Dansk (Danish) - Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk (Danish) - Indhold"

Transkript

1 Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger afspilningslister Arranger dit indhold Brug BeoMedia 1 Brug af BeoMaster 5 og BeoSound 5 Farvede lister Funktioner, der er specifikke for BeoMaster 5 Master Link indstillinger Brug bærbare enheder med BeoPlayer Specielt for BeoSound 2 Konfiguration af BeoPlayer Grundlæggende indstillinger Avancerede indstillinger gælder kun, hvis BeoPort er en del af din opsætning Systemkrav til BeoPlayer og BeoPort Understøttede medieformater Softwareopdatering BeoMaster 5 Registrer BeoPlayer eller BeoPort Afinstaller BeoPlayer/BeoPort About

2 Indledning BeoPlayer BeoPort BeoMaster 5 BeoSound 5 Vejledning til BeoPlayer og BeoPort Denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af BeoPlayer og BeoPort softwaren, som er en del af dit Bang & Olufsen produkt. BeoPlayer kan også downloades gratis fra Da betjeningen af BeoPort minder om betjeningen af BeoPlayer, nævnes BeoPort kun, når den beskrevne handling specifikt kræver, at BeoPort er installeret. De tilgængelige funktioner og softwarebetjeningen i forbindelse med BeoMaster 5 og BeoSound 5 minder også om hinanden. Derfor nævner de afsnit, der beskriver betjening med BeoMaster 5, kun BeoSound 5, når betjeningen også kræver en BeoSound 5 installation. Vejledningen indeholder desuden oplysninger om brug af softwaren med BeoSound 2, BeoSound 6 og Serenata.

3 Betjeningsprincipper Betjeningspanelet Betjeningspanelet gør det muligt for dig at aktivere og betjene kilder fra BeoPlayer eller BeoPort. > Klik på genvejen Bang & Olufsen i systembakken for at starte BeoPlayer. > Flyt markøren til højre kant af skærmen. > Klik på den trekantede fane for at få vist betjeningspanelet. Bemærk, at betjeningspanelets udseende afhænger af, om du har installeret BeoPort eller BeoPlayer. Standardkilderne er N.RADIO, N.MUSIC, PHOTO og PC CD. Bemærk! Afhængigt af, hvilke produkter du har, giver kun BeoPort adgang til ekstra kilder. Se Tilpas betjeningspanelet for yderligere oplysninger. Sådan aktiveres en kilde i BeoPlayer... > Dobbeltklik på en af kilderne for at få vist kilden i venstre side af computerskærmen. Når du aktiverer en kilde, vises den med rødt på betjeningspanelet. Sådan bruges betjeningspanelet... > Klik på eller for gå trinvist frem eller tilbage i numre, radiostationer, fjernsynskanaler, fotos osv. > Klik på eller for at gå trinvist op eller ned mellem grupperne i den aktive kilde. Har du valgt PC CD, >... kan du bruge knapperne til at skifte mellem cd'er, hvis du har to cd-drev eller en tilsluttet BeoSound 9000 (kun BeoPort). > Klik på STOP for at sætte afspilningen på pause. > Klik på GO for at genoptage afspilningen. > Klik på eller for at regulere lyden. > Klik mellem og for at afbryde lyden. > Klik på eller for at tænde for lyden igen. > Klik på SETUP for at få vist de enkelte indstillinger for hver kilde. Du kan også bruge musen til at vælge og afspille det indhold, der vises i venstre side af computerskærmen. En gruppe i BeoPlayer kan være et album, en afspilningsliste, en genre eller en farvet liste. 3

4 > Klik på INFO for at se oplysningerne om det aktuelle nummer, den aktuelle radiostation eller det aktuelle foto. > Klik på for at skifte til standby. > Hold nede i 2 sekunder for at slukke for alle kilder. > Klik to gange på for at lukke betjeningspanelet og programmet. > Klik på genvejen Bang & Olufsen i systembakken for at genåbne BeoPlayer. De farvede knapper, der kun er tilgængelige på BeoPort betjeningspanelet, er til afspilning af farvede lister. Se 'Farvede lister' for yderligere oplysninger. Tilpas betjeningspanelet... Du kan ændre antallet af kilder, der er tilgængelige via betjeningspanelet. Du kan tilføje, slette eller skjule kilder. Op til otte kilder kan være synlige på betjeningspanelet samtidigt. > Klik på SETUP for at sætte betjeningspanelet op. > Klik på SOURCES for at tilføje eller fjerne kilder. Der vises en liste over tilgængelige kilder på betjeningspanelet. BeoPort giver dig en række valgmuligheder, afhængigt af hvilke produkter du har. > Vælg den kilde på listen, som du ønsker at tilføje, hold museknappen nede, og træk kilden til de eksisterende kilder. BeoPort betjeningspanelet Du kan skjule en kilde under alle synlige kilder. Dette angives med < og > omkring kilden. > Vælg en kilde på betjeningspanelet, hold museknappen nede, og træk kilden til listen over tilgængelige kilder for at fjerne den. > Klik på EXIT for at lukke SETUP. BeoPlayer betjeningspanelet 4

5 Bemærk! Hvis du bruger den amerikanske version af BeoPort, kan du ikke se videokilder fra hovedrummet på computerskærmen. Fjernsynsviseren Hvis din computeropsætning indeholder en BeoPort boks, og computeren er forsynet med et tv-tunerkort, er fjernsynsviseren tilgængelig, og du kan se fjernsyn på computerskærmen ved at vælge kilden PC TV. Når fjernsynsviseren er åben, kan du flytte, lukke eller forstørre fjernsynsviservinduet. Sådan flyttes og ændres fjernsynsviservinduet... > Flyt fjernsynsviservinduet ved at klikke på det og trække det med musen. > Dobbeltklik på fjernsynsviservinduet for at få fjernsynsbilledet til at fylde hele computerskærmen. > Højreklik med musen for at få fjernsynsbilledet til at forsvinde fra skærmen. Lyden kan stadig høres. > Åbn betjeningsbaren, og klik på TV for at hente fjernsynsviseren tilbage på skærmen. > Træk i den ene side af fjernsynsviservinduet for at forstørre det i billedformatet 4:3. Vælg lydtype... Du kan vælge en specifik lydtype til tv-kanalerne eller vælge AV-stereolyd til lyd- eller videokilder. Mono, stereo eller sprog... Andre lydtilstande er tilgængelige... > Klik på SETUP efterfulgt af SOUND på betjeningspanelet for at ændre den aktuelle lydtype. > Klik gentagne gange på SOUND for at skifte mellem de tilgængelige lydtyper, mono eller stereo. > Klik på SETUP for vælge en lydtype. Hvis der ikke findes alternative lydtyper, vil du ikke opleve nogen forskel. > Klik på EXIT for at lukke SETUP. 5

6 Vælg AV-stereolyd... Hvis du vælger en videokilde på betjeningspanelet, kan du modtage stereolyd via BeoLink for den pågældende kilde. Du skal blot klikke på knappen AV under SETUP på betjeningspanelet. > Åbn en kilde. Klik på f.eks. DTV. > Klik på SETUP for at vælge AV-lyd. > Klik på AV for at vælge AV-lyd, f.eks. stereolyd. > Klik på AV igen for at vende tilbage til monolyd. > Klik på EXIT for at lukke SETUP. 6

7 Fjernbetjening Hvis BeoPort er installeret sammen med en IR-modtager, kan du bruge enten Beo4 eller Beo5 til betjening af de tilgængelige kilder på systemet. På Beo4... > Tryk på RADIO for at tænde for radioen. > Tryk på TV for at se fjernsyn, hvis kilden TV er tilgængelig. > Tryk gentagne gange på LIST for at få vist N.MUSIC på Beo4. Tryk dernæst på GO for at aktivere kilden. > Tryk gentagne gange på LIST for at få vist N.RADIO på Beo4. Tryk dernæst på GO for at aktivere kilden. > Tryk på DTV for at modtage digitalt tv fra en tilsluttet videokilde, hvis kilden er tilgængelig. > Tryk på DVD for at modtage et dvd-signal fra en tilsluttet dvd-afspiller. > Tryk på CD for at lytte til en musik-cd. > Tryk på V.MEM for at se video fra en tilsluttet dvd- eller videoafspiller på computerskærmen. > Tryk på A.MEM for at afspille en tilsluttet lydkilde. Taltasterne har kontekstspecifikke funktioner. De kan f.eks. bruges til at vælge et bestemt nummer, en fjernsynskanal eller en radiostation. > Tryk på eller for at gennemsøge et nummer eller skifte til næste eller forrige gruppe. > Tryk på eller for at skifte til næste eller forrige nummer på den aktuelle liste/cd eller for at skifte fjernsynskanal eller radiostation. Med fjernbetjeningen kan du f.eks. tænde og slukke for tilgængelige link- og hovedrumskilder, skifte mellem tvkanaler, radiostationer eller musiknumre og regulere lydstyrken. De farvede knapper... De farvede knapper har forskellige funktioner afhængigt af den valgte kilde. Hvis du ser en kanal, der modtages via en set-top box, på computeren, bruges de farvede knapper som vist i set-top boxens menuoverlay. I en opsætning med BeoSound 5, eller kun BeoMaster 5, bruges de farvede knapper til valg af farvede lister. Se 'Farvede lister' for yderligere oplysninger. 7

8 Beo5 fjernbetjeningen skal sættes op til betjening af produkterne i dit system. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger. Bemærk, at udvalget af knapper på Beo5 displayet afhænger Bemærk, at udvalget af knapper på Beo5 displayet afhænger af, hvilke produkter du har, og hvilken opsætning Bang & Olufsen forhandleren har foretaget. På Beo5 > Tryk på, derefter på Zoner og så på navnet på det rum, du befinder dig i. Tryk dernæst på den kilde, du ønsker at bruge. > Tryk på N.MUSIC for at tænde for kilden N.MUSIC. > Tryk på N.RADIO for at tænde for kilden N.RADIO. > Tryk på PC for at bruge kilden PC. > Tryk på V.MEM for at se video fra en tilsluttet dvd- eller videoafspiller på computerskærmen. > Tryk på TV for at se fjernsyn, hvis kilden TV er tilgængelig. > Tryk på DTV for at modtage digitalt tv fra en tilsluttet videokilde, hvis kilden er tilgængelig. > Tryk på DVD for at modtage et dvd-signal fra en tilsluttet dvd-afspiller. > Tryk på CD for at lytte til en musik-cd. > Tryk på A.MEM for at afspille en tilsluttet lydkilde. > Tryk på eller for at gennemsøge et nummer eller gå til næste eller forrige mappe. > Tryk på eller for at gå til næste eller forrige nummer på den aktuelle liste/cd eller for at skifte fjernsynskanal eller radiostation. De farvede knapper... De farvede knapper har forskellige funktioner afhængigt af den valgte kilde. Hvis du ser en kanal, der modtages via en set-top box, på computeren, bruges de farvede knapper som vist i set-top boxens menuoverlay. I en opsætning med BeoSound 5, eller kun BeoMaster 5, bruges de farvede knapper til valg af farvede lister. Se 'Farvede lister' for yderligere oplysninger. 8

9 Gør musikken tilgængelig Søg efter musik på computeren Musikken skal være gemt på computeren, før du kan oprette afspilningslister i BeoPlayer. Scan computeren for musik, der allerede er gemt, eller kopier musikken fra en cd. Første gang du starter BeoPlayer kilden N.MUSIC, bliver du bedt om søge efter musiknumre på computeren. Sådan scanner du computeren for musik... Du skal foretage en scanning første gang, du bruger BeoPlayer, eller når du ønsker at tilføje en ny lagerenhed. > Klik én gang for at markere feltet ud for drevet. > Klik igen for at fjerne markeringen. > Klik på START for at starte scanningen. Sådan søger du efter musiknumre på et andet drev... > Klik på SETUP på betjeningspanelet, mens N.MUSIC er aktiv. > Klik på SCAN. > Marker feltet ud for de(t) pågældende drev. BeoPlayer/BeoPort bruger internetforbindelsen til at hente cd-oplysninger fra BeoPortal. Hvis du ønsker at modtage oplysninger fra BeoPortal, skal du registrere din BeoPlayer og aktivere funktionen i menuen Configuration. Computeren skal være online. Hvis BeoPortal ikke er tilgængelig efter ca. 10 sekunder, registreres musiknumrene som ukendt. Status for søgningen vises med rødt under afkrydsningsfeltet for drevet. > Klik på STOP for at annullere søgningen. > Klik på HIDE SCAN for at skjule scanningsindstillingerne. Igangværende scanninger fortsætter, indtil de er fuldførte. Du skal angive kopieringsindstillinger, før du kopierer fra en musik-cd. Det gør du i menuen Configuration under SETUP på betjeningspanelet. Se 'Konfiguration af BeoPlayer' for yderligere oplysninger. Hvis dine eksisterende musiknumre indeholder information som f.eks. Artists, Albums eller Genre, gemmes denne information under scanningen. Se også Vis og rediger oplysninger om N.MUSIC, N.RADIO eller PHOTO. N.MUSIC scanner som standard mappen Musik under Dokumenter og indstillinger og de drev, der blev scannet, første gang N.MUSIC blev aktiveret. Derfor skal du scanne harddisken igen, hvis du gemmer musik på et andet drev eller i en anden mappe. 9

10 Kopier musik fra en cd BeoPlayer bruger internetforbindelsen, når den modtager tilgængelige cd-oplysninger fra BeoPortal. Hvis destinationsvisningen er lukket, kan du følge status for kopieringen under knappen COPY. Status vises med en rød linje. Du kan desuden følge med i kopieringen i betjeningspanelets display. Sådan kopierer du fra en cd... > Læg cd'en i cd-drevet, og klik på PC CD. > Klik på knappen COPY, som findes nederst til venstre, for at åbne Folder view. > Træk og kopier hele albummet som en ny mappe, eller... > klik på NEW FOLDER for at oprette en ny mappe og kopiere numrene enkeltvist. BeoPlayer begynder kopieringen, mens den musik, der kopieres, afspilles. Når et album eller et nummer kopieres, gemmes musikken i wma-format. Du kan bruge betjeningspanelet under kopieringen, men kopieringen afbrydes, hvis BeoPlayer lukkes helt. N.MUSIC fra mapper på computeren Når du trækker indhold fra en Windows-mappe over i BeoPlayer, kan du lægge det hvor som helst, og når alt indholdet er flyttet, kan du arrangere det, som du vil, herunder også flytte album og numre til de farvede lister. Se Opret og rediger afspilningslister for yderligere oplysninger. Fra BeoPlayer til andre programmer... Du kan også flytte indhold fra BeoPlayer til software, der ikke er fra Bang & Olufsen, f.eks. cd-brænder-software. Som regel behøver du blot at trække og kopiere indholdet fra BeoPlayer til softwaren. Forudsætningen er dog, at softwaren understøtter denne funktion. 10

11 Omslagsbillede BeoPlayer understøtter omslagsbilleder til musiknumre fra N.MUSIC i form af billeder, der enten er indlejrede i numrene eller placeret i samme mappe som numrene eller albummet. Sådan downloades eller opdateres albumomslag... Omslagsbilleder vises i venstre side af skærmen i alle visninger i BeoPlayer. Hvis du har registreret BeoPlayer, har du adgang til BeoPortal, og når du har scannet din computer for musik, kan du begynde at opdatere omslag til dine nuværende album eller downloade albumomslag. > Anbring markøren over den aktuelle visning i BeoPlayer i øverste venstre hjørne, og hold museknappen nede. > Flyt markøren til 'Albums', og slip museknappen. > Højreklik på et album for at se valgmulighederne. Du skal registrere BeoPlayer for at kunne modtage oplysninger og omslag fra BeoPortal. Funktionen skal være aktiveret i menuen Configuration, og computeren skal være online. Du kan også trække og kopiere et foto til et nummer eller et album direkte i BeoPlayer. Når du lægger en cd i og klikker på PC CD, viser BeoPlayer automatisk omslagsbilledet, hvis dette findes i filen. 11

12 Gør fotos tilgængelige Hvis du ønsker at bruge PHOTO i BeoPlayer, skal du først gøre fotos og videoklip tilgængelige i BeoPlayer. Du kan trække et foto eller videoklip fra en Windows-mappe til visningen i PHOTO. 1. Placer fotos og videoklip i undermappen til mappen 'Billeder'. 'Billeder' findes under Windows-mappen 'Dokumenter og indstillinger'. Den nøjagtige placering af mappen afhænger af din computers opsætning. 2. Når du aktiverer PHOTO i BeoPlayer, scannes mappen Billeder automatisk, og billeder og videoklip i undermappen bliver tilgængelige. 3. Hvis du ønsker, at fotos og videoklip skal være tilgængelige, når BeoMaster 5 tændes via fjernsynet, skal du overføre filerne til BeoMaster 5. Se Arranger indhold' for yderligere oplysninger. 12

13 Gør hjemmesider tilgængelige Internetfunktionen er kun relevant, hvis BeoMaster 5 er en del af din opsætning. Du finder en mappe kaldet BeoMaster 5 under Favoritter i Internet Explorer. Du vil kunne se de hjemmesider, du gemmer i denne mappe, på fjernsynet via kilden 'WEB'. Du kan også oprette undermapper til 'BeoMaster 5' mappen. Disse vil derefter optræde som grupper på fjernsynsskærmen. Tilføj de hjemmesider, du ønsker at se på fjernsynet. Se også vejledningen til BeoMaster 5 for oplysninger om, hvordan du bruger WEB på dit fjernsyn. I Internet Explorer... > Klik på 'Favoritter'. > Klik på 'Føj til Favoritter'. > Vælg mappen 'BeoMaster 5', eller... >... klik på 'Opret i', og opret en undermappe. Nu kan du se hjemmesiden på fjernsynsskærmen. 13

14 Daglig brug af BeoPlayer Afspil musiknumre og radiostationer, og se fotos Hvis du vil afspille en musik-cd på computeren, skal du lægge cd'en i cd-drevet og klikke på PC CD. Du kan nu bruge betjeningspanelet til at vælge musiknumre, sætte afspilningen på pause eller skifte mellem flere cd'er, hvis du har mere end et cd-drev. Se Kopier musik fra cd' for oplysninger om, hvordan du kopierer musik fra en musik-cd til BeoPlayer Sådan afspilles en cd... > Klik på PC CD. Afspilningen af første nummer begynder. Du skal registrere BeoPlayer for at kunne modtage oplysninger og omslag fra BeoPortal. Funktionen skal være aktiveret i menuen Configuration, og computeren skal være online. Når du har klikket på PC CD, opretter BeoPlayer forbindelse til BeoPortal for at hente oplysninger om de numre, der afspilles. Hvis du vil have et overblik og afspille cd'erne direkte fra listen, skal du blot klikke på PC CD igen for at få PC CD-listen vist. Ellers skal du bruge tasterne på betjeningspanelet. > Klik på for at gå til næste nummer. > Klik på for at gå til forrige nummer. > Klik på eller for at gå til næste gruppe i den aktive kilde. > Klik på STOP for at sætte afspilningen på pause. > Klik på GO for at genoptage afspilningen. Sådan afspilles musiknumre i tilfældig rækkefølge... > Klik på SETUP på betjeningspanelet for at åbne RANDOM. > Klik på RANDOM for at afspille cd'ens numre i tilfældig rækkefølge. RANDOM bliver hvid. Alle efterfølgende numre afspilles i tilfældig rækkefølge, indtil du ændrer indstillingen. > Klik på SETUP, hvis du vil skifte til normal afspilning. RANDOM åbnes. > Klik én gang på RANDOM. RANDOM bliver grå igen. > Klik på EXIT for at lukke SETUP. 14

15 Lyt til N.RADIO... Brug betjeningspanelet, hvis du vil lytte til radiostationer eller skifte til en ny station eller gruppe. > Klik på N.RADIO for at lytte til tilgængelige radiostationer. > Klik på for at gå til næste radiostation. > Klik på for at gå til forrige radiostation. > Klik på eller for at gå til forrige eller næste gruppe. > Brug taltasterne på tastaturet for at vælge en station. Se fotos... Du kan bruge betjeningspanelet til at få vist og gennemse de tilgængelig billeder. Du kan desuden zoome ind på eller rotere et valgt billede eller få vist billederne som et diasshow. > Klik på PHOTO for at se fotos. > Dobbeltklik på et billede for at få det vist. > Klik på eller for at gå til forrige eller næste billede. > Klik på eller for at gå til næste gruppe. > Vælg ROTATE i afspilningsvinduet for at rotere billedet. > Vælg ZOOM + i afspilningsvinduet for at zoome ind eller ud. > Brug taltasterne på tastaturet til at vælge et foto fra en liste. Skift visning i en kilde Når du har aktiveret en kilde i BeoPlayer, kan du skifte mellem forskellige visninger af din samling. Du skifter visning på samme måde, uanset kilde. Hvis du åbner listerne ved at klikke to gange på kildeknappen, bliver listevisningen stående på skærmen. De forskellige visninger her fra N.MUSIC. Sådan skifter du visning... > Aktiver en kilde. > Tryk på 'TAB', eller... > tag fat i visningsikonet øverst til venstre med markøren, træk markøren til den ønskede visning og slip, eller > klik gentagne gange på øverst i venstre hjørne. 15

16 Vis og rediger oplysninger om N.MUSIC, N.RADIO eller PHOTO Du kan når som helst hente oplysninger om det musiknummer, du lytter til, eller det foto, du ser på. > Klik på INFO på betjeningspanelet for at se oplysningerne. Sådan redigeres oplysninger om et musiknummer > Flyt markøren til den kategori, du ønsker at redigere. > Klik én gang på de oplysninger, du ønsker at redigere, f.eks. titel. > Indtast oplysningerne. > Tryk på ENTER på tastaturet for at gemme og afslutte. Du bliver bedt om at bekræfte ændringerne. Du kan flytte den grå afspilningsbjælke for at gå til et bestemt punkt i nummeret. BeoPlayer beder dig bekræfte, når du har redigeret oplysninger om et nummer. 16

17 Vis oplysninger om N.RADIO... > Klik på INFO på betjeningspanelet. Oplysninger om den aktuelle station vises på skærmen. INFO bliver hvid på betjeningspanelet. > Klik på CLOSE INFO på menuen, eller > klik på INFO på betjeningspanelet for at afslutte menuen INFO. Visning af stationsoplysninger for N.RADIO 17

18 Vis oplysninger om billeder... > Klik på INFO på betjeningspanelet. Oplysninger om det aktuelle billede vises på skærmen. Sådan redigeres oplysninger i PHOTO > Flyt markøren til den kategori, du ønsker at redigere. > Klik én gang på de oplysninger, du ønsker at redigere, f.eks. titel. > Indtast oplysningerne. > Tryk på ENTER eller TAB på tastaturet for at gemme og afslutte. > Klik på CLOSE INFO nederst i vinduet, eller > klik på INFO på betjeningspanelet for at afslutte INFO. Søg efter musiknumre, stationer eller fotos BeoPlayer kan søge efter og finde de numre, stationer eller fotos, du leder efter. Rediger oplysninger om dine fotos. Sådan søger du... Aktiver kilden og den visning, du ønsker at søge i. > Indtast et præcist søgeord, f.eks. Madonna. Indhold med det søgeord fremhæves. Eller... >... indtast det første bogstav eller tal i det, du søger. Du kan f.eks. taste 'g' for German i 'Language' eller 'r' for 'Rock' i 'Genre'. 18

19 Opret og rediger afspilningslister Du kan anbringe dine foretrukne musiknumre, radiostationer, fotos og videoklip i afspilningslister. Desuden kan du når som helst redigere afspilningslisterne. Endelig kan du trække numre, fotos eller videoklip direkte fra BeoPlayer til andre programmer på computeren. Bemærk, at afspilningslister ikke optager plads på computeren, da de kun angiver afspilningsrækkefølgen og ikke forekommer som ekstra filer. Sådan oprettes en afspilningsliste i BeoPlayer... > Klik på COPY. > Klik på NEW PLAYLIST (eller hold NEW PLAYLIST nede med højre musetast). > Vælg den type liste, du ønsker: BeoPlayer (en lokal afspilningsliste, der kun findes på computeren). BeoMaster 5 (en afspilningsliste på BeoMaster 5), BeoPlayer & BeoMaster 5 (en afspilningsliste på BeoMaster 5 og BeoPlayer). Visning af afspilningslister i BeoPlayer Sådan føjes flere filer til en afspilningsliste... > Hold 'SHIFT' nede, og klik på det første og sidste af en række objekter, dvs. numre, stationer, fotos eller videoklip. > Hvis du i stedet holder 'CTRL' nede, kan du markere flere objekter ved at klikke på dem et for et. > Nu kan du trække de markerede objekter til den nye afspilningsliste. > Klik på DONE for at gemme. Vælg, hvor afspilningslisten skal være tilgængelig. Når du tilføjer indhold i BeoPlayer, kopieres det også til BeoMaster 5, og tilsvarende vil de tilføjelser til afspilningslister, du foretager på fjernsynsskærmen, blive afspejlet i afspilningslisterne i BeoPlayer. Sådan omdøbes en afspilningsliste eller en farvet liste... > Højreklik på listen, og vælg Rename playlist. > Indtast det nye navn. > Tryk på ENTER for at gemme. Omdøb afspilningslister, som du vil. 19

20 Sådan slettes indhold fra afspilningslister... > Træk indhold fra afspilningslisten til papirkurven, eller... >... højreklik på indholdet, og vælg 'Remove'. Bemærk, at musiknumre, stationer, fotos eller videoklip, der fjernes fra afspilningslisten, ikke slettes fra computeren. BeoPlayer/BeoPort papirkurven ses til højre i ovenstående illustration. Sådan gendannes filer i papirkurven... Du kan når som helst gendanne tidligere slettede numre, stationer eller fotos (medmindre de er slettet fra visningen af afspilningslisten). > Skift visning. > Klik på Removed. > Højreklik på indholdet, og vælg 'Restore'. Bemærk! Hvis du sletter afspilningslister, sletter du ikke samtidigt indholdet fra din musiksamling. Du kan ikke gendanne afspilningslister, når du først har slettet dem. Fotos, videoklip og musiknumre gendannes kun, hvis de er slettet fra andre visninger end selve afspilningslisten. 20

21 Arranger dit indhold Hvis BeoMaster 5 er en del af dit system, vil du nemt og hurtigt kunne flytte musik, fotos og videoklip mellem din computer og BeoMaster 5. Det vil være en fordel at have kopier begge steder. Når en musik-cd er blevet kopieret, er numrene tilgængelige på BeoMaster 5, men kun hvis opsætningen er 'Copy to BeoMaster 5'. Hvis BeoPlayer er konfigureret til at gemme cd'erne på computeren, skal du overføre musikken til BeoMaster 5 for at kunne få adgang til den via fjernsynet. Det samme gælder for fotos og videoklip, der er importeret til BeoPlayer. Se 'Konfiguration af BeoPlayer' for yderligere oplysninger. Placering af indhold Ikonerne ud for indholdet viser, hvor det er placeret. Ikonerne vises dog kun, når computeren er tilsluttet BeoMaster 5. Indholdet er placeret på computeren. Indholdet er placeret på BeoMaster 5. Indholdet er placeret på både computeren og BeoMaster 5. * Hvis BeoSound 5 er en del af din opsætning, vil menuens valgmuligheder svare hertil, dvs. Move to BeoSound 5 osv. Sådan flyttes indholdet fra en placering til en anden... > Højreklik på indholdet. > Vælg den ønskede handling: Copy from BeoMaster Move from BeoMaster Delete from BeoMaster Bemærk, at indhold, der kun er gemt på BeoMaster, slettes helt, når det slettes fra BeoMaster 5. 21

22 Vi anbefaler, at du altid beholder en kopi af dine musikfiler og billeder enten på din computer eller et lagringsmedie (f.eks. en ekstern harddisk). Synkroniser filer Hvis du foretager ændringer i afspilningslister på computeren, eller fra fjernsynet, når BeoMaster 5 ikke er tilsluttet computeren, er det vigtigt, at du ved, hvordan disse ændringer virker. En ændring, der er foretaget et sted, kopieres automatisk til de øvrige placeringer, når BeoPlayer/BeoPort og BeoMaster 5 tilsluttes igen. Hvis der foretages ændringer begge steder, overskrives den ændring, der er gemt lokalt på BeoMaster 5, af den ændring, der er foretaget på computeren. Eksempel: Du roterer et billede vha. software på computeren. Når du igen slutter BeoMaster 5 til computeren, får ændringen også virkning på BeoMaster 5. Filerne kan når som helst synkroniseres mellem computeren og BeoMaster 5. > Højreklik på Bang & Olufsen ikonet. > Vælg `Start BeoPlayer < > BeoMaster 5. Hvis forbindelsen afbrydes I forbindelse med overførslen af filer til BeoMaster 5 eller BeoSound 5 kan forbindelsen blive afbrudt, f.eks. hvis netværket lige er blevet nulstillet. Et BeoPlayer vindue åbnes, og du bliver bedt om at indtaste IP-adressen på BeoMaster 5 eller BeoSound 5. IP-adresse på BeoMaster 5 For at se IP-adressen på BeoMaster 5 skal du tænde for enheden, åbne menuoverlayen og trykke på 9 for at åbne menuen Configuration. Tryk derefter på den røde knap efterfulgt af GO på fjernbetjeningen. Brug piletasterne til at gå til Network info, og tryk på GO. Derefter vises IP-adressen på din BeoMaster 5. Indtast nu IP-adressen i BeoPlayer menuen for at oprette forbindelse. IP-adresse på BeoSound 5 For at få vist IP-adressen på BeoSound 5 skal du tænde for produktet, flytte navigationsarmen til TILSTAND og bruge hjulet til at fremhæve INDSTILLINGER. Derefter skal du trykke to gange på den højre pileknap efterfulgt af GO for at åbne SERVICEINDSTILLINGER. Flyt navigationsarmen til NETVÆRKSOPLYSNING. Derefter vises IP-adressen på din BeoSound 5. Indtast nu IP-adressen i BeoPlayer menuen for at oprette forbindelse. 22

23 * Hvis BeoSound 5 er en del af din opsætning, vil menuens valgmuligheder svare hertil, dvs. Connect to BeoSound 5 osv. Forbindelsesstatus Når du overfører filer fra computeren til BeoMaster 5, kan du få flere oplysninger om overførslen ved at holde musemarkøren over Bang & Olufsen ikonet på proceslinjen. Hvis der er forbindelse, er Bang & Olufsen ikonet sort. Hvis der ikke er forbindelse mellem computeren og BeoMaster 5, er ikonet gråt. Højreklik på ikonet, og vælg Connect to BeoMaster 5 * for at genoprette forbindelsen. Under en igangværende overførsel er Bang & Olufsen ikonet rødt. Status for kopiering mellem computeren og BeoMaster 5 BeoPlayer <-> BeoMaster 5 (eller BeoPort <-> BeoMaster 5 ) Angiver, at indholdet på computeren og BeoMaster 5 synkroniseres. N.MUSIC <-> BeoMaster 5 Angiver status for kopieringen af musiknumre fra N.MUSIC mellem computeren og BeoMaster 5. PHOTO <-> BeoMaster 5 Angiver status for kopieringen af billeder fra PHOTO mellem computeren og BeoMaster 5. Højreklik på Bang & Olufsen ikonet, og vælg annullering under Activity for at annullere disse handlinger. 23

24 Brug BeoMedia 1 Hvis dit system indeholder BeoMedia 1, gælder beskrivelserne i denne vejledning ikke. Se i onlinevejledningen, hvordan du bruger BeoPlayer/BeoPort med BeoMedia 1. Følg linket nedenfor for at åbne onlinevejledningen. Vejledningen findes kun på engelsk. Link til BeoMedia 1/BeoPlayer vejledning. (http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index. html) 24

25 Brug af BeoMaster 5 og BeoSound 5 Dette afsnit omhandler opsætninger med BeoMaster 5 og BeoSound 5. I denne vejledning henviser BeoMaster 5 opsætninger både til opsætninger med BeoMaster 5 og BeoSound 5. Ved alle videoindstillinger, der beskrives i forbindelse med BeoMaster 5, forudsættes det, at BeoMaster 5 er tilsluttet et kompatibelt fjernsyn. Ved alle beskrivelser af BeoSound 5 forudsættes det, at BeoSound 5 er en del af opsætningen. Med BeoMaster 5 kan du nemt få adgang til digital musik, personlige billeder, foretrukne websites og over netradiostationer fra hele verden. Før du starter Hvis du vil bruge kilderne N.MUSIC, PHOTO og WEB, skal du overføre digitale musiknumre og fotos fra computeren til BeoMaster 5 vha. BeoPlayer og gemme dine foretrukne internetsider som beskrevet tidligere i denne vejledning. Tænd for BeoMaster 5 Du kan aktivere BeoMaster 5 på to måder: enten ved at aktivere en lydkilde i BeoSound 5 eller ved at aktivere BeoMaster 5 kilder via fjernsynet. Se vejledningen til BeoMaster 5 eller BeoSound 5 for oplysninger om betjeningen af produkterne. De fire kilder BeoMaster 5 indeholder forskellige muligheder for at gennemse de fire kilder N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO og WEB. Som beskrevet i vejledningerne, indeholder menuoverlayen for hver kilde flere betjeningsmuligheder, som ikke er beskrevet her. Bemærk, at hvis BeoSound 5 er en del af din opsætning, fungerer BeoSound 5 som browser for N.MUSIC og N.RADIO, og du kan ikke gennemse indholdet af disse kilder på fjernsynsskærmen. 25

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoLink PC 2. Vejledning

BeoLink PC 2. Vejledning BeoLink PC 2 Vejledning Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på 820 22 i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code),

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Brug af video i undervisningen

Brug af video i undervisningen Den digitale Underviser Brug af video i undervisningen Sabine Kramer juli 2014 Indhold I Arbejd med videoer på YouTube 3 Opret din egen YouTube kanal... 3 Saml videoer i afspilningslister på YouTube 5

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Acer econsole Brugervejledning

Acer econsole Brugervejledning Acer econsole Brugervejledning 1 Oplysninger om licenser for tredjepartssoftware eller gratis software Software, som er forudinstalleret, integreret eller på anden måde distribueret med produkter leveret

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere