og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi."

Transkript

1 Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed og udvikling.

2 Lovgrundlag Socialpsykiatri Syd er et integreret tilbud til voksne sindslidende etableret efter følgende paragraffer i serviceloven: 85 - pædagogisk støtte opsøgende kontakt til borgere, der ikke har et tilbud aktivitet og samvær længerevarende botilbud. (støttecenter) Målgruppe Tilbuddet henvender sig til mennesker over 18 år med psykiske lidelser, der har betydelig eller varigt nedsat funktionsniveau og som har behov for personlig vejledning, støtte, aktivitet, samvær eller botilbud. Fysiske rammer Tilbuddet består af 2 afdelinger. Aktivitets og værestedet Fristedet er beliggende midt i Brobyværk i en ældre villa, som er tæt ved bus og købmand. Der er et mindre køkken og nogle aktivitets- og opholdsrum. Bo-, aktivitets- og værestedet Den Blå Ambassade er beliggende i udkanten af Faaborg by. Det er en ældre bygning med et større køkken, kontorer, cafe/ opholdsstue, samt nogle aktivitetsrum, der er beliggende i kælderen. Der er en mindre gårdhave og græsplæne, der deles med et andet kommunalt tilbud til unge. Der er i få minutters gåafstand gode indkøbsmuligheder, sportsfaciliteter og transport med bus er tæt ved. Begge tilbud er tæt ved skov, strand og en særdeles flot natur med mange muligheder for gå, cykle og sejlture. Botilbud: (Serviceloven 107) Der er i tæt tilknytning til Den Blå Ambassade i Faaborg etableret 15 boliger særligt til sindslidende beliggende på Damtoften 6a og Odensevej 44 og 46. Boligerne udlejes fra fællessekretariatet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Boligerne administreres af leder af Socialpsykiatri Syd. Udvendig vedligeholdelse afholdes fra Teknik og Miljø. Udover disse vælger mange borgere at leje boliger i nærheden af Den Blå Ambassade, da det øger deres muligheder for at anvende samværs og aktivitetstilbud og danne et netværk. Vi har fået opbygget et godt samarbejde med de private udlejere i nærheden. Det er yderst vigtigt med et miljø, hvor borgerne boligmæssigt er tæt på hinanden. Det giver mulighed for at hjælpe, støtte og opbygge netværk. Det er ligeledes vigtigt at problemer af såvel bomæssig, som praktisk art afhjælpes så hurtigt som muligt. Dette arbejde varetages af støttepersoner og pedel i samarbejde. Det er muligt i en kortere periode at bo i aflastningslejlighed på Damtoften 6a. Formålet er at kunne bo under kendte og trygge rammer i tilspidsede perioder med angst, psykose eller socialt belastede situationer. Dette er etableret som et alternativ til indlæggelse og for at hindre yderligere udvikling af sygdom. Det har tidligere været muligt at knytte flere ressourcer til et ophold, men dette er ikke længere en mulighed, hvorfor borgeren skal kunne bo i lejligheden med de ressourcer, som er til rådighed indenfor normeringen.

3 Personale Ledelse: Lederen arbejder ud fra de vedtagne ledelsesværdier. Der gives rum til at medarbejderne kan afprøve ideer og nye tiltag. Der er fokus på løsning af konflikter, og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Medarbejdere: Der er i socialpsykiatrien ansat et tværfagligt personale, (plejere, social- og sundhedsassistenter og hjælpere, ergoterapeuter, sygeplejerske, pædagoger, soc.rådgivere, sekretær og personer med anden faglig baggrund). Arbejdet foregår i et team med åbenhed og mulighed for faglig og personlig udvikling. Medarbejderne modtager faglig vejledning og supervision. Arbejdsformen er baseret på kontaktpersonsystemet og bygger på relationsteorien. Medarbejdergruppen har viden og øvelse i at anvende den kognitive teori og den værdsættende samtale, som er grundlaget for arbejdet med brugerne. Der arbejdes med delelementer fra den kognitive teori, såsom socialfærdighedstræning, psykoedukation, træning i angstdæmpende teknikker etc. Der medvirkes i uddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter, og der er i perioder medarbejdere i jobprøvning, praktik eller løntilskudspladser. Frivillige: Der er frivillige tilknyttet Socialpsykiatri Syd. De frivillige hjælper i Den Blå Cafe med praktiske gøremål, er hyggespredere og kommer med ideer til aftenens indhold. De frivillige fordeles i en turnus, så de kommer et par gange om måneden. En frivillig kan også arbejde som besøgsven.

4 Idegrundlag og målsætning Vision: At give brugerne mulighed for at leve et godt og trygt liv, som ansvarlige borgere med mulighed for udvikling og udfoldelse Mål: At tilbyde sindslidende relevant og værdig hjælp og behandling så livskvaliteten sikres. At give differentierede tilbud. At forebygge indlæggelser og mere indgribende tilbud. Værdigrundlag: 1. At respektere den enkeltes værdinormer, særpræg og individualitet 2. At yde indsats for at udnytte brugernes ressourcer. 3. At give brugerne mulighed for gennem støtte og vejledning at planlægge nye mål. 4. At yde rådgivning og vejledning overfor brugere, pårørende og samarbejdspartnere omkring mulige tilbud. 5. At tage udgangspunkt i den enkeltes totale livssituation 6. At give brugerne mulighed for og støtte til selv at præge indholdet, sammensætningen og mangfoldigheden af de tilbud, der gives. 7. At give brugerne mulighed for gennem støtte og vejledning at tage del i det almindelige samfundsliv. 8. At søge at få kontakt til borgere, som ikke benytter de eksisterende tilbud. 9. At sikre generel oplysning til lokalsamfundet 10. At skabe et trygt og udviklende arbejdsmiljø for personalet. 11. At personalet deltager i såvel faglig som personlig udvikling. Socialfaglige metoder: De 3 hovedmetoder, som anvendes er den kognitive terapi, relation - værdsættelse og samvær samt Nada akupunktur. 1. Kognitiv terapi kan lære borgeren sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og handling og ved øvelse give læring om mere hensigtsmæssige løsninger. 2. Ved at tilbyde en relation, der bygger på ressourcer og at værdsætte den enkelte, kan der skabes tryghed og udvikling. Der tilbydes samvær, samtale og aktiviteter som led i træning og udvikling. 3. Der tilbydes behandling med Nada-øreakupunktur, som har en dæmpende effekt ved angst, uro, depression, søvnproblemer og til abstinensbehandling.

5 Tilbuddets ydelser Personlig støtte: (Serviceloven 85 og 99) Der er tilknyttet mellem 110 og 120 borgere, som på forskellig vis benytter de muligheder, der er tilstede. Alle borgere tilbydes en eller flere kontaktpersoner, som prioriterer den enkelte højt, således at der etableres en bæredygtig kontakt, som grobund for problemløsning og fundament for en bedre livskvalitet. Det betyder, at medarbejderne også arbejder i borgernes eget hjem med praktiske gøremål, samtale og vejledning - afhængigt af, hvad der er vigtigt for borgeren. Desuden besøges borgere, der ikke kommer i det etablerede tilbud. Dette kan være grundlaget for et mere værdigt liv og medføre en stabilisering af sygdommen. Der arbejdes i et meget bredt felt for at tilgodese den enkeltes behov, og netop derfor er tværfaglighed meget vigtigt, da det sikrer, at ekspertisen er tilstede i medarbejdergruppen til løsning af stort set alle opgaver. Aktivitetstilbud: (Serviceloven 104) For at tilgodese muligheder for indhold og samvær i hverdagen, er der med fokus på brugernes ønsker og behov tilbud som: Sport og motion, havn/sejlads, ferie, udflugter, fester, hobby, medie, kolonihave, madlavning, ridning, musik samt cafe og værested. Det er vigtigt at fokusere på borgernes ønsker, og dermed forandre og indrette efter dette og medarbejdernes muligheder. Der er ikke de samme muligheder på Fristedet og Den Blå Ambassade, men borgeren er velkommen til at benytte begge steder eller blot vælge det ene. Sport og motion fylder meget i hverdagen, idet vi hermed bevidst kan påvirke samspillet mellem krop og psyke. Der er en mindre motionskælder under Odensevej 46 og Damtoften 2, samt en smuk natur rundt om os, som benyttes flittigt til gå- løbe- og cykelture. For de borgere, som er i en stabil fase, er det muligt at tilvejebringe praktikforløb, og job med løntilskud. Målet med at skabe en bæredygtig tilværelse får hermed også elementer fra det normale arbejdsliv. "Den blå Café"/Musikcafe: (onsdage kl ) Første onsdag i måneden, afholdes en musikaften med musik, hvor der hygges med at lytte, synge, snakke og få kaffe/kage. Udover dette er der alle øvrige onsdage arrangementer med forskelligt indhold som spil, udflugt, diskotek m.m. Den blå Café arrangerer også fester. Der kan rekvireres program til cafeaftener.

6 Idræt/Motion: Der kan i ugens løb vælges deltagelse i: Forskellige former for idræt, bl.a. bordtennis, badminton, klatring m.m. på Enghaveskolen. Bowling, som foregår i Bowl-N-fun i Odense. Motion i Brobyværk Hallens Motionscenter. Motionscykling & motionsløb. Ridning i Rideklub. Svømning, som foregår i Faaborg Svømmehal. Stavgang, gå og cykelture. Vi tilbyder også; spinning, lege, latter.. Trivselsgruppe, hvor de arbejder med forskellige motionsformer, som; yoga, pilates, afspænding, m.m. Derudover tilbydes deltagelse i sportsarrangementer i hele landet som; Jysk- Fynske Idrætslege, Volley-stævner, Bordtennis-stævner, Løb, o.a. Der arrangeres temadage med bevægelse, sund kost, mindfullness og andre emner indenfor krop og kost nogle gange årligt. Medie: Vi har computere som frit kan anvendes. Der er mulighed for at få et nærmere kendskab til bl.a. EDB, internetadgang, mails m.v., samt foto og video. Kreative værksteder: På Den Blå Ambassade er der medarbejdere tilstede 1 x ugtl., hvor aktiviteterne skifter efter ønske fra brugerne. Værkstederne kan benyttes på egen hånd. På Fristedet kan det kreative dyrkes i åbningstiden. Mulige emner: Maling, tegning, læderarbejde, decupage, lysestøbning, papirklip, strikning, glasmageri, blomsterdekoration, filtning, pilefletning. Der arrangeres indimellem en temadag, hvor der arbejdes med et emne, f.eks. pilefletning.

7 Tøsegruppen: Nogle af nøgleordene for gruppen er hygge, samvær og interesser, såsom: Udstillinger, ture ud i det grønne, besøg på arbejdende værksteder, besøg hos hinanden, tøseting (kosmetolog/make-up/hår o.a.). Det bestemmes fra gang til gang, hvad der skal ske, og der er møde om torsdagen. Undervisning: Der kan ydes støtte til at deltage i undervisning i aftenskole, VUC, el. lign. Der tilbydes undervisning fra CSV i perioder. Dette er på meget små hold, der tager hensyn til den enkeltes besværligheder. Kolonihave: Vi har en dejlig have lige bagved Odensevej 44 i Faaborg. Der er stille og fredeligt, og man kan deltage i havearbejdet eller blot gå over og hygge sig med en kop kaffe. Den blå Hylde: Et mødested på havnen - i hjertet af Faaborg - med udsigt til øhavet, sejlerlivet og tæt på fisker-miljøet. Hylden er et tilbud, hvor skurvogn og båd udgør en mulighed for at tage del/ være en del af et hverdagsliv udenfor institutionsmiljøets mere faste rammer. en aktivitet som fortrinsvis retter sig mod livet på havnen og de muligheder der er i sejlture og fisketure. der arrangeres fisketure i put and take efter ønske. et fristed/værested hvor det er muligt at mødes Det Blå Felt: Et tilbud om anonym rådgivning til unge mellem 18 og 25 år med psykiske problemer. Der er åbent hver torsdag mellem kl og på Feltens Rist 2, Faaborg. Tilbud til unge der kender til: - Ensomhed - Usikkerhed - At være bange for at være sammen med andre - At det kan være svært at snakke med familien - At hverdagen kan være svær at overskue - At være trist, forvirret eller ked af det - Ikke at have nogen at tale med Der tilbydes enkeltsamtaler eller gruppeforløb, hvor formålet er at få redskaber til at takle problemerne. Tlf.: , , torsdage mellem kl. 15 og 17.30

8 Samarbejdspartnere: Distriktspsykiatrisk team: Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder med regionen om det distriktspsykiatriske tilbud og dets opbygning. Der arbejdes ud fra regionens målsætning og i et samarbejde udvikles nye tiltag på området bl.a. gennem årlige temadage på tværs af kommuner. Hvis der opstår akutte problemstillinger, kan medarbejderne kontakte distriktslægen eller sygeplejersken i dagtimerne. Planlagte samtaler foregår i lokaler på Faaborg Sygehus eller hos teamet i Svendborg. Aften/nat/weekend kan henvendelse (skal være leder) ske til psykiatrisk bagvagt på Sygehus Fyn Svendborg eller hos almindelig lægevagt. Akutteamet på Sygehus Fyn Svendborg behandler borgere med nyopståede psykiatriske problemer, når borgeren endnu ikke er i behandling hos psykiater. Retspsykiatrien: Der arbejdes sammen med retspsykiatrien i Middelfart og med Kriminalforsorgen i Svendborg omkring borgere, der har en behandlingsdom. Sygehus: Når borgere indlægges med forværring i deres psykiske lidelse sker det på Svendborg Sygehus psykiatrisk afdeling P1 eller P4. Kontakt til det offentlige system: Borgere med en sindslidelse skal benytte de sagsbehandlere, der er knyttet til Social- og arbejdsmarkedafdelingen i Ringe og Borgerservice i Faaborg. Konstant ustabile forhold er kendetegnende for denne gruppe borgere. Paranoia mod systemet og angst for at tale med andre mennesker vil gøre fremtidens sociale ydelser svære at opnå for den sindslidende. Derfor vil medarbejderne fremover få en større rolle i arbejdet med at hjælpe den enkelte med at forstå det offentlige system. Der ses et stigende antal unge mennesker med en sindslidelse, og for disse, er de sociale ydelser uoverskuelige, idet de som regel ikke magter at leve op til arbejdsmarkedets krav og derfor i lang tid kan være nødsaget til at leve på kontanthjælp uden mulighed for at ændre dette. Dette kan hindre bedring og lindring af sygdommen. Handleplaner Når borgeren er visiteret til Socialpsykiatri Syd, er der udarbejdet en handleplan af en socialrådgiver fra Fagsekretariat Sundhed og Handicap. Ud fra denne arbejdes der i et tæt samarbejde mellem borger og medarbejder hen mod, at der kan udarbejdes en pædagogisk handleplan, som skal sikre, at der udvikles små mål, der kan støtte den udvikling, som borgeren ønsker. Handleplanen er et tilbud. Skabelonen, der anvendes, er udarbejdet af Fagsekretariatet, og der anvendes et IT-system, der hedder Bosted, til at dokumentere alt skriftligt.

9 Hverdagen Værested/Cafe: Værestedet kan bruges i husets åbningstid. Få en kop kaffe og en hyggelig snak med de andre brugere af huset. Man kan komme, uden der bliver stillet krav eller få en snak med en medarbejder, hvis der er brug for det. Spille forskellige spil, som: Dart, kort, og andet, læse avisen og drøfte nyheder. Få skabt nye eller møde gamle bekendtskaber. Madordning: Der kan spises morgenmad, frokost og aftensmad på Den Blå Ambassade de fleste dage i ugen, men det forudsætter, at man hjælper med tilberedning el. afrydning med jævne mellemrum. Der kan betales for et enkelt måltid, få klippekort eller betale for en måned ad gangen. På Fristedet spiser man sammen hver mandag. Udflugter: Vi har en bus til 8 personer + fører. Der kan køres en tur, der er planlagt i forvejen med tilmelding, eller en spontan tur. f.eks. til stranden på en solskinsdag. Vi har sammen med Solskrænten et dejligt strandsted med et lille hus tæt på Sinebjerg Campingplads, som flittigt benyttes i sommertiden. Ferie: Vi planlægger i fællesskab ferieture efter de ønsker, som opstår og de muligheder, der er til rådighed. Ferieture betaler man selv. Fællesmøde: (på Den Blå Ambassade) Hver tirsdag kl , holder vi fællesmøde i caféen. Gennem fællesmødet har vi alle indflydelse på husets dagligdag i forhold til: BUDGET - INDKØB - PLANLÆGNING AF TURE - ÅBENTHUS ARRANGEMENTER - NYE AKTIVITETER - og FESTER Fristedet: Der snakkes sammen i åbningstiden, og vi planlægger sammen aktiviteter ud fra de ønsker, der opstår. Krav/regler: Idet der er mange forskellige mennesker tilstede, er følgende nødvendigt, når man færdes i fællesområderne: Der må ikke drikkes alkohol i det daglige - dog ved særlige lejligheder, fester, o.lign. Man skal have en passende adfærd, så alle kan færdes her. Hvis man har en adfærd, der ikke kan tolereres, bliver man bedt om at forlade huset. Der må ikke ryges inde i huset, men der er opsat en rygepavillion ude i gården. Rengøring: Vi har lidt rengøringshjælp. Men vi hjælpes ad med rengøring og oprydning i hverdagen. Alle skal hjælpe med til holde huset.

10 Brugerråd: Der vælges hver år i marts 5 borgere og 1 medarbejder til brugerrådet. Lederen er fast medlem. Rådets formål er at være ambassadører for at stedet fungerer godt for de borgere, der bruger tilbuddet. Der afholdes 8 til 10 møder om året. Emner der kan drøftes: Aktiviteter: nye tilbud, undervisning, andre tilbud i hverdagen, ferieture, fester.. Nyanskaffelser: ting der mangles i huset, reparationer. Økonomi: gennemgå regnskab, forståelse for manglende penge til ønsker Der kan ikke drøftes personlige sager eller andre personer, men der kan godt drøftes, hvordan man kan løse evt. konflikter eller uhensigtsmæssig adfærd. Fællesmødet hver tirsdag er stadig det besluttende forum. Referatet drøftes på førstkommende fællesmøde, og der tages den endelige beslutning. Brugerrådet er et ideforum, og der skal nedsættes arbejdsgrupper, hvis der skal arbejdes med fester, ferier etc. Brugerrådet er ikke et festudvalg. Referater ligger på hjemmesiden.

11 Praktiske oplysninger Damtoften 6 B Faaborg. Tlf.: fax: Åbningstider: Fristedet: Mandag kl , tirsdag lukket, onsdag kl , torsdag kl , fredag kl Den Blå Ambassade: Mandag kl. 8-19, tirsdag kl. 8-20, onsdag kl. 8-21, torsdag kl. 8-19, fredag kl. 8-19, lørdag/søndag/helligdage kl Betaling: Det er gratis at bruge Fristedet og Den Blå Ambassade, men man betaler for det, man forbruger: Kaffe, mad, vask, ture, ferier, hobbyartikler til eget brug. Takst: Den kommunale takst ved salg af pladser pr. time i 2009 er: 107 = 469, = 496,24 Henvisning og visitation Man blive henvist til socialpsykiatrien gennem sin egen læge, kommunal sagsbehandler eller sygehuset. De skal rette henvendelse til: Fagsekretariat Sundhed og Handicap Gråbjergvej 3 A 5856 Ryslinge Tlf: eller (sagsbehandler) Det er også muligt selv at henvende sig på Fristedet eller på Den Blå Ambassade, så kan vi hjælpe videre. Kvalitet Socialpsykiatri Syd er værdibaseret, og dette er styrende for kvalitet og udvikling. Gennem MUS samtaler, supervision, personalemøder, temadage og en flad struktur sikres kvalitet og udvikling. Tilsyn: Der er aftalt et anmeldt og et uanmeldt tilsyn om året fra et privat firma. Rapport ligger på hjemmesiden. Dokumentation: I It-systemet Bosted dokumenteres alle observationer og handlinger. Ledelsestilsyn: Der er udarbejdet retningslinier, der til stadighed udvikles på baggrund af hverdagen. Kontraktstyring: Der evalueres flere gange årligt på aftalen med det politiske system, samt ved dialogmøder med politikerne. Brugerråd: Gennem drøftelser udvikles området efter borgernes ønsker. Der henvises i øvrigt til kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand, hjemmesiden og Tilbudsportalen. Senest revideret d. 26. juni 2009

12 ODENSEV Den blå Ambassade Damtoften 6 B 5600 Faaborg Fristedet Marsk Billesvej Broby Damtoften 6 B Faaborg. Tlf.: fax:

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: forundringsparat, som grundlag for udvikling begejstring og fællesskab ordentlighed i det vi siger og gør. 1 Praktiske oplysninger Holmehøjvej

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Indholdsfortegnelse Velkommen:... 3 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet... 6 Litteraturhenvisning... 8 2 Velkommen: Kære Med dette materiale vil vi byde dig

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Servicedeklaration for Else Hus 2015

Servicedeklaration for Else Hus 2015 Servicedeklaration for Else Hus 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 8-15, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 18 20 Forstander Jette Kofoed Hjemmeside: www.else-hus.dk E-mail: elsehus@regionsjaelland.dk Indledning

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere