DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING"

Transkript

1

2 DPSP Update Juni 2013 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Selskabets 23. generalforsamling blev afholdt i Odense. Bestyrelse og suppleanter blev genvalgt og Henriette McKenzie Rønhof Sloth fra Fyn-udvalget nyvalgt suppleant. Hermed er der repræsentanter fra både København, Fyn og Århus på bestyrelses- og suppleantposter. Vi glæder os over, at selskabets hensigt om at være landsdækkende afspejles i repræsentationen. Scott Miller tog Århus med storm ved det internationale seminar i marts. Psykoterapiens evidensgrundlag blev gennemgået og FIT feedback metoden lanceret via en cocktail af komparativ statistik, empiri, publikumsquiz og videoclips. Det hele svøbt i stand-up comedy stil som et overraskende didaktisk instrument. Læs anmeldelsen i Psykolog Nyt nr. 7. På tværs af alle traditioner bryder feedback orienterede metoder frem. Forskellige psykoterapier har gennem flere årtier konsistent fremvist høje effektstørrelser. Det er mindre interessant om den ene terapiform gennemsnitligt er lidt bedre end den anden. Og vi kan bekymre os lidt mindre om alle de patienter der har god effekt af psykologbehandling, selvom vi selvfølgelig hele tiden skal optimere vore arbejdsformer. Et større problem er den gruppe af patienter der dropper ud af behandlingen, dem der ikke har effekt af vore interventioner og dem der fortsætter i psykologbehandling uanset manglende bedring. Her kan feedback og outcome informerede metoder hjælpe til at afdække muligheder og problemer i tide og herigennem bringe den psykoterapeutiske indsats på ret køl. FIT kan øge effekten betydeligt uanset metode. DPSP anbefaler, at FIT afprøves i et nationalt kontrolleret projekt. I Sverige ses i disse år skriften på væggen. Flere mia. svenske kroner blev investeret ensidigt i én terapiform. Hensigten var at bringe sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde. Men dokumentationen viser, at TAU - treatment as usual - virker bedst. For fagfolk var det forudsigeligt. Hvordan kom de svenske politikere på den tanke, at kun én terapiform kognitiv terapi - skulle kunne kurere enhver depression og angsttilstand som kan have vidt forskellige symptomprofiler, årsager og vedligeholdende faktorer? Psykologer har en vigtig opgave i at informere offentligheden om og vejlede politikere i hvad kvalificeret psykologfaglig indsats består i. Vi ser frem til at præsentere vore medlemmer for professor Allan Fruzzetti ved DPSP s næste internationale seminar i København. Han er det næste skud på stammen af kapaciteter i verdensklasse, som vil fortælle om integrativ evidensbaseret psykoterapi: Dialektisk adfærdsterapi & mindfulness. Vi ønsker dig en rigtig god sommer! P.b.v. Klaus Pedersen Formand f. DPSP

3 august og 8. november 2013 i Odense NEO PI-R certificeringskursus V. Cand.psych. specialist og supervisor i psykoterapi Christian Møller Pedersen, Cand.psych. specialist i psykopatologi, Louise Meldgaard Bruun og Cand.psych. Claus Werchmeister Om NEO PI-R klinisk: NEO PI-R er en dansk standardiseret, klinisk personlighedstest til vurdering af universelle, brede og stabile personlighedstræk. Den anvendes bredt inden for det kliniske område, fra assessment og kliniske psykologiske undersøgelser - over rådgivning, terapi og behandlingsplanlægning - til genoptræning af hjerneskade samt retspsykiatriske vurderinger. Certificeringskurset udbydes i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S. For yderligere information om NEO PI-R, se eller Indhold i kurset: Introduktion til testen, dens rationale og administration. Fem-Faktor Modellen og NEO PI-R (introduktion til bagvedliggende personlighedspsykologisk teori og -forskning). Testens konstruktion og psykometriske principper. Testprotokollen og fortolkningsprincipper, herunder profilanalyse. Hovedprincipper for tilbagemelding. Introduktion til internetscoringsprogrammet. NEO PI-R og Akse I diagnoser, herunder psykotiske samt affektive lidelser. NEO PI-R og Akse II diagnoser, herunder muligheder og begrænsninger i forhold til forskellige typer af personlighedsforstyrrelser. NEO PI-R og psykoterapi - vurdering af problemområder, interventionsmuligheder samt faldgruber. Metodetræning og øvelse, herunder casearbejde i gruppe og casegennemgang. Forudsætninger: Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med udredning af psykologiske problemstillinger hos pt. fra 17-års alderen og op. Inden kursusstart skal man som deltager/arbejdsplads have købt en NEO PI-R kursuspakke, som omfatter 1 manual samt 10 spørgeskemaer og tilhørende netscoringer. Kursuspakken skal bestilles direkte hos Hogrefe Psykologisk Forlag, som yder 20% rabat i forbindelse med kurset (den nøjagtige pris kan oplyses ved direkte henvendelse til Forlaget). Har arbejdspladsen i forvejen anskaffet manual samt tests, er det ikke nødvendigt at erhverve kursuspakken. Det er vigtigt at have NEO PI-R manualen tilgængelig alle 3 kursusdage, da den anvendes i forbindelse med undervisningen. Det er en betingelse for at opnå certificering, at man inden opfølgningsdagen (3. kursusdag) indsender 1 NEO PI-R profil samt en kort casebeskrivelse til underviserne. Denne vil på en pædagogisk måde indgå i undervisningen på 3.-dagen. Indsendelse af casemateriale er dog ikke obligatorisk for kursusdeltagelsen, som under alle omstændigheder giver et kursusbevis. Tid og sted: august og d. 8.november Alle dage kl Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se nærmere på Deltager antal og gebyr: Maksimalt 25 deltagere. Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: Medlemmer af DPSP kr. 5100,-. Andre akademikere kr., 6000,-. EANfakturering ikke muligt. Bindende tilmelding: Senest d.23.juli 2013 via Meritering: Kurset er godkendt indenfor psykoterapi og psykopatologi med 18 timer i Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik. Arrangører: DPSP-Fyn v/ Lykke Birkeland, Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller & Henriette Rønhof Sloth.

4 september 2013 i Odense Kursus i Psykofarmakologi, Voksne Tværgående modul V. Raben Rosenberg, ledende overlæge, professor, dr.med. og Rasmus Wentzer Licht, overlæge, lektor, ph.d. Formålet med kurset er at deltagerne tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi. Der vil på kurset blive fokuseret på den nyeste viden indenfor psykofarmakologien og de vigtigste psykofarmakagrupper vil blive gennemgået; antidepressiva, anxiolytika, hypnotika og antipsykotika samt stemningsstabiliserende psykofarmaka. Der undervises i anvendelsesområder, ønskede virkning og præparaternes bivirkninger. Psykologiske aspekter ved ordinering af medicin drøftes og forholdet mellem psykoterapi og psykofarmakabehandling samt kombinationsbehandling belyses. Undervisere er den første dag: Rasmus Wentzer Licht, speciallæge i psykiatri og specialeansvarlig overlæge ved Århus Universitetshospital, Risskov. Klinisk lektor i psykiatri og farmakologi ved Århus Universitet. Anden dag: Raben Rosenberg, speciallæge i psykiatri og professor i biologisk psykiatri og psykofarmakologi. Siden 1991 ansat ved Århus Universitetshospital Risskov med ansvar for psykiatrisk grundforskning. Begge undervisere har mange års klinisk erfaring og har bidraget til udarbejdelse af retningslinjer og referenceprogrammer for psykofarmakologisk behandling og skrevet om psykofarmakologi i mange lærebøger. Litteratur: Gerlach og Vestergaard (2011): Psykofarmaka, Psykiatrifonden Forlag, 3.udg. 1.oplag. Basisbog i Psykiatri: Gyldendal. (nyeste udgave, som er på vej). Tid og sted: Torsdag d. 19. og fredag d. 20.september Begge dage kl Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se nærmere på Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: Medlemmer af DPSP kr. 2600,-. Andre akademikere kr., 3400,-. EAN-fakturering ikke muligt. Bindende tilmelding: Senest d.19.august 2013 via Meritering: Kurset er godkendt på det Tværgående modul: Psykofarmakologi, Voksne, 12 timer. Arrangører: DPSP-Fyn v/ Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette Rønhof Sloth & Lykke Birkeland

5 25. oktober 2013 DPSPs Internationale seminar i København på Radisson Blu Royal Hotel Dr. Alan E. Fruzzetti Dialektisk adfærdsterapi og mindfulness At arbejde med emotionelt ustabile mennesker Dialektisk adfærdsterapi bygger på en kognitiv/adfærdsterapeutisk referenceramme og inkluderer dialektik samt mindfulness. Behandlingsformen er udviklet af professor Marsha Linehan fra USA. I dette seminar får deltagerne indføring i og viden om kompleksiteten i Dialektisk adfærdsterapi, som er en moderne integration af traditionelle løsningsorienterede strategier fra adfærdsterapien og acceptstrategier udviklet fra mindfulness samt andre ikke-traditionelle tilgange i psykoterapi. Dialektikken i DAT er at integrere forandring og accept i alle aspekter af den terapeutiske behandling. Dialektisk adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode rettet mod patienter med en emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, der har selvdestruktive impulser og suicidaladfærd. Pt. har ofte cutting-adfærd, spiseforstyrrelser, depression, vrede og andre misbrugsformer. Forskningen viser, at DAT er en meget lovende behandling for selvmordstruede pt., for mennesker med en borderline personlighedsstruktur og der er ligeledes gode resultater med par- og familieterapi. Behandlingsmetoden er udviklet til de nævnte problemstillinger, men kan anvendes langt bredere og principperne kan anvendes enkeltvist eller samlet. Dr. Alan E. Fruzetti, Ph.D. er klinisk psykolog, associate professor i psykologi og leder af Dialectial Behavior Therapy and Research Program, University of Nevada, Reno. Dr. Fruzzetti er forskningsleder og medlem af bestyrelsen af The National Education Alliance for Borderline Personality Disorder. Han har de sidste 25 år samarbejdet med professor Marsha Linehan om at behandle borderline tilstande ved hjælp af dialektisk adfærdsterapi (DAT). Han er en internationalt førende kapacitet indenfor DAT og har skrevet en lang række artikler inden for området. Derudover har han skrevet den anmelder roste bog The High Conflict Couple og har arbejdet meget med par- og familieterapi. Alan E. Fruzzetti: The High Conflict Couple A Dialectial Behavior Therapy Guide to Finding Peace, Intimacy & Validation. New Harbinger Publications, 2006 Tid og sted: Fredag d. 25. oktober 2013, kl. 8:50-16:30. Radisson Blu Royal Hotel Hammerichsgade 1, DK 1611 Copenhagen V Deltagerpris: 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, 1550 kr. inkl. moms for andre akademikere. Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt. Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er 20. september Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden. Meritering: Kurset er godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser: anden teoretisk referenceramme / Behandling. Arrangører: DPSP v. Kirsten R. Grage & Klaus Pedersen

6 DPSP afholder kursus i Compassion Focused Trauma Treatment med Dr. Deborah Lee, UK d november 2013 i Århus Shame-based trauma memories are highly distressing and disturbing for most people. High levels of self-criticism appear to maintain the sense of current psychological threat. The personal meaning conveyed in the fragmented images and flashbacks is often painful, condemning and shaming. This 2 day workshop will introduce the use of Compassion Focused Therapy (Paul Gilbert (2009): The Compassionate Mind) as a way to work with the affect of shame especially in the context of shame based flashbacks and trauma experiences. The workshop will explore the theoretical and practical understanding of using compassionate images to work with these flashbacks in order to enhance feelings of self soothing, safeness in the memories and reduce self critical maintenance cycles. In particular it will explore the importance of teaching techniques such as using compassionate imagery within reliving of the trauma memories, and development of the capacity to self soothe to those who feel deeply shamed about who they are and what they have been through. Dr Deborah Lee is a Consultant Clinical Psychologist, Head of Berkshire Traumatic Stress Service and South Central Veterans Service. She is also an honorary Senior Lecturer at University College London. Dr Lee has worked in the field of trauma for 20 years and specialises in the treatment of PTSD and complex Trauma. She has widely contributed to the dissemination of her clinical knowledge through writing and delivering over 150 clinical workshops and talks in North America and Europe. Tid og sted: Mandag og tirsdag d november 2013 (10-17 d og kl d ) i DP s lokaler i Århus, Fiskergade 41, 4., 8000 Århus C. Deltagergebyr: Medlemmer af DPSP kr. 2700,-, andre akademikere kr. 3700,-. EAN-fakturering er ikke mulig. Bindende tilmelding: Senest d via Meritering: Kurset forventes godkendt under Specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne, specialiseringsmodulet, Anden teoretisk referenceramme (12 timer). For yderligere oplysninger om kurset se Arrangører: DPSP-Fyn v/ Malene Hinrichsen ( ), Tina Malchow-Møller, Lykke Birkeland & Henriette Rønhof Slot

7 Sorg og krise hos børn Den 13. og 14. januar 2014 i Aarhus Ved Atle Dyregrov, leder af Senter for Krisepsykologi i Bergen, Norge DPSP-Aarhus gentager nu succesen fra København, hvor kurset Sorg og krise hos børn i november 2012 havde stor efterspørgsel og blev afholdt med venteliste. På kurset vil Atle Dyregrov føre os ind i erfarings- og forskningsbaseret viden om børn og sorg og ikke mindst hvordan denne viden kan benyttes som afsæt til at hjælpe og støtte børn og unge, både umiddelbart efter et traume og på længere sigt. Fremstillingen vil blive eksemplificeret med en række konkrete caseformuleringer. I løbet af kursusdagene vil Atle Dyregrov bl.a. udforske følgende temaer: Nyere forskningsbaseret viden om sorg og traumer hos børn og unge, erfaringer fra arbejdet med børn efter katastrofer, konkrete metoder til brug ved opfølgende arbejde med børn og unge, overvejelser om kompliceret sorg som en ny diagnose og udfordringer i det terapeutiske arbejde med børn og unge med kompliceret sorg. Psykolog og dr. phil. Atle Dyregrov er leder af Senter for Krisepsykologi i Bergen et forskningsorienteret sorgcenter. Atle Dyregrov har i hele sin karriere arbejdet med børn og familier, som har oplevet dødsfald og andre kriser eller traumer. Derudover har han arbejdet ved en række nationale og internationale ulykker og katastrofer og har bl.a. spillet en central rolle i opfølgningen på terrorangrebet i Norge, sommeren Atle Dyregrov er forfatter til en række bøger og faglige artikler indenfor sorg- og kriseområdet, heriblandt Børn og traumer (2011) og Sorg hos børn (2007). (se for flere udgivelser). Han har desuden omfattende undervisnings- og foredragserfaring. Tid: Mandag den 13. januar og tirsdag den 14. januar begge dage kl Der serveres morgenkaffe en halv time før kursusstart begge dage. Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler Fiskergade 41, 8000 Aarhus C. Deltagerpris: Inkl moms samt forplejning i form af morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr ,-, ikke-medlemmer 3.800,-. EAN-fakturering er ikke muligt. Tilmelding: Tilmelding foretages via Tilmelding er bindende. Sidste frist for tilmelding er den 15. november Regler for tilmelding og afmelding kan findes på DPSP s hjemmeside. Meritering: Kurset søges godkendt på det Tværgående modul i specialistuddannelsen: Sorg og krise hos børn, 12 timer. Arrangører: DPSP-Århus v/ Psykolog Maria Lægsgaard Kristensen og psykolog Mette Weiss Mose

8 Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) Afholder januar 2014 i Odense Supervision af andre faggrupper II - Metodisk og dialogisk fokus for din praksis v./ Benedicte Schilling, cand. psych., specialist og supervisor Formålet med kurset er at bibringe deltagerne nødvendige værktøjer til at gennemføre og kvalificere eget supervisionsarbejde i de kontekster, de arbejder i med udgangspunkt i viden om og forståelse af de andre faggrupper, som de typisk skal supervisere. Derudover vil kurset bibringe deltagerne praktiske værktøjer til at reflektere over og fortløbende udvikle på egne supervisionskompetencer. De overordnede læringstemaer for kurset er bl.a. Hvordan forhandler jeg en supervisionskontrakt? Hvad er læringsbehovet og læringsformålet for den supervision, som jeg yder? Hvilken supervisionsmetode skal jeg vælge? Supervision i grupper hvad skal jeg være opmærksom på? Professionsudvikling: Kursistens egen transformation fra psykolog til supervisor. Formen for kurset baserer sig på dialog, refleksioner og praksisudveksling. Med udgangspunkt i deltagernes konkrete praksis gives mulighed for at stille spørgsmål og få svar, dele viden og tvivl og få inspiration til egen praksis i nuværende og fremtidigt supervisionsarbejde. Deltagerne opfordres til at dele eksempler fra egen supervisionspraksis, ligesom underviser medbringer cases. Målgruppen er psykologer, som arbejder med supervision, uafhængigt af arbejdsfelt, erfaringsniveau, teoretisk og metodisk referenceramme. Det forventes, at kursisterne deltager aktivt og professionelt engageret i kurset, hvor underviser fungerer som dirigent og katalysator, samt teoretisk og metodisk inspirator. Benedicte Schilling, cand. psych. aut., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Forfatter og rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i Danmark og England. Tid og sted: Mandag d. 27. januar 2014 kl tirsdag d. 28. januar 2014 kl Morgenkaffe begge dage ½time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se evt. Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 2850,- /andre akademikere kr. 3350,-. EAN-fakturering ikke mulig. Forudsætter forudgående gennemførelse af Supervision af andre faggrupper I (3.20) v./b. Schilling. Bindende tilmelding: Senest d. 1. december 2013 via Meritering: Specialistuddannelserne i psykoterapi, psykopatologi, psykotraumatologi, klinisk børne-psykologi, klinisk neuropsykologi, klinisk børneneuropsykologi, sundhedspsykologi, gerontopsykologi, pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi: Godkendt som Tværgående Modul: 3.99 Supervision af andre faggrupper II, 12 timer. Arrangører: DPSP, Fyn v/ Tina Malchow-Møller, Malene Hinrichsen ( ), Henriette Sloth & Lykke Birkeland

9 INTERNETTET PÅ DAGORDENEN 21. februar 2014 Heldagsmøde i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 Ø Dansk Psykologforening har nedsat en arbejdsgruppe (Anne Sophie Bauer, Eric Allouche, Kim Mathiasen, Morten Fenger og DP-konsulent Lars Michaelsen) i januar 2013, som arbejder med at udstikke rammerne for fremtidige internetbaserede psykologydelser. Arbejdsgruppen er en del af DPSPs online-udvalg. Problemkredsen i relation til internetbaserede psykologydelser er temaet i det kommende heldagsmøde den 21. februar Planlægningen af kurset bliver udformet i starten af juni Online-udvalget og medie-udvalget vil sammen med DPs arbejdsgruppe drøfte kursusplanen på et kommende møde. DPSP online-udvalget fik i 2012 på DPs generalforsamling gennemført, at internetbaserede psykologydelser kom på DP s arbejdsprogram, og der arbejdes på at inddrage emnet i specialistuddannelsen. Så snart planlægningen af kursets indhold er klar, kan du se programmet på DPSPs tidligere seminar 20. februar 2012 kan ligeledes ses på hjemmesiden under < programmer. Deltagere/Pris: maksimum 45 deltagere, 590 kr. kun DPSPs medlemmer Tilmelding: Via eller Lotte Dehli senest 10. februar 2014 Arrangører: DPSP v/ Werner Regli i samarbejde med DPs arbejdsgruppe, online-udvalget samt medietek-udvalget

10 februar dages workshop i Århus Med: Ph.D Scott D. Miller Feedback Informed Treatment - intensive DPSP har igen den ære at byde Scott Miller velkommen til Danmark og tilbyde medlemmerne af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer en to-dages workshop i 2014 som opfølgning på det inspirerende seminar og efterfølgende workshop i februar Et af de vigtigste spørgsmål for en kliniker er, hvordan vi bedst hjælper vores klienter via psykoterapi. Scott Miller dokumenterer med omfattende forskning betydningen af alliancen for effekten af terapi. Hans metoder er i sig selv ganske enkle og går på tværs af referencerammer. Centralt i metoderne er aktiv anvendelse af feedback fra klienten uanset diagnose og lidelsens kompleksitet og sværhedsgrad. Research from several controlled trials conducted in real-world clinical settings shows that the client-directed, outcome-informed approach cuts drop out rates in half and improves outcome by as much as 65%. Using formal, ongoing feedback from clients is central to the approach. In this intensive two day participants will learn how to obtain valid and reliable feedback and use that information to inform treatment, decrease drop out rates, and improve the outcome of care. Therapists will also learn how to use ASIST software program which can be used by individual practitioners, agencies, and behavioral healthcare organizations to administer, score, interpret and track outcome of clients, therapists, treatment programs, and agencies. Scott Miller er kendt for med humor og engagement at kunne oversætte kompleks teori og forskning til let anvendelig klinisk praksis. Han er stifter af Center of Clinical Excellence og har som en af få forskere flere gange præsenteret sit arbejde på den prestigefulde Evolution of Psychotherapy Conference. Desuden er han forfatter til en lang række videnskabelige artikler samt følgende bøger: The Heart and Soul of Change: Delivering What Works in Therapy (2009) og The Heroic Client: A Revolutionary Approach for Improving the Outcome of Therapy (Revised Edition, 2004). Tid og Sted: Mandag d. 24. februar 2014 kl og tirsdag d. 25. februar kl Morgenkaffe en halv time før start. Psykologforeningens lokaler, Fiskergade 41, 4. Sal, 8000 Aarhus C. Max 24 deltagere. Meritering: Søges godkendt til specialistuddannelsen i psykoterapi , anden teoretisk referenceramme 12 timer. Deltagergebyr: 3400 kr. for medlemmer af DPSP, 4400 kr. for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer morgenkaffe, let frokost og eftermiddagskaffe. Bindende tilmelding senest d. 15. Nov via EAN fakturering er ikke muligt. Arrangører: DPSP- Aarhus-udvalget v. Lone Adamsen & Ole Karkov Østergaard.

11 Supervision af supervision Dansk Psykologforening Kursus 4 x 2 dage i 2014 i alt 50 timer Forår 2014: 6/3-7/3 + 22/5-23/5 og efterår 2014: 4/9-5/9 + 13/11-14/11 DPSP udbyder en samlet supervisoruddannelse bestående af i alt 30 timers teoriundervisning og 20 timers supervision af supervision i 2 grupper af 8 personer. Uddannelsen er specifikt rettet mod psykologer med specialistuddannelse, der er under uddannelse til supervisorer, og den er forhåndsgodkendt af Dansk Psykologforening ( jf. Uddannelse til specialist og supervisorsupervisor under pkt. 19.) Formål: at kursisterne erhverver sig viden om og kompetence til at anvende eget teoretisk ståsted i rollen som supervisor. Indhold: * supervisions afgrænsning til terapi, konsulentarbejde, coaching, rådgivning og undervisning * supervision som en vidensorienteret læringsproces, en form for mesterlære * supervisionskontrakten, herunder supervisors og supervisantens ansvar * individuel supervision og gruppesupervision, retningslinier for supervisorrollen * mulige dilemmaer: Intern/ekstern supervisor, leder eller kollega i supervisorrollen * refleksion over supervisorrollens forskelligheder på baggrund af forskellige teorier * fokusområde, position og rolle, metoder og teknikker. * evaluering af supervisionsforløb, etiske dilemmaer og valg. Fremgangsmåde: De 20 timers supervision af de to kendte supervisorer, finder dels sted ved, at kursisterne fremlægger egne supervisionssager til drøftelse og refleksion, dels ved at én deltager superviserer en anden deltagers behandlingssag, hvorefter gruppen reflekterer over supervisionsprocessen. Formålet er at uddrage erfaringer og at give og modtage feed - back som supervisor. Undervisere: Cand. psych., dr. pæd. Karen Vibeke Mortensen, privatpraksis og adjungeret professor ved Aalborg Universitet og cand. psych., ph.d. Claus Haugaard Jacobsen, privatpraksis og tidl. professor og klinikleder ved Aalborg Universitet. Begge har omfattende klinisk erfaring med supervision og med supervisoruddannelsen. De har sammen udgivet bøgerne: Supervision af psykoterapi.teori og Praksis.Akademisk Forlag 2007 og Psykoterapeutisk Praksis på psykodynamisk grundlag Hans Reitzels Forlag Meritering: Kursus er godkendt som supervisoruddannelse af DPs psykoterapeutiske fagnævn. Bindende tilmelding: senest 20.februar Pris: kr. kun for DPSPs medlemmer, som betales ved kursets start. EAN fakturering er ikke muligt. Skal tilmeldes via hjemmesiden eller til Lotte Dehli Forplejning: Alle dage kaffe m.morgenbrød 45 min. før start, samt 45 min. frokost i DPs kantine + eftermiddag med frugt, kaffe og kage Deltagere:Max.16 deltagere (2 grupper á 8 personer), meriterende for supervisorsupervisionen Arrangører: DPSP v/ Birgit Vrang og Werner Regli

12 Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, DPSP Generalforsamling, foredrag og middag Selskabet gør opmærksom på, at der afholdes generalforsamling og foredrag 12. marts Efter foredraget er selskabet vært ved en middag. Vi håber at se mange af vores medlemmer denne aften. Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 25, 2100 København Ø Generalforsamling Foredrag Middag Arrangør: DPSP v. Marie Rørne & Kirsten R. Grage Dagsorden til DPSPs generalforsamling onsdag d. 5. marts Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 7. Behandling af indkomne forslag 8. Fastlæggelse af budget og kontingent 9. Valg af bestyrelse 10. Eventuelt

13 OPD Kursus marts, maj og d september 2014 Udredning og behandling på psykodynamisk grundlag - Operationaliseret Psykodynamisk Diagnose (OPD-2) v. prof. Dr. med. Manfred Cierpka, Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familietherapie, Universitetsklinikken i Heidelberg OPD-2 er et interviewbaseret instrument, som kursusdeltagerne får et dybere kendskab til gennem dette enestående kursus fordelt på 3 x 2 dage. Det vil give kursusdeltagerne kliniske og forskningsegnede redskaber til systematisk, reliabel og valideret udredning af personligheden samt formulering af terapeutiske fokusområder og interventioner. OPD-2 består af 5 akser, som gør det muligt nuanceret at beskrive klientens personlighedsstruktur, indre konflikter og interpersonelle mønstre og relationen mellem disse. OPD-2 er komplementær til ICD og DSM og på forkant med den dimensionelle tilgang og operationaliseringen af akse II i DSM V. OPD-2 er i lighed med den kognitive tradition baseret på princippet om, at der skal være en overensstemmelse mellem udredning og begrebsliggørelse af problem, intervention overfor problemet og måling af, hvorvidt interventionen har haft en effekt på problemet. Kurset henvender sig til psykologer og psykiatere indenfor forskellige behandlingstraditioner. OPD- 2 bygger videre på Kernbergs strukturelle interview, men strukturdimensionen er mere eksplicit operationaliseret og den inddrager samtidig den moderne interpersonelle relationsteori. Manfred Cierpka står i spidsen for udviklingen af OPD. Han har udgivet en lang række videnskabelige artikler og er ansat som professor på universitetet i Heidelberg. Han har undervist i OPD over hele verden og taler et glimrende engelsk. Undervisningen består af oplæg fra undervisere og deltagernes ratings af videofilm af diagnostiske interviews. Max 24 deltagere. Tid og sted: Onsdag d. 19. & torsdag d. 20. marts Mandag d. 5. & tirsdag d. 6. maj samt onsdag d. 17. & torsdag d. 18. september Alle dage fra kl / Morgenkaffe vil være ½ time før kursusstart. I DP, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Deltagergebyr: Inkl. moms, OPD-2 manual, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: kr. for medlemmer af DPSP og kr. for andre akademikere. Bindende tilmelding: Senest d. 1. december 2013 via Meritering: Kurset er godkendt til Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik med 30 timer; Anden teoretisk referenceramme med 6 timer; Diagnostik og psykopatologi med 36 timer. Arrangør: DPSP v/kirsten Rosenkrantz Grage & Mette Vinum

14 2. maj 2014 DPSPs Internationale seminar i Aarhus Psykolog og filosof, Dr. Emmy Van Deurzen DPSP har den store ære at præsentere den verdenskendte eksistentielle psykoterapeut, psykolog og filosof Dr. Emmy Van Deurzen Honary Professor ved University of Sheffield i England i maj Emmy van Deurzen har gennem filosofien, psykologien og psykoterapien helliget sig eksistentielle temaer og menneskelivets grundvilkår omhandlende tab af mening, ensomhed, angst og det psykologiske arbejde hen imod større autencitet og autoritet i livet. Emmy van Deurzen stiller med sin eksistentielle tilgang skarpt på, hvordan vi kan leve med vores problemer med større livfuldhed og engament og på hvordan vi genfinder livsglæde, når den går tabt. Emmy van Deurzen er optaget af, hvordan det enkelte menneske på en frugtbar måde kan komme overens med og leve livet, som det er med alle dets iboende modsigelser. Med en forståelse af psykologiske forstyrrelser og sundhed som to sider af samme mønt, der tilsammen skaber udvikling, fokuseres i den eksistentielle terapi på at styrke åbenhed og mod til hos den enkelte at rumme, hvad livet kan bringe af godt og ondt. Emmy van Deurzen er født i Haag i Holland i Hun flyttede til England i 1977 for at arbejde med den anti-psykiatriske bevægelse. Hun grundlagde the Society for Existential Analysis i 1988 og et træningsinstitut for metoden på Regent s College. I 1996 startede hun The New School of Psychotherapy and Councelling med speciale i en eksistentiel psykoterapeutisk uddannelse på Schillers Internationale Universitet. The New School har siden 2010 fungeret uafhængigt i South Hampstead i London. Herforuden er Emmy van Deurzen forfatter til bøger og artikler om eksi-stentiel psykoterapi, rådgivning, supervision og coaching. I de seneste årtier har den eksistentielle tilgang spredt sig og er blevet et alternativ til etablerede psykoterapeutiske retninger. I DPSP ser vi frem til at møde den meget anerkendte internationale foredragsholder, der er og lever sin eksistentielle tilgang og integrerer filosofi, psykologi og kon-krete psykoterapeutiske færdigheder i egen person. Emmy van Deurzen er med andre ord en terapeut og foredragsholder, der skal opleves. Tid og sted: Fredag d. 2. maj 2014, kl. 8:50-16:00. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30. Radisson Blu Hotel, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Gratis parkering ved hotellet (P-billet udleveres på hotellet). Deltagerpris: 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, 1650 kr. inkl. moms for andre akademikere. Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt. Tilmelding: Tilmelding foretages via Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er 21. marts Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden. Meritering: Seminaret søges godkendt i relevante specialistuddannelser. Arrangører: DPSP- Aarhus-udvalget v. Lone Adamsen & Klaus Pedersen

15 KONTAKT DPSP Formand: Klaus Pedersen Mail: Næstformand: Kirsten Rosenkrantz Grage Mail: Kasserer: Finn Korsaa Mail: Bestyrelsesmedlem: Werner Regli Mail: Bestyrelsesmedlem: Anne Vonger Kaas Mail: Bestyrelsesmedlem: Mette Vinum Mail: Bestyrelsesmedlem, Malene Hinrichsen, koordinator / Fyn-udvalg Mail: Suppleant: Marie Louise Rørne Mail: Suppleant: Lone Adamsen, koordinator / Århus-udvalg Mail: Suppleant: Henriette McKenzie Rønhof Sloth, Fyn-udvalg Mail: Ole Karkov Østergård, Århus-udvalg Mail: Mette Weiss Mose, Århus-udvalg Mail: Krista Nielsen Straarup, Århus-udvalg Mail: Tina Malchow-Møller, Fyn-udvalg Mail: Henriette McKenzie Rønhof Sloth, Fyn-udvalg Mail: Lykke Birkeland, Fyn-udvalg Mail: Sekretær: Lotte Dehli Mail: Århus-udvalget: Lone Adamsen, Mette Weiss Mose, Ole Karkov Østergård, Krista Straarup & Klaus Pedersen Odense-udvalget: Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette McKenzie Rønhof Sloth & Lykke Birkeland Videotek-udvalget: Jens Berthelsen, Birgit Vrang, Alice Theilgaard, Birgitte Brun & Werner Regli Online udvalget: Werner Regli, Kim Mathiasen, Morten Fenger, Anne-Marie Thuesen, Anne Sophie Bauer, Iben Sejerøe- Szatkowski, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi & Susanne Huynh

16

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update December 2012 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 2012 bød på nye politiske udfordringer. Bestyrelsen er i stigende omfang med, når det gælder udvikling af professionen

Læs mere

Vinterbrev 2013/2014

Vinterbrev 2013/2014 Vinterbrev 2013/2014 Vinteren 2013/2014 DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Nye årgange uddannelsespsykologer i psykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien starter

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Juni 2012 DPSPs internationale seminarer - om foråret i Århus og om efteråret i København - er blevet mødested for mange af vore

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING Sommerbrev 2014 Society for Psychotherapy Research 45th Annual Meeting 25-28 juni 2014 København www.spr2014.com Ved DPSPs generalforsamling i marts rokerede Henriette Rønhoff Sloth og Werner Regli. HRS

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING HUSK: DPSP s generalforsamling den 14. marts 2012 i Århus! DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Januar 2012 Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2012 defineret individuel

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP Update Januar 2015 Kære

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2009

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2009 DPSP SOMMERBREV JUNI 2009 Husk kontingentindbetaling girokort vedlagt Tilmelding til internationale heldagsmøde i KBH 2009 kun via hjemmesiden Metodefrihed i spil? Læs lederen! 1 Juni 2009 DPSP UPDATE

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

'Supervisoruddannelsen'

'Supervisoruddannelsen' Kreds Aarhus udbyder 'Supervisoruddannelsen' I foråret 2017 er det muligt at deltage i supervisoruddannelsen i Kreds Aarhus (se indhold og formelle krav nedenfor eller se mere på www.dp.dk). Det vil blive

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Januar 2015 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP fejrer 25 års jubilæum ved selskabets generalforsamling d. 12. marts 2015 i Aarhus. Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Udgiver. Layout. Tryk. Dansk Psykolog Forening, november 2015. BRO Kommunikation A/S. Jørn Thomsen Elbo A/S

Udgiver. Layout. Tryk. Dansk Psykolog Forening, november 2015. BRO Kommunikation A/S. Jørn Thomsen Elbo A/S Ku 2016 Udgiver Dansk Psykolog Forening, november 2015 Layout BRO Kommunikation A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S KURSUSPROGRAM 2016 I Dansk Psykolog Forening har vi mere end 60 forskellige undervisere med

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi. Medundervisere: Anders Degn Pedersen, Specialist & Supervisor i Neuropsykologi

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 Dansk Psykolog Forening KURSUS 2015 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 2 Kurser 2015 Kurser 2015 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening Dansk Psykolog Forening KURSUS 2014 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2013 2 Kurser 2014 Kurser 2014 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer inddragende et familieorienteret perspektiv for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling. Formål Kursusforløbets formål: At give

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Psykiatrisk Dialogforum Tirsdag d 15. maj 2013 Mette Outtrup Braad Cand psyk, Aut. Specialist og supervisor i psykoterapi Lokalpsykiatrien i Haderslev Dialektisk adfærdsterapi:

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

DPSP. VINTERBREV januar 2008 DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DPSP. VINTERBREV januar 2008 DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP VINTERBREV januar 2008 1 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP er vokset til næsten 1200 medlemmer, og vi udvider derfor med flere aktiviteter rundt om i landet.

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP. SOMMERBREV juni 2007

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP. SOMMERBREV juni 2007 DPSP SOMMERBREV juni 2007 1/11 Kære medlem af DPSP INFORMATION FRA BESTYRELSEN Nu er tiden kommet til det årlige sommerbrev med information om selskabets kommende aktiviteter. Tak fordi du støtter op om

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning.

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning. Supervisoruddannelse Målsætning Målet er at sikre kompetencen indenfor den valgte metode og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle metoden til andre. Supervisoruddannelserne bør derfor både være

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København)

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Underviser Lone Bak Kirk Andreas Nikolajsen Ditte Charles Christina Warrer Schnohr Ensomhed er meget skadeligt for helbredet og koster

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Hvad gør en god behandler god?

Hvad gør en god behandler god? Hvad gør en god behandler god? Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

P R O G R A M 2 0 1 1

P R O G R A M 2 0 1 1 P R O G R A M 2 0 1 1 Tilmeldingsfrist 1. marts 2011 Spar 200 kroner ved tilmelding inden den 1. februar! Unge Adfærd Rusmidler / Ungekonference 3.- 4. maj 2011 K u n s t e n a t l e v e l i v e t P R

Læs mere

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Bevar Barndommen Regionspsykiatrien Vest Baggrund for kurset Det er naturligt, at børn påvirkes, når

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010 ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010 Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer fejrer 20 års jubilæum! Prof. Leslie Greenberg besøger Danmark! DPSP update Januar 2010 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Sunshine Circles Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper 10. januar 2018

Sunshine Circles Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper 10. januar 2018 Sunshine Circles Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper 10. januar 2018 Udgangspunktet for denne kursusdag er at give psykologen, pædagogen eller læreren en brugbar systematiseret

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 31/03/16 Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Scott D. Miller, Ph.D. Director, International Center for Clinical Excellence Susanne Bargmann, Psychologist ICCE Chief

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter.

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter. KURSUSKARRUSELLEN Kursuskarrusellen henvender sig til alle, der arbejder indenfor det private eller det offentlige, hvor kontakten mellem mennesker er af central betydning og hvor samspil og samarbejde

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING VINTERBREV 2006/07

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING VINTERBREV 2006/07 VINTERBREV 2006/07 INFORMATION FRA BESTYRELSEN Kære medlem af DPSP Nu er tiden kommet til et vinterbrev med informationer om selskabets kommende aktiviteter. Bestyrelsen håber, at du finder aktiviteterne

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 1 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Her har du de nyeste informationer om Selskabets udvikling og kommende aktiviteter. DPSP har nu 1295

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere