Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat"

Transkript

1 Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Mia Rangholm Varming, Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen, Erik Aabjerg Friis (deltog ikke under punkt 12), Christine Fribert Sørensen, Julie Rasmussen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen (deltog ikke under behandling af punkt 14-17), Luise Sanderhoff Østerlund og Helene Schiermer Afbud: Morten Kerrn-Jespersen og Søren Eriksen Gæster: Mikkel Rode (deltog under punkt 13-14), Mads Helmer-Hansen (deltog under punkt 13-14), lovudvalget repræsenteret ved Kristian Storgaard, Henriette Mygind Krempel og Leif Tomassen (deltog under punkt 7), Lars Amtoft (deltog under punkt 9), John Vistisen (deltog under punkt 8) 1. Godkendelse af dagsorden Bilag: 01.1 Dagsorden KOL april Program for lørdag med hovedudvalg Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen havde medbragt to personindstillinger vedrørende pladser i Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. Korpsledelsen godkendte at behandle indstillingerne under punkt 6. Korpsledelsen bemærkede, at bilag 02.2 endnu ikke var godkendt af forretningsudvalget, og behandlingen af bilaget blev udskudt til næste korpsledelsesmøde. Korpsledelsen bemærkede, at bilag 03.2 ikke var tilgængeligt og ikke havde været det op til Korpsledelsens møde. Behandlingen af bilaget blev udskudt til næste korpsledelsesmøde. Korpsledelsen bemærkede, at ikke alle have haft mulighed for at læse den seneste version af bilag 08.2 og bad om, at der blev taget hensyn til dette under behandlingen af punkt 8. Korpsledelsen godkendte dagsordenen med ovenstående bemærkninger. 2. Referat fra møder til orientering Bilag: KOL Referat KOLFU marts 2013 Korpsledelsen tog referatet fra korpsledelsesmødet i marts 2013 (bilag 02.1) til efterretning. 3. Skriftlig behandling til orientering Bilag: 03.1 Personindstilling John Vistisen 03.2 Politik for samarbejdslande 03.3 Personindstilling KRM2013 ASH 03.4 Personindstilling KRM2013 MLI 03.5 Indstilling arealpleje på Hylkedam

2 John Vistisen var indstillet til kommissorieskrivningsgruppen for Spejdernes Lejr Indstillingen (bilag 03.1) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. Anders Skøttegaard Hansen var indstillet til den ene af to formandsposter for arrangementsledelsen for Korpsrådsmødet Indstillingen (bilag 03.3) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. Mia Lind Ibsen var indstillet til den ene af to formandsposter for arrangementsledelsen for Korpsrådsmødet Indstillingen (bilag 03.4) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. DDS Drift og Service havde indstillet anskaffelse af materiel for kr. til arealpleje på primært Hylkedam og sekundært Skovbrynet. Indstillingen (bilag 03.5) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. 4. Meddelelser Erik Aabjerg Friis har forud for mødet sendt et notat fra arbejdsgruppen omkring et samarbejde med Brejning Efterskole omkring et eventuelt køb af fælles ejendom. Erik Aabjerg Friis orienterede om, at arbejdsgruppen indtil videre har sat samarbejdet i bero, da projektet ikke hænger økonomisk sammen. Man afventer desuden svar fra Finansiel Stabilitet om, hvorvidt den påtænkte ejendom bliver solgt til anden side. Erik Aabjerg Friis orienterede om, at regnskabet for 2012 for Spejdernes Lejr er afsluttet med et underskud som forventet. Dette skyldes, at momskompensationen først modtages i efteråret Det forventes derfor, at regnskabet for 2013 vil give et modsvarende overskud. Såfremt beregningerne for momskompensationen viser sig at være retvisende, så forventes det samlede regnskab for hele lejren at resultere i et nul. Jørgen Svenstrup orienterede om årsmødet for Spejderne i Danmark, som blev afholdt i marts På mødet blev der truffet beslutning om at afholde Spejdernes Lejr igen i Om lørdagen var der en god proces omkring det fælles spejderarbejde i Danmark, hvor der var nogle gode dialoger korpsene imellem. Rasmus Jensen supplerede med, at der var rigtig god energi på mødet og et godt fælles miljø. Jørgen Svenstrup opfordrede til, at flere fra Korpsledelsen deltager på næste møde i oktober. Luise Sanderhoff Østerlund orienterede om, at vagttelefonen er blevet nedlagt. Hvis man ringer på nummeret, mødes man af en telefonsvarer, som oplyser om, at nummeret er nedlagt, og at man kan rette henvendelse til generalsekretæren. Omkring 1. maj 2013 vil Korpskontoret begynde at informere bredt om, at vagttelefonen er nedlagt, og at man fremadrettet skal rette henvendelse til generalsekretæren. Generalsekretærens telefonnummer kan til enhver tid findes på Vagttelefonen forventes at blive endeligt nedlagt d. 31. maj Beredskabsplanen er desuden også i gang med at blive opdateret, og den vil ligeledes blive kommunikeret bredt ud. Der arbejdes også på en intern beredskabsplan til medarbejderne. Korpsledelsen opfordrer til, at man sikre, at beredskabsplanen og kommunikationen herom bliver let gennemskuelig og godt kommunikeret ud. Marianne Karstensen orienterede om, at der er mangel på kvindelige hovedformænd. Lige nu er der to hovedudvalg (DDS Program og DDS Drift og Service), som ikke har nogen kvindelig formand, og et tredje udvalg (DDS Uddannelse) mangler pr. 1. juli Marianne Karstensen opfordrede Korpsledelsen

3 medlemmer til at få talt omkring dette i løbet af weekenden, således at man kan få afklaret, om Korpsledelsen skal forholde sig anderledes til rekrutteringsopgaven. Der blev udtrykt et ønske om, at man taler med hovedudvalgsformændene for at afgøre opgavens størrelse; gerne på hovedudvalgsformandsmødet den 4. juni Marianne Karstensen orienterede om planerne for Folkemødet På nuværende tidspunkt har tre korpsledelsesmedlemmer sagt ja til at deltage; Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen og Rasmus Jensen. DDS Relationer har opgaven med at finde deltagere fra Det Danske Spejderkorps. Jørgen Svenstrup orienterede om, at der efter weekendens møde vil komme en skriftlig indstilling på en investering i en toiletbygning på Gillastugan. Luise Sanderhoff Østerlund orienterede om Nørd Camp. Orange Innovation og DR har indgået et samarbejde omkring Nørd Camp, hvor man gerne ser Det Danske Spejderkorps, som en tredje samarbejdspartner. Peter Tranevig er i dialog med Orange Innovation og DR. Karen Vejby gjorde opmærksom på, at Det Danske Spejderkorps har en strategi for samarbejde med andre organisationer. 5. Stillingsbeskrivelse på generalsekretær Bilag: 05.1 Indstilling stillingsbeskrivelse generalsekretær 05.2 Stillingsbeskrivelse generalsekretær DDS Marianne Karstensen orienterede om, at man har ansat Charlotte Bach Thomassen som generalsekretær for Det Danske Spejderkorps. Hun tiltræder stillingen den 1. juni Korpsledelsen ser frem til at møde Charlotte Bach Thomassen. Det blev drøftet, hvordan Korpsledelsen kan tage godt imod Charlotte Bach Thomassen. Der blev foreslået at mødes i et andet forum end et korpsledelsesmøde fx ved at tage ud og spise og blive præsenteret for hinanden, uden at der skal arbejdes. Korpsledelsen godkendte den endelige stillingsbeskrivelse. 6. Personindstilling UNICEF bestyrelse Bilag: 06. Personindstilling UNICEF bestyrelse 06.2 Personindstilling FDD formandskab 06.3 Personindstilling FDD medlem (Dette bilag blev først behandlet søndag. Rasmus Jensen deltog derfor ikke under behandlingen heraf) Korpsledelsen godkendte Helle Dydensborg til UNICEF bestyrelse. Korpsledelsen godkendte Esben Holager som repræsentant i Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere samt som kandidat til formandskabet. Korpsledelsen godkendte Kasper Pedersen som repræsentant i Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. 7. Gruppernes foreningsretlige status Bilag: 07. Notat om gruppernes foreningsretlige status

4 Lovudvalget orienterede kort om notatets indhold. De bemærkede, at der er fokuseret på forholdet mellem korpset og grupperne, og at man derfor ikke har forholdt sig til korpsets andre enheder. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige med sikkerhed, hvorvidt grupperne er selvstændige juridiske enheder, eller om Det Danske Spejderkorps er én samlet juridisk enhed. Lovudvalget opfordrede til, at Korpsledelsen tager stilling til, hvorvidt man ønsker at organisere sig på den ene eller den anden måde, og at man dernæst gør dette mere tydeligt i lovene og gennem praksis. Korpsledelsen drøftede, hvad vil det give korpset, at man træffer en beslutning i forhold til at fortsætte med den nuværende usikkerhed. Der var et generelt ønske i Korpsledelsen om, at der bliver skabt klarhed i korpset over reglerne, dog er det vigtigt, at man er sig bevidst om, hvad man ønsker at opnå med dette, samt hvilke konsekvenser det vil have, således at man så vidt muligt undgår utilsigtede uhensigtsmæssige konsekvenser. Korpsledelsen ønsker en grundigere drøftelse overvejelse af det overordnede mål og eventuelle konsekvenser, og emnet drøftes på et efterfølgende møde. Korpsledelsen takkede lovudvalget for et godt og gennemarbejdet notat samt for deres deltagelse på mødet. 8. Drøftelse af forventninger til kommissoriet til Spejdernes Lejr 2017 Bilag: 08.1 Indstilling entrepriseaftale SL Udkast til entrepriseaftale omkring SL 2017 Erik Aabjerg Friis orienterede om den valgte struktur for Spejdernes Lejr Repræsentantskabet består af repræsentanter fra de fem korps og er den øverste myndighed i forhold til lejren. Under Repræsentantskabet ligger foreningen Spejdernes Lejr. På nuværende tidspunkt er der nedsat en gruppe med repræsentanter fra de fem forskellige korps, som er ved at udarbejde en entrepriseaftale mellem Repræsentantskabet og foreningen Spejdernes Lejr, hvor man beskriver, hvilken opgave Spejdernes Lejr 2017 skal løse og levere til de fem korps. Herefter formuleres der et sæt ledelsesinstrukser fra bestyrelsen i Spejdernes Lejr til lejrledelsen for Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr 2017 skal have et værtskorps, ligesom man havde ved Spejdernes Lejr Der udvælges ét korps, som indgår de juridiske aftaler på vegne af de fem korps, således at Spejdernes Lejr kan modtage momskompensation efter lejrens afholdelse. Korpsledelsen noterede sig, at KFUM-Spejderne er interesserede i at påtage sig Værtsskabet igen. Der er desuden på nuværende tidspunkt nedsat et partnerskabsudvalg med repræsentanter fra korpsene. Frederik Karmdal fra Det Danske Spejderkorps sidder med i udvalget. Udvalget arbejder på udbudsmateriale til brug for valg af location og samarbejdskommune i forbindelse med Spejdernes Lejr John Vistisen orienterede nærmere om entrepriseaftalen. Der arbejdes stadig på den, hvorfor Korpsledelsen har modtaget udkastet i sin nuværende form. I forhold til økonomihåndteringen omkring Spejdernes Lejr 2017 har John Vistisen drøftet med Luise Sanderhoff Østerlund, hvorvidt det kan være en mulighed for at outsource dette til Spejdernes

5 Administrationsfællesskab. Korpsledelsen bakkede op om denne løsning, og John Vistisen vil derfor tage idéen med videre til kommissorieskrivningsgruppen. Korpsledelsen udtrykte et stort ønske om, at man ændrer strukturen omkring driften af økonomien i forhold til Spejdernes Lejr I forhold til udarbejdelse af budget orienterede John Vistisen om, at intentionen er, at man denne gang tager udgangspunkt i deltagerprisen, og ud fra dette lægger resten af budgettet. Korpsledelsen bakkede op om dette. Der er på nuværende tidspunkt lagt op til en max pris på kr. for ni dages lejr for deltagerne. Korpsledelsen udtrykte bekymring omkring, at kr. er en høj pris, selvom der er tale om fire år ude i fremtiden. Man ser gerne at prisen kommer under kr. og bidrager til, at flest mulige spejdere får mulighed for at deltage. Det er dog vigtigt for Korpsledelsen, at der ikke bliver flyttet mere over på brugerbetaling på lejren i form af betaling for rafter, brænde etc. Korpsledelsen bemærkede, at det ikke bør være dyrere at deltage som hjælper end som deltager, når man kigger på de samlede omkostninger til både deltagerpris, transport, mad etc. Budgetreserven er indtil videre sat til 8 % som ved Spejdernes Lejr Korpsledelsen udtrykte bekymring omkring, hvorvidt dette er nok. Det er desuden afgørende for Korpsledelsen, at der udarbejdes klare retningslinjer for, hvem der har råderet over budgetreserven. Kommissorieskrivningsgruppen foreslår, at lejrens fokus er de årige spejdere. Korpsledelsen ser gerne, at man også har fokus på seniorspejderne, således at man hæver fokus til 23 år. Korpsledelsen bemærkede, at man ikke ønsker, at seniorerne skal aktiveres døgnet rundt, men at det sker gennem alderstilpassede udfordringer og aktiviteter, hvor man eksempelvis aktiveres gennem udvikling og uddannelse, og dermed er med til fx at lave aktiviteter eller andet på lejren. Det blev foreslået, at man deler det op, således at den primære aldersgruppe for aktivitetstilbud er årige, og at man udbyder projektrelaterede aktiviteter for de årige. Korpsledelsen ønsker, at det skrives ind i entrepriseaftalen som et succeskriterium for lejren, at hjælpere også skal have en god oplevelse. Det blev desuden drøftet, hvorvidt lejren skal være åben for alle aldre, eller om man bør begrænse deltagelsen for de yngre grene til bestemte dage, således at der kun bliver udbudt aktiviteter til spejdere under 10 år på disse dage. Korpsledelsen konkluderede ikke på dette punkt. John Vistisen inviterede til et Skype møde den følgende mandag til en yderligere drøftelse af entrepriseaftalen. Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen, Mia Rangholm Varming og Christine Fribert Sørensen deltog på Skype mødet. Korpsledelsen takkede John Vistisen for hans deltagelse på mødet, og for hans store arbejde i kommissorieskrivningsgruppen. 9. Dialog med DDS Gruppeliv

6 Lars Amtoft orienterede om bemandingen i hovedudvalget. De er på nuværende tidspunkt fire medlemmer og arbejder på at få en eller to mere med i udvalget. Lars Amtoft orienterede om Gruppegejst Der arbejdes på at finde en projektgruppe til at planlægge og afvikle arrangementet. Der er nogle af de frivillige, som var med til at lave Gruppegejst i 2012, som gerne vil hjælpe til igen. Der er dog stadig behov for at finde nogle tovholdere på projektet. Der er ikke talt om rammer for arrangementet, da man gerne vil overlade det til projektgruppen. Korpsledelsen opfordrer til, at man snarest får meldt dato og sted ud samt sendt en invitation til grupperne. Luise Sanderhoff Østerlund bemærkede, at såfremt man ønsker konsulenterne involveret i Gruppegejst i 2013, så bør man lade dem det vide snarest, så det kan planlægges ind i deres andre arbejdsopgaver. På det seneste divisionsledelsesstævne blev arrangementets placering drøftet. DDS Gruppeliv overvejer at flytte divisionsledelsesstævnet blandt andet set i lyset af, at det på nuværende tidspunkt ligger kort tid før divisionsrådsmøderne, hvor der ofte sker et skifte i divisionsledelsernes personsammensætning. Det blev også drøftet, hvem målgruppen er for divisionsledelsesstævnet. Er det kun divisionscheferne, hele divisionsledelsen eller divisionsledelsen plus andre interesserede? Derudover blev det drøftet, hvad fokus skal være for møderne. Er det træf, udvikling, information eller noget helt fjerde? DDS Gruppeliv arbejder på at nedsætte en projektgruppe til at planlægge og udføre det næste divisionsledelsesstævne, og ovenstående overvejelser vil indgå i deres arbejde. Der er et ønske fra Korpsledelsen om at få tydeliggjort, hvad divisionernes rolle er. Der kom en idé om at få et større samspil mellem divisionsledelserne og de ansatte konsulenter, således at de kan supplere hinanden. Lars Amtoft orienterede om, at Rejseholdet og Inspirationsholdet er aktive. Rejseholdet har startet et samarbejde op med nogle af de andre korps. Korpsledelsen ser positivt på dette. DDS Gruppeliv vil gerne kigge på formalia i forhold til grupperne blandt andet i forhold til gruppeanerkendelserne. Dette ser man gerne sker i en god dialog med divisionsledelserne og Korpsledelsen. Der er en idé i DDS Gruppeliv om at kigge på de forskellige undersøgelser og analyser omkring grupper fra alle de forskellige korps for at se på den samlede mængde information, der findes, og for at se om man kan blive klogere på nogle områder. Der kom en opfordring til at tale med Peter Tranevig fra kontoret, da han muligvis ligger inde med en samling undersøgelser fra tidligere. DDS Gruppeliv arbejder også med udviklingspuljen. Man arbejder på at kanalisere pengene ud i de knap så ressourcestærke grupper, således at det kan være med til at styrke de steder, hvor der er størst behov. Rejseholdet har fået i opdrag at være med til at udbrede muligheden for at søge pengene. Der kom et forslag om, at DDS Gruppeliv bør overveje at se særligt positivt på ansøgninger motiveret af fx divisionsledelser, konsulenter og Rejseholdet. Udviklingspuljen kan søges af alle spejdergrupper. Korpsledelsen takkede Lars Amtoft for deltagelsen på mødet

7 10. Godkendelse af projektgrundlag for Korpsrådsmøde 2013 (Erik Aabjerg Friis deltog ikke under behandlingen af dette punkt) Bilag: 10.1 Indstilling projektgrundlag KRM Projektbeskrivelse KRM13 Korpsledelsen bemærkede, at man skal være sikker på, at debatemnerne gennemgår alle elementer i den demokratiske proces. Den model, som blev anvendt i 2007, var rigtig god, og det anbefales, at arbejdsgruppen kigger på denne. Korpsledelsen godkendte projektgrundlaget for Korpsrådsmødet Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen, Marianne Karstensen og Charlotte Bach Thomassen sidder som styregruppe. 11. Godkendelse af lån til Køge Søspejd Bilag: 11. Indstilling vedr. lån til Køge Søspejd Korpsledelsen bemærkede, at Søarbejdsgruppen hører under DDS Program, men at dette ikke fremgår af hovedudvalgets kommissorium. Christine Fribert Sørensen tager kontakt til DDS Program og sørger for en opfølgning på dette. Korpsledelsen bemærkede, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en låneordning til indkøb af søspejderfartøjer efter vedtagelsen af Økonomivejledningen i foråret Korpsledelsen bemærkede, at dette var en generel beslutning for alle særordninger og dispensationer, som blev truffet med henblik på at ordningerne skulle genbesøges og revurderes. Korpsledelsen besluttede at samle de forskellige puljer og låneordninger under DDS Gruppeliv, således at der bliver skabt et samlet overblik og nogle generelle lånemuligheder for korpset grupper. Marianne Karstensen og Jørgen Svenstrup tager kontakt til DDS Gruppeliv sammen med Søren Eriksen. Henset til, at Køge Søspejds behov for finansiering af de to søspejderfartøjer ikke kan afvente at indførelsen af en ny lånemulighed, godkendte Korpsledelsen indstillingen om at låne 2 x kr. til Køge Søspejd til henholdsvis et lederfartøj og et seniorfartøj. Begge lån ydes på samme vilkår som tidligere bevilligede lån til søspejdergrupper i forbindelse med køb af søspejderfartøjer. Der kræves en egenfinansiering på minimum en tredjedel af købet. Lånet ydes rentefrit og skal afdrages over en periode på fem år. 12. Opsamling på vision for det fælles spejderarbejde i Danmark Korpsledelsen konstaterede, at der havde været en god dialog omkring emnet. Spejdercheferne tager den skriftlige opsamling med til spejderchefkredsmødet sammen med opsamlingen fra divisionsledelserne. 13. Regnskab 2012 og revisionsprotokollat Bilag: 13.1 Indstilling Godkendelse af regnskab DDS Regnskab DDS Revisionsprotokollat 2012 Mads Helmer-Hansen orienterede kort om regnskabet for

8 Regnskabet viser et driftsunderskud på driften på 6,4 mio. kr. og et underskud på 1,4 mio. kr. efter finansielle poster. Dette skyldes primært, at Spejdernes Lejr har været afholdt i Dette modsvarer tidligere år med store lejr fx Blå Sommer, hvor der også er et underskud på driften. Underskuddet er de tidligere år blevet modsvaret af et overskud det efterfølgende år på grund af momskompensationen, og det er også forventningen for Overskuddets størrelse er dog afhængig af momskompensationen, hvis størrelse endnu er usikker. Den største budgetoverskridelse på en enkelt post er på omkostningerne i forbindelse med afholdelse af kurser for årige. Dette forklares med en kombination af fejlbudgettering samt et større udbud af antal kurser og flere deltagende kursister end forventet. Korpsledelsen ser det som en positiv udvikling med en bemærkning om at dette fremadrettet indregnes i budgettet. På baggrund af revisionsprotokollatet finder Korpsledelsen det ønskværdigt at indskrive i økonomivejledningen, at der på alle flerårige projekter mindst én gang årligt sker delrapportering til Korpskontoret. Opfølgning på revisionsprotokollatet foretages af DDS Drift og Service og Korpskontoret. Korpsledelsen godkendte regnskabet for 2012, og indstiller det til godkendelse af Korpsrådet på Korpsrådsmødet Anbefaling af økonomisk strategi Bilag: 14.1 Anbefaling vedr. økonomisk strategi 14.2 DDS økonomi i et historisk perspektiv Mikkel Rode præsenterede korpsets økonomi i et historisk perspektiv. Likviditeten svinger meget i løbet af året, og der blev efterspurgt en balance pr. 1. oktober, hvor den er lavest, således at det nemmere at synliggøre korpsets behov for en relativ stor likviditetsbeholdning. Det bemærkes, at det er muligt at ændre regnskabsåret, således at det ligger bedre i forhold til Korpsrådsmødet. Derudover kom der en idé om at ændre tidspunkterne for samt antallet af kontingentopkrævning. Jørgen Svenstrup præsenterede anbefalingerne til en økonomisk strategi. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af et seminar i januar 2013, hvor DDS Drift og Service afholdt et heldagsarrangement, hvor man drøftede Det Danske Spejderkorps økonomiske strategier. Anbefalingerne skal bruges i videre arbejde med at udvikle diverse økonomiske strategier. Korpsledelsen gennemgik en proces, hvor man drøftede de af DDS Drift og Service fremsatte anbefalinger, som var delt op i følgende fire kategorier; forholdet til Spejder Sport, ejendomsstrategi, generelle principper og praksis. Korpsledelsen tilkendegav sine synspunkter og perspektiver til de fire kategorier, som DDS Drift og Service vil arbejde videre med i de specifikke indstillinger til Korpsledelsen. 15. Eventuelt

9 Christine Fribert Sørensen opfordrede Korpsledelsen til at deltage på Adventure Summit søndag den 21. april 2013 på Brejning Efterskole. Jørgen Svenstrup orienterede Korpsledelsen om, at Mads Helmer-Hansen har valgt at stoppe som formand for DDS Drift og Service til Korpsrådsmødet Luise Sanderhoff Østerlund orienterede, om at Landssamrådet har været på besøg hos børne- og undervisningsministeren omkring samspillet mellem heldagsskolen og foreningslivet. I den forbindelse blev der afleveret et notat til ministeren. Korpsledelsen modtog en kopi af notatet. Erik Aabjerg Friis forespurgte på en suppleant til divisionsrådsmødet på Bornholm, da han er blevet forhindret i at deltage. Flere tilkendegav, at de ville undersøge det nærmere efter mødet. Korpsledelsen blev enige om, at den enkelte på næste møde vil komme med en tilkendegivelse af, hvorvidt man påtænker at genopstille til Korpsledelsen til november eller ej. 16. Kommunikation fra mødet Der er en god proces i gang omkring Spejdernes Lejr 2017, og Korpsledelsen ser positivt på arbejdet. Korpsledelsen har fokus på arbejdet med lejren og er opmærksom på de forskellige bekymringer blandt korpsets medlemmer. Korpsledelsen glæder sig til at byde Charlotte Bach Thomassen velkommen som ny generalsekretær for Det Danske Spejderkorps. Korpsledelsen vil gerne orientere om fokuspunkterne for Korpsrådsmødet DDS Gruppeliv er i gang med arbejdet omkring Gruppegejst. Udvalget er ved at være på benene, men er stadig plads til flere. Korpsledelsen vil gerne takke for en god lørdag med hovedudvalgene og kontoret. Det er Korpsledelsens oplevelse, at hovedudvalgene har et godt samarbejde. Korpsledelsen har godkendt regnskabet for 2012, og er i gang med at revidere de forskellige økonomiske strategier. 17. Evaluering af weekenden Det har været et godt møde med god stemning og gode diskussioner. Det var dejligt med et godt madhold. Marianne Karstensen takkede resten af Korpsledelsen for et godt møde

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere