Brugerforeningens bestyrelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerforeningens bestyrelse:"

Transkript

1 [nr.4 dec 04] S L K F J S A L D F J L K S D J F S D F J L S D K F J L S;DKFJSLDFJ S L K F S D F J L S D K F J S L D S D F J S L D K F J S L D K J Æ S K U L A P B R U G E R F O R E N I N G

2 Brugerforeningens bestyrelse: Formand: Nicolai Swane Lund Langgade Nykøbing F. Tlf: Fax: Sekretær og speciallæge repræsentant: Ørelæge Ole Larsen Fisketorvet 4 6, Odense C Tlf: Fax: Kasserer: Micharl Garsaae Præsevænget 43, Skodborg Tlf: Fax: Software: Ivar Clemmesen Rådhusgade Aabenraa Tlf: Fax: Attester: Niels Jørgen Ø. Stabel Teglværksvej Give Tlf.: Homepage: Michael Bjarnhof Nørregade Hundested Tlf: Fax: Suppleant: Jørgen Alf Nielsen Hovedvejen 154, lejl Glostrup Tlf: Fax: Suppleant: Per Birkelund Østergade 2, 1. tv 8500 Grenå Tlf: Brugerforeningens bestyrelsesmedlem i Ascott A/S: Leo Thomsen, Sulsted. Tlf: Kursusudvalg: Henning Orsholt Jørgen Alf Nielsen Peter Hebsgaard Kursusudvalg Henning Orsholt Jørgen Alf Pedersen Peter Hebsgaard I ndhold: Leder Veto ret vs. Veto pligt Konvertering fra DOS til Æskulap Windows Novell versus Windows ÆP hvilken skæm skal jeg vælge Min-laege.dk Elektroniske journaler og sundhedsfaglig Praksis Handy Backup Referat Bestyrelsesmøde 20. marts 2003 Referat Generalforsamling 22. marts 2003 Hjemmeside reklame Æskulap Brugerforeningens sekretariat c/o Lone Helver Finsensgade Nykøbing F Fax: Brugerforeningens hjemmeside: Tilmeld jer diskussionsforummet og... Få idéer og tips Læs seneste nyt Læs referater fra bestyrelsesmøderne Kom med forslag Få hjælp ved problemer med Æskulap og EDB Æskulappen: Oktober: Deadline: 8. sept. - Udgivelse: 1. oktober December: Deadline: 22. nobember- Udgivelse: 12. december Marts: Deadline: 8. sep - Udgivelse: 1. oktober Indlæg der ønskes bragt i Æskulappen fremsendes til redaktøren som eller på diskette. Eftertryk kun med tilladelse fra redaktionen. Oplag: 1200 ISSN Midlertidig ansv. redaktør for Æskulappen: Nicolai Swane Lund Langgade Nykøbing F. Tlf: Fax: Redaktionsgruppe: Nicolai Swane Lund Idé & Lay-out: Ditte-Marie Clemmesen Tryk: WERKS OFFSET A/S Tlf.: Æskulappen December 2004

3 Leder Af Nicolai Swane Lund Vi er nu ved at være gennem 1/3 af konverteringerne fra DOS almen til Windows almen. Som tidligere nævnt er det gået over al forventning. Efter de første konverteringer blev procedurerne rettet til og nu hører vi ikke længere om problemer. Siden sidste nummer af Æskulappen har vi ikke fået meddelelse om nogen nye problemer og flere er begyndt selv at konvertere. Det kan man jo også, men der er alligevel mange parametre som der skal tages hensyn til så selv om der medfølger en udførlig kogebog vil jeg nu anbefale at man får hjælp til konverteringerne. Herefter er det så speciallægeversionen som skal skrives om til Windows. Derfor ligger almen versionen stille. Der vil ikke ske noget nyt før næste opdatering til april måned. I løbet af december vil speciallægeversionen blive testet af men først i det nye år vil den blive udsendt til de, som vil prøve kræfter med den. Speciallægerne kan glæde sig over at almen lægerne har gjort de indledende erfaringer, så hele proceduren vil nok gå hurtigere for dem end for os. Programmet genbruger mange af de dele, som almenprogrammet består af. Det har fra starten været hele ideen, nemlig at alle de programmer, som Ascott udarbejder, skal have den samme grundstruktur. Selve speciallægeprogrammet er heller ikke er helt så omfattende som almenprogrammet så derfor vil det nok ikke være så krævende en proces. På den anden side er der ydermere forskellige hensyn der skal tages inden for de forskellige specialer. Lægedagene er nu vel overstået. Det forlyder at der har været meget stor søgning omkring Æskulaps stand og at der endda var mange interesserede brugere af andre systemer som bad om yderligere materiale. Der var således ikke blot tale om support til allerede eksisterende brugere. Vi kan jo kun være tilfredse med at mange finder vores program spændende og interessant idet Brugerforeningen har haft meget stor indflydelse på den nuværende udformning af programmet. Et nyt EU direktiv pålægger praktiserende læger og speciallæger momsregistrering idet der vil blive pålagt momspligt til langt de fleste lægeattester. Der er en nedre grænse på for indtægt ved attester, men mon ikke de fleste almenlæger vil overskride denne grænse. Lægeprogrammet vil naturligvis blive tilrettet efter disse bestemmelser. Ligeledes skal vi fremover sende fakturaer til offentlige myndigheder elektronisk. Bestemmelserne og de nærmere retningslinier herfor foreligger endnu ikke, men lægeprogrammet vil også på dette område blive tilrettet. Imidlertid går anbefalingen fra Ascott på nuværende tidspunkt i retning af at vi sender regningerne til en læs ind central, som er et sted hvortil ikke elektroniske regninger kan sendes, blive indskannet og siden videresendt elektronisk til den offentlige myndighed. Og hvorfor anbefales nu det? Problemet er som så mange andre steder økonomi. VANS, som skal transportere meddelelsen, kræver et særligt abonnement, som for tiden ser ud til at koste omkring kr. 300 pr måned. Hvis ikke det lykkes PLO at få dette beløb reduceret til et minimum, eller helt bortfalde kan interessen for EDICAFT forsendelse nok hos de fleste ligge et meget lille sted. Den digitale signatur volder fortsat problemer under installationen. Det kan endda gå med at oprette signaturen for virksomheden, men galt kan det bestemt gå hvis man efterfølgende forsøger at oprette et medarbejdercertifikat, specielt hvis man ikke har sørget for at foretage hele installationen på samme tid for at have tankegangen present. Der er desværre ikke meget der peger på at det vil blive lettere. TDC som står for systemet er ganske ubøjelig med hensyn til at lette arbejdet. Så må man jo gøre op med sig selv om man finder behovet for signaturen så stor at man vil bruge kræfter på det. Alle borgeres køb af medicin på recept registreres i Medicinprofilen. Den er tilgængelig for borgeren ved brug af en personlig digital signatur. Her vil den enkelte kunne se den medicin som er hentet på apoteket ved hjælp af en recept. Lægerne vil kunne se i den enkelte patients medicinprofil ved brug af den digitale signatur for virksomheder. Der bliver registreret en log ved søgningpå en given medicinprofil, og patienten vil herefter selv kunne se hvem der har været på besøg. Man kan benytte medicinprofilen til at få et øjeblikkeligt indtryk af patientens medicinering specielt hvilken medicin der er afhentet på apoteket. Man arbejder på at også håndkøbsmedicin bliver registreret i medicinprofilen, at der bliver sat de nødvendige Cave r og at evt. graviditet ligeledes er noteret fortsættes side 4 Æskulappen December

4 fortsat fra side 3 Man vil derudover på sigt få registreret sygehusenes medicineringer, hvilket jo kan være ret så omfattende under en intensiv behandling, samt give patienterne mulighed for selv at komme med tilføjelser og kommentarer. Under alle omstændigheder er hensigten den, at man vil tilstræbe et så sikkert billede som muligt af patientens medicinering på et givet tidspunkt. For os og ikke mindst softwarehusene kan det blive meget problematisk, at man også fra Lægemiddelstyrelsens side arbejder i retning af at al ordination i lægepraksis foregår direkte på medicinprofilen. Hvordan er endnu ikke afgjort, men foreløbig er man ved at sondere mulighederne. Lægemiddelstyrelsen har en ret stor politisk bevågenhed og derfor kan man godt forestille sig at nye tiltag vil blive pålagt os mod vores ønsker. På den anden side har vi jo et mindre dokumentationsproblem idet al medicin som vi har ordineret er registreret. Der er dog for tiden en opbevaringstid i Lægemiddelstyrelsen på højst 2 år og det kan blivve problematisk i nogle klagesager, som kan trække meget længe ud. Man kunne herefter forestille sig en model hvorefter selve ordinationen, sker via en platform som ligger oven på medicinprofilen, og som dels overfører data til lægesystemet og dels måske giver nogle udregninger af forbrug eller andre oplysninger, som lægeprogrammet stiller til rådighed for brugeren. Derudover naturligvis et opdateret og tidstro medicinkort. Ny sekretær Brugerforeningen skal have ny sekretær. Vores hidtidige sekretær Lone Helver har ønsket at holde op og i stedet overtager Lisbeth Nissen arbejdet. Lone har været foreningens dynamiske sekretær siden Hun har med stor entusiasme vedligeholdt medlemsdatabasen, ordnet diverse tilmeldinger til kursus og varetaget den daglige bogføring af regnskabet. Hun har således udsendt girokort, sendt rykkerskrivelser ud og forklaret om foreningens struktur når der kom henvendelser herom. Jeg vil gerne her takke Lone Helver, som i øvrigt er sekretær i min praksis, for den stor hjælp. Lisbeth Nissen har så tilbudt at tage over. Lisbeth kommer fra Ivar Clemmesens praksis i Aabenraa. Jeg har talt med hende om arbejdet og hvad vi forventer af hende. Hun er ikke til at slå ud. Hun kan umiddelbart ikke se at der skulle være nogen problemer i at overtage arbejdet, så det vil jeg se frem til med glæde. Samtidig med at sekretæren skiftes ud har vi besluttet at vores medlemsdatabase skal omlægges. Vi kører fortsat med en medlemsdatabase, som John Mortensen i tidernes morgen programmerede i Access. Den har været brugbar gennem årene, men er bestemt meget besværlig at arbejde med. Vi skal hele tiden, når der sker ændringer f.eks. omkring udarbejdelse af deltagerlister til årskurset ind i programmeringen for at programmere nye tabeller. Besværligt og uprofessionelt af en EDB brugerforening i Derfor har foreningen investeret i et nyt professionelt medlemskartotek -Winkas- for foreninger, og det glæder vi os meget til at tage i anvendelse. Ligeledes trænger sekretærens hardware til at blive opgraderet og det vil ske i rimelig udstrækning i forbindelse med sekretærskiftet. Velkommen til Lisbeth Nissen og tak til Lone Helver. Lisbeth Nissen Lone Helver 4 Æskulappen December 2004

5

6 ÆP december 2004 Af Ivar Clemmesen Hvad synes I, at jeg skal skrive om? Jeg var faktisk lidt desperat, følte mig tom for kreativitet og artikelemner og slyngede spørgsmålet ud, halvt i sekretariatet, halvt på gangen. Seks, syv sekretærers ansigter drejedes imod mig med varierende hastighed men alle med samme, undrende udtryk. Den ottende forsvandt gesvindt og lydløst rundt om hjørnet, mens jeg hørte den nærmeste kollegas dør blive lukket med lydløs følelse. Den mest vittige af de ikke undvegne forsøgte sig med: Til Havebladet?. Men hun fattede dog meget rask, at det ikke lige er de grønne fingre, jeg tænker mest på. Det næste minut var et studie i svømmende blikke og kropssprog, der udtrykker, at man faktisk er i gang med noget andet og meget vigtigere!. Der må da være noget, I mangler eller I gerne vil have uddybet?, forsøgte jeg at hjælpe på vej. Endelig er der en, der forbarmer sig over mig: Kan du ikke bare skrive, at det går fint?!. Nu skal man jo betænke, at det er en samling garvede sekretærer, der erfaringsmæssigt nok er i stand til at fortælle mig, når noget ikke passer dem i Æskulap og som ikke mindst kan jage mig huset rundt, når vi kører tests. Her faldbyder jeg dem, deres livs chance og så er de bare glade og tilfredse og konkluderer ved at afvæbne mig verbalt. Hvor skal jeg så hente min inspiration? Eller også er de bare godt trætte af mig? Det kan man måske godt tænke bare lidt over? selv om det naturligvis er ren utopi. På den anden side, så vil de sikkert også have en til at betale til julefrokosten? Hmmmm..? Siden sidst Men jeg kan jo bare starte fra en ende af: Samtidig med udgivelsen af sidste nummer af Æskulappen summede Brugerforeningens diskussionsforum af overvejelser om, at DOS brugerne føler, at de ikke bliver orienterede nok om, hvordan det går med udviklingen af Æskulap Prof. (ÆP). Selv om Æskulappen her er Brugerforeningens vigtigste generelle meddelelsesmiddel og selv om bestyrelsen ikke synes, at det er muligt at informere mere, end der er gjort, så er det jo alligevel brugernes oplevelse, som ikke kan diskuteres. Derfor, efter beslutning på fællesmødet med Ascott i sept., fik vi etableret et nyhedsforum, som DOS brugere kan koble sig op på helt parallelt med nyhedsforum for ÆP brugerne. Meningen er, at vi vil forsøge at bringe DOS relevante diskussioner fra ÆPs nyhedsforum. Man skal kontakte Ascott først for at få tildelt brugernavn og adgangskode. Det er nødvendigt af bl.a. juridiske grunde, som for øvrigt også er årsag til, at DOS brugerne ikke kan få direkte adgang til ÆPs nyhedsforum. Det har de DOS brugende bestyrelsesmedlemmer dog fået og deres konklusion af denne gunstbevisning kan læses i referatet fra sidste bestyrelsesmøde andetsteds i dette nummer. Lægedage Vedr. en generel orientering om ÆP og hvordan funktionaliteten er så gives den måske bedst ved, at jeg refererer, hvad jeg oplevede på Lægedage: Som det sidste par år havde VD/Ascott i år bedt mig om også at være på standen og det var en meget anderledes oplevelse. Hvor det tidl. hovedsagelig har været Æskulap brugere, så var det i år for mig overvældende så mange, der kom for at snakke og forhøre om funktionalitet mhp. konvertering fra andre systemer til ÆP. VD har refereret, at de aldrig har skrevet tilbud på så mange konverteringer. Marianne, var fuldt optaget, selv om hun da plejer at kunne rubbe neglene. Ivan ærgrede sig faktisk over, at der ikke var mindst én dag mere, for der var rigeligt at lave på Æskulaps stand! Mine samlede oplevelser på Lægedage kan bedst beskrives ved et enkelt forløb, hvor jeg blev omringet af en del mennesker, som viste sig at være fra samme, store lægehus: Vi har Darwin. Må vi have lov til at udfordre dig?. Det var jo klar og ærlig snak, som jeg bedst kan lide det. De havde mange spørgsmål om, hvordan, ja et utal af daglige arbejdsopgaver klares. Jeg viste dem på ping-pong facon, som spørgsmålene nu faldt fra læger og sekretærer, hvordan opgaverne løbende kan klares, med forskellige variationsmuligheder, alt efter hvor man aktuelt nu er i andre, samtidige arbejdsgange. Faktisk, så sad jeg som den udfordrede duellant og ventede lidt spændt på den forventelige, ultimative udfordring, da de siger: Tak, vi er dybt imponerede. Vi er nemlig dødtrætte af at skulle lave alting i bestemte rækkefølger og så sad jeg der tilbage og var faktisk slet ikke færdig. Vores fælles filosofi: Så vidt muligt, så skal enhver kunne arbejde på den vis, som passer bedst lige nu og som måske er en helt anden til næste år er måske ikke så helt ringe endda selv om jeg godt ved, at det ikke altid er så let at honorere programmeringsmæssigt. Det er jo let som bruger bare at kræve ind og mer kræver mer. 6 Æskulappen December 2004

7 Kopi = Ros? Så faldt der også en lidt uventet ros af. En viste mig en brochure fra et andet lægeprogram, hvor journalen tilsyneladende er en næsten nøjagtig kopi af ÆP s OverblikJournal (OJ). Æskulap var først med denne journaltype, så der er ikke tvivl om, at det er en kopi. At ens ideer er så gode, at andre kopierer dem kan man jo tænke sit om. Men jeg finder det ærgerligt og direkte trælst, at man blot blindt kopierer skærmbilledet i stedet for at sige, som vi selv gør: Rigtig god ide. Det skal vi også have, men blot meget bedre. At kopiere på den vis er ligesom en cykelrytter, der bliver ved med at køre på baghjul, i stedet for at yde noget selv. Lidet glorværdigt og jeg føler det ærgerligt ikke at få det mindste modspil, som kunne udvikle begge til noget bedre. Det gav også stof til eftertanke om, at den juridiske synsvinkel på, hvem der har adgang til hvilke nyhedsfora, nok er meget mere nødvendig, end vi umiddelbart går og forestiller os. Men det er jo ikke nok at kopiere skærmbilleder. Det allervigtigste den under skærmfladen liggende funktionalitet kræver, at man er dus med den bagved liggende, langsigtede filosofi om, hvordan programmet skal udvikle sig. Uden den kan det kun blive en dårlig kopi. Nej, jeg giver ikke meget for den måde at arbejde på. 2 skærme Specielt én ting var på Lægedage genstand for konstant undrende og forbløffede spørgsmål jeg arbejdede med patientens journal fordelt på 2 skærme: Kan jeg også det? hørte jeg igen og igen. OJ havde jeg på den ene skærm og Medicin- og Lab.kort deltes om pladsen på den anden, så jeg havde overblik over alt det væsentlige uden at skulle taste rundt. Skift mellem journaldelene sker også lynhurtigt uden mus med <Ctrl+Tab>, som efter sidste opdatering i oktober omgående er blevet en uundværlig lettelse i dagligdagen. Da vi for 12 år siden gik fra papir til EDB var anken primært, at man kun kunne se ét billede af gangen vi manglede at kunne sprede journalen ud. Den gode fornemmelse er nu tilbage med de to skærme. At det er muligt skyldes en ny funktion, hvor den enkelte med <Ctrl+Shift+G> kan gemme den aktuelle skærmopsætning, som standard for alle opslag fremover (virker selvfølgelig også med kun én skærm). Altså: Hver enkelt bruger kan på hver enkelt maskine individuelt bestemme, hvordan man vil have Æskulap til at vise skærmbillederne. Det er intet mindre en lykke i medicinkortet og i Kommunikationsdelen, selv om man på vanlig windowsfacon kan sortere på den enkelte kolonne. I ÆP dog intelligent udbygget med en fremragende niveausortering kolonnerne imellem. Opdatering I sidste nummer var den just udsendte opdatering lige på trapperne til test. Den var imødeset med lidt mere end vanlig spænding, da det er den hidtil største opdatering af ÆP. Det overgik faktisk de bedste forhåbninger. Selv jeg havde igen ingen nedbrud og det ord er efterhånden kun hørt i andre sammenhænge. Vi må ret stolte konstatere, at der igen er kommet en fejlfri opdatering af Æskulap. Hvis det ikke allerede er, så må det være tæt på en eller anden flot rekord inden for ITverdenen! Tilmed kom der også en opdatering til DOS brugerne, som, så vidt jeg har hørt, også var fejlfri. Apparater Æskulap tilbyder nu opkobling til flere apparater. Jeg har som test installeret Kivex EKG program Cardiosoft og deres respirometer i klinikken. Jeg installerede problemfrit, startede ÆP og så fungerede det bare som en first timer. Programmerne startes prompte op fra Labkortet og data overføres tilbage til ÆP, så den side af sagen fungerer. Den grafiske del foregår udenfor ÆP, i det jeg kalder satelliltprogrammet. Her har apparaternes programmer imidlertid problemer med umiddelbart at honorere vores krav om, at apparatet skal kunne fungere i alle konsultationsrum, samtidig med, at man andre steder arbejder med grafikken på andre patienter. En ikke uvæsentlig uhensigtsmæssighed i programinstallationen er det da også lykkedes mig at påvise, så lige nu ligger bolden hos programmørerne i USA. Hjemme-BT Hjemme-BT er Kivex gået i offensiven med. Jeg var fire uger før Lægedage inviteret til en brainstorm mhp. at lave software som passer til danske forhold. Det var intensivt og firmaet kunne allerede på Lægedage femvise et funktionsdueligt program i flot design. Ret godt skuldret! Statistik Med sidste opdatering er der kommet en statistik, der siger Spar 2 til alt hidtil set. Ud over det omfattende standard tilbudte under overskrifterne Alders-, Patientog Ydelsesstatistik, så er der en Avanceret statistik, hvor man kan komponere sine egne forespørgsler. F1-hjælpen er flot, men VD tilbyder ligefrem også kurser i dedikeret statistik. Eksempel: Jeg havde ikke været i krig med statistikken, da jeg fik brev fra Lægemiddelstyrelsen om, at jeg havde én patient over og én under 50 år, som i løbet af 2003 havde fået mere benzodiazepin, end man normalt finder det rimeligt. Test nr. 1 tænkte jeg, da jeg fik fundet statistikken under Diverse og på mindre end 2 (to) min. havde jeg en liste med 24 patienter ud af , som havde fået fra stofgruppen i 2003 og hvor jeg fra listen direkte kunne gå ind på hver enkelt patient. For sjovs (og nemheds) skyld, så mailede jeg til Lægemiddelstyrelsen, om jeg blot kunne få fødselsdagen på de to mistædere. fortsættes side 8 Æskulappen December

8 fortsat fra side 7 Det fik jeg med det samme og kunne så let identificere og konstatere, at ordinationerne skyldtes relevante ordinationer fra psyk. afd., som jeg blot havde hjulpet med et praktisk problem. Jeg havde faktisk oplysningerne klar inden konvolutten havnede i papirkurven! Stærkt! Data kan også udlæses til div. regneark og databaser til videre bearbejdning. Kommunikation Så kan jeg heller ikke lade være med at fortælle, at MedBin fungerer. Det er såkaldt binære EDIFACTer, der gør det muligt at overføre billeder, PLO-journaler m.m. Man kan altså fra f.eks Grønland sende billeder i fremragende kvalitet til vurdering på en dermatologisk afd. i Danmark og få svar tilbage omgående. Det er faktisk flot, når man ser det i praksis. Nogle steder er der allerede projekter i gang med primært lokale dermatologer og omkringliggende almene praksis. Det lover rigtig godt. Skalering Fra opdateringen en sidste vigtig ting, som jeg vil nævne, er den såkaldte skalering. Det er en funktion, hvor bogstaverne bliver større på skærmen jo større skærm, jo større bogstaver. Det har været meget efterlyst af mange, som nu vil kunne se uden problemer. Aktuelt Efter at den sidste opdatering var udsendt gik programmeringen på almen programmet i dvale. Programmeringskræfterne koncentreres nu om speciallægeprogrammet, som allerede er ude i først testversion hos Brugerforeningens sekretær, ørelæge Ole Larsen. Der er stor synergi og effektivitet i, at mange programmører arbejder sammen på samme program og ligeledes i, at mange moduler kan genbruges i de forskellige programversioner. Allerede efter nytår skal speciallæge ÆP være brugbar i dagligdagen og vil kunne frigives til generelt brug først på foråret senest klar til kursus på Munkebjerg. Efter nytår går programmørerne igen i gang med den videre udvikling af almen ÆP. Nyhedsforum er her en konstant kilde til gode ideer til udviklingen. Deadline for Marts nummer 1. februar 2005 Bestyrelsesmøde Tirsdag 18. november 2004 kl Fiskestuen, Hotel Windsor Vindegade 45, Odense C Tilstede: Nicolai Swane Lund (NSL) Iver Clemmesen (IC) Michael Garsaae (MG) Niels Jørgen Ø.Stabel (NJS) Per Birkelund (PB) Ole Larsen (OL) Fraværende: Michael Bjarnhof (MB) Jørgen Alf Nielsen (JA) Referent: OL Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 16. og 17. September 2004 Der var under dette punkt diskussion om det relevante i at sætte navne på medlemmers henvendelser til bestyrelsen i fremtidige referater. Meningerne i bestyrelsen var delte, idet nogle mente, at man naturligvis måtte stå ved sine indlæg, om dette var positiv eller negativ kritik, andre med NSL i spidsen mente, at kun sagen, der havde været til drøftelse i bestyrelsen skulle refereres uden navns nævnelse. Der kom ikke nogen konsensus ud af diskussionen; men NSL ville overveje at ændre på de kommende udsendte dagsordener. Herefter blev referaterne fra 16. og 17. september 2004 godkendte. 2. Status på programudviklingen (IC) IC oplyste, at ÆP almen for tiden som planlagt er på stand by og kræfterne koncentreres om speciallægeprogrammet. Der er stor synergi i samarbejdet mellem programmørerne, når alle er i gang med samme program. I Ascott arbejder programmørerne Steffen og Hans med debitormodulet og Bolette og Christian med speciallæge programmet. Ørelægeprogrammet i Windows ville snart blive sendt til test hos OL ( han var selv uvidende om dette), og han vil blive kontaktet desangående inden for den næste uges tid. Endelig testversion vil være færdig før jul. LÆGEDAGE havde været forrygende, idet mange brugere fra andre lægesystemer opsøgte 8 Æskulappen December 2004

9 standen og gennemgående var man især begejstret for ÆP-almen s fleksibilitet. Efter nytår er det planen, at påbegynde programmeringen af næste opdatering til ÆP almen, som skal komme til 1.april Der vil man bl.a. se på medicinkortet, Links til Internettet <Ctrl+Alt+F10> vil blive udvidet i stil med foretrukne i Internet Explore fra Microsoft. Der vil blive tilbudt allerede oprettede links fra ÆP og man ville kunne tilføje efter eget valg. a) Clemmes mail af Det drejer sig heri om opdateringen af ICPC tabellen, hvor man mangler at få en aftale i stand om et møde med Falkø angående konverteringen, således at der er sikker sammenhæng mellem de allerede oprettede diagnoser, de nuværende og kommende ændringer af ICPC-tabellerne. b) DOS Nyhedsforum jvf. Clemmes mail af Heri efterlyser IC bestyrelsens medlemmers, specielt DOS brugerne i bestyrelsen, hjælp til at afgøre, hvad der fra Ascott s forum kunne havde interesse for DOS brugerne. DOS-brugende bestyrelsesmedlemmer (MG, NJS og OL) har som aftalt på sidste fællesmøde med Ascott haft adgang til ÆP s forum og de syntes generelt, at det var kedelig læsning, som egentlig ikke havde nogen relevans for DOS brugere, idet det meste kun kunne forstås, hvis man arbejde med ÆP til dagligt. MG foreslog, at man som illustration tog tilfældige tråde fra forum og udgav dem in toto på DOS forum uden nogen speciel redigering. 3. Ørelægeprogrammet (OL) OL havde haft besøg af den nyansatte programmør i Ascott Christian Toft Andersen, der havde tilbragt en dag på klinikken, således at han med egne øjne kunne se og opleve, hvorledes der arbejdes i en Øre- Næse-halsklinik med det nuværende Æskulap-oto. Endelig oplyste OL, at det var kommet ny overenskomst for speciallægerne med blandt andet E- mail konsultation. 4. Henvendelser Der havde ikke været henvendelser fra medlemmerne til bestyrelsen i den forløbne periode. 5. Kursusudvalget (Jørgen Alf.) I JA s fravær kunne NJS oplyse, at kursusudvalget afholder møde 25/11-04 hos TR på Amager, hvor man vil fastlægge det endelige program for det kommende kursus på Munkebjerg således at program og tilmelding kunne være klar til næste udgave af Æskulappen. 6. Æskulappen (Nicolai) Ny redaktør skal findes. NSL mangler indlæg til det kommende blad. a) Peder Kirkegaard om EKG Har lovet at skrive om opkobling af EKG til ÆP b) Per Birkelund om Spirometri Oplyste at det ikke er muligt i øjeblikket, mangler yderligere test. 7. Homepage (Michael Bjarnhof) Intet nyt 8. Regnskab Garsaae MG redegjorde for foreningens regnskab og kunne oplyse at sidste kursus på Munkebjerg synes at balancere takket være goodwill fra Munkebjergs side og sponsorbetaling. Foreningens regnskab generelt ser ud til at svare til budgettet, idet faldende kontingentindtægter var modsvaret af mindre udgifter. Det blev diskuteret hvordan honorering skulle ske for læger, som er undervisere på kursus. Vi vil gerne have en overskuelig og ensartet procedure. MG vil på grundlag af diskussionen udarbejde en model til næste møde. a) Winkas (kan du evt. demonstrere det på din bærbare?) Winkas var anskaffet og indeholder ny medlemsdatabase og nyt regnskabsmodul, der dog først vil blive taget i brug fra årsskiftet. MG var ikke endnu helt familiær med programmets funktionalitet. b) Sekretariatet Lisbeth Nissen overtager sekretærfunktionen pr. 1. januar 2005 I den forbindelse kan det blive aktuelt at anskaffe ny PC og printer, gammel fax kan genbruges. Ligesom det bliver nødvendigt at flytte fax telefonlinie hos TDC. 9. Mødeplan a) Torsdag/Fredag 3-4. Februar 2005 Ålbæk b) Torsdag Lørdag Munkebjerg 10. Eventuelt Under aktuelt redegjorde NSL for et møde, som han havde været til Den 23. september i Lægemiddelstyrelsen vedrørende PEM i sin egenskab af formand for brugerforeningen sammen med repræsentanter fra de andre brugerforeninger, lægemiddelstyrelsen og PLO s IT udvalget. Ideen med PEM er at alle data, der bruges i forbindelse med medicinordination/-administration til alle danskere ligger på en fælles server. De ordinerende læger i hele sundhedsvæsenet skulle således arbejde på samme database. Dette ville betyde at databasen altid ville afspejlede et eksakt opdateret billede af patientens medicinstatus. Disse data skulle så være tilgængelige for aktører i sundhedsvæsenet, praktiserende læger, speciallæger, vagtlæger, sygehuse, plejehjem, hjemmeplejen etc. fortsættes side 10 Æskulappen Juni

10 fortsat fra side 10 IC tilføjede, at man teknisk ikke uden videre kan rive en central og helt afgørende del som medicinordinationen ud af et lægeprogram, da en stor del af strukturen og funktionaliteten hviler på integrationen mellem medicinkortet og resten af programmet. At man skal arbejde direkte uden om eller blot gennem lægeprogrammet virker ikke realistisk diplomatisk sagt. Tanken om PEM, som i sig selv er udmærket, synes i nuværende udgave udelukkende at fokusere med henblik på en up to date medicinstatus for patienten, uden hensyn til den øvrige funktionalitet i lægeprogrammerne. Den integrerede funktionalitet er jo også nødvendig for en ordentlig kvalitet af patientbehandlingen, som uden diskussion også skal sikres, hvorfor den samlede funktionalitet klart prioriteres over PEM. Planerne for den kommende udvikling af programfunktionaliteten i ÆP er helt afhængig af en tæt integration af medicinkortet. Mest realistisk vil det sandsynligvis være, at der udvikles programmer, hvor der udveksles medicinoplysninger med en central PEM database ligesom der i dag udveksles oplysninger med www. min-laege.dk. Men det skal i ÆP s medicinkort bl.a. være helt klart, hvad den enkelte læge selv har ordineret, hvad andre har ansvaret for og hvad der er håndkøbsmedicin ligesom, det skal fremgå, hvornår oplysningerne har været tilgængelige i den enkelte patientjournal. Det i sig selv vil kræve en grundlæggende helt ny programmering af medicinkortet, hvilket vil kræve betydelige programmeringsressourcer. Når hertil lægges den nødvendige nyprogrammering til sikring af dosisdispensering på kvalitetsmæssig højde med blot det nuværende medicinkort, så vil tidshorisonten som helhed i heldigste fald være flere år. LÆGERS OG TANDLÆGERS REVISIONSKONTOR I/S Brian B. Frederiksen Poul Erik Nielsen H.D. Telefon Telefax Bogfør på Deres eget EDB-system eller overlad den regnskabsmæssige registring til os Assistance ved valg af EDB-løsning Årsregnsskaber og selvangivelse Budgetter og økonomisk rådgivning Praksisoverdragelser Erfaring med lægeregnskaber siden 1947 Ring for et uforpligtende og personligt møde Steen Blichers Gade Randers VD REKLAME

11 Brugerforeningens kursus 2005 Munkebjerg Hotel, Vejle Emne: Edb i praksis Tid: Fredag 01. april 2005 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle. Målgruppe: Speciallæger i almen medicin; læger inden for andre specialer med interesse for edb, samt hjælpepersonale (sekretærer og sygeplejersker) i praksis. Brugerkurset 2005 fokuserer på windows-versionen af Æskulap. Er du konverteret, så få konkret viden overvejer du at konvertere, så kom og se, hvad ÆP kan april Deltagerantal: Maximum 100. Kursusafgift: For deltagelse i kursus inkl. frokost, middag og overnatning kr.2400 For deltagelse i kursus inkl. frokost kr Ledsagere kan deltage i festmiddag og overnatning for kr Kurset søges godkendt i Efteruddannelsesfonden for tilskud for 1 dag. Kurset søges sponsoreret. Kursusprogram Ankomst, registrering og morgenkaffe Velkomst og præsentation Æskulap Professional: Qvibus vadimus? Latin: Hvilke veje vil vi gå? Læge Ivar Clemmesen, softwareansvarlig for Brugergruppen og systemchef Erik Andersen, Ascott. Der lægges op til dialog med tilhørerne Kaffepause Den digitale kommunikation med samarbejdspartnere: Hvor står vi? Fra 1/1-06 skal alle dødsattester indberettes elektronisk! Medicinbivirkninger kan allerede indberettes elektronisk. Vi sammensætter et panel af nedennævnte, som hver kommer med et indlæg, hvorefter der er paneldiskussion med salen om fremtiden. Datakonsulent fra Vejle (digital signatur), Statens Seruminstitut (anmeldelse af sygdomme), Sundhedsstyrelsen (dødsattesten), forsikringsselskaberne (repræsenteret ved Videnscenter for helbred og forsikring) og Lægeforeningens attestudvalg repræsenteret ved? Frokost Workshop Cirkulering til ny workshop Workshop Kaffe og kage Workshop Workshops Cirkulering Afslutning i plenum ? Middag og social aften Fri leg i ÆP med supervision. Bliv inspireret af den nye Windowsudgave af Æskulap. Laboratoriekortet og medicinkortet i ÆP Systematisk gennemgang Underviser: alment praktiserende læge Bjarne Larsen. Supporten Hyppige spørgsmål til supporten. Underviser: Brian fra supporten. OverblikJournalen i ÆP Systematisk gennemgang af OJ. Underviser: alment praktiserende læge Per Birkelund. Tilmelding på bagsiden Din digitale hverdag. Demonstration af kommunikation med KPLL (Køben - havns praktiserende lægers laboratorium, dels WebReq (bestilling af laboratorie-tests) dels KPLLs patientdataportal (elektronisk adgang til alle data på alle patienter i KPLLs database)), Ordiprax, PEM (den Personlige Elektroniske Medicinprofil) og den elektroniske dødsattest. Underviser: Alment praktiserende læge, Thomas

12 Gode råd om EKG apparat dårlige forslag fra EKG program Af Peder Kirkegaard Det gamle apparat udskrev egentlig nogle flotte EKG er, men det var én kanal ad gangen, og man skulle huske at skrive på, hvilke af strimlerne der repræsenterede hvilke afledninger, og efterfølgende var der en del klippe og klistre arbejde for sekretæren inden det kunne fremstå ordentligt. Overvejelserne havde været der før med at få EKG er ind i Æskulap. Apparatet fandtes: Schiller, der var det eneste, der kunne kommunikere med Æskulap DOS. Problemet var blot, at det kostede temmelig meget. Så for en solopraksis, var det ikke noget, der ville tjenes ind indenfor en overskuelig tid. Det er jo mange hensyn at tage hensyn til i almen praksis. Når der skal anskaffes hjælpemidler er der flere hensyn at tage: det skal muliggøre en ordentlig kvalitet af lægearbejdet det skal være enkelt at arbejde med der skal være en fornuftig økonomi Ved køb af et nyt EKG-apparat med kobling til Æskulap var det i hvert fald i solopraksis oplagt det tredje punkt, der var den begrænsende faktor. Dette bremsede for en tid overvejelserne vedrørende et skift. Men et efterhånden tiltagende besværligt batteriskift på det gamle apparat hjalp til. Plastboksen, som batterierne sad i var revnet og blev holdt sammen af elastikker, der vanskeliggjorde isætningen. Jeg havde opgivet at finde ud af muligheden for en ny batteriboks, regnede med at den enten ikke længere kunne skaffes eller kostede så meget, at tankerne alligevel måtte gå i retning af et nyt apparat. Endnu en test Jeg er med i den gruppe, der tester de nye Æskulap versioner og fik herunder oplyst at det ville blive muligt at få integreret flere apparater i Æskulap. Havde desuden talt med SEELENs repræsentant Per Bligaard om mine overvejelser om at anskaffe et nyt EKG-apparat. Efter endt test af den seneste Æskulap version blev der derfor iværksat endnu et forsøg: Seelen lånte mig EKG-apparatet Cardiette, så jeg kunne prøve funktionen heraf og hvorledes koblingen til Æskulap fungerede. I første omgang havde jeg en model, der leverede diagnoseforslag. Egentlig en rar tanke at have denne mulighed, men det blev grundmodellen jeg valgte, ikke alene pga. økonomien, men de diagnoser, der kom frem kunne jeg enten selv godt stille, eller også kom der nogle diagnoser, som jeg havde svært ved at bruge. I den korte forsøgsperiode var der for mange possible infarction til at jeg kunne klare det. Jeg var bange for at blive så sløvet af denne gentagne meddelelse, at den ville blive overset en dag, hvor det var rigtigt. Samarbejdet var godt, men ikke uproblematisk mellem Ascott, SEELEN og firmaet i Italien, der fremstiller apparatet. Den forudsigelige diskussion om hvor problemet lå da det i første omgang ikke fungerede, kom naturligvis frem: Var det EKG-apparatet, EKG-programmet, Æskulap eller som sædvanligt brugeren? Per Bligaard fra SEELEN havde sit at se til i en periode med at levere apparat til test hos Ascott og med kontakt til firmaet fra Italien og til mig. Det lykkedes til slut og fremtidige opsætninger må formodes at blive rutine. Og nu til det positive Det var så problemerne økonomien og startvanskelighederne nu til det positive: den daglige brug af apparatet, programmet og koblingen til Æskulap. Ved forbigående arytmier måtte vi tidligere lade lange papirstrimler passere igennem inden fangsten var i hus. Nu kan man blot roligt følge kurveforløbet på skærmen og når der så kommer noget interessant trykken man optag og så er det de foregående 10 sekunder der gemmes. Når optagelsen er i computeren kan man håndtere EKG et på forskellig vis. Sætte filtre på, hvis der er uro, forstørre komplekser og sammenligne samme afledning på EKG er optaget på forskellige tidspunkter. EKG erne lagres i Cardiette programmet hvor man så kan se alle de optagne EKG er. Til daglig er fremgangsmåden den, at man fra Æskulap programmet via Cardiette programmet kommer til den ønskede patients EKG som vist på billedserien. Tilbehør Fra det gamle EKG apparat kunne klemmerne til ekstremitetsafledningerne genbruges, så vi slap for at bruge gummistropperne, som medfølger apparatet. Til prækordialafledningerne var der balloner med, som fungerede fint hos ikke alt for behårede personer. Vi prøvede i testperioden en dyr men dejlig elek- 12 Æskulappen December 2004

13 trodeholder, som korter forberedelsen til optagelse noget ned. Det er en elastisk plade med elektroderne påsat. Der er to U-formede bøjler som skal under overarmene, hvorved elektroderne holdes fast. Den er ikke anvendelig til meget store personer, men ellers er den rigtig god. Selv hos mænd med kraftig udgave af hår på brystet kan den anvendes sammen med elektrodecreme, men uden forudgående barbering. Hos de meget store mennesker må vi til prækordialafledningerne i stedet anvende balloner og eller klæbepuder. fortsættes side 18 EKG skærmbillede Æskulap patient stambillede EKG udskrift på A4-papir Filtre, der kan fjerne støj Udmåling af EKG Laboratoriejournal Mulighed for forstørrelse af EKG Æskulap EKG-journal Cardiette ar600 adv Via Æskulap til Cardiette EKG-programmet IRDA modtager infrarød forbindelse mellem Cardiette EKG-apparat og computer Elektrodebælte Æskulappen Juni

14 Fjernbetjening af en computer fra et rum til et andet eller mellem hjem og praksis tra ved at sende via ISDN. For at jeg kan koble op til praksis computeren, er den nødt til at stå tændt døgnet rundt. Det koster lidt på elregningen, men da jeg har elvarme i min praksis, har det ingen betydning i den kolde tid af året, da elvarmen selv skruer ned. Af Ole Klitgaard De fleste har hørt om at man kan lave en opkobling hjemmefra, til sin praksis. Man kan derved hjemme om aftenen sidde og arbejde på sit praksis EDB system. Der er også en anden måde at bruge fjernbetjening på. I praksisen kan man f.eks. fra kaffestuen fjernbetjene klinikcomputeren, i rummet ved siden af. Hvis man som læge har 2 separate klinikrum, kan nr. 2 computer køre som spejlbillede af nr.1. Man kan bruge en gammel computer til nr. 2 computer, og man kan nøjes med 1 æskulap og 1 Novell licens til de to computere. Mine erfaringer. Jeg har i nogle år brugt fjernbetjenings programmet NetOp fra det danske firma Danware Data A/S. Oprindeligt brugte jeg det via en ISDN forbindelse mellem hjem og praksis. Det kørte lidt langsomt, men kunne bruges. For ca. 1 år siden fik jeg ADSL forbindelse både i klinikken og i praksissen. Det har givet noget mere fart over feltet. Jeg synes det rart at kunne sidde hjemme om aftenen og lave notater og henvisninger færdige, idet jeg derved kan komme hjem lidt tidligere. Men der er andre læger der absolut ikke har lyst til at arbejde om aftenen, men det er heldigvis op til hver enkelt at bestemme. Jeg bruger en såkaldt VPN tunnel mellem praksis og hjemme. VPN betyder Virtuel Private Network. I praksis er det en privat tunnel gennem internettet, hvor andre ikke kan kigge med. Teknisk foregår det på den måde, at data krypteres i begge ender, således at udenforstående ikke kan dechifrere kommunikationen. Jeg har selv lavet konfigurationerne, men det har taget mange timer, det kan ikke anbefales. Få i stedet Vendsyssel data til at give et tilbud eller et lokalt EDB firma. Under forudsætning at det kun er en VPN forbindelse mellem hjem og praksis, og ikke edifact kommunikation via en VPN kanal på internettet. I så fald skal det være Vendsyssels Data der står for installeringen (altså hvis man vil gøre begge dele). Man kan blot fortsætte med at sende edifact via det gamle ISDN modem, det er også billigere. Dannet tager ca kr. mere i årligt abonnement hvis man sender edifact via en VPN tunnel på internettet kon- Hvordan virker det? Programmet transmitterer skærmbilledet fra én computer (Host) til en anden computer (Guest). Samtidig overføres tastetryk og musebevægelser fra den ene computer til den anden. Kommunikationen mellem de to computere kan ske på mange måder, deriblandt via internettet, men kan lige så let foregå via det lokale netværk. Jeg har siden fundet ud af, at man ikke behøver at anvende en VPN tunnel. Man kan lade Netop programmet foretage krypteringen af datatransmissionen. En forudsætning for at bruge Netop er, at man har en fast IP-adresse hvor host en er placeret. Når man har ADSL forbindelse, kan man for et mindre beløb (ca. 30 kr. per kvartal) få en fast IP adresse på sin ADSL forbindelse. NetOp har en masse sikkerhedsfaciliteter. Desuden kan programmet fungere mellem forskellige styresystemer på host og guest siden. F.eks. kan host computeren køre windows XP, og guest computeren kan være windows 98. fortsættes side Æskulappen December 2004

15 Tanker fra en praksishave Af Ivar Clemmesen Nu har jeg igen været formastelig og har skrevet åh, så positivt andetsteds i bladet og denne gang om mine oplevelser på Lægedage. Mit livssyn er nu engang sådan. Men trods det meget positive registrerede jeg overraskende også pessimisme, mistrøstighed, mere eller mindre angst for fremtiden hos nogle kolleger, som jeg opfatter som jævnaldrende = flere år på begge sider af 60-årsdagen. Når jeg spottede en sådan, jævnaldrende DOS bruger, så faldt det mig naturligt at spørge: Hvornår skal du over på windows?. Svaret indeholdt hos en hel del noget i retning af: Neeej det skal jeg nok aldrig. Jeg skal nok snart holde op om nogle år. Det er jo dyrt at skifte system. Hvis jeg så måske kun kan få den halve goodwill hjem eller slet ikke? Og så den helt grelle slutreplik: Nu skal jeg jo nok heller ikke på Lægedage mere!. Det har gjort et dybt indtryk på mig og det har da givet stof til eftertanke at høre adskillige sådan tydeligt exogent depressive kolleger. Hvordan kan man være læge og så flere år før tiden opgive at være up to date? Den sidste sagde det måske bare i klart sprog, hvor det hos andre skinnede igennem at baggrunden var den samme? Nu er selv læger jo også en slags mennesker. Det er for os klart, at vi ikke er dåser på et bånd, paller i en lagerhal eller busser med regelmæssige ankomster og afgange. Men vores omgivne samfund er på mange måder så formet af en økonomisk, teknologisk tænkning, at vi let bliver opslugt af den, hvorfor det kan være en kraftanstrengelse at bryde ud af denne mekaniske opfattelse af os selv sådan som vi jo oplever, at verdenen omkring os kan have, både af os selv og ikke mindst vores patientbehandling. Vi oplever med vores patienter, at nogle går i stå og sygner hen. Det er fra den anvendte fysiologi jo meget velkendt: Når noget ikke bruges, så svinder det f.eks. benet i gips, den sengeliggende patient o.s.v. Teknologisk sagt: Hvis du ikke udvikler, så afvikler du!. Fysiologisk, organisk formuleret: Hvis du ikke træner og bruger dit ben, så bliver det kun dårligere!. Når jeg nu ud fra sidstnævnte tankegang ser på os, som er i den sidste halvdel af vores praksisliv og som også har ansvaret for livet i vores egen praksis. Så ser jeg kun den konklusion, at vi har størst chance for at kunne afhænde praksis, hvis vi har holdt den up to date og dermed har gjort den attraktiv for vores efterfølger! samtidig med den ikke ringe ting, at vi selv har haft fornøjelsen ved det. Det drejer sig selvfølgelig ikke kun om EDB systemet. Men, at man har et fungerende, upto date EDB system signalerer, at der nok også er mange andre ting i den praksis, som er velfungerende. Det kan som ung læge være ret uoverskueligt at skulle etablere sig med alt hvad dertil hører, evt. tilmed flytte familien o.s.v. Hvis man i tilgift også skal se i øjnene, at man er nødt til at konvertere praksissystemet for at kunne fungere ordentligt, så kan det let være det, der gør, at man gladeligt betaler mere i goodwill andetsteds, end konverteringen kostede. Argumentet med, at man som nynedsat prakticus nok hellere selv vil vælge lægesystem, har jeg ikke hørt fra unge kolleger. Hvis man betragter en lægepraksis som et sted, hvor der skal være mulighed for at kunne leve og udvikle sig, så ligger parallellen til, hvordan man i øvrigt skaber et menneskeligt samfund lige for. Samfundet / praksis kan betragtes som en have og vi ved alle, at en have, der er rar at være i ikke kommer af sig selv. Andre, mere tænksomme end jeg, har formet tankerne som spørgsmål fra en gartner her meget frit oversat: Den eftertænksomme gartner: Hvem vil så i frossen jord? plante og så dagen efter forvente at høste frugten? forberede jorden, så frøene og så først komme tilbage ½ år efter og forvente en god høst? flittigt luge, vande og beskære, netop som druerne er overmodne og falder af stokkene? fastholde at vande om onsdagen og så stå i silende regn og vande, bare fordi det er onsdag? lade familien sulte, fordi han fandt det ubelejligt at skulle høste lige netop nu? sætte planter og derefter halvt inde i sæsonen rykke dem op med rode, bare fordi man mistede troen på, at de ville kunne bære frugt? tro på at kunne høste samme mængde hver dag, året rundt? forvente en høst, når man ikke er parat til at så?- tro, at det aldrig bliver frostvejr? Dette er ment som et forsøg på ord til eftertanke vedr. vores eget syn på hele det liv, som vi har i vores praksis ikke kun på EDB fronten. Men vedr. EDB har jeg også mange gange tidligere udtrykt de samme fortsættes side 18 Æskulappen Juni

16 Links i Æskulap Af Nicolai Swane Lund I Windows udgaven af Æskulap er der er række links, som kan bringe brugeren rundt til nyttig viden på nettet. Det kræver naturligvis at man har en hurtig bredbåndsforbindelse til Internettet, men det har vist snart alle. Ascott s egne links: Nyheder som kan hentes via hovedmenuen HJÆLP. Her er der tale om nyttige informationer fra Ascott, samt diverse reklameinformationer. Formularmodulet Hentes fra formularområdet CTRL +u -> F9 (Installer formularer) Her har man så en komplet liste over alle formularer, som Ascott har programmeret. Nye formularer er grønne og ændrede formularer er røde. Aldeles misvisende i min logik, men sådan er der jo så meget. Systemet fungerer på trods af det ubehjælpsomme design. Herudover er der to andre links, som jeg gerne vil opfordre til at man bruger. Søgning på Lægemiddelkataloget Stå på et præparat i medicinkortet og tryk CTRL+ALT+F10 (eller med mus via Hjælp) Uden forsinkelse havner man herefter på det pågældende præparat i den elektroniske udgave af Lægemiddelkataloget. Man kan her meget hurtigt skaffe sig flere informationer end dem som umiddelbart er tilgængelige i den integrerede lille grønne via F8 (Præparat info). Nogle vil måske hævde at der er tale om mindre valide oplysninger i dette industrielt finansieret materiale, men den diskussion ligger uden for denne artikels rammer. I fremtiden kunne jeg godt forestille mig, at der kom flere valgmuligheder. Det er ganske lækkert, at man umiddelbart kommer ind på det ønskede præparat gennem en enkelt kommando, men ligeså dejligt ville det være om man kom frem til en eller anden form for linkportal, hvorfra det var muligt at bevæge sig til f.eks. Institut for Rationel Farmakoterapi s vejledninger om emner i retning af det søgte præparat eller til lokale rekommandationslister specialiserede farmakopeer eller til Søgning på en diagnosekode Stå på en diagnose og tryk ligesom ovenfor under søgning i Lægemiddelkataloget på CTRL+ALT+F10 (eller med mus via Hjælp). Man bliver herefter ledt videre gennem et dybt link til linkportalen under Sundhed.dk. Her er der så mulighed for at søge videre dels til lokale vejledninger omkring en given diagnose f.eks. behandlingsvejledninger for atrieflimmer og dels til Norsk Elektronisk lægeleksikon. BILLEDE 2+3 Der er tale om et rigtig godt værktøj, som fortsat er under udbygning. Dels arbejdes der ihærdigt på at opbygge en linkportal omkring laboratoriedata. En 16 Æskulappen December 2004

17 given laboratorieanalyse vil således kunne give mulighed for opslag i diverse værker omkring denne analyses brug, usikkerhedsmomenter og diagnostiske forslag, lokale meddelelser om behandlingsforslag samt nationale rekommandationer mv. Alt sammen brug af dybe links til diverse opslagsværker på nettet. Jeg kunne måske pege på et ønske om links til f. eks det tyske dermatologiske atlas og andre vil naturligvis let kunne finde andre ønsker. Man skal jo så passe på ikke at gøre det så stort og uoverskueligt, at ingen vil bruge det. En balancekunst. BILLEDE 6 Sæt kryds i kalenderen 1. april 2005 Munkebjergkurset bliver næste gang holdt fredag den 1. april 2005 og det er ingen aprilsnar. Kurset vil denne gang fokusere dels på brugen af ÆP, den windowsversionen af Æskulap (i form af 2 workshops), dels på elektronisk signatur/digital kommunikation med vores samarbejdspartnere. Vi har hørt, selv om det næppe kan være sandt, at dødsattesten vil ud dø som papirattest fra 2006, hvorefter alle dødsattester skal indberettes elektronisk!! Et faktum er, at medicinbivirkninger allerede nu kan indberettes on-line, og den digitale signatur vil utvivlsomt øge mulighederne voldsomt for brugen af on-line attester/indberetninger o.l. Den sande papirfrie klinik står for døren. Vi har i kursusudvalget sammenbragt et panel af folk, som har med dette her at gøre, så vi kan få dem direkte i tale. Vi håber, det bliver en interessant debat. Og så i workshop følge op på det, og vise, hvad vi faktisk kan pr. 1. april Jørgen Alf Nielsen, kursusudvalget Æskulappen Juni

18 fortsat fra side 14 I den nyeste version 7.65 kan guest programmet ligge på en USB hukommelse, og man kan blot plugge den ind i en fremmed computer, som derved kan komme til at fungere som guest. Man kan derved tage sin USB hukommelse med ud i verden, plugge den i en computer og kan så få forbindelse til sin praksis computer hvis der er hul igennem internettet, og den rigtige port er åben i den fremmede computers firewall (normalt port 6502) Glædelig Jul og godt Nytår Hvordan komme i gang? Man kan købe programmet, priser for 1 host + 1 guest ca kr. En opgradering kan fås for ca kr. Alternativt kan man downloade en komplet prøveversion, på (eller få den gratis tilsendt på en CD-ROM, bestilles på samme hjemmeside) Man installerer host versionen på den computer der skal fjernstyres. Guest delen af programmet installeres på den computer hvor fjernbetjeningen skal ske fra. Hvis kommunikationen foregår på lokalnetværket vælges TCP/IP kommunikation. Der er den store fordel, at guest computeren kan være en gammel windows 98 computer. Den kan let fjernestyre en computer der kører windows XP. I min praksis har jeg installeret en guest på den computer jeg har i vores frokoststue, den kobles i kaffepausen op til computeren i mit klinikrum. Begge tastaturer er aktive på samme tid. Skærmbilledet er det samme på de to computere. Dette forudsætter at begge skærme er af samme størrelse og kører samme opløsning. Hvis de ikke gør det, kommer der en scroll bar til syne, på guest en. NetOp programmet bruges af Ascott Software til support, hos de læger der bruger Æskulap windows, det giver en hurtig og effektiv support. Det er lidt fascinerende at se musen flytte sig rundt på skærmen og se hvad teknikerne laver på computeren. Det er en stor lettelse for brugeren. Før skulle lægen/sekretæren møjsommeligt dirigeres til at gøre forskellige ting på tastaturet. Det er ikke altid helt let, især ikke for novicer ud i EDB. fortsat fra side 15 tanker ved i Æskulap udviklingen at fastholde synspunktet, at lægens EDB system, så vidt muligt, løbende skal kunne tilpasses den enkelte læges individuelle arbejdsmetode og ikke omvendt. Et synspunkt Ascott er helt enig i. Det var åbenlyst det, der imponerede, da jeg duellerede med det store lægehus måske derfor, at de allerede har bestilt konvertering? Balance? ønskes af Brugerforeningen fortsat fra side 13 Og afslutningen? Ja der er jo en risiko ved at få et godt apparat inden døre, så det måtte vi beholde - også elektrodebæltet Der skal tages mange EKG er inden regnskabet er i balance. Men det går nok endda. EKG apparatet står ved siden af det gamle, tilsyneladende uopslidelige dampdrevne spirometer, som så må hjælpe på balancen. Priser (incl. moms): Ascotts programdel til forbindelse af Cardiette og Æskulap: kr Cardiette ar 600 adv kr Cardiette program kr Infrarød sensor kr EKG-bælte kr 18 Æskulappen December 2004

19 En røverhistorie (med happy end?) Af Mikael Bjarnhof Jeg har gennem flere år brugt det russiske program Handy Backup 4.0 med stor fornøjelse. Det er nemt, kan sættes til at lave back-upper, der kan gemmes som en almindelig zippet (komprimeret så det ikke fylder så meget) fil. Det kan gøres automatisk på de tidspunkter af døgnet jeg finder passende. Filen kan gemmes bl.a. på en skrivbar cd. Der var dog to problemer: det ene at den lukkede CD-en efter 1. back up og det andet at den ikke kunne skrive på DVD. Det var derfor irriterende at man skulle gemme backuppen på harddisken og så efterfølgende fylde en DVD op (hos os kan der være ca én måneds daglige backupper på en DVD). Glad var jeg da jeg fik en mail om at nu var der kommet en ny version 4.5, der kunne skrive direkte på en DVD. Dear Michael Bjarnhof, We gladly inform you, that Novosoft has released a new version of its product Handy Backup 4.5. Handy Backup 4.5 has a built-in DVD-burning engine and is able to backup your files to DVD supporting CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM writers and the latest DVD+R DL format ( ) Jeg købte den formedelst 20$. Den omtalte fejl i brænderprogrammet var der stadig så den lukkede DVD-en. Jeg mailede til firmaet, der svarede, at der skam meget snart ville komme en rettelse til programmet. Da jeg ikke hørte fra dem et par uger rykkede jeg med en mail. Åbenbart må jeg have sendt denne sidste mail til det forkerte firma dvs. dem jeg købte det første program af, som det kan ses af det noget overraskende (her meget forkortede) svar: Dear Mr. Bjarnhof, Thank you for your letter! As I understand from your previous , you are referring to Handy Backup 4.5, which is being illegally distributed by Novosoft LLC. The matter is that this version was developed by the group of people involved in an unfair business targeted against our company. Recently we noticed a certain activity of this group Novosoft Inc. is a corporation organized and existing under the Laws of the State of Texas, USA, with its place of business at 3803 Mount Bonnel, Austin, TX 78731, USA. It is the only legal owner of Handy Backup product and related content. Novosoft Inc. has been using the Handy Backup mark in the international commerce since at least as early as February I am sorry that you have to be involved in this situation. Many our customers have suffered from that Novosoft LLC company which is acting very aggressively. They make use of the fact that it is very hard to pursue such things like copyright infringement in Russia. That is why they are not hiding as usual pirates, but trying to invent some legal basis for their activity. In the past they presented some fake contract according to which Novosoft Inc. has sold all rights for Handy Backup software to their company. This would be nonsense because Novosoft Inc. was distributing that product at the same time and would never sell copyrights. Now they seem to invent another method. They registered something in the Copyright Office using our brand name and they seem to think that this way they obtained copyrights for the software that we have been distributing for several years. I hope that this letter will help to explain the situation. I do hope that in the near future we will find a way to sue Novosoft LLC and stop their unfair business. We do suffer a lot from it. If you have any further questions concerning our software please do not hesitate to contact me. Sincerely yours, Nikita Nikita Belyaev Technical Support Manager Novosoft Inc. Det (tror jeg nok) oprindelige firma havde mig stadig registreret fra mit første køb og lovede støtte og fornyelse. Det har jeg nu ikke hørt noget til. Sidste nye er at der er kommet en ny version fra det andet firma, Skal jeg bruge den??? VERDEN ER STOR OG FARLIG! Æskulappen Juni

20 TILMELDING Æskulap Brugerforenings kursus 2005 fredag den 1. april 2005 Hotel Munkebjerg Vejle Stilling... Navn... Klinik adresse... Postnr... By... Telefon... Fax... tilmelder sig (sæt kryds) kursus inkl. middag og overnatning (kursusafgift kr ) i enkeltværelse i dobbeltværelse sammen med:... kun kursus (kursusafgift kr ) kun festmiddag og overnatning (kr. 800) Der skal indsendes tilmelding for hver enkelt deltager også hvis man ønsker overnatning i dobbeltværelse. OBS: Bindende tilmelding senest den 17. januar 2005 til: Æskulap Brugerforening Finsensgade Nykøbing Falster Fax:

nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening

nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening Formanden har ordet Hadeobjekter IP- telefoni Nedbrud Brugerforeningens bestyrelse: Formand: Peter Kolby Torvestræde 11, 1 4700 Næstved Tlf: 55 75 00 20 Fax

Læs mere

Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap. Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket. Brugerforeningens kursus, marts 2010

Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap. Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket. Brugerforeningens kursus, marts 2010 Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket Brugerforeningens kursus, marts 2010 nr. 2 december 2009 æskulap brugerforening Brugerforeningens bestyrelse:

Læs mere

H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r?

H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r? n r. 4 d e c e m b e r 2 0 0 7 æ s k u l a p b r u g e r f o r e n i n g H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r? D e n e v i g t l y t t e n d

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk nr. 1 2014 Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445 Sekretær:

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 152 juli 2014 30. årgang tema KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE Ung patient SIDE 4 Belønning til læge for den gode konsultation

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992 SLÆGT & DATA 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992 Indholdsfortegnelse Brothers Keeper version 5.1... 5 Soundex... 7 Tingbøger...9 Brothers Keeper nyt...11 SAKI/KOKI...14 Noget om modem...,1 8 Virus... 23 Godt kursus

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 årgang 22 nr. 2-2008 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere