Pensumliste AU Library, BSS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensumliste AU Library, BSS http://library.au.dk/"

Transkript

1 Klinisk grundfag A efterår semester Psykologisk Institut Pensumlisten findes på fagets side på Blackboard med links og oplysninger om semesterhylde. Ved problemer med adgang til litteraturen kontakt personalet på AU Library, Bartholins Allé eller send en mail til Koordinator: Esben Hougaard Barbosa, V., Sa, M. & Carlos Rocha, J. (2014). Randomised controlled trial of a cognitive narrative intervention for complicated grief in widowhood. Aging & Mental Health, 18(3), doi: / Artiklen omhandler et mindre RCT-studie af effekten af et manualiseret, 4-sessioners interventionsstudie af ældre efterladte med komplicerede sorgreaktioner og anvender en sorgfokuseret kognitiv narrativ tilgang til terapi. Studiet indikerer endda meget store effekter af interventionen. [8 Barlow, D. H., Gorman, J. M., Shear, M. K. & Woods, S. W. (2000). Cognitive-behavioral therapy, imipramine, or their combination for panic disorder: A randomized controlled trial. Jama, 283(19), doi: /jama Den største og bedst kontrollerede randomiserede undersøgelser af medicinsk og psykologisk behandling af panikangst. Illustrerer effektforskning efter evidensprincipper. [7 Bateman, A. & Fonagy, P. (2006). Mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelser. (s ). København: Akademisk Forlag. I dette tekstudvalg beskrives grundprincipper og en række centrale interventionsstrategier for mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelser. [49 Bateman, A. & Fonagy, P. (1999). Effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: A randomized controlled trial. The American Journal of Psychiatry, 156(10), doi: /ajp En af de metodisk bedste undersøgelser af psykoterapeutisk behandling af borderline personlighedsforstyrrelser. Denne randomisrede og kontrollerede undersøgelse sammenligner effekten af mentaliseringsfokuseret terapi med, hvad der betragtes som standard psykiatrisk behandling af patienter med borderline personlighedsforstyrrelser. [7 Bateman, A. & Fonagy, P. (2010). Mentalization-based treatment and borderline personality disorder. I: J. Clarkin, P. Fonagy & G. O. Gabbard (red.), Psychodynamic psychotherapy for personality disorders. A clinical handbook (s ). Washington: American Psychiatric Publishing. Beskriver patologiforståelse og udvalgte elementer af mentaliseringsfokuseret psykoterapi, der internationalt er anerkendt som en af de mest lovende metoder til behandling af svære personlighedsforstyrrelser. [22 Beck, J. S. (2013). Kognitiv adfærdsterapi. (kapitel 1-3, s ) Oversigtskapitler i en god og enkel indføring i kognitiv adfærdsterapi. [34 1

2 Bleiberg, K. L. & Markowitz, J. C. (2014). Interpersonal psychotherapy for depression. I: D. H. Barlow (red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (5. udgave, s ). New York: The Guilford Press. Omhandler den særlige form for interpersonel psykoterapi specifikt rettet mod depression, der er udviklet med inspiration fra psykodynamisk teori, men samtidig adskiller sig fra andre former for psykodynamisk terapi på en række væsentlige punkter, bl.a. at ved ikke at fokusere på eventuelle historiske årsager til den aktuelle depression. [19 Carr, A. (2006). Conduct problems. The handbook of child and adolescent clinical psychology: A contextual approach (2. udgave, s ). New York: Bruner-Routledge. Med udgangspunkt i teorier om adfærdsforstyrrelser gennemgås evidensbaserede behandlingsmuligheder. Der er især fokus på kognitiv adfærdsterapi, familiebaseret kommunikationsog problemløsningstræning, rådgivning m.m. [25 Carr, A. (2006). Family therapy: Concepts, process and practice. (2. udgave, s , 90-95, , , ). Chichester: John Wiley & Sons. I de udvalgte tekststykker fra bogen gives først en gennemgang af familieterapiens oprindelse og historie, herefter en række korte beskrivelser af familieterapeutiske retninger der fokuserer på hhv adfærd, kognitioner og kontekst, og endeligt en række eksempler på interventionsmetoder. [86 Christensen, A., Atkins, D. C., Baucom, B. & Yi, J. (2010). Marital status and satisfaction five years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(2), doi: /a Kapitlet præsenterer vanskeligheder i parforholdet, som en stærkt belastende tilstand, der bør have klinisk fokus, blandt andet pga. af tilstandens tendens til at udløse, forværre og/eller komplicere behandlingen af flere andre DSM-IV diagnostiske tilstande på både voksen og børneområdet. Kapitlet gennemgår teoretiske og praktiske aspekter af den integrative adfærdsterapi til par, der aktuelt vinder terræn pga. af lovende resultater. [11 Christensen, A., Wheeler, J. G., Doss, B. D. & Jacobson, N. S. (2014). Couple distress. I: D. H. Barlow (red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (5. udgave, s ). New York: The Guilford Press. Denne artikel formidler resultater fra den hidtil bedst udførte effektundersøgelse af parterapi. Undersøgelsen fandt at integrativ adfærdsterapi var overlegen i sammenligning med traditionel adfærdsterapi to år efter behandlingens afslutning, men at disse forskelle havde udlignet sig ved femårs opfølgningen. Begge behandlingsformer bidrog til substantiel og langsigtet bedring, selv hos par med alvorligt belastende vanskeligheder. [26 Chu, J. A. (2011). The therapeutic roller coaster: Phase-oriented treatment for complex PTSD. Rebuilding shattered lives: Treating complex PTSD and dissociative disorders (2. udgave, s ). Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. Kapitlet indledes med en redegørelse for forskellen mellem simpel og kompleks PTSD, der bl.a. bygger på Judith Hermanns tidlige arbejde henimod udviklingen af en diagnose for DESNOS eller kompleks PTSD. Herefter gennemgås fase-orienteret behandling af kompleks PTSD, suppleret med kliniske eksempler. [17 Clark, D. M. (1997). Panic disorder and social phobia. I: D. M. Clark & C. Fairburn G. (red.), Science and practice of cognitive behaviour therapy (s ). Oxford: Oxford University Press. 2

3 David M. Clark har været en pionerfigur inden for moderne kognitiv adfærdsmæssig angstbehandling, og artiklen redegør for hans særlige form for behandling af panikangst og socialfobi. [25 Cuijpers, P., Andersson, G., Donker, T. & van Straten, A. (2011). Psychological treatment of depression: Results of a series of meta-analyses. Nordic Journal of Psychiatry, 65(6), doi: / Oversigt over en række metaanalyser, der omhandler psykologisk behandling af depression, foretaget af Pim Cuijpers, som har specialiseret i sådanne analyser. [9 Daley, D., van der Oord, S., Ferrin, M., Danckaerts, M., Doepfner, M., Cortese, S.,... European ADHD Guidelines Group. (2014). Behavioral interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: A metaanalysis of randomized controlled trials across multiple outcome domains. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(8), doi: /j.jaac Forfatterne har foretaget en meta-analyse af adfærdsinterventioner (som næsten alle inkluderede forældretræning) til behandling af ADHD. To forskellige analyser blev anvendt. I den ene analyse blev effekten af en given behandling udregnet på baggrund af vurderinger fra individer, der havde været tæt på behandlingen, fx forældre der havde modtaget forældretræning. I den anden analyse blev effekten udregnet på baggrund af vurderinger fra individer, der havde været blindet ift. behandlingen, fx en uafhængig forsker. Effekten af intervention på en række forskellige faktorer som vedrørte barnet (fx ADHD-symptomer) og forældrene (fx varme) blev undersøgt. Forskelle i behandlingseffekt på baggrund af de to analysemetoder blev diskuteret. [11 DeRubeis, R. J., Hollon, S. D., Amsterdam, J. D., Shelton, R. C., Young, P. R., Salomon, R. M.,... Gallop, R. (2005). Cognitive therapy vs medications in the treatment of moderate to severe depression. Archives of General Psychiatry, 62(4), doi: /archpsyc En stor, randomiseret undersøgelse, der sammenligner kognitiv adfærdsterapi og medicinsk behandling af svære tilfælde af unipolar depression. [8 Eisler, I., Lock, J. & Le Grange, D. (2010). Family-based treatments for adolescents with anorexia nervosa: Single-family and multifamily approaches. I: C. Grilo & J. E. Mitchell (red.), The treatment of eating disorders: A clinical handbook (kapitel 8, s ). New York: Guilford Press. Gennemgår de centrale elementer fra familiebaseret spiseforstyrrelsesbehandling for enkelte familier og for flere familier samtidig (multifamiliebehandling). Disse anbefales som den bedst dokumenterede behandling for børn og unge med anoreksi og førstnævnte er også testet til unge med bulimi. [25 Esbjorn, B. H., Nielsen, S. K., Caspersen, I. D., Breinholst, S. & Leth, I. (2012). Kognitiv adfærdsterapi anvendt på børn - generelle principper. I: I. Leth & B. H. Esbjørn (red.), Angst hos børn: Kognitiv terapi i teori og praksis (s ). København: Dansk Psykologisk Forlag. Beskriver nogle generelle principper der særligt er gældende i kognitiv adfærdsterapi med børn. [22 Fairburn, C. G. & Cooper, Z. (2014). Eating disorders: A transdiagnostic protocol. I: D. H. Barlow (red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (5. udgave, s ). New York: The Guilford Press. Gennemgår Fairburns kognitiv-adfærdsterapeutiske behandlingsmetode over for spiseforstyrrelser. Der er tale om den bedst dokumenterede behandlingsform over for Bulimi, men kapitlet foreslår, at metoden også kan anvendes ved andre spiseforstyrrelsesformer. [31 3

4 Frank, J. D. (1982). Therapeutic components shared by all psychotherapies. I: J. H. Harvey & M. M. Parks (red.), Psychotherapy research and behavior change (Master lecture series, vol 1. udgave, s. 7-37). Washnigton, D.C.: American Psychological Association. En kort redegørelse for Franks berømte tese om psykoterapi som nonspecifik behandling [24 Garfield, D. A. S. (2009). Psychotic themes in the precipitating event. Unbearable affect: A guide to the psychotherapy of psychosis (2 rev. udgave, s ). London: Karnac. Med udgangspunkt i en psykoanalytisk referenceramme diskuteres betydningen af meningen med den begivenhed eller de begivenheder der går forud for en psykotisk episode. Det beskrives hvorledes sådanne begivenheder kan dekonstrueres med henblik på at afdække deres underliggende betydning og følelsesmæssige mening og der lægges vægt på dette arbejdes betydning for udbytte af psykoterapi ved psykoser. [14 Gelso, C. (2014). A tripartite model of the therapeutic relationship: Theory, research, and practice. Psychotherapy Research: Journal of the Society for Psychotherapy Research, 24(2), doi: / En opdatering af resultater vedrørende Gelso og Carters (1994) kendte model for den terapeutiske relation, der skelner mellem tre aspekter af relationen: arbejdsalliance, det reelle forhold og overføring/modoverføring. Modellen har haft indflydelse, men adskillelsen mellem aspekterne er også ofte kritiseret. [13 Greenberg, L. S. (2014). Emotion-focused therapy. I: G. R. VandenBos, E. Meidenbauer & J. Frank-McNeil (red.), Psychotherapy theories and techniques: A reader (s ). Washington, DC: American Psychological Association. En kort gennemgang af Lesley Greenbergs oplevelsesorienterede eller emotionsfokuserede terapi, som bygger på klientcentreret terapi og Gestaltterapi. [7 Greenberg, L. S. (2014). Emotion-focused therapy process. I: G. R. VandenBos, E. Meidenbauer & J. Frank- McNeil (red.), Psychotherapy theories and techniques: A reader (s ). Washington, DC: American Psychological Association. En kort gennemgang af terapeutiske processer I emotionsfokuseret terapi. [14 Gumley, A. I. (2010). Staying well after psychosis: A cognitive interpersonal approach to emotional recovery and relapse prevention. I: R. Hagen, D. Turkington, T. Berge & R. Gråwe (red.), CBT for psychosis: A symptom based approach (s ). London: Routledge. Oversigt over terapeutiske problemstillinger omkring tilbagefald og tilbagefaldsforebyggelse ved arbejde med psykoser. Fokuserer på kognitiv interpersonel der søger at hjælpe patienten med at identificere tidlige tegn på tilbagefald og til at kunne håndtere overvældende følelser der ofte er forbundet med psykoser. [16 Hembree, E. A. & Foa, E. B. (2010). Cognitive behavioral treatments for PTSD. I: G. M. Rosen & B. C. Frueh (red.), Clinician's guide to posttraumatic stress disorder (s ). Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. Dette kapitel tager udgangspunkt i den evidensbaserede anbefaling af kognitiv terapi for PTSD. Den teoretiske baggrund for kognitivt-baseret behandling af PTSD gennemgås, hvorefter eksponeringsdelen af behandlingsmetoden gennemgås i nærmere detaljer. Endelig gennemgås empiri vedr.kombinationsbehandling og kapitlet afsluttes med en klinisk case. [27 Hollon, S. D., DeRubeis, R. J., Shelton, R. C., Amsterdam, J. D., Salomon, R. M., O'Reardon, J. P.,... Gallop, R. (2005). Prevention of relapse following cognitive therapy vs medications in moderate to severe 4

5 depression. Archives of General Psychiatry, 62(4), doi: /archpsyc Followup-undersøgelse af DeRubeis et al. s (2005) undersøgelse. [6 Pensumliste Horvath, A. O., Del Re, A. C., Flückiger, C. & Symmonds, D. (2011). Alliance in individual psychotherapy. Psychotherapy, 48(1), En metaanalytisk oversigt over forskning i den terapeutiske alliance med diskussion af deres praktiske konsekvenser for udøvelsen af psykoterapi. Metaanalysen omtales også i Norcross' værk (2011) om Relationships that heals. [7 Hougaard, E. (2013). Den terapeutiske alliance. I: T. Iversen & N. K. Rosenberg (red.), Professionel kontakt i samtalebehandling (s ). København: Hans Reitzel. En enkel indføring i begrebsdannelser og forskning vedrørende den terapeutiske alliance i psykoterapi. [12 Jørgensen, C. R. (2009). Personlighedsforstyrrelser: Moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelse (2. udgave, kapitel 5, s ). København: Hans Reitzel. Beskriver hovedelementerne i moderne relationel psykoterapi til behandling af svære borderlinelidelser. Redegør bl.a. for forskellige niveauer i kommunikationen imellem patient og terapeut, og hvordan man kan benytte disse i det psykoterapeutiske arbejde. [74 Killingmo, B. (1989). Conflict and deficit: Implications for technique. The International Journal of Psycho- Analysis, 70, En klassisk artikel, hvor forfatteren argumenterer for, at forskellige former for psykopatologi kræver væsensforskellige teorier til forståelse af psykopatologiens kerne og forskellige interventionsformer. [15 Lambert, M. J. (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. I: M. J. Lambert (red.), Bergin and garfield's handbook of psychotherapy and behavior change (6. udgave, s ). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. En oversigt over almene resultater af psykoterapeutisk effektforskning og diskussioner i forlængelse af dem i 6. udgaven af det værk, som er blevet kaldt psykoterapiforskningens bibel. [37 Laver-Bradbury, C., Thompson, M., Weeks, A., Daley, D. & Sonuga-Barke, E. J. S. (2014). Trin for trin hjælp til børn med ADHD: En selvhjælpsmanual til forældre (s ). Gadstrup: Human. I denne manual gives eksempler på metoden i forældretræningsprogrammet New Forest Parenting Programme, ligesom den teoretiske baggrund fremgår. [43 Lemma, A. (2003). Introduction to the practice of psychoanalytic psychotherapy (s. 1-72). Chichester: John Wiley & Sons. Redegør for hovedtræk ved psykoanalytisk og psykodynamisk terapi. [64 Luborsky, L. (1997). The core conflictual relationship theme: A basic case formulation method. I: T. D. Eells (red.), Handbook of psychotherapy case formulation (s ). New York: Guilford Press. Redegørelse for en enkel og veludforsket metode til formulering af interpersonelle kernekonflikter, der er et centralt behandlingmål i psykodynamisk interpersonel terapi. [18 Lundahl, B., Risser, H. J. & Lovejoy, M. C. (2005). A meta-analysis of parent training: Moderators and followup effects. Clinical Psychology Review, 26(1), Metaanalysen undersøger forældretræning til udadreagerende, aggressiv og oppositionel adfærd. I 5

6 artiklen sammenlignes forskellige typer af forældretræning, og det undersøges hvilke faktorer der modererer effekten. [19 McIntosh, V. V. W., Jordan, J. & Bulik, C. M. (2010). Specialist supportive clinical management for anorexia nervosa. I: C. Grilo & J. E. Mitchell (red.), The treatment of eating disorders: A clinical handbook (kapitel 6, s ). New York: Guilford Press. Gennemgår hvad der pt. er bedst dokumenteret behandling for voksne med anoreksi (SSCM). [22 Muran, J. C. & Safran, J. D. (2002). A relational approach to psychotherapy. I: F. W. Kaslow & J. J. J. Magnavita (red.), Comprehensive handbook of psychotherapy (Vol. 1, s ). New York: John Wiley. Argumenterer for, at arbejdet med at opfange og hele brud på den terapeutiske alliance rummer væsentlige behandlingspotentialer. [28 Neacsiu, A. D. & Linehan, M. M. (2014). Borderline personality disorder. I: D. H. Barlow (red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (5. udgave, s ). New York: The Guilford Press. En indføring i Linehans adfærdsterapeutiske behandling af borderline personligheds-forstyrrelser, der har været genstand for flere empiriske undersøgelser og har vundet stor international udbredelse. [62 Norcross, J. C. & Lambert, M. J. (2011). Psychotherapy relationships that work II. Psychotherapy, 48(1), 4-8. Redegør for baggrunden for udarbejdelse af 2. reviderede udgave af Norcross' bog, Psychotherapy relationships that work, hvor første udgave kom i Bogen er et resultat af et arbejde i Den Amerikanske Psykolog Forenings Afdeling 12 for Psykoterapi, som undersøger forskningsgrundlaget for nogle centrale variabler, der knytter sig til det terapeutiske forhold. [5 Norcross, J. C. & Wampold, B. E. (2011). Evicence-based therapy relationships: Research conclusion and clinical practices. Psychotherapy, 48(1), Redegør for de overordnede konklusioner fra 2. udgaven af Norcross' (2011) bog om psykoterapeutiske relationer (Relationships that heals). [5 O Connor, M., Piet, J. & Hougaard, E. (2014). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on depressive symptoms in elderly bereaved people with loss-related distress: A controlled pilot study. Mindfulness, 5(4), doi: /s x. Denne artikel omhandler et pilotstudie med mindfulnessbehandling af ældre med komplicerede sorgreaktioner foretaget på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. [8 O Toole, M. S., Mennin, D. S. & Fresco, D. M. (2015). Emotion regulation therapy: An experiential approach to chronic anxiety and recurring depression. I: N. C. Thoma & D. McKay (red.), Working with emotion in cognitive-behavioral therapy: Techniques for clinical practice (s ). New York: Guilford Press. Dette bogkapitel er en præsentation af Emotionsreguleringsterapi - det teoretiske grundlag og de anvendte metoder - for kronisk angst og tilbagevendende depression. [18 Ougrin, D. (2011). Efficacy of exposure versus cognitive therapy in anxiety disorders: Systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry, 11, 200. doi: / X En metaanalyse af studier, der sammenligner kognitiv terapi med ren adfærdsterapeutisk eksponering ved angstlidelser. [10 6

7 Perini, S. J. & Rapee, R. M. (2014). Theoretical foundations of CBT for anxious and depressed youth. I: E. S. Sburlati, H. J. Lyneham, C. A. Schniering & R. M. Rapee (red.), Evidence-based CBT for anxiety and depression in children and adolescents: A competencies-based approach (s ). Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. Kapitlet gennemgår vedligeholdende faktorer ved angst og depression hos børn og unge og præsenterer en model over udviklingen af angstlidelser. [10 Piet, J. & Hougaard, E. (2011). The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31(6), doi: /j.cpr Denne artikel er en meta-analyse af effektstudier af mindfulnesbaseret terapi anvendt til forebyggelse af tilbagefald af klinisk depression. Artiklen giver en oversigt over litteraturen og finder signifikant reduktion af tilbagefald hos mennesker med 3 eller flere tidligere depressioner, men ingen effekt på tilbagefald for mennesker med 2 eller færre tidligere depressioner. [8 Reynolds, S., Wilson, C., Austin, J. & Hooper, L. (2012). Effects of psychotherapy for anxiety in children and adolescents: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 32(4), doi: /j.cpr En metaanalyse af effektstudier omhandlende psykosocial behandling af angstlidelser hos børn og unge. [11 Rosenbaum, B., Harder, S., Knudsen, P., Koster, A., Lindhardt, A., Lajer, M.,... Winther, G. (2012). Supportive psychodynamic psychotherapy versus treatment as usual for first-episode psychosis: Twoyear outcome. Psychiatry, 75(4), doi: /psyc En stor dansk undersøgelse som viste effekt af psykodynamisk terapi over for psykotiske lidelser. Undersøgelsen modsiger kritikken af psykodynamisk terapi som uegnet over for psykotiske patienter. [11 Rosenberg, N. K., Mørch, M. M. & Arendt, M. (2012). Kognitiv adfærdsterapi teori og metoder. I: M. Arendt & N. K. Rosenberg (red.), Kognitiv terapi: Nyeste udvikling (s ). København: Hans Reitzel. Kort oversigt over den kognitive terapis teori og metoder på dansk. [29 Segal, Z. V., Williams, J. M. G. & Teasdale, J. D. (2014). Mindfulness-baseret kognitiv terapi mod depression (kapitel 3 og kapitel 19-21, s og s ). København: Hans Reitzel. Disse kapitler er fra den danske oversættelse af den seneste manual for Mindfulnessbaseret Kognitiv Terapi (MBKT). Det første tre kapitler består i en indføring i rationalet for og udviklingen af MBKT. De sidste to kapitler omhandler effekt og virksomme mekanismer i MBKT. [50 Shear, K., Frank, E., Houck, P. R. & Reynolds, C. F.,3rd. (2005). Treatment of complicated grief: A randomized controlled trial. Jama, 293(21), doi: /jama Artiklen omhandler et randomiseret, kontrolleret studie der sammenligner effekten af interpersonel terapi med effekten af et interventionsprogram særligt udviklet til behandling af kompliceret sorg i et sample af efterladte med komplicerede sorgreaktioner. Tosporsmodellen beskrevet i den første artikel indgår både som referenceramme og terapeutisk værktøj i dette program. [7 Stroebe, M. S. & Schut, H. (2001). Models of coping with bereavement: A review. I: W. Stroebe, M. S. Stroebe, R. O. Hansson & H. Schut (red.), Handbook of bereavement research: Consequences, coping, and care (s ). Washington, D.C.: American Psychological Association. Kapitlet omhandler en redegørelse for og diskussion af en teoretisk tosporsmodel for coping med 7

8 interpersonelle tab. Rationalet bag topsorsmodellen samt hvordan den bridrager til den eksisterende litteratur på feltet diskuteres. [25 Tarver, J., Daley, D. & Sayal, K. (2015). Beyond symptom control for attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): What can parents do to improve outcomes? Child: Care, Health and Development, 41(1), doi: /cch I denne oversigtsartikel diskuterede forfatterne hvorvidt interventionsformer, som involverer forældrene, er virksomme til behandling af ADHD. Det gør forfatterne bl.a. ved at forsøge at koble teorier om hvad ADHD er for en størrelse med aspekter ved forældreinterventioner. Således kan artiklen læses som en uddybende diskussion af fundene fra meta-analysen af Daley et al. (2014). [10 Thastum, M., Jørgensen, L. & Lundkvist-Houndoumadi, I. (2012). Manualbaseret gruppebehandling til børn med angstlidelser i danmark. I: I. Leth & B. H. Esbjørn (red.), Angst hos børn: Kognitiv terapi i teori og praksis (s ). København: Dansk Psykologisk Forlag. Omhandler det manualbaserede behandlingsprogram for angstlidelser hos børn, Cool Kids, der bl.a. anvendes på Angstklinikken for Børn og Unge på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. [31 van den Berg, D. P. & van der Gaag, M. (2012). Treating trauma in psychosis with EMDR: A pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43(1), doi: /j.jbtep En pilotundersøgelse af virkningen a en særlig traumeterapi Eye movement desensitization and processing (EMDR) over for psykotiske lidelser. Undersøgelsen fandt virkning af EMDR, ikke kun over for PTSD-symptomer, men også ved nogle psykotiske symptomer. [8 Waite, P., Parkinson, M., Willetts, L. & Creswell, C. (2014). Modifying the family environment. I: E. S. Sburlati, H. J. Lyneham, C. A. Schniering & R. M. Rapee (red.), Evidence-based CBT for anxiety and depression in children and adolescents: A competencies-based approach (s ). Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. Kapitlet beskriver en model for, hvordan familierelaterede forhold kan lede til udvikling og vedligeholdelse af angstlidelser, samt hvordan man klinisk kan intervenere ved vedligeholdende familiefaktorer. [20 Webster-Stratton, C., Reid, M. J. & Hammond, M. (2004). Treating children with early-onset conduct problems: Intervention outcomes for parent, child, and teacher training. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology : The Official Journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53, 33(1), doi: /S JCCP3301_11. Artiklen undersøger tidlig indsats til 4-8 årige børn med Oppositionel Defiance Disorder med forældretræningsprgrammet De Utrolige År (Eng: The Incredible Years). Artiklen sammenligner adfærdsorienteret gruppetræning til børn, forældre og lærere. [20 Wittouck, C., Van Autreve, S., De Jaegere, E., Portzky, G. & van Heeringen, K. (2011). The prevention and treatment of complicated grief: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31(1), doi: /j.cpr Denne artikel opsummerer relevante effektstudier af psykologisk forebyggelse og behandling af kompliceret sorg. [9 8

9 Young, J. E. & Beharty, W. T. (1998). Schema focused therapy for personality disorders. I: N. Tarrier, A. Wells & G. Haddock (red.), Treating complex cases: The cognitive behavioural therapy approach (s ). Chichester: John Wiley. Redegørelse for Jeffrey Youngs skemafokuserede kognitive terapi til behandling af personlighedsforstyrrelser. [25 Young, J. E., Rygh, J. L., Weinberger, A. & Beck, A. T. (2014). Cognitive therapy for depression. I: D. H. Barlow (red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (5. udgave, s ). New York: The Guilford Press. Behandlingsmanual for kognitiv depressionsbehandling af bl.a. den moderne kognitive terapis fader, Aaron T. Beck. [49 Young, S. & Amarasinghe, J. M. (2010). Practitioner review: Non-pharmacological treatments for ADHD: A lifespan approach. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 51(2), doi: /j x. Ud fra en udviklingspsykopatologisk ramme beskriver Young og Amarasinghe, hvordan ADHD udvikler sig fra førskole- til voksenalder og i den forbindelse præsenterer de et review af de ikkemedikamentelle behandlingsformer, som anvendes til de forskellige grupper (førskolebørn, skolebørn, unge og voksne). [13 Pensum i alt 1356 sider (uden referencer) 9

Pensumliste Psykologisk Institut

Pensumliste Psykologisk Institut Grundfag A Klinisk psykologi Kandidatuddannelsen, 7. semester Efterår 2017 Pensumlisten findes på fagets side på Blackboard med links og oplysninger om semesterhylde. Ved problemer med adgang til litteraturen

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2014

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2014 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2014 1. Abramowitz, J.S., Taylor, S. & McKay, D. (2009). Obsessive-compulsive Disorder. The Lancet,

Læs mere

Pensumliste Psykologisk Institut

Pensumliste Psykologisk Institut Grundfag A Klinisk psykologi Efterår 2016 7. semester Pensumlisten findes på fagets side på Blackboard med links og oplysninger om semesterhylde. Ved problemer med adgang til litteraturen kontakt personalet

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2010

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2010 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2010 1. Anastopoulos, A.D. & Gerrad, L.M. (2003). Facilitating understanding and management of

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2013

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2013 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2013 1. Abramowitz, J.S., Taylor, S. & McKay, D. (2009). Obsessive-compulsive Disorder. The Lancet,

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2011

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2011 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2011 1. Abramowitz, J.S., Taylor, S. & McKay, D. (2009). Obsessive-compulsive Disorder. The Lancet,

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2000. Efteråret 2005

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2000. Efteråret 2005 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2000 Efteråret 2005 Bachelor, A. & Horvarh, A. (1999). The therapeutic relationship. I: M.A. Hubble, S.D. Miller

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2009

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2009 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2009 1. Anastopoulos, A.D. & Gerrad, L.M. (2003). Facilitating understanding and management of

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk 1 27/11/15 Effekten af behandling Ø Psykoterapi generelt har en meget stor effekt (effectsize: 0.8 1.2) Ø I RCT s klarer den

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV

TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB KURSUS i ALMEN GERONTOPSYKOLOGI II 22.-23. JANUAR 2018 TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV DAG 1 Tab og sorg i alderdommen personlighed, tilpasning

Læs mere

Fordybende FIT træning

Fordybende FIT træning 08/11/16 Fordybende FIT træning Psykolog Susanne Bargmann & Socialrådgiver Rasmus Møller Susanne Bargmann, Psykolog, ICCE Chief Advisor, og ICCE Certified Trainer Rasmus Møller, Socialrådgiver, FIT konsulent

Læs mere

Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling

Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling Morten Fenger. Projektleder: Internetbaseret selvhjælpsterapi (www.e-psykiatri.dk)

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling. Morten Fenger

Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling. Morten Fenger Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling Debat og forskning i behandlingseffekt Årelang debat om hvilken intervention som virker bedst og hvilke elementer i terapien som giver effekt

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Hvad virker. psykoterapi.

Hvad virker. psykoterapi. Hvad virker psykoterapi? i den måske første internationale konference om, hvad der virker i psykoterapi, fandt sted i lund i forsommeren 2008. en lille dansk delegation sammenfatter centrale indtryk fra

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015 Autisme og skolevægring VISO konference 1. december 2015 Baggrund Stigning i henvendelser hos VISO Komplekse sager med både udviklings- og kontekstuelle problematikker Viden om målgruppen, problemstillingen

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

I den anden af fire viden -artikler beskrives virkningen af forskellige former for psykologisk behandling af depression.

I den anden af fire viden -artikler beskrives virkningen af forskellige former for psykologisk behandling af depression. 3 Behandling af DEPRESSION I den anden af fire viden -artikler beskrives virkningen af forskellige former for psykologisk behandling af depression Når det gælder effektlitteraturen om depression omhandler

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Dagsorden 1. Mindfulness-øvelse 2. Teori 3. Oplevelsesorienterede øvelser Teoretisk baggrund

Læs mere

Evidens er ikke bare evidens om forskningsparadigmers betydning for vores. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby, STOKs forskningsgruppe.

Evidens er ikke bare evidens om forskningsparadigmers betydning for vores. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby, STOKs forskningsgruppe. Evidens er ikke bare evidens om forskningsparadigmers betydning for vores forståelse af evidensbegrebet. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby, STOKs forskningsgruppe. I sidste nummer af Systemisk Forum

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø Undervisning og implementeringsprojekter i Danmark, Skandinavien og Europa. Ø Terapi med børn, unge og voksne. Familieterapi

Læs mere

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi Mindfulness -baseret kognitiv terapi interessen for mindfulness i behandlingen af psykiske lidelser er i vækst. Ved tilbagevendende depression interesserer man sig særligt for mindfulness-baseret kognitiv

Læs mere

BEHANDLING. af børns angst

BEHANDLING. af børns angst SIDE 10 PSYKOLOG NYT NR. 7 2011 modelfotos: bam/scanpix BEHANDLING & FORSKNING BEHANDLING af børns angst De bliver overset, de skaber ikke problemer i skolen, de er for lette til psykiatrien. Angst hos

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen 591 Psyke & Logos, 2002, 23, 591-596 TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? En anmeldelse af Birgitte Bechgaard, Hans Henrik Jensen og Thomas Nielsen: Forholdet mellem psykologisk og medicinsk behandling af psykiske

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light. For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug Forøg listeniveau

Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light. For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug Forøg listeniveau ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PLANEN FOR IDAG Kort om angst og angstlidelser blandt børn og unge Hvorfor behandle angstlidelser i denne population? Hvilken behandling og hvordan? Forskningsresultater

Læs mere

Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu

Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu Der er dokumenteret effekt for MBSR, hvad kan vi som behandlere bruge denne viden til? 1. Indledning Mindfulness-baserede programmer generelt og Mindfulness Baseret

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Psykiatrisk Dialogforum Tirsdag d 15. maj 2013 Mette Outtrup Braad Cand psyk, Aut. Specialist og supervisor i psykoterapi Lokalpsykiatrien i Haderslev Dialektisk adfærdsterapi:

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

Igennem. de senere år har man stadig oftere kunnet læse, at der nu er empirisk dokumentation for, at kognitiv

Igennem. de senere år har man stadig oftere kunnet læse, at der nu er empirisk dokumentation for, at kognitiv Genmæle Af Stig Poulsen Effekten af PSYKOTERAPI Er kognitiv adfærdsterapi alle andre terapiformer overlegen? Ja, lød svaret i Irene Oestrichs Den psykoterapeutiske evolution i PN 19/02. Stig Poulsen er

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

RORET. Med klienten ved

RORET. Med klienten ved Klinisk praksis Af Susanne Andersen og Mogens Holme Med klienten ved RORET Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske

Læs mere

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske Terapeuten Af Carsten René Jørgensen Terapeuten selv og det terapeutiske udbytte Hvordan påvirker terapeutens egen historie og mere personlige karakteristika den terapeutiske proces. Og hvordan kan terapeuten

Læs mere

Skype. Behandling over

Skype. Behandling over fotos: colourbox Behandling over Skype En 15-årig pige med angst, bosat i Holland, har modtaget terapi fra Danmark. Over internettet, via Skype. Læs om casens forløb og de særlige udfordringer i behandlingen.

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn:

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forskningsprotokol til et randomiseret kontrolleret effektivitetsstudie af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske

Læs mere

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Forskellighed og enshed 150.000 er i dag ramt af depression ifølge Sundhedsstyrelsen og endnu flere oplever symptomer

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Indhold PICO 1 Bør døgnbehandling af patienter med anoreksi være af kort varighed,

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Relation Af Carsten René Jørgensen. Behandlings- relationen i centrum

Relation Af Carsten René Jørgensen. Behandlings- relationen i centrum Relation Af Carsten René Jørgensen Behandlings- relationen i centrum 10 Nr. 16. 2002 Der er behov for at udforske effekten af længerevarende psykoterapi (se bl.a. Fonagy et al. 2002b) og ikke mindst for

Læs mere

Hvad gør en god behandler god?

Hvad gør en god behandler god? Hvad gør en god behandler god? Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

Valg af Interventionsformer

Valg af Interventionsformer Valg af Interventionsformer Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø Undervisning og implementeringsprojekter i Danmark, Skandinavien og Europa. Ø Terapi med børn, unge og voksne. Familieterapi

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

Psykisk sygdom hos forældre Forældreevne og børns trivsel

Psykisk sygdom hos forældre Forældreevne og børns trivsel Psykisk sygdom hos forældre Forældreevne og børns trivsel Psykiatrifondens konference om børn som pårørende d. 4. marts 2015 Mikael Thastum Psykologisk Institut, Aarhus Universitet www.psy.au.dk/angstklinik

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

1. Indledning - Den deprimerede Dodo fugl:

1. Indledning - Den deprimerede Dodo fugl: 1 1. Indledning - Den deprimerede Dodo fugl: Hvad er depression? En deprimeret klient fortæller i en indledende samtale at hans vanskeligheder skyldes en kemisk ubalance (Shedler, 2006). En anden klient

Læs mere

skizofreni Intervention Den almindelige opfattelse af skizofreniens

skizofreni Intervention Den almindelige opfattelse af skizofreniens 4 Intervention VIDEN Af Thomas Nielsen & Esben Hougaard Den almindelige opfattelse af skizofreniens ætiologi har ændret sig temmelig drastisk i de sidste 20-30 år. Tidligere tiders psykodynamiske eller

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Definition of C-KAT... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions (Marks et al. 1998) Anvendt

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

Behandling ILLUSTRATION: LISBETH CHRISTENSEN. VIDEN Af Esben Hougaard og Thomas Nielsen

Behandling ILLUSTRATION: LISBETH CHRISTENSEN. VIDEN Af Esben Hougaard og Thomas Nielsen 6 Behandling VIDEN Af Esben Hougaard og Thomas Nielsen 7 af ANGST I den første af fire artikler om virkningen af psykoterapi over for diagnostiske hovedgrupper er temaet angst. Nærværende artikel drejer

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08. Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet

Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08. Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet Evidenskravet til psykologisk forskning: Psykoterapiforskning og evidens Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08 Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet Referencer med

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Internetpsykiatrien. Region Sydanmark Kim Mathiasen cand. psych. Projektleder

Internetpsykiatrien. Region Sydanmark Kim Mathiasen cand. psych. Projektleder Internetpsykiatrien Region Sydanmark Kim Mathiasen cand. psych. Projektleder Definition af I-KAT a therapy that is based on self-help books, guided by an identified therapist which gives feedback and answers

Læs mere

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen Af Maja Nørgård Jacobsen, psykolog I arbejdet med traumatiserede

Læs mere

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI I anledning af arrangementet "Fup og fakta om psykofarmaka" Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd den 27. januar 2015 MX, 22. januar

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

PSYKODYNAMISK TERAPI. og evidens!

PSYKODYNAMISK TERAPI. og evidens! PSYKODYNAMISK TERAPI og evidens! 8 Psykolog nyt 14 2009 Psykodynamisk terapi er for tiden helt dømt ude fra officiel side i Danmark, medens kognitiv terapi er inde i varmen. En europæisk konference har

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 29. juni 2016 Indhold: Studieguide for Kandidatuddannelsen i psykologi K01 - Klinisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode K01 - Clinical psychology,

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu EMDR ved behandling af PTSD og traumatiske erindringer Dr. Kerstin Bergh Johannesson Specialist i klinisk psykologi

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen Dialogguide til recovery-orientering Modelfoto Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen 2 Baggrund I Region Hovedstadens Psykiatriplan 2007 har regionsrådet meldt følgende politiske hensigtserklæring

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Et eksistentielt/humanistisk og psykodynamisk fagligt værdigrundlag

Et eksistentielt/humanistisk og psykodynamisk fagligt værdigrundlag TUBAs faglige profil Formålet med denne tekst er at fastlægge en faglig profil for TUBA som afsæt for kvalitetsudvikling og forskning. Profilen er bygget op omkring en række punkter, der søger at klarlægge

Læs mere

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer Bedre liv for børn og unge i Danmark Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer Barbara Hoff Esbjørn Professor mso Institut for Psykologi Leder af Center for Angst Man ved for lidt om angst i Danmark

Læs mere

LIVSBLADET. tema: Råd til familier. Nr. 3, 14. årgang, december 2013

LIVSBLADET. tema: Råd til familier. Nr. 3, 14. årgang, december 2013 LIVSBLADET tema: Råd til familier Nr. 3, 14. årgang, december 2013 Angst hos (for tidligt fødte) børn Af: Lisbeth Jørgensen, klinisk psykolog, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Man anslår, at ca.

Læs mere

- Hvad er familieterapiens

- Hvad er familieterapiens Systemisk og narrativ terapi i en forandret verden - Hvad er familieterapiens Psykolog fremtid? Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø Undervisning og implementeringsprojekter i Danmark, Skandinavien

Læs mere

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer PSYKOTERAPI med traumatiserede flygtninge Behandlingsmanual Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer Seks psykologer har udarbejdet en behandlingsmanual

Læs mere

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) IGA og Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 017-18 Indhold Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge.

Læs mere

One;Session!Treatment!til!behandling!af! specifik!fobi!hos!børn!og!unge!

One;Session!Treatment!til!behandling!af! specifik!fobi!hos!børn!og!unge! Kandidatafhandlingipsykologi,vedPsykologiskInstitut,AarhusUniversitet One;SessionTreatmenttilbehandlingaf specifikfobihosbørnogunge Et$systematisk$review$over$forskningen$på$området$samt$et$pilotstudie$af$ef

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Transdiagnostisk kognitiv terapi: Resultater af en indledende afprøvning

Transdiagnostisk kognitiv terapi: Resultater af en indledende afprøvning Transdiagnostisk kognitiv terapi: Resultater af en indledende afprøvning PhD Overblik Angst-depressionslidelser kategorier eller dimensioner Transdiagnostiskkognitiv terapi Unified Protocol UP Resultater

Læs mere

Når kroppen larmer og. angsten raser

Når kroppen larmer og. angsten raser Når kroppen larmer og angsten raser 4 Psykolog nyt 15 2010 Helbredsangst Af Trine Eilenberg På Århus Universitetshospital ligger Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, hvor man forsker i funktionelle

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Undervisere Christina Mette Christina Schacht-Magnussen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Christina Schacht-Magnussen har lang

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model - Blot en tom frase? Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Den bio-psyko-sociale model The

Læs mere