Pensumliste AU Library, BSS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensumliste AU Library, BSS http://library.au.dk/"

Transkript

1 Klinisk grundfag A efterår semester Psykologisk Institut Pensumlisten findes på fagets side på Blackboard med links og oplysninger om semesterhylde. Ved problemer med adgang til litteraturen kontakt personalet på AU Library, Bartholins Allé eller send en mail til Koordinator: Esben Hougaard Barbosa, V., Sa, M. & Carlos Rocha, J. (2014). Randomised controlled trial of a cognitive narrative intervention for complicated grief in widowhood. Aging & Mental Health, 18(3), doi: / Artiklen omhandler et mindre RCT-studie af effekten af et manualiseret, 4-sessioners interventionsstudie af ældre efterladte med komplicerede sorgreaktioner og anvender en sorgfokuseret kognitiv narrativ tilgang til terapi. Studiet indikerer endda meget store effekter af interventionen. [8 Barlow, D. H., Gorman, J. M., Shear, M. K. & Woods, S. W. (2000). Cognitive-behavioral therapy, imipramine, or their combination for panic disorder: A randomized controlled trial. Jama, 283(19), doi: /jama Den største og bedst kontrollerede randomiserede undersøgelser af medicinsk og psykologisk behandling af panikangst. Illustrerer effektforskning efter evidensprincipper. [7 Bateman, A. & Fonagy, P. (2006). Mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelser. (s ). København: Akademisk Forlag. I dette tekstudvalg beskrives grundprincipper og en række centrale interventionsstrategier for mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelser. [49 Bateman, A. & Fonagy, P. (1999). Effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: A randomized controlled trial. The American Journal of Psychiatry, 156(10), doi: /ajp En af de metodisk bedste undersøgelser af psykoterapeutisk behandling af borderline personlighedsforstyrrelser. Denne randomisrede og kontrollerede undersøgelse sammenligner effekten af mentaliseringsfokuseret terapi med, hvad der betragtes som standard psykiatrisk behandling af patienter med borderline personlighedsforstyrrelser. [7 Bateman, A. & Fonagy, P. (2010). Mentalization-based treatment and borderline personality disorder. I: J. Clarkin, P. Fonagy & G. O. Gabbard (red.), Psychodynamic psychotherapy for personality disorders. A clinical handbook (s ). Washington: American Psychiatric Publishing. Beskriver patologiforståelse og udvalgte elementer af mentaliseringsfokuseret psykoterapi, der internationalt er anerkendt som en af de mest lovende metoder til behandling af svære personlighedsforstyrrelser. [22 Beck, J. S. (2013). Kognitiv adfærdsterapi. (kapitel 1-3, s ) Oversigtskapitler i en god og enkel indføring i kognitiv adfærdsterapi. [34 1

2 Bleiberg, K. L. & Markowitz, J. C. (2014). Interpersonal psychotherapy for depression. I: D. H. Barlow (red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (5. udgave, s ). New York: The Guilford Press. Omhandler den særlige form for interpersonel psykoterapi specifikt rettet mod depression, der er udviklet med inspiration fra psykodynamisk teori, men samtidig adskiller sig fra andre former for psykodynamisk terapi på en række væsentlige punkter, bl.a. at ved ikke at fokusere på eventuelle historiske årsager til den aktuelle depression. [19 Carr, A. (2006). Conduct problems. The handbook of child and adolescent clinical psychology: A contextual approach (2. udgave, s ). New York: Bruner-Routledge. Med udgangspunkt i teorier om adfærdsforstyrrelser gennemgås evidensbaserede behandlingsmuligheder. Der er især fokus på kognitiv adfærdsterapi, familiebaseret kommunikationsog problemløsningstræning, rådgivning m.m. [25 Carr, A. (2006). Family therapy: Concepts, process and practice. (2. udgave, s , 90-95, , , ). Chichester: John Wiley & Sons. I de udvalgte tekststykker fra bogen gives først en gennemgang af familieterapiens oprindelse og historie, herefter en række korte beskrivelser af familieterapeutiske retninger der fokuserer på hhv adfærd, kognitioner og kontekst, og endeligt en række eksempler på interventionsmetoder. [86 Christensen, A., Atkins, D. C., Baucom, B. & Yi, J. (2010). Marital status and satisfaction five years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(2), doi: /a Kapitlet præsenterer vanskeligheder i parforholdet, som en stærkt belastende tilstand, der bør have klinisk fokus, blandt andet pga. af tilstandens tendens til at udløse, forværre og/eller komplicere behandlingen af flere andre DSM-IV diagnostiske tilstande på både voksen og børneområdet. Kapitlet gennemgår teoretiske og praktiske aspekter af den integrative adfærdsterapi til par, der aktuelt vinder terræn pga. af lovende resultater. [11 Christensen, A., Wheeler, J. G., Doss, B. D. & Jacobson, N. S. (2014). Couple distress. I: D. H. Barlow (red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (5. udgave, s ). New York: The Guilford Press. Denne artikel formidler resultater fra den hidtil bedst udførte effektundersøgelse af parterapi. Undersøgelsen fandt at integrativ adfærdsterapi var overlegen i sammenligning med traditionel adfærdsterapi to år efter behandlingens afslutning, men at disse forskelle havde udlignet sig ved femårs opfølgningen. Begge behandlingsformer bidrog til substantiel og langsigtet bedring, selv hos par med alvorligt belastende vanskeligheder. [26 Chu, J. A. (2011). The therapeutic roller coaster: Phase-oriented treatment for complex PTSD. Rebuilding shattered lives: Treating complex PTSD and dissociative disorders (2. udgave, s ). Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. Kapitlet indledes med en redegørelse for forskellen mellem simpel og kompleks PTSD, der bl.a. bygger på Judith Hermanns tidlige arbejde henimod udviklingen af en diagnose for DESNOS eller kompleks PTSD. Herefter gennemgås fase-orienteret behandling af kompleks PTSD, suppleret med kliniske eksempler. [17 Clark, D. M. (1997). Panic disorder and social phobia. I: D. M. Clark & C. Fairburn G. (red.), Science and practice of cognitive behaviour therapy (s ). Oxford: Oxford University Press. 2

3 David M. Clark har været en pionerfigur inden for moderne kognitiv adfærdsmæssig angstbehandling, og artiklen redegør for hans særlige form for behandling af panikangst og socialfobi. [25 Cuijpers, P., Andersson, G., Donker, T. & van Straten, A. (2011). Psychological treatment of depression: Results of a series of meta-analyses. Nordic Journal of Psychiatry, 65(6), doi: / Oversigt over en række metaanalyser, der omhandler psykologisk behandling af depression, foretaget af Pim Cuijpers, som har specialiseret i sådanne analyser. [9 Daley, D., van der Oord, S., Ferrin, M., Danckaerts, M., Doepfner, M., Cortese, S.,... European ADHD Guidelines Group. (2014). Behavioral interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: A metaanalysis of randomized controlled trials across multiple outcome domains. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(8), doi: /j.jaac Forfatterne har foretaget en meta-analyse af adfærdsinterventioner (som næsten alle inkluderede forældretræning) til behandling af ADHD. To forskellige analyser blev anvendt. I den ene analyse blev effekten af en given behandling udregnet på baggrund af vurderinger fra individer, der havde været tæt på behandlingen, fx forældre der havde modtaget forældretræning. I den anden analyse blev effekten udregnet på baggrund af vurderinger fra individer, der havde været blindet ift. behandlingen, fx en uafhængig forsker. Effekten af intervention på en række forskellige faktorer som vedrørte barnet (fx ADHD-symptomer) og forældrene (fx varme) blev undersøgt. Forskelle i behandlingseffekt på baggrund af de to analysemetoder blev diskuteret. [11 DeRubeis, R. J., Hollon, S. D., Amsterdam, J. D., Shelton, R. C., Young, P. R., Salomon, R. M.,... Gallop, R. (2005). Cognitive therapy vs medications in the treatment of moderate to severe depression. Archives of General Psychiatry, 62(4), doi: /archpsyc En stor, randomiseret undersøgelse, der sammenligner kognitiv adfærdsterapi og medicinsk behandling af svære tilfælde af unipolar depression. [8 Eisler, I., Lock, J. & Le Grange, D. (2010). Family-based treatments for adolescents with anorexia nervosa: Single-family and multifamily approaches. I: C. Grilo & J. E. Mitchell (red.), The treatment of eating disorders: A clinical handbook (kapitel 8, s ). New York: Guilford Press. Gennemgår de centrale elementer fra familiebaseret spiseforstyrrelsesbehandling for enkelte familier og for flere familier samtidig (multifamiliebehandling). Disse anbefales som den bedst dokumenterede behandling for børn og unge med anoreksi og førstnævnte er også testet til unge med bulimi. [25 Esbjorn, B. H., Nielsen, S. K., Caspersen, I. D., Breinholst, S. & Leth, I. (2012). Kognitiv adfærdsterapi anvendt på børn - generelle principper. I: I. Leth & B. H. Esbjørn (red.), Angst hos børn: Kognitiv terapi i teori og praksis (s ). København: Dansk Psykologisk Forlag. Beskriver nogle generelle principper der særligt er gældende i kognitiv adfærdsterapi med børn. [22 Fairburn, C. G. & Cooper, Z. (2014). Eating disorders: A transdiagnostic protocol. I: D. H. Barlow (red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (5. udgave, s ). New York: The Guilford Press. Gennemgår Fairburns kognitiv-adfærdsterapeutiske behandlingsmetode over for spiseforstyrrelser. Der er tale om den bedst dokumenterede behandlingsform over for Bulimi, men kapitlet foreslår, at metoden også kan anvendes ved andre spiseforstyrrelsesformer. [31 3

4 Frank, J. D. (1982). Therapeutic components shared by all psychotherapies. I: J. H. Harvey & M. M. Parks (red.), Psychotherapy research and behavior change (Master lecture series, vol 1. udgave, s. 7-37). Washnigton, D.C.: American Psychological Association. En kort redegørelse for Franks berømte tese om psykoterapi som nonspecifik behandling [24 Garfield, D. A. S. (2009). Psychotic themes in the precipitating event. Unbearable affect: A guide to the psychotherapy of psychosis (2 rev. udgave, s ). London: Karnac. Med udgangspunkt i en psykoanalytisk referenceramme diskuteres betydningen af meningen med den begivenhed eller de begivenheder der går forud for en psykotisk episode. Det beskrives hvorledes sådanne begivenheder kan dekonstrueres med henblik på at afdække deres underliggende betydning og følelsesmæssige mening og der lægges vægt på dette arbejdes betydning for udbytte af psykoterapi ved psykoser. [14 Gelso, C. (2014). A tripartite model of the therapeutic relationship: Theory, research, and practice. Psychotherapy Research: Journal of the Society for Psychotherapy Research, 24(2), doi: / En opdatering af resultater vedrørende Gelso og Carters (1994) kendte model for den terapeutiske relation, der skelner mellem tre aspekter af relationen: arbejdsalliance, det reelle forhold og overføring/modoverføring. Modellen har haft indflydelse, men adskillelsen mellem aspekterne er også ofte kritiseret. [13 Greenberg, L. S. (2014). Emotion-focused therapy. I: G. R. VandenBos, E. Meidenbauer & J. Frank-McNeil (red.), Psychotherapy theories and techniques: A reader (s ). Washington, DC: American Psychological Association. En kort gennemgang af Lesley Greenbergs oplevelsesorienterede eller emotionsfokuserede terapi, som bygger på klientcentreret terapi og Gestaltterapi. [7 Greenberg, L. S. (2014). Emotion-focused therapy process. I: G. R. VandenBos, E. Meidenbauer & J. Frank- McNeil (red.), Psychotherapy theories and techniques: A reader (s ). Washington, DC: American Psychological Association. En kort gennemgang af terapeutiske processer I emotionsfokuseret terapi. [14 Gumley, A. I. (2010). Staying well after psychosis: A cognitive interpersonal approach to emotional recovery and relapse prevention. I: R. Hagen, D. Turkington, T. Berge & R. Gråwe (red.), CBT for psychosis: A symptom based approach (s ). London: Routledge. Oversigt over terapeutiske problemstillinger omkring tilbagefald og tilbagefaldsforebyggelse ved arbejde med psykoser. Fokuserer på kognitiv interpersonel der søger at hjælpe patienten med at identificere tidlige tegn på tilbagefald og til at kunne håndtere overvældende følelser der ofte er forbundet med psykoser. [16 Hembree, E. A. & Foa, E. B. (2010). Cognitive behavioral treatments for PTSD. I: G. M. Rosen & B. C. Frueh (red.), Clinician's guide to posttraumatic stress disorder (s ). Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. Dette kapitel tager udgangspunkt i den evidensbaserede anbefaling af kognitiv terapi for PTSD. Den teoretiske baggrund for kognitivt-baseret behandling af PTSD gennemgås, hvorefter eksponeringsdelen af behandlingsmetoden gennemgås i nærmere detaljer. Endelig gennemgås empiri vedr.kombinationsbehandling og kapitlet afsluttes med en klinisk case. [27 Hollon, S. D., DeRubeis, R. J., Shelton, R. C., Amsterdam, J. D., Salomon, R. M., O'Reardon, J. P.,... Gallop, R. (2005). Prevention of relapse following cognitive therapy vs medications in moderate to severe 4

5 depression. Archives of General Psychiatry, 62(4), doi: /archpsyc Followup-undersøgelse af DeRubeis et al. s (2005) undersøgelse. [6 Pensumliste Horvath, A. O., Del Re, A. C., Flückiger, C. & Symmonds, D. (2011). Alliance in individual psychotherapy. Psychotherapy, 48(1), En metaanalytisk oversigt over forskning i den terapeutiske alliance med diskussion af deres praktiske konsekvenser for udøvelsen af psykoterapi. Metaanalysen omtales også i Norcross' værk (2011) om Relationships that heals. [7 Hougaard, E. (2013). Den terapeutiske alliance. I: T. Iversen & N. K. Rosenberg (red.), Professionel kontakt i samtalebehandling (s ). København: Hans Reitzel. En enkel indføring i begrebsdannelser og forskning vedrørende den terapeutiske alliance i psykoterapi. [12 Jørgensen, C. R. (2009). Personlighedsforstyrrelser: Moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelse (2. udgave, kapitel 5, s ). København: Hans Reitzel. Beskriver hovedelementerne i moderne relationel psykoterapi til behandling af svære borderlinelidelser. Redegør bl.a. for forskellige niveauer i kommunikationen imellem patient og terapeut, og hvordan man kan benytte disse i det psykoterapeutiske arbejde. [74 Killingmo, B. (1989). Conflict and deficit: Implications for technique. The International Journal of Psycho- Analysis, 70, En klassisk artikel, hvor forfatteren argumenterer for, at forskellige former for psykopatologi kræver væsensforskellige teorier til forståelse af psykopatologiens kerne og forskellige interventionsformer. [15 Lambert, M. J. (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. I: M. J. Lambert (red.), Bergin and garfield's handbook of psychotherapy and behavior change (6. udgave, s ). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. En oversigt over almene resultater af psykoterapeutisk effektforskning og diskussioner i forlængelse af dem i 6. udgaven af det værk, som er blevet kaldt psykoterapiforskningens bibel. [37 Laver-Bradbury, C., Thompson, M., Weeks, A., Daley, D. & Sonuga-Barke, E. J. S. (2014). Trin for trin hjælp til børn med ADHD: En selvhjælpsmanual til forældre (s ). Gadstrup: Human. I denne manual gives eksempler på metoden i forældretræningsprogrammet New Forest Parenting Programme, ligesom den teoretiske baggrund fremgår. [43 Lemma, A. (2003). Introduction to the practice of psychoanalytic psychotherapy (s. 1-72). Chichester: John Wiley & Sons. Redegør for hovedtræk ved psykoanalytisk og psykodynamisk terapi. [64 Luborsky, L. (1997). The core conflictual relationship theme: A basic case formulation method. I: T. D. Eells (red.), Handbook of psychotherapy case formulation (s ). New York: Guilford Press. Redegørelse for en enkel og veludforsket metode til formulering af interpersonelle kernekonflikter, der er et centralt behandlingmål i psykodynamisk interpersonel terapi. [18 Lundahl, B., Risser, H. J. & Lovejoy, M. C. (2005). A meta-analysis of parent training: Moderators and followup effects. Clinical Psychology Review, 26(1), Metaanalysen undersøger forældretræning til udadreagerende, aggressiv og oppositionel adfærd. I 5

6 artiklen sammenlignes forskellige typer af forældretræning, og det undersøges hvilke faktorer der modererer effekten. [19 McIntosh, V. V. W., Jordan, J. & Bulik, C. M. (2010). Specialist supportive clinical management for anorexia nervosa. I: C. Grilo & J. E. Mitchell (red.), The treatment of eating disorders: A clinical handbook (kapitel 6, s ). New York: Guilford Press. Gennemgår hvad der pt. er bedst dokumenteret behandling for voksne med anoreksi (SSCM). [22 Muran, J. C. & Safran, J. D. (2002). A relational approach to psychotherapy. I: F. W. Kaslow & J. J. J. Magnavita (red.), Comprehensive handbook of psychotherapy (Vol. 1, s ). New York: John Wiley. Argumenterer for, at arbejdet med at opfange og hele brud på den terapeutiske alliance rummer væsentlige behandlingspotentialer. [28 Neacsiu, A. D. & Linehan, M. M. (2014). Borderline personality disorder. I: D. H. Barlow (red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (5. udgave, s ). New York: The Guilford Press. En indføring i Linehans adfærdsterapeutiske behandling af borderline personligheds-forstyrrelser, der har været genstand for flere empiriske undersøgelser og har vundet stor international udbredelse. [62 Norcross, J. C. & Lambert, M. J. (2011). Psychotherapy relationships that work II. Psychotherapy, 48(1), 4-8. Redegør for baggrunden for udarbejdelse af 2. reviderede udgave af Norcross' bog, Psychotherapy relationships that work, hvor første udgave kom i Bogen er et resultat af et arbejde i Den Amerikanske Psykolog Forenings Afdeling 12 for Psykoterapi, som undersøger forskningsgrundlaget for nogle centrale variabler, der knytter sig til det terapeutiske forhold. [5 Norcross, J. C. & Wampold, B. E. (2011). Evicence-based therapy relationships: Research conclusion and clinical practices. Psychotherapy, 48(1), Redegør for de overordnede konklusioner fra 2. udgaven af Norcross' (2011) bog om psykoterapeutiske relationer (Relationships that heals). [5 O Connor, M., Piet, J. & Hougaard, E. (2014). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on depressive symptoms in elderly bereaved people with loss-related distress: A controlled pilot study. Mindfulness, 5(4), doi: /s x. Denne artikel omhandler et pilotstudie med mindfulnessbehandling af ældre med komplicerede sorgreaktioner foretaget på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. [8 O Toole, M. S., Mennin, D. S. & Fresco, D. M. (2015). Emotion regulation therapy: An experiential approach to chronic anxiety and recurring depression. I: N. C. Thoma & D. McKay (red.), Working with emotion in cognitive-behavioral therapy: Techniques for clinical practice (s ). New York: Guilford Press. Dette bogkapitel er en præsentation af Emotionsreguleringsterapi - det teoretiske grundlag og de anvendte metoder - for kronisk angst og tilbagevendende depression. [18 Ougrin, D. (2011). Efficacy of exposure versus cognitive therapy in anxiety disorders: Systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry, 11, 200. doi: / X En metaanalyse af studier, der sammenligner kognitiv terapi med ren adfærdsterapeutisk eksponering ved angstlidelser. [10 6

7 Perini, S. J. & Rapee, R. M. (2014). Theoretical foundations of CBT for anxious and depressed youth. I: E. S. Sburlati, H. J. Lyneham, C. A. Schniering & R. M. Rapee (red.), Evidence-based CBT for anxiety and depression in children and adolescents: A competencies-based approach (s ). Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. Kapitlet gennemgår vedligeholdende faktorer ved angst og depression hos børn og unge og præsenterer en model over udviklingen af angstlidelser. [10 Piet, J. & Hougaard, E. (2011). The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31(6), doi: /j.cpr Denne artikel er en meta-analyse af effektstudier af mindfulnesbaseret terapi anvendt til forebyggelse af tilbagefald af klinisk depression. Artiklen giver en oversigt over litteraturen og finder signifikant reduktion af tilbagefald hos mennesker med 3 eller flere tidligere depressioner, men ingen effekt på tilbagefald for mennesker med 2 eller færre tidligere depressioner. [8 Reynolds, S., Wilson, C., Austin, J. & Hooper, L. (2012). Effects of psychotherapy for anxiety in children and adolescents: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 32(4), doi: /j.cpr En metaanalyse af effektstudier omhandlende psykosocial behandling af angstlidelser hos børn og unge. [11 Rosenbaum, B., Harder, S., Knudsen, P., Koster, A., Lindhardt, A., Lajer, M.,... Winther, G. (2012). Supportive psychodynamic psychotherapy versus treatment as usual for first-episode psychosis: Twoyear outcome. Psychiatry, 75(4), doi: /psyc En stor dansk undersøgelse som viste effekt af psykodynamisk terapi over for psykotiske lidelser. Undersøgelsen modsiger kritikken af psykodynamisk terapi som uegnet over for psykotiske patienter. [11 Rosenberg, N. K., Mørch, M. M. & Arendt, M. (2012). Kognitiv adfærdsterapi teori og metoder. I: M. Arendt & N. K. Rosenberg (red.), Kognitiv terapi: Nyeste udvikling (s ). København: Hans Reitzel. Kort oversigt over den kognitive terapis teori og metoder på dansk. [29 Segal, Z. V., Williams, J. M. G. & Teasdale, J. D. (2014). Mindfulness-baseret kognitiv terapi mod depression (kapitel 3 og kapitel 19-21, s og s ). København: Hans Reitzel. Disse kapitler er fra den danske oversættelse af den seneste manual for Mindfulnessbaseret Kognitiv Terapi (MBKT). Det første tre kapitler består i en indføring i rationalet for og udviklingen af MBKT. De sidste to kapitler omhandler effekt og virksomme mekanismer i MBKT. [50 Shear, K., Frank, E., Houck, P. R. & Reynolds, C. F.,3rd. (2005). Treatment of complicated grief: A randomized controlled trial. Jama, 293(21), doi: /jama Artiklen omhandler et randomiseret, kontrolleret studie der sammenligner effekten af interpersonel terapi med effekten af et interventionsprogram særligt udviklet til behandling af kompliceret sorg i et sample af efterladte med komplicerede sorgreaktioner. Tosporsmodellen beskrevet i den første artikel indgår både som referenceramme og terapeutisk værktøj i dette program. [7 Stroebe, M. S. & Schut, H. (2001). Models of coping with bereavement: A review. I: W. Stroebe, M. S. Stroebe, R. O. Hansson & H. Schut (red.), Handbook of bereavement research: Consequences, coping, and care (s ). Washington, D.C.: American Psychological Association. Kapitlet omhandler en redegørelse for og diskussion af en teoretisk tosporsmodel for coping med 7

8 interpersonelle tab. Rationalet bag topsorsmodellen samt hvordan den bridrager til den eksisterende litteratur på feltet diskuteres. [25 Tarver, J., Daley, D. & Sayal, K. (2015). Beyond symptom control for attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): What can parents do to improve outcomes? Child: Care, Health and Development, 41(1), doi: /cch I denne oversigtsartikel diskuterede forfatterne hvorvidt interventionsformer, som involverer forældrene, er virksomme til behandling af ADHD. Det gør forfatterne bl.a. ved at forsøge at koble teorier om hvad ADHD er for en størrelse med aspekter ved forældreinterventioner. Således kan artiklen læses som en uddybende diskussion af fundene fra meta-analysen af Daley et al. (2014). [10 Thastum, M., Jørgensen, L. & Lundkvist-Houndoumadi, I. (2012). Manualbaseret gruppebehandling til børn med angstlidelser i danmark. I: I. Leth & B. H. Esbjørn (red.), Angst hos børn: Kognitiv terapi i teori og praksis (s ). København: Dansk Psykologisk Forlag. Omhandler det manualbaserede behandlingsprogram for angstlidelser hos børn, Cool Kids, der bl.a. anvendes på Angstklinikken for Børn og Unge på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. [31 van den Berg, D. P. & van der Gaag, M. (2012). Treating trauma in psychosis with EMDR: A pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43(1), doi: /j.jbtep En pilotundersøgelse af virkningen a en særlig traumeterapi Eye movement desensitization and processing (EMDR) over for psykotiske lidelser. Undersøgelsen fandt virkning af EMDR, ikke kun over for PTSD-symptomer, men også ved nogle psykotiske symptomer. [8 Waite, P., Parkinson, M., Willetts, L. & Creswell, C. (2014). Modifying the family environment. I: E. S. Sburlati, H. J. Lyneham, C. A. Schniering & R. M. Rapee (red.), Evidence-based CBT for anxiety and depression in children and adolescents: A competencies-based approach (s ). Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. Kapitlet beskriver en model for, hvordan familierelaterede forhold kan lede til udvikling og vedligeholdelse af angstlidelser, samt hvordan man klinisk kan intervenere ved vedligeholdende familiefaktorer. [20 Webster-Stratton, C., Reid, M. J. & Hammond, M. (2004). Treating children with early-onset conduct problems: Intervention outcomes for parent, child, and teacher training. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology : The Official Journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53, 33(1), doi: /S JCCP3301_11. Artiklen undersøger tidlig indsats til 4-8 årige børn med Oppositionel Defiance Disorder med forældretræningsprgrammet De Utrolige År (Eng: The Incredible Years). Artiklen sammenligner adfærdsorienteret gruppetræning til børn, forældre og lærere. [20 Wittouck, C., Van Autreve, S., De Jaegere, E., Portzky, G. & van Heeringen, K. (2011). The prevention and treatment of complicated grief: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31(1), doi: /j.cpr Denne artikel opsummerer relevante effektstudier af psykologisk forebyggelse og behandling af kompliceret sorg. [9 8

9 Young, J. E. & Beharty, W. T. (1998). Schema focused therapy for personality disorders. I: N. Tarrier, A. Wells & G. Haddock (red.), Treating complex cases: The cognitive behavioural therapy approach (s ). Chichester: John Wiley. Redegørelse for Jeffrey Youngs skemafokuserede kognitive terapi til behandling af personlighedsforstyrrelser. [25 Young, J. E., Rygh, J. L., Weinberger, A. & Beck, A. T. (2014). Cognitive therapy for depression. I: D. H. Barlow (red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (5. udgave, s ). New York: The Guilford Press. Behandlingsmanual for kognitiv depressionsbehandling af bl.a. den moderne kognitive terapis fader, Aaron T. Beck. [49 Young, S. & Amarasinghe, J. M. (2010). Practitioner review: Non-pharmacological treatments for ADHD: A lifespan approach. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 51(2), doi: /j x. Ud fra en udviklingspsykopatologisk ramme beskriver Young og Amarasinghe, hvordan ADHD udvikler sig fra førskole- til voksenalder og i den forbindelse præsenterer de et review af de ikkemedikamentelle behandlingsformer, som anvendes til de forskellige grupper (førskolebørn, skolebørn, unge og voksne). [13 Pensum i alt 1356 sider (uden referencer) 9

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2014

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2014 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2014 1. Abramowitz, J.S., Taylor, S. & McKay, D. (2009). Obsessive-compulsive Disorder. The Lancet,

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2013

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2013 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2013 1. Abramowitz, J.S., Taylor, S. & McKay, D. (2009). Obsessive-compulsive Disorder. The Lancet,

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2010

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2010 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2010 1. Anastopoulos, A.D. & Gerrad, L.M. (2003). Facilitating understanding and management of

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi Mindfulness -baseret kognitiv terapi interessen for mindfulness i behandlingen af psykiske lidelser er i vækst. Ved tilbagevendende depression interesserer man sig særligt for mindfulness-baseret kognitiv

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Psykisk sygdom hos forældre Forældreevne og børns trivsel

Psykisk sygdom hos forældre Forældreevne og børns trivsel Psykisk sygdom hos forældre Forældreevne og børns trivsel Psykiatrifondens konference om børn som pårørende d. 4. marts 2015 Mikael Thastum Psykologisk Institut, Aarhus Universitet www.psy.au.dk/angstklinik

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn:

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forskningsprotokol til et randomiseret kontrolleret effektivitetsstudie af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske

Læs mere

Relation Af Carsten René Jørgensen. Behandlings- relationen i centrum

Relation Af Carsten René Jørgensen. Behandlings- relationen i centrum Relation Af Carsten René Jørgensen Behandlings- relationen i centrum 10 Nr. 16. 2002 Der er behov for at udforske effekten af længerevarende psykoterapi (se bl.a. Fonagy et al. 2002b) og ikke mindst for

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08. Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet

Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08. Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet Evidenskravet til psykologisk forskning: Psykoterapiforskning og evidens Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08 Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet Referencer med

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT)

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Forskning i psykoterapi og evidens for IBT - 4 dias Pilotstudie med FearFighter - 17 dias (Formål, baggrund, metode, resultater, konklusion) Forskning i IBT fremover

Læs mere

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer PSYKOTERAPI med traumatiserede flygtninge Behandlingsmanual Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer Seks psykologer har udarbejdet en behandlingsmanual

Læs mere

Udfordringer i kognitiv terapi

Udfordringer i kognitiv terapi Udfordringer i kognitiv terapi Judith S. Beck Udfordringer i kognitiv terapi Hvad gør man, når standardmetoderne ikke virker? Forord af Aaron S. Beck Oversat af Ole Lindegård Henriksen Udfordringer i

Læs mere

LIVSBLADET. tema: Råd til familier. Nr. 3, 14. årgang, december 2013

LIVSBLADET. tema: Råd til familier. Nr. 3, 14. årgang, december 2013 LIVSBLADET tema: Råd til familier Nr. 3, 14. årgang, december 2013 Angst hos (for tidligt fødte) børn Af: Lisbeth Jørgensen, klinisk psykolog, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Man anslår, at ca.

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

CV for Louise Brask Rasmussen

CV for Louise Brask Rasmussen CV for Louise Brask Rasmussen Louise Brask Rasmussen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Louise har siden 2002 arbejdet på Jysk Psykologcenter med hovedvægt på individuelle forløb i forhold til stressrelaterede

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

CV for Bent Jørgensen

CV for Bent Jørgensen CV for Bent Jørgensen Bent Jørgensen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Bent har været hos Jysk Psykologcenter siden 1996, hvor han bl.a. har været ansvarlig for gennemførsel af kurser i angsthåndtering

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi I Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Mindfulness-baseret kognitiv terapi er en ny form for kognitiv adfærdsterapi,

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression illustrationer: lisbeth e. christensen Referenceprogrammer I slutningen af 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen to referenceprogrammer om angstlidelser og unipolar depression hos voksne (Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI 2015 National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Ti timer slår ikke til

Ti timer slår ikke til Ti timer slår ikke til Af Psykologerne på Psykologisk Center Særtryk fra PSYKOLOG NYT 19. Okt. 2001-55. Årgang Nr.19 Borderline Af psykologerne på Psykologisk Center Ti timer slår ikke til Det er fagligt

Læs mere

Indhold. Psykoterapiassesment og evidensbaseret klinisk praksis Hvordan vælge terapeutisk metode ud fra patientens problematik?

Indhold. Psykoterapiassesment og evidensbaseret klinisk praksis Hvordan vælge terapeutisk metode ud fra patientens problematik? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet PSYKOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Psykoterapiassesment og evidensbaseret klinisk praksis Hvordan vælge terapeutisk metode ud fra patientens problematik? NFKP-møde

Læs mere

Fra første empati-workshop i Dansk Carl Rogers Forum, den 20. november 2009

Fra første empati-workshop i Dansk Carl Rogers Forum, den 20. november 2009 LIDT OM EMPATI OG EMPATITRÆNING Fra første empati-workshop i Dansk Carl Rogers Forum, den 20. november 2009 v. cand. psyk. Lisbeth Sommerbeck Carl Rogers definition af empati Den empatiske tilstand, eller

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Dato 13. april 2015 Sagsnr. 4-1013-44/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d.

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. 70-80% stor belastning Familie klima angst, tristhed, sorg, vrede, skyld, økonomisk belastning 1/3 Depression

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Behandling af traumatiserede. flygtninge

Behandling af traumatiserede. flygtninge FLYGTNINGE AF ULRIK JØRGENSEN M.FL. Behandling af traumatiserede flygtninge I artiklen Hjælp til traumatiserede flygtninge, Psykolog Nyt 23, 2006, anklagede lektor Peter Berliner danske rehabiliteringscentre

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Til Sundhedsstyrelsen

Til Sundhedsstyrelsen København, den 13. marts 2014 Til Sundhedsstyrelsen Høringssvar fra Dansk Psykolog Forening vedr. national klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. Dansk Psykolog Forening

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46835 Støtte ved Kognitiv behandling Inspirationsmaterialet er udviklet af: Helle Akselbo Efter- og videreuddannelsesafdelingen Social og sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej 8-10,

Læs mere

CURRICULUM VITÆ: Susanne Egelind Maagensen

CURRICULUM VITÆ: Susanne Egelind Maagensen CURRICULUM VITÆ: Susanne Egelind Maagensen Maj 2015 -Specialist i Psykoterapi. (5 årig specialistuddannelse) Dansk Psykolog Forenings godkendelse. 01-04-2008. -Privat Praktiserende Psykolog på fuldtid

Læs mere

Patienters oplevelse af deres recovery efter et akut myokardieinfarkt. En kvalitativ metasyntese

Patienters oplevelse af deres recovery efter et akut myokardieinfarkt. En kvalitativ metasyntese Patienters oplevelse af deres recovery efter et akut myokardieinfarkt En kvalitativ metasyntese PLAN FOR SESSION 1 Kl. 9.00 9.45: Introduktion Præsentation af resultater Figur - mestring Kl. 9.45 9.55:

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

CV for Leif Schwensen

CV for Leif Schwensen CV for Leif Schwensen Leif Schwensen, Cand.psych., Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi & Mindfulness- instruktør, leder af Jysk Psykologcenter Leif er stifter af Jysk Psykologcenter

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Psykolog Susanne Bargmann

Psykolog Susanne Bargmann 12-06-2011 Psykolog Susanne Bargmann Undervisning og implementeringsprojekter i Danmark, Skandinavien og Europa. Terapi med børn, unge og voksne. Familieterapi og spiseforstyrrelser. ICCE COO og Community

Læs mere

Mareridt. Af Vagn Frederiksen. Mareridt

Mareridt. Af Vagn Frederiksen. Mareridt Mareridt OGPtsD Det kan undre, hvor forholdsvis let det nogle gange er at fjerne ptsdmareridt, og samtidig hvor lidt opmærksomhed mareridt får i ptsdbehandlingen som en primær indfaldsvinkel. nærværende

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings

Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings Forord/abstrakt Opgaven skrives som en fri opgave på studieordningen 1998 i faget Forskning i intervention. I faget Personlighedspsykologiske

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge

Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge 32 I november 2008 udgav Center for Kvalitet, Region Syddanmark, en såkaldt medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Forskning i mindfulness

Forskning i mindfulness Forskning i mindfulness Folkeuniversitetet foråret 2012 ved Jacob Piet Hvad ved I om mindfulness? www.kontemplation.dk Vækst i videnskabelige publikationer Videnskabelige publikationer om mindfulness 350

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09

Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09 Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09 Mai-Britt Guldin Cand.psych. Specialist i Psykoterapi Phd-studerende m.guldin@alm.au.dk Jeg håndterer min sorg i små stykker. for lukker jeg op for det hele

Læs mere

Terapi på internettet

Terapi på internettet DIGITALT AF MORTEN FENGER Terapi på internettet Der er både muligheder og fordele ved internetbaseret terapi, fremgår det af denne artikel, som er en litteraturundersøgelse af internetbaseret terapi som

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012 Borderline - beskrivelse, årsager, behandling og forløb Erik Simonsen 5. December 2012 Det sunde sind (personlighed) Kunne mærke og vise følelser Fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv Basal

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Opvækst, forældre, kognitiv og sproglig udvikling. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. SFI Det nationale forskningscenter for velfærd

Opvækst, forældre, kognitiv og sproglig udvikling. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Opvækst, forældre, kognitiv og lig udvikling Anders Holm, Professor Sociologisk Institut, Københavns Universitet Og SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Ministeriet for Børn Ligestilling Integration

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus!

Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus! Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus! Brugerinddragelse i Psykiatrien Hvordan inddrager du? DSR Temadag 20 januar 2015 Rikke Jørgensen, sygeplejerske,

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere