227. Godkendelse af dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "227. Godkendelse af dagsorden"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget Budgetforslag for 2012 og overslagsårene ( 2. behandling) 230 Status på Turistrådets økonomi 231 Spørgetid Lukkede dagsordenpunkter 232 Lukket punkt: Orientering fra Borgmesteren Åbne dagsordenpunkter G Godkendelse af dagsorden S Kirkens budget 2012 Sagsfremstilling Fra Kirkeministeriet og Provstiudvalget foreligger der anmodning om udskrivning af kirkeskat for budgetåret 2012 således: Landskirkeskat Kirkekasserne Provstiudvalgskasser Paragaf 6 midler Ordinært udligningstilskud I alt kr kr kr kr kr kr.

2 Med en kirkeskatteprocent på 1,15 og det statsgaranterde kirkelige udskrivningsgrundlag på kr. kan provenuet beregnes til kr. Kirkekasserne har et forventet underskud ultimo 2011 på kr. og et budgetteret overskud på kr. i Bilag Budget kirkeskatteprocent Indstilling Økonomiudvalget, 28. september 2011, pkt. 24: Udvalget anbefaler, at kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes uændret til 1, S Budgetforslag for 2012 og overslagsårene ( 2. behandling) Sagsfremstilling Byrådet oversendte ved 1. behandling den 14. september 2011 budgetforslag for 2012 og overslagsårene Budgetforslaget ved 1. behandlingen var baseret på følgende: Hovedoversigt til Budget Hele kr. Budget 2012 Udgifter Indtægte r Budgetoverslag 2013 Udgifter Indtægte r Budgetoverslag 2014 Udgifter Indtægte r Budgetoverslag 2015 Udgifter Indtægte r A. Driftsvirksomhed incl.refusion 00 Byudvikling, boligog miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomhe

3 der 02 Transport og infrastruktur 03 Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt 8 5 Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (boårene) C. Renter i alt D. Balanceforskydning er Forøgelse (+) forbrug (-) af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger D. Balanceforskydning er i alt E. Afdrag på lån A+B+C+D+E+Pris

4 og lønvedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt BALANCE Serviceramme 2012 udmeldt af Indenrigs- og Socialministeriet Serviceudgifter iflg. budgetforslaget for 2012 Overskud på serviceudgifter i forhold til servicerammen 1.801,689 mio.kr. 1.5,409 mio.kr. 26,280 mio.kr. Skatterne er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommuneskat 25, procent. Kirkeskat 1,15 procent. Grundskyld 26,0 promille. Kassebeholdning ultimo I alt mio.kr. 25,4 28,9 43,640 59,692 * * * * * * * * * * Efterfølgende er kirkens budget indlagt i budgetforslaget med et overskud i 2012 på kr. som tillægges likvide aktiver, således at forøgelse af likvide aktiver 2012 udgør kr. Fra KL er der den 5. september 2011 meddelt, at indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager ikke må indgå i opgørelse af serviceudgifterne/indtægterne fra budget 2012 og frem.

5 Dette betyder - for Mariagerfjord Kommunes vedkommende - at opgørelse af serviceudgifter/indtægter skal tillægges kr. som udgør indtægter fra den centrale refusionsordning. Ovennævnte skema for beregning af serviceudgifter ændres derfor til følgende: Serviceramme 2012 udmeldt af Indenrigs- og 1.801,689 mio.kr. Socialministeriet Serviceudgifter iflg. budgetforslaget for ,841 mio.kr. (tillagt indtægter fra den centrale refusionsfond kr.) Overskud på serviceudgifter i forhold til servicerammen 16,848 mio.kr. Ved fristen for fremsendelse af ændringsforslag den 2. september 2011 kl er der indkommet ét samlet ændringsforslag baseret på indgået budgetaftale mellem samtlige grupper i Byrådet. Ændringsforslaget indeholder følgende: Drift Børnehaven Solstrålen i Hadsund yderligere vuggestuepladser merudgift i kr. og i efterfølgende år. Finansieres af: Telefoner til byrådsmedlemmer i 2012 og kr. i (afsat kr. i 2012 og i efterfølgende år) rest kr. i finansieres af driftbuffer. Særlig fokus på drenge i ungdomsuddannelse merudgift i kr. Finansieres af: Telefoner til byrådsmedlemmer med restbeløbet i kr. og kr. af driftbuffer. Vederlagsfri fysioterapi merudgifter 2,5 mio.kr. i 2012 og efterfølgende år. Finansieres af: Demografibuffer kr. Driftbuffer 1,9 mio.kr. Anlæg Anlægsudgift til Børnehaven Solstrålen i Hadsund yderligere vuggestuepladser i Finansieres af:

6 Engangsbuffer. Øvrige bemærkninger Økonomiudvalget Udvide ordningen vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri. Der udarbejdes udgiftsneutralt projektforslag Bibeholde venskabsbysamarbejde på nuværende niveau. Aktiviteter i forbindelse med venskabsbysamarbejder informeres f.eks. kvartalsvis til byrådets medlemmer. Arbejde med at forbedre mobildækningen i kommunen. Udvalget for Teknik og Miljø Arbejde med at etablere fjordbade omkring fjorden (Ø. Hurup, Hobro, Hadsund og Mariager) Der udarbejdes projektforslag til etablering af fjordbade til byrådet senest 1. juni 2012 med økonomi og med udgangspunkt i at etablering sker via ikke disponerede kvalitetsfondsmidler i 2013 Fremme bæredygtighed (Co2) foregangskommune. Igangsætning af proces for fremme af bæredygtighed (CO2) evt. med afholdelse af en opfølgende minikonference efter Da Vinci-mødet, med henblik på udarbejdelse af nye konkrete tiltag Undersøgelse af muligheder og perspektiver ved etablering af ny kollektiv rute Hørby Valsgaard Hobro. I forbindelse med håndtering af skolebuskørsel undersøges muligheden for at kombinere med bybusbetjening af Hørby og Valsgaard. Undersøgelsen skal også omfatte eventuel udvidelse til Hvornum. Undersøge priserne på vedligeholdelse af de grønne områder. Etablering af overnatningssteder for autocampere. Der udarbejdes projektforslag med økonomi til byrådet senest 1. marts Etablering af en snepulje i et lukket system. Snevedligeholdelse køres i et lukket system med 2012 som forsøgsår. Puljen beregnes som et gennemsnit af de afholdte udgifter siden MFK s start. Undersøge gadelysproblematikken For at sikre kvaliteten af vedligeholdelsen af de grønne områder, er der aktuelt igangsat en proces, der vil sikre øget geografisk tilsyn med særligt synlige/vigtige områder i de større bysamfund. Udvalget for Børn og Familie Henstilling om at anvende økologiske varer. Medtages som fast punkt i de politiske dialogmøder med institutionerne i foråret 2012

7 Som følge af udvidelsen af Rosendalskolen arbejdes der videre med etablering af det nødvendige antal parkeringspladser (måske 54 stk.) ved Rosendal - hallen til afhjælpning af manglen i området. Udgiften finansieres af engangsbufferen. Udvalget for Kultur og Fritid Etablere ungdomsbusordning i samarbejde med ungdomsskolen. I ungdomsskole regi arbejdes videre med transportmulighederne til aktiviteter i kommunen Etablere ordning, hvor Kultur og Fritid årligt underviser i de store klasser vedrørende deltagelse i frivillighedsarbejdet Etablering af motionsredskaber i det åbne land. Finansieres evt. af en forøget landsbypulje. Udvalget for Sundhed og Omsorg Undersøge mulighederne i midlertidig hjemmehjælp, herunder egenbetaling. Bilag Serviceudgifter behandling Hovedoversigt behandling Investeringsoversigt budget 2012 Taktsoversigt budget 2012 Notat budget 2012 Økonomiudvalget - Budgetbemærkninger Familie - Budgetmærkninger Dagtilbud - Budgetmærkninger Skoler - Budgetbemærkninger Arbejdsmarked - Budgetbemærkninger 2 Handicap - Budgetbemærkniniger Sundhed og ældre - Budgetbemærkninger Kultur og Fritid - Budgetmærkninger Natur og miljø - Budgetbemærkninger Teknik og Byg, -Budgetbemærkninger Indstilling Økonomiudvalget, 28. september 2011, pkt. 248: Der er indkommet ét fælles ændringsforslag, som oversendes til Byrådets 2. behandling sammen med budgetbemærkninger fra drøftelserne.

8 Ø Status på Turistrådets økonomi Sagsfremstilling Til orientering vedlægges Økonomiudvalgets beslutning fra mødet den 28. september Bilag Notat Indstilling Fremsendes til Byrådets orientering G Spørgetid Sagsfremstilling I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter. Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til evt. videregivelse til de enkelte udvalgsformænd. Lukkede dagsordenpunkter G

9 232. Lukket punkt: Orientering fra Borgmesteren Bilag Budget kirkeskatteprocent Serviceudgifter behandling Hovedoversigt behandling Investeringsoversigt budget 2012 Taktsoversigt budget 2012 Notat budget 2012 Økonomiudvalget - Budgetbemærkninger Familie - Budgetmærkninger Dagtilbud - Budgetmærkninger Skoler - Budgetbemærkninger Arbejdsmarked - Budgetbemærkninger 2 Handicap - Budgetbemærkniniger Sundhed og ældre - Budgetbemærkninger Kultur og Fritid - Budgetmærkninger Natur og miljø - Budgetbemærkninger Teknik og Byg, -Budgetbemærkninger Notat

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:15 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009-2011 - Børne- og Ungdomsudvalgets område 689 2.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

35 Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr. 2.000.000

35 Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr. 2.000.000 Dagsorden til mødet i Byrådet den 23. februar 2012 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 32 Godkendelse af dagsorden 33 Indberettet likviditet for 4. kvartal 2011 34

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere