DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur. Årsberetning. Tortur kan aldrig tillades

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur. Årsberetning. Tortur kan aldrig tillades"

Transkript

1 DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur Årsberetning Tortur kan aldrig tillades

2 Årsberetning INDHOLD Tortur er en del af problemet ikke løsningen... 3 Landekontor skal skabe Tunesiens første rehabiliteringsprogram... 4 Religiøse ritualer heler cambodjanske torturoverlevere... 6 DIGNITY arbejder intensivt på at begrænse vold i familier... 8 RCT bliver til DIGNITY Publikationer Donationer/Fundraising Regnskab Årsberetning 2012 DIGNITY-Dansk Institut Mod Tortur Borgergade 13 Postboks københavn K Tlf Fax web: se-nr.: Bank: Giro BG bank nr Danske Bank nr Redaktion: Karin Verland (ansv. red.) Anders Bernhoft Heidi Koch Tokle ISBN: ISSN:

3 Tortur er en del af problemet ikke løsningen Vi har et problem. Det er ikke den enkeltes problem, det er ikke DIGNITYs, det er vores alles problem. Igen i 2012 gennemførte vi en måling af danskernes forhold til tortur. Langt de fleste danskere er heldigvis imod brugen af tortur til enhver tid (76 procent), men der er stadigvæk 21 procent af danskerne, som mener, at tortur må bruges i enkelte tilfælde. Noget tyder på, at der er et undervisningsbehov, når så mange ved så lidt om tortur. Når det er sagt, kan jeg godt forstå, at man kan komme til den konklusion, at tortur kan bruges til noget. Hollywood viser det i hver anden film, nogle politikere siger det (heldigvis ikke højt i Danmark) og tidligere CIA-agenter med blod på hænderne siger det - men kan ikke bevise det. Jeg tror også, at de danskere, som har svaret ja, ikke har tænkt konsekvenserne af deres svar til ende. I DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur vil vi gerne bidrage til at bringe procentsatsen så langt ned som muligt. Men vi kan ikke gøre det alene. Det kræver, at regeringen bakker op og indfører mere under visning i menneskerettigheder i blandt andet folkeskolen. Vold avler vold Nogle stater tror fejlagtigt, at tortur er en del af løsningen. De tager fejl. Tortur er problemet. Hvis en stat, en efterretningstjeneste, et politikorps eller andre tror på, at tortur kan fremskaffe informationer, vil de informationer, de får, medføre mere tortur. Fra DIGNITYs egen forskning ved vi, at tortur skaber vrede og hævnlyst. Et studie fra Bangladesh viste, at folk bestak politiet til at arrestere og torturere fjender. Dette skabte en voldspiral blandt familier, stammer og forskellige politiske partier i Bangladesh. Fra højtstående amerikanske officerer ved vi, at torturskandalerne i Abu Ghraib og Guantanamo har været de to største årsager til amerikanske soldaters død i Irak, fordi disse to symboler var og er rekrutterings værktøj for oprørere. Så hvis vi vil have samfund med endnu mere vold og endnu mere terror, så skal vi bare bruge mere tortur. Absolut forbud mod tortur Tortur kan aldrig nogensinde retfærdiggøres og må aldrig nogensinde anvendes hvad enten vi står over for krig, terror eller at landet er i undtagelsestilstand. Det er hævet over enhver tvivl og national lovgivning. Verden har indført et absolut forbud mod tortur for at undgå de grusomme overgreb, som vi var vidner til under 2. verdenskrig. Der er lang vej igen, se bare på Syrien. Danmark har i mange år været aktiv i kampen mod tortur. DIGNITY har været medvirkende til dette, og vi er en af årsagerne til, at Danmark to gange om året fremlægger resolutioner mod tortur i FN. Gentagne regeringer har støttet vores arbejde, og det skal de have ros for. For uden dem havde DIGNITY muligvis ikke eksisteret i den form, vi gør i dag. Dermed ikke sagt, at Danmark ikke kan gøre mere og gøre det bedre. Hvis Danmark virkelig skal være i front, når det gælder overholdelsen af menneskerettigheder, sådan som 90 procent af danskerne ønsker det, kunne vi arbejde for at gøre Danmark til centrum for arbejdet for menneskerettigheder. Vi kunne være landet, der samlede folk fra hele verden til inspiration, diskussion og udvikling af menneskerettighederne Karin Verland, Direktør DIGNITY Årsberetning

4 Landekontor skal skabe Tunesiens første rehabiliteringsprogram Af Jan Ole Haagensen, leder af International Afdeling DIGNITY har etableret det første landekontor i organisa tionens 30-årige levetid. Kontoret, som ligger i Tunesien, skal hjælpe lokale aktører med at opbygge rehabiliteringstilbud til torturoverlevere og også igangsætte initiativer, der kan forebygge tortur. Hidtil har DIGNITY udelukkende arbejdet sammen med og igennem lokale menneskerettighedsorganisationer, blandt andet ud fra devisen, at det er det pågældende lands egne borgere, der først og fremmest skal bestemme udviklingen i deres eget land. I Tunesien og Libyen har det ikke være muligt at finde lokale partnere, der lige nu kan drive arbejdet på egen hånd, da de fortsat befinder sig i en forvirrende fase. Den politiske situation i Tunesien er præget af stor usikkerhed. I kølvandet på euforien efter diktatoren Ben Alis fald er fulgt en ny virkelighed, hvor man skal operere under et mere demokratisk system med andre spilleregler og andre magtbalancer. Tunesien har også oplevet en massiv tilstrømning af internationale organisationer, der hver især medbringer egne penge til at støtte en udvikling i netop deres billede. Demokratiet er så nyt og endnu ikke solidt forankret, og samfundet er polariseret af spændinger mellem religiøst orienterede og sekulære grupper. Vi oplever dog, at den politiske vilje mod tortur er til stede i Tunesien. Det bekræftes af vores samarbejdsaftale med landets justitsministerium. Aftalen gør det muligt for menneskerettighedsorganisationer som bl.a. DIGNITY at monitorere steder, hvor folk frihedsberøves. I dette samarbejde er vi heldige at kunne trække på ekspertise fra den danske statsanklagers kontor. Aftalen styrker også mulighederne for samarbejde med anklagemyndigheden i Tunesien, som er helt central i torturforebyggelse. Tilståelser eller udtalelser fremkommet under tortur kan ifølge torturkonventionen ikke bruges som bevis i en retssag. Anklagemyndigheden har til opgave at sikre, at tortur ikke er blevet brugt. Vores erfaringer fra Jordan viser også, at en styrkelse af anklagemyndigheden kan bidrage til at reducere antallet af varetægtsfanger, som sidder årevis uden domfældelse i de overfyldte fængsler. Politisk vilje er central for at få udryddet tortur I Tunesien ser vi en tværpolitisk opbakning til kampen mod tortur, men det er desværre ikke tilfældet alle steder. Er den politiske vilje mod tortur fraværende, kan vi blive ved med at uddanne politifolk, anklagere, dommere, civil - samfundsorganisationer og fængselsfolk i overhold else af demokratiske principper og menneskerettighederne, uden at det har nogen effekt. Tortur er et politisk pro - blem, og derfor bliver politikerne centrale aktører i kampen mod tortur. Vigtigheden af at få politikere i tale har vores partner Asian Human Rights Commision (AHRC) taget konsekvensen af. I samarbejde med DIGNITY arrangerede AHRC i juli 2012 et historisk møde i Hong Kong mellem politikere og advokater fra Sri Lanka, Indien, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Indonesien, Filippinerne og Burma. På konferencen lovede deltagerne at sætte tortur på dagsordenen i den hjemlige politiske debat, og de opfordrede i en fælles deklaration andre lande til også at slutte op om det vigtige arbejde mod tortur i Asien. Deltagerne påtog sig desuden ansvaret for at afholde lignende møder i deres respektive lande og arbejde målrettet for udryddelsen af tortur. Konferencen blev arrangeret som led i markeringen af 1-års jubilæet for arbejdet i the Asian Alliance Against Torture and Ill-treatment (AAATI), et initiativ startet af DIGNITY og AHRC med det formål at arbejde for udryddelsen af tortur og umenneskelig behandling i Asien. WHO ekspertgruppe i forebyggelse af ungdomsvold DIGNITY forsøger hele tiden at finde og udvikle metoder, der kan reducere tortur og anden organiseret vold. I den forbindelse er DIGNITY blevet medlem af en ekspertgruppe nedsat af Verdenssundhedsorganisationen WHO, der skal vurdere evidens i forhold til afprøvede metoder til forebyggelse af ungdomsvold. Gruppen gennemgår studier af effekten af voldsforebyggelsesprogrammer fra hele verden. Det drejer sig både om interventioner henvendt til forældre og interventioner, der direkte er 4 DIGNITY Årsberetning 2012

5 målrettet de voldelige unge og deres ofre. DIGNITY har i den forbindelse gjort brug af erfaringer og studier fra Sydafrika, Centralamerika og Danmark. Effekten af korttidsterapier Udviklingen af lokalt tilpassede, mindre ressourcekrævende sundhedstilgange, som kan anvendes af vores partnere i Syd, er fortsat central. Efter vidnesbyrdmetodens lov ende resultater arbejdes der nu på at få et mere fyldestgørende billede af metodens effekt. Blandt andre korttidsterapier, som afprøves og undersøges, er fysioterapi som korttidsterapi og narrative exposure therapy, der er en terapiform, hvor ofret konfronteres med traumaet. Desuden samarbejder DIGNITY med Transcultural Psychosocial Organisation Cambodia om udvikling af et program til smertehåndtering. Nyt magasin sætter fokus på tortur i Asien Mennesker, som får krænket deres basale rettigheder, klager efterfølgende deres nød i det skjulte eller frustrationerne holdes inden for hjemmets fire vægge. Derfor har vores partner Asian Human Rights Commission (AHRC) i 2012 taget initiativ til et nyt magasin Asian and Global Perspectives, som DIGNITY er medudgiver af. Formålet med det nye magasin er at få folk til at stå frem med deres oplevelser og fremskynde sociale ændringer i Asien, herunder udryddelse af alle former for tortur. Magasinet skal støtte op om det arbejde, som er i- gangsat med etableringen af alliancen - Asian Alliance Against Torture and Ill-Treatment (AAATI). Magasinet skal udover personlige vidnesbyrd også bringe kritiske studier og analyser ud til en bredere kreds af civilsamfundsorganisationer, akademikere, journalister og politikere i Asien. Tortur og dalitter i Indien Kampen mod tortur i Indien er også en kamp for forbedring af dalitters situation. Undersøgelser peger således på, at dalitter er overrepræsenterede blandt de torturerede på politistationer i Indien. Kampen mod tortur bliver derfor også dalitternes kamp for ordentlige vilkår. DIGNITY er observatør i det danske dalit-netværk og præsenterede i 2012 disse synspunkter på en konference om dalit-problematikken med blandt andet deltagelse af udviklingsministeren. Foto venligst udlånt af Amin Ghrabi DIGNITY Årsberetning

6 Religiøse ritualer heler cambodjanske torturoverlevere "Heling kan foregå gennem meditation og buddhistiske belæringer, ceremonier, ritualer og mindehøjtideligheder på landsby- eller nationalt niveau." Af Edith Montgomery, leder af Forskningsafdelingen Ny psykologisk forskning fra DIGNITY viser, at lokale religiøse terapeutiske tilgange kan hjælpe mange overlevere efter tortur og folkedrab til at finde mening og nyt livsmod. Omkring en femtedel af Cambodjas befolkning døde som følge af sult, sygdom, udmattelse, tortur og drab under Khmer Rouge, der blev ledet af diktatoren Pol Pot. Siden 2006 har et FN-støttet tribunal iværksat et retsopgør med de øverst ansvarlige for forbrydelser begået under det maoistiske diktatur af Khmer Rouge ( ). Tribunalet fører retssager mod de ganske få Khmer Rouge ledere, som stadig er i live, men endnu er kun en leder blevet dømt, og et meget begrænset antal af ofrene er blevet tildelt symbolske erstatninger. Retssagerne er dog ikke altid nok til, at ofrene kan komme videre med deres liv. Næsten halvdelen af ofrene for Khmer Rouge regimets grusomheder opfylder kriterierne for vestlige diagnoser som posttraumatisk belastningsreaktion eller depression, men de synes også at lide af forskellige kulturelle syndromer, som ofte er af større bekymring for dem. Det har vist sig, at lokale religiøse terapeutiske tilgange bedre end vestlige kliniske metoder kan lindre disse problemer. Psykolog og ph.d. Inger Agger afsluttede i 2012 forskningsprojektet Symbolic Reparations for Victims of 6 DIGNITY Årsberetning 2012

7 Human Rights Violations: Exploring Approaches to healing of Violence-Related Trauma in Cambodia. Her undersøgte hun, hvad der skal til for at ofrene kan hele de sår, som er opstået som følge af Khmer Rouges overgreb. Da næsten hele befolkningen er buddhister, undersøgte Inger Agger, hvordan de lokale religiøse terapeutiske tilgange skabte mening og var med til at hele ofrenes psykiske sår. Hun fandt ud af, at det var vigtigt, at retsopgøret blev fulgt op af lokale religiøse handlinger ofte i samarbejde med lokale frivillige organisationer. - Heling kan foregå gennem meditation og buddhistiske belæringer, ceremonier, ritualer og mindehøjtideligheder på landsby- eller nationalt niveau. Her forsøger man at give de mennesker, som har været udsat for overgreb et svar på, hvorfor de var udsat for overgreb, hvordan de skal forholde sig til deres lidelse og hjælpe dem igennem en sorgproces, som gør, at de kan finde indre fred, forklarer Inger Agger. Flere vestlige kognitive terapeutiske metoder som fx Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialectic Behaviour Therapy (DBT) og Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) har allerede længe været inspireret af buddhistiske terapeutiske traditioner. Det har været en vigtig erfaring i projektet, at rådgivere udefra kan understøtte og styrke denne form for dynamisk, terapeutisk kommunikation og formidle en yderligere kulturel udveksling og videreudvikling af øst-vest inspireret terapeutisk praksis. Her kan lokale og internationale organisationer gøre en forskel ved netop at facilitere sådanne processer. Datamaterialet, der ligger til grund for projektet, er baseret på kvalitative interviews med ansatte og vidner ved tribunalet, hjælpearbejdere ansat ved menneskerettigheds- og sundhedsorganisationer, samt interview med overlevere efter Khmer Rouge, deriblandt munke, nonner og traditionelle healere. Inger Agger observerede desuden forskellige typer af renselsesritualer og ceremonier. En del af det indsamlede materiale er siden omsat i en dokumentarfilm Justice and Healing in Cambodia, som skal vises i Cambodja og andre lande i Sydøstasien og præsenteres ved en konference om transkulturel psykiatri ved McGill universitetet i Montreal. Forskningsprojektet var finansieret af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation (FKK). Politisk aktivisme i Nepals overgang til demokrati Antropolog Dan V. Hirslund forsvarede i 2012 ph.d. afhandlingen Sacrificing Youth. Maoist Cadres and Political Activism in Post-war Nepal, som er udarbejdet i samarbejde med Københavns Universitet. På trods af den eksisterende politiske stabilitet i Nepal, der fulgte med fredsaftalen i 2006, fortsætter populære politiske ungdomsbevægelser som fx Young Communist League med at fremme deres egen agenda om gaderetfærdighed og ideologisk uddannelse. Forskningsprojektet har undersøgt, hvordan unge mennesker lærer at blive revolutionære aktivister, netop som revolutionen er slut, og hvordan spørgsmål om politisk forandring og transformation af ungdommen til ansvarlige nationale aktører smelter sammen. Projektet giver et indblik i, hvordan og hvorfor unge ser det som nødvendigt at ofre deres ungdom for at indrullere sig i den maoistiske bevægelse. Projektet er en del af et større DIGNITY forskningsprogram, Violent Political Youth, der omhandler unge og voldelige organisationer. Tegn på ændrede smertemekanismer hos torturofre Forskerne Karen Prip og Ann Persson har tidligere påvist, at torturofre har tegn på neuropatiske smerter i fodsålerne efter falanga tortur. Torturofrene havde desuden større aktivitetsbegrænsninger end ofre, der ikke havde været udsat for falanga. I 2012 afsluttede forskerne analyser fra undersøgelser foretaget af føleforstyrrelser i fødder hos torturofre med og uden falanga ved hjælp af såkaldte kvantitative sensoriske tests. En sammenligning af resultatet af den nye undersøgelse viste ingen forskelle mellem torturgrupperne. Men sammenlignet med fund fra en rask etnisk kontrolgruppe viste føleforstyrrelserne, at centrale smertemekanismer spiller en afgørende rolle. En udvidet analyse viste desuden, at uanset om ofrene har været udsat for falanga eller ej, så rapporterede de alle stærke smerter ved gang. Dette var ofte forbundet med en øget følsomhed for dybe mekaniske tryk og nedsat følsomhed ved berøring af huden. Resultaterne kan tolkes som tegn på ændringer i centralnervesystemets sensoriske bearbejdning og kan ses som udtryk for en samlende kronisk og unormal smertemekanisme hos de undersøgte torturofre. faktaboks Forskningen på DIGNITY har til formål at kvalificere og udvikle begreber og teoridannelse inden for forskning i tortur og anden organiseret vold. Samtidig er det vores hensigt, at forskningen skal understøtte og innovere DIGNITYs indsats for at forhindre og afhjælpe tortur og organiseret vold rundt om i verden. DIGNITY Årsberetning

8 DIGNITY arbejder intensivt på at begrænse vold i familier Af Charlotte Rehling, overlæge i Rehabiliteringsafdelingen Vold er et stort problem i mange af de familier, der henvises til familiebehandling i DIGNITY. Derfor har netop dette aspekt af posttraumatisksyndrom (PTSD) haft stor bevågenhed i rehabiliteringsafdelingen i Det er et velkendt symptom hos mennesker med PTSD, at de kan have problemer med impulskontrol, og at de desuden er meget følsomme over for uro og støj. Samtidig er mange af vores patienter vokset op under forhold, hvor vold i familien har været en del af hverdagen. Samfundene, de kommer fra, har været præget af krig. Mange af patienterne har selv deltaget i krig og krigslignende tilstande siden den tidligste ungdom og har derved lært vold som en metode til at løse konflikter. Vold kan have forskellige mønstre i forskellige familier. Den kan forekomme mellem ægtefæller, mellem forældre og børn og mellem søskende. Fælles for de familier, hvor en voldelig omgangsform bliver afdækket, er, at det er omgærdet med megen skam. Det er samtidig et udtryk for en afmagt, hvor man handler ud fra tidligere erfaring, selv om man er bevidst om, at det ikke er acceptabelt. I Rehabiliteringsafdelingen arbejder vi for, at afdækning af vold i familierne bliver en endnu mere indarbejdet del af rehabiliteringsforløbet i alle teams, og der er planlagt intern undervisning om emnet. Monitorering af patientforløb Der har i flere år været ønske om en systematisk monitorering af afdelingens rehabiliteringsforløb med fokus på de psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af krigstraumer og tortur. Rehabiliteringsafdelingen har i samarbejde med International Afdeling og Forskningsafdelingen udarbejdet et program for monitorering, som efter en pilotperiode i vinteren 2011 blev implementeret 1. januar Siden da har vi monitoreret alle patienter ved visitation, behandlingsstart og behandlingsafslutning. Her spørger vi blandt andet ind til om patienterne har smerter, og hvordan de påvirker fx søvn og fysisk aktivitet. Ved hjælp af standardiserede spørgeskemaer kan vi også finde ud af hvilke psykiske symptomer, de har. Der kan være tale om PTSD, angst, depression. Vi spørger også ind til, i hvilken udstrækning patienterne magter at have et socialt liv med for eksempel arbejde, venner og aktiv deltagelse i familiens hverdag. Fra januar 2013 indkalder vi alle patienter til en opfølgningssamtale ni måneder efter afsluttet behandling. Familie teamet supplerer med en monitorering af børnenes trivsel ved hjælp af spørgeskemaer, som udfyldes af forældrene, skolelærere/pædagoger - og for de større børns vedkommende også af dem selv. Resultaterne af det første års monitorering er i øjeblikket ved at blive indtastet i et statistisk program, og vi glæder os til inden for de næste måneder at fremlægge de første resultater. I forbindelse med monitoreringsprojektet er det lykkedes at etablere et samarbejde med tre andre rehabiliteringscentre OASIS, RCT-Jylland og Rehabiliteringscenter for Flygtninge i Aalborg. Fra foråret 2013 vil de tre centre benytte det samme monitoreringsprogram som DIGNITY, hvilket giver mulighed for et samarbejde på behandlerniveau, som ikke tidligere har fundet sted, og desuden for fremtidige fælles forskningsprojekter. 8 DIGNITY Årsberetning 2012

9 Nye patientgrupper fra Syrien og Iran I 2012 har vi i Rehabiliteringsafdelingen fået henvist flere patienter, som for ganske nylig har fået asyl i Danmark. Det drejer sig primært om iranere, som inden for de seneste år har været fængslet og udsat for tortur efter deltagelse i demonstrationer og studenteroprør. Med den tilspidsede situation i Syrien, forventer vi at se et øget antal nyligt traumatiserede syrere få asyl i Danmark. Disse yngre patienter adskiller sig fra de patienter, som DIGNITY ellers har fået henvist igennem de seneste år. Det har typisk været mennesker, som har været i Danmark i år. Nogle har skabt sig et godt liv trods deres sårbare tilstand, men er blevet syge af en belastende begivenhed som for eksempel sygdom eller arbejdsskade. Andre har igennem alle årene været plaget af voldsomme symptomer og har en lang historie med mange behandlingstiltag bag sig. Fælles for dem er dog, at deres traumehistorie ligger mange år tilbage, og at tilstanden i en større eller mindre grad er blevet kronisk. Det er meget vigtigt, at DIGNITY har et ordentligt og akut tilbud til de nye, yngre patienter, som har en væsentlig kortere traumehistorie. Det er vigtigt hurtigt at afdække eventuelle symptomer og tilbyde en relevant behandling, så de undgår at blive kronisk syge. DIGNITY arbejder derfor for, at torturoverlevere med behov for behandling bliver identificeret allerede i asylfasen. Man kunne i så fald sætte ind med relevant behandling på et endnu tidligere tidspunkt end i dag. DIGNITY deltager i 2013 sammen med Røde Kors i et projekt, hvor torturoverlevere blandt asylansøgere identificeres og tilbydes psykoterapeutisk behandling allerede i asylfasen. Behandling på DIGNITY Rehabiliteringsafdelingen udbyder tre forskellige tilbud: Individuel behandling, hvor forløbet foregår som individuelle møder imellem patient og behandler. Gruppebehandling, hvor forløbet er en kombination af individuelle møder og psykoedukation i en mindre gruppe på op til otte deltagere. Der arbejdes med grupper, hvor deltag erne er af samme køn og taler samme sprog eller dansk. Familiebehandling, hvor der udover den individuelle behandling til torturoverleveren, er fokus på familiens trivsel - både familiemedlemmerne imellem, men også i forhold til det omgivende samfund. Kortere ventetid I 2012 er det igen lykkedes at reducere ventetiden på behandling, så den ligger mellem 0-8 måneder. Ventetiden vil til enhver tid være afhængig af, hvilket tilbud patienten visiteres til. Rehabiliteringsafdelingen arbejder hele tiden på at reducere ventetiden. I den forbindelse har afdelingen fokus på en målrettet visitation, hvor udredning af patientens symptomer, behov for tværfaglig behandling og deres ressourcer til at indgå i et intensivt tværfagligt forløb afklares. DIGNITY Årsberetning

10 10 DIGNITY Årsberetning 2012 RCT bliver til DIGNITY

11 30 års kamp mod tortur fejret Over 300 mennesker var 30. oktober samlet på Nationalmuseet i København for at fejre Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCTS) 30 års arbejde for en verden uden tortur. Skuespilleren Mille Lehfeldt og kanalredaktør Nikolaj Koppel var aftenens værter. Med til arrangementet var særligt indbudte gæster, som kunne overvære tidligere ministre i debat om tortur i verden i dag. Palle Mikkelborg, Hanne Boel og Outlandish optrådte, mens der var videotaler fra bl.a. udenrigsminister Villy Søvndal, RCTs protektor ærkebiskop Desmond Tutu og partnerorganisationer i Jordan og Hong Kong. Et af aftenens højdepunker var overrækkelsen af den nyindstiftede Verden uden Tortur pris, som gik til journalist og instruktør Jørgen Flindt Pedersen for 30 års bidrag til torturdebatten. Sidst på aftenen afslørede direktør Karin Verland, at RCT skiftede navn til: DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur. DIGNITY Årsberetning

12 Publikationer 2012 RCT Publikationer 2012 / DAN / Version til Årsberetning (seneste opdatering ). Peer-reviewede artikler Agger I, Igreja V, Kiehle R, Polatin P. Testimony ceremonies in Asia : integrating spirituality in testimonial therapy for torture survivors in India, Sri Lanka, Cambodia and the Philippines. Transcultural Psychiatry, 2012, 49 (3-4): Jefferson AM. Conceptualizing confinement : prisons and poverty in Sierra Leone. Criminology and Criminal Justice, 2012 [Epub ahead of print]: [17 p.]. Jefferson AM. Glimpses of judicial limbo in West Africa. Amicus Journal, 2011 [published 2012], (26): Jensen S. Shosholoza : political culture in South Africa between the secular and the occult. Journal of Southern African Studies, 2012, 38 (1): Kold C. The troubled position of a sergeant : mediating between esprit de corps and social cohesion in a peace operation. Contemporary Military Challenges / Sodobni Vojaski Izzivi, 2012, 14 (3): Nordin L, Rorsman I. Cognitive behavioural therapy in multiple sclerosis : a randomized controlled pilot study of acceptance and commitment therapy. Journal of Rehabilitation Medicine, 2012, 44 (1): Persson AL, Gard G. Tortured refugees expectations of a multidisciplinary pain rehabilitation program : an explorative qualitative study. Journal of rehabilitation medicine, 2012 [Epub ahead of print]: [7 p.]. Prip K, Persson AL, Sjölund BH. Pain when walking : individual sensory profiles in the foot soles of torture victims - a controlled study using quantitative sensory testing. BMC international health and human rights, 2012, 12:40: 10 p. Prip K, Persson AL, Sjölund BH. Sensory functions in the foot soles in victims of generalized torture, in victims also beaten under the feet (falanga) and in healthy controls - a blinded study using quantitative sensory testing. BMC international health and human rights, 2012, 12:39: 12 p. Rasmussen J. Inside the system, outside the law : operating the matatu sector in Nairobi. Urban forum, 2012, 23 (4): Rasmussen J, Omanga D. Les parlements du peuple au Kenya : débat public et participation politique à Eldoret et Nairobi. Politique Africaine, 2012, 127: Wang S-J, Rushiti F, Sejdiu X, Pacolli S, Gashi B, Salihu F, Modvig J. Survivors of war in northern Kosovo (III) : the role of anger and hatred in pain and PTSD and their interactive effects on career outcome, quality of sleep and suicide ideation. Conflict and Health, 2012, 6:4: 16 p. Bøger, rapporter og bogkapitler Bantjes M, Langa M, Jensen S. Finding our way : developing a community work model for addressing torture. Copenhagen: DIGNITY - Danish Institute Against Torture ; Johannesburg: CSVR - Centre for the Study of Violence and Reconciliation, (DIGNITY Publication Series on Torture and Organised Violence; no. 1). Birkeland SA. Sænket af tyskerne : danske krigssejlere i 2. Verdenskrig. København: Gyldendal, Christensen MM. Big Man business in the borderland of Sierra Leone. I: Utas M, editor. African conflicts and informal power : Big Men and networks. London: Zed Books, 2012: Jakobsen SF. Ciudades más seguras : un estudio de buenas prácticas de los gobiernos locales en la prevención de la violencia : documento de praxis. Copenhagen : Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims, RCT, (Serie de Publicaciones Internacionales de RCT = RCT International Publication Series; no. 2). Jakobsen SF. Safer cities : a study of local governments good practice in violence prevention : praxis paper. Copenhagen : Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims, RCT, (RCT International Publication Series; no. 2). Modvig J. Torture and refugees. I: Segal UA, Elliot D, editors. Refugees worldwide, volume 3 : mental health. Santa Barbara [California]: Praeger, 2012: Montgomery E, Linnet S. Børn og unge med flygtningebaggrund : anbefalinger til professionelle. København : Hans Reitzels Forlag, Sjölund BH (ed.); Contrib. authors: Harlacher U, Jansen GB, Kastrup M, Madsen A-G, Montgomery E, Prip K, Sjölund BH. RCT field manual on rehabilitation : version 2.1. Copenhagen: RCT, Wang SJ, Haque MA, Masum SuD, Biswas S, Modvig J, Montgomery E. Prevalence, correlates and health consequence of household exposure to violence and human rights violations in Western Bangladesh: a population-based approach assessing individual and collective victimization. I: Morosawa H, Dussich JP, Kirchhoff GF, editors. Victimology and human security : new horizons. Selection of papers presented at the 13th International Symposium on Victimology, 2009, Mito, Japan. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2012: Ph.D. -afhandlinger Hirslund DV. Revolutionizing politics : mapping new imaginaries and citizens onto the Nepali transition. Ph.D. thesis, University of Copenhagen, Faculty of Social Sciences, Department of Anthropology, Konferencebidrag Agger I. Calming the mind : cultural approaches to healing after mass atrocity in Cambodia. Livelihoods in Transition and the Quest for Human Well-being, University of Oslo, 2012, December 6-7, Oslo, Norway. Agger I. Culturally adapted approaches to healing of trauma for survivors of Khmer Rouge in Cambodia. Invited presentation, Symposium Surviving gross human rights violations : exploring survivors experience of justice and reparation. 30th International Congress of Psychology, 2012, July 22-27, Cape Town, South Africa. Buch L, Jefferson AM. Knowledge, doubt & obligation : interrogating imponderability. Introductory address, Seminar Knowledge, Doubt & Obligation: Interrogating Imponderability. Institute of Anthropology, University of Copenhagen; Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims (RCT), 2012, May 8, København. Foldspang A, Montgomery E. Organized violence and exile : the experience of Arab families. 13th World Congress on Public Health, 2012, April 21-29, Addis Ababa, Ethiopia. Gard G, Persson AL. Tortured refugee s expectations on a multidisciplinary rehabilitation program a qualitative study. 12 DIGNITY Årsberetning 2012

13 18th European Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, 2012, May 28 June 1, Thessaloniki, Greece. European Journal of Physical & Rehabilitation Medicine, 2012, Suppl. (accepteret). Jefferson AM. Benefactors and beneficiaries the entangled production of subjectivities. Seminar The politics of Victimhood: Representation and Victimhood, University of Nottingham, 2012, July 3, Nottingham, UK. Jefferson AM. Infiltrating prison spaces. ICCR Annual Conference 2012: Resisting the Eclipse : an International Symposium on Prison Ethnography, 2012, September 18-19, Milton Keynes, UK. Jefferson AM. Response to Legitimacy and the Development of International Standards for Punishment. Invited discussant, International Symposium: Legitimacy and Criminal Justice, Cambridge University, 2012, May 2-4, Cambridge, UK. Jefferson AM. Therapeutic principles : the Grendon experience entangled relationships in jails. Conference: Therapeutic Communities. Balay Rehabilitation Center, 2012, September 27, Quezon City, Philippines. Jensen S. How can criminal law work constructively with informal justice, and what are the strengths and weaknesses of such application? Criminal Law and Informal Justice : Seminar, Danish Institute for Human Rights (DIHR), 2012, October 23, Copenhagen, Denmark. Jensen S. Sacrificial Violence at the Margins of the State : Brotherhoods in Metro Manila. The Philippines and the World : 9th International Conference on the Philippines, Michigan State University, 2012, October 28-30, East Lansing, Michigan, USA. Jensen S. Sacrificial violence as performance in a Manila fraternity. Norms in the Margins & Margins of the Norm : International conference, 2012, October 25-27, Tervuren, Brussels, Leuven, Belgium. Klahr, A. Body Awareness Scale (BAS) som dokumentation og monitorering af funktionsevnen hos traumatiserede og torturerede flygtninge- et fysioterapeutisk pilotprojekt. Præsentation af foreløbige erfaringer og resultater. Landsmøde for centre i Danmark som behandler og rehabiliterer flygtninge, 2012, August 30-31, Vedbæk, Denmark Montgomery E. Trauma, exile and mental health in young refugees. 3rd World Congress of Cultural Psychiatry, 2012, March 9-11, London, UK. Montgomery E. Traumatiserede flygtningebørn : hvad bliver der af dem?. Psykiatri-Uge i København, Psykiatrifonden, 2012, 8-9 oktober, København. Persson AL, Prip K, Sjölund BH. Multiple sensory profiles in the feet years after torture a controlled QST study. Swedish Pain Forum (Svenskt Smärtforum), 2012, Oktober 18-19, Lund, Sweden. Prip K. Langvarige følgevirkninger efter falanga tortur hvad ved vi i dag? National Netværkskonference for fysio terapeuter og psykomotoriske behandlere fra Traumecentrene i DK, DIGNITY- Danish Institute Against Torture, 2012, June 7, Copenhagen, Denmark. Prip K, Persson AL, Sjölund BH. Multiple sensory profiles in the feet years after torture a controlled QST study. International Association for the study of pain (IASP) 14th world congress, 2012, August 27-31, Milan, Italy. Rehling, C. Monitorering Landsmøde for centre i Danmark som behandler og rehabiliterer flygtninge, 2012, August 30-31, Vedbæk, Denmark. Wang S-J. Anger and hatred in war survivors with chronic pain and mental comorbidity among war survivors in northern Kosovo. The 13th World Congress on Public Health, 2012, April 23-27, Addis Ababa, Ethiopia. Wang S-J. Living with pain : health and financial burden of collective trauma in victim families in Kosovo. 14th International Symposium, World Society of Victimology: Justice for Victims : Cross-cultural Perspectives on Conflict, Trauma and Reconciliation, 2012, May 20-24, 2012, The Hague, The Netherlands. Wang S-J. Raising a collective voice against perpetrators of collective violence : the role of victim association in contributing to the political and socio-economic empowerment process in community-based rehabilitation. 25th Annual Conference of the German Peace Psychology Association: Perpetrators and Victims of Collective Violence, 2012, June 1-3, Konstanz, Germany. Wang S-J. Raising a voice and empowering the victims through collective action against collective violence : a community-based rehabilitation model in Bangladesh. 14th International Symposium, World Society of Victimology: Justice for Victims : Cross-cultural Perspectives on Conflict, Trauma and Reconciliation, 2012, May 20-24, 2012, The Hague, The Netherlands. Weiss N. Ambivalent heroes : female Kurdish torture survivors in Turkey. Women and Resilience Surviving Armed Conflict : seminar, Danish Institute for International Studies (DIIS), 2012, March 29, Copenhagen, Denmark. Weiss N. On blurriness and boundaries resonance and distance in the field. Trauma and Secondary Traumatization in Studies of Genocide and massive Political Violence : An International Symposium, Uppsala University, 2012, May 21-23, Uppsala, Sweden. Weiss N. Torture, performance and catharsis. Fieldwork as Mediation : the Anthropologist as Medium and Mediator, Stockholm University, 2012, May 4-6, Stockholm, Sweden. Ikke-peer-reviewede artikler i tidsskrifter og fagblade [Anonym]. No one can tolerate torture [Interview med Erik Wendt]. Torture : Asian and Global Perspectives, 2012, 1 (3): Caracciolo G, Segal SB. New activists forum to work for better conditions for prisoners in MENA. Middle East and North Africa : a torture free zone, 2012, no. 2: 14. [Simultaneously published in Arabic]. Haagensen JO. Torture is an indicator of fundamental system failure [Speech, AAATI Meeting of Asian Parlamentarians, 2012, July 21-24]. Torture : Asian and Global Perspectives, 2012, 1 (3): Jensen S. Policing and human rights : the meaning of violence and justice in the everyday policing of Johannesburg : Book review. African Affairs, 2012, [Epub ahead of print]: 2 p. Lukowski S. At undervise kursister med PTSD [Interview med Gordon Wildschiødtz]. Uddannelsesbladet, 2012, (3): Fuld tekst. Rasmussen J. Researching violence in Africa : ethical and methodological challenges [Book review]. African Affairs, 2012, [Epub ahead of print]: 2 p. DIGNITY Årsberetning

14 DONATIONER/FUNDRAISING 2012 Årets donationer og tilsagn om støtte Torkil Steenbecks Legat kr til publicering af RCT Field Manual on Rehabilitation: version 2.1 Novo Nordisk Fonden kr til DIGNITYs generelle arbejde Aase og Ejnar Danielsens Fond kr til DIGNITYs generelle arbejde Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond kr til publicering af RCT Field Manual on Rehabilitation: version 2.1 Generalkonsul Einar Høyvalds Fond kr til forskningsprojektet Krigens skæbner Det Obelske Familiefond kr til DIGNITYs generelle arbejde Scandinavian Tobacco Group (STG) Gavefond kr til DIGNITYs generelle arbejde Lippmann Fonden kr til udgivelse af festskrift i anledning af DIGNITYs 30 års jubilæum FLS Industries A/S Gavefond kr til publicering af RCT Field Manual on Rehabilitation: version 2.1 Kong Christian den Tiendes Fond kr til publicering af RCT Field Manual on Rehabilitation: version 2.1 Heinrich og Laurine Jessens Fond kr og kr til Rehabiliteringsafdelingens arbejde Hagens Legatet kr til DIGNITYs generelle arbejde Erik og Marta Scheibels Legat kr til udgivelse af festskrift i anledning af DIGNITYs 30 års jubilæum Margrethe og Johs. F. La Cours Fond kr til DIGNITYs generelle arbejde Andre gaver Amnesty International. Frederiksværk-Hundested kr til DIGNITYs generelle arbejde Dansk Sygeplejeråd kr til udgivelse af festskrift i anledning af DIGNITYs 30 års jubilæum LB Foreningen kr til DIGNITYs generelle arbejde Bidrag fra privatpersoner kr til DIGNITYs generelle arbejde Årets donationer Støt kampen mod tortur Tortur nedbryder mennesker, deres værdier, deres tillid til andre mennesker og deres selvrespekt. Tortur efterlader livsvarige traumer og indebærer store tab. DIGNITY kan hjælpe ofrene til at lære at håndtere traumerne og skabe et væsentligt bedre liv for dem selv, og ikke mindst deres familier og børn men vi har brug for hjælp. Hvis du vil støtte op om DIGNITYs kamp mod tortur og være med til at sikre, at de mennesker, der har været udsat for overgreb, får hjælp, kan du: Indbetale et bidrag til vores arbejde på Danske Bank Gå ind på og se hvordan du kan blive MEDLEM både som virksomhed og privatperson Kontakte os for vejledning på telefon og spørge efter Fundraising DIGNITY vil gerne takke alle de fonde, virksomheder og privatpersoner, der har støttet op om vores arbejde i DIGNITY er afhængig af bidrag fra private, virksomheder og fonde, og ethvert bidrag stort som småt gør en stor forskel. 14 DIGNITY Årsberetning 2012

15 Regnskab Resultatopgørelse, DIGNITY 2012 Indtægter (beløb i kr.) Anvendte bevillinger (beløb i kr.) Udenrigsministeriet, rammebevilling Mer-/mindreforbrug rammebevilling Rehabilitering Enkeltprojekter i Syd, bundne midler Forskningsbevillinger, bundne midler Ombudsmanden, bundne midler 415 Bidrag i øvrigt 386 Tips- og Lottomidler 250 Overhead og administrationsbidrag Diverse indtægter 454 Indtægter i alt Udgifter DIGNITY s politik, ledelse og organisationsudvikling 613 Rehabilitering Forebyggelse Information og kommunikation Forskning og dokumentation TOV- og udviklingsprojekter i Syd Planlægning og support Udgifter i alt Resultat før finansielle poster Udgifter i alt Indtægter i alt IALT Enkeltprojekter i Syd Rehab., Jordan 786 Rehab., Jordan, tidligere fase -48 KARAMA, Jordan MENA, Nordafrika Menneskerettigheder, Sri Lanka -53 i alt Projekter i Syd inden for Udenrigsministeriets rammebevilling CSVR, Sydafrika Zimbabwiske torturoverlevere, Sydafrika CAPS, Sierra Leone Prison Watch, Sierra Leone 883 Øvrige Vestafrika 718 CPTRT, Honduras ODHAG, Guatemala CiPreVi, Centralamerika GCMHP, Gaza Menneskerettigheder, Sri Lanka 30 AHRC, Hong Kong/Sri Lanka BALAY, Filippinerne PVCHR, Indien 796 TPO, Cambodja 379 ARCT, Albanien 174 KRCT, Kosovo 293 i alt Anvendte bevillinger i alt Finansielle poster Finansielle indtægter 208 Finansielle omkostninger 1 IALT 207 Årets resultat Østeuropa: 467 Latinamerika: Afrika: % 4% Asien: Mena: % 44% 3% 4% Projekter i Syd 22% Udgifter DIGNITY Årsberetning

16 Tortur nedbryder mennesker, deres værdier, deres tillid til andre mennesker og deres selvrespekt. Tortur efterlader livsvarige traumer og indebærer store tab. DIGNITY kan hjælpe ofrene med at lære at håndtere traumerne og skabe et væsentligt bedre liv for dem selv, deres familier og børn. Men vi har brug for din hjælp: Læs mere om vores arbejde, og hvordan du kan støtte DIGNITY på Her kan du også se, hvordan du kan blive MEDLEM både som virksomhed og privatperson Du kan også indbetale et valgfrit bidrag til vores arbejde på konto (Danske Bank) eller sende os en SMS med teksten Tortur til 1241 og støtte med 100 kr. Støt kampen mod tortur. Støt kampen mod tortur Indbetal et valgfrit bidrag til vores arbejde på Danske Bank eller send SMS "Tortur" til 1241 og støt med 100 kr.

RCT11 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2011

RCT11 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2011 RCT11 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2011 Tortur skal altid bekæmpes Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) INDHOLD Tortur skal altid bekæmpes 3 Året

Læs mere

RCT08 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre

RCT08 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre RCT08 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2008 Tema Rehabilitering for fremtiden TEMA REHABILITERING FOR FREMTIDEN INDHOLD Forord 1 TEMA: Rehabilitering for fremtiden Ventelisten

Læs mere

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013 >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at demonstrere mod et skindemokrati, hvor kong Abdallah altid

Læs mere

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE 1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE J Y L L A N D Indledning I løbet af 1985 kom der 250 iranske flygtninge til Sønderjylland, og der var på det tidspunkt en forventning i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2

Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2 Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2 Peter Berliner, Søren Lyberth, Maren Markussen, Silja Henderson, Line Natascha Larsen, Søren Vestergaard Mikkelsen 3 Piumassuseq isit

Læs mere

August 2009 INDHOLD: Sidste nyt Aktuelle arrangementer Menneskerettigheder Kultur/ Ungdom Kultur Medier Sport Ungdom Forskning Stillingsopslag

August 2009 INDHOLD: Sidste nyt Aktuelle arrangementer Menneskerettigheder Kultur/ Ungdom Kultur Medier Sport Ungdom Forskning Stillingsopslag August 2009 INDHOLD: Sidste nyt Interview med den nye chef for MENA kontoret Aktuelle arrangementer Breaking the silence Menneskerettigheder RCT fik besøg fra Gaza Karama programmet til forebyggelse af

Læs mere

Tema om boligsocialt arbejde TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om boligsocialt arbejde TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 20 Tema om boligsocialt arbejde D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 20. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr.

Læs mere

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ÅRSBERETNING 2006

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ÅRSBERETNING 2006 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ÅRSBERETNING 2006 SIDE 1 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ÅRSBERETNING 2006 REFORMS IN CAMBODIA 4 RIGHTS OF THE DISABLED 18 DIALOGUE ABOUT ISLAM 42 EVIL 43 TEMA: VAGTHUND

Læs mere

Bistandsbureauet. Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer. Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for:

Bistandsbureauet. Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer. Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for: Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for: Bistandsbureauet Annemette Danielsen mobil: +45 2711 8005 www.bistandsbureauet.dk 1 Forord Dansk

Læs mere

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen 21 26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Tilbage i rumlen Efter sygemeldingen kan det kun gå for langsomt med at komme tilbage på jobbet. Eller? To psykologer udfordrer en tvivlsom systemtænkning.

Læs mere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere PROJEKTRAPPORT Den mentale helse og trivsel i skolen hos unge fra traumatiserede flygtningefamilier sammenlignet med unge indvandrere

Læs mere

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 1 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nøregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Velkommen til verdens første

Læs mere

Selvstændiggørelse af traumatiserede irakiske kvinder gennem gruppeanalytisk proces

Selvstændiggørelse af traumatiserede irakiske kvinder gennem gruppeanalytisk proces Selvstændiggørelse af traumatiserede irakiske kvinder gennem gruppeanalytisk proces Denne artikel sætter fokus på gruppeterapeutisk arbejde med irakiske kvinder, som enten selv har været udsat for tortur

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Se hvilket menneske. Modernisering til debat. Det var på Torvet i Rønne. Alene til Danmark

Se hvilket menneske. Modernisering til debat. Det var på Torvet i Rønne. Alene til Danmark 19. oktober 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 17 Se hvilket menneske Hvor langt holder de naturvidenskabelige principper, når man forlanger evidens i psykoterapi? Side 4 Modernisering til debat Psykologer

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Pling! Mor & barn. Når noget er tys-tys. Anerkendelsen mangler

Pling! Mor & barn. Når noget er tys-tys. Anerkendelsen mangler 5. september 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 14 Pling! Det er ikke nok at have ideen, man skal også omsætte den. En psykolog deler ud af sine erfaringer med at skabe et produkt. Side 4 Mor & barn

Læs mere

27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alderens temaer

27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alderens temaer 4 27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Alderens temaer Vi er tilbøjelige til at vige tilbage for de væsentlige temaer, når vi er sammen med gamle mennesker. Er det ikke at svigte dem, vi

Læs mere

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede 10 29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Alting klappede Reportage fra Årsmøde 2009 med omtale af et stærkt fagligt program, vigtige temaer og meget festlige rammer. Og så fik foreningen nyt

Læs mere

6. august 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ordene driller

6. august 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ordene driller 13 6. august 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ordene driller Hos nogle børn forløber den sproglige udvikling langsomt eller vigtige færdigheder udebliver helt. Skal psykologer interessere sig for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE

ÅRSRAPPORT 2013 CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE ÅRSRAPPORT 2013 CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE ÅRSRAPPORT 2013 CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE WWW.VOLDTAEGT.DK Nogle ting er svære at sige......sig det til os. Årsrapport 2013 Redigeret af: Sara Parding, kommunikationsmedarbejder,

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk 15. april 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Skæv dom En landsretsdom vil tvinge en psykolog til at opgive tavshedspligten. Skadevirkningerne kan blive uoverskuelige. Side 2/lederen Dominoeffekt

Læs mere

Ulykkesforskning forebyggelse

Ulykkesforskning forebyggelse & nyhedsbrev om September 2012 Ulykkesforskning forebyggelse nr. 38 sept. 2012 13. årgang ISSN 1600-3373 i dette nummer: [ side 2] Internationale kampagner mod skader og vold [ side 3] Konsekvenser af

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

Voksne, som lever med vold i nære relationer. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne, som lever med vold i nære relationer. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne, som lever med vold i nære relationer Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

fred & Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

fred & Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed fred & frihed Årgang 91 nr. 1, 2013 Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed 2 LEDER Formålsparagraf Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed (KILFF) er den danske sektion af Women s

Læs mere