Figur 1.1: Forskellige niveauer i logistikanalysen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1.1: Forskellige niveauer i logistikanalysen"

Transkript

1 Analyse af Funktionen Analyse af Virksomheden Funktion 1 Ledelse Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Analyse af Forsyningskæden Ledelse Ledelse Ledelse Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Analyse af Netværket Ledelse Ledelse Ledelse Ledelse Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Ledelse Ledelse Ledelse Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Funktion 1 Funktion Funktion Funktion Figur 1.1: Forskellige niveauer i logistikanalysen Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:15

2 Upstream Downstream Leverandører, andet led Leverandører, første led Kunder, første led Kunder, andet led Leverandører af råstoffer Fokal virksomhed Forbrugere Informationsflow Materialeflow Omvendt logistik SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Figur 1.2: Forsyningsnetværket Kilde: Harrison og van Hoek (2008: 9) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:15

3 Materiale flow 2. Led Landmand 1. Led Melleverandør Fokal virksomhed 1. Led Distributør 2. Led Supermarked 3. Led Slutkunde Informationsflow Figur 1.3: Eksempel på en forsyningskæde Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:15

4 Input Transformation Output Kunde Figur 1.4: Transformationsprocessen Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:15

5 Støtteaktiviteter Virksomhedens struktur Menneskelige ressourcer Teknologi Indkøb Fortjeneste Primære aktiviteter Transport ind Produktion Transport ud Markedsføring Salg Service Fortjeneste Figur 1.5: Virksomhedens værdikæde Kilde: Porter (1985) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:15

6 Serviceleverancesystemet Medarbejderfastholdelse omsætning Kvalitet af intern service Medarbejdertilfredshed Kvalitet af ekstern service Kundetilfredshed Kundeloyalitet Organisationens design Arbejdets design og indhold Rekruttering og fastholdelse Anerkendelse og bonus Værktøjer til kundetilfredstillelse Medarbejdereffektivitet Servicekoncept Fastholdelse Genkøb Referencer Service som er designet og leveret, så det dækker kundens behov Profitabilitet Figur 1.6: Værdiskabelse for servicevirksomheder Kilde: Heskett et al. (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

7 Profit: her 60 kr, kan øges ved at øge værdien eller sænke omkostningerne eller begge dele på samme tid Omkostningsniveau: det virksomheden har brugt på at producere varen, fx 40 kr Værdi: den pris kunden er villig til at betale, fx 100 kr Figur 1.7: Sammenhæng mellem værdi og omkostninger Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

8 Penge og tid Produkt, service og brugsmæssig kvalitet Figur 2.1: Balancen mellem værdi og omkostning Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

9 Værdi for kunden Order winner Less important factor Order qualifier performance Figur 2.2: Sammenhængen mellem order qualifiers, order winners og less important factors Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

10 Produkt/servicelivscyklussens indvirkninger på organisationen Salgsvolumen Sandsynlige order winners Sandsynlige qualifiers Introduktion Produkt/service karakteristika, indhold og elementer Kvalitet, forskellige varianter Tilgængelighed af kvalitetsprodukter/ services Pris Vækst Modenhed Nedgang Lav pris Lav pris, pålidelig leverance Kvalitet Pålidelig leverance Figur 2.3: Tidsmæssig udvikling i sammenhængen mellem order winners og order qualifiers Kilde: Slack, Chambers og Johnston (2007) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

11 Høj Service Serviceleder Omkostnings- og serviceleder Lav Service Commodity-marked Omkostningsleder Lav prisfordel Figur 2.4: Logistik og konkurrencemæssige fordele Høj prisfordel Kilde: Christopher (2005) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

12 Produkt/servicelivscyklussens indvirkninger på organisationen Salgsvolumen Sandsynlige order winners Sandsynlige qualifiers Dominerende servicekvalitetsfaktorer Introduktion Produkt/service karakteristika, indhold og elementer Kvalitet, forskellige varianter Fleksibilitet, kvalitet Tilgængelighed af kvalitetsprodukter/ services Pris Vækst Modenhed Nedgang Lav pris Hurtighed, pålidelighed, kvalitet Lav pris, pålidelig leverance Kvalitet Omkostninger, pålidelighed Pålidelig leverance Omkostninger Figur 2.5: Servicekvalitetsfaktorer over tid Kilde: Slack, Chambers og Johnston (2007) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

13 % af salg/profit 80 A B C % af produkter/kunder Figur 2.6: Paretos lov eller 80/20-reglen Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

14 A B C Beskyt: kernekunder og kerneprodukter Udvikling mod Aniveau Udvikling mod A niveau Fasthold balance A B C Figur 2.7: Kategorisering af kunder og produkter Konstant overvågning for at sikre at produkter og kunder stadig er relevante Kilde: Inspireret af Christopher (2005) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

15 Den lovede service Figur 2.8: Problemer i servicestrukturen Den leverede service Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

16 Den leverede service Kundens forventning til virksomhedens serviceniveau Figur 2.9: Kommunikationsproblemer Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

17 Servicekvalitet Produktkvalitet Opfattet værdi Kundeloyalitet Pris Relativt nemt for konkurrenter at kopiere ingen langsigtet konkurrencemæssig fordel! Figur 2.10: Elementer i skabelse af kundeloyalitet Kilde: Parasuraman and Grewal (2000) gengivet hos Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

18 Kundeværdi Kundeservice Distribution til butik Produktion Indkøb Produktudvikling Omkostninger og tid Figur 3.1: Profil for værditilvækst og omkostninger Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

19 PRIS Levering Lageromk. Forsikring Kommunikation Træning Support Installation Håndtering Inspektion Vedligehold Figur 3.2: TAC-isbjerget Kilde: Inspireret af Baily et al. (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

20 Faste omkostninger Volumen Figur 3.3: Eksempel på trinvis udvikling af faste omkostninger Kilde: Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

21 Variable omkostninger Volumen Figur 3.4: Eksempel på variable omkostninger Kilde: Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:16

22 Omsætning eller omkostninger Mio. kr Volumen Omsætning Total omk. (faste og variable) Faste omk. Omsætning eller omkostninger Mio. kr Volumen Omsætning Total omk. (faste og variable) Faste omk. Virksomhed A Virksomhed B Figur 3.5: Omkostningsstruktur for virksomhed A og B Kilde: Inspireret af Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

23 Omsætning eller omkostninger Mio. kr Break-even Omsætning Total omk. (faste og variable) Faste omk. Omsætning eller omkostninger Mio. kr Break-even Omsætning Total omk. (faste og variable) Faste omk. Virksomhed A Virksomhed B Figur 3.6: Break-even samt risiko og overskud i virksomhed A og B Kilde: Inspireret af Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

24 Bruttosalg for produktgruppe Mindre produktspecifikke tilbud og rabatter Nettosalg af produkt Mindre direkte omkostninger vedr. produkt Brutto produkt - dækningsgrad Mindre produktbaserede markedsføringsudgifter X Produktspecifikke direkte salgsstøtteomkostninger Mindre produktspecifikke direkte transportomkostninger: Sourcing omkostninger Driftsstøtte Faste omkostninger Lager og distribution Inventar Salg og service Mindre produktrelaterede aspekter Direct product profitability Figur 3.7: Forslag til identifikation af direct product profitability (DPP) X X X X X X X X X X X X X X X Kilde: Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

25 Opfattelse af værdi Strategi-drivere Logistisk styring Kundens krav til værdi Order winners Order qualifiers Efterspørgselsprofil Volumen Variation Udsving/sæson Usikkerhed Konkurrenceprofil Leveringstid Leveringspræcision Produkttilpasninger Kvalitet Innovation Pris Produktionsstyring - Hvor producere - Hvornår produceres Indkøbsstyring - Hvad købes og hvad produceres - Hvor og hvornår indkøbes - Leverandørrelationer Lagerstyring - Hvor lagerføres - Hvad lagerføres - Hvor meget lagerføres Distributionsstyring - Transportform - Fleksibilitet - Information Figur 4.1: Kundens værdiopfattelse som styrende for logistikken Kilde: Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

26 Begrænset rationalitet Opportunisme Transaktionsspecifikke investeringer Usikkerhed Transaktionsomkostningsniveau Make or Buy? Figur 4.2: Transaktionsomkostninger i make or buy-beslutninger Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

27 Information: kapacitet, promotionsplaner, leveringstider Materialer: råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og service Penge: kredit, betalingsbetingelser, faktura Leverandører Producent Distributør Detailhandel Slutbruger Information: Salg, ordrer, lagre, kvalitet, promotionsplaner Materialer: returvarer, reparationer, service, genbrug, affald Penge: betaling Figur 5.1: Supply chain flows Kilde: Frit efter Lee (2000) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

28 Gennemsigtighed: åben kommunikation og vidensdeling Koordinering: fælles fastlæggelse og styring af planer og processer på tværs af virksomheder Win-win: organisatoriske koblinger og fokus på synergiskabelse Figur 5.2: Elementer af supply chain management Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

29 Informationsforvanskning: piskesmældseffekten Ændring af udsving upstream Slutkunde Kunde Detail Grossister Producenter Leverandører Figur 5.3: Piskesmældseffekten Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

30 Markedsstyret Fremtiden: - Netværk - Information som reduktion af usikkerheder - Fokus på kundeværdi Masseproduktion Mass customization Traditionel: - Selvstændige virksomheder - Lagre som reduktion af usikkerheder - Fokus på omkostninger Leverandørstyret Figur 5.4: Traditionelle og fremtidige forsyningskæder Kilde: Frit efter Christopher (2005) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

31 Spild Fastlæg hvad der giver værdi for kunderne Spild Arbejd pull-drevet Skab løbende forbedringer Identificer den værdikæde eller værdistrøm der skaber værdien Spild Skab værdiflow Spild Figur 6.1: Principperne i Lean Kilde: Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

32 Innovationskultur Kundefokus Agility Virtuelle partnerskaber Integration Figur 6.2: Komponenterne i en agility-drevet forsyningskæde Kilde: Inspireret af Harrison og van Hoek (2008: 205) og Lysons og Farrington (2006: 144) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

33 Dekoblingspunktet Push-drevet Pull-drevet Råvarer Tidslinie i forsyningskæden Slutkunde Figur 6.3: Push og pull i forsyningskæden Kilde: Levi, Kaminsky og Simchi-Levi (2003) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

34 2 Indkøb Produktion Montage Distribuer Sælge og levere Lagerproduktion (MTS) Leverandør 3 Indkøb Produktion Montage Distribuer 4 Indkøb Produktion Montage Distribuer Sælge og levere Sælge og levere Montageproduktion (ATO) Ordreproduktion (MTO) 5 Indkøb Produktion Montage Distribuer Sælge og levere Projektproduktion (ETO) Figur 6.4: Forskellige placeringer af dekoblingspunktet Kilde: Hildenbrand (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:17

35 Indkøb Fremstilling Distribution Logistisk leveringstid P-tid Kundens accepterede leveringstid Leveringstid D-tid P-tid D-tid Dekoblingspunkt Figur 6.5: P-tid, D-tid og relationen mellem disse Kilde: Harrison og van Hoek (2008: 151) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

36 Input fra sælgere og markedsanalyse Salgsprognose på produkt (grupper) Historik og statistik Behov for færdigvarer Behov for delkomponter/råvarer Produktionsordrer Indkøbsordrer Aktiviteter i forsyningskæden Figur 6.6: Initiering af aktiviteter i push-baseret logistik Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

37 Break-down Build-up Moderselskab Moderselskab Information om forventet salg Datterselskab Sælger 3 Sælger 2 Sælger 1 Datterselskab Sælger 3 Sælger 2 Sælger 1 Datterselskab Sælger 3 Sælger 2 Sælger 1 Datterselskab Sælger 3 Sælger 2 Sælger 1 Information om forventet salg Figur 6.7: Kvalitative prognosticeringsmetoder Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

38 Niveau 0 1 Damecykel Niveau 1 1 Styr 1 Stel 2 Hjul Niveau 2 2 Håndtag 1 Håndbræmse 1 Ringeklokke 1 Forgaffel 1 Ramme 1 Dæk 1 Fælg Figur 6.8: Eksempel på en stykliste Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

39 Takt Fokus på nul-fejl Gruppelayout Velfungerende JIT-baseret logistik Multifunktionelle medarbejdere og medarbejderinvolvering Tæt leverandørsamarbejde Fleksibelt produktionsapparat Figur 6.9: Værktøjer i JIT til reduktion af P-tid Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

40 Lagkage Glasur Kageblanding Marmelade Flormelis Vand Mel Sukker Æg Vand Figur 6c: Lagkagebageriet Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

41 100 Profit %-del af omkostninger Løn og tillæg Materialer og ydelser I dag Figur 7.1: Udviklingen i omkostningsfordeling mellem løn og materialer ved fremstilling af varer År Kilde: Baily et al. (2008: 12) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

42 Screening af acceptable leverandører Tilbud kommer fra leverandørerne Valg af leverandører der skal forhandles med Forhandling og kontraktindgåelse Leverandørerne får tilsendt udbudsmateriale Evaluering af tilbud Valg af leverandør/er Intern kommunikation med virksomhedens afdelinger Figur 7.2: Eksempel på indkøbsfunktionens operationelle processer Kilde: Frit efter Jensen og Christensen (2010) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

43 1. Gentagelseskøb 2. Ikke teknisk produkt/ydelse 3. Lav omkostning 4. Lav risiko 5. Lav leverandørmarked-kompleksitet 1. Nykøb 2. Teknisk produkt/ydelse 3. Høj omkostning 4. Høj risiko 5.Høj leverandørmarked-kompleksitet Lav Indkøbets kompleksitet Høj Figur 7.3: Indkøbets kompleksitet Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

44 Armslængderelation Exit-relation Partnerskab Voice-relation Transaktionsbaseret Årskontrakt Strategisk relation Vertikal integration Figur 7.4: Kontinuum af leverandørrelationer Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

45 Salg Indkøb Produktion Produktion Marketing Logistik Logistik Marketing Udvikling Udvikling It It Leverandør Kunde Figur 7.5: Butterfly-samarbejdsmodel Kilde: Frit efter Harrison og van Hoek (2008: 48) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

46 Salg: Projektleder for relationsstyring med fokus på kundens værdiskabelse Produktion Produktion Indkøb: Projektleder for relationsstyring og leverandørudvikling Logistik Marketing Marketing Logistik Udvikling Udvikling It It Leverandør Kunde Figur 7.6: Diamant-samarbejdsmodel Kilde: Frit efter Harrison og van Hoek (2008: 48) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

47 Stigende Leverandørmarkedets kompleksitet Flaskehalsprodukter Kendetegnet ved: Svært tilgængeligt forsyningsmarked Få leverandører Specialiseret viden Typiske produkter: Tekniske komponenter Konsulentydelser Rutineprodukter Kendetegnet ved: Mange leverandører Samme vilkår, priskonkurrence Typiske produkter: Ikke differentierede standardvarer anvendt i mindre omfang og uden indflydelse på virksomhedens resultat Strategiske produkter Kendetegnet ved: Produkter som understøtter virksomhedens kernekompetence Relativt få leverandører Kunden har stort kendskab til produktet Typiske produkter: Innovative og tekniske produkter Patenterede produkter Volumenprodukter Kendetegnet ved: Mange leverandører og hård konkurrence Priskonkurrence Typiske produkter: Ikke differentierede varer anvendt i store mængder Lav Økonomisk betydning / profitpotentiale Stigende Figur 7.7 Kraljic-modellen Kilde: Frit efter Baily et al. (2008: 16) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

48 Direkte distribution Producent Kunde Indirekte distribution Producent Grossist Detaillist Kunde Figur 8.1: Direkte og indirekte distribution Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:18

49 Decentrale lagre Centrale lagre kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde Lager Lager Lager Lager Fabrik Fabrik Fabrik Fabrik Figur 8.2: Centrale og decentrale lagre Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

50 Produktets karakteristika: - Vægt/volumen - Værdi - Værdi ift. Vægt/volumen - Holdbarhed - Pakkestørrelse Konkurrenceparametre: - Leveringstidens betydning - Prisens betydning - Opdeling af pakkestørrelse - Krav til differentiering Infrastruktur: - Placering af destination - Infrastruktur mellem destinationer (vejnet, sikkerhed) Krav til prioritering af den pris, tid, tilgængelighed, afhængighed og fleksibilitet transportformerne tilbyder Transportformernes karakteristikan vurderes på: Pris, fleksibilitet, transittid, markedsdækning, services Figur 8.3: Valg af transportform Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

51 Serviceleverancesystemet Medarbejdereffektivitet Medarbejderfastholdelse Kvalitet af intern service Medarbejdertilfredshed Kvalitet af ekstern service Kundetilfredshed Organisationens design Arbejdets design og indhold Rekruttering og fastholdelse Anerkendelse og bonus Værktøjer til kundetilfredstillelse Servicekoncept Figur 9.1: Værdiskabelse gennem serviceleverancesystemet Kilde: Forarbejdet version af modellen hos Heskett et al. (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

52 Opgaver er specialiserede Opgaver er klart definerede Klar fordeling af myndighed og ansvar, hieraki Kontrol, mange regler Viden og kontrol er centraliseret Kommunikation er vertikal Mekanistiske Figur 9.2: Mekanistiske og organiske organisationer Organiske Opgaver er brede og ofte forskellige fra projekt til projekt Opgaver tilpasses situationen Teamwork Begrænset hieraki og få regler Viden og kontrol er decentraliseret Kommunikation er horisontal Kilde: Tilpasset fra Dinitzen og Jensen (2010) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

53 Konkurrenceparametre (i prioriteret rækkefølge) Efterspørgelsprofil Pris Kvalitet Leveringstid Leveringspræcision Produkttilpasning Innovation Højt volumen Lav variation Små udsving i efterspørgslen Lille usikkerhed i efterspørgslen Innovation Produkttilpasning Kvalitet Leveringspræcision Leveringstid Pris Lav volumen Høj variation Store udsving i efterspørgslen Stor usikkerhed i efterspørgslen Mekanistisk design Organisk design Figur 9.3: Strategidrivernes indflydelse på effektiv design af organisationen Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

54 Motivation: - Målsætninger - Tid til feedback - Bonusordninger og løn - Sociale arrangementer Rekruttering og fastholdelse: - HR-afdeling - Vidensdeling Omkostninger til menneskelige ressourcer Værktøjer til kundetilfredsstillelse: - Uddannelse - It-systemer (ERP, CRM m.m.) - Arbejdsgange Ledelse: - Professionaliseringsgrad - Lederkurser grader evalueringer - Medarbejderudviklingssamtaler Organisation: - Forandringsledelse - Antal ledere og medarbejdere - Planlægning og koordinering - Kontrol Figur 9.4: Omkostninger til menneskelige ressourcer Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

55 Intern servicekvalitet Det, at du gør en forskel har stor betydning for helheden Medarbejdertilfredshed Medarbejderfastholdelse Medarbejdereffektivitet Ekstern servicekvalitet Vækst i forretningsomfang og rentabilitet Kundeloyalitet Kundetilfredshed Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

56 Indkøb produktion distribution markedsføring salg Kunde Reverse logistics Affaldsstyring Omvendt distribution Genanvendelse Genbrug Ressourceminimering Figur 10.1: Reverse logistics Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

57 Lille vifte Stor vifte Produktudvikling Indkøb Produktion Levering Service Figur 11.1: It-løsningens spændvidde Kilde: Forarbejdet ud fra Harrison og van Hoek (2008) Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

58 Intranet PLM ERP CAM CRM Figur 11.2 Elementer i virksomhedens interne it-løsning Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

59 Slutbruger-service Analyser Strategisk virksomhedsanalyse Financielle analyser Driftanalyser Analyse af arbejdsstyrke Økonomi Finansiel supply chain management Regnskab og finansiel rapportering Økonomistyring God selskabsledelse HR Logistik og levering Talentstyring Fremskaffelse Leverandørsamarbejde Ledelse Inventar og lagerstyring Indgående og udgående logistik Afvikling Transportstyring SAP NetWeaver Produktudvikling og fremstilling Produktionsplanlægning Fremstilling Produktudvikling Omkostningsstyring Livscyklusdatastyring Salg og service Ordrestyring Salg og service, eftermarked Levering Globale handelsaftaler Incentiver og kommision Afgiftsoptimering Fast ejendom Produktportefølje Rejser Miljø, sundhed og sikkerhed Kvalitetsstyring Figur 11.3: Moduloversigt i SAP Kilde: SAP Danmark Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

60 Lille vifte Stor vifte 2. niveau leverandør 1. niveau leverandør fokal virksomhed 1. niveau kunde 2. niveau kunde Figur 11.4: It-viften i forsyningskæden Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

61 Ekstranet Intranet Intranet PLM ERP CAM CPFR/ECR CRM Integrationsværktøjer Figur 11.5: Elementer i virtuel integration af forsyningskæder Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

62 Fase 6 Transformation Flytning af ens fysiske butik til internettet, således at hele virksomhedens forretningsgrundlag bygger på aktiviteter på nettet Fase 5 Relation Individualisering af sit website for hver enkelt kunde, således at der skabes unikke produkter eller services for den enkelte kunde Fase 4 Transaktion Forretningstransaktion på nettet, primært ordremodtagelse og betaling Fase 3 Integration Systemintegration af webbutik til ERP ens produktkatalog, prislister, lagerbeholdning, leveringsbetingelser etc. Fase 2 Interaktion Brugeren kan abonnere på en række services eller kommunikere med udbyder via fx Fase 1 Præsentation Præsentation af sig selv og sine varer Figur 11.6: Fasemodellen for e-handel Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:19

63 Scorecard for forsyningskædens effektivitet: Forsyningskædeeffektivitet Virksomhedseffektivitet Funktionens effektivitet Individuel/ gruppeeffektivitet Figur 11.7: Målhierarki Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

64 Måleområde Kundeservice Logistikomkostninger Forsyningskæde Virksomhed Funktion Individuelt Leveringstid Leveringsfleksibilitet TCO for kunder Gennemsnitlig lagerbinding Leveringsoverholdelse Kostpris på varen Informationsgrad It-omkostninger Produktionstid Produktionsomkostninger Tid til emballering Produktudviklingsomk. Ordrebehandlingstid Transportomkostninger Nøjagtighed i registreringer Forbrugt tid ved maskine Telefonservice Tid pr. levering It-kendskab Figur 11.8: Balanced Scorecard på forsyningskædens effektivitet Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

65 Benchmarking processen kan forløbe således: Identificere og forstå de processer der skal måles Etablere et benchmarking-team Beskrive hvilke processer der skal benchmarkes Identificere benchmarking-partnere Indsamle data Analysere data og opstille præstations-gab Gennemføre forbedringer Informere om resultaterne Figur 11.9: Benchmarkingprocessen Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

66 Figur A: HC Group Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

67 Planlægningsmetoder og mål Nøjagtighed ved forudsigelse X Y Z Forbrugsværdi A B C D N Stabil efterspørgsel Dynamisk bestillingspunkt Statisk bestillingspunkt Stabil Vekslende Sporadisk Figur B: Beregninger i HC GROUP Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

68 Figur C: Cheminova Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:20

69 Figur D: Lean hos Cheminova Kilde: Rønland Optimization team Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:22

70 Figur E: Systematisering via 5S-model Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:22

71 Resultater Påvirkning af holdninger, adfærd og evner Stabiliser Trinvis ændring Forfin Tid Figur F: Øget produktion Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:22

72 Figur H: Udvalg af Haahr & Co.s produktsortiment Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:23

73 Figur I: Scancom-møbel Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:23

74 Figur J: Scancom-medarbejdere Vaerdiskabende logistik_illu.indd :21:24

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Figur 2.1 Logistisk effektivitet balancen mellem logistikomkostninger og leveringsservice. Fig. 2.2 Illustration af logistikomkostningernes tværgående retning. Fig. 2.3 Fordeling af logistikomkostninger.

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Logistik og Supply Chain Management

Logistik og Supply Chain Management KAPITEL 1 Logistik og Supply Chain Management Det klassiske problem i enhver virksomhed, der lagerfører fysiske varer, er, at det ofte er de forkerte varer, der ligger på hylderne. Enten er der for meget

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 4.1 Balancen mellem mange små indkøb og storindkøb. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 4.1 Balancen mellem mange små indkøb og storindkøb. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Balancen mellem mange små indkøb og storindkøb. Fig. 4.2 Faserne i indkøberens arbejde. Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Frikadellens flugt? Hvordan får vi mest kvalitet for pengene?

Frikadellens flugt? Hvordan får vi mest kvalitet for pengene? Frikadellens flugt? Hvordan får vi mest kvalitet for pengene? Hvordan anvender vi kalkulation optimalt i forhold til brugeroplevelser og arbejdsmiljø? Kvalitetsudvikling - som en kontinuerlig proces Kvalitetsforudsætninger

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 PORTERS VÆRDIKÆDE Læs gerne Organisation s. 20-22 M. Porter, Competitive Advantages Aktiviteter

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Produktkvalitet Fleksibilitet Leveringstid Innovation og knowhow Kommunikation Salgspris Produktudbud (sortiment) After sales-service

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, VØ A, 6. Sem. 3B

Undervisningsbeskrivelse, VØ A, 6. Sem. 3B Undervisningsbeskrivelse, VØ A, 6. Sem. 3B Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Juni 2011, 6. Sem. Herningsholm Erhvervsskole, HHX Ikast HHX Virksomhedsøkonomi A Bent Thomsen Hold HHX 3B,

Læs mere

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen ebusiness? Åbnes døren til produktivitetens himmel? - eller er det data syndflodens helvede? v/ Ebbe B. Petersen Grundlæggende definitioner ebusiness er anvendelsen af elektronisk medium til at gennemføre

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8.

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8. IT OG LOGISTIK Intern brug af it 2 Kampagnestyring 3 Oms 3,9b Butikssystem 4 Logistik 5 Distributionscentre 6 Hjemmesiden 7 JYSK TV 8 Kilde: JW Luftfoto Online salg 9 1 INTERN BRUG AF IT I JYSK har man

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Planlagt vækst. Peter Rosendahl Bjarne Sørensen Væksthus Syddanmark

Planlagt vækst. Peter Rosendahl Bjarne Sørensen Væksthus Syddanmark Planlagt vækst Peter Rosendahl Bjarne Sørensen Væksthus Syddanmark Program Indledning Væksthus Syddanmark Vækstens natur Value proposition Vedvarende vækst Styring af vækst gennem nøgletal Salgsplanlægning

Læs mere

for Key Account Management

for Key Account Management CUBEical TM Thinking for Key Account Management 18. september 2008 Henrik Andersen Thomas Ritter Copenhagen Business School Agenda 1. Udfordringer hvor det hele begyndte 2. En tur i Key Account Management

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00 Webinar ROB-EX til Visma Velkommen Vi starter kl. 10.00 ROB-EX Scheduler til Visma Business Produktions og kapacitetsplanlægning Program Hvem er hvem Hvad er ROB-EX Hvorfor bruge ROB-EX Kort om integration

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi, niveau

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller E-tailhandel E-tailhandel beskriver situationen, hvor detailhandleren sælger sine fysiske og evt. digitale varer i mindre mængder til den endelige forbruger via en Internetbutik. Hvad foregår der her?

Læs mere

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply Fuld skrue Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply 1 2 Højbjerg Maskinfabrik: Højbjerg Maskinfabrik blev grundlagt i 1945 Familieejet selskab stiftet af Arne Bundgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Management-Viden og vidensdeling

Management-Viden og vidensdeling Management-Viden og vidensdeling Fra det tekniske til det menneskelige Management - Viden MainTech 2013 Fredericia den 16.maj 2013 2 - Fredericia Terminal Vest Warehouse Soft Drink Beer Brewing SC. Organization

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

LOGISTIK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 1. udgave

LOGISTIK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 1. udgave LOGISTIK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 1. udgave 2010 Poul Erik Christiansen og Trojka / Gads Forlag A/S Omslag: Iben Kofod, GangArt, København Sats: Lymi DTP Service, Brøndby ebog: Rosendahls - BookPartnerMedia,

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Nye serviceydelser som vækstmotor DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Agenda 1. Om Falck 2. Udviklingen i markedet 3. Fokus som følge af udviklingen i markedet 4. Falck forretningen 5. Udviklingsstrategien

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Organisationsstruktur

Organisationsstruktur Hvad er organisationsstruktur? Strukturel tilgang (perspektiv) Arbejdsfordeling Ansvar og myndighed (kommandolinie) Organisatoriske niveauer) Kontrolområder Målet er bedre effektivitet Vises i Organisationsplan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Januar 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Risikoanalyse Leverandøraudits

Risikoanalyse Leverandøraudits Risikoanalyse Leverandøraudits, Side 1 af 6 Risikoanalyse Leverandøraudits Leverandørnavn: Leverandørnummer: Besøgsdato Dette formularsæt anvendes til at dokumentere, at der er foretaget risikoanalyse

Læs mere

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk.

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk. Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. ORGANISATION KNOW HOW SERVICE Lars Hansen Salg og teknisk rådgivning 7023 2919 LH@CAME-Danmark.dk Carl Haslund

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere