Planlægningshåndbog Siedle Access. Udgave 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningshåndbog Siedle Access. Udgave 2013"

Transkript

1 Planlægningshåndbog Siedle Access Udgave 2013

2 Indhold Access generelt 3 Anvendelsesområder Funktioner 4 Komponenter 5 Ibrugtagning Garanti Anbefaling 6 I forbindelse med komplekse anlæg eller imødekommelse af særlige krav står vore tekniske rådgivere i projektafdelingen gerne til rådighed. Der tages forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske forbedringer. Planlægning og kabling 8-9 Forsyningsgrænser ATLC/NG Enhedsbeskrivelse Dørstation Indbygningsdørhøjttaler Kameraer Svarudstyr audio/video 14 Tilbehør 15 Forsynings-/styreenheder 16 Licenser 18 Access med adgangskontrol via Vario-bus 20 Rækkevidde i Vario-bussen 20 Apparatbeskrivelse Vario-bus 21 Siedle Udstillings-og kursusscenter 22 Kundeservice 23

3 Access generelt Siedle Access er et serverbaseret IP-system til bygnings kommunikation. Det omfatter hele Siedle-kommunikationssystemernes funktionsomfang, fra samtale- eller videoforbindelse over portnerfunktionalitet og Intercom, videre til komplekse koblings- og styrefunktioner. Access arbejder i eget IP-netværk. Den centrale administration på Access-serveren tillader konfigurering og administration via webbrowser, også fra distancen. Endvidere letter den systemudbygningen gennem udvidelse og udskiftning af enheder eller licensmodeller (f.eks. funktionslicenser; licenser til brug for produkter af andet fabrikat, f.eks. IP-kameraer, VoIP-telefoner, IP-I/O-enheder). Systemet benytter netværksprotokollerne TCP/IP og UDP, desuden SIP til internettelefonien (VoIP), udvidet med en Access-specifik dataprotokol. Audiokodningsstandarden (G.711) og videokodningsstandarden (H.264) giver en høj billed- og lydkvalitet ved lav netbelastning. Kontakt Server ATLC/NG 670 Server Kontakt ATLC/NG 670 ATLC/NG 670 Dørstation Tö Dørstation Tö Dørstation Tö 3

4 Anvendelsesområder Funktioner Kontakt ERT Server ATLC/NG 670 Alle svartelefoner tilsluttes altid over en RJ45 8/8 netværksdåse. Denne er opdelt med to hunstik. Det venstre hunstik er reserveret netværket (LAN-område). Det højre hunstik er uafhængigt af netværket og benyttes til tilslutning af supplerende styreelementer, som muliggør yderligere anvendelse. Også ekstra funktioner, såsom etageopkaldstryk, tilsluttes via RJ45-netværksdåse (højre hunstik/side). Projekter med mange abonnenter (dørstationer og/eller svarstationer) og store afstande høje krav til audio- og videooverførslen flere (også lokalt) opdelte bygningssektioner med portner- eller overvågningsfunktioner heterogen anvendelse (privat og erhvervsmæssig blandet anvendelse) principielt krav om struktureret kabling og IP-teknologi Access tilbyder enkel og standardkonform projektering og installation PC-baseret én-persons-idriftsættelse sikret platformsuafhængig konfigurering via gængse webbrowsere (også pr. fjernservicering via internettet) mere end 1000 abonnenter i systemet mange parallelle video- og samtalekanaler i systemet fuld duplex samtaleforbindelse valgfri gruppedannelse (f.eks. til meddelelser) opkaldslagring med opkaldsliste og billedhukommelse polyfone ringetoner svartelefoner, der forsynes via PoE (Power over Ethernet) iht. IEEE802.3af server til central systemadmini stration opkaldsomstilling, opkalds viderestilling og opkaldshentning opkaldsdifferentiering i terminalenhederne dørkald via opkaldsdisplay eller kodelåstastatur etagedørhøjttaler (med og uden video) og etagedøråbner Intercom-funktionalitet visning af meddelelser, status eller indgående opkald som klar tekst på enheder med display mulighed for tilvalg af prioriseret meddelelsessystem en effektiv PC-baseret portnerarbejdsplads med videoovervågningsfunktion og bearbejdning af prioriserede meddelelser (alternativt med permanent eller midlertidig mulighed for indkobling over internettet) Scan-funktion for tilsluttede kameraer Integrering af eksterne kameraer Integrering af SIP-audio-, SIP-video- og a/b-telefoner Tilslutning af systemet til fastnettelefoni og standardkonforme SIP-telefonsystemer Alle Siedle IP-produkter kan opdateres Dørstation Tö

5 Komponenter Dørkomponenter Svarenheder Licenser Fordelingskomponenter Pladskrav i fordelingen ATLM Access dørhøjttalermodul BTM op til -04 Bus-trykknapmodul ACM Access kameramodul DRM Displayopkaldsmodul COM Kodelåsmodul ELM Electronic Key-læsemodul FPM Fingerprint-modul ATLE Access indbygningsdørhøjttaler med Busopkaldstrykmatrix BRMA Busopkaldstrykmatrix AHT Access svartelefon AHTV Access videosvartelefon AHF Access højttalende svartelefon ASHT Access-software hustelefon ASC Access-software concierge Tilbehør AZA Access frembygningstilbehør AZTV Access Tafelaccessoire AZIO Access Input-/Output-tilbehør ALFA Access-licens ekstern enhed audio ALFV Access-licens ekstern enhed video ALT Access-licens telefonitilslutning ALFS Access licens fremmed enhed smartphone ALFT Access licens fremmed enhed tablet ALKNX <50 Access licens KNX-tilslutning ALKNX <300 Access licens KNX-tilslutning ALKNX <1000 Access licens KNX-tilslutning ATLC/NG Access dørstation-controller med strømforsyning AIVS Access interface analog-video standard AS S Access Server S AS M Access Server M AS L Access Server L VNG Video-strømforsyning TR Transformator TR Transformator EC Indgangs-controller ECE Indgangs-controller-udvidelse AHFV Access højttalende videosvartelefon Enheder automatbredde/ delingsenhed ATLC/NG x 6 AS S 3 x 12 VNG TR EC ECE TR TCIP Under projekteringen skal der tages højde for tilstrækkelig reserve for en efterfølgende udbygning. Fordeling øvrige enheder af andet fabrikat Anvendte routere/switches skal være PoE-kompatible iht. IEEE802.3af, f.eks. Cisco, Netgear, D-Link, HP osv. Forsyningen af terminalenhederne skal være tilvejebragt på installationsstedet via PoE. TCIP Dør-controller IP TCIP SRV Dør-controller IP Server 5

6 Produkter af andet fabrikat Der findes et hav af produkter på markedet, der imødekommer en lang række krav og ideer. De forskellige komponenters kommunikation og kompatibilitet er ikke altid 100% pålidelig. Det kan derfor anbefales at optage rettidig kontakt med vores projektafdeling. P.t. kan vi give anbefalinger for disse områder: Analog telefon adapter ATA SIP-telefon Koblingsaktuatorer KNX VoIP Snitflade ISDN-telefonanlæg Øvrige interessante områder tester vi gerne nærmere.

7 Ibrugtagning Garanti Anbefaling Koordineringen/den første idriftsættelse af et Accesssystem skal ske gennem Siedle eller en Access Certifiedpartner. Anlægget skal være færdigt installeret, dokumenteret og driftsklart på idriftsættelsesdatoen (se forudsætninger for idriftsættelse). Der skal sikres adgang til alle anlægsdele, systemadministratoren skal stå til rådighed. Udgifter til idriftsættelsen skal afholdes af kunden; de gældende afregningssatser er anført i tilbudet og i idriftsættelsesformularen. Forudsætninger for idriftsættelse Installation Installationen svarer til struktureret kabling iht. DIN , en tilsvarende netværksplan er vedlagt Alle krævede netværkstilslutninger forefindes Kablingen svarer mindst til Cat 5 Netværk Eget netværk til Siedlesamtaleanlægget eller VLAN med Quality of Service (IEEE802.1p) med min. 100 MBit/s båndbredde Multicast-anvendelig (inkl. routere, switches) Mindst 100Base Tx Ingen hubs eller repeatere til stede i netværket Netværk er komplet konfigureret og driftsklart Switches til svartelefoner er POE-kompatible iht. IEEE802.3af (alle porte til HT er med POE-forsyning) Oversigt over opkaldsnumre (hvem ringer op til hvem og hvordan) er til stede, KNXkonfiguration er afklaret ønsket tastkonfiguration er til stede Idriftsættelse indbefatter følgende servicehandlinger Kontrol af de overleverede dokumenter Initialisering af systemet (server) Identificering og tilknytning af de anvendte apparater, opsætning af licens Opsætning og konfigurering af dørstationerne Opsætning og konfigurering af svartelefonerne Opsætning og konfigurering af softwareclients Opsætning og konfigurering af Gateways (tilslutning af øvrige enheder af andet fabrikat) Instruktion af og overgivelse af data til administratoren/brugeren på installationsstedet Siedles garanti gælder kun for konfigurerbare funktioner og systemegenskaber for hardog software leveret af Siedle, såfremt idriftsættelse kan dokumenteres at være foregået via Siedle Access Competence Center eller vor Access Certified-partner. Lovmæssige krav vedrørende levering af mangelfulde produkter forbliver uberørt heraf. Driftshåndbog Siedle anbefaler at udarbejde en driftshåndbog til dokumentation af netværket og Accesssystemet. Driftshåndbogen skal være tilgængelig for servicepersonalet og indeholde alle grundlæggende informationer: Systemadministratorens kontaktdata (med absence management ) Hardwareliste Dokumentation for serverkonfiguration Server-backup Dokumentation for softwarestatus og enhedskonfiguration Arbejdstegning med struktureret ledningsføring (LAN- Policy) Password-oprettelse og mulighed for ekstern adgang (remote login) IP-adresse og netværkskomponenternes enhedsnavne Procesbeskrivelser (f.eks. oprettelse af en bruger, enhedsudskiftning etc.) Dokumentation af foretagne ændringer Dokumentation af fejl og fejlafhjælpning Opdateringer og vedligeholdelse Softwaren til samtlige Siedle Access-produkter med netværkstilslutning kan opdateres. Opdateringer af systemkomponenterne kan indlæses centralt via Access-serveren. Aktuelle opdateringer og nye funktionsegenskaber kan downloades på Accesssystemets softwarestatus skal indføres i driftsmanualen. Vær opmærksom på at holde de aktive netværkskomponenters (switches, routere, firewall) softwarestatus på et aktuelt niveau. Siedle Access muliggør systemadgang via fjerntilgang i forbindelse med servicearbejde og fejlafhjælpning. Dette kræver, at Accessserveren har online-adgang. 7

8 Planlægning og kabling Generelt Grundlaget for projektering af et Access-system udgøres af et IP-netværk, som er blevet etableret i henhold til de forhåndsangivelser, der gælder for oprettelse af en struktureret kabling (som beskrevet under emnet Kabling netværk ). Ifølge Accesssikkerhedskonceptet føres netværkskablingen ikke hen til døren, men ender på ATLC/ NG Dørtilslutningen (som beskrevet under emnet kabling i dørområdet) hører derfor ikke med som en del af IP-netværket. Placering af Access-enhederne og netværkskomponenterne bør ske ifølge arbejdstegningens anvisninger. Der skal her tages højde for forbindelsestypernes længderestriktioner, såsom kobber- og glasfiberledninger. Netværkskomponenternes og Siedle-apparaternes pladsbehov skal fastslås og iagttages. Siedle anbefaler en skematisk fremstilling af netværksstrukturen og de anvendte Siedle-apparater. Navngivning af apparaterne bør ske ud fra et logisk, selvfølgeligt princip, f.eks. ET1AP5 for etage 1 værelse 5. Alle kabelsegmenter skal føres på en liste, fra aktiv komponent til aktiv komponent med navn, kabellængde og kabeltype. For at gøre en regulær servershutdown mulig anbefales det at indplane en UPS (nødstrømsforsyning). Kabling netværk En forudsætning for at kunne integrere et Access-system er en netværksinfrastruktur, som er blevet udarbejdet efter de data, der er fastsat for den strukturerede kabelføring (fra og med Cat 5). Den strukturerede kabelføring er reguleret i forskellige standarder: DIN Generelle krav For de enkelte bygningstyper gælder tillige standardiseringerne: DIN (ISO/IEC 11801) for kontorbygninger DIN (ISO/IEC 24702) for industrielt anvendte steder DIN (ISO/IEC 15018) for beboelse ISO/IEC-standarderne har international gyldighed. Kabelstruktur/-områder Kabelføringen kan inddeles i 3 områder. Primært område Glasfiber Kabelføringen mellem enkelte bygninger og/eller inde i bygninger blandt flere bygningshovedfordelere. Ved kobbertrådsforbindelser skal der tilvejebringes en tilstrækkelig potentialudligning. Sekundært område Glasfiber Kabelføringen mellem etagerne indbyrdes foretages via etagefordelere. Både glasfiber og kobberforbindelser kan anvendes. Det afhænger af, hvilke switches der anvendes og afstanden til hovedfordeleren resp. -switch en. Masterområde Twisted Pair til fast installation inklusiv patchkabel til kabelføring fra netværksdåsen til terminalenheden. Sekundært område Kontakt Dørstation ATLC/NG 670 Tö Masterområde Server Primært område

9 Netværksspecifikationer: Højst 50 ms forsinkelse i én retning (One Way Delay) Højst 100 ms samlet forsinkelse Pakketab < 1% Højst 20 ms jitter Ekstrafunktioner Ekstra funktioner, såsom tilslutning af et etageopkaldstryk ERT eller en ekstern signalenhed, virker altid direkte på den netværksdåse, som den pågældende funktion tilknyttes. Rækkevidden mellem ERT og svartelefonen er maks. 50 m (Cat 5 AWG22). Kabelføring dørområde IP-netværket ender ved ATLC/ NG For at beskytte mod uvedkommende adgang er det absolut nødvendigt, at ATLC/NG anbringes inde i huset. Kabelføringen fra ATLC/ NG til dørstationen arrangeres på konventionel vis. Ledningsmateriale CAT AWG22 J-Y(St)Y Ledninger snoet parvist, afskærmet Kabelføring svarenheder Access-indendørsenheder kan uden problemer installeres på gængse RJ45 indmurings-netværksdåser. Netværksdåsen skal blot installeres uden ramme og afskærmning. Siedle-indendørsenheden kan så monteres over dåsen og forbindes med netværket via et stik. Øjenhøjde Dåse RJ cm 165 cm Øjenhøjde 165 cm Dåse RJ45 Rækkevidde Dørcontroller til dørstation CAT AWG22 = 120 m J-Y(St)Y ø 0,6 mm = 100 m J-Y(St)Y ø 0,8 mm = 200 m Ideelt er det, hvis der for svartelefonen placeres en RJ45-indmuringsdåse i montagehøjden (displayhøjde minus 15 cm). Montage med Access-tilbehør frembygning AZA og kundens patchkabel. Forsyningsgrænser ATLC/NG ATLM BTM ACM COM/DRM AIVS /eksternt kamera CEC 612 forsyning over AIVS fra ATLM CEC eller 1 KA/WG , forsyning over AIVS direkte installeret fra ATLC/NG yderligere kombinationsmuligheder skal afklares ved projekteringen 9

10 Enhedsbeskrivelse Dørstation Indbygningsdørhøjttaler ATLM Access-dørhøjttalermodul i 611 Vario-design. Kompletmodul med højttaler, mikrofon og lampetryk med LED-belyst lyssymbol. Der kan tilsluttes maks. 48 forskellige trykknapmoduler og således maks. 192 abonnenter. Mulighed for akustisk tilbagemelding ved aktivering af opkaldstrykket på BTM op til -04. BTM op til -04 Bus-trykknapmoduler BTM som 1 er, 2 er, 3 er, 4 er-taster. Forbindelsen fra BTM til ATLM kommer i stand via et båndkabel. ATLE Access-indbygningsdørhøjttaler med bus-opkaldstrykmatrix til indbygning i et samtaleparti, dørkonstruktioner, postkasser etc. På bus-opkaldstrykmatrixen BRMA kan du tilslutte 12 opkaldstryk direkte på stedet. Styreudgang til eksternt kamera, tilslutning af taster på stedet via BRMA BRMA Bus-opkaldstrykmatrix til tilslutning af eksisterende opkaldstryk til indbygningsdørstationen BTLE /ATLE Der kan maks. tilsluttes 14 BRMA 050- til en BTLE Der kan maks. tilsluttes 16 BRMA 050- til en ATLE Døråbner Siedle højohms elslutblik > 20 ohm er også driftssikre ved større afstande. Der kan benyttes gængse døråbnere 8 12 V AC, 20 ohm.

11 COM/DRM med opkaldsmodul COM Kodelåsmodul som inputenhed til registrering af døropkald og styrefunktioner i forbindelse med Access og Siedleadgangskontrol. Med tastatur til opkald eller til styring i forbindelse med indgangs-controller EC C-tast til sletning af forkerte indtastninger Døråbnertast til direkte døråbning via EC DRM Displayopkaldsmodul som inputenhed med et 4 linjers display til registrering af døropkald. Visning af navne på displayet i alfabetisk rækkefølge. DRM kan også anvendes i kombination med COM , så input kan ses via COM Kontakt Server ATLC/NG 670 4x2 2 Dørstation Tö 11

12 Enhedsbeskrivelse Kameraer Anvendelse/generelt Indgangspartiet overvåges diskret med videokameraer indbygget i Vario-dørstationen eller eksternt i baggrunden. Opkalds-, samtale- og døråbnerfunktion til dørstationen. Billedet af den besøgende vises på en eller flere video-samtaleenheder. Objektbredde i m (a) 3,8 mm 5,0 mm 9,5 mm Anvendelsesmuligheder i enog flerfamiliehuse, privat eller erhvervsmæssigt, i konsultationer, administrationsbygninger osv. Efter ønske er der mulighed for at kombinere yderligere videokomponenter med vores enheder til skræddersyede løsninger. Diagram med billedvinkelangivelse for det eksterne kamera CEC 612 med 1/3- tommer stor videosensor. objektafstand i m (b) Placering af videokamera Det er afgørende for at opnå en god billedkvalitet, at der vælges det rigtige kamera, og at dette placeres optimalt. Kameraet må ikke pege mod: direkte modlys direkte sollys meget lys baggrund kraftigt reflekterende mure lamper, lyskilder osv. Objektbredde i m (a) ACM 670 2,9 mm Objektbredde i m (a) 3,8 mm 5,0 mm 8,0 mm 40,0 mm 83,0 mm 160 cm ACM 670 vertikalt 50 cm 64 cm 109 cm 106 cm 214 cm ACM 670 horisontalt ca. 143 cm ca. 84 cm 50 cm objektafstand i m (b) objektafstand i m (b) Diagram detekteringsområde Kamera ACM med billedoptagelseschip 1/3. Hvis kameramodulets rækkevidde ikke er tilstrækkelig, kan der anvendes eksterne kameraer som CEC eller KA/WG Diagram billedvinkel KA/WG med 1/4-tommer stor videosensor. Optagelsesområde for modulkameraet ACM Justeringsområdet for ACM er tegnet med stiplede linjer

13 Access Interface Analog-Video Standard Kameraer AIVS 670 ACM Access-kameramodul til indbygning i Siedle Vario 611-kabinet. Specifikationer: Integreret varmeelement med temperaturregulering i 2 trin Infrarød belysning og styreelektronik Farvesystem PAL Kamera CCD-sensor 8,4 mm (1/3 ) 752 x 582 pixel (horisontalt/vertikalt) Objektiv 2,9 mm Automatisk dag-/natomstilling ved ca. 4 lux (fra farve til s/h) for optimal billedkvalitet Kameravinkel vertikal 60, horisontal 80 Ekstra mekanisk justeringsområde på 30 horisontalt/vertikalt Horisontal opløsning: 450 linjer CEC Dag/nat-CCD-videokamera til udendørs montage, med vandtæt kabinet, vægarm med kuglehoved og indvendig kabelføring. Kamera: Farve-CCD-sensor 8,4 mm (1/3 ); 752 (h) x 582 (v), pixel Objektiv: 3,8-9,5 mm, F 1,2, med IR-filter, automatisk drejefunktion Kameravinkel: Lysfølsomhed: 0,5 lux ved farver og 0,24 lux ved sort/hvid, i begge tilfælde ved F 1,2 Modlyskompensation Automatisk hvidbalance Horisontal opløsning: 480 tv-linjer Videosignal: 1 Vss, FBAS ved 75 ohm KA/WG C Dag/nat-CCD-videokamera til udendørs montage, med vandtæt kabinet og solskærm, vægarm med kuglehoved og indvendig kabelføring. Kamera: CCD-farvesensor 6,3 mm (1/4 ); 752 (h) x 582 (v) pixel Objektiv: 3,9-85,9 mm, uden IR-filter Kameravinkel: 50-2,5 Lysfølsomhed: 0,8 lux ved F1,2 Horisontal opløsning: 480 tv-linjer Videosignal: 1 Vpp ved 75 ohm Tilslutningskabel i vægarm ZNF Tilbehør-netdelsfod til kameraet KA/WG , til forsyning via 230 V-nettet. AIVS Access-interface analogvideo standard i frembygningskabinet til tilslutning af et analogt kamera til ATLC Efter et dørkald vises analogkameraets billede automatisk på Access-svarenheden - døren kan også vælges manuelt. Kameraet kan ikke styres. Kamera Eksternt analogt kamera i forbindelse med AIVS på ATLC/NG AIVS 670 3x2 Kamera 1 Kamera AIVS 670 AIVS 670 3x2 3x2 ATLC/NG 670 ATLC/NG 670 5x2 ATLC/NG 670 Dørstationer 2 Tö 4x2 LAN ATLC/NG 670 Dørstationer 2 Tö LAN Video-dørstation med ekstra eksterne analoge kameraer. Der kræves en ATLC/ NG til hvert kamera. 13

14 Enhedsbeskrivelse Svartelefoner audio Svartelefoner video AHT Access-svartelefon med døråbnertast og 7 andre taster med 2-farvet status-led. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser den grafiske menuoverflade, men ikke noget kamerabillede. Opgradering til fuldgyldig videostation mulig. Med funktionerne opkald, tale, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Ved at købe licensen ALUV kan du omdanne AHT til en fuldgyldig indendørs videoenhed. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel AHF Access højttalende telefon med tale-/styretast, døråbnertast samt 7 andre taster med 2-farvet status- LED. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser den grafiske menuoverflade, men ikke noget kamerabillede. Opgradering til fuldgyldig videostation mulig. Med funktionerne opkald, tale, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Ved at købe licensen ALUV kan du omdanne AHF til en fuldgyldig indendørs videoenhed. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel AHTV Access-svartelefon video med døråbnertast samt 7 andre taster medt 2-farvet status-led. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser kamerabilledet og den grafiske menuoverflade. Med funktionerne opkald, tale, se, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Billedhukommelsesfunktion Indbygget 5-vejsstyretast Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel AHFV Access højttalende telefon video med tale-/styretast, døråbnertast samt 7 andre taster med 2-farvet status-led. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser kamerabilledet og den grafiske menuoverflade. Med funktionerne opkald, tale, se, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Billedhukommelsesfunktion Indbygget 5-vejsstyretast Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel Alle svartelefoner tilsluttes udelukkende via en netværksdåse. Denne befinder sig ideelt lige bag telefonen i væggen i synshøjde. Hvis dette ikke skulle være muligt, er montage på et vilkårligt sted (i synshøjde) på en væg muligt ved at anvende tilbehøret frembygning AZA En netværksdåse til tilslutning af svartelefonen skal dog være tilgængelig i en afstand af maks. 10 m. Til bordmodeller kræves bordtilbehøret AZTV

15 Tilbehør Top Oben AZA Access-frembygningstilbehør til faglig korrekt frembygningsmontage af Accesssvarenheder. Bestående af tilslutningsadapter og 4 afstandsstykker. Frembygningsdybden øges med 8 mm. AZTV Access-bordkonsol til svarenheder til ombygning fra væg- til bordkonsol, skridfast konsol. AZIO Access input-/output-tilbehør som printplade til indbygning i en svartelefon med en ekstra indgang/udgang. ZRE Tilbehør rackmonteringssæt 19 til Access Server S og TCIP Server. Bestående af holdeplade inkl. monterede greb og montagetilbehør. 15

16 Enhedsbeskrivelse Forsynings-/styreenheder ATLC/NG Access dørhøjttaler-controller med strømforsyning til fordelingstavle som snitflade til tilslutning og forsyning af dørkomponenterne til Accessnetværket. Styrekontakt til døråbner og fri programmerbar indgang. VNG Video-busstrømforsyning til DIN-skinnemontage til central forsyning af video-dørstationer. AS S Access-server i metalkabinet, egnet til skinnemontage, som central enhed til administration af det samlede Access-anlæg; Udbygningsstørrelse op til 50 abonnenter. Mål (mm) b x h x d: 328 x 88,8 x 201 Der kan være mere end 10 forbindelser i systemet på én gang. Ibrugtagning finder sted i det komplette anlæg. AS M Access-server i 19 kabinet som central enhed til administration af det samlede Accessanlæg; Udbygningsstørrelse op til 500 abonnenter. Mål (mm) b x h x d: 483 x 88 x 460 Der kan være mere end 10 forbindelser i systemet på én gang. Ibrugtagning finder sted i det komplette anlæg. AS L Access-server i 19 -kabinet som central enhed til administration af det samlede Accessanlæg; Udbygningsvolumen fra 500 til over 1000 abonnenter. Mål (mm) b x h x d: 483 x 88 x 460 Der kan være mere end 10 forbindelser i systemet på én gang. Ibrugtagning finder sted i det komplette anlæg.

17 ASHT Access-software svartelefon, som grafisk illustrerer en virtuel med video på en pc-monitor. Samtaler med video til en Siedle-dørstation muligt Interne samtaler muligt Udførelse af koblings- og styrefunktioner, f.eks. døråbning, belysning etc. Visning af meddelelser Funktionsoversigt: Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Apparat- og abonnentoversigt Abonnenter, døre og apparater kan vælges på lister Globale/private adressebøger Billedhukommelsesfunktion via licens ALZV Statusvisninger for koblingsenheder Koblingsfunktioner for eksterne relæer Systemkrav: Microsoft Windows XP (fra og med version SP3, 32 bit) Microsoft Windows Vista Home Premium og Business (fra og med SP1, 32/64 bit) Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional og Ultimate (32/64 bit) Intel Pentium IV fra 2.0 GHz eller kompatible CPU er Min. 2 GB RAM Grafikkort med min. 128 MB RAM, DirectX 9-understøtning og 16 bit farvedybde Netværkstilslutning 100 MBit Soundcard med headsettilslutning.net Framework 4.0 ASC Access-software portner, den centrale snitflade i receptionen. Det omfattende udvalg i styrefunktioner og tilstande og understøtningen af flere samtale- og videoforbindelser gør denne applikation særdeles velegnet som kommunikationscentral. Funktionsoversigt: Flere audio- og videoforbindelser kan vises samtidigt Komfortable formidlingsfunktioner Hold af samtalepartnere (Music-On-Hold) Statusoversigt over alle dørenes dørmatik-tilstande med f.eks.aktiverbar dag-/natomstilling Komfortable koblings-/styreog visningsfunktioner Kamerascan-funktion Telefonsvarerfunktioner Systemkrav: Microsoft Windows XP (fra og med version SP3, 32 bit) Microsoft Windows Vista Home Premium og Business (fra og med SP1, 32/64 bit) Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional og Ultimate (32/64 bit) Intel Pentium IV fra 2.0 GHz eller kompatible CPU er Min. 2 GB RAM Grafikkort med min x 720, 128 MB RAM, DirectX 9-understøtning og 16 bit farvedybde Netværkstilslutning 100 MBit Soundcard med headsettilslutning.net Framework 4.0 ASM Access-softwaremodul til integrering af Siedle Access i andre systemer, f.eks. Touch Panels. Aktuelle informationer fås altid i vores projektafdeling. 17

18 Enhedsbeskrivelse Licenser ALT Access-licens telefonitilslutning til brug af en ekstern forbindelseskanal. Hver kanal kræver sin egen licens. Produkter af andet fabrikat skal godkendes af Siedle. ALKNX <50 Access-licens KNX-tilslutning til import og administration af KNX-adresser; tilknytning af maks. 50 datapunkter. Du kan sende og modtage KNX-telegrammer. ALKNX <300 Access-licens KNX-tilslutning til import og administration af KNX-adresser; tilknytning af maks. 300 datapunkter. Du kan sende og modtage KNX-telegrammer. ALKNX <1000 Access licens KNX-forbindelse til import og administration af KNX-adresser; tilordning af op til 1000 datapunkter. Du kan sende og modtage KNX-telegrammer. ALFV Access-licens video-enhed af andet fabrikat til tilslutning af en VoIP-videotelefon til Accesssystemet. Produkter af andet fabrikat skal godkendes af Siedle. ALFA Access-licens audio-enhed af andet fabrikat til tilslutning af en VoIP-audiotelefon til Accesssystemet. En analog telefon kan tilsluttes via en VoIP-ATA-adapter. Produkter af andet fabrikat skal godkendes af Siedle. ALFS Med Access-licens til fremmed enhed Smartphone kan der foretages tilkobling til Accessserveren. Hver enhed kræver en licens. Din Smartphone fungerer som mobil svartelefon med video. Dertil kræves en App, som kan anskaffes via App Store. ALFT Med Access-licens til fremmed enhed Tablet kan der foretages tilkobling til Accessserveren. Hver enhed kræver en licens. Tablet en fungerer som mobil svartelefon med video. Dertil kræves en App, som kan anskaffes i App Store.

19 19

20 Access med adgangskontrol via Vario-bus Rækkevidde i Variobussen Med modulerne COM/ELM eller FPM udløses styrefunktioner, som fortolkes og omsættes af fortolkningsenheden EC For at kunne anvende Variobusstyrefunktionerne er en ekstra ledning med 4 tråde fra betjeningsmodul til EC påkrævet. Mere information om adgangskontrol fås hos vor projektservice. ELM COM FPM ELM/COM max. 250 m 4 FPM max. 130 m TR EC ECE Adgangskontrol med indgangs-controller EC som selvstændigt system ELM COM ELM/COM max. 250 m VNG TCIP Rækkevidden afhænger af installationsformen, tråddiameter og de tilsluttede modulers tilslutningsværdier TV. Rækkevidde mellem transformer og betjeningsmoduler ved stjerneformet installation Maks. 250 m ved 0,8 mm tråddiameter og ved tilslutningsværdi TV 1. En ekstra TV på samme streng halverer rækkevidden. Tilslutningsdata AW COM , DRM , ELM , EC = 1 AW FPM , EC med ECE = AW 2 En TR forsyner 2 AW. Det samlede ledningsnet inden for Vario-bussen må ikke overskride m. FPM FPM max. 130 m Adgangskontrol med dør-controller IP TCIP som selvstændigt system

Systemhåndbog 1+n-teknik

Systemhåndbog 1+n-teknik Systemhåndbog 1+n-teknik Indhold 1 1+n-teknik Systembeskrivelse 3 2 Sikkerhedsanvisninger 3 3 Opbygning, ledningslængder 1+n-system uden video 4-5 1+n-system med video 6-7 Oversigt 8 4 Oversigt 1+n-system

Læs mere

Systemhåndbog In-Home-bus: Audio Udgave 2010

Systemhåndbog In-Home-bus: Audio Udgave 2010 Systemhåndbog In-Home-bus: Audio Udgave 2010 Indhold 1 In-Home-bus: Audio Systembeskrivelse 3 2 Sikkerhedsanvisninger 3 3 Opbygning, ledningslængder 1-strengssystem 4-6 1-strengssystem med intercom-funktioner

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Sikker kommunikation i bygningen med IP. Siedle Access IP Safely Connected

Sikker kommunikation i bygningen med IP. Siedle Access IP Safely Connected Sikker kommunikation i bygningen med IP Siedle Access IP Safely Connected Siedle Access thema kapitel U1 headline Siedle Access thema IP Safely kapitel Connected 4 headline Hele verden er et netværk.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DRM 612-0. Produktinformation Programmering Displayopkaldsmodul

DRM 612-0. Produktinformation Programmering Displayopkaldsmodul DRM 612-0 Produktinformation Programmering Displayopkaldsmodul Büchner Claudia Maier Klaus Schuhmacher Michael Namensuche mit OK Büchner Claudia Maier Klaus Schuhmacher Michael Namensuche mit OK 1 E1 Tö

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

DRM 611-01. Produktinformation Programmering Betjeningsvejledning Displayopkaldsmodul

DRM 611-01. Produktinformation Programmering Betjeningsvejledning Displayopkaldsmodul DRM 611-01 Produktinformation Programmering Betjeningsvejledning Displayopkaldsmodul 1 Vario-Bus Komponentbehov DRM 611-.../ COM 611-.../ Siedle Vario Siedle Steel Siedle Classic DRM 611-.../ COM 611-.../

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Skarp i alle henseender

Skarp i alle henseender Skarp i alle henseender XYCLOP MINI DOME 2MP fast mini dome kamera med IR LED s XC-MD-22F-IR Efterfølger til XC-MD-32F-IR 2MP fast mini dome kamera med ekstrem IR LED XC-MD-24F-EIR Efterfølger til XC-MD-34F-EIR

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk BRUG DIT IP-NETVÆRK Nedap AEOS er markedets mest IP-orienterede sikringssystem og er

Læs mere

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter.

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. Genialt enkel. Genialt sikker. www.burg-wachter.com Den perfekte kombination af simplicitet og sikkerhed. SETS Ideel til små og mellemstore

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Udfyldes af leverandør Leverandørens navn Kontaktperson Kontaktperson, mailadresse Kontaktperson, telefonnummer Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Fælles minimumskrav for begge

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Professionel telefoni til mindre og mellemstore virksomheder

Professionel telefoni til mindre og mellemstore virksomheder Professionel telefoni til mindre og mellemstore virksomheder FEC ELMEG ISDN. VoIP. XDSL. DECT. ANALOG VPN. integration Integreret telefoni til den professionelle virksomhed Digital kommunikation udvikler

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Smart afl åsning uden nøgle

Smart afl åsning uden nøgle Smart afl åsning uden nøgle. Hæng Deres gamle nøgle på knagen,... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig Hvorfor dyr. Og De når bør en vælge medarbejder den elektroniske forlader sit

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Piccolo overfaldsalarm

Piccolo overfaldsalarm Piccolo overfaldsalarm Giver tryghed for: Rådhuse: personalet i f. eks. borgerservice og socialforvaltning. Retsbygninger: dommere, advokater og vidner i forbindelse med retssager Fængsler: fængselspersonale

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

Altid under kontrol, uanset hvor du er

Altid under kontrol, uanset hvor du er Altid under kontrol, uanset hvor du er 02 Altid under kontrol, uanset hvor du er Daikin tilbyder en ny løsning til overvågning og styring af de vigtigste funktioner for boligens indendørs enheder. Systemet

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

FarmOnline WebLink. Teknisk Info

FarmOnline WebLink. Teknisk Info Teknisk Info Teknisk Info 3 1 Produktbeskrivelse er en hardware enhed med netværksfunktionalitet. Den kan dels fungere som fjernadgang via internettet, og dels sætte managementprogrammet FarmOnline Explorer

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Apresa Call Recording

Apresa Call Recording Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte KPI er

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Erik Hougaard Bestyrelsesformand, Duka Group A/S eho@dukapc.dk 23 24 11 55

Erik Hougaard Bestyrelsesformand, Duka Group A/S eho@dukapc.dk 23 24 11 55 Erik Hougaard Bestyrelsesformand, Duka Group A/S eho@dukapc.dk 23 24 11 55 Udgangspunkt & Værdier Historien om dukapc og værdierne Historien Værdier Enkelt Nærhed Tryghed Troværdighed Glæde Livsglæde ganske

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

LED Displays Indendøre

LED Displays Indendøre LED Displays Indendøre Produkter & Priser 2007 ANVENDELSE: Elektroniske displays, også kaldet lysaviser eller lysskilte, giver publikum variabel information på rette tid og sted. Skiltene anvendes typisk

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP IP-sikkerhedsløsning sammensætter det hele Bosch Video Management System (VMS) administrerer al din IP og digitale video og lyd samt alle de sikkerhedsdata,

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Produktkatalog. Starter-System. The finest in keyless security.

Produktkatalog. Starter-System. The finest in keyless security. Produktkatalog. Starter-System The finest in keyless security. ÅBNE OG Aflåse UDEN NØGLE: TRÅDLØST HELT ENKELT! HÆNG DERES GAMLE NØGLE PÅ KNAGEN... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39

AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39 AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39 40 AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAIS DIGITAL SMART RELAY 3063 G1 G2 Det digitale SmartRelay 3063 har funktion som en adgangskontrollæser eller

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere