RoHS. S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING S8 BLYFRI PRODUKTION S13 SØGNING EFTER RoHS -STATUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RoHS. S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING S8 BLYFRI PRODUKTION S13 SØGNING EFTER RoHS -STATUS"

Transkript

1 RoHS DIN GUIDE TIL LOVGIVNINGEN, OG HVORDAN DU OVERHOLDER DEN >> NYE KOMPONENT- STATUSFLAG FOR OVERHOLDELSE AF RoHS TIL INTERNETTET S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING S8 BLYFRI PRODUKTION S13 SØGNING EFTER RoHS -STATUS DE NYESTE OPLYSNINGER KAN SES PÅ

2 RoHS INTRODUCTIE Det kommende RoHS-direktiv (2002/95/EF) har betydelige konsekvenser for elektronikindustrien. Det er vigtigt, at alle aktører i elektronikindustrien forstår deres ansvar og de konsekvenser, dette direktiv kan have for dem. I en kundeundersøgelse for nylig fandt RS ud af, at mange virksomheder ikke er klar over alle konsekvenserne af direktivet og ikke tager de nødvendige skridt til at imødegå dem. Det er vigtigt at forstå, at RoHS ikke bare er et teknisk problem i produktionen, men at det også har konsekvenser for mange andre områder i virksomheden, f.eks. kunde- og leverandørrelationer, logistik og supply chain management osv. RS vil støtte sine kunder i implementeringen af RoHS med relevante oplysninger, produkter og teknisk support. Derfor har vi som en service over for vores kunder i samarbejde med brancheeksperterne Soldtertech Global udarbejdet denne trinvise vejledning til direktivet og de krav, det stiller. Denne vejledning er en hjælp til de virksomheder, der endnu ikke er begyndt at arbejde med RoHS, således at de kan forstå de konsekvenser, det sandsynligvis får, og at der er behov for omgående handling, og til de virksomheder, som endnu ikke er nået så langt med de nødvendige ændringer, således at de kan kontrollere, at de har overvejet alle aspekter. Det er hensigten at give en oversigt over de vigtigste emner i forbindelse med direktivet. Det er ikke hensigten at give en udtømmende teknisk vejledning til blyfri produktion. Virksomhedernes særlige omstændigheder kan kræve ekspertrådgivning fra komponentleverandører og udstyrsproducenter. RS vil hermed gerne sige tak til industrieksperten Soldertech Global og til den uafhængige rådgiver Bob Willis for deres ekspertise og input til denne vejlednings indhold og de anvendte billeder. Hvad er det, RS gør? RS har gennem årene opbygget gode relationer til producenterne, og dem benytter vi os nu af for at fastslå status for de produkter, der leveres til kunderne. Til dato har vi kontaktet over 700 leverandører og gennemgår omkring individuelle produkter. Da oplysningerne vedr. RoHS er dynamiske, er internettet samlingspunktet for al viden om RoHS. Man kan holde sig ajour ved med jævne mellemrum at læse vores oplysninger på besøge VORES LØFTE TIL VORES KUNDER Vi vil bruge al vores erfaring og knowhow til at støtte vores kunder med hensyn til RoHS Jeres spørgsmål om RoHS besvares af uddannede tekniske eksperter Hurtig og pålidelig kilde til alle produkter, der overholder direktivet Klare og utvetydige oplysninger om produkternes overholdelse af direktivet, som du kan stole på, før du køber Vi skriver i klar tekst og om det, der er relevant for jer Vi holder, hvad vi lover Vi har taget os tid til at udvikle en vifte af oplysninger og tekniske løsninger, som kan imødekomme jeres behov. 2>> RoHS

3 RoHS-DIREKTIVET RoHS-DIREKTIVET (2002/95/EF) Hvad er RoHS? RoHS ("Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr") er et EU-direktiv, som begrænser anvendelsen af seks farlige stoffer i produktion af forskellige typer elektrisk og elektronisk udstyr. Det er et i en serie af miljødirektiver fra EU, og det er tæt knyttet til WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Hvilke stoffer er der begrænsninger på? Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke indeholde mere end de tilladte koncentrationer af følgende stoffer: - Bly (Pb) - Kviksølv (Hg) - Cadmium (Cd) - Hexavalent chrom (Cr(VI)) - Polybromerede biphenyler (PBB) og Polybromerede diphenylethere (PBDE) (flammehæmmere, der anvendes i visse former for plastic) Hvad er de maksimale koncentrationer? De maksimale koncentrationer er 0,1 vægtprocent af det homogene materiale for alle stoffer, med undtagelse af cadmium, hvor grænseværdien er 0,01 %. NB Disse grænseværdier gælder ikke for vægten af det færdige produkt, halvfabrikata eller en komponent. EU har udtalt, at definitionen af vægtprocent gælder et enkelt stof, der (teoretisk) kunne adskilles mekanisk fra andre stoffer (f.eks. fortinning på en blykomponent, isoleringen på et kabel osv.). En komponent vil derfor typisk indeholde en række forskellige homogene materialer. NB Batterier er ikke omfattet af RoHS. Et NiCdbatteri er derfor tilladt i færdige produkter, til trods for at der er begrænsninger på cadmium. Hvilke typer produkter er omfattet af direktivet? RoHS-direktivet tager afsæt i det tilknyttede WEEE-direktiv (affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Det finder anvendelse på 8 af de kategorier, der er specificeret i WEEE-direktivet: - Store husholdningsapparater - Små husholdningsapparater - It- og teleudstyr - Forbrugerudstyr - Belysningsudstyr (herunder elpærer og lysarmaturer til private husholdninger) - Elektrisk og elektronisk værktøj - Legetøj og fritids- og sportsudstyr - Salgsautomater RoHS gælder kun for færdigvarer i ovenstående kategorier. Det gælder ikke for stationære industrielle anlæg og værktøjer. Det gælder heller ikke for komponenter og halvfabrikata, som anvendes til at bygge det færdige produkt, eller for reparation og vedligeholdelse af eksisterende produkter. I praksis kræver ovennævnte producenter imidlertid komponenter, der overholder direktivet. Hvornår træder direktivet i kraft? Fra 1. juli 2006 skal alle nye produkter, der markedsføres i Europa, overholde direktivet, dvs. produkter, som: - importeres til EU-medlemsstaterne eller - fremstilles i EU-medlemsstaterne og sættes til salg RoHS gælder ikke for produkter, der allerede er på markedet (allerede i supply chain) i EU før denne dato. De må fortsat sælges. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<3

4 RoHS-DIREKTIVET Hvor gælder RoHS? RoHS gælder formelt set kun i EU, men pga. det europæiske markeds størrelse bliver det de facto-standarden i hele verden. Lignende lovgivning er under udvikling i en række andre lande. RoHS er et enhedsmarkedsdirektiv og skal derfor gennemføres ensartet i hele EU. Er der nogen undtagelser? Der er nævnt forskellige undtagelser i RoHSdirektivet, og EU overvejer flere ansøgninger om undtagelser. Hovedargumentet for en undtagelse er, at der ikke er et teknisk gennemførligt alternativ. Undtagelserne bliver ikke nødvendigvis permanente, og for nogles vedkommende er der fastsat en dato for, hvornår de tages op til revision. Hovedundtagelserne er: Bly - loddematerialer med højt smeltepunkt (> 85 vægtprocent bly) - keramiske komponenter - i specificerede legeringer i begrænsede koncentrationer - i glas til billedrør, elektroniske komponenter og lysstofrør Kviksølv - i forskellige typer lamper Yderligere oplysninger om de nyeste undtagelser kan fås på Hvordan håndhæves direktivet? En myndighed kan kræve bevis for, at en producent har udvist den fornødne omhu og iagttaget rimelige foranstaltninger for at overholde kravene i RoHS-direktivet og den nationale lovgivning. Overholdes direktivet ikke, kan det i sidste ende resultere i, at et produkt trækkes tilbage fra markedet. I praksis kommer producenter og importører sandsynligvis til at udgøre frontlinjen med hensyn til håndhævelse af direktivet. Mange producenter beder som led i deres compliance-programmer deres leverandører om at bekræfte, at produkterne overholder reglerne, for at sikre, at det færdige produkt også overholder reglerne. Hvordan kan jeg identificere komponenter, som overholder reglerne er der et særligt RoHS-mærke, der viser det? Medmindre komponenterne er mærket på en eller anden måde, er det normalt umuligt at skelne mellem komponenter, der holder reglerne, og komponenter, der ikke overholder reglerne. Desværre angiver direktivet ikke, hvordan man kan vise, at man overholder RoHS-direktivet, men en række producenter har introduceret deres eget "RoHS-symbol". Producenterne har iværksat forskellige tiltag med hensyn til RoHS- og komponentnummerering: - nogle producenter identificerer produkter, der overholder RoHS, med et nyt komponentnummer - nogle føjer et suffiks til det eksisterende komponentnummer (f.eks. den version af komponent nummer 1234, der overholder RoHS, bliver til 1234-G eller 1234PBF osv.) - andre har slet ingen planer om at ændre komponentnumrene Det er alt sammen med til at gøre det mere kompliceret at sørge for, at RoHS bliver overholdt. 4>> RoHS

5 RoHS-DIREKTIVET Min leverandør har fortalt mig, at produkterne er "grønne" eller "blyfri". Betyder det, at de overholder RoHS? Ikke nødvendigvis. For producenterne er der to ting, som er vigtige med hensyn til, om komponenterne overholder RoHS eller ej: - Stoffer med begrænsninger. Indeholder produktet nogen af de stoffer, der er begrænsninger på, i koncentrationer over de tilladte grænseværdier? - Temperaturtolerance. Der kræves blyfri loddematerialer, hvis man skal fremstille udstyr, der overholder RoHS. De mest almindelige blyfri loddematerialer har et smeltepunkt, der ligger betydeligt over blyholdige loddematerialer, og derfor kræver produktionsprocessen højere temperaturer. Hvis det skal være muligt, skal komponenten derfor kunne modstå de højere temperaturer. Når man taler om overholdelse af RoHS, er det vigtigt at vide helt præcis, hvad betegnelser som "grøn" og "blyfri" betyder. Det er ikke sikkert, at det betyder, at ovennævnte betingelser for stoffer med begrænsninger og temperaturtolerance er opfyldt. Nogle komponentproducenter har indført en totrinsprocedure, hvor man først fjerner de stoffer, der er begrænsninger på (og siger, at deres produkter er "blyfri" eller "grønne"), og senere opgraderer (eller verificerer) man temperaturtolerancen over for de højere temperaturer, der kræves ved blyfri lodning. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<5

6 KONSEKVENSERNE AF RoHS Hvem bliver berørt af RoHS? Reglerne i direktivet berører mange. RoHS berører ikke kun de virksomheder i supply chain, som leverer de specificerede kategorier elektronisk udstyr. Det har mere vidtrækkende konsekvenser for produktion, distribution og anvendelse af komponenter. Det kan have konsekvenser for produktionsprocesser, produktdesign, lagerstyring, kvalitetskontrol, leverandørrelationer, indkøb, kunderelationer osv. Jeg fremstiller produkter, der ikke er omfattet af RoHS. Hvorfor skal jeg interessere mig for RoHS? Mange af de komponenter, der anvendes i dag, er generiske og kan findes mange steder. Komponentproducenterne har typisk ikke planer om at fremstille forskellige udgaver af deres produkter, som enten overholder direktivet eller ikke overholder direktivet, og efterhånden fås kun den version, der overholder direktivet. Derfor bør virksomheder, der ikke ønsker at gå over til de nye komponenter, så hurtigt som muligt kontakte deres leverandører for at få oplysninger om, hvad de agter at gøre. Konsekvenserne for virksomheder, der ikke er omfattet af RoHS, kan være, at de skal sørge for, at det er muligt at foretage et sidste indkøb af komponenter, der ikke overholder direktivet, og at de er nødt til at finde nye leverandører. Hvor findes disse stoffer? Stofferne med begrænsninger findes mange forskellige steder, herunder: Stof Bly (Pb) Cadmium (Cd) Kviksølv (Hg) Hexavalent Chrom (Cr(VI)) PBB og PBDE Potentiel anvendelse Loddematerialer, termineringsbelægninger, maling (pigment eller sikkativ), Pvc (stabilisator) Pigment, PVC (stabilisator), kontakter Lysstofrør, sensorer, relæer Antikorrosionsbelægning (på zink eller aluminium), korrosionsbestandige malinger Flammehæmmere, som anvendes i plastic (PBB fremstilles ikke længere) Hvad vil mine kunders forventninger være? Hvis virksomheden leverer komponenter eller halvfabrikata, kan man blive pålagt at afgive erklæringer om, at man overholder RoHSdirektivet, til kunderne. Forespørgsler kan gå lige fra enkle spørgeskemaer, hvor man skal svare ja eller nej, til anmodninger om detaljerede beskrivelser af materialesammensætning. Hurtige og fyldestgørende svar på disse forespørgsler vil give kunderne den tryghed, de har behov for, og forhindre afbrydelser i virksomhedens aktiviteter. Kunderne kan også kræve oplysninger om overholdelse af RoHS/mærkning på følgesedler, emballage osv. 6>> RoHS

7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING SÅDAN OVERHOLDES RoHS-DIREKTIVET, OG SÅDAN VISER MAN DET Hvad skal jeg gøre for at kunne vise, at RoHS-direktivet er overholdt? RoHS-direktivet begrænser anvendelsen af de seks stoffer, men siger ikke noget om, hvordan producenterne kan overholde reglerne, og heller ikke noget om kravene til markedsovervågning. Det specificeres i den nationale lovgivning. De to hovedprincipper i direktivet er: - Produkter, der markedsføres efter 1. juli 2006, formodes at overholde RoHS. Denne selvdeklaration er i overensstemmelse med en række andre EU-direktiver (f.eks. dem, der kræver CE-mærke). Myndighederne i de enkelte medlemsstater indfører deres egen overvågning og gennemfører kontroller, hvor det er relevant. - Producenterne forventes at være i stand til at vise, at de har udvist den fornødne omhu med hensyn til at tilsikre, at deres produkter overholder RoHS. Dette princip er anvendt i anden lovgivning, men det er uklart, hvad fornøden omhu rent faktisk betyder. Kravene til fornøden omhu kan variere fra land til land og fra produkt til produkt. Der er en række potentielle metoder til at vise fornøden omhu. Det følgende kan være en hjælp til at definere en egnet metode: 1. Skal mit produkt overholde RoHS? - Hvis ja, kontaktes komponent-/materialeleverandørerne for at få erklæringer om overholdelse af RoHS (desværre er der ikke aftalt nogen standard for dem) - Identificer eventuelle ændringer i komponentnumre, og opdater indkøbssystemer - Opbevar erklæringerne om overholdelse af RoHS i en "technical file" 2. Har jeg tillid til de leverede oplysninger? - Udfør en risikoanalyse for at finde ud af, i hvor høj grad man kan have tillid til oplysningerne - Hvor sandsynligt er det, at produktet indeholder nogle af de stoffer, der er begrænsninger på? - Står der noget om overholdelse af RoHS i papirerne og/eller på produktets emballage? De nyeste oplysninger kan ses på - Har producenten eller en anden i supply chain leveret oplysninger om overholdelse af RoHS? - Har oplysninger, der tidligere har været afgivet, været pålidelige? - Indgår dette produkt i en serie/familie, som allerede overholder RoHS? 3. Ved leverandørskift gennemgås konsekvenserne med hensyn til overholdelse af RoHS 4. Er der tvivl om, hvorvidt RoHS er overholdt, bør man overveje test og/eller andre metoder til at verificere, at RoHS er overholdt - Test kan være vanskelige og bekostelige. Brug denne metode på komponenter/leverandører med høj risiko - Bed om en testrapport fra leverandøren - Overvej at udveksle oplysninger om overholdelse af RoHS med forretningspartnere 5. Vedligehold "technical files" i mindst 4 år som bevis for fornøden omhu Er der en central database med oplysninger om overholdelse af RoHS? Nej, men en række organisationer har forsøgt at oprette en. Når man modtager oplysninger om overholdelse af RoHS fra leverandørerne, skal man være omhyggelig med at kontrollere tidspunkter for ændringer og leveringstider inden for supply chain. Der kan stadig blive leveret produkter, der ikke overholder RoHS, flere måneder efter, at producenten er begyndt at fremstille den version, der overholder RoHS. Hvordan kan jeg teste, om et produkt eller en komponent overholder RoHS? Der er ikke nogen enkel og billig test for, om et produkt eller en komponent overholder RoHS. Da direktivet angiver maksimumkoncentrationer i homogene materialer, skal testningen udføres på hvert enkelt af disse materialer for sig. Det er ikke bare at knuse komponenten og analysere den. Der findes forskellige testteknikker. Den mest omkostningseffektive er nok ED-XRF (energidispersiv røntgenfluorescens). Denne metode er meget effektiv til at måle koncentrationen af bly, kviksølv og cadmium. Den kan kun påvise tilstedeværelse af chrom og bromin, og kan yderligere testning derfor være nødvendig for at fastslå, om der er hexavalent chrom, PBB eller PBDE til stede. RoHS <<7

8 BLYFRI PRODUKTION BLYFRI PRODUKTION, REPARATION OG OMARBEJDNING Hvad betyder RoHS for dem, der fremstiller og reparerer elektronisk udstyr? Det er ikke tilladt at anvende bly i loddematerialer til de fleste typer anvendelse, der er omfattet af RoHS-lovgivningen (der er nogle ganske få undtagelser). Det er nødvendigt at tage loddeteknikkerne op til revision. Nogle elektroniske komponenter kan som følge af rationaliseringer hos komponentproducenterne ikke længere fås. Det vil derfor også påvirke anvendelser, der ligger uden for RoHS' anvendelsesområde. Hvad er den nye loddelegering, og hvorfor er den anderledes? Der er foreslået og evalueret over 100 nye legeringer, men ingen kan erstatte de gamle uden modifikationer. De mest populære blyfri legeringer har et smeltepunkt, der ligger ca. 40 C højere end tin-/blyloddematerialer. De mest almindelige legeringer er baseret på tin, sølv og kobber og kaldes ofte SAC-legeringer SAC kommer af de latinske navne for tin (Sn), sølv (Ag) og kobber (Cu). De kan anvendes i mange processer, uden at det går ud over performance, og de har høj modstand mod termisk udmattelse. Der er dog andre legeringer, som påstås at have specifikke fordele. Nogle af de væsentligste forskellige mellem SAC-legeringer og tin-/blylegeringer er: - Højere smeltepunkt - Dårligere fugtning - Danner en hårdere samling - Mat udseende (kan ligne en dårlig tin- /blylodning) - Kan kræve andet/mere aktivt flusmiddel Hvorfor er der anledning til bekymring? Der skal anvendes nye legeringer til loddematerialer, og de opfører sig anderledes. Materialer og processer skal ændres. De færdige produkter skal nytestes og -kvalificeres. Der skal investeres i nyt design og sandsynligvis i nyt procesudstyr. Kontrollanter og kunder skal efteruddannes. Er der nogen alternativer til de nye loddematerialer? ECA'er (elektrisk ledende klæbemidler) er et alternativ, men anvendes i øjeblikket kun i nicheproduktioner. Begrænsningerne for bly gælder altså kun loddematerialer? Nej, de gælder også belægninger på PCB'er og elektroniske komponenter. Er det dyrere? Legeringerne indeholder dyrere metaller. Det er derfor vigtigt at optimere loddeprocessen for at reducere omarbejdning og spild. SAC-legeringer har 12,5 % mere volumen for samme vægt, så en rulle loddematerialer vil være 12,5 % længere. 8>> RoHS

9 BLYFRI PRODUKTION Vil et smeltepunkt, der ligger 40 C højere, betyde højere loddetemperaturer? Generelt ja, eller også længere loddetider. Hvordan vil det påvirke mine rå printplader? Højere produktionstemperaturer kan delaminere kortene, få dem til at slå sig eller resultere i manglende forbindelser på pletterede flerlagsprintkort. Tal med leverandøren, og evaluer alternativerne. Hvis man anvender HASL-PCB'er (hot air solder levelled), er det nu, man skal evaluere nye blyfrie overfladebehandlinger som tin, guld over nikkel, sølv og OSP. Disse overfladebehandlinger giver også fladere loddepunkter, hvilket forbedrer defektniveauerne på reflowsamlinger. Blyfri HASL fås også. Hvad med min komponentforsyning? Komponenterne skal både overholde RoHS og være kompatible med den blyfri proces. Der har været mangel på den type komponenter, men det problem er hurtigt ved at blive afhjulpet. Igen er det vigtigt at tale med leverandørerne. De højere procestemperaturer, der anvendes i forbindelse med blyfri loddematerialer, kan beskadige komponenter, som ikke er beregnet til disse temperaturer. Hvad er konsekvenserne for håndlodning, når man anvender blyfri loddematerialer? Loddekolbens spids nedbrydes hurtigere. Følg producentens vejledning i udskiftning af spidsen (der fås nu spidser, der er beregnet specifikt til blyfri lodning). Reparation og omarbejde kræver dygtige operatører, hvis man vil undgå at beskadige den samlede PCB. Overvej at efteruddanne operatørerne, og vær opmærksom på, at ældre loddekobler måske ikke har tilstrækkelig god temperaturstyring, for at undgå at beskadige komponenter og printplader. IPC610D-loddestandarden inkorporerer nu anvendelse af blyfri loddematerialer. Skal jeg have udsugning? Det er en udbredt misforståelse, at de blyfri loddematerialer er sikrere at anvende end tin/bly. Det er flusmidlet, der udvikler de skadelige dampe. Hvis der ikke anvendes udsugning i øjeblikket, bør man gennemføre en risikovurdering. Det første, alle vil lægge mærke til, er, at lodningen tilsyneladende går langsommere, og at lodningerne ser matte ud. Det er meget vigtigt at forstå, at blyfri lodninger ser anderledes ud, således at man undgår unødvendig omarbejdning af acceptable lodninger. Er bølgelodning stadig mulig i den maskine, jeg har? Det afhænger af udstyrsproducenten. Spørg dem. Hvis man bare skifter loddemateriale og ikke spørger udstyrsproducenten, kan det nye loddemateriale forårsage lækage i badet. Man bør også analysere badets indhold mere regelmæssigt. Det er almindeligt at øge forvarmetemperaturen og øge loddetemperaturen en anelse, når der anvendes nye legeringer. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<9

10 BLYFRI PRODUKTION Nye bølgelodningsmaskiner har en række modifikationer indbygget, så de er egnet til blyfri lodning. Hvor meget varmere skal min reflowovn indstilles? Selvom loddematerialerne har et smeltepunkt, der ligger 40 C højere, behøver reflowtemperaturerne typisk kun at være 20 C højere. Driftsvinduet på maskinen reduceres. Eksperimentér, og søg rådgivning om, hvorvidt der er behov for en ny maskine. Skal jeg bruge kvælstof i min bølgelodningsmaskine og reflowovn? Kvælstof udvider procesvinduet, mindsker oxyderingen, sænker drossingniveauerne, forbedrer lodbarheden og reducerer loddetemperaturerne. Det er ikke obligatorisk, men det bør overvejes. Hvem har loddet med blyfri loddematerialer længst? Blyfri loddematerialer har været anvendt i mere end 20 år i særlige anvendelser. Nogle japanske forbrugerprodukter har anvendt blyfri loddematerialer i de senere år, og mange af produkterne i vores hjem er allerede blyfri. Kan jeg købe blyholdige loddematerialer efter 1. juli 2006? Ja, producenterne bliver ved med at levere blyholdige loddematerialer til kunder, der har behov for det (f.eks. reparation og omarbejde, medicinske instrumenter osv.). Kan jeg bruge "blyfri" komponenter med tin-/blyloddematerialer? Ja, det er muligt at lave en god lodning. I overgangsperioden frem mod overholdelse af RoHS-direktivet bliver det normalt, at begge komponenttyper anvendes på en PCB. Det vigtige her er ikke at indføre blyfri lodning, før alle komponenter overholder direktivet. Ellers er der risiko for skader. Hvilke andre problemer kan der være? Der nævnes forskellige andre problemer i forbindelse med blyfri produktion, herunder: - Tin whiskers. Det er meget tynde hårlignende krystaller af tin, som er set vokse på belægninger af rent tin. De vil normalt ikke være noget problem, men hvis de brækkes af, kan de forårsage kortslutning på komponenter med lille deling. Komponentproducenterne mener, at de nyeste produktionsprocesser har reduceret dette problem betydeligt. 10>> RoHS

11 BLYFRI PRODUKTION UDSTYRSKATEGORIER - Tomb-stoning. Dette fænomen opstår, når en komponent placeres over punkter med <loddemateriale ved forskellige temperaturer. Når loddematerialet størkner, bevirker forskellen i overfladespænding, at komponenten trækkes til siden eller opad og væk fra et af punkterne. I ekstreme tilfælde er der ikke længere kontakt med loddematerialet, og komponenten kan se ud, som om den står op som en gravsten (heraf navnet "tomb-stoning"). Dette fænomen opstår i forbindelse med tin-/blylodning, men er mere almindeligt med blyfri lodning. - Popcorning. Mange komponenter har et naturligt fugtindhold. Når de opvarmes hurtigt, bliver fugten til damp. Hvis den ikke kan slippe ud tilstrækkeligt hurtigt, kan trykket beskadige komponenten (popper ud af formen). Store husholdningsapparater Store kølemøbler Køleskabe og fryseudstyr Andre store apparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer Vaskemaskiner Tørretumblere Opvaskemaskiner Kogeapparater Elkomfurer Elkogeplader Mikrobølgeovne Andre store apparater til madlavning eller anden behandling af fødevarer Elektrisk varmeapparatur og elradiatorer Andre store apparater til opvarmning af lokaler, senge og siddemøbler Elventilatorer og klimaanlæg Andet blæser-, udsugnings- og klimaudstyr Små husholdningsapparater Støvsugere Tæppefejemaskiner Andre rengøringsapparater Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning af tekstiler Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning Brødristere Frituregryder Kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker Elektriske knive Hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje Ure, armbåndsure og udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid Vægte De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<11

12 UDSTYRSKATEGORIER It- og teleudstyr Centraliseret databehandling: - Mainframes - Minicomputere - Printere Pc'er mv.: - Pc'er (herunder CPU, mus, skærm og tastatur) - Bærbare (laptop) computere (herunder CPU, mus, skærm og tastatur) - Note-book- og note-pad-computere Printer Kopieringsudstyr Elektriske og elektroniske skrivemaskiner Lommeregnere og bordregnemaskiner og andre produkter og andet udstyr til elektronisk indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information Brugerterminaler og -systemer Telefaxapparater Telexapparater Telefoner, mønttelefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden information ved hjælp af telekommunikation Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) Boremaskiner Save Symaskiner Udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, boring, hulning, stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden håndtering af flydende eller luftformige stoffer med andre midler Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter Belysningsudstyr (herunder elpærer og lysarmaturer til private husholdninger) Lysarmaturer til lysstofrør Lysstofrør Kompakt-lysstoflamper Udladningslamper, herunder tryknatriumlamper og halogenlamper Lavtryksnatriumlamper Anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys med undtagelse af glødelamper Forbrugerudstyr Radioapparater Tv-apparater Videokameraer Videobåndoptagere Hi-fi-båndoptagere Forstærkere Musikinstrumenter og andre produkter eller andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation Legetøj og fritids- og sportsudstyr Elektriske tog og racerbaner Håndholdte spillekonsoller Videospil Computere til cykling, dykning, løb, roning osv. Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter Møntautomater Salgsautomater Salgsautomater til varme drikke Salgsautomater til varme eller kolde flasker eller dåser Salgsautomater til faste produkter Pengeautomater Alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter 12>> RoHS

13 SØGNING EFTER RoHS-STATUS RS ønsker at hjælpe dig med at forstå og overholde RoHS direktivet. Derfor har vores hjemmeside nu fået en ny funktionalitet. Komponenter, som overholder RoHS, er markeret med dette symbol. Der er ekstra funktionalitet, idet websitet også viser de produkter, der ikke overholder RoHS, og som er undtaget fra det, for at undgå forvirring med hensyn til produkternes RoHS-status. Det nye websted vil vise følgende ikoner: RoHS OVERHOLDES Dette flag vises kun, når producenten har bekræftet, at RoHS overholdes, og vi er sikre på, at vores lager overholder RoHS. RoHS OVERHOLDES IKKE Denne status anvendes kun, når producenten har oplyst, at det pågældende produkt ikke i øjeblikket overholder RoHS og ikke vil komme til at overholde RoHS på et senere tidspunkt. RoHS UNDTAGET Denne status vises kun, når producenten har oplyst, at dennes komponent ikke er beregnet til brug i et produkt, der er omfattet af RoHS. Er der ikke noget flag, er produktets status endnu ikke bekræftet med leverandøren, og produktet får kun et flag, når det opfylder et af de tre kriterier, som er beskrevet ovenfor. Søgning på RoHS-status kan anvendes på forskellige niveauer af websitet, således at søgningen bliver så nem som muligt. 1. Oplysninger om RoHS-status findes på produktniveau. RoHS-statusflaget er vist på fremtrædende plads ved siden af komponentnummeret og beskrivelsen for at undgå tvetydighed og forvirring. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<13

14 SØGNING EFTER RoHS-STATUS 2. Oplysningerne om RoHS-status findes også på modulniveau. Hvis du søger efter resistorer som i nedenstående eksempel, vises det flag, som angiver, at RoHS-overholdes, igen på fremtrædende plads ved siden af delnumrene for at vise produktets status på en nem og overskuelig måde. 3. Bestillingsformularen viser også produkternes RoHS-status, således at du kan registrere RoHS-status for de produkter, der bestilles fra RS, og dermed sørge for effektive kvalitetsstandarder og revisionsruter. 14>> RoHS

15 SØGNING EFTER RoHS-STATUS 4. Som en hjælp til administration af materialelister giver styklisten også oplysninger om RoHS-status. 5. RoHS-status vises også i søgeresultaterne. Der er også oprettet en dedikeret RoHS-sektion som fortæller om al den nyeste lovgivning, opdateringer fra førende industrieksperter og casestudier. Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte os og tale med en af over 60 eksperter. De nyeste oplysninger kan ses på RoHS <<15

16 YDERLIGERE OPLYSNINGER RS' websted opdateres løbende med nye oplysninger, efterhånden som de bliver tilgængelige. Du kan holde dig ajour ved at besøge Du kan også ringe til vores tekniske support på telefon Weblinks til brancheførende organisationer, som kan levere yderligere oplysninger, er anført nedenfor: Soldertec Soldertec Global European Lead Free network ERA Technology Ltd Bob Willis SMART Group AFDEC National Physical Laboratory Dansk Standard Miljøstyrelsen Elektronikpanelet RS Components Limited Published by: RS Components Limited. Registered office: Birchington Road, Weldon, Corby, Northamptonshire NN17 9RS. Registered No RS Components Ltd and 'Do great things' are trademarks of RS Components Limited. An Electrocomponents Company.

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.:

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.: Affaldstype: Elektrisk elektronisk udstyr. Affaldsfraktion: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission måling af

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Rapport om RoHS-spørgeskemaundersøgelsen

Rapport om RoHS-spørgeskemaundersøgelsen Rapport om RoHS-spørgeskemaundersøgelsen Birgitte Mogensen & Pernille Risgaard PricewaterhouseCoopers Miljøprojekt Nr. 1230 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed En vejledning til eksportører af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2015 Indhold

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

PRODUKTSIKKERHED I EUROPA:

PRODUKTSIKKERHED I EUROPA: PRODUKTSIKKERHED I EUROPA: En vejledning i afhjælpende foranstaltninger og tilbagetrækning af produkter - en hjælp til virksomheder med henblik på at beskytte forbrugerne mod farlige produkter Støttet

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne spam Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlede anbefalinger fra teknologi-arbejdsgruppen 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse

Læs mere

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og Adfærdsbaseret reklame på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resume og hovedkonklusioner 4 1.1. Rapportens opbygning 7 2. Hvad er behavioral targeting? 8 2.1. Eksempel

Læs mere