Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen"

Transkript

1 Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

2 Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne Kærlighed i Kaos 3 Jette Myglegaard, formand UDGIVET AF ADHD-foreningen Pakhusgården Odense C Tlf.: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Mads Peder Nordbo Redaktionen modtager gerne artikler til bladet på mail: Artiklerne i bladet står for forfatternes egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendt materiale og til at publicere det på ADHD-foreningens hjemmeside: www. adhd.dk TRYK Glumsø Bogtrykkeri A/S ISSN Oplag: 8300 DEADLINE for blad nr. 3/ maj Udkommer juni. Forsidefoto: Modelfoto TEMA: ANNONCETEGNING Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A, Postboks 16, 5540 Ullerslev, tlf kl og hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet Skridt i den rigtige retning En ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD til en værdi af 26 millioner i årene Sådan lød forligsteksten fra satspuljepartierne for nogle år siden. Det var store ord og forventningerne var da også tårnhøje. Projektet blev forankret i Socialstyrelsen, og der blev indgået samarbejde med relevante parter. Aktiviteterne har været kortlægning af eksisterende indsatser, opsporing af tilbud på udsatte-området, udviklingsprojekter med henblik på at forbedre indsatsen samt forskning i form af tværfaglig socialforskning. Alt sammen med det formål at skabe viden om samfundsmæssige strategier og praktiske løsninger af sociale problemer set i relation til børn, unge eller voksne med ADHD. SFI har i projektet leveret ADHD-indsatser, en forskningsoversigt, ligesom der er udgivet flere udmærkede publikationer, der er tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside. Jeg bliver faktisk selv rørt, når jeg åbner Jeg er jo, den jeg er, som er en interviewundersøgelse om ADHD og udsathed. Den skal I unde jer selv at læse. I ADHD-foreningen har vi blandt andet bidraget med udvikling af mestringskurser for voksne med ADHD og derunder undervist kommunale medarbejdere i at kunne varetage opgaven i Vejle og Slagelse kommune. Omend implementeringen ikke helt er gennemført, var der fra medarbejdere i begge kommuner stor tilfredshed med uddannelsen og en anerkendelse af, at der var et behov for at kunne tilbyde sådanne kurser til mennesker med ADHD. Andre udviklingsprojekter har ligeledes bragt ADHD meget langt op på dagsordenen i de samarbejdende kommuner. Vejle, Slagelse og Aarhus har været samarbejdskommuner i projektet, men vi har altså 98 kommuner i Danmark. Målet er, at en Ny og forstærket indsats skal nå ud til alle landets kommuner, så det kan mærkes hos de børn, unge og voksne, der dagligt kæmper med vanskeligheder forbundet med ADHD. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Information om projektet Effekten af Kærlighed i Kaos...4 Jeg er kommet så meget tættere på mit barn...6 Kærlighed i Kaos...9 Så er det blevet tid til årets Vild og Stille-kampagne!...11 ADHD Sommerlejr 2013 Mors Dag...13 Regler for førtidspension ændret...15 De 3 år og 26 millioner skal nu munde ud i en national handlingsplan, der skal indeholde en langsigtet strategi for de kommunale myndigheders forebyggelse af alvorlige sociale vanskeligheder blandt børn, unge og voksne med ADHD. Det bliver en handlingsplan, der bærer præg af, at mennesker med ADHD inde på livet, hver eneste dag har givet bidrag, er blevet tydelige og er blevet taget alvorligt. Ligesom den bærer præg af vigtigheden af at anerkende vanskelighederne som reelle og agere derefter - også ved at inddrage netværket. Der er kort sagt mange positive takter i handlingsplanen, der er en gedigen samling af viden og indsatsmuligheder, som kommunerne kan blive inspireret af og bruge til at tilrettelægge deres egen indsats. Men overordnet set kunne jeg godt frygte, at handlingsplanen med den langsigtede strategi for kommunernes forebyggelse ikke når helt i mål i denne omgang. Det kræver jo, at kommunerne taget den til sig. Handlingsplanen præsenteres i maj måned i år, og det er mit store håb, at den ikke kommer til at samle støv på en kommunal hylde, men at mange kommuner rundt om i landet vil blive inspireret til at igangsætte egne aktiviteter til støtte for mennesker med ADHD. Arbejdet med de kliniske retningslinjer for udredning og behandling af ADHD, som Sundhedsstyrelsen igangsatte, er også et skridt i den rigtige retning, og selvom arbejdet kortvarigt blev stillet i bero, er det nu genoptaget. Der er foretaget en opdeling i retningslinjer for børn og unge, som forventes færdiggjort i år, og i umiddelbar forlængelse heraf begyndes arbejdet med retningslinjerne for de voksne. Jeg ved, at mange, mange mennesker hver eneste dag føler sig misforstået, svigtet og magtesløs i forhold til at få en dagligdag til at fungere med ADHD. Det er ikke let, og der er lang vej igen, men både handlingsplanen på det sociale område og de kliniske retningsliner er meget vigtige skridt i den rigtige retning. ADHD Direktørens klumme...19 Kursuskatalog...21 Mig og min ADHD...29 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed...33 Lokalafdelinger...35 ADHD-foreningen...45

3 4 TEMA: KÆRLIGHED I KAOS Information om projektet Effekten af Kærlighed i Kaos ADHD-foreningen har netop indledt et nyt forældretræningsprojekt. Formålet er at afprøve forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos videnskabeligt og bringe det ud i landet. fået støtte af TrygFonden til at teste kurset videnskabeligt i et samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Undersøgelsen gennemføres som et såkaldt randomiseret, kontrolleret forsøg. Cirka 130 familier udfylder et spørgeskema om deres familieliv og barnets adfærd og trivsel. Baseret på en lodtrækning fordeles de herefter i to grupper. Den ene gruppe tilbydes kurset i begyndelsen af 2014, mens den anden gruppe tilbydes kurset i slutningen af Undervejs måles der jævnligt hos begge grupper. Den reelle effekt af kurset kan derfor måles ved løbende at sammenligne besvarelser fra forældrene i de to grupper. ADHD-foreningen vil køre kurserne i foreningens lokalafdelinger rundt om i landet. Programmet ledes af frivillige forældretrænere med en professionel baggrund, som bliver efteruddannet i programmet af ADHDforeningen. Forældrene mødes på en hverdagsaften i 2½ time, og der vil være mulighed for støtte til pasning af børnene imens. Enlige forældre kan deltage på kurset sammen med en anden nærtstående voksen, f.eks. en mor, søster eller ven. Forældrene undervises blandt andet i ADHD hos børn, anerkendelse, positiv kommunikation, konflikthåndtering og strukturering af dagligdagen. Projektet indledtes 1. marts i år og løber frem til sommeren Hvis der kan dokumenteres en positiv effekt, er det ADHDforeningens ønske herefter at kunne forankre forældretræningen lokalt og gøre den tilgængelig for forældre til børn med ADHD på 3-9 år. Således får forældre mulighed for Af Anna Furbo Rewitz Forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos er udviklet af ADHD-foreningen i 2010 og pilottestet i Programmet består af et kursusforløb, hvor forældrepar til børn med ADHD på 3-9 år mødes en gang om ugen i 12 uger under ledelse af to frivillige forældretrænere. De forældre, der har deltaget, oplever, at de får bedre forældrekompetencer, en nemmere hverdag, færre konflikter og gladere børn. På den baggrund har ADHD-foreningen

4 TEMA: KÆRLIGHED I KAOS 5 på egen hånd at vælge en forebyggende indsats med dokumenteret effekt på et tidligt tidspunkt. For yderligere information kontakt projektleder Anna Furbo Rewitz på tlf eller på mail Kærlighed i Kaos skaber vigtig viden omkring frivillighed og forældretræning Vi håber, at dette projekt vil blive et forbillede for andre projekter på frivillighedsområdet. Den frivillige sektor har en vigtig rolle at spille i vores samfund. Og TrygFonden vil gerne øge sektorens gennemslagskraft gennem en professionalisering, der indebærer opbygning af en kritisk og solid videnskultur. Forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos er afprøvet på forhånd og har allerede bevist, at det kan fungere i praksis. Fonden har således valgt at støtte projektet for at hjælpe ADHD-foreningen i det videre arbejde med en solid evaluering af, hvad der virker og ikke virker. Sådan en evaluering kræver jo mange ressourcer, det kan en frivilligforening ikke nødvendigvis selv klare. En solid og uafhængig evaluering er vigtig, fordi vi mennesker ser mønstre og sammenhænge overalt. En meget nyttig evne, men også en evne, vi kun kan få det fulde udbytte af, hvis vi tøjler den med en skarp kritisk sans. Vi kunne ikke drømme om at iværksætte nye sundhedsindsatser uden at prøve dem grundigt af først for ud af 10 tilsyneladende gode ideer, er der måske kun 1, der holder vand i virkeligheden. Vi kan se, at dette projekt vil blive gennemført efter de bedste metodiske forskrifter, og at alle parter vil gå til opgaven med loyalitet og et åbent sind. At alle har lyst til at lære og vil værne om evalueringens integritet. Så vi alle kan blive klogere på forældretræningsprogrammer på ADHD-området. Det kommer jo ikke kun ADHD-foreningen til gode, men vil være endnu en mursten, der kan styrke det skrøbelige fundament af viden, som børn og forældre kan stå på i deres daglige kamp med ADHD-vanskeligheder. Der er i det hele taget en noget skrøbelig videnskultur omkring arbejdet med sårbare børn, og det vil TrygFonden gerne være med til at ændre på. Vores strategi er tålmodig, det er nødvendigt, men vi ser også lys forude. Merete Konnerup, områdechef for trivsel, TrygFonden Oplevelsen har gjort mig ydmyg som underviser Det var en fantastisk oplevelse for mig at være forældretræner. Vi mødte forældre, der havde tillid til os og havde deres barn i fokus og brændte for at få viden om, hvordan de bedst muligt kunne støtte deres børn. Forældrene var utroligt åbne overfor hinanden og brugte hinandens erfaringer. Det var klart vores opfattelse, at de fik stor gavn af det forum på de 2,5 time til at blive klogere på at være forældre til et barn med ADHD. Oplevelsen har givet mig en indsigt og en stor ydmyghed overfor disse forældres dilemmaer. Som underviser får man mulighed for at have en stor indflydelse overfor forældrene, når de lægger deres private liv til diskussion. Det har jeg dyb respekt for. Man skal melde sig som forældretræner, hvis man vil klædes på fagligt og dygtiggøre sig i undervisningen af forældre, der jo vil det bedste for deres børn. Man bliver så meget klogere på de dilemmaer, forældrene står i. Og sikken glæde, når nye redskaber virker på børnene! Det er skønt at se forældrenes stressniveau dale og deres overskud til børnene øges. Det er fantastisk at være med til. Anette Damgaard, frivillig forældretræner på Kærlighed i Kaos kurset i Herlev i Anette er voksenunderviser, coach og faster til Ida på 10 år med ADHD. Forskningsprojektet er et vigtigt supplement til den eksisterende forskning og behandling Det nye forskningsprojekt er alle tiders. Det er vigtigt at søge nye behandlingsmetoder og herunder også undersøge, hvorledes man kan ruste forældrene til at tackle deres børns vanskeligheder bedst muligt. Det er interessant at se, hvorledes frivillig indsats kan indgå i den ofte langvarige behandling af børn med ADHD, og dermed er forskningsprojektet et vigtigt supplement til den forskning og behandling, der foregår inden for systemet. Forældretræning kan muligvis vise sig at forebygge opmærksomhedsmæssige vanskeligheder hos barnet, og endvidere bidrage til at hele familiens situation bedres i og med, at forældrene får nogle anvendelige værktøjer. Per Hove Thomsen, klinisk professor, forsker i ADHD på Aarhus Universitet

5 6 Interview med Maja Torp, som deltog som forælder på Kærlighed i Kaos i 2011 i Aalborg sammen med sin eksmand. Hun er mor til Gustav på nu 9 år med ADHD. Gustav har en tvillingesøster og en storebror. Jeg er kommet så meget tættere på mit barn Fortalt til Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen Hvorfor meldte I jer til kurset? Gustav var lige blevet diagnosticeret, og vi havde brug for en bedre forståelse og nogle redskaber for at kunne tackle ham. Vi havde haft mange år med frustrationer, konflikter og total mangel på overskud. Kurset var et forsøg på at ændre på situationen. Min eksmand og jeg anede ikke, hvad vi havde med at gøre. Men vi prøvede jo alt muligt og endte med at grave to grøfter, hvor vi stod og bebrejdede hinanden. Når den ene var hård, var den anden blød, fordi vi prøvede at kompensere. Kurset skabte et rum for den dialog, der ellers var meget svær at skabe. Vi fik et bedre samarbejde, der bundede i, at vi nu vidste, hvad vi havde med at gøre. Hvad var det for en oplevelse at starte på kurset? Jeg husker tydeligt den første kursusgang, hvor vi lavede en øvelse, hvor man skulle svare

6 TEMA: KÆRLIGHED I KAOS 7 på, hvor svært det var derhjemme ved at gå rundt til nogle poster i lokalet. Det gjorde stort indtryk på mig at se, at de andre også havde haft de samme følelser af at føle sig bebrejdet og magtesløs. For det ligger jo lidt i luften, at ADHD bare er en dårlig undskyldning for, at man ikke har opdraget sit barn. Man bliver meget usikker på sig selv som forælder, hvis man står alene med det. Der er jo så utrolig mange følelser i det. Så det var en meget vedkommende og relevant øvelse, der gav mig en fornemmelse af, at det her kursus kommer til at blive godt for os. Hvad fik I ud af at deltage? Det helt afgørende for mig har været redskaberne til at håndtere og forebygge konflikterne. Jeg er kommet så meget tættere på mit barn. Vi har en fælles forståelse nu. Jo mere Gustav føler sig forstået og set, jo nemmere bliver det at være Gustav. Det overskud, jeg fik, har givet plads til at arbejde videre med udviklingen på mange andre områder bl.a. skolen, hvor det for tiden går rigtig godt for Gustav. Det havde jeg ikke haft overskud til ellers. Det er den gode spiral, man skal ind i. Man skal klædes på til at begynde at arbejde med det, der virker. Det giver virkelig selvtillid som forældre. Det er meget nemmere at vise tydelighed, når selvtilliden er højere. Det var færre konflikter, der var omdrejningspunktet for at skabe den gode udvikling. Jeg oplever langt færre konflikter med Gustav, og de konflikter, som vi har, bliver hurtigt dysset ned. Udviklingen frem mod færre konflikter er sket gradvist, men når først der bliver færre konfliktsituationer, får man som forældre også mere overskud til at håndtere situationerne hensigtsmæssigt og får på den måde mere og mere overskud. De redskaber, som jeg benytter mig allermest af, er at hjælpe ham med at finde en udvej, at spejle hans følelser og at involvere ham i at være med til at finde løsninger.

7 8 TEMA: KÆRLIGHED I KAOS for at de stærke følelser ikke skulle komme tilbage, men næste morgen vågnede han i rigtig godt humør. Et andet eksempel er sidste weekend, hvor han var stærkt utilfreds med rundstykkerne lørdag morgen, fordi han ville have haft en anden slags. Her talte jeg med ham om, hvordan han kunne komme med i butikken senere, så vi kunne være sikre på, at det var de rigtige, jeg købte til søndag morgen. Det gav ham ro at føle sig hørt og forstået og tilbudt en udvej, og han slappede så meget af, at han alligevel spiste den forkerte slags. Han kan helt klart ikke selv lide at være så fastlåst, og han kan godt mærke, at det er rimeligt at komme videre, men han kan bare ikke. Derfor bliver han meget lettet, når jeg tilbyder ham en udvej. Før kurset ville jeg have sagt til ham, at et rundstykke er et rundstykke, og at han kunne spise dem der var eller ingenting. Dengang gik jeg altid ind i en diskussion, og det kunne tage to timer at få ham videre. Vi råbte højt og det hele kørte op i en spids. Her kan jeg helt klart se en forskel i den måde, han bliver behandlet på. Kan du give et eksempel eller to? Gustav bliver meget rigid og kan ikke komme ud af en situation, når han har sat sig noget i hovedet, som ikke lader sig gøre at udføre eller hvor jeg ikke vil tillade det og sætter grænser. Det kan være enormt svært for ham at tillade sig selv at gå med til noget andet end det, han har sat sig for. Han føler sig ofte uretfærdigt behandlet, hvis der er noget, som han ikke må eller som ikke lader sig gøre. Jeg kan ikke snakke fornuft med ham, som jeg kan med mine andre børn. F.eks. ønsker han sengetider som sin storebror og mener tydeligt at kunne huske, at storebror måtte være senere oppe, da han var på samme alder, som Gustav er i dag. Den diskussion havde vi for nylig, og han satte sig demonstrativt i entréen med et tæppe over sig og holdt fast i en radiator parat til en lang, sej kamp. Det er stadig hans metode, hvis han på forhånd ved, at det bliver vanskeligt at komme igennem med sin vilje. Jeg satte mig roligt ned ved siden af ham og bad ham fortælle, hvad han var utilfreds med. Jeg kan jo godt forstå, at det er ærgerligt at skulle i seng, når man nu lige hygger sig det synes selv voksne. Jeg forsøgte at være tydelig ved at fortælle ham, at han skulle sove kl , men at vi kunne snakke om, hvordan han både ville kunne nå at spille computer og se TV, inden han skulle sove. Efter en del forhandlinger, hvor vi gav os god tid, kom vi frem til, at han kunne spille computer indtil kl. 20 og se TV i sengen fra kl. 20 til Det gav ham ro nok til at følge med ind i seng. Han skulle lige holdes om et stykke tid efterfølgende Så kurset har altså stadig en betydning her to år efter? Ja, helt klart. De redskaber, som jeg bruger, bliver mere og mere indgroede. Nu ligger de bare på rygraden og er blevet en vane. Vi råber ikke ad hinanden mere. Selv når jeg ikke har overskud, er det nemmere. Det er helt afgørende, at det er forældrene, der bliver klædt på. Det skal ind under huden på forældrene, for det er jo dem, der skal have kompetencerne. I stedet for at der bare kommer nogle ud og yder en indsats for så at trække sig igen. Gustav har været inde i en gradvis positiv udvikling og har udviklet sig meget de seneste par år. Bl.a. er hans selvtillid også gradvist blevet øget, og det har givet ham en stigende ballast. Det har i allerhøjeste grad givet mig en mere optimistisk tro på fremtiden for Gustav. Han har fortsat ingen venskaber, men vi har valgt, at vi først arbejder på det, når Gustav selv føler sig klar og giver udtryk for et behov. Det er meget vigtigt, at Gustav selv er parat til udviklingen ellers giver det unødige konflikter. Hvad vil du sige til forældre, som overvejer at melde sig? De skal helt klart springe på! Selvom de føler, de ikke har overskuddet, er det en god investering for at få overskud, og få tingene til at fungere på længere sigt. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, så skal de springe på.

8 TEMA: KÆRLIGHED I KAOS 9 Oversigt over projektets vigtigste aktiviteter Kærlighed i Kaos Her får I en oversigt over, hvornår vi begynder at rekruttere frivillige og forældre til projektet samt hvornår kurserne kommer til at køre: Marts 2013: April 2013: Maj 2013: Jun-aug. 2013: September 2013: Sep-nov. 2013: Nov-dec. 2013: Jan-apr. 2014: Maj-juni 2014: Aug-nov. 2014: Dec-jan : Feb-jun. 2015: Opstart og information Udvælgelse af deltagende lokalafdelinger Rekruttering af frivillige trænere Planlægning lokalt Rekruttering af forældre Uddannelse af de frivillige trænere Lodtrækning og fordeling af forældrene til 1. eller 2. kursus 1. kursusforløb Planlægning lokalt 2. kursusforløb Opsamling og evaluering Formidling og forankring Hold øje med forsiden af vores hjemmeside, hvis deltagelse i projektet kunne være noget for jer som forældre. I har mulighed for at være med, hvis jeres lokalafdeling har meldt sig til projektet, og hvis I opfylder kriterierne for deltagelse. De vigtigste kriterier for forældrene er, at I skal kunne deltage to personer sammen, I skal have et barn med ADHD eller ADHDlignende adfærd i alderen 3-9 år, og så skal I kunne møde på kurset begge to en aften om ugen i 12 uger uden børn. Ansøgningsskema bliver tilgængeligt på til september.

9 11 Så er det blevet tid til årets Vild og Stille-kampagne! Af Mads Peder Nordbo, ADHD-foreningen Når lockouten i skolerne er overstået, vil vi i ADHD-foreningen sende dette års Vild & Stille-kampagne ud til landets skoler. Det vil sige, at alle skoler i Danmark vil modtage en pakke med en række klassesæt til uddeling i klasserne i indskolingen. Hvert klassesæt består af en stabel små bøger samt et brev til klasselæreren. Bogen hedder Alle er gode til noget og handler om, at der skal være plads til alle i både skolen og fritiden, for uanset hvordan vi vender og drejer hinanden, så er vi alle gode til et eller andet. Bogens forfatter, Renée Helmig Toft Simonsen, giver dette års Vild & Stille-kampagne følgende ord med på vejen: Mennesker har alle dage været forskellige. Nogle af os er lange og tynde, andre er små og trinde. Der er dem med fart på og dem der bedst kan lide når det hele går lidt langsomt. Der findes mennesker, der ikke siger særlig meget, og så er der os, der helst snakker hele tiden. Prøv og hør her, der er ikke nogen typer, der er bedre end andre - Vi skal være her alle sammen. Mangfoldighed er en gave. Bogen udgives af ADHD-foreningen med støtte fra Edith & Godtfred Kirk Christiansen Fond. Målet er at bidrage med nyt materiale, der kan være til gavn for både det enkelte barn og den samlede skoleklasse. Samtidig har vi haft i tankerne, at det skulle være gratis for skolerne og let at gå til. Resultatet blev Alle er gode til noget, som forhåbentligt kan bruges til, at sætte fokus på relationerne børnene imellem. Vild & Stille Alle er gode til noget er en del af kampagneserien Vild & Stille. Formålet med Vild & Stille er at skabe rum til at tale om forskellighed i klassen. Tidligere har ADHD-foreningen haft stor succes med indskolingskampagnerne Vild & Stille 1 og Vild & Stille 2, der begge gav klasserne et stærkt redskab til at sætte fokus på det at fungere i fællesskabet i skolesystemet. Samtidig blev der skabt opmærksomhed på det at have uro og koncentrationsbesvær samt de udfordringer dette giver både i skolen og i fritiden. Forhåbningen bag Vild & Stille 3, Alle er gode til noget, er, at børn, lærere og forældre bliver stærkere til at håndtere forskellighed og give plads til varierende evner, så vi netop kan give små sejre til alle børn i både skolen og hjemmet. Bogen handler i sig selv ikke om ADHD, og det er bestemt heller ikke alle vilde børn, Renée Helmig Toft Simonsen der har ADHD, men vi har alle sammen godt af at lære, at der skal være plads til alle, og derfor har denne bog og Vild & Stille relevans for hele klassen. Klassekonkurrence Når den enkelte klasse deltager i Vild & Stille, kan de samtidig helt let og gratis deltage i en konkurrence, hvor de blandt andet kan vinde et sjovt besøg af Sebastian Klein eller en tur for hele klassen i Givskud ZOO. For at deltage skal klassen besvare et par spørgsmål på kampagnens hjemmeside, hvor de forholder sig til tankerne bag bogen om at der skal være plads til alle. Alle er gode til noget Udgivet af ADHD-foreningen

10 13 ADHD Sommerlejr 2013 ADHD-foreningen har igen i år lejet Campingpladsen ved Pindstrup Centret på Djursland fra mandag d. 29. juli til fredag d. 2. august. Vi mødes i lejren til frokost om mandagen og slutter med frokost om fredagen. Sommerlejren er beregnet for forældre med børn, der har ADHD (og som er mellem 6 til 13 år) samt eventuelle søskende (mellem 6 og 18 år). På sommerlejren vil der være mange sjove sports- og udendørsaktiviteter som f.eks. svømmehal, bålplads, hoppeborg og mooncars. Skulle det stik mod al forventning gå hen og blive regnvejr, så har vi også en hel pose fuld af ideer til indendørsaktiviteter. Lejren er lige som sidst tænkt på den måde, at alle deltager aktivt i de forskellige aktiviteter og dermed også i hele opgaven med at få lejren til at glide let. Derfor vil alle være opdelt i grupper, der skal hjælpe til med f.eks. madlavningen, opvask, rengøring af toiletter og oprydning. Men bare rolig, vi er mange om det, og der bliver helt sikkert mere leg, end der er pligter. Vi kan være 100 deltagere plus ca. 20 frivillige på lejren. De seneste år, har vi haft flere tilmeldinger, end der var plads til. Derfor vil der blive trukket lod mellem gamle og nye deltagere, så det går retfærdigt til. Prisen bliver 600 kr. pr voksen og 300 kr. pr barn. Beløbet dækker ophold i lejren, fuld forplejning (bortset fra sodavand, øl og vin, der kan købes i Lejren) samt en heldags udflugt til Djurs Sommerland. I skal selv have telt eller campingvogn med og husk også bestik, tallerkener og krus til alle. Derudover skal I også have jeres personlige ting med, og så er det i øvrigt en god ide med badetøj og et ekstra håndklæde til dagen i Djurs Sommerland, hvis I får lyst til at svømme en tur. Vi kan oplyse om, at der er el-stik på lejren. Ligesom der er et servicehus med køkken og bad plus en ekstra toiletvogn. Vi har lejet et stort telt, der bliver sat op på pladsen, så vi kan spise sammen. Vi får forhåbentligt også brug for den dejlige grill, som ADHDforeningen fik af en glad deltager efter vores første sommerlejr. Der vil være forskellige oplæg for voksne som f.eks. undervisning i massage, en super diætist, mulighed for tid hos en Coach og afslappet samvær med børnene. Vi har mange gode erfaringer, så vi glæder os til årets sommerlejr. Har I lyst til at deltage Sommetider har vi lyst til at gøre lidt ekstra ud af dem, vi holder af, og her er mors dag en god mulighed. Vi har i år indgået et rigtig godt samarbejde med Euroflorist.dk, hvor du nu kan købe ADHD-buketter. ter. Hvis du køber dine blomster via vores side hos Euroflorist, så går 10 % af værdien direkte til ADHDforeningens arbejde, så på den måde giver du både os og andre en gave til den samme pris. Du kan finde ADHD-buketterne på Euroflorist.dk under kollektioner og velgørenhed eller ved at indtaste dette link på din computer: adhd-blomster-ct3326 på de beskrevne præmisser, så meld jer til på vores hjemmeside Vi er i år 3, der deltager fra ADHD-foreningen: Mette Skou, Charlotte Hansen og Tina Voltelen. Har I brug for flere oplysninger, kan I skrive til Mette på Mors dag den 12. maj 2013

11 15 Pr. 1. januar 2013 blev reglerne for tilkendelse af førtidspension ændret Af Kirsten Nørgaard, Socialrådgiver i ADHD-foreningen Du er omfattet af de ændrede regler for tilkendelse, hvis din førtidspensionssag er påbegyndt efter 1. januar Reglerne om pensionens størrelse, beregning af pension mv. er de samme som før 1. januar Du har kun ret til førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat. Du har ikke ret til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode. Du har ikke ret til førtidspension, hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling, revalidering, ressourceforløb eller på andre måder, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et såkaldt ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. Førtidspension er med andre ord den sidste løsning. Når kommunen vurderer, om du har ret til førtidspension, udarbejder din sagsbehandler i samarbejde med dig en såkaldt rehabiliteringsplan. Planen beskriver bl.a., hvad du kan i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Kommunen ser på en lang række forhold, f.eks.: din uddannelse din erfaring fra arbejdsmarkedet dit sociale netværk dine ønsker til job dit helbred Kort om Førtidspension Er du under 40 år, vil du ikke kunne få førtidspension, med mindre du er så syg eller har så store funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart, at du aldrig bliver i stand til at arbejde. I stedet for førtidspension vil du blive tilbudt et individuelt tilrettelagt ressourceforløb med varighed fra et til fem år. Formålet er, at du skal hjælpes i arbejde eller i uddannelse. Du kan få tilbudt flere ressourceforløb. Er du over 40 år, skal du som udgangspunkt også deltage i ét ressourceforløb, inden du kan få førtidspension. Du vil under ressourceforløbet få en ydelse på niveau med den ydelse, som du modtog inden ressourceforløbet. Du er sikret en minimumsydelse på 60 procent af højeste dagpengesats. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefælles indtægt. Kommunerne skal oprette såkaldte rehabiliteringsteams, som skal sikre, at indsatsen bliver planlagt sammenhængende og på tværs af de forskellige forvaltninger. Ressourceforløb Du kan få tilbudt et ressourceforløb, hvis du har flere svære problemstillinger, som kræver et forløb med en blanding af en beskæftigelsesrettet, en social- eller en sundhedsmæssig indsats. Et ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt forløb, som kan indeholde mange forskellige tilbud, herunder sociale-, behandlings-, uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud. Formålet er, at din arbejdsevne skal udvikles, så du på sigt kan blive selvforsørgende. Kompensationsloven hjælp til mennesker med handicap i erhverv Der er hjælp at hente, når mennesker med f.eks. ADHD ikke længere kan leve op til alle de krav, som arbejdslivet kræver. Rigtig mange har oplevet, at de har måttet sygemelde sig med stress, angst og depression grundet at have været på overarbejde i alt for lang tid. Det kan være uovervindeligt at skulle vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. Med Kompensationsloven er der hjælp til at hente ordninger som Mentorordningen og personlig assistance kan gøre underværker og genskabe arbejdsglæden. Mentorordningen handler om at række en hånd til et menneske, der har brug for støtte på flere områder. Det kan dreje sig om støtte og sparring, der bidrager til at skabe struktur, overblik og planlægning af arbejdsopgaverne. En mentor kan bevilges i alle tilfælde, hvor der er brug for særlig støtte til, at en person kan opnå eller fastholde en arbejdsprøvning, en uddannelse eller et fast job. Personlig assistance er nogle ekstra hænder der giver assistance til de praktiske ting, som de ikke selv kan klare i arbejdsopgaverne. Vær opmærksom på, at de to ordninger Personlig assistance og Mentorordningen løser problemstillinger, der ligger meget tæt op ad hinanden. De adskiller sig dog på flere områder. Mentorstøtten sigter i højere grad på at gøre personen i stand til at kunne udføre et job hvor personlig assistance løser problemer i forbindelse med arbejdssituationen eller opgaveudførelsen. Kontakt Jobcenteret i den kommune, hvor du bor. De vil være behjælpelige med yderligere. Ansøgningen om de kompenserede ydelser skal sendes til Jobcenteret, der yder tilskud til ordningerne.

12 adhd VISION & VIRKELIGHED ÅRETS KONFERENCE OM ADHD D 5. & 6. SEP. 2013, HOTEL NYBORG STRAND Sundhedsminister Astrid Krag åbner torsdag Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL BARKLEY Tilmeld dig allerede i dag! LÆS MERE OM KONFERENCEN PÅ LÆS OGSÅ OM Vores andre hovedtalere Per Hove Thomsen, Rosemary Tannock og Jesper Karle

13 19 Direktørens klumme Kære medlemmer Direktør Camilla Louise Lydiksen Dette medlemsblad er det første i en række, hvor vi tager temaer op og behandler dem lidt mere i dybden end vi plejer. Det vælger vi at gøre for at give flere nuancer. Vi håber, at I vil tage godt imod forandringen. Det første emne vi tager op er forældretræning. Det gør vi, fordi ADHD-foreningen arbejder for øget offentlig og politisk forståelse for børnefamiliernes (leve)vilkår, når den tidlige indsats netop ikke prioriteres. De fleste er med på at tidlig indsats er vigtig. Men at det også betyder, at der skal handles hurtigt, er der endnu ikke fuld forståelse for. Kernesymptomerne ved ADHD giver en række udfordringer for familielivet. Udfordringer, som kan være en stor belastning og give alvorlige konsekvenser for barnets og familiens trivsel, hvis der ikke sættes ind. Dette kan få betydning langt ind i voksenlivet også. Samtidig med vanskelighederne derhjemme oplever mange familier med ADHD stigende udfordringer, fordi flere børn med ADHD skal inkluderes i almindelige daginstitutions-, skole- og fritidstilbud. Vi stiller store krav til børns fleksibilitet, selvstændighed, overblik, indlevelse og sociale kompetencer. Det stiller krav til de eksekutive færdigheder. Krav som et barn med ADHD har svært ved at honorere. Formålet med ADHD-foreningens træningsprogram Kærlighed i Kaos er at gøre forældre bedre til at håndtere de udfordringer i familielivet, som er en konsekvens af barnets ADHD, så barnet får bedre muligheder for en positiv udvikling og hele familiens trivsel forbedres. Jeg indrømmer, at da jeg først hørte ordet forældretræning, blev jeg ikke videre begejstret. Jeg tænkte, at nu skal vi så igen give forældrene skylden og så oven i købet træne dem i at opdrage deres børn!. Heldigvis blev jeg klogere. Forældretræning er nemlig baseret på den enkle tanke, at de voksne omkring et barn kan påvirke barnets adfærd positivt. Det kan de ved at lave om på de omstændigheder, der leder frem til en bestemt handling og ved at lave om på de konsekvenser en handling får. Kærlighed i Kaos har derfor fokus på at udvikle forældrenes kompetencer som barnets nærmeste omsorgspersoner. Forældrene undervises i det forandringspotentiale, som findes i forbedret viden, forståelse, nye pædagogiske redskaber og erfaringsudveksling med andre i samme situation. ADHD-foreningens forældretræning bygger på, at det skal være muligt for forældre selv at kunne igangsætte en tidlig forebyggende indsats gennem et struktureret og afprøvet program. Jeg er stolt af, at ADHD-foreningen nu skal forske i forældretræningens effekt. Og jeg er stolt af, at vi samtidigt sætter frivillighed på dagsordenen i den vigtige rolle som forældretrænere og arbejder med tilgængelighed gennem den lokale forankring i ADHD-foreningens stærke og dedikerede lokalafdelinger. Forældretræning skal være tidligt, tilgængeligt og behovsbestemt. For børn med ADHD bliver til unge med ADHD og til voksne med ADHD. Den tidlige indsats er vigtig for alle livets faser og med den kan vi gøre en stor forskel for mange også fremover.

14 ADHD-foreningens kursuskatalog Efterår 2013 En af ADHD-foreningens kerneopgaver er at udbrede viden og øge kendskabet til redskaber, der gør hverdagen med ADHD nemmere. Det gør vi blandt andet ved at udbyde et bredt sortiment af kurser, hvor emner som nydiagnosticering, konflikthåndtering, hverdagen, søskende, pårørende og mestring er på programmet. Der er kurser til voksne med ADHD, forældre til børn med ADHD, søskende til børn med ADHD og kurser der tager hånd om hele familien. Vi ved fra evalueringer, at kurserne vil styrke dig og dine pårørende til at takle udfordringer i livet med ADHD og derved skabe bedre liv med ADHD. Økonomisk set kan det være en udfordring at få adgang til at komme på et godt og lærerigt kursus. Vi har derfor på næstsidste side sat fokus på, hvor og hvordan du kan søge støtte hos kommunen. Kontakt os gerne hvis du har brug for råd eller vejledning på eller læs mere på Jeg håber, der er et kursus, der passer lige nøjagtigt til dig. Venlig hilsen Jette Myglegaard Formand

15 Kursusoversigt (Opdelt efter målgruppe) Kurser for forældre og familienetværket Emne Målgruppe Dato Sted Kursusnr. ADHD - hvad nu! Forældre og familienetværket sept Jylland 26 Basiskursus for nydiagnosticerede 29. nov. - 1.dec. Jylland 41 Konflikthåndtering 1 Forældre og familienetværket 30. aug-1. sept Jylland 22 Konflikthåndtering 2 Forældre og familienetværket november 2013 Jylland 39 Konflikthåndtering 3 Forældre og familienetværket oktober 2013 Jylland 32 En nemmere hverdag med ADHD Forældre august 2013 Jylland 20 UMEIMA: Ud Med Eksplosionen, Ind Med Anerkendelsen Forældre og familienetværket september 2013 Jylland 28 Det gode samarbejde med netværket Forældre med ADHD til børn med ADHD november 2013 Sjælland 34 når du selv er forælder med ADHD Familienetværket er velkommen ADHD betydning for forældrerollen Forældre november 2013 Jylland 33 Problemløsende samarbejde Forældre til unge (14-18 år) 30. aug 1. sept 2013 Sjælland 23 Mindfulness og ADHD Forældre oktober 2013 Jylland 30 Sorg og bekymring Forældre til voksne med ADHD 5. oktober Fyn 31 Kognitiv terapi og ADHD Forældre november 2013 Jylland 37 Unge med ADHD Forældre til unge (15-18 år) november 2013 Sjælland 38 Forældre til unge og voksne med ADHD Forældre til unge og voksne med ADHD 31. august 2013 Fyn 24 Kurser for forældre og søskende Emne Målgruppe Dato Sted Kursusnr. Søster eller bror til et barn m/adhd Forældre og søskende nov Fyn 35 Søskende (uden diagnosen ADHD) år Kurser for hele familien Emne Målgruppe Dato Sted Kursusnr. Udvikling for alle i familier med ADHD Familier med ADHD: september 2013 Fyn 25 Forældre november 2013 Fyn 40 Børn med ADHD (12-16 år) Søskende over 10 år. Familienetværket er velkommen. Et lettere familieliv med en teenager Unge med ADHD (12-18 år) september 2013 Fyn 27 og deres forældre. Søskende (12-18 år). Familienetværket er velkommen Struktur i hverdagen Forældre og deres børn med ADHD, oktober 2013 Fyn 29 evt. søskende fra 7 år og opefter. Familienetværket er velkommen Kurser for voksne Emne Målgruppe Dato Sted Kursusnr. Hverdagsmestring Voksne med ADHD 24. aug Fyn 21 Bliv ven med din diagnose Voksne med ADHD 9. nov Fyn 36 Det gode samarbejde med Forældre med ADHD til børn med ADHD nov Sjælland 34 netværket når du selv er Familienetværket er velkommen forælder med ADHD Find det kursusnummer, du ønsker at deltage i, og læs mere om kurset eller workshoppen på de næste sider, samt på adhd.dk under menupunktet kurser. Der deltager tillige kursusledere fra ADHD-foreningen i kurserne. ADHD-foreningen arbejder fortsat på at udvikle kurser og workshops for voksne, hold derfor øje med Læs mere om underviserne bagerst i kataloget

16 20 En nemmere hverdag med ADHD Forældre til børn med ADHD Du hører om hvorfor Hverdagen med børn, der har ADHD, kan være konfliktfyldt og fuld af udfordringer. Børn med ADHD, som har kognitive vanskeligheder, kan reagere anderledes og uhensigtsmæssigt på almindelig opdragelse. Børnene meget ofte har brug for speciel tilgang til løsningsstrategier i hverdagen. Du får viden om, hvordan du bedre kan forstå dit barn og dets vanskeligheder Du får praktiske redskaber til at gøre hverdagen nemmere for barnet, dig selv og resten af familien. Hamid Bakhsh, Tina Voltelen Kurset starter fredag den 23. august kl og slutter søndag d. 25. august kl. ca Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, trinity.dk kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, 21 Hverdagsmestring en workshop for voksne med ADHD Hvem er workshoppen for? Voksne med ADHD, som har mod på og overskud til selv at arbejde med mestring i hverdagen. Workshoppen vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde og individuelle øvelser. Det overordnede emne vil være organisering og planlægning i hverdagen. Fx: Hvordan skaber jeg struktur på dagen, ugen m.m., tidsstyring og planlægning af opgaver i hjemmet? Du får en hjemmeopgave i forhold til mestring i hverdagen, som du selv formulerer, og der vil blive aftalt opfølgning på opgaven. Forslag til mestringsstrategier og hjælpemidler Mulighed for at arbejde med og formulere individuelle strategier og løsninger Erfaringsudveksling og mulighed for at danne netværk med andre voksne med ADHD Tine Hedegaard Lørdag den 24. august 2013 kl ADHD-foreningen, Pakhusgården 50, 5000 Odense C, adhd.dk 895 kr. inkl. forplejning. 22 Konflikthåndtering 1 Forældre til både små og store børn med ADHD. Familienetværket er også velkommen. Kurset vil give indsigt i, hvad konflikter er. I løbet af kurset arbejdes med konkrete erfaringer i øvelser og diskussioner. Du får indsigt i Hvordan man kommer til at rumme konflikter, og hvordan man kan træne egen tålmodighed og forståelse, når man står midt i orkanens øje Jan Bjerregaard, JHO Consult Kurset starter fredag den 30. august kl og slutter søndag den 1. september kl. ca Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, trinity.dk kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, 23 Problemløsende samarbejde Forældre til unge med ADHD (14-18 år), der har svært ved at håndtere deres frustrationer og reagerer uhensigtsmæssigt i forskellige situationer. Medlemmer af familienetværket er også velkomne på kurset. Forældrene får indblik i, hvordan de kan samarbejde og finde løsninger med deres børn, samtidig med at kunne lære børnene/de unge vigtige kognitive færdigheder, der vil gøre dem bedre i stand til at håndtere forskellige situationer på en mere hensigtsmæssig måde. En ny forståelse for dit barns særlige udfordringer Lærer hvordan problemløsende samarbejde kan anvendes netop i din familie. Jenny Bohr. Kurset starter fredag den 30. august 2013 og slutter søndag den 1. september 2013 kl. ca. 13. Hotel Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted, kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, 24 Forældre til voksne børn med ADHD en workshop for forældre til unge og voksne børn Forældre til voksne børn Der vil blive oplyst om støttemuligheder i forhold til lovgivningen. Der vil være fokus på den hjælpsomme forældrestøtte og samtidig på, hvordan du kan passe på dig selv som forælder. Kendskab til støttemuligheder. Strategier for og redskaber til at passe på sig selv og fortsat støtte og rumme det voksne barn. Formålet er at give fornyet håb for fremtiden. Lene Buchvardt, Kirsten Nørgaard Lørdag den 31. august 2013 kl ADHD-foreningen, Pakhusgården 50, 5000 Odense C 1300,- pr. deltager, inkl. forplejning.

17 25 Udvikling for alle i familier med ADHD Familier med ADHD: Forældre. Børn med ADHD (12-16 år). Søskende over 10 år. Familienetværket er velkommen. Du får som forælder redskaber til at udvikle idéer og måder til samarbejdsmodeller med de store børn. Børnene får redskaber til at udvikle ejerskab til de strukturer i hverdagen, der er brug for. Du får redskaber til at bearbejde konflikter og til kommunikationsmodeller, både som voksen og som barn at udvikle børnenes kompetencer, så de kan håndtere deres diagnose i forhold til sig selv og andre. Kirsten Børsting, Trish Nymark Kurset starter fredag den 13. september 2013 kl og slutter søndag den 15. september kl. ca Middelfart Resort & KonferenceCenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart, kursuscentre.dk kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, 26 ADHD - Hvad nu? Basiskursus for nydiagnosticerede (dobbeltkursus hold A og B) Forældre til børn og unge der har fået diagnosen ADHD. Familienetværket er også velkommen. Kurset har som formål at introducere ny viden, nye redskaber og nye muligheder for forældre, hvis barn har fået diagnosen ADHD. Forældrene udarbejder vigtige punkter til brug i hele familiens situation i dagligdagen, hjemme og ude. Kurset sætter viden og anvendelighed ind i et samspil, der berører hele familien. Inge Louv, Allan Hvolby, Trish Nymark, JHO Consult. Kurset starter fredag d. 20. september 2013 kl og slutter søndag d. 22. september kl. ca Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, trinity.dk kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, 27 Et lettere familieliv med en teenager Forældre og deres børn med ADHD, søskende og andre familiemedlemmer. Alder på børn og søskende: år. Kurset henvender sig til familier, der har brug for positiv forandring i forhold til deres nuværende familieliv. Der arbejdes konstruktivt med nuværende konflikter i familien, og hvad der fremadrettet skal ske i familien. Undervisningen foregår både for hele familien og opdelt forældre/unge. Forældrene får redskaber til at mindske stressniveauet i familien og til at reducere antallet af konflikter. De unge får redskaber til bedre at kunne takle frustrationer og temperament, samt til at lære at tage ansvar for egne vanskeligheder. Susanne Fedder Søndergaard, Dorte Staun. Kurset starter fredag den 20. september kl og slutter søndag den 22. september kl. ca Middelfart Resort og KonferenceCenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart, kursuscentre.dk pr. deltager inkl. 2 overnatninger, forplejning og kursusmateriale. 28 UMEIMA: Ud Med Eksplosionen, Ind Med Anerkendelsen Forældre til børn med ADHD. Familienetværket er velkommen. For at skabe større forståelse for børnenes adfærd og reaktioner, arbejdes med følgende tre områder: Hvad forsøger barnet at opnå med sine handlinger, barnets adfærd, forældrenes handling i praksis. Du får redskaber til: at skabe bedre udvikling for dine børn, at arbejde på at give dine børn anerkendelse, at øge glæden ved at være forælder. Der arbejdes med en konkret handleplan, du kan få med hjem. Louise Juul, Anne-Mette H. Knudsen. Kurset starter fredag den 27. september kl og slutter søndag den 29. september kl. ca. 13. Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia, hotel-kronprindsfrederik.dk kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, 29 Struktur i hverdagen Forældre og deres børn med ADHD og evt. søskende fra 7 år og opefter. Familienetværket er velkommen. Familierne udarbejder redskaber til deres egen dagligdag til at strukturere og synliggøre planlægning i hverdagen via oversigter, piktogrammer mv. Familierne medbringer selv PC. Hvad får I ud af det? I får redskaber til at kunne møde udfordringer i familien med en anerkendende tilgang, og fremstiller materialer, der understøtter overblik og koncentration. Dorthe Holm, Lotte Fensbo. Kurset starter fredag den 4. oktober 2013 kl.

18 18.30 og slutter søndag d. 6. oktober 2013 kl. ca Middelfart Resort og KonferenceCenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart, kursuscentre.dk kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, 30 Mindfulness og ADHD Forældre til børn med ADHD, som føler sig belastede og derfor ønsker at generere overskud og energi til at klare dagligdagen. Mindfulness er en metode til at få overskud og energi. Du lærer metoden at kende og får indblik i, hvordan Mindfulness kan spille sammen med ADHD for både børn og voksne. Der vil indgå øvelser og træning. Du lærer at anvende Mindfulness-metoden, og finder frem til, hvilke anvendelsesmuligheder der er i netop din familie. Kurset starter fredag den 4. oktober kl og slutter søndag den 6. oktober kl Hamid Bakhsh. Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia, hotel-kronprindsfrederik.dk kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, 31 Sorg og bekymring - En workshop for forældre til voksne med ADHD Forældre til voksne med ADHD. Kurset giver indblik i, hvordan tab/sorg viser sig, og hvordan det opleves for deltagerne. Kurset vil veksle mellem oplæg og inddragelse af deltagernes egne erfaringer. Du får redskaber til, hvordan du kan forstå, acceptere og håndtere sorgen over det voksne barns liv og bekymringerne for fremtiden. Annette Nygaard. Lørdag den 5. oktober 2013 kl kl ADHD-foreningen, Pakhusgården 50, 5000 Odense C kr. pr. deltager, inkl. 32 Konflikthåndtering 3 (for de, der har deltaget i konflikthåndtering 1 og 2) Forældre til små og store børn med ADHD. Medlemmer af familienetværket er også velkommen. På kurset arbejdes videre med metoder og værktøjer, som er gennemgået på de foregående kurser. Kursets indhold baseres på deltagernes egne erfaringer med at anvende de tidligere indlærte metoder i konflikthåndtering. Sikkerhed i forståelse og metoder, der giver evne til at fastholde og videreudvikle den sunde konflikthåndtering i samarbejde med dine børn, og dermed gøre de forskellige metoder og værktøjer til dine egne. Du får mulighed for at få hjælp til konkrete eller særskilte problemstillinger. Jan Bjerregaard, JHO Consult. Kurset starter lørdag den 5. oktober 2013 kl og slutter søndag den 6. oktober 2013 kl Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia, hotel-kronprindsfrederik.dk kr. pr. deltager inkl. 1 overnatning, forplejning og kursusmateriale. 33 ADHD - betydning for forældrerollen Forældre til børn med ADHD. Kurset sætter fokus på håndteringsstrategier ved at tage afsæt i en identifikation af de ting, der faktisk lykkes. Kurset veksler mellem oplæg og deltagernes egne erfaringer. Du får forskellige værktøjer til problemhåndtering, der er tilpasset netop dit barn. Samtidig får du indsigt i og bevidsthed om din måde at være forælder på. Hamid Bakhsh, Tina Voltelen. Kurset starter fredag den 1. november 2013 kl og slutter søndag den 3. november 2013 kl. ca Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia, hotel-kronprindsfrederik.dk kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, 34 Det gode samarbejde med netværket - At skabe det gode samarbejde med netværket, når du selv er forældre med ADHD Forældre med ADHD til børn med ADHD. Familienetværket er også velkommen. Oplægsholderne fortæller om de psykologiske færdigheder, som fremmer evnen til samarbejde og en forståelse af samarbejdets karakter, i et samspil med deltagerne. Du får mere viden om, hvad det er ved diagnosen ADHD, der kan blande sig og gøre samarbejde til en udfordring, og du får kendskab til de redskaber og kompenserende strategier, som lige netop du har brug for. Louise Juul, Anne-Mette H. Knudsen. Kurset starter fredag den 1. november 2013

19 kl og slutter søndag den 3. november 2013 kl. ca. 13. Hotel Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted, scandichotels.dk/ringsted kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger, 35 Søster eller bror til et barn med ADHD Forældre og søskende til børn med ADHD. Alder på deltagende søskende (uden diagnosen ADHD) år. Der er fokus på søskendeproblematikken, og kurset er tilrettelagt dels med oplæg om de særlige udfordringer familier oplever, når et medlem af familien har ADHD, og dels med at familierne arbejder med deres egne problemstillinger. Søskende får mulighed for, i en gruppe med ligestillede, at dele erfaringer, tanker og følelser omkring det at være søster eller bror til et barn med ADHD. Forældrene får, gennem oplæg og gruppearbejde, forståelse for søskendes særlige rolle i familier med et barn med ADHD. Der udarbejdes handleplaner for hele familien. Dorthe Holm, Lotte Fensbo. Kurset starter fredag den 1. november 2013 kl og slutter søndag den 3. november kl kl. ca Middelfart Resort og KonferenceCenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart, kursuscentre.dk kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger, 36 Bliv ven med din diagnose en workshop for voksne med ADHD Hvem er workshoppen for? Voksne med ADHD. Hvad er ADHD for mig? Hvornår mærker jeg min ADHD? Og hvordan bliver ADHD en medspiller i mit liv frem for en modspiller? Workshoppen har fokus på forståelse af ADHD i bredt perspektiv og som individuel diagnose. Der veksles mellem oplæg om ADHD, erfaringsudveksling mellem deltagerne og individuelle refleksioner og øvelser, som sætter ord på din egen ADHD. Du får mulighed for at sætte ord på din egen ADHD profil og formulere strategier til fremadrettet at tilrettelægge et ADHD-venligt liv. Tine Hedegaard. Lørdag den 9. november 2013 kl ADHD-foreningen, Pakhusgården 50, 5000 Odense C, adhd.dk 895 kr. inkl. forplejning. 37 Kognitiv terapi og ADHD Forældre til børn med ADHD, som ønsker en udviklende dialog med deres børn, så de bedre kan støtte deres børn i de daglige udfordringer, og hjælpe børnene til større selvtillid og selvværdsfølelse. Kurset sætter fokus på kognitive terapeutiske principper og indfører deltagerne i, hvordan denne form for terapi kan give adgang til en bedre kommunikation med barnet. Du lærer, hvordan du kan bruge kognitive terapeutiske principper i din hverdag, og hvordan du kommer i dialog med dit barn, også når du selv bliver frustreret. Hamid Bakhsh. Fredag den 15. november 2013 kl til søndag den 17. november 2013 kl. ca Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia, hotel-kronprindsfrederik.dk kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, 38 Unge med ADHD Forældre til unge med ADHD i alderen år. Kurset veksler mellem oplæg og inddragelse af forældrenes egne udfordringer. Formålet med kurset er at støtte forældrene i på samme tid at skulle give slip og yde den støtte, som voksne børn med ADHD kan have brug for. Kurset behandler også arbejdsliv, uddannelse og erhvervsvalg. Du lærer om, hvordan du som forælder kan være hjælpsom i hele denne proces, og hvilke støttemuligheder der findes. Trish Nymark, Jenny Bohr, Inge Louv. Fredag den 15. november 2013 kl til søndag den 17. november 2013 kl. ca Hotel Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted, scandichotels.dk/ringsted kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger, 39 Konflikthåndtering 2 Bemærk: Kurset er en opfølgning på Konflikthåndtering 1 Forældre til både små og store børn med ADHD. Medlemmer af familienetværket er også velkomne. Kurset uddyber kendskabet til konflikthåndtering med flere løsninger og konkrete træningsredskaber, samt øvelser. Du får mulighed for i praksis at arbejde med de nye metoder under instruktion og vejledning af underviserne. Konflikthåndtering 2 giver forståelse for konflikten både på det generelle og det konkrete niveau. Du lærer at motivere til forandring i din familie. De erfaringer, der er gjort med konflikthåndtering 1, vil blive anvendt. Jan Bjerregaard, JHO Consult. Kurset starter lørdag den 16. november kl og slutter søndag den 17. november kl. ca

20 Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, trinity.dk kr. pr. deltager inklusiv 1 overnatning, 40 Udvikling for alle i familier med ADHD Familier med ADHD: Forældre. Børn med ADHD (12-16 år). Søskende over 10 år. Familienetværket er velkommen. Du får som forælder redskaber til at udvikle idéer og måder til samarbejdsmodeller med de store børn. Børnene får redskaber til at udvikle ejerskab til de strukturer i hverdagen, der er brug for. Du får redskaber til at bearbejde konflikter og til kommunikationsmodeller, både som voksen og som barn, og til at udvikle børnenes kompetencer, så de kan håndtere deres diagnose i forhold til sig selv og andre. Kirsten Børsting, Trish Nymark. Kurset starter fredag den 22. november 2013 kl og slutter søndag den 24. november kl. ca Middelfart Resort & KonferenceCenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart, kursuscentre.dk kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, 41 ADHD - Hvad nu? Basiskursus for nydiagnosticerede (dobbeltkursus hold A og B) Forældre til børn og unge der har fået diagnosen ADHD. Familienetværket er også velkommen. Kursets formål er at introducere ny viden, nye redskaber og nye muligheder for forældre, hvis barn har fået diagnosen ADHD. Forældrene udarbejder vigtige punkter til brug i hele familiens situation i dagligdagen, hjemme og ude. Kurset sætter viden og anvendelighed ind i et samspil, der berører hele familien. Inge Louv, Allan Hvolby, Trish Nymark, JHO Consult. Kurset starter fredag d. 29. november 2013 Praktiske oplysninger Økonomisk støtte Det er muligt at søge dækning af kursusudgiften efter servicelovens 41, når kommunen vurderer, at barnet har en varigt og betydeligt nedsat funktionsevne. Kurset kan bevilges, hvis kommunen vurderer, at I vil blive bedre i stand til at tage vare på jeres barn ved at få mere viden og bedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder. Der kan også søges dækning af nødvendige pasningsudgifter, transportgodtgørelse samt tabt arbejdsfortjeneste, hvis I skulle have været på arbejde og derfor trækkes i løn. Hvis barnet ikke er omfattet af 41, kan kommunen i nogle situationer vurdere ansøgningen efter 11 og bevilge kurset, hvis de finder, at det er den rette måde at støtte jer på. For begge bestemmelser gælder, at I som forældre skal forklare sagsbehandleren, hvorfor det er nødvendigt at komme på netop dette kursus med netop dette indhold, og hvad I forventer at få ud af kurset. Når forældre søger et kursus om f.eks.: Unge med ADHD på vej til voksenlivet, kan det være relevant at fortælle sagsbehandleren, at I som forældre forventer at få ny viden og værktøjer ift. at takle de særlige teenageudfordringer, den unge med ADHD kan have samt til at forberede jer på, hvad der venter, når den unge bliver voksen. Konflikthåndtering, er det vigtigt, at I forklarer om de vanskeligheder, I har i det daglige, og at I forventer at få redskaber og metoder med hjem, fordi kurset byder på både oplæg og træning. Børn som for nylig fået ADHD-diagnosen, kan I fortælle sagsbehandleren, at kurset indeholder viden om det at have et barn med ADHD, om søvnvanskeligheder og medicin samt bud på, hvordan I som forældre bedre kan takle de daglige udfordringer. Særligt for voksne med ADHD: ADHD-foreningen er bekendt med, at det kan være vanskeligt for voksne at opnå økonomisk kl og slutter søndag d. 1. december 2013 kl. ca Trinity Hotel & Konference Center, GL. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, trinity.dk kr. pr. deltager inkl. 2 overnatninger, støtte til workshops og kurser. Det er dog en forespørgsel værd. Du kan læse mere på www. adhd.dk under menupunktet kurser, hvor du bl.a. kan finde vejledning og forslag til en ansøgning til kommunen. Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte ADHD-foreningens rådgiver Kirsten Nørgaard på tlf eller på mail: Yderligere oplysninger om kurser På under menupunktet kurser kan du læse mere: Udførligt kursusprogram til det enkelte kursus Ændringer og yderligere kurser og workshops Kurser og undervisning for fagfolk. ADHDforeningen kan tilbyde undervisning til fagfolk. Læs mere på adhd.dk eller kontakt os på tlf Lokaldelingerne afholder tillige kurser, læs mere på under menupunktet lokalafdelinger. Tilmelding Du tilmelder dig på hjemmesiden: dk under menupunktet kurser. Tilmeldingen er bindende. Erfaringsmæssigt er der stor interesse for vores kurser, derfor anbefaler vi, at du tilmelder dig så hurtigt som muligt. Der er begrænset antal pladser, og deltagerne optages i den rækkefølge, de er tilmeldt. Betaling Faktura tilsendes. Afmelding Hvis du melder afbud senere end 1 måned før kursusstart, skal du betale kursusafgiften. Afmelding til kurserne skal være skriftlige, og skal bekræftes af ADHD-foreningen for at være gyldige. Kontakt Kursussekretær Mette Skou, tlf eller mail:

Information om projektet Effekten af Kærlighed i Kaos

Information om projektet Effekten af Kærlighed i Kaos 4 TEMA: KÆRLIGHED I KAOS Information om projektet Effekten af Kærlighed i Kaos ADHD-foreningen har netop indledt et nyt forældretræningsprojekt. Formålet er at afprøve forældretræningsprogrammet Kærlighed

Læs mere

ADHD-FORENINGEN 2016

ADHD-FORENINGEN 2016 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2016 21 ADHD-foreningens kurser 2016 Kære læser Du sidder med ADHD-foreningens kursuskatalog for 2016 til mennesker, der er berørt af ADHD - personligt eller i familien.

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen Inklusion i de danske folkeskoler Side 8-9 Svømning og ADHD Side 17 Seksualitet på skemaet Side 30-31 Morten Benjamins Room with a view Side 4-5 Vild & Stille på Viby

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN Kommunikationschef, PREP-underviser Center for Familieudvikling (København)

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Evalueringsrapport EAGALA modellen

Evalueringsrapport EAGALA modellen Evalueringsrapport EAGALA modellen som indsats for borgere - i samarbejde med Assens Kommune Juli 2014 Hestenge 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning:.. side 3 Forløb:. side 3 Deltagere: side 4 Fremmøde:..

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

UDDANNELSES KONFERENCE

UDDANNELSES KONFERENCE UDDANNELSES KONFERENCE 7.- 8.- 9. august 2013 Vingsted Hotel & Konferencecenter Gratis for ELEVER / STUDERENDE Kære elev/studerende, Du sidder nu med det materiale som skal hjælpe dig med at tilmelde dig

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere