33. årgang, juni 2013 nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. årgang, juni 2013 nr. 2"

Transkript

1 33. årgang, juni 2013 nr. 2 Knap 200 medlemmer var med, da den Internationale Parkinsondag blev markeret i Aarhus. Mange med Parkinson oplever i perioder bekymringer og stress. Mindfulness gør det lettere at være til stede i nuet.

2 Kolofon 33. årgang nr. 2 juni 2013 Udgives af Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Telefon: E-post: Kontortid: mandag-fredag kl Foreningens konto i Nykredit Bank: Forside: Den 11. april var der markerede Parkinsonforeningen den Internationale Parkinsondag med et større landsdækkende medlemsarrangement i Aarhus, hvor de ca. 200 tilmeldte fik fornyet indblik i forskningens verden. ISSN Design, tryk og produktion: Rosendahls Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg Oplag: Udkommer i 2013: Marts, juni, september og december Redaktion: Direktør Mette Holst (ansv. havende) Kommunikationsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Sidste frist for aflevering af stof til næste nummer er 1. august Tekst gerne som e-post, der sendes til Redaktionen forbeholder sig ret til at udvælge, forkorte og redigere i indsendt materiale. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis foreningens synspunkter, når undtages lederen. Tekst må gengives mod angivelse af kilden. Annoncesalg: Rosendahls mediaservice, mediakonsulent Jette Sterndorff-Jessen Telefon (dir.), e-post Priser for medlemskab af Parkinsonforeningen: 100 kroner for et passivt medlemskab (uden Parkinson nyt mv.) 350 kroner for enlige 500 kroner for ægtepar 350 kroner pr. husstand for støttemedlemmer 2000 kroner årligt for firmaer Forretningsudvalg: Landsformand Jorry Højer, Kastanievej 22, 4632 Bjæverskov, telefon: , Næstformand Erling Olsen, Solbærvangen 25, 2765 Smørum, telefon , Willy Mathiesen, Dollerupvej 168, 8800 Viborg, telefon: Ulla Buhl, Peter Dams Vej 50, 4180 Sorø, telefon: Hanne Agersnap, Parkvej 68 A, 2830 Virum, telefon: Jørgen Nørbalk, Blommevej 7, 9310 Vodskov, telefon: Momme Knudsen, Ahornsgade 4, st. th., 2200 København N, telefon: Sekretariat: Direktør Mette Holst Socialrådgiver og udviklingsmedarbejder Kirsten Hoff Kommunikationsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Regnskabsmedarbejder Gitte Frank Pedersen Direktionssekretær Marianne Munk Studentermedhjælper Christian Holst Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard Taastrup Tlf Leder... 3 Kort Nyt... 4 DHL Forskningsstøtte Mindfulness Forsøgsdeltagere søges... 9 International Parkinsondag Ledelsesberetning og regnskab Stamning og Parkinson Stamning og Parkinsons sygdom På ferie med Parkinson Rådgivningsteam Har du Parkinson og er yngre? Kom til mesterskab i parkinsonfodbold Invitation til erhvervskursus Sekretariatet Hjernepris på 1 mio. euro uddelt Nye tilbud i rehabiliteringsprojektet Projektansatte Bedømmelsesskalaer og Parkinsons sygdom Rollespil som øjenåbner Du er ikke alene kom og vær med i ENE Jeg var totalt afsporet Ikke alle reagerer ens på medicin Invitation til familieweekend Husk: Du kan få hjælp til at kopiere musik og film.. 33 Sommertræf for personer i senfasen The Michael J. Fox show Parkinsonforeningens brochurer og bøger Læserne skriver Sønderjyllands kreds fejrede 25 års jubilæum Regionskalender Parkinson Nyt

3 Leder Jorry Højer Landsformand LEDER Den 11. april var knap 200 medlemmer med, da vi markerede den Internationale Parkinsondag i Aarhus. Temaet var denne gang forskning, hvor tre dygtige forskere fortalte om deres aktuelle projekter. Overalt i verden fornemmer jeg en spirende interesse for hjernens mysterier - I USA har præsident Obama f.eks. lanceret et kæmpe hjerneforskningsprojekt, der sigter på at revolutionere hele vores viden om den menneskelige hjerne. Op mod 100 millioner er på tale som samlet investering. I Danmark følger vi godt med. Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris giver hvert år 1 mio. euro til banebrydende hjerneforskning og i år deles prisen af 6 udenlandske forskere, der tilsammen står bag optogenetikken, hvor nerver populært sagt kan tændes og slukkes med lys. Hvordan kan du læse mere om på side 21. Perspektiverne er mange - også for parkinsonramte - og jeg ved, at jeg langt fra står alene med mit store håb for fremtiden. I de seneste måneder har alle foreningens kredse afholdt generalforsamlinger. Selv har næstformanden og jeg haft den glæde at deltage de fleste steder og hver gang slår det mig, at det er fantastisk, at vi i foreningen kan samle så meget lokal opbakning. Nye kredsformænd er flere steder kommet til sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil gerne byde hver og en af jer velkommen - og samtidig takke afgående bestyrelsesmedlemmer for jeres værdifulde indsats. Der er ingen tvivl om, at vi med samlede kræfter løfter et vigtigt arbejde for familier, der lever med Parkinson. Motion er og bliver centralt for parkinsonramte - og derfor også for foreningen. Traditionen tro vil denne sommer derfor være spækket med aktiviteter, hvor aktivitet og fællesskab er i centrum. I skrivende stund er der få dage til årets Parkinson Unity Walk løber af stablen i København. I juni samles flere aktive fodboldspillere til mesterskab i Valby og i slutningen af august står parkinsonhold klar ved start, når der løbes DHL i både Odense, Aalborg og København. Vil du gøre Wilson Kipketer selskab skal du endelig kontakte foreningen, vi har stadig brug for mange flere -både heppere på sidelinjen og løbere på græsset. Jeg håber vi ses! Parkinson Nyt 3

4 Kort nyt KORT NYT Sommerferielukket 2013 Sekretariatet holder sommerferielukket i uge 29 og 30. Det varierer, hvornår de enkelte rådgivere holder ferie: Lægekonsulent Tove Henriksen holder ferie i uge og uge Fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen holder ferie i uge Sygeplejekonsulent Ulla Buhl holder ferie i uge 26, 33 og 35. Socialrådgiver Kirsten Hoff holder ferie i uge 31, 32 og 33. Rådgiver i atypisk Parkinsonisme Anders Clausen holder ferie i uge 28. Talepædagog Diana Holm holder ferie senere på året. Obama støtter hjerneforskning med milliarder USAs præsident, Barack Obama, har lanceret et kæmpe hjerneforskningsprojekt, BRAIN (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies), der har til formål at revolutionere vores viden om den menneskelige hjerne og dermed gøre det muligt at behandle og forebygge sygdomme som Alzheimers og epilepsi. Obama har omtalt projektet som det næste store amerikanske projekt og sammenligner det med beslutningen i 1960 erne om at sende en mand til Månen. Tre store amerikanske forskningsinstitutioner skal stå bag projektet, og den samlede investering forventes over en periode på 10 år at være flere milliarder dollar. Tillige har en række private fonde lovet bidrag, der allerede beløber sig til mere end 100 millioner dollar om året. Du kan læse meget mere om projektet i Det Hvide Hus omfattende materiale på: Kilde: Ingeniøren Møde med PAVI Den 11. marts mødtes medarbejdere fra neurologisk afdeling på Bispebjerg og Glostrup hospital, Psykiatrisk Center i Ballerup, Herlev kommune og Parkinsonforeningen med Palliativt Videnscenter (PAVI) med henblik på at afklare behovet for, og indholdet i, en palliativ indsats i forhold til patienter med Parkinsons Sygdom. Palliation handler om, at parkinsonramte i senfasen får bedre livskvalitet ved lindre at generede symptomer som følge af sygdommen. Der er enighed om at fortsætte interessen for og udviklingen af indsatsen indenfor dette felt. Repræsentantsskabsmøde i DH Danske Handicaporganisationer (DH) holdt sit repræsentantskabsmøde i Kolding den 3. og 4. maj Indledningsvis var der en spændende debat om handicaporganisationernes rolle i fremtidens velfærdssamfund med oplægsholder fra institut for fremtidsforskning som bl.a. vedrørte, at DH skulle være mere løsningsorienteret samt bidrage mere som organisation, da handicappede har ressourcer, samt bidrage til at skaffe dokumentation og data. Der var tillige kommentarer til regeringens handlingsplan, hvor der var fokus på uddannelse, tilgængelighed samt et ønske om at få positive historier frem politiske. Der blev valgt nye medlemmer til forretningsudvalget Heidi Thamestrup, Autismeforeningen og Søren Dalmark, Høreforeningen. I forbindelse med status for handlingsplanen for var der en længere diskussion af kommunikationen mellem forretningsudvalget og de lokale DH repræsentanter, som der var enighed om skulle styrkes Repræsentantskabsmøde i DP Parkinsonforeningen deltog i repræsentantskabsmøde i Danske Patienter (DP) den 24. april Formanden for DP Lars Engberg understregede i sin beretning, at DP i årets løb har opnået mange resultater til gavn for patienterne udmøntning af handlingsplanen for den ældre medicinske patient, forløbskoordinatorer, gå-hjemordninger m.v. Herudover har der været stor fokus på øget brugerinddragelse, ulighed i sundhedssystemet og multisygdom. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, hvor resultatet blev et overskud på kr. Der var valg til forretningsudvalget, hvor Frede Olesen, Kræftens Bekæmpelse og Steen Andersen fra LMS blev genvalgt og Lene Witte fra Gigtforeningen blev nyvalgt. Afslutningsvis var der et foredrag af tidligere medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik vedrørende et meget aktuelt emne Almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Problemer med synkebesvær? Parkinson Nyt har tidligere sat fokus på synkebesvær, da mange med Parkinson på et tidpunkt oplever, at det kan blive sværere at tygge og synke. Nu har Center for Kræft og Sundhed København udgivet en hel kogebog til personer, som lider af tygge- og synkebesvær. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem en kok og to kliniske diætister fra centret og kan bestilles gratis via nettet: kogebog-til-dig-med-synkebesvaer Ildsjæle hyldet i København Parkinsonforeningen var med, da Københavns kommune og Wonderfull Copenhagen fejrede de mange ildsjæle, som står bag de op mod 200 internationale kongresser og events, som genererer en milliardomsætning til byen. I november afholdt Parkinsonforeningen den første store parkinsonkonference på dansk 4 Parkinson Nyt

5 Kort nyt grund i Københavns Universitets festsal og det var denne succesfulde event, der gjorde, at foreningen var inviteret med til aftenen. Overborgmester Frank Jensen, der var aftenens vært på Rådhuset, sagde i forbindelse med arrangementet: Uden de ildsjæle, som kæmper for at få internationale kongresser til byen, ville København være fattigere på viden, internationale netværk, arbejdspladser og vækst. Foruden Parkinsonforeningens sekretariat bestod arbejdsgruppen bag konferencen af landsformand Jorry Højer, Annemette Løkkegaard, Jens Zimmer og Lene Werdelin, der alle sidder i foreningens forskningsråd samt Ulla Buhl og Erling Olsen. Veloverstået hjerneuge Uge 11 er international hjerneuge og bød denne gang på en række forskellige aktiviteter med fokus på hjernen herunder annoncering af vinderne af Brain Prize 2013 og arrangementet Vælg dine forældre med omhu. Onsdag den 13. marts stod Parkinsonforeningen sammen med HjerneSagen, HjerneForum, Alzheimerforeningen og Information bag et spændende arrangement om den genetiske hjerne med titlen Vælg dine forældre med omhu. På dagen satte hjerneforsker Peter Lund Madsen, professor i neurobiologi Albert Gjedde og overlæge, neurofysiolog Troels Kjær den nyeste forskning i perspektiv. Troels Kjaer og Albert Gjedde er henholdsvis formand og næstformand i foreningen HjerneForum, der er startet af en kreds af forskere, behandlere og formidlere. I forbindelse med Hjerneugen udgiver HjerneForum hvert år en hjerneforum-bog dette års bog handler selvfølgelig om den genetiske hjerne og kan bestilles via deres hjemmeside. Fællesmøde med parkinsonambassadører Den 5. marts holdt foreningen et spændende fællesmøde med tre af de fem parkinsonambassadører Simon Rosenbaum, Nicolas Bro og Bodil Jørgensen. Der har sideløbende været tæt kontakt med Anne-Mette Rasmussen og Wilson Kipketer, der desværre ikke havde mulighed for at deltage på dagen. Mødet blev indledt af landsformand Jorry Højer, der startede med at byde velkommen og takke for den store indsats som alle foreningens 5 ambassadører gør. Baggrunden for mødet var blandt andet, at foreningen har valgt synlighed som et prioriteret indsatsområde i de næste tre år og Jorry Højer understregede, at det i dette arbejde er vigtigt, at vi kan bruge ambassadørernes store popularitet i markedsføringen af foreningens arbejde. Samtidig fremhævede Jorry, at foreningen meget gerne vil modtage ideer og forslag fra ambassadørerne til kommende tiltag, da der ikke er tvivl om, at de med deres forskellige erfaringer kan bidrage positivt og komme med nye perspektiver. Kender du også en, der bor alene? Så er den nye service fra erduok.com måske noget for dig, et familiemedlem eller en god ven. Mere end en million danskere bor alene, og blandt dem er en del både ældre og yngre uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Ikke alle har løbende kontakt med familie og venner eller eventuelle naboer, og tidligere udgjorde det daglige besøg af postbudet en vis sikkerhed for de, der frygtede at ligge hjælpeløse efter et fald. Alle de tanker gjorde Bent Pristed sig, da han for tre år siden begyndte udviklingen af systemet, erduok.com. Pristed har selvstændig virksomhed indenfor it-branchen og bor selv alene ude på landet nær Løkken. Efter lang tids grundig test finder han nu, at tiden nu er inde til, at andre kan drage fordel af systemet. Som bruger tilmelder man sig på nettet eller via sms og vælger, om man vil modtage og besvare en daglig sms eller mail med spøargsmålet, erduok?. Ved indmeldelsen skal man opgive én eller to personer, der automatisk bliver kontaktet ved manglende svar. Den, man vælger som kontaktperson, kan være en ven eller et familiemedlem, som skal give tilsagn om at reagere aktivt ved en telefonopringning eller besøg på adressen, hvis der ikke bliver svaret på den daglige mail eller sms. Ikke kun den enlige kan føle tryghed ved at tilmelde sig. For mange pårørende vil det også være en lettelse at vide, at der bliver holdt øje med den far, mor, søn, datter eller ven, som bor for langt borte til, at hyppig kontakt er mulig. Læs mere på www. erduok.com. Rettelse I sidste nummer af Parkinson nyt manglede angivelsen af forfatteren til det digt, der var trykt på side 35. Digtet Parkinson Blues er skrevet af Carl Johan Andersen. Parkinson Nyt beklager fejlen. Uvildig rådgivning om dine rettigheder på handicapområdet Ring til DUKH på parkingson 2013.indd :59:26 Parkinson Nyt 5

6 DHL 2013 GØR KIPKETER SELSKAB Løb DHL for Parkinsonforeningen Parkinsonforeningen gentager den store succes og stiller op til DHL-stafet 2013 flere steder i landet. Kom og vær med til nogle fantastiske dage, hvor Wilson Kipketer blandt andet løber for Parkinsonforeningen i København den 28. august 2013! DHL-stafetten 2013 løber af stablen i august og i år stiller foreningen med hold i både Aalborg, Odense og København. Planlagte datoer for DHL august 2013 løber foreningen DHL i Odense august 2013 løber foreningen DHL i Fælledparken i København august 2013 løber foreningen DHL i Aalborg. Du kan få meget mere information om DHL og tilmelding via hjemmesiden eller ved at kontakte Christian Holst fra sekretariatet på telefon Parkinsonforeningen støtter igen FORSKNING MED ET MILLIONBELØB Ansøgningen om forskningslegater åbner 1. juni 2013 Igen i 2013 støtter Parkinsonforeningen ny forskning med et millionbeløb. Dette års legatoverrækkelse foregår ved et større arrangement den 26. oktober i København. Parkinsonforeningen støtter forskningsprojekter indenfor såvel klinisk som grundvidenskabelig forskning samt projekter om nye behandlingsformer indenfor Parkinsons sygdom. Klinisk forskning foregår ofte på hospitaler og kræver patienternes medvirken. Det kan dreje sig om medicinske behandlingsforsøg, igangsat af enten læger eller medicinalfirmaer. Basalforskning omfatter dyreforsøg og forsøg med cellekulturer og foregår ofte på universiteter og læreanstalter. Undersøgelserne kan også være kemiske og biokemiske og foregå i laboratorier. Det er foreningens forskningsråd, der varetager den faglige vurdering af ansøgninger, og ansøgningskemaet kan findes på foreningens hjemmeside fra 1. juni. Der er frist 1. august kl ,9 mio. uddelt de seneste 3 år I oktober 2012 uddelte foreningen i alt 1,1 mio. kroner i støtte til 10 forskningsprojekter, der dækker hver deres spændende forskningsfelt. Midlerne til forskningslegaterne stammer hovedsageligt fra Bjarne Saxhofs Fond samt donationer og arv. Parkinsonforeningen har således en bestyrelsespost i Bjarne Saxhofs Fond, hvis formål er at støtte forskning i Parkinsons sygdom, cancerforskning og forskning i udvikling af energibesparende foranstaltninger, og det er med hjælp fra fonden, at foreningen hvert år kan uddele et stort beløb til forskning. Sæt kryds i kalenderen 26. oktober Uddelingen af forskningslegater vil i år foregå lørdag den 26. oktober, hvor vi regner med, at protektor Grevinde Alexandra traditionen tro vil overrække legaterne. Læs meget mere om arrangementet i septemberudgaven af Parkinson Nyt. 6 Parkinson Nyt

7 MINDFULNESS som pusterum i hverdagen Mindfulness Mange parkinsonramte oplever i perioder tungsind, bekymringer og stress. For Søren Jessen har mindfulness eller modsat multitasking som han på rammende vis kalder det, vist sig at indeholde effektive redskaber til at minimere hverdagens tungere tanker. Søren Jessen er i dag 55 år og har haft Parkinson siden han var 40. Symptomerne startede med manglede medsving i den ene arm. Samtidig var det pludselig sværere at vaske hans ældste datterens hår, det var som om den ene hånd ikke rigtig fungerede. For fire år siden fik Søren så tilkendt førtidspension en beslutning han i dag værdsætter: Det har kun været en lettelse af få pensionen. Jeg har tilbragt de seneste år af mit liv som it-konsulent i DR, hvor jeg også var i fleksjob i en periode. Men efterhånden kunne jeg kun lige overkomme at arbejde og var helt udmattet, når jeg kom hjem. Jeg havde intet overskud til noget privat og skulle bare hjem og sove. Effekten af pensionen har været stor og illustreres måske bedst ved, at min ene datter efterfølgende skulle skrive en opgave i skolen. Helt af sig selv skrev hun, at hun kunne mærke, at jeg nu var blevet meget gladere. Første gang Søren stiftede bekendtskab med mindfulness var for 4-5 år siden til kommunernes patientuddannelsesforløb Lær at leve med kronisk sygdom, hvor han deltog i Gladsaxe kommune, da hans egen kommune, Allerød, endnu ikke tilbød kurset. De første erfaringer var positive, og efterfølgende forsøgte Søren at komme med i et forsøg om mindfulness, stress og depression. Forsøget blev hurtigt overtegnet, så Søren kiggede andre veje. Når Parkinson medfører bekymringer og tanker Statistikker viser, at depression forekommer i perioder hos ca. 40 pct. af alle mennesker med Parkinson. Andre oplever i perioder tungsind og bekymringer. Søren kan selv genkende, hvordan sygdommen har medført flere bekymringer og tanker. Det kan være tanker om sygdommen her og nu hvor det er måske er svært at træne på grund af stivhed eller en frygt for, hvordan sygdommen vil udvikle sig. I takt med sygdommens udvikling har der været flere og flere tanker om Parkinson, der hober sig op. På samme måde kan jeg mærke, at stress klart er med til at gøre symptomerne værre, hvorimod det altid går bedre, når jeg er på ferie og slapper af. Så fungerer jeg bedre med min Parkinson, fortæller Søren. Også i forhold til depression tror jeg, at mindfulness gør, at det bliver lettere at overskue ens problemer i stedet for, at det hele myldrer frem. Alene det, at man kan mærke, at man har haft de der ti minutter derhjemme i hverdagen, hvor man prøver bare at sidde for sig selv og meditere lidt. Det giver en stor effekt på humøret, fortæller Søren. Han tror dog ikke, at mindfulness og meditation fuldstændig kan fjerne stress. Men der er ikke tvivl om, at det i al fald er muligt at reducere stressen i hverdagen. Jeg har to gange valgt at deltage på et weekendkursus med en fantastisk meditationsunderviser, Jannie Didia, hvor vi har været 6-7 deltagere hver gang. Det har foregået et lille hyggeligt sted uden for Aalborg med udsigt over marker og skov. Her kommer man ind, tager skoene af, der er dæmpet musik og levende lys og så bliver gruppen ført gennem forskellige tankerejser. Samtidig er hun god til at få en til at fokusere på en selv. Man bliver opmærksom på, at selvom man måske har nogle problemer, har man det måske anderledes inderst inde. Det giver utrolig meget med de her længere forløb med mange timer. Effekten holder længe og jeg tror, udbyttet er større, jo flere man er sammen. Når set-uppet er planlagt for en og man opnår en samhørighed og ikke selv skal finde roen og pladsen derhjemme. En ro, der forplanter sig For et års tid siden deltog Søren på et af Parkinsonforeningens rehabiliteringsophold i Skælskør. Også her var mindfulness på programmet i en times tid hver morgen i den sidste uge. Underviseren hjalp med at bringe os ind i den tilstand, som mindfulness egentlig er. Man lå med et tæppe over sig og blev så guidet med rolig stemme. Det betyder meget for, at man kan opnå den rette dybe tilstand af afslappethed, men faren er selvfølgelig, at man så også kan falde i søvn, siger Søren og griner. På Skælskør brugte underviseren flere forskellige modeller, blandt andet en sanserejse, hvor man kom til en strand og skulle fornemme sandet mellem tæerne og hvordan bølgerne skvulpede. Man opnår virkeligt en dyb indlevelse i den situation, og alle de ting, som man normalt går og spekulerer på, de forsvinder. Man koncentrerer sig fuldt og helt er i det billede, som underviseren hjælper en til at komme i. Jeg synes, det giver en ro, der forplanter sig. Måske ikke hele dagen, men i al fald et stykke tid op ad dagen, hvor man måske normalt har tusind ting, der ellers drøner rundt i hovedet. Her giver det ro, stemningen varer ved. I hverdagen træner Søren stort set hver eneste dag, går til fysioterapi, fitness, parkinsonfodbold, LSVT BIG og så er tennissæsonen lige om hjørnet. Derudover løber han og cykler regelmæs- Af Louise Hjerting Nielsen Parkinson Nyt 7

8 xxx I hverdagen træner Søren Jessen stort set hver eneste dag, går til fysioterapi, fitness, parkinsonfodbold, LSVT BIG og så er tennissæsonen lige om hjørnet. Det betyder utrolig meget for ham, at der er ting, han selv kan gøre, og træning, sund kost og mindfulness er vigtige redskaber. sigt. Det betyder utrolig meget for ham, at der er ting, han selv kan gøre og træning og sund kost sikrer, at han har det bedre, både fysisk og psykisk. Det er klart, at det bedste vil være, at man har en daglig praksis derhjemme med mindfulness, men det har altså været svært for mig. Der er mange ting, der også skal passes. Nogle af os vil jo gerne prøve så mange ting som muligt med parkinsonfodbold, træning, den nye fysioterapiform LSVT BIG osv. Man kan jo også binde sig til for meget, og så kan man alligevel ikke overskue det, og det sætter sig som stress i stedet for glæde. Derfor er det rart, at man engang imellem kan give sig selv det pusterum og sige: Nu tager jeg altså lige et kvarter. Hvis man koncentrerer sig om at være nærværende, om det øjeblik man nu er i, så får man også betydelig mere ud af det. Får større tilfredshed med situationen og livet i sin helhed. Man stopper måske med at skøjte hen over en masse situationer, men tager en ting af gangen oplevelser, mennesker og det man ser, spiser og føler, forklarer han og fortsætter: Mindfulness kan helt afgjort hjælpe en til at prioritere i sit liv. Netop når man sidder stille og tankerne kommer myldrende, så kan man sige at: Det var noget, der skete i går, det kan du ikke gøre noget ved. Eller det er fremtiden, og det kan du ikke styre. I stedet kan du tage fat i det, der lige nu generer dig mest og koncentrere dig om at løfte dette. Kan man tage det med sig? Mindfulness skal trænes løbende, og Søren er ikke i tvivl om, at det kun bliver lettere og lettere med tiden. Jeg synes, det er svært selv at komme i den rigtige stemning, men jeg prøver at få de her rolige øjeblikke derhjemme, hvor det er rart at lukke alle uvedkommende lyde ude og enten spille lidt stille musik eller nyde stilheden. Det handler meget om følelsen af, at man ikke har 27 andre ting, man skal gøre. Man kan sige, at det er modsat multitasking. Man koncentrerer sig om én ting og det er en effekt, der er værd at stræbe efter med ro og nærvær. Men hvordan gør man så i praksis? For Søren handler det om at koncentrere sig om åndedrættet, om den dybe vejrtrækning. Man kan ikke undgå, at der kommer tanker og problemer flyvende, men så kan man vende tilbage til åndedrættet igen og få samling. På samme måde bruger jeg også min vejrtrækning, når jeg er ude at løbe i skoven. Ved at fokusere på min vejrtrækning kan jeg glemme, at jeg måske har lidt ondt i benet eller faktisk ikke kan løbe så hurtigt, som jeg plejer. Det glemmer jeg, når jeg er i den tilstand. Så er der ikke andre problemer, der tager min opmærksomhed. Så opnår jeg en følelse af, at det går helt automatisk for mig, jeg glemmer jeg er ude at løbe, jeg glemmer andre problemer, smiler Søren. 8 Parkinson Nyt

9 Hvad er MINDFULNESS? Mindfulness Mindfulness kan ses som en samlebetegnelse, der dækker over en række forskellige teknikker, primært hentet fra buddhisme og yoga. Selve begrebet er forholdsvis nyt og minder måske mange om en hurtig omskiftende wellnessindustri. Men betydningen og selve indholdet refererer tilbage til teknikker, der kan spores helt tilbage til 500 år før vores tidsregning. Dermed ikke sagt, at mindfulness nødvendigvis skal ses i et religiøst skær. I stedet kan teknikkerne i dag ses som et instrument til at opnå større nærvær. Parkinsonforeningens fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen er uddannet i mindfulness fra Kognitivt Center Fyn og har længe selv arbejdet med mindfulness. Han anbefaler i høj grad teknikkerne til mange af de patienter, han dagligt ser i sit arbejde med Parkinson. Mindfulness handler på mange måder om en forståelse for, at man kan være i et være-gear og et gøre-gear. Hvor væregearet handler om at være til stede i nuet handler gøre-gearet om alle de ting, vi bare gør automatisk, når vi haster af sted. Det vi træner med mindfulness er være-gearet, hvor vi fokuserer på, at være til stede i nuet. Dagen i dag er, som den er, og det er denne bevidsthed man skal træne. Vi vil gerne undgå tanketoget, der bare drøner derudaf, fortæller Finn og fremhæver meditation som vejen frem gerne ved hjælp af vejrtrækningsteknikker og fokus på åndedrættet. Flere forskningsprojekter viser også, at mindfulness har en god effekt på personer med Parkinson. Når man ser på Parkinsons sygdom oplever mange patienter non-motoriske symptomer såsom depressioner og tankemylder. Det er særligt her, mindfulness har sin berettigelse. Men jeg vil dog også understrege, at man ikke selv skal kaste sig over mindfulness, mens man befinder sig i en klinisk depression. Her skal du have fat i din læge. I stedet kan mindfulness hjælpe til at forebygge, og det er et fantastisk instrument til at dæmpe stress. Finn fremhæver selv Jon Kabat-Zinn, hvis han skal pege på en bestemt retning eller indføring i mindfulness. Kabat-Zinn er ph.d, forsker, forfatter og underviser i meditation. Han er stifter af The Stress Reduction Clinic og Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society på det medicinske fakultet ved University af Massachusettes. Med bogen Lev med livets katastrofer sådan bruger du sin krops og dit sinds visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom giver Kabat-Zinn en fantastisk indføring i mindfulness som et praktisk redskab til personer, der måske overvældes af stress. Kabat-Zinn beskriver selv, hvordan meditationer indtil for ganske få år siden blev betragtet som sådan noget hokuspokus. Delvist fordi folk ikke forstod, at meditation i virkeligheden drejer sig om at være opmærksom. Det er der flere, der ved i dag: Når vi begynder at blive opmærksom på den måde, vores bevidsthed arbejder på, som netop er det vi gør, når vi mediterer, er der imidlertid stor sandsynlighed for, at vi opdager, at vores bevidsthed bruger mere tid på at befinde sig i fortiden og i fremtiden, end den bruger på at være i nuet, skriver Kabat-Zinn. Vil du vide mere? Parkinsonforeningens fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen går med planer om at opstarte et mindfulnesshold i København. Han kan også kontaktes om torsdagen, hvor han sidder klar ved rådgivningstelefonen og gerne guider dig videre. Herunder finder du Finns henvisninger til mere information om mindfulness: Jon Kabat-Zinn, ph. d, forsker, forfatter og underviser i meditation, har blandt andet skrevet bogen Lev med livets katastrofer sådan bruger du sin krops og dit sinds visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom, der i 2102 endelig udkom på dansk. Simon Krohn, cand. mag. i filosofi og exam. yogalærer, introducerer til begrebet mindfulness på Fritzpatrick m.fl har skevet artiklen A qualitative analysis of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) in Parkinson`s disease baseret på et vigtigt forskningsprojekt om Parkinsons sygdom. Zingel V. Segal, J. Mark Williams, John D. Teasdale har skrevet grundbogen Mindfulness-based cognitive therapy for depression. FORSØGSDELTAGERE SØGES Vi søger et antal raske forsøgsdeltagere og patienter med idiopatisk Parkinsons sygdom til forskningsprojekter på Aarhus Universitetshospital. Gennem vores forskning ønsker vi at belyse, om Parkinsons sygdom i virkeligheden starter i mave-tarmkanalen flere år inden symptomdebut. Vi udfører flere typer forsøg med bl.a. undersøgelser af spytprøver, små spytkirtler, lugtesans, farvesyn og PET skanninger med nye sporstoffer. Man behøver ikke deltage i alle forsøg. Vi refunderer transportudgifter og yder ulempegodtgørelse. Vores projekter har modtaget økonomisk støtte fra bl.a. Parkinsonforeningen, Lundbeckfonden og Forskningsstyrelsen for Sundhed og Sygdom. Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Per Borghammer Overlæge, dr.med Telefon (kl 8-15) Af Per Borghammer, overlæge, dr.med. Parkinson Nyt 9

34. årgang, juni 2014 nr. 2

34. årgang, juni 2014 nr. 2 34. årgang, juni 2014 nr. 2 Parkinsonramte kæmper med meget mere end rystelser og muskelstivhed. Det viser den hidtil største danske undersøgelse af de skjulte sider af sygdommen - de non-motoriske symptomer.

Læs mere

35. årgang, marts 2015 nr. 1

35. årgang, marts 2015 nr. 1 35. årgang, marts 2015 nr. 1 I 2015 er det 20 år siden, at grevinde Alexandra tiltrådte som protektor for Parkinsonforeningen. Kom med den 26. april, når jubilæet fejres med en forrygende gallaforestilling.

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere

34. årgang, september 2014 nr. 3

34. årgang, september 2014 nr. 3 34. årgang, september 2014 nr. 3 Københavns solbeskinnede gader og parker dannede i maj rammen om den tredje danske Parkinson Unity Walk. Hvad skal man spise, når man har Parkinson? Ny brochure om kost

Læs mere

32. årgang, december 2012 nr. 4

32. årgang, december 2012 nr. 4 32. årgang, december 2012 nr. 4 70 personer løb for parkinsonsagen til DHL-stafetten 2012 i København og Aalborg. Parkinsonramte skal gå i takt nøglen til en bedre motorik ligger i musik og rytme. Få viden

Læs mere

31. årgang, september 2011 nr. 3

31. årgang, september 2011 nr. 3 31. årgang, september 2011 nr. 3 Motion er medicin. Parkinsonforeningen har modtaget penge til fire seminarer for aktive parkinsonramte. Op mod 90 procent af alle parkinsonramte er berørt af non-motoriske

Læs mere

31. årgang, marts 2011 nr. 1

31. årgang, marts 2011 nr. 1 31. årgang, marts 2011 nr. 1 Reparation med stamceller realistisk, hvordan og hvornår? Opdatering fra stamcelleforskningen. Parkinson i Hollywood-udgave. Læs anmeldelsen og deltag i konkurrencen om fem

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Mænd og depression TEMA. Meld. Sygedagpenge. Din forening Løb med DepressionsForeningen. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Mænd og depression TEMA. Meld. Sygedagpenge. Din forening Løb med DepressionsForeningen. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2014 TEMA Mænd og depression Dobbelt så mange kvinder som mænd, får diagnosen depression. Primært fordi mænds symptomer på depression bliver overset, mener eksperter.

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94. Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94. Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94 Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme Indhold 4 Leder

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Gerontopsykiater Nils Gulmann takker af portræt af en ildsjæl Åbning af Nationalt Videnscenter for Demens Seneste nyt om de nye Alzheimer vacciner Nr. 4 17. årgang december 2007 Om Alzheimers

Læs mere

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning Hvad har Morten Olsen og Per Arnoldi til fælles? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 3 17. årgang september 2007. - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 3 17. årgang september 2007. - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til Indhold - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til fars drenge fiser - Nye muligheder for tidlig diagnosticering af Alzheimers Nr. 3 17. årgang september 2007 Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Læs mere

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang December 2010 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/10 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Møde i EHA - European Huntington Association i Prag 4.-6.

Læs mere

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens NR. 3 22. ÅRGANG JULI 2015 Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde 2015 Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens rådgivere 2 Hjernesagen nr. 3 2015 Sommer i

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 6063 4474 kristinedam@mail.dk

Læs mere

NR. 3 20. ÅRGANG JULI 2013. Ny forskning sender flere i trombolyse

NR. 3 20. ÅRGANG JULI 2013. Ny forskning sender flere i trombolyse NR. 3 20. ÅRGANG JULI 2013 Ny forskning sender flere i trombolyse TEMA Efter blodproppen: Kan jeg køre bil igen? Repræsentantskabsmøde 2013 2 Hjernesagen nr. 3 2013 BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN VI TILBYDER:

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 2 17. årgang Juni 2007. - Møde med Dronning Silvia - Bud på Danmarks bedste.

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 2 17. årgang Juni 2007. - Møde med Dronning Silvia - Bud på Danmarks bedste. Indhold - Møde med Dronning Silvia - Bud på Danmarks bedste plejehjem - Foreningens første repræsentantskabsmøde Nr. 2 17. årgang Juni 2007 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Udgives af Alzheimerforeningen

Læs mere