For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie."

Transkript

1

2 Du har jo ingen værktøjer med. Du har jo ikke fået nogen værktøjer puttet ned i din rygsæk hjemmefra. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle løse en konflikt, med hverken mine børn eller min kone, ekskone, kæreste. ( ) Det var først, da jeg kom herind, at jeg fik at vide, at nu skal du gøre sådan. For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie. (Citater fra mænd, som har været i behandling ved de evaluerede behandlingssteder) Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Forfattere: Gráinne Stevenson, Kirstina Stenager og Lise Barlach Forside: Modelfoto Udgivelsesår: 2011 Udgives kun i elektronisk udgave. Download rapporten på Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Digital ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Forord Sammenfatning af rapporten Baggrund Evalueringens litteraturstudie Beskrivelser af behandlingsstedernes tilbud og metoder Evalueringens resultater Resultater af den kvantitative undersøgelse Resultater af den kvalitative undersøgelse Indledning Baggrund for undersøgelsen Rekvirent af undersøgelsen Målgruppe for undersøgelsen Begrebsafklaring Mænd, der udøver vold mod deres partner Former for vold Rapportens opbygning Litteraturstudie Litteraturstudiets metode Studie af litteratur om behandling af voldsudøvende mænd Effekt af kognitiv adfærdsterapi en Campbell forskningsoversigt Behandlingsdom stopper ikke partnervold en SFI Campbell forskningsoversigt Effekt af behandling af voldsudøvende mænd Gennemgang af forskning i behandling af voldsudøvende mænd i USA Effekt af behandling til voldsudøvende mænd Sverige Tilbud til voldsudøvende mænd i Sverige Opsummering på litteraturstudie Beskrivelse af behandlingsstederne Metode for beskrivelse af behandlingsstederne Sammenlignende opsummering af beskrivelse af behandlingsstederne Behandlingstilbuddenes formål Behandlingstilbuddenes målgrupper Behandlingen ved behandlingsstederne Sikkerhed Beskrivelse af Alternativ Til Vold Roskilde Tilbuddets historie Behandlernes baggrund Rekruttering af klienter og PR Formål og succeskriterier Målgruppe og visitation Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 1

4 4.3.6 Faktuelt om målgruppen Psykologbehandling Erfaringer fra tilbuddet Egen evaluering Beskrivelse af Dialog Mod Vold Tilbuddets historie Behandlernes baggrund Rekruttering af klienter og PR Formål og succeskriterier Målgruppe og visitation Faktuelt om målgruppen Psykologbehandling Erfaringer fra tilbuddet Egen evaluering Beskrivelse af Krisecenter Odenses behandlingstilbud til mænd Tilbuddets historie Behandlernes baggrund Rekruttering af klienter og PR Formål og succeskriterier Målgruppe og visitation Faktuelt om målgruppen Psykologbehandling Erfaringer fra tilbuddet Egen evaluering Beskrivelse af Manderådgivningen i Herning Tilbuddets historie Behandlerens baggrund Rekruttering af klienter og PR Formål og succeskriterier Målgruppe og visitation Faktuelt om målgruppen Psykologbehandling Egen evaluering Kvantitativ undersøgelse Den kvantitative undersøgelses metode Den kvantitative analyse De fire skemaer Selvrapporteret korttidsvirkning Vurdering af behandlingen Databehandling Én samlet analyse Klienterne i undersøgelsen Svarprocenterne i undersøgelsen Bortfaldsanalyse Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

5 5.2.3 Klienternes behandlingsstatus Samlet vurdering af design, svarprocent og bortfald Undersøgelsens opbygning Beskrivelse af klienterne førmåling Resultater opdelt på behandlingssteder Alder og etnicitet Uddannelsesniveau og forsørgelsesgrundlag Samlivsforhold Politianmeldelse og dom Anden behandling for voldsproblem Opsamling Beskrivelse af klienternes behandling Behandlingens længde og indhold Klientens, partnerens og behandlerens vurdering af behandlingens virkning, eftermåling Opdeling på de fire behandlingssteder Klientens vurdering Partnerens vurdering Klientens vs. partnerens vurdering Behandlerens vurdering Opsamling Før- og eftermåling klientens adfærd og voldsudøvelse De fire behandlingssteder samlet set Klientens adfærd og holdning før og efter behandlingen Konklusion Klienternes baggrund Behandlingsstedernes målsætninger Vurdering af behandlingens virkning Kvalitativ undersøgelse Den kvalitative undersøgelses metode Om informanterne Om interviewsituationen og etik Om analysen af interviewene Informanterne i undersøgelsen Beskrivelse af informanterne Informanternes deltagelse i behandlingen Voldens omfang og karakter Motivation og tilgængelighed Tilbuddenes tilgængelighed Motivation for at søge behandling Informanternes vurdering af deres udbytte af behandlingen Voldsudøvelse At erkende volden At fjerne sig fra konflikten Forvaltning af følelser Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 3

6 6.4.5 Forbedret kommunikation Empati At give slip på kontrol Ændret forhold til alkohol Parforhold Forhold til børn Sociale netværk Betydning af fokus på vold i behandlingen Udbytte af forskellige terapiformer Opsamling på informanternes vurdering af deres udbytte af behandlingen Inddragelse af partneren i behandlingsforløbet Inddragelse af partneren ved de fire behandlingssteder Informanternes udsagn om inddragelse af deres partner Perspektiver på inddragelse af partneren Informanternes forslag til behandlingen Opsamling på kvalitativ undersøgelse Vurdering af behandlingsstederne for mænd, der udøver vold Vurdering af Alternativ Til Vold Roskilde Baggrund Særlige træk ved behandlingsstedet Om behandlingsstedets klienter Behandlingens målsætning Klienternes vurdering af behandlingen og deres udbytte af den Samlet vurdering Vurdering af Dialog Mod Vold Baggrund Særlige træk ved behandlingsstedet Om behandlingsstedets klienter Behandlingens målsætning Klienternes vurdering af behandlingen og deres udbytte af den Samlet vurdering Vurdering af Krisecenter Odenses behandlingstilbud til mænd Baggrund Særlige træk ved behandlingsstedet Om behandlingsstedets klienter Behandlingens målsætning Klienternes vurdering af behandlingen og deres udbytte af den Samlet vurdering Vurdering af Manderådgivningen i Herning Baggrund Særlige træk ved behandlingsstedet Om behandlingsstedets klienter Behandlingens målsætning Klienternes vurdering af behandlingen og deres udbytte af den Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

7 7.4.6 Samlet vurdering Konklusioner og anbefalinger Evalueringens konklusioner Evalueringens anbefalinger til de fire behandlingssteder Litteraturliste Bilag 1: Søgeproces til litteraturstudie Bilag 2: Interviewguide til interview med behandlingssteder Bilag 3: Spørgeskemaer Bilag 4: Spørgeskema og interviewguide til interview med mænd i behandling Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 5

8 6 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

9 Forord Specialiseret behandling til mænd, der udøver vold mod deres partner, har været tilgængelig i Danmark i et årti. Denne undersøgelse opsamler viden om behandlingstilbud og metoder og evaluerer behandlingen ved de fire behandlingstilbud, som modtager statsstøtte. Det drejer sig om Alternativ Til Vold Roskilde, Dialog Mod Vold, Krisecenter Odenses behandlingstilbud til mænd samt Manderådgivningen i Herning Kommune. Med denne undersøgelse er det første gang, der foretages en samlet vidensopsamling om behandlingstilbud til mænd, der udøver partnervold, i Danmark. Evalueringen suppleres af et studie af international og skandinavisk litteratur om effekten af behandling af mænd, der udøver partnervold. Evalueringen er udarbejdet af Servicestyrelsen for Socialministeriet. Konsulent Gráinne Stevenson, cand.mag. i socialantropologi, har foretaget den kvalitative undersøgelse og skrevet rapporten. Konsulent Kirstina Stenager, cand.scient.soc., har foretaget den kvantitative undersøgelse, mens konsulent Lise Barlach, cand.scient.soc., har foretaget litteraturstudiet. Studentermedhjælperne Kristín Storck Rasmussen og Nadja Lodberg Hansen, begge stud.scient.soc., har transskriberet interview, behandlet spørgeskemaer og udarbejdet beskrivelserne af behandlingsstederne. Studentermedhjælper Karin Andersen, stud.scient.bibl., har transskriberet interview og foretaget litteratursøgningen. De evaluerede behandlingssteder og Agnes Murray Mikkelsen har bidraget med billederne i rapporten. Den faglige følgegruppe, som har været tilknyttet evalueringen, består af forsker Lars Benjaminsen (ph.d.), SFI, fuldmægtig Anne-Julie Boesen Pedersen, Justitsministeriets Forskningsenhed, fuldmægtig Karina Find, Socialministeriet, fuldmægtig Line Karlskov Jensen, Socialministeriet, privatpraktiserende psykolog Anja Leavens, forsøgskonsulent Maiken Pontoppidan, SFI, fuldmægtig Anita Rönneling, Direktoratet for Kriminalforsorgen og fuldmægtig Nina Maria Schütt, Københavns Kommune. Programleder Dorte Caswell, Anvendt KommunalForskning (AKF), har foretaget review af rapporten. Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 7

10

11 1 Sammenfatning af rapporten 1.1 Baggrund Denne rapport udgør en evaluering af fire behandlingssteder, som tilbyder behandling til mænd, der udøver vold mod deres partner. Behandlingsstederne er udvalgt, fordi de har modtaget midler fra det tidligere Velfærdsministerium 1. De er som følger: Alternativ Til Vold Roskilde (ATV-Roskilde) Dialog Mod Vold (DMV) med afdelinger i København, Odense og Århus Krisecenter Odenses behandlingstilbud til mænd Manderådgivningen i Herning Kommune Evalueringen er udført af Servicestyrelsen på opdrag fra Socialministeriet med det formål at opnå viden om, hvorvidt behandling af mænd, der udøver partnervold, resulterer i, at disse mænd ophører med at udøve vold. Denne viden skal ligge til grund for en vurdering af, om der skal gives økonomisk støtte til behandlingssteder for mænd, der udøver partnervold. Folketingets satspuljeordførere er dermed den primære målgruppe for rapporten. De fire behandlingssteder udgør den sekundære målgruppe. Evalueringsrapporten indeholder en faglig vurdering af de fire nævnte behandlingssteder med udgangspunkt i de behandlede mænds, deres eventuelle partners samt deres behandlers vurdering af behandlingens virkning. Data til rapporten er indsamlet i perioden Endvidere indeholder rapporten et litteraturstudie af undersøgelser af behandling af mænd, der udøver partnervold. Mere information om de fire behandlingssteder kan findes på hjemmesiderne: Alternativ Til Vold Roskilde: Dialog Mod Vold: Krisecenter Odenses familiebehandlingsprojekt: Manderådgivningen i Herning Kommune: 1.2 Evalueringens litteraturstudie Et litteraturstudie er foretaget af international litteratur om effektmålinger af behandling til mænd, der udøver partnervold. Endvidere indgår der i litteraturstudiet skandinaviske undersøgelser af virkningen af behandling til mænd, der udøver partnervold. 1 ATV-Roskilde er nu på Finansloven, mens de øvrige tre behandlingssteder er helt eller delvist finansieret af satspuljemidler. Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 9

12 Litteraturstudiet konkluderer, at der i forskning og evalueringer af behandlingstilbud ikke er solid evidens for, at behandling til mænd, der udøver partnervold, virker. Det kan heller ikke entydigt påvises, at nogle behandlingsmetoder virker bedre end andre. Dette betyder ikke nødvendigvis, at behandling ikke virker, men derimod, at der er mangel på pålidelige effektmålinger med entydige resultater. Forskere påpeger, at der er behov for mere forskning på området, som er designet med henblik på større pålidelighed. Forskning tyder på, at længerevarende behandlingsforløb på min. 6 måneder har en mere præventiv effekt end de korterevarende, men det er ikke dermed sagt, at kortere forløb ikke kan være præventive, eller at de er skadelige. Nogle forskere og praktikere fraråder parterapi, da de argumenterer for, at parterapi fx kan bringe partnerens og eventuelle børns sikkerhed i fare og fjerne fokus fra, at volden er voldsudøverens ansvar. Andre anbefaler parterapi, men under flere forudsætninger, bl.a. at voldsudøveren har deltaget i behandling, og at volden er stoppet. Der er således ikke en entydig konklusion på, om parterapi er en hensigtsmæssigt behandlingsform eller ej. Flere undersøgelser peger dog på, at hvis de rette forudsætninger er til stede, kan der opnås positive resultater ved anvendelse af parterapi. Endelig viser litteraturstudiet, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem frivillig deltagelse i behandling og positive resultater, eller tvungen deltagelse i form af behandlingsdom og negative resultater af behandlingen. Tolman og Edleson 2 fremhæver, at undersøgelser inden for feltet vold i nære relationer sjældent giver klare svar, som kan bruges i politik og praksis, men de kan bidrage til en dialog om, hvordan problemet kan imødegås. 1.3 Beskrivelser af behandlingsstedernes tilbud og metoder Som det første af de fire evaluerede behandlingssteder begyndte DMV med behandling af mænd, der udøver vold, i 2001, og DMV har selv udviklet egne behandlingsprogrammer. DMV dokumenterer behandlingen, og er ved at gennemføre en evaluering af den 3. Dernæst åbnede ATV-Roskilde i 2003 med behandlingsmetoder, som var udviklet af det veletablerede forsknings- og behandlingscenter Alternativ Til Vold (ATV) i Norge 4, der også stadig kvalitetssikrer ATV-Roskilde. Manderådgivningen i Herning åbnede sit tilbud i 2004 under det tidligere Ringkøbing Amt, og overgik i 2007 til Herning Kommune. Endelig åbnede Krisecenter Odense i 2008 sit familiebehandlingsprojekt, hvori tilbuddet til mænd indgår. Familiebehandlingen er et metodeudviklingsprojekt, hvortil er knyttet et aktionsforskningsprojekt med henblik på dokumentation og videreudvikling af tilbuddet Se Hensen (2004) og Hensen (2007). Resultaterne af evalueringen foreligger i For mere information om ATV i Norge se 10 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

13 De fire evaluerede behandlingssteder adskiller sig fra hinanden i forhold til kapacitet, målgruppe, behandlingslængde, terapiformer og -metoder. Variationen i behandlingsstedernes kapacitet illustreres af antallet af mænd, som i perioden 2009 til 2010 benyttede stedernes behandlingstilbud. Mens DMV i denne periode havde 442 mænd i behandling, var det tilsvarende tal for Krisecenter Odense 40. Der var i perioden 39 mænd i behandling ved ATV-Roskilde og 31 ved Manderådgivningen i Herning. DMV s kapacitet er dermed ca. ti gange større end de øvrige behandlingssteders, når det gælder behandling af mænd, der udøver vold. Mens de øvrige behandlingstilbud varetages af behandlingsteam med flere behandlere, varetages tilbuddet ved Manderådgivningen i Herning af en enkelt psykolog. Det må i den forbindelse fremhæves, at et behandlingstilbud, hvor alt fra visitation over behandling til opfølgning varetages af en enkelt behandler, er sårbart. Af de mænd, som i var i behandling ved de fire behandlingssteder, valgte nogle at afbryde behandlingen, uden at deres behandler havde vurderet, at de var færdigbehandlede. Denne gruppe udgjorde for hvert behandlingssted følgende andel af det totale antal mænd, der var i behandling i perioden: ATV-Roskilde: 33 procent DMV: 21 procent Krisecenter Odense: 55 procent Manderådgivningen i Herning: 10 procent Det skal bemærkes, at forskellene i behandlingsstedernes tilbud kan spille ind på, hvor mange klienter der afslutter behandlingen, uden behandlerens samtykke. Som beskrevet i litteraturstudiet giver længere behandlingstid større risiko for, at klienten afslutter behandlingen, før behandleren vurderer ham som færdigbehandlet. Dette kan være årsagen til, at Manderådgivningens tal er lavest, mens tallet for DMV, som har længerevarende behandlingsforløb, og ATV-Roskilde, som har de længstvarende behandlingsforløb, er højere. Krisecenter Odenses relativt høje tal kan tilskrives, at tilbuddet netop var begyndt, da dataindsamlingsperioden blev indledt, og at tilbuddet udgør et metodeudviklingsprojekt inden for et behandlingsfelt, som er relativt nyt i Danmark, nemlig parterapi. 5 Krisecentret har på baggrund af sine erfaringer med parterapi siden foråret 2010 arbejdet med en revideret behandlingsmodel bl.a. med henblik på at fastholde flere klienter i behandlingen. Krisecenter Odense fortæller, at denne model indebærer en visitation, som henviser par, der på baggrund af projektets erfaringer ikke vurderes at kunne profitere tilstrækkeligt af det tilgængelige behandlingstilbud, til andre hjælpeinstanser. Krisecenter Odense vurderer, at terapien nu er mere individuelt tilpasset samt at terapiforløbet for mændene er mere overskueligt, hvilket kan bidrage til at fastholde klienter i behandlingen. 5 Til sammenligning kan det nævnes, at DMV siden tilbuddets begyndelse har oplevet et markant fald i andelen af klienter, der vælger at afslutte behandlingen uden behandlerens samtykke. Blandt de mænd, der startede i behandling hos DMV i perioden medio 2003-ultimo 2006, da tilbuddet var relativt nyt, valgte ca. halvdelen af mændene at afslutte behandlingen uden behandlerens samtykke mod de nuværende 21 procent. Hensen (2007) Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 11

14 Manderådgivningen i Herning Kapacitet pr. år: klienter Antal på venteliste: 0 klienter Kun tilbud for mænd bosiddende i det tidligere Ringkøbing Amt DMV - Århus Kapacitet pr. år: 86 klienter Antal på venteliste: 25 klienter Landsdækkende tilbud DMV - København Kapacitet pr. år: 148 klienter Antal på venteliste: 40 klienter Landsdækkende tilbud Krisecenter Odense Kapacitet pr. år: 25 par Antal på venteliste: 0 par Landsdækkende tilbud ATV - Roskilde Kapacitet pr. år: 40 klienter Venteliste er pt. lukket pga. for mange henvendelser Landsdækkende tilbud DMV - Odense Kapacitet pr. år: 41 klienter Antal på venteliste: 5 klienter Landsdækkende tilbud Oversigt over statsligt finansierede behandlingstilbud til mænd, der udøver partnervold. 12 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

15 Litteraturstudiet i denne rapport viser, at det er almindeligt med op mod 50 procent frafald i behandling af mænd, der udøver vold. Behandlerne ved behandlingsstederne i nærværende evaluering understreger, at en del af de mænd fra de fire behandlingssteder, som afslutter behandlingen uden behandlerens samtykke, har gennemført dele af forløbet, og at de derfor har fået et udbytte af behandlingen. Flere af behandlingsstederne betragter derfor begrebet frafald som misvisende for denne kategori af klienter. Mens ATV-Roskilde, DMV og Manderådgivningen i Herning har mænd, der udøver vold, som primær målgruppe, er Krisecenter Odenses målgruppe med sit tilbud hele den voldsramte familie. Krisecenter Odense tilbyder derfor parterapi til mænd, der udøver vold, og deres partnere samt terapi til parrets børn. ATV-Roskilde, DMV og Manderådgivningen i Herning har primært tilbud til mænd, der udøver vold. DMV har derudover behandlingstilbud til partner og børn samt et tilbud om parterapi. Mens Manderådgivningen i Herning benytter individuel terapi som form, anvender de øvrige behandlingssteder også gruppeterapi. Også længden på behandlingsforløbene varierer, mellem maksimalt 20 timer ved Manderådgivningen i Herning og ca. 120 timer for et standardforløb ved DMV. Der er desuden ved DMV mulighed for at forlænge behandlingen, hvis det vurderes, at der er behov for det. Et standardforløb ved Krisecenter Odense varer ca. 50 timer, og det samme gælder for et gennemsnitligt terapiforløb ved ATV-Roskilde, hvor behandlingslængden ikke på forhånd er defineret, men tilpasses klientens behov. Behandlingen ved alle de fire behandlingssteder består i terapi, som tager afsæt i psykologisk behandlingsteori og helt eller delvist udgøres af kognitiv terapi. Behandlingsstedernes målsætninger for behandling ligner hinanden til en vis grad. Formålet med behandlingen ved alle fire behandlingssteder er, at manden ophører med at udøve vold, og at han erkender volden og tager ansvar for den. Endvidere har ATV-Roskildes tilbud som formål at opnå personlighedsforandringer i form af en forbedret evne til at bearbejde og udtrykke følelser, mindre psykisk sårbarhed samt forbedret evne til indlevelse og empati. Manderådgivningen i Herning nævner også et formål om at opnå forbedret kommunikation for manden i dennes parforhold. Parterapitilbuddene ved Krisecenter Odense og DMV har andre målsætninger end de tilbud, som alene henvender sig til manden. Krisecenter Odenses tilbud om parterapi har en målsætning om at ændre dynamikken i den voldsramte familie med henblik på at træne alternative konfliktløsningsmodeller og dermed bryde voldsmønstret. Endelig er DMV s hensigt med et parbehandlingstilbud at træne parrets evne til empati, indføling og affektregulering. Både Krisecenter Odense og DMV er opmærksomme på de særlige problemstillinger, der knytter sig til parterapi for par med voldelige parforhold og har visitationskrav, som forholder sig til anbefalingerne i internationale undersøgelser. Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 13

16 1.4 Evalueringens resultater For såvel de mænd, som deltager i den kvantitative undersøgelse, som dem, der deltager i den kvalitative undersøgelse, gælder det, at behandlingen ved de fire behandlingssteder ser ud til at virke, i forhold til at klienterne ophører med eller reducerer deres voldsudøvelse. At de to undersøgelser peger i samme retning taler for resultaternes validitet og for, at klienterne opnår et positivt udbytte af behandlingen. Ifølge evalueringens kvalitative undersøgelse ser der ikke overordnet betragtet ud til at være forskel på klienternes udbytte af behandlingen behandlingsstederne imellem. Det kan ikke ud fra det foreliggende materiale siges, om behandlingen virker på alle mænd, der går i behandling på de fire evaluerede behandlingssteder. Der måles i undersøgelsen kun på korttidsvirkning, hvorfor den ikke viser, om mænd i behandling oplever tilbagefald efter endt behandling Resultater af den kvantitative undersøgelse Samlet set har klienten, partneren og behandleren, som har indsendt skemaer fra de fire behandlingssteder, en samstemmende vurdering af, at behandlingen virker positivt på voldsproblemerne. At svar fra alle tre adspurgte parter peger i samme retning underbygger undersøgelsens validitet, og taler for en positiv virkning af behandlingen. Den kvantitative undersøgelse er baseret på fire spørgeskemaer. Heraf er to udfyldt af klienten, ét før (førmåling) og ét efter behandlingen (eftermåling), mens det tredje skema er udfyldt af mandens eventuelle partner ved afslutningen af behandlingen. Det fjerde skema udfylder klientens behandler ved afslutning af behandlingsforløbet. Hvis klienten ikke har afsluttet behandlingen inden for dataindsamlingsperioden, har manden, mandens eventuelle partner og mandens behandler i stedet udfyldt skemaer ved afslutningen af dataindsamlingsperioden. 338 klienter deltager i spørgeskemaundersøgelsen. Heraf er 264 fra DMV, 38 fra Krisecenter Odense, 26 fra ATV-Roskilde og 10 fra Manderådgivningen i Herning. Da antallet af klienter, som deltog i behandling ved de fire behandlingssteder i indsamlingsperioden ( ), er 552, udgør den samlede svarprocent for alle behandlingsstederne 61 procent. Herunder har hvert behandlingssted følgende svarprocent: ATV-Roskilde: 67 procent DMV: 60 procent Krisecenter Odense: 95 procent Manderådgivningen i Herning: 32 procent 6 6 Det skal bemærkes, at der har været et behandlerskifte ved Manderådgivningen i Herning i dataindsamlingsperioden. Alle den nuværende behandlers klienter deltager i undersøgelsen. 14 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

17 På baggrund heraf gælder følgende forbehold for undersøgelsens resultater: Kun ca. halvdelen af klienterne, der er i behandling, har deltaget i undersøgelsens førmåling. Beskrivelsen af klienterne er dermed ikke en fuldt repræsentativ beskrivelse af klienter, der er i behandling for voldsudøvelse. Især resultaterne baseret på før- og eftermålingen er påvirket af lave svarprocenter og en selektionsbias grundet frafald. Derudover ligger der et begrænset antal klienter til grund for disse resultater. Resultaterne baseret på svar fra klientens partner har en ukendt svarprocent. Endvidere er der et meget lavt antal besvarelser. Disse resultater skal derfor også tages med forbehold. Sammenlagt er vurderingen derfor, at den kvantitative undersøgelses resultater generelt skal tages med forbehold. Størstedelen af klienterne i undersøgelsen er etnisk danske. De fordeler sig rimeligt jævnt aldersmæssigt, idet en tredjedel er år, en tredjedel er år, og en tredjedel er 40 år og ældre. Der er en polarisering i forhold til uddannelse. Lidt under halvdelen har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, og lidt under halvdelen har enten en mellemlang eller en videregående uddannelse. Den resterende andel har en gymnasial eller kort videregående uddannelse. Knap tre ud af fire af klienterne i undersøgelsen er lønmodtagere eller selvstændige, mens den resterende andel er på overførselsindkomst eller får ægtefælleforsørgelse. Halvdelen af de adspurgte bor med en samlever og børn. På Krisecenter Odense, hvor behandlingen primært er parterapi og rådgivning, er alle klienterne i et forhold. Hos DMV og ATV er tre fjerdedele af klienterne i et forhold. Lidt under halvdelen af klienterne er tidligere blevet anmeldt for vold svarende til 94 klienter. Heraf var anmeldelsen relateret til vold mod en partner for 67 af klienterne. 44 af klienterne blev dømt for vold mod deres partner eller tidligere partner. Knap hver femte klient har tidligere været i behandling for voldelig adfærd. Stort set alle klienter giver udtryk for, at behandlingen har hjulpet dem. Det gælder både i forhold til parforholdet og særligt i forhold til voldsproblemerne. Ca. fire ud af fem partnere har samme opfattelse som klienterne af behandlingens virkning, mens de resterende partnere har en anden opfattelse end klienten. Behandlerne vurderer, at alle klienter i undersøgelsen på nær én har oplevet en eller anden grad af forbedring i forhold til aggressionsforvaltning. Derudover vurderer behandlerne, at der er en generel forbedring i forhold til reduktion af den voldelige adfærd hos klienterne. Der er endvidere en forskel i forbedringen; alt afhængigt af, om det drejer sig om en konkret reduktion af volden, eller om det drejer sig om personlighedsforandringer såsom opnåelse af mere empati og indlevelse. Der er således flere klienter, hvor behandlerne har vurderet, at omfanget af volden er blevet reduceret, end klienter, hvor behandlerne vurderede, at evnen til empati og indlevelse var blevet forbedret. Med andre ord tyder det på, at det er lettere at leve op til målsætningen om, at klienten Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 15

18 skal stoppe med at udøve vold, end at opnå personlighedsforandringer i form af fx udvikling af empati. Samlet set har klienten, partneren og behandleren altså en samstemmende vurdering af, at behandlingen virker positivt på voldsproblemerne. Entydigheden styrker pålideligheden af undersøgelsens resultater og taler for, at behandlingen af mænd stopper eller reducerer voldsudøvelse. Undersøgelsen viser endvidere en tendens til, at både partnerne og behandlerne har en mere positiv vurdering af de klienter, som har færdiggjort behandlingen, end af de klienter, som ikke har, men som har indsendt skema ved udgangen af dataindsamlingsperioden. Derudover skal det påpeges, at behandlingen ser ud til at virke i forskellig grad på de forskellige mænd, både i forhold til voldsudøvelse, selve parforholdet og personlighedsforandringer. Det kan imidlertid ud fra det foreliggende materiale ikke siges, om behandlingen virker på alle mænd på alle fire behandlingssteder, ej heller kan langtidsvirkningerne vurderes. Denne konklusion er således i tråd med den svenske Socialstyrelsens evaluering af virkningen af behandlingen af voldsudøvende mænd 7. Her er konklusionen netop, at evalueringens resultater samlet set er lovende, men at der behøves studier over længere tid samt studier, som bedre kan afgøre hvilke faktorer, der er de virksomme, når mænd ophører med at udøve vold i nære relationer. Det samme kan siges om nærværende undersøgelses resultater. Det skal dog understreges, at der vil være betydelige metodiske udfordringer ved at foretage en måling af langtidseffekten af behandlingen af voldsudøvende mænd i Danmark. Derudover er der en etisk problemstilling forbundet med at inddele mænd, der udøver vold, i en behandlingsgruppe og en kontrolgruppe ved lodtrækning, og endelig er en måling af langtidseffekten meget ressourcekrævende, både i forhold til tid og til indsamling af data Resultater af den kvalitative undersøgelse Den kvalitative undersøgelse viser, at de interviewede klienter ved alle fire behandlingssteder er tilfredse med behandlingen, og at de vurderer, at de får et godt udbytte af den. Undersøgelsen er baseret på 21 interview med mænd, der er, eller har været i behandling ved et af de fire behandlingssteder. Informanter fra alle fire behandlingssteder deltager i undersøgelsen. Informanterne udgør en gruppe af mænd, som overvejende er i 30erne og 40erne, men som dækker en aldersspredning fra 24 til 63 år. Uddannelsesmæssigt spænder gruppen fra én informant, som forlod skolen i 8. klasse, til flere, som har kandidatuddannelser fra universitetet. Informanterne er beskæftiget inden for fx sociale omsorgsfag, offentlig service og håndværk samt inden for egen virksomhed og 7 Socialstyrelsen (2010) 16 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

19 ledelse. Nogle af informanterne er arbejdsløse eller langtidssygemeldte. Én informant har anden etnisk baggrund end dansk, mens de øvrige er danskere. Selv om indholdet i behandlingen ved de fire behandlingssteder varierer noget, ligner emnerne, som tages op i behandlingen, hinanden ifølge informanternes beretninger. Udbyttet af behandlingen beskrives også relativt ensartet af informanterne fra de fire evaluerede behandlingssteder. Det forhold, at beretninger om emner i og udbytte af behandlingen ligner hinanden, kan skyldes, at behandlingsstederne i høj grad arbejder med de samme målsætninger for behandlingen. Fordi informanterne fra de forskellige behandlingssteder fortæller om lignende udbytte af deres behandling, analyseres udbyttet samlet for alle fire behandlingssteder. I de tilfælde, hvor forskelle på behandlingsstederne kan fremhæves i analysen, er dette gjort. Informanterne fortæller om varierende voldsmønstre. En del beretter, at de udelukkende har udøvet vold mod deres partner og evt. deres børn, mens andre skildrer, hvordan de også har udøvet vold i det offentlige rum. Nogle beretter, at de udelukkende har udøvet psykisk vold, og andre fortæller om både fysisk og psykisk vold. Nogle af informanterne nævner, at de selv har været udsat for vold af deres partner, og nogle fortæller, at de er vokset op i familier med vold eller har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Såvel indre som ydre faktorer har haft indflydelse på informanternes motivation for at søge behandling for deres voldsproblem. Nogle informanter var i udgangspunktet bevidste om, at de udøvede vold, og ville gerne selv behandles for volden. Andre var motiverede af, at deres partner ville forlade dem, hvis de ikke søgte behandling, eller af frygt for omverdenens reaktioner, hvis det blev kendt, at de udøvede vold. Informanterne beretter, at de primært valgte behandlingssted ud fra, at det skulle være lettest muligt tilgængeligt, eller ud fra den information, som de havde til rådighed om behandlingsmulighederne, snarere end ud fra behandlingsstedets særlige profil. Informanter fra Krisecenter Odenses tilbud, hvis målgruppe er par og dermed adskiller sig fra de andres, har nogle dog valgt behandlingssted ud fra behandlingsstedets profil. De interviewede mænd fra ATV-Roskilde, DMV og Krisecenter Odense fortæller, at de har opnået erkendelse af, at de udøver vold, og mange siger, at de har taget ansvar for, at de udøver vold. Endvidere fortæller informanterne, at de har fået redskaber til at forebygge voldsudøvelse. Redskaberne har ifølge de interviewede mænd resulteret i, at de fleste er ophørt med at udøve fysisk vold, og at den psykiske vold også er reduceret. Nogle mænd beretter, at de er ophørt med at udøve begge former for vold. Endvidere fortæller mændene om mindre kontrol og bedre kommunikation i parforholdet, samt at de er blevet bedre til at håndtere følelser og konflikter. Informanterne fra Manderådgivningen i Herning havde modtaget markant færre behandlingstimer end de øvrige informanter, da de blev interviewet. Mændene fra Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter 17

20 Manderådgivningen beretter, at de har erkendt, at de udøver vold; de er begyndt at tilegne sig redskaber til at forebygge volden og de er begyndt at bruge redskaberne. Behandlingens påvirkning af parforholdet er et emne, som berøres af en del af de interviewede mænd. Nogle informanter har den samme partner, som da de begyndte på behandlingen, mens andre ikke har. Af de sidstnævnte har nogle fået en ny partner. Nogle af de interviewede mænd oplever en bedring i parforholdet, mens de går i behandling. Andre finder det vanskeligt dels at få partneren til at mærke og være en del af den forandring, som de gennemgår, dels at ændre mønstrene i parforholdet. Nødvendigheden af at inddrage partneren i behandlingen fremhæves af en del informanter. Alle behandlingsstederne inkluderer partneren på forskellig vis, fx i parterapi ved DMV og Krisecenter Odense. ATV-Roskilde argumenterer dog for, ud fra en faglig vurdering, at parret ikke bør mødes i en behandlingssituation, da det bl.a. kan få følgevirkninger for den voldsudsattes sikkerhed. Det kan konkluderes, at der er behov for særlig opmærksomhed i forhold til, at voldsudøveren skal tage ansvar for såvel volden som udbyttet af sin behandling, samt at volden ikke genopstår, hvis parterapiforløb gennemføres. De fleste informanter har børn, fra helt små til voksne. Flere fortæller, at de har forbedret deres adfærd over for børnene, og i nogle tilfælde også, at relationen til børnene er forbedret, siden de begyndte i behandling. Forholdet til andre familiemedlemmer og venner ændrer sig ifølge informanterne i nogle tilfælde i positiv retning, mens manden går i behandling. I andre tilfælde resulterer behandlingen dog ifølge informanterne i, at der brydes med nogle sociale relationer. Flere af de interviewede mænd beretter, at de frigør sig fra tidligere sociale netværk, som bygger på eller legitimerer vold, og nogle fortæller, at familien trækker sig fra dem på grund af volden. Nogle af informanterne skildrer derfor et socialt tomrum, som dog i nogle tilfælde kan udfyldes af den gruppe, som de går i terapi med. En del informanter tilskriver det gode udbytte af behandlingen det faktum, at behandlingsstederne er specialiserede i voldsbehandling. Flere beretter om tidligere erfaringer, som ikke har virket, med ikke-specialiseret behandling for volden. Informanterne fremhæver forskellige fordele ved individuel og gruppeterapi, mens nogle også påpeger det vigtige i at kombinere terapiformerne, da det øger refleksionen og gør de tilegnede redskaber nemmere at implementere. 18 Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter Lise Barlach 1 Servicestyrelsen og LOKK, 2008 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Lise

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder

DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder Pia Rovsing Clemmensen DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder Frydenlund Den rette hjælp til voldsramte kvinder Frydenlund og forfatteren, 2005 ISBN: 87-7887-410-6

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn

Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Mænd, der udøver vold i familien

Mænd, der udøver vold i familien T E M A D A G København 9/1 2008 Århus 23/1 2008 Mænd, Dialog Mod Vold i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd inviterer til konference. DMV Dialog mod vold T e m a d a g Præsentation af den første

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter Temaanalyse: Kvinderne og børnenes sundhed og trivsel Lise Barlach og Kirstina Stenager Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Vi vil gerne vide, om vores indsats er med til at gøre en forskel eller kort fortalt virker indsatsen.

Vi vil gerne vide, om vores indsats er med til at gøre en forskel eller kort fortalt virker indsatsen. 1 Vi vil gerne vide, om vores indsats er med til at gøre en forskel eller kort fortalt virker indsatsen. Vi skal være opmærksomme på, at når det drejer sig om sociale indsatser så er det ikke indsatsen

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere