Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik"

Transkript

1 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008

2 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...11 ANDET...11 POPULÆR VIDENSKAB...11 UNDERVISNING, OPLÆGSHOLDER OG ØVRIGE AKTIVITETER...13 KONGRESSER, SYMPOSIER OG SEMINARER MED AKTIVE PRÆSENTATIONER...13 AFDELINGEN HAR DESUDEN DELTAGET VED FØLGENDE KONGRESSER/FORELÆSNINGER:...17 UNDERVISNING

3 Forord Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik blev grundlagt i foråret 1999 og er en del af Neurocentret ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Målgruppen for FFLs arbejde er patienter, der præsenterer medicinsk uforklarede eller funktionelle fysiske symptomer, dvs. fysiske symptomer, der ikke kan forklares ved kendte konventionelt definerede somatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. om kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, irriteret tyktarm, kronisk whiplash og kroniske rygsmerter. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge, og udover at de er en belastning for den enkelte patient, udgør de også en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt. Afdelingens forskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses under såvel en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en kulturel og social synsvinkel. FFL har 2 hovedforskningslinjer; en klinisk linje og en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens- og teoribaseret udvikling af behandlingsmetoder til behandling af funktionelle lidelser. Dette foregår dels i specialiseret regi og dels gennem uddannelse af praktiserende læger og andre læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERM-modellen). Desuden har FFL udviklet diagnostiske hjælpemidler og screenings-instrumenter til ikkepsykiatriske læger, og der arbejdes intenst med at forbedre og udvikle valide diagnoser inden for området. Der er foretaget epidemiologiske undersøgelser over forekomsten af funktionelle lidelser og deres forbrug af sundhedsydelser, og betydningen af funktionelle lidelser for sygemeldinger samt forbrug af sociale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af forskning i sygdomsadfærden og selvoplevet helbred hos patienter med funktionelle lidelser, neurobiologiske og neuropsykologiske forhold mv. Forskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af nationale og internationale forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. Forskningsklinikken har siden 2005 modtaget patienter til behandling og udredning. Behandlingen foregår aktuelt som adfærdsbehandling i grupper. Fra 2008 har afdelingen også behandlet patienter med helbredsangst

4 Organisatoriske forhold Forskningsklinikken hører under Neurocentret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Afdelingen ledes af ledende overlæge Per Fink. Udover basisfinansieringen fra Region Midt modtager klinikken tilskud fra Aarhus Universitet, som den er tilknyttet via kliniske lektorater. Afdelingen har en faglig og rådgivende bestyrelse, som består af: Per Fink, ledende overlæge, dr. med., ph.d., Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Århus Sygehus Anne Thomassen (formand), cheflæge, Århus Sygehus Inger Schaumburg, centerchef, Neurocentret, Århus Sygehus Troels Staehelin Jensen, prof., dr. med., Neurologisk afd. F, Århus Sygehus Heine Svarrer, overlæge, Reumatologisk Afd., Aalborg Sygehus Bobby Zachariae, prof., dr. med., Psykoonkologisk Forskningsenhed, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Bjarke Paarup-Laursen, lektor, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet Frede Olesen, prof., dr.med., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Jens Christian Djurhuus, prof., dr. med., Klinisk Institut, Århus Universitetshospital Skejby Lars Dahl Pedersen, afdelingsleder, Planlægningsafd., Region Midtjylland, Viborg Claus Vinther Nielsen, ledende regionssocialoverlæge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Region Midtjylland Kirsten Horsten, socialoverlæge, Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune - 4 -

5 Medarbejdere Afdelingsleder Ledende overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Per Fink Ordinært aflønnet videnskabeligt og klinisk personale Mag.art., ph.d. Mette Bech Risør Cand.med., overlæge Emma Rehfeld Cand.med. Andreas Schröder (ph.d.-studerende) Cand.psych., ph.d. Lisbeth Frostholm Cand.scient. Eva Ørnbøl Fondslønnet videnskabeligt personale Mag. art., ph.d. Ann Ostenfeld-Rosenthal Cand.med. Henriette Schou Hansen (ph.d.-studerende) Cand.med. Charlotte Ulrikka Rask (ph.d.-studerende) Cand.med. Lone Fjorback (ph.d.-studerende) Cand. psych. Tina Carstensen (ph.d.-studerende) Cand.mag. Annemette Bondo Lind Cand.mag. Christel Tarber Teknisk administrativt personale, fonds- eller ordinært aflønnet Ledende lægesekretær Tinna Lauritsen Lægesekretær Maiken Back Lægesekretær Pia Kurup Korrespondent Malene Skjøth Datamanager Hans Jacob Rud Christensen Herudover huser afdelingen et vekslende antal løst tilknyttede antropologi- og psykologistuderende

6 Klinisk funktion Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset forskningsbaseret klinisk funktion. I 2008 modtog klinikken således 221 henvisninger, hvoraf de 126 blev afvist. Der blev påbegyndt behandling af 95 patienter i 2008 og gennemført ca. 379 ambulante behandlinger. 45 patienter blev afsluttet i Klinikken har i 2008 gennemført 3 gruppebehandlinger á 9 sessioner pr. gruppe. Klinikken har i betydeligt omfang givet råd og vejledning vedrørende konkrete patienter til læger og sociale myndigheder. Har fra 2008 fået en permanent bevilling til en mindre klinisk funktion

7 Forskning Psykologiske faktorers betydning for symptombilledet og sygdomsforløbet hos patienter udsat for akut whiplash traume. Hovedansvarlig: Cand.psych., ph.d.-stud. Carstensen T. Mindfulness-baseret kognitiv terapi til patienter med funktionelle lidelser en randomiseret kontrolleret undersøgelse. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Fjorback L. Prædiktorer for funktionelle lidelser i almen praksis -forebyggelse af kroniske forløb. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Hansen H.S. Oplevelse og virkning i behandling for funktionelle lidelser. En komparativ antropologisk analyse af konsultationer i almen praksis og spirituel healing som behandling for funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: Mag. art., ph.d. Ostenfeld- Rosenthal A. Funktionelle fysiske symptomer hos 5-7-årige børn. Diagnostik, prævalens og association til psykiske vanskeligheder. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Rask C. Den sociale konstruktion af sygdomsadfærd - en antropologisk analyse af funktionelle lidelser med fokus på relationen mellem patient, hverdagsliv og sundhedssystem. Hovedansvarlig: Mag.art., Ph.D. Risør M.B. Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi i gruppe sammenlignet med standardbehandling. Hovedansvarlig: Cand.med., Ph.D.-stud. Schröder A. og cand.med. Rehfeld E. Evalueringsopgave vedrørende korte ventetider på behandling for patienter med hoved-halskræft på Århus Sygehus: undersøgelse af patienternes oplevelse af de kortere ventetider i de accelererede patientforløb. Hovedansvarlig: Mag.art. Anne Gram Junge. Etniske minoriteter med funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: stud.mag. Linda Vorm Hellegaard. Psykoterapeutisk behandling af patienter med funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: overlæge Nils Balle Christensen. (Tillægsprojekt til Ph.D.- projekt)

8 Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser i almen praksis. Hovedansvarlig: cand.scient.san. Mette Trøllund Rask. Øvrigt I forbindelse med diagnostik og metoder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at forbedre SCAN-interviewet og på sigt vores diagnosesystem. Endvidere arbejdes der med udvikling og afprøvning af diverse spørgeskemaer

9 Forskningspublikationer Carstensen, Tina B.W., Frostholm, L., Ørnbøl, E., Kongsted, A., Kasch, H., Jensen, T.S., Fink, P. Post-trauma ratings of pre-collision pain and psychological distress predict poor outcome following acute whiplash trauma. A. 12-month follow-up study. Pain 2008, 139(2): Fink, P., Rosendal, M. Recent developments in the understanding and management of functional somatic symptoms in primary care. Current Opinion in Psychiatry 2008, 21: Hall, N.M., Berntsen, D. The effect of Emotional Stress on Involuntary and Voluntary Conscious Memories. Memory 2008, 16: Mundt, Ch., Schroeder, A., Backenstrass, M. Altruism versus self-centredness in the personality of depressives in the 1950s and 1990s. Journal of Affective Disorders 2008, 15. maj. Netterstrøm, Bo, Conrad, N., Bech, P., Fink, P., Olsen, O., Rugulies, R., Stansfeld, S. The Relation between Work-related Psychosocial Factors and the Development of Depression. Epidemiologic Reviews Advance Access 2008, 27. juni: Ostenfeld-Rosenthal, A. Placebo og helbredelse : Placebobegrebet i antropologisk belysning. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2008, nr. 6. København. Rask, C.U., Skovgaard, A.M. Psykosomatiske symptomer hos yngre børn. Børneog Ungdomspsykiatrisk Selskab. Ugeskrift for læger 17. marts 2008, 170 (12). Rosendal, M., Fink, P. Funktionelle symptomer og lidelser i almen praksis. Best Practice 2008, 1: 12. Rosendal, M., Fink, P., Toft, T., Rehfeld, E. TERM -The Extended Reattribution and Management Model : En model til udredning og behandling af funktionelle symptomer og lidelser i almen praksis. Practicus 2008, 32(190): Sadeghnia, D.K., Christensen, B., Lauritzen, T., Christensen, M.B., Edwards, A., Risør, M.B. Ambivalence related to potential lifestyle changes following preventive cardiovascular consultations in general practice: a qualitative study. BMC Family Practice 2008, 9:

10 Sadeghnia, D.K., Christensen, B., Lauritzen, T., Christensen, M.B., Edwards, A., Risør, M.B. Cardiovascular risk patients experienced benefits and unfulfilled expectations from preventive consultations: a qualitative study. Quality in Primary Care (Print Edition) 2008, 16 (3):

11 Ph.d.-afhandlinger Kuzminskyte, R. Impaired sensory processing in patients with multiple functional somatic symptoms. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Bøger og bogkapitler Fink, P. Somatoforme lidelser og funktionelle syndromer. Medicinsk Kompendium, 17. udgave, Ostenfeld-Rosenthal, A. Experiences of the sacred: anthropological perspectives on body and spirit. EASA Series of Berghan Books, Andet Hellegaard, L.V. Det er ikke nok at have det dårligt Skriftligt kandidatspeciale, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Pædagogisk Antropologi. Populær videnskab Fink, P., Olesen, F., Nielsen, C.V., Rehfeld, E. Tusindvis af udstødte kunne hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet. Dagens Medicin 26. september 2008, 28: 48. (Kronik). Fink, P., Rehfeld, E. Arbejdskraftreserve: Syge, der ikke kan få behandling og som ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet, selv om de gerne vil. JyllandsPosten, 21. juli (Kronik)

12 Junge, A.G. Kræftpatienter er glade for hurtig behandling: Hurtig behandling er god behandling hvis informationerne følger med, viser undersøgelse fra Århus Sygehus. Dagens Medicin, 13. juni 2008 (Deltagelse i interview). Rask, C.U. Kognitiv adfærdsterapi hjælper mod børns mavesmerter. Dagens Medicin, 19. januar 2008 (Deltagelse i interview)

13 Undervisning, oplægsholder og øvrige aktiviteter Kongresser, symposier og seminarer med aktive præsentationer Carstensen, T. Post-trauma ratings of pre-collision pain and psychological distress predict poor outcome following acute whiplash trauma: A 12-month follow-up study. (+ Abstract) Carstensen, T. Do pre-collision pain and psychological distress predict poor recovery after acute whiplash?(poster.) XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Fink, P, Rehfeld, E. Patienter med uforklarede gener. Hvem er de hvad gør vi? Temadag for Dermatologisk Afdeling S, Århus, Denmark, 2. januar Fink, P. Funktionelle lidelser. Temadag på Lungemedicinsk Afdeling, Århus, Danmark, 1. februar Fink, P. Empirically based diagnoses of bodily distress disorder and health anxiety. Classification of Functional Symptoms and Disorders in Primary Care, Wonca International Classification Committee. Nijmegen, Holland, 10. marts Fink, P. Functional somatic disorders. What are they, who gets them, and how should they be managed? Key note lecture at Liaison Psychiatry Faculty s Annual Residential Conference, Royal College of Psychiatrists, Newcastle, England, marts Fink, P. Functional somatic disorders how should they be managed? Body and mind: : from Philosophy to Psychosomatics, Mental Health and Psychiatry Postgraduate Seminar at TSPH, Tampere, Finland, april Fink, P. Bodily distress syndrome or disorder. An empirically based new diagnostic construct for somatisation and related disorders. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Fink, P. Unmet need of care for the somatising and mentally ill patients in primary care. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract)

14 Fink, P. Are somatisation and functional somatic syndromes brain disorders? 10 th International Congress of Behavioral Medicine, Tokyo, Japan, august (+ Abstract) Fink, P. Advances in Consultation Liaison Psychiatry: Diagnosis of psychological problems in somatic disorders. XIV World Congress of Psychiatry, Psychiatric Association of the Czech Medical Association, Prag, Tjekkiet, September (+ Abstract) Fink, P. Somatiseringstilstand sygdommen med de mange ansigter. Organon s Minisymposium 24. januar Fjorback, L. Mindfulness-Based Stress Reduction and Mindfulness-Based Cognitive Therapy -a literature review of randomized controlled trials. (Poster) XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Fjorback, L. Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Severe Functional Disorders - a randomized controlled trial. (Poster) XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Fjorback, L.O. Mindfulness-Based Cognitive Therapy for severe Functional Disorders : a randomized controlled trial. (Poster) Integrating Mindfulness-Based Interventions into Medicine, Health care and Sociaty 6th Annual Conference, Worcester, USA, 9. april april (+ Abstract) Fjorback, L.O. Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Functional Disorders- a randomized controlled tria. (Poster). Psykiatriens forskningsdag, Danmark, 23. oktober Frostholm, L. The role of illness perceptions in predicting outcome following acute whiplash trauma: A multicenter 12-month follow-up study. 10 th International Congress of Behavioral Medicine, Tokyo, Japan, august (+ Abstract) Frostholm L. Acceptance and commitment therapy for health anxiety discussion of a new project. Marburg november Frostholm L. Sygdomsopfattelse og funktionelle lidelser Et sundhedspsykologisk perskektiv. Marburg november

15 Frostholm, L. Sygdomsopfattelse og funktionelle lidelser Et sundhedspsykologisk perspektiv. Organon s Minisymposium 24. januar Frostholm, L. Is the common-sense model of illness useful as an outcome measure in patients with functional somatic symptoms in primary care? XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Hansen, H.S. GPs views on the classification of Medically Unexplained Symptoms. Classification of Functional Symptoms and Disorders in Primary Care, Wonca International Classification Committee. Nijmegen, Holland, 10. marts Hansen, HS. Medically Unexplained Symptoms. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Ostenfeld-Rosenthal, A. Re-enchanted bodies: the significance of the spiritual dimension in Danish healing rituals. MAAH the 5th conference on Medical Anthropology At Home : Medical anthropology, health care systems and the client society - investigating interactions of practice, power and science, Sandbjerg, Danmark, 30. maj Ostenfeld-Rosenthal, A. Experiences of the sacred: anthropological perspectives on body and spirit. The 10 th Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists (EASA), Ljubljana, Slovenia, august (+Abstract) Rask, C. A medical record review for functional somatic symptoms in children. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Risør, M.B. The Healing Process of Persons with Medically Unexplained Symptoms - Exploring Qualitative Approaches. Advances in Liasion Psychiatry and Psychosomatics in Europe. XI Annual Scientific Meeting of the European Association for Consultation-Liasion Psychiatry and Psychosomatics. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Zaragoza, Spanien, 25. juni juni (+ Abstract)

16 Risør, M.B. Medical Anthropology undergoing Change. MAAH the 5th conference on Medical Anthropology At Home : Medical anthropology, health care systems and the client society - investigating interactions of practice, power and science, Sandbjerg, Danmark, maj Risør, M.B. ExplainingMedically Unexplained Symptoms (MUS) fieldwork among Danish MUS patients. Afdelingen for Socialantropologi, Institutseminar, Tromsø Universitet, Norge, 7. November Rosendal, M., Rømer, R., Christensen, K.S., Fink, P. Changes in GP classification of medically unexplained symptoms during two years follow-up in relation to an educational intervention (TERM-model). (Poster). Advances in Liasion Psychiatry and Psychosomatics in Europe. XI Annual Scientific Meeting of the European Association for Consultation-Liasion Psychiatry and Psychosomatics. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Zaragoza, Spanien, 25. juni juni (+ Abstract) Schröder, A. Somatoform disorders different aspects. Phillips Universität Marburg, Tyskland, november Schröder, A. Klinisk udredning af kroniske funktionelle lidelser: Ændring af sygdomsforståelse og terapimotivation. Dansk Psykiatrisk Selskab, Minisymposium, Liaisonpsykiatrien, Nyborg, Marts (+ Abstract) Schröder, A. Severe functional disorders. Stockholm, Sverige, 20 november 2008 Schröder, A. Assessment as treatment: reduction of negative illness perceptions in patients with chronic functional disorders. XXVII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) XI Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Zaragoza, juni (+ Abstract) Schröder, A. Behandling af funktionelle lidelser. Organon s Minisymposium 24. januar

17 Afdelingen har desuden deltaget ved følgende kongresser/forelæsninger: 6 th Annual Conference: Integrating Mindfulness-Based Interventions into Medicine, Health Care, and the Larger Society, april 2008 (L. Fjorback). Undervisning Forskeruddannelse: Forskningsklinikken har p.t. 5 ph.d.-studerende. Forskning Ph.D.: Undervisning i grundlæggende biostatistik. Undervisning af Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet. Underviser er statistiker Eva Ørnbøl. Spørgeskemaundersøgelser. Ph.D.-kursus under Syddansk Universitet. Undervisere er statistiker Eva Ørnbøl, læge, Ph.D.-studerende Charlotte Rask og forskningsleder, Ph.D., dr.med. Per Fink. Humanistisk Sundhedsforskning udfordringer i praksis. Ph.d.-programmet i Humanistisk Sundhedsforskning, SDU, Odense. Ph.D., antropolog Mette Bech Risør. Prægraduat undervisning: Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet, medicinstudiet, 3. semester. Undervisningsansvarlige er Ph.D., dr.med., forskningsleder Per Fink og Ph.D., cand.psyk., Lisbeth Frostholm. Derudover underviser cand.med., overlæge Emma Rehfeld, Ph.D., antropolog Mette Bech Risør, læge, Ph.D.-studerende Henriette Schou Hansen og mag.art., Ph.D. Ann Ostenfeld-Rosenthal

18 Studiekreds om Quality of Life. Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Oplægsholder er statistiker Eva Ørnbøl. Børne- og ungdomspsykiatri. Medicinstudiet, 10. og 11. semester, Aarhus Universitet. Underviser er læge, Ph.D.-studerende Charlotte Rask. Postgraduat undervisning: Sundhedsstyrelsens kursus i klinisk oral fysiologi og smertebehandling. Tandlægeskolen, Århus, Danmark, juni Overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink. Master i Sundhedsantropologi. Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet og Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Ph.D., antropolog Mette Bech Risør. Master i Sundhedsantropologi. Afd. for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet. Cand.mag., ph.d.-studerende Anne Mette Bondo Lind. Specialespecifikt kursus i Børne- og Ungdomspsykiatri for kommende pædiatere. Underviser er læge, Ph.D-studerende Charlotte Rask. Undervisning af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Team, Hillerød. Underviser er læge, Ph.D-studerende Charlotte Rask. Børneliaison Team, Pædiatrisk Afd., Gentofte. Underviser er læge, Ph.D-studerende Charlotte Rask. Lægedage Underviser er læge, Ph.D-studerende Charlotte Rask. Årsmøde i Neuropædiatrisk Selskab. Underviser er læge, Ph.D-studerende Charlotte Rask

19 A-kursus på speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi Underviser er læge, Ph.D.-studerende Andreas Schröder. Funktionelle lidelser: Om kontaktfladen mellem Infektionsmedicinsk Afdeling og Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. Infektionsmedicinsk Afdeling, Skejby Sygehus. Underviser er læge, Ph.D.-studerende Andreas Schröder. En palet af kvalitative metoder og analyseformer i humanistisk sundhedsforskning Forskertræning, Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet Underviser er Ph.D., antropolog Mette Bech Risør. Patienter med uforklarede gener. Hvem er de hvad gør vi? Temadag for Dermatologisk Afdeling S, Århus Sygehus. Underviser er ledende overlæge, dr.med., Ph.d. Per Fink og cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Kommunikation med den funktionelle patient. Undervisning på Reumatologisk Afdeling, Århus Sygehus. Underviser er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Funktionelle lidelser. Undervisning af praktiserende psykiatere i København, Sociallægeinstitutionen i Århus, psykologerne, Dianalund og Vejlefjord Neurocenter. Underviser er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Funktionelle lidelser. Undervisning af praktiserende læger. Tolvmandsforening i Hadsund og Kibæk. Underviser er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Udredning og behandling af funktionelle lidelser. Viborg sygehus. Underviser er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. TERM-kursus. Kommunikationsmodulet i Specialeuddannelsen i almen medicin, Region Nord og Midt. Underviser, kursusleder og supervisor er cand.med, overlæge Emma Rehfeld

20 1-dags TERM-kursus. Kommunikationsmodulet i Specialeuddannelsen i almen medicin, Region Syd. Underviser, kursusleder og supervisor er ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink. TERM-kursus for praktiserende læger i Region Nord. Underviser, kursusleder og supervisor er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Supervision af praktiserende læger i behandling af patienter med funktionelle lidelser. Herning. Underviser er cand.med, overlæge Emma Rehfeld. Mindfulness og stresshåndtering. Lægedage, Praktiserende Lægers Organisation. Underviser cand.med., ph.d.-studerende Lone Overby Fjorback. Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi til svære Funktionelle Lidelser. Psykiatrisk Hospital i Risskov. Underviser cand.med., ph.d.-studerende Lone Overby Fjorback. Udredning og behandling af funktionelle lidelser. Viborg Sygehus. Underviser cand.med., ph.d.-studerende Lone Overby Fjorback. Sygdomsangst. Angstforeningens symposium. Underviser er ledende overlæge, dr.med., Ph.D. Per Fink. Funktionelle lidelser. Temadag på Lungemedicinsk Afdeling, Århus Sygehus. Underviser er ledende overlæge, dr.med., Ph.D. Per Fink. Somatiserende smertetilstande. Kursus i klinisk oral fysiologi og smertebehandling, Århus. Underviser er ledende overlæge, dr.med., Ph.D. Per Fink. Kursus om funktionelle lidelser. Psykiatrifonden. Underviser er ledende overlæge, dr.med., Ph.D. Per Fink

21 Postgraduate og andre Afdelingens medarbejdere har endvidere været arrangører og/eller oplægsholdere på diverse ad hoc symposier, workshops og temadage i ind- og udlandet, og har holdt oplæg for og undervist en bred vifte af faggrupper på alle niveauer herunder også mere populær formidling. Gæsteforelæsninger FFL arrangerer hvert år en åben møderække, hvor ind- og udenlandske forskere inviteres til at fremlægge og diskutere deres forskning med enhedens medarbejdere og andre interesserede. Søren Schulz Pedersen, Afdelingslæge, Børneafdelingen, Skejby Sygehus: Funktionelle lidelser hos børn på pædiatrisk afdeling. Ole Kudsk Jensen, Overlæge, Center for Bevægeapparatlidelser, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg: Forstyrret smerteregulation som årsag til rygsmerter hos patienter sygemeldt for lænderygsmerter. Alice Kongsted, Kiropraktor, ph.d., RygForskningsCentret, Ringe, Syddansk Universitet: Posttraumatisk stressreaktion efter piskesmæld. Finn Breinholt Larsen, Sundhedskonsulent, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland: Fysisk sygdom hos psykisk syge. Ann Suhl Kristensen, Psykolog, ph.d.-studerende, Klinisk Epidemiologi, Århus Universitetshospital: Strukturen i de kropslige og kognitive angstsymptomer hos patienter med panikangst og socialfobi. Marie Østergaard Møller, Ph.d.-fellow, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: Hvad betyder smertetype for praksis i det sociale system? Lars Holger Ehlers, Ekstern lektor, MTV & Sundhedstjenesteforskningen, Region Midt: Introduktion til sundhedsøkonomi. Anne Gram Junge, Antropolog, Afdelingen for Almen Medicin,??: Multiple Chemical Sensitivity. En antropologisk analyse af, hvordan kropslige erfaringer, kulturelle kategorier og sociale strukturer spiller sammen i oplevelsen af at lide af MCS. Tatiana Chemi Strøm, Forsker, Forskningslaboratoriet, Aarhus Universitet: Kunstens terapeutiske effekt i ikke-kunstneriske miljøer

22 Winfred Rief, professor, Klinische Psychologie und Psychotherapie, Philipps Universität Marburg, Marburg, Germany: Psychosomatic medicine in Germany. Tiltrædelsesforelæsning, Aarhus Universitet: John Weinman, professor, BA, PhD, FBPsS, Health Psychology Section, Institute of Psychiatry, London, England: Patients beliefs: How do they influence health care use? Gæster: John Weinman, professor, BA, PhD, FBPsS, Health Psychology Section, Department of Psychology (at GKT Medical School), Institute of Psychiatry, London, England. Udvalgsarbejde og anden virksomhed: Fink P.: Medlem af bestyrelsen for European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP). Medlem af editorial board for General Hospital Psychiatry. Medlem af editorial board for Psychosomatics. Medlem af Award Committee, Academy of Psychosomatic Medicine Medlem af Primary Care Committee, Academy of Psychocomatic Medicine Medlem af Fagpanel i Angstforeningen. Forbehandler ved ph.d.-projekt. Medlem af: Academy of Psychosomatic Medicine, Association of European Psychiatrists, International College of Psychosomatic Medicine, Psychomatics. Formand for Bedømmelsesudvalg vedr. Ph.D-afhandling, Århus Universitet. Reviewer: Journal of Psychosomatic Research, General Hospital Psychiatry, Scandinavian Journal of Primary Health Care, Psychotherapy and Psychosomatics, Psychosomatic Medicine, Ugeskrift for Læger. Præliminær vurdering af lærebog for Life Sciences and Medical Books Division, Cambridge University Press

23 Frostholm L.: Reviewer: Journal of Health Psychology, Acta Psychiatrica Scandinavica, Scandinavian Journal of Primary Health Care, Journal of Psychosomatic Research. Risør MB.: Ansvarshavende redaktør for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet. Medlem af Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for individ, sygdom og samfund, Scleroseforeningens Behandlingsudvalg. Medlem af Bedømmelsesudvalg vedr. adjunktstilling, Almen Medicin, Københavns Universitet. Reviewer: Ugeskrift for Læger, Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Rask C.: Medlem af forskningsnetværk: Child and Adolescent Working Party for the EALCPP, Jysk-Fynsk Forskningsforum, Paediatric-liaison Group. Reviewer: Nordic Journal of Psychiatry. Rosenthal, AO: Kasserer i Dansk Etnografisk Forening. Hansen, HS: Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicins Forskningsudvalg. Prisbelønninger Carstensen, T.B. Post-trauma ratings of pre-collision pain and psychological distress predict poor outcome following acute whiplash trauma. A 12-months follow-up study. Best poster - first price ved Psykiatriens Forskningsdag, Risskov, Danmark, 6. november 2008 og Best poster ved 27th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) and 11th Annual Scientific Meeting, European Association for Consultation- Liaison Psychiatry and Psychosomatics (ECCLPP), Zaragoza, Spanien, 28. juni

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2007 - 2 - Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 KLINISK FUNKTION...7 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER... 10 BØGER OG BOGKAPITLER...

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Årsberetning 2003 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION...

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

TEORETISK FORELÆSNING B. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser & Forskningsenheden for Almen Praksis

TEORETISK FORELÆSNING B. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser & Forskningsenheden for Almen Praksis TEORETISK FORELÆSNING B Ætiologi og behandling Ætiologi af funktionelle tilstande Årsagsforklaringer ændrer sig eksempel fibromyalgi: FRA GIGTSYGDOM TIL HJERNESYGDOM Denne artikel viser at patienter med

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer Program for Konsensus konference om småbørnstraumer 16. januar 9.00-10.00: Indregistrering 10.00-10.05: Velkomst v. Professor Ask Elklit (Syddansk Universitet) 10.05-11.00: Dr. Miri Keren (Tel Aviv University):

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Det er på tide at tage de funktionelle lidelser alvorligt

Det er på tide at tage de funktionelle lidelser alvorligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 55 Offentligt 1 1. november 2016 Til Sundheds- og Ældreministeren Folketingets sundheds- og ældreudvalg Danske Regioner KL Det er på tide at tage de

Læs mere

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter?

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Lea Dunkerley Cand mag i psykologi Senior projektkoordinator Komiteen for Sundhedsoplysning Programmerne Lær at leve med kronisk sygdom Målgruppe:

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Et projekt i samarbejde mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Lægedage

Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Lægedage Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Program Velkommen Hvad er en funktionel lidelse? Fakta om bodily distress syndrom I almen praksis den nyeste forskning Diagnostisk udredning

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Indhold 2 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2000 og planer for 2001... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk

Læs mere

Revideret ansøgning - Styrkelse af behandlingen af bulimikere i Region Syddanmark

Revideret ansøgning - Styrkelse af behandlingen af bulimikere i Region Syddanmark Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/8664 Dato: 23.august 2012 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard/Kirsten Hørder/Magnus Petersen E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Medicinsk Uforklarede Symptomer

Medicinsk Uforklarede Symptomer Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Medicinsk Uforklarede Symptomer Hvad ved vi? Hvad kan vi gøre? Morten Jakobsen Ekstern konsulent & speciallæge i almen medicin Hyppigheden af fysiske symptomer

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000...3 Organisatoriske forhold...6

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

PAUSE. Hvor stort er problemet? 10-12.000 i behandling/år. Storforbrug 860.000 20% af 16+ årige. Skadeligt forbrug 585.000 13% af 16+ årige

PAUSE. Hvor stort er problemet? 10-12.000 i behandling/år. Storforbrug 860.000 20% af 16+ årige. Skadeligt forbrug 585.000 13% af 16+ årige PAUSE Phenotypes in Alcohol Use Disorders A multidisciplinary approach to improve understanding, diagnosis, and treatment of patients with Alco-hol Use Disorders (AUD) Hvor stort er problemet? Storforbrug

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Teoretisk oplæg og demonstration Kommunikationsmodul specialleuddannelsen

Læs mere

Når kroppen larmer og. angsten raser

Når kroppen larmer og. angsten raser Når kroppen larmer og angsten raser 4 Psykolog nyt 15 2010 Helbredsangst Af Trine Eilenberg På Århus Universitetshospital ligger Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, hvor man forsker i funktionelle

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi ved funktionelle tilstande

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi ved funktionelle tilstande Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi ved funktionelle tilstande Kommunikationsmodul specialleuddannelsen Almen medicin - opfølgningsdag

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger,

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, Invitation CFPS sommerkonference 2016 April, 2016 Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, For første gang åbner CFPS dørene for vores årlige sommerkonference. Vi begynder med et brag fantastiske

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt.

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt. Indhold 1 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2001 og planer for 2002... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk funktion... 7 Igangværende forskning... 8 Bedømmelsesopgaver...

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt Spørgsmål til sundhedsminister Nick Hækkerup efter samrådet om funktionelle lidelser, stillet at Fb-gruppen Menneskesynet bag

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov videbech@dadlnet.dk www.videbech.com Søgaard HJ. Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

atienter med en funktionel DIAGNOSE

atienter med en funktionel DIAGNOSE DIAGNOSE atienter med en funktionel Der er i dag et langt mere nuanceret syn på funktionelle lidelser end for få år siden. Hverken det sociale system eller sundhedsvæsnet er dog tunet ind på patientgruppen.

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Funktionelle lidelser Professor, ledende overlæge, Per Fink, ph.d.,

Læs mere

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Forskningsstrategi 2016-2020 Side 1 af 7 Mål - vision Etablering af en stærk tværfaglig forskningsgruppe bestående af erfarne

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012 Guidelines Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus, Middelfart

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere