BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014"

Transkript

1 2. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et positivt afkast på 6,5 procent efter omkostnigner. Sammenligningsindekset steg i samme periode med 7,8 procent. År til dato er afkastet dermed 7,1 procent for både sammenligningsindekset og porteføljen. Både BankInvest Asien og regionen generelt gav et bedre afkast end verdensindekset i andet kvartal. MSCI World steg med 5,6 procent. Bidrag til afkastet Afkastet blev især påvirket positivt af vores investeringer i Sydkorea, Filippinerne, Kina og Indien, mens vores investeringer i Hong Kong og Thailand havde det største negative bidrag. På sektorniveau blev merafkastet skabt af vores investeringer i råvare, finans, og cyklisk forbrug. Der var negative bidrag fra IT, industri og energi. På selskabsniveau var afkastet blandt andet positivt påvirket af vores investeringer i State Bank of India, kinesiske Greatview og Sydkoreanske Hyndai Motor pref. Afkastet var negativt påvirket af vores investeringer i kinesiske Shanghai Industrial og China Life Insurance samt thailandske Thai Union Frozen. State bank of India (SBI), Indiens største bank, gav et af kvartalets bedste bidrag til performance. SBI er statsejet og dårligere ledet end de private banker i Indien. Derfor har de væsentligt højere omkostninger end de burde givet deres størrelse og konkurrencemæssige position. De drager dog fordel af et meget stort distributionsnetværk, der rækker ud i de fjerneste egne af Indien. Dette giver dem mulighed for at finansiere sig med billige indlån. Da vi gik ind i andet kvartal var banken efter vores mening meget billig, blandt andet på grund af frygt for en høj andel af dårlige lån på balancen og en svag økonomisk vækst i Indien. Vi forventede ikke hurtige forbedringer i andelen af dårlige lån eller i makroøkonomien, men mente alligevel banken var en god investering for den tålmodige. I kvartalet aflagde SBI et regnskab der viste bedre omkostningskontrol samt en lavere andelen af dårlige lån end forventet. Dette sammenholdt med en overbevisende valgsejr til BJP betød at SBI steg ~41 procent målt i DKK. Vi har reduceret vores position efter de store kursstigninger, da værdiansættelsen er blevet mindre attraktiv. Kinesiske Greatview blev en af kvartalets største positive bidragsydere til performance. Aktien steg ~32 procent målt i DKK. Greatview producerer

2 emballage primært til mælkeprodukter. Selskabet er stiftet af tidligere ledende medarbejdere fra Tetrapak, der har en dominerende position på det globale marked. Tetrapak havde tidligere mere eller mindre monopol i Kina og industrien er karakteriseret ved høje adgangsbarrierer. Greatview fik mulighed for at gå ind på markedet da Tetra Pak ikke kunne imødekomme den høje efterspørgsel. Anti-monopol love indført i Kina i 2008 hjalp også Greatview. Greatview har bygget en fabrik i Tyskland og forsøger at udfordre Tetrapaks monopol udenfor Kina. På nuværende tidspunkt taber de penge i Tyskland på grund af manglende skala. De har hyret en meget erfaren manager og forbedret både kvalitet og effektivitet. Emballageomkostningerne udgør en stor del af mejeriernes samlede omkostninger og muligheden for at kunne benytte en alternativ leverandør er derfor meget attraktiv. Trods kursstigningerne mener vi fortsat at aktien, givet de fremtidige vækstmuligheder og høje afkast i industrien er attraktivt værdifastsat på en pris til indtjening for 2015 på 12,5x. Koreanske Hyundai Motor Pref. blev en af kvartalets største positive bidragsydere til performance, idet den steg ~18 procent målt i DKK. Vi mener at Hyundai kan fortsætte de kvalitetsforbedringer, man har set over de seneste produktcyklusser. Vi forventer at Hyundai, relativt til deres konkurrenter, kan øge deres salgspris ved introduktion af nye modeller. Mange investorer frygter at Hyundais drift marginer, som er bedre end de fleste af deres konkurrenters, vil blive forringet. Vi mener at Hyundai vil kunne fortsætte med deres relativt lave R&D budget, som er en stor del af forklaringen af de bedre marginer. Hyundai har ingen ambition om at være først med ny teknologi og benytter derfor en fast-follower strategi. Det er væsentligt billigere at finde ud af hvordan man skal lave en god dyb tallerken, end det er at opfinde den. Hyundai står foran flere nye produktintroduktioner, og den nye Genesis som netop er lanceret er blevet godt modtaget. Vi ejer præference aktierne i Hyundai som har gjort det bedre end de ordinære i kvartalet. Dette skyldes blandt andet stigende tro på højere dividende betalinger i Korea generelt, hvilket gør præference aktier attraktive. Rabatten på præferenceaktien er dog fortsat attraktiv på ~30 procent og den handler til ~4,5x indtjeningen for Shanghai Industrial, der er et kinesisk holdingselskab med investeringer i bl.a. tobak, infrastruktur og ejendomme, gav et af kvartalets største negative bidrag til performance. Shanghai Industrials ejerskab af Nanyang Tobacco, som markedsfører et af de største tobaksmærker Double Happines i Hong Kong og Kina, er selskabets mest attraktive aktiv. Tobaksvolumen i Kina vokser stadig. Over tid forventer vi at en større og større del af cigaret salget vil gå til de store brands, og at mindre lavkvalitets producenter vil få det sværere og sværere. Derfor forventer vi at Nanyang Tobacco vil fortsætte med at vise moderet men stabil volumen- og indkomstvækst og drive et godt cashflow. Shanghai Industrials investeringer i infrastruktur er hovedsagligt tre motorveje der ligger strategisk vigtigt, idet de leder ind til Shanghai. Der er fortsat pæn vækst i antallet af biler på disse veje og der genereres et godt cash flow. Den tredje store blok af Shanghai Industrial er ejendomsinvesteringer i Kina. Vores konservative værdiansættelse af tobak og infrastruktur investeringerne svarer til niveauet for dagens aktiekurs. Dermed får vi ejendomsinvesteringerne med gratis. Meget er skrevet og sagt om kinesiske ejendomsselskaber, og der er ikke nogen tvivl om at der i visse dele af Kina er et midlertidigt overudbud af ejendomme. På længere sigt med stigende urbanisering i Kina, vil strategisk godt positioneret land forsat være værdifuldt. Vi ser derfor Shanghai Industrial som en lav risiko investering i det kinesiske ejendomsmarked. Shanghai Industrial har kun lidt gæld og bruger en pæn del af deres cash flow på at udbetale dividende til aktionærerne. Aktien har en dividende yield på over 4 procent, mens selskabet er værdifastsat til ~9x indtjening for I kvartalet aflagde selskabet et regnskab der i det store hele var som forventet, dog faldt aktien over kvartalet ~6 procent målt i DKK. Det kinesiske livsforsikringsselskab China Life Insurance gav et af kvartalets største negative bidrag til performance. Aktiekursen er faldet ~50 procent siden den toppede i 2009 og vi valgte i november 2013 at købe os ind i selskabet. Der har tidligere været meget høje forventninger til selskabet, men da væksten i skuffede, på grund af blandt andet stigende konkurrence fra wealth management produkter, faldt aktien kraftigt. Vi mener at den værdiansættelse markedet sætter på selskabet nu er for negativ i forhold til det langsigtede potentiale i selskabet. Vi mener at markedet undervurderer attraktiviteten af selskabets skadeforsikringsdel og at den konservative kinesiske regnskabspraksis indenfor livsforsikring, gør at indtjeningen undervurderes. China Life aflagde i kvartalet et regnskab der på overskrifterne skuffede lidt og aktien faldt ~5 procent målt i DKK i kvartalet. Vi mener dog regnskabet var pænt. Væksten var ringere end 2

3 forventet, men dette var primært påvirket af lavere vækst i uattraktive produktsegmenter som ledelsen har valgt at fokusere mindre på. Thai Union Frozen (TUF) gav et af kvartalets største negative bidrag til performance. Aktien faldt ~5 procent målt i DKK. TUF er verdens største producent af dåsetun, og grundet deres skala har de en omkostningsfordel i forhold til deres konkurrenter. Markedet er temmelig fragmenteret, og vi mener TUF kan lave værdiskabende opkøb. De har historisk formået at forbedre effektiviteten af opkøbte selskaber. De er stringente med deres opkøbspriser, og der er få potentielle købere. De udbetaler en pæn dividende på ~4 procent for I kvartalet aflagde TUF et kvartalsregnskab, der skuffede marginalt. Nettoindtjeningen steg med over 40 procent. De har fortsat problemer med sygdom i deres rejefarme, men der er forbedringer. TUF har de sidste par år satset på at producere foder til kæledyr i USA, da de kan anvende restprodukter fra deres seafood produktion, der ellers vil gå til spilde. Der var i kvartalet en markant forbedring i dette forretningssegment. I kvartalet nedjusterede USA Thailand til den ringeste kategori på deres menneskehandels overvågningsliste. De indførte nogle få sanktioner der begrænser samhandel. Vi forventer ikke at dette vil have nævneværdig effekt på TUFs salg, da arbejdsforholdene i TUF er verificeret af adskillige tredjeparts organisationer, som the International Labour Organization. TUF har også signifikant produktionskapacitet i USA. TUF koster ~12,5x indtjeningen for Køb og salg i kvartalet I andet kvartal har vi købt en ny aktie, Sa Sa International. Sa Sa er en førende kosmetik kæde i Asien med størstedelen af sin omsætning i Hong Kong. En stor del af salget er til kinesiske turister. Det er attraktivt at købe kosmetik i Hong Kong frem for Kina, da der er en række afgifter i Kina og et mindre udvalg. Sa Sa tiltrækker kunder ved at sælge brandede produkter til gode priser og sælger så sine egne brands til kunderne når de er kommet ind i butikken. Andelen af egne brands har været stødt stigende, hvilket øger marginen. Sa Sa har en konkurrencemæssig fordel i form af skala og brand/høj kendskabs grad. Det høje antal kunder gør det lettere at tiltræke de bedste salgsfolk og gør at de kan putte flere ressourcer i at udvikle egne brands. Der har været en nedgang i væksten af kinesiske turister til Hong Kong og i deres forbrug, men på langt sigt mener vi fortsat at antallet vil stige i takt med at infrastrukturen forbedres og det bliver lettere at få visum. Den kinesiske del af forretningen taber penge, men deres nye koncept med mindre butikker, der kun fører de mest populære varer ser ud til at virke. Selskabet har ingen gæld og laver en høj forrentning på den investerede kapital der gør at de kan udbetale en pæn dividende samtidig med at de vokser. Aktien handler til 15x indtjeningen og dividenden er på 4,5%. Udvikling i regionen Andet kvartal var præget af regeringsskift og reformhåb i en række asiatiske lande. Indien fik ny regering, valgkampen er i gang i Indonesien og i Thailand overtog militæret magten. I Kina fortsætter den nye ledelse, der tiltrådte sidste år, sin reform agenda. Dermed vil eller har en stor del af asiens og verdens befolkning fået ny ledelse. Disse fire lande har en samlet befolkning på omkring 3 milliarder svarende til over 40 procent af verdens befolkning. Dermed vil de nye regeringers evner til at skabe resultater have stor indflydelse på regionens langsigtede udvikling. Dette giver muligheder for de selskaber der er rigtig positioneret til at udnytte det. Vi investerer dog i høj grad også i selskaber, der kan afgøre deres egen skæbne og kan skabe gode resultater uafhængigt af den økonomiske og politiske udvikling. Politiske og økonomiske ændringer giver ofte volatilitet på aktiemarkedet, hvilket skaber gode muligheder for langsigtede investorer. I Indien vandt Modi og hans parti BJP et overbevisende valg. BJP fik over halvdelen af pladserne og er derfor ikke afhængig af andre partier for at danne regering. Det er det første enkelt-partis flertal i Indien siden Dette vil gøre det nemmere at tage langsigtede beslutninger og gøre implementeringen lettere. Valgdeltagelsen var samtidig rekord høj, hvilket kan ses som et udtryk for den generelle utilfredshed med den tidligere regering. Det er positivt at valget i højere grad blev vundet på løfter om langsigtede reformer fremfor kortsigtede populistiske tiltag. Væksten i den indiske økonomi er faldet fra omkring 9% real vækst i til under 5% i Samtidig har landet haft problemer med underskud på både betalingsbalancen og det offentlige budget samt høj inflation. Forventningerne til Modi er høje, efter han har leveret gode resultater i provinsen Gujarat tidligere. Der er mange lavt hængene frugter, som for eksempel at accelerere godkendelser af investeringer, der er forhindret af bureaukrati. Dog vil en række af de langsigtede reformer kræve kortsigtede ofre, hvilket kan skuffe markedet og befolkningen. 3

4 D. 22. maj overtog militæret magten i Thailand. Militærkuppet kommer ovenpå en periode med politisk tomrum. På kort sigt vil kuppet gavne den økonomiske vækst. Militæret vil sætte gang i infrastrukturinvesteringerne og har udbetalt de penge staten skyldte til landets bønder. På længere sigt er der derimod stor usikkerhed om hvad der skal ske i landet. Både med hensyn til hvor længe militæret vil side på magten og hvad der skal ske på længere sigt. Militærkup er ikke uvant i Thailand. Landet oplevede kup i både 2006 og 1991 samt en række kup i både 70 erne og 50 erne. I Indonesien er der valg d. 9. juli. Feltet er snævret ind til to kandidater. Forhåndsfavoritten Jakata govenør Jokowi mod Prabowo, der tidligere var en del af det Indonesiske militær. Vi beskrev i sidste investorbrev markedets høje forventninger til Jokovi og hans evne til at få ting gjort og samtidig modarbejde korruption. Prabowo er derimod en mere gammeldags indonesisk leder og går en for mere centraliseret styring. Det ser ud til at blive et tæt valg efter Prabowo har halet ind på Jakowi i de seneste meningsmålinger, blandt andet ved hjælp af støtte fra de ledende medier i landet. Værdiansættelse Målt på multipler handler asiatiske aktier fortsat med en rabat både i forhold til sit historiske gennemsnit og i forhold til verdensindekset. Der er dog store forskelle mellem værdiansættelsen i de enkelte lande i regionen. Lande som Indien, Indonesien og Filippinerne har oplevet stigende multipler i år, mens Korea og Kina fortsat handler på lave multipler. BankInvest Asiens portefølje handler på en PE multipel der er 10-15% lavere end for sammenligningsindekset. Dette er på trods af at selskaberne i porteføljen har pæne vækstudsigter, en ROE der er højere end sammenligningsindekset og et lavere gældsniveau. Dette er i tråd med vores filosofi om at købe selskaber der har stærke forretningsmodeller, der gør at de kan levere et godt afkast på den investerede kapital, men hvor vi samtidig mener at markedets forventninger er relativt lave. Med venlig hilsen Rune R. Mosbech Redaktionen afsluttet den 4. juli

5 .Afkast og risiko Afkastudvikling = jun.11 dec.11 jun.12 dec.12 jun.13 dec.13 jun.14 Asien Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje 6,5% 7,1% 12,6% 4,4% N/A Standardafvigelse N/A Benchmark** 7,8% 7,1% 10,4% 5,1% 10,3% Tracking Error N/A * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio N/A ** Benchmark er MSCI All Country Asia ex Japan inkl nettoudbytter i DKK. Information Ratio N/A BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 5

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent,

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Så nåede vi til vejs ende i 2014. I løbet af året nåede vi at opleve såvel de bedste som de værste sider af Frontier

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer

BankInvest Virksomhedsobligationer 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede i 4. kvartal 2014 (som univers) et afkast på 1,4 pct., hvilket igen

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet Kvartals- Orientering Nr 2 2015 Indholdsfortegnelse 05 Leder 06 Indsigter gennem 25 år 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri 17 Forventninger til aktiemarkedet 18 Globale Aktier 20 Globale Aktier Etik-ak

Læs mere

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked Kvartals- Orientering Nr 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked KVARTALS- ORIENTERING NR 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

Den holdbare investering!

Den holdbare investering! PERSPEKTIV 3 13 Den holdbare investering! Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Carnegie WorldWide er bygget på en idé. En idé, som har skabt langsigtede, gode resultater. En idé, som vi mener,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 4 Globalisering i krisetider 5 Globale Aktier

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR MARKEDSRAPPORT VI HOLDER KURSEN... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.dk LEDER Tænk langsigtet MEST LØNSOM Nogle gange er det klogt med lidt perspektiv på tingene.

Læs mere