og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi."

Transkript

1 Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed og udvikling.

2 Lovgrundlag Socialpsykiatri Syd er et integreret tilbud til voksne sindslidende etableret efter følgende paragraffer i serviceloven: 85 - pædagogisk støtte opsøgende kontakt til borgere, der ikke har et tilbud aktivitet og samvær længerevarende botilbud. (støttecenter) Målgruppe Tilbuddet henvender sig til mennesker over 18 år med psykiske lidelser, der har betydelig eller varigt nedsat funktionsniveau og som har behov for personlig vejledning, støtte, aktivitet, samvær eller botilbud. Fysiske rammer Tilbuddet består af 2 afdelinger. Aktivitets og værestedet Fristedet er beliggende midt i Brobyværk i en ældre villa, som er tæt ved bus og købmand. Der er et mindre køkken og nogle aktivitets- og opholdsrum. Bo-, aktivitets- og værestedet Den Blå Ambassade er beliggende i udkanten af Faaborg by. Det er en ældre bygning med et større køkken, kontorer, cafe/ opholdsstue, samt nogle aktivitetsrum, der er beliggende i kælderen. Der er en mindre gårdhave og græsplæne, der deles med et andet kommunalt tilbud til unge. Der er i få minutters gåafstand gode indkøbsmuligheder, sportsfaciliteter og transport med bus er tæt ved. Begge tilbud er tæt ved skov, strand og en særdeles flot natur med mange muligheder for gå, cykle og sejlture. Botilbud: (Serviceloven 107) Der er i tæt tilknytning til Den Blå Ambassade i Faaborg etableret 15 boliger særligt til sindslidende beliggende på Damtoften 6a og Odensevej 44 og 46. Boligerne udlejes fra fællessekretariatet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Boligerne administreres af leder af Socialpsykiatri Syd. Udvendig vedligeholdelse afholdes fra Teknik og Miljø. Udover disse vælger mange borgere at leje boliger i nærheden af Den Blå Ambassade, da det øger deres muligheder for at anvende samværs og aktivitetstilbud og danne et netværk. Vi har fået opbygget et godt samarbejde med de private udlejere i nærheden. Det er yderst vigtigt med et miljø, hvor borgerne boligmæssigt er tæt på hinanden. Det giver mulighed for at hjælpe, støtte og opbygge netværk. Det er ligeledes vigtigt at problemer af såvel bomæssig, som praktisk art afhjælpes så hurtigt som muligt. Dette arbejde varetages af støttepersoner og pedel i samarbejde. Det er muligt i en kortere periode at bo i aflastningslejlighed på Damtoften 6a. Formålet er at kunne bo under kendte og trygge rammer i tilspidsede perioder med angst, psykose eller socialt belastede situationer. Dette er etableret som et alternativ til indlæggelse og for at hindre yderligere udvikling af sygdom. Det har tidligere været muligt at knytte flere ressourcer til et ophold, men dette er ikke længere en mulighed, hvorfor borgeren skal kunne bo i lejligheden med de ressourcer, som er til rådighed indenfor normeringen.

3 Personale Ledelse: Lederen arbejder ud fra de vedtagne ledelsesværdier. Der gives rum til at medarbejderne kan afprøve ideer og nye tiltag. Der er fokus på løsning af konflikter, og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Medarbejdere: Der er i socialpsykiatrien ansat et tværfagligt personale, (plejere, social- og sundhedsassistenter og hjælpere, ergoterapeuter, sygeplejerske, pædagoger, soc.rådgivere, sekretær og personer med anden faglig baggrund). Arbejdet foregår i et team med åbenhed og mulighed for faglig og personlig udvikling. Medarbejderne modtager faglig vejledning og supervision. Arbejdsformen er baseret på kontaktpersonsystemet og bygger på relationsteorien. Medarbejdergruppen har viden og øvelse i at anvende den kognitive teori og den værdsættende samtale, som er grundlaget for arbejdet med brugerne. Der arbejdes med delelementer fra den kognitive teori, såsom socialfærdighedstræning, psykoedukation, træning i angstdæmpende teknikker etc. Der medvirkes i uddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter, og der er i perioder medarbejdere i jobprøvning, praktik eller løntilskudspladser. Frivillige: Der er frivillige tilknyttet Socialpsykiatri Syd. De frivillige hjælper i Den Blå Cafe med praktiske gøremål, er hyggespredere og kommer med ideer til aftenens indhold. De frivillige fordeles i en turnus, så de kommer et par gange om måneden. En frivillig kan også arbejde som besøgsven.

