og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi."

Transkript

1 Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed og udvikling.

2 Lovgrundlag Socialpsykiatri Syd er et integreret tilbud til voksne sindslidende etableret efter følgende paragraffer i serviceloven: 85 - pædagogisk støtte opsøgende kontakt til borgere, der ikke har et tilbud aktivitet og samvær længerevarende botilbud. (støttecenter) Målgruppe Tilbuddet henvender sig til mennesker over 18 år med psykiske lidelser, der har betydelig eller varigt nedsat funktionsniveau og som har behov for personlig vejledning, støtte, aktivitet, samvær eller botilbud. Fysiske rammer Tilbuddet består af 2 afdelinger. Aktivitets og værestedet Fristedet er beliggende midt i Brobyværk i en ældre villa, som er tæt ved bus og købmand. Der er et mindre køkken og nogle aktivitets- og opholdsrum. Bo-, aktivitets- og værestedet Den Blå Ambassade er beliggende i udkanten af Faaborg by. Det er en ældre bygning med et større køkken, kontorer, cafe/ opholdsstue, samt nogle aktivitetsrum, der er beliggende i kælderen. Der er en mindre gårdhave og græsplæne, der deles med et andet kommunalt tilbud til unge. Der er i få minutters gåafstand gode indkøbsmuligheder, sportsfaciliteter og transport med bus er tæt ved. Begge tilbud er tæt ved skov, strand og en særdeles flot natur med mange muligheder for gå, cykle og sejlture. Botilbud: (Serviceloven 107) Der er i tæt tilknytning til Den Blå Ambassade i Faaborg etableret 15 boliger særligt til sindslidende beliggende på Damtoften 6a og Odensevej 44 og 46. Boligerne udlejes fra fællessekretariatet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Boligerne administreres af leder af Socialpsykiatri Syd. Udvendig vedligeholdelse afholdes fra Teknik og Miljø. Udover disse vælger mange borgere at leje boliger i nærheden af Den Blå Ambassade, da det øger deres muligheder for at anvende samværs og aktivitetstilbud og danne et netværk. Vi har fået opbygget et godt samarbejde med de private udlejere i nærheden. Det er yderst vigtigt med et miljø, hvor borgerne boligmæssigt er tæt på hinanden. Det giver mulighed for at hjælpe, støtte og opbygge netværk. Det er ligeledes vigtigt at problemer af såvel bomæssig, som praktisk art afhjælpes så hurtigt som muligt. Dette arbejde varetages af støttepersoner og pedel i samarbejde. Det er muligt i en kortere periode at bo i aflastningslejlighed på Damtoften 6a. Formålet er at kunne bo under kendte og trygge rammer i tilspidsede perioder med angst, psykose eller socialt belastede situationer. Dette er etableret som et alternativ til indlæggelse og for at hindre yderligere udvikling af sygdom. Det har tidligere været muligt at knytte flere ressourcer til et ophold, men dette er ikke længere en mulighed, hvorfor borgeren skal kunne bo i lejligheden med de ressourcer, som er til rådighed indenfor normeringen.

3 Personale Ledelse: Lederen arbejder ud fra de vedtagne ledelsesværdier. Der gives rum til at medarbejderne kan afprøve ideer og nye tiltag. Der er fokus på løsning af konflikter, og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Medarbejdere: Der er i socialpsykiatrien ansat et tværfagligt personale, (plejere, social- og sundhedsassistenter og hjælpere, ergoterapeuter, sygeplejerske, pædagoger, soc.rådgivere, sekretær og personer med anden faglig baggrund). Arbejdet foregår i et team med åbenhed og mulighed for faglig og personlig udvikling. Medarbejderne modtager faglig vejledning og supervision. Arbejdsformen er baseret på kontaktpersonsystemet og bygger på relationsteorien. Medarbejdergruppen har viden og øvelse i at anvende den kognitive teori og den værdsættende samtale, som er grundlaget for arbejdet med brugerne. Der arbejdes med delelementer fra den kognitive teori, såsom socialfærdighedstræning, psykoedukation, træning i angstdæmpende teknikker etc. Der medvirkes i uddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter, og der er i perioder medarbejdere i jobprøvning, praktik eller løntilskudspladser. Frivillige: Der er frivillige tilknyttet Socialpsykiatri Syd. De frivillige hjælper i Den Blå Cafe med praktiske gøremål, er hyggespredere og kommer med ideer til aftenens indhold. De frivillige fordeles i en turnus, så de kommer et par gange om måneden. En frivillig kan også arbejde som besøgsven.

4 Idegrundlag og målsætning Vision: At give brugerne mulighed for at leve et godt og trygt liv, som ansvarlige borgere med mulighed for udvikling og udfoldelse Mål: At tilbyde sindslidende relevant og værdig hjælp og behandling så livskvaliteten sikres. At give differentierede tilbud. At forebygge indlæggelser og mere indgribende tilbud. Værdigrundlag: 1. At respektere den enkeltes værdinormer, særpræg og individualitet 2. At yde indsats for at udnytte brugernes ressourcer. 3. At give brugerne mulighed for gennem støtte og vejledning at planlægge nye mål. 4. At yde rådgivning og vejledning overfor brugere, pårørende og samarbejdspartnere omkring mulige tilbud. 5. At tage udgangspunkt i den enkeltes totale livssituation 6. At give brugerne mulighed for og støtte til selv at præge indholdet, sammensætningen og mangfoldigheden af de tilbud, der gives. 7. At give brugerne mulighed for gennem støtte og vejledning at tage del i det almindelige samfundsliv. 8. At søge at få kontakt til borgere, som ikke benytter de eksisterende tilbud. 9. At sikre generel oplysning til lokalsamfundet 10. At skabe et trygt og udviklende arbejdsmiljø for personalet. 11. At personalet deltager i såvel faglig som personlig udvikling. Socialfaglige metoder: De 3 hovedmetoder, som anvendes er den kognitive terapi, relation - værdsættelse og samvær samt Nada akupunktur. 1. Kognitiv terapi kan lære borgeren sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og handling og ved øvelse give læring om mere hensigtsmæssige løsninger. 2. Ved at tilbyde en relation, der bygger på ressourcer og at værdsætte den enkelte, kan der skabes tryghed og udvikling. Der tilbydes samvær, samtale og aktiviteter som led i træning og udvikling. 3. Der tilbydes behandling med Nada-øreakupunktur, som har en dæmpende effekt ved angst, uro, depression, søvnproblemer og til abstinensbehandling.

5 Tilbuddets ydelser Personlig støtte: (Serviceloven 85 og 99) Der er tilknyttet mellem 110 og 120 borgere, som på forskellig vis benytter de muligheder, der er tilstede. Alle borgere tilbydes en eller flere kontaktpersoner, som prioriterer den enkelte højt, således at der etableres en bæredygtig kontakt, som grobund for problemløsning og fundament for en bedre livskvalitet. Det betyder, at medarbejderne også arbejder i borgernes eget hjem med praktiske gøremål, samtale og vejledning - afhængigt af, hvad der er vigtigt for borgeren. Desuden besøges borgere, der ikke kommer i det etablerede tilbud. Dette kan være grundlaget for et mere værdigt liv og medføre en stabilisering af sygdommen. Der arbejdes i et meget bredt felt for at tilgodese den enkeltes behov, og netop derfor er tværfaglighed meget vigtigt, da det sikrer, at ekspertisen er tilstede i medarbejdergruppen til løsning af stort set alle opgaver. Aktivitetstilbud: (Serviceloven 104) For at tilgodese muligheder for indhold og samvær i hverdagen, er der med fokus på brugernes ønsker og behov tilbud som: Sport og motion, havn/sejlads, ferie, udflugter, fester, hobby, medie, kolonihave, madlavning, ridning, musik samt cafe og værested. Det er vigtigt at fokusere på borgernes ønsker, og dermed forandre og indrette efter dette og medarbejdernes muligheder. Der er ikke de samme muligheder på Fristedet og Den Blå Ambassade, men borgeren er velkommen til at benytte begge steder eller blot vælge det ene. Sport og motion fylder meget i hverdagen, idet vi hermed bevidst kan påvirke samspillet mellem krop og psyke. Der er en mindre motionskælder under Odensevej 46 og Damtoften 2, samt en smuk natur rundt om os, som benyttes flittigt til gå- løbe- og cykelture. For de borgere, som er i en stabil fase, er det muligt at tilvejebringe praktikforløb, og job med løntilskud. Målet med at skabe en bæredygtig tilværelse får hermed også elementer fra det normale arbejdsliv. "Den blå Café"/Musikcafe: (onsdage kl ) Første onsdag i måneden, afholdes en musikaften med musik, hvor der hygges med at lytte, synge, snakke og få kaffe/kage. Udover dette er der alle øvrige onsdage arrangementer med forskelligt indhold som spil, udflugt, diskotek m.m. Den blå Café arrangerer også fester. Der kan rekvireres program til cafeaftener.

6 Idræt/Motion: Der kan i ugens løb vælges deltagelse i: Forskellige former for idræt, bl.a. bordtennis, badminton, klatring m.m. på Enghaveskolen. Bowling, som foregår i Bowl-N-fun i Odense. Motion i Brobyværk Hallens Motionscenter. Motionscykling & motionsløb. Ridning i Rideklub. Svømning, som foregår i Faaborg Svømmehal. Stavgang, gå og cykelture. Vi tilbyder også; spinning, lege, latter.. Trivselsgruppe, hvor de arbejder med forskellige motionsformer, som; yoga, pilates, afspænding, m.m. Derudover tilbydes deltagelse i sportsarrangementer i hele landet som; Jysk- Fynske Idrætslege, Volley-stævner, Bordtennis-stævner, Løb, o.a. Der arrangeres temadage med bevægelse, sund kost, mindfullness og andre emner indenfor krop og kost nogle gange årligt. Medie: Vi har computere som frit kan anvendes. Der er mulighed for at få et nærmere kendskab til bl.a. EDB, internetadgang, mails m.v., samt foto og video. Kreative værksteder: På Den Blå Ambassade er der medarbejdere tilstede 1 x ugtl., hvor aktiviteterne skifter efter ønske fra brugerne. Værkstederne kan benyttes på egen hånd. På Fristedet kan det kreative dyrkes i åbningstiden. Mulige emner: Maling, tegning, læderarbejde, decupage, lysestøbning, papirklip, strikning, glasmageri, blomsterdekoration, filtning, pilefletning. Der arrangeres indimellem en temadag, hvor der arbejdes med et emne, f.eks. pilefletning.

7 Tøsegruppen: Nogle af nøgleordene for gruppen er hygge, samvær og interesser, såsom: Udstillinger, ture ud i det grønne, besøg på arbejdende værksteder, besøg hos hinanden, tøseting (kosmetolog/make-up/hår o.a.). Det bestemmes fra gang til gang, hvad der skal ske, og der er møde om torsdagen. Undervisning: Der kan ydes støtte til at deltage i undervisning i aftenskole, VUC, el. lign. Der tilbydes undervisning fra CSV i perioder. Dette er på meget små hold, der tager hensyn til den enkeltes besværligheder. Kolonihave: Vi har en dejlig have lige bagved Odensevej 44 i Faaborg. Der er stille og fredeligt, og man kan deltage i havearbejdet eller blot gå over og hygge sig med en kop kaffe. Den blå Hylde: Et mødested på havnen - i hjertet af Faaborg - med udsigt til øhavet, sejlerlivet og tæt på fisker-miljøet. Hylden er et tilbud, hvor skurvogn og båd udgør en mulighed for at tage del/ være en del af et hverdagsliv udenfor institutionsmiljøets mere faste rammer. en aktivitet som fortrinsvis retter sig mod livet på havnen og de muligheder der er i sejlture og fisketure. der arrangeres fisketure i put and take efter ønske. et fristed/værested hvor det er muligt at mødes Det Blå Felt: Et tilbud om anonym rådgivning til unge mellem 18 og 25 år med psykiske problemer. Der er åbent hver torsdag mellem kl og på Feltens Rist 2, Faaborg. Tilbud til unge der kender til: - Ensomhed - Usikkerhed - At være bange for at være sammen med andre - At det kan være svært at snakke med familien - At hverdagen kan være svær at overskue - At være trist, forvirret eller ked af det - Ikke at have nogen at tale med Der tilbydes enkeltsamtaler eller gruppeforløb, hvor formålet er at få redskaber til at takle problemerne. Tlf.: , , torsdage mellem kl. 15 og 17.30

8 Samarbejdspartnere: Distriktspsykiatrisk team: Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder med regionen om det distriktspsykiatriske tilbud og dets opbygning. Der arbejdes ud fra regionens målsætning og i et samarbejde udvikles nye tiltag på området bl.a. gennem årlige temadage på tværs af kommuner. Hvis der opstår akutte problemstillinger, kan medarbejderne kontakte distriktslægen eller sygeplejersken i dagtimerne. Planlagte samtaler foregår i lokaler på Faaborg Sygehus eller hos teamet i Svendborg. Aften/nat/weekend kan henvendelse (skal være leder) ske til psykiatrisk bagvagt på Sygehus Fyn Svendborg eller hos almindelig lægevagt. Akutteamet på Sygehus Fyn Svendborg behandler borgere med nyopståede psykiatriske problemer, når borgeren endnu ikke er i behandling hos psykiater. Retspsykiatrien: Der arbejdes sammen med retspsykiatrien i Middelfart og med Kriminalforsorgen i Svendborg omkring borgere, der har en behandlingsdom. Sygehus: Når borgere indlægges med forværring i deres psykiske lidelse sker det på Svendborg Sygehus psykiatrisk afdeling P1 eller P4. Kontakt til det offentlige system: Borgere med en sindslidelse skal benytte de sagsbehandlere, der er knyttet til Social- og arbejdsmarkedafdelingen i Ringe og Borgerservice i Faaborg. Konstant ustabile forhold er kendetegnende for denne gruppe borgere. Paranoia mod systemet og angst for at tale med andre mennesker vil gøre fremtidens sociale ydelser svære at opnå for den sindslidende. Derfor vil medarbejderne fremover få en større rolle i arbejdet med at hjælpe den enkelte med at forstå det offentlige system. Der ses et stigende antal unge mennesker med en sindslidelse, og for disse, er de sociale ydelser uoverskuelige, idet de som regel ikke magter at leve op til arbejdsmarkedets krav og derfor i lang tid kan være nødsaget til at leve på kontanthjælp uden mulighed for at ændre dette. Dette kan hindre bedring og lindring af sygdommen. Handleplaner Når borgeren er visiteret til Socialpsykiatri Syd, er der udarbejdet en handleplan af en socialrådgiver fra Fagsekretariat Sundhed og Handicap. Ud fra denne arbejdes der i et tæt samarbejde mellem borger og medarbejder hen mod, at der kan udarbejdes en pædagogisk handleplan, som skal sikre, at der udvikles små mål, der kan støtte den udvikling, som borgeren ønsker. Handleplanen er et tilbud. Skabelonen, der anvendes, er udarbejdet af Fagsekretariatet, og der anvendes et IT-system, der hedder Bosted, til at dokumentere alt skriftligt.

9 Hverdagen Værested/Cafe: Værestedet kan bruges i husets åbningstid. Få en kop kaffe og en hyggelig snak med de andre brugere af huset. Man kan komme, uden der bliver stillet krav eller få en snak med en medarbejder, hvis der er brug for det. Spille forskellige spil, som: Dart, kort, og andet, læse avisen og drøfte nyheder. Få skabt nye eller møde gamle bekendtskaber. Madordning: Der kan spises morgenmad, frokost og aftensmad på Den Blå Ambassade de fleste dage i ugen, men det forudsætter, at man hjælper med tilberedning el. afrydning med jævne mellemrum. Der kan betales for et enkelt måltid, få klippekort eller betale for en måned ad gangen. På Fristedet spiser man sammen hver mandag. Udflugter: Vi har en bus til 8 personer + fører. Der kan køres en tur, der er planlagt i forvejen med tilmelding, eller en spontan tur. f.eks. til stranden på en solskinsdag. Vi har sammen med Solskrænten et dejligt strandsted med et lille hus tæt på Sinebjerg Campingplads, som flittigt benyttes i sommertiden. Ferie: Vi planlægger i fællesskab ferieture efter de ønsker, som opstår og de muligheder, der er til rådighed. Ferieture betaler man selv. Fællesmøde: (på Den Blå Ambassade) Hver tirsdag kl , holder vi fællesmøde i caféen. Gennem fællesmødet har vi alle indflydelse på husets dagligdag i forhold til: BUDGET - INDKØB - PLANLÆGNING AF TURE - ÅBENTHUS ARRANGEMENTER - NYE AKTIVITETER - og FESTER Fristedet: Der snakkes sammen i åbningstiden, og vi planlægger sammen aktiviteter ud fra de ønsker, der opstår. Krav/regler: Idet der er mange forskellige mennesker tilstede, er følgende nødvendigt, når man færdes i fællesområderne: Der må ikke drikkes alkohol i det daglige - dog ved særlige lejligheder, fester, o.lign. Man skal have en passende adfærd, så alle kan færdes her. Hvis man har en adfærd, der ikke kan tolereres, bliver man bedt om at forlade huset. Der må ikke ryges inde i huset, men der er opsat en rygepavillion ude i gården. Rengøring: Vi har lidt rengøringshjælp. Men vi hjælpes ad med rengøring og oprydning i hverdagen. Alle skal hjælpe med til holde huset.

10 Brugerråd: Der vælges hver år i marts 5 borgere og 1 medarbejder til brugerrådet. Lederen er fast medlem. Rådets formål er at være ambassadører for at stedet fungerer godt for de borgere, der bruger tilbuddet. Der afholdes 8 til 10 møder om året. Emner der kan drøftes: Aktiviteter: nye tilbud, undervisning, andre tilbud i hverdagen, ferieture, fester.. Nyanskaffelser: ting der mangles i huset, reparationer. Økonomi: gennemgå regnskab, forståelse for manglende penge til ønsker Der kan ikke drøftes personlige sager eller andre personer, men der kan godt drøftes, hvordan man kan løse evt. konflikter eller uhensigtsmæssig adfærd. Fællesmødet hver tirsdag er stadig det besluttende forum. Referatet drøftes på førstkommende fællesmøde, og der tages den endelige beslutning. Brugerrådet er et ideforum, og der skal nedsættes arbejdsgrupper, hvis der skal arbejdes med fester, ferier etc. Brugerrådet er ikke et festudvalg. Referater ligger på hjemmesiden.

11 Praktiske oplysninger Damtoften 6 B Faaborg. Tlf.: fax: Åbningstider: Fristedet: Mandag kl , tirsdag lukket, onsdag kl , torsdag kl , fredag kl Den Blå Ambassade: Mandag kl. 8-19, tirsdag kl. 8-20, onsdag kl. 8-21, torsdag kl. 8-19, fredag kl. 8-19, lørdag/søndag/helligdage kl Betaling: Det er gratis at bruge Fristedet og Den Blå Ambassade, men man betaler for det, man forbruger: Kaffe, mad, vask, ture, ferier, hobbyartikler til eget brug. Takst: Den kommunale takst ved salg af pladser pr. time i 2009 er: 107 = 469, = 496,24 Henvisning og visitation Man blive henvist til socialpsykiatrien gennem sin egen læge, kommunal sagsbehandler eller sygehuset. De skal rette henvendelse til: Fagsekretariat Sundhed og Handicap Gråbjergvej 3 A 5856 Ryslinge Tlf: eller (sagsbehandler) Det er også muligt selv at henvende sig på Fristedet eller på Den Blå Ambassade, så kan vi hjælpe videre. Kvalitet Socialpsykiatri Syd er værdibaseret, og dette er styrende for kvalitet og udvikling. Gennem MUS samtaler, supervision, personalemøder, temadage og en flad struktur sikres kvalitet og udvikling. Tilsyn: Der er aftalt et anmeldt og et uanmeldt tilsyn om året fra et privat firma. Rapport ligger på hjemmesiden. Dokumentation: I It-systemet Bosted dokumenteres alle observationer og handlinger. Ledelsestilsyn: Der er udarbejdet retningslinier, der til stadighed udvikles på baggrund af hverdagen. Kontraktstyring: Der evalueres flere gange årligt på aftalen med det politiske system, samt ved dialogmøder med politikerne. Brugerråd: Gennem drøftelser udvikles området efter borgernes ønsker. Der henvises i øvrigt til kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand, hjemmesiden og Tilbudsportalen. Senest revideret d. 26. juni 2009

12 ODENSEV Den blå Ambassade Damtoften 6 B 5600 Faaborg Fristedet Marsk Billesvej Broby Damtoften 6 B Faaborg. Tlf.: fax:

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lovgrundlag Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lov om Social Service 85. Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade Anmeldt tilsyn Den 5. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Den Blå Ambassade, Damtoften 6 A-B, 5600 Faaborg blev udført af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Aktivitets- og Væresteder i Socialpsykiatrien

Aktivitets- og Væresteder i Socialpsykiatrien Aktivitets- og Væresteder i Socialpsykiatrien Du er altid velkommen Hvem er vi Aktivitets- og Værestederne er kommunale dagtilbud til voksne over 18 år med sindslidelse eller som på grund af andre livsomstændigheder

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Vision 2012-2016 Vi vil være et af landets mest veldrevne og innovative socialpsykiatriske tilbud, der samtidig er en attraktiv arbejdsplads, hvor

Vision 2012-2016 Vi vil være et af landets mest veldrevne og innovative socialpsykiatriske tilbud, der samtidig er en attraktiv arbejdsplads, hvor Vision 2012-2016 Vi vil være et af landets mest veldrevne og innovative socialpsykiatriske tilbud, der samtidig er en attraktiv arbejdsplads, hvor der er arbejdsglæde på trods af kontinuerlige forandringer.

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

CVR-nr Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade

CVR-nr Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade Uanmeldt tilsyn Den 21. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Den Blå Ambassade, Damtoften 6 A-B, 5600 Faaborg blev

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Aktivitets- og Væresteder i Socialpsykiatrien. Vrå. Sindal

Aktivitets- og Væresteder i Socialpsykiatrien. Vrå. Sindal Aktivitets- og Væresteder i Socialpsykiatrien Vrå Sindal Hjørring Hirtshals Du er altid velkommen Hvem er vi? Aktivitets- og Værestederne er kommunale dagtilbud til voksne over 18 år med en sindslidelse

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Bofællesskabet Nørrealle Nørrealle 53A

Bofællesskabet Nørrealle Nørrealle 53A Præsentation: Foto Praktisk beskrivelse af tilbuddet og de fysiske rammer Overordnet beskrivelse af målgruppen Adresse, telefon, mail, hjemmeside, lokalleders navn Bofællesskabet Grønningen er fra 1998.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte

Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen Ydelseskatalog Bo-støttecenter Reberbanen November 2013 Forord Bo-støttecenter Reberbanen er et bosted for voksne borgere, der på forskellig vis er præget af et nedsat funktionsniveau, grundet forskellige

Læs mere

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød 2 Hvad er Dag- og Botilbud Gefion? Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud, der hører under Socialområdet, Rudersdal Kommune. Dag-

Læs mere

Oversigt over de lokale bo- og dagtilbud

Oversigt over de lokale bo- og dagtilbud Oversigt over de lokale bo- og dagtilbud Furesø Kommune udbygger i disse år de lokale tilbud. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder - ydelsesbeskrivelser for de enkelte tilbud, se vedlagte. Dagtilbud (

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i 2013-2015 Målgruppen består af tre teams: 1. sal, 2.-3. sal, Utterslev inc. de fire solistlejligheder.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud Handicap og Socialpsykiatri 2016 Skanderborg Kommune Side 1 af 18 Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse 103... 4 Kvalitetsstandard Aktivitets-

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN Nordens Allé 72-74 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 52 40 Afdelingsleder: Rikke Thomasberg E-mail: rikke.thomasberg@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for Pensionistklubben, Ebberød Kulturhus

Overordnet kvalitetsstandard for Pensionistklubben, Ebberød Kulturhus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Overordnet kvalitetsstandard for Pensionistklubben, Ebberød Kulturhus... 2 Kvalitetsstandard for Pensionistklubben, Ebberød Kulturhus - Pædagogik... 5 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere