DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING"

Transkript

1

2 DPSP Update Juni 2013 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Selskabets 23. generalforsamling blev afholdt i Odense. Bestyrelse og suppleanter blev genvalgt og Henriette McKenzie Rønhof Sloth fra Fyn-udvalget nyvalgt suppleant. Hermed er der repræsentanter fra både København, Fyn og Århus på bestyrelses- og suppleantposter. Vi glæder os over, at selskabets hensigt om at være landsdækkende afspejles i repræsentationen. Scott Miller tog Århus med storm ved det internationale seminar i marts. Psykoterapiens evidensgrundlag blev gennemgået og FIT feedback metoden lanceret via en cocktail af komparativ statistik, empiri, publikumsquiz og videoclips. Det hele svøbt i stand-up comedy stil som et overraskende didaktisk instrument. Læs anmeldelsen i Psykolog Nyt nr. 7. På tværs af alle traditioner bryder feedback orienterede metoder frem. Forskellige psykoterapier har gennem flere årtier konsistent fremvist høje effektstørrelser. Det er mindre interessant om den ene terapiform gennemsnitligt er lidt bedre end den anden. Og vi kan bekymre os lidt mindre om alle de patienter der har god effekt af psykologbehandling, selvom vi selvfølgelig hele tiden skal optimere vore arbejdsformer. Et større problem er den gruppe af patienter der dropper ud af behandlingen, dem der ikke har effekt af vore interventioner og dem der fortsætter i psykologbehandling uanset manglende bedring. Her kan feedback og outcome informerede metoder hjælpe til at afdække muligheder og problemer i tide og herigennem bringe den psykoterapeutiske indsats på ret køl. FIT kan øge effekten betydeligt uanset metode. DPSP anbefaler, at FIT afprøves i et nationalt kontrolleret projekt. I Sverige ses i disse år skriften på væggen. Flere mia. svenske kroner blev investeret ensidigt i én terapiform. Hensigten var at bringe sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde. Men dokumentationen viser, at TAU - treatment as usual - virker bedst. For fagfolk var det forudsigeligt. Hvordan kom de svenske politikere på den tanke, at kun én terapiform kognitiv terapi - skulle kunne kurere enhver depression og angsttilstand som kan have vidt forskellige symptomprofiler, årsager og vedligeholdende faktorer? Psykologer har en vigtig opgave i at informere offentligheden om og vejlede politikere i hvad kvalificeret psykologfaglig indsats består i. Vi ser frem til at præsentere vore medlemmer for professor Allan Fruzzetti ved DPSP s næste internationale seminar i København. Han er det næste skud på stammen af kapaciteter i verdensklasse, som vil fortælle om integrativ evidensbaseret psykoterapi: Dialektisk adfærdsterapi & mindfulness. Vi ønsker dig en rigtig god sommer! P.b.v. Klaus Pedersen Formand f. DPSP

3 august og 8. november 2013 i Odense NEO PI-R certificeringskursus V. Cand.psych. specialist og supervisor i psykoterapi Christian Møller Pedersen, Cand.psych. specialist i psykopatologi, Louise Meldgaard Bruun og Cand.psych. Claus Werchmeister Om NEO PI-R klinisk: NEO PI-R er en dansk standardiseret, klinisk personlighedstest til vurdering af universelle, brede og stabile personlighedstræk. Den anvendes bredt inden for det kliniske område, fra assessment og kliniske psykologiske undersøgelser - over rådgivning, terapi og behandlingsplanlægning - til genoptræning af hjerneskade samt retspsykiatriske vurderinger. Certificeringskurset udbydes i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S. For yderligere information om NEO PI-R, se eller Indhold i kurset: Introduktion til testen, dens rationale og administration. Fem-Faktor Modellen og NEO PI-R (introduktion til bagvedliggende personlighedspsykologisk teori og -forskning). Testens konstruktion og psykometriske principper. Testprotokollen og fortolkningsprincipper, herunder profilanalyse. Hovedprincipper for tilbagemelding. Introduktion til internetscoringsprogrammet. NEO PI-R og Akse I diagnoser, herunder psykotiske samt affektive lidelser. NEO PI-R og Akse II diagnoser, herunder muligheder og begrænsninger i forhold til forskellige typer af personlighedsforstyrrelser. NEO PI-R og psykoterapi - vurdering af problemområder, interventionsmuligheder samt faldgruber. Metodetræning og øvelse, herunder casearbejde i gruppe og casegennemgang. Forudsætninger: Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med udredning af psykologiske problemstillinger hos pt. fra 17-års alderen og op. Inden kursusstart skal man som deltager/arbejdsplads have købt en NEO PI-R kursuspakke, som omfatter 1 manual samt 10 spørgeskemaer og tilhørende netscoringer. Kursuspakken skal bestilles direkte hos Hogrefe Psykologisk Forlag, som yder 20% rabat i forbindelse med kurset (den nøjagtige pris kan oplyses ved direkte henvendelse til Forlaget). Har arbejdspladsen i forvejen anskaffet manual samt tests, er det ikke nødvendigt at erhverve kursuspakken. Det er vigtigt at have NEO PI-R manualen tilgængelig alle 3 kursusdage, da den anvendes i forbindelse med undervisningen. Det er en betingelse for at opnå certificering, at man inden opfølgningsdagen (3. kursusdag) indsender 1 NEO PI-R profil samt en kort casebeskrivelse til underviserne. Denne vil på en pædagogisk måde indgå i undervisningen på 3.-dagen. Indsendelse af casemateriale er dog ikke obligatorisk for kursusdeltagelsen, som under alle omstændigheder giver et kursusbevis. Tid og sted: august og d. 8.november Alle dage kl Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se nærmere på Deltager antal og gebyr: Maksimalt 25 deltagere. Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: Medlemmer af DPSP kr. 5100,-. Andre akademikere kr., 6000,-. EANfakturering ikke muligt. Bindende tilmelding: Senest d.23.juli 2013 via Meritering: Kurset er godkendt indenfor psykoterapi og psykopatologi med 18 timer i Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik. Arrangører: DPSP-Fyn v/ Lykke Birkeland, Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller & Henriette Rønhof Sloth.

4 september 2013 i Odense Kursus i Psykofarmakologi, Voksne Tværgående modul V. Raben Rosenberg, ledende overlæge, professor, dr.med. og Rasmus Wentzer Licht, overlæge, lektor, ph.d. Formålet med kurset er at deltagerne tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi. Der vil på kurset blive fokuseret på den nyeste viden indenfor psykofarmakologien og de vigtigste psykofarmakagrupper vil blive gennemgået; antidepressiva, anxiolytika, hypnotika og antipsykotika samt stemningsstabiliserende psykofarmaka. Der undervises i anvendelsesområder, ønskede virkning og præparaternes bivirkninger. Psykologiske aspekter ved ordinering af medicin drøftes og forholdet mellem psykoterapi og psykofarmakabehandling samt kombinationsbehandling belyses. Undervisere er den første dag: Rasmus Wentzer Licht, speciallæge i psykiatri og specialeansvarlig overlæge ved Århus Universitetshospital, Risskov. Klinisk lektor i psykiatri og farmakologi ved Århus Universitet. Anden dag: Raben Rosenberg, speciallæge i psykiatri og professor i biologisk psykiatri og psykofarmakologi. Siden 1991 ansat ved Århus Universitetshospital Risskov med ansvar for psykiatrisk grundforskning. Begge undervisere har mange års klinisk erfaring og har bidraget til udarbejdelse af retningslinjer og referenceprogrammer for psykofarmakologisk behandling og skrevet om psykofarmakologi i mange lærebøger. Litteratur: Gerlach og Vestergaard (2011): Psykofarmaka, Psykiatrifonden Forlag, 3.udg. 1.oplag. Basisbog i Psykiatri: Gyldendal. (nyeste udgave, som er på vej). Tid og sted: Torsdag d. 19. og fredag d. 20.september Begge dage kl Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se nærmere på Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: Medlemmer af DPSP kr. 2600,-. Andre akademikere kr., 3400,-. EAN-fakturering ikke muligt. Bindende tilmelding: Senest d.19.august 2013 via Meritering: Kurset er godkendt på det Tværgående modul: Psykofarmakologi, Voksne, 12 timer. Arrangører: DPSP-Fyn v/ Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette Rønhof Sloth & Lykke Birkeland

5 25. oktober 2013 DPSPs Internationale seminar i København på Radisson Blu Royal Hotel Dr. Alan E. Fruzzetti Dialektisk adfærdsterapi og mindfulness At arbejde med emotionelt ustabile mennesker Dialektisk adfærdsterapi bygger på en kognitiv/adfærdsterapeutisk referenceramme og inkluderer dialektik samt mindfulness. Behandlingsformen er udviklet af professor Marsha Linehan fra USA. I dette seminar får deltagerne indføring i og viden om kompleksiteten i Dialektisk adfærdsterapi, som er en moderne integration af traditionelle løsningsorienterede strategier fra adfærdsterapien og acceptstrategier udviklet fra mindfulness samt andre ikke-traditionelle tilgange i psykoterapi. Dialektikken i DAT er at integrere forandring og accept i alle aspekter af den terapeutiske behandling. Dialektisk adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode rettet mod patienter med en emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, der har selvdestruktive impulser og suicidaladfærd. Pt. har ofte cutting-adfærd, spiseforstyrrelser, depression, vrede og andre misbrugsformer. Forskningen viser, at DAT er en meget lovende behandling for selvmordstruede pt., for mennesker med en borderline personlighedsstruktur og der er ligeledes gode resultater med par- og familieterapi. Behandlingsmetoden er udviklet til de nævnte problemstillinger, men kan anvendes langt bredere og principperne kan anvendes enkeltvist eller samlet. Dr. Alan E. Fruzetti, Ph.D. er klinisk psykolog, associate professor i psykologi og leder af Dialectial Behavior Therapy and Research Program, University of Nevada, Reno. Dr. Fruzzetti er forskningsleder og medlem af bestyrelsen af The National Education Alliance for Borderline Personality Disorder. Han har de sidste 25 år samarbejdet med professor Marsha Linehan om at behandle borderline tilstande ved hjælp af dialektisk adfærdsterapi (DAT). Han er en internationalt førende kapacitet indenfor DAT og har skrevet en lang række artikler inden for området. Derudover har han skrevet den anmelder roste bog The High Conflict Couple og har arbejdet meget med par- og familieterapi. Alan E. Fruzzetti: The High Conflict Couple A Dialectial Behavior Therapy Guide to Finding Peace, Intimacy & Validation. New Harbinger Publications, 2006 Tid og sted: Fredag d. 25. oktober 2013, kl. 8:50-16:30. Radisson Blu Royal Hotel Hammerichsgade 1, DK 1611 Copenhagen V Deltagerpris: 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, 1550 kr. inkl. moms for andre akademikere. Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt. Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er 20. september Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden. Meritering: Kurset er godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser: anden teoretisk referenceramme / Behandling. Arrangører: DPSP v. Kirsten R. Grage & Klaus Pedersen

6 DPSP afholder kursus i Compassion Focused Trauma Treatment med Dr. Deborah Lee, UK d november 2013 i Århus Shame-based trauma memories are highly distressing and disturbing for most people. High levels of self-criticism appear to maintain the sense of current psychological threat. The personal meaning conveyed in the fragmented images and flashbacks is often painful, condemning and shaming. This 2 day workshop will introduce the use of Compassion Focused Therapy (Paul Gilbert (2009): The Compassionate Mind) as a way to work with the affect of shame especially in the context of shame based flashbacks and trauma experiences. The workshop will explore the theoretical and practical understanding of using compassionate images to work with these flashbacks in order to enhance feelings of self soothing, safeness in the memories and reduce self critical maintenance cycles. In particular it will explore the importance of teaching techniques such as using compassionate imagery within reliving of the trauma memories, and development of the capacity to self soothe to those who feel deeply shamed about who they are and what they have been through. Dr Deborah Lee is a Consultant Clinical Psychologist, Head of Berkshire Traumatic Stress Service and South Central Veterans Service. She is also an honorary Senior Lecturer at University College London. Dr Lee has worked in the field of trauma for 20 years and specialises in the treatment of PTSD and complex Trauma. She has widely contributed to the dissemination of her clinical knowledge through writing and delivering over 150 clinical workshops and talks in North America and Europe. Tid og sted: Mandag og tirsdag d november 2013 (10-17 d og kl d ) i DP s lokaler i Århus, Fiskergade 41, 4., 8000 Århus C. Deltagergebyr: Medlemmer af DPSP kr. 2700,-, andre akademikere kr. 3700,-. EAN-fakturering er ikke mulig. Bindende tilmelding: Senest d via Meritering: Kurset forventes godkendt under Specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne, specialiseringsmodulet, Anden teoretisk referenceramme (12 timer). For yderligere oplysninger om kurset se Arrangører: DPSP-Fyn v/ Malene Hinrichsen ( ), Tina Malchow-Møller, Lykke Birkeland & Henriette Rønhof Slot

7 Sorg og krise hos børn Den 13. og 14. januar 2014 i Aarhus Ved Atle Dyregrov, leder af Senter for Krisepsykologi i Bergen, Norge DPSP-Aarhus gentager nu succesen fra København, hvor kurset Sorg og krise hos børn i november 2012 havde stor efterspørgsel og blev afholdt med venteliste. På kurset vil Atle Dyregrov føre os ind i erfarings- og forskningsbaseret viden om børn og sorg og ikke mindst hvordan denne viden kan benyttes som afsæt til at hjælpe og støtte børn og unge, både umiddelbart efter et traume og på længere sigt. Fremstillingen vil blive eksemplificeret med en række konkrete caseformuleringer. I løbet af kursusdagene vil Atle Dyregrov bl.a. udforske følgende temaer: Nyere forskningsbaseret viden om sorg og traumer hos børn og unge, erfaringer fra arbejdet med børn efter katastrofer, konkrete metoder til brug ved opfølgende arbejde med børn og unge, overvejelser om kompliceret sorg som en ny diagnose og udfordringer i det terapeutiske arbejde med børn og unge med kompliceret sorg. Psykolog og dr. phil. Atle Dyregrov er leder af Senter for Krisepsykologi i Bergen et forskningsorienteret sorgcenter. Atle Dyregrov har i hele sin karriere arbejdet med børn og familier, som har oplevet dødsfald og andre kriser eller traumer. Derudover har han arbejdet ved en række nationale og internationale ulykker og katastrofer og har bl.a. spillet en central rolle i opfølgningen på terrorangrebet i Norge, sommeren Atle Dyregrov er forfatter til en række bøger og faglige artikler indenfor sorg- og kriseområdet, heriblandt Børn og traumer (2011) og Sorg hos børn (2007). (se for flere udgivelser). Han har desuden omfattende undervisnings- og foredragserfaring. Tid: Mandag den 13. januar og tirsdag den 14. januar begge dage kl Der serveres morgenkaffe en halv time før kursusstart begge dage. Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler Fiskergade 41, 8000 Aarhus C. Deltagerpris: Inkl moms samt forplejning i form af morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr ,-, ikke-medlemmer 3.800,-. EAN-fakturering er ikke muligt. Tilmelding: Tilmelding foretages via Tilmelding er bindende. Sidste frist for tilmelding er den 15. november Regler for tilmelding og afmelding kan findes på DPSP s hjemmeside. Meritering: Kurset søges godkendt på det Tværgående modul i specialistuddannelsen: Sorg og krise hos børn, 12 timer. Arrangører: DPSP-Århus v/ Psykolog Maria Lægsgaard Kristensen og psykolog Mette Weiss Mose

8 Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) Afholder januar 2014 i Odense Supervision af andre faggrupper II - Metodisk og dialogisk fokus for din praksis v./ Benedicte Schilling, cand. psych., specialist og supervisor Formålet med kurset er at bibringe deltagerne nødvendige værktøjer til at gennemføre og kvalificere eget supervisionsarbejde i de kontekster, de arbejder i med udgangspunkt i viden om og forståelse af de andre faggrupper, som de typisk skal supervisere. Derudover vil kurset bibringe deltagerne praktiske værktøjer til at reflektere over og fortløbende udvikle på egne supervisionskompetencer. De overordnede læringstemaer for kurset er bl.a. Hvordan forhandler jeg en supervisionskontrakt? Hvad er læringsbehovet og læringsformålet for den supervision, som jeg yder? Hvilken supervisionsmetode skal jeg vælge? Supervision i grupper hvad skal jeg være opmærksom på? Professionsudvikling: Kursistens egen transformation fra psykolog til supervisor. Formen for kurset baserer sig på dialog, refleksioner og praksisudveksling. Med udgangspunkt i deltagernes konkrete praksis gives mulighed for at stille spørgsmål og få svar, dele viden og tvivl og få inspiration til egen praksis i nuværende og fremtidigt supervisionsarbejde. Deltagerne opfordres til at dele eksempler fra egen supervisionspraksis, ligesom underviser medbringer cases. Målgruppen er psykologer, som arbejder med supervision, uafhængigt af arbejdsfelt, erfaringsniveau, teoretisk og metodisk referenceramme. Det forventes, at kursisterne deltager aktivt og professionelt engageret i kurset, hvor underviser fungerer som dirigent og katalysator, samt teoretisk og metodisk inspirator. Benedicte Schilling, cand. psych. aut., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Forfatter og rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i Danmark og England. Tid og sted: Mandag d. 27. januar 2014 kl tirsdag d. 28. januar 2014 kl Morgenkaffe begge dage ½time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se evt. Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 2850,- /andre akademikere kr. 3350,-. EAN-fakturering ikke mulig. Forudsætter forudgående gennemførelse af Supervision af andre faggrupper I (3.20) v./b. Schilling. Bindende tilmelding: Senest d. 1. december 2013 via Meritering: Specialistuddannelserne i psykoterapi, psykopatologi, psykotraumatologi, klinisk børne-psykologi, klinisk neuropsykologi, klinisk børneneuropsykologi, sundhedspsykologi, gerontopsykologi, pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi: Godkendt som Tværgående Modul: 3.99 Supervision af andre faggrupper II, 12 timer. Arrangører: DPSP, Fyn v/ Tina Malchow-Møller, Malene Hinrichsen ( ), Henriette Sloth & Lykke Birkeland

9 INTERNETTET PÅ DAGORDENEN 21. februar 2014 Heldagsmøde i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 Ø Dansk Psykologforening har nedsat en arbejdsgruppe (Anne Sophie Bauer, Eric Allouche, Kim Mathiasen, Morten Fenger og DP-konsulent Lars Michaelsen) i januar 2013, som arbejder med at udstikke rammerne for fremtidige internetbaserede psykologydelser. Arbejdsgruppen er en del af DPSPs online-udvalg. Problemkredsen i relation til internetbaserede psykologydelser er temaet i det kommende heldagsmøde den 21. februar Planlægningen af kurset bliver udformet i starten af juni Online-udvalget og medie-udvalget vil sammen med DPs arbejdsgruppe drøfte kursusplanen på et kommende møde. DPSP online-udvalget fik i 2012 på DPs generalforsamling gennemført, at internetbaserede psykologydelser kom på DP s arbejdsprogram, og der arbejdes på at inddrage emnet i specialistuddannelsen. Så snart planlægningen af kursets indhold er klar, kan du se programmet på DPSPs tidligere seminar 20. februar 2012 kan ligeledes ses på hjemmesiden under < programmer. Deltagere/Pris: maksimum 45 deltagere, 590 kr. kun DPSPs medlemmer Tilmelding: Via eller Lotte Dehli senest 10. februar 2014 Arrangører: DPSP v/ Werner Regli i samarbejde med DPs arbejdsgruppe, online-udvalget samt medietek-udvalget

10 februar dages workshop i Århus Med: Ph.D Scott D. Miller Feedback Informed Treatment - intensive DPSP har igen den ære at byde Scott Miller velkommen til Danmark og tilbyde medlemmerne af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer en to-dages workshop i 2014 som opfølgning på det inspirerende seminar og efterfølgende workshop i februar Et af de vigtigste spørgsmål for en kliniker er, hvordan vi bedst hjælper vores klienter via psykoterapi. Scott Miller dokumenterer med omfattende forskning betydningen af alliancen for effekten af terapi. Hans metoder er i sig selv ganske enkle og går på tværs af referencerammer. Centralt i metoderne er aktiv anvendelse af feedback fra klienten uanset diagnose og lidelsens kompleksitet og sværhedsgrad. Research from several controlled trials conducted in real-world clinical settings shows that the client-directed, outcome-informed approach cuts drop out rates in half and improves outcome by as much as 65%. Using formal, ongoing feedback from clients is central to the approach. In this intensive two day participants will learn how to obtain valid and reliable feedback and use that information to inform treatment, decrease drop out rates, and improve the outcome of care. Therapists will also learn how to use ASIST software program which can be used by individual practitioners, agencies, and behavioral healthcare organizations to administer, score, interpret and track outcome of clients, therapists, treatment programs, and agencies. Scott Miller er kendt for med humor og engagement at kunne oversætte kompleks teori og forskning til let anvendelig klinisk praksis. Han er stifter af Center of Clinical Excellence og har som en af få forskere flere gange præsenteret sit arbejde på den prestigefulde Evolution of Psychotherapy Conference. Desuden er han forfatter til en lang række videnskabelige artikler samt følgende bøger: The Heart and Soul of Change: Delivering What Works in Therapy (2009) og The Heroic Client: A Revolutionary Approach for Improving the Outcome of Therapy (Revised Edition, 2004). Tid og Sted: Mandag d. 24. februar 2014 kl og tirsdag d. 25. februar kl Morgenkaffe en halv time før start. Psykologforeningens lokaler, Fiskergade 41, 4. Sal, 8000 Aarhus C. Max 24 deltagere. Meritering: Søges godkendt til specialistuddannelsen i psykoterapi , anden teoretisk referenceramme 12 timer. Deltagergebyr: 3400 kr. for medlemmer af DPSP, 4400 kr. for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer morgenkaffe, let frokost og eftermiddagskaffe. Bindende tilmelding senest d. 15. Nov via EAN fakturering er ikke muligt. Arrangører: DPSP- Aarhus-udvalget v. Lone Adamsen & Ole Karkov Østergaard.

11 Supervision af supervision Dansk Psykologforening Kursus 4 x 2 dage i 2014 i alt 50 timer Forår 2014: 6/3-7/3 + 22/5-23/5 og efterår 2014: 4/9-5/9 + 13/11-14/11 DPSP udbyder en samlet supervisoruddannelse bestående af i alt 30 timers teoriundervisning og 20 timers supervision af supervision i 2 grupper af 8 personer. Uddannelsen er specifikt rettet mod psykologer med specialistuddannelse, der er under uddannelse til supervisorer, og den er forhåndsgodkendt af Dansk Psykologforening ( jf. Uddannelse til specialist og supervisorsupervisor under pkt. 19.) Formål: at kursisterne erhverver sig viden om og kompetence til at anvende eget teoretisk ståsted i rollen som supervisor. Indhold: * supervisions afgrænsning til terapi, konsulentarbejde, coaching, rådgivning og undervisning * supervision som en vidensorienteret læringsproces, en form for mesterlære * supervisionskontrakten, herunder supervisors og supervisantens ansvar * individuel supervision og gruppesupervision, retningslinier for supervisorrollen * mulige dilemmaer: Intern/ekstern supervisor, leder eller kollega i supervisorrollen * refleksion over supervisorrollens forskelligheder på baggrund af forskellige teorier * fokusområde, position og rolle, metoder og teknikker. * evaluering af supervisionsforløb, etiske dilemmaer og valg. Fremgangsmåde: De 20 timers supervision af de to kendte supervisorer, finder dels sted ved, at kursisterne fremlægger egne supervisionssager til drøftelse og refleksion, dels ved at én deltager superviserer en anden deltagers behandlingssag, hvorefter gruppen reflekterer over supervisionsprocessen. Formålet er at uddrage erfaringer og at give og modtage feed - back som supervisor. Undervisere: Cand. psych., dr. pæd. Karen Vibeke Mortensen, privatpraksis og adjungeret professor ved Aalborg Universitet og cand. psych., ph.d. Claus Haugaard Jacobsen, privatpraksis og tidl. professor og klinikleder ved Aalborg Universitet. Begge har omfattende klinisk erfaring med supervision og med supervisoruddannelsen. De har sammen udgivet bøgerne: Supervision af psykoterapi.teori og Praksis.Akademisk Forlag 2007 og Psykoterapeutisk Praksis på psykodynamisk grundlag Hans Reitzels Forlag Meritering: Kursus er godkendt som supervisoruddannelse af DPs psykoterapeutiske fagnævn. Bindende tilmelding: senest 20.februar Pris: kr. kun for DPSPs medlemmer, som betales ved kursets start. EAN fakturering er ikke muligt. Skal tilmeldes via hjemmesiden eller til Lotte Dehli Forplejning: Alle dage kaffe m.morgenbrød 45 min. før start, samt 45 min. frokost i DPs kantine + eftermiddag med frugt, kaffe og kage Deltagere:Max.16 deltagere (2 grupper á 8 personer), meriterende for supervisorsupervisionen Arrangører: DPSP v/ Birgit Vrang og Werner Regli

12 Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, DPSP Generalforsamling, foredrag og middag Selskabet gør opmærksom på, at der afholdes generalforsamling og foredrag 12. marts Efter foredraget er selskabet vært ved en middag. Vi håber at se mange af vores medlemmer denne aften. Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 25, 2100 København Ø Generalforsamling Foredrag Middag Arrangør: DPSP v. Marie Rørne & Kirsten R. Grage Dagsorden til DPSPs generalforsamling onsdag d. 5. marts Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 7. Behandling af indkomne forslag 8. Fastlæggelse af budget og kontingent 9. Valg af bestyrelse 10. Eventuelt

13 OPD Kursus marts, maj og d september 2014 Udredning og behandling på psykodynamisk grundlag - Operationaliseret Psykodynamisk Diagnose (OPD-2) v. prof. Dr. med. Manfred Cierpka, Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familietherapie, Universitetsklinikken i Heidelberg OPD-2 er et interviewbaseret instrument, som kursusdeltagerne får et dybere kendskab til gennem dette enestående kursus fordelt på 3 x 2 dage. Det vil give kursusdeltagerne kliniske og forskningsegnede redskaber til systematisk, reliabel og valideret udredning af personligheden samt formulering af terapeutiske fokusområder og interventioner. OPD-2 består af 5 akser, som gør det muligt nuanceret at beskrive klientens personlighedsstruktur, indre konflikter og interpersonelle mønstre og relationen mellem disse. OPD-2 er komplementær til ICD og DSM og på forkant med den dimensionelle tilgang og operationaliseringen af akse II i DSM V. OPD-2 er i lighed med den kognitive tradition baseret på princippet om, at der skal være en overensstemmelse mellem udredning og begrebsliggørelse af problem, intervention overfor problemet og måling af, hvorvidt interventionen har haft en effekt på problemet. Kurset henvender sig til psykologer og psykiatere indenfor forskellige behandlingstraditioner. OPD- 2 bygger videre på Kernbergs strukturelle interview, men strukturdimensionen er mere eksplicit operationaliseret og den inddrager samtidig den moderne interpersonelle relationsteori. Manfred Cierpka står i spidsen for udviklingen af OPD. Han har udgivet en lang række videnskabelige artikler og er ansat som professor på universitetet i Heidelberg. Han har undervist i OPD over hele verden og taler et glimrende engelsk. Undervisningen består af oplæg fra undervisere og deltagernes ratings af videofilm af diagnostiske interviews. Max 24 deltagere. Tid og sted: Onsdag d. 19. & torsdag d. 20. marts Mandag d. 5. & tirsdag d. 6. maj samt onsdag d. 17. & torsdag d. 18. september Alle dage fra kl / Morgenkaffe vil være ½ time før kursusstart. I DP, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Deltagergebyr: Inkl. moms, OPD-2 manual, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: kr. for medlemmer af DPSP og kr. for andre akademikere. Bindende tilmelding: Senest d. 1. december 2013 via Meritering: Kurset er godkendt til Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik med 30 timer; Anden teoretisk referenceramme med 6 timer; Diagnostik og psykopatologi med 36 timer. Arrangør: DPSP v/kirsten Rosenkrantz Grage & Mette Vinum

14 2. maj 2014 DPSPs Internationale seminar i Aarhus Psykolog og filosof, Dr. Emmy Van Deurzen DPSP har den store ære at præsentere den verdenskendte eksistentielle psykoterapeut, psykolog og filosof Dr. Emmy Van Deurzen Honary Professor ved University of Sheffield i England i maj Emmy van Deurzen har gennem filosofien, psykologien og psykoterapien helliget sig eksistentielle temaer og menneskelivets grundvilkår omhandlende tab af mening, ensomhed, angst og det psykologiske arbejde hen imod større autencitet og autoritet i livet. Emmy van Deurzen stiller med sin eksistentielle tilgang skarpt på, hvordan vi kan leve med vores problemer med større livfuldhed og engament og på hvordan vi genfinder livsglæde, når den går tabt. Emmy van Deurzen er optaget af, hvordan det enkelte menneske på en frugtbar måde kan komme overens med og leve livet, som det er med alle dets iboende modsigelser. Med en forståelse af psykologiske forstyrrelser og sundhed som to sider af samme mønt, der tilsammen skaber udvikling, fokuseres i den eksistentielle terapi på at styrke åbenhed og mod til hos den enkelte at rumme, hvad livet kan bringe af godt og ondt. Emmy van Deurzen er født i Haag i Holland i Hun flyttede til England i 1977 for at arbejde med den anti-psykiatriske bevægelse. Hun grundlagde the Society for Existential Analysis i 1988 og et træningsinstitut for metoden på Regent s College. I 1996 startede hun The New School of Psychotherapy and Councelling med speciale i en eksistentiel psykoterapeutisk uddannelse på Schillers Internationale Universitet. The New School har siden 2010 fungeret uafhængigt i South Hampstead i London. Herforuden er Emmy van Deurzen forfatter til bøger og artikler om eksi-stentiel psykoterapi, rådgivning, supervision og coaching. I de seneste årtier har den eksistentielle tilgang spredt sig og er blevet et alternativ til etablerede psykoterapeutiske retninger. I DPSP ser vi frem til at møde den meget anerkendte internationale foredragsholder, der er og lever sin eksistentielle tilgang og integrerer filosofi, psykologi og kon-krete psykoterapeutiske færdigheder i egen person. Emmy van Deurzen er med andre ord en terapeut og foredragsholder, der skal opleves. Tid og sted: Fredag d. 2. maj 2014, kl. 8:50-16:00. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30. Radisson Blu Hotel, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Gratis parkering ved hotellet (P-billet udleveres på hotellet). Deltagerpris: 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, 1650 kr. inkl. moms for andre akademikere. Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt. Tilmelding: Tilmelding foretages via Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er 21. marts Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden. Meritering: Seminaret søges godkendt i relevante specialistuddannelser. Arrangører: DPSP- Aarhus-udvalget v. Lone Adamsen & Klaus Pedersen

15 KONTAKT DPSP Formand: Klaus Pedersen Mail: Næstformand: Kirsten Rosenkrantz Grage Mail: Kasserer: Finn Korsaa Mail: Bestyrelsesmedlem: Werner Regli Mail: Bestyrelsesmedlem: Anne Vonger Kaas Mail: Bestyrelsesmedlem: Mette Vinum Mail: Bestyrelsesmedlem, Malene Hinrichsen, koordinator / Fyn-udvalg Mail: Suppleant: Marie Louise Rørne Mail: Suppleant: Lone Adamsen, koordinator / Århus-udvalg Mail: Suppleant: Henriette McKenzie Rønhof Sloth, Fyn-udvalg Mail: Ole Karkov Østergård, Århus-udvalg Mail: Mette Weiss Mose, Århus-udvalg Mail: Krista Nielsen Straarup, Århus-udvalg Mail: Tina Malchow-Møller, Fyn-udvalg Mail: Henriette McKenzie Rønhof Sloth, Fyn-udvalg Mail: Lykke Birkeland, Fyn-udvalg Mail: Sekretær: Lotte Dehli Mail: Århus-udvalget: Lone Adamsen, Mette Weiss Mose, Ole Karkov Østergård, Krista Straarup & Klaus Pedersen Odense-udvalget: Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette McKenzie Rønhof Sloth & Lykke Birkeland Videotek-udvalget: Jens Berthelsen, Birgit Vrang, Alice Theilgaard, Birgitte Brun & Werner Regli Online udvalget: Werner Regli, Kim Mathiasen, Morten Fenger, Anne-Marie Thuesen, Anne Sophie Bauer, Iben Sejerøe- Szatkowski, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi & Susanne Huynh

16

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update December 2012 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 2012 bød på nye politiske udfordringer. Bestyrelsen er i stigende omfang med, når det gælder udvikling af professionen

Læs mere

Vinterbrev 2013/2014

Vinterbrev 2013/2014 Vinterbrev 2013/2014 Vinteren 2013/2014 DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Nye årgange uddannelsespsykologer i psykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien starter

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Juni 2012 DPSPs internationale seminarer - om foråret i Århus og om efteråret i København - er blevet mødested for mange af vore

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING HUSK: DPSP s generalforsamling den 14. marts 2012 i Århus! DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Januar 2012 Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2012 defineret individuel

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP Update Januar 2015 Kære

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Januar 2015 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP fejrer 25 års jubilæum ved selskabets generalforsamling d. 12. marts 2015 i Aarhus. Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING VINTERBREV 2006/07

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING VINTERBREV 2006/07 VINTERBREV 2006/07 INFORMATION FRA BESTYRELSEN Kære medlem af DPSP Nu er tiden kommet til et vinterbrev med informationer om selskabets kommende aktiviteter. Bestyrelsen håber, at du finder aktiviteterne

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP. SOMMERBREV juni 2007

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP. SOMMERBREV juni 2007 DPSP SOMMERBREV juni 2007 1/11 Kære medlem af DPSP INFORMATION FRA BESTYRELSEN Nu er tiden kommet til det årlige sommerbrev med information om selskabets kommende aktiviteter. Tak fordi du støtter op om

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 Dansk Psykolog Forening KURSUS 2015 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 2 Kurser 2015 Kurser 2015 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010 ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010 Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer fejrer 20 års jubilæum! Prof. Leslie Greenberg besøger Danmark! DPSP update Januar 2010 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 1 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Her har du de nyeste informationer om Selskabets udvikling og kommende aktiviteter. DPSP har nu 1295

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering Kursusprogram E11 Foredrag: Konflikthåndtering ved Cand. Phil i pædagogik Karin Nielsen I de fleste situationer, hvor vi er sammen med andre mennesker, interagerer vi uden de store problemer, men engang

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

CV for Leif Schwensen

CV for Leif Schwensen CV for Leif Schwensen Leif Schwensen, Cand.psych., Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi & Mindfulness- instruktør, leder af Jysk Psykologcenter Leif er stifter af Jysk Psykologcenter

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT Karriere 1960 Født 1992 Cand.psych Psykologisk Institut, Århus Universitet 1992-95 1995-1995- 98 Klinisk Psykolog ved Psykologhuset Kirsten Draiby, Aarhus. Tilknyttet Forsvarets Psykolognetværk ( Fakultet

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Det tredje hold stu derende har netop taget hul på professionsprogrammet i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet (AAU). Det sker, få måneder efter at de første

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016 2. Hold Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi. Regi Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet,

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere