Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang."

Transkript

1 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. Indledning Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9. september 2007 og et udkast har været til offentlig høring med 2. december 2009 som frist for kommentarer. Udviklingsplan bibliotek.dk 2009 er opdelt efter områder: Indsatsområde A: Brugerfaciliteter Indsatsområde B: Samspil og infrastruktur Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Hvert af indsatsområderne er delt op i et antal temaer og for hvert af disse temaer aftales et antal projekter. Et tema har ikke haft konkrete projekter i Der forventedes primo 2010 at være ca. 3 mio. kr. til rådighed for udvikling af bibliotek.dk. Det endelige beløb blev kr. : Temaer i 2010 udviklingsplanen: Plan Realiseret A01 Ny brugergrænseflade til bibliotek.dk kr kr. A02 Søgning kr kr. A03 Adgang til mere indhold helst digitalt kr kr. A04 Visning af poster kr kr. A05 Bestil set med brugernes øjne kr kr. A06 Sociale teknologier og personalisering kr kr. A07 Andre funktionaliteter kr kr. A08 Emneoversigten udvikles kr kr. B01 Samspil med bibliotekssystemer kr kr. B02 Samspil med tjenester udenfor bibliotekerne kr kr. B03 Bestil set med bibliotekernes øjne kr kr. B04 Mobile teknologier kr kr. B05 Andre platforme kr. 0 kr. C01 Årlig generel brugerundersøgelse kr kr. Resultatet af udviklingsplan 2010 for bibliotek.dk vil blive evalueret på et møde i det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk i februar Resultatet af denne evaluering vil fremgå af referatet af det pågældende møde.

2 2 En del projekter som var ønsket gennemført i 2010 var der ikke plads til økonomisk. De relevante af disse overføres derfor til Indsatsområde A: Brugerfaciliteter Området omfatter alle søgefunktioner, visning, links, bestilling set fra brugerens side og hjælp til disse funktioner. Der skal fortsat arbejdes med at brugeren hjælpes videre uanset om han kun har vage forestillinger om hvad han ønsker, kun har få data at gå videre med, ikke staver særlig godt eller ved præcist hvad han søger. Bestillingsprocessen optimeres så den er enkel og ligetil for brugeren uanset hvor det valgte materiale findes, og materialet når til brugeren så hurtigt som muligt. Området omfatter desuden faciliteter som brugeren aktivt melder sig til eller anvender til personlige formål, fx diverse sociale teknologier, referencesystemer, feeds, mailinglister, personalisering og single sign-on. Under indsatsområdet kan DBC uden forudgående aftale igangsætte mindre aktiviteter. Efterfølgende og senest på næste statusmøde beskrives sådanne som projekter. Denne bemyndigelse skal anvendes til mindre justeringer, hvor afventning af en formel godkendelse ikke er hensigtsmæssig. Bemyndigelsen kan på ethvert tidspunkt maksimalt binde Styrelsen for Bibliotek og Medier for kr. Tema A01: Ny brugergrænseflade til bibliotek.dk Der er i 2009 arbejdet med en ny brugergrænseflade for bibliotek.dk den skal ud over rampen i Projekt A01a: Ny brugergrænseflade afslutning af projekt Færdiggørelse, test og drift. Den nye brugergrænseflade er taget i drift, Afsluttet: kr. Projekt A01b: Tilpasninger ud fra brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen gav input til en række mindre tilpasninger. Afsluttet: kr. Projekt A01c: Tilpasninger ift. emneoversigt I forlængelse af årets opdatering af emneoversigtens indhold (se projekt A08a) er brugergrænsefladen justeret. Afsluttet: kr. Projekt A01d: Tilpasninger ift. Biblioteksvagtfotos Der anvendes efter nytår nogle flere og ægte fotos af bibliotekarer tilknyttet Biblioteksvagten. Afsluttet: Tema A02: Søgning Der er løbende fokus på videreudvikling af søgning, og det er hensigten løbende at give bedre muligheder for brugerne.

3 3 Udviklingen af søgefaciliteterne hænger nøje sammen med udviklingen af disse i DanBib og OLS-projektet og er ofte samfinansieret med DanBib-udviklingen. Projekt A02a: Stavehjælp udvidelse. Brugerundersøgelsen efteråret 2009 indeholder mange kommentarer ang. stavehjælp. Der er påbegyndt et projekt i 4. kvartal 2009, men dele af det kan ikke rummes inden for bevillingen. Det drejer sig om at inddrage danske bøjningsformer og at give adgang til stavehjælp på engelsk projektet drejer sig om at udvide stavehjælpens ordforråd ved hjælp af DBC s poster (nye ord, sammensatte ord og andet som ikke er i standardordbogen). Overført 2011 Projekt A02b: Analyse af udviklingsstrategi bibliotek.dk og OLS-OpenSearch Analyse af bibliotek.dk's forhold til OpenSearch. Der skal laves en analyse af fordele og udfordringer for bibliotek.dk ved et skift af database og søgeteknologi. I øjeblikket bruger bibliotek.dk og DanBib (og andre baser på netpunkt) én søgeteknologi: DBCLIB(primært baseret på egenudvikling), mens der i Brønd-samarbejdet arbejdes med en anden: OLS- OpenSearch (primært baseret på Open Source-elementer). DBCLIB er raffineret mod marc-poster, OLS-OpenSearch mod fuldtekstdokumenter. Det skal analyseres hvad der skal til for at OLS-OpenSearch også kan bruges af bibliotek.dk. Der foreligger nu et notat, hvor konklusionen er at OpenSearch indeholder mulighed for alle de funktioner bibliotek.dk har i dag, men mange af dem skal laves. Det må forventes at pæn del af dette kan samfinansieres med DanBib/OLS. Afsluttet: kr. Projekt A02c: Tilpasninger i forhold til nye koder (niveau, målgruppe etc.) Det undersøges hvornår det er passende at lave brugergrænseflademuligheder svarende til de nye kodninger som er taget i brug i Projekt A02d: Søgning kun på materiale der kan hjemlånes Noget af en udfordring da der ikke er en 100 % valid markering. Begrænset udlån er udbredt betyder ofte: udlånes til nogle men ikke til andre. Afventer gennemførelse af revision af bibliotekskategorier. Projekt A02e: Facetteret søgning implementering. Facetteret søgning er den funktion, der analyserer et søgesæt og giver viderekliksmuligheder fx på forfattere, emneord m.v. som findes i søgesættet. I forbindelse hermed overvejes hvordan/hvornår mellemresultater skal eksponeres. Tema A03: Adgang til mere indhold helst digitalt Digitalt indhold og smagsprøver fra bøger, film, musik, indholdsfortegnelser etc. Brugerundersøgelserne viser interesse for at få alt materiale i digital form eller som minimum smagsprøver fra indholdet i bøger, artikler, noder, musik- eller film. En forudsætning er ofte en national løsning med adgang til fuldtekst. Brugerundersøgelsen 2009 indeholder markant færre kommentarer ang. dette, måske fordi der faktisk er langt flere digitale dokumenter tilgængelige.

4 4 Projekt A03a: Søg videre på nettet Der udvides med flere muligheder for at videresøge på fx emner eller titler. Nye kilder, fx mere emneorienterede, inddrages løbende. Semantisk web. Samfinansieret med DanBib. Projekt A03b: Poster fra netmusik.dk i bibliotek.dk Der kan leveres poster fra netmusik som kommer i DanBib og bibliotek.dk. Data foreligger ikke i hverken danmarc2 eller DKABM så der skal foregå en del konvertering for at posterne kan matches med fastformsversionerne i bibliotek.dk. Link til forsidebilleder og lydklip integreres i samme projekt. Afsluttet: kr. Tema A04: Visning af poster Der er løbende fokus på videreudvikling af visning, og det er hensigten løbende at give flere muligheder for brugerne. Det gælder både bedre præsentation, videreudvikling af værkvisning og andre optimeringer. Samtidig er overskuelighed og overblik væsentligt. Projekt A04a: Værkvisning flere data på værkniveau For at øge overskueligheden for brugeren arbejdes der med at så mange data som muligt kan flyttes fra udgaveniveau til værkniveau eller underværk-niveau (fælles for alle udgaver inden for én materialetype), fx links til Søg videre på nettet, anmeldelser, Noget der ligner etc. Projekt A04b: Se værk på andre sprog - Notat I dag omfatter værkvisningen kun ét sprog, men i nogle tilfælde vil et link til at søge værket på andre sprog være brugbart. Det vil typisk være muligt at lave fra en dansk udgave til udgaver på i hvert fald originalsproget, men i mange tilfælde også fra den originale udgave til andre sprog. Projekt A04c: Flere data i kurvvisformat Ønsket af nogle brugere (især uddannelsesbiblioteker) Afsluttet: kr. Projekt A04d: Bedre svartider. Det forventes at ny søgemaskine og visning via wærkwebservice giver bedre svartider og at fuldt gennemslag vil koste nogle tilpasninger. I forbindelse med DBC s gennemgang og justering af funktioner p.g.a. svartidsproblemer i efteråret 2010 er også gennemført en række optimeringer af bibliotek.dk s visning og hentning af data. Afsluttet: kr.

5 5 Tema A05: Bestil set med brugerens øjne Det er vigtigt løbende at give bedre muligheder for brugerne ved bestilling af materiale. Her er fokus ikke den tekniske infrastruktur (tema B03) men brugernes muligheder og oplevelse. Projekt A05a: Åbne biblioteker Når Åbne biblioteker er vedtaget og under implementering i biblioteker og bibliotekssystemer, kan der laves forskellige projekter i bibliotek.dk, fx de tidligere beskrevne: - Her & nu-muligheder ("Get-it") - Indmeld ukendt låner - Forny fjernlånt materiale (som der var mange ønsker til i brugerundersøgelse 2009) Der er taget hul på på en mindre aktivitet i særskilt projekt: B03f Lånerstatus udvides. Overført til Projekt A05b: Bestilling af materiale som brugeren ikke finder i bibliotek.dk. Notat Brugeren tilbydes en mulighed for at aflevere diverse (strukturerede) data i 0-hitsituationer. Ideen er at det underliggende system forsøger en verifikation i forskellige kilder ud over bibliotek.dk. Notatet bruges som grundlag for en åben diskussion (som indgår i projektet) om forskellige mulige modeller. Projektet er overført fra 2009 fordi omskrivningen af bestil-systemet til service skal være mere fremskredet før dette kan tænkes ind. Projekt A05c: Lån reserveret materiale fra andre biblioteker. Notat. Jfr. heftig debat i 2008: Mange brugere ønsker dette, som de skriver: Jeg kan jo se at det er hjemme i København. Skal evt. ses i sammenhæng med "Åbne biblioteker", der forestiller sig straks-indmeldelse af (og postforsendelse af materiale direkte til) slutbrugeren. Projekt A05d: Følg min bestilling Der er et udbredt ønske blandt slutbrugerne om at kunne følge sin bestilling på samme måde som når man bestiller via nettet og kan se hvor langt bestillingen er. Ønsket begrundes bl.a. i at fjernlån ikke straks dukker op i lokalsystemets lånerstatus. Der skal alene præsenteres de data, som opsamles i forvejen. Projekt A05e: Bestilling af værk fra Kurv. Implementering På basis af notat fra projekt A06e Er en forudsætning for at A05f kan gennemføres. Afsluttet: kr. Projekt A05f: Bestilling i ét hug. Design Som første led i projektet, gennemgås notatet fra 2007 for at vurdere om den beskrevne løsning med 2010-øjne. Projektet vedrører primært udformning af brugergrænseflade og afsluttes med estimering af efterfølgende projekter om håndtering af bestillingsflowet. Overførsel af projekt A06f 2009.

6 6 Projekt A05g: Skift til andet bibliotek Forbedring: brugeren får sine favoritbiblioteker som valgmulighed på bestil trin 3 når han ønsker at skifte bibliotek. Meget ofte vil de være et af disse man vil skifte til. Afsluttet: kr. Projekt A05h: Link til lokalkatalog åbne i fuld browser? Nogle brugere hader at få begrænset funktionalitet. Andre har måske lettere ved at bevare overblikket når det netop blot er et popup-vindue der åbner. Projektet var blevet mindre vigtigt med direkte bestil i lokalkatalog. Lukket. Tema A06: Sociale teknologier og personalisering Brugerne skal løbende kunne drage nytte af andre brugeres data, forfine egen brug af bibliotek.dk og have oplevelse af selv at bidrage. Der er i 2009 implementeret rating, omtaler (bibliotek.dk-løsning) og Andre-der-har-lånt (generel webservice). Dette videreføres i 2010 bl.a. med videreudvikling på brugerskabte data, brugerspor og personalisering. Projekt A06a: Brugerskabte data profilering og national opsamling Implementering af den nationale løsning for brugerskabte data, samarbejde om videreudvikling af den nationale løsning, opbygning af personlige profilmuligheder m.v. Udsat, da det nationale projekt er forsinket. Projekt A06b: Brugerskabte data analyse og nye muligheder I løbet af 2010 skal anvendelse af anmeldelser og ratings analyseres med henblik på overvejelser om nye muligheder som f.eks. tagging og lister. Opdatering af funktion sket med nyt projekt A06h. I øvrigt udsat i konsekvens af udsættelse af A06a. Projekt A06c: Brugerspor Videreudvikling af brugen af Andre der har lånt, fx kombinationer med personlige profiler, mulighed for at se mest ratede, højest ratede osv. Evt. ændring af visningskriterier fx adskilt børn/voksen, fag/skøn, materialetype. Konkret blev udviklet en rå top-tyve liste for alle materialetyper. Afsluttet: kr. Projekt A06d: Personalisering Løbende udvikling af mulighederne via Mit bibliotek.dk efter login. Lukket. Projekt A06e: Data fra brugerne Skal brugerne kunne bidrage med fx forsider, indholdsfortegnelser osv.? Der ligger ansvars- og rettighedsmæssige problemer i dette, men også muligheder for flere data.

7 7 Lukket. Projekt A06f: Et login til alting Idriftsættelsen af NemId (den nye digitale signatur), som er en forudsætning for NemLogin, var udsat til juli DBC udviklede i samarbejde med WAYF-sekretariatet en integration til WAYF. Første trin i integrationen betyder for brugeren, at WAYF-login giver adgang til bibliotek.dk.opgaven består bl.a. i at udvikle kode, der gør at bibliotek.dk kan være tjenesteudbyder hos WAYF. Denne kode kan senere bruges i andre former for integration mellem WAYF og bibliotek.dk. En anden væsentlig opgave er afklaring af, hvordan autentifikation af brugeren skal ske, dvs. hvordan WAYF-data matches med de data, bibliotek.dk har om brugeren. Afsluttet: kr. Dog udestår de sidste detaljer. Projektet har derfor et afslutningsprojekt i Projekt A06g: Flere muligheder efter login: huskeliste m.m. Brugerundersøgelsen efteråret 2009 viser stor interesse for huskeliste i forskellige udformning: - gem poster, gem søgninger, huskeliste med ønsket bestildato (send afsted den ), gem alle de bøger jeg har lånt gennem tiden osv. Gennemført: gem poster og gem søgninger. Afsluttet: kr. Projekt A06h: Brugerskabte data brugeraccept Funktionen med brugerskabte data blev i første version lavet uden indbygget brugeraccept af betingelser, hvorfor at denne nu er tilføjet. Afsluttet: kr. Tema A07: Andre funktionaliteter Brugergrænsefladen til bibliotek.dk indeholder andre funktionaliteter end søgning. Der er løbende overvejelser om hvordan brugerne kan få nytte af flere funktioner. Projekt A07a: Find nærmeste bibliotek - Vis biblioteker der har åbent nu Forbedring af mulighederne for at finde det rette bibliotek i enhver situation undersøges evt. som muligheder i VIP som webservice som står til rådighed for andre services og platforme. Overført fra 2008 B07b Find vej - find nærmeste bibliotek Overført fra 2008 B07c Vis biblioteker der har åbent nu Projekt A07b: Ny introfilm til bibliotek.dk Bibliotek.dk s introfilm gennemgår de vigtigste funktioner i bibliotek.dk. Da grænsefladen i 2010 vil blive helt ny, og der er kommet nye ting i visningen og flere funktioner, skal den opdateres. Filmen er primært beregnet til selvstudium, men det overvejes om der skal suppleres med varianter til storskærm (uden lyd) og til brug ved undervisning. I dag bruges filmen en del steder i forbindelse med bibliotek.dk-undervisning. Efter implementeringen af ny brugergrænseflade er projektet estimeret, aftalt og udført. Afsluttet: kr.

8 8 Projekt A07c: Bookmark, share, permalink Disse sociale teknologier blev implementeret i forlængelse af den nye grænseflade Afsluttet: kr. Projekt A07d: CAPTCHA tilgængelighed Bibliotek.dk har flere steder i dag efter inputbokse en sikring imod spam ved hjælp af en såkaldt CAPTCHA som (indtil videre) sikrer mod automatiseret spam. Der er imidlertid endnu ikke en version på bibliotek.dk som kan bruges af fx synshandicappede. Det skal bringes i orden. Afsluttet: kr. Dog udestår en tilpasning til alle browservarianter. Projektet har derfor et afslutningsprojekt i Projekt A07e: Integration med BNG Integration af BNG i bibliotek.dk har været drøftet, men er ikke besluttet. Udviklingen af BNG har gjort projektet uaktuelt. Lukket. Projekt A07f: bibliotek.dk Kanal på YouTube Der er oprettes en ny YouTube bruger (bibliotekdk), der laver en samlende kanal med bibliotek.dk relateret videoindhold. Herunder introfilmen (projekt A07b) opdelt i 15 små film pr. kapitel Afsluttet: kr. Tema A08: Emneoversigten udvikles Der er løbende behov for at nye emner tilføjes på Emneoversigten og for justering af eksisterende emner. Brugerundersøgelsen 2009 viser at halvdelen af bibliotek.dk s brugere siger at de bruger Emneoversigt ofte eller af og til. Samfinansieres med DanBib 80% bibliotek.dk / 20% DanBib. Projekt A08a: Emneoversigtens hovedrevision Den årlige revision gennemført august, hvor blev afregnet. En mindre opsamling blev afsluttet december og afregnet for kr.. Afsluttet: kr. Indsatsområde B: Samspil og infrastruktur Omfatter infrastrukturprojekter og interoperabilitet funktioner, moduler og anden udvikling som fremmer den gnidningsløse integration af forskellige services lokale og nationale. En del af disse vil være samfinansieret med DanBib. Endvidere indeholder området bibliotek.dk-tilgængelighed fra andre sites, fx borger.dk, Facebook, søgemaskiner etc.

9 9 Det er løbende hensigten at sikre at udvikling i bibliotek.dk regi kan genbruges i lokale systemer, jf. OLS - Open Library Strategy udvikling af DanBib i en serviceorienteret arkitektur. Derfor vil der være bibliotek.dk-projekter til afklaring heraf, mens implementering og drift vil være på kommercielle vilkår (og normalt som DBC-projekter). Under indsatsområdet kan DBC uden forudgående aftale igangsætte mindre aktiviteter. Efterfølgende og senest på næste statusmøde beskrives sådanne som projekter. Denne bemyndigelse skal anvendes til mindre justeringer, hvor afventning af en formel godkendelse ikke er hensigtsmæssig. Bemyndigelsen kan på ethvert tidspunkt maksimalt binde Styrelsen for Bibliotek og Medier for kr. Tema B01: Samspil med bibliotekssystemer Det er ikke altid lige nemt at gennemskue for brugerne om en funktion afvikles i det lokale system eller i bibliotek.dk. Der er derfor fokus på at optimere samspillet mellem systemer for at sikre brugerne de bedst mulige funktioner. Projekt B01a: Prioritering af eget biblioteks poster ved visning Det gøres muligt at se egne poster først i bibliotek.dk, fx valgt via Favoritbibliotek + ønske om at se eget biblioteks poster først ( superfavorit ). Efter posterne fra eget bibliotek vises link til vis resultater fra resten af bibliotek.dk. En variant kan være at eget bibliotek er et fællesskab af biblioteker (regionalt eller fagligt); tankegangen fra den eksisterende løsning med Viderestil til fællesskaber bruges. (se Projekt B01b: Bibliotek.dk som lokal brugergrænseflade Som overbygning på Projekt B01: Prioritering af eget biblioteks poster ved visning en mulighed for at præsentere lokal information, som sammen med integration til lokale udlånsdata for nogle biblioteker kan bruges som den lokale brugergrænseflade. Deltagelse vil evt. være en DanBib+ ydelse. Projekt B01c: Modtagelse af henvisninger fra worldcat.org Anvendelse af DanBibs WorldCatID/DanBibID krydsreferenceregister til opslag fra worldcat.org til bibliotek.dk samt tilpasning af grænsefladen. Afsluttet: kr. Projektet afsluttes i 2011 Tema B02: Samspil med tjenester udenfor bibliotekerne Bibliotekerne er ikke en ø og derfor er der et stadigt stigende behov for et dynamisk sammenspil med tjenester udenfor biblioteksverdenen. Som fx henvisning til artikler i StoreDanske som er under implementering i 2009 eller poster eller links til Danmarks Radio.

10 10 Projekt B02a: Bibliotek.dk-services på borger.dk Det vurderes løbende om brugen af borger.dk giver basis for udvikling af flere services til bibliotek.dk. https://www.borger.dk/emner/kulturogfritid/biblioteker/sider/default.aspx Brugen i 2009 har været meget beskeden. Men da bibliotek.dk indgår i e-dag3 kampagnen efteråret 2010 vil dette i sig selv give mere brug af denne adgangsvej. DBC s deltagelse i edag3 indgår i dette projekt. Afsluttet: kr. Projekt B02b Bedre indeksering i Google Et forbedret Google-specifikt index på særskilt server er lavet og Google er lidt langsomt i gang med at høste. Afsluttet: kr. Tema B03: Bestil set med bibliotekernes øjne Der kan fx være tale om automatisering af flere typer bestillinger - artikler, flerbindsværker, flere materialetyper - og andre typer samspil mellem bibliotek.dk og de lokale systemer. Projekt B03a: Bestilling direkte i lokalkatalog. Implementeringsforslag. Overført fra 2008 C01c. Implementering i bibliotek.dk-brugergrænsefladen som beskrevet i notat af 9. juni 2009 (http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/bibliotek/nationale_or dninger/bibliotekdk/betil_direkte_i_lokalsystem.pdf). Selve implementeringen af NCIP Request Item laves som et OLS-projekt, dette projekt omhandler implementering i bibliotek.dk-grænsefladen. Der er rigtig mange ønsker til dette i brugerundersøgelsen Afsluttet: kr. Projekt B03b: Direkte link til bestil. Notat Direkte link til bestil fx fra anden grænseflade, borger.dk. Projektet er ikke gennemført, da funktionen er udviklet i anden sammenhæng som Open Find Order web service. Lukket. Projekt B03c: Advarsel ved "dobbeltbestillinger". Notat. Overført fra 2009-B03l, men er først realistisk at beskrive nærmere nu efter at NCIP Lookup User mfl. services er taget bredt i brug i lokalsystemerne. Notatet skal beskrive et forslag til konkret implementering i bibliotek.dk-grænsefladen af håndtering af dobbeltbestillinger, baseret på NCIP-opslag i lokalsystemerne. Projekt B03d: Se lånerstatus, forny og annuller via bibliotek.dk Funktionen blev sat i drift i september Der kan opstå behov for supplerende projekter når lokalsystemerne tager funktionerne i brug fx uddybning af NCIP-guidelines og efterfølgende implementering. Afsluttet: kr.

11 11 Projekt B03e: Automatisering af artikler, flerbindsværker. Overført fra 2008 projekt C03e. I notat 2009 projekt B03h er beskrevet de systemmæssige (både lokalsystem og centralt system) og standardmæssige forudsætninger for evt. implementering. Notatet lægger op til en række handlinger, hvoraf nogle kan blive til bibliotek.dk-projekter. Drøftet i det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk og ikke fundet realisabelt: for dyrt og bagudrettet. Lukket. Projekt B03f: Lånerstatus udvides Lånerstatus udvides til også at præsentere økonomiske mellemværender og afhentningsnummer (4. 3 Use case C.) og Afregning af gebyrer (4.4 Use case D.). Afsluttes i 2011 når mindst en systemleverandør er klar. Afsluttet: kr. Projekt B03g: Bestilling direkte i lokalkatalog. Håndtering kan-ikke-lånes Afsluttet: kr. Projekt B03h: Bestilstatistik justeret efter NCIP Afsluttet: kr. Tema B04: Mobile teknologier Mobile funktioner er i stigende fokus og her skal bibliotek.dk også følge med. Projekt B04a: Mobil platform. Implementering og drift Fortsat fra Funktionerne Se udlånsstatus, forny og annuller samt se åbningstider. Projektet startet i Funktionen er taget i drift i maj i forbindelse med ny brugergrænseflade. Afsluttet: kr. Projekt B04b: Mobil søgning. Forberedelse Mulighederne for at søge og reservere i bibliotek.dk via mobiltelefon skal undersøges. Ikke mindst hvordan de ofte omfattende visninger fra bibliotek.dk kan stoppes ind på en lille skærm. Afsluttet: kr. Projekt B04c: Mobil søgning. Implementering Implementering af søg og reservering via mobil grænseflade. Afsluttes i Afsluttet: kr. Projekt B04d: Søgning med Skan stregkode På mobil grænseflade kan en stregkode bag på bog skannes og søgning på den pågældende bog foretages. Afsluttet: kr. Tema B05: Andre platforme Nye muligheder skal løbende være under overvågning og hvis relevant give anledning til nye projekter.

12 12 Ingen projekter i året løb. Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Der foretages løbende brugertests og brugerundersøgelser i forbindelse med konkrete projekter. Tema C01: Årlig generel brugerundersøgelse Det skal sikres at der mindst årligt samles generelle brugerdata og ønsker til udvikling af bibliotek.dk som supplerer viden fra andre redskaber, tests eller undersøgelser Projekt C01a: Brugerundersøgelse efterår 2010 Afsluttet: kr.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen 2009... 3 Metode antal besvarelser -

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14.

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14. REFERAT Afdelingen for Biblioteker 15. januar 2010 ukv@bibliotekogmedier.dk Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2010: Mandag den 7. december 2009 kl. kl.

Læs mere

Mobile grænseflader tendenser og tjenester

Mobile grænseflader tendenser og tjenester Mobile grænseflader tendenser og tjenester Bibliotek.dk projekt B04A 2009 Mobile grænseflader tendenser og tjenester... 1 Beskrivelse i udviklingsplanen...1 Projekt B04a: Mobil platform... 1 Formål...1

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobiltelefoner eller smartphones er i dag hver mands eje. Derfor tilbyder Vordingborg Bibliotekerne nu også diverse

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2009, 17. december 2008 kl. 9.30 14.00, H.C. Andersens Boulevard 2, mødelokale 7 Deltagere: Hans Nielsen, for Bibliotekschefforeningen

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2015 Side 1 af 20 Indhold Indledning... 3 Grundlaget for Releaseplan 2015... 3 Finansieringsgrundlag for Releaseplan 2015... 3 De tre strategiske indsatsområder...

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning December 2014 DBC Brugerundersøgelse 2014 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2014... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2006

Brugerundersøgelse 2006 Brugerundersøgelse 2006 Som baggrund for drøftelse af udviklingsplan for bibliotek.dk er der lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk i september 2006. Her beskrives de vigtigste resultater og forslag

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon:

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Spørgsmål/svar til Sip2-profil

Spørgsmål/svar til Sip2-profil NOTAT Fælles Bibliotekssystem Spørgsmål/svar til Sip2-profil Oprettet den 27. februar 2015 Spørgsmål 1 AU felt. Normalt (i alle andre ILS er vi har mødt) er AU feltet brugt til at hente information omkring

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse

Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse Baggrund 94 kommuner har tilmeldt sig som interesserede og finansieret arbejdet med at udarbejde kravspecifikationen til et nyt

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

Artestis Alpha CMS bugs og nye features. Bugs mm. 1.12>

Artestis Alpha CMS bugs og nye features. Bugs mm. 1.12> USD/Nilex: Fogbugz/Jira: Indb. af: Opretdato: Type Beskrivelse Løst i v.? Estim. Løst i v.? Sprint Løst i v.? Udført 1201 DBC feature Ændre logik i forfattervisning (universal search) 1.12/15?? 6979 1204

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere