Dansk (Danish) - Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk (Danish) - Indhold"

Transkript

1 Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger afspilningslister Arranger dit indhold Brug BeoMedia 1 Brug af BeoMaster 5 og BeoSound 5 Farvede lister Funktioner, der er specifikke for BeoMaster 5 Master Link indstillinger Brug bærbare enheder med BeoPlayer Specielt for BeoSound 2 Konfiguration af BeoPlayer Grundlæggende indstillinger Avancerede indstillinger gælder kun, hvis BeoPort er en del af din opsætning Systemkrav til BeoPlayer og BeoPort Understøttede medieformater Softwareopdatering BeoMaster 5 Registrer BeoPlayer eller BeoPort Afinstaller BeoPlayer/BeoPort About

2 Indledning BeoPlayer BeoPort BeoMaster 5 BeoSound 5 Vejledning til BeoPlayer og BeoPort Denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af BeoPlayer og BeoPort softwaren, som er en del af dit Bang & Olufsen produkt. BeoPlayer kan også downloades gratis fra Da betjeningen af BeoPort minder om betjeningen af BeoPlayer, nævnes BeoPort kun, når den beskrevne handling specifikt kræver, at BeoPort er installeret. De tilgængelige funktioner og softwarebetjeningen i forbindelse med BeoMaster 5 og BeoSound 5 minder også om hinanden. Derfor nævner de afsnit, der beskriver betjening med BeoMaster 5, kun BeoSound 5, når betjeningen også kræver en BeoSound 5 installation. Vejledningen indeholder desuden oplysninger om brug af softwaren med BeoSound 2, BeoSound 6 og Serenata.

3 Betjeningsprincipper Betjeningspanelet Betjeningspanelet gør det muligt for dig at aktivere og betjene kilder fra BeoPlayer eller BeoPort. > Klik på genvejen Bang & Olufsen i systembakken for at starte BeoPlayer. > Flyt markøren til højre kant af skærmen. > Klik på den trekantede fane for at få vist betjeningspanelet. Bemærk, at betjeningspanelets udseende afhænger af, om du har installeret BeoPort eller BeoPlayer. Standardkilderne er N.RADIO, N.MUSIC, PHOTO og PC CD. Bemærk! Afhængigt af, hvilke produkter du har, giver kun BeoPort adgang til ekstra kilder. Se Tilpas betjeningspanelet for yderligere oplysninger. Sådan aktiveres en kilde i BeoPlayer... > Dobbeltklik på en af kilderne for at få vist kilden i venstre side af computerskærmen. Når du aktiverer en kilde, vises den med rødt på betjeningspanelet. Sådan bruges betjeningspanelet... > Klik på eller for gå trinvist frem eller tilbage i numre, radiostationer, fjernsynskanaler, fotos osv. > Klik på eller for at gå trinvist op eller ned mellem grupperne i den aktive kilde. Har du valgt PC CD, >... kan du bruge knapperne til at skifte mellem cd'er, hvis du har to cd-drev eller en tilsluttet BeoSound 9000 (kun BeoPort). > Klik på STOP for at sætte afspilningen på pause. > Klik på GO for at genoptage afspilningen. > Klik på eller for at regulere lyden. > Klik mellem og for at afbryde lyden. > Klik på eller for at tænde for lyden igen. > Klik på SETUP for at få vist de enkelte indstillinger for hver kilde. Du kan også bruge musen til at vælge og afspille det indhold, der vises i venstre side af computerskærmen. En gruppe i BeoPlayer kan være et album, en afspilningsliste, en genre eller en farvet liste. 3

4 > Klik på INFO for at se oplysningerne om det aktuelle nummer, den aktuelle radiostation eller det aktuelle foto. > Klik på for at skifte til standby. > Hold nede i 2 sekunder for at slukke for alle kilder. > Klik to gange på for at lukke betjeningspanelet og programmet. > Klik på genvejen Bang & Olufsen i systembakken for at genåbne BeoPlayer. De farvede knapper, der kun er tilgængelige på BeoPort betjeningspanelet, er til afspilning af farvede lister. Se 'Farvede lister' for yderligere oplysninger. Tilpas betjeningspanelet... Du kan ændre antallet af kilder, der er tilgængelige via betjeningspanelet. Du kan tilføje, slette eller skjule kilder. Op til otte kilder kan være synlige på betjeningspanelet samtidigt. > Klik på SETUP for at sætte betjeningspanelet op. > Klik på SOURCES for at tilføje eller fjerne kilder. Der vises en liste over tilgængelige kilder på betjeningspanelet. BeoPort giver dig en række valgmuligheder, afhængigt af hvilke produkter du har. > Vælg den kilde på listen, som du ønsker at tilføje, hold museknappen nede, og træk kilden til de eksisterende kilder. BeoPort betjeningspanelet Du kan skjule en kilde under alle synlige kilder. Dette angives med < og > omkring kilden. > Vælg en kilde på betjeningspanelet, hold museknappen nede, og træk kilden til listen over tilgængelige kilder for at fjerne den. > Klik på EXIT for at lukke SETUP. BeoPlayer betjeningspanelet 4

5 Bemærk! Hvis du bruger den amerikanske version af BeoPort, kan du ikke se videokilder fra hovedrummet på computerskærmen. Fjernsynsviseren Hvis din computeropsætning indeholder en BeoPort boks, og computeren er forsynet med et tv-tunerkort, er fjernsynsviseren tilgængelig, og du kan se fjernsyn på computerskærmen ved at vælge kilden PC TV. Når fjernsynsviseren er åben, kan du flytte, lukke eller forstørre fjernsynsviservinduet. Sådan flyttes og ændres fjernsynsviservinduet... > Flyt fjernsynsviservinduet ved at klikke på det og trække det med musen. > Dobbeltklik på fjernsynsviservinduet for at få fjernsynsbilledet til at fylde hele computerskærmen. > Højreklik med musen for at få fjernsynsbilledet til at forsvinde fra skærmen. Lyden kan stadig høres. > Åbn betjeningsbaren, og klik på TV for at hente fjernsynsviseren tilbage på skærmen. > Træk i den ene side af fjernsynsviservinduet for at forstørre det i billedformatet 4:3. Vælg lydtype... Du kan vælge en specifik lydtype til tv-kanalerne eller vælge AV-stereolyd til lyd- eller videokilder. Mono, stereo eller sprog... Andre lydtilstande er tilgængelige... > Klik på SETUP efterfulgt af SOUND på betjeningspanelet for at ændre den aktuelle lydtype. > Klik gentagne gange på SOUND for at skifte mellem de tilgængelige lydtyper, mono eller stereo. > Klik på SETUP for vælge en lydtype. Hvis der ikke findes alternative lydtyper, vil du ikke opleve nogen forskel. > Klik på EXIT for at lukke SETUP. 5

6 Vælg AV-stereolyd... Hvis du vælger en videokilde på betjeningspanelet, kan du modtage stereolyd via BeoLink for den pågældende kilde. Du skal blot klikke på knappen AV under SETUP på betjeningspanelet. > Åbn en kilde. Klik på f.eks. DTV. > Klik på SETUP for at vælge AV-lyd. > Klik på AV for at vælge AV-lyd, f.eks. stereolyd. > Klik på AV igen for at vende tilbage til monolyd. > Klik på EXIT for at lukke SETUP. 6

7 Fjernbetjening Hvis BeoPort er installeret sammen med en IR-modtager, kan du bruge enten Beo4 eller Beo5 til betjening af de tilgængelige kilder på systemet. På Beo4... > Tryk på RADIO for at tænde for radioen. > Tryk på TV for at se fjernsyn, hvis kilden TV er tilgængelig. > Tryk gentagne gange på LIST for at få vist N.MUSIC på Beo4. Tryk dernæst på GO for at aktivere kilden. > Tryk gentagne gange på LIST for at få vist N.RADIO på Beo4. Tryk dernæst på GO for at aktivere kilden. > Tryk på DTV for at modtage digitalt tv fra en tilsluttet videokilde, hvis kilden er tilgængelig. > Tryk på DVD for at modtage et dvd-signal fra en tilsluttet dvd-afspiller. > Tryk på CD for at lytte til en musik-cd. > Tryk på V.MEM for at se video fra en tilsluttet dvd- eller videoafspiller på computerskærmen. > Tryk på A.MEM for at afspille en tilsluttet lydkilde. Taltasterne har kontekstspecifikke funktioner. De kan f.eks. bruges til at vælge et bestemt nummer, en fjernsynskanal eller en radiostation. > Tryk på eller for at gennemsøge et nummer eller skifte til næste eller forrige gruppe. > Tryk på eller for at skifte til næste eller forrige nummer på den aktuelle liste/cd eller for at skifte fjernsynskanal eller radiostation. Med fjernbetjeningen kan du f.eks. tænde og slukke for tilgængelige link- og hovedrumskilder, skifte mellem tvkanaler, radiostationer eller musiknumre og regulere lydstyrken. De farvede knapper... De farvede knapper har forskellige funktioner afhængigt af den valgte kilde. Hvis du ser en kanal, der modtages via en set-top box, på computeren, bruges de farvede knapper som vist i set-top boxens menuoverlay. I en opsætning med BeoSound 5, eller kun BeoMaster 5, bruges de farvede knapper til valg af farvede lister. Se 'Farvede lister' for yderligere oplysninger. 7

8 Beo5 fjernbetjeningen skal sættes op til betjening af produkterne i dit system. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger. Bemærk, at udvalget af knapper på Beo5 displayet afhænger Bemærk, at udvalget af knapper på Beo5 displayet afhænger af, hvilke produkter du har, og hvilken opsætning Bang & Olufsen forhandleren har foretaget. På Beo5 > Tryk på, derefter på Zoner og så på navnet på det rum, du befinder dig i. Tryk dernæst på den kilde, du ønsker at bruge. > Tryk på N.MUSIC for at tænde for kilden N.MUSIC. > Tryk på N.RADIO for at tænde for kilden N.RADIO. > Tryk på PC for at bruge kilden PC. > Tryk på V.MEM for at se video fra en tilsluttet dvd- eller videoafspiller på computerskærmen. > Tryk på TV for at se fjernsyn, hvis kilden TV er tilgængelig. > Tryk på DTV for at modtage digitalt tv fra en tilsluttet videokilde, hvis kilden er tilgængelig. > Tryk på DVD for at modtage et dvd-signal fra en tilsluttet dvd-afspiller. > Tryk på CD for at lytte til en musik-cd. > Tryk på A.MEM for at afspille en tilsluttet lydkilde. > Tryk på eller for at gennemsøge et nummer eller gå til næste eller forrige mappe. > Tryk på eller for at gå til næste eller forrige nummer på den aktuelle liste/cd eller for at skifte fjernsynskanal eller radiostation. De farvede knapper... De farvede knapper har forskellige funktioner afhængigt af den valgte kilde. Hvis du ser en kanal, der modtages via en set-top box, på computeren, bruges de farvede knapper som vist i set-top boxens menuoverlay. I en opsætning med BeoSound 5, eller kun BeoMaster 5, bruges de farvede knapper til valg af farvede lister. Se 'Farvede lister' for yderligere oplysninger. 8

9 Gør musikken tilgængelig Søg efter musik på computeren Musikken skal være gemt på computeren, før du kan oprette afspilningslister i BeoPlayer. Scan computeren for musik, der allerede er gemt, eller kopier musikken fra en cd. Første gang du starter BeoPlayer kilden N.MUSIC, bliver du bedt om søge efter musiknumre på computeren. Sådan scanner du computeren for musik... Du skal foretage en scanning første gang, du bruger BeoPlayer, eller når du ønsker at tilføje en ny lagerenhed. > Klik én gang for at markere feltet ud for drevet. > Klik igen for at fjerne markeringen. > Klik på START for at starte scanningen. Sådan søger du efter musiknumre på et andet drev... > Klik på SETUP på betjeningspanelet, mens N.MUSIC er aktiv. > Klik på SCAN. > Marker feltet ud for de(t) pågældende drev. BeoPlayer/BeoPort bruger internetforbindelsen til at hente cd-oplysninger fra BeoPortal. Hvis du ønsker at modtage oplysninger fra BeoPortal, skal du registrere din BeoPlayer og aktivere funktionen i menuen Configuration. Computeren skal være online. Hvis BeoPortal ikke er tilgængelig efter ca. 10 sekunder, registreres musiknumrene som ukendt. Status for søgningen vises med rødt under afkrydsningsfeltet for drevet. > Klik på STOP for at annullere søgningen. > Klik på HIDE SCAN for at skjule scanningsindstillingerne. Igangværende scanninger fortsætter, indtil de er fuldførte. Du skal angive kopieringsindstillinger, før du kopierer fra en musik-cd. Det gør du i menuen Configuration under SETUP på betjeningspanelet. Se 'Konfiguration af BeoPlayer' for yderligere oplysninger. Hvis dine eksisterende musiknumre indeholder information som f.eks. Artists, Albums eller Genre, gemmes denne information under scanningen. Se også Vis og rediger oplysninger om N.MUSIC, N.RADIO eller PHOTO. N.MUSIC scanner som standard mappen Musik under Dokumenter og indstillinger og de drev, der blev scannet, første gang N.MUSIC blev aktiveret. Derfor skal du scanne harddisken igen, hvis du gemmer musik på et andet drev eller i en anden mappe. 9

10 Kopier musik fra en cd BeoPlayer bruger internetforbindelsen, når den modtager tilgængelige cd-oplysninger fra BeoPortal. Hvis destinationsvisningen er lukket, kan du følge status for kopieringen under knappen COPY. Status vises med en rød linje. Du kan desuden følge med i kopieringen i betjeningspanelets display. Sådan kopierer du fra en cd... > Læg cd'en i cd-drevet, og klik på PC CD. > Klik på knappen COPY, som findes nederst til venstre, for at åbne Folder view. > Træk og kopier hele albummet som en ny mappe, eller... > klik på NEW FOLDER for at oprette en ny mappe og kopiere numrene enkeltvist. BeoPlayer begynder kopieringen, mens den musik, der kopieres, afspilles. Når et album eller et nummer kopieres, gemmes musikken i wma-format. Du kan bruge betjeningspanelet under kopieringen, men kopieringen afbrydes, hvis BeoPlayer lukkes helt. N.MUSIC fra mapper på computeren Når du trækker indhold fra en Windows-mappe over i BeoPlayer, kan du lægge det hvor som helst, og når alt indholdet er flyttet, kan du arrangere det, som du vil, herunder også flytte album og numre til de farvede lister. Se Opret og rediger afspilningslister for yderligere oplysninger. Fra BeoPlayer til andre programmer... Du kan også flytte indhold fra BeoPlayer til software, der ikke er fra Bang & Olufsen, f.eks. cd-brænder-software. Som regel behøver du blot at trække og kopiere indholdet fra BeoPlayer til softwaren. Forudsætningen er dog, at softwaren understøtter denne funktion. 10

11 Omslagsbillede BeoPlayer understøtter omslagsbilleder til musiknumre fra N.MUSIC i form af billeder, der enten er indlejrede i numrene eller placeret i samme mappe som numrene eller albummet. Sådan downloades eller opdateres albumomslag... Omslagsbilleder vises i venstre side af skærmen i alle visninger i BeoPlayer. Hvis du har registreret BeoPlayer, har du adgang til BeoPortal, og når du har scannet din computer for musik, kan du begynde at opdatere omslag til dine nuværende album eller downloade albumomslag. > Anbring markøren over den aktuelle visning i BeoPlayer i øverste venstre hjørne, og hold museknappen nede. > Flyt markøren til 'Albums', og slip museknappen. > Højreklik på et album for at se valgmulighederne. Du skal registrere BeoPlayer for at kunne modtage oplysninger og omslag fra BeoPortal. Funktionen skal være aktiveret i menuen Configuration, og computeren skal være online. Du kan også trække og kopiere et foto til et nummer eller et album direkte i BeoPlayer. Når du lægger en cd i og klikker på PC CD, viser BeoPlayer automatisk omslagsbilledet, hvis dette findes i filen. 11

12 Gør fotos tilgængelige Hvis du ønsker at bruge PHOTO i BeoPlayer, skal du først gøre fotos og videoklip tilgængelige i BeoPlayer. Du kan trække et foto eller videoklip fra en Windows-mappe til visningen i PHOTO. 1. Placer fotos og videoklip i undermappen til mappen 'Billeder'. 'Billeder' findes under Windows-mappen 'Dokumenter og indstillinger'. Den nøjagtige placering af mappen afhænger af din computers opsætning. 2. Når du aktiverer PHOTO i BeoPlayer, scannes mappen Billeder automatisk, og billeder og videoklip i undermappen bliver tilgængelige. 3. Hvis du ønsker, at fotos og videoklip skal være tilgængelige, når BeoMaster 5 tændes via fjernsynet, skal du overføre filerne til BeoMaster 5. Se Arranger indhold' for yderligere oplysninger. 12

13 Gør hjemmesider tilgængelige Internetfunktionen er kun relevant, hvis BeoMaster 5 er en del af din opsætning. Du finder en mappe kaldet BeoMaster 5 under Favoritter i Internet Explorer. Du vil kunne se de hjemmesider, du gemmer i denne mappe, på fjernsynet via kilden 'WEB'. Du kan også oprette undermapper til 'BeoMaster 5' mappen. Disse vil derefter optræde som grupper på fjernsynsskærmen. Tilføj de hjemmesider, du ønsker at se på fjernsynet. Se også vejledningen til BeoMaster 5 for oplysninger om, hvordan du bruger WEB på dit fjernsyn. I Internet Explorer... > Klik på 'Favoritter'. > Klik på 'Føj til Favoritter'. > Vælg mappen 'BeoMaster 5', eller... >... klik på 'Opret i', og opret en undermappe. Nu kan du se hjemmesiden på fjernsynsskærmen. 13

14 Daglig brug af BeoPlayer Afspil musiknumre og radiostationer, og se fotos Hvis du vil afspille en musik-cd på computeren, skal du lægge cd'en i cd-drevet og klikke på PC CD. Du kan nu bruge betjeningspanelet til at vælge musiknumre, sætte afspilningen på pause eller skifte mellem flere cd'er, hvis du har mere end et cd-drev. Se Kopier musik fra cd' for oplysninger om, hvordan du kopierer musik fra en musik-cd til BeoPlayer Sådan afspilles en cd... > Klik på PC CD. Afspilningen af første nummer begynder. Du skal registrere BeoPlayer for at kunne modtage oplysninger og omslag fra BeoPortal. Funktionen skal være aktiveret i menuen Configuration, og computeren skal være online. Når du har klikket på PC CD, opretter BeoPlayer forbindelse til BeoPortal for at hente oplysninger om de numre, der afspilles. Hvis du vil have et overblik og afspille cd'erne direkte fra listen, skal du blot klikke på PC CD igen for at få PC CD-listen vist. Ellers skal du bruge tasterne på betjeningspanelet. > Klik på for at gå til næste nummer. > Klik på for at gå til forrige nummer. > Klik på eller for at gå til næste gruppe i den aktive kilde. > Klik på STOP for at sætte afspilningen på pause. > Klik på GO for at genoptage afspilningen. Sådan afspilles musiknumre i tilfældig rækkefølge... > Klik på SETUP på betjeningspanelet for at åbne RANDOM. > Klik på RANDOM for at afspille cd'ens numre i tilfældig rækkefølge. RANDOM bliver hvid. Alle efterfølgende numre afspilles i tilfældig rækkefølge, indtil du ændrer indstillingen. > Klik på SETUP, hvis du vil skifte til normal afspilning. RANDOM åbnes. > Klik én gang på RANDOM. RANDOM bliver grå igen. > Klik på EXIT for at lukke SETUP. 14

15 Lyt til N.RADIO... Brug betjeningspanelet, hvis du vil lytte til radiostationer eller skifte til en ny station eller gruppe. > Klik på N.RADIO for at lytte til tilgængelige radiostationer. > Klik på for at gå til næste radiostation. > Klik på for at gå til forrige radiostation. > Klik på eller for at gå til forrige eller næste gruppe. > Brug taltasterne på tastaturet for at vælge en station. Se fotos... Du kan bruge betjeningspanelet til at få vist og gennemse de tilgængelig billeder. Du kan desuden zoome ind på eller rotere et valgt billede eller få vist billederne som et diasshow. > Klik på PHOTO for at se fotos. > Dobbeltklik på et billede for at få det vist. > Klik på eller for at gå til forrige eller næste billede. > Klik på eller for at gå til næste gruppe. > Vælg ROTATE i afspilningsvinduet for at rotere billedet. > Vælg ZOOM + i afspilningsvinduet for at zoome ind eller ud. > Brug taltasterne på tastaturet til at vælge et foto fra en liste. Skift visning i en kilde Når du har aktiveret en kilde i BeoPlayer, kan du skifte mellem forskellige visninger af din samling. Du skifter visning på samme måde, uanset kilde. Hvis du åbner listerne ved at klikke to gange på kildeknappen, bliver listevisningen stående på skærmen. De forskellige visninger her fra N.MUSIC. Sådan skifter du visning... > Aktiver en kilde. > Tryk på 'TAB', eller... > tag fat i visningsikonet øverst til venstre med markøren, træk markøren til den ønskede visning og slip, eller > klik gentagne gange på øverst i venstre hjørne. 15

16 Vis og rediger oplysninger om N.MUSIC, N.RADIO eller PHOTO Du kan når som helst hente oplysninger om det musiknummer, du lytter til, eller det foto, du ser på. > Klik på INFO på betjeningspanelet for at se oplysningerne. Sådan redigeres oplysninger om et musiknummer > Flyt markøren til den kategori, du ønsker at redigere. > Klik én gang på de oplysninger, du ønsker at redigere, f.eks. titel. > Indtast oplysningerne. > Tryk på ENTER på tastaturet for at gemme og afslutte. Du bliver bedt om at bekræfte ændringerne. Du kan flytte den grå afspilningsbjælke for at gå til et bestemt punkt i nummeret. BeoPlayer beder dig bekræfte, når du har redigeret oplysninger om et nummer. 16

17 Vis oplysninger om N.RADIO... > Klik på INFO på betjeningspanelet. Oplysninger om den aktuelle station vises på skærmen. INFO bliver hvid på betjeningspanelet. > Klik på CLOSE INFO på menuen, eller > klik på INFO på betjeningspanelet for at afslutte menuen INFO. Visning af stationsoplysninger for N.RADIO 17

18 Vis oplysninger om billeder... > Klik på INFO på betjeningspanelet. Oplysninger om det aktuelle billede vises på skærmen. Sådan redigeres oplysninger i PHOTO > Flyt markøren til den kategori, du ønsker at redigere. > Klik én gang på de oplysninger, du ønsker at redigere, f.eks. titel. > Indtast oplysningerne. > Tryk på ENTER eller TAB på tastaturet for at gemme og afslutte. > Klik på CLOSE INFO nederst i vinduet, eller > klik på INFO på betjeningspanelet for at afslutte INFO. Søg efter musiknumre, stationer eller fotos BeoPlayer kan søge efter og finde de numre, stationer eller fotos, du leder efter. Rediger oplysninger om dine fotos. Sådan søger du... Aktiver kilden og den visning, du ønsker at søge i. > Indtast et præcist søgeord, f.eks. Madonna. Indhold med det søgeord fremhæves. Eller... >... indtast det første bogstav eller tal i det, du søger. Du kan f.eks. taste 'g' for German i 'Language' eller 'r' for 'Rock' i 'Genre'. 18

19 Opret og rediger afspilningslister Du kan anbringe dine foretrukne musiknumre, radiostationer, fotos og videoklip i afspilningslister. Desuden kan du når som helst redigere afspilningslisterne. Endelig kan du trække numre, fotos eller videoklip direkte fra BeoPlayer til andre programmer på computeren. Bemærk, at afspilningslister ikke optager plads på computeren, da de kun angiver afspilningsrækkefølgen og ikke forekommer som ekstra filer. Sådan oprettes en afspilningsliste i BeoPlayer... > Klik på COPY. > Klik på NEW PLAYLIST (eller hold NEW PLAYLIST nede med højre musetast). > Vælg den type liste, du ønsker: BeoPlayer (en lokal afspilningsliste, der kun findes på computeren). BeoMaster 5 (en afspilningsliste på BeoMaster 5), BeoPlayer & BeoMaster 5 (en afspilningsliste på BeoMaster 5 og BeoPlayer). Visning af afspilningslister i BeoPlayer Sådan føjes flere filer til en afspilningsliste... > Hold 'SHIFT' nede, og klik på det første og sidste af en række objekter, dvs. numre, stationer, fotos eller videoklip. > Hvis du i stedet holder 'CTRL' nede, kan du markere flere objekter ved at klikke på dem et for et. > Nu kan du trække de markerede objekter til den nye afspilningsliste. > Klik på DONE for at gemme. Vælg, hvor afspilningslisten skal være tilgængelig. Når du tilføjer indhold i BeoPlayer, kopieres det også til BeoMaster 5, og tilsvarende vil de tilføjelser til afspilningslister, du foretager på fjernsynsskærmen, blive afspejlet i afspilningslisterne i BeoPlayer. Sådan omdøbes en afspilningsliste eller en farvet liste... > Højreklik på listen, og vælg Rename playlist. > Indtast det nye navn. > Tryk på ENTER for at gemme. Omdøb afspilningslister, som du vil. 19

20 Sådan slettes indhold fra afspilningslister... > Træk indhold fra afspilningslisten til papirkurven, eller... >... højreklik på indholdet, og vælg 'Remove'. Bemærk, at musiknumre, stationer, fotos eller videoklip, der fjernes fra afspilningslisten, ikke slettes fra computeren. BeoPlayer/BeoPort papirkurven ses til højre i ovenstående illustration. Sådan gendannes filer i papirkurven... Du kan når som helst gendanne tidligere slettede numre, stationer eller fotos (medmindre de er slettet fra visningen af afspilningslisten). > Skift visning. > Klik på Removed. > Højreklik på indholdet, og vælg 'Restore'. Bemærk! Hvis du sletter afspilningslister, sletter du ikke samtidigt indholdet fra din musiksamling. Du kan ikke gendanne afspilningslister, når du først har slettet dem. Fotos, videoklip og musiknumre gendannes kun, hvis de er slettet fra andre visninger end selve afspilningslisten. 20

21 Arranger dit indhold Hvis BeoMaster 5 er en del af dit system, vil du nemt og hurtigt kunne flytte musik, fotos og videoklip mellem din computer og BeoMaster 5. Det vil være en fordel at have kopier begge steder. Når en musik-cd er blevet kopieret, er numrene tilgængelige på BeoMaster 5, men kun hvis opsætningen er 'Copy to BeoMaster 5'. Hvis BeoPlayer er konfigureret til at gemme cd'erne på computeren, skal du overføre musikken til BeoMaster 5 for at kunne få adgang til den via fjernsynet. Det samme gælder for fotos og videoklip, der er importeret til BeoPlayer. Se 'Konfiguration af BeoPlayer' for yderligere oplysninger. Placering af indhold Ikonerne ud for indholdet viser, hvor det er placeret. Ikonerne vises dog kun, når computeren er tilsluttet BeoMaster 5. Indholdet er placeret på computeren. Indholdet er placeret på BeoMaster 5. Indholdet er placeret på både computeren og BeoMaster 5. * Hvis BeoSound 5 er en del af din opsætning, vil menuens valgmuligheder svare hertil, dvs. Move to BeoSound 5 osv. Sådan flyttes indholdet fra en placering til en anden... > Højreklik på indholdet. > Vælg den ønskede handling: Copy from BeoMaster Move from BeoMaster Delete from BeoMaster Bemærk, at indhold, der kun er gemt på BeoMaster, slettes helt, når det slettes fra BeoMaster 5. 21

22 Vi anbefaler, at du altid beholder en kopi af dine musikfiler og billeder enten på din computer eller et lagringsmedie (f.eks. en ekstern harddisk). Synkroniser filer Hvis du foretager ændringer i afspilningslister på computeren, eller fra fjernsynet, når BeoMaster 5 ikke er tilsluttet computeren, er det vigtigt, at du ved, hvordan disse ændringer virker. En ændring, der er foretaget et sted, kopieres automatisk til de øvrige placeringer, når BeoPlayer/BeoPort og BeoMaster 5 tilsluttes igen. Hvis der foretages ændringer begge steder, overskrives den ændring, der er gemt lokalt på BeoMaster 5, af den ændring, der er foretaget på computeren. Eksempel: Du roterer et billede vha. software på computeren. Når du igen slutter BeoMaster 5 til computeren, får ændringen også virkning på BeoMaster 5. Filerne kan når som helst synkroniseres mellem computeren og BeoMaster 5. > Højreklik på Bang & Olufsen ikonet. > Vælg `Start BeoPlayer < > BeoMaster 5. Hvis forbindelsen afbrydes I forbindelse med overførslen af filer til BeoMaster 5 eller BeoSound 5 kan forbindelsen blive afbrudt, f.eks. hvis netværket lige er blevet nulstillet. Et BeoPlayer vindue åbnes, og du bliver bedt om at indtaste IP-adressen på BeoMaster 5 eller BeoSound 5. IP-adresse på BeoMaster 5 For at se IP-adressen på BeoMaster 5 skal du tænde for enheden, åbne menuoverlayen og trykke på 9 for at åbne menuen Configuration. Tryk derefter på den røde knap efterfulgt af GO på fjernbetjeningen. Brug piletasterne til at gå til Network info, og tryk på GO. Derefter vises IP-adressen på din BeoMaster 5. Indtast nu IP-adressen i BeoPlayer menuen for at oprette forbindelse. IP-adresse på BeoSound 5 For at få vist IP-adressen på BeoSound 5 skal du tænde for produktet, flytte navigationsarmen til TILSTAND og bruge hjulet til at fremhæve INDSTILLINGER. Derefter skal du trykke to gange på den højre pileknap efterfulgt af GO for at åbne SERVICEINDSTILLINGER. Flyt navigationsarmen til NETVÆRKSOPLYSNING. Derefter vises IP-adressen på din BeoSound 5. Indtast nu IP-adressen i BeoPlayer menuen for at oprette forbindelse. 22

23 * Hvis BeoSound 5 er en del af din opsætning, vil menuens valgmuligheder svare hertil, dvs. Connect to BeoSound 5 osv. Forbindelsesstatus Når du overfører filer fra computeren til BeoMaster 5, kan du få flere oplysninger om overførslen ved at holde musemarkøren over Bang & Olufsen ikonet på proceslinjen. Hvis der er forbindelse, er Bang & Olufsen ikonet sort. Hvis der ikke er forbindelse mellem computeren og BeoMaster 5, er ikonet gråt. Højreklik på ikonet, og vælg Connect to BeoMaster 5 * for at genoprette forbindelsen. Under en igangværende overførsel er Bang & Olufsen ikonet rødt. Status for kopiering mellem computeren og BeoMaster 5 BeoPlayer <-> BeoMaster 5 (eller BeoPort <-> BeoMaster 5 ) Angiver, at indholdet på computeren og BeoMaster 5 synkroniseres. N.MUSIC <-> BeoMaster 5 Angiver status for kopieringen af musiknumre fra N.MUSIC mellem computeren og BeoMaster 5. PHOTO <-> BeoMaster 5 Angiver status for kopieringen af billeder fra PHOTO mellem computeren og BeoMaster 5. Højreklik på Bang & Olufsen ikonet, og vælg annullering under Activity for at annullere disse handlinger. 23

24 Brug BeoMedia 1 Hvis dit system indeholder BeoMedia 1, gælder beskrivelserne i denne vejledning ikke. Se i onlinevejledningen, hvordan du bruger BeoPlayer/BeoPort med BeoMedia 1. Følg linket nedenfor for at åbne onlinevejledningen. Vejledningen findes kun på engelsk. Link til BeoMedia 1/BeoPlayer vejledning. (http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index. html) 24

25 Brug af BeoMaster 5 og BeoSound 5 Dette afsnit omhandler opsætninger med BeoMaster 5 og BeoSound 5. I denne vejledning henviser BeoMaster 5 opsætninger både til opsætninger med BeoMaster 5 og BeoSound 5. Ved alle videoindstillinger, der beskrives i forbindelse med BeoMaster 5, forudsættes det, at BeoMaster 5 er tilsluttet et kompatibelt fjernsyn. Ved alle beskrivelser af BeoSound 5 forudsættes det, at BeoSound 5 er en del af opsætningen. Med BeoMaster 5 kan du nemt få adgang til digital musik, personlige billeder, foretrukne websites og over netradiostationer fra hele verden. Før du starter Hvis du vil bruge kilderne N.MUSIC, PHOTO og WEB, skal du overføre digitale musiknumre og fotos fra computeren til BeoMaster 5 vha. BeoPlayer og gemme dine foretrukne internetsider som beskrevet tidligere i denne vejledning. Tænd for BeoMaster 5 Du kan aktivere BeoMaster 5 på to måder: enten ved at aktivere en lydkilde i BeoSound 5 eller ved at aktivere BeoMaster 5 kilder via fjernsynet. Se vejledningen til BeoMaster 5 eller BeoSound 5 for oplysninger om betjeningen af produkterne. De fire kilder BeoMaster 5 indeholder forskellige muligheder for at gennemse de fire kilder N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO og WEB. Som beskrevet i vejledningerne, indeholder menuoverlayen for hver kilde flere betjeningsmuligheder, som ikke er beskrevet her. Bemærk, at hvis BeoSound 5 er en del af din opsætning, fungerer BeoSound 5 som browser for N.MUSIC og N.RADIO, og du kan ikke gennemse indholdet af disse kilder på fjernsynsskærmen. 25

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoLink PC 2. Vejledning

BeoLink PC 2. Vejledning BeoLink PC 2 Vejledning Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på 820 22 i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code),

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Denne guide hjælper dig igennem installationen fra download via vores hjemmeside til du kan køre programmet og søge i vores varenumre. Programmet er designet

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk Downlån musik gratis og lovligt www.netmusik.dk For at downlåne musik via Netmusik skal du 1) være borger i Sønderborg Kommune 2) registreret som låner ved Biblioteket Sønderborg 3) have en pinkode til

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

WINDOWS 7 FOR SENIORER

WINDOWS 7 FOR SENIORER Hvis du har Windows 7 på din computer, er dette hæfte noget for dig. Hæftet er fyldt med eksempler og illustrationer, der gør det nemt for dig at følge anvisningerne, når du selv sidder ved computeren.

Læs mere

1. Forord. 2. Systemkrav

1. Forord. 2. Systemkrav 1. Forord 2. Systemkrav 3. Installation 4. Manual 1. Forord Dette program er et elektroniske opslagsværk, hvor man hurtigt kan se, de muligheder der er af valg af melodi til en bestemt salme. Samtidigt

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. -

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - For at lave sine musik CD er om til WMA format kræver det en PC med Microsoft Media Player version 7.1 eller

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning Hurtig Start Guide Velkommen til ZoomText Express ZoomText Express er et billigt og enkelt forstørrelsesprogram til din computer,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer 12052014AS ipad for let øvede modul 9 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere