KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015"

Transkript

1 KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED 15. januar

2 2

3 Om undersøgelsen Formål: Formålet med kampagnen er at øge sandsynligheden for, at flere kvinder over 50 år og mænd over 60 år, med ingen eller kort uddannelse, får mulighed for at tilegne sig viden om knogleskørhed (osteoporose) og derefter henvender sig hos deres praktiserende læge for at blive undersøgt, diagnosticeret og evt. behandlet for knogleskørhed. Denne undersøgelse evaluerer kampagnens effekt, ved at stille målgrupperne det samme spørgeskema før (præmåling) og efter (postmåling) osteoporosekampagnen er gennemført. Metode: Data er indsamlet via et online spørgeskema og datagrundlaget er indsamlet med henblik på repræsentativitet i forhold til populationsfordelingen for kvinder over 50 år og mænd over 60 år. I undersøgelsen er resultaterne vægtet på køn, så kønsfordelingen svarer til 50/50. Præmåling: Præmålingen er indsamlet fra 24/10 til 3/ med besvarelser fra respondenter. Postmåling: Postmålingen er indsamlet fra 1/12 til 8/ med besvarelser fra respondenter og fra 16/12 til 17/ med besvarelser fra respondenter og består således samlet set af besvarelser. Data: Respondenternes demografiske fordeling viser en høj grad af ensartethed mellem de tre surveys. Det betyder, at undersøgelsen giver et solidt grundlag for sammenligninger mellem præ- og posttesten, idet forskelle i tendenser ikke skyldes forskelle i sociale baggrunde. Det høje antal af besvarelser betyder desuden, at resultaterne har en høj statistisk sikkerhed (Præmåling: +/-3,1 procentpoint. Postmåling: +/-1,9 procentpoint). 3

4 Hovedkonklusioner Målgruppebillede: Næsten alle i målgruppen har hørt om knogleskørhed, men kun få er bekymrede for selv at komme til at lide af knogleskørhed. Målgruppen har generelt kendskab til symptomerne på knogleskørhed. Rygning, manglende fysisk aktivitet og arvelighed vurderes af målgruppen som de primære faktorer, der kan medvirke til, at man kan få knogleskørhed. Målgruppen er generelt meget interesserede i at modtage anbefalinger og information fra offentlige myndigheder om sundhed, men ikke helt så interesserede, når det drejer sig om information om knogleskørhed. Flere end ni ud af ti svarer dog, at det er godt, at Sundhedsstyrelsen står bag kampagner som denne. Hver fjerde person blandt målgruppen er i risiko for at få konstateret knogleskørhed, idet de enten har spinkel kropsbygning, tidligere har fået knoglebrud, eller har forældre, der har fået konstateret knogleskørhed. Der er flere kvinder end mænd i denne risikogruppe. Halvdelen af målgruppen kunne finde på at tale med et familiemedlem eller en ven om, at vedkommende er i risiko for at få knogleskørhed. Færre ville tale med deres kollega. Syv ud af ti ville se positivt på det, hvis en pårørende henvendte sig om, at de selv kunne være i risiko for at få knogleskørhed. Kampagneeffekt: Hver femte i målgruppen har set kampagnen. Flest har set den på apoteket, TV eller hos deres praktiserende læge. Flere end halvdelen heraf svarer, at kampagnen er relevant for dem selv og tre ud af ti svarer, at det er sandsynligt, at kampagnen vil få dem til at tale med deres læge om at blive undersøgt for knogleskørhed. Seks ud af ti angiver, at de har fået ny viden på baggrund af kampagnen. En større andel, seks ud af ti, svarer, at kampagnen er relevant for nogen de kender, mens tre ud af ti svarer, at kampagnen har fået dem til at overveje at tale med en pårørende om, at vedkommende kan være i risikogruppen. 4

5 Målopfyldelse Kampagnens opfyldelse af succeskriterierne Målopfyldelse Succeskriterium Indikator Før kampagne Efter kampagne Antal rigtige besvarelser på vidensspørgsmål om knogleskørhed. 47% 48% Viden om knogleskørhed er steget med 20 procentpoint fra præ- til postmåling. Andel der angiver, at kampagnen har givet dem ny viden (blandt dem, der har set kampagnen). - 60% Andel der angiver, at de ved for lidt om knogleskørhed. 33% 19% 40 procent, i den primære målgruppe, der har set kampagnen, har tænkt over, om de er i risiko for at få knogleskørhed ,4% 5

6 Benchmark 100% 90% 93% 80% 70% 60% 66% 56% 71% 60% 50% 40% 51% 54% 44% 44% 30% 20% 20% 26% 15% 26% 29% 10% 13% 7% 0% Har set kampagnen TV Websites Kampagnen rejser et relevant spørgsmål Hvad synes du om, at afsender står bag kampagner som denne Kampagnen har givet ny viden Har talt med andre om kampagnen Kampagnen har ført til overvejelser om at ændre adfærd/holdning Osteoporose kampagne Benchmark (forebyggelseskampagner ) 6

7 Kendskab til og viden om knogleskørhed MÅLINGSRESULTATER 7

8 Flere end hver fjerde er i risikogruppen for at få knogleskørhed Omkring hver tiende svarer, at de har spinkel kropsbygning (11%), tidligere har fået er knoglebrud ved dagligdagsaktivitet (10%), eller at de har forældre, der har fået konstateret knogleskørhed. 27% svarer enten, at de har spinkel kropsbygning, tidligere har fået knoglebrud eller, at de har forældre, der har fået konstateret knogleskørhed. Dermed er 27% af målgruppen i risikogruppen. Flere kvinder end mænd svarer, at de har forældre, som har knogleskørhed (16%), tidligere har fået knoglebrud (13%) og/eller har spinkel kropsbygning (15%). Spinkel kropsbygning? Tidligere fået et knoglebrud ved dagligdagsaktivitet fx brækket et håndled, ved fald fra stående stilling? Forældre der har fået konstateret knogleskørhed? PRÆ: Har du? 12% 8% 11% 84% 89% 83% 4% 3% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej POST: Har du? Spinkel kropsbygning? 11% 85% 4% Tidligere fået et knoglebrud ved dagligdagsaktivitet fx brækket et håndled, ved fald fra stående stilling? 10% 88% 2% Forældre der har fået konstateret knogleskørhed? 11% 83% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Præ: n=1010 Post: n=2643 8

9 Næsten alle har hørt om knogleskørhed Flere end ni ud af ti (95%) har hørt om knogleskørhed. Flere kvinder (98%) end mænd (92%) har hørt om knogleskørhed. Flere end hver femte (23%) svarer, at de ved tilstrækkeligt om knogleskørhed. Tre ud af ti (30%) svarer, at de ved for lidt. Flest over 70 år (31%) svarer, at de ved tilstrækkeligt. Flere mænd (39%) end kvinder (22%) svarer, at de ved for lidt om knogleskørhed. Blandt dem der har set kampagnen er det kun 19% der svarer, at de ved for lidt om knogleskørhed, mens det det er 33% blandt dem, der ikke har set kampagnen. Ja Nej 6% 5% Har du hørt om sygdommen knogleskørhed/osteoporose? 94% 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvordan vurderer du din egen viden om knogleskørhed/osteoporose? Jeg ved tilstrækkeligt Jeg ved noget, men ikke nok Jeg ved for lidt 22% 23% 28% 30% 42% 39% Præmåling Postmåling Præmåling Postmåling 8% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Præ: n=1010 Post: n=2643 9

10 Færre end hver tiende er bekymrede for at lide af knogleskørhed Færre end hver tiende (9%) svarer, at de er bekymrede for, at de lider af knogleskørhed. Er du i din hverdag bekymret for, om du lider af knogleskørhed/osteoporose? Blandt dem der har set kampagnen svarer 14%, at de i nogen eller høj grad er bekymrede for, om de lider af knogleskørhed, mens dette er 7% blandt dem, der ikke har set kampagnen. Flere mænd (65%) end kvinder (52%) svarer, at de slet ikke er bekymrede for, om de har knogleskørhed. I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 1% 1% 7% 8% 5% 4% 29% 29% 57% 58% Præmåling Postmåling 6% har knogleskørhed, mens flere end hver femte (23%) har familiemedlemmer, der har fået konstateret knogleskørhed. Hver tiende (11%) har nære venner, hvor hvem dette er tilfældet. Flere end seks ud af ti (62%) kender ingen, der lider af knogleskørhed. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Har du eller nære venner eller familiemedlemmer fået konstateret knogleskørhed/osteoporose? (Angiv gerne flere svar) Ja, familiemedlemmer Ja, nære venner Ja, mig selv Det er muligt at jeg selv har det, men jeg er ikke blevet undersøgt for det Nej 6% 6% 3% 3% 11% 11% 23% 23% 61% 62% 0% 20% 40% 60% 80% Præmåling Postmåling Præ: n=1010 Post: n=

11 Viden om konsekvenser men ikke om forebyggelse og behandling Evalueringen viser, at der ikke er nogen målbar ændring i viden om knogleskørhed fra præ- til postmålingen. En stor andel svarer, at knogler brækker nemmere (89%), at man falder sammen i ryggen (83%), og at man kan lide af knogleskørhed uden at vide det (80%). Få svarer, at der ikke er noget at gøre ved knogleskørhed (15%), at medicin ikke hjælper (14%), og at knogleskørhed ikke kan forebygges. Flest over 80 år svarer, at medicin ikke hjælper (28%), og at knogleskørhed ikke kan forebygges. Et tegn på at have knogleskørhed/osteoporose kan være, at man falder samme i ryggen Man kan have knogleskørhed/osteoporose uden at vide det Hvis man først har fået knogleskørhed/osteoporose, er det intet at gøre ved det Et tegn på at have knogleskørhed/osteoporose kan være, at man falder samme i ryggen Man kan have knogleskørhed/osteoporose uden at vide det Hvis man først har fået knogleskørhed/osteoporose, er det intet at gøre ved det PRÆ: Hvad ved du om knogleskørhed/osteoporose? Knoglerne brækker nemmere, når man har knogleskørhed/osteoporose Medicin hjælper ikke mod knogleskørhed/osteoporose Man kan intet gøre for at forebygge knogleskørhed/osteoporose Knoglerne brækker nemmere, når man har knogleskørhed/osteoporose Medicin hjælper ikke mod knogleskørhed/osteoporose Man kan intet gøre for at forebygge knogleskørhed/osteoporose 15% 14% 6% 15% 14% 7% 82% 78% 47% POST: Hvad ved du om knogleskørhed/osteoporose? 89% 83% 80% 51% 89% 58% 77% 59% 76% 3% 16% 4% 18% 39% 2% 9% 3% 14% 3% 17% 26% 35% 1% 10% 28% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sandt Falsk 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sandt Falsk Præ: n=1010 Post: n=

12 Rygning og manglende fysisk aktivitet vurderes af flest som medvirkende årsager til knogleskørhed Evalueringen viser videre, at der ikke er nogen målbar ændring i kendskab til faktorer, der kan medvirke til knogleskørhed fra præ- til postmålingen. Flest svarer, at rygning (51%) og fysisk inaktivitet (49%) kan medvirke til, at man får knogleskørhed. Færrest svarer, at knoglebrud ved dagligdagsaktiviteter (26%) og spinkel kropsbygning kan være medvirkende faktorer. Flest mellem år svarer, at spiseforstyrrelse kan medvirke til knogleskørhed. Blandt dem der ikke har set kampagnen er det i gennemsnitligt 38%, der mener, at faktorerne medvirker til knogleskørhed. Blandt dem, der har set kampagnen, er det i gennemsnit 48%. PRÆ: Ved du hvilke faktorer, der kan medvirke til, at man kan få knogleskørhed/osteoporose? Rygning Fysisk inaktivitet Knoglebrud i nær familie (arvelig sygdom) Alkoholmisbrug Spiseforstyrrelser, særligt i ungdommen Hvis man har fået et knoglebrud ved dagligdagsaktiviteter Spinkel kropsbygning Rygning Fysisk inaktivitet Knoglebrud i nær familie (arvelig sygdom) Alkoholmisbrug Spiseforstyrrelser, særligt i ungdommen Hvis man har fået et knoglebrud ved dagligdagsaktiviteter Spinkel kropsbygning 24% 17% 26% 19% 35% 40% 38% 52% 49% 46% 43% 51% 49% 48% 46% POST: Ved du hvilke faktorer, der kan medvirke til, at man kan få knogleskørhed/osteoporose? 33% 43% 20% 35% 14% 18% 14% 15% 12% 14% 20% 15% 22% 45% 41% 37% 45% 36% 45% 36% 40% 42% 37% 41% 30% 38% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sandt Falsk 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sandt Falsk Præ: n=1010 Post: n=

13 Stor variation i informationstilegnelse I målgruppen får de fleste deres viden om knogleskørhed fra aviser, magasiner og blade (37%) samt TV (28%). Omkring hver femte (20%) angiver, at de ikke får informationer om knogleskørhed. Flest over 80 år svarer, at de får information fra aviser etc. (59%), TV (45%) og deres egen læge (31%). Færrest i denne aldersgruppe svarer, at de ikke får information (6%). Dem der har set kampagnen har i højere grad end dem, der ikke har set kampagnen svaret, at de får deres information fra aviser (41%), TV (39%), egen læge (39%), Internet (20%) og apoteket (12%). Hvorfra får du primært din information om knogleskørhed/osteoporose? (Vælg gerne flere) Aviser, magasiner og blade TV Familie Min egen læge Venner, kolleger Internet og nyhedsbreve Radio På apoteket Plakater og reklamer udenfor Min arbejdsplads Kommunen Andet Jeg får ikke information om knogleskørhed/osteoporose 2% 2% 1% 1% 4% 3% 9% 7% 7% 8% 6% 5% 6% 5% 19% 17% 15% 16% 19% 19% 18% 19% 18% 20% 28% 27% 40% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Præmåling Postmåling 13 Præ: n=1010 Post: n=2643

14 Stort flertal svarer, at knogleskørhed rammer både mænd og kvinder Otte ud af ti (81%) svarer, at både mænd og kvinder får konstateret knogleskørhed. Næsten hver tiende (7%) svarer derimod, at det kun er kvinder, der får konstateret knogleskørhed. Flest i aldersgruppen over 80 år svarer, at både mænd og kvinder får knogleskørhed (91%). Lidt flere kvinder (9%) end mænd (6%) svarer, at det kun er kvinder, der får knogleskørhed. Både kvinder og mænd Kun kvinder Kun mænd Hvem får konstateret knogleskørhed/osteoporose? 0% 0% 9% 7% 79% 81% Præmåling Postmåling 12% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14 Præ: n=1010 Post: n=2643

15 Stor interesse for information fra offentlige myndigheder Omkring fire ud af ti (37%) angiver, at de er interesserede i at modtage information om knogleskørhed. Blandt dem, der er i risikogruppen, svarer 51%, at de er interesserede i at modtage information om knogleskørhed. Flere kvinder (44%) end mænd (32%) svarer, at de er interesserede i at modtage information. Omkring otte ud af ti (79%) svarer, at de generelt er interesserede i at modtage offentlige myndigheders anbefalinger om sundhed. I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke I hvor høj grad er du interesseret i at modtage information om knogleskørhed/osteoporose? 7% 7% 9% 8% 23% 23% 32% 29% 29% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Er du generelt interesseret i offentlige myndigheders anbefalinger om sundhed? Præmåling Postmåling I høj grad 25% 21% I nogen grad 55% 58% I ringe grad Slet ikke 5% 4% 13% 14% Præmåling Postmåling 15 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Præ: n=1010 Post: n=2643

16 Halvdelen overvejer lægetjek Næsten halvdelen (48%) svarer, at de godt kunne finde på at tale med en læge om at blive undersøgt for, om de lider af knogleskørhed. Kan du forestille dig at tale med din læge om at blive undersøgt for, om du lider af knogleskørhed/osteoporose? Blandt dem, der er i risikogruppen, svarer 58%, at de kunne forestille sig at tale med deres læge om at blive undersøgt. Ja, helt sikkert 16% 15% Flere kvinder (53%) end mænd (43%) svarer, at de kunne forestille sig at tale med deres læge om at blive undersøgt. Blandt dem, der har set kampagnen, svarer 56%, at de helt sikkert eller sandsynligvis vil tale med deres læge om at blive undersøgt. Dette er 45% blandt dem, der ikke har set kampagnen. Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke Nej, helt sikkert ikke 8% 8% 7% 7% 32% 33% 37% 37% Præmåling Postmåling 0% 10% 20% 30% 40% Præ: n=1010 Post: n=

17 Velvilje til at tale med pårørende Omkring halvdelen kunne finde på at tale med et familiemedlem (55%), eller en ven (50%) om at han eller hun kunne være i risiko for at have knogleskørhed, mens næsten fire ud af ti (38%) kunne finde på at tale med en kollega. Familiemedlem PRÆ: Kunne du finde på at tale med nogle af nedenstående om, at han eller hun kan være i risiko for at have knogleskørhed/osteoporose? 22% 34% 24% 9% 12% Flere kvinder end mænd kunne finde på at tale Ven med familiemedlemmer (60%), venner (56%) eller kollegaer (41%). Kollega 11% 16% 25% 36% 27% 25% 17% 10% 21% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, helt sikkert Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke Nej, helt sikkert ikke POST: Kunne du finde på at tale med nogle af nedenstående om, at han eller hun kan være i risiko for at have knogleskørhed/osteoporose? Familiemedlem 21% 34% 25% 10% 10% Ven 15% 35% 27% 11% 12% Kollega 11% 25% 30% 17% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, helt sikkert Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke Nej, helt sikkert ikke Præ: n=1010 Post: n=

18 Positiv indstilling overfor at andre italesætter egen risiko Flere end syv ud af ti (72%) ville reagere positivt på, at et familiemedlem, en ven, eller en kollega talte med dem om, at de kunne være i risiko for at have knogleskørhed. Flest årige (76%) og færrest over 80 år (67%) svarer, at de ville være glade for, at der er nogen, der bekymrer sig om dem. Hvordan ville du reagere, hvis et familiemedlem, en ven eller en kollega talte med dig om, at du kan være i risiko for at have knogleskørhed/osteoporose? Jeg vil være glad for, at nogen bekymrer sig om mig, så det vil jeg lytte til. 72% 72% Blandt dem, der har set kampagnen svarer 78%, at de ville være glade, hvis en pårørende talte med dem, mens dette er 70% blandt dem, der ikke har set kampagnen. Det vil jeg reagere negativt på. Det synes jeg ikke kommer andre ved. Ingen af ovenstående 3% 4% 10% 10% 15% 14% 0% 20% 40% 60% 80% Præmåling Postmåling Præ: n=1010 Post: n=

19 Kampagneeffekt MÅLINGSRESULTATER 19

20 Hver femte har set kampagnen Hver femte (20%) har set kampagnen. Flere kvinder (24%) end mænd (16%) angiver, at de har set kampagnen. Færrest fra Region Sjælland har set kampagnen (15%), mens flest fra Region Nordjylland (23%) og Syddanmark (23%) har set den. Ja Kan du huske at have set denne kampagne inden for den seneste måned? 20% Flest over 80 år (26%) svarer, at de har set kampagnen, mens færrest blandt årige (18%) har set den. Nej 3% 77% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Post: n=414 20

21 Stor bredde i informationstilegnelse Blandt dem, der har set kampagnen, svarer flest, at de har set den på apoteket (29%), TV (26%) eller hos deres egen praktiserende læge (25%). Hvor har du set eller hørt noget til kampagnen? (Vælg gerne flere steder) På apoteket 29% Flest fra Region Nordjylland har set kampagnen på apoteket (38%) hos deres læge (37%) eller i en folder (30%). Flest fra Region Hovedstaden har set kampagnen omtalt i nyhedsudsendelser eller aviser (29%) eller på nettet (18%). Flest over 80 år har set kampagnen på apoteket (39%), eller på en plakat hos deres praktiserende læge (31%). TV Plakat hos min egen praktiserende læge Omtale i nyhedsudsendelser eller aviser Folder På nettet, fx bannerannoncer eller Sundhedsstyrelsens hjemmeside Plakat hos kommunen Har hørt om kampagnen fra kolleger, venner eller familie 1% 3% 26% 25% 22% 17% 13% Andre steder 10% Husker ikke hvor 15% 0% 10% 20% 30% 40% Post: n=414 21

22 Størstedelen har fået ny viden om knogleskørhed Seks ud af ti (60%), blandt dem der har set kampagnen, svarer, at kampagnen har givet dem ny viden om knogleskørhed. Flere mænd (65%) end kvinder (56%) svarer, at kampagnen har givet dem ny viden om knogleskørhed. I hvor høj grad synes du, kampagnen har givet dig ny viden om knogleskørhed/osteoporose? I høj grad 9% Færrest fra Region Nordjylland (56%) og flest fra Region Midtjylland (63%) svarer, at kampagnen har givet dem ny viden. I nogen grad I ringe grad 19% 51% Flest over 80 år (84%) svarer, at kampagnen har givet dem ny viden om knogleskørhed. Andelen, som har set kampagnen og har fået ny viden, overgår således indirekte kampagnens succeskriterium om, at 40% af målgruppen skal overveje om de selv er i risiko for at få knogleskørhed med 20 procentpoint. Slet ikke 9% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 22 Post: n=414

23 Kampagnen vurderes at have stor relevans Flere end halvdelen (56%) blandt dem, der har set kampagnen, svarer, at kampagnen er relevant for dem. Blandt dem, der er i risikogruppen svarer to ud af tre (66%), at kampagnen er relevant for dem. I høj grad I nogen grad I hvor høj grad synes du, at kampagnen er relevant for dig? 14% 42% Flere kvinder (61%) end mænd (51%) svarer, at de synes, at kampagnen er relevant for dem. Flest over 80 år (85%) svarer, at de synes at kampagnen er relevant for dem. I ringe grad Slet ikke 6% 8% 30% Flere end seks ud af ti (63%), svarer, at kampagnen er relevant for nogen de kender. Flere mænd (69%) end kvinder (59%), svarer, at kampagnen er relevant for nogen de kender. Flest over 70 år (69%) svarer, at kampagnen er relevant for nogen de kender. I høj grad I nogen grad 0% 10% 20% 30% 40% 50% I hvor høj grad synes du, at kampagnen er relevant for nogle, du kender? 23% 40% I ringe grad 13% Slet ikke 3% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Post: n=414 23

24 Få har talt eller skrevet med andre om kampagnen Færre end hver tiende (7%) blandt dem der har set kampagnen, angiver, at de har talt eller skrevet med nogen om kampagnen. Blandt dem, der er i risikogruppen angiver 12%, at de har talt eller skrevet med nogen om kampagnen. Blandt de årige angiver blot 4% at have talt eller skrevet med nogen om kampagnen. Ja Nej Har du talt eller skrevet med nogen om kampagnen? 7% 93% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Post: n=414 24

25 Kampagnen har efterladt relevante overvejelser Fire ud af ti (39%) blandt dem, der har set kampagnen, angiver, at kampagnen har fået dem til at tænke på, om de kunne være i risiko for at have knogleskørhed. Flest over 80 år (69%) har på baggrund af kampagnen tænkt over, om de kunne være i risiko for at have knogleskørhed. Andelen af den primære målgruppe, der på baggrund af kampagnen har tænkt over, om de kunne være i risiko, er altså stort set tilsvarende kampagnens målsætning på 40%. I nogen grad I ringe grad I hvor høj grad har kampagnen fået dig til at tænke på, om du kan være i risiko for at have knogleskørhed/osteoporose? I høj grad Slet ikke 10% 26% 29% 32% 3% 0% 10% 20% 30% 40% Post: n=414 25

26 Kampagnen har medvirket til overvejelser om lægebesøg Tre ud af ti (29%) svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de på baggrund af kampagnen vil tale med deres egen læge om at blive undersøgt for knogleskørhed. Blandt respondenter over 80 år svarer (54%), at det er sandsynligt eller meget sandsynligt Dem, der er i risikogruppen, svarer i lige så høj grad som dem, der ikke er, at det er sandsynligt, at kampagnen vil få dem til at tale med deres læge. Der er dog en betydeligt større andel, der svarer andet (hhv. 31% af de der er i risikogruppen og 17% af de der ikke er) og uddyber, at de allerede er blevet undersøgt. Hvor sandsynligt er det, at kampagnen vil få dig til at tale med din læge om at få undersøgt, om du har knogleskørhed/osteoporose? Meget sandsynligt Sandsynligt Usandsynligt Meget usandsynligt Andet 6% 8% 8% 20% 23% 34% 0% 10% 20% 30% 40% Post: n=414 26

27 Kampagnen har efterladt tanker om pårørende Flere end fire ud af ti (43%), af de som har set kampagnen, angiver, at kampagnen har fået dem til at tænke på om familie eller nære venner kunne være i risiko for at have knogleskørhed. Flest over 80 år (77%) svarer, at kampagnen har fået dem til at tænke på, om pårørende er i risiko. Hver tredje (34%) svarer, at kampagnen har fået dem til at overveje at tale med et familiemedlem/ven/kollega om, at de kunne være i risiko for at havde knogleskørhed. Flere mænd (38%) end kvinder (27%), svarer, at kampagnen har fået dem til at overveje at tale med et familiemedlem/ven/kollega. I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke I hvor høj grad har kampagnen fået dig til at tænke på, om familie eller nære venner kan være i risiko for at have knogleskørhed/osteoporose? 5% 10% 22% 30% 33% 0% 10% 20% 30% 40% I hvor høj grad har kampagnen fået dig til at overveje at tale med et familiemedlem/ven/kollega om vedkommende kan være i risiko for at have knogleskørhed/osteoporose? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 6% 8% 26% 27% 33% 0% 10% 20% 30% 40% Post: n=414 27

28 Stor opbakning til Sundhedsstyrelsen som afsender Flere end ni ud af ti (93%) svarer, at det er godt eller meget godt, at Sundhedsstyrelsen står bag kampagner som denne. Flest fra Region Sjælland (100%) og færrest fra Region Midtjylland (91%) og Nordjylland (92%) synes godt om, at Sundhedsstyrelsen står bag kampagner som denne. Sundhedsstyrelsen fremstår dermed som en troværdig og relevant afsender i målgruppen. Meget godt Mindre godt Hvad synes du om, at Sundhedsstyrelsen står bag kampagner som denne? Godt 2% 46% 47% Dårligt 1% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Post: n=414 28

29 Demografi METODENOTE OG STIKPRØVEFORDELING 29

30 Metodenote Repræsentativitet Både præ- og postmålingerne bygger på et solidt antal respondenter henholdsvis og hvilket giver en høj grad af statistisk sikkerhed i resultaterne. Endvidere er fordelingen af baggrundsdata stort set identisk mellem præ- og postmålingen, hvilket viser høj grad af pålidelighed i målingerne. I stikprøverne er der desuden sikret repræsentativitet på køn, alder og uddannelsesniveau for målgruppen, sådan så disse parametre er repræsentative for målgruppens faktiske fordeling. Dog er aldersgruppen 80år+ underrepræsenteret, hvilket vil være et typisk forekommende fænomen når elektronisk dataindsamling anvendes særligt i en kortuddannet målgruppe. Alt i alt vurderes det anvendte datagrundlagt at have en høj repræsentativitet og høj statistisk sikkerhed. 30

31 Stikprøvernes demografiske fordeling (I) Stikprøverne er vægtet således,at halvdelen af respondenterne er kvinder og halvdelen er mænd % 3% Målgruppens aldersfordeling Præ- og postmålingen er stort set identiske i forhold til aldersfordelingen. Begge undersøgelser er dog underrepræsenteret i forhold til den andel af målgruppen, der er over 80 år. I postmålingen er der lidt færre respondenter fra Region Hovedstaden i forhold til præmålingen og en smule flere fra Region Midtjylland og Syddanmark år 21% 22% år 53% 54% år 23% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Postmåling Præmåling I hvilken region bor du? Hvad er dit køn? Region Nordjylland 9% 10% Kvinde Mand 50% 50% 50% 50% Præmåling Postmåling Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland 19% 23% 22% 25% 19% 18% Præmåling Postmåling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Region Hovedstaden 31% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Præ: n=1010 Post: n=

32 Stikprøvernes demografiske fordeling (II) Der er endvidere stor overensstemmelse mellem respondenternes uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og civilstand i præ- og postmålingen. Stikprøven er i høj grad repræsentativ i forhold til afsluttet uddannelse. Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse Lang videregående uddannelse (5 år eller mere) Mellemlang videregående uddannelse (3-4½ år) Kort videregående uddannelse (op til 3 år) Erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX) Almen gymnasial uddannelse (fx gymnasium og HF) Erhvervsuddannelse (fx EUD) Grundskoleuddannelse (fx folkeskole og realskole) Andet 5% 5% 8% 9% 34% 34% 53% 52% Præmåling Postmåling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hvad er din tilknytning til arbejdsmarkedet? Hvad er din civilstand? Pensioneret (folkepension, invalidepension, førtidspension) I arbejde (fuld- eller deltid) På efterløn Ledig 9% 10% 3% 4% 29% 25% 56% 60% Postmåling Præmåling Gift eller i et registreret partnerskab Skilt eller separeret og bor ikke sammen med en anden partner Enke/enkemand og bor ikke sammen med en anden partner Bor sammen med min partner Single, dvs. ikke tidligere gift og bor ikke sammen med en partner 9% 10% 9% 7% 7% 7% 6% 5% 66% 67% Præmåling Postmåling Andet, angiv venligst: 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% Har partner, men bor alene 3% 3% 0% 20% 40% 60% 80% Præ: n=1010 Post: n=

33 Kontakt Mikkel Wolf Rasmussen Jakob Byg Hornbek Director Advisor M: M:

34 34

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Evaluering af Get moving kampagne 2015. Samlet

Evaluering af Get moving kampagne 2015. Samlet Evaluering af Get moving kampagne 2015 Samlet Indholdsfortegnelse Forord Kampagnen Resultater Forældre med børn i alderen 10-15 år. Bilag Forældre med børn i alderen 10-15 år Forord I foråret 2015 gennemførte

Læs mere

Evaluering af Uge 40-kampagnen 2015. 11. November 2015

Evaluering af Uge 40-kampagnen 2015. 11. November 2015 Evaluering af Uge 40-kampagnen 2015 11. November 2015 Indhold 1. Indhold 2 2. Baggrund og metode 3 3. Hovedkonklusioner 7 4. Resultater 10 Alkoholvaner 10 Kampagneeffekt 21 Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 2011SPØRGESKEMA: BRUG KONDOM

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 2011SPØRGESKEMA: BRUG KONDOM JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER BAGGRUND PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER Data er indsamlet i november 2014 via et online spørgeskema,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

Notat: Forlist, men ikke fortabt

Notat: Forlist, men ikke fortabt 1 Notat: Forlist, men ikke fortabt Tænketanken DEA sætter i denne analyse fokus på de unge på kanten. Det handler om de unge, som af forskellige årsager aldrig rigtig får fat i hverken uddannelse eller

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Baggrund Denne undersøgelse er planlagt og gennemført som et samarbejde mellem AK-Samvirke og Arbejdsdirektoratet, hvor

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

Danmarks Radio. 24. mar 2015

Danmarks Radio. 24. mar 2015 t Spørgsmål: Et flertal i Folketinget vil have en folkeafstemning om det danske EU-forbehold på retsområdet for at omdanne forbeholdet til en såkaldt tilvalgsordning. En tilvalgsordning vil betyde, at

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015 Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Hovedrapport VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indhold 1. Indledning... 1 1.1

Læs mere

3.3 Planlægningsområde Nord

3.3 Planlægningsområde Nord 3.3 Planlægningsområde Nord I planlægningsområde Nord indgår kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm og hospitalerne Frederikssund, Helsingør

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES BAGGRUND I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Hver femte afgangselev har ikke fået en ungdomsuddannelse 10 år efter folkeskolen. Zoomer man ind på de forskellige landsdele, er det især på Vest-

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ 2013 Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ Niels Jakob Woersaa og Heidi Kristensen Kolding Kommune 21-05-2013 Er netop gået på efterløn og har endnu ikke

Læs mere

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014.

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Anna er 14 år, går på Virupskolen i Hjortshøj, og bor i Hjortshøj. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads I forbindelse med markeringen af den internationale arbejdsmiljødag 28. april har LO og FTF i samarbejde udviklet en Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

Influenzavaccinationskampagne 2015 Kampagne evaluering

Influenzavaccinationskampagne 2015 Kampagne evaluering Influenzavaccinationskampagne 2015 Kampagne evaluering Contents 1 Summary - Konklusioner og anbefalinger 2 Baggrund og metode 10 3 3 4 Kvalitative resultater 49 5 Bilag Metode 73 Kvantitative resultater

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Køn? Alder? I hvilken region arbejder du? Civil status? Uddannelse? Mand 3.946 36% 6.931. Kvinde 64% 0% 25% 50% 75% 100% 25 år eller derunder 16%

Køn? Alder? I hvilken region arbejder du? Civil status? Uddannelse? Mand 3.946 36% 6.931. Kvinde 64% 0% 25% 50% 75% 100% 25 år eller derunder 16% Køn? Mand 36% 3.946 Kvinde 6 6.931 Alder? 25 år eller derunder 216 26-35 år 16% 1.755 36-45 år 26% 2.826 46-55 år 3 3.745 56-66 år 2 2.274 67 år eller derover 60 I hvilken region arbejder du? Region Nordjylland

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015.

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Sp.1 Hvor får du din viden om privatøkonomiske emner fra? (Fx om lån, budget, pension, forsikring,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

1.Hvor længe har du været praktiserende læge? 1) 0-5 år. 2) 6-10 år. 3) 11-20 år. 4) Mere end 20 år. Svarfordeling 14,3 24,6 29,1.

1.Hvor længe har du været praktiserende læge? 1) 0-5 år. 2) 6-10 år. 3) 11-20 år. 4) Mere end 20 år. Svarfordeling 14,3 24,6 29,1. 1.Hvor længe har du været praktiserende læge? -5 år 1,3-1 år, 11- år 9,1 Mere end år 3 1 1 1 3 3 1) -5 år ) -1 år 3) 11- år ) Mere end år 5 (1%) 3 (5%) 51 (9%) 5 (3%) 175 = 1% .Arbejder du alene eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere)

Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere) Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere) Spørgsmål til sundhedsrådgiveren Denne del af spørgeskemaet besvares af sundhedsrådgiveren 1. Skriv dato for gennemførelse af spørgeskemaet 2. Hvad er dit

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord 2015 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 Indholdsfortegnelse 1. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Servicebranding i et postmoderne perspektiv

Servicebranding i et postmoderne perspektiv Servicebranding i et postmoderne perspektiv (Completion rate: 100.0%) (Custom Filter) Mit forhold til Stofa: Jeg er Stofakunde gennem en antenneforening Jeg er Stofakunde, men ikke gennem en antenneforening

Læs mere

Posttest af reklamespot XX - XX

Posttest af reklamespot XX - XX Posttest af reklamespot XX - XX Setup Undersøgelsens formål: Primært: Posttest af reklame

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Evalueringsnotat: Rigtige mænd i Vapnaga rd - fra fedt til fit

Evalueringsnotat: Rigtige mænd i Vapnaga rd - fra fedt til fit Helsingør Kommune Evalueringsnotat: Rigtige mænd i Vapnaga rd - fra fedt til fit Livsstil for mænd i boligområderne hold Baggrund Projektet blev startet op i August. Kurset har en længde på måneder og

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Notat Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 95 procent af respondenterne i Region Syddanmarks Borgerpanel erklærer sig tilfredse med deres tilværelse.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere