Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang."

Transkript

1 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. Indledning Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9. september 2007 og et udkast har været til offentlig høring med 2. december 2009 som frist for kommentarer. Udviklingsplan bibliotek.dk 2009 er opdelt efter områder: Indsatsområde A: Brugerfaciliteter Indsatsområde B: Samspil og infrastruktur Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Hvert af indsatsområderne er delt op i et antal temaer og for hvert af disse temaer aftales et antal projekter. Et tema har ikke haft konkrete projekter i Der forventedes primo 2010 at være ca. 3 mio. kr. til rådighed for udvikling af bibliotek.dk. Det endelige beløb blev kr. : Temaer i 2010 udviklingsplanen: Plan Realiseret A01 Ny brugergrænseflade til bibliotek.dk kr kr. A02 Søgning kr kr. A03 Adgang til mere indhold helst digitalt kr kr. A04 Visning af poster kr kr. A05 Bestil set med brugernes øjne kr kr. A06 Sociale teknologier og personalisering kr kr. A07 Andre funktionaliteter kr kr. A08 Emneoversigten udvikles kr kr. B01 Samspil med bibliotekssystemer kr kr. B02 Samspil med tjenester udenfor bibliotekerne kr kr. B03 Bestil set med bibliotekernes øjne kr kr. B04 Mobile teknologier kr kr. B05 Andre platforme kr. 0 kr. C01 Årlig generel brugerundersøgelse kr kr. Resultatet af udviklingsplan 2010 for bibliotek.dk vil blive evalueret på et møde i det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk i februar Resultatet af denne evaluering vil fremgå af referatet af det pågældende møde.

2 2 En del projekter som var ønsket gennemført i 2010 var der ikke plads til økonomisk. De relevante af disse overføres derfor til Indsatsområde A: Brugerfaciliteter Området omfatter alle søgefunktioner, visning, links, bestilling set fra brugerens side og hjælp til disse funktioner. Der skal fortsat arbejdes med at brugeren hjælpes videre uanset om han kun har vage forestillinger om hvad han ønsker, kun har få data at gå videre med, ikke staver særlig godt eller ved præcist hvad han søger. Bestillingsprocessen optimeres så den er enkel og ligetil for brugeren uanset hvor det valgte materiale findes, og materialet når til brugeren så hurtigt som muligt. Området omfatter desuden faciliteter som brugeren aktivt melder sig til eller anvender til personlige formål, fx diverse sociale teknologier, referencesystemer, feeds, mailinglister, personalisering og single sign-on. Under indsatsområdet kan DBC uden forudgående aftale igangsætte mindre aktiviteter. Efterfølgende og senest på næste statusmøde beskrives sådanne som projekter. Denne bemyndigelse skal anvendes til mindre justeringer, hvor afventning af en formel godkendelse ikke er hensigtsmæssig. Bemyndigelsen kan på ethvert tidspunkt maksimalt binde Styrelsen for Bibliotek og Medier for kr. Tema A01: Ny brugergrænseflade til bibliotek.dk Der er i 2009 arbejdet med en ny brugergrænseflade for bibliotek.dk den skal ud over rampen i Projekt A01a: Ny brugergrænseflade afslutning af projekt Færdiggørelse, test og drift. Den nye brugergrænseflade er taget i drift, Afsluttet: kr. Projekt A01b: Tilpasninger ud fra brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen gav input til en række mindre tilpasninger. Afsluttet: kr. Projekt A01c: Tilpasninger ift. emneoversigt I forlængelse af årets opdatering af emneoversigtens indhold (se projekt A08a) er brugergrænsefladen justeret. Afsluttet: kr. Projekt A01d: Tilpasninger ift. Biblioteksvagtfotos Der anvendes efter nytår nogle flere og ægte fotos af bibliotekarer tilknyttet Biblioteksvagten. Afsluttet: Tema A02: Søgning Der er løbende fokus på videreudvikling af søgning, og det er hensigten løbende at give bedre muligheder for brugerne.

3 3 Udviklingen af søgefaciliteterne hænger nøje sammen med udviklingen af disse i DanBib og OLS-projektet og er ofte samfinansieret med DanBib-udviklingen. Projekt A02a: Stavehjælp udvidelse. Brugerundersøgelsen efteråret 2009 indeholder mange kommentarer ang. stavehjælp. Der er påbegyndt et projekt i 4. kvartal 2009, men dele af det kan ikke rummes inden for bevillingen. Det drejer sig om at inddrage danske bøjningsformer og at give adgang til stavehjælp på engelsk projektet drejer sig om at udvide stavehjælpens ordforråd ved hjælp af DBC s poster (nye ord, sammensatte ord og andet som ikke er i standardordbogen). Overført 2011 Projekt A02b: Analyse af udviklingsstrategi bibliotek.dk og OLS-OpenSearch Analyse af bibliotek.dk's forhold til OpenSearch. Der skal laves en analyse af fordele og udfordringer for bibliotek.dk ved et skift af database og søgeteknologi. I øjeblikket bruger bibliotek.dk og DanBib (og andre baser på netpunkt) én søgeteknologi: DBCLIB(primært baseret på egenudvikling), mens der i Brønd-samarbejdet arbejdes med en anden: OLS- OpenSearch (primært baseret på Open Source-elementer). DBCLIB er raffineret mod marc-poster, OLS-OpenSearch mod fuldtekstdokumenter. Det skal analyseres hvad der skal til for at OLS-OpenSearch også kan bruges af bibliotek.dk. Der foreligger nu et notat, hvor konklusionen er at OpenSearch indeholder mulighed for alle de funktioner bibliotek.dk har i dag, men mange af dem skal laves. Det må forventes at pæn del af dette kan samfinansieres med DanBib/OLS. Afsluttet: kr. Projekt A02c: Tilpasninger i forhold til nye koder (niveau, målgruppe etc.) Det undersøges hvornår det er passende at lave brugergrænseflademuligheder svarende til de nye kodninger som er taget i brug i Projekt A02d: Søgning kun på materiale der kan hjemlånes Noget af en udfordring da der ikke er en 100 % valid markering. Begrænset udlån er udbredt betyder ofte: udlånes til nogle men ikke til andre. Afventer gennemførelse af revision af bibliotekskategorier. Projekt A02e: Facetteret søgning implementering. Facetteret søgning er den funktion, der analyserer et søgesæt og giver viderekliksmuligheder fx på forfattere, emneord m.v. som findes i søgesættet. I forbindelse hermed overvejes hvordan/hvornår mellemresultater skal eksponeres. Tema A03: Adgang til mere indhold helst digitalt Digitalt indhold og smagsprøver fra bøger, film, musik, indholdsfortegnelser etc. Brugerundersøgelserne viser interesse for at få alt materiale i digital form eller som minimum smagsprøver fra indholdet i bøger, artikler, noder, musik- eller film. En forudsætning er ofte en national løsning med adgang til fuldtekst. Brugerundersøgelsen 2009 indeholder markant færre kommentarer ang. dette, måske fordi der faktisk er langt flere digitale dokumenter tilgængelige.

4 4 Projekt A03a: Søg videre på nettet Der udvides med flere muligheder for at videresøge på fx emner eller titler. Nye kilder, fx mere emneorienterede, inddrages løbende. Semantisk web. Samfinansieret med DanBib. Projekt A03b: Poster fra netmusik.dk i bibliotek.dk Der kan leveres poster fra netmusik som kommer i DanBib og bibliotek.dk. Data foreligger ikke i hverken danmarc2 eller DKABM så der skal foregå en del konvertering for at posterne kan matches med fastformsversionerne i bibliotek.dk. Link til forsidebilleder og lydklip integreres i samme projekt. Afsluttet: kr. Tema A04: Visning af poster Der er løbende fokus på videreudvikling af visning, og det er hensigten løbende at give flere muligheder for brugerne. Det gælder både bedre præsentation, videreudvikling af værkvisning og andre optimeringer. Samtidig er overskuelighed og overblik væsentligt. Projekt A04a: Værkvisning flere data på værkniveau For at øge overskueligheden for brugeren arbejdes der med at så mange data som muligt kan flyttes fra udgaveniveau til værkniveau eller underværk-niveau (fælles for alle udgaver inden for én materialetype), fx links til Søg videre på nettet, anmeldelser, Noget der ligner etc. Projekt A04b: Se værk på andre sprog - Notat I dag omfatter værkvisningen kun ét sprog, men i nogle tilfælde vil et link til at søge værket på andre sprog være brugbart. Det vil typisk være muligt at lave fra en dansk udgave til udgaver på i hvert fald originalsproget, men i mange tilfælde også fra den originale udgave til andre sprog. Projekt A04c: Flere data i kurvvisformat Ønsket af nogle brugere (især uddannelsesbiblioteker) Afsluttet: kr. Projekt A04d: Bedre svartider. Det forventes at ny søgemaskine og visning via wærkwebservice giver bedre svartider og at fuldt gennemslag vil koste nogle tilpasninger. I forbindelse med DBC s gennemgang og justering af funktioner p.g.a. svartidsproblemer i efteråret 2010 er også gennemført en række optimeringer af bibliotek.dk s visning og hentning af data. Afsluttet: kr.

5 5 Tema A05: Bestil set med brugerens øjne Det er vigtigt løbende at give bedre muligheder for brugerne ved bestilling af materiale. Her er fokus ikke den tekniske infrastruktur (tema B03) men brugernes muligheder og oplevelse. Projekt A05a: Åbne biblioteker Når Åbne biblioteker er vedtaget og under implementering i biblioteker og bibliotekssystemer, kan der laves forskellige projekter i bibliotek.dk, fx de tidligere beskrevne: - Her & nu-muligheder ("Get-it") - Indmeld ukendt låner - Forny fjernlånt materiale (som der var mange ønsker til i brugerundersøgelse 2009) Der er taget hul på på en mindre aktivitet i særskilt projekt: B03f Lånerstatus udvides. Overført til Projekt A05b: Bestilling af materiale som brugeren ikke finder i bibliotek.dk. Notat Brugeren tilbydes en mulighed for at aflevere diverse (strukturerede) data i 0-hitsituationer. Ideen er at det underliggende system forsøger en verifikation i forskellige kilder ud over bibliotek.dk. Notatet bruges som grundlag for en åben diskussion (som indgår i projektet) om forskellige mulige modeller. Projektet er overført fra 2009 fordi omskrivningen af bestil-systemet til service skal være mere fremskredet før dette kan tænkes ind. Projekt A05c: Lån reserveret materiale fra andre biblioteker. Notat. Jfr. heftig debat i 2008: Mange brugere ønsker dette, som de skriver: Jeg kan jo se at det er hjemme i København. Skal evt. ses i sammenhæng med "Åbne biblioteker", der forestiller sig straks-indmeldelse af (og postforsendelse af materiale direkte til) slutbrugeren. Projekt A05d: Følg min bestilling Der er et udbredt ønske blandt slutbrugerne om at kunne følge sin bestilling på samme måde som når man bestiller via nettet og kan se hvor langt bestillingen er. Ønsket begrundes bl.a. i at fjernlån ikke straks dukker op i lokalsystemets lånerstatus. Der skal alene præsenteres de data, som opsamles i forvejen. Projekt A05e: Bestilling af værk fra Kurv. Implementering På basis af notat fra projekt A06e Er en forudsætning for at A05f kan gennemføres. Afsluttet: kr. Projekt A05f: Bestilling i ét hug. Design Som første led i projektet, gennemgås notatet fra 2007 for at vurdere om den beskrevne løsning med 2010-øjne. Projektet vedrører primært udformning af brugergrænseflade og afsluttes med estimering af efterfølgende projekter om håndtering af bestillingsflowet. Overførsel af projekt A06f 2009.

6 6 Projekt A05g: Skift til andet bibliotek Forbedring: brugeren får sine favoritbiblioteker som valgmulighed på bestil trin 3 når han ønsker at skifte bibliotek. Meget ofte vil de være et af disse man vil skifte til. Afsluttet: kr. Projekt A05h: Link til lokalkatalog åbne i fuld browser? Nogle brugere hader at få begrænset funktionalitet. Andre har måske lettere ved at bevare overblikket når det netop blot er et popup-vindue der åbner. Projektet var blevet mindre vigtigt med direkte bestil i lokalkatalog. Lukket. Tema A06: Sociale teknologier og personalisering Brugerne skal løbende kunne drage nytte af andre brugeres data, forfine egen brug af bibliotek.dk og have oplevelse af selv at bidrage. Der er i 2009 implementeret rating, omtaler (bibliotek.dk-løsning) og Andre-der-har-lånt (generel webservice). Dette videreføres i 2010 bl.a. med videreudvikling på brugerskabte data, brugerspor og personalisering. Projekt A06a: Brugerskabte data profilering og national opsamling Implementering af den nationale løsning for brugerskabte data, samarbejde om videreudvikling af den nationale løsning, opbygning af personlige profilmuligheder m.v. Udsat, da det nationale projekt er forsinket. Projekt A06b: Brugerskabte data analyse og nye muligheder I løbet af 2010 skal anvendelse af anmeldelser og ratings analyseres med henblik på overvejelser om nye muligheder som f.eks. tagging og lister. Opdatering af funktion sket med nyt projekt A06h. I øvrigt udsat i konsekvens af udsættelse af A06a. Projekt A06c: Brugerspor Videreudvikling af brugen af Andre der har lånt, fx kombinationer med personlige profiler, mulighed for at se mest ratede, højest ratede osv. Evt. ændring af visningskriterier fx adskilt børn/voksen, fag/skøn, materialetype. Konkret blev udviklet en rå top-tyve liste for alle materialetyper. Afsluttet: kr. Projekt A06d: Personalisering Løbende udvikling af mulighederne via Mit bibliotek.dk efter login. Lukket. Projekt A06e: Data fra brugerne Skal brugerne kunne bidrage med fx forsider, indholdsfortegnelser osv.? Der ligger ansvars- og rettighedsmæssige problemer i dette, men også muligheder for flere data.

7 7 Lukket. Projekt A06f: Et login til alting Idriftsættelsen af NemId (den nye digitale signatur), som er en forudsætning for NemLogin, var udsat til juli DBC udviklede i samarbejde med WAYF-sekretariatet en integration til WAYF. Første trin i integrationen betyder for brugeren, at WAYF-login giver adgang til bibliotek.dk.opgaven består bl.a. i at udvikle kode, der gør at bibliotek.dk kan være tjenesteudbyder hos WAYF. Denne kode kan senere bruges i andre former for integration mellem WAYF og bibliotek.dk. En anden væsentlig opgave er afklaring af, hvordan autentifikation af brugeren skal ske, dvs. hvordan WAYF-data matches med de data, bibliotek.dk har om brugeren. Afsluttet: kr. Dog udestår de sidste detaljer. Projektet har derfor et afslutningsprojekt i Projekt A06g: Flere muligheder efter login: huskeliste m.m. Brugerundersøgelsen efteråret 2009 viser stor interesse for huskeliste i forskellige udformning: - gem poster, gem søgninger, huskeliste med ønsket bestildato (send afsted den ), gem alle de bøger jeg har lånt gennem tiden osv. Gennemført: gem poster og gem søgninger. Afsluttet: kr. Projekt A06h: Brugerskabte data brugeraccept Funktionen med brugerskabte data blev i første version lavet uden indbygget brugeraccept af betingelser, hvorfor at denne nu er tilføjet. Afsluttet: kr. Tema A07: Andre funktionaliteter Brugergrænsefladen til bibliotek.dk indeholder andre funktionaliteter end søgning. Der er løbende overvejelser om hvordan brugerne kan få nytte af flere funktioner. Projekt A07a: Find nærmeste bibliotek - Vis biblioteker der har åbent nu Forbedring af mulighederne for at finde det rette bibliotek i enhver situation undersøges evt. som muligheder i VIP som webservice som står til rådighed for andre services og platforme. Overført fra 2008 B07b Find vej - find nærmeste bibliotek Overført fra 2008 B07c Vis biblioteker der har åbent nu Projekt A07b: Ny introfilm til bibliotek.dk Bibliotek.dk s introfilm gennemgår de vigtigste funktioner i bibliotek.dk. Da grænsefladen i 2010 vil blive helt ny, og der er kommet nye ting i visningen og flere funktioner, skal den opdateres. Filmen er primært beregnet til selvstudium, men det overvejes om der skal suppleres med varianter til storskærm (uden lyd) og til brug ved undervisning. I dag bruges filmen en del steder i forbindelse med bibliotek.dk-undervisning. Efter implementeringen af ny brugergrænseflade er projektet estimeret, aftalt og udført. Afsluttet: kr.

8 8 Projekt A07c: Bookmark, share, permalink Disse sociale teknologier blev implementeret i forlængelse af den nye grænseflade Afsluttet: kr. Projekt A07d: CAPTCHA tilgængelighed Bibliotek.dk har flere steder i dag efter inputbokse en sikring imod spam ved hjælp af en såkaldt CAPTCHA som (indtil videre) sikrer mod automatiseret spam. Der er imidlertid endnu ikke en version på bibliotek.dk som kan bruges af fx synshandicappede. Det skal bringes i orden. Afsluttet: kr. Dog udestår en tilpasning til alle browservarianter. Projektet har derfor et afslutningsprojekt i Projekt A07e: Integration med BNG Integration af BNG i bibliotek.dk har været drøftet, men er ikke besluttet. Udviklingen af BNG har gjort projektet uaktuelt. Lukket. Projekt A07f: bibliotek.dk Kanal på YouTube Der er oprettes en ny YouTube bruger (bibliotekdk), der laver en samlende kanal med bibliotek.dk relateret videoindhold. Herunder introfilmen (projekt A07b) opdelt i 15 små film pr. kapitel Afsluttet: kr. Tema A08: Emneoversigten udvikles Der er løbende behov for at nye emner tilføjes på Emneoversigten og for justering af eksisterende emner. Brugerundersøgelsen 2009 viser at halvdelen af bibliotek.dk s brugere siger at de bruger Emneoversigt ofte eller af og til. Samfinansieres med DanBib 80% bibliotek.dk / 20% DanBib. Projekt A08a: Emneoversigtens hovedrevision Den årlige revision gennemført august, hvor blev afregnet. En mindre opsamling blev afsluttet december og afregnet for kr.. Afsluttet: kr. Indsatsområde B: Samspil og infrastruktur Omfatter infrastrukturprojekter og interoperabilitet funktioner, moduler og anden udvikling som fremmer den gnidningsløse integration af forskellige services lokale og nationale. En del af disse vil være samfinansieret med DanBib. Endvidere indeholder området bibliotek.dk-tilgængelighed fra andre sites, fx borger.dk, Facebook, søgemaskiner etc.

9 9 Det er løbende hensigten at sikre at udvikling i bibliotek.dk regi kan genbruges i lokale systemer, jf. OLS - Open Library Strategy udvikling af DanBib i en serviceorienteret arkitektur. Derfor vil der være bibliotek.dk-projekter til afklaring heraf, mens implementering og drift vil være på kommercielle vilkår (og normalt som DBC-projekter). Under indsatsområdet kan DBC uden forudgående aftale igangsætte mindre aktiviteter. Efterfølgende og senest på næste statusmøde beskrives sådanne som projekter. Denne bemyndigelse skal anvendes til mindre justeringer, hvor afventning af en formel godkendelse ikke er hensigtsmæssig. Bemyndigelsen kan på ethvert tidspunkt maksimalt binde Styrelsen for Bibliotek og Medier for kr. Tema B01: Samspil med bibliotekssystemer Det er ikke altid lige nemt at gennemskue for brugerne om en funktion afvikles i det lokale system eller i bibliotek.dk. Der er derfor fokus på at optimere samspillet mellem systemer for at sikre brugerne de bedst mulige funktioner. Projekt B01a: Prioritering af eget biblioteks poster ved visning Det gøres muligt at se egne poster først i bibliotek.dk, fx valgt via Favoritbibliotek + ønske om at se eget biblioteks poster først ( superfavorit ). Efter posterne fra eget bibliotek vises link til vis resultater fra resten af bibliotek.dk. En variant kan være at eget bibliotek er et fællesskab af biblioteker (regionalt eller fagligt); tankegangen fra den eksisterende løsning med Viderestil til fællesskaber bruges. (se Projekt B01b: Bibliotek.dk som lokal brugergrænseflade Som overbygning på Projekt B01: Prioritering af eget biblioteks poster ved visning en mulighed for at præsentere lokal information, som sammen med integration til lokale udlånsdata for nogle biblioteker kan bruges som den lokale brugergrænseflade. Deltagelse vil evt. være en DanBib+ ydelse. Projekt B01c: Modtagelse af henvisninger fra worldcat.org Anvendelse af DanBibs WorldCatID/DanBibID krydsreferenceregister til opslag fra worldcat.org til bibliotek.dk samt tilpasning af grænsefladen. Afsluttet: kr. Projektet afsluttes i 2011 Tema B02: Samspil med tjenester udenfor bibliotekerne Bibliotekerne er ikke en ø og derfor er der et stadigt stigende behov for et dynamisk sammenspil med tjenester udenfor biblioteksverdenen. Som fx henvisning til artikler i StoreDanske som er under implementering i 2009 eller poster eller links til Danmarks Radio.

10 10 Projekt B02a: Bibliotek.dk-services på borger.dk Det vurderes løbende om brugen af borger.dk giver basis for udvikling af flere services til bibliotek.dk. Brugen i 2009 har været meget beskeden. Men da bibliotek.dk indgår i e-dag3 kampagnen efteråret 2010 vil dette i sig selv give mere brug af denne adgangsvej. DBC s deltagelse i edag3 indgår i dette projekt. Afsluttet: kr. Projekt B02b Bedre indeksering i Google Et forbedret Google-specifikt index på særskilt server er lavet og Google er lidt langsomt i gang med at høste. Afsluttet: kr. Tema B03: Bestil set med bibliotekernes øjne Der kan fx være tale om automatisering af flere typer bestillinger - artikler, flerbindsværker, flere materialetyper - og andre typer samspil mellem bibliotek.dk og de lokale systemer. Projekt B03a: Bestilling direkte i lokalkatalog. Implementeringsforslag. Overført fra 2008 C01c. Implementering i bibliotek.dk-brugergrænsefladen som beskrevet i notat af 9. juni 2009 ( dninger/bibliotekdk/betil_direkte_i_lokalsystem.pdf). Selve implementeringen af NCIP Request Item laves som et OLS-projekt, dette projekt omhandler implementering i bibliotek.dk-grænsefladen. Der er rigtig mange ønsker til dette i brugerundersøgelsen Afsluttet: kr. Projekt B03b: Direkte link til bestil. Notat Direkte link til bestil fx fra anden grænseflade, borger.dk. Projektet er ikke gennemført, da funktionen er udviklet i anden sammenhæng som Open Find Order web service. Lukket. Projekt B03c: Advarsel ved "dobbeltbestillinger". Notat. Overført fra 2009-B03l, men er først realistisk at beskrive nærmere nu efter at NCIP Lookup User mfl. services er taget bredt i brug i lokalsystemerne. Notatet skal beskrive et forslag til konkret implementering i bibliotek.dk-grænsefladen af håndtering af dobbeltbestillinger, baseret på NCIP-opslag i lokalsystemerne. Projekt B03d: Se lånerstatus, forny og annuller via bibliotek.dk Funktionen blev sat i drift i september Der kan opstå behov for supplerende projekter når lokalsystemerne tager funktionerne i brug fx uddybning af NCIP-guidelines og efterfølgende implementering. Afsluttet: kr.

11 11 Projekt B03e: Automatisering af artikler, flerbindsværker. Overført fra 2008 projekt C03e. I notat 2009 projekt B03h er beskrevet de systemmæssige (både lokalsystem og centralt system) og standardmæssige forudsætninger for evt. implementering. Notatet lægger op til en række handlinger, hvoraf nogle kan blive til bibliotek.dk-projekter. Drøftet i det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk og ikke fundet realisabelt: for dyrt og bagudrettet. Lukket. Projekt B03f: Lånerstatus udvides Lånerstatus udvides til også at præsentere økonomiske mellemværender og afhentningsnummer (4. 3 Use case C.) og Afregning af gebyrer (4.4 Use case D.). Afsluttes i 2011 når mindst en systemleverandør er klar. Afsluttet: kr. Projekt B03g: Bestilling direkte i lokalkatalog. Håndtering kan-ikke-lånes Afsluttet: kr. Projekt B03h: Bestilstatistik justeret efter NCIP Afsluttet: kr. Tema B04: Mobile teknologier Mobile funktioner er i stigende fokus og her skal bibliotek.dk også følge med. Projekt B04a: Mobil platform. Implementering og drift Fortsat fra Funktionerne Se udlånsstatus, forny og annuller samt se åbningstider. Projektet startet i Funktionen er taget i drift i maj i forbindelse med ny brugergrænseflade. Afsluttet: kr. Projekt B04b: Mobil søgning. Forberedelse Mulighederne for at søge og reservere i bibliotek.dk via mobiltelefon skal undersøges. Ikke mindst hvordan de ofte omfattende visninger fra bibliotek.dk kan stoppes ind på en lille skærm. Afsluttet: kr. Projekt B04c: Mobil søgning. Implementering Implementering af søg og reservering via mobil grænseflade. Afsluttes i Afsluttet: kr. Projekt B04d: Søgning med Skan stregkode På mobil grænseflade kan en stregkode bag på bog skannes og søgning på den pågældende bog foretages. Afsluttet: kr. Tema B05: Andre platforme Nye muligheder skal løbende være under overvågning og hvis relevant give anledning til nye projekter.

12 12 Ingen projekter i året løb. Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Der foretages løbende brugertests og brugerundersøgelser i forbindelse med konkrete projekter. Tema C01: Årlig generel brugerundersøgelse Det skal sikres at der mindst årligt samles generelle brugerdata og ønsker til udvikling af bibliotek.dk som supplerer viden fra andre redskaber, tests eller undersøgelser Projekt C01a: Brugerundersøgelse efterår 2010 Afsluttet: kr.

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter

Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter bibliotek.dk 2008 udviklingsplan resultat ultimo 2008 Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Afsluttende afrapportering af udvikling af bibliotek.dk i året 2008. Da der

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Biblioteker Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Status pr.31.12.2014 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Udviklingsprojekter aftalt mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter Indhold Indhold...1 Indledning...2

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 10. januar 2013 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer Oplæg Hindsgavl 31.5.2013 Kirsten Larsen Program Automatisk fjernlån af eget materiale Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen 1 Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen Høringsfrist: 22. november 2012 med email til post@kulturstyrelsen.dk Indledning... 2 Indsatsområde A: Grundlæggende

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte sider - DBC: Hvilke sider?

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Nyt om bibliotek.dk Introfilm Se film ikke til udlån Filtre - og funktionskoder Niveau-markeringer

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015 Laura Holm, DBC - srapport bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal srapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal Afsluttet udvikling i bibliotek.dk i -Q2 et har været præget af vedligeholdelsesarbejde, bl.a.:

Læs mere

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011 REFERAT Afdelingen for Biblioteker 4. januar 2011 Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk og DanBib udviklingsplan 2011: Torsdag den 16. december 2010 kl. kl. 9.30-14.00 Indbudte

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobiltelefoner eller smartphones er i dag hver mands eje. Derfor tilbyder Vordingborg Bibliotekerne nu også diverse

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen 2009... 3 Metode antal besvarelser -

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14.

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14. REFERAT Afdelingen for Biblioteker 15. januar 2010 ukv@bibliotekogmedier.dk Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2010: Mandag den 7. december 2009 kl. kl.

Læs mere

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2008 Der er i september-oktober 2008 lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk,

Læs mere

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS rediaa s 2 BIBLIOTEKS APPS - PRODUKTKATALOG Introduktion Biblioteket og Bibliotekaren DET MOBILE BIBLIOTEK Én indgang til biblioteket på tværs af kommuner. Uanset

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

Mobile grænseflader tendenser og tjenester

Mobile grænseflader tendenser og tjenester Mobile grænseflader tendenser og tjenester Bibliotek.dk projekt B04A 2009 Mobile grænseflader tendenser og tjenester... 1 Beskrivelse i udviklingsplanen...1 Projekt B04a: Mobil platform... 1 Formål...1

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 11. maj 2016 i Odense Lone de Lasson Lene K. Nielsen Aksel G. Mikkelsen Niels E. Hansen 1 DAGSORDEN - AXIELL Nyt fra Axiell DDElibra 9.11.50 Status Highlight RFID nyheder Pop

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN 2 Data science er er en en viden skabelig analyse metode, hvor man via via auto matiseret bearbejdning af af større datamængder kan udtrække viden

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Sådan opretter du dig som bruger:

Sådan opretter du dig som bruger: Vi har som bibliotek ikke lov til at videresende artikler elektronisk til dig. Derfor har Albertslund Bibliotek købt adgang til, at du selv kan finde artiklen/artiklerne og læse dem i fuldtekst. Det vil

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2009, 17. december 2008 kl. 9.30 14.00, H.C. Andersens Boulevard 2, mødelokale 7 Deltagere: Hans Nielsen, for Bibliotekschefforeningen

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning November 2015 DBC Brugerundersøgelse 2015 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2015... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Biblioteket på din Smartphone

Biblioteket på din Smartphone Biblioteket på din Smartphone Esben Fjord, udviklingschef, Gladsaxe Bibliotekerne esbenf@gladsaxe.dk Agenda Gladsaxe Bibliotekernes Smartphone projekt Baggrund Processen Partnerskaber App'en Brugernes

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x

Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x Nyt på forsiden Søgeforsiden er blevet besmykket med en række bøger. Bøgerne fylder fortsat mest i katalogerne, men via Avanceret søgning kan der let indskrænkes til

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Der søges om Projektmidler til modning vedr. udvikling og design af værktøjer som muliggør selvbetjente filialer

Der søges om Projektmidler til modning vedr. udvikling og design af værktøjer som muliggør selvbetjente filialer Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K ANSØGER Silkeborg Bibliotek Lars Bornæs / Mogens Larsen Hostrupsgade 41A, 8600

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere