Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik"

Transkript

1 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008

2 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...11 ANDET...11 POPULÆR VIDENSKAB...11 UNDERVISNING, OPLÆGSHOLDER OG ØVRIGE AKTIVITETER...13 KONGRESSER, SYMPOSIER OG SEMINARER MED AKTIVE PRÆSENTATIONER...13 AFDELINGEN HAR DESUDEN DELTAGET VED FØLGENDE KONGRESSER/FORELÆSNINGER:...17 UNDERVISNING

3 Forord Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik blev grundlagt i foråret 1999 og er en del af Neurocentret ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Målgruppen for FFLs arbejde er patienter, der præsenterer medicinsk uforklarede eller funktionelle fysiske symptomer, dvs. fysiske symptomer, der ikke kan forklares ved kendte konventionelt definerede somatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. om kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, irriteret tyktarm, kronisk whiplash og kroniske rygsmerter. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge, og udover at de er en belastning for den enkelte patient, udgør de også en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt. Afdelingens forskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses under såvel en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en kulturel og social synsvinkel. FFL har 2 hovedforskningslinjer; en klinisk linje og en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens- og teoribaseret udvikling af behandlingsmetoder til behandling af funktionelle lidelser. Dette foregår dels i specialiseret regi og dels gennem uddannelse af praktiserende læger og andre læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERM-modellen). Desuden har FFL udviklet diagnostiske hjælpemidler og screenings-instrumenter til ikkepsykiatriske læger, og der arbejdes intenst med at forbedre og udvikle valide diagnoser inden for området. Der er foretaget epidemiologiske undersøgelser over forekomsten af funktionelle lidelser og deres forbrug af sundhedsydelser, og betydningen af funktionelle lidelser for sygemeldinger samt forbrug af sociale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af forskning i sygdomsadfærden og selvoplevet helbred hos patienter med funktionelle lidelser, neurobiologiske og neuropsykologiske forhold mv. Forskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af nationale og internationale forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. Forskningsklinikken har siden 2005 modtaget patienter til behandling og udredning. Behandlingen foregår aktuelt som adfærdsbehandling i grupper. Fra 2008 har afdelingen også behandlet patienter med helbredsangst

4 Organisatoriske forhold Forskningsklinikken hører under Neurocentret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Afdelingen ledes af ledende overlæge Per Fink. Udover basisfinansieringen fra Region Midt modtager klinikken tilskud fra Aarhus Universitet, som den er tilknyttet via kliniske lektorater. Afdelingen har en faglig og rådgivende bestyrelse, som består af: Per Fink, ledende overlæge, dr. med., ph.d., Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Århus Sygehus Anne Thomassen (formand), cheflæge, Århus Sygehus Inger Schaumburg, centerchef, Neurocentret, Århus Sygehus Troels Staehelin Jensen, prof., dr. med., Neurologisk afd. F, Århus Sygehus Heine Svarrer, overlæge, Reumatologisk Afd., Aalborg Sygehus Bobby Zachariae, prof., dr. med., Psykoonkologisk Forskningsenhed, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Bjarke Paarup-Laursen, lektor, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet Frede Olesen, prof., dr.med., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Jens Christian Djurhuus, prof., dr. med., Klinisk Institut, Århus Universitetshospital Skejby Lars Dahl Pedersen, afdelingsleder, Planlægningsafd., Region Midtjylland, Viborg Claus Vinther Nielsen, ledende regionssocialoverlæge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Region Midtjylland Kirsten Horsten, socialoverlæge, Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune - 4 -

5 Medarbejdere Afdelingsleder Ledende overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Per Fink Ordinært aflønnet videnskabeligt og klinisk personale Mag.art., ph.d. Mette Bech Risør Cand.med., overlæge Emma Rehfeld Cand.med. Andreas Schröder (ph.d.-studerende) Cand.psych., ph.d. Lisbeth Frostholm Cand.scient. Eva Ørnbøl Fondslønnet videnskabeligt personale Mag. art., ph.d. Ann Ostenfeld-Rosenthal Cand.med. Henriette Schou Hansen (ph.d.-studerende) Cand.med. Charlotte Ulrikka Rask (ph.d.-studerende) Cand.med. Lone Fjorback (ph.d.-studerende) Cand. psych. Tina Carstensen (ph.d.-studerende) Cand.mag. Annemette Bondo Lind Cand.mag. Christel Tarber Teknisk administrativt personale, fonds- eller ordinært aflønnet Ledende lægesekretær Tinna Lauritsen Lægesekretær Maiken Back Lægesekretær Pia Kurup Korrespondent Malene Skjøth Datamanager Hans Jacob Rud Christensen Herudover huser afdelingen et vekslende antal løst tilknyttede antropologi- og psykologistuderende

6 Klinisk funktion Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset forskningsbaseret klinisk funktion. I 2008 modtog klinikken således 221 henvisninger, hvoraf de 126 blev afvist. Der blev påbegyndt behandling af 95 patienter i 2008 og gennemført ca. 379 ambulante behandlinger. 45 patienter blev afsluttet i Klinikken har i 2008 gennemført 3 gruppebehandlinger á 9 sessioner pr. gruppe. Klinikken har i betydeligt omfang givet råd og vejledning vedrørende konkrete patienter til læger og sociale myndigheder. Har fra 2008 fået en permanent bevilling til en mindre klinisk funktion

7 Forskning Psykologiske faktorers betydning for symptombilledet og sygdomsforløbet hos patienter udsat for akut whiplash traume. Hovedansvarlig: Cand.psych., ph.d.-stud. Carstensen T. Mindfulness-baseret kognitiv terapi til patienter med funktionelle lidelser en randomiseret kontrolleret undersøgelse. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Fjorback L. Prædiktorer for funktionelle lidelser i almen praksis -forebyggelse af kroniske forløb. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Hansen H.S. Oplevelse og virkning i behandling for funktionelle lidelser. En komparativ antropologisk analyse af konsultationer i almen praksis og spirituel healing som behandling for funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: Mag. art., ph.d. Ostenfeld- Rosenthal A. Funktionelle fysiske symptomer hos 5-7-årige børn. Diagnostik, prævalens og association til psykiske vanskeligheder. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Rask C. Den sociale konstruktion af sygdomsadfærd - en antropologisk analyse af funktionelle lidelser med fokus på relationen mellem patient, hverdagsliv og sundhedssystem. Hovedansvarlig: Mag.art., Ph.D. Risør M.B. Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi i gruppe sammenlignet med standardbehandling. Hovedansvarlig: Cand.med., Ph.D.-stud. Schröder A. og cand.med. Rehfeld E. Evalueringsopgave vedrørende korte ventetider på behandling for patienter med hoved-halskræft på Århus Sygehus: undersøgelse af patienternes oplevelse af de kortere ventetider i de accelererede patientforløb. Hovedansvarlig: Mag.art. Anne Gram Junge. Etniske minoriteter med funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: stud.mag. Linda Vorm Hellegaard. Psykoterapeutisk behandling af patienter med funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: overlæge Nils Balle Christensen. (Tillægsprojekt til Ph.D.- projekt)

8 Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser i almen praksis. Hovedansvarlig: cand.scient.san. Mette Trøllund Rask. Øvrigt I forbindelse med diagnostik og metoder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at forbedre SCAN-interviewet og på sigt vores diagnosesystem. Endvidere arbejdes der med udvikling og afprøvning af diverse spørgeskemaer

9 Forskningspublikationer Carstensen, Tina B.W., Frostholm, L., Ørnbøl, E., Kongsted, A., Kasch, H., Jensen, T.S., Fink, P. Post-trauma ratings of pre-collision pain and psychological distress predict poor outcome following acute whiplash trauma. A. 12-month follow-up study. Pain 2008, 139(2): Fink, P., Rosendal, M. Recent developments in the understanding and management of functional somatic symptoms in primary care. Current Opinion in Psychiatry 2008, 21: Hall, N.M., Berntsen, D. The effect of Emotional Stress on Involuntary and Voluntary Conscious Memories. Memory 2008, 16: Mundt, Ch., Schroeder, A., Backenstrass, M. Altruism versus self-centredness in the personality of depressives in the 1950s and 1990s. Journal of Affective Disorders 2008, 15. maj. Netterstrøm, Bo, Conrad, N., Bech, P., Fink, P., Olsen, O., Rugulies, R., Stansfeld, S. The Relation between Work-related Psychosocial Factors and the Development of Depression. Epidemiologic Reviews Advance Access 2008, 27. juni: Ostenfeld-Rosenthal, A. Placebo og helbredelse : Placebobegrebet i antropologisk belysning. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2008, nr. 6. København. Rask, C.U., Skovgaard, A.M. Psykosomatiske symptomer hos yngre børn. Børneog Ungdomspsykiatrisk Selskab. Ugeskrift for læger 17. marts 2008, 170 (12). Rosendal, M., Fink, P. Funktionelle symptomer og lidelser i almen praksis. Best Practice 2008, 1: 12. Rosendal, M., Fink, P., Toft, T., Rehfeld, E. TERM -The Extended Reattribution and Management Model : En model til udredning og behandling af funktionelle symptomer og lidelser i almen praksis. Practicus 2008, 32(190): Sadeghnia, D.K., Christensen, B., Lauritzen, T., Christensen, M.B., Edwards, A., Risør, M.B. Ambivalence related to potential lifestyle changes following preventive cardiovascular consultations in general practice: a qualitative study. BMC Family Practice 2008, 9:

10 Sadeghnia, D.K., Christensen, B., Lauritzen, T., Christensen, M.B., Edwards, A., Risør, M.B. Cardiovascular risk patients experienced benefits and unfulfilled expectations from preventive consultations: a qualitative study. Quality in Primary Care (Print Edition) 2008, 16 (3):

11 Ph.d.-afhandlinger Kuzminskyte, R. Impaired sensory processing in patients with multiple functional somatic symptoms. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Bøger og bogkapitler Fink, P. Somatoforme lidelser og funktionelle syndromer. Medicinsk Kompendium, 17. udgave, Ostenfeld-Rosenthal, A. Experiences of the sacred: anthropological perspectives on body and spirit. EASA Series of Berghan Books, Andet Hellegaard, L.V. Det er ikke nok at have det dårligt Skriftligt kandidatspeciale, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Pædagogisk Antropologi. Populær videnskab Fink, P., Olesen, F., Nielsen, C.V., Rehfeld, E. Tusindvis af udstødte kunne hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet. Dagens Medicin 26. september 2008, 28: 48. (Kronik). Fink, P., Rehfeld, E. Arbejdskraftreserve: Syge, der ikke kan få behandling og som ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet, selv om de gerne vil. JyllandsPosten, 21. juli (Kronik)

12 Junge, A.G. Kræftpatienter er glade for hurtig behandling: Hurtig behandling er god behandling hvis informationerne følger med, viser undersøgelse fra Århus Sygehus. Dagens Medicin, 13. juni 2008 (Deltagelse i interview). Rask, C.U. Kognitiv adfærdsterapi hjælper mod børns mavesmerter. Dagens Medicin, 19. januar 2008 (Deltagelse i interview)

13 Undervisning, oplægsholder og øvrige aktiviteter Kongresser, symposier og seminarer med aktive præsentationer Carstensen, T. Post-trauma ratings of pre-collision pain and psychological distress predict poor outcome following acute whiplash trauma: A 12-month follow-up study. (+ Abstract) Carstensen, T. Do pre-collision pain and psychological distress predict poor recovery after acute whiplash?(poster.) XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Fink, P, Rehfeld, E. Patienter med uforklarede gener. Hvem er de hvad gør vi? Temadag for Dermatologisk Afdeling S, Århus, Denmark, 2. januar Fink, P. Funktionelle lidelser. Temadag på Lungemedicinsk Afdeling, Århus, Danmark, 1. februar Fink, P. Empirically based diagnoses of bodily distress disorder and health anxiety. Classification of Functional Symptoms and Disorders in Primary Care, Wonca International Classification Committee. Nijmegen, Holland, 10. marts Fink, P. Functional somatic disorders. What are they, who gets them, and how should they be managed? Key note lecture at Liaison Psychiatry Faculty s Annual Residential Conference, Royal College of Psychiatrists, Newcastle, England, marts Fink, P. Functional somatic disorders how should they be managed? Body and mind: : from Philosophy to Psychosomatics, Mental Health and Psychiatry Postgraduate Seminar at TSPH, Tampere, Finland, april Fink, P. Bodily distress syndrome or disorder. An empirically based new diagnostic construct for somatisation and related disorders. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Fink, P. Unmet need of care for the somatising and mentally ill patients in primary care. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract)

14 Fink, P. Are somatisation and functional somatic syndromes brain disorders? 10 th International Congress of Behavioral Medicine, Tokyo, Japan, august (+ Abstract) Fink, P. Advances in Consultation Liaison Psychiatry: Diagnosis of psychological problems in somatic disorders. XIV World Congress of Psychiatry, Psychiatric Association of the Czech Medical Association, Prag, Tjekkiet, September (+ Abstract) Fink, P. Somatiseringstilstand sygdommen med de mange ansigter. Organon s Minisymposium 24. januar Fjorback, L. Mindfulness-Based Stress Reduction and Mindfulness-Based Cognitive Therapy -a literature review of randomized controlled trials. (Poster) XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Fjorback, L. Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Severe Functional Disorders - a randomized controlled trial. (Poster) XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Fjorback, L.O. Mindfulness-Based Cognitive Therapy for severe Functional Disorders : a randomized controlled trial. (Poster) Integrating Mindfulness-Based Interventions into Medicine, Health care and Sociaty 6th Annual Conference, Worcester, USA, 9. april april (+ Abstract) Fjorback, L.O. Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Functional Disorders- a randomized controlled tria. (Poster). Psykiatriens forskningsdag, Danmark, 23. oktober Frostholm, L. The role of illness perceptions in predicting outcome following acute whiplash trauma: A multicenter 12-month follow-up study. 10 th International Congress of Behavioral Medicine, Tokyo, Japan, august (+ Abstract) Frostholm L. Acceptance and commitment therapy for health anxiety discussion of a new project. Marburg november Frostholm L. Sygdomsopfattelse og funktionelle lidelser Et sundhedspsykologisk perskektiv. Marburg november

15 Frostholm, L. Sygdomsopfattelse og funktionelle lidelser Et sundhedspsykologisk perspektiv. Organon s Minisymposium 24. januar Frostholm, L. Is the common-sense model of illness useful as an outcome measure in patients with functional somatic symptoms in primary care? XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Hansen, H.S. GPs views on the classification of Medically Unexplained Symptoms. Classification of Functional Symptoms and Disorders in Primary Care, Wonca International Classification Committee. Nijmegen, Holland, 10. marts Hansen, HS. Medically Unexplained Symptoms. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Ostenfeld-Rosenthal, A. Re-enchanted bodies: the significance of the spiritual dimension in Danish healing rituals. MAAH the 5th conference on Medical Anthropology At Home : Medical anthropology, health care systems and the client society - investigating interactions of practice, power and science, Sandbjerg, Danmark, 30. maj Ostenfeld-Rosenthal, A. Experiences of the sacred: anthropological perspectives on body and spirit. The 10 th Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists (EASA), Ljubljana, Slovenia, august (+Abstract) Rask, C. A medical record review for functional somatic symptoms in children. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Risør, M.B. The Healing Process of Persons with Medically Unexplained Symptoms - Exploring Qualitative Approaches. Advances in Liasion Psychiatry and Psychosomatics in Europe. XI Annual Scientific Meeting of the European Association for Consultation-Liasion Psychiatry and Psychosomatics. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Zaragoza, Spanien, 25. juni juni (+ Abstract)

16 Risør, M.B. Medical Anthropology undergoing Change. MAAH the 5th conference on Medical Anthropology At Home : Medical anthropology, health care systems and the client society - investigating interactions of practice, power and science, Sandbjerg, Danmark, maj Risør, M.B. ExplainingMedically Unexplained Symptoms (MUS) fieldwork among Danish MUS patients. Afdelingen for Socialantropologi, Institutseminar, Tromsø Universitet, Norge, 7. November Rosendal, M., Rømer, R., Christensen, K.S., Fink, P. Changes in GP classification of medically unexplained symptoms during two years follow-up in relation to an educational intervention (TERM-model). (Poster). Advances in Liasion Psychiatry and Psychosomatics in Europe. XI Annual Scientific Meeting of the European Association for Consultation-Liasion Psychiatry and Psychosomatics. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Zaragoza, Spanien, 25. juni juni (+ Abstract) Schröder, A. Somatoform disorders different aspects. Phillips Universität Marburg, Tyskland, november Schröder, A. Klinisk udredning af kroniske funktionelle lidelser: Ændring af sygdomsforståelse og terapimotivation. Dansk Psykiatrisk Selskab, Minisymposium, Liaisonpsykiatrien, Nyborg, Marts (+ Abstract) Schröder, A. Severe functional disorders. Stockholm, Sverige, 20 november 2008 Schröder, A. Assessment as treatment: reduction of negative illness perceptions in patients with chronic functional disorders. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Schröder, A. Behandling af funktionelle lidelser. Organon s Minisymposium 24. januar

17 Afdelingen har desuden deltaget ved følgende kongresser/forelæsninger: 6 th Annual Conference: Integrating Mindfulness-Based Interventions into Medicine, Health Care, and the Larger Society, april 2008 (L. Fjorback). Undervisning Forskeruddannelse: Forskningsklinikken har p.t. 5 ph.d.-studerende. Forskning Ph.D.: Undervisning i grundlæggende biostatistik. Undervisning af Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet. Underviser er statistiker Eva Ørnbøl. Spørgeskemaundersøgelser. Ph.D.-kursus under Syddansk Universitet. Undervisere er statistiker Eva Ørnbøl, læge, Ph.D.-studerende Charlotte Rask og forskningsleder, Ph.D., dr.med. Per Fink. Humanistisk Sundhedsforskning udfordringer i praksis. Ph.d.-programmet i Humanistisk Sundhedsforskning, SDU, Odense. Ph.D., antropolog Mette Bech Risør. Prægraduat undervisning: Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet, medicinstudiet, 3. semester. Undervisningsansvarlige er Ph.D., dr.med., forskningsleder Per Fink og Ph.D., cand.psyk., Lisbeth Frostholm. Derudover underviser cand.med., overlæge Emma Rehfeld, Ph.D., antropolog Mette Bech Risør, læge, Ph.D.-studerende Henriette Schou Hansen og mag.art., Ph.D. Ann Ostenfeld-Rosenthal

18 Studiekreds om Quality of Life. Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Oplægsholder er statistiker Eva Ørnbøl. Børne- og ungdomspsykiatri. Medicinstudiet, 10. og 11. semester, Aarhus Universitet. Underviser er læge, Ph.D.-studerende Charlotte Rask. Postgraduat undervisning: Sundhedsstyrelsens kursus i klinisk oral fysiologi og smertebehandling. Tandlægeskolen, Århus, Danmark, juni Overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink. Master i Sundhedsantropologi. Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet og Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Ph.D., antropolog Mette Bech Risør. Master i Sundhedsantropologi. Afd. for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet. Cand.mag., ph.d.-studerende Anne Mette Bondo Lind. Specialespecifikt kursus i Børne- og Ungdomspsykiatri for kommende pædiatere. Underviser er læge, Ph.D-studerende Charlotte Rask. Undervisning af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Team, Hillerød. Underviser er læge, Ph.D-studerende Charlotte Rask. Børneliaison Team, Pædiatrisk Afd., Gentofte. Underviser er læge, Ph.D-studerende Charlotte Rask. Lægedage Underviser er læge, Ph.D-studerende Charlotte Rask. Årsmøde i Neuropædiatrisk Selskab. Underviser er læge, Ph.D-studerende Charlotte Rask

19 A-kursus på speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi Underviser er læge, Ph.D.-studerende Andreas Schröder. Funktionelle lidelser: Om kontaktfladen mellem Infektionsmedicinsk Afdeling og Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. Infektionsmedicinsk Afdeling, Skejby Sygehus. Underviser er læge, Ph.D.-studerende Andreas Schröder. En palet af kvalitative metoder og analyseformer i humanistisk sundhedsforskning Forskertræning, Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet Underviser er Ph.D., antropolog Mette Bech Risør. Patienter med uforklarede gener. Hvem er de hvad gør vi? Temadag for Dermatologisk Afdeling S, Århus Sygehus. Underviser er ledende overlæge, dr.med., Ph.d. Per Fink og cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Kommunikation med den funktionelle patient. Undervisning på Reumatologisk Afdeling, Århus Sygehus. Underviser er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Funktionelle lidelser. Undervisning af praktiserende psykiatere i København, Sociallægeinstitutionen i Århus, psykologerne, Dianalund og Vejlefjord Neurocenter. Underviser er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Funktionelle lidelser. Undervisning af praktiserende læger. Tolvmandsforening i Hadsund og Kibæk. Underviser er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Udredning og behandling af funktionelle lidelser. Viborg sygehus. Underviser er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. TERM-kursus. Kommunikationsmodulet i Specialeuddannelsen i almen medicin, Region Nord og Midt. Underviser, kursusleder og supervisor er cand.med, overlæge Emma Rehfeld

20 1-dags TERM-kursus. Kommunikationsmodulet i Specialeuddannelsen i almen medicin, Region Syd. Underviser, kursusleder og supervisor er ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink. TERM-kursus for praktiserende læger i Region Nord. Underviser, kursusleder og supervisor er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Supervision af praktiserende læger i behandling af patienter med funktionelle lidelser. Herning. Underviser er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Mindfulness og stresshåndtering. Lægedage, Praktiserende Lægers Organisation. Underviser cand.med., ph.d.-studerende Lone Overby Fjorback. Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi til svære Funktionelle Lidelser. Psykiatrisk Hospital i Risskov. Underviser cand.med., ph.d.-studerende Lone Overby Fjorback. Udredning og behandling af funktionelle lidelser. Viborg Sygehus. Underviser cand.med., ph.d.-studerende Lone Overby Fjorback. Sygdomsangst. Angstforeningens symposium. Underviser er ledende overlæge, dr.med., Ph.D. Per Fink. Funktionelle lidelser. Temadag på Lungemedicinsk Afdeling, Århus Sygehus. Underviser er ledende overlæge, dr.med., Ph.D. Per Fink. Somatiserende smertetilstande. Kursus i klinisk oral fysiologi og smertebehandling, Århus. Underviser er ledende overlæge, dr.med., Ph.D. Per Fink. Kursus om funktionelle lidelser. Psykiatrifonden. Underviser er ledende overlæge, dr.med., Ph.D. Per Fink

21 Postgraduate og andre Afdelingens medarbejdere har endvidere været arrangører og/eller oplægsholdere på diverse ad hoc symposier, workshops og temadage i ind- og udlandet, og har holdt oplæg for og undervist en bred vifte af faggrupper på alle niveauer herunder også mere populær formidling. Gæsteforelæsninger FFL arrangerer hvert år en åben møderække, hvor ind- og udenlandske forskere inviteres til at fremlægge og diskutere deres forskning med enhedens medarbejdere og andre interesserede. Søren Schulz Pedersen, Afdelingslæge, Børneafdelingen, Skejby Sygehus: Funktionelle lidelser hos børn på pædiatrisk afdeling. Ole Kudsk Jensen, Overlæge, Center for Bevægeapparatlidelser, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg: Forstyrret smerteregulation som årsag til rygsmerter hos patienter sygemeldt for lænderygsmerter. Alice Kongsted, Kiropraktor, ph.d., RygForskningsCentret, Ringe, Syddansk Universitet: Posttraumatisk stressreaktion efter piskesmæld. Finn Breinholt Larsen, Sundhedskonsulent, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland: Fysisk sygdom hos psykisk syge. Ann Suhl Kristensen, Psykolog, ph.d.-studerende, Klinisk Epidemiologi, Århus Universitetshospital: Strukturen i de kropslige og kognitive angstsymptomer hos patienter med panikangst og socialfobi. Marie Østergaard Møller, Ph.d.-fellow, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: Hvad betyder smertetype for praksis i det sociale system? Lars Holger Ehlers, Ekstern lektor, MTV & Sundhedstjenesteforskningen, Region Midt: Introduktion til sundhedsøkonomi. Anne Gram Junge, Antropolog, Afdelingen for Almen Medicin,??: Multiple Chemical Sensitivity. En antropologisk analyse af, hvordan kropslige erfaringer, kulturelle kategorier og sociale strukturer spiller sammen i oplevelsen af at lide af MCS. Tatiana Chemi Strøm, Forsker, Forskningslaboratoriet, Aarhus Universitet: Kunstens terapeutiske effekt i ikke-kunstneriske miljøer

22 Winfred Rief, professor, Klinische Psychologie und Psychotherapie, Philipps Universität Marburg, Marburg, Germany: Psychosomatic medicine in Germany. Tiltrædelsesforelæsning, Aarhus Universitet: John Weinman, professor, BA, PhD, FBPsS, Health Psychology Section, Institute of Psychiatry, London, England: Patients beliefs: How do they influence health care use? Gæster: John Weinman, professor, BA, PhD, FBPsS, Health Psychology Section, Department of Psychology (at GKT Medical School), Institute of Psychiatry, London, England. Udvalgsarbejde og anden virksomhed: Fink P.: Medlem af bestyrelsen for European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP). Medlem af editorial board for General Hospital Psychiatry. Medlem af editorial board for Psychosomatics. Medlem af Award Committee, Academy of Psychosomatic Medicine Medlem af Primary Care Committee, Academy of Psychocomatic Medicine Medlem af Fagpanel i Angstforeningen. Forbehandler ved ph.d.-projekt. Medlem af: Academy of Psychosomatic Medicine, Association of European Psychiatrists, International College of Psychosomatic Medicine, Psychomatics. Formand for Bedømmelsesudvalg vedr. Ph.D-afhandling, Århus Universitet. Reviewer: Journal of Psychosomatic Research, General Hospital Psychiatry, Scandinavian Journal of Primary Health Care, Psychotherapy and Psychosomatics, Psychosomatic Medicine, Ugeskrift for Læger. Præliminær vurdering af lærebog for Life Sciences and Medical Books Division, Cambridge University Press

23 Frostholm L.: Reviewer: Journal of Health Psychology, Acta Psychiatrica Scandinavica, Scandinavian Journal of Primary Health Care, Journal of Psychosomatic Research. Risør MB.: Ansvarshavende redaktør for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet. Medlem af Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for individ, sygdom og samfund, Scleroseforeningens Behandlingsudvalg. Medlem af Bedømmelsesudvalg vedr. adjunktstilling, Almen Medicin, Københavns Universitet. Reviewer: Ugeskrift for Læger, Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Rask C.: Medlem af forskningsnetværk: Child and Adolescent Working Party for the EALCPP, Jysk-Fynsk Forskningsforum, Paediatric-liaison Group. Reviewer: Nordic Journal of Psychiatry. Rosenthal, AO: Kasserer i Dansk Etnografisk Forening. Hansen, HS: Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicins Forskningsudvalg. Prisbelønninger Carstensen, T.B. Post-trauma ratings of pre-collision pain and psychological distress predict poor outcome following acute whiplash trauma. A 12-months follow-up study. Best poster - first price ved Psykiatriens Forskningsdag, Risskov, Danmark, 6. november 2008 og Best poster ved 27th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) and 11th Annual Scientific Meeting, European Association for Consultation- Liaison Psychiatry and Psychosomatics (ECCLPP), Zaragoza, Spanien, 28. juni

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2007 - 2 - Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 KLINISK FUNKTION...7 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Indhold 2 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2000 og planer for 2001... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk

Læs mere

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000...3 Organisatoriske forhold...6

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt.

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt. Indhold 1 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2001 og planer for 2002... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk funktion... 7 Igangværende forskning... 8 Bedømmelsesopgaver...

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på:

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: www.voksenmobningnejtak.dk Migrænikerforbundet har venligst givet os lov til at videreformidle

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser?

Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? Fra: Term Modellen [mailto:termsyn@gmail.com] Sendt: 1. februar 2012 15:19 Til: Hovedmail Assens Emne: Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? ---------- Forwarded message ----------

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 Kære medlemmer, Hermed en påmindelse om vores to næste medlemsmøder i DSPM. På næste mandag den 25. februar 2008 kl. 13-16 afholder vi som tidligere udmeldt et møde i samarbejde

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Tirsdag 5/5 2015 Afdeling P, Odense. kl. 19.00-21.00 Funktionelle Lidelser Hjernekemi, arvelighed, behandling 11 Tomas Toft Speciallæge i psykiatri, ph.d. Svendborg 23-05-2015 Ingrid Holst Psykiatrisk

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

CV for Louise Brask Rasmussen

CV for Louise Brask Rasmussen CV for Louise Brask Rasmussen Louise Brask Rasmussen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Louise har siden 2002 arbejdet på Jysk Psykologcenter med hovedvægt på individuelle forløb i forhold til stressrelaterede

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

CV for Leif Schwensen

CV for Leif Schwensen CV for Leif Schwensen Leif Schwensen, Cand.psych., Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi & Mindfulness- instruktør, leder af Jysk Psykologcenter Leif er stifter af Jysk Psykologcenter

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Sommer 2011 Indledning Mennesker med alvorlig eller kronisk sygdom har øget risiko for at få en psykisk

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

CV for Bent Jørgensen

CV for Bent Jørgensen CV for Bent Jørgensen Bent Jørgensen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Bent har været hos Jysk Psykologcenter siden 1996, hvor han bl.a. har været ansvarlig for gennemførsel af kurser i angsthåndtering

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Semesterrapport 2010 nr. 1 01.01.2010 30.04.2010

Semesterrapport 2010 nr. 1 01.01.2010 30.04.2010 Semesterrapport 2010 nr. 1 01.01.2010 30.04.2010 Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus Organisation: Medarbejdere Henry Jensen er ansat pr. 1. januar som forskningsassistent/barselsvikar for Karina

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet Hvordan kan man organisere sundhedstjenesten så den bedre kan tilpasses til flygtninges meget sammensatte behov for støtte og vejledning i samarbejde mellem flere specialer. Stine Lundstøm Kamionka Cand.

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

A student of mindfulness. Dagens program kl 13-15. Mindfulness og funktionelle lidelser i reumatologien. Institut-for-stress.dk

A student of mindfulness. Dagens program kl 13-15. Mindfulness og funktionelle lidelser i reumatologien. Institut-for-stress.dk Institut-for-stress.dk Mindfulness og funktionelle lidelser i reumatologien Ved Landskonferencen 2012 Mandag d. 7 maj 2012 v.benita Holt Rasmussen Psykolog & Mindfulness-instruktør fra CFM -samarbejdspartner

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016 2. Hold Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi. Regi Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet,

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere