33. årgang, juni 2013 nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. årgang, juni 2013 nr. 2"

Transkript

1 33. årgang, juni 2013 nr. 2 Knap 200 medlemmer var med, da den Internationale Parkinsondag blev markeret i Aarhus. Mange med Parkinson oplever i perioder bekymringer og stress. Mindfulness gør det lettere at være til stede i nuet.

2 Kolofon 33. årgang nr. 2 juni 2013 Udgives af Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Telefon: E-post: Kontortid: mandag-fredag kl Foreningens konto i Nykredit Bank: Forside: Den 11. april var der markerede Parkinsonforeningen den Internationale Parkinsondag med et større landsdækkende medlemsarrangement i Aarhus, hvor de ca. 200 tilmeldte fik fornyet indblik i forskningens verden. ISSN Design, tryk og produktion: Rosendahls Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg Oplag: Udkommer i 2013: Marts, juni, september og december Redaktion: Direktør Mette Holst (ansv. havende) Kommunikationsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Sidste frist for aflevering af stof til næste nummer er 1. august Tekst gerne som e-post, der sendes til Redaktionen forbeholder sig ret til at udvælge, forkorte og redigere i indsendt materiale. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis foreningens synspunkter, når undtages lederen. Tekst må gengives mod angivelse af kilden. Annoncesalg: Rosendahls mediaservice, mediakonsulent Jette Sterndorff-Jessen Telefon (dir.), e-post Priser for medlemskab af Parkinsonforeningen: 100 kroner for et passivt medlemskab (uden Parkinson nyt mv.) 350 kroner for enlige 500 kroner for ægtepar 350 kroner pr. husstand for støttemedlemmer 2000 kroner årligt for firmaer Forretningsudvalg: Landsformand Jorry Højer, Kastanievej 22, 4632 Bjæverskov, telefon: , Næstformand Erling Olsen, Solbærvangen 25, 2765 Smørum, telefon , Willy Mathiesen, Dollerupvej 168, 8800 Viborg, telefon: Ulla Buhl, Peter Dams Vej 50, 4180 Sorø, telefon: Hanne Agersnap, Parkvej 68 A, 2830 Virum, telefon: Jørgen Nørbalk, Blommevej 7, 9310 Vodskov, telefon: Momme Knudsen, Ahornsgade 4, st. th., 2200 København N, telefon: Sekretariat: Direktør Mette Holst Socialrådgiver og udviklingsmedarbejder Kirsten Hoff Kommunikationsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Regnskabsmedarbejder Gitte Frank Pedersen Direktionssekretær Marianne Munk Studentermedhjælper Christian Holst Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard Taastrup Tlf Leder... 3 Kort Nyt... 4 DHL Forskningsstøtte Mindfulness Forsøgsdeltagere søges... 9 International Parkinsondag Ledelsesberetning og regnskab Stamning og Parkinson Stamning og Parkinsons sygdom På ferie med Parkinson Rådgivningsteam Har du Parkinson og er yngre? Kom til mesterskab i parkinsonfodbold Invitation til erhvervskursus Sekretariatet Hjernepris på 1 mio. euro uddelt Nye tilbud i rehabiliteringsprojektet Projektansatte Bedømmelsesskalaer og Parkinsons sygdom Rollespil som øjenåbner Du er ikke alene kom og vær med i ENE Jeg var totalt afsporet Ikke alle reagerer ens på medicin Invitation til familieweekend Husk: Du kan få hjælp til at kopiere musik og film.. 33 Sommertræf for personer i senfasen The Michael J. Fox show Parkinsonforeningens brochurer og bøger Læserne skriver Sønderjyllands kreds fejrede 25 års jubilæum Regionskalender Parkinson Nyt

3 Leder Jorry Højer Landsformand LEDER Den 11. april var knap 200 medlemmer med, da vi markerede den Internationale Parkinsondag i Aarhus. Temaet var denne gang forskning, hvor tre dygtige forskere fortalte om deres aktuelle projekter. Overalt i verden fornemmer jeg en spirende interesse for hjernens mysterier - I USA har præsident Obama f.eks. lanceret et kæmpe hjerneforskningsprojekt, der sigter på at revolutionere hele vores viden om den menneskelige hjerne. Op mod 100 millioner er på tale som samlet investering. I Danmark følger vi godt med. Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris giver hvert år 1 mio. euro til banebrydende hjerneforskning og i år deles prisen af 6 udenlandske forskere, der tilsammen står bag optogenetikken, hvor nerver populært sagt kan tændes og slukkes med lys. Hvordan kan du læse mere om på side 21. Perspektiverne er mange - også for parkinsonramte - og jeg ved, at jeg langt fra står alene med mit store håb for fremtiden. I de seneste måneder har alle foreningens kredse afholdt generalforsamlinger. Selv har næstformanden og jeg haft den glæde at deltage de fleste steder og hver gang slår det mig, at det er fantastisk, at vi i foreningen kan samle så meget lokal opbakning. Nye kredsformænd er flere steder kommet til sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil gerne byde hver og en af jer velkommen - og samtidig takke afgående bestyrelsesmedlemmer for jeres værdifulde indsats. Der er ingen tvivl om, at vi med samlede kræfter løfter et vigtigt arbejde for familier, der lever med Parkinson. Motion er og bliver centralt for parkinsonramte - og derfor også for foreningen. Traditionen tro vil denne sommer derfor være spækket med aktiviteter, hvor aktivitet og fællesskab er i centrum. I skrivende stund er der få dage til årets Parkinson Unity Walk løber af stablen i København. I juni samles flere aktive fodboldspillere til mesterskab i Valby og i slutningen af august står parkinsonhold klar ved start, når der løbes DHL i både Odense, Aalborg og København. Vil du gøre Wilson Kipketer selskab skal du endelig kontakte foreningen, vi har stadig brug for mange flere -både heppere på sidelinjen og løbere på græsset. Jeg håber vi ses! Parkinson Nyt 3

4 Kort nyt KORT NYT Sommerferielukket 2013 Sekretariatet holder sommerferielukket i uge 29 og 30. Det varierer, hvornår de enkelte rådgivere holder ferie: Lægekonsulent Tove Henriksen holder ferie i uge og uge Fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen holder ferie i uge Sygeplejekonsulent Ulla Buhl holder ferie i uge 26, 33 og 35. Socialrådgiver Kirsten Hoff holder ferie i uge 31, 32 og 33. Rådgiver i atypisk Parkinsonisme Anders Clausen holder ferie i uge 28. Talepædagog Diana Holm holder ferie senere på året. Obama støtter hjerneforskning med milliarder USAs præsident, Barack Obama, har lanceret et kæmpe hjerneforskningsprojekt, BRAIN (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies), der har til formål at revolutionere vores viden om den menneskelige hjerne og dermed gøre det muligt at behandle og forebygge sygdomme som Alzheimers og epilepsi. Obama har omtalt projektet som det næste store amerikanske projekt og sammenligner det med beslutningen i 1960 erne om at sende en mand til Månen. Tre store amerikanske forskningsinstitutioner skal stå bag projektet, og den samlede investering forventes over en periode på 10 år at være flere milliarder dollar. Tillige har en række private fonde lovet bidrag, der allerede beløber sig til mere end 100 millioner dollar om året. Du kan læse meget mere om projektet i Det Hvide Hus omfattende materiale på: Kilde: Ingeniøren Møde med PAVI Den 11. marts mødtes medarbejdere fra neurologisk afdeling på Bispebjerg og Glostrup hospital, Psykiatrisk Center i Ballerup, Herlev kommune og Parkinsonforeningen med Palliativt Videnscenter (PAVI) med henblik på at afklare behovet for, og indholdet i, en palliativ indsats i forhold til patienter med Parkinsons Sygdom. Palliation handler om, at parkinsonramte i senfasen får bedre livskvalitet ved lindre at generede symptomer som følge af sygdommen. Der er enighed om at fortsætte interessen for og udviklingen af indsatsen indenfor dette felt. Repræsentantsskabsmøde i DH Danske Handicaporganisationer (DH) holdt sit repræsentantskabsmøde i Kolding den 3. og 4. maj Indledningsvis var der en spændende debat om handicaporganisationernes rolle i fremtidens velfærdssamfund med oplægsholder fra institut for fremtidsforskning som bl.a. vedrørte, at DH skulle være mere løsningsorienteret samt bidrage mere som organisation, da handicappede har ressourcer, samt bidrage til at skaffe dokumentation og data. Der var tillige kommentarer til regeringens handlingsplan, hvor der var fokus på uddannelse, tilgængelighed samt et ønske om at få positive historier frem politiske. Der blev valgt nye medlemmer til forretningsudvalget Heidi Thamestrup, Autismeforeningen og Søren Dalmark, Høreforeningen. I forbindelse med status for handlingsplanen for var der en længere diskussion af kommunikationen mellem forretningsudvalget og de lokale DH repræsentanter, som der var enighed om skulle styrkes Repræsentantskabsmøde i DP Parkinsonforeningen deltog i repræsentantskabsmøde i Danske Patienter (DP) den 24. april Formanden for DP Lars Engberg understregede i sin beretning, at DP i årets løb har opnået mange resultater til gavn for patienterne udmøntning af handlingsplanen for den ældre medicinske patient, forløbskoordinatorer, gå-hjemordninger m.v. Herudover har der været stor fokus på øget brugerinddragelse, ulighed i sundhedssystemet og multisygdom. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, hvor resultatet blev et overskud på kr. Der var valg til forretningsudvalget, hvor Frede Olesen, Kræftens Bekæmpelse og Steen Andersen fra LMS blev genvalgt og Lene Witte fra Gigtforeningen blev nyvalgt. Afslutningsvis var der et foredrag af tidligere medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik vedrørende et meget aktuelt emne Almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Problemer med synkebesvær? Parkinson Nyt har tidligere sat fokus på synkebesvær, da mange med Parkinson på et tidpunkt oplever, at det kan blive sværere at tygge og synke. Nu har Center for Kræft og Sundhed København udgivet en hel kogebog til personer, som lider af tygge- og synkebesvær. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem en kok og to kliniske diætister fra centret og kan bestilles gratis via nettet: kogebog-til-dig-med-synkebesvaer Ildsjæle hyldet i København Parkinsonforeningen var med, da Københavns kommune og Wonderfull Copenhagen fejrede de mange ildsjæle, som står bag de op mod 200 internationale kongresser og events, som genererer en milliardomsætning til byen. I november afholdt Parkinsonforeningen den første store parkinsonkonference på dansk 4 Parkinson Nyt

5 Kort nyt grund i Københavns Universitets festsal og det var denne succesfulde event, der gjorde, at foreningen var inviteret med til aftenen. Overborgmester Frank Jensen, der var aftenens vært på Rådhuset, sagde i forbindelse med arrangementet: Uden de ildsjæle, som kæmper for at få internationale kongresser til byen, ville København være fattigere på viden, internationale netværk, arbejdspladser og vækst. Foruden Parkinsonforeningens sekretariat bestod arbejdsgruppen bag konferencen af landsformand Jorry Højer, Annemette Løkkegaard, Jens Zimmer og Lene Werdelin, der alle sidder i foreningens forskningsråd samt Ulla Buhl og Erling Olsen. Veloverstået hjerneuge Uge 11 er international hjerneuge og bød denne gang på en række forskellige aktiviteter med fokus på hjernen herunder annoncering af vinderne af Brain Prize 2013 og arrangementet Vælg dine forældre med omhu. Onsdag den 13. marts stod Parkinsonforeningen sammen med HjerneSagen, HjerneForum, Alzheimerforeningen og Information bag et spændende arrangement om den genetiske hjerne med titlen Vælg dine forældre med omhu. På dagen satte hjerneforsker Peter Lund Madsen, professor i neurobiologi Albert Gjedde og overlæge, neurofysiolog Troels Kjær den nyeste forskning i perspektiv. Troels Kjaer og Albert Gjedde er henholdsvis formand og næstformand i foreningen HjerneForum, der er startet af en kreds af forskere, behandlere og formidlere. I forbindelse med Hjerneugen udgiver HjerneForum hvert år en hjerneforum-bog dette års bog handler selvfølgelig om den genetiske hjerne og kan bestilles via deres hjemmeside. Fællesmøde med parkinsonambassadører Den 5. marts holdt foreningen et spændende fællesmøde med tre af de fem parkinsonambassadører Simon Rosenbaum, Nicolas Bro og Bodil Jørgensen. Der har sideløbende været tæt kontakt med Anne-Mette Rasmussen og Wilson Kipketer, der desværre ikke havde mulighed for at deltage på dagen. Mødet blev indledt af landsformand Jorry Højer, der startede med at byde velkommen og takke for den store indsats som alle foreningens 5 ambassadører gør. Baggrunden for mødet var blandt andet, at foreningen har valgt synlighed som et prioriteret indsatsområde i de næste tre år og Jorry Højer understregede, at det i dette arbejde er vigtigt, at vi kan bruge ambassadørernes store popularitet i markedsføringen af foreningens arbejde. Samtidig fremhævede Jorry, at foreningen meget gerne vil modtage ideer og forslag fra ambassadørerne til kommende tiltag, da der ikke er tvivl om, at de med deres forskellige erfaringer kan bidrage positivt og komme med nye perspektiver. Kender du også en, der bor alene? Så er den nye service fra erduok.com måske noget for dig, et familiemedlem eller en god ven. Mere end en million danskere bor alene, og blandt dem er en del både ældre og yngre uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Ikke alle har løbende kontakt med familie og venner eller eventuelle naboer, og tidligere udgjorde det daglige besøg af postbudet en vis sikkerhed for de, der frygtede at ligge hjælpeløse efter et fald. Alle de tanker gjorde Bent Pristed sig, da han for tre år siden begyndte udviklingen af systemet, erduok.com. Pristed har selvstændig virksomhed indenfor it-branchen og bor selv alene ude på landet nær Løkken. Efter lang tids grundig test finder han nu, at tiden nu er inde til, at andre kan drage fordel af systemet. Som bruger tilmelder man sig på nettet eller via sms og vælger, om man vil modtage og besvare en daglig sms eller mail med spøargsmålet, erduok?. Ved indmeldelsen skal man opgive én eller to personer, der automatisk bliver kontaktet ved manglende svar. Den, man vælger som kontaktperson, kan være en ven eller et familiemedlem, som skal give tilsagn om at reagere aktivt ved en telefonopringning eller besøg på adressen, hvis der ikke bliver svaret på den daglige mail eller sms. Ikke kun den enlige kan føle tryghed ved at tilmelde sig. For mange pårørende vil det også være en lettelse at vide, at der bliver holdt øje med den far, mor, søn, datter eller ven, som bor for langt borte til, at hyppig kontakt er mulig. Læs mere på www. erduok.com. Rettelse I sidste nummer af Parkinson nyt manglede angivelsen af forfatteren til det digt, der var trykt på side 35. Digtet Parkinson Blues er skrevet af Carl Johan Andersen. Parkinson Nyt beklager fejlen. Uvildig rådgivning om dine rettigheder på handicapområdet Ring til DUKH på parkingson 2013.indd :59:26 Parkinson Nyt 5

6 DHL 2013 GØR KIPKETER SELSKAB Løb DHL for Parkinsonforeningen Parkinsonforeningen gentager den store succes og stiller op til DHL-stafet 2013 flere steder i landet. Kom og vær med til nogle fantastiske dage, hvor Wilson Kipketer blandt andet løber for Parkinsonforeningen i København den 28. august 2013! DHL-stafetten 2013 løber af stablen i august og i år stiller foreningen med hold i både Aalborg, Odense og København. Planlagte datoer for DHL august 2013 løber foreningen DHL i Odense august 2013 løber foreningen DHL i Fælledparken i København august 2013 løber foreningen DHL i Aalborg. Du kan få meget mere information om DHL og tilmelding via hjemmesiden eller ved at kontakte Christian Holst fra sekretariatet på telefon Parkinsonforeningen støtter igen FORSKNING MED ET MILLIONBELØB Ansøgningen om forskningslegater åbner 1. juni 2013 Igen i 2013 støtter Parkinsonforeningen ny forskning med et millionbeløb. Dette års legatoverrækkelse foregår ved et større arrangement den 26. oktober i København. Parkinsonforeningen støtter forskningsprojekter indenfor såvel klinisk som grundvidenskabelig forskning samt projekter om nye behandlingsformer indenfor Parkinsons sygdom. Klinisk forskning foregår ofte på hospitaler og kræver patienternes medvirken. Det kan dreje sig om medicinske behandlingsforsøg, igangsat af enten læger eller medicinalfirmaer. Basalforskning omfatter dyreforsøg og forsøg med cellekulturer og foregår ofte på universiteter og læreanstalter. Undersøgelserne kan også være kemiske og biokemiske og foregå i laboratorier. Det er foreningens forskningsråd, der varetager den faglige vurdering af ansøgninger, og ansøgningskemaet kan findes på foreningens hjemmeside fra 1. juni. Der er frist 1. august kl ,9 mio. uddelt de seneste 3 år I oktober 2012 uddelte foreningen i alt 1,1 mio. kroner i støtte til 10 forskningsprojekter, der dækker hver deres spændende forskningsfelt. Midlerne til forskningslegaterne stammer hovedsageligt fra Bjarne Saxhofs Fond samt donationer og arv. Parkinsonforeningen har således en bestyrelsespost i Bjarne Saxhofs Fond, hvis formål er at støtte forskning i Parkinsons sygdom, cancerforskning og forskning i udvikling af energibesparende foranstaltninger, og det er med hjælp fra fonden, at foreningen hvert år kan uddele et stort beløb til forskning. Sæt kryds i kalenderen 26. oktober Uddelingen af forskningslegater vil i år foregå lørdag den 26. oktober, hvor vi regner med, at protektor Grevinde Alexandra traditionen tro vil overrække legaterne. Læs meget mere om arrangementet i septemberudgaven af Parkinson Nyt. 6 Parkinson Nyt

7 MINDFULNESS som pusterum i hverdagen Mindfulness Mange parkinsonramte oplever i perioder tungsind, bekymringer og stress. For Søren Jessen har mindfulness eller modsat multitasking som han på rammende vis kalder det, vist sig at indeholde effektive redskaber til at minimere hverdagens tungere tanker. Søren Jessen er i dag 55 år og har haft Parkinson siden han var 40. Symptomerne startede med manglede medsving i den ene arm. Samtidig var det pludselig sværere at vaske hans ældste datterens hår, det var som om den ene hånd ikke rigtig fungerede. For fire år siden fik Søren så tilkendt førtidspension en beslutning han i dag værdsætter: Det har kun været en lettelse af få pensionen. Jeg har tilbragt de seneste år af mit liv som it-konsulent i DR, hvor jeg også var i fleksjob i en periode. Men efterhånden kunne jeg kun lige overkomme at arbejde og var helt udmattet, når jeg kom hjem. Jeg havde intet overskud til noget privat og skulle bare hjem og sove. Effekten af pensionen har været stor og illustreres måske bedst ved, at min ene datter efterfølgende skulle skrive en opgave i skolen. Helt af sig selv skrev hun, at hun kunne mærke, at jeg nu var blevet meget gladere. Første gang Søren stiftede bekendtskab med mindfulness var for 4-5 år siden til kommunernes patientuddannelsesforløb Lær at leve med kronisk sygdom, hvor han deltog i Gladsaxe kommune, da hans egen kommune, Allerød, endnu ikke tilbød kurset. De første erfaringer var positive, og efterfølgende forsøgte Søren at komme med i et forsøg om mindfulness, stress og depression. Forsøget blev hurtigt overtegnet, så Søren kiggede andre veje. Når Parkinson medfører bekymringer og tanker Statistikker viser, at depression forekommer i perioder hos ca. 40 pct. af alle mennesker med Parkinson. Andre oplever i perioder tungsind og bekymringer. Søren kan selv genkende, hvordan sygdommen har medført flere bekymringer og tanker. Det kan være tanker om sygdommen her og nu hvor det er måske er svært at træne på grund af stivhed eller en frygt for, hvordan sygdommen vil udvikle sig. I takt med sygdommens udvikling har der været flere og flere tanker om Parkinson, der hober sig op. På samme måde kan jeg mærke, at stress klart er med til at gøre symptomerne værre, hvorimod det altid går bedre, når jeg er på ferie og slapper af. Så fungerer jeg bedre med min Parkinson, fortæller Søren. Også i forhold til depression tror jeg, at mindfulness gør, at det bliver lettere at overskue ens problemer i stedet for, at det hele myldrer frem. Alene det, at man kan mærke, at man har haft de der ti minutter derhjemme i hverdagen, hvor man prøver bare at sidde for sig selv og meditere lidt. Det giver en stor effekt på humøret, fortæller Søren. Han tror dog ikke, at mindfulness og meditation fuldstændig kan fjerne stress. Men der er ikke tvivl om, at det i al fald er muligt at reducere stressen i hverdagen. Jeg har to gange valgt at deltage på et weekendkursus med en fantastisk meditationsunderviser, Jannie Didia, hvor vi har været 6-7 deltagere hver gang. Det har foregået et lille hyggeligt sted uden for Aalborg med udsigt over marker og skov. Her kommer man ind, tager skoene af, der er dæmpet musik og levende lys og så bliver gruppen ført gennem forskellige tankerejser. Samtidig er hun god til at få en til at fokusere på en selv. Man bliver opmærksom på, at selvom man måske har nogle problemer, har man det måske anderledes inderst inde. Det giver utrolig meget med de her længere forløb med mange timer. Effekten holder længe og jeg tror, udbyttet er større, jo flere man er sammen. Når set-uppet er planlagt for en og man opnår en samhørighed og ikke selv skal finde roen og pladsen derhjemme. En ro, der forplanter sig For et års tid siden deltog Søren på et af Parkinsonforeningens rehabiliteringsophold i Skælskør. Også her var mindfulness på programmet i en times tid hver morgen i den sidste uge. Underviseren hjalp med at bringe os ind i den tilstand, som mindfulness egentlig er. Man lå med et tæppe over sig og blev så guidet med rolig stemme. Det betyder meget for, at man kan opnå den rette dybe tilstand af afslappethed, men faren er selvfølgelig, at man så også kan falde i søvn, siger Søren og griner. På Skælskør brugte underviseren flere forskellige modeller, blandt andet en sanserejse, hvor man kom til en strand og skulle fornemme sandet mellem tæerne og hvordan bølgerne skvulpede. Man opnår virkeligt en dyb indlevelse i den situation, og alle de ting, som man normalt går og spekulerer på, de forsvinder. Man koncentrerer sig fuldt og helt er i det billede, som underviseren hjælper en til at komme i. Jeg synes, det giver en ro, der forplanter sig. Måske ikke hele dagen, men i al fald et stykke tid op ad dagen, hvor man måske normalt har tusind ting, der ellers drøner rundt i hovedet. Her giver det ro, stemningen varer ved. I hverdagen træner Søren stort set hver eneste dag, går til fysioterapi, fitness, parkinsonfodbold, LSVT BIG og så er tennissæsonen lige om hjørnet. Derudover løber han og cykler regelmæs- Af Louise Hjerting Nielsen Parkinson Nyt 7

8 xxx I hverdagen træner Søren Jessen stort set hver eneste dag, går til fysioterapi, fitness, parkinsonfodbold, LSVT BIG og så er tennissæsonen lige om hjørnet. Det betyder utrolig meget for ham, at der er ting, han selv kan gøre, og træning, sund kost og mindfulness er vigtige redskaber. sigt. Det betyder utrolig meget for ham, at der er ting, han selv kan gøre og træning og sund kost sikrer, at han har det bedre, både fysisk og psykisk. Det er klart, at det bedste vil være, at man har en daglig praksis derhjemme med mindfulness, men det har altså været svært for mig. Der er mange ting, der også skal passes. Nogle af os vil jo gerne prøve så mange ting som muligt med parkinsonfodbold, træning, den nye fysioterapiform LSVT BIG osv. Man kan jo også binde sig til for meget, og så kan man alligevel ikke overskue det, og det sætter sig som stress i stedet for glæde. Derfor er det rart, at man engang imellem kan give sig selv det pusterum og sige: Nu tager jeg altså lige et kvarter. Hvis man koncentrerer sig om at være nærværende, om det øjeblik man nu er i, så får man også betydelig mere ud af det. Får større tilfredshed med situationen og livet i sin helhed. Man stopper måske med at skøjte hen over en masse situationer, men tager en ting af gangen oplevelser, mennesker og det man ser, spiser og føler, forklarer han og fortsætter: Mindfulness kan helt afgjort hjælpe en til at prioritere i sit liv. Netop når man sidder stille og tankerne kommer myldrende, så kan man sige at: Det var noget, der skete i går, det kan du ikke gøre noget ved. Eller det er fremtiden, og det kan du ikke styre. I stedet kan du tage fat i det, der lige nu generer dig mest og koncentrere dig om at løfte dette. Kan man tage det med sig? Mindfulness skal trænes løbende, og Søren er ikke i tvivl om, at det kun bliver lettere og lettere med tiden. Jeg synes, det er svært selv at komme i den rigtige stemning, men jeg prøver at få de her rolige øjeblikke derhjemme, hvor det er rart at lukke alle uvedkommende lyde ude og enten spille lidt stille musik eller nyde stilheden. Det handler meget om følelsen af, at man ikke har 27 andre ting, man skal gøre. Man kan sige, at det er modsat multitasking. Man koncentrerer sig om én ting og det er en effekt, der er værd at stræbe efter med ro og nærvær. Men hvordan gør man så i praksis? For Søren handler det om at koncentrere sig om åndedrættet, om den dybe vejrtrækning. Man kan ikke undgå, at der kommer tanker og problemer flyvende, men så kan man vende tilbage til åndedrættet igen og få samling. På samme måde bruger jeg også min vejrtrækning, når jeg er ude at løbe i skoven. Ved at fokusere på min vejrtrækning kan jeg glemme, at jeg måske har lidt ondt i benet eller faktisk ikke kan løbe så hurtigt, som jeg plejer. Det glemmer jeg, når jeg er i den tilstand. Så er der ikke andre problemer, der tager min opmærksomhed. Så opnår jeg en følelse af, at det går helt automatisk for mig, jeg glemmer jeg er ude at løbe, jeg glemmer andre problemer, smiler Søren. 8 Parkinson Nyt

9 Hvad er MINDFULNESS? Mindfulness Mindfulness kan ses som en samlebetegnelse, der dækker over en række forskellige teknikker, primært hentet fra buddhisme og yoga. Selve begrebet er forholdsvis nyt og minder måske mange om en hurtig omskiftende wellnessindustri. Men betydningen og selve indholdet refererer tilbage til teknikker, der kan spores helt tilbage til 500 år før vores tidsregning. Dermed ikke sagt, at mindfulness nødvendigvis skal ses i et religiøst skær. I stedet kan teknikkerne i dag ses som et instrument til at opnå større nærvær. Parkinsonforeningens fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen er uddannet i mindfulness fra Kognitivt Center Fyn og har længe selv arbejdet med mindfulness. Han anbefaler i høj grad teknikkerne til mange af de patienter, han dagligt ser i sit arbejde med Parkinson. Mindfulness handler på mange måder om en forståelse for, at man kan være i et være-gear og et gøre-gear. Hvor væregearet handler om at være til stede i nuet handler gøre-gearet om alle de ting, vi bare gør automatisk, når vi haster af sted. Det vi træner med mindfulness er være-gearet, hvor vi fokuserer på, at være til stede i nuet. Dagen i dag er, som den er, og det er denne bevidsthed man skal træne. Vi vil gerne undgå tanketoget, der bare drøner derudaf, fortæller Finn og fremhæver meditation som vejen frem gerne ved hjælp af vejrtrækningsteknikker og fokus på åndedrættet. Flere forskningsprojekter viser også, at mindfulness har en god effekt på personer med Parkinson. Når man ser på Parkinsons sygdom oplever mange patienter non-motoriske symptomer såsom depressioner og tankemylder. Det er særligt her, mindfulness har sin berettigelse. Men jeg vil dog også understrege, at man ikke selv skal kaste sig over mindfulness, mens man befinder sig i en klinisk depression. Her skal du have fat i din læge. I stedet kan mindfulness hjælpe til at forebygge, og det er et fantastisk instrument til at dæmpe stress. Finn fremhæver selv Jon Kabat-Zinn, hvis han skal pege på en bestemt retning eller indføring i mindfulness. Kabat-Zinn er ph.d, forsker, forfatter og underviser i meditation. Han er stifter af The Stress Reduction Clinic og Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society på det medicinske fakultet ved University af Massachusettes. Med bogen Lev med livets katastrofer sådan bruger du sin krops og dit sinds visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom giver Kabat-Zinn en fantastisk indføring i mindfulness som et praktisk redskab til personer, der måske overvældes af stress. Kabat-Zinn beskriver selv, hvordan meditationer indtil for ganske få år siden blev betragtet som sådan noget hokuspokus. Delvist fordi folk ikke forstod, at meditation i virkeligheden drejer sig om at være opmærksom. Det er der flere, der ved i dag: Når vi begynder at blive opmærksom på den måde, vores bevidsthed arbejder på, som netop er det vi gør, når vi mediterer, er der imidlertid stor sandsynlighed for, at vi opdager, at vores bevidsthed bruger mere tid på at befinde sig i fortiden og i fremtiden, end den bruger på at være i nuet, skriver Kabat-Zinn. Vil du vide mere? Parkinsonforeningens fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen går med planer om at opstarte et mindfulnesshold i København. Han kan også kontaktes om torsdagen, hvor han sidder klar ved rådgivningstelefonen og gerne guider dig videre. Herunder finder du Finns henvisninger til mere information om mindfulness: Jon Kabat-Zinn, ph. d, forsker, forfatter og underviser i meditation, har blandt andet skrevet bogen Lev med livets katastrofer sådan bruger du sin krops og dit sinds visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom, der i 2102 endelig udkom på dansk. Simon Krohn, cand. mag. i filosofi og exam. yogalærer, introducerer til begrebet mindfulness på Fritzpatrick m.fl har skevet artiklen A qualitative analysis of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) in Parkinson`s disease baseret på et vigtigt forskningsprojekt om Parkinsons sygdom. Zingel V. Segal, J. Mark Williams, John D. Teasdale har skrevet grundbogen Mindfulness-based cognitive therapy for depression. FORSØGSDELTAGERE SØGES Vi søger et antal raske forsøgsdeltagere og patienter med idiopatisk Parkinsons sygdom til forskningsprojekter på Aarhus Universitetshospital. Gennem vores forskning ønsker vi at belyse, om Parkinsons sygdom i virkeligheden starter i mave-tarmkanalen flere år inden symptomdebut. Vi udfører flere typer forsøg med bl.a. undersøgelser af spytprøver, små spytkirtler, lugtesans, farvesyn og PET skanninger med nye sporstoffer. Man behøver ikke deltage i alle forsøg. Vi refunderer transportudgifter og yder ulempegodtgørelse. Vores projekter har modtaget økonomisk støtte fra bl.a. Parkinsonforeningen, Lundbeckfonden og Forskningsstyrelsen for Sundhed og Sygdom. Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Per Borghammer Overlæge, dr.med Telefon (kl 8-15) Af Per Borghammer, overlæge, dr.med. Parkinson Nyt 9

32. årgang, juni 2012 nr. 2

32. årgang, juni 2012 nr. 2 32. årgang, juni 2012 nr. 2 Den Internationale Parkinsondag blev i år markeret med et arrangement i Landstingssalen på Christiansborg. Det er nu igen muligt at blive henvist til rehabiliteringsophold for

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

31. årgang, juni 2011 nr. 2

31. årgang, juni 2011 nr. 2 31. årgang, juni 2011 nr. 2 Dansk deltagelse i Parkinson Unity Walk i New York 2011 og København i 2012? Parkinsonramte kan få stor gavn af at gå til korsang. Vi har fulgt et kor i Rødovre i København.

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

REFERAT. Hovedbestyrelsesmøde Den 3. maj 2014 kl. 10.00-16.00 Lokale Viborg, Handicaporganisationernes Hus. Deltagere. København & Frederiksberg kreds

REFERAT. Hovedbestyrelsesmøde Den 3. maj 2014 kl. 10.00-16.00 Lokale Viborg, Handicaporganisationernes Hus. Deltagere. København & Frederiksberg kreds REFERAT Hovedbestyrelsesmøde Den 3. maj 2014 kl. 10.00-16.00 Lokale Viborg, Handicaporganisationernes Hus Deltagere Jorry Højer Erling Olsen Karen Kisling Gudrun Johansen Hans Jørgen Munkholm Momme Knudsen

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

33. årgang, marts 2013 nr. 1

33. årgang, marts 2013 nr. 1 33. årgang, marts 2013 nr. 1 Knappe-knappere, kortholdere og skærebrætter med søm. Parkinson Nyt har set på udvalget af mindre og lettilgængelige hjælpemidler og bringer et udpluk til inspiration Kolofon

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Dansk Parkinsonforening

Dansk Parkinsonforening Kredsbestyrelse: Formand: Ejner Schmidt, Vestergade 12, 6240 Løgumkloster. Tlf. 7474 3670 2752 3670 eks-eks@webspeed.dk Næstformand: Erik Kragh, Møllepold 26, 6200 Åbenrå Tlf. 7462 5091 2176 7291 kragh26@youmail.dk

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

33. årgang, december 2013 nr. 4. 'Stand Still'-kampagnen skabte opmærksomhed i den københavnske myldretid 2,2 mio. kroner uddelt i forskningsstøtte

33. årgang, december 2013 nr. 4. 'Stand Still'-kampagnen skabte opmærksomhed i den københavnske myldretid 2,2 mio. kroner uddelt i forskningsstøtte 33. årgang, december 2013 nr. 4 'Stand Still'-kampagnen skabte opmærksomhed i den københavnske myldretid 2,2 mio. kroner uddelt i forskningsstøtte Kolofon 33. årgang nr. 4 december 2013 Udgives af Parkinsonforeningen

Læs mere

34. årgang, september 2014 nr. 3

34. årgang, september 2014 nr. 3 34. årgang, september 2014 nr. 3 Københavns solbeskinnede gader og parker dannede i maj rammen om den tredje danske Parkinson Unity Walk. Hvad skal man spise, når man har Parkinson? Ny brochure om kost

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

34. årgang, juni 2014 nr. 2

34. årgang, juni 2014 nr. 2 34. årgang, juni 2014 nr. 2 Parkinsonramte kæmper med meget mere end rystelser og muskelstivhed. Det viser den hidtil største danske undersøgelse af de skjulte sider af sygdommen - de non-motoriske symptomer.

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

33. årgang, September 2013 nr. 3

33. årgang, September 2013 nr. 3 33. årgang, September 2013 nr. 3 Parkinsonforskning på nærmeste hold Parkinson nyt har været på besøg i Biobanken på Bispebjerg hospital. Som yngre kan livet med Parkinsons sygdom byde på særlige udfordringer

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

31. årgang, december 2011 nr. 4

31. årgang, december 2011 nr. 4 31. årgang, december 2011 nr. 4 2,1 million uddelt til forskning i Parkinsons sygdom Ny brochure om offentlige støttemuligheder til parkinsonramte og pårørende flere på vej Kolofon 31. årgang nr. 4 december

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN Januar kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere