33. årgang, juni 2013 nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. årgang, juni 2013 nr. 2"

Transkript

1 33. årgang, juni 2013 nr. 2 Knap 200 medlemmer var med, da den Internationale Parkinsondag blev markeret i Aarhus. Mange med Parkinson oplever i perioder bekymringer og stress. Mindfulness gør det lettere at være til stede i nuet.

2 Kolofon 33. årgang nr. 2 juni 2013 Udgives af Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Telefon: E-post: Kontortid: mandag-fredag kl Foreningens konto i Nykredit Bank: Forside: Den 11. april var der markerede Parkinsonforeningen den Internationale Parkinsondag med et større landsdækkende medlemsarrangement i Aarhus, hvor de ca. 200 tilmeldte fik fornyet indblik i forskningens verden. ISSN Design, tryk og produktion: Rosendahls Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg Oplag: Udkommer i 2013: Marts, juni, september og december Redaktion: Direktør Mette Holst (ansv. havende) Kommunikationsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Sidste frist for aflevering af stof til næste nummer er 1. august Tekst gerne som e-post, der sendes til Redaktionen forbeholder sig ret til at udvælge, forkorte og redigere i indsendt materiale. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis foreningens synspunkter, når undtages lederen. Tekst må gengives mod angivelse af kilden. Annoncesalg: Rosendahls mediaservice, mediakonsulent Jette Sterndorff-Jessen Telefon (dir.), e-post Priser for medlemskab af Parkinsonforeningen: 100 kroner for et passivt medlemskab (uden Parkinson nyt mv.) 350 kroner for enlige 500 kroner for ægtepar 350 kroner pr. husstand for støttemedlemmer 2000 kroner årligt for firmaer Forretningsudvalg: Landsformand Jorry Højer, Kastanievej 22, 4632 Bjæverskov, telefon: , Næstformand Erling Olsen, Solbærvangen 25, 2765 Smørum, telefon , Willy Mathiesen, Dollerupvej 168, 8800 Viborg, telefon: Ulla Buhl, Peter Dams Vej 50, 4180 Sorø, telefon: Hanne Agersnap, Parkvej 68 A, 2830 Virum, telefon: Jørgen Nørbalk, Blommevej 7, 9310 Vodskov, telefon: Momme Knudsen, Ahornsgade 4, st. th., 2200 København N, telefon: Sekretariat: Direktør Mette Holst Socialrådgiver og udviklingsmedarbejder Kirsten Hoff Kommunikationsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Regnskabsmedarbejder Gitte Frank Pedersen Direktionssekretær Marianne Munk Studentermedhjælper Christian Holst Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard Taastrup Tlf Leder... 3 Kort Nyt... 4 DHL Forskningsstøtte Mindfulness Forsøgsdeltagere søges... 9 International Parkinsondag Ledelsesberetning og regnskab Stamning og Parkinson Stamning og Parkinsons sygdom På ferie med Parkinson Rådgivningsteam Har du Parkinson og er yngre? Kom til mesterskab i parkinsonfodbold Invitation til erhvervskursus Sekretariatet Hjernepris på 1 mio. euro uddelt Nye tilbud i rehabiliteringsprojektet Projektansatte Bedømmelsesskalaer og Parkinsons sygdom Rollespil som øjenåbner Du er ikke alene kom og vær med i ENE Jeg var totalt afsporet Ikke alle reagerer ens på medicin Invitation til familieweekend Husk: Du kan få hjælp til at kopiere musik og film.. 33 Sommertræf for personer i senfasen The Michael J. Fox show Parkinsonforeningens brochurer og bøger Læserne skriver Sønderjyllands kreds fejrede 25 års jubilæum Regionskalender Parkinson Nyt

3 Leder Jorry Højer Landsformand LEDER Den 11. april var knap 200 medlemmer med, da vi markerede den Internationale Parkinsondag i Aarhus. Temaet var denne gang forskning, hvor tre dygtige forskere fortalte om deres aktuelle projekter. Overalt i verden fornemmer jeg en spirende interesse for hjernens mysterier - I USA har præsident Obama f.eks. lanceret et kæmpe hjerneforskningsprojekt, der sigter på at revolutionere hele vores viden om den menneskelige hjerne. Op mod 100 millioner er på tale som samlet investering. I Danmark følger vi godt med. Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris giver hvert år 1 mio. euro til banebrydende hjerneforskning og i år deles prisen af 6 udenlandske forskere, der tilsammen står bag optogenetikken, hvor nerver populært sagt kan tændes og slukkes med lys. Hvordan kan du læse mere om på side 21. Perspektiverne er mange - også for parkinsonramte - og jeg ved, at jeg langt fra står alene med mit store håb for fremtiden. I de seneste måneder har alle foreningens kredse afholdt generalforsamlinger. Selv har næstformanden og jeg haft den glæde at deltage de fleste steder og hver gang slår det mig, at det er fantastisk, at vi i foreningen kan samle så meget lokal opbakning. Nye kredsformænd er flere steder kommet til sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil gerne byde hver og en af jer velkommen - og samtidig takke afgående bestyrelsesmedlemmer for jeres værdifulde indsats. Der er ingen tvivl om, at vi med samlede kræfter løfter et vigtigt arbejde for familier, der lever med Parkinson. Motion er og bliver centralt for parkinsonramte - og derfor også for foreningen. Traditionen tro vil denne sommer derfor være spækket med aktiviteter, hvor aktivitet og fællesskab er i centrum. I skrivende stund er der få dage til årets Parkinson Unity Walk løber af stablen i København. I juni samles flere aktive fodboldspillere til mesterskab i Valby og i slutningen af august står parkinsonhold klar ved start, når der løbes DHL i både Odense, Aalborg og København. Vil du gøre Wilson Kipketer selskab skal du endelig kontakte foreningen, vi har stadig brug for mange flere -både heppere på sidelinjen og løbere på græsset. Jeg håber vi ses! Parkinson Nyt 3

4 Kort nyt KORT NYT Sommerferielukket 2013 Sekretariatet holder sommerferielukket i uge 29 og 30. Det varierer, hvornår de enkelte rådgivere holder ferie: Lægekonsulent Tove Henriksen holder ferie i uge og uge Fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen holder ferie i uge Sygeplejekonsulent Ulla Buhl holder ferie i uge 26, 33 og 35. Socialrådgiver Kirsten Hoff holder ferie i uge 31, 32 og 33. Rådgiver i atypisk Parkinsonisme Anders Clausen holder ferie i uge 28. Talepædagog Diana Holm holder ferie senere på året. Obama støtter hjerneforskning med milliarder USAs præsident, Barack Obama, har lanceret et kæmpe hjerneforskningsprojekt, BRAIN (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies), der har til formål at revolutionere vores viden om den menneskelige hjerne og dermed gøre det muligt at behandle og forebygge sygdomme som Alzheimers og epilepsi. Obama har omtalt projektet som det næste store amerikanske projekt og sammenligner det med beslutningen i 1960 erne om at sende en mand til Månen. Tre store amerikanske forskningsinstitutioner skal stå bag projektet, og den samlede investering forventes over en periode på 10 år at være flere milliarder dollar. Tillige har en række private fonde lovet bidrag, der allerede beløber sig til mere end 100 millioner dollar om året. Du kan læse meget mere om projektet i Det Hvide Hus omfattende materiale på: Kilde: Ingeniøren Møde med PAVI Den 11. marts mødtes medarbejdere fra neurologisk afdeling på Bispebjerg og Glostrup hospital, Psykiatrisk Center i Ballerup, Herlev kommune og Parkinsonforeningen med Palliativt Videnscenter (PAVI) med henblik på at afklare behovet for, og indholdet i, en palliativ indsats i forhold til patienter med Parkinsons Sygdom. Palliation handler om, at parkinsonramte i senfasen får bedre livskvalitet ved lindre at generede symptomer som følge af sygdommen. Der er enighed om at fortsætte interessen for og udviklingen af indsatsen indenfor dette felt. Repræsentantsskabsmøde i DH Danske Handicaporganisationer (DH) holdt sit repræsentantskabsmøde i Kolding den 3. og 4. maj Indledningsvis var der en spændende debat om handicaporganisationernes rolle i fremtidens velfærdssamfund med oplægsholder fra institut for fremtidsforskning som bl.a. vedrørte, at DH skulle være mere løsningsorienteret samt bidrage mere som organisation, da handicappede har ressourcer, samt bidrage til at skaffe dokumentation og data. Der var tillige kommentarer til regeringens handlingsplan, hvor der var fokus på uddannelse, tilgængelighed samt et ønske om at få positive historier frem politiske. Der blev valgt nye medlemmer til forretningsudvalget Heidi Thamestrup, Autismeforeningen og Søren Dalmark, Høreforeningen. I forbindelse med status for handlingsplanen for var der en længere diskussion af kommunikationen mellem forretningsudvalget og de lokale DH repræsentanter, som der var enighed om skulle styrkes Repræsentantskabsmøde i DP Parkinsonforeningen deltog i repræsentantskabsmøde i Danske Patienter (DP) den 24. april Formanden for DP Lars Engberg understregede i sin beretning, at DP i årets løb har opnået mange resultater til gavn for patienterne udmøntning af handlingsplanen for den ældre medicinske patient, forløbskoordinatorer, gå-hjemordninger m.v. Herudover har der været stor fokus på øget brugerinddragelse, ulighed i sundhedssystemet og multisygdom. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, hvor resultatet blev et overskud på kr. Der var valg til forretningsudvalget, hvor Frede Olesen, Kræftens Bekæmpelse og Steen Andersen fra LMS blev genvalgt og Lene Witte fra Gigtforeningen blev nyvalgt. Afslutningsvis var der et foredrag af tidligere medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik vedrørende et meget aktuelt emne Almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Problemer med synkebesvær? Parkinson Nyt har tidligere sat fokus på synkebesvær, da mange med Parkinson på et tidpunkt oplever, at det kan blive sværere at tygge og synke. Nu har Center for Kræft og Sundhed København udgivet en hel kogebog til personer, som lider af tygge- og synkebesvær. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem en kok og to kliniske diætister fra centret og kan bestilles gratis via nettet: kogebog-til-dig-med-synkebesvaer Ildsjæle hyldet i København Parkinsonforeningen var med, da Københavns kommune og Wonderfull Copenhagen fejrede de mange ildsjæle, som står bag de op mod 200 internationale kongresser og events, som genererer en milliardomsætning til byen. I november afholdt Parkinsonforeningen den første store parkinsonkonference på dansk 4 Parkinson Nyt

5 Kort nyt grund i Københavns Universitets festsal og det var denne succesfulde event, der gjorde, at foreningen var inviteret med til aftenen. Overborgmester Frank Jensen, der var aftenens vært på Rådhuset, sagde i forbindelse med arrangementet: Uden de ildsjæle, som kæmper for at få internationale kongresser til byen, ville København være fattigere på viden, internationale netværk, arbejdspladser og vækst. Foruden Parkinsonforeningens sekretariat bestod arbejdsgruppen bag konferencen af landsformand Jorry Højer, Annemette Løkkegaard, Jens Zimmer og Lene Werdelin, der alle sidder i foreningens forskningsråd samt Ulla Buhl og Erling Olsen. Veloverstået hjerneuge Uge 11 er international hjerneuge og bød denne gang på en række forskellige aktiviteter med fokus på hjernen herunder annoncering af vinderne af Brain Prize 2013 og arrangementet Vælg dine forældre med omhu. Onsdag den 13. marts stod Parkinsonforeningen sammen med HjerneSagen, HjerneForum, Alzheimerforeningen og Information bag et spændende arrangement om den genetiske hjerne med titlen Vælg dine forældre med omhu. På dagen satte hjerneforsker Peter Lund Madsen, professor i neurobiologi Albert Gjedde og overlæge, neurofysiolog Troels Kjær den nyeste forskning i perspektiv. Troels Kjaer og Albert Gjedde er henholdsvis formand og næstformand i foreningen HjerneForum, der er startet af en kreds af forskere, behandlere og formidlere. I forbindelse med Hjerneugen udgiver HjerneForum hvert år en hjerneforum-bog dette års bog handler selvfølgelig om den genetiske hjerne og kan bestilles via deres hjemmeside. Fællesmøde med parkinsonambassadører Den 5. marts holdt foreningen et spændende fællesmøde med tre af de fem parkinsonambassadører Simon Rosenbaum, Nicolas Bro og Bodil Jørgensen. Der har sideløbende været tæt kontakt med Anne-Mette Rasmussen og Wilson Kipketer, der desværre ikke havde mulighed for at deltage på dagen. Mødet blev indledt af landsformand Jorry Højer, der startede med at byde velkommen og takke for den store indsats som alle foreningens 5 ambassadører gør. Baggrunden for mødet var blandt andet, at foreningen har valgt synlighed som et prioriteret indsatsområde i de næste tre år og Jorry Højer understregede, at det i dette arbejde er vigtigt, at vi kan bruge ambassadørernes store popularitet i markedsføringen af foreningens arbejde. Samtidig fremhævede Jorry, at foreningen meget gerne vil modtage ideer og forslag fra ambassadørerne til kommende tiltag, da der ikke er tvivl om, at de med deres forskellige erfaringer kan bidrage positivt og komme med nye perspektiver. Kender du også en, der bor alene? Så er den nye service fra erduok.com måske noget for dig, et familiemedlem eller en god ven. Mere end en million danskere bor alene, og blandt dem er en del både ældre og yngre uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Ikke alle har løbende kontakt med familie og venner eller eventuelle naboer, og tidligere udgjorde det daglige besøg af postbudet en vis sikkerhed for de, der frygtede at ligge hjælpeløse efter et fald. Alle de tanker gjorde Bent Pristed sig, da han for tre år siden begyndte udviklingen af systemet, erduok.com. Pristed har selvstændig virksomhed indenfor it-branchen og bor selv alene ude på landet nær Løkken. Efter lang tids grundig test finder han nu, at tiden nu er inde til, at andre kan drage fordel af systemet. Som bruger tilmelder man sig på nettet eller via sms og vælger, om man vil modtage og besvare en daglig sms eller mail med spøargsmålet, erduok?. Ved indmeldelsen skal man opgive én eller to personer, der automatisk bliver kontaktet ved manglende svar. Den, man vælger som kontaktperson, kan være en ven eller et familiemedlem, som skal give tilsagn om at reagere aktivt ved en telefonopringning eller besøg på adressen, hvis der ikke bliver svaret på den daglige mail eller sms. Ikke kun den enlige kan føle tryghed ved at tilmelde sig. For mange pårørende vil det også være en lettelse at vide, at der bliver holdt øje med den far, mor, søn, datter eller ven, som bor for langt borte til, at hyppig kontakt er mulig. Læs mere på www. erduok.com. Rettelse I sidste nummer af Parkinson nyt manglede angivelsen af forfatteren til det digt, der var trykt på side 35. Digtet Parkinson Blues er skrevet af Carl Johan Andersen. Parkinson Nyt beklager fejlen. Uvildig rådgivning om dine rettigheder på handicapområdet Ring til DUKH på parkingson 2013.indd :59:26 Parkinson Nyt 5

6 DHL 2013 GØR KIPKETER SELSKAB Løb DHL for Parkinsonforeningen Parkinsonforeningen gentager den store succes og stiller op til DHL-stafet 2013 flere steder i landet. Kom og vær med til nogle fantastiske dage, hvor Wilson Kipketer blandt andet løber for Parkinsonforeningen i København den 28. august 2013! DHL-stafetten 2013 løber af stablen i august og i år stiller foreningen med hold i både Aalborg, Odense og København. Planlagte datoer for DHL august 2013 løber foreningen DHL i Odense august 2013 løber foreningen DHL i Fælledparken i København august 2013 løber foreningen DHL i Aalborg. Du kan få meget mere information om DHL og tilmelding via hjemmesiden eller ved at kontakte Christian Holst fra sekretariatet på telefon Parkinsonforeningen støtter igen FORSKNING MED ET MILLIONBELØB Ansøgningen om forskningslegater åbner 1. juni 2013 Igen i 2013 støtter Parkinsonforeningen ny forskning med et millionbeløb. Dette års legatoverrækkelse foregår ved et større arrangement den 26. oktober i København. Parkinsonforeningen støtter forskningsprojekter indenfor såvel klinisk som grundvidenskabelig forskning samt projekter om nye behandlingsformer indenfor Parkinsons sygdom. Klinisk forskning foregår ofte på hospitaler og kræver patienternes medvirken. Det kan dreje sig om medicinske behandlingsforsøg, igangsat af enten læger eller medicinalfirmaer. Basalforskning omfatter dyreforsøg og forsøg med cellekulturer og foregår ofte på universiteter og læreanstalter. Undersøgelserne kan også være kemiske og biokemiske og foregå i laboratorier. Det er foreningens forskningsråd, der varetager den faglige vurdering af ansøgninger, og ansøgningskemaet kan findes på foreningens hjemmeside fra 1. juni. Der er frist 1. august kl ,9 mio. uddelt de seneste 3 år I oktober 2012 uddelte foreningen i alt 1,1 mio. kroner i støtte til 10 forskningsprojekter, der dækker hver deres spændende forskningsfelt. Midlerne til forskningslegaterne stammer hovedsageligt fra Bjarne Saxhofs Fond samt donationer og arv. Parkinsonforeningen har således en bestyrelsespost i Bjarne Saxhofs Fond, hvis formål er at støtte forskning i Parkinsons sygdom, cancerforskning og forskning i udvikling af energibesparende foranstaltninger, og det er med hjælp fra fonden, at foreningen hvert år kan uddele et stort beløb til forskning. Sæt kryds i kalenderen 26. oktober Uddelingen af forskningslegater vil i år foregå lørdag den 26. oktober, hvor vi regner med, at protektor Grevinde Alexandra traditionen tro vil overrække legaterne. Læs meget mere om arrangementet i septemberudgaven af Parkinson Nyt. 6 Parkinson Nyt

7 MINDFULNESS som pusterum i hverdagen Mindfulness Mange parkinsonramte oplever i perioder tungsind, bekymringer og stress. For Søren Jessen har mindfulness eller modsat multitasking som han på rammende vis kalder det, vist sig at indeholde effektive redskaber til at minimere hverdagens tungere tanker. Søren Jessen er i dag 55 år og har haft Parkinson siden han var 40. Symptomerne startede med manglede medsving i den ene arm. Samtidig var det pludselig sværere at vaske hans ældste datterens hår, det var som om den ene hånd ikke rigtig fungerede. For fire år siden fik Søren så tilkendt førtidspension en beslutning han i dag værdsætter: Det har kun været en lettelse af få pensionen. Jeg har tilbragt de seneste år af mit liv som it-konsulent i DR, hvor jeg også var i fleksjob i en periode. Men efterhånden kunne jeg kun lige overkomme at arbejde og var helt udmattet, når jeg kom hjem. Jeg havde intet overskud til noget privat og skulle bare hjem og sove. Effekten af pensionen har været stor og illustreres måske bedst ved, at min ene datter efterfølgende skulle skrive en opgave i skolen. Helt af sig selv skrev hun, at hun kunne mærke, at jeg nu var blevet meget gladere. Første gang Søren stiftede bekendtskab med mindfulness var for 4-5 år siden til kommunernes patientuddannelsesforløb Lær at leve med kronisk sygdom, hvor han deltog i Gladsaxe kommune, da hans egen kommune, Allerød, endnu ikke tilbød kurset. De første erfaringer var positive, og efterfølgende forsøgte Søren at komme med i et forsøg om mindfulness, stress og depression. Forsøget blev hurtigt overtegnet, så Søren kiggede andre veje. Når Parkinson medfører bekymringer og tanker Statistikker viser, at depression forekommer i perioder hos ca. 40 pct. af alle mennesker med Parkinson. Andre oplever i perioder tungsind og bekymringer. Søren kan selv genkende, hvordan sygdommen har medført flere bekymringer og tanker. Det kan være tanker om sygdommen her og nu hvor det er måske er svært at træne på grund af stivhed eller en frygt for, hvordan sygdommen vil udvikle sig. I takt med sygdommens udvikling har der været flere og flere tanker om Parkinson, der hober sig op. På samme måde kan jeg mærke, at stress klart er med til at gøre symptomerne værre, hvorimod det altid går bedre, når jeg er på ferie og slapper af. Så fungerer jeg bedre med min Parkinson, fortæller Søren. Også i forhold til depression tror jeg, at mindfulness gør, at det bliver lettere at overskue ens problemer i stedet for, at det hele myldrer frem. Alene det, at man kan mærke, at man har haft de der ti minutter derhjemme i hverdagen, hvor man prøver bare at sidde for sig selv og meditere lidt. Det giver en stor effekt på humøret, fortæller Søren. Han tror dog ikke, at mindfulness og meditation fuldstændig kan fjerne stress. Men der er ikke tvivl om, at det i al fald er muligt at reducere stressen i hverdagen. Jeg har to gange valgt at deltage på et weekendkursus med en fantastisk meditationsunderviser, Jannie Didia, hvor vi har været 6-7 deltagere hver gang. Det har foregået et lille hyggeligt sted uden for Aalborg med udsigt over marker og skov. Her kommer man ind, tager skoene af, der er dæmpet musik og levende lys og så bliver gruppen ført gennem forskellige tankerejser. Samtidig er hun god til at få en til at fokusere på en selv. Man bliver opmærksom på, at selvom man måske har nogle problemer, har man det måske anderledes inderst inde. Det giver utrolig meget med de her længere forløb med mange timer. Effekten holder længe og jeg tror, udbyttet er større, jo flere man er sammen. Når set-uppet er planlagt for en og man opnår en samhørighed og ikke selv skal finde roen og pladsen derhjemme. En ro, der forplanter sig For et års tid siden deltog Søren på et af Parkinsonforeningens rehabiliteringsophold i Skælskør. Også her var mindfulness på programmet i en times tid hver morgen i den sidste uge. Underviseren hjalp med at bringe os ind i den tilstand, som mindfulness egentlig er. Man lå med et tæppe over sig og blev så guidet med rolig stemme. Det betyder meget for, at man kan opnå den rette dybe tilstand af afslappethed, men faren er selvfølgelig, at man så også kan falde i søvn, siger Søren og griner. På Skælskør brugte underviseren flere forskellige modeller, blandt andet en sanserejse, hvor man kom til en strand og skulle fornemme sandet mellem tæerne og hvordan bølgerne skvulpede. Man opnår virkeligt en dyb indlevelse i den situation, og alle de ting, som man normalt går og spekulerer på, de forsvinder. Man koncentrerer sig fuldt og helt er i det billede, som underviseren hjælper en til at komme i. Jeg synes, det giver en ro, der forplanter sig. Måske ikke hele dagen, men i al fald et stykke tid op ad dagen, hvor man måske normalt har tusind ting, der ellers drøner rundt i hovedet. Her giver det ro, stemningen varer ved. I hverdagen træner Søren stort set hver eneste dag, går til fysioterapi, fitness, parkinsonfodbold, LSVT BIG og så er tennissæsonen lige om hjørnet. Derudover løber han og cykler regelmæs- Af Louise Hjerting Nielsen Parkinson Nyt 7

8 xxx I hverdagen træner Søren Jessen stort set hver eneste dag, går til fysioterapi, fitness, parkinsonfodbold, LSVT BIG og så er tennissæsonen lige om hjørnet. Det betyder utrolig meget for ham, at der er ting, han selv kan gøre, og træning, sund kost og mindfulness er vigtige redskaber. sigt. Det betyder utrolig meget for ham, at der er ting, han selv kan gøre og træning og sund kost sikrer, at han har det bedre, både fysisk og psykisk. Det er klart, at det bedste vil være, at man har en daglig praksis derhjemme med mindfulness, men det har altså været svært for mig. Der er mange ting, der også skal passes. Nogle af os vil jo gerne prøve så mange ting som muligt med parkinsonfodbold, træning, den nye fysioterapiform LSVT BIG osv. Man kan jo også binde sig til for meget, og så kan man alligevel ikke overskue det, og det sætter sig som stress i stedet for glæde. Derfor er det rart, at man engang imellem kan give sig selv det pusterum og sige: Nu tager jeg altså lige et kvarter. Hvis man koncentrerer sig om at være nærværende, om det øjeblik man nu er i, så får man også betydelig mere ud af det. Får større tilfredshed med situationen og livet i sin helhed. Man stopper måske med at skøjte hen over en masse situationer, men tager en ting af gangen oplevelser, mennesker og det man ser, spiser og føler, forklarer han og fortsætter: Mindfulness kan helt afgjort hjælpe en til at prioritere i sit liv. Netop når man sidder stille og tankerne kommer myldrende, så kan man sige at: Det var noget, der skete i går, det kan du ikke gøre noget ved. Eller det er fremtiden, og det kan du ikke styre. I stedet kan du tage fat i det, der lige nu generer dig mest og koncentrere dig om at løfte dette. Kan man tage det med sig? Mindfulness skal trænes løbende, og Søren er ikke i tvivl om, at det kun bliver lettere og lettere med tiden. Jeg synes, det er svært selv at komme i den rigtige stemning, men jeg prøver at få de her rolige øjeblikke derhjemme, hvor det er rart at lukke alle uvedkommende lyde ude og enten spille lidt stille musik eller nyde stilheden. Det handler meget om følelsen af, at man ikke har 27 andre ting, man skal gøre. Man kan sige, at det er modsat multitasking. Man koncentrerer sig om én ting og det er en effekt, der er værd at stræbe efter med ro og nærvær. Men hvordan gør man så i praksis? For Søren handler det om at koncentrere sig om åndedrættet, om den dybe vejrtrækning. Man kan ikke undgå, at der kommer tanker og problemer flyvende, men så kan man vende tilbage til åndedrættet igen og få samling. På samme måde bruger jeg også min vejrtrækning, når jeg er ude at løbe i skoven. Ved at fokusere på min vejrtrækning kan jeg glemme, at jeg måske har lidt ondt i benet eller faktisk ikke kan løbe så hurtigt, som jeg plejer. Det glemmer jeg, når jeg er i den tilstand. Så er der ikke andre problemer, der tager min opmærksomhed. Så opnår jeg en følelse af, at det går helt automatisk for mig, jeg glemmer jeg er ude at løbe, jeg glemmer andre problemer, smiler Søren. 8 Parkinson Nyt

9 Hvad er MINDFULNESS? Mindfulness Mindfulness kan ses som en samlebetegnelse, der dækker over en række forskellige teknikker, primært hentet fra buddhisme og yoga. Selve begrebet er forholdsvis nyt og minder måske mange om en hurtig omskiftende wellnessindustri. Men betydningen og selve indholdet refererer tilbage til teknikker, der kan spores helt tilbage til 500 år før vores tidsregning. Dermed ikke sagt, at mindfulness nødvendigvis skal ses i et religiøst skær. I stedet kan teknikkerne i dag ses som et instrument til at opnå større nærvær. Parkinsonforeningens fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen er uddannet i mindfulness fra Kognitivt Center Fyn og har længe selv arbejdet med mindfulness. Han anbefaler i høj grad teknikkerne til mange af de patienter, han dagligt ser i sit arbejde med Parkinson. Mindfulness handler på mange måder om en forståelse for, at man kan være i et være-gear og et gøre-gear. Hvor væregearet handler om at være til stede i nuet handler gøre-gearet om alle de ting, vi bare gør automatisk, når vi haster af sted. Det vi træner med mindfulness er være-gearet, hvor vi fokuserer på, at være til stede i nuet. Dagen i dag er, som den er, og det er denne bevidsthed man skal træne. Vi vil gerne undgå tanketoget, der bare drøner derudaf, fortæller Finn og fremhæver meditation som vejen frem gerne ved hjælp af vejrtrækningsteknikker og fokus på åndedrættet. Flere forskningsprojekter viser også, at mindfulness har en god effekt på personer med Parkinson. Når man ser på Parkinsons sygdom oplever mange patienter non-motoriske symptomer såsom depressioner og tankemylder. Det er særligt her, mindfulness har sin berettigelse. Men jeg vil dog også understrege, at man ikke selv skal kaste sig over mindfulness, mens man befinder sig i en klinisk depression. Her skal du have fat i din læge. I stedet kan mindfulness hjælpe til at forebygge, og det er et fantastisk instrument til at dæmpe stress. Finn fremhæver selv Jon Kabat-Zinn, hvis han skal pege på en bestemt retning eller indføring i mindfulness. Kabat-Zinn er ph.d, forsker, forfatter og underviser i meditation. Han er stifter af The Stress Reduction Clinic og Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society på det medicinske fakultet ved University af Massachusettes. Med bogen Lev med livets katastrofer sådan bruger du sin krops og dit sinds visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom giver Kabat-Zinn en fantastisk indføring i mindfulness som et praktisk redskab til personer, der måske overvældes af stress. Kabat-Zinn beskriver selv, hvordan meditationer indtil for ganske få år siden blev betragtet som sådan noget hokuspokus. Delvist fordi folk ikke forstod, at meditation i virkeligheden drejer sig om at være opmærksom. Det er der flere, der ved i dag: Når vi begynder at blive opmærksom på den måde, vores bevidsthed arbejder på, som netop er det vi gør, når vi mediterer, er der imidlertid stor sandsynlighed for, at vi opdager, at vores bevidsthed bruger mere tid på at befinde sig i fortiden og i fremtiden, end den bruger på at være i nuet, skriver Kabat-Zinn. Vil du vide mere? Parkinsonforeningens fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen går med planer om at opstarte et mindfulnesshold i København. Han kan også kontaktes om torsdagen, hvor han sidder klar ved rådgivningstelefonen og gerne guider dig videre. Herunder finder du Finns henvisninger til mere information om mindfulness: Jon Kabat-Zinn, ph. d, forsker, forfatter og underviser i meditation, har blandt andet skrevet bogen Lev med livets katastrofer sådan bruger du sin krops og dit sinds visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom, der i 2102 endelig udkom på dansk. Simon Krohn, cand. mag. i filosofi og exam. yogalærer, introducerer til begrebet mindfulness på Fritzpatrick m.fl har skevet artiklen A qualitative analysis of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) in Parkinson`s disease baseret på et vigtigt forskningsprojekt om Parkinsons sygdom. Zingel V. Segal, J. Mark Williams, John D. Teasdale har skrevet grundbogen Mindfulness-based cognitive therapy for depression. FORSØGSDELTAGERE SØGES Vi søger et antal raske forsøgsdeltagere og patienter med idiopatisk Parkinsons sygdom til forskningsprojekter på Aarhus Universitetshospital. Gennem vores forskning ønsker vi at belyse, om Parkinsons sygdom i virkeligheden starter i mave-tarmkanalen flere år inden symptomdebut. Vi udfører flere typer forsøg med bl.a. undersøgelser af spytprøver, små spytkirtler, lugtesans, farvesyn og PET skanninger med nye sporstoffer. Man behøver ikke deltage i alle forsøg. Vi refunderer transportudgifter og yder ulempegodtgørelse. Vores projekter har modtaget økonomisk støtte fra bl.a. Parkinsonforeningen, Lundbeckfonden og Forskningsstyrelsen for Sundhed og Sygdom. Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Per Borghammer Overlæge, dr.med Telefon (kl 8-15) Af Per Borghammer, overlæge, dr.med. Parkinson Nyt 9

Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark

Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark Strategi 2016-2018 Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark Indledning Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår.

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region syd Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-9 Aktiviteter i Rådgivning Odense 10-11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12-13

Læs mere

Tilbud i pårørendenetværket i Hillerød Kommune Januar juni 2016

Tilbud i pårørendenetværket i Hillerød Kommune Januar juni 2016 Tilbud i pårørendenetværket i Hillerød Kommune Januar juni 2016 Information- rådgivning - vejledning Støtte - Omsorg Samvær Er du pårørende til en borger i Hillerød Kommune med en kronisk, alvorlig eller

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR?

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? Arv og testamente Hvordan og hvorfor? Alvorlig sygdom kalder på mange tanker, også om, hvad der skal ske med dine kære. Derfor kan det give ro i sindet, hvis du i

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Syddanmark TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Syddanmark Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

PARKINSONKOORDINATOR I KOMMUNEN FORDI DET NYTTER! KIRSTEN HOFF OG MARIE LOUISE KJØLBYE

PARKINSONKOORDINATOR I KOMMUNEN FORDI DET NYTTER! KIRSTEN HOFF OG MARIE LOUISE KJØLBYE PARKINSONKOORDINATOR I KOMMUNEN FORDI DET NYTTER! KIRSTEN HOFF OG MARIE LOUISE KJØLBYE Parkinsonkoordinator en idé for jeres kommune? En kommunal parkinsonkoordinator er en stor hjælp for borgere, der

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 Januar 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Der er endnu gået et år hvor jeg har været formand, det er et forholdsvis nemt job, da det er en god bestyrelse,

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

32. årgang, juni 2012 nr. 2

32. årgang, juni 2012 nr. 2 32. årgang, juni 2012 nr. 2 Den Internationale Parkinsondag blev i år markeret med et arrangement i Landstingssalen på Christiansborg. Det er nu igen muligt at blive henvist til rehabiliteringsophold for

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Nordjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Nordjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

32. årgang, marts 2012 nr. 1

32. årgang, marts 2012 nr. 1 32. årgang, marts 2012 nr. 1 To nye brochurer lanceres denne måned - dermed er foreningen oppe på 14 stk. Parkinson Nyt sætter i 2012 fokus på atypisk parkinsonisme få mere viden om disse sjældne sygdomme.

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

AT LEVE VED SIDEN AF KRONISK SYGDOM

AT LEVE VED SIDEN AF KRONISK SYGDOM AT LEVE VED SIDEN AF KRONISK SYGDOM Beretninger fra og for pårørende til parkinsonramte Redigeret af Marie Lenstrup AT LEVE VED SIDEN AF KRONISK SYGDOM 1. udgave, 1. oplag, 2012 Forfatterne og Parkinsonforeningen

Læs mere

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM POLIOFORENINGEN PolioForeningen har som formål at forbedre livsvilkårene for de 5.000 danskere, der har alvorlige følger efter polio, således at disse

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Du har mulighed for at hjælpe en borger med at erkende et misbrug og gøre noget ved det. Dermed kan du løfte en voldsom social

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Midtjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 2 Session 2 - Nærvær i nuet Hjemmeøvelser fra sidst Præsentation af måder at møde begivenheder (tanker, følelser, kropslige fornemmelser, sansninger) Tanke/følelse

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier

X bundet arvegang. Information til patienter og familier X bundet arvegang Information til patienter og familier 2 X bundet arvegang Følgende er en beskrivelse af, hvad X bundet arvegang betyder og hvorledes X bundne sygdomme nedarves. For at forstå den X bundne

Læs mere