Planlægningshåndbog Siedle Access. Udgave 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningshåndbog Siedle Access. Udgave 2013"

Transkript

1 Planlægningshåndbog Siedle Access Udgave 2013

2 Indhold Access generelt 3 Anvendelsesområder Funktioner 4 Komponenter 5 Ibrugtagning Garanti Anbefaling 6 I forbindelse med komplekse anlæg eller imødekommelse af særlige krav står vore tekniske rådgivere i projektafdelingen gerne til rådighed. Der tages forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske forbedringer. Planlægning og kabling 8-9 Forsyningsgrænser ATLC/NG Enhedsbeskrivelse Dørstation Indbygningsdørhøjttaler Kameraer Svarudstyr audio/video 14 Tilbehør 15 Forsynings-/styreenheder 16 Licenser 18 Access med adgangskontrol via Vario-bus 20 Rækkevidde i Vario-bussen 20 Apparatbeskrivelse Vario-bus 21 Siedle Udstillings-og kursusscenter 22 Kundeservice 23

3 Access generelt Siedle Access er et serverbaseret IP-system til bygnings kommunikation. Det omfatter hele Siedle-kommunikationssystemernes funktionsomfang, fra samtale- eller videoforbindelse over portnerfunktionalitet og Intercom, videre til komplekse koblings- og styrefunktioner. Access arbejder i eget IP-netværk. Den centrale administration på Access-serveren tillader konfigurering og administration via webbrowser, også fra distancen. Endvidere letter den systemudbygningen gennem udvidelse og udskiftning af enheder eller licensmodeller (f.eks. funktionslicenser; licenser til brug for produkter af andet fabrikat, f.eks. IP-kameraer, VoIP-telefoner, IP-I/O-enheder). Systemet benytter netværksprotokollerne TCP/IP og UDP, desuden SIP til internettelefonien (VoIP), udvidet med en Access-specifik dataprotokol. Audiokodningsstandarden (G.711) og videokodningsstandarden (H.264) giver en høj billed- og lydkvalitet ved lav netbelastning. Kontakt Server ATLC/NG 670 Server Kontakt ATLC/NG 670 ATLC/NG 670 Dørstation Tö Dørstation Tö Dørstation Tö 3

4 Anvendelsesområder Funktioner Kontakt ERT Server ATLC/NG 670 Alle svartelefoner tilsluttes altid over en RJ45 8/8 netværksdåse. Denne er opdelt med to hunstik. Det venstre hunstik er reserveret netværket (LAN-område). Det højre hunstik er uafhængigt af netværket og benyttes til tilslutning af supplerende styreelementer, som muliggør yderligere anvendelse. Også ekstra funktioner, såsom etageopkaldstryk, tilsluttes via RJ45-netværksdåse (højre hunstik/side). Projekter med mange abonnenter (dørstationer og/eller svarstationer) og store afstande høje krav til audio- og videooverførslen flere (også lokalt) opdelte bygningssektioner med portner- eller overvågningsfunktioner heterogen anvendelse (privat og erhvervsmæssig blandet anvendelse) principielt krav om struktureret kabling og IP-teknologi Access tilbyder enkel og standardkonform projektering og installation PC-baseret én-persons-idriftsættelse sikret platformsuafhængig konfigurering via gængse webbrowsere (også pr. fjernservicering via internettet) mere end 1000 abonnenter i systemet mange parallelle video- og samtalekanaler i systemet fuld duplex samtaleforbindelse valgfri gruppedannelse (f.eks. til meddelelser) opkaldslagring med opkaldsliste og billedhukommelse polyfone ringetoner svartelefoner, der forsynes via PoE (Power over Ethernet) iht. IEEE802.3af server til central systemadmini stration opkaldsomstilling, opkalds viderestilling og opkaldshentning opkaldsdifferentiering i terminalenhederne dørkald via opkaldsdisplay eller kodelåstastatur etagedørhøjttaler (med og uden video) og etagedøråbner Intercom-funktionalitet visning af meddelelser, status eller indgående opkald som klar tekst på enheder med display mulighed for tilvalg af prioriseret meddelelsessystem en effektiv PC-baseret portnerarbejdsplads med videoovervågningsfunktion og bearbejdning af prioriserede meddelelser (alternativt med permanent eller midlertidig mulighed for indkobling over internettet) Scan-funktion for tilsluttede kameraer Integrering af eksterne kameraer Integrering af SIP-audio-, SIP-video- og a/b-telefoner Tilslutning af systemet til fastnettelefoni og standardkonforme SIP-telefonsystemer Alle Siedle IP-produkter kan opdateres Dørstation Tö

5 Komponenter Dørkomponenter Svarenheder Licenser Fordelingskomponenter Pladskrav i fordelingen ATLM Access dørhøjttalermodul BTM op til -04 Bus-trykknapmodul ACM Access kameramodul DRM Displayopkaldsmodul COM Kodelåsmodul ELM Electronic Key-læsemodul FPM Fingerprint-modul ATLE Access indbygningsdørhøjttaler med Busopkaldstrykmatrix BRMA Busopkaldstrykmatrix AHT Access svartelefon AHTV Access videosvartelefon AHF Access højttalende svartelefon ASHT Access-software hustelefon ASC Access-software concierge Tilbehør AZA Access frembygningstilbehør AZTV Access Tafelaccessoire AZIO Access Input-/Output-tilbehør ALFA Access-licens ekstern enhed audio ALFV Access-licens ekstern enhed video ALT Access-licens telefonitilslutning ALFS Access licens fremmed enhed smartphone ALFT Access licens fremmed enhed tablet ALKNX <50 Access licens KNX-tilslutning ALKNX <300 Access licens KNX-tilslutning ALKNX <1000 Access licens KNX-tilslutning ATLC/NG Access dørstation-controller med strømforsyning AIVS Access interface analog-video standard AS S Access Server S AS M Access Server M AS L Access Server L VNG Video-strømforsyning TR Transformator TR Transformator EC Indgangs-controller ECE Indgangs-controller-udvidelse AHFV Access højttalende videosvartelefon Enheder automatbredde/ delingsenhed ATLC/NG x 6 AS S 3 x 12 VNG TR EC ECE TR TCIP Under projekteringen skal der tages højde for tilstrækkelig reserve for en efterfølgende udbygning. Fordeling øvrige enheder af andet fabrikat Anvendte routere/switches skal være PoE-kompatible iht. IEEE802.3af, f.eks. Cisco, Netgear, D-Link, HP osv. Forsyningen af terminalenhederne skal være tilvejebragt på installationsstedet via PoE. TCIP Dør-controller IP TCIP SRV Dør-controller IP Server 5

6 Produkter af andet fabrikat Der findes et hav af produkter på markedet, der imødekommer en lang række krav og ideer. De forskellige komponenters kommunikation og kompatibilitet er ikke altid 100% pålidelig. Det kan derfor anbefales at optage rettidig kontakt med vores projektafdeling. P.t. kan vi give anbefalinger for disse områder: Analog telefon adapter ATA SIP-telefon Koblingsaktuatorer KNX VoIP Snitflade ISDN-telefonanlæg Øvrige interessante områder tester vi gerne nærmere.

7 Ibrugtagning Garanti Anbefaling Koordineringen/den første idriftsættelse af et Accesssystem skal ske gennem Siedle eller en Access Certifiedpartner. Anlægget skal være færdigt installeret, dokumenteret og driftsklart på idriftsættelsesdatoen (se forudsætninger for idriftsættelse). Der skal sikres adgang til alle anlægsdele, systemadministratoren skal stå til rådighed. Udgifter til idriftsættelsen skal afholdes af kunden; de gældende afregningssatser er anført i tilbudet og i idriftsættelsesformularen. Forudsætninger for idriftsættelse Installation Installationen svarer til struktureret kabling iht. DIN , en tilsvarende netværksplan er vedlagt Alle krævede netværkstilslutninger forefindes Kablingen svarer mindst til Cat 5 Netværk Eget netværk til Siedlesamtaleanlægget eller VLAN med Quality of Service (IEEE802.1p) med min. 100 MBit/s båndbredde Multicast-anvendelig (inkl. routere, switches) Mindst 100Base Tx Ingen hubs eller repeatere til stede i netværket Netværk er komplet konfigureret og driftsklart Switches til svartelefoner er POE-kompatible iht. IEEE802.3af (alle porte til HT er med POE-forsyning) Oversigt over opkaldsnumre (hvem ringer op til hvem og hvordan) er til stede, KNXkonfiguration er afklaret ønsket tastkonfiguration er til stede Idriftsættelse indbefatter følgende servicehandlinger Kontrol af de overleverede dokumenter Initialisering af systemet (server) Identificering og tilknytning af de anvendte apparater, opsætning af licens Opsætning og konfigurering af dørstationerne Opsætning og konfigurering af svartelefonerne Opsætning og konfigurering af softwareclients Opsætning og konfigurering af Gateways (tilslutning af øvrige enheder af andet fabrikat) Instruktion af og overgivelse af data til administratoren/brugeren på installationsstedet Siedles garanti gælder kun for konfigurerbare funktioner og systemegenskaber for hardog software leveret af Siedle, såfremt idriftsættelse kan dokumenteres at være foregået via Siedle Access Competence Center eller vor Access Certified-partner. Lovmæssige krav vedrørende levering af mangelfulde produkter forbliver uberørt heraf. Driftshåndbog Siedle anbefaler at udarbejde en driftshåndbog til dokumentation af netværket og Accesssystemet. Driftshåndbogen skal være tilgængelig for servicepersonalet og indeholde alle grundlæggende informationer: Systemadministratorens kontaktdata (med absence management ) Hardwareliste Dokumentation for serverkonfiguration Server-backup Dokumentation for softwarestatus og enhedskonfiguration Arbejdstegning med struktureret ledningsføring (LAN- Policy) Password-oprettelse og mulighed for ekstern adgang (remote login) IP-adresse og netværkskomponenternes enhedsnavne Procesbeskrivelser (f.eks. oprettelse af en bruger, enhedsudskiftning etc.) Dokumentation af foretagne ændringer Dokumentation af fejl og fejlafhjælpning Opdateringer og vedligeholdelse Softwaren til samtlige Siedle Access-produkter med netværkstilslutning kan opdateres. Opdateringer af systemkomponenterne kan indlæses centralt via Access-serveren. Aktuelle opdateringer og nye funktionsegenskaber kan downloades på Accesssystemets softwarestatus skal indføres i driftsmanualen. Vær opmærksom på at holde de aktive netværkskomponenters (switches, routere, firewall) softwarestatus på et aktuelt niveau. Siedle Access muliggør systemadgang via fjerntilgang i forbindelse med servicearbejde og fejlafhjælpning. Dette kræver, at Accessserveren har online-adgang. 7

8 Planlægning og kabling Generelt Grundlaget for projektering af et Access-system udgøres af et IP-netværk, som er blevet etableret i henhold til de forhåndsangivelser, der gælder for oprettelse af en struktureret kabling (som beskrevet under emnet Kabling netværk ). Ifølge Accesssikkerhedskonceptet føres netværkskablingen ikke hen til døren, men ender på ATLC/ NG Dørtilslutningen (som beskrevet under emnet kabling i dørområdet) hører derfor ikke med som en del af IP-netværket. Placering af Access-enhederne og netværkskomponenterne bør ske ifølge arbejdstegningens anvisninger. Der skal her tages højde for forbindelsestypernes længderestriktioner, såsom kobber- og glasfiberledninger. Netværkskomponenternes og Siedle-apparaternes pladsbehov skal fastslås og iagttages. Siedle anbefaler en skematisk fremstilling af netværksstrukturen og de anvendte Siedle-apparater. Navngivning af apparaterne bør ske ud fra et logisk, selvfølgeligt princip, f.eks. ET1AP5 for etage 1 værelse 5. Alle kabelsegmenter skal føres på en liste, fra aktiv komponent til aktiv komponent med navn, kabellængde og kabeltype. For at gøre en regulær servershutdown mulig anbefales det at indplane en UPS (nødstrømsforsyning). Kabling netværk En forudsætning for at kunne integrere et Access-system er en netværksinfrastruktur, som er blevet udarbejdet efter de data, der er fastsat for den strukturerede kabelføring (fra og med Cat 5). Den strukturerede kabelføring er reguleret i forskellige standarder: DIN Generelle krav For de enkelte bygningstyper gælder tillige standardiseringerne: DIN (ISO/IEC 11801) for kontorbygninger DIN (ISO/IEC 24702) for industrielt anvendte steder DIN (ISO/IEC 15018) for beboelse ISO/IEC-standarderne har international gyldighed. Kabelstruktur/-områder Kabelføringen kan inddeles i 3 områder. Primært område Glasfiber Kabelføringen mellem enkelte bygninger og/eller inde i bygninger blandt flere bygningshovedfordelere. Ved kobbertrådsforbindelser skal der tilvejebringes en tilstrækkelig potentialudligning. Sekundært område Glasfiber Kabelføringen mellem etagerne indbyrdes foretages via etagefordelere. Både glasfiber og kobberforbindelser kan anvendes. Det afhænger af, hvilke switches der anvendes og afstanden til hovedfordeleren resp. -switch en. Masterområde Twisted Pair til fast installation inklusiv patchkabel til kabelføring fra netværksdåsen til terminalenheden. Sekundært område Kontakt Dørstation ATLC/NG 670 Tö Masterområde Server Primært område

9 Netværksspecifikationer: Højst 50 ms forsinkelse i én retning (One Way Delay) Højst 100 ms samlet forsinkelse Pakketab < 1% Højst 20 ms jitter Ekstrafunktioner Ekstra funktioner, såsom tilslutning af et etageopkaldstryk ERT eller en ekstern signalenhed, virker altid direkte på den netværksdåse, som den pågældende funktion tilknyttes. Rækkevidden mellem ERT og svartelefonen er maks. 50 m (Cat 5 AWG22). Kabelføring dørområde IP-netværket ender ved ATLC/ NG For at beskytte mod uvedkommende adgang er det absolut nødvendigt, at ATLC/NG anbringes inde i huset. Kabelføringen fra ATLC/ NG til dørstationen arrangeres på konventionel vis. Ledningsmateriale CAT AWG22 J-Y(St)Y Ledninger snoet parvist, afskærmet Kabelføring svarenheder Access-indendørsenheder kan uden problemer installeres på gængse RJ45 indmurings-netværksdåser. Netværksdåsen skal blot installeres uden ramme og afskærmning. Siedle-indendørsenheden kan så monteres over dåsen og forbindes med netværket via et stik. Øjenhøjde Dåse RJ cm 165 cm Øjenhøjde 165 cm Dåse RJ45 Rækkevidde Dørcontroller til dørstation CAT AWG22 = 120 m J-Y(St)Y ø 0,6 mm = 100 m J-Y(St)Y ø 0,8 mm = 200 m Ideelt er det, hvis der for svartelefonen placeres en RJ45-indmuringsdåse i montagehøjden (displayhøjde minus 15 cm). Montage med Access-tilbehør frembygning AZA og kundens patchkabel. Forsyningsgrænser ATLC/NG ATLM BTM ACM COM/DRM AIVS /eksternt kamera CEC 612 forsyning over AIVS fra ATLM CEC eller 1 KA/WG , forsyning over AIVS direkte installeret fra ATLC/NG yderligere kombinationsmuligheder skal afklares ved projekteringen 9

10 Enhedsbeskrivelse Dørstation Indbygningsdørhøjttaler ATLM Access-dørhøjttalermodul i 611 Vario-design. Kompletmodul med højttaler, mikrofon og lampetryk med LED-belyst lyssymbol. Der kan tilsluttes maks. 48 forskellige trykknapmoduler og således maks. 192 abonnenter. Mulighed for akustisk tilbagemelding ved aktivering af opkaldstrykket på BTM op til -04. BTM op til -04 Bus-trykknapmoduler BTM som 1 er, 2 er, 3 er, 4 er-taster. Forbindelsen fra BTM til ATLM kommer i stand via et båndkabel. ATLE Access-indbygningsdørhøjttaler med bus-opkaldstrykmatrix til indbygning i et samtaleparti, dørkonstruktioner, postkasser etc. På bus-opkaldstrykmatrixen BRMA kan du tilslutte 12 opkaldstryk direkte på stedet. Styreudgang til eksternt kamera, tilslutning af taster på stedet via BRMA BRMA Bus-opkaldstrykmatrix til tilslutning af eksisterende opkaldstryk til indbygningsdørstationen BTLE /ATLE Der kan maks. tilsluttes 14 BRMA 050- til en BTLE Der kan maks. tilsluttes 16 BRMA 050- til en ATLE Døråbner Siedle højohms elslutblik > 20 ohm er også driftssikre ved større afstande. Der kan benyttes gængse døråbnere 8 12 V AC, 20 ohm.

11 COM/DRM med opkaldsmodul COM Kodelåsmodul som inputenhed til registrering af døropkald og styrefunktioner i forbindelse med Access og Siedleadgangskontrol. Med tastatur til opkald eller til styring i forbindelse med indgangs-controller EC C-tast til sletning af forkerte indtastninger Døråbnertast til direkte døråbning via EC DRM Displayopkaldsmodul som inputenhed med et 4 linjers display til registrering af døropkald. Visning af navne på displayet i alfabetisk rækkefølge. DRM kan også anvendes i kombination med COM , så input kan ses via COM Kontakt Server ATLC/NG 670 4x2 2 Dørstation Tö 11

12 Enhedsbeskrivelse Kameraer Anvendelse/generelt Indgangspartiet overvåges diskret med videokameraer indbygget i Vario-dørstationen eller eksternt i baggrunden. Opkalds-, samtale- og døråbnerfunktion til dørstationen. Billedet af den besøgende vises på en eller flere video-samtaleenheder. Objektbredde i m (a) 3,8 mm 5,0 mm 9,5 mm Anvendelsesmuligheder i enog flerfamiliehuse, privat eller erhvervsmæssigt, i konsultationer, administrationsbygninger osv. Efter ønske er der mulighed for at kombinere yderligere videokomponenter med vores enheder til skræddersyede løsninger. Diagram med billedvinkelangivelse for det eksterne kamera CEC 612 med 1/3- tommer stor videosensor. objektafstand i m (b) Placering af videokamera Det er afgørende for at opnå en god billedkvalitet, at der vælges det rigtige kamera, og at dette placeres optimalt. Kameraet må ikke pege mod: direkte modlys direkte sollys meget lys baggrund kraftigt reflekterende mure lamper, lyskilder osv. Objektbredde i m (a) ACM 670 2,9 mm Objektbredde i m (a) 3,8 mm 5,0 mm 8,0 mm 40,0 mm 83,0 mm 160 cm ACM 670 vertikalt 50 cm 64 cm 109 cm 106 cm 214 cm ACM 670 horisontalt ca. 143 cm ca. 84 cm 50 cm objektafstand i m (b) objektafstand i m (b) Diagram detekteringsområde Kamera ACM med billedoptagelseschip 1/3. Hvis kameramodulets rækkevidde ikke er tilstrækkelig, kan der anvendes eksterne kameraer som CEC eller KA/WG Diagram billedvinkel KA/WG med 1/4-tommer stor videosensor. Optagelsesområde for modulkameraet ACM Justeringsområdet for ACM er tegnet med stiplede linjer

13 Access Interface Analog-Video Standard Kameraer AIVS 670 ACM Access-kameramodul til indbygning i Siedle Vario 611-kabinet. Specifikationer: Integreret varmeelement med temperaturregulering i 2 trin Infrarød belysning og styreelektronik Farvesystem PAL Kamera CCD-sensor 8,4 mm (1/3 ) 752 x 582 pixel (horisontalt/vertikalt) Objektiv 2,9 mm Automatisk dag-/natomstilling ved ca. 4 lux (fra farve til s/h) for optimal billedkvalitet Kameravinkel vertikal 60, horisontal 80 Ekstra mekanisk justeringsområde på 30 horisontalt/vertikalt Horisontal opløsning: 450 linjer CEC Dag/nat-CCD-videokamera til udendørs montage, med vandtæt kabinet, vægarm med kuglehoved og indvendig kabelføring. Kamera: Farve-CCD-sensor 8,4 mm (1/3 ); 752 (h) x 582 (v), pixel Objektiv: 3,8-9,5 mm, F 1,2, med IR-filter, automatisk drejefunktion Kameravinkel: Lysfølsomhed: 0,5 lux ved farver og 0,24 lux ved sort/hvid, i begge tilfælde ved F 1,2 Modlyskompensation Automatisk hvidbalance Horisontal opløsning: 480 tv-linjer Videosignal: 1 Vss, FBAS ved 75 ohm KA/WG C Dag/nat-CCD-videokamera til udendørs montage, med vandtæt kabinet og solskærm, vægarm med kuglehoved og indvendig kabelføring. Kamera: CCD-farvesensor 6,3 mm (1/4 ); 752 (h) x 582 (v) pixel Objektiv: 3,9-85,9 mm, uden IR-filter Kameravinkel: 50-2,5 Lysfølsomhed: 0,8 lux ved F1,2 Horisontal opløsning: 480 tv-linjer Videosignal: 1 Vpp ved 75 ohm Tilslutningskabel i vægarm ZNF Tilbehør-netdelsfod til kameraet KA/WG , til forsyning via 230 V-nettet. AIVS Access-interface analogvideo standard i frembygningskabinet til tilslutning af et analogt kamera til ATLC Efter et dørkald vises analogkameraets billede automatisk på Access-svarenheden - døren kan også vælges manuelt. Kameraet kan ikke styres. Kamera Eksternt analogt kamera i forbindelse med AIVS på ATLC/NG AIVS 670 3x2 Kamera 1 Kamera AIVS 670 AIVS 670 3x2 3x2 ATLC/NG 670 ATLC/NG 670 5x2 ATLC/NG 670 Dørstationer 2 Tö 4x2 LAN ATLC/NG 670 Dørstationer 2 Tö LAN Video-dørstation med ekstra eksterne analoge kameraer. Der kræves en ATLC/ NG til hvert kamera. 13

14 Enhedsbeskrivelse Svartelefoner audio Svartelefoner video AHT Access-svartelefon med døråbnertast og 7 andre taster med 2-farvet status-led. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser den grafiske menuoverflade, men ikke noget kamerabillede. Opgradering til fuldgyldig videostation mulig. Med funktionerne opkald, tale, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Ved at købe licensen ALUV kan du omdanne AHT til en fuldgyldig indendørs videoenhed. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel AHF Access højttalende telefon med tale-/styretast, døråbnertast samt 7 andre taster med 2-farvet status- LED. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser den grafiske menuoverflade, men ikke noget kamerabillede. Opgradering til fuldgyldig videostation mulig. Med funktionerne opkald, tale, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Ved at købe licensen ALUV kan du omdanne AHF til en fuldgyldig indendørs videoenhed. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel AHTV Access-svartelefon video med døråbnertast samt 7 andre taster medt 2-farvet status-led. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser kamerabilledet og den grafiske menuoverflade. Med funktionerne opkald, tale, se, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Billedhukommelsesfunktion Indbygget 5-vejsstyretast Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel AHFV Access højttalende telefon video med tale-/styretast, døråbnertast samt 7 andre taster med 2-farvet status-led. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser kamerabilledet og den grafiske menuoverflade. Med funktionerne opkald, tale, se, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Billedhukommelsesfunktion Indbygget 5-vejsstyretast Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel Alle svartelefoner tilsluttes udelukkende via en netværksdåse. Denne befinder sig ideelt lige bag telefonen i væggen i synshøjde. Hvis dette ikke skulle være muligt, er montage på et vilkårligt sted (i synshøjde) på en væg muligt ved at anvende tilbehøret frembygning AZA En netværksdåse til tilslutning af svartelefonen skal dog være tilgængelig i en afstand af maks. 10 m. Til bordmodeller kræves bordtilbehøret AZTV

15 Tilbehør Top Oben AZA Access-frembygningstilbehør til faglig korrekt frembygningsmontage af Accesssvarenheder. Bestående af tilslutningsadapter og 4 afstandsstykker. Frembygningsdybden øges med 8 mm. AZTV Access-bordkonsol til svarenheder til ombygning fra væg- til bordkonsol, skridfast konsol. AZIO Access input-/output-tilbehør som printplade til indbygning i en svartelefon med en ekstra indgang/udgang. ZRE Tilbehør rackmonteringssæt 19 til Access Server S og TCIP Server. Bestående af holdeplade inkl. monterede greb og montagetilbehør. 15

16 Enhedsbeskrivelse Forsynings-/styreenheder ATLC/NG Access dørhøjttaler-controller med strømforsyning til fordelingstavle som snitflade til tilslutning og forsyning af dørkomponenterne til Accessnetværket. Styrekontakt til døråbner og fri programmerbar indgang. VNG Video-busstrømforsyning til DIN-skinnemontage til central forsyning af video-dørstationer. AS S Access-server i metalkabinet, egnet til skinnemontage, som central enhed til administration af det samlede Access-anlæg; Udbygningsstørrelse op til 50 abonnenter. Mål (mm) b x h x d: 328 x 88,8 x 201 Der kan være mere end 10 forbindelser i systemet på én gang. Ibrugtagning finder sted i det komplette anlæg. AS M Access-server i 19 kabinet som central enhed til administration af det samlede Accessanlæg; Udbygningsstørrelse op til 500 abonnenter. Mål (mm) b x h x d: 483 x 88 x 460 Der kan være mere end 10 forbindelser i systemet på én gang. Ibrugtagning finder sted i det komplette anlæg. AS L Access-server i 19 -kabinet som central enhed til administration af det samlede Accessanlæg; Udbygningsvolumen fra 500 til over 1000 abonnenter. Mål (mm) b x h x d: 483 x 88 x 460 Der kan være mere end 10 forbindelser i systemet på én gang. Ibrugtagning finder sted i det komplette anlæg.

17 ASHT Access-software svartelefon, som grafisk illustrerer en virtuel med video på en pc-monitor. Samtaler med video til en Siedle-dørstation muligt Interne samtaler muligt Udførelse af koblings- og styrefunktioner, f.eks. døråbning, belysning etc. Visning af meddelelser Funktionsoversigt: Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Apparat- og abonnentoversigt Abonnenter, døre og apparater kan vælges på lister Globale/private adressebøger Billedhukommelsesfunktion via licens ALZV Statusvisninger for koblingsenheder Koblingsfunktioner for eksterne relæer Systemkrav: Microsoft Windows XP (fra og med version SP3, 32 bit) Microsoft Windows Vista Home Premium og Business (fra og med SP1, 32/64 bit) Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional og Ultimate (32/64 bit) Intel Pentium IV fra 2.0 GHz eller kompatible CPU er Min. 2 GB RAM Grafikkort med min. 128 MB RAM, DirectX 9-understøtning og 16 bit farvedybde Netværkstilslutning 100 MBit Soundcard med headsettilslutning.net Framework 4.0 ASC Access-software portner, den centrale snitflade i receptionen. Det omfattende udvalg i styrefunktioner og tilstande og understøtningen af flere samtale- og videoforbindelser gør denne applikation særdeles velegnet som kommunikationscentral. Funktionsoversigt: Flere audio- og videoforbindelser kan vises samtidigt Komfortable formidlingsfunktioner Hold af samtalepartnere (Music-On-Hold) Statusoversigt over alle dørenes dørmatik-tilstande med f.eks.aktiverbar dag-/natomstilling Komfortable koblings-/styreog visningsfunktioner Kamerascan-funktion Telefonsvarerfunktioner Systemkrav: Microsoft Windows XP (fra og med version SP3, 32 bit) Microsoft Windows Vista Home Premium og Business (fra og med SP1, 32/64 bit) Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional og Ultimate (32/64 bit) Intel Pentium IV fra 2.0 GHz eller kompatible CPU er Min. 2 GB RAM Grafikkort med min x 720, 128 MB RAM, DirectX 9-understøtning og 16 bit farvedybde Netværkstilslutning 100 MBit Soundcard med headsettilslutning.net Framework 4.0 ASM Access-softwaremodul til integrering af Siedle Access i andre systemer, f.eks. Touch Panels. Aktuelle informationer fås altid i vores projektafdeling. 17

18 Enhedsbeskrivelse Licenser ALT Access-licens telefonitilslutning til brug af en ekstern forbindelseskanal. Hver kanal kræver sin egen licens. Produkter af andet fabrikat skal godkendes af Siedle. ALKNX <50 Access-licens KNX-tilslutning til import og administration af KNX-adresser; tilknytning af maks. 50 datapunkter. Du kan sende og modtage KNX-telegrammer. ALKNX <300 Access-licens KNX-tilslutning til import og administration af KNX-adresser; tilknytning af maks. 300 datapunkter. Du kan sende og modtage KNX-telegrammer. ALKNX <1000 Access licens KNX-forbindelse til import og administration af KNX-adresser; tilordning af op til 1000 datapunkter. Du kan sende og modtage KNX-telegrammer. ALFV Access-licens video-enhed af andet fabrikat til tilslutning af en VoIP-videotelefon til Accesssystemet. Produkter af andet fabrikat skal godkendes af Siedle. ALFA Access-licens audio-enhed af andet fabrikat til tilslutning af en VoIP-audiotelefon til Accesssystemet. En analog telefon kan tilsluttes via en VoIP-ATA-adapter. Produkter af andet fabrikat skal godkendes af Siedle. ALFS Med Access-licens til fremmed enhed Smartphone kan der foretages tilkobling til Accessserveren. Hver enhed kræver en licens. Din Smartphone fungerer som mobil svartelefon med video. Dertil kræves en App, som kan anskaffes via App Store. ALFT Med Access-licens til fremmed enhed Tablet kan der foretages tilkobling til Accessserveren. Hver enhed kræver en licens. Tablet en fungerer som mobil svartelefon med video. Dertil kræves en App, som kan anskaffes i App Store.

19 19

20 Access med adgangskontrol via Vario-bus Rækkevidde i Variobussen Med modulerne COM/ELM eller FPM udløses styrefunktioner, som fortolkes og omsættes af fortolkningsenheden EC For at kunne anvende Variobusstyrefunktionerne er en ekstra ledning med 4 tråde fra betjeningsmodul til EC påkrævet. Mere information om adgangskontrol fås hos vor projektservice. ELM COM FPM ELM/COM max. 250 m 4 FPM max. 130 m TR EC ECE Adgangskontrol med indgangs-controller EC som selvstændigt system ELM COM ELM/COM max. 250 m VNG TCIP Rækkevidden afhænger af installationsformen, tråddiameter og de tilsluttede modulers tilslutningsværdier TV. Rækkevidde mellem transformer og betjeningsmoduler ved stjerneformet installation Maks. 250 m ved 0,8 mm tråddiameter og ved tilslutningsværdi TV 1. En ekstra TV på samme streng halverer rækkevidden. Tilslutningsdata AW COM , DRM , ELM , EC = 1 AW FPM , EC med ECE = AW 2 En TR forsyner 2 AW. Det samlede ledningsnet inden for Vario-bussen må ikke overskride m. FPM FPM max. 130 m Adgangskontrol med dør-controller IP TCIP som selvstændigt system

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0 Adgangskontrol Aliro-systemet Installationsvejledning MP1.0 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014 Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 da Installation Manual_da VIDEOJET connect 7000 da 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4. Om denne vejledning 4.2 Juridiske oplysninger 4.3 Sikkerhedsforskrifter 4.4 Vigtige

Læs mere

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem NOX er et kombineret sikringssystem, der forener adgangskontrol, tyverialarm, videoovervågning samt klima- og bygningsstyring

Læs mere

Tryghed og komfort med Scantron hustelefoner

Tryghed og komfort med Scantron hustelefoner Tryghed og komfort med Scantron hustelefoner Audio-hustelefoner i stilrent design Med digital lyd, bortfiltrering af uvedkommende støj og enkel regulering af lydstyrken har den nyeste teknologi placeret

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Version 02-2014 CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale...

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem NOX er et kombineret sikringssystem, der forener adgangskontrol, tyverialarm, video-overvågning, brandalarm samt klima-

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur Bang & Olufsen Network Link Aktiv infrastruktur Indhold 2. Introduktion til Bang & Olufsen Network Link... 4 2.1. Oversigt over Network Link... 5 2.2 Grundlæggende opsætning af Network Link... 5 2.3 To

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Grundlæggende EDB for Seniorer

Grundlæggende EDB for Seniorer Grundlæggende EDB for Seniorer www.syddjurs-seniorer.dk Indholdsfortegnelse GRUNDLÆGGENDE BEGREBER... 3 Informationsteknologi... 3 Hardware... 3 Indre enheder... 4 Mikroprocessor... 4 Clockfrekvens...

Læs mere

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry Industry Information Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring Kundecase Industrial Security sikrer industriens produktivitet Læs om de 5 trin mod et mere

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Installations vejledning

Installations vejledning Installations vejledning VELKOMMEN Tillykke med din nye fiberbredbåndsforbindelse. Du kan se frem til at få adgang til en verden af muligheder både nu og i fremtiden. Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

Er du online med os? Automation and Drives Information Nr. 3 september 2004. e-business i A&D

Er du online med os? Automation and Drives Information Nr. 3 september 2004. e-business i A&D Nr. 3 september 2004 Er du online med os? e-business i A&D I Automation and Drives ønsker vi at styrke samarbejdet med vores kunder gennem optimering af vores fælles processer og derved reducere omkostningerne

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 99 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere