Motivation & Hypnose.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motivation & Hypnose."

Transkript

1 Motivation & Hypnose. Noter fra kursus på FolkeUniversitetet. Matematisk Inst. Sæsonen Forår Aarhus, 24 Marts I forbindelse med kursusrække på Aarhus FolkeUniversitet, sæsonen forår 2012, om Hypnose kom vi vidt omkring.. Og det gjorde vi også på efterfølgende foredrag om Motivation. Under kurset og foredragene tog jeg noter. Dels vedr. emner behandlet på kurset og foredrag, dels vedr. nogle af de mange associationer som kom op sideløbende i samtaler med medkursister mm. Nedenfor disse noter, plus mine personlige (spredte) stikord mm. - Inkl. et par links Løst og fast fra en masse forskellige kilder. I spredt orden, men her skrevet sammen, så det (måske) kan læses som en sammenhængende historie. I håb om at fastholde nogle af diskussionerne, og som udgangspunkt for videre udforskning (via. links, navne, bøger). Overskrifter: Hypnose: * Hvad er hypnose? Brug af hypnose i almen lægepraksis? * Ressourcer, indre ro - selvhypnose og hypnoterapi. * Depression og hypnose. * Kroniske smerter, tandlægeskræk og hypnose. Motivation: * Motivation og energi? * Positiv tænkning og personlig udvikling. * Talent og Innovation. Hypnose. Hvad er hypnose? Brug af hypnose i almen lægepraksis? Onsdag d. 11 Januar Matematisk Institut, Ny Munkegade, Aarhus. v. Speciallæge i almen medicin Peder Olesgaard. Fra Wikipedia: Hypnose er en tilstand, hvor bevidsthedens kritiske sans passiviseres i en mental fokusering. Det opleves naturligt ved f.eks. dagdrømme, at falde i staver eller at blive opslugt (af en god bog e.l.).

2 En almindelig hypno-terapeutisk behandling foregår ved at klienten og terapeuten har en terapeutisk samtale, hvorefter klienten hypnotiseres og i trancetilstanden modtager positive suggestioner 1. Peder Olesgaard indledte med at fortælle om trance lignende tilstande, som vi i virkeligheden kender i mange sammenhænge: Færøsk kædedans 2, Grønlandsk trommedans 3, Afrikansk trommedans 4, 5, 6 osv. Og altså ikke kun i hypno-terapeutiske sammenhænge. Derefter en kort beskrivelse af hypnosens historie. Fra det gl. Indien 7 og Grækenland (se søvntempler 8 ) og frem til Franz Mesmer 9 og James Braids 10 hypnose og hypno-terapi. Ifølge Peder Olesgaard er hypnoseterapi, mindfulness 11, meditation mm. måske ikke så forskellige teknikker, når det kommer til stykket. Hvor man i forbindelse med mindfulness har talt om målbare hjerneændringer 12, har man i forbindelse med hypnose også haft undersøgelser der har påvist en forøgelse af hvide blodlegemer (altså også her den kontroversielle "mind-over-matter" effekt.). Vedr. hypnose kan befolkningen deles op i 3 grupper. 10 % er næsten ikke modtagelige for hypnose, 80 % er mildt modtagelige, og 10 % er nemme at hypnotisere. I TV shows ses hypnotiserede ofte lave mere eller mindre skøre ting. Ifølge Olesgaard må man antage, at de hypnotiserede sådan set er med på det sker (Det sker altså ikke mod de hypnotiseredes vilje, selvom de ikke er i deres normale vågne bevidstheds tilstand). Det er dog rigtigt at de hypnotiserede ofte ikke kan huske noget bagefter (fra deres optræden), når de vender tilbage til deres normale tilstand. Bringes personerne derimod tilbage i hypnose, kan de godt huske hvad der skete under hypnose (jvf. barndoms-amnesi fænomenet 13 ). 1 Se f.eks Larm påvirker ikke bare dine trommehinder. Når larmen er rytmisk og utrætteligt bliver ved, trænger den dybere ind. Den påvirker din måde at tænke på. Det havde afrikanerne nu ikke behøvet videnskaben til at fortælle dem. Dansere og trommeslagere har kendt effekten, lige siden urmennesket fandt på at spænde et skind stramt ud over en hul træstamme. Det at bruge dans som en måde at gå i trance på, er noget der kan dateres mindst år tilbage i tiden - længe før vores civilisation - tilbage til de nordamerikanske eskimoer, yorobaerne i Vestafrika, shamanen i Sibirien Hypnotism as a tool for health seems to have originated with the Hindus of ancient India who often took their sick to sleep temples to be cured by hypnotic suggestion as also found to be the case in ancient Egypt and Greece Erindringer og barndom.

3 Terapeutisk arbejdes ofte med forskellige ego'er 14. En voksen har problemer med noget som skete som 4 årig. Den voksne del af ego'et kan så, under hypnose, sendes ind for at trøste og helbrede barne-ego'et. Det foregår oftest via følelser (Som er langt mere virksomme end de mere rationelle kognitive terapiformer, ifølge Peder Olesgaard). Ressourcer, indre ro - selvhypnose og hypnoterapi. Onsdag d. 18 Januar Matematisk Institut, Ny Munkegade, Aarhus. v. Cand.psych. og hypnoterapeut Lone Kærvang. Foredraget blev startet med beskrivelse af forskelle mellem kognitiv terapi 15 (At forstå noget intellektuelt) og HypnoTerapi 16 (At forstå noget med følelser). I hypno-terapi har terapeuten følgende rolle: Induces hypnotic state in client to increase motivation or alter behavior patterns: Consults with client to determine nature of problem. Prepares client to enter hypnotic state by explaining how hypnosis works and what client will experience. Tests subject to determine degree of physical and emotional suggestibility. Induces hypnotic state in client, using individualized methods and techniques of hypnosis based on interpretation of test results and analysis of client's problem. May train client in self-hypnosis conditioning. Typiske problemer der behandles ved hypno-terapi er tobaks afvænning, angst, fobier, overvægt, depression Ego-State terapi er en hypnose terapi, der giver dig muligheden for, som den voksne intelligente og bedre vidende version af dig, at rejse tilbage i tiden og trøste forklare og forsikre den unge infantile version af dig, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Det fantastiske ved denne terapi form er at underbevidstheden "tror" at det er muligt. Underbevidstheden oplever at den unge version af dig bliver trøstet og givet en forklaring, der understøtter en ny opfattelse af virkeligheden. Denne nye opfattelse af hændelsen virker med tilbagevirkende kraft, sådan at underbevidstheden opfatter situationen sådan, at de negative indflydelser den har haft på dig ikke er nødvendige og derfor sletter den simpelt hen den skadelige virkning den har haft på dig og opbygger en ny og sundere opfattelse af situationen... Denne terapiform er yderst velegnet, til behandling af mennesker, der har traumer der stammer fra barndommen. 15 : Antagelsen der ligger til grund for kognitiv terapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og evalueringer; hvis man derfor kan identificere destruktive tankeog handlingsmønstre, kan man ved passende terapi søge at erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive. 16 : 17 The working party then provided an overview of some of the most important contemporary research on the efficacy of clinical hypnotherapy, which is summarized as follows: "There is convincing evidence that hypnotic procedures are effective in the management and relief of both acute and chronic pain and in assisting in the alleviation of pain, discomfort and distress due to medical and dental procedures and childbirth." "Hypnosis and the practice of self-hypnosis may significantly reduce general anxiety, tension and stress in a manner similar to other relaxation and self-regulation procedures." "Likewise, hypnotic treatment may assist in insomnia in the same way as other relaxation methods." "There is encouraging evidence demonstrating the beneficial effects of hypnotherapeutic procedures in alleviating the symptoms of a range of complaints that fall under the heading 'psychosomatic illness." These include tension headaches and migraine; asthma; gastro-intestinal complaints such as irritable bowel syndrome; warts; and possibly other skin complaints such as eczema, psoriasis and urticaria [hives]. "There is evidence from several studies that its [hypnosis'] inclusion in a weight reduction program may significantly enhance outcome."

4 Måler man EEG på patienter, der er hypnotiserede, finder man at tilstanden (hypnose) minder om at være afslappet 18, 19. Fra vågen tilstand 20 kan terapeuten bringe klienten først i en mere afslappet tilstand, og derfra ind i hypnose (man skal her undgå at patienten falder i søvn). Det er tilstanden lige før søvn, der giver mulighed for hypnose. Når patienten under konsultationen (trancen) taler kommer de typisk lidt op af trancen. Terapeuten taler derfor med dæmpet stemme for ikke at ødelægge trance tilstanden 21, 22. Derefter kom vi kort omkring sammenhæng mellem mindfulness og hypnose. Qua reference til bogen Mindfulness and Hypnosis: The Power of Suggestion to Transform Experience 23, 24. Fra anmeldelserne af bogen: Michael Yapko shows how the benefits of mindfulness and hypnosis are increased when both approaches are considered and effortless learning contexts are created. He showcases the power of experiential or first-hand learning and urges the reader to learn a variety of strategies to skillfully apply suggestion, focus, and dissociation into the helping process. This book is a 'must-read' for all therapists regardless of work setting or theoretical orientation. (Jon Carlson, PsyD, EdD, ABPP, Distinguished Professor, Governors State University ) Yapko s latest book is a gem [W]ith valuable nuggets of clinical wisdom, tied to state-of-the science information on most every page, I felt a tinge of regret when this book came to an end; surely one of the highest compliments I can pay an author. (Steven Jay Lynn, Ph.D., ABPP Distinguished Professor of Psychology, Binghamton University ) With courage and creativity, Dr. Yapko explores the intersection of mindfulness and hypnosis and finds many fresh insights and techniques that will benefit psychotherapists and anyone interested in the inner world. His book embodies many of the virtues of his two subjects: it is accepting and also prescriptive, spacious and focused, receptive and penetrating. His writing is clear, open-minded, concise, and practical - and sweeps the reader along with an exuberance that shines through his scholarship. (Rick Hanson, PhD, author of Buddha's Brain: The Practical Neuroscience of Happiness, Love & Wisdom ). 18 : The EEG of hypnosis is formally indistinguishable from a pattern of being relaxed, alert with eyes closed. By contrast, the EEG of sleep consists of four distinct polygraph defined stages that run in approximately 90-minute cycles of progressively less depth throughout the night (Aserinsky & Kleitman, 1953). 19 Our brains cycle through four types of brain waves, referred to as delta, theta, alpha and beta. Each type of brain wave represents a different speed of oscillating electrical voltages in the brain. Delta is the slowest (zero to four cycles per second) and is present in deep sleep. Theta (four to seven cycles per second) is present in stage one when we're in light sleep. Alpha waves, operating at eight to 13 cycles per second, occur during REM sleep (as well as when we are awake). And beta waves, which represent the fastest cycles at 13 to 40 per second, are usually only seen in very stressful situations or situations that require very strong mental concentration and focus. These four brain waves make up the electroencephalogram (EEG). 20 Vågen tilstand, (28 40 Hertz) bringes under hypnosen ført til afslappet,, dernæst til hypnose. Men man skal passe på ikke at få patienten til at falde i søvn, som er næste trin i afslapning efter hypnose. 21 I det meget blandede publikum fik bemærkningen om forskellige kognitive tilstande en tilhører noget ud af en tangent. Hvor han længe og vedholdende argumenterede at jægersoldater også har to tilstande, hverdag og krig - hvor krigstilstanden ifølge ham mindede om en hypnotisk tilstand. Foredragsholderen blev først reddet ved at minde om behovet for pause. 22 En noget fanatisk hypnose mand blandt tilhørerne tog her over og forklarede den undrende forsamling at han havde hypnotiseret sig selv til at tabe 47 kg. Derefter kastede han sig ud i en tirade mod Bobbi Zachariae. Åbenbart en yndlings tese for han underholdt med dette både under forrige foredrag og i pausen. Jo, mere han talte jo mere fornuftig forekom Bobbi Zachariae at være. Se Dr. Michael D. Yapko believes that guided mindfulness meditation is a form of hypnosis. In his book he attempts to put the reader's mind at ease by explaining the similarities and promoting both mindfulness meditation and hypnosis for use to create a better life for patients. Since both mindfulness meditation and hypnosis are highly suggestive processes he addresses the phenomenon of suggestibility. While he spends some time discussing Buddhism he also has a lot of helpful advice on how to introduce hypnosis to clients. He especially explains why authoritarian suggestions should be used infrequently. Overall this book is a good introduction to the topics of mindfulness and hypnosis and would be beneficial to medical professionals interested in changing their patients lives for the better.

5 Depression og hypnose. Onsdag d. 25 Januar Matematisk Institut, Ny Munkegade, Aarhus. v. praktiserende læge Per Nielsson 25, Nakskov. Der blev indledt med nogle betragtninger over hypnose: Hypnose er ikke (endnu) en vel beskrevet hjerne tilstand. Man må formode at nogle smertecentre lukker ned under hypnose, mens disse centre ellers er aktive under søvn og i vågen tilstand. Men dette er altså endnu ikke vel beskrevet 26, selvom hypnose bruges klinisk 27. Læger ønsker at have flere ting i værktøjskassen i forbindelse med eksistentielle problemer, som ikke har en simple diagnose (Stress, depression mm.). Her kan hypnose i nogle tilfælde være en løsning 28. Depression: Depression handler om: - Nedtrykthed. - Nedsat lyst eller interesse for ting man tidligere har interesseret sig for. - Nedsat energi, eller øget trætbarhed. Ledsage symptomer: - Nedsat selvtillid eller selvfølelse. - Selvbebrejdelser. Hypnose kan bruges i lette tilfælde af depression. Jvf. Den Kognitive Diamant : Tanker - - Krop - Følelser - - Adfærd - Så er der forbindelser mellem Krop, Tanker, Følelser og Adfærd. En ændring et sted skaber ændringer og påvirker alle steder. Hos den deprimerede leder man efter den følelse, de ikke har kontakt med. Ved at gøre det bevidst, kan man arbejde med det. Dette er meget anderledes end at give medicin! 25 Dansk selskab for Klinisk Hypnose: Randi Abrahamsens Ph.D. projekt, "Effect of hypnosis on persistent orofacial pain - in neurobiological perspective" blev vejledt af Bobbi Zacharia Og hun vil i sin præsentation af sit Ph.D. projekt komme nærmere ind på dette. 27 At St. Luc Hospital in Brussels, one third of all surgeries to remove thyroids and one quarter of all breast cancer surgeries are performed using hypnosis and local anesthetic rather than full anesthesia: 28 Ifølge Dansk Center for Hypnoterapi.

6 Medicin ændrer ikke: - Måden patienten mestrer udfordringer på. - Måden som verden opleves og forklares på. - Relationer. - Fortid (Den deprimerede er orienteret om fortiden. Om tab - defineret meget bredt. Om tab man har lidt). Den depressive attributions liste 29 : - Global fortolkning (ingen nuancer, ingen gråtoner). - Stabil fortolkning (Udtrykker det stabilt i tid. Fortiden var skidt, og fremtiden bliver skidt for den deprimerede). - En indre forestilling eller fantasi tillægges sandhedsværdi (Testes ikke i den ydre verden. Den deprimerede lukker sig inde, og går ikke ud for at finde sprækker i den negative verden de har bygget op). Hypno terapien skal så ind og forsøge at hjælpe med til at lave disse ting om (den negative attributions liste). Blandt andet ved at lukke nogle processer ned. Eksempelvis: De der sover godt om natten, tænker ikke lige før de falder i søvn. Omvendt med de deprimerede, de tænker meget lige før de skal sove (fordi her er der ikke noget til at distrahere deres negative tanker) Det giver ikke overraskende søvn forstyrrelser. Igen er hypnose terapien er værktøj i lægens værktøjskasse, hvor man hjælper patienten med at tænke på ingenting, ved natte tide. Skridt i hypnose behandlingen. Hypnose er: - En tilstand i intens fokuseret opmærksomhed ( Tunnel opmærksomhed ). En svækkelse af opmærksom til på ydre stimuli. - Resultat af kommunikation mellem terapeut og patient. Mindfulness og hypnose er beslægtede fænomener. Men forskellen er målet. I mindfulness er målet ikke at have at mål. I hypnose er der et mål. Skridt: Det næste skridt er altid det vigtigste. Det bestemmer retningen. Og retningen af det første skridt er det bedste at forudsige fremtiden med. I hypnose går følgelig ind og forholder sig til dette første skridt: - Hvad er målet? - Hvad er det for ressourcer man har til rådighed og kan bruge? - Leder det frem som giver glæde, det som gør stolt. Under hypnose (spørges den deprimerede): 29 Betegnelse for psykologiske processer, der har til formål at forklare eller begrunde udfaldet af en situation ved at henvise enten til forhold hos personen eller forhold i situationen.

7 - Da du grinede. Hvordan føltes det i kroppen? Da du var stolt, hvordan mærkedes det i kroppen 30. Sessionen går ud på at finde ressourcer, som patienten har, og få dem gjort tilgængelige i problemområdet! Patienter græder næsten altid når det virker. Når man finder lidt guld i en ellers mudret oplevelse af verden: Tårer renser sjælen. Tårer er tegn på at give slip, ifølge Per Nielsson. Herefter kommer så arbejdet med at bruge det nyfundne guld. Igen, det næste skridt er altid det vigtigste. Et mål hvor man ikke kender skridtene, er bare et ønske. Man skal kende skridtene! Forventningerne hos den depressive skal langsomt laves om: - Fortiden forudsiger ikke fremtiden. - Forventninger skabes i en social kontekst (den deprimerede skal ud af sin isolation). Mange af teknikkerne her har mange lighedspunkter med Milton Ericskons metoder (NLP) 31. Vedr. Stress: Stress er et udtryk for et misforhold mellem de ressourcer patienten har til rådighed, og de krav og belastninger patienten udsættes for. Ingen kan langvarigt være i en stress situation. Så enten må man flygte fra stress situationen (trække stikket ud), eller også må man kæmpe for at mindske gabet mellem ressourcer og krav (hvilket er meget svært for den deprimerede, at være aktivt handlende). Depression kan yderligere gøre stress værre ved at fortælle patienten noget forkert om kravene (for at være lykkelig, for at være en god arbejder skal man etc.). Depression sætter krav som stresser. Depression kan altså give næring til stress. Kroniske smerter, tandlægeskræk og hypnose. Onsdag d. 1 Februar Matematisk Institut, Ny Munkegade, Aarhus. v. tandlæge Randi Abrahamsen, Ph.D. Smerteoplevelser: En smerte registreres i hjernen efter at være gået igennem nociceptorer 32, nerver, rygmarven og endelig lander i hjernebarken 33. Hvad der registreres er afhængigt af smerteporten I godt humør er man mindre modtagelig smerter, i dårligt humør er der større tilgængelighed for at opleve smerte. Tænkemåder, så som, 30 Jvf. den kognitive diamant. 31 : Milton Ericksons metoder bruges i tillempet form. Der er en masse NLP i den måde megen hypnose terapi laves på

8 over-opmærksomhed, distraktion, katastrofetænkning mm. har alt sammen en betydning for smerteoplevelsen. Ligesom psykiske belastninger, så som, stress, skilsmisse, arbejdsbelastninger, dødsfald, arbejdsskifte mm. også har stor betydning for hvordan en smerte opleves. Lægebesøg og om-programmering : 80 % af alle lægebesøg handler om kroniske smerter. Der er nogle gentagne mønstre som mange patienter sidder fast i: Sover dårligt, får for lidt motion, har for lidt socialt liv, har smertetanker, (sidder fast i negative tanker, grammofon plade, som ikke udfordres ved at gå ud i sociale sammenhænge). Hypnose kan bruges til at om-programmere disse smerte - opfattelser: - Nogle smerte fornemmelser kan laves om til andre fornemmelser, f.eks. varme, kulde, prikken, ændring til oplevelse af farver. - Patienten kan lære at tænke sig væk (til en dykker ferie, eller lign.). Flytning til et mindre generende sted i tankerne. - Skabe egen bedøvelse. - Forbedre jeg et. Styrke identitet, mens hjælpeløshed tones ned. - Genopdage hvordan det var at være smertefri. - Bestemme hvordan smerten skal påvirke én (F.eks. passe på sin søvn). Hypnose og/eller motion kan være det der skal til for at patienten igen kan komme til at sove godt (Under hypnosen drømmer patienten sig til et varmt og behageligt sted, og distraherer sig selv væk fra smerte oplevelser. Får så en CD med hjem som kan sættes på, hvis der igen er behov for at komme i denne tilstand). Forsøg hypnosens smerte lindrende effekt: Design, setup, af forsøg laves over skabelonen: Intervention: Outcome: Hypnose Effekt. Rapporteret smerte oplevelse. Ved Placebo behandling og ved hypnose. Placebo behandling 34 Der har været studier på verdensplan. Heraf kliniske forsøg 35. Blandt de mere kendte hypnose forsøg er: 34 Noget der minder om hypnose, men ikke er det. F.eks. visualisering. 35 I Danmark (føler mange tilhængere af hypnose) er det meste forskning i smerte sponsoreret af medicinal industrien. Derfor er der ikke ret megen hypnose forskning.

9 - Fantom smerte (Forsøg, Rosen, 2001) Hovedpine (Klinisk, Hammond, 2007) Refleksstudier (Eksperimentelt, Zacharia, 1998) 38, 39. Hjernescannings studie med samme smerte stimulation. Tre tilstande undersøges ved scanning: Normal tilstand, hypnotisk forøget smerte oplevelse og hypnotisk bedøvelse. Forsøgene viste at hjernen lukker ned for aktivitet i områder af hjernen, der står for smerte behandling under hypnosen (Der er mindre aktivitet mange steder i hjernen, næsten overalt). // NB. Hypnose tilstanden er forskellig for søvn tilstanden. Under hypnosen kan patienten godt reagerer på lyde, og patienten kan forstå talte kommandoer. Men hypnose tilstanden er også forskellig fra den vågne tilstand, da der som sagt er mindre aktivitet mange steder i hjernen under hypnose. Når man sover og oplever smerte, så vågner man. Under hypnose er nogle dele af hjernen allerede vågne, og behøver altså ikke vågne op ved smerte. Hjerne aktiviteten under hypnose er tæt på søvn 40, men ikke helt 41. // Rossis blodprøve forsøg 42 - Mind-Body relation: Fra Amazon vedr. Rossi (bog): The book explains in great detail the influence and the effect of mind over body from the perspective of neuro-biology. In simple terms, most healing performed with hypnosis are a result of mind influencing the blood-flow, which then creates corresponding changes in the body. Rossi provides a some amazing case-histories where hypnosis has helped people deal with problems which were unresponsive to regular medical treatment. Om Rossi s The Psychobiology of Gene Expression står der på Amazon: This remarkable book is truly thought-provoking and ground-breaking..rossi's work opens you to a new dimension of body-mind-health-arts concepts. -- European Journal of Clinical Hypnosis. Rossi mener, kontroversielt, f.eks.: Dr Rossi points out that recent findings have overturned many of our old theories about how the nervous system is linked to experience. We now know that novelty, life-enriching experiences and physical exercise can activate neurogenesis. Such experiences can turn on gene expression within minutes throughout the body and brain. As a result, "every memory is a reframe." We can actually reconstruct ourselves from a genetic level on up when we are experiencing a healing environment Hæmme og overtage styringen fra refleksbetinget adfærd, Hjemmeside.pdf Søvn er jo så i øvrigt også en meget interessant hjernetilstand. Man kan tænke på det som et natligt/dagligt reboot af den komplekse hjerne computer. Men man kan også tænke på det som simulation af farlige tilstande som skal øves offline mm. Den helt rigtige forklaring lader vente på sig. Ifølge en søvnforsker Vi sover fordi vi bliver søvnige. 41 Our brains cycle through four types of brain waves, referred to as delta, theta, alpha and beta. Each type of brain wave represents a different speed of oscillating electrical voltages in the brain. Delta is the slowest (zero to four cycles per second) and is present in deep sleep. Theta (four to seven cycles per second) is present in stage one when we're in light sleep. Alpha waves, operating at eight to 13 cycles per second, occur during REM sleep (as well as when we are awake). And beta waves, which represent the fastest cycles at 13 to 40 per second, are usually only seen in very stressful situations or situations that require very strong mental concentration and focus. These four brain waves make up the electroencephalogram (EEG). 42

10 Mao., ifølge Rossi: Rigtigt mange ting (i vores blod bl.a.) påvirkes efter meget kort tid (20 min) ved hypnose. Hypnose i Det Danske Sundhedsvæsen: På Rigshospitalet kaldes forsøgene med hypnose for visualisering Da det ord glider lettere ned. Der er lavet smerte dagbog over smerteoplevelse. Deri finder man, at: - Hypnosegruppen har signifikant statistisk mindre smerteoplevelse end kontrolgruppen 43. // Bemærk i øvrigt at det for mange af patienterne med kroniske smerter gælder: Når man fjerner smerten et sted, så kommer den bare et andet sted. Da smerten er psykologisk betinget. De bliver så henvist til psykolog. // Hypnose i forbindelse med tandlæge besøg, angst reaktioner: Kroppen husker - lyde, lugte kan være lagret dybt fra barndommen Når man så sidder i tandlægestolen og hører lyden af boret kan patienten så enten være paralyseret, kampberedt eller klar til at tage flugten (Reaktionsmønstre i krybdyr-hjernen). Via hypnose om-programmeres lyden fra boremaskinen til noget behageligt, til noget afslappende. Man rydder op i bindinger til fortiden, og kommer med nye ting, der skal bruges i fremtiden. Der laves en tilvænning til ny situation 44. Motivation. Motivation og energi? Onsdag d. 8 Februar NRGi Park Atletion, Aarhus. v. Chris MacDonnald forventningsfulde (rettere: ellevilde) tilhørere var på plads i Atletion til en aften Chris MacDonnald, om motivation og energi. Blandt dem også guld-helten Lars Christiansen 45 (som vist var derinde som privat person). Vi startede med at hylde og klappe af Lars C. Så kom Chris Macdonnald på scenen i en forrygende og uhyre morsom 3 timers performance. 43 Kontrolgruppen, der skal tage placebo, får en behandling, som de tror er hypnose Men i virkeligheden bare er en visualisering af dejligt sted. Mindre dyb tilstand. 44 Som ved de forrige foredrag, blev der tilsidst afholdt hypnose session med forsamlingen. Efter sessionen blev holdet spurgt hvor lang tid de mente havde været hypnotiserede. Det typiske svar var 5 min. I virkeligheden havde sessionen varet 25 min. Hvilket er et tegn på at der virkelig har været tale om hypnose og ikke bare (svag) visualisering at de hypnotiserede har mistet fornemmelsen for hvor lang tid der er gået. 45

11 Chris M. startede med at tale om afd. 1. og afd. 2. I vores frontal lap. De 100 gram af hjernen, som enten lægger positive, optimistiske planer eller finder fejl og mangler i vores situation (begge dele er selvfølgelig nyttige, men hver ting til sin tid) 46. Afd. 1. er vores Ole Henriksen 47, der vågner om morgenen (også gråvejrs dage), og siger I am loving it, og glæder sig til dagen Mens afd. 2. finder hår i suppen. De fleste mennesker har mest afd. 2., hvilket giver god evolutionær mening. Da de af vore forfædre der er gået hen til en Grizzly Bjørn 48 og klappet den i optimistisk forventning om en god snak, måske ikke har fået så mange efterkommere, som de mere skeptisk anlagte. Vi har alle et set point for vores humør. Det humør som bestemmer hvordan vi har det, og hvad vi kan præstere. Igennem livet svinger vi omkring dette set point. Oven over i gode perioder, og under i dårlige perioder. Men selve set pointet forskydes alt efter hvad vi mødes med i livet. Vi husker det negative bedre. Så vi skal have 3 gode feedbacks, for hvert dårligt bare for at holde vores set point konstant. I intimsfæren kræves endnu mere. I ægteskab kræves 5 positive feedbacks, for hver negativ. Og på jobbet kræves 6 positive for hver negativ bare for at holde samme setpoint, status quo. Det følger at det er uhyre vigtigt at omgive sig med de rigtige mennesker. Og ikke lukke dårlige tanker ind hvilket typisk sker f.eks. ved at se TV-avis, hvilket er en evig strøm af negativitet. Hvis det tages ind skaber vi dårlig attitude. Dvs. vores attitude er vores indre dialog, som den præsenteres udadtil. Man skal styre sine tanker. Her lærer forsamlingen Chris Macdonnalds kampråb HUA Heard, Understood and Accepted 49. Derefter en indføring i det psykologiske begreb at ruminere. Ifølge Chris M. kommer det fra koens mavasystem. I koen kommer føden ind i maverne, og derefter op igen til mund, hvor der tygges drøv på det, føden er blandet med mavesyre, er blevet til bræk, og det tager den så op og tygger på Vi advares mod at ruminere for meget over vores eget bræk. Man må ikke ruminere for meget. Max 5 min om dagen over hvert emne. Og max 30 min i alt på en dag. Man skal have sin nattesøvn. Nattesøvnen giver energi, som igen hjælper på motivationen. I pausen var der to store køer i hallen. Ind op for at få autograf hos Chris MacDonnald. Og én for at blive fotograferet sammen med guld-helten Lars Christiansen. En mand holdt om Lars Christiansen, og mange omfavnede ham. Men de fleste nøjedes dog med at få taget billede sammen med ham. Overværer en samtale mellem Lars C og en pige de kender ikke hinanden pigen kigger forelsket på Lars C. og siger det er nu så trist at du og Christina er gået fra hinanden 50 hovedet på skrå og stor indlevelse. Lars fortæller at han overlever (red. Og nu har han jo selvfølgelig også den guldmedalje at trøste sig med). Efter pausen kommer vi omkring cykelløbet Race Across America 51. Som Chris MacDonnald har deltaget i. Hvorfor deltager nogle i sådanne vanvittige ting, hvor man cykler mange 1000 km, uden søvn i, og uden hvile til kroppen? 46 Det er også de 100 gram der planlægger slanke kure Meget mod resten af kroppens ønsker Kendt fra Al Pacino filmen Scent of a woman. 50 Ved opslag på internettet kan jeg se at det drejer sig om håndboldspilleren Christina Roslyng, som Lars C har dannet par med tidligere. 51

12 Cykelløbet bliver her en metafor for livet. Når mennesker er tomme indeni er det fordi de ikke har noget begær. Selv ikke det elementære begær efter mad, - fordi alle i den vestlige verden får mad nok. Her drejer det sig om begær efter at gøre noget, at fuldføre. Når målet skal nås skal man dels have evner, man skal træne, have de rigtige mennesker omkring sig. Man skal spørge sig selv om man har viljen (i.e. vil jeg?). Cykelløbet er et drama. Hvor specielt manglen på søvn gør det farligt. På et tidspunkt er een så udmattet, at han kører over i den modsatte vejbane og bliver kørt ihjel. Chris M. modtager denne oplysning og er selv meget træt. Og bør holde hvil Men fortsætter med det resultat at han går ned med hedeslag. Som koster megen tid at komme over. Læren er: At han lytter her for meget til folk omkring sig. Og ikke nok til sig selv. Det er farligt. Hvis han havde kørt sit eget løb var han blevet nummer 1 i stedet bliver han nummer to. Efter foredraget er horder igen oppe og omfavne guldhelten Lars C. Udenfor i sneen, og i de 18 graders frost, lyder der en del I am loving it. En herlig aften er forbi 52. Positiv tænkning og personlig udvikling. 6 Marts Hovedbiblioteket, Møllegade 1, 8000 Aarhus C. v. Carsten Sommerskov, Nervesystemet har tre millioner sensoriske nerver, der leverer impulser til hjernen i forbindelse med de fem sanser man kan være bevidst om, dvs. syn-, føle-, høre-, lugte og smagssansen: Psykologisk forskning har vist, at mennesker blot er i stand til at være bevidst om ca. 40 ud af de over 11 millioner bit der strømmer til hjernen pr. sekund. Man taler om bevidsthedens kanalkapacitet, der således er mikroskopisk lille i forhold til sanseapparatets kapacitet. Nervesystemets kapacitet til at modtage og videresende informationer til hjernens sensoriske barkområde er gigantisk. En informationsenhed kaldes en bit og synssansen er i stand til at levere bit pr. sek., hvorimod smagssansen blot leverer Vi er i stand til at modtage: Synsans bit/sek. Hudens følesans bit/sek. Høresans bit/sek. Lugtesans bit/sek. Det bevidste er således er mikroskopisk lille i forhold til sanseapparatets kapacitet. Bevidsthedens vigtigste rolle er derfor at udvælge de informationer som synes at være de mest relevante i den situation man befinder sig i. Derfor sammenlignes bevidstheden ofte med en lille spotlight der lynhurtigt stiller knivskarpt på det, der fanger vores opmærksomhed på livets scene Video er på intetnet. F.eks. yder ikke showet retfærdighed. Chris M s tegninger, taler, performance var simpelthen fantastisk morsomme, og med dybde. Hvilket slet ikke kommer over i disse video er. 53

13 UBEVIDST INPUT (11 mio. bits/sek.) BEVIDSTHED opmærksomhed koncentration initiativ hukommelse erfaring associering logisk tænkning lægge strategi drage konklusioner (40 bits/sek.) Carsten Sommerskov lagde ud med at bede os at tælle dem i lokalet der havde blå skjorte på. Det kan alle gøre. Men når man efterfølgende bliver bedt om at lukke øjnene og spurgt om hvor mange der har grå trøje på kan vi ikke. Denne lille øvelse bliver en introduktion til at vi er styret af det ubevidste. Jf. indlednings snakken om de 40 bevidste bit overfor de 11 millioner ubevidste bit. Positiv vs. negativ. Fra naturens hånd er mennesker disponeret til at fokusere på negative elementer. Det er en simpel og effektiv overlevelses mekanisme. (Har man 2 gange haft negative erfaringer med svampe, er det klogt at holde sig fra dem). Men i det moderne samfund kan vi ikke lade os styre af så simple erfaringer (vores beslutninger skulle gerne være mere velbegrundede end bare 2 tilfældige barndomserfaringer 54. For at få positiv energi og overskud skal man ind og se på de ubevidste tankeprocesser. Som kan dirigere os rundt i manegen. Ubevidste processer der styrer vores bevidste tanker. Grundfølelser såsom: Jeg er forkert, Jeg dur ikke, Jeg slår ikke til, Jeg er ikke god nok Ifølge Carsten Sommerskov kan det re-programmeres til: Jeg er helt rigtig, Jeg dur, Jeg slår til, Jeg er god nok. Ved at gentage det tit og ofte (i 3 mdr. for sig selv). Sætter man f.eks. sedler op i sit hjem med Du er elsket, Du er god nok osv. så oversvømmes de 11 millioner bits med den slags info, og til sidst også de 40 bevidste bits. Mønstret: Ikke ønsket > ikke elsket > Jeg er forkert. Ændres til: Succes > li -> rigtig. 54 Men rationalitet er ikke nemt: Under finanskrisen (2008) er arbejdsløsheden steget 3 %. Det betyder at købekraften er gået tilbage med 1% (arbejdsløse har stadig penge bare ikke så mange). Men forbruget er faldet med 10 %. I.e. frygt overstyrer ofte rationalitet.

14 Med positive resultater til følge: Hvad enten du tror du kan, eller ikke kan, vil du få ret Henry Ford. Og mod på tilværelsen: Al menneskets succes er frugten af at turde, Herodot. Endelig hjælper et positivt selvbillede også med til at man ikke projicerer dårligdomme ud på andre mennesker, a la: De andre er forkerte, de andre du r ikke, det er de andres skyld. Med alle de konflikter det uundgåeligt vil medføre. Målsætnings teknikker. Carsten Sommerskov præsenterede forskellige målsætnings teknikker. F.eks. at sætte billeder op af ens mål. F.eks. kan man lave et foto af én selv på ferie i Spanien. Starter man dagen med kort at kigge på dette og andre mål man forfølger vil det igen (ifølge Carsten Sommerskov) efter 3 mdr. have synlige effekter 55, 56. En pige spørger til Sygeplejerske eksamen og bruger formuleringen: Vil gerne blive en god sygeplejerske. Sommerskov anbefaler her at hun bruger formuleringen Jeg er en god sygeplejerske og laver visualiserings billeder til det. Talent og Innovation. 22 Marts Musikhuset Aarhus, Rytmisk Sal Aarhus C. v. Asger Aamund og Rasmus Ankersen. Dagen før havde 600 mennesker været samlet i Cirkusbygningen for at høre Asger Aamund og Rasmus Ankersen fortælle os om Sådan får vi Danmark tilbage på sporet. Og dagen efter var vi ca. 400 forsamlet i Musikhuset i Aarhus. Speakers Club stod for arrangementet. Mens vi ventede på at det skulle gå i gang stod der på storskærmen Vind eller Forsvind og i baggrunden spillede Aloe Blacc I need a dollar 57 ganske højt. Efter en kort præsentation af Speakers Club, og betydningen af sociale færdigheder i erhvervslivet var Asger Aamund klar til at tage over. En aften om de (politiske, økonomiske) problemer man (ifølge Aamund) står overfor i Danmark. Og hvilke lederegenskaber der skal til (fremelskes) for at komme videre. Derefter fortalte Rasmus Ankersen om at succes ikke handler så meget om talent, men mere om hårdt arbejde. 55 Hvis man gerne vil holde med at ryge kan man have et billede af en cigaret med en streg over. Men et sådan billede anbefales ikke. I stedet skal man begynde at fokusere på rygningen koncentrere sig om alt ved at ryge. Gør man det bliver det rigtigt kedeligt at ryge! Hvis man virkelig skal være super koncentreret om at ryge, om at få røg ned i lungerne så sætter besværet ved det i sig selv antallet af cigaretter ned. Indtil behovet til sidst forsvinder helt. 56 Hvis man har et billede af at vinde i Lotto. Vil det jo nok ikke ske. Men tilgengæld vil at programmere sig selv til at blive ludoman. Så hjernevask skal bruges på en god måde! Alt hvad vi har lært er jo faktisk en form for hjernevask! At skrive, at huske grammatik er f.eks. resultat af positiv hjernevask. Det gælder altså om at styre processen om hvad man ønsker at hjernevaske sig selv til. 57

15 Danmark tilbage på sporet. v. Asger Aamund. Asger Aamund startede med at opridse en lettere dyster situation, for os i Danmark. Hvor 2.1 million af de 4 millioner stemmeberettigede i Danmark er uden for arbejdsmarkedet pr. Marts Det velfærdssamfund som Thorvald Stauning 58 var med til at starte for næsten 100 år siden baserede sig på en regel. Altså at 80 % arbejdsduelige godt kunne sørge for en ordentlig tilværelse for de 20 % der ikke kunne fungere på arbejdsmarkedet (men velfærdssamfundet var aldrig beregnet på at kunne håndtere en situation). Læg dertil at øgede omkostninger til sundhed (Asger Aamund gav som eksempel nye behandlinger til f.eks. prostata-kræft, som vil komme til at koste kr. pr patient, og der er ca patienter om året) mm. så vil velfærdssamfundet være alvorligt truet i de kommende år (Ja, det er det jo allerede i år med et underskud på 100 milliarder). Flertallet kan så godt stemme for at alt bare skal fortsætte som hidtil Men det vil så nærmest være at stemme for en tilsidesættelse af naturlovene Så det er kun et spørgsmål om tid før man skal håndtere disse problemer, ifølge Asger Aamund. Kuren for at redde landet er, ifølge Asger Aamund, nye høj-profit, teknologiske virksomheder indenfor de næste 10 år (Asger Aamund var åbenbart tidligere kommet i vanskeligheder da han havde prøvet at forklare, at negle saloner ikke var det han tænkte på. En politiker fra DF havde åbenbart netop 4 sådanne negle-saloner, og brød sig ikke om få det nedgjort, hvilket havde gjort det svært for Asger Aamund at aflevere budskabet i Folketinget). Hvordan kan det så realiseres? - Pengene til investeringerne skal komme fra at tage et mindre beløb ud af Den Sociale Pensionsfond 59 (hvilket gav nervøse trækninger hos min sidemand giv ikke politikerne sådanne ideer om finansiere her-og-nu budget underskud ved at sælge ud af arvesølvet ). - Der skal flere kompetente indvandrere ind i landet. Indvandring til Danmark har indtil nu været af folk der ikke kan klare sig på det danske arbejdsmarked ( I Gjellerup er ud af på overførsels indkomst, og tilsvarende i andre boligområder i Danmark med mange indvandrere). Men fri indvandring til folk som rent faktisk kan skaffe sig en ansættelses kontrakt i Danmark Men ingen sociale ydelser i de første 5 år (bortset fra børn skolegang). De mange nye virksomheder vil behov for udenlandsk specialist arbejdskraft Og derfor skal skatte niveauet være som i pari de andre europæiske lande (dvs. det danske niveau skal ned med 10 %) ellers får man ikke den rigtige arbejdskraft. - Nok engang opgør med den danske Jantelov. Danskerne er glade for fodslaw og sammenhængskraft men ikke meget glade for elite. En elite som man nu rent faktisk har brug for i Danmark

16 - Hvilken type virksomheder skal man så fremelske? Ifølge Asger Aamund, nogen der beskæftiger sig med at lave ting som cancer vacciner og lignende. Ting med en høj profit margin (som kan finansiere det danske samfund). Alle de produktioner der har lav profit margin er vi godt i gang med at miste i disse år (noget hånligt kaldet pølsefabrikkerne ). Med en lille profit margin risikere man at fabrikken flyttes til Slovakiet eller bliver automatiseret med tab af danske arbejdspladser til følge (at lave kvalitets-pølser hjælper kun en tid, derefter er problemstillingen den samme). - Politikerne skal også gøre noget. Der skal være en pædagogisk indsats for de nye tider (se ovenfor) Taktikken med at vi vinder valgene på vælgernes måde, og kører derefter butikken på vores måde, som set med fair forandring, er ikke en ordentlig måde at køre et land på. Selvom det kan neutralisere de mange vælgere på overførsels indkomst. Og skattestigninger er heller ikke vejen (Ifølge Asger Aamund pønser Helle Thorning på at tage et velfærdsbidrag fra alle boliger over 2 millioner mod at lave topskattelettelser i den nye skattereform. Nye skatte Stik imod alle valgløfter). Løntilbageholdenhed for alle ikke specialist jobs Nu ligger en dansk specialarbejder 30% over en tysk i løn, det er de ting der skal laves om. - Samlet: Det danske skal satse på kompromisløs kvalitet, globalt konkurrence perspektiv og permanent innovation. De ledere, Danmark har brug for, skal ifølge Asger Aamund have egenskaber a la: - Karisma. - Beslutsomhed. - Offensiv karakter. - Strategisk begavelse. - Selvtillid (hviler i sig selv). - Humoristisk sans. - Menneskelig indfølingsevne - Psykisk robusthed. - Stædighed. Derefter gik Rasmus Ankersen på scenen for at fortælle om talent. Talent. v. Rasmus Ankersen Hvordan identificere man talent? Ifølge Rasmus Ankersen er det ikke en særlig nem ting. Alle kan identificere en superstjerne, når vedkommende er slået igennem. Men før gennembruddet er det svært. Måske fordi talent slet ikke er så afgørende. Ifølge Rasmus Ankersen er talent adgangsbillet til spillet, men det er ikke den afgørende faktor. Selv for personer som Mozart og Tiger Woods kan man diskutere om de var talentfulde! Mozart lavede sit første mesterværk som 21 årig Men da havde han allerede modtaget 19 års personlig undervisning af sin far (som havde særligt blik for børns udvikling og pædagogik).

17 Tilsvarende for Tiger Woods, som også havde en far, der gik end dog rigtigt meget op i sønnens træning fra en tidlig alder. Ifølge Yannis Pitsiladis 60 : Talent findes, men det findes overalt. Der er to typer talent: - Det åbentlyse talent. - Talent der hvisker (som endnu ikke performer på højt niveau). De åbentlyse talenter er der ingen problemer i. Men hvad med de mindre åbentlyse talenter= Hvorfor overser man talent der hvisker? Fejl 1 Man tester for det forkerte. F.eks. indenfor skak har man troet at høj IQ siger noget om mulighederne for at blive stormester i skak. Men der findes ikke en sådan sammenhæng. Fejl 2 vi ser ikke historien bag. Hvem er bedst, en løber der løber 100 meter på 10.2 eller én der løber 10.6? Det ved man faktisk ikke før man har undersøgt historien bag. Hvilke trænere har de haft? Hvor kommer de fra? Osv. Fejl 3 vi tror talent ser ud på en bestemt måde. Prestige fyldte firmaer kan nøjes med at rekruttere fra bestemte prestige fyldte universiteter. Men man bør se på hvad egentlig har brug for, hvad der kræves i det nye job. Facebook lavede online puzzles (da de ikke i starten kunne tiltrække kandidater med prestigefyldte CV ere) Og det virkede fint for dem. Reklamebranchen i San Francisco havde brug for nogen der vidste noget om at tiltrække folks opmærksomhed og opdagede at Standup komikere mange gange kunne out performer folk med akademisk baggrund indenfor reklame. Fejl 4 vi tror på certifikater. Men attitude er vigtigere end certifikater. Hvem vil her mest? Succes handler om mindset, passion over færdigheder! Anders Ericsson 61 har studeret the cognitive structure of expert performance in domains such as music, chess and sports, and how expert performers acquire their superior performance by extended deliberate practice og har fundet frem til at: - Afgørende effekt er hårdt arbejde timers arbejde gør én til ekspert indenfor de fleste felter (2 timer og 44 min. i 10 år). - Dernæst: Den træningsform der har størst effekt er selvtræning at øve sig selv og arbejde med sig selv alene Heraf følger også erfaringsfælden Sommetider: Går performance ned med erfaring, fordi personen er gået på autopilot. Og på autopilot lærer man ikke ret meget.

18 Når der er mange gode løbere i Kenya og Etiopien er det fordi de løber meget Ikke fordi deres gener er gode. Udbyg infrastrukturen i disse lande, og det vil fjerne deres fordel ved Olympiske Lege Det følger at man skal have ros for hårdt arbejde ikke for at have talent 63. Vedholdenhed skaber passion. Igen hjælper det med at få samlet de timer der er nødvendige for at blive ekspert. Og det er bedre at være opgave ambitiøs end karriere ambitiøs (det sidste giver ikke nok rigtig motivation til at løse de konkrete opgaver). Det er vigtigt at forstå ordet talent som noget dynamisk, der kan fremelskes. Hvad er så en vinder? - Det er en taber, der har evalueret sig selv, og lagt en ny kurs. 63 Hvis alt falder tilbage på talent hvorfor så arbejde synes talentet at sige. Men da hårdt arbejde netop er det afgørende, kan det derfor være ret dårligt at blive udnævnt til talent.

19 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Original Message From: Simon Laub Newsgroups: dk.livssyn,dk.videnskab.psykologi,dk.videnskab.sundhed Sent: Saturday 24 March :48 Keywords: Hypnose (afvænning, angst, fobier, overvægt, depression), Motivation og Positiv Tænkning. Subject: Motivation og Hypnose - Noter fra Kursus Har netop deltaget i kursus om Hypnose (Hvordan hypnose kan bruges til afvænning, angst, fobier, overvægt, depression) Efterfulgt af kursusrække om Motivation (Betydningen af positiv tænkning ved elite præstationer. Positiv tænkning til at om-programmere sig selv, i.e. selv-hypnose. Og endelig hvordan talent, innovation og motivation i virkeligheden følger naturligt af hårdt arbejde). Da jeg alligevel har været i gang med det relativt store arbejde at tage noter til kurset og rundsende dem til nogle medkursister tænkte jeg at jeg ligeså godt også kunne sende dem ud her på dk.livssyn: FUT: dk.livssyn mvh. -Simon Simon Laub

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Ressourcer og indre ro selvhypnose og hypnoterapi

Ressourcer og indre ro selvhypnose og hypnoterapi Hypnose foredrag Folkeuniversitetet Ressourcer og indre ro selvhypnose og hypnoterapi v/ Lone Kærvang, Cand. Psych. Privat praktiserende psykolog Specialist & Supervisor i Psykoterapi Europæisk Certificeret

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG Mindfulness træner din evne til at være til stede i dit eget liv. Mindfulness

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Hypnose workshop Introduktion til klinisk hypnose om trancebegrebet, hypnoterapi og inddragelsen af klientens ressourcer i integrativ psykoterapi

Hypnose workshop Introduktion til klinisk hypnose om trancebegrebet, hypnoterapi og inddragelsen af klientens ressourcer i integrativ psykoterapi Hypnose workshop Introduktion til klinisk hypnose om trancebegrebet, hypnoterapi og inddragelsen af klientens ressourcer i integrativ psykoterapi v/ Lone Kærvang, Cand. Psych. Privat praktiserende psykolog

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi. Medundervisere: Anders Degn Pedersen, Specialist & Supervisor i Neuropsykologi

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

TERAPI AF. J.H. CARLOS

TERAPI AF. J.H. CARLOS TERAPI AF. J.H. CARLOS 18 PSYKOLOG NYT Nr. 15. 2004 Det hypnoterapeutiske Et mål for hypnoterapi er en forandring hos klienten gennem dennes erkendelse af en eller flere tidligere fastlåste, uerkendte

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

A Child Friendly Model of Tinnitus

A Child Friendly Model of Tinnitus A Child Friendly Model of Tinnitus Kort om modellen Modellen kan bruges både til børn og deres forældre Den skaber ramme for både indsamling af information og psyko-edukation. Informationen indsamles normalt

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Ergoterapi ift. kognitive forandringer ved Kræft. Undervisning af deltagere i et kommunalt Kræftforløb 2012-2014, Horsens Kommune

Ergoterapi ift. kognitive forandringer ved Kræft. Undervisning af deltagere i et kommunalt Kræftforløb 2012-2014, Horsens Kommune Ergoterapi ift. kognitive forandringer ved Kræft Undervisning af deltagere i et kommunalt Kræftforløb 2012-2014, Horsens Kommune Sigtet med denne præsentation. Forklare baggrund for arbejdet Beskrive de

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Ved du hvad dine medarbejdere tænker om deres job? Kender du deres indre arbejdsliv? Hvad de faktisk føler hver dag på jobbet? Hvad der gør dem glade og hvad

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv Udarbejdet af Annette Schmidt-Mogensen Dit livs oase - Hypnose & hypnoterapi 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Behandlingstilbudogerfaringer

Behandlingstilbudogerfaringer Behandlingstilbudogerfaringer Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 128 Offentligt Jesper Mehlsen, Synkopecenteret Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Sundheds-og Ældreudvalgets høring

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

for mennesker med Resultater efterår 2014 Vejen ind i Slagelse Kommune Vibeke Møller Lund vicecenterleder

for mennesker med Resultater efterår 2014 Vejen ind i Slagelse Kommune Vibeke Møller Lund vicecenterleder Erfaringer fra Indsats for mennesker med Medicinsk Uforklarede Symptomer Resultater efterår 2014 Vibeke Møller Lund vicecenterleder Helle Hardis mindfulness-instruktør kognitiv terapeut Rune S. Rasmussen

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Svedeture og flossede negle kan behandles

Svedeture og flossede negle kan behandles Svedeture og flossede negle kan behandles Du kender situationen. Kolde sveddråber løber ned af panden. Hænderne ryster, og dine fødder føles som to klumper cement. Snart vandrer nervøsiteten op og ned

Læs mere

Håber du er kommet godt i gang med din 10 dages succes, og også gerne har tænkt lidt videre

Håber du er kommet godt i gang med din 10 dages succes, og også gerne har tænkt lidt videre Kære du Håber du er kommet godt i gang med din 10 dages succes, og også gerne har tænkt lidt videre Husk vigtigheden af at overholde aftaler med dig selv det giver selvtillid og energi og endnu flere små

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

MENTALTRÆNERUDDANNELSEN INT. CERTIFICERET MASTER MENTALTRÆNER & PERFORMANCE COACH

MENTALTRÆNERUDDANNELSEN INT. CERTIFICERET MASTER MENTALTRÆNER & PERFORMANCE COACH MENTALTRÆNERUDDANNELSEN INT. CERTIFICERET MASTER MENTALTRÆNER & PERFORMANCE COACH THE MENTAL MASTER TRAINER CERTIFICATION Med The Mental Master Trainer Educa1on - powered by Rasmus Bagger, får du markedets

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Supermarkeder fremmer salg af frugt og grønt med 20% Vi kan ikke ændre holdninger. Men vi

Læs mere

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES Af Fitnews.dk - onsdag 05. marts, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/indre-motivation-er-noeglen-til-succes/ ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION Træning giver øget

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen..

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen.. Irene Oestrich, Chefpsykolog., Ph.D. PSYKIATRISK CENTER FREDERIKSBERG HOSPITAL REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Livets knubs set i et psykologisk perspektiv De svære følelser De brugbare tanker Opbygning

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Talentets motivation. Rasmus Henning, Europamester Lars Smith, TRI4 elite team. Viljen til at vinde kommer indefra

Talentets motivation. Rasmus Henning, Europamester Lars Smith, TRI4 elite team. Viljen til at vinde kommer indefra Talentets motivation Rasmus Henning, Europamester 2004 Lars Smith, TRI4 elite team Page 1 Marts-06 Author Lars Smith Disposition TRI4 baggrund Hvordan bliver et ungt talent motiveret til at give sig i

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere