CV Vejle august 2015 Executive Summary

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CV Vejle august 2015 Executive Summary"

Transkript

1 CV Vejle august 2015 Executive Summary Navn: Jim Trudslev Telefon: Adresse: Tidseltoft 14 Mobil: Postnr.: 7100 Vejle Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/jimtrudslev Resume Jeg har mere end 20 års dansk og international erfaring som CEO, COO og SCM i større produktionsvirksomheder i DK, S, N, D, LV og UA. I de seneste år som CEO for Lantmännen Cerealia A/S (DK), har jeg haft ansvaret for den danske organisation samt ansvaret for Cerealias 11 skandinaviske produktionsenheder samt to østeuropæiske forretningsenheder. Opgaverne omfattede personaleansvar for ca medarbejdere og et omkostningsbudget på ca. 700 MSEK. Nogle af mine absolutte forcer er eksekvering af trufne beslutninger og en evne at gå nye veje i udvikling af strategier og projekter. Jeg har opnået betydelige resultater ved implementering af LEAN og Production Scorecard (KPI-målstyring), ligesom implementering af analyse- og opfølgningsværktøjer, samt standardisering af processer og procesudstyr, har været fokusområder, som har bidraget til mærkbare resultatforbedringer. Min erfaring som projektansvarlig omfatter flere større gennemførte greenfieldinvesteringer, og andre strategiske investeringer, og jeg har desuden sat betydelige aftryk ved flere gennemførte og afprøvede M&A projekter. Som leder har jeg særlig fokus på at skabe motiverede medarbejdere og anvender her mine kompetencer indenfor organisationsudvikling og forandringsledelse. Jeg har gennemført mange strukturforandringer lukning eller flytning af fabrikker/produktion, outsourcing af funktioner/aktiviteter, samt gennemført og deltaget i flere store organisatoriske forandringsprocesser. Jeg behersker engelsk, tysk, svensk og norsk på forhandlingsniveau. Har gennem længere perioder haft mere end 100 årlige rejsedage. Jeg er en leder med et stærkt helhedssyn som lægger stor vægt på troværdighed og tillid, og som betragter ærlig og tydelig kommunikation som en selvfølge. Jeg er uddannet Civilingeniør indenfor Virksomhedssystemer, jeg har en faglig baggrund som maskinarbejder, og har læst 1. del af HD-studiet i Afsætningsøkonomi. Kernekompetencer Karriereforløb i overblik Supply Chain ledelse i store internationale koncerner Strategi og forretningsudvikling International ledelseserfaring i store internationale koncerner Organisationsudvikling og Forandringsledelse Eksekvering Strategiske greenfieldinvesteringer Projekt- og porteføljeledelse Driftoptimering Nationalt og internationalt bestyrelsesarbejde Mergers & Acquisitions Lantmännen Cerealia, Vejle. I stillinger som Director of Production, CEO, Director Business Unit International, Supply Chain Director og Produktionsdirektør Hydrogas Danmark a.s., Fredericia. Driftschef Eskofot, Hjørring. I stillinger som Fabrikschef, Logistikchef og EDB-koordinator Datainform A/S, Hjørring. Projektleder.

2 Extended CV Karriereforløb i detaljer Lantmännen Cerealia. I stillinger som Director of Production, CEO, Director Business Unit International, Supply Chain Director og Produktionsdirektør. Jeg er i opsagt stilling. Som følge af, at forretningsområdet har valgt en ny strategisk retning, med en tilhørende øget centraliseret struktur, har jeg selv valgt at træde ud af virksomheden. Uddyber gerne nærmere. Lantmännen Cerealia er en del af den internationale Lantmännen koncern. Forretningsområdet Lantmännen Cerealia udvikler, producerer og markedsfører fortrinsvis kornbaserede produkter som mel, melblandinger, gryn, müsli, pasta og pandekager, men også færdiglavede retter, bønner og linser. Hjemmemarkederne er Sverige, Norge og Danmark, men der sker også et betydeligt salg i Finland, Rusland og Ukraine. Forretningsområdet Lantmännen Cerealia omsætter for ca. 4,4 mia. SEK Director of Production Lantmännen Cerealia (Sverige, Norge og Danmark) Som Director of Production Lantmännen Cerealia har jeg haft det overordnede ansvar for 11 produktionsenheder i S, N og DK. Supply Chain Director Lantmännen Cerealia Ledelsesgruppe: Supply Chain Management Team SCMT Supply Chain Production Team - SCPT 500 medarbejdere på 11 produktionssites i S, N og DK Ledelse og udvikling af den samlede produktionsfunktion i Cerealia Strategier, mål og handlingsplaner Opfølgning og målstyring Organisationsudvikling Forandringsledelse Årligt omkostningbudget på 600 MSEK Årlige vedligeholdesesinvesteringer på MSEK Udarbejdelse og præsentation af Business Case for Nyt pakkeri i Vejle Projektansvarlig for opførelse af Nyt pakkeri i Vejle investering på 82 MDKK, herunder etablering af projektorganisation, kontrakter med rådgivere og leverandører, projektledelse og projektøkonomi Deltagelse i M&A projekter Effektivisering af produktion Turn around Cerealia 2012/2013 markant resultatforbedring opnået ved reduktion af personale, fokus på lønsomme produktkategorier, produktsanering, produktudvikling, analyse- og opfølgningsværktøjer og fleksibilitet i produktion Få ledergruppe Produktion til at spille sammen som et hold Etableret produktionsnetværk for mellemledere og blue colour på tværs af sites og lande Gennemførelse og idriftsættelse af Nyt pakkeri i Vejle en

3 CEO Lantmännen Cerealia A/S. greenfield investering på 82 MDKK Lukning af pakkerier i Odense, Lunderskov og Vejle Outsourcing af lagerfunktion i DK Udvikling og implementering af servicekoncept og vedligeholdelsesaftale for tekniske anlæg i DK Fastholdelses- og fratrædelsesaftaler vedr. Nyt pakkeri i Vejle Udarbejdelse af Asset Strategy (analyse af fremtidigt cash flow behov pr. site) for den samlede produktionsfunktion Implementering af Loss Intelligence værktøj til løbende vurdering af potentialer for besparelser Implementering og udvikling af LEAN på 11 produktionssites i S, N og DK Implementering af Production Scorecard som månedligt opfølgningsværktøj Faldende Conversion Cost, med samtidig fald i volumen M&A. Integration af Strängnäs tilkøbt producent af mel og mix M&A. Integration af Färgelanda tilkøbt producent af pandekager Flytning af müsliproduktion fra Moss til Järna Som CEO Lantmännen Cerealia A/S, var jeg overordnet og juridisk ansvarlig for den danske virksomhed. Lantmännen Cerealia A/S afsætter sine produkter primært til det danske marked, til B2B og B2C kunder. Omsætningen er på ca. 800 MDKK. CEO Lantmännen Cerealia Ledelsesgruppe: National ledergruppe medarbejdere Ansvarlig for den danske virksomhed indenfor forretningsområdet Lantmännen Cerealia Sikre at strategier for Cerealia og den danske organisation effektueres Projektansvarlig for greenfield investering på 435 MDKK Ny mølle i Vejle Organisationsudvikling Forandringsledelse Rapportering til bestyrelse Turn around Cerealia 2012/2013 markant resultatforbedring opnået ved reduktion af personale, fokus på lønsomme produktkategorier, produktsanering, produktudvikling, analyse- og opfølgningsværktøjer og fleksibilitet i produktion Idriftsættelse af ny mølle i Vejle - greenfieldinvestering på 435 MDKK projekt gennemføres fra Lukning af produktion i Odense, Lunderskov og Vejle Fastlægge rammer og struktur for ledelsesarbejdet i den danske organisation set i forhold til matrice organisationen i Cerealia Struktur for bearbejdning, måling og opfølgning på B2B kunder Etablering af Koordineringsgruppe gruppe af funktionschefer med medarbejdere placeret i DK Igangsætning og ledelse af MTML Make The Matrix Live teamaktiviteter og træning for nøglemedarbejdere i DK Tilpasning af produktion til markedsstrategi ved etablering af høj fleksibilitet i produktion, herunder price and size i pakkerier Fusionering af forretningsområderne AXA og Mills til forretningsområdet Cerealia

4 Director Business Unit International (Letland og Ukraine). Som Director Business Unit International var jeg ansvarlig for Cerealias forretningsenheder i Rigas Dzirnavnieks, Letland, og Lantmännen Axa, Ukraine. Rigas Dzirnavnieks, Letland udvikler, producerer, markedsfører og sælger mel og melblandinger samt morgenmadsprodukter. Produkterne afsættes hovedsageligt i de baltiske lande. Lantmännen Axa, Ukraine udvikler, producerer, markedsfører og sælger morgenmadsprodukter. Produktionen afsættes primært i Ukraine, men Rusland udgør også et betydeligt marked og resten eksporteres til nabolandene til Ukraine. CEO Lantmännen Cerealia Ledelsesgruppe: Rigas Dzirnavnieks: 100 medarbejdere Lantmännen Axa: 230 medarbejdere Bestyrelsesformand Letland og Ukraine CEO Letland og CEO Ukraine refererede til undertegnede Omsætning Letland MDKK Omsætning Ukraine MDKK Udarbejdelse af strategiplaner, budgetter, mål og handlingsplaner Løbende opfølgning og rapportering Fra negativt resultat i Ukraine til resultat på tocifret MSEK ved: Udfasning af sortiment på pasta Salg af pastalinie Nye produktkategorier, grød i portionspakker, müslibars, receptændringer eksisterende produkter Investering i ny flaker og opgradering af extruder Ny distributør i Rusland. Øget sortiment på eksisterende markeder. Implementering af LEAN. Stabiliseret indtjening i Letland ved: M&A. Salg af Rezekne i 2009 og overførsel af produktion til Riga Nye produktkategorier (grød i portionspakker og müslibars) Relancering af sortiment på økologisk mel Øget fokus på indkøb af råvarer Implementering af lagerstyringsmodel for råvarer Price and size strategi Implementering af LEAN Installation af Oat Husk Boiler i Letland 2013 M&A. Rigas Dzirnavnieks solgt 2013, som konsekvens af Asset Strategy projekt Supply Chain Director Lantmännen Cerealia (Sverige, Norge og Danmark) Som Supply Chain Director Lantmännen Cerealia var jeg overordnet ansvarlig for 11 produktionsenheder i Sverige, Norge og Danmark, og for alle funtioner i værdikæden indenfor Supply Chain omfattende ordremodtagelse, kundeservice, planlægning, indkøb, produktion, lagring, distribution og fakturering. CEO Lantmännen Cerealia

5 Ledelsesgruppe: Supply Chain Management Team - SCMT Ca. 600 medarbejdere indenfor Supply Chain i Sverige, Norge og Danmark Produktion på 11 produktionsenheder i Sverige, Norge og Danmark Ansvarlig for hele værdikæden indenfor Supply Chain International ledelse Integration af nye produktionsenheder og øget produktsortiment i Supply Chain Kontraktforhandling med nøgle leverandører Projektansvarlig for opførelse af Specialmølle i Vejle investering på 32 MDKK Procesoptimering og standardisering Produktionsdirektør Cerealia Danmark A/S, Vejle. Med reference til Administrerende direktør var jeg ansvarlig for den samlede Produktionsfunktion, med produktion i Ringsted, Odense, Lunderskov og Vejle. Ansvarsområdet omfattede udarbejdelse af strategiplaner, mål, budgetter, handlingsplaner samt løbende opfølgning og rapportering. Ansvarsområdet omfattede funktionsområderne Ordremodtagelse, Kundeservice, Planlægning, Indkøb, Produktion, Lagring, Distribution og Fakturering. Der var beskæftiget medarbejdere indenfor Produktion. Af særlige resultater som jeg opnåede i perioden kan nævnes: Projektansvarlig for udarbejdelse og godkendelse af Business Case Struktur Danmark Projektansvarlig for igangsætning af projekt Ny mølle i Vejle, herunder etablering af projektorganisation, kontrakter med rådgivere og leverandører, projektledelse og projektøkonomi Lukning af produktion i Ringsted og flytning af produktion til Vejle og Malmø Fastholdelses-og fratrædelsesaftale vedr. lukning af Ringsted og Ny mølle i Vejle Implementering af Movex Indkøring af nyt anlæg til kage- og brødmix i Odense Implementering af ny mødestruktur i ledelsesgruppe Produktion Driftschef Hydrogas Danmark a.s., Fredericia. Hydrogas Danmark a.s er et industrigasselskab som producerer og distribuerer industrigas og tøris til anvendelse indenfor levnedsmiddelindustri, metalforarbejdende industri, landbrug, miljø, hospitaler, medicinalindustrien, catering og andre industrier. Jeg var ansat som Driftschef, med det samlede ansvar for driftssektionen. Jeg refererede til Administrerende direktør og var medlem af ledergruppen. Jeg var ansvarlig for produktion på flere sites Glostrup, Odense, Hobro og Fredericia. Ansvarsområdet omfattede funktionsområderne Ordremodtagelse, Kundeservice, Planlægning, Produktion, Lager, Distribution og Fakturering. Jeg var personaleansvarlig for medarbejdere. Jeg var projektansvarlig for opførelse af en ny fabrik til produktion af tøris. En greenfield investering på ca. 100 MDKK. I 1999 implementerede vi SAP i virksomheden, og dermed også i alle funktioner i Driftsektionen Eskofot i stillinger som Fabrikschef, Logistikchef og EDB-koordinator.

6 Fabrikschef Eskofot International A/S, Hjørring. Eskofot International A/S udviklede, producerede og solgte udstyr til grafisk industri. Selskabet var opbygget med hovedkontor i Ballerup, og med produktion i Hjørring og Skagen på i alt 6 fabrikker. Jeg var ansat som fabrikschef, med det samlede ansvar for produktionsfunktionen. Jeg refererede til Administrerende direktør og var medlem af den øverste ledergruppe i Eskofot. Ansvarsområdet omfattede udarbejdelse af strategiplaner, mål, budgetter, handlingsplaner samt løbende opfølgning og rapportering. Produktionsfunktionen var organiseret med Administration, Økonomi/bogholderi, Logistik, Planlægning, Indkøb, Produktion, Reservedelslager og Distributionslager. Jeg var personaleansvarlig for medarbejdere Logistikchef Eskofot A/S, Hjørring. Ansvarsområdet omfattede Planlægning og Indkøb. Jeg refererede til Fabrikschefen og indgik i ledergruppen for Produktion. Jeg var personaleansvarlig for 5 funktionærer EDB-koordinator Eskofot A/S, Hjørring. Jeg var ansvarlig for planlægningsfunktionen. Jeg havde reference til Fabrikschefen og indgik i ledergruppen for Produktion. Jeg var samtidig ansvarlig for udvikling og implementering af et nyt planlægnings- og indkøbssystem Projektleder Datainform A/S, Hjørring. Uddannelse Datainform A/S udviklede og varetog drift af administrative IT-løsninger. Jeg var ansat som projektleder for udvikling og implementering af et annonceadministrationssystem til danske aviser. Jeg refererede til afdelingschefen for udvikling og jeg var leder af en projektgruppe med 5 programmører del af HD-studiet i Afsætningsøkonomi på Aalborg Universitetscenter Civilingeniør Virksomhedssystemer på Aalborg Universitetscenter Adgangskursus til Danske Teknika på Aalborg Universitetscenter Udlært maskinarbejder Realeksamen fra Søndergades Skole i Brønderslev. Diverse kurser : MMP, CMP, Strategisk Ledelse (Interne lederuddannelser i Lantmännen koncernen), competition law training, anti-bribery training : Diverse kurser indenfor Ledelse, Logistik, Samarbejde, Overenskomstforhold, Arbejdsmarkedsforhold og IT.

7 Eksterne tillidshverv Foreningen af danske handelsmøller (Dansk brancheforening), bestyrelsesmedlem Foreningen af danske handelsmøller (Dansk brancheforening), næstformand Havnemøllernes Gave- og Understøttelsesfond, bestyrelsesmedlem Havnemøllernes Gave- og Understøttelsesfond, formand Møllernes supplerende Hjælpefond, bestyrelsesmedlem Møllernes supplerende Hjælpefond, næstformand FVIA (Fødevareindustriens Arbejdsgiverforening under DI), bestyrelsesmedlem Fuldkornspartnerskabet, bestyrelsesmedlem Areallejerforeningen Vejle Havn, bestyrelsesmedlem European Flour Millers Executive Comittee (Europæiske brancheforening), bestyrelsesmedlem VK Mühlen, Tyskland, bestyrelsesmedlem Rigas Dzirnavnieks, bestyrelsesformand Lantmännen Axa, Ukraine, bestyrelsesformand Struer Brød A/S, bestyrelsesmedlem Lantmännen Cerealia AS, Norge, næstformand Strängnäs Valsekvarn, bestyrelsesmedlem Meeting Vejle ambassadørkorps IT-erfaring Sprog Professionel bruger af Word, Excel og Powerpoint. ERP-system Movex på brugerniveau. Engelsk, tysk, svensk og norsk på forhandlingsniveau. Fritid og personlige oplysninger Født: 13. marts 1960 i Brønderslev. Civil stand: Gift med Lillian Kofod, Ingeniør, HD i Afsætningsøkonomi. Lillian har egen virksomhed Komfortklima. Far til Astrid Kofod Trudslev, født Interesser: Vigtigst: Marathonløb, spinning, cykel (landevej og mountainbike), ski, golf, familien, natur, madlavning, vin, møbel- og boligdesign. Familien, job, helbred og at være aktiv.

Jeg har stor erfaring med SU-arbejde, overenskomstforhold samt lønforhandlinger m.v.

Jeg har stor erfaring med SU-arbejde, overenskomstforhold samt lønforhandlinger m.v. Personlige data CV Navn: Svend Erik Christensen Adresse: Frejasvej 20, DK-6000 Kolding Telefon: +45 27 33 19 84 E-mail: svend.erik.christensen@newmail.dk Hjemmeside: www.sec-consult.dk Fødselsdato: 01-10-1950

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Erfaring: Ledelse af en forretningsenhed, produktion, projektafdeling, service organisation, teknisk afd.

CURRICULUM VITAE. Erfaring: Ledelse af en forretningsenhed, produktion, projektafdeling, service organisation, teknisk afd. CURRICULUM VITAE. Navn: Henning Møller Pedersen Adresse: Rosensgade 22, 3.th, 8300 Odder E-mail, privat: hmpe@privat.dk Alder: 45 år (10-12-1966) Telefon, mobil: 61 55 62 16 Antal børn - alder: 3 børn

Læs mere

Curriculum Vitae for Lars Hansen

Curriculum Vitae for Lars Hansen Resume: Jeg har gennem årene oparbejdet en solid ledelseserfaring, samt en tilsvarende forretningsforståelse. De senere år har en stor del af mine opgaver omfattet strategiarbejde, procesoptimering, organisationsudvikling,

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

CV Niels- Bent Aarup. Faglige kompetencer Personlige kompetencer Sociale kompetencer Analytisk sans. Er struktureret og har

CV Niels- Bent Aarup. Faglige kompetencer Personlige kompetencer Sociale kompetencer Analytisk sans. Er struktureret og har CV Niels- Bent Aarup Niels- Bent Aarup Adresse: Tlf.: e- mail: Født: Civil status: Isafjordvej 72, 4000 Roskilde 42 50 17 20 nbhnb@mail.tele.dk 28.03.1961 Gift med Hanne og har to børn OVERSIGT 1 Kernekompetencer...

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

- 1 - Personlige oplysninger:

- 1 - Personlige oplysninger: Personlige oplysninger: Navn: Claus Jensen Adresse: Colibrivej 3, 9230 Svenstrup Fødselsdato: 14. november 1963 Civil status: Gift med Berit (førtidspensionist pga. rygskade) Børn: Christina 20 år (praktikophold

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Strategisk sourcing og leverancenetværk

Strategisk sourcing og leverancenetværk Nordisk Industrifond Projektnr. 00068 Strategisk sourcing og leverancenetværk FAGLIG RAPPORT AEL, Finland Teknologisk Institut, Danmark Teknologisk Institutt, Norge Teknologisk Institut, Island SIFU, Sverige

Læs mere

Preben Ortmann - Jeppe Åkjærsvej 25A - Birkerød - 53 57 57 06 - prebenortmann@hotmail.com. Curriculum Vitae

Preben Ortmann - Jeppe Åkjærsvej 25A - Birkerød - 53 57 57 06 - prebenortmann@hotmail.com. Curriculum Vitae Curriculum Vitae Preben Ortmann Jeppe Åkjærsvej25A 3460 Birkerød Mobil: 53 57 57 06 E-mail: prebenortmann@hotmail.com Født den 15. maj 1960 i Birkerød RESUMÉ Mine kernekompetencer er økonomisk styring

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

Curriculum Vitae. Palle Munk Weidlich

Curriculum Vitae. Palle Munk Weidlich Curriculum Vitae Palle Munk Weidlich Personlig information: Født: Palle Munk Weidlich Holmager 9 2970 Hørsholm 26.08.1950 i Gladsaxe Gift, 3 voksne børn Telefon: 45 54 10 16 Mobil. 30 10 80 88 E-mail:

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi håndterer spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarlig måde for at sikre

Læs mere

esoft systems a/s på FIRST NORTH

esoft systems a/s på FIRST NORTH esoft systems a/s på FIRST NORTH International lønsom vækst! 2 esoft systems vil inden for de næste 3 5 år løbende skabe ekstraordinære og markante visuelle oplevelser for kunder på ejendomsmarkedet Denne

Læs mere

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chain Management Artikel trykt i Supply Chain Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Transportens erhvervsøkonomiske geografi Udvalgte erhvervsklyngers transportsystemer August 2002 Miljø &

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

Personlige kompetencer SALG LEDELSE

Personlige kompetencer SALG LEDELSE Personlige data Navn Marianne Svendsen Adresse Egeskellet 1, DK-8340 Malling Civilstatus Samlevende Børn Frederik på 15 år og Nikolai på 19 år Mobil +45 2291 1530 Mail ms@monnell.com Linked In My Profile

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion

Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion af koncerndirektør Jens Bach Mortensen, jbm@vest-wood.com, Vest-Wood A/S og partner Jørgen

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind årsrapport 2012 12 Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind i den nyopførte bygning i Søborg.

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

Curriculum Vitae Tine Remil

Curriculum Vitae Tine Remil Personlige oplysninger: Gefionsvej 22 3650 Ølstykke Fødselsår: 1965 Familie: Gift og mor til Selina (16 år) og Stephanie (21 år) Tlf. 51 63 06 36 Mail: Tineremil@gmail.com Kort fortalt: Jeg skaber værdi:

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere

Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen

Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen Personlige oplysninger: Navn: Adresse: Kristine Hammer Jacobsen Ibstrupvej 34A, 2820 Gentofte Mobil: +45 25303022 Email: h@mmer.dk Civilstand: Gift Født: 5.

Læs mere