RoHS. S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING S8 BLYFRI PRODUKTION S13 SØGNING EFTER RoHS -STATUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RoHS. S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING S8 BLYFRI PRODUKTION S13 SØGNING EFTER RoHS -STATUS"

Transkript

1 RoHS DIN GUIDE TIL LOVGIVNINGEN, OG HVORDAN DU OVERHOLDER DEN >> NYE KOMPONENT- STATUSFLAG FOR OVERHOLDELSE AF RoHS TIL INTERNETTET S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING S8 BLYFRI PRODUKTION S13 SØGNING EFTER RoHS -STATUS DE NYESTE OPLYSNINGER KAN SES PÅ

2 RoHS INTRODUCTIE Det kommende RoHS-direktiv (2002/95/EF) har betydelige konsekvenser for elektronikindustrien. Det er vigtigt, at alle aktører i elektronikindustrien forstår deres ansvar og de konsekvenser, dette direktiv kan have for dem. I en kundeundersøgelse for nylig fandt RS ud af, at mange virksomheder ikke er klar over alle konsekvenserne af direktivet og ikke tager de nødvendige skridt til at imødegå dem. Det er vigtigt at forstå, at RoHS ikke bare er et teknisk problem i produktionen, men at det også har konsekvenser for mange andre områder i virksomheden, f.eks. kunde- og leverandørrelationer, logistik og supply chain management osv. RS vil støtte sine kunder i implementeringen af RoHS med relevante oplysninger, produkter og teknisk support. Derfor har vi som en service over for vores kunder i samarbejde med brancheeksperterne Soldtertech Global udarbejdet denne trinvise vejledning til direktivet og de krav, det stiller. Denne vejledning er en hjælp til de virksomheder, der endnu ikke er begyndt at arbejde med RoHS, således at de kan forstå de konsekvenser, det sandsynligvis får, og at der er behov for omgående handling, og til de virksomheder, som endnu ikke er nået så langt med de nødvendige ændringer, således at de kan kontrollere, at de har overvejet alle aspekter. Det er hensigten at give en oversigt over de vigtigste emner i forbindelse med direktivet. Det er ikke hensigten at give en udtømmende teknisk vejledning til blyfri produktion. Virksomhedernes særlige omstændigheder kan kræve ekspertrådgivning fra komponentleverandører og udstyrsproducenter. RS vil hermed gerne sige tak til industrieksperten Soldertech Global og til den uafhængige rådgiver Bob Willis for deres ekspertise og input til denne vejlednings indhold og de anvendte billeder. Hvad er det, RS gør? RS har gennem årene opbygget gode relationer til producenterne, og dem benytter vi os nu af for at fastslå status for de produkter, der leveres til kunderne. Til dato har vi kontaktet over 700 leverandører og gennemgår omkring individuelle produkter. Da oplysningerne vedr. RoHS er dynamiske, er internettet samlingspunktet for al viden om RoHS. Man kan holde sig ajour ved med jævne mellemrum at læse vores oplysninger på besøge VORES LØFTE TIL VORES KUNDER Vi vil bruge al vores erfaring og knowhow til at støtte vores kunder med hensyn til RoHS Jeres spørgsmål om RoHS besvares af uddannede tekniske eksperter Hurtig og pålidelig kilde til alle produkter, der overholder direktivet Klare og utvetydige oplysninger om produkternes overholdelse af direktivet, som du kan stole på, før du køber Vi skriver i klar tekst og om det, der er relevant for jer Vi holder, hvad vi lover Vi har taget os tid til at udvikle en vifte af oplysninger og tekniske løsninger, som kan imødekomme jeres behov. 2>> RoHS

3 RoHS-DIREKTIVET RoHS-DIREKTIVET (2002/95/EF) Hvad er RoHS? RoHS ("Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr") er et EU-direktiv, som begrænser anvendelsen af seks farlige stoffer i produktion af forskellige typer elektrisk og elektronisk udstyr. Det er et i en serie af miljødirektiver fra EU, og det er tæt knyttet til WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Hvilke stoffer er der begrænsninger på? Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke indeholde mere end de tilladte koncentrationer af følgende stoffer: - Bly (Pb) - Kviksølv (Hg) - Cadmium (Cd) - Hexavalent chrom (Cr(VI)) - Polybromerede biphenyler (PBB) og Polybromerede diphenylethere (PBDE) (flammehæmmere, der anvendes i visse former for plastic) Hvad er de maksimale koncentrationer? De maksimale koncentrationer er 0,1 vægtprocent af det homogene materiale for alle stoffer, med undtagelse af cadmium, hvor grænseværdien er 0,01 %. NB Disse grænseværdier gælder ikke for vægten af det færdige produkt, halvfabrikata eller en komponent. EU har udtalt, at definitionen af vægtprocent gælder et enkelt stof, der (teoretisk) kunne adskilles mekanisk fra andre stoffer (f.eks. fortinning på en blykomponent, isoleringen på et kabel osv.). En komponent vil derfor typisk indeholde en række forskellige homogene materialer. NB Batterier er ikke omfattet af RoHS. Et NiCdbatteri er derfor tilladt i færdige produkter, til trods for at der er begrænsninger på cadmium. Hvilke typer produkter er omfattet af direktivet? RoHS-direktivet tager afsæt i det tilknyttede WEEE-direktiv (affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Det finder anvendelse på 8 af de kategorier, der er specificeret i WEEE-direktivet: - Store husholdningsapparater - Små husholdningsapparater - It- og teleudstyr - Forbrugerudstyr - Belysningsudstyr (herunder elpærer og lysarmaturer til private husholdninger) - Elektrisk og elektronisk værktøj - Legetøj og fritids- og sportsudstyr - Salgsautomater RoHS gælder kun for færdigvarer i ovenstående kategorier. Det gælder ikke for stationære industrielle anlæg og værktøjer. Det gælder heller ikke for komponenter og halvfabrikata, som anvendes til at bygge det færdige produkt, eller for reparation og vedligeholdelse af eksisterende produkter. I praksis kræver ovennævnte producenter imidlertid komponenter, der overholder direktivet. Hvornår træder direktivet i kraft? Fra 1. juli 2006 skal alle nye produkter, der markedsføres i Europa, overholde direktivet, dvs. produkter, som: - importeres til EU-medlemsstaterne eller - fremstilles i EU-medlemsstaterne og sættes til salg RoHS gælder ikke for produkter, der allerede er på markedet (allerede i supply chain) i EU før denne dato. De må fortsat sælges. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<3

4 RoHS-DIREKTIVET Hvor gælder RoHS? RoHS gælder formelt set kun i EU, men pga. det europæiske markeds størrelse bliver det de facto-standarden i hele verden. Lignende lovgivning er under udvikling i en række andre lande. RoHS er et enhedsmarkedsdirektiv og skal derfor gennemføres ensartet i hele EU. Er der nogen undtagelser? Der er nævnt forskellige undtagelser i RoHSdirektivet, og EU overvejer flere ansøgninger om undtagelser. Hovedargumentet for en undtagelse er, at der ikke er et teknisk gennemførligt alternativ. Undtagelserne bliver ikke nødvendigvis permanente, og for nogles vedkommende er der fastsat en dato for, hvornår de tages op til revision. Hovedundtagelserne er: Bly - loddematerialer med højt smeltepunkt (> 85 vægtprocent bly) - keramiske komponenter - i specificerede legeringer i begrænsede koncentrationer - i glas til billedrør, elektroniske komponenter og lysstofrør Kviksølv - i forskellige typer lamper Yderligere oplysninger om de nyeste undtagelser kan fås på Hvordan håndhæves direktivet? En myndighed kan kræve bevis for, at en producent har udvist den fornødne omhu og iagttaget rimelige foranstaltninger for at overholde kravene i RoHS-direktivet og den nationale lovgivning. Overholdes direktivet ikke, kan det i sidste ende resultere i, at et produkt trækkes tilbage fra markedet. I praksis kommer producenter og importører sandsynligvis til at udgøre frontlinjen med hensyn til håndhævelse af direktivet. Mange producenter beder som led i deres compliance-programmer deres leverandører om at bekræfte, at produkterne overholder reglerne, for at sikre, at det færdige produkt også overholder reglerne. Hvordan kan jeg identificere komponenter, som overholder reglerne er der et særligt RoHS-mærke, der viser det? Medmindre komponenterne er mærket på en eller anden måde, er det normalt umuligt at skelne mellem komponenter, der holder reglerne, og komponenter, der ikke overholder reglerne. Desværre angiver direktivet ikke, hvordan man kan vise, at man overholder RoHS-direktivet, men en række producenter har introduceret deres eget "RoHS-symbol". Producenterne har iværksat forskellige tiltag med hensyn til RoHS- og komponentnummerering: - nogle producenter identificerer produkter, der overholder RoHS, med et nyt komponentnummer - nogle føjer et suffiks til det eksisterende komponentnummer (f.eks. den version af komponent nummer 1234, der overholder RoHS, bliver til 1234-G eller 1234PBF osv.) - andre har slet ingen planer om at ændre komponentnumrene Det er alt sammen med til at gøre det mere kompliceret at sørge for, at RoHS bliver overholdt. 4>> RoHS