4 Idegrundlag og målsætning Vision: At give brugerne mulighed for at leve et godt og trygt liv, som ansvarlige borgere med mulighed for udvikling og udfoldelse Mål: At tilbyde sindslidende relevant og værdig hjælp og behandling så livskvaliteten sikres. At give differentierede tilbud. At forebygge indlæggelser og mere indgribende tilbud. Værdigrundlag: 1. At respektere den enkeltes værdinormer, særpræg og individualitet 2. At yde indsats for at udnytte brugernes ressourcer. 3. At give brugerne mulighed for gennem støtte og vejledning at planlægge nye mål. 4. At yde rådgivning og vejledning overfor brugere, pårørende og samarbejdspartnere omkring mulige tilbud. 5. At tage udgangspunkt i den enkeltes totale livssituation 6. At give brugerne mulighed for og støtte til selv at præge indholdet, sammensætningen og mangfoldigheden af de tilbud, der gives. 7. At give brugerne mulighed for gennem støtte og vejledning at tage del i det almindelige samfundsliv. 8. At søge at få kontakt til borgere, som ikke benytter de eksisterende tilbud. 9. At sikre generel oplysning til lokalsamfundet 10. At skabe et trygt og udviklende arbejdsmiljø for personalet. 11. At personalet deltager i såvel faglig som personlig udvikling. Socialfaglige metoder: De 3 hovedmetoder, som anvendes er den kognitive terapi, relation - værdsættelse og samvær samt Nada akupunktur. 1. Kognitiv terapi kan lære borgeren sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og handling og ved øvelse give læring om mere hensigtsmæssige løsninger. 2. Ved at tilbyde en relation, der bygger på ressourcer og at værdsætte den enkelte, kan der skabes tryghed og udvikling. Der tilbydes samvær, samtale og aktiviteter som led i træning og udvikling. 3. Der tilbydes behandling med Nada-øreakupunktur, som har en dæmpende effekt ved angst, uro, depression, søvnproblemer og til abstinensbehandling.

5 Tilbuddets ydelser Personlig støtte: (Serviceloven 85 og 99) Der er tilknyttet mellem 110 og 120 borgere, som på forskellig vis benytter de muligheder, der er tilstede. Alle borgere tilbydes en eller flere kontaktpersoner, som prioriterer den enkelte højt, således at der etableres en bæredygtig kontakt, som grobund for problemløsning og fundament for en bedre livskvalitet. Det betyder, at medarbejderne også arbejder i borgernes eget hjem med praktiske gøremål, samtale og vejledning - afhængigt af, hvad der er vigtigt for borgeren. Desuden besøges borgere, der ikke kommer i det etablerede tilbud. Dette kan være grundlaget for et mere værdigt liv og medføre en stabilisering af sygdommen. Der arbejdes i et meget bredt felt for at tilgodese den enkeltes behov, og netop derfor er tværfaglighed meget vigtigt, da det sikrer, at ekspertisen er tilstede i medarbejdergruppen til løsning af stort set alle opgaver. Aktivitetstilbud: (Serviceloven 104) For at tilgodese muligheder for indhold og samvær i hverdagen, er der med fokus på brugernes ønsker og behov tilbud som: Sport og motion, havn/sejlads, ferie, udflugter, fester, hobby, medie, kolonihave, madlavning, ridning, musik samt cafe og værested. Det er vigtigt at fokusere på borgernes ønsker, og dermed forandre og indrette efter dette og medarbejdernes muligheder. Der er ikke de samme muligheder på Fristedet og Den Blå Ambassade, men borgeren er velkommen til at benytte begge steder eller blot vælge det ene. Sport og motion fylder meget i hverdagen, idet vi hermed bevidst kan påvirke samspillet mellem krop og psyke. Der er en mindre motionskælder under Odensevej 46 og Damtoften 2, samt en smuk natur rundt om os, som benyttes flittigt til gå- løbe- og cykelture. For de borgere, som er i en stabil fase, er det muligt at tilvejebringe praktikforløb, og job med løntilskud. Målet med at skabe en bæredygtig tilværelse får hermed også elementer fra det normale arbejdsliv. "Den blå Café"/Musikcafe: (onsdage kl ) Første onsdag i måneden, afholdes en musikaften med musik, hvor der hygges med at lytte, synge, snakke og få kaffe/kage. Udover dette er der alle øvrige onsdage arrangementer med forskelligt indhold som spil, udflugt, diskotek m.m. Den blå Café arrangerer også fester. Der kan rekvireres program til cafeaftener.

6 Idræt/Motion: Der kan i ugens løb vælges deltagelse i: Forskellige former for idræt, bl.a. bordtennis, badminton, klatring m.m. på Enghaveskolen. Bowling, som foregår i Bowl-N-fun i Odense. Motion i Brobyværk Hallens Motionscenter. Motionscykling & motionsløb. Ridning i Rideklub. Svømning, som foregår i Faaborg Svømmehal. Stavgang, gå og cykelture. Vi tilbyder også; spinning, lege, latter.. Trivselsgruppe, hvor de arbejder med forskellige motionsformer, som; yoga, pilates, afspænding, m.m. Derudover tilbydes deltagelse i sportsarrangementer i hele landet som; Jysk- Fynske Idrætslege, Volley-stævner, Bordtennis-stævner, Løb, o.a. Der arrangeres temadage med bevægelse, sund kost, mindfullness og andre emner indenfor krop og kost nogle gange årligt. Medie: Vi har computere som frit kan anvendes. Der er mulighed for at få et nærmere kendskab til bl.a. EDB, internetadgang, mails m.v., samt foto og video. Kreative værksteder: På Den Blå Ambassade er der medarbejdere tilstede 1 x ugtl., hvor aktiviteterne skifter efter ønske fra brugerne. Værkstederne kan benyttes på egen hånd. På Fristedet kan det kreative dyrkes i åbningstiden. Mulige emner: Maling, tegning, læderarbejde, decupage, lysestøbning, papirklip, strikning, glasmageri, blomsterdekoration, filtning, pilefletning. Der arrangeres indimellem en temadag, hvor der arbejdes med et emne, f.eks. pilefletning.

7 Tøsegruppen: Nogle af nøgleordene for gruppen er hygge, samvær og interesser, såsom: Udstillinger, ture ud i det grønne, besøg på arbejdende værksteder, besøg hos hinanden, tøseting (kosmetolog/make-up/hår o.a.). Det bestemmes fra gang til gang, hvad der skal ske, og der er møde om torsdagen. Undervisning: Der kan ydes støtte til at deltage i undervisning i aftenskole, VUC, el. lign. Der tilbydes undervisning fra CSV i perioder. Dette er på meget små hold, der tager hensyn til den enkeltes besværligheder. Kolonihave: Vi har en dejlig have lige bagved Odensevej 44 i Faaborg. Der er stille og fredeligt, og man kan deltage i havearbejdet eller blot gå over og hygge sig med en kop kaffe. Den blå Hylde: Et mødested på havnen - i hjertet af Faaborg - med udsigt til øhavet, sejlerlivet og tæt på fisker-miljøet. Hylden er et tilbud, hvor skurvogn og båd udgør en mulighed for at tage del/ være en del af et hverdagsliv udenfor institutionsmiljøets mere faste rammer. en aktivitet som fortrinsvis retter sig mod livet på havnen og de muligheder der er i sejlture og fisketure. der arrangeres fisketure i put and take efter ønske. et fristed/værested hvor det er muligt at mødes Det Blå Felt: Et tilbud om anonym rådgivning til unge mellem 18 og 25 år med psykiske problemer. Der er åbent hver torsdag mellem kl og på Feltens Rist 2, Faaborg. Tilbud til unge der kender til: - Ensomhed - Usikkerhed - At være bange for at være sammen med andre - At det kan være svært at snakke med familien - At hverdagen kan være svær at overskue - At være trist, forvirret eller ked af det - Ikke at have nogen at tale med Der tilbydes enkeltsamtaler eller gruppeforløb, hvor formålet er at få redskaber til at takle problemerne. Tlf.: , , torsdage mellem kl. 15 og 17.30

8 Samarbejdspartnere: Distriktspsykiatrisk team: Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder med regionen om det distriktspsykiatriske tilbud og dets opbygning. Der arbejdes ud fra regionens målsætning og i et samarbejde udvikles nye tiltag på området bl.a. gennem årlige temadage på tværs af kommuner. Hvis der opstår akutte problemstillinger, kan medarbejderne kontakte distriktslægen eller sygeplejersken i dagtimerne. Planlagte samtaler foregår i lokaler på Faaborg Sygehus eller hos teamet i Svendborg. Aften/nat/weekend kan henvendelse (skal være leder) ske til psykiatrisk bagvagt på Sygehus Fyn Svendborg eller hos almindelig lægevagt. Akutteamet på Sygehus Fyn Svendborg behandler borgere med nyopståede psykiatriske problemer, når borgeren endnu ikke er i behandling hos psykiater. Retspsykiatrien: Der arbejdes sammen med retspsykiatrien i Middelfart og med Kriminalforsorgen i Svendborg omkring borgere, der har en behandlingsdom. Sygehus: Når borgere indlægges med forværring i deres psykiske lidelse sker det på Svendborg Sygehus psykiatrisk afdeling P1 eller P4. Kontakt til det offentlige system: Borgere med en sindslidelse skal benytte de sagsbehandlere, der er knyttet til Social- og arbejdsmarkedafdelingen i Ringe og Borgerservice i Faaborg. Konstant ustabile forhold er kendetegnende for denne gruppe borgere. Paranoia mod systemet og angst for at tale med andre mennesker vil gøre fremtidens sociale ydelser svære at opnå for den sindslidende. Derfor vil medarbejderne fremover få en større rolle i arbejdet med at hjælpe den enkelte med at forstå det offentlige system. Der ses et stigende antal unge mennesker med en sindslidelse, og for disse, er de sociale ydelser uoverskuelige, idet de som regel ikke magter at leve op til arbejdsmarkedets krav og derfor i lang tid kan være nødsaget til at leve på kontanthjælp uden mulighed for at ændre dette. Dette kan hindre bedring og lindring af sygdommen. Handleplaner Når borgeren er visiteret til Socialpsykiatri Syd, er der udarbejdet en handleplan af en socialrådgiver fra Fagsekretariat Sundhed og Handicap. Ud fra denne arbejdes der i et tæt samarbejde mellem borger og medarbejder hen mod, at der kan udarbejdes en pædagogisk handleplan, som skal sikre, at der udvikles små mål, der kan støtte den udvikling, som borgeren ønsker. Handleplanen er et tilbud. Skabelonen, der anvendes, er udarbejdet af Fagsekretariatet, og der anvendes et IT-system, der hedder Bosted, til at dokumentere alt skriftligt.

9 Hverdagen Værested/Cafe: Værestedet kan bruges i husets åbningstid. Få en kop kaffe og en hyggelig snak med de andre brugere af huset. Man kan komme, uden der bliver stillet krav eller få en snak med en medarbejder, hvis der er brug for det. Spille forskellige spil, som: Dart, kort, og andet, læse avisen og drøfte nyheder. Få skabt nye eller møde gamle bekendtskaber. Madordning: Der kan spises morgenmad, frokost og aftensmad på Den Blå Ambassade de fleste dage i ugen, men det forudsætter, at man hjælper med tilberedning el. afrydning med jævne mellemrum. Der kan betales for et enkelt måltid, få klippekort eller betale for en måned ad gangen. På Fristedet spiser man sammen hver mandag. Udflugter: Vi har en bus til 8 personer + fører. Der kan køres en tur, der er planlagt i forvejen med tilmelding, eller en spontan tur. f.eks. til stranden på en solskinsdag. Vi har sammen med Solskrænten et dejligt strandsted med et lille hus tæt på Sinebjerg Campingplads, som flittigt benyttes i sommertiden. Ferie: Vi planlægger i fællesskab ferieture efter de ønsker, som opstår og de muligheder, der er til rådighed. Ferieture betaler man selv. Fællesmøde: (på Den Blå Ambassade) Hver tirsdag kl , holder vi fællesmøde i caféen. Gennem fællesmødet har vi alle indflydelse på husets dagligdag i forhold til: BUDGET - INDKØB - PLANLÆGNING AF TURE - ÅBENTHUS ARRANGEMENTER - NYE AKTIVITETER - og FESTER Fristedet: Der snakkes sammen i åbningstiden, og vi planlægger sammen aktiviteter ud fra de ønsker, der opstår. Krav/regler: Idet der er mange forskellige mennesker tilstede, er følgende nødvendigt, når man færdes i fællesområderne: Der må ikke drikkes alkohol i det daglige - dog ved særlige lejligheder, fester, o.lign. Man skal have en passende adfærd, så alle kan færdes her. Hvis man har en adfærd, der ikke kan tolereres, bliver man bedt om at forlade huset. Der må ikke ryges inde i huset, men der er opsat en rygepavillion ude i gården. Rengøring: Vi har lidt rengøringshjælp. Men vi hjælpes ad med rengøring og oprydning i hverdagen. Alle skal hjælpe med til holde huset.

10 Brugerråd: Der vælges hver år i marts 5 borgere og 1 medarbejder til brugerrådet. Lederen er fast medlem. Rådets formål er at være ambassadører for at stedet fungerer godt for de borgere, der bruger tilbuddet. Der afholdes 8 til 10 møder om året. Emner der kan drøftes: Aktiviteter: nye tilbud, undervisning, andre tilbud i hverdagen, ferieture, fester.. Nyanskaffelser: ting der mangles i huset, reparationer. Økonomi: gennemgå regnskab, forståelse for manglende penge til ønsker Der kan ikke drøftes personlige sager eller andre personer, men der kan godt drøftes, hvordan man kan løse evt. konflikter eller uhensigtsmæssig adfærd. Fællesmødet hver tirsdag er stadig det besluttende forum. Referatet drøftes på førstkommende fællesmøde, og der tages den endelige beslutning. Brugerrådet er et ideforum, og der skal nedsættes arbejdsgrupper, hvis der skal arbejdes med fester, ferier etc. Brugerrådet er ikke et festudvalg. Referater ligger på hjemmesiden.

11 Praktiske oplysninger Damtoften 6 B Faaborg. Tlf.: fax: Åbningstider: Fristedet: Mandag kl , tirsdag lukket, onsdag kl , torsdag kl , fredag kl Den Blå Ambassade: Mandag kl. 8-19, tirsdag kl. 8-20, onsdag kl. 8-21, torsdag kl. 8-19, fredag kl. 8-19, lørdag/søndag/helligdage kl Betaling: Det er gratis at bruge Fristedet og Den Blå Ambassade, men man betaler for det, man forbruger: Kaffe, mad, vask, ture, ferier, hobbyartikler til eget brug. Takst: Den kommunale takst ved salg af pladser pr. time i 2009 er: 107 = 469, = 496,24 Henvisning og visitation Man blive henvist til socialpsykiatrien gennem sin egen læge, kommunal sagsbehandler eller sygehuset. De skal rette henvendelse til: Fagsekretariat Sundhed og Handicap Gråbjergvej 3 A 5856 Ryslinge Tlf: eller (sagsbehandler) Det er også muligt selv at henvende sig på Fristedet eller på Den Blå Ambassade, så kan vi hjælpe videre. Kvalitet Socialpsykiatri Syd er værdibaseret, og dette er styrende for kvalitet og udvikling. Gennem MUS samtaler, supervision, personalemøder, temadage og en flad struktur sikres kvalitet og udvikling. Tilsyn: Der er aftalt et anmeldt og et uanmeldt tilsyn om året fra et privat firma. Rapport ligger på hjemmesiden. Dokumentation: I It-systemet Bosted dokumenteres alle observationer og handlinger. Ledelsestilsyn: Der er udarbejdet retningslinier, der til stadighed udvikles på baggrund af hverdagen. Kontraktstyring: Der evalueres flere gange årligt på aftalen med det politiske system, samt ved dialogmøder med politikerne. Brugerråd: Gennem drøftelser udvikles området efter borgernes ønsker. Der henvises i øvrigt til kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand, hjemmesiden og Tilbudsportalen. Senest revideret d. 26. juni 2009

12 ODENSEV Den blå Ambassade Damtoften 6 B 5600 Faaborg Fristedet Marsk Billesvej Broby Damtoften 6 B Faaborg. Tlf.: fax:

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) 4. udgave - 2015 Center for Voksne Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige tilbud, der

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere