Planlægningshåndbog Siedle Access. Udgave 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningshåndbog Siedle Access. Udgave 2013"

Transkript

1 Planlægningshåndbog Siedle Access Udgave 2013

2 Indhold Access generelt 3 Anvendelsesområder Funktioner 4 Komponenter 5 Ibrugtagning Garanti Anbefaling 6 I forbindelse med komplekse anlæg eller imødekommelse af særlige krav står vore tekniske rådgivere i projektafdelingen gerne til rådighed. Der tages forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske forbedringer. Planlægning og kabling 8-9 Forsyningsgrænser ATLC/NG Enhedsbeskrivelse Dørstation Indbygningsdørhøjttaler Kameraer Svarudstyr audio/video 14 Tilbehør 15 Forsynings-/styreenheder 16 Licenser 18 Access med adgangskontrol via Vario-bus 20 Rækkevidde i Vario-bussen 20 Apparatbeskrivelse Vario-bus 21 Siedle Udstillings-og kursusscenter 22 Kundeservice 23

3 Access generelt Siedle Access er et serverbaseret IP-system til bygnings kommunikation. Det omfatter hele Siedle-kommunikationssystemernes funktionsomfang, fra samtale- eller videoforbindelse over portnerfunktionalitet og Intercom, videre til komplekse koblings- og styrefunktioner. Access arbejder i eget IP-netværk. Den centrale administration på Access-serveren tillader konfigurering og administration via webbrowser, også fra distancen. Endvidere letter den systemudbygningen gennem udvidelse og udskiftning af enheder eller licensmodeller (f.eks. funktionslicenser; licenser til brug for produkter af andet fabrikat, f.eks. IP-kameraer, VoIP-telefoner, IP-I/O-enheder). Systemet benytter netværksprotokollerne TCP/IP og UDP, desuden SIP til internettelefonien (VoIP), udvidet med en Access-specifik dataprotokol. Audiokodningsstandarden (G.711) og videokodningsstandarden (H.264) giver en høj billed- og lydkvalitet ved lav netbelastning. Kontakt Server ATLC/NG 670 Server Kontakt ATLC/NG 670 ATLC/NG 670 Dørstation Tö Dørstation Tö Dørstation Tö 3

4 Anvendelsesområder Funktioner Kontakt ERT Server ATLC/NG 670 Alle svartelefoner tilsluttes altid over en RJ45 8/8 netværksdåse. Denne er opdelt med to hunstik. Det venstre hunstik er reserveret netværket (LAN-område). Det højre hunstik er uafhængigt af netværket og benyttes til tilslutning af supplerende styreelementer, som muliggør yderligere anvendelse. Også ekstra funktioner, såsom etageopkaldstryk, tilsluttes via RJ45-netværksdåse (højre hunstik/side). Projekter med mange abonnenter (dørstationer og/eller svarstationer) og store afstande høje krav til audio- og videooverførslen flere (også lokalt) opdelte bygningssektioner med portner- eller overvågningsfunktioner heterogen anvendelse (privat og erhvervsmæssig blandet anvendelse) principielt krav om struktureret kabling og IP-teknologi Access tilbyder enkel og standardkonform projektering og installation PC-baseret én-persons-idriftsættelse sikret platformsuafhængig konfigurering via gængse webbrowsere (også pr. fjernservicering via internettet) mere end 1000 abonnenter i systemet mange parallelle video- og samtalekanaler i systemet fuld duplex samtaleforbindelse valgfri gruppedannelse (f.eks. til meddelelser) opkaldslagring med opkaldsliste og billedhukommelse polyfone ringetoner svartelefoner, der forsynes via PoE (Power over Ethernet) iht. IEEE802.3af server til central systemadmini stration opkaldsomstilling, opkalds viderestilling og opkaldshentning opkaldsdifferentiering i terminalenhederne dørkald via opkaldsdisplay eller kodelåstastatur etagedørhøjttaler (med og uden video) og etagedøråbner Intercom-funktionalitet visning af meddelelser, status eller indgående opkald som klar tekst på enheder med display mulighed for tilvalg af prioriseret meddelelsessystem en effektiv PC-baseret portnerarbejdsplads med videoovervågningsfunktion og bearbejdning af prioriserede meddelelser (alternativt med permanent eller midlertidig mulighed for indkobling over internettet) Scan-funktion for tilsluttede kameraer Integrering af eksterne kameraer Integrering af SIP-audio-, SIP-video- og a/b-telefoner Tilslutning af systemet til fastnettelefoni og standardkonforme SIP-telefonsystemer Alle Siedle IP-produkter kan opdateres Dørstation Tö

5 Komponenter Dørkomponenter Svarenheder Licenser Fordelingskomponenter Pladskrav i fordelingen ATLM Access dørhøjttalermodul BTM op til -04 Bus-trykknapmodul ACM Access kameramodul DRM Displayopkaldsmodul COM Kodelåsmodul ELM Electronic Key-læsemodul FPM Fingerprint-modul ATLE Access indbygningsdørhøjttaler med Busopkaldstrykmatrix BRMA Busopkaldstrykmatrix AHT Access svartelefon AHTV Access videosvartelefon AHF Access højttalende svartelefon ASHT Access-software hustelefon ASC Access-software concierge Tilbehør AZA Access frembygningstilbehør AZTV Access Tafelaccessoire AZIO Access Input-/Output-tilbehør ALFA Access-licens ekstern enhed audio ALFV Access-licens ekstern enhed video ALT Access-licens telefonitilslutning ALFS Access licens fremmed enhed smartphone ALFT Access licens fremmed enhed tablet ALKNX <50 Access licens KNX-tilslutning ALKNX <300 Access licens KNX-tilslutning ALKNX <1000 Access licens KNX-tilslutning ATLC/NG Access dørstation-controller med strømforsyning AIVS Access interface analog-video standard AS S Access Server S AS M Access Server M AS L Access Server L VNG Video-strømforsyning TR Transformator TR Transformator EC Indgangs-controller ECE Indgangs-controller-udvidelse AHFV Access højttalende videosvartelefon Enheder automatbredde/ delingsenhed ATLC/NG x 6 AS S 3 x 12 VNG TR EC ECE TR TCIP Under projekteringen skal der tages højde for tilstrækkelig reserve for en efterfølgende udbygning. Fordeling øvrige enheder af andet fabrikat Anvendte routere/switches skal være PoE-kompatible iht. IEEE802.3af, f.eks. Cisco, Netgear, D-Link, HP osv. Forsyningen af terminalenhederne skal være tilvejebragt på installationsstedet via PoE. TCIP Dør-controller IP TCIP SRV Dør-controller IP Server 5

6 Produkter af andet fabrikat Der findes et hav af produkter på markedet, der imødekommer en lang række krav og ideer. De forskellige komponenters kommunikation og kompatibilitet er ikke altid 100% pålidelig. Det kan derfor anbefales at optage rettidig kontakt med vores projektafdeling. P.t. kan vi give anbefalinger for disse områder: Analog telefon adapter ATA SIP-telefon Koblingsaktuatorer KNX VoIP Snitflade ISDN-telefonanlæg Øvrige interessante områder tester vi gerne nærmere.

7 Ibrugtagning Garanti Anbefaling Koordineringen/den første idriftsættelse af et Accesssystem skal ske gennem Siedle eller en Access Certifiedpartner. Anlægget skal være færdigt installeret, dokumenteret og driftsklart på idriftsættelsesdatoen (se forudsætninger for idriftsættelse). Der skal sikres adgang til alle anlægsdele, systemadministratoren skal stå til rådighed. Udgifter til idriftsættelsen skal afholdes af kunden; de gældende afregningssatser er anført i tilbudet og i idriftsættelsesformularen. Forudsætninger for idriftsættelse Installation Installationen svarer til struktureret kabling iht. DIN , en tilsvarende netværksplan er vedlagt Alle krævede netværkstilslutninger forefindes Kablingen svarer mindst til Cat 5 Netværk Eget netværk til Siedlesamtaleanlægget eller VLAN med Quality of Service (IEEE802.1p) med min. 100 MBit/s båndbredde Multicast-anvendelig (inkl. routere, switches) Mindst 100Base Tx Ingen hubs eller repeatere til stede i netværket Netværk er komplet konfigureret og driftsklart Switches til svartelefoner er POE-kompatible iht. IEEE802.3af (alle porte til HT er med POE-forsyning) Oversigt over opkaldsnumre (hvem ringer op til hvem og hvordan) er til stede, KNXkonfiguration er afklaret ønsket tastkonfiguration er til stede Idriftsættelse indbefatter følgende servicehandlinger Kontrol af de overleverede dokumenter Initialisering af systemet (server) Identificering og tilknytning af de anvendte apparater, opsætning af licens Opsætning og konfigurering af dørstationerne Opsætning og konfigurering af svartelefonerne Opsætning og konfigurering af softwareclients Opsætning og konfigurering af Gateways (tilslutning af øvrige enheder af andet fabrikat) Instruktion af og overgivelse af data til administratoren/brugeren på installationsstedet Siedles garanti gælder kun for konfigurerbare funktioner og systemegenskaber for hardog software leveret af Siedle, såfremt idriftsættelse kan dokumenteres at være foregået via Siedle Access Competence Center eller vor Access Certified-partner. Lovmæssige krav vedrørende levering af mangelfulde produkter forbliver uberørt heraf. Driftshåndbog Siedle anbefaler at udarbejde en driftshåndbog til dokumentation af netværket og Accesssystemet. Driftshåndbogen skal være tilgængelig for servicepersonalet og indeholde alle grundlæggende informationer: Systemadministratorens kontaktdata (med absence management ) Hardwareliste Dokumentation for serverkonfiguration Server-backup Dokumentation for softwarestatus og enhedskonfiguration Arbejdstegning med struktureret ledningsføring (LAN- Policy) Password-oprettelse og mulighed for ekstern adgang (remote login) IP-adresse og netværkskomponenternes enhedsnavne Procesbeskrivelser (f.eks. oprettelse af en bruger, enhedsudskiftning etc.) Dokumentation af foretagne ændringer Dokumentation af fejl og fejlafhjælpning Opdateringer og vedligeholdelse Softwaren til samtlige Siedle Access-produkter med netværkstilslutning kan opdateres. Opdateringer af systemkomponenterne kan indlæses centralt via Access-serveren. Aktuelle opdateringer og nye funktionsegenskaber kan downloades på Accesssystemets softwarestatus skal indføres i driftsmanualen. Vær opmærksom på at holde de aktive netværkskomponenters (switches, routere, firewall) softwarestatus på et aktuelt niveau. Siedle Access muliggør systemadgang via fjerntilgang i forbindelse med servicearbejde og fejlafhjælpning. Dette kræver, at Accessserveren har online-adgang. 7

8 Planlægning og kabling Generelt Grundlaget for projektering af et Access-system udgøres af et IP-netværk, som er blevet etableret i henhold til de forhåndsangivelser, der gælder for oprettelse af en struktureret kabling (som beskrevet under emnet Kabling netværk ). Ifølge Accesssikkerhedskonceptet føres netværkskablingen ikke hen til døren, men ender på ATLC/ NG Dørtilslutningen (som beskrevet under emnet kabling i dørområdet) hører derfor ikke med som en del af IP-netværket. Placering af Access-enhederne og netværkskomponenterne bør ske ifølge arbejdstegningens anvisninger. Der skal her tages højde for forbindelsestypernes længderestriktioner, såsom kobber- og glasfiberledninger. Netværkskomponenternes og Siedle-apparaternes pladsbehov skal fastslås og iagttages. Siedle anbefaler en skematisk fremstilling af netværksstrukturen og de anvendte Siedle-apparater. Navngivning af apparaterne bør ske ud fra et logisk, selvfølgeligt princip, f.eks. ET1AP5 for etage 1 værelse 5. Alle kabelsegmenter skal føres på en liste, fra aktiv komponent til aktiv komponent med navn, kabellængde og kabeltype. For at gøre en regulær servershutdown mulig anbefales det at indplane en UPS (nødstrømsforsyning). Kabling netværk En forudsætning for at kunne integrere et Access-system er en netværksinfrastruktur, som er blevet udarbejdet efter de data, der er fastsat for den strukturerede kabelføring (fra og med Cat 5). Den strukturerede kabelføring er reguleret i forskellige standarder: DIN Generelle krav For de enkelte bygningstyper gælder tillige standardiseringerne: DIN (ISO/IEC 11801) for kontorbygninger DIN (ISO/IEC 24702) for industrielt anvendte steder DIN (ISO/IEC 15018) for beboelse ISO/IEC-standarderne har international gyldighed. Kabelstruktur/-områder Kabelføringen kan inddeles i 3 områder. Primært område Glasfiber Kabelføringen mellem enkelte bygninger og/eller inde i bygninger blandt flere bygningshovedfordelere. Ved kobbertrådsforbindelser skal der tilvejebringes en tilstrækkelig potentialudligning. Sekundært område Glasfiber Kabelføringen mellem etagerne indbyrdes foretages via etagefordelere. Både glasfiber og kobberforbindelser kan anvendes. Det afhænger af, hvilke switches der anvendes og afstanden til hovedfordeleren resp. -switch en. Masterområde Twisted Pair til fast installation inklusiv patchkabel til kabelføring fra netværksdåsen til terminalenheden. Sekundært område Kontakt Dørstation ATLC/NG 670 Tö Masterområde Server Primært område

9 Netværksspecifikationer: Højst 50 ms forsinkelse i én retning (One Way Delay) Højst 100 ms samlet forsinkelse Pakketab < 1% Højst 20 ms jitter Ekstrafunktioner Ekstra funktioner, såsom tilslutning af et etageopkaldstryk ERT eller en ekstern signalenhed, virker altid direkte på den netværksdåse, som den pågældende funktion tilknyttes. Rækkevidden mellem ERT og svartelefonen er maks. 50 m (Cat 5 AWG22). Kabelføring dørområde IP-netværket ender ved ATLC/ NG For at beskytte mod uvedkommende adgang er det absolut nødvendigt, at ATLC/NG anbringes inde i huset. Kabelføringen fra ATLC/ NG til dørstationen arrangeres på konventionel vis. Ledningsmateriale CAT AWG22 J-Y(St)Y Ledninger snoet parvist, afskærmet Kabelføring svarenheder Access-indendørsenheder kan uden problemer installeres på gængse RJ45 indmurings-netværksdåser. Netværksdåsen skal blot installeres uden ramme og afskærmning. Siedle-indendørsenheden kan så monteres over dåsen og forbindes med netværket via et stik. Øjenhøjde Dåse RJ cm 165 cm Øjenhøjde 165 cm Dåse RJ45 Rækkevidde Dørcontroller til dørstation CAT AWG22 = 120 m J-Y(St)Y ø 0,6 mm = 100 m J-Y(St)Y ø 0,8 mm = 200 m Ideelt er det, hvis der for svartelefonen placeres en RJ45-indmuringsdåse i montagehøjden (displayhøjde minus 15 cm). Montage med Access-tilbehør frembygning AZA og kundens patchkabel. Forsyningsgrænser ATLC/NG ATLM BTM ACM COM/DRM AIVS /eksternt kamera CEC 612 forsyning over AIVS fra ATLM CEC eller 1 KA/WG , forsyning over AIVS direkte installeret fra ATLC/NG yderligere kombinationsmuligheder skal afklares ved projekteringen 9

10 Enhedsbeskrivelse Dørstation Indbygningsdørhøjttaler ATLM Access-dørhøjttalermodul i 611 Vario-design. Kompletmodul med højttaler, mikrofon og lampetryk med LED-belyst lyssymbol. Der kan tilsluttes maks. 48 forskellige trykknapmoduler og således maks. 192 abonnenter. Mulighed for akustisk tilbagemelding ved aktivering af opkaldstrykket på BTM op til -04. BTM op til -04 Bus-trykknapmoduler BTM som 1 er, 2 er, 3 er, 4 er-taster. Forbindelsen fra BTM til ATLM kommer i stand via et båndkabel. ATLE Access-indbygningsdørhøjttaler med bus-opkaldstrykmatrix til indbygning i et samtaleparti, dørkonstruktioner, postkasser etc. På bus-opkaldstrykmatrixen BRMA kan du tilslutte 12 opkaldstryk direkte på stedet. Styreudgang til eksternt kamera, tilslutning af taster på stedet via BRMA BRMA Bus-opkaldstrykmatrix til tilslutning af eksisterende opkaldstryk til indbygningsdørstationen BTLE /ATLE Der kan maks. tilsluttes 14 BRMA 050- til en BTLE Der kan maks. tilsluttes 16 BRMA 050- til en ATLE Døråbner Siedle højohms elslutblik > 20 ohm er også driftssikre ved større afstande. Der kan benyttes gængse døråbnere 8 12 V AC, 20 ohm.

11 COM/DRM med opkaldsmodul COM Kodelåsmodul som inputenhed til registrering af døropkald og styrefunktioner i forbindelse med Access og Siedleadgangskontrol. Med tastatur til opkald eller til styring i forbindelse med indgangs-controller EC C-tast til sletning af forkerte indtastninger Døråbnertast til direkte døråbning via EC DRM Displayopkaldsmodul som inputenhed med et 4 linjers display til registrering af døropkald. Visning af navne på displayet i alfabetisk rækkefølge. DRM kan også anvendes i kombination med COM , så input kan ses via COM Kontakt Server ATLC/NG 670 4x2 2 Dørstation Tö 11

12 Enhedsbeskrivelse Kameraer Anvendelse/generelt Indgangspartiet overvåges diskret med videokameraer indbygget i Vario-dørstationen eller eksternt i baggrunden. Opkalds-, samtale- og døråbnerfunktion til dørstationen. Billedet af den besøgende vises på en eller flere video-samtaleenheder. Objektbredde i m (a) 3,8 mm 5,0 mm 9,5 mm Anvendelsesmuligheder i enog flerfamiliehuse, privat eller erhvervsmæssigt, i konsultationer, administrationsbygninger osv. Efter ønske er der mulighed for at kombinere yderligere videokomponenter med vores enheder til skræddersyede løsninger. Diagram med billedvinkelangivelse for det eksterne kamera CEC 612 med 1/3- tommer stor videosensor. objektafstand i m (b) Placering af videokamera Det er afgørende for at opnå en god billedkvalitet, at der vælges det rigtige kamera, og at dette placeres optimalt. Kameraet må ikke pege mod: direkte modlys direkte sollys meget lys baggrund kraftigt reflekterende mure lamper, lyskilder osv. Objektbredde i m (a) ACM 670 2,9 mm Objektbredde i m (a) 3,8 mm 5,0 mm 8,0 mm 40,0 mm 83,0 mm 160 cm ACM 670 vertikalt 50 cm 64 cm 109 cm 106 cm 214 cm ACM 670 horisontalt ca. 143 cm ca. 84 cm 50 cm objektafstand i m (b) objektafstand i m (b) Diagram detekteringsområde Kamera ACM med billedoptagelseschip 1/3. Hvis kameramodulets rækkevidde ikke er tilstrækkelig, kan der anvendes eksterne kameraer som CEC eller KA/WG Diagram billedvinkel KA/WG med 1/4-tommer stor videosensor. Optagelsesområde for modulkameraet ACM Justeringsområdet for ACM er tegnet med stiplede linjer

13 Access Interface Analog-Video Standard Kameraer AIVS 670 ACM Access-kameramodul til indbygning i Siedle Vario 611-kabinet. Specifikationer: Integreret varmeelement med temperaturregulering i 2 trin Infrarød belysning og styreelektronik Farvesystem PAL Kamera CCD-sensor 8,4 mm (1/3 ) 752 x 582 pixel (horisontalt/vertikalt) Objektiv 2,9 mm Automatisk dag-/natomstilling ved ca. 4 lux (fra farve til s/h) for optimal billedkvalitet Kameravinkel vertikal 60, horisontal 80 Ekstra mekanisk justeringsområde på 30 horisontalt/vertikalt Horisontal opløsning: 450 linjer CEC Dag/nat-CCD-videokamera til udendørs montage, med vandtæt kabinet, vægarm med kuglehoved og indvendig kabelføring. Kamera: Farve-CCD-sensor 8,4 mm (1/3 ); 752 (h) x 582 (v), pixel Objektiv: 3,8-9,5 mm, F 1,2, med IR-filter, automatisk drejefunktion Kameravinkel: Lysfølsomhed: 0,5 lux ved farver og 0,24 lux ved sort/hvid, i begge tilfælde ved F 1,2 Modlyskompensation Automatisk hvidbalance Horisontal opløsning: 480 tv-linjer Videosignal: 1 Vss, FBAS ved 75 ohm KA/WG C Dag/nat-CCD-videokamera til udendørs montage, med vandtæt kabinet og solskærm, vægarm med kuglehoved og indvendig kabelføring. Kamera: CCD-farvesensor 6,3 mm (1/4 ); 752 (h) x 582 (v) pixel Objektiv: 3,9-85,9 mm, uden IR-filter Kameravinkel: 50-2,5 Lysfølsomhed: 0,8 lux ved F1,2 Horisontal opløsning: 480 tv-linjer Videosignal: 1 Vpp ved 75 ohm Tilslutningskabel i vægarm ZNF Tilbehør-netdelsfod til kameraet KA/WG , til forsyning via 230 V-nettet. AIVS Access-interface analogvideo standard i frembygningskabinet til tilslutning af et analogt kamera til ATLC Efter et dørkald vises analogkameraets billede automatisk på Access-svarenheden - døren kan også vælges manuelt. Kameraet kan ikke styres. Kamera Eksternt analogt kamera i forbindelse med AIVS på ATLC/NG AIVS 670 3x2 Kamera 1 Kamera AIVS 670 AIVS 670 3x2 3x2 ATLC/NG 670 ATLC/NG 670 5x2 ATLC/NG 670 Dørstationer 2 Tö 4x2 LAN ATLC/NG 670 Dørstationer 2 Tö LAN Video-dørstation med ekstra eksterne analoge kameraer. Der kræves en ATLC/ NG til hvert kamera. 13

14 Enhedsbeskrivelse Svartelefoner audio Svartelefoner video AHT Access-svartelefon med døråbnertast og 7 andre taster med 2-farvet status-led. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser den grafiske menuoverflade, men ikke noget kamerabillede. Opgradering til fuldgyldig videostation mulig. Med funktionerne opkald, tale, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Ved at købe licensen ALUV kan du omdanne AHT til en fuldgyldig indendørs videoenhed. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel AHF Access højttalende telefon med tale-/styretast, døråbnertast samt 7 andre taster med 2-farvet status- LED. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser den grafiske menuoverflade, men ikke noget kamerabillede. Opgradering til fuldgyldig videostation mulig. Med funktionerne opkald, tale, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Ved at købe licensen ALUV kan du omdanne AHF til en fuldgyldig indendørs videoenhed. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel AHTV Access-svartelefon video med døråbnertast samt 7 andre taster medt 2-farvet status-led. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser kamerabilledet og den grafiske menuoverflade. Med funktionerne opkald, tale, se, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Billedhukommelsesfunktion Indbygget 5-vejsstyretast Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel AHFV Access højttalende telefon video med tale-/styretast, døråbnertast samt 7 andre taster med 2-farvet status-led. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser kamerabilledet og den grafiske menuoverflade. Med funktionerne opkald, tale, se, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring. Specifikationer: Display 8,8 cm Indgang til etagekald Udgang kan programmeres frit Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Koblingsfunktioner Statusmeddelelser Billedhukommelsesfunktion Indbygget 5-vejsstyretast Kan med bordkonsol AZTV anvendes som bordmodel Alle svartelefoner tilsluttes udelukkende via en netværksdåse. Denne befinder sig ideelt lige bag telefonen i væggen i synshøjde. Hvis dette ikke skulle være muligt, er montage på et vilkårligt sted (i synshøjde) på en væg muligt ved at anvende tilbehøret frembygning AZA En netværksdåse til tilslutning af svartelefonen skal dog være tilgængelig i en afstand af maks. 10 m. Til bordmodeller kræves bordtilbehøret AZTV

15 Tilbehør Top Oben AZA Access-frembygningstilbehør til faglig korrekt frembygningsmontage af Accesssvarenheder. Bestående af tilslutningsadapter og 4 afstandsstykker. Frembygningsdybden øges med 8 mm. AZTV Access-bordkonsol til svarenheder til ombygning fra væg- til bordkonsol, skridfast konsol. AZIO Access input-/output-tilbehør som printplade til indbygning i en svartelefon med en ekstra indgang/udgang. ZRE Tilbehør rackmonteringssæt 19 til Access Server S og TCIP Server. Bestående af holdeplade inkl. monterede greb og montagetilbehør. 15

16 Enhedsbeskrivelse Forsynings-/styreenheder ATLC/NG Access dørhøjttaler-controller med strømforsyning til fordelingstavle som snitflade til tilslutning og forsyning af dørkomponenterne til Accessnetværket. Styrekontakt til døråbner og fri programmerbar indgang. VNG Video-busstrømforsyning til DIN-skinnemontage til central forsyning af video-dørstationer. AS S Access-server i metalkabinet, egnet til skinnemontage, som central enhed til administration af det samlede Access-anlæg; Udbygningsstørrelse op til 50 abonnenter. Mål (mm) b x h x d: 328 x 88,8 x 201 Der kan være mere end 10 forbindelser i systemet på én gang. Ibrugtagning finder sted i det komplette anlæg. AS M Access-server i 19 kabinet som central enhed til administration af det samlede Accessanlæg; Udbygningsstørrelse op til 500 abonnenter. Mål (mm) b x h x d: 483 x 88 x 460 Der kan være mere end 10 forbindelser i systemet på én gang. Ibrugtagning finder sted i det komplette anlæg. AS L Access-server i 19 -kabinet som central enhed til administration af det samlede Accessanlæg; Udbygningsvolumen fra 500 til over 1000 abonnenter. Mål (mm) b x h x d: 483 x 88 x 460 Der kan være mere end 10 forbindelser i systemet på én gang. Ibrugtagning finder sted i det komplette anlæg.

17 ASHT Access-software svartelefon, som grafisk illustrerer en virtuel med video på en pc-monitor. Samtaler med video til en Siedle-dørstation muligt Interne samtaler muligt Udførelse af koblings- og styrefunktioner, f.eks. døråbning, belysning etc. Visning af meddelelser Funktionsoversigt: Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald Apparat- og abonnentoversigt Abonnenter, døre og apparater kan vælges på lister Globale/private adressebøger Billedhukommelsesfunktion via licens ALZV Statusvisninger for koblingsenheder Koblingsfunktioner for eksterne relæer Systemkrav: Microsoft Windows XP (fra og med version SP3, 32 bit) Microsoft Windows Vista Home Premium og Business (fra og med SP1, 32/64 bit) Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional og Ultimate (32/64 bit) Intel Pentium IV fra 2.0 GHz eller kompatible CPU er Min. 2 GB RAM Grafikkort med min. 128 MB RAM, DirectX 9-understøtning og 16 bit farvedybde Netværkstilslutning 100 MBit Soundcard med headsettilslutning.net Framework 4.0 ASC Access-software portner, den centrale snitflade i receptionen. Det omfattende udvalg i styrefunktioner og tilstande og understøtningen af flere samtale- og videoforbindelser gør denne applikation særdeles velegnet som kommunikationscentral. Funktionsoversigt: Flere audio- og videoforbindelser kan vises samtidigt Komfortable formidlingsfunktioner Hold af samtalepartnere (Music-On-Hold) Statusoversigt over alle dørenes dørmatik-tilstande med f.eks.aktiverbar dag-/natomstilling Komfortable koblings-/styreog visningsfunktioner Kamerascan-funktion Telefonsvarerfunktioner Systemkrav: Microsoft Windows XP (fra og med version SP3, 32 bit) Microsoft Windows Vista Home Premium og Business (fra og med SP1, 32/64 bit) Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional og Ultimate (32/64 bit) Intel Pentium IV fra 2.0 GHz eller kompatible CPU er Min. 2 GB RAM Grafikkort med min x 720, 128 MB RAM, DirectX 9-understøtning og 16 bit farvedybde Netværkstilslutning 100 MBit Soundcard med headsettilslutning.net Framework 4.0 ASM Access-softwaremodul til integrering af Siedle Access i andre systemer, f.eks. Touch Panels. Aktuelle informationer fås altid i vores projektafdeling. 17

18 Enhedsbeskrivelse Licenser ALT Access-licens telefonitilslutning til brug af en ekstern forbindelseskanal. Hver kanal kræver sin egen licens. Produkter af andet fabrikat skal godkendes af Siedle. ALKNX <50 Access-licens KNX-tilslutning til import og administration af KNX-adresser; tilknytning af maks. 50 datapunkter. Du kan sende og modtage KNX-telegrammer. ALKNX <300 Access-licens KNX-tilslutning til import og administration af KNX-adresser; tilknytning af maks. 300 datapunkter. Du kan sende og modtage KNX-telegrammer. ALKNX <1000 Access licens KNX-forbindelse til import og administration af KNX-adresser; tilordning af op til 1000 datapunkter. Du kan sende og modtage KNX-telegrammer. ALFV Access-licens video-enhed af andet fabrikat til tilslutning af en VoIP-videotelefon til Accesssystemet. Produkter af andet fabrikat skal godkendes af Siedle. ALFA Access-licens audio-enhed af andet fabrikat til tilslutning af en VoIP-audiotelefon til Accesssystemet. En analog telefon kan tilsluttes via en VoIP-ATA-adapter. Produkter af andet fabrikat skal godkendes af Siedle. ALFS Med Access-licens til fremmed enhed Smartphone kan der foretages tilkobling til Accessserveren. Hver enhed kræver en licens. Din Smartphone fungerer som mobil svartelefon med video. Dertil kræves en App, som kan anskaffes via App Store. ALFT Med Access-licens til fremmed enhed Tablet kan der foretages tilkobling til Accessserveren. Hver enhed kræver en licens. Tablet en fungerer som mobil svartelefon med video. Dertil kræves en App, som kan anskaffes i App Store.

19 19

20 Access med adgangskontrol via Vario-bus Rækkevidde i Variobussen Med modulerne COM/ELM eller FPM udløses styrefunktioner, som fortolkes og omsættes af fortolkningsenheden EC For at kunne anvende Variobusstyrefunktionerne er en ekstra ledning med 4 tråde fra betjeningsmodul til EC påkrævet. Mere information om adgangskontrol fås hos vor projektservice. ELM COM FPM ELM/COM max. 250 m 4 FPM max. 130 m TR EC ECE Adgangskontrol med indgangs-controller EC som selvstændigt system ELM COM ELM/COM max. 250 m VNG TCIP Rækkevidden afhænger af installationsformen, tråddiameter og de tilsluttede modulers tilslutningsværdier TV. Rækkevidde mellem transformer og betjeningsmoduler ved stjerneformet installation Maks. 250 m ved 0,8 mm tråddiameter og ved tilslutningsværdi TV 1. En ekstra TV på samme streng halverer rækkevidden. Tilslutningsdata AW COM , DRM , ELM , EC = 1 AW FPM , EC med ECE = AW 2 En TR forsyner 2 AW. Det samlede ledningsnet inden for Vario-bussen må ikke overskride m. FPM FPM max. 130 m Adgangskontrol med dør-controller IP TCIP som selvstændigt system

Systemhåndbog Access Udgave 2013

Systemhåndbog Access Udgave 2013 Systemhåndbog Access Udgave 2013 Indhold Systembeskrivelse Sikkerhedsanvisninger 3 Anlægsopbygning, ledningsmateriale og rækkevidde Indgangsparti 4 Netværk LAN 5 Kabelføring svarenheder 6 Systemkomponenter

Læs mere

Systemhåndbog Access Udgave 2011

Systemhåndbog Access Udgave 2011 Systemhåndbog Access Udgave 2011 Indhold Systembeskrivelse Sikkerhedsanvisninger 3 Anlægsopbygning, ledningsmateriale og rækkevidde Indgangsparti 4 Netværk LAN 5 Kabelføring svarenheder 6 Systemkomponenter

Læs mere

Planlægningshåndbog Siedle In-Home-bus. Udgave 2015

Planlægningshåndbog Siedle In-Home-bus. Udgave 2015 Planlægningshåndbog Siedle In-Home-bus Udgave 015 Indhold Overblik In-Home-bus 3 Anvendelsesområder 4 Komponenter og abonnenter 5 Generelt 6 Fremgangsmåde ved planlægningen 7 In-Home-bus: Audio Installationsvejledning

Læs mere

Systemhåndbog 1+n-teknik

Systemhåndbog 1+n-teknik Systemhåndbog 1+n-teknik Indhold 1 1+n-teknik Systembeskrivelse 3 2 Sikkerhedsanvisninger 3 3 Opbygning, ledningslængder 1+n-system uden video 4-5 1+n-system med video 6-7 Oversigt 8 4 Oversigt 1+n-system

Læs mere

Funktioner. Siedle Scope. Specifikationer generelt

Funktioner. Siedle Scope. Specifikationer generelt Funktioner Siedle Scope Generelt 1 Scope-basisstation 2 Scope-mobilenhed 3-5 Siedle app til Smart Gateway Mini 6-7 DECT-repeater 8 Forklaring 9 Specifikationer generelt Udførelse Mobil indvendig videostation

Læs mere

Systemhåndbog In-Home-bus: Audio Udgave 2010

Systemhåndbog In-Home-bus: Audio Udgave 2010 Systemhåndbog In-Home-bus: Audio Udgave 2010 Indhold 1 In-Home-bus: Audio Systembeskrivelse 3 2 Sikkerhedsanvisninger 3 3 Opbygning, ledningslængder 1-strengssystem 4-6 1-strengssystem med intercom-funktioner

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Systemhåndbog In-Home-bus: Audio Udgave 2015

Systemhåndbog In-Home-bus: Audio Udgave 2015 Systemhåndbog In-Home-bus: Audio Udgave 2015 Indhold 1 In-Home-bus: Audio Systembeskrivelse 3 2 Siedle Systemtechnik Jung svartelefoner 3 3 Sikkerhedsanvisninger Fare 3 4 Opbygning, ledningslængder Abonnenttilknytning

Læs mere

SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax.

SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. +45 8764 6001 Kommunikationssystem Prisliste 2009 System beskrivelse SYSTEM BESKRIVELSE

Læs mere

Systemhåndbog 1+n-teknik Udgave 2013

Systemhåndbog 1+n-teknik Udgave 2013 Systemhåndbog 1+n-teknik Udgave 2013 Indhold 1 1+n-teknik Systembeskrivelse 3 2 Sikkerhedsanvisninger 3 3 Opbygning, ledningslængder 1+n-teknik 4-5 Oversigt 6 4 Oversigt Dørhøjttalere, opkaldstryk 8 Dørstation

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Systemhåndbog In-Home-bus: Video Udgave 2011

Systemhåndbog In-Home-bus: Video Udgave 2011 Systemhåndbog In-Home-bus: Video Udgave 2011 Indhold 1 In-Home-Bus: Video Systembeskrivelse 3 2 Sikkerhedsanvisninger 3 3 Opbygning, ledningslængder 1-strengssystem 4-5 1-strengssystem med busfordeler

Læs mere

Sikker kommunikation i bygningen med IP. Siedle Access IP Safely Connected

Sikker kommunikation i bygningen med IP. Siedle Access IP Safely Connected Sikker kommunikation i bygningen med IP Siedle Access IP Safely Connected Siedle Access thema kapitel U1 headline Siedle Access thema IP Safely kapitel Connected 4 headline Hele verden er et netværk.

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Planlægnings- og systemmanual Access Udgave 2016

Planlægnings- og systemmanual Access Udgave 2016 Planlægnings- og systemmanual Access Udgave 2016 Indhold 1 Sikkerhedsanvisninger Elfordelinger og IT-skabssystemer 4 Elektrisk spænding 4 Enheder med 230 V-tilslutning 4 Elektrostatisk opladning 4 Retlig

Læs mere

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUKTBILLEDE... 3 1.2. KORT PRODUKTBESKRIVELSE... 4 2.0 PRODUKTOMRÅDE... 5 2.1. SYSTEMFORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Farvekamera til indbygningsdørstation 1265..

Betjeningsvejledning. Farvekamera til indbygningsdørstation 1265.. Betjeningsvejledning Farvekamera til indbygningsdørstation 1265.. Produktbeskrivelse Farvekameraet er en del af Giras dørkommunikationssystem og anvendes til udvidelse af indbygningsdørstationen. Farvekameraet

Læs mere

AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger

AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomLite Software AxiomLite Fleksibilitet AxiomLite er et kombineret adgangskontrol- og alarmovervågningssystem udviklet i Canada

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

TVIP82900 Dette indendørs fiskeøje kamera har fuld HD opløsning på 1920 x 1080p pixels v/35 billeder pr. sekund. Kameraet har en synsvinkel på 186 grader og integreret bevægelses sensor, med mulighed for

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

Fornøjelsen ved god overraskelse

Fornøjelsen ved god overraskelse Fornøjelsen ved god overraskelse AUDIO OG VIDEO PORT TLF. SYSTEM www.legrand.dk Et port system der dækker alle behov VIDEO PORT SYSTEM Hvem er ved døren? Audio og video port system levere ro i sind til

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Vejledning for tilslutning af udstyr Når du skal have installeret en fiberforbindelse i din bolig, starter det med, at Bredbånd

Læs mere

VideoJet X10/X20/X40. Netværksvideoserver. Lyninstallationsvejledning

VideoJet X10/X20/X40. Netværksvideoserver. Lyninstallationsvejledning VideoJet X10/X20/X40 Netværksvideoserver da Lyninstallationsvejledning VideoJet X10/X20/X40 Generelle oplysninger da 2 1 Generelle oplysninger Disse instruktioner "Lyninstallationsvejledning" refererer

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61 Office Synchronizer Release-bemærkninger Version 1.61 Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

Betjeningsvejledning. Fingerprint-læseenhed 2607..

Betjeningsvejledning. Fingerprint-læseenhed 2607.. Betjeningsvejledning Fingerprint-læseenhed 607.. Indhold Produktbeskrivelse...4 Produktoversigt...5 Anvendelsesområder...6 Betjening...8 Bekræftelsessignaler...9 Gennemførelse af ibrugtagning...10 Tilslutningsklemmer...11

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

VideoJet X SN. Netværksvideoserver. Hurtig installationsvejledning

VideoJet X SN. Netværksvideoserver. Hurtig installationsvejledning VideoJet X SN Netværksvideoserver da Hurtig installationsvejledning 2 da VideoJet X SN Instruktionerne i Lyninstallationsvejledning refererer til enhederne VideoJet X10 SN, VideoJet X20 SN og VideoJet

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Indbygningshøjttaler 1258 00

Monterings- og betjeningsvejledning. Indbygningshøjttaler 1258 00 Monterings- og betjeningsvejledning Indbygningshøjttaler 1258 00 Produktbeskrivelse 2 Med indbygningshøjttaleren er det muligt at integrere Giras dørkommunikationssystem i brevkasseanlæg, samtalemoduler,

Læs mere

Visility HomeSquidBridge Opsætningsvejledning

Visility HomeSquidBridge Opsætningsvejledning Visility HomeSquidBridge Opsætningsvejledning 1/2-2014 Visility HomeSquidBridge (HSB) er en lille computer som skaber forbindelse mellem en række forskellige systemer som normalt ikke taler sammen. Funktionerne

Læs mere

DRM 612-0. Produktinformation Programmering Displayopkaldsmodul

DRM 612-0. Produktinformation Programmering Displayopkaldsmodul DRM 612-0 Produktinformation Programmering Displayopkaldsmodul Büchner Claudia Maier Klaus Schuhmacher Michael Namensuche mit OK Büchner Claudia Maier Klaus Schuhmacher Michael Namensuche mit OK 1 E1 Tö

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

Systemhåndbog In-Home-bus: Video Udgave 2015

Systemhåndbog In-Home-bus: Video Udgave 2015 Systemhåndbog In-Home-bus: Video Udgave 2015 Indhold 1 In-Home-bus: Video Systembeskrivelse 3 2 Siedle Systemtehnik Jung svartelefoner 3 3 Sikkerhedsanvisninger Fare 3 4 Opbygning, ledningslængder Abonnenttilknytning

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SP1... 3 1.2. KORT PRODUKTBESKRIVELSE... 4 2.0 PRODUKTOMRÅDE...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk BRUG DIT IP-NETVÆRK Nedap AEOS er markedets mest IP-orienterede sikringssystem og er

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

AVP 870-0. Betjeningsvejledning til slutbrugeren Access-videopanel

AVP 870-0. Betjeningsvejledning til slutbrugeren Access-videopanel AVP 870-0 Betjeningsvejledning til slutbrugeren Access-videopanel Indhold Sikkerhedsanvisninger Elektrisk spænding 3 Elektrostatisk opladning 3 Forudsætninger for idriftsættelse 3 Anvendelse 3 Brug i overensstemmelse

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Bekvem og sikker adgang med TCS hustelefoner

Bekvem og sikker adgang med TCS hustelefoner Bekvem og sikker adgang med TCS hustelefoner TCS nye IMM-serie sætter fremtid 2 Funktionalitet og design TCS har med IMM-serien skabt en serie af moderne hustelefoner med et flot, kompakt og diskret design

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Sådan tilslutter du modemmet Det er vigtigt, at du venter med at tænde for strøm og computer til alle kabler er

Læs mere

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen Fremtidens belysning, mere end blot lys Kim Hardi Nielsen 1 Vi ser et øget behov for energibesparende belysningsløsninger Næsten 20% af vores elforbrug anvendes til belysning 2 75% af det samlede energiforbrug

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter.

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. Genialt enkel. Genialt sikker. www.burg-wachter.com Den perfekte kombination af simplicitet og sikkerhed. SETS Ideel til små og mellemstore

Læs mere

Fremtiden ringer på. Siedle Scope.

Fremtiden ringer på. Siedle Scope. Fremtiden ringer på. Siedle Scope. Siedle Scope: En mobil video-samtaleenhed 2 3 Siedle Scope: En mobil video-samtaleenhed Jeg er i dagligstuen. Det trådløse alternativ: Uanset, hvor du befinder dig, så

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Systemhåndbog In-Home-bus: Video Udgave 2016

Systemhåndbog In-Home-bus: Video Udgave 2016 Systemhåndbog In-Home-bus: Video Udgave 2016 Indhold 1 In-Home-bus: Video Systembeskrivelse 3 2 Siedle Systemtehnik Jung svartelefoner 3 3 Sikkerhedsanvisninger Fare 3 4 Opbygning, ledningslængder Abonnenttilknytning

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Standard med håndsæt 1281..

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Standard med håndsæt 1281.. Monterings- og betjeningsvejledning Boligstation Standard med håndsæt 1281.. Produktbeskrivelse Boligstationen Standard med håndsæt er en del af Giras dørkommunikationssystem og består af følgende dele:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Med Fokus på Fremtiden

Med Fokus på Fremtiden Med Fokus på Fremtiden Din guide til MJ Vision videoovervågning i HD Tlf.: +45 70 20 82 12 Email.: Info@mjvision.dk Web.: www.mjvision.dk Hvorfor vælge? Herunder en guide 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvad er Økonomi

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en

Læs mere

Nye moderne TCS hustelefoner til sikker adgang

Nye moderne TCS hustelefoner til sikker adgang Nye moderne TCS hustelefoner til sikker adgang Stilrent design og regulerbar lydstyrke Med digital lyd, bortfiltrering af uvedkommende støj og enkel regulering af lydstyrken har den nyeste teknologi placeret

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Gira Control 19 Client Styring af innovativ bygningsteknik med en enkelt finger

Gira Control 19 Client Styring af innovativ bygningsteknik med en enkelt finger Central kontrol- og betjeningsskærm med adgang til Gira Home Server 3 eller Facility Server. Kan også kombineres med Gira TK-IP-gateway og bruges som boligstation Styring af innovativ bygningsteknik med

Læs mere

Prisliste 1/2017. OBS! Fra side 24 findes vore opdaterede anlægseksempler. Komplet program Side 4 15

Prisliste 1/2017. OBS! Fra side 24 findes vore opdaterede anlægseksempler. Komplet program Side 4 15 Prisliste 1/2017 Komplet program Side 4 15 Udgående artikler, erstatnings- og udvidelsesartikler Side 16 21 Reservedele Side 22 23 Anlægs- og kalkulationseksempler fra side 24 56 OBS! Fra side 24 findes

Læs mere

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Udfyldes af leverandør Leverandørens navn Kontaktperson Kontaktperson, mailadresse Kontaktperson, telefonnummer Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Fælles minimumskrav for begge

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig)

AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig) AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig) Udgangpunkt for idéen - De fleste er sikkert belastet af en frygtelig masse kabler og/eller konvertere mellem USB og de forskellige enheder man ønsker at kommunikere

Læs mere