Højere produktivitet i ordreflow mellem virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højere produktivitet i ordreflow mellem virksomheder"

Transkript

1 Whitepaper Højere produktivitet i ordreflow mellem virksomheder Virksomheders evne til i fællesskab at etablere en procesbaseret og operationel forsyningskæde er helt afgørende for forsyningskædens samlede omkostninger. Andre gevinster omfatter højere kundeserviceniveau, bedre udnyttelse af produktions- og distributionsapparatet og lavere kapitalbinding. Det mest elementære operationelle niveau i dette samarbejde er ordredataflowet, og her er der store muligheder for at forbedre produktiviteten med tocifrede procentsatser. Af: Frits Thomsen, adm. direktør, Syncorder

2 Whitepaper side 2 INDHOLD Side 3 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Indledning Lav produktivitet i ordreflow Afvigelser i ordreflow skaber slør Magt eller samarbejde hvad styrer forsyningskæden? EDI og indkøbsportaler sikrer ikke nødvendigvis fælles stamdatakvalitet Skyen, mobilitet og sociale medier baner vejen Side 10 Synkronisering i skyen Side 10 Integration til ERP Side 11 Trafiklyset styrer og balancerer driften Side 11 Afslutning Side 12 Om forfatteren

3 Whitepaper side 3 INDLEDNING Ingen virksomheder står alene. Alle virksomheder bliver i takt med globaliseringen, den teknologiske udvikling og den skærpede konkurrence en del af en større forsyningskæde og indgår i netværk med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Professor i marketing og supply chain management Martin Christopher fra Cranfield University formulerede det allerede for mere end ti år siden: Moderne konkurrence foregår ikke mellem enkeltvirksomheder, den foregår mellem forsyningskæder. En virksomhed kommer derfor ikke langt på egen hånd. Alle virksomheder skal være del af et stærkt hold i en værdikæde. Vil man være en del af vinderholdet, skal man arbejde tæt sammen med leverandører og kunder om fælles mål. Men det er ikke nemt, fordi det bryder med den traditionelle måde at tænke forretning på. Mange virksomheder er ikke kommet så langt, og det er begrænset, hvor meget operationelt samarbejde der reelt foregår i forsyningskæderne. Men der er dog tegn på, at den mobile generation og de nye teknologier med sociale medier, cloud og mobilitet er ved at bane vejen for et paradigmeskifte. Denne artikel går i detaljer med, hvorfor det er en god idé at etablere procesbaserede og operationelle samarbejder, og hvordan det eventuelt kan gøres. Artiklen er skrevet på baggrund af mine erfaringer som logistik- og supply chain-leder på direktør- og lederniveau i en række store danske detail- og industrivirksomheder gennem 25 år. Jeg har været der og har haft hænderne dybt begravet i den daglige supply chain-drift i både nationale og globale danske virksomheder i mange år og på egen krop mærket, hvad der skal til for at få vare-, penge- og informationsstrømme til at flyde internt i virksomheden og eksternt i værdikæden. Det fik mig på et tidspunkt for en del år siden til at tænke nærmere over, om der dog ikke var smartere måder at understøtte delingen af alle de mange ordredatatransaktioner på, der flyver frem og tilbage mellem virksomheder og skaber så meget uro. Det var starten på et langt udviklingsforløb med fokus på løsninger, der kan effektivisere samarbejdet mellem parter i forsyningskæden. Det er den lærings- og udviklingsrejse, jeg vil beskrive i denne artikel. LAV PRODUKTIVITET I ORDREFLOW Produktiviteten i samhandelsprocesser mellem virksomheder i en forsyningskæde er lav, og der er store muligheder for at forbedre produktiviteten betydeligt ved at fokusere på supply chain management-processer, integreret samarbejde, løbende analyser af behov hos partnere etc. Daglig supply chain-drift er på mange måder en virksomheds undervogn. Der foregår en masse operationelle aktiviteter, som er helt grundlæggende for forretningen, men det sker i det skjulte inde i systemerne og i mailboksen og får ofte for lidt opmærksomhed fra forretningens eller topledelsens side. Det er ærgerligt, fordi aktiviteterne har stor betydning for forudsigeligheden i værdiskabelsen i virksomhederne og den faktiske værdiskabelse. Rambøll udgav i august 2014 en undersøgelse af it i top 1000 danske virksomheder, og en blandt mange konklusioner er, at 20 procent af it-cheferne bruger en høj grad af deres tid på den eksterne forretning, mens 80 procent bruger en høj grad af deres tid fordelt på den interne forretning og it-funktionen. Det indikerer, at der bliver brugt få it-ressourcer på at understøtte relationer med eksterne parter. Det mest elementære operationelle niveau i samhandlen mellem virksomheder er ordreflowet. En køber sender en ordre til en sælger, der reagerer ved at sende en bekræftelse og information om forsendelsen retur til køber. Når køber modtager varen, sker der en varemodtagelse, der bliver afstemt med den faktura, som køber på et tidspunkt modtager fra sælger.

4 Whitepaper side 4 Erfaringstal fra mange års arbejde med supply chain-ledelse og innovation samt et stort antal virksomhedsbesøg det seneste år viser, at der er basis for forbedringer i kvaliteten af de ordredata, der sendes frem og tilbage mellem virksomheder. Et skøn er, at 10 procent af virksomhederne har afvigelser i de fælles ordredata på under fem procent af ordrerne, en større gruppe har typisk afvigelser på procent af ordrerne, mens en sidste gruppe har afvigelser i over 20 procent af ordrerne. Afvigelserne betyder, at køber og sælger gennem ordreprocessen ser på data, der ikke stemmer med hinanden. Det kan være stamdata som varenummer, varetekster, leverings- eller fakturaadresser, valuta, Incoterms mv. og transaktionsdata som leveringstid, kvantiteter og priser. Dataafvigelserne er dyre. De fleste virksomheder ville blive overraskede, hvis de kortlagde, hvor meget afvigelserne koster i ressourcer og spild. Afvigelserne er ikke fejl i den forstand, at der er en part, der har ret, og en anden, der har uret. Informationerne stemmer bare ikke, og det kan der være mange gode forklaringer på. Men konsekvensen er, at virksomheder bruger rigtig mange ressourcer på manuelt at rette data, foretage dobbeltarbejde, returløb og andre ikke-værdiskabende opgaver. Én ordre koster typisk 300 kroner i løntid for hver part at behandle. Problemordrer defineret som ordrer med gentagne ændringer af den oprindelige ordre koster to-tre gange så meget, og hvis 20 procent af ordrerne ikke stemmer, bliver det hurtigt til mange penge, der i leanforstand må betragtes som spild. Det er ikke ualmindeligt, at virksomheder har en eller flere medarbejdere ansat, som ikke laver andet end at rykke for ordrebekræftelse eller forsendelsesadvisering, manuelt korrigere for fejl, sende kreditnotaer ud, som skal korrigere for fejl i priser eller mængder, der ikke er løbende afstemt, og lignende ikke-værdiskabende arbejde. AFVIGELSER I ORDREFLOW SKABER SLØR Ordreflowet er fundamentet for samhandlen mellem virksomheder, se figur 1. Data bliver skabt, når en ordre bliver dannet, og det er kilden til den informationsstrøm, der foregår i en forsyningskæde. Ordredata afspejler værdien omkring hovedmaterialestrømmen og er derfor grundlaget for en korrekt styring af den værdiskabelse, som ses i regnskaber, lagre, balance mv. Strategi Rapportering Planlægning Operationelle processer Data Figur 1. Ordreflow er fundamentet for samhandlen mellem virksomheder.

5 Whitepaper side 5 Er der afvigelser, ændringer eller fejl i datakvaliteten i nederste niveau, slår den fejl igennem på alle niveauer. Konsekvensen er, at de beslutninger, der bliver truffet, og den styring, der foregår, sker på et fejlagtigt grundlag, og at det vil begrænse produktiviteten på flere måder. Dels vil virksomheden som allerede beskrevet være tvunget til at bruge en masse ressourcer på korrigerende handlinger, dels risikerer virksomheden at styre forretningen i en forkert retning. I stedet for at gøre de rigtige ting på den rigtige måde risikerer virksomheden at gøre de forkerte ting på den forkerte måde. Lad os se nærmere på et par eksempler, der kan forklare dette. En større koncern har to selskaber med produktion af to produktlinjer med to selvstændige brands. De to selskaber er tilkøbte virksomheder med forskellig historik, organisation og forskellige systemer og processer. I det ene selskab er ordrestamdatakvaliteten høj. Vareindkøb, vareforbrug og salg bliver registreret elektronisk og systematisk, og der er processer, som sikrer, at registreringen bliver foretaget korrekt i forhold til varestamdata, priser og periodisering i hver enkelt transaktion. I det andet selskab er der slør. Her halter varestamdatadisciplinen efter, og man har ikke fået indført en mere automatiseret datafangst med stregkoder i produktionen og logistikken. Varemodtagelse og salgsregistreringer er derfor fejlbehæftede og er ikke periodiseret korrekt med hensyn til ankomst- og forsendelsesdag. Medarbejderne bruger en del tid på efterregistreringer af flow, køb og salg. Selskab nummer to bliver til en fejlfabrik, hvor kilderne til fejlene er et mix af mangelfulde varestamdata og det forhold, at registreringen ikke er periodemæssigt præcis. Konsekvensen er, at det bliver svært at opgøre det løbende vareforbrug korrekt. Den nærmere forklaring er, at ERP-systemet som regel beregner vareforbruget som et resultat af registrerede køb, salg og flytninger/færdiggørelser af varerne og disse transaktioners betydning for primo- og ultimolagre. Når vareforbruget bliver upræcist og svinger mellem månederne, skaber det også et svingende billede af virksomhedens dækningsbidrag (DB) og DB-grad (DG). Data, der deles med kunder og leverandører i form af ordredata, bidrager også til fejlfabrikken, fordi ikke-synkroniserede stamdata og transaktionsdata, der helt mangler eller er forsinkede i forhold til vareflowet, betyder, at det samlede fejlscenario stiger. Det kan for eksempel være varekøbsfakturaer, som registreres for sent i forhold til regnskabsafslutning primo ny måned, fordi de ikke godkendes på grund af uenighed med leverandører om for eksempel nettopriser eller modtagne mængder. En lagerbinding på 200 millioner kroner bliver i tilfældet med selskab 2 hurtigt 5-8 procent højere eller lavere, altså til eller millioner kroner, hvilket betyder, at vareforbruget bliver for højt eller for lavt, og det samme gælder dermed også for dækningsbidraget. Hvis virksomhedens dækningsgrad synes for lav i forhold til budget og sidste år, kan det lede til nedskæringer af kapacitetsomkostninger som for eksempel fyringer af medarbejdere, udskydelse af planlagte investeringer etc. Er dækningsgraden for høj, kan det betyde, at virksomheden føler sig kaldet til at ændre priser og aftaler med kunder og leverandører og eventuelt øge kapacitetsomkostningerne for at kunne sælge og levere mere. Den slags slør skaber mange fejl, men det største problem er dog, at organisationen fatter mistillid til den rapportering, der ellers er et vigtigt grundlag for at lancere tiltag, der skal forbedre driften og derved fintune forretningen. Det skaber også spildtid med hensyn til at klarlægge, hvad tallene nu i virkeligheden udtrykker, og der opstår skyggeregistre ringer i diverse afdelinger baseret på data, der ikke er i overensstemmelse med data i ERP.

6 Whitepaper side 6 Magt eller samarbejde hvad styrer forsyningskæden? Det er i bund og grund et spørgsmål om, hvordan man anskuer samarbejde, konkurrencekraft og forretningsdrift. Har vi hovedfokus på at beskytte virksomheden mod alle eksterne parter, og betragter vi samspillet med kunder og leverandører som et magtspil, hvor det gælder om at forhandle sig frem til den bedst mulige pris? Kan jeg tjene 1000 dollars, så taber kunden eller leverandøren 1000 dollars. Eller er hovedfokus på konstant at være i integreret operationel kontakt med hele kæden af strategiske leverandører og kunder for til stadighed at fastholde en høj stamdatakvalitet og desuden udvikle fælles processer og innovative produkter, så slutkunden i sidste ende får et endnu bedre tilbud, så står vi stærkere i konkurrencen med konkurrerende forsyningskæder. Ægte operationelt samarbejde mellem parter i forsyningskæden er et område, der har stort potentiale, og som stadig er temmelig uudviklet. Samarbejdet mellem virksomheder er i dag generelt set præget af mange gode intentioner, men det kniber med at omsætte intentionerne til praksis. Undersøgelsen Ledelsesundersøgelse fra DI fra november 2014 konkluderer, at tillid er en afgørende konkurrenceparameter. 92 procent af de 1000 respondenter i undersøgelsen mener, at tillid er en afgørende faktor for virksomheders mulighed for at skabe vækst og fremgang. Det gælder både tillid i forhold til virksomhedernes eksterne samarbejdspartnere og i forhold til det interne samarbejde i organisationen. Men det er erfaringen, at det kniber med at omsætte denne tillid til operationel praksis. Praksis kan for eksempel være at blive enige om at anvende fælles datastandarder og fælles processer i handelsflowet. Mange har indført eller er i gang med at indføre EDI-baseret informationsudveksling, men de applikationer, som transformerer EDI-data til information og input til fælles handlinger, mangler. Praksis i indkøbsfunktioner er et godt eksempel på, hvordan samhandlen foregår. Meget store dele af stort set alle virksomheders produkter og værdiskabelse sker i dag i virksomhedernes forsyningsnetværk. Selv ikke den største bilfabrik i verden producerer tilnærmelsesvis hele bilen selv. Det meste af bilen bliver produceret hos et hav af leverandører, der igen har underleverandører. En ofte set klassisk indkøbsmetode består af følgende trin: Først specificerer indkøbschefen alle de relevante krav til de produkter eller tjenesteydelser, der skal købes. Så udvælger han eller hun tre eller flere leverandører, der afgiver tilbud. Så tjekker man, om alle krav er opfyldt, forsøger at klemme dem lidt mere og vælger så den billigste leverandør. Metoden er ikke helt tilstrækkelig i dag. Det var måske paradigmet for en del år siden, men i dag ved man qua SCM-forskning, talrige pilotprojekter og omkostningsanalyser, at denne metode mangler at tage højde for en vigtig forudsætning: Kundens og leverandørens evner til på kort tid at sætte en procesbaseret og operationel forsyningskæde op sammen er reelt afgørende for, hvor effektivt indkøbet og salget bliver. Det er vigtigt at koordinere hensyn mellem mulige prisgevinster fra sourcingprogrammer med muligheden for reelt at skabe en effektiv forsyningskæde for nye leverandører, der måske blot skal levere ét år. Der er nemlig omkostninger til løn, lagre, transport, emballage/mærkning, produktionsstop etc. forbundet med skift af leverandør, og de omkostninger skal modregnes eventuelle prisbesparelser. Hovedelementerne i den samarbejdende operationelle forsyningskæde er udveksling af forecast, fælles ordre- og lagerstyring samt fakturering, returprocesser, fælles kvalitetssikring af stamdataopdatering mv. Men faktum er, at kun ret få virksomheder i dag har omdannet eller er i færd med at omdanne deres leverandører og kunder til partnere, som de udveksler data, informationer og viden med for at skabe værdi. Det kræver blandt andet et særdeles integreret samarbejde internt mellem flere afdelinger i virksomheden: Indkøb/salg, logistik/scm, it/finans m.m. Årsagerne er dog ikke altid manglende fokus. Årsagerne kan også være, at det samlet set er komplekst at gennemskue, at det tager en del projekttid, og at de eksisterende metoder og teknikker er tunge og dyre. Det vil sige, at der skal noget enklere til, som leverer de ønskede processer automatisk som plug and play.

7 Whitepaper side 7 Typiske spørgsmål fra den magtdrevne leder vil være: Hvordan kan vi presse prisen på varerne fra vores leverandører? Hvordan kan vi øge vores egen profit? Hvordan kan vi forbedre likviditeten? Typiske spørgsmål fra den samarbejdende leder vil være: Hvad kan vi gøre for at lette tilværelsen for vores leverandører og kunder? Hvordan kan vi udnytte viden og data fra vores leverandører, underleverandører og kunder sammen med egen viden og egne data til at forbedre den samlede værdiskabelse? Når vi har fundet de fælles processer, hvor vi med fordel kan samarbejde, hvordan deler vi så produktivitetsgevinsten? Supply chain management (SCM) handler om at arbejde sammen i kæder og netværk. Det er der rigtig meget konkurrencekraft i, og mange virksomheder vil kunne hente store gevinster i et tættere samarbejde. Det handler om at dele data, udfordringer og ændringsplaner samt både kortsigtede og langsigtede strategier med de vigtigste partnere i forsyningskæden. Kan en butik dele de indskannede salgsdata fra kassen i realtid med alle led i forsyningskæden helt tilbage til råvareleverandørens produkthierarki, siger det sig selv, at alle parter er i stand til at geare deres kapacitet og produktion meget mere præcist og derved undgå en masse spild. Det har faktisk været teknologisk muligt og også erkendt i mange år, men udviklingen går ikke så hurtigt, som den kunne gøre. Målet er at samarbejde i de operationelle processer, så der kommer et forbedringspotentiale frem, der så kan og skal deles mellem parterne. Det sidste er naturligvis en vigtig pointe, så alle parter har det rette incitament til at engagere sig i samarbejdet. Operationelt og it-støttet samarbejde og deling af gevinster er den praktiske essens af supply chain management-paradigmet. Kunsten er blandt andet at beregne, hvad man kan dele og hvordan. Det er især en udfordring at basere forsyningskæden på samarbejde frem for magt i kæder, hvor en stor virksomhed er i kæde med en lille virksomhed uanset om den store er kunde eller leverandør. Her er der en tendens til, at den store virksomhed tager magten. Men det er min klare påstand, at den store virksomhed får en bedre forretning, hvis den pakker magtelementet væk og i stedet fokuserer på at lytte til den mindre partner. Et meget almindeligt eksempel er den store virksomhed, der ændrer betalingsvilkårene med det mål at forbedre likviditeten hos den store virksomhed. Det sker så på bekostning af de mindre virksomheder i kæden, der kommer til at stå svagere. Resultatet er, at den samlede forsyningskæde formentlig taber konkurrencekraft, fordi de små leverandører søger væk fra den store kunde, og forsyningskæden dermed oplever ustabilitet. Ustabiliteten medfører skifteomkostninger og udsving i vareflow/servicegrad, hvilket indebærer tab for den samlede forsyningskæde. En anden meget vigtig faktor er, at store kunder sandsynligvis ikke får del i leverandørers innovation, hvis de presser leverandørerne hårdt på priser og vilkår. Leverandører har en naturlig tendens til at dele innovation og nye produkter med de kunder, der engagerer sig i tætte partnerskaber baseret på samarbejde og ikke magt. Cargoflyselskaber har for eksempel intim viden om, hvordan et cargofly bedst bliver pakket med gods, så udnyttelsesgraden bliver så høj som muligt. Den viden delte et af de førende cargoflyselskaber for nogle år siden med en af de største producenter af cargofly, da producenten skulle udvikle en ny flymodel. Resultatet af samarbejdet blev, at producenten blev i stand til at udvikle et cargofly med endnu bedre evne til at rumme cargo, og at flyselskabet fik adgang til at købe de første fly af den nye og konkurrencedygtige model og dermed fik et tidsmæssigt forspring i forhold til konkurrenterne.

8 Whitepaper side 8 EDI OG INDKØBSPORTALER SIKRER IKKE STAMDATAKVALITET Erhvervslivet har i mange år anvendt EDI til at automatisere ordredataflowet mellem virksomheder, og det fungerer også fint, hvis man er en stor virksomhed og har brugt meget tid på at foretage den grundlæggende mapping, der skal til, før EDI fungerer. Desuden vil man ofte have brugt tid på at programmere egne filtre til indlæsning og validering af data til sit eget ERP-system. Der findes også mange webbaserede kunde- eller leverandørportaler, men her skal den anden part taste data ind i først portalen og dernæst eget system, hvilket giver både fejlkilder og dobbeltarbejde set i supply chain-optimeringsperspektiv. Ofte sker der ændringer i ordrer hos både køber og sælger, efter at ordren er bekræftet, og det er med de eksisterende metoder vanskeligt at sikre, at ændringen også bliver afspejlet hos den anden part. EDI forstået som datatransmissioner af filer har i to-tre årtier været rygraden i elektronisk samhandel integreret med ERP. Nye teknologier, øget pres på produktivitet og den omsiggribende netværks- og onlineadfærd skaber dog muligheder for nye procesbaserede serviceløsninger, der løfter EDI-filernes datastrøm op til deciderede proces- og informationsflow. Den nye generation af løsninger vil ikke erstatte eksisterende EDI. Den vil nærmere supplere og forbedre den eksisterende infrastruktur og gøre det muligt at reducere omkostningerne ved etablering og udskiftning af leverandører og kunder. Det gør det nemmere at tilbyde fleksibilitet i forsyningskæden, som kan tilgodese ønsker fra indkøbs- og salgsafdelingerne, ligesom det i høj grad kan bidrage til at optimere de samlede forsyningskædeaktiviteter.

9 Whitepaper side 9 SKYEN, MOBILITET OG SOCIALE MEDIER BANER VEJEN Mobiliteten og de sociale medier har revolutioneret vores hverdag og begynder at ændre vores måde at købe varer og forbruge serviceydelser på. Vi kan forvente en lignende udvikling i den måde, hvorpå vi driver forretning i samspillet mellem virksomheder. Smartphones og tablets øger tilgængeligheden, og sociale medier øger åbenheden og villigheden til at dele informationer. Det baner vejen for et nyt syn på, hvordan virksomheder kan samarbejde i forsyningskæden, hvor det bliver både mere oplagt og nemmere at dele informationer og indgå i samarbejdsrelationer. Vi taler om generation Y. Det er de årige, der er født efter De er nærmest født med en mobiltelefon i hånden, og de er kræsne superbrugere af moderne udstyr. I 2025 vil generation Y ifølge en global undersøgelse lavet af Deloitte udgøre 75 procent af arbejdsstyrken, og det er en generation, der mere end nogensinde udnytter alle de fordele, it leverer. Allerede på skolebænken brugte de MSN, fildelingsværktøjer, chat, Skype etc. De er for eksempel den første generation, der ikke har telefonen som den foretrukne kontaktform, se figur 2. Profil/ alder Telefon / SMS Social media Smartphoneapps Brev Ved ikke Silent generation (Født før 1994) 55,6 6,6 0,7 0,3 17,2 38,2 Baby boomers (Født ) 59,6 22,5 3,5 3,0 13,4 33,8 Generation X (Født ) 46,3 44,1 20,7 17,2 9,6 33,4 Generation Y (Født efter 1990) 29,4 42,3 36,4 31,9 5,9 33,1 Figur 2. Hvilken kontaktform foretrækker du? Kilde: Merchants Dimension Data s 2013/14 Global Contact Centre Benchmarking. De bliver også kaldt digitalt indfødte, fordi de er vokset op med internettet og tager always on-tankegangen som en selvfølge. Helt centralt for forståelsen af generation Y er, at de automatisk og på en meget mere naturlig måde end tidligere generationer tænker i netværk. Et netværk er ikke et netværk, hvis ikke man er i stand til at kontakte det. Generation Y er vokset op med en palet af digitale værktøjer, som udelukkende tjener det formål at levere nem og hurtig kommunikation. Der foregår et skifte fra den gamle til den nye måde at relatere og kommunikere på, hvor generation X (født ) og ældre generationer kommunikerer og relaterer på den gamle måde, og generation Y på den nye måde. På samme måde vil vi se et paradigmeskifte i SCM og it-løsninger til SCM. Hvis man tidligere skulle have et overblik over familien og familiens stamtræ, kunne man konsultere kirkebogen. Det var besværligt og krævede en fysisk indsats, og adgangen til kirkebogen var yderst begrænset. ERP-systemerne er født ud af dette paradigme, hvor informationsadgangen for virksomhedens kunder og leverandører er begrænset og lukket inde bag kraftige firewalls. Skal man have et overblik over familienetværket i dag, konsulterer man Facebook, som er always on og åbent, men dog begrænset af privathedsopsætninger, der bliver defineret af den enkelte bruger. Man kan sige, at Facebook bliver styret af fleksible firewalls. De nye digitale værktøjer, der skal understøtte de nye samarbejdende

10 Whitepaper side 10 forsyningskæder eller -netværk skal på samme måde som Facebook være meget mere åbne end ERP-systemerne. Det skal være nemt at definere, hvordan en virksomhed skal samarbejde med hvem, hvornår og hvor meget. Det skal være muligt på en nem og fleksibel måde at opstille fælles regler for afgrænsede målgrupper eller segmenter, så virksomheden kan styre interaktionen på en effektiv måde. Det skal selvfølgelig også være online (læs: I realtid), og der skal være always on-adgang fra valgfri mobil enhed via internettet. Naturligvis med høj beskyttelse og sikkerhed mod uvelkommen og kriminel adgang. SYNKRONISERING I SKYEN Supply chain management, samarbejde i forsyningskæden eller network collaboration handler om at arbejde sammen i kæder og netværk, fordi der er store gevinster at hente i et tættere samarbejde. På det operationelle niveau handler det om at dele data, udfordringer og ændringsplaner med de vigtigste partnere i forsyningskæden. Den deling skal foregå online og i realtid, og den skal være synkroniseret. Den kan derfor ikke foregå alene i virksomhedens ERPsystem, som det som hovedregel foregår i dag, fordi ERP-systemet som udgangspunkt og i sin natur er et proprietært og lukket system, der er dedikeret til at understøtte den interne organisation og de interne processer. Det skal derimod ske i skyen ved hjælp af ERP-systemets data, fordi delingen skal ske ét og kun ét sted. Dermed sikrer parterne sig, at dataene hele tiden er synkroniserede, så begge parter ser på og arbejder med de samme data. Operationel deling af ordredata er i næsten alle virksomheder i dag asynkron. Køber opretter en ordre i eget ERP og sender den til sælger, der opretter ordren i sit eget ERP. Ordren indeholder data om varen, priser, leveringsdato, leveringsadresse, faktureringsadresse, mængde, dokumenter vedrørende produkter etc., og der foregår som allerede beskrevet meget ofte en del ændringer i disse data i løbet af den tid, det tager at eksekvere ordren. Ændring erne sker i to separate systemer hos køber og sælger, og det er næsten uundgåeligt, at der vil være afvigelser. Hvis delingen derimod foregår i skyen, er der mulighed for en sammenstilling og dermed en synkronisering af dataene. Det er en løsning, der flugter med generation Y s alway on og synkrone tilgang til at kommunikere og relatere, og det tror jeg vil være fremtidens model for operationel deling af ordredata i en forsyningskæde. Ligesom det vil være fremtidens model for deling af alle mulige andre data, der vedrører samhandlen og samarbejdet mellem virksomheder, som for eksempel data om lagerflytninger, vareregistreringer, varebeskrivelser, styklister, kvalitetskontrol, kundetilfredshed, forecasts, produktvarianter etc. INTEGRATION TIL ERP En anden stor fordel ved en skybaseret løsning til deling af forsyningskæde- eller samhandelsdata er, at det åbner op for fleksibel og nem mobil adgang for relevante parter. Direktøren kan nemt få overblik og foretage opdateringer i ordreflowet via sin tablet eller smartphone, mens han eller hun venter i en lufthavn eller er på vej til et forretningsmøde. En af forudsætningerne for effektiv deling af ordredata og en effektiv mobil strategi er, at virksomheder sørger for, at der er gnidningsløs integration mellem skyen, de mobile applikationer og virksomhedens ERP-systemer. Det omfatter fx også, at eget ERP efter givne regler kan fjernstyres af den mobile medarbejder. Det sker via procesapplikationer på tablets og smartphones, der kan opdatere transaktionerne nede i ERP-systemet. Integration er en nøgleudfordring. På samme måde skal den skybaserede løsning naturligvis være integreret til ERP-systemet, så udvekslingen af data sker automatisk og i realtid eller næsten realtid. En mulig løsning kunne være at arbejde med såkaldte Business Integrators, der sørger for at integrere skyløsningen med de forskellige ERP-systemer på markedet. Det er en relativ tung opgave, som kræver mange ressourcer, men det er nødvendigt for at forlænge ERP-systemernes rækkevidde til forsyningskæden og understøtte ordreflowet med samarbejdspartnere.

11 Whitepaper side 11 TRAFIKLYSET STYRER OG BALANCERER DRIFTEN Det er også vigtigt for de nye teknologiske løsninger, der skal understøtte ordredataflowet og andre relevante dataflow i forsyningskæden, at det er muligt at opsætte synlige og fleksible forretningsregler for, hvordan udefrakommende automatiske ændringer i forsyningskædens behov (ordrer) må slå igennem i eget ERP eller eventuelt i flere ERP-systemer. Det er lidt det samme som Facebook og LinkedIns privathedsopsætninger, der regulerer, hvem der må se hvad. På samme måde skal det være muligt for virksomheden at opsætte regler for, hvornår en kunde eller leverandør for eksempel er grøn, gul eller rød som i et trafiklys. Grønne leverandører og kunder er strategiske partnere, hvor virksomheden af forretningsmæssige årsager har bestemt, at ændringer fra grønne partnere skal køre igennem automatisk. Ordrer og ændringer til ordrer fra gule partnere kan være underlagt bestemte regler, der fortæller systemet præcis, hvornår der skal sendes en advisering til en leder/medarbejder, der så skal foretage en manuel håndtering af ændringen. Røde partnere er for eksempel nye partnere, der skal kredittjekkes, eller det er specialordrer, der kræver en manuel håndtering. Et trafiklys er en enkel metode til at samle den operationelle styring på en synlig og online måde. Det er også en simpel metode til at synliggøre supply chain-direktørens vanskelige balancering mellem hensynet til kapacitet og omkostninger på den ene side og serviceniveau over for kunderne på den anden side. På den måde bliver supply chain-drift og logistik langt mere synligt for topledelse, salgsledelse, produktionsledelse etc., og det kan faktisk blive en integreret del af den kommercielle og økonomiske operationelle målstyring. AFSLUTNING Højere produktivitet i ordreflow mellem virksomheder i en forsyningskæde er en relativt lavthængende frugt, fordi den lave produktivitet, der hersker på området i de fleste forsyningskæder, er relativt uerkendt. Det er ikke raketvidenskab at løfte produktiviteten i ordreflowet og derved bane vejen for at frigøre ressourcer, der kan fokusere på at gøre udvekslingen af andre data i forsyningskæden mere smart og produktiv. Det er ikke raketvidenskab og dog. Det kræver i hvert fald følgende fire elementer, som måske kan skabe lidt udfordringer i en del virksomheder: 1 Ibrugtagning af et nyt syn på samarbejde med kunder og leverandører, der er præget af åbenhed og vi er i samme båd og skal arbejde efter at optimere den samlede kæde og ikke enkeltvirksomheden Ibrugtagning af ny åben it-arkitektur og teknologi med webteknologier, skyen etc. med høj sikkerhed. God integration til ERP i form af gennemarbejdede integrationsmoduler. ERP-systemer vil fortsat fungere som rygraden i virksomhederne. Visuel og fleksibel styring af supply chain-driften baseret på forretningsregler.

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier. Lang Lean Reducere spild Hybrid Ordrepunkt gennem postponement Leverandørens Lead time Kanban Agilitet Kort Kontinuerlig disponering Quick response Forudsigelig Uforudsigelig Kundebehov Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri Stram Kæden DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri FILM https://www.youtube.com/watch?v=8bzut7skxye 2 Hvorfor Stram Kæden? Op til

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

DEN DIGITALE JUNGLETROMME

DEN DIGITALE JUNGLETROMME WHITE PAPER DEN DIGITALE JUNGLETROMME Sociale medier i kundeservice juli2016_17063 Den klassiske jungletromme er blevet digital Udbredelsen af sociale medier har intet modstykke i vores tid. Spredningseffekten

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden?

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden? Lean-forsyningskæde Under et Lean-forsyningskædeprojekt for et par måneder siden stillede en af leverandørerne følgende spørgsmål: Er det muligt at være Lean, når man er leverandør til en kunde, som arbejder

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER The new approach to software LittleBeacon CASESTORY NDS er en af de førende leverandører af software løsninger til betalingstv (pay-per-click).

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Hvordan vælger man den rigtige løsning?

Hvordan vælger man den rigtige løsning? Hvordan vælger man den rigtige løsning? Et tænkt eksempel Skrivebutikken.dk Betaling Capturing PIM Billeder Fritlægning Tekster ERP Mønstring CMS Produktinfo Logistik Track&Trace RMA Erstatninger Medier

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Webshop. Kom godt i gang

Webshop. Kom godt i gang Webshop Kom godt i gang Agenda IT infrastruktur, arbejdsgange samt flow i en webshop Pause Vækst på top og bund Pause Brugervenlighed og IBIZ-center Tak for i dag Introduktion Mikkel Leth Olsen mikkel@ibiz-center.dk

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst Customer Business Planning Profitabel vækst med dine kunder DLF Netværkstræf Comwell, Kolding Dato: 14. Juni 2012 EffectMakers: Henrik

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3 Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175 Fig. 1 Eksempel på produktionsplan i én dimension. Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175

Læs mere

DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER

DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER WHITE PAPER DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER Sådan kan kontaktcentret bidrage til en vindende kundeoplevelse juli2016_17065 Det gælder om at have gode kontakter Dårlig service er den mest almindelige årsag

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Dansk Industri og Transportministeriet, 15. januar 2013 Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Business Planning & Management software

Business Planning & Management software Business Planning & Management software EffectMakers - profitabel udvikling af forretning med nøglekunder EffectMakers Business Management System (BMS) er svaret på leverandørernes væsentligste udfordringer

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere