2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:"

Transkript

1 IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne og interne faktorer skal vi have en selvstændig strategi på området. Reformen fra 2005 ændrede markant på kravene til de teknologiske løsninger. Derudover har de nye bygningsmæssige rammer på Kalundborg Gymnasium og HF med bl.a. et nyt Sciencecenter givet nye pædagogiske muligheder. Endelig spiller det også en rolle, at langt de fleste elever samt alle lærere i dag råder over en bærbar computer og er koblet på nettet både på skolen og i hjemmet. Kalundborg Gymnasium og HF indgår sammen med Stenhus Gymnasium, Slagelse Gymnasium og Ringsted/Haslev Gymnasium i et IT-fællesskab. Dette fællesskab har udarbejdet en overordnet ITstrategi som er implementeret i Kalundborg Gymnasiums IT-strategi. Kalundborg Gymnasium og HF s IT-strategi fastlægger de overordnede mål for IT-anvendelsen på gymnasiet i de kommende år og sikrer samtidig, at IT-investeringerne prioriteres og koordineres ud fra disse mål. 2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: 1) IT skal virke En moderne uddannelsesinstitution er i dag karakteriseret ved en høj grad af IT-anvendelse i undervisningen. Succeskriteriet er at det skal virke, og det skal være nemt at betjene. For at efterkomme dette udsagn arbejder den enkelte institution målrettet med at efteruddanne alle lærerne i anvendelsen af IT i undervisningen. En styrkelse af lærernes IT-kompetencer skal bruges i arbejdet med elevernes generelle IT-studie kompetencer. I administrationen er IT-adgang og IT-sikkerhed helt central i opretholdelsen af stabilitet i systemet og udførelsen af arbejdsopgaver. 2) IT til alle : Uanset, hvor brugeren befinder sig og hvad brugeren kommer med af IT-udstyr, skal man kunne bruge institutionens IT-ressourcer. Der skal være trådløst netværk, og brugerne skal kunne komme på nettet.! 1 af 5!

2 3) IT på vej : IT-fællesskabets institutioner definerer hvert år udviklingsområder og afsætter ressourcer til ITudviklingsarbejde. 3. Rammebeskrivelse for IT-administratorernes arbejde i IT-fællesskabet/ERFA gruppen. Formålet med ERFA samarbejdet er at understøtte og facilitere udviklingen i IT-fællesskabet: Der foreslås følgende mødestruktur for ERFA-samarbejdet: - 4 årlige møder (dagsorden og referat), som holdes skiftevis på de involverede skoler, en gang i kvartalet. - årets indsatsområder centralt (sikkerhed og dokumentation) og lokalt fastsatte indsatsområder - gruppen vælger en tovholder, som står for mødeindkaldelse og opsamling - ekstern konsulent tilknyttet møderne - afrapportering til styreg! 22! ruppen Fase 1: Opgaver og procedurer i ERFA-samarbejdet. Udarbejdelse af dokumentation, som skal sikre at IT-administratorerne indbyrdes kan hjælpe/støtte hinanden: Overordnede krav til dokumentationen: (udarbejdelse af fælles skabelon) Spørgsmål til formen/skabelonen: - overordnet dokument, som hvert år opdateres. (dokumentet består af deldokumenter) - input kunne stikord/ indholdsfortegnelse (Jesper) Indhold i dokumentation: - beskrive netværksstandarderne (fysisk netværkstegning med accesspoint) og platform (serverne, fysiske setup med porte) - adgangskode/adgangsdokument - beskrivelse af backup proceduren på den enkelte skole (data -og katastrofe-backup) - beskrivelse af IT-sikkerheden (kunne være et punkt som kunne diskuteres) - give mulighed for at sammenligne og evt. stordrifte dele af systemet. Deadline for dokumentationen: første ERFA-møde i foråret. Økonomien: Fremtidige arbejdsprocedurer: Hver gang et projekt sættes i gang skal der fremlægges projekt-beskrivelse med mål og økonomi. Fællesprocedure på alle skoler og i fællesskabet. Indkøb:

3 Koordinere indkøb på relevante produkter mellem fællesskabets skoler. (Eks. computermærker - vælge 1-3 mærker ). 4. Strategi på Kalundborg Gymnasium og HF En del af Kalundborg Gymnasium og HF s mission er at tilbyde undervisning i moderne fysiske rammer med opdaterede teknologiske hjælpemidler. Denne del af missionen sætter et tydeligt præg på den udformede IT-strategi, idet der stilles krav til de teknologiske hjælpemidler som skal være tidsvarende og opdaterede. Desuden er det under IT-strategien vigtigt at fastholde bevidstheden om at det ikke er IT-enheden der aleneskaber den gode læring, men at det er lærernes integration af IT i den gode undervisning, der er elevernes læringsfundament. For at opfylde disse specifikke krav i relation til fællesskabets IT-strategi, er der formuleret følgende institutionsspecifikke mål: at IT skal virke - brugeren skal ikke forhindres af tekniske problemer og besværlighed ved at bruge IT på skolen. At der er IT til alle - det skal være muligt for brugeren at anvende skolens IT-ressourcer uafhængigt af hvilken enhed brugeren anvender. At IT ressourcer er tidssvarende - Skolen skal kunne håndtere de udefra kommende krav om IT kundskaber. Det være sig kreative, teknisk og udviklingsmæssigt. Der er en central del af målsætningen for Kalundborg Gymnasium og HF s IT-strategi at være blandt landets førende institutioner i forhold til IT. Eleverne er født ind i en tidsalder, hvor IT og kommunikation er et bærende element i deres hverdag, hvilket gør, at IT ligeledes bør integreres i undervisningen som en naturlig del. Rammesætning for strategi 5. Netværk, hardware, software - investeringer Skolens investeringer i de seneste år har foruden løbende opdatering af hardware og software været rettet imod at skabe de bedste pædagogiske værktøjer til lærer, elever i relation til undervisning. Dette vil også i fremtiden være målet. Tilbage i marts 2010 blev det trådløse net renoverede, så det havde en tilstrækkelig kapacitet til, at samtlige elever og ansatte, der havde behovet, kunne blive opkoblet. Men det dækker ikke det behov der er i dag er for at blive opkoblet. Det er et mål at skolen inden udgangen af 2013 har forøget sin båndbrede til at indeholde 5 GHZ båndet, samt at systemet opgraderes til en! af! 3 5

4 kapacitet der svarer til at hver elev kan være på nettet med 3 enheder samtidig inden skolestart De fremtidige investeringer i hardware vil tage udgangspunkt i, at hovedparten af eleverne i dag råder over en bærbar pc er, der kan kobles på gymnasiets trådløse net. Derfor er der en forventning om, at der i det daglige er et antal elever, der medbringer deres bærbare computer og hvor skolen kan forvente, at eleverne kan supplere skolens bestand af maskiner. Inden udgangen af 2013 forventes samtlige undervisningslokaler at være udstyret med elektroniske tavler. Det er et klart mål at skolens netværk ikke skal være platformsafhængig, således at der er tilgang til netværket med forskellige platformstyper som f.eks. OS X og Windows. Skolen vil fortsat investere, så der stilles et antal computere til rådighed til såvel gruppearbejde som individuelt arbejde. Alle lærere er udstyret med en bærbar computer. De lærere der ønsker det, får stillet en telefon og en Ipad til rådighed. Kalundborg gymnasium og HF ejer udstyret og det skal tilbageleveres ved ansættelsen ophør. Forbrug og abonnement betales af den enkelte lærer. Læreren er ansvarlig for udstyret som er udleveret af skolen. Hvis udstyret udsættes for behandling, der ikke er dækket af forsikring, er brugeren selv erstatningspligtig. Ligeledes er brugeren selv ansvarlig for forsikring mod tyveri og lignende. 6. Kompetenceudvikling for lærerne Lærergruppen og ledelsen har i fællesskab ansvaret for, at eleverne tilegner sig de fastlagte ITfærdigheder og kompetencer. Opgaverne fordeles mellem lærerne i respekt for fag og lærerkompetencer. Det er derfor afgørende, at lærernes IT-kompetencer til stadighed udvikles. Skolen prioriterer, at der løbende er mulighed for IT-støtte, herunder diverse interne og eksterneitworkshops. Det forventes at alle lærere videreudvikler deres IT-kompetencer i relation til konkrete undervisningsforløb. Nye lærere vil i begyndelsen af skoleåret få udleveret en computer, og det forventes at nyansatte ligesom de øvrige ansatte kontinuerligt videreudvikler deres IT-kompetencer. 7. Elevernes IT-kompetencer og IT-færdigheder I uddannelsen på Kalundborg Gymnasium og HF er målene for elevernes IT-kompetenceudvikling, at eleverne kritisk skal kunne søge informationer dels internt på skolens kommunikationssystemer, dels eksternt på internettet. Derudover forventes det, at eleverne kan: anvende IT i særfaglige og flerfaglige forløb bl.a. I forbindelse med elevcentrerede arbejdsformer, projektforløb og evalueringer. Eleverne skal således kunne arbejde individuelt, og samtidig være i stand til at dele og udvikle viden i elevgrupper samt at kommunikere mellem elever og lærere ved hjælp af relevante elektroniske redskaber.

5 Kalundborg Gymnasium og HF har endvidere som mål at udforske og oparbejde kompetencer i relation til virtuel undervisning. Den enkelte klasses lærerteam koordinerer sammen med klassens øvrige lærere, hvordan ITkompetencer nås. 8. Kommunikation På en vidensarbejdsplads som Kalundborg Gymnasium og HF spiller kommunikation en helt afgørende rolle. Det gør den i det daglige pædagogiske arbejde, men også i videndeling, planlægning, de arbejdsmæssige relationer mv. Kalundborg Gymnasium og HF s elektroniske kommunikation er baseret på en kombination af Lectio og skolens hjemmeside, der hver især løser veldefinerede opgaver. En uddybning af både den eksterne og den interne kommunikation er at finde i den Pædagogiske Håndbog for Kalundborg gymnasium og HF.! af! 5 5

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Fredensborg Kommune. Humlebæk skole. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Humlebæk skole. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Humlebæk skole It- og mediestrategi 2013-2015 0 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig del

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013 Bilag 1 27. september 2013 Perspektiver på teknologiområdet Med dette notat afrapporteres Delprojekt 5: Udvikling på teknologiområdet. Notatet indeholder: A. Baggrund og mål med DP 5 B. Særlig bevilling

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere