Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat"

Transkript

1 Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Mia Rangholm Varming, Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen, Erik Aabjerg Friis (deltog ikke under punkt 12), Christine Fribert Sørensen, Julie Rasmussen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen (deltog ikke under behandling af punkt 14-17), Luise Sanderhoff Østerlund og Helene Schiermer Afbud: Morten Kerrn-Jespersen og Søren Eriksen Gæster: Mikkel Rode (deltog under punkt 13-14), Mads Helmer-Hansen (deltog under punkt 13-14), lovudvalget repræsenteret ved Kristian Storgaard, Henriette Mygind Krempel og Leif Tomassen (deltog under punkt 7), Lars Amtoft (deltog under punkt 9), John Vistisen (deltog under punkt 8) 1. Godkendelse af dagsorden Bilag: 01.1 Dagsorden KOL april Program for lørdag med hovedudvalg Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen havde medbragt to personindstillinger vedrørende pladser i Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. Korpsledelsen godkendte at behandle indstillingerne under punkt 6. Korpsledelsen bemærkede, at bilag 02.2 endnu ikke var godkendt af forretningsudvalget, og behandlingen af bilaget blev udskudt til næste korpsledelsesmøde. Korpsledelsen bemærkede, at bilag 03.2 ikke var tilgængeligt og ikke havde været det op til Korpsledelsens møde. Behandlingen af bilaget blev udskudt til næste korpsledelsesmøde. Korpsledelsen bemærkede, at ikke alle have haft mulighed for at læse den seneste version af bilag 08.2 og bad om, at der blev taget hensyn til dette under behandlingen af punkt 8. Korpsledelsen godkendte dagsordenen med ovenstående bemærkninger. 2. Referat fra møder til orientering Bilag: KOL Referat KOLFU marts 2013 Korpsledelsen tog referatet fra korpsledelsesmødet i marts 2013 (bilag 02.1) til efterretning. 3. Skriftlig behandling til orientering Bilag: 03.1 Personindstilling John Vistisen 03.2 Politik for samarbejdslande 03.3 Personindstilling KRM2013 ASH 03.4 Personindstilling KRM2013 MLI 03.5 Indstilling arealpleje på Hylkedam

2 John Vistisen var indstillet til kommissorieskrivningsgruppen for Spejdernes Lejr Indstillingen (bilag 03.1) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. Anders Skøttegaard Hansen var indstillet til den ene af to formandsposter for arrangementsledelsen for Korpsrådsmødet Indstillingen (bilag 03.3) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. Mia Lind Ibsen var indstillet til den ene af to formandsposter for arrangementsledelsen for Korpsrådsmødet Indstillingen (bilag 03.4) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. DDS Drift og Service havde indstillet anskaffelse af materiel for kr. til arealpleje på primært Hylkedam og sekundært Skovbrynet. Indstillingen (bilag 03.5) blev godkendt af Korpsledelsen i skriftlig behandling. Korpsledelsen tog godkendelsen til efterretning. 4. Meddelelser Erik Aabjerg Friis har forud for mødet sendt et notat fra arbejdsgruppen omkring et samarbejde med Brejning Efterskole omkring et eventuelt køb af fælles ejendom. Erik Aabjerg Friis orienterede om, at arbejdsgruppen indtil videre har sat samarbejdet i bero, da projektet ikke hænger økonomisk sammen. Man afventer desuden svar fra Finansiel Stabilitet om, hvorvidt den påtænkte ejendom bliver solgt til anden side. Erik Aabjerg Friis orienterede om, at regnskabet for 2012 for Spejdernes Lejr er afsluttet med et underskud som forventet. Dette skyldes, at momskompensationen først modtages i efteråret Det forventes derfor, at regnskabet for 2013 vil give et modsvarende overskud. Såfremt beregningerne for momskompensationen viser sig at være retvisende, så forventes det samlede regnskab for hele lejren at resultere i et nul. Jørgen Svenstrup orienterede om årsmødet for Spejderne i Danmark, som blev afholdt i marts På mødet blev der truffet beslutning om at afholde Spejdernes Lejr igen i Om lørdagen var der en god proces omkring det fælles spejderarbejde i Danmark, hvor der var nogle gode dialoger korpsene imellem. Rasmus Jensen supplerede med, at der var rigtig god energi på mødet og et godt fælles miljø. Jørgen Svenstrup opfordrede til, at flere fra Korpsledelsen deltager på næste møde i oktober. Luise Sanderhoff Østerlund orienterede om, at vagttelefonen er blevet nedlagt. Hvis man ringer på nummeret, mødes man af en telefonsvarer, som oplyser om, at nummeret er nedlagt, og at man kan rette henvendelse til generalsekretæren. Omkring 1. maj 2013 vil Korpskontoret begynde at informere bredt om, at vagttelefonen er nedlagt, og at man fremadrettet skal rette henvendelse til generalsekretæren. Generalsekretærens telefonnummer kan til enhver tid findes på Vagttelefonen forventes at blive endeligt nedlagt d. 31. maj Beredskabsplanen er desuden også i gang med at blive opdateret, og den vil ligeledes blive kommunikeret bredt ud. Der arbejdes også på en intern beredskabsplan til medarbejderne. Korpsledelsen opfordrer til, at man sikre, at beredskabsplanen og kommunikationen herom bliver let gennemskuelig og godt kommunikeret ud. Marianne Karstensen orienterede om, at der er mangel på kvindelige hovedformænd. Lige nu er der to hovedudvalg (DDS Program og DDS Drift og Service), som ikke har nogen kvindelig formand, og et tredje udvalg (DDS Uddannelse) mangler pr. 1. juli Marianne Karstensen opfordrede Korpsledelsen

3 medlemmer til at få talt omkring dette i løbet af weekenden, således at man kan få afklaret, om Korpsledelsen skal forholde sig anderledes til rekrutteringsopgaven. Der blev udtrykt et ønske om, at man taler med hovedudvalgsformændene for at afgøre opgavens størrelse; gerne på hovedudvalgsformandsmødet den 4. juni Marianne Karstensen orienterede om planerne for Folkemødet På nuværende tidspunkt har tre korpsledelsesmedlemmer sagt ja til at deltage; Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen og Rasmus Jensen. DDS Relationer har opgaven med at finde deltagere fra Det Danske Spejderkorps. Jørgen Svenstrup orienterede om, at der efter weekendens møde vil komme en skriftlig indstilling på en investering i en toiletbygning på Gillastugan. Luise Sanderhoff Østerlund orienterede om Nørd Camp. Orange Innovation og DR har indgået et samarbejde omkring Nørd Camp, hvor man gerne ser Det Danske Spejderkorps, som en tredje samarbejdspartner. Peter Tranevig er i dialog med Orange Innovation og DR. Karen Vejby gjorde opmærksom på, at Det Danske Spejderkorps har en strategi for samarbejde med andre organisationer. 5. Stillingsbeskrivelse på generalsekretær Bilag: 05.1 Indstilling stillingsbeskrivelse generalsekretær 05.2 Stillingsbeskrivelse generalsekretær DDS Marianne Karstensen orienterede om, at man har ansat Charlotte Bach Thomassen som generalsekretær for Det Danske Spejderkorps. Hun tiltræder stillingen den 1. juni Korpsledelsen ser frem til at møde Charlotte Bach Thomassen. Det blev drøftet, hvordan Korpsledelsen kan tage godt imod Charlotte Bach Thomassen. Der blev foreslået at mødes i et andet forum end et korpsledelsesmøde fx ved at tage ud og spise og blive præsenteret for hinanden, uden at der skal arbejdes. Korpsledelsen godkendte den endelige stillingsbeskrivelse. 6. Personindstilling UNICEF bestyrelse Bilag: 06. Personindstilling UNICEF bestyrelse 06.2 Personindstilling FDD formandskab 06.3 Personindstilling FDD medlem (Dette bilag blev først behandlet søndag. Rasmus Jensen deltog derfor ikke under behandlingen heraf) Korpsledelsen godkendte Helle Dydensborg til UNICEF bestyrelse. Korpsledelsen godkendte Esben Holager som repræsentant i Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere samt som kandidat til formandskabet. Korpsledelsen godkendte Kasper Pedersen som repræsentant i Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. 7. Gruppernes foreningsretlige status Bilag: 07. Notat om gruppernes foreningsretlige status

4 Lovudvalget orienterede kort om notatets indhold. De bemærkede, at der er fokuseret på forholdet mellem korpset og grupperne, og at man derfor ikke har forholdt sig til korpsets andre enheder. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige med sikkerhed, hvorvidt grupperne er selvstændige juridiske enheder, eller om Det Danske Spejderkorps er én samlet juridisk enhed. Lovudvalget opfordrede til, at Korpsledelsen tager stilling til, hvorvidt man ønsker at organisere sig på den ene eller den anden måde, og at man dernæst gør dette mere tydeligt i lovene og gennem praksis. Korpsledelsen drøftede, hvad vil det give korpset, at man træffer en beslutning i forhold til at fortsætte med den nuværende usikkerhed. Der var et generelt ønske i Korpsledelsen om, at der bliver skabt klarhed i korpset over reglerne, dog er det vigtigt, at man er sig bevidst om, hvad man ønsker at opnå med dette, samt hvilke konsekvenser det vil have, således at man så vidt muligt undgår utilsigtede uhensigtsmæssige konsekvenser. Korpsledelsen ønsker en grundigere drøftelse overvejelse af det overordnede mål og eventuelle konsekvenser, og emnet drøftes på et efterfølgende møde. Korpsledelsen takkede lovudvalget for et godt og gennemarbejdet notat samt for deres deltagelse på mødet. 8. Drøftelse af forventninger til kommissoriet til Spejdernes Lejr 2017 Bilag: 08.1 Indstilling entrepriseaftale SL Udkast til entrepriseaftale omkring SL 2017 Erik Aabjerg Friis orienterede om den valgte struktur for Spejdernes Lejr Repræsentantskabet består af repræsentanter fra de fem korps og er den øverste myndighed i forhold til lejren. Under Repræsentantskabet ligger foreningen Spejdernes Lejr. På nuværende tidspunkt er der nedsat en gruppe med repræsentanter fra de fem forskellige korps, som er ved at udarbejde en entrepriseaftale mellem Repræsentantskabet og foreningen Spejdernes Lejr, hvor man beskriver, hvilken opgave Spejdernes Lejr 2017 skal løse og levere til de fem korps. Herefter formuleres der et sæt ledelsesinstrukser fra bestyrelsen i Spejdernes Lejr til lejrledelsen for Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr 2017 skal have et værtskorps, ligesom man havde ved Spejdernes Lejr Der udvælges ét korps, som indgår de juridiske aftaler på vegne af de fem korps, således at Spejdernes Lejr kan modtage momskompensation efter lejrens afholdelse. Korpsledelsen noterede sig, at KFUM-Spejderne er interesserede i at påtage sig Værtsskabet igen. Der er desuden på nuværende tidspunkt nedsat et partnerskabsudvalg med repræsentanter fra korpsene. Frederik Karmdal fra Det Danske Spejderkorps sidder med i udvalget. Udvalget arbejder på udbudsmateriale til brug for valg af location og samarbejdskommune i forbindelse med Spejdernes Lejr John Vistisen orienterede nærmere om entrepriseaftalen. Der arbejdes stadig på den, hvorfor Korpsledelsen har modtaget udkastet i sin nuværende form. I forhold til økonomihåndteringen omkring Spejdernes Lejr 2017 har John Vistisen drøftet med Luise Sanderhoff Østerlund, hvorvidt det kan være en mulighed for at outsource dette til Spejdernes

5 Administrationsfællesskab. Korpsledelsen bakkede op om denne løsning, og John Vistisen vil derfor tage idéen med videre til kommissorieskrivningsgruppen. Korpsledelsen udtrykte et stort ønske om, at man ændrer strukturen omkring driften af økonomien i forhold til Spejdernes Lejr I forhold til udarbejdelse af budget orienterede John Vistisen om, at intentionen er, at man denne gang tager udgangspunkt i deltagerprisen, og ud fra dette lægger resten af budgettet. Korpsledelsen bakkede op om dette. Der er på nuværende tidspunkt lagt op til en max pris på kr. for ni dages lejr for deltagerne. Korpsledelsen udtrykte bekymring omkring, at kr. er en høj pris, selvom der er tale om fire år ude i fremtiden. Man ser gerne at prisen kommer under kr. og bidrager til, at flest mulige spejdere får mulighed for at deltage. Det er dog vigtigt for Korpsledelsen, at der ikke bliver flyttet mere over på brugerbetaling på lejren i form af betaling for rafter, brænde etc. Korpsledelsen bemærkede, at det ikke bør være dyrere at deltage som hjælper end som deltager, når man kigger på de samlede omkostninger til både deltagerpris, transport, mad etc. Budgetreserven er indtil videre sat til 8 % som ved Spejdernes Lejr Korpsledelsen udtrykte bekymring omkring, hvorvidt dette er nok. Det er desuden afgørende for Korpsledelsen, at der udarbejdes klare retningslinjer for, hvem der har råderet over budgetreserven. Kommissorieskrivningsgruppen foreslår, at lejrens fokus er de årige spejdere. Korpsledelsen ser gerne, at man også har fokus på seniorspejderne, således at man hæver fokus til 23 år. Korpsledelsen bemærkede, at man ikke ønsker, at seniorerne skal aktiveres døgnet rundt, men at det sker gennem alderstilpassede udfordringer og aktiviteter, hvor man eksempelvis aktiveres gennem udvikling og uddannelse, og dermed er med til fx at lave aktiviteter eller andet på lejren. Det blev foreslået, at man deler det op, således at den primære aldersgruppe for aktivitetstilbud er årige, og at man udbyder projektrelaterede aktiviteter for de årige. Korpsledelsen ønsker, at det skrives ind i entrepriseaftalen som et succeskriterium for lejren, at hjælpere også skal have en god oplevelse. Det blev desuden drøftet, hvorvidt lejren skal være åben for alle aldre, eller om man bør begrænse deltagelsen for de yngre grene til bestemte dage, således at der kun bliver udbudt aktiviteter til spejdere under 10 år på disse dage. Korpsledelsen konkluderede ikke på dette punkt. John Vistisen inviterede til et Skype møde den følgende mandag til en yderligere drøftelse af entrepriseaftalen. Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen, Mia Rangholm Varming og Christine Fribert Sørensen deltog på Skype mødet. Korpsledelsen takkede John Vistisen for hans deltagelse på mødet, og for hans store arbejde i kommissorieskrivningsgruppen. 9. Dialog med DDS Gruppeliv

6 Lars Amtoft orienterede om bemandingen i hovedudvalget. De er på nuværende tidspunkt fire medlemmer og arbejder på at få en eller to mere med i udvalget. Lars Amtoft orienterede om Gruppegejst Der arbejdes på at finde en projektgruppe til at planlægge og afvikle arrangementet. Der er nogle af de frivillige, som var med til at lave Gruppegejst i 2012, som gerne vil hjælpe til igen. Der er dog stadig behov for at finde nogle tovholdere på projektet. Der er ikke talt om rammer for arrangementet, da man gerne vil overlade det til projektgruppen. Korpsledelsen opfordrer til, at man snarest får meldt dato og sted ud samt sendt en invitation til grupperne. Luise Sanderhoff Østerlund bemærkede, at såfremt man ønsker konsulenterne involveret i Gruppegejst i 2013, så bør man lade dem det vide snarest, så det kan planlægges ind i deres andre arbejdsopgaver. På det seneste divisionsledelsesstævne blev arrangementets placering drøftet. DDS Gruppeliv overvejer at flytte divisionsledelsesstævnet blandt andet set i lyset af, at det på nuværende tidspunkt ligger kort tid før divisionsrådsmøderne, hvor der ofte sker et skifte i divisionsledelsernes personsammensætning. Det blev også drøftet, hvem målgruppen er for divisionsledelsesstævnet. Er det kun divisionscheferne, hele divisionsledelsen eller divisionsledelsen plus andre interesserede? Derudover blev det drøftet, hvad fokus skal være for møderne. Er det træf, udvikling, information eller noget helt fjerde? DDS Gruppeliv arbejder på at nedsætte en projektgruppe til at planlægge og udføre det næste divisionsledelsesstævne, og ovenstående overvejelser vil indgå i deres arbejde. Der er et ønske fra Korpsledelsen om at få tydeliggjort, hvad divisionernes rolle er. Der kom en idé om at få et større samspil mellem divisionsledelserne og de ansatte konsulenter, således at de kan supplere hinanden. Lars Amtoft orienterede om, at Rejseholdet og Inspirationsholdet er aktive. Rejseholdet har startet et samarbejde op med nogle af de andre korps. Korpsledelsen ser positivt på dette. DDS Gruppeliv vil gerne kigge på formalia i forhold til grupperne blandt andet i forhold til gruppeanerkendelserne. Dette ser man gerne sker i en god dialog med divisionsledelserne og Korpsledelsen. Der er en idé i DDS Gruppeliv om at kigge på de forskellige undersøgelser og analyser omkring grupper fra alle de forskellige korps for at se på den samlede mængde information, der findes, og for at se om man kan blive klogere på nogle områder. Der kom en opfordring til at tale med Peter Tranevig fra kontoret, da han muligvis ligger inde med en samling undersøgelser fra tidligere. DDS Gruppeliv arbejder også med udviklingspuljen. Man arbejder på at kanalisere pengene ud i de knap så ressourcestærke grupper, således at det kan være med til at styrke de steder, hvor der er størst behov. Rejseholdet har fået i opdrag at være med til at udbrede muligheden for at søge pengene. Der kom et forslag om, at DDS Gruppeliv bør overveje at se særligt positivt på ansøgninger motiveret af fx divisionsledelser, konsulenter og Rejseholdet. Udviklingspuljen kan søges af alle spejdergrupper. Korpsledelsen takkede Lars Amtoft for deltagelsen på mødet

7 10. Godkendelse af projektgrundlag for Korpsrådsmøde 2013 (Erik Aabjerg Friis deltog ikke under behandlingen af dette punkt) Bilag: 10.1 Indstilling projektgrundlag KRM Projektbeskrivelse KRM13 Korpsledelsen bemærkede, at man skal være sikker på, at debatemnerne gennemgår alle elementer i den demokratiske proces. Den model, som blev anvendt i 2007, var rigtig god, og det anbefales, at arbejdsgruppen kigger på denne. Korpsledelsen godkendte projektgrundlaget for Korpsrådsmødet Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen, Marianne Karstensen og Charlotte Bach Thomassen sidder som styregruppe. 11. Godkendelse af lån til Køge Søspejd Bilag: 11. Indstilling vedr. lån til Køge Søspejd Korpsledelsen bemærkede, at Søarbejdsgruppen hører under DDS Program, men at dette ikke fremgår af hovedudvalgets kommissorium. Christine Fribert Sørensen tager kontakt til DDS Program og sørger for en opfølgning på dette. Korpsledelsen bemærkede, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en låneordning til indkøb af søspejderfartøjer efter vedtagelsen af Økonomivejledningen i foråret Korpsledelsen bemærkede, at dette var en generel beslutning for alle særordninger og dispensationer, som blev truffet med henblik på at ordningerne skulle genbesøges og revurderes. Korpsledelsen besluttede at samle de forskellige puljer og låneordninger under DDS Gruppeliv, således at der bliver skabt et samlet overblik og nogle generelle lånemuligheder for korpset grupper. Marianne Karstensen og Jørgen Svenstrup tager kontakt til DDS Gruppeliv sammen med Søren Eriksen. Henset til, at Køge Søspejds behov for finansiering af de to søspejderfartøjer ikke kan afvente at indførelsen af en ny lånemulighed, godkendte Korpsledelsen indstillingen om at låne 2 x kr. til Køge Søspejd til henholdsvis et lederfartøj og et seniorfartøj. Begge lån ydes på samme vilkår som tidligere bevilligede lån til søspejdergrupper i forbindelse med køb af søspejderfartøjer. Der kræves en egenfinansiering på minimum en tredjedel af købet. Lånet ydes rentefrit og skal afdrages over en periode på fem år. 12. Opsamling på vision for det fælles spejderarbejde i Danmark Korpsledelsen konstaterede, at der havde været en god dialog omkring emnet. Spejdercheferne tager den skriftlige opsamling med til spejderchefkredsmødet sammen med opsamlingen fra divisionsledelserne. 13. Regnskab 2012 og revisionsprotokollat Bilag: 13.1 Indstilling Godkendelse af regnskab DDS Regnskab DDS Revisionsprotokollat 2012 Mads Helmer-Hansen orienterede kort om regnskabet for

8 Regnskabet viser et driftsunderskud på driften på 6,4 mio. kr. og et underskud på 1,4 mio. kr. efter finansielle poster. Dette skyldes primært, at Spejdernes Lejr har været afholdt i Dette modsvarer tidligere år med store lejr fx Blå Sommer, hvor der også er et underskud på driften. Underskuddet er de tidligere år blevet modsvaret af et overskud det efterfølgende år på grund af momskompensationen, og det er også forventningen for Overskuddets størrelse er dog afhængig af momskompensationen, hvis størrelse endnu er usikker. Den største budgetoverskridelse på en enkelt post er på omkostningerne i forbindelse med afholdelse af kurser for årige. Dette forklares med en kombination af fejlbudgettering samt et større udbud af antal kurser og flere deltagende kursister end forventet. Korpsledelsen ser det som en positiv udvikling med en bemærkning om at dette fremadrettet indregnes i budgettet. På baggrund af revisionsprotokollatet finder Korpsledelsen det ønskværdigt at indskrive i økonomivejledningen, at der på alle flerårige projekter mindst én gang årligt sker delrapportering til Korpskontoret. Opfølgning på revisionsprotokollatet foretages af DDS Drift og Service og Korpskontoret. Korpsledelsen godkendte regnskabet for 2012, og indstiller det til godkendelse af Korpsrådet på Korpsrådsmødet Anbefaling af økonomisk strategi Bilag: 14.1 Anbefaling vedr. økonomisk strategi 14.2 DDS økonomi i et historisk perspektiv Mikkel Rode præsenterede korpsets økonomi i et historisk perspektiv. Likviditeten svinger meget i løbet af året, og der blev efterspurgt en balance pr. 1. oktober, hvor den er lavest, således at det nemmere at synliggøre korpsets behov for en relativ stor likviditetsbeholdning. Det bemærkes, at det er muligt at ændre regnskabsåret, således at det ligger bedre i forhold til Korpsrådsmødet. Derudover kom der en idé om at ændre tidspunkterne for samt antallet af kontingentopkrævning. Jørgen Svenstrup præsenterede anbefalingerne til en økonomisk strategi. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af et seminar i januar 2013, hvor DDS Drift og Service afholdt et heldagsarrangement, hvor man drøftede Det Danske Spejderkorps økonomiske strategier. Anbefalingerne skal bruges i videre arbejde med at udvikle diverse økonomiske strategier. Korpsledelsen gennemgik en proces, hvor man drøftede de af DDS Drift og Service fremsatte anbefalinger, som var delt op i følgende fire kategorier; forholdet til Spejder Sport, ejendomsstrategi, generelle principper og praksis. Korpsledelsen tilkendegav sine synspunkter og perspektiver til de fire kategorier, som DDS Drift og Service vil arbejde videre med i de specifikke indstillinger til Korpsledelsen. 15. Eventuelt

9 Christine Fribert Sørensen opfordrede Korpsledelsen til at deltage på Adventure Summit søndag den 21. april 2013 på Brejning Efterskole. Jørgen Svenstrup orienterede Korpsledelsen om, at Mads Helmer-Hansen har valgt at stoppe som formand for DDS Drift og Service til Korpsrådsmødet Luise Sanderhoff Østerlund orienterede, om at Landssamrådet har været på besøg hos børne- og undervisningsministeren omkring samspillet mellem heldagsskolen og foreningslivet. I den forbindelse blev der afleveret et notat til ministeren. Korpsledelsen modtog en kopi af notatet. Erik Aabjerg Friis forespurgte på en suppleant til divisionsrådsmødet på Bornholm, da han er blevet forhindret i at deltage. Flere tilkendegav, at de ville undersøge det nærmere efter mødet. Korpsledelsen blev enige om, at den enkelte på næste møde vil komme med en tilkendegivelse af, hvorvidt man påtænker at genopstille til Korpsledelsen til november eller ej. 16. Kommunikation fra mødet Der er en god proces i gang omkring Spejdernes Lejr 2017, og Korpsledelsen ser positivt på arbejdet. Korpsledelsen har fokus på arbejdet med lejren og er opmærksom på de forskellige bekymringer blandt korpsets medlemmer. Korpsledelsen glæder sig til at byde Charlotte Bach Thomassen velkommen som ny generalsekretær for Det Danske Spejderkorps. Korpsledelsen vil gerne orientere om fokuspunkterne for Korpsrådsmødet DDS Gruppeliv er i gang med arbejdet omkring Gruppegejst. Udvalget er ved at være på benene, men er stadig plads til flere. Korpsledelsen vil gerne takke for en god lørdag med hovedudvalgene og kontoret. Det er Korpsledelsens oplevelse, at hovedudvalgene har et godt samarbejde. Korpsledelsen har godkendt regnskabet for 2012, og er i gang med at revidere de forskellige økonomiske strategier. 17. Evaluering af weekenden Det har været et godt møde med god stemning og gode diskussioner. Det var dejligt med et godt madhold. Marianne Karstensen takkede resten af Korpsledelsen for et godt møde

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg

Læs mere

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Referat Korpsledelsens møde 5. 7. oktober 2012 Deltagere Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Deltog i dele af mødet: Ulrik Grønbjerg

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde 2014 i Det Danske Spejderkorps, 15. - 16. november 2014, på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Referat fra Korpsrådsmøde 2014 i Det Danske Spejderkorps, 15. - 16. november 2014, på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund Referat fra Korpsrådsmøde 2014 i Det Danske Spejderkorps, 15. - 16. november 2014, på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund Mødet blev indledt lørdag den 15. november kl. 09.30. Spejdercheferne Annesofie

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Baptistspejdernes Førerstævne

Baptistspejdernes Førerstævne Referat af FOKUS 2013 Baptistspejdernes Førerstævne 14. april 2013 1. KONSTITUERING A. Valg af dirigenter Lise Lybeck, Lyngby og Andreas Højmark Andersen, Aalborg 1. blev valgt som dirigenter for førerstævnet.

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2.

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Lisbeth Blom, Annette Sørensen, Richard D. Jensen og Henriette Larsen L = lukket dagsordenspunkt,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt...

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt... Fremmødt Afmeldt Leon Sindberg, Maria Jensen, Jørgen Gammelgaard, Charlotte Thy, Lene Viberg Nielsen, Lis Bjerg Hermind, Michael Vestergaard, Birgitte Højland, Sissel Gammelgaard Steffen Brinch, Tanja

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Lovhæfte 2009-2010 Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Januar 2010 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Det Danske Spejderkorps medvirker til spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Hvad er kommune og korpssamarbejde Tips til kommunalt samarbejde Gode spørgsmål at diskutere Kommune og

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 19.-21. november 2010 på Øksedal

Referat af korpsrådsmødet den 19.-21. november 2010 på Øksedal Referat af korpsrådsmødet den 19.-21. november 2010 på Øksedal Samtidig med korpsrådsmødet afholdt BiD s og BBU s ledelse deres møder på Øksedal ud fra ønsket om at vi vil lære hinanden bedre at kende

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere