Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende"

Transkript

1 Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende

2 Når fordelingsregnskabets time er kommet Få mere tid... lad ista klare regnskabet Med ista som partner er fordelingen af udgifterne til varme-, vand- og energiforbruget i trygge hænder. På den måde får du som administrator mere tid til andre opgaver. Du får ikke kun hjælp til at vælge den rigtige måler. Vi sørger også for opsætning, vedligeholdelse og aflæsning af målerne. Derefter udarbejder vi et klart og overskueligt fordelingsregnskab til dig, samt en individuel opgørelse til hver beboer. Har du eller beboerne efterfølgende spørgsmål til regnskabet, er der hjælp at hente på vores to hotlines Administratorlinjen og Beboerlinjen. Nemmere kan det ikke være. På de følgende sider kan du læse mere om, hvad vores servicepakke indeholder. Du er også velkommen til at kontakte en af vores konsulenter, hvis du ønsker yderligere information eller gerne vil have et uforpligtende tilbud. Ring på: 77 00

3 Vælg den rigtige måler Den rigtige måler er alfa omega I moderne bebyggelser, hvad enten det er beboelses- eller erhvervsejendomme, er der ofte specielle forhold vedrørende de tekniske installationer at tage hensyn til. Vi er vant til at håndtere selv vanskelige opgaver og kan også beregne varmeudgifterne fra f.eks. ventilation, strålevarme, køling, gulvvarme osv. Overblik skaber sikkerhed Sammen med dig skaber vi først et overblik over, hvad der er brug for. Alle løsninger, som ista udvikler, er ganske enkelt baseret på individuel måling og fordeling. Når målerne bliver installeret, registrerer vi alle relevante data om de enkelte radiatorer og/eller rørinstallationer, så vi sikrer, at målingen af forbruget tager udgangspunkt i de faktiske forhold i ejendommen. Det er din sikkerhed for, at systemet virker, som det skal, og at regnskabet bliver udarbejdet på et korrekt grundlag. Information til beboerne Uanset hvilken målertype der er valgt, uddeler vi i forbindelse med installeringen af varmefordelingsmålere en informationsfolder til alle i ejendommen. I folderen kan beboerne læse mere om selve aflæsningen, om hvordan man læser den individuelle forbrugsopgørelse, og hvad man kan gøre for at spare på forbruget. Det skaber tryghed og giver færre spørgsmål til dig som administrator. ista klarer al fordeling Fordeling af alle former for forbrugsposter, f.eks. vand, varme, el og gas Fordeling af øvrige driftsudgifter, f.eks. vagtordninger, rengøring, vicevært, vedligehold og afskrivninger på fyringsanlæg Specifikation af moms og øvrige afgifter Regnskaber i overensstemmelse med gældende lovgivning Meld flytning på Manuel eller trådløs aflæsning et valg Hvert år i forbindelse med forsyningsselskabets skæringsdato sørger vi for, at alle målere bliver aflæst. Den manuelle aflæsning foregår ved, at beboer eller lejer en gang om året får besøg af en aflæser, som registrerer forbruget. I løbet af året har beboeren desuden mulighed for selv at følge med i sit vand- og varmeforbrug på målerne. Som et alternativ vælger mange i dag trådløs aflæsning pga. de ekstra fordele, som administratorer og beboere får: Besparelse på regnskabshonoraret Aflæsning sker samme dato hvert år Beboerne slipper for at blive forstyrret i forbindelse med aflæsningen Alle forbrug bliver registreret, det giver et mere korrekt regnskab Vand- og varmeregnskabet kan leveres hurtigere, da alle målere bliver aflæst samtidig Flytteaflæsning foretages på den aktuelle flyttedag og bliver derfor helt nøjagtig Om aflæsningen foregår på traditionel vis eller sker trådløst afhænger med andre ord af, hvor nemt det skal være for dig og for beboerne. Du sparer tid på det administrative arbejde, og beboerne slipper for besværet ved at skulle være hjemme, når aflæsningen skal foretages.

4 Varmeregnskaber og kølige overblik Der er mennesker bag de tørre tal. Vi har erfaringer fra tusindvis af boliger og erhvervsejendomme, som vi gennem årene har haft det regnskabsmæssige ansvar for, og vi har en organisation, der er bygget op med det formål at udarbejde klare og letforståelige varme- og vandregnskaber. Talarbejdet foregår på computer, men vi lægger vægt på, at der er mennesker bag. Vores regnskabssystem er tilpasset elektroniske huslejesystemer, og vi leverer gerne materiale, så regnskabstallene problemløst kan indgå i jeres huslejesystem. På de kommende sider får du et overblik over processen i forbindelse med udarbejdelsen af et typisk varmeregnskab. 4

5 Dit bidrag til regnskabet Hvert år, umiddelbart inden varmeregnskabssæsonens afslutning, sender vi dig et udgiftsskema, hvorpå du skal registrere ejendommens udgifter til varme og/eller vand. Er du ejer af eller administrator for en erhvervsejendom eller ejerforening, kan du også oplyse om øvrige udgifter, der skal fordeles. Øvrige udgifter kan dog kun medtages, såfremt de er budgetlagt og aftalt i de enkelte kontrakter. Til orientering har vi på udgiftsskemaet anført sidste sæsons udgifter samt de meddelelser til beboerne, der samme sæson blev påtrykt opgørelserne. S åfremt øvrige udgifter skal medtages i regnskabet, vil sidste års udgifter være registreret her. Det kan f.eks. være udgifter til energimærkning, vedligeholdelse af fyringsanlæg og lign Clorius Udgiftsoplysninger Tlf. nr. Tlf. nr. VIGTIG!!! Telefax ENDELIG AFREGNING FRA FJERNVARMEVÆRKET MODTAGET: Adm. nr. B Model Ejendomme Anlæg nr.: B ISTA DANMARK A/S Modelvej 7 Regnsk. periode: / /0-006 BRYDEHUSVEJ 7 4 Modelby Ejendom: Oversigtsvej TLF EKSP TID Modelby 750 BALLERUP Meddelelse til beboerne (evt. ændringer bedes påført) Bankoplysning til beboerne Anden forsendelsesadresse Udgiftsart kode FJERNVARME KWH 6 Øvrige udgifter Beløb Forbrug sidste år Mængde Udgifter i alt Kode 98 8/-006 Forbrug mængde Kroner Øre Fyring til opvarmning hele året? Varmt vand leveret hele året? Ja Ja Nej Nej Endelig afregning fra værket modtaget den: Model Ejendomme Modelvej 7 4 Modelby Inspektør / Varmemester Modelby 006 Underskrift den / / Øvrige udgifter i alt Samlede udgifter FORM. -400/C Sammen med udgiftsskemaerne sender vi en beboerfortegnelse, som indeholder beboernes navne, adresser og de i sidste sæson indbetalte a conto beløb. Clorius Beboerfortegnelse Beboerfortegnelsen vil være ajourført med alle de ændringer af navne og a conto beløb, som vi har modtaget fra dig i sæsonens løb. B Anlæg nr. Side B Det indrammede felt udfyldes kun, hvis der Side Anlæg nr. Sæson Div. Distr. Afd. Sekt. DC Klient nr. Udskr. dato p Regnskabsperiode er ændringer fra sidste sæson Adresse Afd. Ejd. Leje nr. DC til Mrk. Navn Tilflt. Fraflt. À conto sidste sæson À conto denne sæson Følgenr. ST V HELLE HELLESEN NY ACONTO ST H 00-0 TOMAS TOMASEN NY ACONTO V HANS HANSEN 0.06 NY ACONTO OLE OLSEN 0.07 NY ACONTO H TOVE TOVESEN 4.07 NY ACONTO RASMUS RASMUSSEN 5.07 NY ACONTO Side Anlæg nr. Gadenavn Postdistrikt B. OVERSIGTSVEJ MODELBY 0, FORM. 500/C04 5

6 Side Anlæg nr. Regnskabsperiode Gadenavn Regnskab Regnskabet vil du få tilsendt i to eksemplarer. Regnskabet viser på en klar og overskuelig måde hovedfordelingen af de samlede udgifter i ejendommen, det totale antal forbrugte enheder, der indgår i fordelingen, samt enhedspriser for perioden. Har du behov for at få udarbejdet kombinerede regnskaber for ejendomme med både beboelses- og erhvervslejemål, klarer vi også det. Er der i ejendommen specielle forhold omkring f.eks. erhvervslejemål, indarbejder vi uden videre eventuelle særberegninger og -fordelinger i regnskabssystemet og naturligvis altid i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Clorius Regnskab ENDELIG AFREGNING FRA FJERNVARMEVÆRKET MODTAGET 8/-006 For perioden Ejendom Postdistrikt Dato 0/-005-/0-006 OVERSIGTSVEJ MODELBY DATO 0/-006 MODEL EJENDOMME Adm. nr. B Regnskabet er udarbejdet af: ISTA DANMARK A/S MODELVEJ 7 BRYDEHUSVEJ 4 MODELBY TLF EKSP.TID BALLERUP Anlæg nr. B Meddelelser påført opgørelserne: Brændselsudgifter Beholdning overført fra sidste periode Indkøb i regnskabsperioden Beholdning overført til næste periode Forbrug i denne regnskabsperiode Brændselsart Mængde Beløb Mængde Beløb Mængde Beløb Mængde Beløb FJERNVARME KWH , ,64 Udgifternes fordeling. Fordelingsbeløb. Sum af enheder. Art 4. Enhedspris 5. Art for ejendommen 569,9 5,50 VARME-MÅLERDELINGER 8, ,80 467,00 VARME-KVADRATMETER 5, ,65 06,0 VARMT VAND-KUBIKMETER 9, ,90 48,00 VARMT VAND-HANEANDELE 76,47967 Øvrige udgifter 44709,64 Beregning af værelse - hane - andele: 44709,64 andel pr. værelse + andele pr. køkkenhane, karbad og taphane. Mrk. Samlede udgifter andele pr. brusebad. andel pr. håndvask. FORM. 600/C06 Fordeling Sammen med vand- og/eller varmeregnskabet modtager du en fordelingsliste, der viser de enkelte lejemål eller boligers andele i de samlede udgifter. Herunder de indbetalte a conto beløb, samt de beregnede efter- eller tilbagebetalinger. Regnskab og fordelingslister kan leveres i mere end to eksemplarer Clorius Fordeling Følgenr. Art Delinger Andele Beløb Mrk. Adresse / Navn Lejenr. I alt beløb Indbetalt à conto = Efterbetaling / Tilbagebetaling 0006,0 VARME 0,0 566,49 - HELLE HELLESEN 746, ,00 46,65 VARME 64,00 00,6 ST V VARMT VAND 56,4 9,5 VARMT VAND 6,00 457, ,0 VARME 40,0 4755, - TOMAS TOMASEN 70, ,00 486,40 VARME 8,00 85,7 ST H 00-0 VARMT VAND, 55,5 VARMT VAND 6,00 457,49 00, VARME 5, 98,96 - HANS HANSEN 5047,0 600,00 447,0 VARME 47,74 748,0 V VARMT VAND 5,7 0,7 VARMT VAND,98 0,47 T F PERIODE ,0 VARME,9 44,76 - OLE OLSEN 6,5 800,00 67,65 VARME 4,6 80, V VARMT VAND 7, 8,4 VARMT VAND,0 54,0 T TILFLYTTET , VARME 9,4 495,6 - TOVE TOVESEN 4605, ,00 9,0 VARME 5,07 549,69 H VARMT VAND 6, 40,05 VARMT VAND 4,,00 T F PERIODE ,0 VARME, 68,54 - RASMUS RASMUSSEN 979,0 855,00 875,90 VARME 4,9 4,0 H VARMT VAND 6, 40,05 VARMT VAND,79 6,48 T TILFLYTTET 5.07 B /-005-/0-006 OVERSIGTSVEJ 6054,70 500,00 79,75 09,05 FORM. 605/C04 6

7 Opgørelser der er til at forstå Til hvert lejemål eller bolig bliver der udarbejdet en individuel opgørelse, som indeholder udgiftsopstilling, hovedfordeling og specificeret andel, der er identisk med regnskabet og fordelingslisten. Har lejeren/beboeren spørgsmål til sin opgørelse, er der hjælp at hente på bagsiden af selve opgørelsen. På vores hjemmeside har vi desuden udarbejdet en guide, som mere konkret fortæller, hvordan de enkelte poster på opgørelsen skal læses. Endelig har den enkelte lejer eller beboer mulighed for at rette henvendelse til vores Beboerlinje på alle hverdage mellem kl Udgiftsopstilling Hovedfordeling Opgørelse Specificeret andel TOMAS TOMASEN OVERSIGTSVEJ ST H 4 MODELBY Vedr. ejendommen OVERSIGTSVEJ Ejendommens regnskabsperiode / /0-006 Ejendommens udgifter Dine boligdata Udgiftsart Beløb Anlæg nr. Følge nr. Mrk. Bolig nr. FJERNVARME KWH ,64 B 0009, Anlæg nr. samt følgenr.bedes opgivet ved henvendelse. Telefonnr.: se bagsiden Administrator af ejendommen: MODEL EJENDOMME MODELVEJ 7 4 MODELBY Udgifternes fordeling I alt ,64 Din regning For perioden: /-005-/0-006 ENDELIG AFREGNING FRA VÆRKET MODTAGET: 8/-006. Fordelingsbeløb. Sum af enheder for ejendommen. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb 569,9 5,50 VARME-MÅLERDELINGER 8, , , 79,80 467,00 VARME-KVADRATMETER 5, ,00 85,7 80,65 06,0 VARMT VAND-KUBIKMETER 9,59840,0 55,5 659,90 48,00 VARMT VAND-HANEANDELE 76, ,00 457,49 NB! Afregning kan IKKE ske gennem Clorius / ista Danmark Betalt d. Ejer / adm. / for kasse:.../.../ Din regning - indbetalt à conto 70, ,00 TILBAGEBETALING IALT 486,40 VEDRØRENDE BEREGNINGSGRUNDLAG OG INDSIGELSESFRIST: SE BAGSIDEN 7

8 Vi har oprettet to hotlines, som sikrer optimal service for både administratorer og beboere. Administratorlinje Jylland og Sjælland: (kl. 9-4) Fyn: 6 9 (kl. 9-4) Beboerlinje Jylland og Sjælland: 77 4 (kl. 9-4) Fyn: 6 9 (kl. 9-4) ista Danmark A/S Brydehusvej 750 Ballerup Telefon: 77 Fax: 77 MKT. 5.0/C05

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning Individuel forbrugsmåling Vejledning og sparetips Focus på ressourcer Individuel forbrugsmåling Techem udarbejder det årlige fordelingsregnskab og forbrugsopgørelserne.

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere