Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2009- April 2009"

Transkript

1 Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29

2 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag. Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk lørdag. Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk søn- og helligdag. Passagertal, produktion og produktivitet i og udenfor kommunen på en typisk hverdag.

3 1) Indledning Der er udarbejdet en nøgletalsrapport for hver af Hovedstadsregionens 34 kommuner. Rapporten skal ses som et opslagsværk over busdriften i den enkelte kommune. Nøgletalsrapporten for 29 er en opdatering af sidste års nøgletalsrapport. Ved sammenligning af tallene fra denne nøgletalsrapport med tidligere års rapporter skal læseren være opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser på grund af opgørelsestidspunktet. I denne udgave af de kommunale nøgletalsrapporter, er der benyttet en opgørelsesperiode på fire måneder fra januar til april 29. Perioden er valgt ud fra et ønske om at give et så repræsentativt billede af udviklingen så muligt. Det vil sige, at perioden er tilstrækkelig stor til at kunne ophæve effekten af ferieperioder, tilfældige hændelser eller andre forhold, som ville kunne øve indflydelse på det endelige resultat. Det skal dog bemærkes, at der i centralkommunerne både var køreplanskift i både opgørelsesperioden for 28 såvel som i 29. I tabellerne er passagertallene beregnet som gennemsnittet af af- og påstigere. Ligesom sidste år er nøgletallene opgjort på baggrund af gennemsnitlige hverdags, lørdags og søn- og helligdags tal. Tal for lørdags- søn- og helligdags driften er medtaget for at give læseren et indblik i niveauforskellene de tre dagstyper imellem. I forbindelse med køreplanskiftet i januar 29 betegnes P-busser som E-busser.

4 2) Begrebsafklaring (Passagertal på en typisk hverdag) er en betegnelse for de kunder, der benytter bus. Passagertallet er et gennemsnit af antallet af påstigere og afstigere på en typisk hverdag. Normalt opgøres hverdagspassagertallet som et gennemsnit for måneden men i nærværende rapport er der tale om et gennemsnit over hele undersøgelsesperioden. Passagertallet er på kommuneniveau. Produktion (r) Produktionen er summen af den tid, hvor en buslinje er tilgængelig for kunderne dvs. uden endestationsophold. Produktionen er på kommuneniveau. Produktivitet ( ) Produktiviteten er en betegnelse, der anvendes til at opgøre antallet af passagerer pr.. Produktiviteten er i denne rapport opgjort for såvel hverdage som lørdag/søndag. Produktiviteten giver et indblik i, hvor effektivt en linje er målt som antal passagerer i forhold til r. En høj produktivitet på linjen kan bl.a. skyldes at linjen kun sættes ind i myldretid, hvor der er mange passagerer. Men en høj produktivitet kan også skyldes at linjen i er populær, hvilket bl.a. er tilfældet for A-busserne, hvor alle linjer har høj produktivitet. Produktiviteten kan dog godt variere hen over rutens forløb og således også hen over kommunegrænser. Hvis en buslinje kommer gennem en kommune med et stort kundegrundlag og gør stop ved et indkøbscenter eller en station inden den fortsætter ind i et mindre tæt befolket område i nabokommunen, kan der være betydelig forskelle i produktiviteten de to kommuner imellem. Forskellige buslinjer A-buslinje A-busserne er Movia s mest passagertunge buslinjer. De 6 bybuslinjer betjener det centrale København, Frederiksberg og Amager. De standser ved alle stoppesteder, og udgør et net, der supplerer Metroen og S-toget. De kører ofte, i myldretiderne med ned til omkring 3 minutters mellemrum. Det betyder, at A-busserne om dagen har så høj en frekvens, at de kører uden fast køreplan. S-buslinje S-busserne kører hovedsageligt på tværs af S-togs linjerne og forbinder typisk stationer og andre trafikale knudepunkter og kører med få stop undervejs. S-busserne skaber sammenhæng mellem forstæderne og København ligesom de forbinder forstæderne imellem. S-busser kan kendes på deres blå kant på siden af bussen. E-buslinje E-busserne er ekspresbuslinjer, der typisk kun kører i myldretiderne. E-busserne supplerer ofte almindelige busser eller S-busser på strækninger med mange kunder. De holder kun ved de større stoppesteder.

5 N-buslinje N-busserne er Movia s natbuslinjer, der kører på hovedstrækningerne og erstatter alle øvrige linjer og en del af togdriften. I hverdagene er der flest afgange mellem kl. 1. og 3., færre mellem 3. og 5., og de kører med højere frekvens natten efter fredag og lørdag. Servicebusser Servicelinjerne er specielt rettet til ældre og handicappede, som har svært ved at bruge den almindelige kollektive trafik. Linjerne betjener typisk ældreboliger, hospitaler, andre institutioner, indkøbscentre og stationer, og kører i mange tilfælde ad mindre veje, hvor almindelige busser ikke kan komme. Passagertallet bliver opgjort manuelt, der er ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til at foretage detaljerede analyser på samme niveau som med Movia s andre buslinjer. Telebusser Telebuslinjerne kører i hovedsagen i de områder og på de tidspunkter, hvor der ikke er andre kollektive muligheder - ofte i weekenden og om aftenen. Passagertallet opgøres manuelt, og der er ikke et tilstrækkeligt grundlag til at lave detaljerede analyser på samme niveau som der er med Movias andre buslinjer. Almindelig rutekørsel Foruden de ovennævnte kørselstyper foretager Movia størstedelen af sin kørsel som almindelig rutekørsel.

6 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk hverdag 7. Passagertal på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL S E 5 Produktion på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,7 164,6 136, 149, ,7 85,1 94, 94, 4,5 4,5 34,7 37,1 18,3 18,3 3,7 3,7 7,8 7,8 4,9 55,9 9, 9, 11, 11, S E Produktivitet på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL , , ,8 94,1 88,8 94,7 87, ,6 62,2 37,8 34,8 75,6 7,8 55,3 62,1 45,7 46,4 31,6 32,4 58,6 52,7 76,1 3,9 32, S E

7 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk hverdag 7. Passagertal på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL E A 2S S Produktion på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL , 236, , 119,5 129,9 128,5 87, 84,6 83,3 82,9 2,5 2,5 1,8 1,8 24, 24, 18,7 18,7 4,1, 18,3 18,1 52,4 38,5 173E A 2S S 26 2 Produktivitet på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,6 19,2 116,4 114,8 1 95,4 95,2 89,3 89,9 94, ,7 47,7 75,5 56,6 7,9 61,6 6,5 65,3 65,7 69,8 62,1 54,6 53,9 52,8 4 2, 173E A 2S S 26

8 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk hverdag 7. Passagertal på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL A S 3A Produktion på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,9 27, ,7 179, 139,9 141, ,2 41,8 39, 38,5 64, 72,8 26,5 23,9 24,5 72,4 74, 28,1 28,1 34,3 34,3 2,1,, 29 2A S 3A Produktivitet på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,6 89,8 126,3 112,4 114,5 17,4 12,2 85,3 82,4 68,7 73, ,3 25,2 29,6 32,2 53,9 51,8 42, 45,9 39,9 45,7 31,3 2,, 29 2A S 3A

9 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk hverdag Passagertal på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL A 5S 5A 65E A 73 75E Produktion på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL , 467, ,4 272,5 241,6 241, ,7 122, ,9, 13,5 13,4 21,1 21,1 18,5 18,5 24,5 24,5 39,4 39,1 14,7, 1,9 1,4 47 4A 5S 5A 65E A 73 75E 2 Produktivitet på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,9 136, ,1 113,5 19,3 1 92, ,2 44,4 3,9 29,7 76,9 76,3 25,1 25, 33,4 44,2 6,4 69,2 32,9 56,9 62,5 2, 8,1, 47 4A 5S 5A 65E A 73 75E

10 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk hverdag 7. Passagertal på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL N 81N 82N N 84N 85N Produktion på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,9 11,2 1,7 11,2,, 11,8 11,8 5,7 5,7,,4,,1 5,1 5,1 5,7 5,7 4,7 4,7 6,4 6,4 6,4 6, N 81N 82N N 84N 85N Produktivitet på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,8 21,6 24,9 15,9 37,2 4,3 23,7 18,5 18,8 27,1 28,8 3,8 32,6 26,3 13, 21,4 1,3 13,1,,,,,, N 81N 82N N 84N 85N

11 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk hverdag 7. Passagertal på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL N 93N 94N 95N 96N 97N 5 Produktion på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL , 6,4, 6,4, 6,4 4, 4, 4,8 4,8 4,8 4,8,7,7,7,7 1,5 1,5 1,3 1,3 4, 4,2 1,9 1, N 93N 94N 95N 96N 97N 2 Produktivitet på en typisk hverdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,7 129,5 96,9 17,5 83,4 95, ,7 51,5 45,4 51,7 5,4 49,1 44,, 2,6, 6,2, 16,8 28,7 2,9 23, 31,3 3, N 93N 94N 95N 96N 97N

12 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk lørdag 7. Passagertal på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL S E 5 Produktion på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,6 123,3 72,3 71,6 77,3 77,3 11,1 119, 5 3,6 3,6 29,8 31,6 14,5 14,5 25,6 25,6 6,2 6,2 18, 2,2 5,5 5,5,, S E 2 Produktivitet på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,5 134, ,6 52,6 27,1 25,8 64,3 64,9 44,3 75, 34, 34,2 24,6 25,8 78,1 74,9 42,4 32,6 64,8 61,7 84,7 72, S E,,

13 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk lørdag 7. Passagertal på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL E A 2S S 26 5 Produktion på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,1 184, ,3 86,3 96,7 96,8,, 1,6 1,6 19,9 19,9 16,6 16,6 23,3, 1,1 1,1 51,8 51,3 45,6 33,5 56, 5,9 173E A 2S S 26 2 Produktivitet på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,2 81,4 87,3 68,9 94,2 9,8 11,9 11, ,4 55,8 49,8 45,7 51,5 48, 45,6 47,7 47,7 56,6 42,4 44,4 5,1 2,,, 173E A 2S S 26

14 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk lørdag 7. Passagertal på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL A S 3A Produktion på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,9 214, ,8 32,8 24, 23,9 55,5 62,1 22, 1,8, 153,2 138,6 19,7 19,7, 18,3 18,8 42, 36,5 18,8 18,8 28,2 28,2 29 2A S 3A Produktivitet på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,8 81,4 79,4 9,6 99,6 85,1 83, ,3 19,3 23,4 35,8 41,5 44,7 25,3 28, 27,2 28,1 26,5 51,3 47,8 42,7 42,5,, 29 2A S 3A

15 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk lørdag 7. Passagertal på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL A 5S 5A 65E A 73 75E 5 Produktion på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,1 369, ,2 223, 189,1 189, ,3 91,3 5 13,3, 7,6 7,6,, 11,7 11,7 22, 22, 34,4 34,4 1,7,,, 47 4A 5S 5A 65E A 73 75E 2 Produktivitet på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL , 132, ,8 95, ,1 69,6 65,3 62,3 51,2 56, ,7 19,4 34,4 19,4 23,8 35,7 35,9 22,2,,,,,, 47 4A 5S 5A 65E A 73 75E

16 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk lørdag 7. Passagertal på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL N 81N 82N N 84N 85N Produktion på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,9 9, 9, 9,3 3,7 3,7 27,3 27,3 12,2 12,2,,,, 8, 8, 17,2 17,2 11,6 11,6 4,6 4,6 4,6 4, N 81N 82N N 84N 85N Produktivitet på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,5 47,4 65,1 7,3 16,3 15,2 15,2 13,9 25,7 27,9,,,, 37,6 39,9 54,8 62,3 43,1 48,6 9,3 15,7 9,2 9, N 81N 82N N 84N 85N

17 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk lørdag 7. Passagertal på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL N 93N 94N 95N 96N 97N 5 Produktion på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL , 4,6, 4,6, 4,6 3,2 7,7 3,9 8, 3,9 3,9 3,2 3,2 1,8 1,8 4,8 4,8 5,6 5,6 6,9 6,8 5,1 5, N 93N 94N 95N 96N 97N 2 193,3 Produktivitet på en typisk lørdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL , ,6 125, ,9 89,7 1,6 8 71,3 68,5 74,3 69,8 73,8 7, ,1 3,1 36,7 45,4 46,9 2, 7,2, 5,9, 13, N 93N 94N 95N 96N 97N

18 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk søn- og helligdag 7. Passagertal på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL S E 5 Produktion på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,2 93,7 68,5 68,6 65,9 65,9 96,5 14,4 5 2,1 2,1 24,8 27,8 13, 13, 23,3 23,3 5,9 5,9 15,9 17,7 5, 5,,, S E 2 Produktivitet på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,2 117, ,7 49,8 22,1 19,7 74,6 7,9 32,6 35,8 28,2 28,4 2,6 22,3 56, 54,9 33,7 31, 49,4 45,9 54,8 44, S E,,

19 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk søn- og helligdag 7. Passagertal på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL E A 2S S 26 5 Produktion på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,7 17, ,2 69,,, 1,3 1,3 14,5 15,8 14,8 14,8 18,9, 9,3 9,3 34,9 34,5 35, 27,3 52,4 48,6 6,1 6,2 173E A 2S S 26 2 Produktivitet på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,2 52,7 71,3 71,3 58,7 53, 43,6 58,9 3,5 68,2 67,3 76,8 81,8 51,9 51,5 32,5 37, 51, 34,8 48,1 46,2 2,,, 173E A 2S S 26

20 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk søn- og helligdag 7. Passagertal på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL A S 3A Produktion på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,4 184, ,4 9,4 82,9 89,9 29,9 29,9 15,3 15,4 1,7, 43,3 49,6 2,8, 17,1 17,6 3, 28,6 8,6 11,4 2,8 22,7 29 2A S 3A Produktivitet på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,5 7,9 83,6 82,8 79,8 79,6 74, ,2 18,3 16,1 16,9 38,8 37,1 21,5 28,5 25,1 23,4 22,1 47, 41,7 44,3 39,3,, 29 2A S 3A

21 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk søn- og helligdag 7. Passagertal på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL A 5S 5A 65E A 73 75E 5 Produktion på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,6 258, ,2 174,5 155,3 155,3 1 72,9 72,9 5 11,9, 3,6 3,6,,, 18,5 19,5 2,2 31,9 31,9 9,4,,, 47 4A 5S 5A 65E A 73 75E 2 Produktivitet på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,9 126, ,9 68, 61,1 21,9 34,5 53,2 53,9 13,3 27,3 27,9 44,4 49,7 82,8 82,1 16,4,,,,,,, 47 4A 5S 5A 65E A 73 75E

22 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk søn- og helligdag 7. Passagertal på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL N 81N 82N N 84N 85N Produktion på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,8 7,2 6,8 7,3 3,7 3,7 27,3 27,3 12,2 12,2,,,, 8, 8, 17,2 17,2 11,6 11,6,,,, N 81N 82N N 84N 85N Produktivitet på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,7 68,4 66,9 76,4 66,6 48,2 6,3 55,8 51, ,5 12,6 12,8 14, 36, 27,3 3,6,,,,,,,, N 81N 82N N 84N 85N

23 Passagertal, produktion og produktivitet på en typisk søn- og helligdag 7. Passagertal på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL N 93N 94N 95N 96N 97N 5 Produktion på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,,,,,, 3, 7,4 3,5 7,4 3,9 3,9 3,2 3,2 1,8 1,8 4,8 4,8 5,6 5,6 6,9 5,1 5,1 5, N 93N 94N 95N 96N 97N 2 Produktivitet på en typisk søn- og helligdag JANUAR-APRIL 28 JANUAR-APRIL ,9 136,4 156,8 15, ,9 1 9, ,4 66,4 54,6 63,1 59,1 61,8 54,5 55,7 4 33,8 23,7 38,5 32,3 2,,,,,, N 93N 94N 95N 96N 97N

24 Buslinjer i og udenfor kommunen på en typisk hverdag jan-apr på resten af linien i kommunen 1% 9% 576 8% 7% % 5% 4% % 2% % % S E Produktion på resten af linien Produktion i kommunen 1% 9% 13,8 8% 7% 6% 43,6 44,6 19,8 78, 2,2 75,1 127,7 5% 4% 164,6 85,1 142,7 123,1 11, 3% 2% 1% 37,1 18,3 3,7 94, 7,8 149, 55,9 % 4, S E 9, 18 Produktivitet på resten af linien Produktivitet i kommunen , ,2 41,7 34,8 64,5 7,8 6,2 62,1 55,5 46,4 46,4 32,4 57,4 94,1 23,7 52,7 76,6 76,1 54,6 43, 87,9 32, S E

25 Buslinjer i og udenfor kommunen på en typisk hverdag jan-apr på resten af linien i kommunen 1% 9% % 7% % 5% % % 2% % % E A 2S S 26 Produktion på resten af linien Produktion i kommunen 1% 9% 8% 7% 86,2 49, 21, 7, 3,8 39,2 39,1 25,8 6% 5% 8,8 38,2 124,6 4% 3% 2% 1% % 2,5 1,8 119,5 24, 18,7 236,4 18,1 84,6 38,5 82,9 128,5 173E A 2S S Produktivitet på resten af linien Produktivitet i kommunen ,7 44,5 95,4 73,1 89,3 51,3 94,4 21,7 44,1 7,9 74,8 19,2 76,7 114,8 95,6 65,3 43,8 69,8 61,2 54,6 48,2 52,8 173E A 2S S 26

26 Buslinjer i og udenfor kommunen på en typisk hverdag jan-apr på resten af linien i kommunen 1% 9% 8% 7% % 5% 4% 3% 2% % % 29 2A S 3A Produktion på resten af linien Produktion i kommunen 1% 9% 8% 7% 28,6 74,3 31,5 26,7 43,7 117,2 33,3 31,6 36,6 6% 5% 11,9 74, 4% 3% 2% 41,8 27,2 38,5 72,8 24,5 179, 141,7 28,1 34,3 1% % 29 2A S 3A Produktivitet på resten af linien Produktivitet i kommunen ,6 25,2 98,5 89,8 24,7 32,2 22, 37,3 51,8 3,8 39,9 66,2 114,5 8,5 12,2 31,3 6,6 82,4 66,7 73,1 29 2A S 3A

27 Buslinjer i og udenfor kommunen på en typisk hverdag jan-apr på resten af linien i kommunen 1% 9% % 7% % 5% 4% 3% % % % A 5S 5A 65E A 73 75E Produktion på resten af linien Produktion i kommunen 1% 9% 8% 12,3 58,1 8,3 15,5 98,1 7% 43,6 66,4 6% 5% 4% 3% 272,5 23,4 467,7 21,1 122,7 18,5 241,6 7,9 2% 24,5 39,1 1% % 13,4 47 4A 5S 5A 65E A 73 75E 1,4 16 Produktivitet på resten af linien Produktivitet i kommunen ,6 92,7 52,2 44,4 39,8 136,1 28,9 29,7 76,3 28,7 25, 45,3 44,2 44,6 69,2 59,8 19,3 22, 62,5 47 4A 5S 5A 65E A 73 75E

28 Buslinjer i og udenfor kommunen på en typisk hverdag jan-apr på resten af linien i kommunen 1% 9% % 7% 6% 5% 4% % 2% 1% % N 81N 82N N 84N 85N Produktion på resten af linien Produktion i kommunen 1% 9% 1, 1,7 1,3 8% 7,3 3,3 7% 6% 5% 11,2 11,2 6,1 6,3 6,4 6,4 4% 5,7 5,1 5,7 3% 11,8 4,7 2% 1% %, N 81N 82N N 84N 85N ,1 45 Produktivitet på resten af linien Produktivitet i kommunen , ,6 15,9 6,1 13,2 18,5 19,3 19,7 9,9 27,1 19,6 3,8 7,4 26,3 21,4 13, N 81N 82N N 84N 85N

29 Buslinjer i og udenfor kommunen på en typisk hverdag jan-apr på resten af linien i kommunen 1% 9% 58 8% % 13 6% 5% % 3% % 68 1% % N 93N 94N 95N 96N 97N Produktion på resten af linien Produktion i kommunen 1% 9% 8% 7% 6,3 6% 5% 6,4 6,4 6,4 4, 4,8 4,8 2,4 7,1 5,4 6,4 6,6 4% 3% 2% 4,2 1% %,7,7 1,5 1,3 1, N 93N 94N 95N 96N 97N 14 Produktivitet på resten af linien Produktivitet i kommunen ,5 17,5 95,2 2 2,6 6,2 16,8 51,5 5,1 2,9 18,4 12,5 51,7 8,3 49,1 9,2 31,3 9,1 44, N 93N 94N 95N 96N 97N

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Hørsholm kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Hørsholm kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Hørsholm kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 27 April 27 Indholdsfortegnelse Indledning Bus- og togtrafik Trafikkort Passagertal Hverdag Lørdag Søn- og helligdage Inde- og udenfor kommunen Begrebsafklaring

Læs mere

Glostrup kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Glostrup kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Glostrup kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 27 April 27 Indholdsfortegnelse Indledning Bus- og togtrafik Trafikkort Passagertal Hverdag Lørdag Søn- og helligdage Inde- og udenfor kommunen Begrebsafklaring

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

Helsingør kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Helsingør kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Helsingør kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 27 April 27 Indholdsfortegnelse Indledning Bus- og togtrafik Trafikkort Passagertal Hverdag Lørdag Søn- og helligdage Inde- og udenfor kommunen Begrebsafklaring

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Kører igen og igen...

Kører igen og igen... Kører igen og igen... 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Allerød kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Allerød kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Allerød kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 27 April 27 Indholdsfortegnelse Indledning Bus- og togtrafik Trafikkort Passagertal Hverdag Lørdag Søn- og helligdage Inde- og udenfor kommunen Begrebsafklaring

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik

Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik 10.-11. maj 2012 Trafikbestillerkonferencen Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik Dorthe Nøhr Pedersen, adm. dir., Movia Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik Pendlernettet Statslige investeringer

Læs mere

A-bus og kundernes præferencer

A-bus og kundernes præferencer A-bus og kundernes præferencer Anlægschef Per Gellert Hovedstadens Udviklingsråd Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 1. Baggrund Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) introducerede i perioden fra oktober

Læs mere

BILAG 1. BESKRIVELSE AF OBSERVATIONER. Vi forsøger at undersøge fremkommelighed og effektivitet af 8A ved stoppestederne;

BILAG 1. BESKRIVELSE AF OBSERVATIONER. Vi forsøger at undersøge fremkommelighed og effektivitet af 8A ved stoppestederne; BILAG 1. BESKRIVELSE AF OBSERVATIONER Vi forsøger at undersøge fremkommelighed og effektivitet af 8A ved stoppestederne; Nordhavn station Frederiksberg station Jægersborggade Valby station Dette gøres

Læs mere

Kommunebus. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia

Kommunebus. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia Kommunebus Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia INTRODUKTION TIL KOMMUNEBUS Kommunebus er et nyt koncept i Movia, som introduceres i Lejre Kommune som et forsøg i efteråret 2015. Denne beskrivelse

Læs mere

TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE

TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE DET VIL JEG SNAKKE OM Trafikplan 2013 Proces Indhold Borgerinddragelse Hvad gjorde vi? Hvad svarede borgerne? Hvad brugte vi det til? HVORFOR EN TRAFIKPLAN?

Læs mere

1. Baggrund. Bilag 1. Bynet 2019 - arbejdsprogram

1. Baggrund. Bilag 1. Bynet 2019 - arbejdsprogram Bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk Bynet 2019 - arbejdsprogram Frederiksberg Kommune,, Københavns Kommune og Trafikselskabet Movia gennemfører i samarbejde

Læs mere

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad Passagerpulsens arbejde og analyser Lars Wiinblad (law@fbr.dk) Passagerpulsen? Uafhængige en del af Forbrugerrådet Tænk Bevilling fra Bedre og billigere kollektiv trafik Arbejder for at skabe de bedste

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2015

Forslag til Trafikbestilling 2015 Forslag til Trafikbestilling 2015 Administrativt høringsoplæg Frederikssund Kommune skal hvert år inden 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at foretage i busdriften

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Gul bus. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia

Gul bus. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia Gul bus Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia OVERBLIK OG FOKUS Udvikling i generelle krav til Movias produkter Denne version 1.0 af produktbeskrivelsen for gule busser er udarbejdet i maj

Læs mere

Bustrafikplan København 2007

Bustrafikplan København 2007 Bustrafikplan København 2007 Henrik Sylvan, 28. august 2006 Trafikkøb 2007 Københavns Kommunes bestillerfunktion (Trafikenheden 1. jan. 06) Oplægget udgør plangrundlag 2007 HUR-KK TetraPlan som rådgiver

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT. Linje 121 og 126 oplæg til genvurdering. Dato: 16. november 2010. Sagsbeh.: hh Sagsnr.

SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT. Linje 121 og 126 oplæg til genvurdering. Dato: 16. november 2010. Sagsbeh.: hh Sagsnr. SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Til: Linje 121 og 126 oplæg til genvurdering internt Dato: 16. november 2010 Sagsbeh.: hh Sagsnr.:10/20334 I forbindelse med trafikbestilling 2010 besluttede

Læs mere

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby Kommune 2. Resumé Projektet løfter standarden og kvaliteten af stoppestederne

Læs mere

Borgerne i Tybjerg-området kan køres til og fra Borgerservice i Fensmark. Dette selvom Fensmark er beliggende inden for bykernen.

Borgerne i Tybjerg-området kan køres til og fra Borgerservice i Fensmark. Dette selvom Fensmark er beliggende inden for bykernen. Udbud efter forhandling: T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 15. juli 2009. Trafik og Veje

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 15. juli 2009. Trafik og Veje Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 15. juli 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Proces og principper for Kollektiv Trafikplan Århus 1. Resume I aftalen for budget

Læs mere

TEKNISK FORVALTNING N O T A T. Trafik & Veje Kollektiv Trafik

TEKNISK FORVALTNING N O T A T. Trafik & Veje Kollektiv Trafik TEKNISK FORVALTNING Trafik & Veje Kollektiv Trafik Afdeling: Kollektiv Trafik Dato: 12.08.04 Sagsbehand- Jan Øhlenschlæger Telefon: 9931 2350 J.nr.: Telefax: 9931 2353 Sagsident: E-mail: joe-teknik@aalborg.dk

Læs mere

BYBUS- OG RUTEBILTRAFIKKEN I ÅRHUS CITY

BYBUS- OG RUTEBILTRAFIKKEN I ÅRHUS CITY BYBUS- OG RUTEBILTRAFIKKEN I ÅRHUS CITY Af Jørgen Bunde Århus Kommune BAGGRUND ÅRHUS RUTEBILSTATION: EN OPLANDSSTATION Århus Rutebilstation fungerer idag som en central endestation for Århus Amts Rutebiler

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0189. 2650 Hvidovre. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0189. 2650 Hvidovre. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0189 Klageren: XX på vegne YY 2650 Hvidovre Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Københavns kollektivtransport

Københavns kollektivtransport Onsdag 21. sep. 2005 Transport i by - Oslo Københavns kollektivtransport Torben Knudsen (Per Gellert) tak@hur.dk Kommunalreform 1. januar 2007 Vision Værdier VT HUR København 1 nyt selskab (bus & lokalbane)

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer?

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Trafikbestillerkonferencen d. 9. juni 2016 Simon Baadsgaard, Movia Hvad er det strategiske net? Hovedlandevejene Gode og prioriterede forbindelser mellem

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station

Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station Resumé Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Aalborg trafikterminal består af både Aalborg Busterminal for regionalbusser og bybusser samt

Læs mere

Trafikbestilling 2017, oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk

Trafikbestilling 2017, oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup, Hvidovre, Københavns kommuner, JBN, TOR, KAV, MKL, sagen Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte +45 36 13 16 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Udkast til administrativ høring med forbehold for senere godkendelse i Movias bestyrelse

Udkast til administrativ høring med forbehold for senere godkendelse i Movias bestyrelse MOVIA: TRAFIKPLAN 2016 Udkast til administrativ høring med forbehold for senere godkendelse i Movias bestyrelse 1 Indhold Kapitel 1: Udfordringer og indsatsområder... 4 1.1 Passagergrundlag... 5 1.2 Mobilitet

Læs mere

Trafikkøb 2010. Bilag

Trafikkøb 2010. Bilag Trafikkøb 21 3. juni 211 Indhold Indledning 3 Midt- og Vestjylland 23-21 4 Kystbanen og Øresundsbanen 7 Ruten Rønne-Ystad 8 Ruten Rønne-Køge 1 Samfundsbegrundede ruter til Bornholm 12 Ruten Bøjden-Fynshav

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Til Brøndby Kommune. 08. februar 2013. Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Brøndby Kommune. 08. februar 2013. Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Servicekriterier for kollektiv bustrafik i Aabenraa Kommune

Servicekriterier for kollektiv bustrafik i Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Trafik og Anlæg Dato: 03-12-2014 Sagsnr.: 14/13668 Dok.løbenr.: 308268/14 Sagsbehandler: Keld Rysgaard Direkte tlf.: 73767322 E-mail: kry@aabenraa.dk Servicekriterier for kollektiv

Læs mere

Baggrund for Kollektiv Trafikplan Århus

Baggrund for Kollektiv Trafikplan Århus Baggrund for Ønsker mere attraktiv og konkurrencedygtig kollektiv trafik som et trafikpolitisk redskab Ønsker at tiltrække flere passagerer Ønsker en mere ressource-effektiv bybustrafik Ønsker bedre koordination

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

Linje 197. Ny bus i Rudersdal Kommune. Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby. Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.

Linje 197. Ny bus i Rudersdal Kommune. Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby. Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik. Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk Movia Design/MM 07.09 Foto Movia/J. Carlberg Linje 197 Ny bus i Rudersdal Kommune Bus på tværs af kommunen Rudersdal

Læs mere

Information om skolebus - december 2010

Information om skolebus - december 2010 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 H www.lejre.dk Til elever og forældre på Kirke Hyllinge Skole Information om skolebus - december 2010 Nyt busnet fra 12. december 2010 Bustrafikken

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 08. februar 2013. Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 08. februar 2013. Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

Movias produktstrategi

Movias produktstrategi Movias produktstrategi Trafikdage i Aalborg 24. august 2015 08.09.2015 / København Dok.nr. Produktstrategien er en del af forretningsplan 2014-17 Trafikplanmål: flere og mere tilfredse passagerer Markedsstrategi

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde

Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde Takst Sjælland Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde Takst Sjælland 16 er navnet på en af de største reformer af priserne i den kollektive transport siden 1970 erne. I dag er der

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

Brøndby Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Brøndby Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. september 2011 Brøndby Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2.

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Til Køge Kommune. 08. februar 2013. Køge Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Køge Kommune. 08. februar 2013. Køge Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Køge Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Bilag Juni 2009 Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse Figur 1: Det samlede busnet i Randers Kommune Bybusser...4 Figur 2: Det samlede busnet i Randers Kommune.

Læs mere

Parkering på Frederiksberg

Parkering på Frederiksberg Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Hvad er count down? Notat. Til: Furesø Kommune. September 2010. Muligheder for forbedring af trafikinformationen i Furesø Kommune.

Hvad er count down? Notat. Til: Furesø Kommune. September 2010. Muligheder for forbedring af trafikinformationen i Furesø Kommune. Notat Til: Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JHI Direkte 36 13 16 14 Fax JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 September 2010 Muligheder for forbedring af trafikinformationen

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

Optimeret busbetjening gennem samarbejde

Optimeret busbetjening gennem samarbejde Optimeret busbetjening gennem samarbejde Pernille Øvre Ritnagel, Tetraplan A/S og Jakob Himmelstrup, Movia November 2011... Abstrakt Kan det lade sig gøre at løse myldretidsproblemerne med kollektiv transport

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK ET TILBUD TIL ALLE

KOLLEKTIV TRAFIK ET TILBUD TIL ALLE KOLLEKTIV TRAFIK ET TILBUD TIL ALLE BORGERPANELUNDERSØGELSE OM KOLLEKTIV TRAFIK MAJ 2015 Indledning Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Som nævnt på budgetseminaret den 9. august 2016, er budgettet for det regionale område i 2017 ramt af en finansieringsudfordring for kollektiv trafik.

Som nævnt på budgetseminaret den 9. august 2016, er budgettet for det regionale område i 2017 ramt af en finansieringsudfordring for kollektiv trafik. Center for Regional udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Web www.regionh.dk Dato: 19. august 2016 Baggrund for sparekatalog på 50 mio. kr. fra Movia Som nævnt på budgetseminaret den 9. august 2016,

Læs mere

BilagTMU_141203_pkt.20.01

BilagTMU_141203_pkt.20.01 Markedsføring af linje 8A BilagTMU_141203_pkt.20.01 Fakta om 8A 29. marts 2015 lancerer vi en ny A-bus linje. Den kommer til at hedde 8A. 8A følger den nuværende ruteføring for linje 18 mellem Nordhavn

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 243-1. Baggrund Balanceforskydninger Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, der betragtes

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2012-0367. Klageren: 2400 København NV. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2012-0367. Klageren: 2400 København NV. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0367 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner.

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 6. november 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere