bedre nøjagtighed i din forsyningskæde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bedre nøjagtighed i din forsyningskæde"

Transkript

1 REAL WORLD SCENARIOS Nr. 2 Case 4-6 bedre nøjagtighed i din forsyningskæde Effektiviseringer Integreret informationsog ledelsesinfrastruktur Systematisering og effektivisering Kundefokuseret procesoptimering

2

3 sikring af Pålidelige forretningsinformationer I mange virksomheder præsterer ledere og medarbejdere i lager, logistik og distribution og andre afdelinger det umulige hver dag. I mangel af effektive, centrale systemer og processer indfrier de forpligtelserne over for kunderne, ekspederer et stigende antal ordrer, klarer spidsbelastninger og håndterer ind- og udgang af varer så hurtigt og præcist som muligt. Ledelsen forsøger at fastlægge strategien og afstikke retningen, men slås ofte med problemer med at få relevante og opdaterede oplysninger, der kan tjene som solidt beslutningsgrundlag. Alt for ofte gør forældede, papirbaserede processer det vanskeligt for medarbejderne at udføre opgaver som plukning, pakning, forsendelse og overflytning af varer. Antallet af fejl og unøjagtigheder stiger, jo mere travlt der er, og det bliver vanskeligt at levere det lovede serviceniveau. Når en virksomhed ønsker at udvide med en betydelig forretningsaktivitet som f.eks. en ny detailkanal, vokser udfordringerne, og lederne skal løse et stort antal problemer og eskalerede klager. De innovative virksomheder forudser proaktivt, hvordan de kan styre ændringer i forsyningskæden og den forretningsmæssige drift. De udskifter flere, isolerede systemer med en integreret og forenklet infrastruktur, der sikrer opdaterede og pålidelige forretningsinformationer til alle interessenter. Infrastrukturen gør det ligeledes muligt at styre det store antal forsyningskædeopgaver, så kundeserviceniveauet optimeres.

4 case 4: Integreret informationsog ledelsesinfrastruktur Udfordring Løsning En detailvirksomhed havde gennem flere år distribueret sine produkter direkte til butikker. Nu ønskede virksomhedens ledelse at udnytte muligheden for via nettet at sælge direkte til forbrugere. Den nye strategi krævede en realistisk planlægning, og det viste sig at være en overordentligt svær opgave. Data til beslutningsgrundlaget forelå, men de skulle udtrækkes af flere systemer og arkiver, og man var ikke sikker på, at data var retvisende og opdaterede. Problem Det var vanskeligt for ledelsen og de supply chain ansvarlige at planlægge fremadrettet, og navnlig var det vanskeligt at vurdere de operationelle og økonomiske konsekvenser ved at udvide med en ny salgskanal. Uden let adgang til de relevante informationer var det også vanskeligt at udarbejde prognoser ud fra det aktuelle driftsscenarie. Lederne af lager-, logistik- og distributionsafdelingerne var derudover usikre på, om deres afdelinger og arbejdsprocesser var fleksible nok til at understøtte de ændringer, som ledelsen ønskede. Efter en grundig gennemgang af førende teknologileverandører besluttede virksomheden at implementere Microsoft Dynamics AX 2012 som ERP-system og udbygge det med ColumbusSCS (Supply Chain Solutions) for at understøtte alle forsyningskædeaktiviteter. ColumbusSCS understøtter processer i forbindelse med forsendelser til detailled og direkte til forbrugere. Løsningen opfylder krav om differentierede varestrømme og kan integreres med materialehånderingsudstyr fra tredjepart. I en integreret forsyningskæde og forretningsinfrastruktur stilles realtids og pålidelige data for lager, distribution, logistik, butiks- og kundeordrer samt prognoser direkte til rådighed for de personer, der har behov for det til udførelse af de daglige opgaver. Den nye, fleksible logistikløsning understøtter flere afsætningskanaler, og de mange værktøjer og muligheder i Supply Chain Solutions letter en præcis, effektiv og rettidig levering til butikker og direkte til slutkunder. 4

5 Fordele Logistik- og supply chain chefer kan i dag indberette præcist og rettidigt, hvad angår omkostninger, lager, indog udgående varestrømme, ressourceforbrug og meget andet. På basis af de tilgængelige informationer kan de også foretage en bedre underbygget planlægning af forsyningskædeaktiviteterne og forberede forandringer og vækst i de operationelle led. Ud fra relevante og handlingsrettede data fra ERP-systemet og Supply Chain Solutions kan virksomhedens ledelse gennemføre planlægningen på det strategiske niveau med større gennemslagskraft. Ledelsen har et mere sikkert grundlag for at skabe vækst. Omlægningen til flere detailkanaler foregår mere effektivt, når logistik, distribution og lager hurtigt kan tilpasses og understøtte levering direkte til forbrugere og til butikker. Virksomheden kan i sin forsyningskæde opretholde den høje servicekvalitet, som kunderne forventer, når der udbygges til mere krævende kundesegmenter. 5

6 case 5: Kundefokuseret procesoptimering Udfordring Løsning Virksomhedens vigtigste prioritet er at levere en fremragende service til alle kunder, og det har altid været en af de vigtigste konkurrenceparametre. Ineffektivitet og fejl i distribution, logistik og lagerdrift havde imidlertid bevirket, at virksomheden fik et beskedent men stigende antal kundeklager. Udviklingen var ikke acceptabel for virksomhedens ledelse. Problem Medarbejderne i logistik og på lageret arbejdede primært efter manuelle processer, og hovedparten af dokumentationen var på papir. Opgaver som at behandle et stigende antal ordrer, ofte med mange ordrelinjer, var tidskrævende og krævede omfattende kontroller for at undgå fejl. Lagertildeling til ordrerne var til tider upålidelig, og det resulterede i udsolgte varer og forsinkede leverancer. Lederne var tæt involverede i de daglige opgaver på detailniveau og kontrollerede papirer og forsendelser for at undgå fejl. En stor del af deres tid gik ligeledes til at hjælpe medarbejderne med at afvikle opgaverne så effektivt som muligt på grund af virksomhedens mange forskellige lager-, håndterings- og pakkesystemer. Oftest var de ikke i stand til at forberede medarbejdere og ressourcer til at håndtere skiftende arbejdsvolumen. Virksomheden traf beslutning om at opdatere de teknologiske løsninger og bringe infrastruktur og processer ajour med det lovede serviceniveau. IT-afdelingen implementerede ColumbusSCS (Supply Chain Solutions) integreret med Microsoft Dynamics AX Medarbejdere i lager, ekspedition, forsendelse, håndtering, pakkeri og andre driftsenheder lærte hurtigt at anvende de nye værktøjer. I dag bruger ledelsen Wave Planning og Task Management til at forberede de forestående opgaver og tildele plukning, pakning og forsendelse til de rette ressourcer. Lagermedarbejderne i modtagelsen amstemmer effektivt indkommende varer med købsordrerne. Ved hjælp af automatisk salgsbehandling i Order Release Management modtager lageret forsendelsesoplysninger, der stemmer med virksomhedens leveringsbetingelser og modsvarer kundens krav. I pakkeriet kan medarbejderne præcist samle, tjekke, pakke, mærke og afsende ordrer med stregkodescanning og touch skærme. Teknologi- og driftscheferne anvender Supply Chain Integration, der indeholder foruddefinerede skabeloner, til integration af Supply Chain Solutions og ERP-systemet med leverandører, der anvender Electronic Data Interchange (EDI). 6

7 Fordele Virksomheden opnåede hurtigt store forandringer i kundeoplevelsen. Kunderne angiver, at de nu kan konstatere, at virksomheden følger deres præferencer vedrørende ordrebehandling og forsendelse mere konsekvent og effektivt. Forsendelserne ankommer næsten hver gang til tiden, og der opleves kun få fejl. Butikkerne melder også, at kommunikationen med virksomheden er blevet mere pålidelig, og at der er opnået en bedre forventningsafstemning, så butikkerne kan udarbejde præcise planer og prognoser for deres virksomhed lokalt. Virksomheden evaluerer fortsat de faktiske før-og-efter forskelle i det almindelige workflow for modtagelse, lagerindskrivning, lagerudtagning, pakning og forsendelse, men medarbejderne anvender generelt mindre tid på opgaverne. Kun undtagelsesvis er ledelsen involveret i den effektive og stabile proces, der nu kører. I stedet kan de koncentrere sig om at optimere planlægning, forudse spidsbelastninger og styre bemandingen mere effektivt end nogensinde, og der er tid til at udvikle nye kreative kundeservicetilbud. 7

8 case 6: Systematisering og effektivisering Udfordring Løsning Virksomheden havde spidsbelastningsperioder med langt mere trafik og større arbejdsbelastning, hvor det var vanskeligt at overholde den lovede kvalitetsstandard ved levering af kundeordrer. Et stigende antal returneringer og kundeklager var tydeligt bevis på problemerne. Samtidig oplevede virksomheden, at omkostningerne til lager, distribution og logistik steg hurtigere end omsætningen. Det var ikke en holdbar situation, og virksomhedens ledelse ønskede på den baggrund at styrke effektiviteten af ressourcer og processer i forsyningskæden. Problem Mange af processerne var baseret på papirdokumentation uden robuste retningslinjer til at sikre ensartethed og præcision, og derfor lavede medarbejderne i lager- og distributionsafdelingerne for mange fejl, især i de sæsonbetonede spidsbelastningsperioder med større antal kundeordrer. Ledelse og mellemledere brugte en stor del af deres tid på at kontrollere kvaliteten i medarbejdernes udførelse af opgaverne. De var begravede i operationelle detaljer og havde derfor svært ved at finde tid til at indfri virksomhedens mål om at forbedre kundeserviceniveauet og støtte medarbejderne i at blive mere produktive. Efter at have implementeret ColumbusSCS (Supply Chain Solutions) integreret med Microsoft Dynamics AX 2012 begyndte virksomheden at anvende de nye værktøjer til at nedbringe kompleksiteten og fejlkilderne og dermed øge nøjagtighed og stabilitet i de operationelle opgaver inden for lager, logistik og distribution. Ved hjælp af RF-teknologi (Radio Frequency) kunne virksomheden for eksempel forenkle plukning væsentligt og afskaffe de fleste af de papirbaserede dokumentationsrutiner, som medarbejderne tidligere udførte. I stedet foretages plukning via skærmen på en mobilenhed eller gaffeltruck. Med Inbound Cargo er det muligt at danne én enkelt vareenhed ud fra forskellige købs- eller salgsordrer med flere varer, så identifikation og tracking forenkles. 8

9 Fordele I dag behandler logistikmedarbejderne selv meget komplekse ordrer særdeles effektivt og på kortere tid, og ledelsen kan let tracke alle ordrer, vareenheder og transporter gennem hele forsynings- og værdikæden. Bedre kontrol og effektivitet bevirker en væsentlig reduktion af omkostningerne til ordrebehandling og transport. Derudover har den gennemgribende automatisering og afskaffelsen af papirbaserede rutiner bevirket, at de operationelle rutiner kører stort set fejlfrit. Det er nu lettere for virksomheden at indkøre nye medarbejdere eller outsource opgaver til underleverandører. Medarbejderne lærer hurtigt at anvende værktøjerne på grund af de foruddefinerede regler og ensartede processer, der baseres på best practice og kræver minimal bistand fra lederne. Dermed har ledelsen fået frigjort tid til det strategiske arbejde med at øge effektiviteten yderligere i de afdelinger og processer, de er ansvarlige for. Endelig modtager kunderne deres varer hurtigere, og virksomheden får kun en brøkdel af varerne retur sammenlignet med tidligere. 9

10 Skab fremgang med en effektiv forsyningskæde ColumbusSCS (Supply Chain Solutions), der er en udbygning af Microsoft Dynamics AX 2012, indeholder en række funktioner, der hjælper virksomheder i hastig udvikling med at styre udfordringerne i forbindelse med forsyningskædestyring. Supply chain chefer benytter teknologien til at implementere robuste og effektive processer, sikre overholdelse af kundernes krav, øge den operationelle fleksibilitet, så yderligere kanaler understøttes, og endelig til at sikre et enestående højt niveau af nøjagtighed og produktivitet hos medarbejderne. Ved at sikre, at alle led råder over opdaterede og pålidelige forretningsinformationer til løsning af de respektive opgaver, kan virksomhederne sætte alle beslutningstagere - fra øverste strategiske niveau til det lavpraktiske og operationelle niveau - i stand til at planlægge opgaverne, så virksomhedens målsætninger understøttes, og kundetilfredsheden fastholdes. Kompromisløs nøjagtighed, omfattende automatisering og afkortede processer gør det ligeledes lettere for virksomhederne at styre omkostninger til drift af forsyningskæden og indkøring af nye kunder. De virksomheder, der er beskrevet i vores eksempler, benytter forskellige ColumbusSCS-løsninger: > > Warehouse Management, herunder RF Picking, Task Management, Packing Station og Receipt Station > > Supply Chain Integration, herunder EDI Studio og Connectivity Studio Yderligere information om ColumbusSCS findes på 10

11 Columbus RapidValue ERP med indbyggede best-practice processer RapidValue er en Business Process Modeling løsning, der er fuldt integreret med Microsoft Dynamics AX, og som sikrer et større udbytte af ERP-implementeringen. Columbus anvender best-practice processer fra branchen baseret på erfaringerne fra over implementeringer, som er direkte indbygget i løsningen. I kombination med SureStep+ implementeringsmetoden sikres det, at I får en komplet end-to-end-løsning med en hurtigere og lettere implementering, større investeringsafkast, lavere ejeromkostninger ogdokumenterede processer. Omkring 80 % af forretningsprocesserne i en given branche er standardiserede på tværs af virksomheder. Vi har beskrevet og visualiseret de processer, der er standard, og kan dermed fokusere på de områder, der differentierer jer konkurrencemæssigt. Det er væsentligt for at kunne strømline jeres forretningsprocesser på tværs af organisationen, øge effektivitet og hastighed, og for at indføre best-practice processer. 11

12 Columbus SCS Real World Scenario-serien Nr. 1 Case 1-3 Nr. 2 Case 4-6 Nr. 3 Case 7-9 Læs mere om Columbus, vores referencer og løsninger på Om Columbus: Columbus er den foretrukne forretningspartner i mange førende virksomheder på verdensplan inden for fødevareproduktion, detailhandel og produktion. Vi bygger på mere end 20 års erfaring og velgennemførte implementeringer, og vi er stolte over at kunne tilbyde vores kunder en dybdegående brancheviden, resultatskabende løsninger og global rækkevidde. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder MANUFACTURING KNOW HOW Guide 2 Forbedring af 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD Microsoft Dynamics bidrager

Læs mere

samarbejde i leverancekæden

samarbejde i leverancekæden MANUFACTURING KNOW HOW Guide 3 Forbedret samarbejde i leverancekæden 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD

Læs mere

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed REAL WORLD Del 3 Case 13-15 STYRING AF KUNDEKRAV Indfri kundernes forventninger Håndtering af klager og relaterede omkostninger Serviceprodukter som ny forretningsmulighed Styring af garantisager STYRING

Læs mere

SUPPLY CHAIN. Reducering af omkostninger og forbedring af effektivitet i forsyningskæden NOTES FROM THE FIELD

SUPPLY CHAIN. Reducering af omkostninger og forbedring af effektivitet i forsyningskæden NOTES FROM THE FIELD NR. 4 23 SUPPLY CHAIN Reducering af omkostninger og forbedring af effektivitet i forsyningskæden HVAD ER " "? For at hjælpe fødevareproducenter med at løse nogle af de vigtigste problemer i industrien

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

slip potentialet løs

slip potentialet løs Xerox Global Services Oversigt slip potentialet løs Gennem tæt samarbejde med vores kunder afdækker vi skjult potentiale til forbedring af dokumentprocessen 7,5 milliarder dokumenter produceres årligt

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Udvid din virksomhed på en sikker måde

Udvid din virksomhed på en sikker måde Udvid din virksomhed på en sikker måde Bevar fremgangen og væksten i din virksomhed Uanset om du opretter widgets, sælger tjenester eller transporterer varer, er du afhængig af dine medarbejdere, og dine

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Apport Nyt 4. kvartal 2014 Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål... Side 2 Lagerstyring som konkurrenceparameter... Side 4 Nye kunder... Side 5 Nye medarbejdere...

Læs mere

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0 Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

Indhold. 1 Introduktion 13. 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29. 3 Fremgangsmåden 55. Forkortelser 11.

Indhold. 1 Introduktion 13. 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29. 3 Fremgangsmåden 55. Forkortelser 11. Indhold Forkortelser 11 1 Introduktion 13 Doors A/S 16 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29 Specifikationer 29 Specifikationsprocesser 31 Mass customization og specifikationsprocesser 35

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE AMGROS INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 16 17 19 20 21 22 Forord Kort og godt

Læs mere

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. England... 2 2.1 NHS Logistics Authority... 2 2.1.1 NHS Logistics'

Læs mere