5 RoHS-DIREKTIVET Min leverandør har fortalt mig, at produkterne er "grønne" eller "blyfri". Betyder det, at de overholder RoHS? Ikke nødvendigvis. For producenterne er der to ting, som er vigtige med hensyn til, om komponenterne overholder RoHS eller ej: - Stoffer med begrænsninger. Indeholder produktet nogen af de stoffer, der er begrænsninger på, i koncentrationer over de tilladte grænseværdier? - Temperaturtolerance. Der kræves blyfri loddematerialer, hvis man skal fremstille udstyr, der overholder RoHS. De mest almindelige blyfri loddematerialer har et smeltepunkt, der ligger betydeligt over blyholdige loddematerialer, og derfor kræver produktionsprocessen højere temperaturer. Hvis det skal være muligt, skal komponenten derfor kunne modstå de højere temperaturer. Når man taler om overholdelse af RoHS, er det vigtigt at vide helt præcis, hvad betegnelser som "grøn" og "blyfri" betyder. Det er ikke sikkert, at det betyder, at ovennævnte betingelser for stoffer med begrænsninger og temperaturtolerance er opfyldt. Nogle komponentproducenter har indført en totrinsprocedure, hvor man først fjerner de stoffer, der er begrænsninger på (og siger, at deres produkter er "blyfri" eller "grønne"), og senere opgraderer (eller verificerer) man temperaturtolerancen over for de højere temperaturer, der kræves ved blyfri lodning. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<5

6 KONSEKVENSERNE AF RoHS Hvem bliver berørt af RoHS? Reglerne i direktivet berører mange. RoHS berører ikke kun de virksomheder i supply chain, som leverer de specificerede kategorier elektronisk udstyr. Det har mere vidtrækkende konsekvenser for produktion, distribution og anvendelse af komponenter. Det kan have konsekvenser for produktionsprocesser, produktdesign, lagerstyring, kvalitetskontrol, leverandørrelationer, indkøb, kunderelationer osv. Jeg fremstiller produkter, der ikke er omfattet af RoHS. Hvorfor skal jeg interessere mig for RoHS? Mange af de komponenter, der anvendes i dag, er generiske og kan findes mange steder. Komponentproducenterne har typisk ikke planer om at fremstille forskellige udgaver af deres produkter, som enten overholder direktivet eller ikke overholder direktivet, og efterhånden fås kun den version, der overholder direktivet. Derfor bør virksomheder, der ikke ønsker at gå over til de nye komponenter, så hurtigt som muligt kontakte deres leverandører for at få oplysninger om, hvad de agter at gøre. Konsekvenserne for virksomheder, der ikke er omfattet af RoHS, kan være, at de skal sørge for, at det er muligt at foretage et sidste indkøb af komponenter, der ikke overholder direktivet, og at de er nødt til at finde nye leverandører. Hvor findes disse stoffer? Stofferne med begrænsninger findes mange forskellige steder, herunder: Stof Bly (Pb) Cadmium (Cd) Kviksølv (Hg) Hexavalent Chrom (Cr(VI)) PBB og PBDE Potentiel anvendelse Loddematerialer, termineringsbelægninger, maling (pigment eller sikkativ), Pvc (stabilisator) Pigment, PVC (stabilisator), kontakter Lysstofrør, sensorer, relæer Antikorrosionsbelægning (på zink eller aluminium), korrosionsbestandige malinger Flammehæmmere, som anvendes i plastic (PBB fremstilles ikke længere) Hvad vil mine kunders forventninger være? Hvis virksomheden leverer komponenter eller halvfabrikata, kan man blive pålagt at afgive erklæringer om, at man overholder RoHSdirektivet, til kunderne. Forespørgsler kan gå lige fra enkle spørgeskemaer, hvor man skal svare ja eller nej, til anmodninger om detaljerede beskrivelser af materialesammensætning. Hurtige og fyldestgørende svar på disse forespørgsler vil give kunderne den tryghed, de har behov for, og forhindre afbrydelser i virksomhedens aktiviteter. Kunderne kan også kræve oplysninger om overholdelse af RoHS/mærkning på følgesedler, emballage osv. 6>> RoHS

7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING SÅDAN OVERHOLDES RoHS-DIREKTIVET, OG SÅDAN VISER MAN DET Hvad skal jeg gøre for at kunne vise, at RoHS-direktivet er overholdt? RoHS-direktivet begrænser anvendelsen af de seks stoffer, men siger ikke noget om, hvordan producenterne kan overholde reglerne, og heller ikke noget om kravene til markedsovervågning. Det specificeres i den nationale lovgivning. De to hovedprincipper i direktivet er: - Produkter, der markedsføres efter 1. juli 2006, formodes at overholde RoHS. Denne selvdeklaration er i overensstemmelse med en række andre EU-direktiver (f.eks. dem, der kræver CE-mærke). Myndighederne i de enkelte medlemsstater indfører deres egen overvågning og gennemfører kontroller, hvor det er relevant. - Producenterne forventes at være i stand til at vise, at de har udvist den fornødne omhu med hensyn til at tilsikre, at deres produkter overholder RoHS. Dette princip er anvendt i anden lovgivning, men det er uklart, hvad fornøden omhu rent faktisk betyder. Kravene til fornøden omhu kan variere fra land til land og fra produkt til produkt. Der er en række potentielle metoder til at vise fornøden omhu. Det følgende kan være en hjælp til at definere en egnet metode: 1. Skal mit produkt overholde RoHS? - Hvis ja, kontaktes komponent-/materialeleverandørerne for at få erklæringer om overholdelse af RoHS (desværre er der ikke aftalt nogen standard for dem) - Identificer eventuelle ændringer i komponentnumre, og opdater indkøbssystemer - Opbevar erklæringerne om overholdelse af RoHS i en "technical file" 2. Har jeg tillid til de leverede oplysninger? - Udfør en risikoanalyse for at finde ud af, i hvor høj grad man kan have tillid til oplysningerne - Hvor sandsynligt er det, at produktet indeholder nogle af de stoffer, der er begrænsninger på? - Står der noget om overholdelse af RoHS i papirerne og/eller på produktets emballage? De nyeste oplysninger kan ses på - Har producenten eller en anden i supply chain leveret oplysninger om overholdelse af RoHS? - Har oplysninger, der tidligere har været afgivet, været pålidelige? - Indgår dette produkt i en serie/familie, som allerede overholder RoHS? 3. Ved leverandørskift gennemgås konsekvenserne med hensyn til overholdelse af RoHS 4. Er der tvivl om, hvorvidt RoHS er overholdt, bør man overveje test og/eller andre metoder til at verificere, at RoHS er overholdt - Test kan være vanskelige og bekostelige. Brug denne metode på komponenter/leverandører med høj risiko - Bed om en testrapport fra leverandøren - Overvej at udveksle oplysninger om overholdelse af RoHS med forretningspartnere 5. Vedligehold "technical files" i mindst 4 år som bevis for fornøden omhu Er der en central database med oplysninger om overholdelse af RoHS? Nej, men en række organisationer har forsøgt at oprette en. Når man modtager oplysninger om overholdelse af RoHS fra leverandørerne, skal man være omhyggelig med at kontrollere tidspunkter for ændringer og leveringstider inden for supply chain. Der kan stadig blive leveret produkter, der ikke overholder RoHS, flere måneder efter, at producenten er begyndt at fremstille den version, der overholder RoHS. Hvordan kan jeg teste, om et produkt eller en komponent overholder RoHS? Der er ikke nogen enkel og billig test for, om et produkt eller en komponent overholder RoHS. Da direktivet angiver maksimumkoncentrationer i homogene materialer, skal testningen udføres på hvert enkelt af disse materialer for sig. Det er ikke bare at knuse komponenten og analysere den. Der findes forskellige testteknikker. Den mest omkostningseffektive er nok ED-XRF (energidispersiv røntgenfluorescens). Denne metode er meget effektiv til at måle koncentrationen af bly, kviksølv og cadmium. Den kan kun påvise tilstedeværelse af chrom og bromin, og kan yderligere testning derfor være nødvendig for at fastslå, om der er hexavalent chrom, PBB eller PBDE til stede. RoHS <<7

8 BLYFRI PRODUKTION BLYFRI PRODUKTION, REPARATION OG OMARBEJDNING Hvad betyder RoHS for dem, der fremstiller og reparerer elektronisk udstyr? Det er ikke tilladt at anvende bly i loddematerialer til de fleste typer anvendelse, der er omfattet af RoHS-lovgivningen (der er nogle ganske få undtagelser). Det er nødvendigt at tage loddeteknikkerne op til revision. Nogle elektroniske komponenter kan som følge af rationaliseringer hos komponentproducenterne ikke længere fås. Det vil derfor også påvirke anvendelser, der ligger uden for RoHS' anvendelsesområde. Hvad er den nye loddelegering, og hvorfor er den anderledes? Der er foreslået og evalueret over 100 nye legeringer, men ingen kan erstatte de gamle uden modifikationer. De mest populære blyfri legeringer har et smeltepunkt, der ligger ca. 40 C højere end tin-/blyloddematerialer. De mest almindelige legeringer er baseret på tin, sølv og kobber og kaldes ofte SAC-legeringer SAC kommer af de latinske navne for tin (Sn), sølv (Ag) og kobber (Cu). De kan anvendes i mange processer, uden at det går ud over performance, og de har høj modstand mod termisk udmattelse. Der er dog andre legeringer, som påstås at have specifikke fordele. Nogle af de væsentligste forskellige mellem SAC-legeringer og tin-/blylegeringer er: - Højere smeltepunkt - Dårligere fugtning - Danner en hårdere samling - Mat udseende (kan ligne en dårlig tin- /blylodning) - Kan kræve andet/mere aktivt flusmiddel Hvorfor er der anledning til bekymring? Der skal anvendes nye legeringer til loddematerialer, og de opfører sig anderledes. Materialer og processer skal ændres. De færdige produkter skal nytestes og -kvalificeres. Der skal investeres i nyt design og sandsynligvis i nyt procesudstyr. Kontrollanter og kunder skal efteruddannes. Er der nogen alternativer til de nye loddematerialer? ECA'er (elektrisk ledende klæbemidler) er et alternativ, men anvendes i øjeblikket kun i nicheproduktioner. Begrænsningerne for bly gælder altså kun loddematerialer? Nej, de gælder også belægninger på PCB'er og elektroniske komponenter. Er det dyrere? Legeringerne indeholder dyrere metaller. Det er derfor vigtigt at optimere loddeprocessen for at reducere omarbejdning og spild. SAC-legeringer har 12,5 % mere volumen for samme vægt, så en rulle loddematerialer vil være 12,5 % længere. 8>> RoHS

9 BLYFRI PRODUKTION Vil et smeltepunkt, der ligger 40 C højere, betyde højere loddetemperaturer? Generelt ja, eller også længere loddetider. Hvordan vil det påvirke mine rå printplader? Højere produktionstemperaturer kan delaminere kortene, få dem til at slå sig eller resultere i manglende forbindelser på pletterede flerlagsprintkort. Tal med leverandøren, og evaluer alternativerne. Hvis man anvender HASL-PCB'er (hot air solder levelled), er det nu, man skal evaluere nye blyfrie overfladebehandlinger som tin, guld over nikkel, sølv og OSP. Disse overfladebehandlinger giver også fladere loddepunkter, hvilket forbedrer defektniveauerne på reflowsamlinger. Blyfri HASL fås også. Hvad med min komponentforsyning? Komponenterne skal både overholde RoHS og være kompatible med den blyfri proces. Der har været mangel på den type komponenter, men det problem er hurtigt ved at blive afhjulpet. Igen er det vigtigt at tale med leverandørerne. De højere procestemperaturer, der anvendes i forbindelse med blyfri loddematerialer, kan beskadige komponenter, som ikke er beregnet til disse temperaturer. Hvad er konsekvenserne for håndlodning, når man anvender blyfri loddematerialer? Loddekolbens spids nedbrydes hurtigere. Følg producentens vejledning i udskiftning af spidsen (der fås nu spidser, der er beregnet specifikt til blyfri lodning). Reparation og omarbejde kræver dygtige operatører, hvis man vil undgå at beskadige den samlede PCB. Overvej at efteruddanne operatørerne, og vær opmærksom på, at ældre loddekobler måske ikke har tilstrækkelig god temperaturstyring, for at undgå at beskadige komponenter og printplader. IPC610D-loddestandarden inkorporerer nu anvendelse af blyfri loddematerialer. Skal jeg have udsugning? Det er en udbredt misforståelse, at de blyfri loddematerialer er sikrere at anvende end tin/bly. Det er flusmidlet, der udvikler de skadelige dampe. Hvis der ikke anvendes udsugning i øjeblikket, bør man gennemføre en risikovurdering. Det første, alle vil lægge mærke til, er, at lodningen tilsyneladende går langsommere, og at lodningerne ser matte ud. Det er meget vigtigt at forstå, at blyfri lodninger ser anderledes ud, således at man undgår unødvendig omarbejdning af acceptable lodninger. Er bølgelodning stadig mulig i den maskine, jeg har? Det afhænger af udstyrsproducenten. Spørg dem. Hvis man bare skifter loddemateriale og ikke spørger udstyrsproducenten, kan det nye loddemateriale forårsage lækage i badet. Man bør også analysere badets indhold mere regelmæssigt. Det er almindeligt at øge forvarmetemperaturen og øge loddetemperaturen en anelse, når der anvendes nye legeringer. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<9

10 BLYFRI PRODUKTION Nye bølgelodningsmaskiner har en række modifikationer indbygget, så de er egnet til blyfri lodning. Hvor meget varmere skal min reflowovn indstilles? Selvom loddematerialerne har et smeltepunkt, der ligger 40 C højere, behøver reflowtemperaturerne typisk kun at være 20 C højere. Driftsvinduet på maskinen reduceres. Eksperimentér, og søg rådgivning om, hvorvidt der er behov for en ny maskine. Skal jeg bruge kvælstof i min bølgelodningsmaskine og reflowovn? Kvælstof udvider procesvinduet, mindsker oxyderingen, sænker drossingniveauerne, forbedrer lodbarheden og reducerer loddetemperaturerne. Det er ikke obligatorisk, men det bør overvejes. Hvem har loddet med blyfri loddematerialer længst? Blyfri loddematerialer har været anvendt i mere end 20 år i særlige anvendelser. Nogle japanske forbrugerprodukter har anvendt blyfri loddematerialer i de senere år, og mange af produkterne i vores hjem er allerede blyfri. Kan jeg købe blyholdige loddematerialer efter 1. juli 2006? Ja, producenterne bliver ved med at levere blyholdige loddematerialer til kunder, der har behov for det (f.eks. reparation og omarbejde, medicinske instrumenter osv.). Kan jeg bruge "blyfri" komponenter med tin-/blyloddematerialer? Ja, det er muligt at lave en god lodning. I overgangsperioden frem mod overholdelse af RoHS-direktivet bliver det normalt, at begge komponenttyper anvendes på en PCB. Det vigtige her er ikke at indføre blyfri lodning, før alle komponenter overholder direktivet. Ellers er der risiko for skader. Hvilke andre problemer kan der være? Der nævnes forskellige andre problemer i forbindelse med blyfri produktion, herunder: - Tin whiskers. Det er meget tynde hårlignende krystaller af tin, som er set vokse på belægninger af rent tin. De vil normalt ikke være noget problem, men hvis de brækkes af, kan de forårsage kortslutning på komponenter med lille deling. Komponentproducenterne mener, at de nyeste produktionsprocesser har reduceret dette problem betydeligt. 10>> RoHS

11 BLYFRI PRODUKTION UDSTYRSKATEGORIER - Tomb-stoning. Dette fænomen opstår, når en komponent placeres over punkter med <loddemateriale ved forskellige temperaturer. Når loddematerialet størkner, bevirker forskellen i overfladespænding, at komponenten trækkes til siden eller opad og væk fra et af punkterne. I ekstreme tilfælde er der ikke længere kontakt med loddematerialet, og komponenten kan se ud, som om den står op som en gravsten (heraf navnet "tomb-stoning"). Dette fænomen opstår i forbindelse med tin-/blylodning, men er mere almindeligt med blyfri lodning. - Popcorning. Mange komponenter har et naturligt fugtindhold. Når de opvarmes hurtigt, bliver fugten til damp. Hvis den ikke kan slippe ud tilstrækkeligt hurtigt, kan trykket beskadige komponenten (popper ud af formen). Store husholdningsapparater Store kølemøbler Køleskabe og fryseudstyr Andre store apparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer Vaskemaskiner Tørretumblere Opvaskemaskiner Kogeapparater Elkomfurer Elkogeplader Mikrobølgeovne Andre store apparater til madlavning eller anden behandling af fødevarer Elektrisk varmeapparatur og elradiatorer Andre store apparater til opvarmning af lokaler, senge og siddemøbler Elventilatorer og klimaanlæg Andet blæser-, udsugnings- og klimaudstyr Små husholdningsapparater Støvsugere Tæppefejemaskiner Andre rengøringsapparater Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning af tekstiler Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning Brødristere Frituregryder Kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker Elektriske knive Hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje Ure, armbåndsure og udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid Vægte De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<11

12 UDSTYRSKATEGORIER It- og teleudstyr Centraliseret databehandling: - Mainframes - Minicomputere - Printere Pc'er mv.: - Pc'er (herunder CPU, mus, skærm og tastatur) - Bærbare (laptop) computere (herunder CPU, mus, skærm og tastatur) - Note-book- og note-pad-computere Printer Kopieringsudstyr Elektriske og elektroniske skrivemaskiner Lommeregnere og bordregnemaskiner og andre produkter og andet udstyr til elektronisk indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information Brugerterminaler og -systemer Telefaxapparater Telexapparater Telefoner, mønttelefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden information ved hjælp af telekommunikation Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) Boremaskiner Save Symaskiner Udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, boring, hulning, stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden håndtering af flydende eller luftformige stoffer med andre midler Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter Belysningsudstyr (herunder elpærer og lysarmaturer til private husholdninger) Lysarmaturer til lysstofrør Lysstofrør Kompakt-lysstoflamper Udladningslamper, herunder tryknatriumlamper og halogenlamper Lavtryksnatriumlamper Anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys med undtagelse af glødelamper Forbrugerudstyr Radioapparater Tv-apparater Videokameraer Videobåndoptagere Hi-fi-båndoptagere Forstærkere Musikinstrumenter og andre produkter eller andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation Legetøj og fritids- og sportsudstyr Elektriske tog og racerbaner Håndholdte spillekonsoller Videospil Computere til cykling, dykning, løb, roning osv. Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter Møntautomater Salgsautomater Salgsautomater til varme drikke Salgsautomater til varme eller kolde flasker eller dåser Salgsautomater til faste produkter Pengeautomater Alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter 12>> RoHS

13 SØGNING EFTER RoHS-STATUS RS ønsker at hjælpe dig med at forstå og overholde RoHS direktivet. Derfor har vores hjemmeside nu fået en ny funktionalitet. Komponenter, som overholder RoHS, er markeret med dette symbol. Der er ekstra funktionalitet, idet websitet også viser de produkter, der ikke overholder RoHS, og som er undtaget fra det, for at undgå forvirring med hensyn til produkternes RoHS-status. Det nye websted vil vise følgende ikoner: RoHS OVERHOLDES Dette flag vises kun, når producenten har bekræftet, at RoHS overholdes, og vi er sikre på, at vores lager overholder RoHS. RoHS OVERHOLDES IKKE Denne status anvendes kun, når producenten har oplyst, at det pågældende produkt ikke i øjeblikket overholder RoHS og ikke vil komme til at overholde RoHS på et senere tidspunkt. RoHS UNDTAGET Denne status vises kun, når producenten har oplyst, at dennes komponent ikke er beregnet til brug i et produkt, der er omfattet af RoHS. Er der ikke noget flag, er produktets status endnu ikke bekræftet med leverandøren, og produktet får kun et flag, når det opfylder et af de tre kriterier, som er beskrevet ovenfor. Søgning på RoHS-status kan anvendes på forskellige niveauer af websitet, således at søgningen bliver så nem som muligt. 1. Oplysninger om RoHS-status findes på produktniveau. RoHS-statusflaget er vist på fremtrædende plads ved siden af komponentnummeret og beskrivelsen for at undgå tvetydighed og forvirring. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<13

14 SØGNING EFTER RoHS-STATUS 2. Oplysningerne om RoHS-status findes også på modulniveau. Hvis du søger efter resistorer som i nedenstående eksempel, vises det flag, som angiver, at RoHS-overholdes, igen på fremtrædende plads ved siden af delnumrene for at vise produktets status på en nem og overskuelig måde. 3. Bestillingsformularen viser også produkternes RoHS-status, således at du kan registrere RoHS-status for de produkter, der bestilles fra RS, og dermed sørge for effektive kvalitetsstandarder og revisionsruter. 14>> RoHS

15 SØGNING EFTER RoHS-STATUS 4. Som en hjælp til administration af materialelister giver styklisten også oplysninger om RoHS-status. 5. RoHS-status vises også i søgeresultaterne. Der er også oprettet en dedikeret RoHS-sektion som fortæller om al den nyeste lovgivning, opdateringer fra førende industrieksperter og casestudier. Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte os og tale med en af over 60 eksperter. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<15

16 YDERLIGERE OPLYSNINGER RS' websted opdateres løbende med nye oplysninger, efterhånden som de bliver tilgængelige. Du kan holde dig ajour ved at besøge Du kan også ringe til vores tekniske support på telefon Weblinks til brancheførende organisationer, som kan levere yderligere oplysninger, er anført nedenfor: Soldertec Soldertec Global European Lead Free network ERA Technology Ltd Bob Willis SMART Group AFDEC National Physical Laboratory Dansk Standard Miljøstyrelsen Elektronikpanelet RS Components Limited Published by: RS Components Limited. Registered office: Birchington Road, Weldon, Corby, Northamptonshire NN17 9RS. Registered No RS Components Ltd and 'Do great things' are trademarks of RS Components Limited. An Electrocomponents Company.

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr 6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 10, stk.

Læs mere

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.:

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.: Affaldstype: Elektrisk elektronisk udstyr. Affaldsfraktion: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission måling af

Læs mere

Dit EE-affald* er dit ansvar

Dit EE-affald* er dit ansvar Dit EE-affald* er dit ansvar *Affald af elektrisk og elektronisk udstyr Dit EE-affald er dit ansvar Det er ikke en aprilsnar. Hvis du er producent eller importør af elektrisk eller elektronisk udstyr,

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2,

Læs mere

A7-0229/89. Begrundelse

A7-0229/89. Begrundelse 26.1.2011 A7-0229/89 89 Artikel 3 litra b b) "affald af elektrisk og elektronisk udstyr" eller "WEEE": elektrisk eller elektronisk udstyr, der i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/xx/EF om

Læs mere

Lodning. Dette er tin i stand til. Blyet er ansvarlig for den mekaniske stabilitet i forbindelsen, og for at man kan få loddetin til at flyde.

Lodning. Dette er tin i stand til. Blyet er ansvarlig for den mekaniske stabilitet i forbindelsen, og for at man kan få loddetin til at flyde. Tin har været kendt i mere end 4000 år. under 450 Grader kaldes blødlod, over 450 hårdlod. Loddetin til tagrender og elektronik er en legering af bly og tin. Loddetin klæber ikke til overfladerne, der

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. november 2004 Til underretning for

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0229/96. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0229/96. Ændringsforslag 26.1.2011 A7-0229/96 Ændringsforslag 96 for PPE-Gruppen Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen Michail Tremopoulos for Verts/ALE-Gruppen Julie Girling for ECR-Gruppen Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen Betænkning

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

11304/2/01 REV 2 KSH/fh DG I DA

11304/2/01 REV 2 KSH/fh DG I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2001 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2000/0158 (COD) 11304/2/01 REV 2 ENV 408 CODEC 798 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (11356/1/2001 C5-0637/2001 2000/0159(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (11356/1/2001 C5-0637/2001 2000/0159(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 1. marts 2002 PE 314.333/5-24 ÆNDRINGSFORSLAG 5-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 314.333) Karl-Heinz

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 18.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Grundlæggende. Reworkteknik

Grundlæggende. Reworkteknik Grundlæggende Reworkteknik Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - anvende styklister og placeringstegninger - udføre grundlæggende

Læs mere

(Anvendelse af visse farlige stoffer)

(Anvendelse af visse farlige stoffer) BEK nr 822 af 26/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-754-00081 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Introduktion til montering og lodning af komponenter

Introduktion til montering og lodning af komponenter Introduktion til montering og lodning af komponenter René Gadkjær DTU Elektro 22 01 2016 Loddekolben og det tilhørende værktøj. Hovedformålet med at lodde komponenter sammen, er at sammenføje 2 materialer

Læs mere

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 158 O Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljøministeriet ksk/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet, EU-K GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D040865/02 - Bilag.

Hermed følger til delegationerne dokument - D040865/02 - Bilag. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. januar 2016 (OR. en) 5120/16 ADD 1 ENV 2 ENT 1 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 6. januar 2016 til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) Oktober 2016

WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) Oktober 2016 WEEE2 vejledende notat: Oktober 2016 Indhold 1 Formål... 2 2 under WEEE2 og WEEE2 definitionen af... 2 3 Fortolkning af betingelserne for anvendelse af... 3 4 Beslutningsdiagram... 5 5 European WEEE Registers

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EF L 37/19 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EF af 27. januar2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Titel: Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Redaktion: Mette Stensbek Christensen (EPINION)

Læs mere

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED?

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? WEBCRM, SEPTEMBER 2017 Indholdsfortegnelse Overblik 3 Hvad indebærer GDPR? 4 Hvorfor er GDPR så vigtigt for alle virksomheder? 7 Hvordan skal

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) 11721/17 ADD 1 ENV 715 ENT 181 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D052035/02 Annex 1 Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign), der

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner elektronikaffald I dette kapitel gennemgås trin for trin hvordan en række udvalgte elektroniktyper adskilles. Der er

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010 Fra den 7. januar 2010 er der nye grænser for apparaters elforbrug, når de er slukkede eller på standby. Kravene

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Kontorchef Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Kemikalier REACH Affaldslovgivning Anden lovgivning De gode eksempler og de dårlige Hindringer?

Læs mere

(Ændring af bilag 4) Kommissionens delegerede direktiv 2015/574/EU af 30. januar 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 94, side 6.

(Ændring af bilag 4) Kommissionens delegerede direktiv 2015/574/EU af 30. januar 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 94, side 6. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer 1 (Ændring

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

SENSORSTYRET VANDER MOD DYR

SENSORSTYRET VANDER MOD DYR MODEL 66428 SENSORSTYRET VANDER MOD DYR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2008 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

(Ændring af bilag 3 og 4)

(Ændring af bilag 3 og 4) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer 1 (Ændring

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

M e t a l l i - S c a n d i n a v i a

M e t a l l i - S c a n d i n a v i a M e t a l l i - S c a n d i n a v i a @ Copyright, Metalli as - Danmark, 2010. MATERIALE SIKKERHEDS DATA BLADE ( M S D B ) M e t a l l i - S c a n d i n a v i a e FILE: F:\DATABLAD\MSDB1-3 INDEX OG REVISIONSSTATUS

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 407 Offentligt Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007 Miljøministeriet pgr/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Indhold: Resumé.......................... 1 Hvad er kravene?..................

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Sølvlegerede speciallod

Sølvlegerede speciallod Juni 15 (MSDB) : Sølvlegerede speciallod Metalli as (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Side 1 af 5 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLVSLAGLOD (METALLI-SERIEN) JUNI 15 1-2

Læs mere

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere Nye standarder Nye standarder Og forlængelse af DS/EN 954-1 EN 1050 EN ISO 14121-1 Risikovurdering EN 775 EN ISO 10218-1 Robotter EN 418 EN ISO 13850 Nødstop EN 294/EN 811 EN ISO 13857 EN 954-1 EN ISO

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker Hvad er et varemærke? Et varemærke er et ord, et symbol, en sætning eller en kombination af ord, symboler eller sætninger, der identificerer og adskiller

Læs mere