Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 2 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 2 / 2010"

Transkript

1 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 2 / 2010 Gode råd om opsigelse 4 Udenlandske tandlæger i danske tandlægeklinikker 12 Personalegoder 16 Sygefraværssamtalet 18 Kære klinikejer - om dagpengeydelser 28

2 nu med ekstra attraktive priser på importeret teknik! Protic import kroner Udenlandske tandlægers autorisation - hvordan? P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 Indhold 3 ring til et af nedenstående laboratorier! vi uddyber gerne de fordele, du kan opnå ved et samarbejde med Protic. du vælger frit, hvilket laboratorium du kontakter: protic aalborg Hc dental aps telefon thomas Lundgren carlsen mk krone (biokompatibelt metal) mk krone (> 50 %) mk krone (> 80 %) mk bro pr. led (biokompatibelt metal) mk bro pr. led (> 50 %) mk bro pr. led (> 80 %) Fuldkeramisk krone marylandbro (biokompatibelt metal) tillæg for skulderporcelæn Finerkrone (biokompatibelt stål) Finerkrone (> 70 %) opbygninger (biokompatibelt metal) guld in/onlay empress in/onlay Helprotese ho/hu støbt stel støbt stel monteret valplast protese click & smile protic kgs. lyngby rastow dental aps telefon elsebet & vaughn rastow inkl. metal ekskl. metal ekskl. metal inkl. metal ekskl. metal ekskl. metal inkl. metal inkl. metal ekskl. metal inkl. metal ekskl. metal inkl. metal inkl. metal protics listepris protic odense ar dental a/s telefon anders rosager pris - fratrukket 10% pto fakturarabat kr. 550, ,- kr. 550, ,- kr. 550, ,- kr. 550, ,- kr. 550, ,- kr. 550, ,- kr. 950, ,- kr. 700, ,- kr. 75,-...68,- kr. 375, ,- kr. 375, ,- kr. 295, ,- kr. 390, ,- kr. 625, ,- kr. 950, ,- kr. 750, ,- kr , ,- kr , ,- kr , ,- som tandlæge kan du vælge, at modellerne fremstilles, trimmes og godkendes på et af Protics laboratorier, før de sendes til kina. dette giver en større sikkerhed, øget dialog og opfølgning fra det danske laboratorium inden arbejdet videresendes til kina. Foretrækker du denne løsning tillægges der kr. 100,- pr. model. 50% = halvædelt metal 70% = ædelt metal 80% = højædelt metal protic Viborg dentolab aps telefon Jasmin Zilic & ketil sørensen Under PTO s kommende årsmøde i Silkeborg er et af emnerne rekruttering af udenlandske tandlæger og deres muligheder for etablering af klinik i Danmark. Vi har gennem de senere år set en trend gående på, at flere firmaer er gået i gang med at rekruttere tandlæger i udlandet og efter et sprogkursus introducere dem for danske klinikker. Andre også kæder køber sig i stedet ind. Man kan så overveje om dette bliver en del af den fremtidige struktur i privat tandlægepraksis? Men kan vi som klinikejere være sikre på, at disse udenlandske tandlæger har nøjagtigt de samme kvalifikationer, som Sundhedsstyrelsen stiller til danskuddannede tandlæger? Denne usikkerhed har været fremført for Sundhedsstyrelsen, som glædeligvis har taget den til sig. Og bl.a.valgt at sætter procedurerne for autorisation af alle sundhedspersoner fra tredjelande under lup. Dette sker i forlængelse af skærpelsen af reglerne for autorisation af læger fra tredjelande. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med relevante organisationer, foreninger og aftagere undersøge, om der er behov for tilsvarende skærpelse for andre sundhedsfaglige faggrupper. Det første der bliver undersøgt, er reglerne for autorisation af tandlæger fra tredjelande: 1. det bliver lettere for autorisationsmyndighederne at opnå adgang til oplysninger om relevante faglige og autorisationsbegrænsende forhold for tandlæger, der har flyttet indenfor Norden og EU, og at de tilgængelige oplysninger går længere tilbage i tid. 2. der bliver indført en afprøvning i begyndelsen af tandlægens autorisationsforløb, så det ikke kun er uddannelsespapirerne, der afgør om tandlægen kan arbejde med danske patienter. 3. det bliver indskærpet overfor de ansættende myndigheder, at tandlæger uden autorisation ikke må arbejde som andet end tandlægens medhjælp. Det vil sige, at de ikke må kalde sig tandlæger, og at de arbejder uden selvstændigt ansvar. Det er Sundhedsstyrelsens plan i løbet af 2010 at gennemgå autorisationsprocedurerne for samtlige autoriserede sundhedsfaggrupper fra tredjelande. I forbindelse hermed vil forslag til eventuelle nye autorisationsprocedurer blive udarbejdet. Sundhedsstyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der vil lave et oplæg til en formaliseret turnusordning for tandlæger. Når dette oplæg er færdigbearbejdet og endelig godkendt af arbejdsgruppen, vil Sundhedsstyrelsen videre sende det til Sundhedsministeriet for implementering af ordningen. Der har længe hersket nogen tvivl om sikkerheden i kontrollen af de udenlandske tandlægers kvalifikationer, men et skærpet tilsyn og en sikring af disse kvalifikationer fra Sundhedsstyrelsens side, kan vi kun hilse velkomment. Det er bydende nødvendigt for klinikejeren og ydernummerindehaveren fuldt at kunne stole på, at disse forhold sikres af Sundhedsstyrelsen som den tilsynsmyndighed, den nu engang er. Ikke kun for ejerens faglige ansvar og sikkerhed, men mindst lige så vigtigt og endda mere for vore patienters! Søren Toxværd Poulsen Formand Gode råd om opsigelse...4 Camlog - præsentation af et implantatsystem!..8 Udenlandske tandlæger i danske tandlægeklinikker...12 Tilbud til dig og dine patienter...14 Personalegoder...16 Sygefraværssamtalet...18 Mindfulness...22 PTO's nye hjemmeside...26 Kære klinikejer - om dagpengeydelser...28 Send PTO din adresse...29 PTO-partner i nyt design...30 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17 DK-1256 København K Telefon Telefax årgang nr. 1/2010 ISSN Redaktion: Søren Toxværd Poulsen (ansvh. redaktør) Jens Olav Holm Christensen (fagredaktør) Kaj Oluf Sørensen Karsten P. Larsen Layout Folkmann Design A/S Telefon Tryk: Gulmann Grafisk Læs mere om netværket Protic og de enkelte Laboratorier På

3 4 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Gode råd om opsigelse TEKST Karsten P. Larsen, advokat, H. PTO udgiver lige efter sommerferien en pjece om gode råd ved opsigelse af medarbejdere. Ikke fordi vi opfordrer til, at dette sker. Men for at klæde klinikejere så godt på som muligt, hvis de kommer i en situation, hvor opsigelse er eneste mulighed. En opsigelse behøver ikke være skriftlig, men det bør den være af bevismæssige grunde. Medarbejderen bør kvittere for modtagelsen. Hvis det ikke er muligt, skal den sendes anbefalet og som alm. brev til bopælen. Funktionærer har ret til en begrundelse for opsigelsen, hvis de har været ansat i mindst 1 år før opsigelsen. For klinikassistenters vedkommende 9 måneder. En opsigelsen bør altid indeholde: datering underskrift for modtagelsen fratrædelsestidspunkt ferieafvikling/varsling/feriefridage evt. begrundelse, der skal være saglig evt. andre særlige forhold Opsigelsesvarsler De fleste ansatte på en tandlægeklinik er omfattet af funktionærloven, se skema. Opsigelse sker til udgangen af en måned. Prøvetid undtaget. Klinikejerens opsigelsesfrist er her 14 dage. Den ansattes mellem 1 og 14 dage. Hvis medarbejderen ikke er funktionær, fx rengøringshjælp, afhænger det af, hvad der er aftalt. Tidsbegrænset ansættelse ophører automatisk ved det aftalte tidspunkt. En tidsbegrænset ansættelse kan normalt forlænges. Søg råd hvis der er behov for yderligere forlængelser. 120-dages reglen Hvis den såkaldte 120-dages regel er vedtaget i ansættelseskontrakten (sørg altid for det), kan den ansatte opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, hvis den ansatte har været fraværende i mindst 120 dage indenfor de seneste 12 måneder den ansatte fortsat er syg og opsigelse sker mellem 121. og 128. sygedag. Der regnes med kalenderdage. Søn- og helligdage tæller med, såfremt den ansatte er syg på begge sider af disse. Delvis sygdom medregnes kun med de faktiske fraværstimer. Retspraksis er meget restriktiv ved beregningen af de 120 dage. Hvis det sker før de 120 eller på 130. dagen vil retten til opsigelse med forkortet varsel antagelig blive nægtet. En tommelfingerregel siger, at der er ca. en uge at løbe på fra 120. dagen at regne. Klinikejeren kan pålægge den ansatte at afvikle mest muligt ferie i opsigelsesperioden. Adækvate varslingsregler skal iagttages. Hovedferien: 3 måneder. Restferie: 1 måned. Hovedferien kan dog kun lægges i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er mindst 3 måneder og 3 uger. Derfor kan det være en fordel at afgive en opsigelse i starten af en måned, så der er plads til varslingsperioden og hovedferien i opsigelsesperioden. Søg evt. råd herom inden. Usaglig afsked Ved ansættelse i mindst 1 år (klinikassistenter 9 måneder), er der krav om, at opsigelse skal være begrundet i enten den ansattes eller klinikkens forhold. Er den ikke det koster det en godtgørelse til den ansatte i medfør af Funktionærlovens 2b. Heri ligger, at hvis ansættelsens varighed ligger under 1 år/9 måneder kan det ske uden risiko for at betale godtgørelse. End ikke en begrundelse er påkrævet. Arbejdsgivers opsigelse efter funktionærloven Varsel på Inden udløbet af af 14 dage 2½ måned (hvis prøvetid er aftalt) 1 måned 5 måneder 3 måneder 2 år og 9 måneder 4 måneder 5 år og 8 måneder 5 måneder 8 år og 7 måneder 6 måneder herefter

4 6 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 Gode råd om opsigelse... Ved opsigelse begrundet i den ansattes forhold er det altid en god idé forud at afgive en skriftlig advarsel, medmindre der er tale om grove forhold. Af advarslen skal det fremgå, hvad man som klinikejer er utilfreds med, hvordan det skal rettes og at konsekvenserne, hvis det ikke sker, kan være afsked. Advarslen kan forældes, hvorefter man skal afgive en ny. Ved opsigelse begrundet i klinikkens forhold er det vigtigt, at begrundelsen kan dokumenteres. Hvis behov for nedskæring, omstrukturering og lønudgifter kan dokumenteres via regnskabsoplysninger o.l. er det normalt overladt til klinikkens frie skøn, hvilke ansatte, der bedst kan undværes. Princippet om først-ind-først-ud gælder ikke i privat tandlægepraksis. Undtaget er dog gravide, tillidsmænd og i et vist omfang - medarbejdere med lang anciennitet. Det er selvsagt vigtigt, at begrundelsen er reel. Det kan give problemer at opsige en medarbejder p.g.a. nedskæringer og finanskrise og så efterfølgende straks efter ansætte en ny. Der kan efter omstændighederne være en udvidet pligt til at forsøge omplacering. Ved vurderingen af saglighed begrundet i besparelser vurderes også, om der er et rimeligt forhold mellem opsigelsen og den besparelse, der de facto opnås. Godtgørelser Ved usaglig afsked ligger en godtgørelse efter 2b som udgangspunkt på typisk halvdelen af lønnen i opsigelsesperioden og, ved ansættelse i mere end 15 år, op til 6 måneders løn. Ved langvarig ansættelse, 12, 15 eller 18 år, er den ansatte yderligere berettiget til 1, 2 eller 3 måneders løn for lang og tro tjeneste medmindre den ansatte selv siger op eller er berettiget til folkepension. Ved afskedigelse af deltidsansatte kan godtgørelsen udgøre væsentlig mere. HK er ikke bleg for at kræve flere års løn. Pas også på hvis den ansatte er gravid. Opsigelser af gravide kan, selvom klinikejeren ikke er klar over de lykkelige omstændigheder, udløse betydelige godtgørelser. Selvom reglerne herefter synes klare, er det altid en god idé at kontakte fx PTO, inden der tages skridt m.h.p. opsigelse eller ændring af ansættelsesforholdet. Selv få ændringer kan medføre, at den ansatte kan betragte sig som opsagt med tilbud om ansættelse på de ændrede vilkår. Såfremt baggrunden herfor ikke er saglig, er der risiko for at skulle betale en godtgørelse.

5 8 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Camlog præsentation af et implantatsystem! Det er altid spændende når et nyt implantatsystem introduceres i Danmark. Med den rivende udvikling der er sket indenfor implantatoverflader og design troede man nærmest ikke det var muligt at komme med noget nyt, men for 1 år siden startede det tyske firma Camlog deres salg i Danmark efter ca. 10 år tidligere at være startet i Tyskland. TEKST Specialtandlæge i Tand-, mund-,og kæbekirurgi Henning Lehmann Bastian Redaktør af Camlog s historie starter helt tilbage i 1988, hvor Dr. Axel Kirsh sammen med andre grundlægger en implantatproduktion, som baserer sig på hans egne erfaringer som privatpraktiserende tandlæge. I 1994 overtager Axel Kirsch fabrikken og omdøber den til Altatech, hvilket er navnet på produktionsselskabet, der fremstiller Camlogs implantater den dag i dag. Fig.2 som det næstmest solgte implantatfabrikat på hovedmarkedet: Tyskland. I 2009 lanceres en forbedret version af tubein-tube forbindelsen, som giver mulighed for at lave platform switching. Samtidig justeres implantatgeometrien en smule, for at give endnu bedre indheling og primær stabilitet. Fig.4 I 1999 etableres selskabet Camlog, og man producerer de to implantatserier cylinder-line og screw-cylinder-line. Implantaterne har den patenterede tube-in-tube forbindelse, mellem implantat og abutment Fig.1 Fig.3 I 2009 etableres som nævnt dansk distributør, EltiDent, som grundlægges af to meget erfarne implantatpiger - Elsebeth Harbo og Tina Møller. Fig.1 I 2002 lanceres det massive screw-line implantat Fig.2 som i dag står for over 90% af de Camlog implantater, der isættes i Implantatet findes i fire længder og fem tykkelser. Implantatet findes i en plus udgave med meget lav glat krave på 0,4mm dvs. man er på knogleniveau og en udgave med en lidt højere krave på 1,4mm. Ophelingsskruerne findes desuden i flere varianter som cylindriske,wide body og med bottleneck. Den sidste er meget velegnet til fronten. Skruerne findes desuden i 3 forskellige højder afhængig af gingivas tykkelse. Hvis man ønsker at overdække implantatet medfølger der en flad dækskrue til implantatet i implantatets indsættelsestop Fig.3 I 2004 etableres det schweiziske moderselskab Camlog Biotechnologies, med hovedsæde i Basel, og samtidig indtager Camlog pladsen På protetiksiden er der løbende lanceret løsninger, således at der i dag findes protetikkomponenter til alle indikationer i både guld, titan og keramik. Altatechs nuværende fabrik i Wimsheim ved Stuttgart blev grundlagt i 1999, og i 2009 blev produktionsarealet fordoblet, således at fabrikken i dag fremstår som en ultra hightech produktionsenhed, som dækker over 4000 kvadratmeter - fyldt med den absolut nyeste produktions- og kvalitetssikringsteknologi. Fig.4 viser kirurgikassetten fra Camlog. Systemet er meget enkelt at anvende på grund af en logisk opbygning af kassetten og meget brugervenlige farvekodninger, som letter arbejdet betydeligt. Kodningerne går igen på de tilsendte implantatpakninger og skrueemballager samt på selve skruegangen. Det er således umuligt at tage forkert.

6 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Præsentation af et implantatsystem... Hjælp til tandlæger Fig.5 Highlights omkring Camlog systemet: Koniske - ikke aggressive bor det næste bor passer i det forudgående bors udboring Fig.5 Borstop, der sikrer præcis udboringsdybde og sørger for at man ikke hele tiden skal skifte mellem bor og dybdemåler for at ramme den ønskede udboringsdybde. Borene har lodrette skær, hvilket giver en god høst af autolog knogle ved boring i god knoglekvalitet Fig.6 Implantatet er forudmonteret på indsætningshåndtaget, således at man undgår selv at skulle påmontere en indsætningsadapter. Intern lukkeskrue medfølger inden i håndtaget. Systemet kan også bruges til guidede operationer med de førende 3-D systemer. 5 års opgørelser viser 98,2 % implantatoverlevelse. Fig.6 Langt de fleste tandlæger er heldigvis glade for deres job... Men et antal, der synes stigende, mærker på deres krop, at det ikke er omkostningsfrit. Især når man når 50 års alderen. En tilstand af almindelig uoplagthed forværres løbende og måske over flere år, indtil det pludselig bliver nok. I de værste situationer har der været eksempler med kolleger, der næsten under en patientbehandling har skubbet stolen tilbage, kørt patienten op og derefter forladt klinikken for ikke siden at vende tilbage. Og andre er kommet så langt ud, at de har taget deres eget liv. Og tandlæger lever da også under et til tider voldsomt pres fra patienter, der efterspørger mere sofistikerede behandlinger til billigere priser. Ellers rejser de udenlands. Pres fra personale og kolleger og pres fra myndighederne, ingen nævnt ingen glemt, med risiko for offentlig udhængning, hvis det går rigtig galt. Udover adækvat lægelig-medicinsk hjælp, forsikringer, terapi og opbakning findes der støttemuligheder i bl.a. PTO s Hjælpefond, der i sin tid netop så dagens lys for at tilbyde hjælp ikke kun til tandlæger, men også disses ægtefæller, hvis behovet opstod. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af erfarne tandlæger, der kender til arbejdet, problemerne og udfordringerne på en tandlægeklinik. Samt en af Justitsministeriet udpeget repræsentant, jf. fondsreglerne herom. Formand er Jørgen Bjørnvad, der tillige er mangeårig fagpolitiker, kommunalpolitiker m.m. De tyndeste 3,3 mm implantater er velegnede til underkæbens incisiver samt 2+2 og til at lave hybridprotetik på, både med kugleankre, som findes i 3 højder, med Locator og med barrekonstruktioner. De tykkeste 6,0 mm implantater er velegnede til at lave store molarkroner, i tilfælde hvor der er tilstrækkelig knoglebredde. Skraldenøgle med indbygget momentnøgle, som knækker når det ønskede moment nås, og dermed sikrer mod for hård tilspænding af abutmentskruer. "Fonden har til formål at yde økonomisk hjælp i form af bistandsydelser, lån eller på anden måde til medlemmer af PTO samt til disse medlemmers samlevende ægtefæller, børn og samlevere, når nogen af de nævnte persongrupper uden egen skyld er kommet i økonomisk nød". S K R I F T L I G HEN V EN D EL S E T I L P TO's SEK RE TA R I AT : A M A L I EG A D E 17, KØBENHAV N K

7 1 2 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 Udenlandske tandlæger i danske tandlægeklinikker Det er velkendt at tandlægemangel er et problem i Danmark, men det er mindre kendt, at udenlandske tandlæger, der køber sig ind i danske praksis i stadig stigende grad kan være en løsning. Bliver det grebet rigtigt an, kan det være en langsigtet fordel både for landets patienter og de klinikejere, der søger en kollega, køber eller medejer. Så snart man kommer bare en smule væk fra København eller Århus, er det svært at finde købere til praksis. Mange tandlæger kommer til at stå i en situation, hvor de ikke har en køber til at overtage klinikken den dag, de selv eller deres kompagnon går på pension. Problemet har været til at få øje på i mange år: Der er simpelthen færre kandidater samlet set, og de, der er, har ikke lyst til at flytte til yderområderne. Mange har peget på øget optag på tandlægehøjskolerne som en løsning, men det i sig selv vil ikke løse alle problemerne i yderområderne, hverken nu eller inden for de næste år. De nyuddannede kandidater er typisk svære at få til permanent at flytte deres liv til en mindre by eller en landkommune. På grund af familien, ægtefællens karriere og storbyens bekvemmeligheder foretrækker en stor del af kandidaterne at blive i storbyen og deles om arbejdet med de andre storbytandlæger. Og i en typisk familie, hvor den ene er tandlæge på deltid, kan økonomien som oftest alligevel sagtens hænge sammen grundet den høje løn pr. arbejdstime. Den enkelte tandlæge kan derfor med god grund have interesse i at blive i storbyen, men det skaber unægtelig problemer for andre. Især i yderområderne, hvor der er brug for købere til prasis. For en solopraksis kan en manglende køber betyde, at man må dreje nøglen om, mens et praksisfællesskab kan risikere, at stole kommer til at stå tomme. Det medfører tab i omsætningen, og samtidig vil patienter have sværere ved at finde en tandlæge inden for en rimelig afstand. Der er ikke en enkelt løsning, som med et trylleslag kan vende udviklingen, men for nogle klinikker kan løsningen være at finde en fremtidig køber i udlandet. For mange tandlæger fra andre europæiske lande er Danmark et attraktivt land både professionelt og privat. I Danmark er det muligt for familien at leve et økonomisk komfortabelt liv og alligevel have en god balance mellem arbejde og privatliv. Og så gør det ikke så meget, hvor klinikken ligger. En langsigtet løsning Rekrutteringsfirmaet Medicolink har rekrutteret speciallæger til sygehussektoren i flere år, og flere tandlæger har henvendt sig for at høre, om virksomheden kunne finde en køber til deres praksis. Erfaringerne viser, at det at finde, opkvalificere og introducere en udenlandsk tandlæge i Danmark ikke er så vanskeligt, som mange tror. Hvis modellen er den rigtige og forløbet er håndteret professionelt, er der ingen grund til at lade sig skræmme. Det kan faktisk være en forretningsmæssigt lukrativ mulighed for klinikken med en udenlandsk rekruttering, så længe man er opmærksom på nogle vigtige udfordringer. For det første skal man gøre sig klart, at processen med at finde den rigtige kandidat er en investering i tid og penge. En investering, der tjener sig ind på ca måneder, og derefter bliver en god forretning. Det er meget vigtigt at begynde i god tid, hvis man overvejer at finde en køber, inden man selv vil pensioneres, for indkøringsfasen tager tid. Man kan ikke bare regne med at aflevere nøglerne i døren, men må som kollega spille en aktiv rolle i overdragelsen. For det andet skal man sikre sig, at det faglige niveau er i top. En udenlandsk tandlæge, der praktiserer i Danmark, skal naturligvis have det samme faglige niveau som en dansk tandlæge. Desuden skal den personlige kemi være til stede i omgangen med såvel patienter som kolleger. For det tredje skal man sikre sig, at kandidaten forstår det danske sprog og en kultur, der kan være væsensforskellig fra den kultur, hvorfra kandidaten kommer. Fælles forpligtelse Når man har fundet den rigtige kandidat er den vigtigste del af fundamentet i virkeligheden på plads, og rammerne for et langsigtet samarbejde kan aftales. En udenlandsk tandlæge kan typisk ikke finansiere en klinik ved ankomsten til Danmark, og det skal man naturligvis tænke ind i aftalen. Og begge parter har et naturligt behov for at prøve samarbejdet af i en periode, inden man siger endeligt ja eller nej. Også her er det vigtigt at man indhenter den rigtige rådgivning fra starten. Alt peger i retning af, at det også i fremtiden bliver sværere at finde købere til praksis. Erfaringerne med udenlandske købere viser, at det er muligt at finde en model som virker. Og med den rette omhu kan man skabe rammerne for et ganske fornuftigt samarbejde, der giver begge parter en solid økonomisk gevinst og en afgående tandlæge tilfredsheden ved at se praksis drevet videre til glæde for både en ny tandlæge og de gamle patienter

8 1 4 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 12 / P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Tilbud til dig og dine patienter Klinikkortene er sjove og meget farverige for at skabe optimal opmærksomhed. Kortene kan sættes op i en holder på væggen med invitation til patienterne om at tage dem med hjem og gerne sende dem til familie, venner og bekendte. WaitingRoom er udviklet af PTO-partner Folkmann Design A/S. Alle priser er opgivet ekskl. moms og gælder frem til WatingRoom er et markedsføringskoncept udviklet specielt til tandlæger. Konceptet har til formål at udvide patienternes generelle tandfaglige viden og derved gøre patienterne mindre fremmede over for de mange behandlingsmuligheder, du som praktiserende tandlæge kan tilbyde. Grundpakken består af følgende elementer: Klinikshow: Afspilles på en storskærm i klinikkens venteværelse fra en DVD. Showet indeholder en lang række små faglige informationer, let underholdning for børn og voksne, præsentation af klinikteamet, klinikfakta m.m - samt en gentagende opfordring til at søge mere information på klinikkens egen hjemmeside. DVD'en kan afspilles via en PC eller DVD afspiller på storskærm i venteværelset Showet varer ca. 12 minutter - hvilket typisk svarer til den gennemsnitstid en patient venter på at komme ind til behandling. Showet kører i loop, indtil man slukker for det. Showet er bevidst holdt i en stil, som vil have en beroligende effekt på patienterne. Præsentationen indeholder ingen eksterne annoncer, nyheder eller andet, som kan forstyrre eller påvirke patienterne i venteværelset. Hjemmeside: I klinikshowet opfordres patienterne til at at søge yderligere information på klinikkens hjemmeside. WaitingRoom hjemmesiden kan fungere selvstændigt som klinikkens egen hjemmeside eller som tillæg til en eksisterende hjemmeside. Ud over indholdet i grundpakken kan følgende elementer tilkøbes: Klinikkort: I klinikkens venteværelse kan der opsættes en holder til postkort - præcis som man kender det fra caféer og mindre restauranter. Idéen er, at patienterne finder disse klinikkort så sjove og charmerende, at de tager dem med hjem og måske sender dem til familie, venner og bekendte. Herved bliver dine patienter ambassadører for klinikken, hvilket kan generere flere nye patientemner. Kortenes forsider har samme grafiske stil, som den der anvendes i klinikshowet og på hjemmesiden, så synergien i kommunikationen er så effektiv som mulig. På bagsiden af kortene påtrykkes klinikkens kontaktinformationer. Pris for 4 x 500 klinikkort (format 15 x 10 cm) Kun kr ,- ekskl. moms Brugskort: I samme grafiske stil som klinikkort kan klinikken også få indkaldelseskort og tidskort med påtryk af klinikkens kontaktinformationer - igen for at styrke synergien i kommunikationen. Pris for 4 x 500 brugskort (format 8 x 5 cm) Kun kr ,- ekskl. moms Abonnement: Klinikken kan tegne et abonnement på fri opdatering af hjemmesidens klinikfakta, hvilket betyder, at klinikken ikke behøver at have viden om hjemmesider, eller hvordan disse skal passes og plejes. Send blot en mail med rettelserne, og de vil hurtigst muligt blive udført. Så har du altid en opdateret hjemmeside. Med i abonnementet hører også 2 årlige opdateringer af hjemmesidens tandfaglige indhold, indsættelse af nye artikler og tilsendelse af en tilsvarende opdateret DVD med klinikshow. Pris pr. år: Kun kr ,- ekskl. moms Markedsføringspakke: Baseret på indhold og de samme grafiske elementer som i grundpakken. Pakken indeholder følgende digitale filer versioneret med kliniklogo og kontaktdata: Annoncemoduler til indrykning i lokalblade Klinikfolder til print på A4 farveprinter PowerPoint skabeloner og grafik til præsentation af klinikkens ydelser. Plakater til print (A3, A2 og A1) Modul til e-nyhedsbrev til patienter Gode råd om klinikmarkedsføring Pris: Kun kr ,- ekskl. moms WaitingRoom hjemmesiden har en omfattende informationsdel, hvilket betyder, at klinikkens patienter her vil kunne finde svar på langt de fleste tandfaglige spørgsmål. Hjemmesiden indeholder sideløbende hermed en række inspirerende artikler med rod i det tandfaglige. Ønsker klinikken at køre en konkurrence for patienterne, er dette også muligt. Få mere information på eller telefon WaitingRoom er beskyttet af gældende regler for ophavsret og copyright. Samlet specialpris for grundpakken til medlemmer af PTO: Kun kr ,- ekskl. moms WaitingRoom hjemmesiden kan fungere som selvstændig hjemmeside for klinikken - eller som tillæg til en eksisterende hjemmeside

9 1 6 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Personalegoder Skatteregler ikke ændret men nu kraftig skærpet pligt for tandlæger til at indberette TEKST Statsaut. revisor Allan Kamp Jensen, PricewaterhouseCoopers tandlægecenter København En række tandlæger kan i dag tilbyde deres medarbejdere en række personalegoder, for således at kunne fastholde og tiltrække arbejdskraft. En række af disse personalegoder opfattes af mange som en naturlig del af lønnen. Med skattereformen, der trådte i kraft 1. januar 2010 er der igen sat fokus på personalegoder og vi vil i de kommende udgivelser af PTO-bladet komme ind på en række af disse personalegoder og beskatningen heraf. Nye regler Inden vi påbegynder at redegøre for den skattemæssige behandling af enkelte personalegoder er det vigtigt at konstatere, at det ligeledes også med skattereformen blev besluttet en udvidelse af indberetningspligten for arbejdsgiver til at indberette personalegoder til skattemyndighederne. Hvilke personalegoder Ændringen betyder, at en arbejdsgiver fremover skal indberette ALLE skattepligtige personalegoder til SKAT. Tidligere var der en positiv liste med goder, som arbejdsgiveren skulle indberette, mens de øvrige goder, der skulle betales skat af, skulle selvangives af medarbejderen selv. Det har således hidtil været den enkelte lønmodtager, der selv skulle meddele SKAT via angivelse på sin selvangivelse, om vedkommende havde fået nogle af de personalegoder, som arbejdsgiveren ikke skulle indberette. Fra 1. januar 2010 er reglerne ændret, så alt skal indberettes af arbejdsgiveren medmindre personalegoderne er direkte anført på listen over undtagelser. Hvad kan de skattepligtige personalegoder være og hvad indeholder positivlisten over personalegoder, der ikke skal indberettes: Skattepligtige personalegoder kan være og som skal indberettes: Skattepligtige gaver Belønninger til medarbejdere for en ekstraordinær arbejdsindsats mv. f.eks: Restaurantbesøg, Billetter til koncert eller sportskampe, Tøj, Weekendophold Julegaver over 700 kr. eller andre lejlighedsgaver ud over det sædvanlige til f.eks bryllup, fødselsdag eller jubilæum, f.eks. ipod, Computer, Cykel Rejser, ferie og ophold Ledsagers deltagelse i forretningsrejser mv., Fri kost, Individuelt gebyr til motionsløb Personalelån, hvis der er en rentefordel i forhold til hvad vedkommende kan låne til på det frie marked Personalerabatter, hvis rabatten overstiger tandlægens avance Goder der ikke skal indberettes Personalepleje på klinikken Deltagelse i firmafest og/eller firmaarrangementer Sundhedsbehandling til forebyggelse og/ eller behandling af arbejdsrelaterede skader Sundhedsbehandling som er lægefaglig begrundet ved sygdom og ulykke samt er led i en generel personalepolitik som tilbydes alle medarbejdere, herunder behandling hos kiropraktor, eller behandling af misbrug. Deltagelse i firmasport Adgang til motionsfaciliteter på klinikken SKAT anfører om indberetningspligten: Indberetning af goder eller skattepligtige fordele, som i en måned er ydet til den ansatte, Indberetning skal foretages for de goder, som den ansatte ikke har betalt fuldt vederlag for, og Indberetning skal ske til eindkomstregistret. Indberetning skal foretages ved angivelse af godets skattepligtige værdi, undtagen frikort til offentlig befordring, der kun angives ved en krydsmarkering. Værdien skal indberettes mindst en gang månedlig. Den skattepligtige værdi fastsættes som udgangspunkt til den værdi, som det antages at koste den skattepligtige at anskaffe godet i almindelig fri handel. Goder omfattet af bagatelgrænsen, som f.eks. aviser stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, arbejdsbeklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiver, med et tydeligt logo eller firmanavn, er ikke omfattet af indberetningspligten. Det er den ansatte som selv skal holde styr på den samlede værdi af disse goder, og hvis de overstiger kr. på årsbasis, skal hele beløbet selvangives. En overraskelse Mange ansatte vil sikkert få sig en overraskelse, når de erfarer, at den middag eller de biografbilletter man har fået fra sin tandlæge, er skattepligtig. Det var de tidligere og det er de også nu. Forskellen er bare, at værdien skal indberettes af tandlægen, så SKAT er klar over, at den ansatte har fået de pågældende goder. Det skal bemærkes, at der principielt ikke er nogen nedre grænse for godets værdi eller, hvad der skal indberettes, hvilket skaber stor forvirring sammenholdt med hvilke personalegoder der skal indberettes. Det er kun de skattepligtige goder, som skal indberettes, hvorfor der naturligt vil være tilfælde, hvor der er berettiget tvivl om det pågældende gode skal indberettes. Samtidig er mange virksomheder, herunder tandlæger endnu ikke klar over ændringerne i indberetningskravene, hvorfor det kan anbefales at tage kontakt til sin revisor herom. Hvis man ikke overholder de nye bestemmelser, vil virksomheden i første omgang modtage et påbud og efterfølgende kan virksomheden få et bødeforlæg.

10 1 8 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Sygefraværssamtaler TEKST Karsten P. Larsen, advokat, H. Fra den 4. januar 2010 er det blevet pålagt klinikejere som andre arbejdsgivere at indkalde en sygemeldt medarbejder til en samtale senest 4 uger efter 1. sygedag. Formålet fra regeringens side hermed har været at gøre arbejdsgiveren til en aktiv medspiller i forhold til at forebygge et langvarigt sygdomsog fraværsforløb. Det er en win-win-win situation. Medarbejderen kommer hurtigere tilbage på arbejde, arbejdsgiveren sparer løn under sygdom og det offentlige ditto sygedagpenge. Under samtalen skal parterne drøfte hvordan og hvornår medarbejderen kan vendte tilbage på klinikken. Enten på fuld eller om nødvendigt på deltid. Og under behørig hensyn til sygdommen. Hvis medarbejderen således har problemer med bentøjet, kunne man jo godt forestille sig, at hun siddende kunne hjælpe i receptionen, tage telefon, håndtere aftalebog, tage imod betalinger, udskrive regninger o.s.v. Man kunne også forestille sig, at der ved hjælp af fysioterapi, kiropraktik eller anden støtte kunne ske en fremrykning af tidspunktet for tilbagevenden på klinikken. Der findes ingen autoriserede blanketter til brug ved afholdelse af sygefraværssamtaler. Klinikejeren skal efter samtalen orientere lønmodtagerens bopælskommune om 3 forhold: 1) datoen for samtalen. 2) hvorvidt medarbejderens fravær forventes at vare mere end 8 uger og 3) om muligheden for delvis genoptagelse af arbejdet. Delvis genoptagelse er en mulighed, men ikke en pligt for klinikejeren. Man kan orientere kommunen på flere forskellige måder. Enten elektronisk på www. virk.dk. På en særlig blanket dp 333. Eller, når klinikken alligevel sender anmeldelse om sygefravær ind, på enten dp 201 eller dp 200A, hvor de 3 forhold fra årsskiftet er blevet indsat i blanketterne. Alle 3 blanketter kan downloades fra www ved søgning på de respektive blanketter. Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at der fra deres side ingen sanktion er, hvis sygefraværssamtalen ikke afholdes og indberetning til kommunen ikke sker. Ledelsesværktøj Afholdelse af sygefraværssamtaler har et nobelt formål, som alle burde kunne støtte op om. Mange klinikejere har tidligere modtaget den ene langvarige sygemelding efter den anden. Og man har efterlyst mulighed for at komme i dialog med den sygemeldte medarbejder om, hvornår tilbagevenden kan forventes. Ikke kun af hensyn til medarbejderen, men også de kolleger, der under sygdommen måske må arbejde for to. Eller klinikejerens muligheder for at tilrettelægge en rationel drift under hensyn til de muligheder for hjælp, der er i forhold til de behandlinger patienterne efterspørger. I det lys er sygefraværssamtaler et godt nyt ledelsesværktøj. Men det har stadig mangler. Klinikejeren må stadig ikke spørge, hvad medarbejderen fejler. Det paradoks er en direkte konsekvens af lov om brug af helbredsoplysninger. Denne lov slår fast, at arbejdsgivere kun må spørge med henblik på at få belyst, om en medarbejder lider eller har lidt af en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed i det pågældende arbejde (som klinikassistent, tandplejer eller tandlæge) og ikke om andet i relation til sygdommen. Men hvad skal klinikejeren så gøre? Hårfin grænse Beskæftigelsesministeriet oplyser, at en klinikejer kan anmode om oplysninger om hvilke funktioner medarbejderen kan varetage på trods af sygdommen, hvilket fravær der kan blive tale om p.g.a. sygdommen eller hvilke foranstaltninger, der kan være grund til at iværksætte som følge af sygdommen.

11 2 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Sygefraværssamtaler... Men der er en hårfin grænse mellem disse retningslinier og en overtrædelse af lov om helbredsoplysninger. Klinikejeren må ikke spørge om diagnosen, men medarbejderen må gerne oplyse om den. Misforståelser ligger lige for. Og det er let at forestille sig et scanarie, hvor klinikejeren, hvis det ender med en opsigelse, bliver beskyldt for at have overtrådt lov om helbredsoplysninger og mødt med krav om godtgørelse. Med de nye regler forestiller regeringen sig, at den gammeldaws lægeerklæring, varighedserklæringen, afskaffes. En såkaldt mulighedserklæring skal fremover inddrage lægerne i en vurdering af, hvilke funktionsnedsættelser sygdommen forårsager og evt. forslag til hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan bestride. Klinikejeren og medarbejderen udfylder sammen første del af erklæringen, hvorefter den ansattes læge kommenterer det herefter fremkomne. Erklæringen kan downloades fra Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside Skriv mulighedserklæringer på forsidens søgefelt og der dukker en pdf-fil op med erklæringen. Endelig kan medarbejderen anmode klinikejeren om at deltage i udarbejdelsen af en fastholdelsesplan ved sygefravær af mere end 8 ugers varighed. Friattest Som ovenfor anført forestiller regeringen sig, at den gammeldaws lægeerklæring afskaffes. Hvis en klinikejer har behov for at få at vide, hvorvidt medarbejderen faktisk er syg, kan han/hun dog stadig anmode en læge om at afgive en sådan. Det kaldes nu en friattest. Intentionen med den nye lovgivning er f.s.v. nobelt. Om bare få år har samfundet brug for alle de hænder samfundet kan levere i den arbejdsdygtige alder. Tal for 2009 viser, at personer var sygemeldte. Og de modtog næsten 15 mia. kr. i sygedagpenge. Det er meget og det er dyrt for alle parter. Men det er måske at håbe for meget, hvis de nye regler skal dæmme op for den tilstand. Dertil er samtaler under og om sygdom stadig et for mange vanskeligt område, hvor det er meget let at komme virkelig galt af sted, hvis den ansatte føler, at man som arbejdsgiver går for langt under en sygefraværssamtale i relation til reglerne i lov om helbredsoplysninger. Produktfordele - zendium Sensitive: Som supplement til zendium Saliva-produkterne anbefales fx zendium Sensitive, der er en s¾rlig mild tandpasta med enzymer, m¾lkeproteiner, kaliumnitrat, en h j fluoridkoncentration samt lav slibeeffekt. Ref: Tarbet WJ et al. Clinical Evaluation of a new treatment for Dentinal Hypersensitivity. J. Periodontol sep; 51 (9): Produktinformation ved Klinisk Konsulent Oral Care Lene Heilskov: tlf.: eller .: a/s blumøller healthcare Nyvang 16, DK-5500 Middelfart Produktfordele - zendium Saliva Xerostomi er en kendt bivirkning til en del medikamenter, sygdomme, behandlinger samt selve aldringen. zendium Saliva gel og spray: modvirker xerostomi og forst¾rker bestanddele i spyttet, samt stimulerer mundens spytproduktion m¾lkeproteinet opbygger en fugtighedsgivende barriere pœ t rre og sarte slimhinder hj¾lper til at modvirke ulcerationer ikke et l¾gemiddel indeholder natriumfluorid Gelen giver langvarig fugtning af mundens slimhinder, og sprayen er en handy og hurtig l sning. Ref: Pedersen AM, Andersen LT, Reibel J, Holmstrup P, Nauntofte B Oral findings in patients with primary SjšgrenÕs Syndrome and oral lichen planus Ð a premilinary study on the effects of bovine colostrumcontaining oral hygiene products. Clin Oral Invest (2002) 6:11-20 zendium Saliva fugtgel og fugtspray k bes via dentalgrossister og pœ apoteker. professional dental care

12 2 2 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Mindfulness - kan ændre din måde at opfatte verden på... TEKST Mariann Lundgren Andersen Tandlæge, psykoterapeut MPF Mindfulness meditations instruktør At være tandlæge er på mange måder et fantastisk job! Vi får brugt vores tekniske snilde, vores kreativitet, og vores koncentrationsevne for ikke at tale om vores sociale intelligens, pædagogiske evner, humor og lederevner. Alt dette kan give et arbejdsliv med megen glæde og entusiasme men måske mest for de mere robuste sjæle. Nu har Ib Sewerin i Tandlægebladet nr 5 skrevet om selvmord blandt tandlæger, og ifølge artiklen, er det ikke kun lykkeligt at være tandlæge. Der er også et liv, der kan gå i stykker - af den ene eller anden grund. Det er grunden til denne artikel. Hvis arbejdsrelateret stress er en af årsagerne til de mange selvmord, skal vi tage det alvorligt. Det gør vores forening også men hvordan gøre det rent praktisk? Jeg har været tandlæge i 40 år og syntes, det har været et pragtfuldt job. Sideløbende med privat praksis har jeg efter 7 års teologiske studier ved Århus universitet og en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse ved Nordisk Gestalt Institut m.m. oprettet en psykoterapeutisk praksis i Korsør. Der har jeg i en del år bl.a. afholdt kurser i mindfulness meditation. Jeg har taget en instruktør uddannelse og har selv mediteret regelmæssigt siden 70-erne, og jeg har erfaret det, forskningen også har vist, at meditation er et rigtig godt bud på at tage sin stress alvorligt. Lad os se på, hvad det er, der sker for os, midt i dette arbejdsliv, der tilsyneladende kunne være så lykkeligt? Der sker det, at både vores tandlægeverden og vores omverden ændrer sig hurtigere og hurtigere. Vi er på hele tiden, og vi skal være dygtige til det hele. Som tandlæger står vi til tider meget alene med ansvaret. Vi har mange spændende bolde i luften, vi skal løbende omstille os, både på klinikken og i familien, og vi har ikke mange pauser. I tankerne er vi hele tiden på vej til det næste den næste patient venter derude, den næste personalesamtale, eller måske skal børnene hentes. Hvis ikke vore tanker er i gang med at planlægge fremtiden, er de måske i fortiden i gang med at ærgre sig over noget, vi ikke nåede, eller en behandling, vi ikke er helt tilfreds med. Resultatet af alt dette kan blive, at vi bliver fanget af travlheden og af tanker om fortiden eller fremtiden, og at vi dermed fjerner os mere og mere fra det, der er lige nu. En stor del af tiden, bliver vi altså styret af den strøm af automatiske tanker, der konstant går gennem vort hoved. Helt automatisk vil vi identificere os med tankerne stole på, at de er sandheden om situationen. Da tanker avler følelser og kropsfornemmelser, vil der ofte være knyttet ubehagelige følelser og kropslige fornemmelser til vore stressede tanker. Vi vil, i den situation, nemt blive revet med af negative tanker og følelser, - som er grundlaget for stress, angst og depression, - fordi vi i vid udstrækning har mistet kontakten til vores grundlæggende indre ro og nærvær og det er så almindelig en tilstand, at vi tror, det ikke kan være anderledes. Men det kan være anderledes! Mindfulness meditation kan ændre din måde at opfatte verden på. Hvis du tænker over, hvad der er allerdejligst i dit liv, vil du sikkert tænke på noget, som handler om at være intenst til stede i livet, lige nu og her så er livet mest glædeligt og meningsfuldt. Jo mere intenst du oplever nuet, jo smukkere er livet. Tænk bare på en dejlig stund med dine børn, din elskede, dine venner eller måske alene, eller en anden dejlig stund du har oplevet. Det er det, mindfulness handler om. Mindfulness er mentaltræning, der styrker evnen til at være rolig, nærværende og accepterende over for både sig selv og andre evner som nemt kan forsvinde ved længerevarende travlhed på klinikken. Ideen med mindfulness er, at du skaber en ø af væren midt i havet af den konstante handlen, som vores liv mest er - en ø, hvor du tillader din handlen at stoppe måske bare 15 min. Når du har trænet mindfulness i nogen tid, vil du blive mere opmærksom på dine tanker og følelser, og opmærksom på, hvad de gør ved dig, samtidig med, at du bliver bedre til at rumme dem, og til at rumme det, livet nu engang byder dig. Mindfulness meditation er en videreudvikling af den kognitive terapi. Den harmonerer med den positive psykologi, som fokuserer på menneskers ressourcer og muligheder i stedet for på deres svagheder, og som arbejder med at opbygge psykisk robusthed, ægte selvværd og glæde. Hjerneforskning viser, at regelmæssig meditation skaber positive forandringer i hjernen. Der dannes nye hjerneceller og nye forbindelser mellem cellerne. De to hjernehalvdele bliver bedre til at samarbejde.

13 2 4 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Mindfulness... Aktiviteten i venstre præfrontallap øges, hvilket betyder, at du bliver et gladere menneske. Forskning viser også, at mindfulness baseret kognitiv terapi (8 ugers kursus) ved depression, kan være et alternativ eller supplement til medicin og/ eller samtaleterapi. Ligeledes er der dokumenteret effekt på stress, angst, uro og smerter, (se noter), så det vil være et logisk valg i de tilfælde af arbejdsrelateret stress, som Ib Sewerin omtaler. Langvarig stress kan udvikle sig til angst og depression, og dermed give risiko for selvmord. Mindfulness træning er i dag - i det meste af verden en anerkendt metode, som anvendes også af mennesker, der ikke har fysiske eller psykiske symptomer, men bare ønsker at være mere til stede i nuet og leve livet fuldt og helt mens vi har det. Det kursus jeg udbyder, er det fulde kursus på 8 gange, som er det, der ligger til grund for de mange videnskabelige undersøgelser. Da det drejer sig om hjernetræning, kan man ikke læse eller lytte sig til en virkning, eller lære det ved et par timers inspirerende foredrag om stress. Man må involvere sig og regelmæssigt og systematisk træne hjernen gennem nogen tid ligesom man træner sine muskler. Mindfulness træningen foregår i mindre grupper eller individuelt. Det kan foregå på jeres klinik, hvis I har plads til det, eller hos mig. Vi mødes 2-2½ time 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi mødes, guider jeg nogle meditationer og visualiseringer har du nogle eksistentielle temaer eller problemer, kan jeg lægge dem ind i visualiseringerne, så du også arbejder personligt, hvis du ønsker det. Du får noget teori, svar på dine spørgsmål og nye hjemmeopgaver. Er I en gruppe, aftaler vi tavshedspligt i gruppen. Har du fået interesse for at tage din eller klinikkens stress alvorligt, og vil du vide mere, så se eller ring og lad os tale om det. Jeg arbejder også med eksistentielle problemer i samtaleterapi for kriseramte samt med parterapi og jeg modtager naturligvis også deltagere til mine sorggrupper.

14 2 6 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / PTO's nye hjemmeside PTO har netop lanceret sin nye hjemmeside på internettet. Fokus for siden har primært været et optimeret overblik over PTO's serviceydelser og produkter, ligesom brugervenlighed og tilgængelighed har været i højsædet. Her får du en lille quick-guide til siden. Billedtekst Beskriver hvad der ligger bag pop-up billederne herunder Medlemsblad Klik videre til de seneste numre af Praktiserende Tandlæger Tilbage til startside PTO Nyheder: De seneste nyheder vedr. privat tandlægepraksis. PTO Faglig Information: Medlemsbladet "Praktiserende Tandlæger" PTOrientering og PTO profilbrochure PTO Advokater: Rådgivning og kontrakter PTO Partnerprogram: Rabatter, bonus, service, fordele og konkurrencedygtige priser... PTO Produkter: Kurser og gå-hjem-møder, vejledning ved køb og salg af tandlægeklinikker, brochurer og informationsmateriale. Bliv medlem af PTO: Indmeldelsesblanket. Om PTO: Fakta om PTO og bestyrelse. Kontakt PTO: Forespørgsler, bestillinger m.m. Glemt password: Hvis du har glemt dit password til PTO medlemssider, så udfyld kuponen og tryk send. Du får svar hurtigst muligt. Fremhævet tekst: Orange tekst betyder at teksten er aktiv og at du derved kan klikke dig videre til mere information. PTO: Her kan du ved klik åbne din med direkte kontakt til til PTO PTO Update De seneste nyheder for praktiserende tandlæger PTOrientering Online version af det "Gule blad" (Kræver adgangskode) PTO profilbrochure Læs om alt det PTO kan gøre for dig som klinikejer og praktiserende tandlæge PTO Partner program Tilbud om rabatter, bonus, service, fordele og konkurrencedygtige priser. PTO produkter Kurser og gå-hjemmøder, vejledning ved køb og salg af tandlægeklinikker, brochurer og informationsmateriale (Kræver adgangskode) PDF Download PDF reader gratis fra Adobe

15 2 8 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Kære klinikejer: Har du husket dagpengeydelser fra Tryghedsordningerne ved sygdom eller barsel? Send PTO din adresse og få nyheder og information via internettet... Hvert år udbetaler Tandlægernes Trygheds-ordninger mange millioner kroner i dagpengeydelser. I 2008 blev det til et ekstraordinært stort beløb på 33 mio. kr., men gennemsnittet ligger på ca. 25 mio. kr. om året. Langt det største beløb udbetales i forbindelse med sygdom, hvor ca. 150 medlemmer årligt modtager ydelser. Vær opmærksom Der er desværre stadig en del klinikejere, der ikke er opmærksomme på muligheden for at få dagpengeydelser fra Tryghedsordningerne og få 130 % af sygesikringsomsætningen dækket ved sygdom og 65 % ved barsel. Det er en bekostelig affære, når en klinikejer eller en ansat tandlæge sygemeldes eller går på barsel. Ydelserne fra Tryghedsordningerne kan betyde en stor forskel for klinikkernes økonomi og derfor er det vigtigt at kontakte Tryghedsordningerne hver gang en tandlæge - klinikejer eller ansat tandlæge bliver erhvervsudygtig af den ene eller den anden årsag. Udbetaling er uafhængig af offentlige ydelser Dagpengene udbetales uafhængigt af offentlige ydelser og i forbindelse med en ansat tandlæges sygemelding eller barsel går udbetalingerne til klinikejeren, der i henhold til Funktionærloven udbetaler henholdsvis fuld ved sygdom eller halv løn under barsel. Kun til medlemmer af Tandlægeforeningen Der udbetales naturligvis kun, hvis klinikejeren er medlem af Tandlægeforeningen og har bidraget til ordningen ved at betale honoraret på 2,25 % af sygesikringsomsætningen. Ansatte tandlæger løber derfor en risiko ved at være ansat hos en arbejdsgiver, der ikke er medlem af Tandlægeforeningen, da den ansatte fx ved ophør af arbejdsforholdet under sygdoms- eller barselsperiode ikke vil modtage ydelser fra Tryghedsordningerne i en ellers ydelsesberettiget periode. Barsel: Tryghedsordningerne kan udbetale ydelser i op til 2 måneder før og 14 uger efter nedkomst. Der dækkes 65 % af den personlige sygesikringsomsætning, hvor der er samme valgmulighed mellem omsætningsperioderne som ved sygdom. Vikarhjælp: Der kan udbetales et dagligt beløb på 400 kr. pr. dag, vikaren er i arbejde. Fædrebarsel: Ydelsen udgør 2 ugers dagpenge, svarende til dagpengebeløbet, som det offentlige udbetaler, i øjeblikket ca kr. i alt. Adoption: Det er i store træk de samme regler som ved barsel. Dødsfald: Det er muligt at give efterladte op til 60 dages dødsfaldsdækning og beregningsgrundlaget er det samme som ved sygdom. PTO udvider nu sin indsats på den digitale front, så du som medlem kan få hurtigere og mere effektiv information fra organisationen. For at oprette en database med alle medlemmers , skal vi herved bede dig om, at via PTO nye hjemmeside - under "kontakt PTO" - gå ind og udfylde formularen (vist her som eksempel.) Da beregningsgrundlaget er sygesikringsomsætningen, kan der være store forskelle i størrelsen på det daglige beløb fra Tryghedsordningerne og der er ingen minimums eller maksimumsgrænser. Det største, daglige beløb, der har været udbetalt gennem de senere år har været på kr. og det mindste på 100 kr. Andre ydelser fra Tryghedsordningerne Tryghedsordningerne yder også støtte til tandlægen i andre situationer, fx i forbindelse med vikarhjælp ved sygdom, adoption, fædrebarsel og dødsfald. Hvornår kan du få udbetaling og med hvilken dækning? Sygdom: Tryghedsordningerne kan udbetale dagpengeydelser efter 20 hverdages fuld sygemelding. Hvis man er sygemeldt i mere end 40 hverdage, udbetales beløbet for de første 20 dage senere i sygdomsperioden. Der kan maksimalt ske udbetaling i op til 253 hverdage (et år). Tryghedsordningerne dækker 130 % af den personlige sygesikringsomsætning, hvor der kan vælges mellem 4 forskellige omsætningsperioder. Kontakt Tryghedsordningerne Har du spørgsmål, kan du kontakte Tryghedsordningerne på tlf. nr Du kan når som helst meddele os hvis du ikke længere ønsker at modtage s fra PTO, blot ved at sende en ny formular og flytte markeringen under "Information og nyheder" Bemærk: Felter med den røde asterix (*) skal udfyldes, før du kan sende formularen.

16 3 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 2 / PTO-partner i nyt design TEKST Af specialtandlæge Henning Lehmann Bastian Redaktør af Netsiden der har eksisteret siden år 2001 har fået nyt design og er blevet nyprogrammeret, så det er blevet mere brugervenligt og lettere at navigere rundt i. Hver måned besøges sitet af individuelle brugere. Sitet består af 4 dele. Den offentlige del (Fig.1) som giver brugerinformation om tand- og mundsygdomme samt praktiske informationer om sygesikringspriser, tilskud og klager. Desuden er det muligt at vælge tandlæge i sit eget område og klikke sig helt ud til tandlægens egen hjemmeside. Man kan også vælge tandlæge efter de kompetencer som tandlægen har angivet som sine interesseområder. Den allermest benyttede rubrik er formentlig spørg tandlægen, som har spørgsmål fra patienter dagligt. Tandlæger kan reklamere individuelt på sitet. Formålet med sitet er at gøre brugeren bedre rustet til at stille de rigtige spørgsmål til tandlægen og derved fremme dialogen. Tandlæge og tandplejer på efteruddannelse Den professionelle del prof (Fig.2) henvender sig til tandlæger og tandplejere og der er ca tandlæger som abonnerer på sitet dvs. sitet kan kun besøges med et log-on. Her findes masser af nyttig viden til den fagligt nysgerrige tandlæge og tandplejer, som derfor kan udnytte et afbud til efteruddannelse. Blandt andet Minileksikon med en kort tekst og et billede af de enkelte lidelser. Der er desuden en diagnoseliste og masser af powerpoint præsentationer, hvor der er mange tekstbilleder, så man selv kan kigge præsentationen igennem. Der er også videopræsentationer af operationer, links til udenlandske nyheder og en faglig brevkasse, hvor den praktiserende tandlæge kan bruge redaktøren som coach. Det er muligt at vedhæfte billeder til brevkassen. Hver måned bringes månedens casus, hvor der gives en lille klinisk beskrivelse og et billede af et casus, herefter skal tandlægen gøre sig sine overvejelser inden han klikker sig frem til diagnosen og evt. differentialdiagnoser. Tandlæger der udfylder de ønskede rubrikker ved tilmeldingen vil automatisk blive vist på den offentlige del under valg af tandlæge. Tilmeldte tandlæger kan selv ændre i de oplysninger der står om deres klinik. Hvis man vil være sikker på at man får det optimale ud af sitet er det vigtigt at man jævnligt kontrollerer at de oplysninger man har afgivet om sin klinik er ført ajour. samt kost og tænder. Desuden kan der laves tandsæt og printes billeder ud til farvelægning. Der er også quiz med spørgsmål om tænder, samt huskespil. Sitet er delt op i 3 dele: Mad og tænder, mælketænder, dyr og tænder. Sitet er meget brugt af tandplejere til undervisning af børn om tænder, men er jo absolut tænkt som en pædagogisk hjælp til forældre som vil fortælle deres børn noget om tænderne på en sjov måde. I forbindelse med det nye design er der oprettet mulighed for at der i løbet af 2010 kan etableres netsalg af tand-,mund-og plejeprodukter både til private og professionelle. Vi forhandler i øjeblikket med flere firmaer om et samarbejde vedr. dette spændende nye tiltag. (Fig.3) er det meget velbesøgte børnesite, som vandt dagbladet Børsens e-handelspris i e-læring i Konceptet bag børnesitet er leg og læring Gennem små historier og spil samt videoer lærer man om tænderne, både menneskers og dyrs

17 Afsender: Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17 K-1256 København K Returneres ved vedvarende adresseændring PTO s Partnerprojekt er baseret på en række attraktive aftaler med en eksklusiv vifte af virksomheder indenfor det dentale forbrugsmarked, med hvem der er indgået aftale om levering af varer og tjenesteydelser til privat tandlægepraksis. Aftalerne indebærer betydelige kontante fordele i form af rabatter, bonus og VIPbehandling, der for PTO s medlemmer sammenlagt kan løbe op i fordele til en værdi af over 100 mio. kr. PTO s Partnerprojekt er en af, om ikke det, bedste på markedet, og eneste forudsætning for at drage fordel af alle dets fordele er et medlemsskab af PTO med de yderligere fordele, det giver. PTO anbefaler privat praksis at bruge vore partnere mest muligt. Jo mere jo bedre synergi kan vi alle opnå med mulighed for fremover at opnå endnu bedre og flere fordele for dig og din klinik. Amaliegade København K Tlf Fax

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Reglerne for dagpenge i forbindelse med sygdom, barsel og dødsfald er blevet ændret på generalforsamlingen i november 2014. De ændrede regler får betydning

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

PTO Faglig rådgivning

PTO Faglig rådgivning PTO Faglig rådgivning Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på klinikken og som forstår dine faglige interesser... Kontrakter Brochurer

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Langtidssyg var ikke selv skyld i opsigelse

Langtidssyg var ikke selv skyld i opsigelse Langtidssyg var ikke selv skyld i opsigelse SYGDOM. En sygemeldt medarbejder blev opsagt, fordi virksomheden ikke kunne komme i kontakt med ham. Virksomheden mente, medarbejderen selv var skyld i opsigelsen

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Fakta om din pension hos

Fakta om din pension hos Fakta om din pension hos Lidt om dine muligheder hos PGA PGA har forhandlet en god aftale i stand på pension, privathospital forsikring samt livsforsikring og tab af arbejdsevne. Pensionsordning giver

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere