Psykiatriugens temamanchet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatriugens temamanchet"

Transkript

1 Psykiatriugens temamanchet Følelser dominerer vores liv. Vi tror, vi handler forstandsmæssigt, men det er følelserne der driver værket. Følelser er involveret i dagligdagens handlinger og i alle former for psykiske sygdomme og behandlingsformer. Psykisk overfølsomhed ligger til grund for de fleste psykiske lidelser eller er et symptom ved sygdommene. Balancen mellem følelser og fornuft. Det og meget mere ser vi på i denne psykiatriuge. Vi kommer godt omkring store dele af psykiatrien - herunder skizofreni, personlighedsforstyrrelser, funktionelle lidelser, impulstilstande og psykoterapi. Alle velkomne.

2 Dagens tema: De følelsesbetonede psykoterapier Mit oplæg: Krop, følelser, selvforhold og sandhedssans. Om kroppens betydning som værktøj for kvalificeringen af nærvær, kontakt, alvorligttagelse og ægte evidensoplevelse i psykoterapien. Olav Storm Jensen, psykolog, mag.art., privatpraktiserende terapeut og praksisforskende leder af uddannelsen i Sensetikterapi

3

4 Almindelig fordom om kropsterapi: Naiv primitiv katarsisterapi Katarsis: psykologisk behandlingsmetode hvor helbredelse søges opnået ved at lade patienten afreagere indestængte el. fortrængte følelser (DDO) Sådant findes bestemt på markedet - og meget andet mærkværdigt - Men Sensetik er noget helt andet handler om sandhedssansens betydning i livet og kroppens betydning for sandhedssansen

5 Praksisforsker (en, der hele tiden vil lære af virkeligheden) Jeg var i forvejen ganske veltrænet i at tænke, men opdagede nu, hvor gennemgribende betydning for virkelighedsdimensionen i liv og erkendelse det havde, at blive bedre til at mærke. (om min start i kropsterapi i 1974) Den opdagelse har så udviklet sig og uddybet sig for mig lige siden

6 Psykoterapeutens autenticitet - terapiens afgørende led Om at tage at tage klienten alvorligt alvorligt nok (1998) Kroppen i nuet og virkeligheden Om sandhedens fænomenologi og subjektivitetens kvalificering (2000) Krop, selv og virkelighed Skal vi snakke om selvet eller være os selv? (2002) Evidens og relevans Videnskabelighed i psykoterapi: Evidensbaseret praksis eller saglig menneskelighed? (2008)

7 Kropsterapi traditionen Wilhelm Reich - Vegetoterapien - kropspansring mod følelser Alexander Lowen - Bioenergetikken - grounding begrebet Olav Storm Jensen - Sensetik - grounding og sandhedssans - i en humanistisk bioeksistentiel terapiforståelse - som saglig menneskelighed

8 Ægte evidens Det jeg har lært, har jeg lært gennem erfaringer af Tusindvis af stærke Ja, sådan er det! oplevelser fælles for mig og klient og gruppe i en intens medleven i en ulykkelig forvirrings fuldstændige opklaring så det rører dybt

9

10

11 Sensetik terapi på gruppeprocesser Et af de stærkeste beviser på Sensetik terapiens brugbarhed har været dens anvendelighed på arbejdet med gruppeprocesserne i uddannelsesgrupperne Terapiuddannelsesgrupper præges normalt af en meget dysfunktionel (giftig) gruppedynamik Sensetik grupperne er helt anderledes Ved at arbejde ægte evidensorienteret dannes en autenticitets-kultur - man tager sig selv og hinanden alvorligt - og det bliver dybt berigende at være sammen

12 Det bio-eksistentielle perspektiv i Sensetik klarhed i skelnen mellem - væren og gøren - Vi er hvad vi er og vælger hvad vi gør Følelserne er biologisk givne reaktioner på virkeligheden - deterministisk funktion Handlingerne vælges - indeterministisk funktion Erkendehandlingerne : Det vi gør for at åbne os for eller lukke os for at erfare virkeligheden - i os og for os.

13 SENSETIKKOMPETENCEN En personlig relationskompetence, som kvalificerer menneskelig kontakt. Ved en konsekvent integration af den relevante kropsopmærksomhed udvikles evnen til nærvær i kontakten og til en kommunikation, der understøtter en stadig optimering af mødets ægthed.

14 En nøgle til indlevende undersøgelse og forståelse af mærkelige eller uhensigtsmæssige måder mennesker gør på er at undersøge: På hvilke måder kan det de gør, forstås som Forsøg på løsning af et problem (Inspiration: Robert M. Pirsig: Lila)

15 Med forståelsesnøglen forsøg på løsning af et problem kan man nærmere undersøge: Hvad er det for et problem, der søges løst? Løses problemet på den forsøgte måde? Forværres eller fastlåses det eventuelt? Eller skabes der andre problemer ved den valgte måde?

16 Sensetikkens erfaringsbaserede enhedsteori Negativ selvforholdelse - forkerthedsforvirring - er det fælles underliggende grundproblem bag psykiske problemers utallige fremtrædelsesformer

17 Baggrunden for dannelsen af de negative selvforhold Mennesket som sansende og følende dyr Mennesket som opportunistisk dyreart - med lang lærende ungetilværelse - med naturgiven samarbejdsparathed og autoritetstro overfor forældre Mennesket som refleksivt bevidst væsen - vi kan forholde os til os selv

18 Når forældrespejlingen og følelsen af en selv giver samme selvbillede og værdi, er alt godt Hvis de modsiger hinanden, får barnet et problem - en modsætning mellem dets sandhedssans og dets forældretro Et problem det forsøger at løse ved uvenskab med sig selv og undertrykkelse af sin sandhedssans Det får et problem med et negativt forvirret selvforhold - en forkerthedsforvirring

19 Børns evne til at samarbejde med de opvækstvilkår, de har, er næsten uopslidelig. Selv når de forsøger at gøre os opmærksomme på, at samarbejdets pris er ved at blive for høj, kan de resignere, når vi ikke kan se og høre dem. På samme måde er deres kærlighed til forældrene næsten uopslidelig. Det er deres kærlighed til sig selv, der er sårbar. (Jesper Juul: Her er jeg! Hvem er du?, 1998)

20 Børn har ikke brug for fejlfri forældre. De har brug for forældre, der vil lære sammen med dem. (hukommelsescitat fra J. Juul)

21 Fejlindrømmelsesfobi Historien om den dumme vej (Storm Jensen 1998 og 2000) Om hvordan den negative selvforholdelse alvorligt kan vanskeliggøre det at indrømme fejl Fordi det at tage fejl og begå fejl blandes sammen med at være forkert Selvom det at tage og begå fejl er menneskeligt - og det at vi er forkerte er løgn -

22 Offerspillet Når vi ikke kan bære at begå fejl - ikke under os selv den menneskelige fejlbarlighed - kan vi finde på at lave om på virkeligheden om fejlen Er vi ubetænksomt kommet til at såre vores elskede kan vi finde på at påstå at det var omvendt eller få travlt med at tale om hvad den anden har gjort som var værre - eller lige så slemt Når man kaster med skyld er det fordi man har noget at kaste med

23 Negativ selvforholdelse som psykiatri-problem Psykiatridiagnoserne kan bl.a. i sig selv ses som forsøg på løsning af problemet skyldfølelse - for patient og/ eller forældre - fordi sygdomsbegrebet i sin essens netop er ansvarsfritagende Problemet løses dog åbenbart ikke, men får et nyt lag i form af skam over diagnoserne Det problem som Psykiatrifonden engagerer sig i med sin gode sag: ved oplysning at bekæmpe stigmatisering og selvstigmatisering i forbindelse med de psykiske sygdomme

24 Psykiatri og psykiatri-psykologi

25 Psykiatripsykologi vi forsøger at lære patienten, at de negative tanker er symptomer på sygdommen depression, og at det ikke har noget med virkeligheden at gøre", siger chefpsykolog Irene Oestrich. Fra Netdoktor.dk DEPRESSION OG ANGST: Depressioner bør behandles med samtaleterapi

26 Psykiatri og psykiatripsykologi Forklarer livsproblemerne som udslag af sygdomme - apparatfejl - (i moderne udgave: stress-sårbarhedsmodellen med biologiske, sociale og psykologiske sårbarhedsfaktorer) Humanistisk perspektiv Ser sygdomsbillederne som produkter af livsproblemers håndtering ved forvirrede løsningsforsøg - selv- og livsmæssige betjeningsfejl - Sensetik: med rod i negative selvforholdelser - forkerthedsforvirringer -

27 Diagnoserne Selvom de moderne diagnosesystemer DSM IV og ICD 10 definerer diagnoserne som neutrale beskrivelser af tilstands- og adfærdsbilleder synes de i praktisk brug - måske mere og mere? - at hypostaseres d.v.s. opfattes som virkelige, selvstændigt eksisterende ting, der forårsager mærkværdig adfærd og tænkning f.eks. som besættende dæmoner: Det siger din OCD til dig... sig noget til din OCD!, Nu spørger jeg ikke din OCD, nu spørger jeg dig etc.

28 Den massive dominans af psykiatriperspektivets medicinske model som forklaringsmodel for menneskeproblemerne er et ulykkeligt vildspor i forhold til deres løsning af astronomiske dimensioner fagligt, samfundsmæssigt, menneskeligt Man møder op på en psykiatrisk skadestue - og pludselig er der gået 7 år

29 Psykiatriens mennesker Der arbejder masser af gode mennesker i psykiatrien, der vil det bedste og har hjertet med for deres patienter. Det ved jeg fra arbejde med psykiatriske personalegrupper. Men jeg ved også hvordan der er kamp med magtesløshedsfølelser og konflikter og usikkerhed i forhold til egne menneskelige følelser i det udfordrende arbejde med vanskelige mennesker. Jeg er sikker på mængden af god vilje men også på mængden af ulykkelig mangel på de redskaber, der kunne virkeliggøre det, de så menneskeligt gerne vil.

30 Overfølsomhed? Psykisk overfølsomhed ligger til grund for de fleste psykiske lidelser eller er et symptom ved sygdommene (fra manchetteksten til denne psykiatriuge) Denne opfattelse, der er så indgroet i psykiatrien, at den kan fremsættes som et faktum - er en teoretisk antagelse Sensetiks erfaringsbaserede opfattelse er at der er tale om en fællesmenneskelig, naturgiven overfølsomhed for sandhedssansens krænkelse.

31 Psykiatrien Problemet er overfølsomhed - for lettændte eller for stærke følelsesreaktioner på livets udfordringer - derfor behandlinger, der dæmper, bekæmper eller afleder følelserne Sensetik Problemet er forvirret værdiorientering pga. for uklart og ufuldstændigt mærkede følelser pga. opfattelsen af dem som forkerte - derfor behandling, der støtter adgangen til følelsernes realitet og erfaringen af deres orienteringsværdi

32 Terapi og videnskabelighed

33 Evidensbasering Problemet: Tænkning, teori og tro om, hvad der virker, er ikke nok. Virkeligheden skal undersøges. Evidensbasering - ved at tælle på målinger af syg og rask - defineret ved tællinger af symptom-kategoriseringer. Det evidente (indiskutable) er tallene - ikke klientudbyttet. Ægte evidens - den direkte, konkrete op- og afklarende virkelighedsoplevelse i terapiens resultat-øjeblikke. Den bevægende Ja, sådan er det! -oplevelse, hvor klientudbyttet er indiskutabelt.

34 Løsningsforsøget Evidensbaseret praksis Virkeligheden erkendes ved at tælle Praksis baseret på statistiske konklusioner på undersøgelser af behandlinger af mange personer ved at tælle på målinger af syg og rask - defineret ved tællinger af symptom-kategoriseringer. Det evidente (indiskutable) er tallene - ikke klientudbyttet.

35 Videnskabelig psykoterapi? Tro på subjektets ophævelse gennem randomisering, standardisering, manualisering, etc. ved fravalg af (mængder af) tilgængelig information og forståelsemuligheder eller Kvalificere sin subjektivitet gennem fordomsfri og kritisk undersøgende åbenhed for den menneskelige medleven og indlevelse gennem sagliggørelse af sin menneskelighed og menneskeliggørelse af sin saglighed

36 Udliciteret eller integreret videnskabelighed Makro-perspektiv gennem kategori-tænkning Mikro-perspektiv gennem indlevelse

37 Undersøgelserne, der evidensbaserer den kognitive terapi, viser på ingen måde, at den er den bedste terapi overfor noget problem. Den er den bedste til at fremvise statistikker, der viser at den ikke er virkningsløs - set på sine egne præmisser for syg og rask Relevans-problemet Undersøgelserne leverer ikke svar på spørgsmålet om hvordan gør vi vores bedste for klientens bedste?

38 Ægte evidensorienteret praksis Den konkrete terapi er i sig selv en undersøgelse. Virkeligheden erkendes ved at bruge hovedet sammen med kroppen - tænke sanse og føle Ægte evidens er kvaliteten ved den direkte, konkrete opog afklarende virkelighedsoplevelse i terapiens resultatøjeblikke. Den bevægende Ja, sådan er det! -oplevelse, hvor klientudbyttet står indiskutabelt synligt og mærkbart for enhver tilstedeværende.

39 Oplevelsesorienteret terapi, der har kroppen med på den relevante måde, bliver en ægte EVIDENSORIENTERET TERAPI Den undersøger sine resultaters evidens mens den finder sted. Fordi den netop orienterer sig ved processens evidenstegn.

40 Terapiens problemer forsøg på løsninger

41 Dimensioner i terapi følelser tænkning nærvær handling - ansvar selvværd

42 Følelser Følelsesmæssig selvmanipulation - i kognitiv terapi og traumeterapi Følelsesforløsende terapi i simpel katarsisforståelse - udtømningskur Kvalificering af følelseslytningen - i Sensetik terapi - følelser udtrykkes - for at tages ind

43 Tænkning I kognitiv terapi - tanker mod tanker Fornuftige mod ufornuftige - efter terapeutens afgørelse I Sensetik terapi - tanker som spørgsmål og hypoteser, der undersøges ved kroppen

44 Nærvær - at være i nuet - Mindfulness - at koble fra - lade passere I sensetik bruger vi nærvær til at løse problemer med til at koble til - virkeligheden når det gælder Det, der skal læres af terapeut og klient, er at vælge nærværet, når det er det, der behøves i virkelighedsundersøgelsen

45 Handling - ansvar I kognitiv terapi er du ansvarsfri for problemet - sygdommen er forklaringen. Den behandles ved at lære at tage ansvar for at bekæmpe dens symptomer. I Sensetik terapi undersøges hvilke handlinger, der er forvirrede forsøg på løsning af problemer.

46 Selvværd Selvtillid - tillid til kunnen - betinges af ros og kritik Selvfølelse - følelse af fundamentalt menneskeværd - betinges af oplevelsen af at blive set og hørt og taget alvorligt

47 Selvtilliden kan kvantificeres: høj eller lav Selvfølelsen er kvalitativ: rigtig og vigtig eller forkert og ligegyldig - venskab eller uvenskab med sig selv Når selvfølelsen er sund er selvtillid ikke et problem Styrkelse af selvtilliden ved succeser kan ikke reparere negativ selvfølelse

48 I den kognitive terapi sættes negative selvværdstanker i diskussion med tanker på positive selvværdserfaringer - tanker mod tanker - I Sensetik terapien sættes de negative selvbilleders sandhedsværdi på prøve i nuet ved at mærke på kvaliteten i mødet - indad i kontakten med sig selv og udad i kontakten med de medlevende andre - erfaringer gennem kroppens sanser mod tanker -

49 Det gør en verden til forskel om vi med vores terapi støtter vores klienter i deres genintegration af deres egne evner til at orientere sig menneskeligt sandhedsmæssigt og værdimæssigt - til at gøre følelser og fornuft sundt brugbare igen - Eller om vi påtager os en forældre/ekspert-autoritet til at fortælle dem hvad der er sund fornuft og følsomhed, dvs. støtter deres mistillid til egne evners brugbarhed - og indoktrinerer egen fundamentalistisk sygdomstro -

50 NR:... og så skærer du de der rundstykker i en hel masse søde små skiver - (A græder) - Anne! - er det sørgeligt at skære i et rundstykke? A: Nej. NR: - Jamen, hvad er det så du græder over nu? A: Jamen, jeg har bare slet ikke lyst til at være her. NR: - Jamen, jeg synes du sagde, du gerne ville af med din OCD. A: Ja det vil jeg også gerne, men jeg har bare svært ved at tro på, at jeg kan komme det. Jeg kan ikke. NR: Jeg vil have dig til at holde op med at græde nu. Mundvigene opad! Tænk på et eller andet, der er hyggeligt og rart, eller noget du er glad for. - Og mens du gør det, så skærer du de her brød i dukkeskiver!

51 Radikal terapisynsforskel arbejder terapien i fortælle-modus - fortælinger mod fortællinger erkende-modus - erkendelse ved virkelighedsmøder

52 Sensetik terapeutisk kompetence

53 Opsummering af terapeutisk effektforskning Terapeutens person/relationen (ca. 40%) Klientens ressourcer (45-50%) Terapeutisk teknik (10-15%) (Efter Carsten René Jørgensen, PsykologNyt 18, 2000)

54 Jes Gerlach lægger dog mindre vægt på, hvilken terapiform, der benyttes. "Den kognitive er godt nok den bedst dokumenterede, men i realitetens verden tror jeg, at terapeutens personlighed er af enormt stor betydning, og nogle er meget gode til den psykodynamiske form og opnår udmærkede resultater med den", siger formanden for Psykiatrifonden. Fra Netdoktor.dk DEPRESSION OG ANGST: Depressioner bør behandles med samtaleterapi

55 Den terapeutiske kompetences 3 lag 1. Personlig kompetence færdighed i at være der terapeutisk relevant 2. Teoretisk kompetence færdighed i at tænke terapeutisk relevant 3. Teknisk kompetence færdighed i at handle terapeutisk relevant

56

57 GPS-metafor for de 3 kompetencelags hierarkiske forbundethed Teknikkompetencen: Bilens manøvremuligheder: ligeud, til højre eller venstre, etc. Kan jeg ikke styre, kommer jeg ikke derhen, hvor jeg vil. Teorikompetencen: Landkortet på skærmen over det område, jeg skal bevæge mig i. Er kortet forkert kan jeg ikke finde frem, selvom jeg kan styre bilen. Personkompetencen: Satelitorienteringen, der fortæller mig, hvor jeg er lige nu. Uden denne er selv korrekte landkort og perfekte manøvremuligheder ubrugelige til at nå mit mål.

58 Personkompetencen Den terapeutiske kontakts etik Være der med sig selv, som sig selv og for klienten Med sig selv - helt opmærksomt nærværende. Som sig selv - ægte: uden spil og manipulation. For klienten - i ansvar for at gøre sit bedste for klientens bedste.

59 Teorikompetencen Den brugbare forståelsesform er forståelsen gennem indlevelse i klientens væren og gøren. Lige nu - og i overblikket. Fokus på hvor klienten er med eller mod sig selv - fx. mod sine følelser lige nu. Hvilken forvirring ligger bag modforholdet til sig selv? Hvordan opklares denne forvirring?

60 Teknikkompetencen Undersøgelsesredskaber. Se, høre, mærke, spørge. Metoder til styrkelse af nærvær og virkelighedssans. Grounding - 3 X NED. Metoder til åbning for sande følelsesåbne møder med sig selv - ved krop, ord og kontakt. Metoder til realitetstestende tænkning om forvirringen - med kropsligt nærvær.

61 Grundværktøj til styrkelse af virkelighedskontakten 3 X NED 1. Ned i kroppen - for at mærke. 2. Ned i tempo - for at få tid til det (langsommere end tænken) - og tid til bedre tænken. 3. Ned i det konkrete - i den undersøgende tænkning.

KROP, SELV OG VIRKELIGHED - SKAL VI SNAKKE OM SELVET ELLER VÆRE OS SELV?

KROP, SELV OG VIRKELIGHED - SKAL VI SNAKKE OM SELVET ELLER VÆRE OS SELV? Storm Jensen, O. (2002): Krop, selv og virkelighed - Skal vi snakke om selvet eller være os selv? I: Bertelsen, P., Hermansen, M. & Tønnesvang, J. (red.): Vinkler på selvet - En antologi om selvbegrebets

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

KOGNITIV PSYKOTERAPI, HVAD ER DET?

KOGNITIV PSYKOTERAPI, HVAD ER DET? KOGNITIV PSYKOTERAPI, HVAD ER DET? PERSONLIGE REFLEKSIONER OG ERFARINGER OMKRING KOGNITIV TERAPI, OG DIALEKTIKKEN ELLER AMBIVALENSEN MELLEM KOGNITIONER OG EMOTIONER DISKUTERES MED EKSEMPLER FRA RELEVANTE

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Af Ole Vadum Dahl, stifter og grundlægger af ID Academy Side 1 af 9 Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

DEN DYREBARE BARNDOM

DEN DYREBARE BARNDOM DEN DYREBARE BARNDOM Skrevet af psykolog Gitte Jørgensen og souschef / pædagogisk leder Hanne Dalsgaard. Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Oktober 2006. Et tilbageblik Det mest afgørende, som skete

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Recovery fortalt gennem livshistorier

Recovery fortalt gennem livshistorier fra TRAUME til RECOVERY Recovery fortalt gennem livshistorier ALICIA: Alt dette er sket, fordi jeg tog et valg! Jeg er en pige på 27 år. Jeg blev indlagt første gang i 2001. De følgende 6 år tilbragte

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

GRUNDSYN PÅ MENNESKER OG TERAPI

GRUNDSYN PÅ MENNESKER OG TERAPI Af Ruth Hansen Cand.psych., specialist i psykoterapi og supervision, MPF Direktør og partner, Dansk Familieterapeutisk Institut Når vi arbejder med familie- og psykoterapi, forholder vi os til, hvordan

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere