur 9.3: Strategidrivernes indflydelse på effektiv design af organisationen Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

54 Motivation: - Målsætninger - Tid til feedback - Bonusordninger og løn - Sociale arrangementer Rekruttering og fastholdelse: - HR-afdeling - Vidensdeling Omkostninger til menneskelige ressourcer Værktøjer til kundetilfredsstillelse: - Uddannelse - It-systemer (ERP, CRM m.m.) - Arbejdsgange Ledelse: - Professionaliseringsgrad - Lederkurser grader evalueringer - Medarbejderudviklingssamtaler Organisation: - Forandringsledelse - Antal ledere og medarbejdere - Planlægning og koordinering - Kontrol Figur 9.4: Omkostninger til menneskelige ressourcer Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

55 Intern servicekvalitet Det, at du gør en forskel har stor betydning for helheden Medarbejdertilfredshed Medarbejderfastholdelse Medarbejdereffektivitet Ekstern servicekvalitet Vækst i forretningsomfang og rentabilitet Kundeloyalitet Kundetilfredshed Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

56 Indkøb produktion distribution markedsføring salg Kunde Reverse logistics Affaldsstyring Omvendt distribution Genanvendelse Genbrug Ressourceminimering Figur 10.1: Reverse logistics Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

57 Lille vifte Stor vifte Produktudvikling Indkøb Produktion Levering Service Figur 11.1: It-løsningens spændvidde Kilde: Forarbejdet ud fra Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

58 Intranet PLM ERP CAM CRM Figur 11.2 Elementer i virksomhedens interne it-løsning Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

59 Slutbruger-service Analyser Strategisk virksomhedsanalyse Financielle analyser Driftanalyser Analyse af arbejdsstyrke Økonomi Finansiel supply chain management Regnskab og finansiel rapportering Økonomistyring God selskabsledelse HR Logistik og levering Talentstyring Fremskaffelse Leverandørsamarbejde Ledelse Inventar og lagerstyring Indgående og udgående logistik Afvikling Transportstyring SAP NetWeaver Produktudvikling og fremstilling Produktionsplanlægning Fremstilling Produktudvikling Omkostningsstyring Livscyklusdatastyring Salg og service Ordrestyring Salg og service, eftermarked Levering Globale handelsaftaler Incentiver og kommision Afgiftsoptimering Fast ejendom Produktportefølje Rejser Miljø, sundhed og sikkerhed Kvalitetsstyring Figur 11.3: Moduloversigt i SAP Kilde: SAP Danmark Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

60 Lille vifte Stor vifte 2. niveau leverandør 1. niveau leverandør fokal virksomhed 1. niveau kunde 2. niveau kunde Figur 11.4: It-viften i forsyningskæden Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

61 Ekstranet Intranet Intranet PLM ERP CAM CPFR/ECR CRM Integrationsværktøjer Figur 11.5: Elementer i virtuel integration af forsyningskæder Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

62 Fase 6 Transformation Flytning af ens fysiske butik til internettet, således at hele virksomhedens forretningsgrundlag bygger på aktiviteter på nettet Fase 5 Relation Individualisering af sit website for hver enkelt kunde, således at der skabes unikke produkter eller services for den enkelte kunde Fase 4 Transaktion Forretningstransaktion på nettet, primært ordremodtagelse og betaling Fase 3 Integration Systemintegration af webbutik til ERP ens produktkatalog, prislister, lagerbeholdning, leveringsbetingelser etc. Fase 2 Interaktion Brugeren kan abonnere på en række services eller kommunikere med udbyder via fx Fase 1 Præsentation Præsentation af sig selv og sine varer Figur 11.6: Fasemodellen for e-handel Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

63 Scorecard for forsyningskædens effektivitet: Forsyningskædeeffektivitet Virksomhedseffektivitet Funktionens effektivitet Individuel/ gruppeeffektivitet Figur 11.7: Målhierarki Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

64 Måleområde Kundeservice Logistikomkostninger Forsyningskæde Virksomhed Funktion Individuelt Leveringstid Leveringsfleksibilitet TCO for kunder Gennemsnitlig lagerbinding Leveringsoverholdelse Kostpris på varen Informationsgrad It-omkostninger Produktionstid Produktionsomkostninger Tid til emballering Produktudviklingsomk. Ordrebehandlingstid Transportomkostninger Nøjagtighed i registreringer Forbrugt tid ved maskine Telefonservice Tid pr. levering It-kendskab Figur 11.8: Balanced Scorecard på forsyningskædens effektivitet Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

65 Benchmarking processen kan forløbe således: Identificere og forstå de processer der skal måles Etablere et benchmarking-team Beskrive hvilke processer der skal benchmarkes Identificere benchmarking-partnere Indsamle data Analysere data og opstille præstations-gab Gennemføre forbedringer Informere om resultaterne Figur 11.9: Benchmarkingprocessen Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

66 Figur A: HC Group Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

67 Planlægningsmetoder og mål Nøjagtighed ved forudsigelse X Y Z Forbrugsværdi A B C D N Stabil efterspørgsel Dynamisk bestillingspunkt Statisk bestillingspunkt Stabil Vekslende Sporadisk Figur B: Beregninger i HC GROUP Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

68 Figur C: Cheminova Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

69 Figur D: Lean hos Cheminova Kilde: Rønland Optimization team Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:22

70 Figur E: Systematisering via 5S-model Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:22

71 Resultater Påvirkning af holdninger, adfærd og evner Stabiliser Trinvis ændring Forfin Tid Figur F: Øget produktion Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:22

72 Figur H: Udvalg af Haahr & Co.s produktsortiment Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:23

73 Figur I: Scancom-møbel Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:23

74 Figur J: Scancom-medarbejdere Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:24

Logistik og Supply Chain Management

Logistik og Supply Chain Management KAPITEL 1 Logistik og Supply Chain Management Det klassiske problem i enhver virksomhed, der lagerfører fysiske varer, er, at det ofte er de forkerte varer, der ligger på hylderne. Enten er der for meget

Læs mere

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling Lønsomhedsanalyser som grundlag for Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling af partner, cand.merc. Michael Ejby og chefkonsulent, cand.merc. Søren Strunk-Sørensen, Aston Promentor

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM)

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) Brug af it-teknologi i Business to Business Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) skaber merværdi af produktionsingeniør Hans Esmann Eriksen, hans@dragsteddevelopment.dk

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. England... 2 2.1 NHS Logistics Authority... 2 2.1.1 NHS Logistics'

Læs mere

Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne

Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne 1. Indledning Denne rapport er udarbejdet på grundlag af drøftelser i møde den 11. februar 2002 i Sinerfa

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION Begreber og elementer i et logistikkoncept AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER

Læs mere

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Christian Braad Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Maj 2012 Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Indhold

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

1. Bogføring og regnskab (Virksomhedens økonomi) s. 60-92

1. Bogføring og regnskab (Virksomhedens økonomi) s. 60-92 1. Bogføring og regnskab (Virksomhedens økonomi) s. 60-92 Omkostninger (s. 60-64) Omkostninger = de økonomiske ressourcer, arbejdskraft, råvarer og maskiner der anvendes til produktionen. Dvs. produktionens

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

SBS Støvring. Gruppe 2.109, I5

SBS Støvring. Gruppe 2.109, I5 SBS Støvring Gruppe 2.109, I5 20. december 2006 5. Semester M-sektor, Industri Titel: Udvikling af produktionssystem Renovering af bremsecalipre Projektperiode: P5 2006 Projektgruppe: 2.109 Synopsis:

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Hovedrapport 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Resumé 4 2.1 E-business bidrager til positiv bundlinje 4 2.2 First mover innovation betaler sig på bundlinjen

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Professor Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet Baggrund, Jan Stentoft Arlbjørn

Læs mere

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

1 Marketingbegrebet og finansiel afsætning

1 Marketingbegrebet og finansiel afsætning 1 Marketingbegrebet og finansiel afsætning Kommunikation Varer/ydelser Udbyder Penge Efterspørger Information Figur 1.1 Markedsføringsprocessen Marketingbegrebet og finansiel afsætning Consumer s Criteria

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater.

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Forslag til temaer for forskning og udvikling Resultat af arbejdet i 3 fokusgrupper Redigeret af Per Anker Jensen BYG-DTU 25. oktober 2006 Indholdsfortegnelse Side 1. INDLEDNING 3

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse

Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse White paper Anne Pedersen Jan Stentoft Arlbjørn Henning de Haas Anders Haug Frederik Zachariassen 2009 Institut for Entreprenørskab og

Læs mere

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER?

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? WHITE PAPER ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? Hvorfor transaktionsbaseret omkostningsstyring er det ultimative mål. Indhold Executive summary... 3 Hvorfor denne interesse for bedre

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere