For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie."

Transkript

1

2 Du har jo ingen værktøjer med. Du har jo ikke fået nogen værktøjer puttet ned i din rygsæk hjemmefra. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle løse en konflikt, med hverken mine børn eller min kone, ekskone, kæreste. ( ) Det var først, da jeg kom herind, at jeg fik at vide, at nu skal du gøre sådan. For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie. (Citater fra mænd, som har været i behandling ved de evaluerede behandlingssteder) Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Forfattere: Gráinne Stevenson, Kirstina Stenager og Lise Barlach Forside: Modelfoto Udgivelsesår: 2011 Udgives kun i elektronisk udgave. Download rapporten på Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Digital ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Forord Sammenfatning af rapporten Baggrund Evalueringens litteraturstudie Beskrivelser af behandlingsstedernes tilbud og metoder Evalueringens resultater Resultater af den kvantitative undersøgelse Resultater af den kvalitative undersøgelse Indledning Baggrund for undersøgelsen Rekvirent af undersøgelsen Målgruppe for undersøgelsen Begrebsafklaring Mænd, der udøver vold mod deres partner Former for vold Rapportens opbygning Litteraturstudie Litteraturstudiets metode Studie af litteratur om behandling af voldsudøvende mænd Effekt af kognitiv adfærdsterapi en Campbell forskningsoversigt Behandlingsdom stopper ikke partnervold en SFI Campbell forskningsoversigt Effekt af behandling af voldsudøvende mænd Gennemgang af forskning i behandling af voldsudøvende mænd i USA Effekt af behandling til voldsudøvende mænd Sverige Tilbud til voldsudøvende mænd i Sverige Opsummering på litteraturstudie Beskrivelse af behandlingsstederne Metode for beskrivelse af behandlingsstederne Sammenlignende opsummering af beskrivelse af behandlingsstederne Behandlingstilbuddenes formål Behandlingstilbuddenes målgrupper Behandlingen ved behandlingsstederne Sikkerhed Beskrivelse af Alternativ Til Vold Roskilde Tilbuddets historie Behandlernes baggrund Rekruttering af klienter og PR Formål og succeskriterier Målgruppe og visitation Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 1

4 4.3.6 Faktuelt om målgruppen Psykologbehandling Erfaringer fra tilbuddet Egen evaluering Beskrivelse af Dialog Mod Vold Tilbuddets historie Behandlernes baggrund Rekruttering af klienter og PR Formål og succeskriterier Målgruppe og visitation Faktuelt om målgruppen Psykologbehandling Erfaringer fra tilbuddet Egen evaluering Beskrivelse af Krisecenter Odenses behandlingstilbud til mænd Tilbuddets historie Behandlernes baggrund Rekruttering af klienter og PR Formål og succeskriterier Målgruppe og visitation Faktuelt om målgruppen Psykologbehandling Erfaringer fra tilbuddet Egen evaluering Beskrivelse af Manderådgivningen i Herning Tilbuddets historie Behandlerens baggrund Rekruttering af klienter og PR Formål og succeskriterier Målgruppe og visitation Faktuelt om målgruppen Psykologbehandling Egen evaluering Kvantitativ undersøgelse Den kvantitative undersøgelses metode Den kvantitative analyse De fire skemaer Selvrapporteret korttidsvirkning Vurdering af behandlingen Databehandling Én samlet analyse Klienterne i undersøgelsen Svarprocenterne i undersøgelsen Bortfaldsanalyse Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

5 5.2.3 Klienternes behandlingsstatus Samlet vurdering af design, svarprocent og bortfald Undersøgelsens opbygning Beskrivelse af klienterne førmåling Resultater opdelt på behandlingssteder Alder og etnicitet Uddannelsesniveau og forsørgelsesgrundlag Samlivsforhold Politianmeldelse og dom Anden behandling for voldsproblem Opsamling Beskrivelse af klienternes behandling Behandlingens længde og indhold Klientens, partnerens og behandlerens vurdering af behandlingens virkning, eftermåling Opdeling på de fire behandlingssteder Klientens vurdering Partnerens vurdering Klientens vs. partnerens vurdering Behandlerens vurdering Opsamling Før- og eftermåling klientens adfærd og voldsudøvelse De fire behandlingssteder samlet set Klientens adfærd og holdning før og efter behandlingen Konklusion Klienternes baggrund Behandlingsstedernes målsætninger Vurdering af behandlingens virkning Kvalitativ undersøgelse Den kvalitative undersøgelses metode Om informanterne Om interviewsituationen og etik Om analysen af interviewene Informanterne i undersøgelsen Beskrivelse af informanterne Informanternes deltagelse i behandlingen Voldens omfang og karakter Motivation og tilgængelighed Tilbuddenes tilgængelighed Motivation for at søge behandling Informanternes vurdering af deres udbytte af behandlingen Voldsudøvelse At erkende volden At fjerne sig fra konflikten Forvaltning af følelser Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 3

6 6.4.5 Forbedret kommunikation Empati At give slip på kontrol Ændret forhold til alkohol Parforhold Forhold til børn Sociale netværk Betydning af fokus på vold i behandlingen Udbytte af forskellige terapiformer Opsamling på informanternes vurdering af deres udbytte af behandlingen Inddragelse af partneren i behandlingsforløbet Inddragelse af partneren ved de fire behandlingssteder Informanternes udsagn om inddragelse af deres partner Perspektiver på inddragelse af partneren Informanternes forslag til behandlingen Opsamling på kvalitativ undersøgelse Vurdering af behandlingsstederne for mænd, der udøver vold Vurdering af Alternativ Til Vold Roskilde Baggrund Særlige træk ved behandlingsstedet Om behandlingsstedets klienter Behandlingens målsætning Klienternes vurdering af behandlingen og deres udbytte af den Samlet vurdering Vurdering af Dialog Mod Vold Baggrund Særlige træk ved behandlingsstedet Om behandlingsstedets klienter Behandlingens målsætning Klienternes vurdering af behandlingen og deres udbytte af den Samlet vurdering Vurdering af Krisecenter Odenses behandlingstilbud til mænd Baggrund Særlige træk ved behandlingsstedet Om behandlingsstedets klienter Behandlingens målsætning Klienternes vurdering af behandlingen og deres udbytte af den Samlet vurdering Vurdering af Manderådgivningen i Herning Baggrund Særlige træk ved behandlingsstedet Om behandlingsstedets klienter Behandlingens målsætning Klienternes vurdering af behandlingen og deres udbytte af den Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

7 7.4.6 Samlet vurdering Konklusioner og anbefalinger Evalueringens konklusioner Evalueringens anbefalinger til de fire behandlingssteder Litteraturliste Bilag 1: Søgeproces til litteraturstudie Bilag 2: Interviewguide til interview med behandlingssteder Bilag 3: Spørgeskemaer Bilag 4: Spørgeskema og interviewguide til interview med mænd i behandling Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 5

8 6 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

9 Forord Specialiseret behandling til mænd, der udøver vold mod deres partner, har været tilgængelig i Danmark i et årti. Denne undersøgelse opsamler viden om behandlingstilbud og metoder og evaluerer behandlingen ved de fire behandlingstilbud, som modtager statsstøtte. Det drejer sig om Alternativ Til Vold Roskilde, Dialog Mod Vold, Krisecenter Odenses behandlingstilbud til mænd samt Manderådgivningen i Herning Kommune. Med denne undersøgelse er det første gang, der foretages en samlet vidensopsamling om behandlingstilbud til mænd, der udøver partnervold, i Danmark. Evalueringen suppleres af et studie af international og skandinavisk litteratur om effekten af behandling af mænd, der udøver partnervold. Evalueringen er udarbejdet af Servicestyrelsen for Socialministeriet. Konsulent Gráinne Stevenson, cand.mag. i socialantropologi, har foretaget den kvalitative undersøgelse og skrevet rapporten. Konsulent Kirstina Stenager, cand.scient.soc., har foretaget den kvantitative undersøgelse, mens konsulent Lise Barlach, cand.scient.soc., har foretaget litteraturstudiet. Studentermedhjælperne Kristín Storck Rasmussen og Nadja Lodberg Hansen, begge stud.scient.soc., har transskriberet interview, behandlet spørgeskemaer og udarbejdet beskrivelserne af behandlingsstederne. Studentermedhjælper Karin Andersen, stud.scient.bibl., har transskriberet interview og foretaget litteratursøgningen. De evaluerede behandlingssteder og Agnes Murray Mikkelsen har bidraget med billederne i rapporten. Den faglige følgegruppe, som har været tilknyttet evalueringen, består af forsker Lars Benjaminsen (ph.d.), SFI, fuldmægtig Anne-Julie Boesen Pedersen, Justitsministeriets Forskningsenhed, fuldmægtig Karina Find, Socialministeriet, fuldmægtig Line Karlskov Jensen, Socialministeriet, privatpraktiserende psykolog Anja Leavens, forsøgskonsulent Maiken Pontoppidan, SFI, fuldmægtig Anita Rönneling, Direktoratet for Kriminalforsorgen og fuldmægtig Nina Maria Schütt, Københavns Kommune. Programleder Dorte Caswell, Anvendt KommunalForskning (AKF), har foretaget review af rapporten. Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 7

10

11 1 Sammenfatning af rapporten 1.1 Baggrund Denne rapport udgør en evaluering af fire behandlingssteder, som tilbyder behandling til mænd, der udøver vold mod deres partner. Behandlingsstederne er udvalgt, fordi de har modtaget midler fra det tidligere Velfærdsministerium 1. De er som følger: Alternativ Til Vold Roskilde (ATV-Roskilde) Dialog Mod Vold (DMV) med afdelinger i København, Odense og Århus Krisecenter Odenses behandlingstilbud til mænd Manderådgivningen i Herning Kommune Evalueringen er udført af Servicestyrelsen på opdrag fra Socialministeriet med det formål at opnå viden om, hvorvidt behandling af mænd, der udøver partnervold, resulterer i, at disse mænd ophører med at udøve vold. Denne viden skal ligge til grund for en vurdering af, om der skal gives økonomisk støtte til behandlingssteder for mænd, der udøver partnervold. Folketingets satspuljeordførere er dermed den primære målgruppe for rapporten. De fire behandlingssteder udgør den sekundære målgruppe. Evalueringsrapporten indeholder en faglig vurdering af de fire nævnte behandlingssteder med udgangspunkt i de behandlede mænds, deres eventuelle partners samt deres behandlers vurdering af behandlingens virkning. Data til rapporten er indsamlet i perioden Endvidere indeholder rapporten et litteraturstudie af undersøgelser af behandling af mænd, der udøver partnervold. Mere information om de fire behandlingssteder kan findes på hjemmesiderne: Alternativ Til Vold Roskilde: Dialog Mod Vold: Krisecenter Odenses familiebehandlingsprojekt: Manderådgivningen i Herning Kommune: 1.2 Evalueringens litteraturstudie Et litteraturstudie er foretaget af international litteratur om effektmålinger af behandling til mænd, der udøver partnervold. Endvidere indgår der i litteraturstudiet skandinaviske undersøgelser af virkningen af behandling til mænd, der udøver partnervold. 1 ATV-Roskilde er nu på Finansloven, mens de øvrige tre behandlingssteder er helt eller delvist finansieret af satspuljemidler. Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 9

12 Litteraturstudiet konkluderer, at der i forskning og evalueringer af behandlingstilbud ikke er solid evidens for, at behandling til mænd, der udøver partnervold, virker. Det kan heller ikke entydigt påvises, at nogle behandlingsmetoder virker bedre end andre. Dette betyder ikke nødvendigvis, at behandling ikke virker, men derimod, at der er mangel på pålidelige effektmålinger med entydige resultater. Forskere påpeger, at der er behov for mere forskning på området, som er designet med henblik på større pålidelighed. Forskning tyder på, at længerevarende behandlingsforløb på min. 6 måneder har en mere præventiv effekt end de korterevarende, men det er ikke dermed sagt, at kortere forløb ikke kan være præventive, eller at de er skadelige. Nogle forskere og praktikere fraråder parterapi, da de argumenterer for, at parterapi fx kan bringe partnerens og eventuelle børns sikkerhed i fare og fjerne fokus fra, at volden er voldsudøverens ansvar. Andre anbefaler parterapi, men under flere forudsætninger, bl.a. at voldsudøveren har deltaget i behandling, og at volden er stoppet. Der er således ikke en entydig konklusion på, om parterapi er en hensigtsmæssigt behandlingsform eller ej. Flere undersøgelser peger dog på, at hvis de rette forudsætninger er til stede, kan der opnås positive resultater ved anvendelse af parterapi. Endelig viser litteraturstudiet, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem frivillig deltagelse i behandling og positive resultater, eller tvungen deltagelse i form af behandlingsdom og negative resultater af behandlingen. Tolman og Edleson 2 fremhæver, at undersøgelser inden for feltet vold i nære relationer sjældent giver klare svar, som kan bruges i politik og praksis, men de kan bidrage til en dialog om, hvordan problemet kan imødegås. 1.3 Beskrivelser af behandlingsstedernes tilbud og metoder Som det første af de fire evaluerede behandlingssteder begyndte DMV med behandling af mænd, der udøver vold, i 2001, og DMV har selv udviklet egne behandlingsprogrammer. DMV dokumenterer behandlingen, og er ved at gennemføre en evaluering af den 3. Dernæst åbnede ATV-Roskilde i 2003 med behandlingsmetoder, som var udviklet af det veletablerede forsknings- og behandlingscenter Alternativ Til Vold (ATV) i Norge 4, der også stadig kvalitetssikrer ATV-Roskilde. Manderådgivningen i Herning åbnede sit tilbud i 2004 under det tidligere Ringkøbing Amt, og overgik i 2007 til Herning Kommune. Endelig åbnede Krisecenter Odense i 2008 sit familiebehandlingsprojekt, hvori tilbuddet til mænd indgår. Familiebehandlingen er et metodeudviklingsprojekt, hvortil er knyttet et aktionsforskningsprojekt med henblik på dokumentation og videreudvikling af tilbuddet Se Hensen (2004) og Hensen (2007). Resultaterne af evalueringen foreligger i For mere information om ATV i Norge se 10 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

13 De fire evaluerede behandlingssteder adskiller sig fra hinanden i forhold til kapacitet, målgruppe, behandlingslængde, terapiformer og -metoder. Variationen i behandlingsstedernes kapacitet illustreres af antallet af mænd, som i perioden 2009 til 2010 benyttede stedernes behandlingstilbud. Mens DMV i denne periode havde 442 mænd i behandling, var det tilsvarende tal for Krisecenter Odense 40. Der var i perioden 39 mænd i behandling ved ATV-Roskilde og 31 ved Manderådgivningen i Herning. DMV s kapacitet er dermed ca. ti gange større end de øvrige behandlingssteders, når det gælder behandling af mænd, der udøver vold. Mens de øvrige behandlingstilbud varetages af behandlingsteam med flere behandlere, varetages tilbuddet ved Manderådgivningen i Herning af en enkelt psykolog. Det må i den forbindelse fremhæves, at et behandlingstilbud, hvor alt fra visitation over behandling til opfølgning varetages af en enkelt behandler, er sårbart. Af de mænd, som i var i behandling ved de fire behandlingssteder, valgte nogle at afbryde behandlingen, uden at deres behandler havde vurderet, at de var færdigbehandlede. Denne gruppe udgjorde for hvert behandlingssted følgende andel af det totale antal mænd, der var i behandling i perioden: ATV-Roskilde: 33 procent DMV: 21 procent Krisecenter Odense: 55 procent Manderådgivningen i Herning: 10 procent Det skal bemærkes, at forskellene i behandlingsstedernes tilbud kan spille ind på, hvor mange klienter der afslutter behandlingen, uden behandlerens samtykke. Som beskrevet i litteraturstudiet giver længere behandlingstid større risiko for, at klienten afslutter behandlingen, før behandleren vurderer ham som færdigbehandlet. Dette kan være årsagen til, at Manderådgivningens tal er lavest, mens tallet for DMV, som har længerevarende behandlingsforløb, og ATV-Roskilde, som har de længstvarende behandlingsforløb, er højere. Krisecenter Odenses relativt høje tal kan tilskrives, at tilbuddet netop var begyndt, da dataindsamlingsperioden blev indledt, og at tilbuddet udgør et metodeudviklingsprojekt inden for et behandlingsfelt, som er relativt nyt i Danmark, nemlig parterapi. 5 Krisecentret har på baggrund af sine erfaringer med parterapi siden foråret 2010 arbejdet med en revideret behandlingsmodel bl.a. med henblik på at fastholde flere klienter i behandlingen. Krisecenter Odense fortæller, at denne model indebærer en visitation, som henviser par, der på baggrund af projektets erfaringer ikke vurderes at kunne profitere tilstrækkeligt af det tilgængelige behandlingstilbud, til andre hjælpeinstanser. Krisecenter Odense vurderer, at terapien nu er mere individuelt tilpasset samt at terapiforløbet for mændene er mere overskueligt, hvilket kan bidrage til at fastholde klienter i behandlingen. 5 Til sammenligning kan det nævnes, at DMV siden tilbuddets begyndelse har oplevet et markant fald i andelen af klienter, der vælger at afslutte behandlingen uden behandlerens samtykke. Blandt de mænd, der startede i behandling hos DMV i perioden medio 2003-ultimo 2006, da tilbuddet var relativt nyt, valgte ca. halvdelen af mændene at afslutte behandlingen uden behandlerens samtykke mod de nuværende 21 procent. Hensen (2007) Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 11

14 Manderådgivningen i Herning Kapacitet pr. år: klienter Antal på venteliste: 0 klienter Kun tilbud for mænd bosiddende i det tidligere Ringkøbing Amt DMV - Århus Kapacitet pr. år: 86 klienter Antal på venteliste: 25 klienter Landsdækkende tilbud DMV - København Kapacitet pr. år: 148 klienter Antal på venteliste: 40 klienter Landsdækkende tilbud Krisecenter Odense Kapacitet pr. år: 25 par Antal på venteliste: 0 par Landsdækkende tilbud ATV - Roskilde Kapacitet pr. år: 40 klienter Venteliste er pt. lukket pga. for mange henvendelser Landsdækkende tilbud DMV - Odense Kapacitet pr. år: 41 klienter Antal på venteliste: 5 klienter Landsdækkende tilbud Oversigt over statsligt finansierede behandlingstilbud til mænd, der udøver partnervold. 12 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

15 Litteraturstudiet i denne rapport viser, at det er almindeligt med op mod 50 procent frafald i behandling af mænd, der udøver vold. Behandlerne ved behandlingsstederne i nærværende evaluering understreger, at en del af de mænd fra de fire behandlingssteder, som afslutter behandlingen uden behandlerens samtykke, har gennemført dele af forløbet, og at de derfor har fået et udbytte af behandlingen. Flere af behandlingsstederne betragter derfor begrebet frafald som misvisende for denne kategori af klienter. Mens ATV-Roskilde, DMV og Manderådgivningen i Herning har mænd, der udøver vold, som primær målgruppe, er Krisecenter Odenses målgruppe med sit tilbud hele den voldsramte familie. Krisecenter Odense tilbyder derfor parterapi til mænd, der udøver vold, og deres partnere samt terapi til parrets børn. ATV-Roskilde, DMV og Manderådgivningen i Herning har primært tilbud til mænd, der udøver vold. DMV har derudover behandlingstilbud til partner og børn samt et tilbud om parterapi. Mens Manderådgivningen i Herning benytter individuel terapi som form, anvender de øvrige behandlingssteder også gruppeterapi. Også længden på behandlingsforløbene varierer, mellem maksimalt 20 timer ved Manderådgivningen i Herning og ca. 120 timer for et standardforløb ved DMV. Der er desuden ved DMV mulighed for at forlænge behandlingen, hvis det vurderes, at der er behov for det. Et standardforløb ved Krisecenter Odense varer ca. 50 timer, og det samme gælder for et gennemsnitligt terapiforløb ved ATV-Roskilde, hvor behandlingslængden ikke på forhånd er defineret, men tilpasses klientens behov. Behandlingen ved alle de fire behandlingssteder består i terapi, som tager afsæt i psykologisk behandlingsteori og helt eller delvist udgøres af kognitiv terapi. Behandlingsstedernes målsætninger for behandling ligner hinanden til en vis grad. Formålet med behandlingen ved alle fire behandlingssteder er, at manden ophører med at udøve vold, og at han erkender volden og tager ansvar for den. Endvidere har ATV-Roskildes tilbud som formål at opnå personlighedsforandringer i form af en forbedret evne til at bearbejde og udtrykke følelser, mindre psykisk sårbarhed samt forbedret evne til indlevelse og empati. Manderådgivningen i Herning nævner også et formål om at opnå forbedret kommunikation for manden i dennes parforhold. Parterapitilbuddene ved Krisecenter Odense og DMV har andre målsætninger end de tilbud, som alene henvender sig til manden. Krisecenter Odenses tilbud om parterapi har en målsætning om at ændre dynamikken i den voldsramte familie med henblik på at træne alternative konfliktløsningsmodeller og dermed bryde voldsmønstret. Endelig er DMV s hensigt med et parbehandlingstilbud at træne parrets evne til empati, indføling og affektregulering. Både Krisecenter Odense og DMV er opmærksomme på de særlige problemstillinger, der knytter sig til parterapi for par med voldelige parforhold og har visitationskrav, som forholder sig til anbefalingerne i internationale undersøgelser. Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 13

16 1.4 Evalueringens resultater For såvel de mænd, som deltager i den kvantitative undersøgelse, som dem, der deltager i den kvalitative undersøgelse, gælder det, at behandlingen ved de fire behandlingssteder ser ud til at virke, i forhold til at klienterne ophører med eller reducerer deres voldsudøvelse. At de to undersøgelser peger i samme retning taler for resultaternes validitet og for, at klienterne opnår et positivt udbytte af behandlingen. Ifølge evalueringens kvalitative undersøgelse ser der ikke overordnet betragtet ud til at være forskel på klienternes udbytte af behandlingen behandlingsstederne imellem. Det kan ikke ud fra det foreliggende materiale siges, om behandlingen virker på alle mænd, der går i behandling på de fire evaluerede behandlingssteder. Der måles i undersøgelsen kun på korttidsvirkning, hvorfor den ikke viser, om mænd i behandling oplever tilbagefald efter endt behandling Resultater af den kvantitative undersøgelse Samlet set har klienten, partneren og behandleren, som har indsendt skemaer fra de fire behandlingssteder, en samstemmende vurdering af, at behandlingen virker positivt på voldsproblemerne. At svar fra alle tre adspurgte parter peger i samme retning underbygger undersøgelsens validitet, og taler for en positiv virkning af behandlingen. Den kvantitative undersøgelse er baseret på fire spørgeskemaer. Heraf er to udfyldt af klienten, ét før (førmåling) og ét efter behandlingen (eftermåling), mens det tredje skema er udfyldt af mandens eventuelle partner ved afslutningen af behandlingen. Det fjerde skema udfylder klientens behandler ved afslutning af behandlingsforløbet. Hvis klienten ikke har afsluttet behandlingen inden for dataindsamlingsperioden, har manden, mandens eventuelle partner og mandens behandler i stedet udfyldt skemaer ved afslutningen af dataindsamlingsperioden. 338 klienter deltager i spørgeskemaundersøgelsen. Heraf er 264 fra DMV, 38 fra Krisecenter Odense, 26 fra ATV-Roskilde og 10 fra Manderådgivningen i Herning. Da antallet af klienter, som deltog i behandling ved de fire behandlingssteder i indsamlingsperioden ( ), er 552, udgør den samlede svarprocent for alle behandlingsstederne 61 procent. Herunder har hvert behandlingssted følgende svarprocent: ATV-Roskilde: 67 procent DMV: 60 procent Krisecenter Odense: 95 procent Manderådgivningen i Herning: 32 procent 6 6 Det skal bemærkes, at der har været et behandlerskifte ved Manderådgivningen i Herning i dataindsamlingsperioden. Alle den nuværende behandlers klienter deltager i undersøgelsen. 14 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

17 På baggrund heraf gælder følgende forbehold for undersøgelsens resultater: Kun ca. halvdelen af klienterne, der er i behandling, har deltaget i undersøgelsens førmåling. Beskrivelsen af klienterne er dermed ikke en fuldt repræsentativ beskrivelse af klienter, der er i behandling for voldsudøvelse. Især resultaterne baseret på før- og eftermålingen er påvirket af lave svarprocenter og en selektionsbias grundet frafald. Derudover ligger der et begrænset antal klienter til grund for disse resultater. Resultaterne baseret på svar fra klientens partner har en ukendt svarprocent. Endvidere er der et meget lavt antal besvarelser. Disse resultater skal derfor også tages med forbehold. Sammenlagt er vurderingen derfor, at den kvantitative undersøgelses resultater generelt skal tages med forbehold. Størstedelen af klienterne i undersøgelsen er etnisk danske. De fordeler sig rimeligt jævnt aldersmæssigt, idet en tredjedel er år, en tredjedel er år, og en tredjedel er 40 år og ældre. Der er en polarisering i forhold til uddannelse. Lidt under halvdelen har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, og lidt under halvdelen har enten en mellemlang eller en videregående uddannelse. Den resterende andel har en gymnasial eller kort videregående uddannelse. Knap tre ud af fire af klienterne i undersøgelsen er lønmodtagere eller selvstændige, mens den resterende andel er på overførselsindkomst eller får ægtefælleforsørgelse. Halvdelen af de adspurgte bor med en samlever og børn. På Krisecenter Odense, hvor behandlingen primært er parterapi og rådgivning, er alle klienterne i et forhold. Hos DMV og ATV er tre fjerdedele af klienterne i et forhold. Lidt under halvdelen af klienterne er tidligere blevet anmeldt for vold svarende til 94 klienter. Heraf var anmeldelsen relateret til vold mod en partner for 67 af klienterne. 44 af klienterne blev dømt for vold mod deres partner eller tidligere partner. Knap hver femte klient har tidligere været i behandling for voldelig adfærd. Stort set alle klienter giver udtryk for, at behandlingen har hjulpet dem. Det gælder både i forhold til parforholdet og særligt i forhold til voldsproblemerne. Ca. fire ud af fem partnere har samme opfattelse som klienterne af behandlingens virkning, mens de resterende partnere har en anden opfattelse end klienten. Behandlerne vurderer, at alle klienter i undersøgelsen på nær én har oplevet en eller anden grad af forbedring i forhold til aggressionsforvaltning. Derudover vurderer behandlerne, at der er en generel forbedring i forhold til reduktion af den voldelige adfærd hos klienterne. Der er endvidere en forskel i forbedringen; alt afhængigt af, om det drejer sig om en konkret reduktion af volden, eller om det drejer sig om personlighedsforandringer såsom opnåelse af mere empati og indlevelse. Der er således flere klienter, hvor behandlerne har vurderet, at omfanget af volden er blevet reduceret, end klienter, hvor behandlerne vurderede, at evnen til empati og indlevelse var blevet forbedret. Med andre ord tyder det på, at det er lettere at leve op til målsætningen om, at klienten Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 15

18 skal stoppe med at udøve vold, end at opnå personlighedsforandringer i form af fx udvikling af empati. Samlet set har klienten, partneren og behandleren altså en samstemmende vurdering af, at behandlingen virker positivt på voldsproblemerne. Entydigheden styrker pålideligheden af undersøgelsens resultater og taler for, at behandlingen af mænd stopper eller reducerer voldsudøvelse. Undersøgelsen viser endvidere en tendens til, at både partnerne og behandlerne har en mere positiv vurdering af de klienter, som har færdiggjort behandlingen, end af de klienter, som ikke har, men som har indsendt skema ved udgangen af dataindsamlingsperioden. Derudover skal det påpeges, at behandlingen ser ud til at virke i forskellig grad på de forskellige mænd, både i forhold til voldsudøvelse, selve parforholdet og personlighedsforandringer. Det kan imidlertid ud fra det foreliggende materiale ikke siges, om behandlingen virker på alle mænd på alle fire behandlingssteder, ej heller kan langtidsvirkningerne vurderes. Denne konklusion er således i tråd med den svenske Socialstyrelsens evaluering af virkningen af behandlingen af voldsudøvende mænd 7. Her er konklusionen netop, at evalueringens resultater samlet set er lovende, men at der behøves studier over længere tid samt studier, som bedre kan afgøre hvilke faktorer, der er de virksomme, når mænd ophører med at udøve vold i nære relationer. Det samme kan siges om nærværende undersøgelses resultater. Det skal dog understreges, at der vil være betydelige metodiske udfordringer ved at foretage en måling af langtidseffekten af behandlingen af voldsudøvende mænd i Danmark. Derudover er der en etisk problemstilling forbundet med at inddele mænd, der udøver vold, i en behandlingsgruppe og en kontrolgruppe ved lodtrækning, og endelig er en måling af langtidseffekten meget ressourcekrævende, både i forhold til tid og til indsamling af data Resultater af den kvalitative undersøgelse Den kvalitative undersøgelse viser, at de interviewede klienter ved alle fire behandlingssteder er tilfredse med behandlingen, og at de vurderer, at de får et godt udbytte af den. Undersøgelsen er baseret på 21 interview med mænd, der er, eller har været i behandling ved et af de fire behandlingssteder. Informanter fra alle fire behandlingssteder deltager i undersøgelsen. Informanterne udgør en gruppe af mænd, som overvejende er i 30erne og 40erne, men som dækker en aldersspredning fra 24 til 63 år. Uddannelsesmæssigt spænder gruppen fra én informant, som forlod skolen i 8. klasse, til flere, som har kandidatuddannelser fra universitetet. Informanterne er beskæftiget inden for fx sociale omsorgsfag, offentlig service og håndværk samt inden for egen virksomhed og 7 Socialstyrelsen (2010) 16 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

19 ledelse. Nogle af informanterne er arbejdsløse eller langtidssygemeldte. Én informant har anden etnisk baggrund end dansk, mens de øvrige er danskere. Selv om indholdet i behandlingen ved de fire behandlingssteder varierer noget, ligner emnerne, som tages op i behandlingen, hinanden ifølge informanternes beretninger. Udbyttet af behandlingen beskrives også relativt ensartet af informanterne fra de fire evaluerede behandlingssteder. Det forhold, at beretninger om emner i og udbytte af behandlingen ligner hinanden, kan skyldes, at behandlingsstederne i høj grad arbejder med de samme målsætninger for behandlingen. Fordi informanterne fra de forskellige behandlingssteder fortæller om lignende udbytte af deres behandling, analyseres udbyttet samlet for alle fire behandlingssteder. I de tilfælde, hvor forskelle på behandlingsstederne kan fremhæves i analysen, er dette gjort. Informanterne fortæller om varierende voldsmønstre. En del beretter, at de udelukkende har udøvet vold mod deres partner og evt. deres børn, mens andre skildrer, hvordan de også har udøvet vold i det offentlige rum. Nogle beretter, at de udelukkende har udøvet psykisk vold, og andre fortæller om både fysisk og psykisk vold. Nogle af informanterne nævner, at de selv har været udsat for vold af deres partner, og nogle fortæller, at de er vokset op i familier med vold eller har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Såvel indre som ydre faktorer har haft indflydelse på informanternes motivation for at søge behandling for deres voldsproblem. Nogle informanter var i udgangspunktet bevidste om, at de udøvede vold, og ville gerne selv behandles for volden. Andre var motiverede af, at deres partner ville forlade dem, hvis de ikke søgte behandling, eller af frygt for omverdenens reaktioner, hvis det blev kendt, at de udøvede vold. Informanterne beretter, at de primært valgte behandlingssted ud fra, at det skulle være lettest muligt tilgængeligt, eller ud fra den information, som de havde til rådighed om behandlingsmulighederne, snarere end ud fra behandlingsstedets særlige profil. Informanter fra Krisecenter Odenses tilbud, hvis målgruppe er par og dermed adskiller sig fra de andres, har nogle dog valgt behandlingssted ud fra behandlingsstedets profil. De interviewede mænd fra ATV-Roskilde, DMV og Krisecenter Odense fortæller, at de har opnået erkendelse af, at de udøver vold, og mange siger, at de har taget ansvar for, at de udøver vold. Endvidere fortæller informanterne, at de har fået redskaber til at forebygge voldsudøvelse. Redskaberne har ifølge de interviewede mænd resulteret i, at de fleste er ophørt med at udøve fysisk vold, og at den psykiske vold også er reduceret. Nogle mænd beretter, at de er ophørt med at udøve begge former for vold. Endvidere fortæller mændene om mindre kontrol og bedre kommunikation i parforholdet, samt at de er blevet bedre til at håndtere følelser og konflikter. Informanterne fra Manderådgivningen i Herning havde modtaget markant færre behandlingstimer end de øvrige informanter, da de blev interviewet. Mændene fra Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 17

20 Manderådgivningen beretter, at de har erkendt, at de udøver vold; de er begyndt at tilegne sig redskaber til at forebygge volden og de er begyndt at bruge redskaberne. Behandlingens påvirkning af parforholdet er et emne, som berøres af en del af de interviewede mænd. Nogle informanter har den samme partner, som da de begyndte på behandlingen, mens andre ikke har. Af de sidstnævnte har nogle fået en ny partner. Nogle af de interviewede mænd oplever en bedring i parforholdet, mens de går i behandling. Andre finder det vanskeligt dels at få partneren til at mærke og være en del af den forandring, som de gennemgår, dels at ændre mønstrene i parforholdet. Nødvendigheden af at inddrage partneren i behandlingen fremhæves af en del informanter. Alle behandlingsstederne inkluderer partneren på forskellig vis, fx i parterapi ved DMV og Krisecenter Odense. ATV-Roskilde argumenterer dog for, ud fra en faglig vurdering, at parret ikke bør mødes i en behandlingssituation, da det bl.a. kan få følgevirkninger for den voldsudsattes sikkerhed. Det kan konkluderes, at der er behov for særlig opmærksomhed i forhold til, at voldsudøveren skal tage ansvar for såvel volden som udbyttet af sin behandling, samt at volden ikke genopstår, hvis parterapiforløb gennemføres. De fleste informanter har børn, fra helt små til voksne. Flere fortæller, at de har forbedret deres adfærd over for børnene, og i nogle tilfælde også, at relationen til børnene er forbedret, siden de begyndte i behandling. Forholdet til andre familiemedlemmer og venner ændrer sig ifølge informanterne i nogle tilfælde i positiv retning, mens manden går i behandling. I andre tilfælde resulterer behandlingen dog ifølge informanterne i, at der brydes med nogle sociale relationer. Flere af de interviewede mænd beretter, at de frigør sig fra tidligere sociale netværk, som bygger på eller legitimerer vold, og nogle fortæller, at familien trækker sig fra dem på grund af volden. Nogle af informanterne skildrer derfor et socialt tomrum, som dog i nogle tilfælde kan udfyldes af den gruppe, som de går i terapi med. En del informanter tilskriver det gode udbytte af behandlingen det faktum, at behandlingsstederne er specialiserede i voldsbehandling. Flere beretter om tidligere erfaringer, som ikke har virket, med ikke-specialiseret behandling for volden. Informanterne fremhæver forskellige fordele ved individuel og gruppeterapi, mens nogle også påpeger det vigtige i at kombinere terapiformerne, da det øger refleksionen og gør de tilegnede redskaber nemmere at implementere. 18 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre?

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? PROGRAM Unge og kærestevold Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne Grader, typer og distinktioner Kønsforskelle Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? (Ungdoms)arbejdspladsen

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Den relationsorienterede, systemiske tilgang i alkohol- og stofbehandling har medført et øget fokus på de øvrige dysfunktioner i familien, herunder

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser Årsstatistik 2015 Kvinder og børn på krisecenter Nøgletal og temaanalyser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Alternativ til vold. - et behandlingstilbud til mænd, der udøver partnervold. Evalueringsrapport

Alternativ til vold. - et behandlingstilbud til mænd, der udøver partnervold. Evalueringsrapport Alternativ til vold - et behandlingstilbud til mænd, der udøver partnervold. Evalueringsrapport Selvrapporteret effekt af behandling af voldsudøvende mænd og deres. ATV-Roskilde, sept. 29 Introduktion

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

kvinder er ikke længere et tabu i Danmark, hed det i indbydelsen

kvinder er ikke længere et tabu i Danmark, hed det i indbydelsen PROJEKT AF REDAKTØR JØRGEN CARL Alternativ til Fire psykologer i Roskilde er de første herhjemme, som arbejder med en norsk model for behandling af mænd, der er voldelige mod deres partner. Pæne og velfungerende

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

Interventionscenter ved partnervold. Beskrivende evaluering af et forsøgsprojekt

Interventionscenter ved partnervold. Beskrivende evaluering af et forsøgsprojekt Interventionscenter ved partnervold Beskrivende evaluering af et forsøgsprojekt 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 37 Offentligt Foto: Peter Sørensen. Modelfoto ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Vold er uacceptabelt også inden for hjemmets fire vægge. mener, at

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis

Læs mere

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR En delrapport på baggrund af Brugerundersøgelsen i KiF 2015 Af Juliane Bonnemose Poulsen, Natalia Bien og Jonas Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega PROGRAM: FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega Partnervold omfang Kort om forskellige former for partnervold Voldsudøverens profil Oplæg Velkommen til Flemming Froider DISKUSSION

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

HVAD VIRKER FOR DE MEST UDSATTE UNGE? OPLÆG V. LAJLA KNUDSEN, SFI BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2009

HVAD VIRKER FOR DE MEST UDSATTE UNGE? OPLÆG V. LAJLA KNUDSEN, SFI BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2009 HVAD VIRKER FOR DE MEST UDSATTE UNGE? OPLÆG V. LAJLA KNUDSEN, SFI BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2009 DAGENS TEMAER Præsentation af undersøgelsen og datagrundlaget Hvilke unge modtager forebyggende

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter Lise Barlach 1 Servicestyrelsen og LOKK, 2008 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Lise

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder. Evalueringsrapport

Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder. Evalueringsrapport Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder Evalueringsrapport Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet

Læs mere

Den man elsker, tugter man, ik?

Den man elsker, tugter man, ik? Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del Bilag 51 Offentligt Den man elsker, tugter man, ik? S A M F U N D S S T R U K T U R E R O G HVERDAGSSEXISME A N N O 2 0 1 5 - H V I L K E N K U LT U R I VORES

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Seksuel sundhed Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen 2013 Seksuel

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold

Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen August 2011 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Vold mod børn. Typer, grader og distinktioner af vold mod børn. Skadevirkninger ved vold mod børn

Vold mod børn. Typer, grader og distinktioner af vold mod børn. Skadevirkninger ved vold mod børn Vold mod børn PROGRAM Typer, grader og distinktioner af vold mod børn Omfang af vold mod børn Skadevirkninger ved vold mod børn Hvem udøver vold? Anbefalinger fra handlingsplaner m.v. - kan de omsættes

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Forord: Siden midt 60`erne har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen fra ikkevestlige lande og det har således gjort Danmark til

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser Årsstatistik 216 Kvinder og børn på krisecenter Nøgletal og temaanalyser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5 Odense C Tlf: 72 42 37 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Viden om vold i familien

Viden om vold i familien Viden om vold i familien Vold i familien Viden til fagfolk i kommunerne Nationale Strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer Ligestillingsministeriet, Social-og Integrationsministeriet og Socialstyrelsen

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere