RoHS. S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING S8 BLYFRI PRODUKTION S13 SØGNING EFTER RoHS -STATUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RoHS. S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING S8 BLYFRI PRODUKTION S13 SØGNING EFTER RoHS -STATUS"

Transkript

1 RoHS DIN GUIDE TIL LOVGIVNINGEN, OG HVORDAN DU OVERHOLDER DEN >> NYE KOMPONENT- STATUSFLAG FOR OVERHOLDELSE AF RoHS TIL INTERNETTET S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING S8 BLYFRI PRODUKTION S13 SØGNING EFTER RoHS -STATUS DE NYESTE OPLYSNINGER KAN SES PÅ

2 RoHS INTRODUCTIE Det kommende RoHS-direktiv (2002/95/EF) har betydelige konsekvenser for elektronikindustrien. Det er vigtigt, at alle aktører i elektronikindustrien forstår deres ansvar og de konsekvenser, dette direktiv kan have for dem. I en kundeundersøgelse for nylig fandt RS ud af, at mange virksomheder ikke er klar over alle konsekvenserne af direktivet og ikke tager de nødvendige skridt til at imødegå dem. Det er vigtigt at forstå, at RoHS ikke bare er et teknisk problem i produktionen, men at det også har konsekvenser for mange andre områder i virksomheden, f.eks. kunde- og leverandørrelationer, logistik og supply chain management osv. RS vil støtte sine kunder i implementeringen af RoHS med relevante oplysninger, produkter og teknisk support. Derfor har vi som en service over for vores kunder i samarbejde med brancheeksperterne Soldtertech Global udarbejdet denne trinvise vejledning til direktivet og de krav, det stiller. Denne vejledning er en hjælp til de virksomheder, der endnu ikke er begyndt at arbejde med RoHS, således at de kan forstå de konsekvenser, det sandsynligvis får, og at der er behov for omgående handling, og til de virksomheder, som endnu ikke er nået så langt med de nødvendige ændringer, således at de kan kontrollere, at de har overvejet alle aspekter. Det er hensigten at give en oversigt over de vigtigste emner i forbindelse med direktivet. Det er ikke hensigten at give en udtømmende teknisk vejledning til blyfri produktion. Virksomhedernes særlige omstændigheder kan kræve ekspertrådgivning fra komponentleverandører og udstyrsproducenter. RS vil hermed gerne sige tak til industrieksperten Soldertech Global og til den uafhængige rådgiver Bob Willis for deres ekspertise og input til denne vejlednings indhold og de anvendte billeder. Hvad er det, RS gør? RS har gennem årene opbygget gode relationer til producenterne, og dem benytter vi os nu af for at fastslå status for de produkter, der leveres til kunderne. Til dato har vi kontaktet over 700 leverandører og gennemgår omkring individuelle produkter. Da oplysningerne vedr. RoHS er dynamiske, er internettet samlingspunktet for al viden om RoHS. Man kan holde sig ajour ved med jævne mellemrum at læse vores oplysninger på besøge VORES LØFTE TIL VORES KUNDER Vi vil bruge al vores erfaring og knowhow til at støtte vores kunder med hensyn til RoHS Jeres spørgsmål om RoHS besvares af uddannede tekniske eksperter Hurtig og pålidelig kilde til alle produkter, der overholder direktivet Klare og utvetydige oplysninger om produkternes overholdelse af direktivet, som du kan stole på, før du køber Vi skriver i klar tekst og om det, der er relevant for jer Vi holder, hvad vi lover Vi har taget os tid til at udvikle en vifte af oplysninger og tekniske løsninger, som kan imødekomme jeres behov. 2>> RoHS

3 RoHS-DIREKTIVET RoHS-DIREKTIVET (2002/95/EF) Hvad er RoHS? RoHS ("Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr") er et EU-direktiv, som begrænser anvendelsen af seks farlige stoffer i produktion af forskellige typer elektrisk og elektronisk udstyr. Det er et i en serie af miljødirektiver fra EU, og det er tæt knyttet til WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Hvilke stoffer er der begrænsninger på? Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke indeholde mere end de tilladte koncentrationer af følgende stoffer: - Bly (Pb) - Kviksølv (Hg) - Cadmium (Cd) - Hexavalent chrom (Cr(VI)) - Polybromerede biphenyler (PBB) og Polybromerede diphenylethere (PBDE) (flammehæmmere, der anvendes i visse former for plastic) Hvad er de maksimale koncentrationer? De maksimale koncentrationer er 0,1 vægtprocent af det homogene materiale for alle stoffer, med undtagelse af cadmium, hvor grænseværdien er 0,01 %. NB Disse grænseværdier gælder ikke for vægten af det færdige produkt, halvfabrikata eller en komponent. EU har udtalt, at definitionen af vægtprocent gælder et enkelt stof, der (teoretisk) kunne adskilles mekanisk fra andre stoffer (f.eks. fortinning på en blykomponent, isoleringen på et kabel osv.). En komponent vil derfor typisk indeholde en række forskellige homogene materialer. NB Batterier er ikke omfattet af RoHS. Et NiCdbatteri er derfor tilladt i færdige produkter, til trods for at der er begrænsninger på cadmium. Hvilke typer produkter er omfattet af direktivet? RoHS-direktivet tager afsæt i det tilknyttede WEEE-direktiv (affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Det finder anvendelse på 8 af de kategorier, der er specificeret i WEEE-direktivet: - Store husholdningsapparater - Små husholdningsapparater - It- og teleudstyr - Forbrugerudstyr - Belysningsudstyr (herunder elpærer og lysarmaturer til private husholdninger) - Elektrisk og elektronisk værktøj - Legetøj og fritids- og sportsudstyr - Salgsautomater RoHS gælder kun for færdigvarer i ovenstående kategorier. Det gælder ikke for stationære industrielle anlæg og værktøjer. Det gælder heller ikke for komponenter og halvfabrikata, som anvendes til at bygge det færdige produkt, eller for reparation og vedligeholdelse af eksisterende produkter. I praksis kræver ovennævnte producenter imidlertid komponenter, der overholder direktivet. Hvornår træder direktivet i kraft? Fra 1. juli 2006 skal alle nye produkter, der markedsføres i Europa, overholde direktivet, dvs. produkter, som: - importeres til EU-medlemsstaterne eller - fremstilles i EU-medlemsstaterne og sættes til salg RoHS gælder ikke for produkter, der allerede er på markedet (allerede i supply chain) i EU før denne dato. De må fortsat sælges. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<3

4 RoHS-DIREKTIVET Hvor gælder RoHS? RoHS gælder formelt set kun i EU, men pga. det europæiske markeds størrelse bliver det de facto-standarden i hele verden. Lignende lovgivning er under udvikling i en række andre lande. RoHS er et enhedsmarkedsdirektiv og skal derfor gennemføres ensartet i hele EU. Er der nogen undtagelser? Der er nævnt forskellige undtagelser i RoHSdirektivet, og EU overvejer flere ansøgninger om undtagelser. Hovedargumentet for en undtagelse er, at der ikke er et teknisk gennemførligt alternativ. Undtagelserne bliver ikke nødvendigvis permanente, og for nogles vedkommende er der fastsat en dato for, hvornår de tages op til revision. Hovedundtagelserne er: Bly - loddematerialer med højt smeltepunkt (> 85 vægtprocent bly) - keramiske komponenter - i specificerede legeringer i begrænsede koncentrationer - i glas til billedrør, elektroniske komponenter og lysstofrør Kviksølv - i forskellige typer lamper Yderligere oplysninger om de nyeste undtagelser kan fås på Hvordan håndhæves direktivet? En myndighed kan kræve bevis for, at en producent har udvist den fornødne omhu og iagttaget rimelige foranstaltninger for at overholde kravene i RoHS-direktivet og den nationale lovgivning. Overholdes direktivet ikke, kan det i sidste ende resultere i, at et produkt trækkes tilbage fra markedet. I praksis kommer producenter og importører sandsynligvis til at udgøre frontlinjen med hensyn til håndhævelse af direktivet. Mange producenter beder som led i deres compliance-programmer deres leverandører om at bekræfte, at produkterne overholder reglerne, for at sikre, at det færdige produkt også overholder reglerne. Hvordan kan jeg identificere komponenter, som overholder reglerne er der et særligt RoHS-mærke, der viser det? Medmindre komponenterne er mærket på en eller anden måde, er det normalt umuligt at skelne mellem komponenter, der holder reglerne, og komponenter, der ikke overholder reglerne. Desværre angiver direktivet ikke, hvordan man kan vise, at man overholder RoHS-direktivet, men en række producenter har introduceret deres eget "RoHS-symbol". Producenterne har iværksat forskellige tiltag med hensyn til RoHS- og komponentnummerering: - nogle producenter identificerer produkter, der overholder RoHS, med et nyt komponentnummer - nogle føjer et suffiks til det eksisterende komponentnummer (f.eks. den version af komponent nummer 1234, der overholder RoHS, bliver til 1234-G eller 1234PBF osv.) - andre har slet ingen planer om at ændre komponentnumrene Det er alt sammen med til at gøre det mere kompliceret at sørge for, at RoHS bliver overholdt. 4>> RoHS

5 RoHS-DIREKTIVET Min leverandør har fortalt mig, at produkterne er "grønne" eller "blyfri". Betyder det, at de overholder RoHS? Ikke nødvendigvis. For producenterne er der to ting, som er vigtige med hensyn til, om komponenterne overholder RoHS eller ej: - Stoffer med begrænsninger. Indeholder produktet nogen af de stoffer, der er begrænsninger på, i koncentrationer over de tilladte grænseværdier? - Temperaturtolerance. Der kræves blyfri loddematerialer, hvis man skal fremstille udstyr, der overholder RoHS. De mest almindelige blyfri loddematerialer har et smeltepunkt, der ligger betydeligt over blyholdige loddematerialer, og derfor kræver produktionsprocessen højere temperaturer. Hvis det skal være muligt, skal komponenten derfor kunne modstå de højere temperaturer. Når man taler om overholdelse af RoHS, er det vigtigt at vide helt præcis, hvad betegnelser som "grøn" og "blyfri" betyder. Det er ikke sikkert, at det betyder, at ovennævnte betingelser for stoffer med begrænsninger og temperaturtolerance er opfyldt. Nogle komponentproducenter har indført en totrinsprocedure, hvor man først fjerner de stoffer, der er begrænsninger på (og siger, at deres produkter er "blyfri" eller "grønne"), og senere opgraderer (eller verificerer) man temperaturtolerancen over for de højere temperaturer, der kræves ved blyfri lodning. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<5

6 KONSEKVENSERNE AF RoHS Hvem bliver berørt af RoHS? Reglerne i direktivet berører mange. RoHS berører ikke kun de virksomheder i supply chain, som leverer de specificerede kategorier elektronisk udstyr. Det har mere vidtrækkende konsekvenser for produktion, distribution og anvendelse af komponenter. Det kan have konsekvenser for produktionsprocesser, produktdesign, lagerstyring, kvalitetskontrol, leverandørrelationer, indkøb, kunderelationer osv. Jeg fremstiller produkter, der ikke er omfattet af RoHS. Hvorfor skal jeg interessere mig for RoHS? Mange af de komponenter, der anvendes i dag, er generiske og kan findes mange steder. Komponentproducenterne har typisk ikke planer om at fremstille forskellige udgaver af deres produkter, som enten overholder direktivet eller ikke overholder direktivet, og efterhånden fås kun den version, der overholder direktivet. Derfor bør virksomheder, der ikke ønsker at gå over til de nye komponenter, så hurtigt som muligt kontakte deres leverandører for at få oplysninger om, hvad de agter at gøre. Konsekvenserne for virksomheder, der ikke er omfattet af RoHS, kan være, at de skal sørge for, at det er muligt at foretage et sidste indkøb af komponenter, der ikke overholder direktivet, og at de er nødt til at finde nye leverandører. Hvor findes disse stoffer? Stofferne med begrænsninger findes mange forskellige steder, herunder: Stof Bly (Pb) Cadmium (Cd) Kviksølv (Hg) Hexavalent Chrom (Cr(VI)) PBB og PBDE Potentiel anvendelse Loddematerialer, termineringsbelægninger, maling (pigment eller sikkativ), Pvc (stabilisator) Pigment, PVC (stabilisator), kontakter Lysstofrør, sensorer, relæer Antikorrosionsbelægning (på zink eller aluminium), korrosionsbestandige malinger Flammehæmmere, som anvendes i plastic (PBB fremstilles ikke længere) Hvad vil mine kunders forventninger være? Hvis virksomheden leverer komponenter eller halvfabrikata, kan man blive pålagt at afgive erklæringer om, at man overholder RoHSdirektivet, til kunderne. Forespørgsler kan gå lige fra enkle spørgeskemaer, hvor man skal svare ja eller nej, til anmodninger om detaljerede beskrivelser af materialesammensætning. Hurtige og fyldestgørende svar på disse forespørgsler vil give kunderne den tryghed, de har behov for, og forhindre afbrydelser i virksomhedens aktiviteter. Kunderne kan også kræve oplysninger om overholdelse af RoHS/mærkning på følgesedler, emballage osv. 6>> RoHS

7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING SÅDAN OVERHOLDES RoHS-DIREKTIVET, OG SÅDAN VISER MAN DET Hvad skal jeg gøre for at kunne vise, at RoHS-direktivet er overholdt? RoHS-direktivet begrænser anvendelsen af de seks stoffer, men siger ikke noget om, hvordan producenterne kan overholde reglerne, og heller ikke noget om kravene til markedsovervågning. Det specificeres i den nationale lovgivning. De to hovedprincipper i direktivet er: - Produkter, der markedsføres efter 1. juli 2006, formodes at overholde RoHS. Denne selvdeklaration er i overensstemmelse med en række andre EU-direktiver (f.eks. dem, der kræver CE-mærke). Myndighederne i de enkelte medlemsstater indfører deres egen overvågning og gennemfører kontroller, hvor det er relevant. - Producenterne forventes at være i stand til at vise, at de har udvist den fornødne omhu med hensyn til at tilsikre, at deres produkter overholder RoHS. Dette princip er anvendt i anden lovgivning, men det er uklart, hvad fornøden omhu rent faktisk betyder. Kravene til fornøden omhu kan variere fra land til land og fra produkt til produkt. Der er en række potentielle metoder til at vise fornøden omhu. Det følgende kan være en hjælp til at definere en egnet metode: 1. Skal mit produkt overholde RoHS? - Hvis ja, kontaktes komponent-/materialeleverandørerne for at få erklæringer om overholdelse af RoHS (desværre er der ikke aftalt nogen standard for dem) - Identificer eventuelle ændringer i komponentnumre, og opdater indkøbssystemer - Opbevar erklæringerne om overholdelse af RoHS i en "technical file" 2. Har jeg tillid til de leverede oplysninger? - Udfør en risikoanalyse for at finde ud af, i hvor høj grad man kan have tillid til oplysningerne - Hvor sandsynligt er det, at produktet indeholder nogle af de stoffer, der er begrænsninger på? - Står der noget om overholdelse af RoHS i papirerne og/eller på produktets emballage? De nyeste oplysninger kan ses på - Har producenten eller en anden i supply chain leveret oplysninger om overholdelse af RoHS? - Har oplysninger, der tidligere har været afgivet, været pålidelige? - Indgår dette produkt i en serie/familie, som allerede overholder RoHS? 3. Ved leverandørskift gennemgås konsekvenserne med hensyn til overholdelse af RoHS 4. Er der tvivl om, hvorvidt RoHS er overholdt, bør man overveje test og/eller andre metoder til at verificere, at RoHS er overholdt - Test kan være vanskelige og bekostelige. Brug denne metode på komponenter/leverandører med høj risiko - Bed om en testrapport fra leverandøren - Overvej at udveksle oplysninger om overholdelse af RoHS med forretningspartnere 5. Vedligehold "technical files" i mindst 4 år som bevis for fornøden omhu Er der en central database med oplysninger om overholdelse af RoHS? Nej, men en række organisationer har forsøgt at oprette en. Når man modtager oplysninger om overholdelse af RoHS fra leverandørerne, skal man være omhyggelig med at kontrollere tidspunkter for ændringer og leveringstider inden for supply chain. Der kan stadig blive leveret produkter, der ikke overholder RoHS, flere måneder efter, at producenten er begyndt at fremstille den version, der overholder RoHS. Hvordan kan jeg teste, om et produkt eller en komponent overholder RoHS? Der er ikke nogen enkel og billig test for, om et produkt eller en komponent overholder RoHS. Da direktivet angiver maksimumkoncentrationer i homogene materialer, skal testningen udføres på hvert enkelt af disse materialer for sig. Det er ikke bare at knuse komponenten og analysere den. Der findes forskellige testteknikker. Den mest omkostningseffektive er nok ED-XRF (energidispersiv røntgenfluorescens). Denne metode er meget effektiv til at måle koncentrationen af bly, kviksølv og cadmium. Den kan kun påvise tilstedeværelse af chrom og bromin, og kan yderligere testning derfor være nødvendig for at fastslå, om der er hexavalent chrom, PBB eller PBDE til stede. RoHS <<7

8 BLYFRI PRODUKTION BLYFRI PRODUKTION, REPARATION OG OMARBEJDNING Hvad betyder RoHS for dem, der fremstiller og reparerer elektronisk udstyr? Det er ikke tilladt at anvende bly i loddematerialer til de fleste typer anvendelse, der er omfattet af RoHS-lovgivningen (der er nogle ganske få undtagelser). Det er nødvendigt at tage loddeteknikkerne op til revision. Nogle elektroniske komponenter kan som følge af rationaliseringer hos komponentproducenterne ikke længere fås. Det vil derfor også påvirke anvendelser, der ligger uden for RoHS' anvendelsesområde. Hvad er den nye loddelegering, og hvorfor er den anderledes? Der er foreslået og evalueret over 100 nye legeringer, men ingen kan erstatte de gamle uden modifikationer. De mest populære blyfri legeringer har et smeltepunkt, der ligger ca. 40 C højere end tin-/blyloddematerialer. De mest almindelige legeringer er baseret på tin, sølv og kobber og kaldes ofte SAC-legeringer SAC kommer af de latinske navne for tin (Sn), sølv (Ag) og kobber (Cu). De kan anvendes i mange processer, uden at det går ud over performance, og de har høj modstand mod termisk udmattelse. Der er dog andre legeringer, som påstås at have specifikke fordele. Nogle af de væsentligste forskellige mellem SAC-legeringer og tin-/blylegeringer er: - Højere smeltepunkt - Dårligere fugtning - Danner en hårdere samling - Mat udseende (kan ligne en dårlig tin- /blylodning) - Kan kræve andet/mere aktivt flusmiddel Hvorfor er der anledning til bekymring? Der skal anvendes nye legeringer til loddematerialer, og de opfører sig anderledes. Materialer og processer skal ændres. De færdige produkter skal nytestes og -kvalificeres. Der skal investeres i nyt design og sandsynligvis i nyt procesudstyr. Kontrollanter og kunder skal efteruddannes. Er der nogen alternativer til de nye loddematerialer? ECA'er (elektrisk ledende klæbemidler) er et alternativ, men anvendes i øjeblikket kun i nicheproduktioner. Begrænsningerne for bly gælder altså kun loddematerialer? Nej, de gælder også belægninger på PCB'er og elektroniske komponenter. Er det dyrere? Legeringerne indeholder dyrere metaller. Det er derfor vigtigt at optimere loddeprocessen for at reducere omarbejdning og spild. SAC-legeringer har 12,5 % mere volumen for samme vægt, så en rulle loddematerialer vil være 12,5 % længere. 8>> RoHS

9 BLYFRI PRODUKTION Vil et smeltepunkt, der ligger 40 C højere, betyde højere loddetemperaturer? Generelt ja, eller også længere loddetider. Hvordan vil det påvirke mine rå printplader? Højere produktionstemperaturer kan delaminere kortene, få dem til at slå sig eller resultere i manglende forbindelser på pletterede flerlagsprintkort. Tal med leverandøren, og evaluer alternativerne. Hvis man anvender HASL-PCB'er (hot air solder levelled), er det nu, man skal evaluere nye blyfrie overfladebehandlinger som tin, guld over nikkel, sølv og OSP. Disse overfladebehandlinger giver også fladere loddepunkter, hvilket forbedrer defektniveauerne på reflowsamlinger. Blyfri HASL fås også. Hvad med min komponentforsyning? Komponenterne skal både overholde RoHS og være kompatible med den blyfri proces. Der har været mangel på den type komponenter, men det problem er hurtigt ved at blive afhjulpet. Igen er det vigtigt at tale med leverandørerne. De højere procestemperaturer, der anvendes i forbindelse med blyfri loddematerialer, kan beskadige komponenter, som ikke er beregnet til disse temperaturer. Hvad er konsekvenserne for håndlodning, når man anvender blyfri loddematerialer? Loddekolbens spids nedbrydes hurtigere. Følg producentens vejledning i udskiftning af spidsen (der fås nu spidser, der er beregnet specifikt til blyfri lodning). Reparation og omarbejde kræver dygtige operatører, hvis man vil undgå at beskadige den samlede PCB. Overvej at efteruddanne operatørerne, og vær opmærksom på, at ældre loddekobler måske ikke har tilstrækkelig god temperaturstyring, for at undgå at beskadige komponenter og printplader. IPC610D-loddestandarden inkorporerer nu anvendelse af blyfri loddematerialer. Skal jeg have udsugning? Det er en udbredt misforståelse, at de blyfri loddematerialer er sikrere at anvende end tin/bly. Det er flusmidlet, der udvikler de skadelige dampe. Hvis der ikke anvendes udsugning i øjeblikket, bør man gennemføre en risikovurdering. Det første, alle vil lægge mærke til, er, at lodningen tilsyneladende går langsommere, og at lodningerne ser matte ud. Det er meget vigtigt at forstå, at blyfri lodninger ser anderledes ud, således at man undgår unødvendig omarbejdning af acceptable lodninger. Er bølgelodning stadig mulig i den maskine, jeg har? Det afhænger af udstyrsproducenten. Spørg dem. Hvis man bare skifter loddemateriale og ikke spørger udstyrsproducenten, kan det nye loddemateriale forårsage lækage i badet. Man bør også analysere badets indhold mere regelmæssigt. Det er almindeligt at øge forvarmetemperaturen og øge loddetemperaturen en anelse, når der anvendes nye legeringer. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<9

10 BLYFRI PRODUKTION Nye bølgelodningsmaskiner har en række modifikationer indbygget, så de er egnet til blyfri lodning. Hvor meget varmere skal min reflowovn indstilles? Selvom loddematerialerne har et smeltepunkt, der ligger 40 C højere, behøver reflowtemperaturerne typisk kun at være 20 C højere. Driftsvinduet på maskinen reduceres. Eksperimentér, og søg rådgivning om, hvorvidt der er behov for en ny maskine. Skal jeg bruge kvælstof i min bølgelodningsmaskine og reflowovn? Kvælstof udvider procesvinduet, mindsker oxyderingen, sænker drossingniveauerne, forbedrer lodbarheden og reducerer loddetemperaturerne. Det er ikke obligatorisk, men det bør overvejes. Hvem har loddet med blyfri loddematerialer længst? Blyfri loddematerialer har været anvendt i mere end 20 år i særlige anvendelser. Nogle japanske forbrugerprodukter har anvendt blyfri loddematerialer i de senere år, og mange af produkterne i vores hjem er allerede blyfri. Kan jeg købe blyholdige loddematerialer efter 1. juli 2006? Ja, producenterne bliver ved med at levere blyholdige loddematerialer til kunder, der har behov for det (f.eks. reparation og omarbejde, medicinske instrumenter osv.). Kan jeg bruge "blyfri" komponenter med tin-/blyloddematerialer? Ja, det er muligt at lave en god lodning. I overgangsperioden frem mod overholdelse af RoHS-direktivet bliver det normalt, at begge komponenttyper anvendes på en PCB. Det vigtige her er ikke at indføre blyfri lodning, før alle komponenter overholder direktivet. Ellers er der risiko for skader. Hvilke andre problemer kan der være? Der nævnes forskellige andre problemer i forbindelse med blyfri produktion, herunder: - Tin whiskers. Det er meget tynde hårlignende krystaller af tin, som er set vokse på belægninger af rent tin. De vil normalt ikke være noget problem, men hvis de brækkes af, kan de forårsage kortslutning på komponenter med lille deling. Komponentproducenterne mener, at de nyeste produktionsprocesser har reduceret dette problem betydeligt. 10>> RoHS

11 BLYFRI PRODUKTION UDSTYRSKATEGORIER - Tomb-stoning. Dette fænomen opstår, når en komponent placeres over punkter med <loddemateriale ved forskellige temperaturer. Når loddematerialet størkner, bevirker forskellen i overfladespænding, at komponenten trækkes til siden eller opad og væk fra et af punkterne. I ekstreme tilfælde er der ikke længere kontakt med loddematerialet, og komponenten kan se ud, som om den står op som en gravsten (heraf navnet "tomb-stoning"). Dette fænomen opstår i forbindelse med tin-/blylodning, men er mere almindeligt med blyfri lodning. - Popcorning. Mange komponenter har et naturligt fugtindhold. Når de opvarmes hurtigt, bliver fugten til damp. Hvis den ikke kan slippe ud tilstrækkeligt hurtigt, kan trykket beskadige komponenten (popper ud af formen). Store husholdningsapparater Store kølemøbler Køleskabe og fryseudstyr Andre store apparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer Vaskemaskiner Tørretumblere Opvaskemaskiner Kogeapparater Elkomfurer Elkogeplader Mikrobølgeovne Andre store apparater til madlavning eller anden behandling af fødevarer Elektrisk varmeapparatur og elradiatorer Andre store apparater til opvarmning af lokaler, senge og siddemøbler Elventilatorer og klimaanlæg Andet blæser-, udsugnings- og klimaudstyr Små husholdningsapparater Støvsugere Tæppefejemaskiner Andre rengøringsapparater Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning af tekstiler Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning Brødristere Frituregryder Kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker Elektriske knive Hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje Ure, armbåndsure og udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid Vægte De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<11

12 UDSTYRSKATEGORIER It- og teleudstyr Centraliseret databehandling: - Mainframes - Minicomputere - Printere Pc'er mv.: - Pc'er (herunder CPU, mus, skærm og tastatur) - Bærbare (laptop) computere (herunder CPU, mus, skærm og tastatur) - Note-book- og note-pad-computere Printer Kopieringsudstyr Elektriske og elektroniske skrivemaskiner Lommeregnere og bordregnemaskiner og andre produkter og andet udstyr til elektronisk indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information Brugerterminaler og -systemer Telefaxapparater Telexapparater Telefoner, mønttelefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden information ved hjælp af telekommunikation Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) Boremaskiner Save Symaskiner Udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, boring, hulning, stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden håndtering af flydende eller luftformige stoffer med andre midler Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter Belysningsudstyr (herunder elpærer og lysarmaturer til private husholdninger) Lysarmaturer til lysstofrør Lysstofrør Kompakt-lysstoflamper Udladningslamper, herunder tryknatriumlamper og halogenlamper Lavtryksnatriumlamper Anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys med undtagelse af glødelamper Forbrugerudstyr Radioapparater Tv-apparater Videokameraer Videobåndoptagere Hi-fi-båndoptagere Forstærkere Musikinstrumenter og andre produkter eller andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation Legetøj og fritids- og sportsudstyr Elektriske tog og racerbaner Håndholdte spillekonsoller Videospil Computere til cykling, dykning, løb, roning osv. Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter Møntautomater Salgsautomater Salgsautomater til varme drikke Salgsautomater til varme eller kolde flasker eller dåser Salgsautomater til faste produkter Pengeautomater Alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter 12>> RoHS

13 SØGNING EFTER RoHS-STATUS RS ønsker at hjælpe dig med at forstå og overholde RoHS direktivet. Derfor har vores hjemmeside nu fået en ny funktionalitet. Komponenter, som overholder RoHS, er markeret med dette symbol. Der er ekstra funktionalitet, idet websitet også viser de produkter, der ikke overholder RoHS, og som er undtaget fra det, for at undgå forvirring med hensyn til produkternes RoHS-status. Det nye websted vil vise følgende ikoner: RoHS OVERHOLDES Dette flag vises kun, når producenten har bekræftet, at RoHS overholdes, og vi er sikre på, at vores lager overholder RoHS. RoHS OVERHOLDES IKKE Denne status anvendes kun, når producenten har oplyst, at det pågældende produkt ikke i øjeblikket overholder RoHS og ikke vil komme til at overholde RoHS på et senere tidspunkt. RoHS UNDTAGET Denne status vises kun, når producenten har oplyst, at dennes komponent ikke er beregnet til brug i et produkt, der er omfattet af RoHS. Er der ikke noget flag, er produktets status endnu ikke bekræftet med leverandøren, og produktet får kun et flag, når det opfylder et af de tre kriterier, som er beskrevet ovenfor. Søgning på RoHS-status kan anvendes på forskellige niveauer af websitet, således at søgningen bliver så nem som muligt. 1. Oplysninger om RoHS-status findes på produktniveau. RoHS-statusflaget er vist på fremtrædende plads ved siden af komponentnummeret og beskrivelsen for at undgå tvetydighed og forvirring. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<13

14 SØGNING EFTER RoHS-STATUS 2. Oplysningerne om RoHS-status findes også på modulniveau. Hvis du søger efter resistorer som i nedenstående eksempel, vises det flag, som angiver, at RoHS-overholdes, igen på fremtrædende plads ved siden af delnumrene for at vise produktets status på en nem og overskuelig måde. 3. Bestillingsformularen viser også produkternes RoHS-status, således at du kan registrere RoHS-status for de produkter, der bestilles fra RS, og dermed sørge for effektive kvalitetsstandarder og revisionsruter. 14>> RoHS

15 SØGNING EFTER RoHS-STATUS 4. Som en hjælp til administration af materialelister giver styklisten også oplysninger om RoHS-status. 5. RoHS-status vises også i søgeresultaterne. Der er også oprettet en dedikeret RoHS-sektion som fortæller om al den nyeste lovgivning, opdateringer fra førende industrieksperter og casestudier. Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte os og tale med en af over 60 eksperter. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<15

16 YDERLIGERE OPLYSNINGER RS' websted opdateres løbende med nye oplysninger, efterhånden som de bliver tilgængelige. Du kan holde dig ajour ved at besøge Du kan også ringe til vores tekniske support på telefon Weblinks til brancheførende organisationer, som kan levere yderligere oplysninger, er anført nedenfor: Soldertec Soldertec Global European Lead Free network ERA Technology Ltd Bob Willis SMART Group AFDEC National Physical Laboratory Dansk Standard Miljøstyrelsen Elektronikpanelet RS Components Limited Published by: RS Components Limited. Registered office: Birchington Road, Weldon, Corby, Northamptonshire NN17 9RS. Registered No RS Components Ltd and 'Do great things' are trademarks of RS Components Limited. An Electrocomponents Company.

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.:

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.: Affaldstype: Elektrisk elektronisk udstyr. Affaldsfraktion: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission måling af

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2,

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign), der

Læs mere

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner elektronikaffald I dette kapitel gennemgås trin for trin hvordan en række udvalgte elektroniktyper adskilles. Der er

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 37/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Kortlægning af ressourcepotentialet i WEEE 4.juni 2014

Kortlægning af ressourcepotentialet i WEEE 4.juni 2014 Kortlægning af ressourcepotentialet i WEEE 4.juni 2014 B.Malmgren-Hansen Formål: Screening af produkttyper hvor danske virksomheder har størst potentiale for udvikling/overførsel af teknologi til genanvendelse

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Rapport om RoHS-spørgeskemaundersøgelsen

Rapport om RoHS-spørgeskemaundersøgelsen Rapport om RoHS-spørgeskemaundersøgelsen Birgitte Mogensen & Pernille Risgaard PricewaterhouseCoopers Miljøprojekt Nr. 1230 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed En vejledning til eksportører af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2015 Indhold

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Pressemeddelelse. Positive takter for 2015

Pressemeddelelse. Positive takter for 2015 Pressemeddelelse Positive takter for 2015 Resulltater for GfK TEMAX Danmark første kvartal 2015 15. maj 2015 Elisabeth Møller-Holst T +46 76 761 31 41 elisabeth.moller-holst@gfk.com København, 15 maj 2015

Læs mere

DELLS GUIDE TIL MOBILITET

DELLS GUIDE TIL MOBILITET DELLS GUIDE TIL MOBILITET SOM BÆRBARE PC'ER BØR VÆRE Du vil have en bærbar pc uden kompromisser. Du vil reducere nedetid med systemer, der kan leve op til selv den mest krævende rejsende medarbejders behov.

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning)

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning) det er nemt at lodde se her hvordan af: Mitch Altman (lodningsvisdom) Andie Nordgren (tegneserietilpasning) Jeff Keyzer (Layout og redigering) JESPER HAFFGAARd (oversættelse) Distribute widely! lodning

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi Opgaver til modul 1 Grundlæggende informationsteknologi Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til dem, der stilles ved prøven til PC-kørekort. Når du har gennemarbejdet teksterne, bør det ikke tage

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02.

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. november 2005 Indledning og generelle bemærkninger Denne orientering om de

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

apple Apple-certificeret serviceudbyderprogram

apple Apple-certificeret serviceudbyderprogram apple Apple-certificeret serviceudbyderprogram Følgende er hentet fra udbyderprogrammets manual. Hvis du mener, at din organisation kan imødekomme disse krav, og du ønsker at ansøge, skal du kontakte dit

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Computerens anatomi --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Foredrag... 3 Formidling... 4 En computer er opbygget af... 5 Side 2 af 8 Foredrag Målgruppe 7,

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere