Opsamling dag 1. Program dag 2. Aktive skemaer påvirker... Niveauer i tænkningen Skema. Adfærd. Perception. Hukommelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling dag 1. Program dag 2. Aktive skemaer påvirker... Niveauer i tænkningen 12-01-2015. Skema. Adfærd. Perception. Hukommelse."

Transkript

1 Program dag 2 Opsamling dag 1 Opsamling fra dag 1 Tankeforvrængninger (inkl. øvelse) Analysere og teoretisere omstrukturering af tanker Kaffepause Øvelse med tankejournal og 5 gode spørgsmål Frokost Øvelse med lagkagemetoden og analyse af fordele og ulemper Kaffe og kage Sagsformulering Afrunding på dagen Hængepartier Spørgsmål Andet? Niveauer i tænkningen Aktive skemaer påvirker... Automatiske tanker Specifikke Tilgængelige Foranderlige Tanker Skema Leveregler Adfærd Hukommelse Perception Skemata Generelle og absolutte Ofte utilgængelige Rigide, svære at forandre Fokus 1

2 Tankerne forvrænges Tankeforvrængninger I Både indhold og form af tanker påvirkes Forvrængninger bliver vedligeholdende faktorer, fordi oplevelser farves efter skemata I undersøgelsen af konkrete situationer kan disse forvrængninger identificeres Alt eller intet (dikotom) tænkning Hvis det ikke er perfekt, er det en fiasko: Hvis jeg ikke træner hver dag, er jeg doven Overgeneralisering En enkelt negativ hændelse tolkes som et bevis på, at alt er gået galt: Jeg dumpede min eksamen, så nu kan jeg aldrig få en uddannelse Mentalt filter (selektiv abstraktion) Fokus på en detalje som farver hele situationen: Saucen var kold, så middagen var en fiasko Tankelæsning Andre menneskers intentioner og tanker fortolkes: De må synes, jeg ser tåbelig ud i det her tøj Tankeforvrængninger II Øvelse: Tankeforvrængninger Forstørre eller formindske Betydninger forstørres eller formindskes: Når jeg får ros, er det pga. held, men når andre får ros, er de dygtige Gøre følelser til kendsgerninger Følelser fortolkes som en afspejling af virkeligheden: Jeg er nervøs, så der må være noget galt Personalisering Opfattelse af at være til årsag eller ansvarlig for hændelser, eller at hændelser er rettet mod én: Jeg er sikker på, at det var mig, de stod og hviskede om Læs casen om Pia grundigt Undersøg sammen 2 og 2 casen for tankeforvrængninger Gennemgå i plenum 2

3 Trin 2: Analysere og teoretisere 1. Identificere klientens særegne tanke- og adfærdsmønstre ud fra konkrete oplevelser Sokratisk dialog - fortsat Sokrates (græsk filosof, f.kr.) 2. Analysere og teoretisere er de hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige? Realistiske/urealistiske? Opstille nye hypoteser 3. Afprøve hypoteser (samtale, adfærdseksperiment) Klogest er den, som ved, hvad denne ikke ved Undren er begyndelsen til visdom Sokratisk dialog Stille spørgsmål klienten kan svare på Henlede opmærksomheden på relevante information, som klienten ikke har fokus på Er der noget, som tyder på, at tanken ikke er sand? Generelt pendulere mellem konkret og abstrakt Vil det sige, at det gælder for alle? Kan du give et eksempel på, hvornår du tænkte sådan? Generelle tips Hvad betyder tankerne egentlig for klienten? Spørg til definitioner (f.eks. Hvad vil det sige at være en dårlig mor?) Spørg til betydning (f.eks. Hvad siger det om dig, at du gjorde sådan? Hvorfor blev du så vred, tror du?) Tro ikke, at du ved noget!! Common-sense er godt, men ikke godt nok! Hvordan kan det være, at du gjorde sådan? Hvorfor mon du reagerede på den måde? Særlige handlemønstre kan sige noget om tankemønstre 3

4 Trin 2: Analysere og teoretisere 2. Analysere og teoretisere er de hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige? Realistiske/urealistiske? Opstille nye hypoteser Principper 1. Udfordre og omstrukturere tanker ved hjælp af Bevisførelse: Hvad taler for/imod antagelsen? Perspektivskift: Er der andre vinkler at anskue det fra? Konskekvenser:... af at tænke/handle sådan? 2. Opstille alternative hypoteser Opsummere og sammenstille information: Når vi gennemgår de ting, vi har talt om her, hvad tænker du så? 1. Udfordre og omstrukturere tanker Metoder Tankejournal 5 gode spørgsmål Lagkagemetoden Analyse af fordele og ulemper Gennemgående anvendes sokratisk spørgeteknik med fokus på åbne spørgsmål, som undersøger klientens tankegang og analyserer alternative perspektiver. Udforskning af betydning Pil-ned teknik Hvis det er sandt, hvad ville det så betyde? Og hvis det er sandt, hvad så... (kan ende i leveregel eller skemata) IKKE: Hvis det er sandt, vil det så sige, at... Sammenligning Har du oplevet det i andre sammenhænge? Hvordan ligner de hinanden? Hvordan forstår du det? 2. Opstille alternative hypoteser Metoder Vurdere de indsamlede informationer sammen med klienten: Hvis du havde haft den viden i situationen, hvordan kunne du så have tænkt? Hvad betyder det for din måde at tænke på i andre situationer? Konkludere på de alternative perspektiver, som klienten har overvejet: Hvis man så på situationen fra dette perspektiv, hvordan kunne du så tænke? Hvordan ville det kunne lyde, hvis det skulle gælde i andre situationer også? (fra konkret til abstrakt) 4

5 Husk (igen) Ikke debattere/diskutere Ikke gætte og komme med forklaringer Nysgerrighed, naivitet og ydmyghed Særligt her: Vær omsorgsfuld Forsøg at lede klienten i bestemte retninger Guiding discovery, not changing minds (Padesky) Metaperspektiv Når vi udfordrer klientens tænkning i fælleskab træder vi et skridt tilbage fra tankestrømmene og observerer dem Reflektionen over egne tanker, metatænkning, går igen i de fleste terapiformer. Metakognitiv terapi, Mindfulness-baseret terapi, ACT, Medfølelsesfokuseret terapi (3. bølge af KAT) Den direkte udfordring af tankeindhold og tankemønstre er særegen for KAT. METODER TIL AT UDFORDRE OG OMSTRUKTURE TANKER Øvelser med... Tankejournal 5 gode spørgsmål Lagkagemetoden Analyse af fordele og ulemper 5

6 Tankejournal Tankejournal Situation Følelser Tanker Hvad skete der? Hvad følte du? Hvad gik igennem Hvad gik forud? (0-10) hovedet på dig? (0-100) Beviser for Beviser imod Alternative Ny følelse tankerne tankerne tanker Husk: kun objektive beviser! Hvad tænker du nu? Hvad føler du nu? Formål Selv-monitorering (evt. med færre kolonner) Opmærksomhed på egne tanke- og adfærdsmønstre (hjemmeopgave) Analyse af triggere og modificerende faktorer: Hvad er det, jeg reagerer på, og hvad bestemmer graden af følelsen? Omstrukturering af tanker Bevisførelse Træning i at reflektere over tanker Graduering af følelser og tanker Tanker Hvor overbevist er du om, at din tanke er sand? Hvor meget tror du på din forestilling? Klienten angiver en værdi i procent (0-100). Efter endt analyse og omstrukturering af tanken angives værdien igen... Følelser Hvor stærk var din følelse af tristhed, vrede, angst, modløshed, skyld? Klienten angiver en værdi fra 0-10, hvor O er ingen reaktion, og 10 er den kraftigst tænkelige følelse. Øvelse: Tankejournal Tag udgangspunkt i casen om Pia og evt. en af casevignetterne, hvis der er tid til det. Interview hinanden (med observatør/co-terapeut) og lav en tankejournal Prøv som klient at være hjælpsomme og opfindsomme Hvad virkede godt/skidt? 6

7 5 gode spørgsmål Formål At udforske alternative perspektiver sammen med klienten. Perspektiver Andre personers perspektiv Klientens perspektiv på andre Udvidelse af udfaldsrum værste og bedste udfald? Betydning i tidsmæssigt perspektiv (5, 10,...50 år fra nu) Andre sider af situationen, der overses. 5 gode spørgsmål 1. Hvad kunne du sige til en god ven/veninde, der tænker, som du gør nu? 2. Hvad ville din bedste ven/veninde sige til dig, når du tænker sådan her? 3. Hvad er det (a) bedste, (b) værste og (c) mest realistiske, der kan ske? 4. Hvad vil denne situation have betydet, når du ser tilbage på den om 5 år? 5. Hvilke andre og mere positive sider af situationen overser jeg lige nu? Spørgsmål er vejledende find selv på formuleringer, der passer dig og passer til klienten Øvelse: 5 gode spørgsmål Lagkagemetoden Rollespil (klient, terapeut, observatør/coterapeut) Lav en diamant til casen om Martin Identificer én central tanke, som kan blive genstand for videre omstrukturering Udforsk alternative perspektiver med de 5 gode spørgsmål Tag evt. et eksempel mere fra casevignetterne 7

8 Lagkagemetoden Bruges især, når troen på tanken er tæt på 100% Særligt relevant i forhold til skyld Det hele er også min skyld... og ansvar Det er mit ansvar at få løst problemet Øvelse: Lagkagemetoden Identificer igennem rollespil en tanke ud fra casen om Lisbeth, som I kan arbejde med (brug diamanten) Omstrukturér tanken ved hjælp af lagkagemetoden Analyse af fordele og ulemper Analyse af fordele og ulemper Anvendes til analyse og omstrukturering af antagelser om: Funktion Hvad får jeg ud af at bekymre mig?...være selvkritisk? Beslutninger Hvad er det mest hensigtsmæssige at gøre? Motivation Hvad kan jeg få ud at ændre på min adfærd? 8

9 Erfaringer Øvelse: Analyse af fordele og ulemper Tag udgangspunkt et tvivlsspørgsmål fra dit eget liv eller et af de udleverede eksempler Trin 3: Afprøve 1. Identificere klientens særegne tanke- og adfærdsmønstre ud fra konkrete oplevelser Lav rollespil, hvor I analyserer fordele og ulemper 2. Analysere og teoretisere er de hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige? Realistiske/urealistiske? Opstille nye hypoteser 3. Afprøve hypoteser (samtale, adfærdseksperiment) Trin 3: Afprøve Sagsformulering 3. Afprøve hypoteser (samtale, adfærdseksperiment) Sårbarhedsfaktorer Principper Gennem samtale: Undersøge viden - nuværende omstændigheder og tidligere begivenheder der understøtter de nye hypoteser. Skemata/leveregler Problemstilling(er) Triggere Adfærdseksperimenter Hvordan kan vi finde ud af, om den nye hypotese holder vand? Hvad vil du prøve at gøre i lignende situationer fremover?... kommer vi til næste gang? Vedligeholdende mønstre Vedligeholdende mønstre Vedligeholdende mønstre 9

10 Sårbarhedsfaktorer Biologiske genetiske F.eks. temperament, indadvendthed Psykologiske Svigt, overgreb, mobning Manglende omsorg, rammer, nærhed Opdragelse/opvækst-vilkår Sociale Miljømæssige Vedligeholdende mønstre Undgåelse Sikkerhedsadfærd Kompenserende strategier Selektivt fokus Bekymringer Selvkritik Tankeforvrængninger Misbrugsadfærd Trøstespisning / slankekure Træning Øvelse: Sagsformulering Case om Frida Arbejd sammen 3 og 3 og brug modellen til at lave en sagsformulering med vedligeholdende cirkler. OK at samle information i hypoteser. Tal (hvis I når det) om områder, I gerne vil spørge mere ind til og evt. om muligheder for at arbejde med Fridas problemstillinger. Opsamling i plenum Afrunding på dagen (2. dag) Læringscirklen Hvad tager jeg med mig fra 1. modul? Hvor kan det bruges i mit arbejde? Hvordan vil jeg gerne prøve det af i mit daglige arbejde? Næste modul: Mere om bl.a. struktur for forløb, målsætning, problemliste, inddragelse af styrker, adfærdseksperimenter, design af hjemmearbejde og problemløsning 10

11 Arbejdsskemaer og slides Skemaer fra kurset og slides findes her: ostenfeldbaden.dk/kursusmateriale.html Litteratur Arendt, M., Rosenberg, N.K. (2012): Kognitiv terapi Nyeste udvikling. Hans Reitzels Forlag. Arbejdsskemaer som pdf her Beck, A.T. et al. (1979): Cognitive Therapy of Depression, The Guildford Press, New York Westbrook, D. et al. (2007): An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy. Sage, Oxford. Kolb, D. A., & Fry, R. E. (1974). Toward an applied theory of experiential learning. MIT Alfred P. Sloan School of Management. Padesky, C. A (1993): Socratic Questioning. Changing Minds or guiding discovery, keynote, findes på padesky.com 11

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden Program dag 6 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Angst 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Angstøvelser Stress, angst og depression 12.00

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer

Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer Arbejdsskemaer Her finder du de 113 arbejdsskemaer, der hører til bogen Kognitiv terapi nyeste udvikling. Du kan her danne dig et indtryk af skemaerne, som kan downloades og printes i fuld A4-størrelse.

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 PSYKOEDUKATION 4 AT VÆRE GOD NOK 5 REGISTRERINGSSKEMA/LOGBOG 6 FORDELE-ULEMPE SKEMA 7 SKALERINGSMODELLER

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser.

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser. Program Teori Demonstrationer KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger, 28. januar 2013. 08.30-09.45 Den kognitive model - Grundbegreber 09.45-10.00 Pause

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

KOGNITIV PSYKOTERAPI, HVAD ER DET?

KOGNITIV PSYKOTERAPI, HVAD ER DET? KOGNITIV PSYKOTERAPI, HVAD ER DET? PERSONLIGE REFLEKSIONER OG ERFARINGER OMKRING KOGNITIV TERAPI, OG DIALEKTIKKEN ELLER AMBIVALENSEN MELLEM KOGNITIONER OG EMOTIONER DISKUTERES MED EKSEMPLER FRA RELEVANTE

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi Arbejdsskemaer til kognitiv terapi 1 psykoedukation, socialisering Skema 1 Kognitiv terapi Skema 2 Introduktion til kognitiv terapi 2 modeller Skema 3 Kognitiv model Skema 4 Kognitiv model for depression

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Psykose og misbrug Terapeutiske interventioner

Psykose og misbrug Terapeutiske interventioner Et forskningsforsøg: Hvad sker der hvis man giver folk et halvt år med ekstra terapeutisk behandling oven i hvad de ellers får? Sammenligning af specialiseret misbrugsbehandling som tillæg (CapOpus) >

Læs mere

Den professionelle forældresamtale

Den professionelle forældresamtale Den professionelle forældresamtale Program: Fra 09.00 Formiddagsbuffet 09.30-10.00 Rundvisning 10.00 10.10 Velkomst og præsentation 10.10 11.00 En kort gennemgang af Den professionelle børnesamtale - erfaringsopsamling

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre?

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre? Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Lene Iversen & Bjarne Lühr Hansen Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Tegninger: Morten Voigt Frydenlund Eksamensangst hvad kan jeg gøre 2. udgave, 1. oplag, 2007 Forfatterne

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere