Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø"

Transkript

1 Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orientering - Juni ET - Landdistriktsudvikling og Lokal Aktionsgruppe (LAG) ET - Proces for Branding- og udviklingsstrategi ET - Opbygning af erhvervsservicefunktionen i Lejre kommune ET - Opsamling på besøg i Vejen og KL's konference ET - Budget , Teknisk-administrativt budget ET - Status på effektiviserings- og sparekatalog JA - Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune JA - Oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/ ET - Eventuelt...27

3 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 2 2. ET - Orientering - Juni 2014 Sagsnr.: 14/795 Resumé: Markedsføring Vedr. markedsføringsindsatsen for Visit Lejre for Som godkendt af Udvalget for Erhverv & Turisme kører der i øjeblikket en online kampagne på tv2 og krak. Der har umiddelbart været en meget positiv reaktion på markedsføringen med fantastiske klikrater. Foreløbige tal tyder på, at Visit Lejre har fået ca klik i uge som følge af kampagnen. Se medieplan og visuals i bilag. Desuden deltager Lejre i den fælleskommunale markedsføring af Sjælland, Møn og Lolland-Falster 2014 i samarbejde med Østdansk Turisme. Danmark Feriemagasinet OPLEV udkommer onsdag den 4. juni med magasinet LIME i Nettobutikkerne og den 12. juni med magasinet SKØN i udvalgte Matas butikker Oplag: ex (kun Østdanmark) Se en onlineudgave af OPLEV her: Sverige Feriemagasinet UPPLEV udkommer søndag den 25. maj med avisen Sydsvenskan Oplag: ex Sydsvenskan er lige så stor som Berlingske Tidende og udkommer i Malmö. I forbindelse med avisen fremstilles en App, der udgives i Appstore til ipad. Se en onlineudgave af UPPLEV her: Se også bilag Markedsføring via oversundet.se er også gået i luften: Se Lejre her: Tyskland Der er kampagner på VisitDenmarks Ostsee-portaler: Det gode liv (Par uden børn) Sjov, leg og læring (Børnefamilier) VisitLejre. I samarbejde med Lejre Lokalavis har administrationen produceret turistbrossure til denne sæson. Oplag ex. Distribuering på livsstilsmesse, turistinformation, samt eksterne turistinformationer samt ved aktører og biblioteker. Uddeles på mødet. Link:http://issuu.com/klauswernerrasmussen/docs/visit_lejre_2014_._lejre_lokalavis Dialogmøde med erhvervslivet Onsdag den 30. april 2014 havde Center for Ejendomme & Trafik (tidl. Center for Ejendomsdrift) indbudt nuværende og kommende samarbejdspartnere til det årlige dialogmøde med erhvervslivet denne gang i Multisalen i Sæby. Mødet blev indledt af direktør Lene Jensen, som bød velkommen og kort berettede om, hvordan kommunen samarbejder med bl.a. håndværkere og entreprenører i forbindelse med drifts-, vedligeholdelse- og anlægsarbejder. Herefter kom Lejre Kommunes chefjurist, Stine Rich Hansen på podiet og forklarede grundigt om anvendelsen af sociale klausuler i Lejre Kommune. Der blev i den forbindelse også uddelt en pjece om emnet, der var produceret i dagens anledning.

5 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 3 Sidste taler var erhvervschef, Thomas Hørdam. Han fortalte om, hvordan virksomheder i kommunen kan gøre brug af ham og hans kompetencer. Thomas listede desuden en række muligheder op, der bl.a. omhandlede muligheden for at finde egnede erhvervslokaler i kommunen og muligheden for at udvikle sin virksomhed til gavn for både virksomhedens egen økonomi, men også til gavn for et styrket erhvervsliv og flere arbejdspladser i Lejre Kommune. Efter oplæggene kunne tilhørerne nyde en økologiske sandwich samt kaffe eller en økologisk øl, mens de kunne tage en personlig snak med både oplægsholdere samt bygherrerådgivere og energikoordinator fra Center for Ejendomme & Trafik, der bl.a. fortalte om kommende vedligeholdelses- og anlægsprojekter som Lejre Kommune forventer at udbyde i Aftenen blev også flittigt brugt til netværksnak blandt fremmødte ca. 150 gæster. Administrationen har fået flere positive tilbagemeldinger på arrangementet. Fishing Zealand Udvalget for Erhverv og Turisme besluttede på UET-møde den 3. marts 2014, at administrationen skulle præsentere en samlet vurdering for udvalget af om Lejre Kommune skal deltage som medlem i Fishing Zealand. Der er behov for at afklare fra hvilke puljer medlemskabet kan finansieres. Der præsenteres en endelig sag om Fishing Zealand til august-mødet. Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Markedsføring 2014.pptx

6 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 4 3. ET - Landdistriktsudvikling og Lokal Aktionsgruppe (LAG) Sagsnr.: 14/6952 Resumé: Lejre Kommune er blevet udpeget som Landdistrikt. Det betyder at lokale ildsjæle fra 2015 kan søge EU-midler til lokaldrevet udvikling. Der skal nedsættes en lokal aktionsgruppe (LAG), med en bestyrelse, som kan administrere ordningen, og Lejre Kommune forventes at få mulighed for at udpege en kommunal repræsentant til bestyrelsen. Stiftende generalforsamlinger for de nye LAG er forventes afholdt i juni 2014, og alle lokale borgere, foreninger virksomheder og erhvervsorganisationer, der er interesserede i at være med i foreningen og stille op til bestyrelsen inviteres af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter til kursus om LAG den 3. juni Der skal tages stilling til, hvordan LAG-arbejdet politisk forankres i Lejre Kommune, og administrationen anbefaler, at der også tages stilling til Lejre Kommunes repræsentation i den kommende LAG-bestyrelse for Lejre, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner, idet en kommende bekendtgørelse forventes at give mulighed for kommunal repræsentation. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at LAG-arbejdet i Lejre Kommune politisk forankres i Udvalget for Erhverv og Turisme, 2. at Udvalget for Erhverv og Turisme i sin kreds vælger en repræsentant til at sidde i den Lokale Aktionsgruppes bestyrelse (LAG-bestyrelsen) sammen med kommunale og andre repræsentanterne fra Lejre, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne anbefales. Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv & Turisme indstilles som repræsentant til LAG-bestyrelsen. Sagsfremstilling: Lejre Kommune er blevet udpeget som Landdistrikt. Det betyder, at lokale ildsjæle fra 2015 til og med 2019 kan søge EU-midler til lokaldrevet udvikling i landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det overordnede fokus for programperioden bliver Jobskabelse og bedre levevilkår. Ordningen skal administreres af frivillige organiseret i en Lokal Aktionsgruppe (LAG), som efter tidsplanen skal etableres inden sommerferien 2014 som en forening med bestyrelse. Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter har besluttet, at Lejre Kommune skal gå sammen med Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Sorø Kommuner om at etablere en Lokal Aktionsgruppe. Til at deltage i foreningen og bestyrelsen inviteres de fem kommuners 1. lokale borgere 2. foreninger 3. virksomheder og erhvervsorganisationer 4. offentlige myndigheder

7 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 5 Invitation til kursus om LAG d. 3. juni kl i Knabstrup Hallen, 4440 Mørkøv, er modtaget d. 22. maj og lagt på Lejre Kommunes hjemmeside som nyhed (se bilag). Mødet vil endvidere af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter blive annonceret i Lejre Lokalavis og Midtsjællands Folkeblad. Efter planen forventes den stiftende generalforsamling også holdt i juni, men mere information herom savnes. Figur af LAG-organisering (fra PowerPoint vist i bilag) En ny bekendtgørelse med reglerne for den kommende 5 års programperiode skulle i skrivende stund være på trapperne. Det forventes at reglerne vil blive: Kommuner og Region stiller med hvert et medlem, og den øvrige del af bestyrelsen vælges demokratisk. Bestyrelsen skal bestå af mindst syv medlemmer, som brænder for at arbejde strategisk med lokal udvikling, og ingen af de fire ovenstående interessegrupper må have flertal i bestyrelsen. Offentlige myndigheder, som kan være repræsenteret ved lokale politikere eller embedsmænd, må højst udgøre 30 % af bestyrelsen. Bestyrelsens opgave bliver at godkende ansøgninger på basis af en strategi for tildeling, som bestyrelsen skal udarbejde i efteråret formentlig inden udgange af september Både bestyrelsen og strategien skal godkendes af en komite, som er udpeget til formålet. Ministeriet for By Bolig og landdistrikter har ladet forstå, at man gerne ser strategier, der lægger vægt på større, strategiske og tværgående samarbejdsprojekter. De ønsker også at kommunerne ser landzonebestemmelser, lokal- og kommuneplanlægning som mulighed fremfor som forbud. Bestyrelsens opgave er desuden at være aktivt kommunikerende via lokale netværk i baglandet. Hver LAG får adgang til videndeling via en egen hjemmeside. En fælles hjemmeside om emnet findes her:

8 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 6 Puljen, som den lokale Aktionsgruppes bestyrelse skal administrere vil i 2015 udgøre 1,1 mio. pr. kommune uden befolkningstilbagegang og 1,9 for kommuner med befolkningstilbagegang. Puljen administreres af bestyrelsen som én samlet pulje for de fem tilsluttede kommuner. Op til 20 % af puljen må anvendes til et LAG-koordinator, der kan fungere som sekretariat for bestyrelsen. Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter har også afsat midler til regionale LAG-koordinatorer, der skal sikre at dokumentation for afholdte udgifter m.v. er fyldestgørende inden de tilgår Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter. Det skal sikre en hurtigere sagsbehandling og udbetaling. Fiskeri I den forgangne programperiode har der været nedsat særlige aktionsgrupper for fiskeri. Så vidt vides er det pt. usikkert om det vil ske i den kommende programperiode. I givet fald kan det være interessant pga. Lejre Kommunes lange kystlinje og potentialer for fritidsfiskeri. Administrationens vurdering: Set i lyset af, at Lejre Kommune med baggrund i både Lejrestrategi samt Turisme- og erhvervsstrategi gerne vil fremme jobskabelse og levevilkår er det oplagt at søge indflydelse i LAG og påvirke den strategi, der skal udgøre det første fundament for de kommende års tildeling af EU-midler. Det overordnede fokus for den kommende programperiode bliver Jobskabelse og bedre levevilkår, og administrationen anbefaler på den baggrund, at LAG-arbejdet i Lejre Kommune politisk forankres i Udvalget for Erhverv og Turisme. Opstarten af de nye LAG er er en meget komprimeret proces, hvor der i løbet af juni 2014 både holdes kurser om lokal drevet udvikling og også forventes afholdt stiftende generalforsamlinger for de nye LAG er. Dette samtidig med, at den bekendtgørelse, der skal regulere LAG ernes arbejde, endnu ikke er udstedt. Administrationen vurderer, at det er vigtigt at være på forkant og anbefaler derfor, at der allerede nu og selv om den regulerende bekendtgørelse endnu ikke er udstedt - tages stilling til Lejre Kommunes deltagelse. Administrationen anbefaler, at Udvalget for Erhverv og Turisme i egen kreds udpeger en person, der synes, det vil være spændende at sidde i bestyrelsen for den nye LAG. I den forgangne programperiode har der været eksempler på, at kommunerne har udpeget såvel embedsmænd som byrådsmedlemmer eller borgmestre til posten. Kurset om LAG, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholder den 3. juni 2014 vil være meget relevant for den person, som udvalget måtte udpege. Handicappolitik: Sagen har ikke relevans for Lejre Kommune handicappolitik. Økonomi og finansiering: I medierne er det den senere tid fremgået, at det kan være en bureaukratisk proces for ansøgerne at få ubetalt midler via LAG. Dels kan man først få pengene, når det ansøgte projekt er gennemført og dokumenteret med resultater og omkostningsbilag, dels har EU-revisionen angiveligt nægtet at udbetale støtte, hvis bilag ikke helt præcist svarede til det ansøgte. Det har blandt andet betydet, at spirende mikrovirksomhed ikke er blevet til noget, når banken ikke har været villig til at yde et lån. På den baggrund har nogle af de kommuner, der var udpeget som landdistrikter i den forrige programperiode, ydet lån til projekter, med forventet tilbagebetaling, når LAGmidlerne kom i hus. I forbindelse med budgetlægning for 2015 vil administrationen tage

9 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 7 kontakt til nogle af disse kommuner og undersøge, om Lejre Kommune på samme måde kan hjælpe med midlertidig finansiering af projekter. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Invitation LAG-kursus 1 (Nordvest).pdf 2. Powerpointpræsentation om LAG

10 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 8 4. ET - Proces for Branding- og udviklingsstrategi Sagsnr.: 14/2392 Resumé: I denne sag forelægges forslag til proces for hvordan Lejre Kommune udvikler en ny branding- og udviklingsstrategi. Forslaget er udarbejdet med afsæt i det kommissorium, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. april 2014 efter anbefaling fra Udvalget for Erhverv & Turisme. Der ansøges samtidig om frigivelse af 0,5 mio. kr. til at finansiere udviklingsarbejdet. Der forelægges særskilt regnskab for, hvordan midlerne er anvendt ved udgangen af 2014 når processen er afsluttet. Stifter og indehaver af firmaet Strategize Jacob Søby Bang er ansat som konsulent på opgaven og vil på mødet præsentere forslag til proces for udvikling af strategien. Forslaget er udarbejdet af administrationen med bistand fra Strategize og med input fra Koncernledelse m.fl. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At proces for udvikling af en ny branding- og udviklingsstrategi godkendes, 2. At der frigives 0,5 mio. kr. til udvikling af en branding- og udviklingsstrategi for Lejre Kommune. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne anbefales med følgende bemærkninger: Facebook skal anvendes i processen Der skal være synlighed om brandingprocessen i hele forløbet Alle kommunalpolitikere skal have mulighed for at deltage og bidrage Der indlægges et temamøde for Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat 0,5 mio. kr. til en branding- og markedsføringsstrategi. Strategien skal give svar på spørgsmålet om, hvad Lejre Kommunes særlige kendetegn og stedbundne ressourcer er, og hvad vores kommune skal leve af i fremtiden. På den baggrund har administrationen udarbejdet udkast til Kommissorium, der beskriver formål, mål og proces for strategien. Kommissoriet er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014.

11 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 9 Administrationen har udpeget firmaet Strategize til at være konsulent for Lejre Kommune i processen mod en branding og udviklingsstrategi. På mødet vil Jacob Søby Bang, stifter og indehaver af Strategize præsentere forslaget til proces med angivelse af de forskellige faser og metoder, som foreslås anvendt. Procesforslaget er beskrevet nærmere i bilaget og lægger op til, at arbejdet med at skabe en bredt involverende og engagerende brandingstrategi vil forløbe i tre faser (hver fase har en række underliggende indsatser, som beskrevet i bilaget): Fase 1: Udgangspunktet gøres klart: Der indsamles information om; Hvad ved vi allerede om, hvad der gør Lejre til et attraktivt sted at bo og bosætte sig særligt for børnefamilier? Lejre kommunes erhvervsmæssige styrker, som vil kunne drage fordel af arbejdet med kommunens brand Hvad er det, der tiltrækker lige præcis turister/besøgende til Lejre, som vi godt kunne tænke os flere af? Fase 2: Bred involvering i udvikling af ideer, initiativer og partnerskaber: Inden for rammerne af kommunens stedbundne styrker og strategiske fokuspunkter (fx naturoplevelser, landsbyliv, fødevareproduktion, økologi, kulturhistorie og mulighederne for i Lejre at leve godt), inviteres borgere, besøgende, foreninger og virksomheder til at komme med bud på, hvordan de gerne vil være med til at udvikle Lejre Kommunes kvaliteter yderligere. Hvilke nye (og allerede planlagte) indsatser og initiativer kan vi forestille os vil understøtte den overordnede fortælling? Og hvordan fremmer vi realiseringen af og kendskabet til disse indsatser og initiativer? Fase 3: Fokusering, prioritering og udvælgelse af initiativer som støtter op om Lejre-strategien og giver kommunen et stærkt brand. Ønsket er, at mange borgere, foreninger og virksomheder vil knytte an til branding- og udviklingsstrategien og bidrage til at virkeliggøre den. Forudsætningen er imidlertid, at kommunen i årene fremover både initierer, prioriterer og følger op på strategien, samt indtænker kommunebrandet i de investeringer og den drift og de aktiviteter, der i øvrigt gennemføres. Nedenstående principper bliver rammesættende for processen: A. Brandingstrategien bygger på fakta og viden: Afsættet for arbejdet er viden; vi begynder ikke forfra, men bygger relevant på de analyser og den viden som allerede findes, ligesom eksisterende strategier, f.eks. Lejre Strategien vil danne grundlag for arbejdet. B. Brandingstrategien vil involvere og engagere bredt: Et bredt udsnit af borgere, foreninger, erhvervsvirksomheder, besøgende og ansatte samt alle i Kommunalbestyrelsen vil blive inviteret til at udpege de kvaliteter ved Lejre Kommune, som de værdsætter allermest. C. Brandingen af Lejre begynder med opstarten af brandingprocessen: Tilblivelsen af strategien vil i sig selv have fokus på at understøtte fortællingen om Lejre som en kommune, der giver særlige muligheder for fx naturoplevelser, landsbyliv, fødevareproduktion, økologi, kulturhistorie og muligheder for at leve godt. D. Brandingstrategien skal sættes i spil i alle større initiativer, kommunen iværksætter: Alle større fremadrettede initiativer og prioriteringer skal tænkes ind ift. hvordan de bidrager til brandingen af Lejre Kommune.

12 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 10 E. Brandingstrategiarbejdet vil være en vedvarende proces: Strategien vil lægge op til en række initiativer, som politisk kan blive drøftet og arbejdet videre med i de kommende år. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de foreslåede principper og procesplan som vedlagt i bilag afspejler det vedtagne kommissorium. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. kommissorium_brandingstrategi_ doc 2. Brandingproces for Lejre Kommune pdf

13 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Opbygning af erhvervsservicefunktionen i Lejre kommune Sagsnr.: 14/7451 Resumé: Der er gennemført en række besøg hos lokale virksomheder og erhvervsforeninger med henblik på at identificere erhvervslivets behov for indsatsområder i Lejre kommunes erhvervsservicefunktion. Der er på denne baggrund identificeret seks områder, der kan styrke de lokale virksomheders udviklingsmuligheder. De seks områder omfatter: Etablerings- og virksomhedsvejledning Innovation og produktudvikling Oversigt over erhvervslejemål Vejledning af virksomheder i forbindelse med tilbudsgivning på offentlige udbud Efter- og videreuddannelsesmuligheder for medarbejdere Rekruttering af arbejdskraft De seks indsatsområder organiseres under Én indgang for erhvervslivet i Lejre kommune, hvor virksomheden får udpeget en tovholder indenfor 24 timer. Der oprettes i denne forbindelse en særskilt mail for kontakt, f.eks.: og der er tilgængelighed mellem 8:30 og 16:30 hver dag. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme godkender oplægget til Lejre kommunes erhvervsservicefunktion. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Anbefales med den tilføjelse, at der om et år gennemføres en evaluering af erhvervsservicefunktionen. Sagsfremstilling: Lejre kommune er i gang med at definere og opbygge sin egen erhvervsservicefunktion, som både skal servicere lokale virksomheder, og virksomheder der ønsker at etablere sig i Lejre kommune. Med henblik på at definere den lokale erhvervsservice er der blevet gennemført besøg hos en række lokale virksomheder indenfor produktion, fødevareproduktion, iværksættere indenfor oplevelsesøkonomien og håndværksvirksomheder. Der har endvidere været dialog med erhvervsforeningerne Lejre Erhverv og Lejre Erhvervsforeninger samt dialog med virksomheder til Lejre kommunes årlige dialogmøde med leverandører.

14 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 12 Ud fra alle disse kontakter tegner der sig et billede af foreløbig seks relevante indsatsområder, som kan udgøre kernen i Lejre Erhvervsservice. De seks områder vil i det følgende blive præsenteret med konkrete eksempler på tiltag under hvert område. Etablerings- og virksomhedsvejledning o Der er tegnet licens på Væksthjulet som er et 360 graders perspektiv på virksomhedens udviklingsområder. Væksthjulet bliver derfor både anvendt til at vejlede eksisterende virksomheder og iværksættere indenfor de fire hovedkategorier: Forretningsidé, Salg og Markedsføring, Drift og Organisation. Produktudvikling og innovation o o Virksomheder kan her blive vejledt om eksisterende muligheder i erhvervsfremmesystemet, som kan støtte deres innovationsprocesser og produktudvikling. Et eksempel er Opfinderrådgivningen ved Teknologisk Institut, som hjælper virksomheder med at kommercialisere forretningsidéer. Et andet tilbud er Videnpilot ordningen, hvor virksomheden kan få løntilskud til ansættelse af en akademiker i en periode på op til et år, hvor der skal arbejdes med et innovativt projekt i virksomheden. Erhvervslejemål o Da flere virksomheder har henvendt sig med lokale til udlejning eller efterspørgsel af erhvervslejemål, vil det være en oplagt service at tilbyde et overblik over de lokale muligheder i Lejre. Dette vil tillige være en værdifuld service for virksomheder, der overvejer at etablere sig i Lejre kommune Vejledning af virksomheder i forbindelse med tilbudsgivning på offentlige udbud o Kommunens egne udbud kan være en drivkraft for lokal erhvervsudvikling blandt lokale entreprenører og håndværksvirksomheder. Det er derfor vigtigt at lokale virksomheder har let adgang til information om kommunens udbud, samt at de tilbydes generel vejledning i tilbudsskrivning. Efter- og videreuddannelse o Efter- og videreuddannelse af medarbejdere i de lokale virksomheder kan være med til at sikre de fornødne kompetencer og kvalifikationer er til stede, hvilket kan

15 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 13 sikre den fortsætte vækst og overlevelse hos de lokale virksomheder. Der er allerede en række projekter i gang af regi af Væksthus Sjælland samt i andre projekter støttet af Vækstforum Sjælland. Det er en oplagt indsats, at lokale virksomheder bliver gjort opmærksom på disse muligheder. o Der tilbydes en række ordninger under jobcentrene, hvor der kan indgås jobrotationsordninger mellem ledige og medarbejdere i virksomheder, som kan muliggøre opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke. Dette er ligeledes en oplagt indsats i erhvervsservice funktionen. Rekruttering Der gennemføres allerede arrangementer med DJØF, hvor en række nyuddannede bliver matchet med lokale virksomheder med henblik på at skabe nye videnbaserede jobs hos de eksisterende virksomheder i Lejre. Denne indsats kan forstærkes ved at der bliver gennemført en generel markedsføring af spændende lokale arbejdspladser. Samtidig kan der gennemføres indsatser i forhold til fastholdelse af kernemedarbejdere. Det skal bemærkes, at de enkelte indsatser under de forskellige temaer vil variere over tid, da en række af ordningerne jævnligt justeres i de pågældende ministerier. De seks indsatsområder organiseres fra starten af under Én Indgang for Erhvervslivet, hvilket vil sige, at virksomhederne kan forvente et foreløbigt svar og evt. udpegning af tovholder indenfor 24 timer. Endvidere at der kan rettes henvendelse i tidsrummet 8:30 16:30 hver dag. Der oprettes en særskilt mailadresse, f.eks. som virksomhederne kan benytte. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at oplægget vil dække de primære og mest efterspurgte indsatser i erhvervsservicefunktionen, hvorfor administrationen anbefaler, at UET godkender oplægget. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Der er ikke direkte omkostninger forbundet med sagen. Der kan dog komme løbende udgifter ved udvikling af de enkelte indsatser, som UET vil skulle tage stilling til. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: 1. Lejre Erhvervsservice

16 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 14

17 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Opsamling på besøg i Vejen og KL's konference Sagsnr.: 14/7459 Resumé: Udvalget for Erhverv og Turisme besøgte den 7. maj Vejen kommune for at blive klogere på kommunens organisering af erhvervsfremmeindsatsen. Endvidere deltog udvalget på KL s konference for Teknik og Miljø i Kolding den 8. og 9. maj. På denne baggrund lægges der op til en struktureret opsamling af besøget og konferencen, som evt. vil kunne anvendes i Lejre kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, At Udvalget for Erhverv & Turisme drøfter sagen Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv og Turisme var med repræsentanter for administrationen på besøgstur i Vejen kommune den 7. maj og deltog samlet på KL s Teknik og Miljø konference den 8. og 9. maj Den 7. maj var der desuden arrangeret et fagligt indlæg, hvor udviklingschef Søren Holm fra Ringkøbing Skjerns Erhvervscenter præsenterede deres satsning på lokale fødevareproducenter. På baggrund af al den inspiration, som udvalget har fået ud af besøget og konferencen, vil der på udvalgsmødet være mulighed for at samle op på de gode idéer, som deltagerne har fået ud af konferencen og de faglige indlæg fra henholdsvis Vejen og Ringkøbing Skjern. Som inspiration til opsamlingen kan udvalget evt. drøfte følgende temaer, som er et udpluk af besøget i Vejen kommune, indlægget fra Ringkøbing Skjern Erhvervscenter og KL s konference i Kolding. Vejen kommunes organisering af erhvervsfremme og erhvervsservice. Vejen kommune har valgt en organisering, hvor den kommunale organisation arbejder med tiltrækning af fødevarevirksomheder, mens Udviklingvejen er operatør for erhvervsservicen. Vejen kommune bruger hvert år ca. 10. mio. kr. på erhvervsområdet. Den tidligere inddragelse af medarbejdere i byggeansøgninger og miljøgodkendelser har betydet meget for ændringen af kulturen i Vejen kommune i forhold til etablering af Én indgang for erhvervslivet. Hvad kan vi lære af Vejen kommune og hvordan kan vi bruge det i Lejre? Indlæg fra Ringkøbing Skjern Erhvervscenter med fokus på deres food center.

18 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 16 Søren Holm præsenterede Ringkøbing Skjerns fødevarestrategi, hvor de strategiske målsætninger var at skabe fysiske rammer for produktion, styrke vækst og innovation gennem samarbejde, rådgive fødevareproducenter ifm. Forretningsplan og udvikling samt styrke kommunens fødevarebrand. Hvordan kan vi bruge erfaringerne i Ringkøbing Skjern til fødevaresatsningen i Lejre kommune? Chefredaktør på Weekendavisen Anne Knudsen holdt et indlæg om erhvervsvenlighed. Anne Knudsen lagde særlig vægt på alle de begrænsninger der er forbundet med lokalisering af virksomheder. Anne Knudsen så et potentiale i alle parcelhusområderne, hvor der kunne skabes mere liv ved at lovliggøre mindre virksomheder. Anne Knudsen foreslog, at hver kommune kunne spørge deres virksomheder om, hvordan de blev generet af kommunen. På denne måde kan der etableres en bruttoliste, som kommunen kan arbejde aktivt med. Inddragelse af lokal samfundet i forhold til at skabe aktiv byudvikling. Jason Roberts fra den amerikanske organisation BetterBlock viste konkrete eksempler på, hvordan man kan skabe forandringer nedefra ved at aktivere borgere i konkrete projekter, der skaber bedre byrum. Kan vi bruge Jason Roberts tilgang i Hvalsø bymidte til at revilatisere bymidten? Temamøder Der var ti mulige tematiske ture, som del af konferencen i Kolding. En mulighed var iværksætterhuset Innovation House ved Kolding station, som er rugekasse for iværksættere og tilbyder virksomhedsvejledning. Huset var et godt eksempel på, hvad et fælles miljø betyder for iværksætternes udviklingsmuligheder. Hvad ville det betyde for Lejre kommune at få et iværksætterhus? Hvilket tema fulgte du og hvad fik du ud af det? Der ligger en række præsentationer fra konferencen på linket 2014/Oplag-fra-Politisk-Forum-2014/ Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at der kan trækkes en række læringspunkter ud af besøget og konferencen, som med fordel vil kunne anvendes i Lejre kommune. Administrationen anbefaler på denne baggrund, at udvalget på baggrund af opsamlingen drøfter nogle temaer, som der kan arbejdes videre med at realisere. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske konsekvenser.

19 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 17 Økonomi og finansiering: Der er ikke direkte økonomiske omkostninger forbundet med sagen. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

20 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Budget , Teknisk-administrativt budget Sagsnr.: 14/7513 Resumé: Som led i budgetproces skal administrationen på juni-møderækken forelægge de ændringer til grundbudgettet på omkostningssiden, som Koncerndirektionen foreslår indarbejdet i budget Ændringsforslagene er inddelt i 3 kategorier: Teknisk fremskrivning (bundlinje 1), hertil lægges Kendte udfordringer og råderum (bundlinje 2) og endelig tillægges Opmærksomhedspunkter (bundlinje 3). Med nærværende sag forelægges et foreløbigt oplæg til budget Der er dog fortsat udeståender på enkelte områder enten fordi nogle beløb ikke er udmeldt fra staten eller andre eksterne parter, eller fordi der i Lejre Kommune gennemføres analyser på udvalgte områder. Et endeligt budgetoplæg fra Koncerndirektionen vil blive præsenteret i juli-notatet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen godkendes. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Anbefales. Sagsfremstilling: Af sagen Budgetproces mod en offensiv budgetlægning, vedtaget af Økonomiudvalget den 18. marts 2014, fremgår det, at administrationen på junimøderækken forelægger de ændringer til grundbudgettet på omkostningssiden, som Koncerndirektionen foreslår indarbejdet i budget Budgetoplæg : Metode Administrationens har i løbet af foråret arbejdet på at opnå mere retvisende driftsbudgetter i Lejre kommune. Udgangspunktet for arbejdet har bl.a. været konklusionerne fra den gennemførte budgetvalidering. De her fremlagte ændringsforslag til budget er opdelt i tre kategorier (3 bundlinjer): 1. Teknisk fremskrivning (bundlinje 1) 2. Kendte udfordringer og råderum (bundlinje 2) 3. Opmærksomhedspunkter: Budgetændringer forventes, men et endeligt resultat afventer oplysninger fra eksterne parter eller nærmere budgetanalyse (bundlinje 3) Ad.1 Teknisk fremskrivning (bundlinje 1) Et nyt budgetgrundlag 2015 fremkommer ved, at der sker en pris- og lønfremskrivning af det oprindelige budget 2015 (som blev vedtaget ved budgetvedtagelsen for 2014). Herved tages der højde for den forventede pris- og lønudvikling siden budgetvedtagelsen for For nogle poster i budgettet sker der dog en særlig fremskrivning (udover pris- og lønfremskrivning), hvilket følger de fremskrivningsprincipper, som Økonomiudvalget vedtog i marts Det drejer sig fx om abonnementer og forsikringspræmier, hvor den præcise udgift i 2015 er kendt på nuværende tidspunkt (fx KL-abonnement, arbejdsskadeforsikring), og om udgiftsområder hvor mængden, der ligger til grund for udgiften, kan variere betydeligt fra år til år og derfor genberegnes hvert år (fx tjenestemandspensioner, gebyrindtægter). Derudover sker der en særlig fremskrivning på de områder, hvor den demografiske udvikling antages at have betydning for

21 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 19 udgiftsniveauet. I Lejre Kommune foretages der demografiregulering på områderne: Dagtilbud, skole og ældre. Demografireguleringen sker på baggrund af befolkningsprognosen, som udarbejdes hvert år i marts til brug for budgetprocessen. Prognosen er baseret på fertiliteten på landsplan som er stigende samt på forventninger til boligbyggeriet lokalt i Lejre Kommune. I 2015 er forventningen, at der vil blive bygget 109 nye boliger, hvilket følger lokalplanen for kommunen. Prognosen for budget 2015 viser et fald i antallet af 0-5-årige (91) og også et fald i de 6-15-årige (10), når sammenlignes med niveauet for Faldet i de to aldersgrupper er dog ikke så stort som forventet sidste år ved budgetvedtagelsen for Omvendt viser prognosen en stigning i antallet af +65-årige (172) sammenlignet med 2014, men denne stigning er ikke så stor som prognosen sidste år forudsagde. Derfor bliver budgettet reduceret på ældreområdet og forøget på børneområderne. Der pågår i øjeblikket en dialog om befolkningsprognosen med konsulentfirmaet Brøndum og Fliess, som står for projekt på dagtilbudsområdet. Som led i denne dialog gennemgås forudsætningerne for Lejre kommunes befolkningsprognose en ekstra gang. Såfremt konklusionen på denne dialog er, at befolkningsprognosen for bør justeres, vil dette blive medtaget i juli-notatet. Ad. 2 Kendte udfordringer og råderum (bundlinje 2) Denne kategori dækker de budgetændringer, administrationen vurderer, er nødvendige for at opnå retvisende budgetter og som den tekniske fremskrivning ikke tager højde for. Det kan være besparelser, som er indarbejdet i budgettet, men hvor der efterfølgende er truffet anden politisk beslutning (fx antallet af udvalg, der i budget 2015 er forudsat til at være 5, men som reelt er 7), besparelseskrav som ikke er realistiske i det tempo som er forudsat (fx lukning af Lyndby Rådhus), udfordringer og råderum som følge af at budgettet tidligere ikke har været retvisende (fx manglende lederløn til støttepædagogkorpset). Disse problemer har været håndteret de seneste år, netop fordi budgettet andre steder har været for højt og dermed ikke retvisende. De fremlagte forslag til budgetændringer er fremkommet på bagrund af budgetvalideringens konklusioner og erfaringer fra de seneste år. Disse ændringer skal ses som første skridt i retningen mod at opnå mere retvisende budgetter. Administrationen vil fortsætte arbejdet med at gennemgå budgetter og budgetmodeller på de enkelte områder fremadrettet, og arbejdet med at opnå mere retvisende budgetter er derfor ikke afsluttet med budget Ad. 3 Opmærksomhedspunkter (bundlinje 3) Der udestår på nuværende tidspunkt en række poster, som ikke er endeligt beregnede i forhold til budget , men som forventes at medføre ændringer til budget , og som det derfor er væsentlig at være opmærksom på uværende tidspunkt. Det drejer sig først og fremmest om det specialiserede socialområde, hvor der er igangsat en analyse med henblik på at kvalificere omkostningssiden i både 2014 og 2015, samt beskæftigelsesområdet og skoleområdet, hvor der ligeledes pågår yderligere analyse af omkostningssiden. Derudover afventer Lejre Kommune udmelding fra Movia vedr. budgettet for I det følgende beskrives de foreslåede ændringer på fagudvalgets område enkeltvis. Det samlede budgetoplæg for vil fremgå af juli-notatet, hvor beløb på såvel udgifts- som indtægtsside vil være kendte. Forslag om budgetændringer, Udvalget for Erhverv & Turisme Der er ikke forslag om budgetændringer på udvalget for Erhverv & Turisme. Der foretages således ingen særlige fremskrivninger på udvalgets bevillinger, og der er ingen

22 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 20 kendte udfordringer eller råderum, ej heller opmærksomhedspunkter på udvalgets område. Tabel 1. Forslag til budgetændringer på udvalget for Job & Arbejdsmarked. Overskrift kr., 2015 p/l 2015 (2015 pl) 2016 (2015 pl) 2017 (2015 pl) 2018 (2015 pl) Oprindeligt budgetforslag Forslag til budgetændringer Teknisk fremskrivning (Bundlinje 1) Kendte udfordringer og råderum (Bundlinje 2) Opmærksomhedspunkter (Bundlinje 3) Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at alle de foreslåede ændringer såvel de tekniske fremskrivninger som kendte udfordringer og råderum bør indarbejdes i budget for at opnå et så retvisende budget som muligt. Derudover er det væsentligt, at der i den videre proces tages højde for de nævnte opmærksomhedspunkter. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er ingen foreslåede budgetændringer på udvalgets område, ej heller særlige opmærksomhedspunkter. Budgetforslag svarer således til en pris- og lønfremskrivning af det oprindelige budgetforslag for Beslutningskompetence: Økonomiudvalget.

23 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Status på effektiviserings- og sparekatalog Sagsnr.: 14/5034 Resumé: Som led i budgetprocessen er det besluttet, at administrationen skal udarbejde et effektiviserings- og besparelseskatalog, som kan medvirke til at skabe et politisk råderum til omprioriteringer og til at reducere omkostningsniveauet for at opnå budgetoverholdelse. I samarbejde med eksterne konsulenter (reflexio) har administrationen gennemført en proces, som har involveret hele kommunens administration med henblik på at udarbejde et effektiviserings- og sparekatalog. På mødet gives en mundtlig status på dette arbejde på udvalgets område. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller; 1. at sagen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Som led i budgetprocessen har Økonomiudvalget besluttet, at administrationen skal udarbejde et effektiviserings- og sparekatalog. Kataloget skal medvirke til dels at skabe et økonomisk råderum, som giver mulighed for politiske omprioriteringer og investeringer fremadrettet samt tilpasse omkostningsniveauet i Lejre Kommune med henblik på budgetoverholdelse. Økonomiudvalget besluttede den 22. april principper og proces for kataloget. Af sagen fremgår det, at kataloget skal indeholde både effektiviseringer og besparelser. Førstnævnte dækker over, at samme serviceniveau kan leveres for færre ressourcer, mens sidstnævnte indebærer, at der sker en reduktion i serviceniveau. Sondringen mellem en effektivisering og en besparelse vil dog i mange tilfælde være teoretisk. I den virkelige verden vil det således være svært at kategorisere de enkelte forslag som enten en effektivisering eller en besparelse, men der vil være tale om en gråzone mellem de to. For at sikre en vis ensartet metode og for at sikre, at en bred en vifte af forslag overvejes på de forskellige områder, vil der i arbejdet med effektiviserings- og sparekataloget blive taget udgangspunkt i fem tværgående fokusområder, også kaldet løftestænger. De fem løftestænger er: Stordriftsfordele Intern og ekstern Løftestangen knytter sig til en antagelse om, at der i visse dele af den kommunale opgaveløsning vil kunne identificeres effektiviseringsgevinster gennem udnyttelse af skalafordele. Arbejdsgange og effektiv arbejdstid Med løftestangen sættes fokus på i hvilken grad kommunens medarbejdere og ledere anvender deres tid på områdets kerneopgaver, og i hvilken grad arbejdstilrettelæggelsen og arbejdsgangene understøtter dette. Nye service-, samarbejds- og driftsformer Hensigten med løftestangen er at overveje mulighederne for mere grundlæggende at ændre rammerne for kommunens opgaveløsning via nye service-, samarbejds- og

24 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 22 driftsformer. Det kan være gennem øget brug af offentlige-private-partnerskaber, men det kan også være i forhold til at inddrage civilsamfundet på en anderledes måde i opgaveløsningen. Organisering og strukturer Med løftestangen sættes fokus på den interne organisering i centrene, herunder antallet af organisatoriske enheder, antallet af ledere og mellemledere samt sammenhængene i opgaveløsningen indenfor centrene. Samtidig kigges på organisering og strukturer på tværs af centrene, herunder de effektiviseringsmuligheder der ligger i snitfladerne mellem centrene og serviceområderne. IT og digitalisering Nogle forslag her vil være rettet mod borgerne (digital post, selvbetjeningsløsninger, velfærdsteknologi mv.), mens andre vil handle om de interne arbejdsgange og mulighederne for effektivisere disse via digitale løsninger (elektroniske sagsgange mv.). Dels gennem implementering af nye IT-løsninger, men måske i ligeså høj grad gennem udnyttelse af potentialet i eksisterende løsninger. Administrationen har siden den politiske beslutning arbejdet med at frembringe effektiviserings- og spareforslag. Der er gennemført workshops på alle politikområder med deltagelse af medarbejdere og ledere fra såvel centralt som decentralt niveau for at bringe viden og ideer i spil fra den samlede organisation. Efterfølgende er der sket en kvalificering af forslagene, således at et samlet katalog kan fremlægges på budgetseminar 2 den 20. juni Kataloget vil indeholde en række forslag, som er blevet bearbejdet ud fra estimeret potentiale, investeringsbehov, tidshorisont og konsekvenser for borgere og administration. Det vil fremgå, at nogle af forslagene har konkrete beregninger på økonomiske gevinster, og andre kræver yderligere analyse, for at det er muligt at vurdere potentialet og konsekvenserne af forslaget. Nogle af forslagene vil administrationen derfor skulle arbejde videre med i løbet af efteråret 2014/foråret 2015, således at de kan indgå i budgetprocessen for På mødet gives en mundtlig status på administrationens arbejde med effektiviserings- og spareforslag på udvalgets område. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at arbejdet med udarbejdelse af effektviserings- og besparelsesforslag er kommet godt i gang i hele organisationen. Nogle forslag vil være ulige at beeregne potentiale af til budgetprocessen 2015, mens andre kræver nærmere analyse og derfor først vil kunne indgå i budgetproces Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Effektiviserings- og sparekataloget vil bidrage til at skabe et økonomisk råderum, som giver mulighed for politiske omprioriteringer og investeringer fremadrettet. Samtidig vil kataloget indeholde forslag til at tilpasse omkostningsniveauet i Lejre Kommune med henblik på budgetoverholdelse. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

25 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side JA - Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune Sagsnr.: 14/4094 Resumé: Lejre Kommune har i december 2013 fået tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til metodeudvikling af den tværfaglige rehabiliterende indsats, til projektet Fælles tværfaglig strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune. Lejre Kommune har nedsat en tværfaglig projektorganisation, der med hjælp fra det eksterne konsulentfirma MPloy har udarbejdet et udkast til fælles strategi for, hvordan Lejre Kommune kan tilbyde indsatser til borgere i risiko for at overgå til førtidspension. Hermed forelægges strategien for ressourceforløb til politisk behandling i fagudvalg, der er omfattet af strategioplægget. Et væsentligt strategielement er samspillet med erhvervslivet og virksomhederne i Lejre kommune. Dette med henblik på at få etableret rummelige arbejdspladser for borgere, der grundet psykiske, fysiske eller sociale omstændigheder er berettiget til et længerevarende rehabiliterende forløb med tværfaglige indsatser. Strategioplægget forelægges Udvalget for Erhverv & Turisme til drøftelse og anbefaling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at strategien for ressourceforløb drøftes og anbefales Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Med førtidspensionsreformen fra 1. januar 2013 og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen fra 1. januar 2014 og sygedagpengereformen der træder i kraft 1. juli 2014 er der krav til kommunerne om at tilbyde tværfaglige indsatser til en række borgergrupper, som står udenfor arbejdsmarkedet. Den tværfaglige indsats skal ud over beskæftigelsesmæssige tilbud om nødvendigt ligeledes indeholde tilbud fra socialområdet og sundhedsområdet. Der er i Lejre Kommune en række borgere, som er i risiko for at overgå til fleksjob eller førtidspension, og som på grund af f.eks. sociale eller sundhedsmæssige udfordringer har behov for tværfaglig støtte til at komme ud af deres fastlåste beskæftigelsesmæssige

26 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 24 situation. Borgerne vil uden denne tværgående indsats ikke kunne opnå en aktiv tilværelse med tilknytning til arbejdsmarkedet. Lejre Kommune ønsker at udmønte førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet til konkrete indsatsmuligheder, som sammensættes efter behov på tværs af kommunens faglige centeropdeling. Lejre Kommune vil basere udviklingen af den samlede tværgående indsats på en fælles strategi for beskæftigelses-, social- og sundhedsområderne: Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune (se bilag). Strategien rækker dog ud i de øvrige udvalgs ressortområder, da indsatserne også skal tage afsæt i allerede eksisterende tilbud og i et samarbejde med frivillige organisationer, foreninger og virksomheder. Det overordnede formål med Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune er at skabe en fælles politisk platform og skabe synergi på tværs af fag- og serviceområder. Denne fælles strategi understreger betydningen af samarbejdet politisk og administrativt på tværs af udvalg og fagcentre, men betoner først og fremmest betydningen for den enkelte borger af et tværgående samarbejde, som kan støtte borgeren i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet enten gennem uddannelse eller job. Udtalelser: Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune sendes til høring i Handicaprådet. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune er et solidt fundament for at få skabt et tværgående fokus på og initiativer for borgere der er i risiko for førtidspension. Strategien skal følges op af en administrativ implementeringsplan, der vil sikre at strategiens mål og indsatser udmøntes i praksis og at strategien således er medvirkende til at færre borgere ryger ud af arbejdsmarkedet, men at flest mulige bevarer eller får et aktivt arbejdsliv. Ansvaret for den videre organisering og implementering af den fælles strategi ligger i Jobcentret, men vil aktivt blive understøttet af de øvrige relevante fagcentre i Lejre Kommune. Handicappolitik: Strategien vil understøtte at flere handicappede inkluderes på arbejdsmarkedet og fastholdes i job og uddannelsessystem. Økonomi og finansiering: I takt med, at antallet af borgere i ressourceforløb stiger med hvert år og unge vil modtage ressourceforløb igennem mange år, vil udgifter til henholdsvis ressourceforløbsydelse stige samt til indsatser, der bevilges med henblik på at understøtte en positiv ressourceudvikling. Førtidspensionister har også hidtil fået støtte og tilbud, men ikke målrettet støtte til genindtrædelse på arbejdsmarkedet. Der er således behov for investering i ressourceforløb med henblik på besparelser om 5 10 år, hvor nogen vil være selvforsørgende eller i fleksjob og derved ikke længere på varig overførselsindkomst. I lovoplægget henvises til, at ressourceforløb skal finansieres af sparede udgifter til førtidspension. Staten finansierer 50% af udgifterne til ressourceforløb.

27 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 25 Der er ikke afsat særskilte budgetmidler til ressourceforløbsindsatser i budget Ressourceforløbsudgifter vil blive finansieret på tværs af relevante centres budgetter ud fra den lovgivningsmæssige sammensætning af forløbene. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Udvalget for Job & Arbejdsmarked vedr. beslutning om fremsendelse til høring i handicapråd. Bilag: 1. Samarbejdsflader i den tværgående indsats.docx 2. Indsatsgrupper, delmål og indsatser Lejre.docx 3. Strategi.docx

28 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side JA - Oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 Sagsnr.: 14/2134 Resumé: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked samt Børn & Unge besluttede på deres møde i marts 2014, at der skal udarbejdes en tværpolitisk ungestrategi 2014/15 i Lejre. Der forelægger nu et oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 til politisk behandling i fagudvalg, der er omfattet af oplægget til strategien. Væsentlige elementer i strategien er samspillet med erhvervslivet og virksomheder om at bidrage til, at unge gennemfører en uddannelse. Dette blandt andet ved at tilbyde praktikpladser og traineeforløb. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter tværpolitisk ungestrategi og anbefaler. 2. at udvalget anbefaler, at tværpolitisk ungestrategi 2014/15 skal evalueres i september Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne tiltrådt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne tiltrådt. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked samt udvalget for Børn & Unge drøftede på deres møder i marts 2014 opsamlingsnotat fra Det Lokale Beskæftigelsesråds ungetemakonference, afholdt den 4. februar 2014, samt besluttede en tids- og handleplan for en tværpolitisk ungestrategi i Lejre Kommune. Temakonferencen blev afholdt for repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, uddannelsesinstitutioner, skoler, ungdommens uddannelsesvejledning, Det lokale beskæftigelsesråd samt administrationen fra relevante centre og arbejdsfunktioner og tog afsæt i detaljeret ungeanalyse over unge årige aktive kontanthjælpsmodtagere i efteråret Opsamlingsnotatet fra ungekonferencen blev udarbejdet på baggrund af drøftelser om: Forebyggelse hos de unge årige, klargøring af unge til uddannelse og fastholdelse af unge i uddannelse. Der forelægger nu oplæg til tværpolitisk ungestrategi , som tager afsæt i ungeanalysen fra efteråret 2013 samt input fra aktørerne, der deltog i ungekonferencen.

29 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 27 Oplægget fremsendes til drøftelse i udvalgene for Job & Arbejdsmarked, Børn & Unge Social, Sundhed og Ældre, Kultur og fritid samt Erhverv og Turisme. Ungeanalyse fra september 2013 samt opsamlingsnotat fra temakonferencen er publiceret under kommunalbestyrelsens dokumenter. Udtalelser: Sendes til høring i Handicaprådet Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at en tværpolitisk ungestrategi i Lejre kommune vil skabe en god platform for de unge og understøtte, at de unge bliver i stand til at forsørge sig selv. Dette blandt andet gennem forebyggelse, tværfaglig indsats samt samarbejde med virksomheder og civilsamfundet. Den tværpolitiske ungestrategi skal sikres udmøntet i handlinger via en administrativ projektorganisation. Med udgangspunkt i jobcentrets lovgivningsmæssige pligt til at iværksætte uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige foranstaltninger for unge ikke uddannelsesparate efter skolepligtige alder, er der nedsat et ungeforum med repræsentanter fra Center for skoler, Center for Social og familie, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Jobcentret. Der er yderligere nedsat en styregruppe for Ungeforum med repræsentation af centerchefer, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning samt udviklingsmedarbejder. Ungeforum samt styregruppe blev nedsat grundet behovet for en fælles platform på tværs af organisationen til styring og udvikling af mange udfordringer på ungeområdet. Den administrative tværgående organisation vil i forbindelse med behandling af den tværpolitiske ungestrategi blive revurderet og justeret med henblik på at skabe det bedste fundament for implementering af strategien. Handicappolitik: Målgruppen af handicappede vil være omfattet af en tværpolitisk ungestrategi og flere vil indgå i inkluderende miljøer inden for normalområdet. En mindre målgruppe af de unge, med forskellige handicaps, har svært ved at klare en uddannelse på almindelige vilkår trods specialpædagogisk støtte og andre former for hjælpeforanstaltninger. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Udvalget for Job & Arbejdsmarked vedrørende godkendelse af fremsendelse til høring i handicapråd. Bilag: 1. JA - Bilag Ungestrategi maj 2. JA - Bilag til ungestrategi. Aktører

30 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

31 Bilag: 2.1. Markedsføring 2014.pptx Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 44732/14

32 Markedsføring 2014

33 Online markedsføring Topbanner Artikelbanner Krak ejerskab 15. maj 2014 Skriv dit navn i sidefod 2

34 15. maj 2014 Skriv dit navn i sidefod 3

35 Oplevelser i Fjordlandet 15. maj 2014 Skriv dit navn i sidefod 4

36 Østdansk Turisme, Magasinet Oplev 15. maj 2014 Skriv dit navn i sidefod 5

37 Østdansk Turisme, Magasinet Upplev 15. maj 2014 Skriv dit navn i sidefod 6

38 Østdansk Turisme, Online i Tyskland 15. maj 2014 Skriv dit navn i sidefod 7

39 Bilag: 3.1. Invitation LAG-kursus 1 (Nordvest).pdf Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 47182/14

40 INVITATION Lokal drevet udvikling med en Lokale Aktionsgruppe (LAG) I løbet af sommeren 2014 skal der etableres en ny LAG-organisation i Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner og du kan deltage! Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterer alle interesserede til et kort kursus med introduktion til det nye Landdistriktsprogram for med fokus på etablering af nye lokale arbejdspladser og forbedrede levevilkår. Kurset vil finde sted den 3. juni fra kl i Knabstrup Hallen på adressen Ventedsgårdsvej 4, 4440 Mørkøv Du vil blive introduceret til, hvad en LAG er og hvordan den arbejder, om hvordan man vælger en bestyrelse og de økonomiske rammer for den. Der vil også være tid til opklarende spørgsmål. Af hensyn til forplejning bedes tilmelding ske til senest den 30. maj. Yderligere oplysninger fås på tlf Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Europa investerer i landdistrikter

41 Bilag: 3.2. Powerpointpræsentation om LAG Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 47183/14

42 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri INTRODUKTIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1

43 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Oversigt Hvad er lokalstyret udvikling? Mål fra EU til de danske landdistrikter Udfordringer i de danske landdistrikter Budget til lokaldrevet udvikling Principperne bag lokaldrevet udvikling; de lokale aktionsgrupper: (territoriet, partnerskabet og udviklingsstrategien) LAG-sekretariater og regionale netværk Indsatsområder som ramme for lokale strategier Hvordan kommer vi i gang med det nye program? Opfordring og inspiration 2

44 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Lokaldrevet udvikling er en tilskudsordning i det danske landdistriktsprogram men bygger på sine helt egne principper om borgerinddragelse også kaldet LEADER-metoden 3

45 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Landdistriktsprogrammet er et EU-program EU-prioritet for lokalstyret udvikling : Fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne 4

46 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Nationalt program som forfølger EU-prioritet gennem indsatser for jobskabelse og bedre levevilkår 5

47 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Negativ befolkningsudvikling en udfordring for de danske landdistrikter Kilde: Ministeriets beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik 6

48 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Budget til lokaldrevet udvikling mobilisering og etablering af LAG-indsats 94,2 mio.kr. i 2015 til drift og projekter EU-fonden betaler op til 80 % af budgettet Mangler stillingtagen til budget

49 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Lokaldrevet udvikling er vigtige brikker i det danske landdistriktsprogram Territorie Partnerskab Udviklingsstrategi (lokal aktionsgruppe) 8

50 Principper i LEADER-metoden Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Samarbejde mellem partnerskaber Samarbejdsprojekter Tværsektoriel Territorie Partnerskab (lokal aktionsgruppe) Innovativ Udviklingsstrategi Bottom-up 9

51 Lokale aktionsgrupper lokale aktionsgrupper i 56 kommuner + småøerne Ca. 60 % af Danmarks befolkning Ca. 77 % af Danmarks areal 10

52 Partnerskab lokal aktionsgruppe Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Bestyrelse Lokale borgere Lokale foreninger Virksomheder og erhvervsorg Offentlige myndigheder Den lokale aktionsgruppe er en forening med frivillige i bestyrelsen Ingen interessegruppe må have flertal i bestyrelsen

53 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Sekretariat Koordinator til hver aktionsgruppe 12

54 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri LAG erne arbejder sammen i regionale netværk Bornholm sammen med Østdanmark Ærø, Læsø, Samsø Langeland 27 småøer 13

55 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri LAG en bliver del af landdistriktsnetværk med aktionsgrupper i hele EU Netværket koordineres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Netværksenhed) Tilskud administreres af NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet Del af EU-netværk, der koordineres af Contact Point i Bruxelles. 14

56 Udviklingsstrategi Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Udviklingsstrategien er LAG-bestyrelsens styringsværktøj Strategien skal bl.a. indeholde: Proces for inddragelse af borgere og lokale interesser Beskrivelse af lokalområdet (SWOT-analyse) Mål Indsatser Indikatorer Budget 15

57 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Indsatsområder i det danske program (ramme for den lokale strategi) Etablering og udvikling af mikro og små virksomheder 16

58 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Indsatsområder i det danske program (ramme for den lokale strategi) Etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse 17

59 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Indsatsområder i det danske program (ramme for den lokale strategi) Samarbejdsprojekter 18

60 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Information og kurser Kurser udbydes for bestyrelsesmedlemmer og sekretariat National Netværksenhed Pjece og folder 19

61 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Tidsplan

62 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Opfordring! Bliv medlem af din lokale aktionsgruppe Stil op til bestyrelsen Søg inspiration, samarbejde og tilskud hos din lokale aktionsgruppe 21

63 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Hjemmeside og kontaktoplysninger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Hotline: Mail: Hjemmeside: Contact Point (EU): 22

64 Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri Erfaringer fra Guldborgsund 23

65 Bilag: 4.1. kommissorium_brandingstrategi_ doc Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30742/14

66 Kommissorium branding- og udviklingsstrategi 1. Motivation/baggrund for strategien Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat 0,5 mio. kr. til en branding- og E markedsføringsstrategi. På den baggrund har administrationen igangsat en afklaringsfase, der har til Dato: 24. marts 2014 formål at skitsere, hvordan strategien bedst opfylder formålet med strategien. Strategien skal give svar på spørgsmålet om, hvad Lejre Kommunes særlige kendetegn er, og hvad vores kommune skal leve af i fremtiden. Strategien skal således have bund og skabe handling. Derfor kaldes strategien en Branding og udviklingsstrategi. Undervejs i afklaringsfasen er der hentet inspiration fra andre kommuner, konsulenthuse m.v. Sammenfattende vurderes det, at følgende er af betydning for at visioner/brandingstrategier skaber handling/udvikling: Visioner/brandingstrategier kan fungere som afsæt for helt nye lokale udviklingsmuligheder, men stedbundne ressourcer i form af aktører med handlemod og/eller lokale fysiske forhold er en forudsætning for at det lykkes. Handling og resultater er branding. Walk the talk. Forankring bør være en integreret del af planlægningsprocessen fra start for at sikre strategiens levedygtighed og mulighed for at folde sig ud. En vellykket vision/brandingstrategi skiller sig ud fra andre strategier og skal kunne kommunikeres og opleves som ønsket af omverdenen. Udefrakommende skal gide at høre om strategien/temaer. En realisering af en vision/brandingstrategi kan tage år. En vedholdende indsats er nødvendig for succes. På baggrund af ovenstående er nedenstående formål formuleret. 2. Formål Branding- og udviklingsstrategien skal gøre en forskel for kommunen, dens borgere og virksomheder. Målet er et brand - et omdømme - som er holdbart i mange år frem og som skaber handling og opmærksomhed, også uden for kommunegrænsen og gerne internationalt. Det skal tage afsæt i Lejre Kommunes stedbundne ressourcer og særlige kendetegn, og være med til at give stolthed over at bo, drive virksomhed og arbejde i Lejre kommune. 3. Mål

67 UDKAST Kommunalbestyrelsens mål de kommende år er at fastholde og tiltrække flere Lejreborgere og arbejdspladser. Branding- og udviklingsstrategien skal med afsæt i Lejre strategien, de styrkepositioner, som Lejre Kommune har relativt i regionen/landet, samt de store tendenser (globale, nationale tendenser og vækstplaner) give svar på, hvordan. Derfor er målet med branding- og udviklingsstrategien ikke at tegne et lyserødt glansbillede, som kan omsættes i en ny designlinje og en markedsføringsplan. Branding- og udviklingsstrategien skal derimod adressere reelle strategiske udfordringer i Lejre Kommune, f.eks.: Tiltrækning af børnefamilier til kommunen Tiltrækning af særlige typer af virksomheder Muligheder for at tiltrække finansiering til at investere f.eks. fra private fonde Aktiv politisk prioritering af investeringer mhp at udvikle kommunen Lejre kommune ønsker et konsistent brand. D.v.s. et brand som sætter en retning for Kommunalbestyrelsens fremadrettede politiske prioriteringer, men som også inspirerer borgere og virksomheder til at medvirke i at løse de udfordringer, som kommunen står over for. Med andre ord: hvis f.eks. bæredygtighed eller fællesskaber (taget fra Lejre strategien) indgår som hjørnesten i brandings- og udviklingsstrategien, så må det også indgå som rammesættende mål /værdier i en række svære processer og beslutninger der skal tages af KB i samarbejde med bestyrelser, råd, borgere, virksomheder, byer m.v. de kommende år. F.eks. beslutninger om, hvordan vi skaber bæredygtige børnetilbud for de penge kommunen har til rådighed til at drive dagpleje, børnehave (i lyset dels det faldende børnetal og dels det stigende antal ældre). Eller hvordan investeringerne i bæredygtig byudvikling skal prioriteres i lyset af tendensen til urbanisering og nye Lejre-borgeres forventninger til faciliteter, samvær m.v. Branding- og udviklingsstrategien skal således bidrage til en aktiv prioritering i en tid, hvor borgernes forventninger til velfærd er større end det kommunen som velfærdsleverandør kan levere. Branding- og udviklingsstrategien skal herunder inspirere til, at vi i Lejre Kommune løser de opgaver der egner sig til det sammen og på tværs af sektorer, og at kommunen aktivt understøtter borgere og virksomheder (ildsjæle) i at få ting til at ske. 4. Sammenhæng til politikker og strategier Lejrestrategien, som er kommunens planstrategi, indgår som et vigtigt grundlag for brandinggstrategien. Planstrategien skal revideres hvert 4. år, d.v.s. senest i 2015, hvor brandingstrategien vil være udarbejdet. Branding- og udviklingsstrategien vil således kunne indgå som et blandt flere afsæt for at beslutte, hvordan revisionen af Lejre strategien tilrettelægges. Andre politikker og strategier vil ligeledes tjene som baggrundspapirer for branding- og udviklingsstrategien. F.eks. kan nævnes Turisme- og erhvervspolitiske handleplaner 2014 (forelagt UET den 20. januar 2014 og 3. februar 2014) 5. Projektets produkt(er) Side 2 af 3

68 UDKAST Projektet er rullende. Dvs. der udarbejdes ikke en færdig projektplan fra start, men der igangsættes en proces, hvor hvert skridt former det næste. Første skridt er en strategiworkshop, som beskrives nærmere nedenfor. Den nærmere planlægning af workshoppen gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent. Skridt 1 - Strategiworkshop Målgruppe: Politikere og lokale aktører, der kan, vil og handler i og for Lejre Kommune (administrationen fungerer som facilitatorer, videnspersoner) Formål med workshop Formålet med workshoppen er at: Aktivere relevant erfaring og viden Engagere og skabe handlemod Formulere temaer til strategien Skabe fællesskab og troværdigt fundament for det videre arbejde skabe opmærksomhed og afstemme forventninger til strategien blandt de mange aktører, der skal bidrage Forarbejde: Analyse af hvad har vi? Fx Arbejdsstyrke, erhvervsgrunde, erhvervsbygninger, byggegrunde, tomme stole i skoler og børnehaver, andre relevante informationer? Vurdere hvilke analyser vi allerede har og hvilke vi skal have fremskaffet 6. Projektets organisering Projektejer: Kommunaldirektør Inger Marie Vynne. Projektet er i afklaringsfasen forankret i Programledergruppen for Erhverv, turisme og branding. Politisk forankring: UET/KB. 7. Tidsramme Skal gennemføres senest 2 halvårl Økonomi/ressourcer 0,5 mio. kr. i 2014 samt interne ressourcer. Side 3 af 3

69 Bilag: 4.2. Brandingproces for Lejre Kommune pdf Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 48960/14

70 LEJRE for LIVET Proces for Lejres Branding- og udviklingsstrategi Præsenteret for ledere og politikere i Lejre Udarbejdet af Lejre Kommune i samspil med Strategize 27. maj 2014

71 Indhold Baggrund Målene med strategiprocessen i Lejre Lejre-processen: De 10 elementer strategize.dk maj

72 Baggrund Lejre Kommune ønsker en branding- og udviklingsstrategi, som på sigt kan gøre Lejre til et bedre sted at bo, arbejde og besøge. Men hvad er et brand egentlig? Brandet er det indtryk mennesker har af os, qua det vi gør, siger og syner og det andre fortæller om os: Vores institutioner Vores borgerservice Vores erhvervsklima Vores kultur og fritidsaktiviteter Vores natur og miljø Dvs. vores kommunikation Strategize & Lejre Kommune 27. maj

73 Målene med strategiprocessen Vi designer derfor en strategiproces med henblik på, at et bredt udsnit af kommunens borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og ansatte: får givet input til en kort, fælles fortælling om nogle af de særkender, styrker og stedbundne kvaliteter, Lejre skal kendes for. får et fælles billede af de mega-trends og udfordringer verden står overfor, som vi i Lejre Kommune gerne vil være med til at skabe løsninger for. får konkretiseret en række initiativer, som der er lokale kræfter, der gerne vil drive og udvikle videre på i de kommende år. får Lejre tydeligere på landkortet for de udvalgte kvaliteter, vi allerede har og som vi fokuseret vil arbejde for at forbedre. får tiltrukket og fastholdt flere borgere og besøgende pga. disse kvaliteter og får vores erhverv styrket Får en endnu bedre kommune Strategize & Lejre Kommune 27. maj

74 og hvordan ville vi så kunne samarbejde om at skabe en brandstrategi for Lejre? Strategize & Lejre Kommune 27. maj

75 Vejen mod et stærkere brand: Overblik over den samlede proces Overordnet set tre faser 1. Udgangspunktet gøres klart 2. Udvikling af ideer og initiativer 3. Fokusering og strategiske valg Output: En engagerende brandingstrategi, som vil sætte retning for Lejre Kommune Strategize & Lejre Kommune 27. maj

76 Vejen mod et stærkere brand: Kommunikation, involvering og engagement gennemsyrer hele processen Gennemgående i hele processen og på tværs af de enkelte punkter vil der være et fokus på at: kommunikere ambitionen med brandingprocessen afspejle den nye fortælling i det der gøres og siges Involvere og engagere bredt, så der sikres ejerskab Strategize & Lejre Kommune 27. maj

77 Vejen mod et stærkere brand: Målene sættes -> processen designes Møder med ledelsen i Lejre Kommune (chefkreds, politikere) for at sikre gode input og overblik over væsentlige og markante aktiviteter i Lejre Kommune i den kommende tid, som fx: Investeringer og nybyggerier, kulturelle tiltag og nationalpark Byudvikling, besparelser, serviceændringer, nye strategier/politikudmøntninger og andet Output: En unik Lejreproces, som møder kommunen der hvor vi er nu Strategize & Lejre Kommune 27. maj

78 Vejen mod et stærkere brand: Videngrundlaget etableres Indhentning af allerede eksisterende analyser ift. hvad der styrker tilflytningen af borgere, vækstmulighederne for virksomhederne, besøgende til Lejre, foreningslivet og fællesskaberne i Lejre, fx med: Tilflytteranalysen Væksttendens mm. Output: En kortfattet, gennemtygget PowerPoint med de vigtigste fakta Strategize & Lejre Kommune 27. maj

79 Vejen mod et stærkere brand: Nulpunktsanalyser laves Mhp. at skabe viden om hvad vi er kendt for blandt dem vi ønsker at være kendte hos. Lever vores brand dér: Fx børnefamilier fra hovedstadsområdet Fx imagemåling på borgerservice (muligvis noget der gennemføres primo 2015) Fx imagemåling på folkeskoleområdet osv. Mao. de analyser vi alligevel vil lave tænkes ind i forhold til brandudviklingen. Output: En baseline Strategize & Lejre Kommune 27. maj

80 Vejen mod et stærkere brand: Borgerne engageres bredt Borgere, virksomheder og besøgende engageres bredt via: Mediepartnerskab: I samspil med Lejre Lokalavis laves der et partnerskab, omkring at sætte fokus på fremtidens Lejre: Forskellige aktører fra kommunen udtaler sig om de styrker, de ser og hvad der bør bygges videre på. Eksperter udtaler sig om Lejres kvaliteter mv. Output: Artikelserie Branding/undersøgelse: Henover sommeren inviteres borgere, virksomheder og besøgende til via det sociale medie Instagram at fotografere den eller de ting ved Lejre, som de holder mest af og som de tænker vil kunne få flere til byen. Billederne gives både et overordnet # (fx #LIViLEJRE) og nogle underordnede (fx #ØKOLOGIiLEJRE). Billederne gives nogle linjer med på vejen, så man kan se dem samlet. Output: borgerskabte billeder og fortællinger om Lejre Strategize & Lejre Kommune 27. maj

81 Vejen mod et stærkere brand: Fortællingen udvikles prototype skabes Essensen af diverse strategidokumenter, billeder mm. udledes og anvendes i samspil med analyserne til at udvikle en prototypen af fortællingen, hvor der gives foreløbige svar. Output: Kort skitsering af fortællingen og hovedbudskaberne om Lejre (= identitet baseret på analyser og eksisterende styrker og strategier), så den rammer vores målgrupper Det revitaliserede kommunebrand skal gerne være så fleksibelt og rummeligt, at det kan anvendes og gøre en forskel i mange forskellige sammenhænge (skal kunne rumme økologi, fællesskaber, livskraftige landsbyer, levende natur, borgerfokuseret servicekultur). Strategize & Lejre Kommune 27. maj

82 Vejen mod et stærkere brand: Fortællingen udvikles prototype skabes Essensen af diverse strategidokumenter, billeder mm. udledes og anvendes i samspil med analyserne til at udvikle en prototypen af fortællingen, hvor der gives foreløbige svar på: LEJRE for LIVET Hvordan vil fortællingen og hovedbudskaberne være om Lejre (= identitet baseret på analyser og eksisterende styrker og strategier), så den rammer vores målgrupper Det revitaliserede kommunebrand skal gerne være så fleksibelt og rummeligt, at det kan anvendes og gøre en forskel i mange forskellige sammenhænge (skal kunne rumme økologi, fællesskaber, livskraftige landsbyer, levende natur). Strategize & Lejre Kommune 27. maj

83 Vejen mod et stærkere brand: Fortællingen skærpes Politikernes input til prototype-brandingplatformen (fortællingen): Politikerne fra hele kommunalbestyrelsen supplerer fortællingen ved at give deres personlige input til, hvad der gør Lejre til en særlig kommune. Målgruppernes input til prototype-brandingplatformen (fortællingen): Den foreløbige fortælling præsenteres for en lille håndfuld mennesker, fx borgere, ny-tilflyttede, potentielle tilflyttere, en ejendomsmægler, besøgende, iværksættere, erhvervsdrivende, foreningsengagerede el. lign. Output: En skærpet og testet fortælling om Lejre Strategize & Lejre Kommune 27. maj

84 Vejen mod et stærkere brand: Indsatserne udvikles af dem der kan og vil innovationcamp Der laves en innovationcamp for dem, der kan og vil: Mål: At få involveret dem i Lejre, som kan rykke noget qua deres position til at få udviklet konkrete initiativer Output: Beskrivelse af en række konkrete initiativer Strategize & Lejre Kommune 27. maj

85 Vejen mod et stærkere brand: Indsatserne kvalificeres For at give borgere og virksomheder mulighed for at kvalificere de forskellige udviklingsspor at sikre legitimitet omkring den endelige beslutning: Det afklares inden for hver indsats; der er beskrevet hvori det består, hvem der gør hvad, hvornår og hvad man håber at få ud af det Der afholdes en cafeaften, hvor alle er velkomne og hvor man kan komme og kvalificere de bud, der ligger, ved hver station vil der ligge eksempler på konkrete projekter, som man kan være med til at kvalificere. Output: Initiativer, der er debateret, nuanceret og forbedret af borgerne Strategize & Lejre Kommune 27. maj

86 Vejen mod et stærkere brand: Strategien færdiggøres Den endelige form lægges fast Færdigskrivning af brandring- og udviklingsstrategien Output: En kortfattet strategi, som peger fremad Strategize & Lejre Kommune 27. maj

87 Vejen mod et stærkere brand: Strategien vedtages - brandet sættes fri Strategien besluttes engagementet frisættes tågen letter LEJRE for LIVET Strategize & Lejre Kommune 27. maj

88 Spørgsmål og input? Hvordan kan I bedst engagere jer og tænke jer med i processen? Er der punkter / issues, som vi skal være særligt opmærksomme på i processen? Strategize & Lejre Kommune 27. maj

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - marts...2 3. JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014 Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Grethe Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere