Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat"

Transkript

1 Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Mia Rangholm Varming, Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen, Erik Aabjerg Friis (deltog ikke under punkt 12), Christine Fribert Sørensen, Julie Rasmussen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen (deltog ikke under behandling af punkt 14-17), Luise Sanderhoff Østerlund og Helene Schiermer Afbud: Morten Kerrn-Jespersen og Søren Eriksen Gæster: Mikkel Rode (deltog under punkt 13-14), Mads Helmer-Hansen (deltog under punkt 13-14), lovudvalget repræsenteret ved Kristian Storgaard, Henriette Mygind Krempel og Leif Tomassen (deltog under punkt 7), Lars Amtoft (deltog under punkt 9), John Vistisen (deltog under punkt 8) 1. Godkendelse af dagsorden Bilag: 01.1 Dagsorden KOL april Program for lørdag med hovedudvalg Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen havde medbragt to personindstillinger vedrørende pladser i Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. Korpsledelsen godkendte at behandle indstillingerne under punkt 6. Korpsledelsen bemærkede, at bilag 02.2 endnu ikke var godkendt af forretningsudvalget, og behandlingen af bilaget blev udskudt til næste korpsledelsesmøde. Korpsledelsen bemærkede, at bilag 03.2 ikke var tilgængeligt og ikke havde været det op til Korpsledelsens møde. Behandlingen af bilaget blev udskudt til næste korpsledelsesmøde. Korpsledelsen bemærkede, at ikke alle have haft mulighed for at læse den seneste version af bilag 08.2 og bad om, at der blev taget hensyn til dette under behandlingen af punkt 8. Korpsledelsen godkendte dagsordenen med ovenstående bemærkninger. 2. Referat fra møder til orientering Bilag: KOL Referat KOLFU marts 2013 Korpsledelsen tog referatet fra korpsledelsesmødet i marts 2013 (bilag 02.1) til efterretning. 3. Skriftlig behandling til orientering Bilag: 03.1 Personindstilling John Vistisen 03.2 Politik for samarbejdslande 03.3 Personindstilling KRM2013 ASH 03.4 Personindstilling KRM2013 MLI 03.5 Indstilling arealpleje på Hylkedam

2 John Vistisen var indstillet til kommissorieskrivningsgruppen for Spejdernes Lejr Indstillingen (bilag 03.1) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. Anders Skøttegaard Hansen var indstillet til den ene af to formandsposter for arrangementsledelsen for Korpsrådsmødet Indstillingen (bilag 03.3) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. Mia Lind Ibsen var indstillet til den ene af to formandsposter for arrangementsledelsen for Korpsrådsmødet Indstillingen (bilag 03.4) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. DDS Drift og Service havde indstillet anskaffelse af materiel for kr. til arealpleje på primært Hylkedam og sekundært Skovbrynet. Indstillingen (bilag 03.5) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. 4. Meddelelser Erik Aabjerg Friis har forud for mødet sendt et notat fra arbejdsgruppen omkring et samarbejde med Brejning Efterskole omkring et eventuelt køb af fælles ejendom. Erik Aabjerg Friis orienterede om, at arbejdsgruppen indtil videre har sat samarbejdet i bero, da projektet ikke hænger økonomisk sammen. Man afventer desuden svar fra Finansiel Stabilitet om, hvorvidt den påtænkte ejendom bliver solgt til anden side. Erik Aabjerg Friis orienterede om, at regnskabet for 2012 for Spejdernes Lejr er afsluttet med et underskud som forventet. Dette skyldes, at momskompensationen først modtages i efteråret Det forventes derfor, at regnskabet for 2013 vil give et modsvarende overskud. Såfremt beregningerne for momskompensationen viser sig at være retvisende, så forventes det samlede regnskab for hele lejren at resultere i et nul. Jørgen Svenstrup orienterede om årsmødet for Spejderne i Danmark, som blev afholdt i marts På mødet blev der truffet beslutning om at afholde Spejdernes Lejr igen i Om lørdagen var der en god proces omkring det fælles spejderarbejde i Danmark, hvor der var nogle gode dialoger korpsene imellem. Rasmus Jensen supplerede med, at der var rigtig god energi på mødet og et godt fælles miljø. Jørgen Svenstrup opfordrede til, at flere fra Korpsledelsen deltager på næste møde i oktober. Luise Sanderhoff Østerlund orienterede om, at vagttelefonen er blevet nedlagt. Hvis man ringer på nummeret, mødes man af en telefonsvarer, som oplyser om, at nummeret er nedlagt, og at man kan rette henvendelse til generalsekretæren. Omkring 1. maj 2013 vil Korpskontoret begynde at informere bredt om, at vagttelefonen er nedlagt, og at man fremadrettet skal rette henvendelse til generalsekretæren. Generalsekretærens telefonnummer kan til enhver tid findes på Vagttelefonen forventes at blive endeligt nedlagt d. 31. maj Beredskabsplanen er desuden også i gang med at blive opdateret, og den vil ligeledes blive kommunikeret bredt ud. Der arbejdes også på en intern beredskabsplan til medarbejderne. Korpsledelsen opfordrer til, at man sikre, at beredskabsplanen og kommunikationen herom bliver let gennemskuelig og godt kommunikeret ud. Marianne Karstensen orienterede om, at der er mangel på kvindelige hovedformænd. Lige nu er der to hovedudvalg (DDS Program og DDS Drift og Service), som ikke har nogen kvindelig formand, og et tredje udvalg (DDS Uddannelse) mangler pr. 1. juli Marianne Karstensen opfordrede Korpsledelsen

3 medlemmer til at få talt omkring dette i løbet af weekenden, således at man kan få afklaret, om Korpsledelsen skal forholde sig anderledes til rekrutteringsopgaven. Der blev udtrykt et ønske om, at man taler med hovedudvalgsformændene for at afgøre opgavens størrelse; gerne på hovedudvalgsformandsmødet den 4. juni Marianne Karstensen orienterede om planerne for Folkemødet På nuværende tidspunkt har tre korpsledelsesmedlemmer sagt ja til at deltage; Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen og Rasmus Jensen. DDS Relationer har opgaven med at finde deltagere fra Det Danske Spejderkorps. Jørgen Svenstrup orienterede om, at der efter weekendens møde vil komme en skriftlig indstilling på en investering i en toiletbygning på Gillastugan. Luise Sanderhoff Østerlund orienterede om Nørd Camp. Orange Innovation og DR har indgået et samarbejde omkring Nørd Camp, hvor man gerne ser Det Danske Spejderkorps, som en tredje samarbejdspartner. Peter Tranevig er i dialog med Orange Innovation og DR. Karen Vejby gjorde opmærksom på, at Det Danske Spejderkorps har en strategi for samarbejde med andre organisationer. 5. Stillingsbeskrivelse på generalsekretær Bilag: 05.1 Indstilling stillingsbeskrivelse generalsekretær 05.2 Stillingsbeskrivelse generalsekretær DDS Marianne Karstensen orienterede om, at man har ansat Charlotte Bach Thomassen som generalsekretær for Det Danske Spejderkorps. Hun tiltræder stillingen den 1. juni Korpsledelsen ser frem til at møde Charlotte Bach Thomassen. Det blev drøftet, hvordan Korpsledelsen kan tage godt imod Charlotte Bach Thomassen. Der blev foreslået at mødes i et andet forum end et korpsledelsesmøde fx ved at tage ud og spise og blive præsenteret for hinanden, uden at der skal arbejdes. Korpsledelsen godkendte den endelige stillingsbeskrivelse. 6. Personindstilling UNICEF bestyrelse Bilag: 06. Personindstilling UNICEF bestyrelse 06.2 Personindstilling FDD formandskab 06.3 Personindstilling FDD medlem (Dette bilag blev først behandlet søndag. Rasmus Jensen deltog derfor ikke under behandlingen heraf) Korpsledelsen godkendte Helle Dydensborg til UNICEF bestyrelse. Korpsledelsen godkendte Esben Holager som repræsentant i Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere samt som kandidat til formandskabet. Korpsledelsen godkendte Kasper Pedersen som repræsentant i Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. 7. Gruppernes foreningsretlige status Bilag: 07. Notat om gruppernes foreningsretlige status

4 Lovudvalget orienterede kort om notatets indhold. De bemærkede, at der er fokuseret på forholdet mellem korpset og grupperne, og at man derfor ikke har forholdt sig til korpsets andre enheder. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige med sikkerhed, hvorvidt grupperne er selvstændige juridiske enheder, eller om Det Danske Spejderkorps er én samlet juridisk enhed. Lovudvalget opfordrede til, at Korpsledelsen tager stilling til, hvorvidt man ønsker at organisere sig på den ene eller den anden måde, og at man dernæst gør dette mere tydeligt i lovene og gennem praksis. Korpsledelsen drøftede, hvad vil det give korpset, at man træffer en beslutning i forhold til at fortsætte med den nuværende usikkerhed. Der var et generelt ønske i Korpsledelsen om, at der bliver skabt klarhed i korpset over reglerne, dog er det vigtigt, at man er sig bevidst om, hvad man ønsker at opnå med dette, samt hvilke konsekvenser det vil have, således at man så vidt muligt undgår utilsigtede uhensigtsmæssige konsekvenser. Korpsledelsen ønsker en grundigere drøftelse overvejelse af det overordnede mål og eventuelle konsekvenser, og emnet drøftes på et efterfølgende møde. Korpsledelsen takkede lovudvalget for et godt og gennemarbejdet notat samt for deres deltagelse på mødet. 8. Drøftelse af forventninger til kommissoriet til Spejdernes Lejr 2017 Bilag: 08.1 Indstilling entrepriseaftale SL Udkast til entrepriseaftale omkring SL 2017 Erik Aabjerg Friis orienterede om den valgte struktur for Spejdernes Lejr Repræsentantskabet består af repræsentanter fra de fem korps og er den øverste myndighed i forhold til lejren. Under Repræsentantskabet ligger foreningen Spejdernes Lejr. På nuværende tidspunkt er der nedsat en gruppe med repræsentanter fra de fem forskellige korps, som er ved at udarbejde en entrepriseaftale mellem Repræsentantskabet og foreningen Spejdernes Lejr, hvor man beskriver, hvilken opgave Spejdernes Lejr 2017 skal løse og levere til de fem korps. Herefter formuleres der et sæt ledelsesinstrukser fra bestyrelsen i Spejdernes Lejr til lejrledelsen for Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr 2017 skal have et værtskorps, ligesom man havde ved Spejdernes Lejr Der udvælges ét korps, som indgår de juridiske aftaler på vegne af de fem korps, således at Spejdernes Lejr kan modtage momskompensation efter lejrens afholdelse. Korpsledelsen noterede sig, at KFUM-Spejderne er interesserede i at påtage sig Værtsskabet igen. Der er desuden på nuværende tidspunkt nedsat et partnerskabsudvalg med repræsentanter fra korpsene. Frederik Karmdal fra Det Danske Spejderkorps sidder med i udvalget. Udvalget arbejder på udbudsmateriale til brug for valg af location og samarbejdskommune i forbindelse med Spejdernes Lejr John Vistisen orienterede nærmere om entrepriseaftalen. Der arbejdes stadig på den, hvorfor Korpsledelsen har modtaget udkastet i sin nuværende form. I forhold til økonomihåndteringen omkring Spejdernes Lejr 2017 har John Vistisen drøftet med Luise Sanderhoff Østerlund, hvorvidt det kan være en mulighed for at outsource dette til Spejdernes

5 Administrationsfællesskab. Korpsledelsen bakkede op om denne løsning, og John Vistisen vil derfor tage idéen med videre til kommissorieskrivningsgruppen. Korpsledelsen udtrykte et stort ønske om, at man ændrer strukturen omkring driften af økonomien i forhold til Spejdernes Lejr I forhold til udarbejdelse af budget orienterede John Vistisen om, at intentionen er, at man denne gang tager udgangspunkt i deltagerprisen, og ud fra dette lægger resten af budgettet. Korpsledelsen bakkede op om dette. Der er på nuværende tidspunkt lagt op til en max pris på kr. for ni dages lejr for deltagerne. Korpsledelsen udtrykte bekymring omkring, at kr. er en høj pris, selvom der er tale om fire år ude i fremtiden. Man ser gerne at prisen kommer under kr. og bidrager til, at flest mulige spejdere får mulighed for at deltage. Det er dog vigtigt for Korpsledelsen, at der ikke bliver flyttet mere over på brugerbetaling på lejren i form af betaling for rafter, brænde etc. Korpsledelsen bemærkede, at det ikke bør være dyrere at deltage som hjælper end som deltager, når man kigger på de samlede omkostninger til både deltagerpris, transport, mad etc. Budgetreserven er indtil videre sat til 8 % som ved Spejdernes Lejr Korpsledelsen udtrykte bekymring omkring, hvorvidt dette er nok. Det er desuden afgørende for Korpsledelsen, at der udarbejdes klare retningslinjer for, hvem der har råderet over budgetreserven. Kommissorieskrivningsgruppen foreslår, at lejrens fokus er de årige spejdere. Korpsledelsen ser gerne, at man også har fokus på seniorspejderne, således at man hæver fokus til 23 år. Korpsledelsen bemærkede, at man ikke ønsker, at seniorerne skal aktiveres døgnet rundt, men at det sker gennem alderstilpassede udfordringer og aktiviteter, hvor man eksempelvis aktiveres gennem udvikling og uddannelse, og dermed er med til fx at lave aktiviteter eller andet på lejren. Det blev foreslået, at man deler det op, således at den primære aldersgruppe for aktivitetstilbud er årige, og at man udbyder projektrelaterede aktiviteter for de årige. Korpsledelsen ønsker, at det skrives ind i entrepriseaftalen som et succeskriterium for lejren, at hjælpere også skal have en god oplevelse. Det blev desuden drøftet, hvorvidt lejren skal være åben for alle aldre, eller om man bør begrænse deltagelsen for de yngre grene til bestemte dage, således at der kun bliver udbudt aktiviteter til spejdere under 10 år på disse dage. Korpsledelsen konkluderede ikke på dette punkt. John Vistisen inviterede til et Skype møde den følgende mandag til en yderligere drøftelse af entrepriseaftalen. Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen, Mia Rangholm Varming og Christine Fribert Sørensen deltog på Skype mødet. Korpsledelsen takkede John Vistisen for hans deltagelse på mødet, og for hans store arbejde i kommissorieskrivningsgruppen. 9. Dialog med DDS Gruppeliv

6 Lars Amtoft orienterede om bemandingen i hovedudvalget. De er på nuværende tidspunkt fire medlemmer og arbejder på at få en eller to mere med i udvalget. Lars Amtoft orienterede om Gruppegejst Der arbejdes på at finde en projektgruppe til at planlægge og afvikle arrangementet. Der er nogle af de frivillige, som var med til at lave Gruppegejst i 2012, som gerne vil hjælpe til igen. Der er dog stadig behov for at finde nogle tovholdere på projektet. Der er ikke talt om rammer for arrangementet, da man gerne vil overlade det til projektgruppen. Korpsledelsen opfordrer til, at man snarest får meldt dato og sted ud samt sendt en invitation til grupperne. Luise Sanderhoff Østerlund bemærkede, at såfremt man ønsker konsulenterne involveret i Gruppegejst i 2013, så bør man lade dem det vide snarest, så det kan planlægges ind i deres andre arbejdsopgaver. På det seneste divisionsledelsesstævne blev arrangementets placering drøftet. DDS Gruppeliv overvejer at flytte divisionsledelsesstævnet blandt andet set i lyset af, at det på nuværende tidspunkt ligger kort tid før divisionsrådsmøderne, hvor der ofte sker et skifte i divisionsledelsernes personsammensætning. Det blev også drøftet, hvem målgruppen er for divisionsledelsesstævnet. Er det kun divisionscheferne, hele divisionsledelsen eller divisionsledelsen plus andre interesserede? Derudover blev det drøftet, hvad fokus skal være for møderne. Er det træf, udvikling, information eller noget helt fjerde? DDS Gruppeliv arbejder på at nedsætte en projektgruppe til at planlægge og udføre det næste divisionsledelsesstævne, og ovenstående overvejelser vil indgå i deres arbejde. Der er et ønske fra Korpsledelsen om at få tydeliggjort, hvad divisionernes rolle er. Der kom en idé om at få et større samspil mellem divisionsledelserne og de ansatte konsulenter, således at de kan supplere hinanden. Lars Amtoft orienterede om, at Rejseholdet og Inspirationsholdet er aktive. Rejseholdet har startet et samarbejde op med nogle af de andre korps. Korpsledelsen ser positivt på dette. DDS Gruppeliv vil gerne kigge på formalia i forhold til grupperne blandt andet i forhold til gruppeanerkendelserne. Dette ser man gerne sker i en god dialog med divisionsledelserne og Korpsledelsen. Der er en idé i DDS Gruppeliv om at kigge på de forskellige undersøgelser og analyser omkring grupper fra alle de forskellige korps for at se på den samlede mængde information, der findes, og for at se om man kan blive klogere på nogle områder. Der kom en opfordring til at tale med Peter Tranevig fra kontoret, da han muligvis ligger inde med en samling undersøgelser fra tidligere. DDS Gruppeliv arbejder også med udviklingspuljen. Man arbejder på at kanalisere pengene ud i de knap så ressourcestærke grupper, således at det kan være med til at styrke de steder, hvor der er størst behov. Rejseholdet har fået i opdrag at være med til at udbrede muligheden for at søge pengene. Der kom et forslag om, at DDS Gruppeliv bør overveje at se særligt positivt på ansøgninger motiveret af fx divisionsledelser, konsulenter og Rejseholdet. Udviklingspuljen kan søges af alle spejdergrupper. Korpsledelsen takkede Lars Amtoft for deltagelsen på mødet

7 10. Godkendelse af projektgrundlag for Korpsrådsmøde 2013 (Erik Aabjerg Friis deltog ikke under behandlingen af dette punkt) Bilag: 10.1 Indstilling projektgrundlag KRM Projektbeskrivelse KRM13 Korpsledelsen bemærkede, at man skal være sikker på, at debatemnerne gennemgår alle elementer i den demokratiske proces. Den model, som blev anvendt i 2007, var rigtig god, og det anbefales, at arbejdsgruppen kigger på denne. Korpsledelsen godkendte projektgrundlaget for Korpsrådsmødet Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen, Marianne Karstensen og Charlotte Bach Thomassen sidder som styregruppe. 11. Godkendelse af lån til Køge Søspejd Bilag: 11. Indstilling vedr. lån til Køge Søspejd Korpsledelsen bemærkede, at Søarbejdsgruppen hører under DDS Program, men at dette ikke fremgår af hovedudvalgets kommissorium. Christine Fribert Sørensen tager kontakt til DDS Program og sørger for en opfølgning på dette. Korpsledelsen bemærkede, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en låneordning til indkøb af søspejderfartøjer efter vedtagelsen af Økonomivejledningen i foråret Korpsledelsen bemærkede, at dette var en generel beslutning for alle særordninger og dispensationer, som blev truffet med henblik på at ordningerne skulle genbesøges og revurderes. Korpsledelsen besluttede at samle de forskellige puljer og låneordninger under DDS Gruppeliv, således at der bliver skabt et samlet overblik og nogle generelle lånemuligheder for korpset grupper. Marianne Karstensen og Jørgen Svenstrup tager kontakt til DDS Gruppeliv sammen med Søren Eriksen. Henset til, at Køge Søspejds behov for finansiering af de to søspejderfartøjer ikke kan afvente at indførelsen af en ny lånemulighed, godkendte Korpsledelsen indstillingen om at låne 2 x kr. til Køge Søspejd til henholdsvis et lederfartøj og et seniorfartøj. Begge lån ydes på samme vilkår som tidligere bevilligede lån til søspejdergrupper i forbindelse med køb af søspejderfartøjer. Der kræves en egenfinansiering på minimum en tredjedel af købet. Lånet ydes rentefrit og skal afdrages over en periode på fem år. 12. Opsamling på vision for det fælles spejderarbejde i Danmark Korpsledelsen konstaterede, at der havde været en god dialog omkring emnet. Spejdercheferne tager den skriftlige opsamling med til spejderchefkredsmødet sammen med opsamlingen fra divisionsledelserne. 13. Regnskab 2012 og revisionsprotokollat Bilag: 13.1 Indstilling Godkendelse af regnskab DDS Regnskab DDS Revisionsprotokollat 2012 Mads Helmer-Hansen orienterede kort om regnskabet for

8 Regnskabet viser et driftsunderskud på driften på 6,4 mio. kr. og et underskud på 1,4 mio. kr. efter finansielle poster. Dette skyldes primært, at Spejdernes Lejr har været afholdt i Dette modsvarer tidligere år med store lejr fx Blå Sommer, hvor der også er et underskud på driften. Underskuddet er de tidligere år blevet modsvaret af et overskud det efterfølgende år på grund af momskompensationen, og det er også forventningen for Overskuddets størrelse er dog afhængig af momskompensationen, hvis størrelse endnu er usikker. Den største budgetoverskridelse på en enkelt post er på omkostningerne i forbindelse med afholdelse af kurser for årige. Dette forklares med en kombination af fejlbudgettering samt et større udbud af antal kurser og flere deltagende kursister end forventet. Korpsledelsen ser det som en positiv udvikling med en bemærkning om at dette fremadrettet indregnes i budgettet. På baggrund af revisionsprotokollatet finder Korpsledelsen det ønskværdigt at indskrive i økonomivejledningen, at der på alle flerårige projekter mindst én gang årligt sker delrapportering til Korpskontoret. Opfølgning på revisionsprotokollatet foretages af DDS Drift og Service og Korpskontoret. Korpsledelsen godkendte regnskabet for 2012, og indstiller det til godkendelse af Korpsrådet på Korpsrådsmødet Anbefaling af økonomisk strategi Bilag: 14.1 Anbefaling vedr. økonomisk strategi 14.2 DDS økonomi i et historisk perspektiv Mikkel Rode præsenterede korpsets økonomi i et historisk perspektiv. Likviditeten svinger meget i løbet af året, og der blev efterspurgt en balance pr. 1. oktober, hvor den er lavest, således at det nemmere at synliggøre korpsets behov for en relativ stor likviditetsbeholdning. Det bemærkes, at det er muligt at ændre regnskabsåret, således at det ligger bedre i forhold til Korpsrådsmødet. Derudover kom der en idé om at ændre tidspunkterne for samt antallet af kontingentopkrævning. Jørgen Svenstrup præsenterede anbefalingerne til en økonomisk strategi. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af et seminar i januar 2013, hvor DDS Drift og Service afholdt et heldagsarrangement, hvor man drøftede Det Danske Spejderkorps økonomiske strategier. Anbefalingerne skal bruges i videre arbejde med at udvikle diverse økonomiske strategier. Korpsledelsen gennemgik en proces, hvor man drøftede de af DDS Drift og Service fremsatte anbefalinger, som var delt op i følgende fire kategorier; forholdet til Spejder Sport, ejendomsstrategi, generelle principper og praksis. Korpsledelsen tilkendegav sine synspunkter og perspektiver til de fire kategorier, som DDS Drift og Service vil arbejde videre med i de specifikke indstillinger til Korpsledelsen. 15. Eventuelt

9 Christine Fribert Sørensen opfordrede Korpsledelsen til at deltage på Adventure Summit søndag den 21. april 2013 på Brejning Efterskole. Jørgen Svenstrup orienterede Korpsledelsen om, at Mads Helmer-Hansen har valgt at stoppe som formand for DDS Drift og Service til Korpsrådsmødet Luise Sanderhoff Østerlund orienterede, om at Landssamrådet har været på besøg hos børne- og undervisningsministeren omkring samspillet mellem heldagsskolen og foreningslivet. I den forbindelse blev der afleveret et notat til ministeren. Korpsledelsen modtog en kopi af notatet. Erik Aabjerg Friis forespurgte på en suppleant til divisionsrådsmødet på Bornholm, da han er blevet forhindret i at deltage. Flere tilkendegav, at de ville undersøge det nærmere efter mødet. Korpsledelsen blev enige om, at den enkelte på næste møde vil komme med en tilkendegivelse af, hvorvidt man påtænker at genopstille til Korpsledelsen til november eller ej. 16. Kommunikation fra mødet Der er en god proces i gang omkring Spejdernes Lejr 2017, og Korpsledelsen ser positivt på arbejdet. Korpsledelsen har fokus på arbejdet med lejren og er opmærksom på de forskellige bekymringer blandt korpsets medlemmer. Korpsledelsen glæder sig til at byde Charlotte Bach Thomassen velkommen som ny generalsekretær for Det Danske Spejderkorps. Korpsledelsen vil gerne orientere om fokuspunkterne for Korpsrådsmødet DDS Gruppeliv er i gang med arbejdet omkring Gruppegejst. Udvalget er ved at være på benene, men er stadig plads til flere. Korpsledelsen vil gerne takke for en god lørdag med hovedudvalgene og kontoret. Det er Korpsledelsens oplevelse, at hovedudvalgene har et godt samarbejde. Korpsledelsen har godkendt regnskabet for 2012, og er i gang med at revidere de forskellige økonomiske strategier. 17. Evaluering af weekenden Det har været et godt møde med god stemning og gode diskussioner. Det var dejligt med et godt madhold. Marianne Karstensen takkede resten af Korpsledelsen for et godt møde

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Mødested og tid Holmen Fredag den 30/8-2013 kl. 19:10 22:50 Lørdag 31/8-2013 kl. 8:00 14:40 Deltagere Marianne Karstensen (punkt 1-8 herefter afbud),

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg

Læs mere

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Referat Korpsledelsens møde 5. 7. oktober 2012 Deltagere Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Deltog i dele af mødet: Ulrik Grønbjerg

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 25. -27. november 2011

Referat Korpsledelsens møde 25. -27. november 2011 Referat Korpsledelsens møde 25. -27. november 2011 Deltagere Søren Eriksen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Erik Aabjerg Friis, Jørgen Svenstrup, Christine Fribert Sørensen, Morten Kerrn- Jespersen, Marianne

Læs mere

Mødetid Mødet begyndte fredag den 3. februar kl og sluttede søndag den 5. februar kl

Mødetid Mødet begyndte fredag den 3. februar kl og sluttede søndag den 5. februar kl Referat Korpsledelsens møde 3. 5. februar 2012 Deltagere Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Erik Aabjerg Friis, Mia Rangholm Varming, Karen Vejby, Rasmus Jensen, Søren Eriksen, Ulrik Grønbjerg Andersen,

Læs mere

Konklusion Korpsledelsen godkendte dagsorden med tilføjelse af Gensidig orientering som nyt punkt fredag aften.

Konklusion Korpsledelsen godkendte dagsorden med tilføjelse af Gensidig orientering som nyt punkt fredag aften. Referat Korpsledelsens møde 7. 9. oktober 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia Rangholm Varming, Karen Vejby og Annesofie Bjerre (alle

Læs mere

Præsentation Morten Kerrn-Jespersen spurgte, om der var bemærkninger til referat fra korpsledelsens møde den 26. juni og til forretningsudvalgets

Præsentation Morten Kerrn-Jespersen spurgte, om der var bemærkninger til referat fra korpsledelsens møde den 26. juni og til forretningsudvalgets Referat Korpsledelsens møde 24. 26. august 2012 Deltagere Søren Eriksen, Mia Rangholm Varming, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert Sørensen,

Læs mere

Korpsledelsens møde januar 2013 Endeligt referat

Korpsledelsens møde januar 2013 Endeligt referat Korpsledelsens møde 18. 20. januar 2013 Endeligt referat Mødested Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 København. Mødetid Fredag den 18. januar kl. 19.00 søndag den 20. januar kl.14.00. Deltagere

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 12. 13. marts

Referat Korpsledelsens møde 12. 13. marts Referat Korpsledelsens møde 12. 13. marts Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Annesofie Bjerre, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 25.-27. oktober 2013 Referat

Korpsledelsesmøde den 25.-27. oktober 2013 Referat Korpsledelsesmøde den 25.-27. oktober 2013 Referat Mødested og tid FDF Rysensteensgade 3, 1564 København V Fredag den 25/10-2013 kl. 19:00 22:15 Lørdag 26/10-2013 kl. 8:30 19:00 Søndag 27/10-2013 kl. 8:00

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-09-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013

Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013 Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013 Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Bie Andersen (Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg (De grønne pigespejdere),

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Referat for Korpsrådsmøde 26. januar 2013 på DUF, København

Referat for Korpsrådsmøde 26. januar 2013 på DUF, København Referat for Korpsrådsmøde 26. januar 2013 på DUF, København Til stede: Stine Algot Nielsen (SA), Niels Dam (ND), Signe Lund Christensen (SL), Christine Strøm (CHS), Kathrine Færløv Christensen (KFC), Sarah

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz og Peter

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT

I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT VALG I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT MEN HVAD VIL DET EGENTLIG SIGE AT SIDDE I KORPSLEDELSEN? HVILKE POSTER ER DER? OG HVEM SKAL VÆLGES? HVEM

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Styregruppemøde mandag den 3. december 2012

Styregruppemøde mandag den 3. december 2012 Styregruppemøde mandag den 3. december 2012 Mødet blev gennemført med deltagelse af Jørgen Dirksen Lars Simper Chr. Krause Steen Østergaard Laurits Tørnæs Mikkel Dahlqvist og Carl Erik Dalbøge - Der var

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9 Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt.

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt. Referat af ÅUFs Styrelsesmøde 07/02 Onsdag den 27. november, kl. 17.00 på sekretariatet Til stede: Kristian Storgaard, Forlev Spejdercenter; Jannick Raunow, Eidolon Århus; Henrik Koch Rasmussen, DDS; Maj-Brit

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 7. oktober 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 1. tv. Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 7. oktober 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 1. tv. Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 7. oktober 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 1. tv. Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende Beslutning Der var afbud fra Erik Høegh. Følgende havde forfald

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 07-06-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 07-06-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. juni 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: HC, MJM, KDP, MM, LM Afbud: BL, KA, EJ, PJ, EO Fravær: PR, KFG Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig Dansk Spejderkorps Sydslesvig KORPSRÅDSMØDE 2016 Kære spejder! Vi indkalder hermed til vores årlige korpsrådsmøde d. 20. november 2016, fra kl. 11.45 på Tydal Gård i Infocenteret. Selve mødet starter kl.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Korpsledelsens arbejdsform Arbejdet med mandatdelegering

Korpsledelsens arbejdsform Arbejdet med mandatdelegering Korpsledelsens arbejdsform 2013-15 Arbejdet med mandatdelegering Dette dokument beskriver, hvordan Korpsledelsen i perioden 2013-15 har arbejdet med særligt fokus på delegering af mandater. Dokumentet

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

REFERAT Tue Hækkerup, (suppleant for Yildiz Akdogan) Inga Thorup Madsen, CTR

REFERAT Tue Hækkerup, (suppleant for Yildiz Akdogan) Inga Thorup Madsen, CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 06-04-2016 BE16/1 J. nr. 200204/83557 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 31. marts 2016 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Morten Kabell

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere