DEN NATURSKÅNSOMME FISK. Datamatikeruddanelsen på Erhvervsakademiet. 5. semester opgave (hovedopgaven) Foreningen af Naturskånsomme Fiskere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NATURSKÅNSOMME FISK. Datamatikeruddanelsen på Erhvervsakademiet. 5. semester opgave (hovedopgaven) Foreningen af Naturskånsomme Fiskere"

Transkript

1 FORSIDE DEN NATURSKÅNSOMME Uddannelsessted Niveau Titel Forfattere Vejleder Opgavestiller Periode Omfang Synopsis Datamatikeruddanelsen på Erhvervsakademiet semester opgave (hovedopgaven) Den naturskånsomme fisk Rasmus Stenholm Henriksen Jens Bo Rasmussen Arne Møller Jensen Foreningen af Naturskånsomme Fiskere 12. august - 4. november 2002 Rapport: 74 sider Bilag: 9 sider Denne rapport beskriver udviklingen af et web-baseret e-handelsystem til afsætning af naturskånsomt fangede fisk. Det udvikles for foreningen Naturskånsomme Fiskere. Udviklingsmetoden er extreme Programming og projektet indeholder såvel en teoretisk beskrivelse som en praktisk anvendelse af denne. Systemet er programmeret udelukkende i Java og den anvendte teknologi er Enterprise Java Beans og en objektorienteret database fra Matisse. Afleveringsdato: Underskrevet: Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE DEN NATURSKÅNSOMME Indholdsfortegnelse Projektetablering Opgavebeskrivelse Titel Organisation Kontaktperson Projektgruppenavn Deltagere Målgruppe Baggrund og formål Rapportens form Forventet resultat Projektgrundlag Konfigurationsstyring Ressourcer Organisering Konflikthåndtering Projektbeskrivelse Virksomheden Kunderne Ydelserne og produkterne Markedsføring og salg Systemdefinition Projektplan Vilkår Strategi Risikoanalyse Interessentanalyse Metodebeskrivelse extreme Programming (XP) Introduktion Planlægning Fundamentet Releaseplanlægning Iterationsplanlægning Accepttest Design Unittest Parprogrammering Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DEN NATURSKÅNSOMME Standardiseret kodning Refaktorering Fælles ejerskab Løbende systemintegration Dokumentation Strukturen Releaseplanlægning Realiseringsmodel Unittest Kodning Kravmodel Accepttest Systemarkitektur og udviklingsmiljø Proces Idé Database og model Applikationsserver og n-tier arkitektur JSP og servlets Tomcat EJB Produkt Arkitektur Databaseserver Applikationsserver Webserver Klient Matisse - OODB Typer og constraints Sikkerhed Oprydning og versionering Indexering Backup og recovery Projektet Den første release Releaseplanlægning Releaseperioden Undersøgelsesfasen Forpligtelsesfasen Resultat Non-funktionelle krav Evaluering af releaseplanlægningen Side 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE DEN NATURSKÅNSOMME Den første iteration Iterationsplanlægning Acceptest Unittest Evaluering af metoden Den anden iteration Styringsfasen Iterationsplanlægning Accepttest Kravmodellen Realiseringsmodellen Unittest Cookie kontra HttpSession Accepttestforløb Sikkerhed Baggrund Termer EJB og J2EE Konklusion Den anden release Releaseplanlægning Release- og iterationsperiode Forpligtelsesfasen Den tredie iteration Iterationsplanlægning Accepttest Kravmodellen Realiseringsmodellen Accepttestforløb Afslutning Opfølgning Refaktorering Brugervenlighed Navigations-diagram Kravspecifikation i XP Baggrund Løbende kravudformning Udfordringen Side 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE DEN NATURSKÅNSOMME Konklusion Installationsvejledning Installér IDE Installér OODB Konfigurer OODB Konfigurer OODB med ny database Startapplikationssserver Afprøv fra en browser Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag i plastlommen bagerst Bilag i plastlommen bagerst Side 5

6 PROJEKTETABLERING DEN NATURSKÅNSOMME Projektetablering Side 6

7 PROJEKTETABLERING DEN NATURSKÅNSOMME Opgavebeskrivelse Titel Organisation Kontaktperson "Den naturskånsomme fisk" "Foreningen af Naturskånsomme fiskere" Knud Andersen Hemmedvej Glesborg Tlf Der vil være behov for daglig kontakt: primært via og telefon, men også møder. Dette er essentielt for extreme Programming (herefter: XP) som metodevalg. Projektgruppenavn Deltagere Målgruppe Bomus Jens Bo Rasmussen Rasmus Stenholm Henriksen Rapporten henvender sig primært til lærere og elever ved datamatikerstudiet. Baggrund og formål På Datamatikeruddannelsens 4. semester holdt vi et kort foredrag om udviklingsmetoden XP med det formål at skabe overblik over metoden. Vi fik kun lejlighed til at skrabe overfladen. Derfor vælger vi at fordybe os i XP i hovedopgaven på datamatikeruddannelsens semester. Det er vores intention at afprøve XP på et konkret udviklingsprojekt. Inden vi kan give os i kast med det konkrete projekt, er det nødvendigt at se nærmere på teorien og de idéer, som er grundlaget for XP. Hovedopgaven vil derfor bestå både af en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske del er en detaljeret gennemgang af de elementer i udviklingsmetoden, som vi vurderer vi med fordel kan drage nytte af i det konkrete udviklingsprojekt, og ikke en tilbundsgående undersøgelse af samtlige elementer i XP. Vi er interesseret i at afprøve teorien i praksis, men har ingen ambitioner om at afprøve samtlige elementer i XP. Dertil har vi for kort tid. Tværtimod skærer vi helt ind til benet og beskæftiger os kun indgående med de elementer, som er relevante i forhold til det konkrete projekt. Hovedopgaven er et eksempel på XP i praksis og ikke et teoretisk værk. Det er udelukkende vores subjektive vurdering i forhold til det konkrete projekt, der er bestemmende for hvilke elementer af XP vi vil beskæftige os med. Den praktiske del er dokumentationen af processen og produktet. Gentagende evalueringer i Side 7

8 PROJEKTETABLERING DEN NATURSKÅNSOMME forløbet sikrer at vore erfaringer med XP dokumenteres. Rapportens form Forventet resultat Rapporten indeholder som sagt en teoretisk og en praktisk del. Inden vi giver os i kast med den praktiske del har vi én ting i tankerne; hvordan kan vi selv tænke os at få rapporten serveret? Og efter en kort diskussion er vi begge enige om formen; en form der måske ved første øjekast virker utraditionel, men er mere interessant for læseren fordi vedkommende lever sig ind i forløbet. Dokumentationen skal ses som en sammenhængende beskrivelse af et XP-forløb. Vi er ærlige overfor metoden. Dette gælder både proces og produkt. Vi dokumenterer begivenhederne i den rækkefølge de opstår. Det betyder at rapporten kun delvist kan bruges som vedligeholdelsesdokument men, mener vi, er ideelt som læringsredskab. Både hvis man vil se hvordan metoden virker, hvilke faldgruber der er, hvordan teknologien er brugt og hvordan man også kan dokumentere et projekt. Der ønskes et system der kan sikre succesfuld afsætning af friske naturskånsomme fisk til miljøbevidste forbrugere uden fordyrende mellemled. I forhold til produktet forventer vi at nå de dele af systemet der berører kunderegistrering og provisionsberegning. Det er netop disse dele Knud vægter højest. Hvad angår processen forventer vi en succesoplevelse med XP som metode; en oplevelse af at tilfredsstille brugerens behov, at bevare overblikket gennem hele forløbet, at opnå indgående kendskab til XP gennem egne erfaringer og ikke mindst ha' det skægt. Side 8

9 PROJEKTETABLERING DEN NATURSKÅNSOMME Projektgrundlag Konfigurationsstyring Ressourcer Organisering Microsoft Word benyttes til tekstbehandling og programmets default-typografier anvendes: overskrift 1, 2, 3 og normal. Ved indskrivning gælder det om at formulere sig så præcist og kortfattet som muligt. Tegnsætning skal være korrekt, og stavefejl er generelt uacceptable. Filerne må kun forekomme i én version og kun ét sted, og opbevares derfor i passende directories centralt på en ftp-server. Vi er nødt til at skrive vores tekster i bidder, og derefter sætte dem ind i det relevante dokument efter vi har varskoet den anden part. Dette skyldes at Word ikke understøtter exclusive locks når netværket ikke er Microsoft's. Backup udføres automatisk med sikkerhedskopi-funktionen i Windows XP hver nat kl Udviklerne er begge familiefædre med nogenlunde de samme behov og begrænsninger. Mødetiden er derfor dagligt fra 09:30 til 14:30 i Nørregade Der må dog forventes hjemmearbejde og øget arbejdspres i hele perioden. Beslutninger træffes i fællesskab. Som udgangspunkt udarbejder og programmerer vi hovedopgaven sammen i Nørregade 5, men det er ikke udelukket at opgaverne uddelegeres hvor det forekommer naturligt - f.eks. ved specialiserede opgaver som kræver research. Samarbejdet bygger på gensidig tillid og respekt. Kendetegnende for samarbejdet er venskab, trivsel, åbenhed, ærlighed, omsorg og humor. Der er højt til loftet med plads til "dumme spørgsmål" og kritik. Kritik skal være saglig, konstruktiv og oprigtig. Både positiv og negativ kritik er velkommen og modtages positivt med oprejst pande. Negativ kritik må aldrig opfattes som et angreb på ens person eller evner. Der er etableret kontakt til to andre projektgrupper med hvem der løbende kan gennemføres reviews; gruppe nr. 20 og nr. 42. Konflikthåndtering Uenighed løses i fællesskab. I tilfælde af utilfredshed og mistrivsel skal der meldes klart ud med det samme, så dage med dårlig stemning undgås. Der gælder følgende lille talemåde: "lad ikke solen gå ned over din vrede". Inden dagen er omme SKAL der findes en løsning som begge parter kan acceptere. Indrømmelser/undskyldninger skal imødekommes og tilgives uden at bære nag. Hvis en af parterne opfatter en negativ kritik som et angreb på ens person, skal der meldes ud pronto. Det samme gør sig gældende hvis man føler, at ens grænser overskrides. Side 9

10 PROJEKTETABLERING DEN NATURSKÅNSOMME Projektbeskrivelse Virksomheden Kunderne Ydelserne og produkterne Markedsføring og salg Systemdefinition Virksomheden er en salgsorganisation for naturskånsomt fangede fisk i overensstemmelse med reglerne og det tilknyttede mærke. Den står for koordineringen mellem producenter, forarbejdningsvirksomheder, transportører samt forhandlere og forbrugere. Kunderne er almindelige forbrugere; enlige, familier eller storfamilier. Herudover storkøkkener (kantiner, restauranter, plejehjem, detailfiskehandlere m.fl.). Produkterne består primært af fersk uforarbejdet, klargjort (f.eks. flået) eller fileteret fisk af fiskearter fanget af fiskefartøjer, som er godkendte af foreningen "Naturskånsomme Fiskere". Der vil også blive tale om røgede produkter, marinerede eller krydrede sild, m.v. Markedsføring foregår primært ved, at kunderne tilbydes en vis provision for at anbefale (skaffe) nye kunder. Der foregår derudover ingen markedsføring bortset fra adgang til information via en hjemmeside, samt salgsmateriale, som kunden/sælgeren kan bringe med sig. Der foregår derudover en generisk informationsvirksomhed, som principielt er anbefalelsesmarkedsføringssystemet uvedkommet. Salgsorganisationen tager såvel ansvaret for afregning og distribution. Systemet vi skal udvikle kan beskrives mere specifikt som følger: - der ønskes et system der kan sikre succesfuld afsætning af friske økologiske fisk til miljøbevidste forbrugere uden fordyrende mellemled. Dette skal realiseres via internettet, så interesserede kunder kan købe direkte fra producent/grossist. Det er tanken at disse kunder også skal fungere som sælgere i systemet. Såkaldt Multi Level Marketing - hvor købere også er sælgere, og får provision af antal købte varer af kunder under dem. Det skal være muligt at justere provisionsgraden - for at sikre en retfærdig håndtering af de penge der er afsat til marketing. Kunderne skal, efter de har registreret sig, til hver en tid kunne få deres saldo, samt hvilke kunder de har og deres status oplyst. Det skal være muligt at administrere kunderne fra en administrativ del. Man ønsker at arbejde med WindowsNT som platform. Fiskene skal ydermere sælges til fiskehandlere fra en internetauktion efter de er meldt fanget online fra kutterne, og returemballagen skal administreres. Disse to systemer er ikke en del af dette system, men de skal alle tre kunne kobles sammen til ét system på et ikke givet tidspunkt. Side 10

11 PROJEKTETABLERING DEN NATURSKÅNSOMME Projektplan Vilkår Strategi Risikoanalyse Vi arbejder på serversiden med en windows-platform. Denne er velgennemprøvet, og burde ikke give os de store problemer. I udviklergruppen har vi tidligere arbejdet med web-arkitektur og vi glæder os til at arbejde med en ny metode. Men vores manglende kendskab til JSP, HTML, JavaServlets, objektorienteret database generelt og Matisse specifikt, EJB og applikationsservere gør at vi må sikre delresultater hurtigt og lave små researchseminarer. Det vil være en fordel at have hurtig adgang til konsulentbistand, men vi må nok se i øjnene at dette ikke er praktisk muligt. Det er et forholdsvist lille system vi skal lave, men der foreligger et ønske om høj kvalitet. Derfor må vi sikre korte iterationer med højt testniveau, så vi hele tiden kan styre efter højest mulig kvalitet i produktet. Brugergruppen er entusiastisk, til gengæld er der kun én. Det kan derfor blive nødvendigt at finde nogle tilfældige brugere. Vi vil forsøge at samarbejde med andre grupper for at sikre fremgang i starten og høj kvalitet i det lange løb. Projektet skal have et inkrementelt forløb med korte iterationer, og højt testniveau. Dels for at justere ambitionsniveauet løbende, men også for at sikre entusiasme hos bruger og udviklere. Det skal ydermere være muligt at afsætte tid til research. Der er risiko for at vores system bygger på en ulovlig marketingstrategi (Multi Level Marketing). Derfor må vi sørge for at holde projektet åbent, og spille med åbne kort under udviklingen. Viser det sig at vi er på kant med loven ignorerer vi det; vi har ikke tid til andet. Sandsynligheden for at Knud Andersen afbryder samarbejdet er meget lille - men dog katastrofal. Grundet tidsmangel, ser vi os nødsaget til at ignorere dette. Tab af data forebygges ved at tage daglig back-up. Der er risiko for at vores forventede resultats omfang er fejlestimeret i forhold til de 5 mandemåneder vi har til rådighed. Det er meget svært at estimere udfra en systemdefinition. Forholdsregel nummer et: korte iterationer så vi kan realisere de vigtigste systemdele først. Multi Level Marketing Som det fremgår af ovenstående risikoanalyse er vi i tvivl om lovligheden af vores systems tilblivelse. Så dette ønsker vi kort belyst. I forbrugerombudsmandens "tjekliste til brug for vurdering af lovligheden af pyramidisk opbyggede arrangementer" fra juli 1999 lyder det om MLM: "Nogle arrangementer involverer omsætning af produkter med reel værdi. Der oppebæres en reel indtjening på baggrund af produktomsætningen. Forhandlernettet er ofte opbygget således, at de enkelte forhandlerled, udover indtjening ved eget salg, opnår provision af de nedre forhandlerleds omsætning." Side 11

12 PROJEKTETABLERING DEN NATURSKÅNSOMME Denne form ses der med milde øjne på, hvis forhandleren ellers overholder forbrugeraftaleloven 1. Her tænkes der primært på 10 der omhandler en uges fortrydelsesret for køberen. Denne blanket skal fremsendes sammen med varen og underskrives for at være gældende. Ellers er aftalen ikke bindende for køberen. Konklusion Der er ikke på nuværende tidspunkt noget i vejen for at gå videre med udviklingen af systemet. Vi skal blot holde os for øje at der er visse spilleregler der skal overholdes, og at lovgivningen kan ændre sig senere. Interessentanalyse Knud Andersen er meget ivrig for at få udviklet et brugbart system og forventer et kørende system ved projektets afslutning. Det kan resultere i at Knud bakker ud af projektet hvis ikke hans forventninger opfyldes. Derfor skal vi sikre et gennemskueligt projektforløb og skabe tillid ved at sikre hurtige delresultater. 1 Side 12

13 METODEBESKRIVELSE DEN NATURSKÅNSOMME Metodebeskrivelse Side 13

14 METODEBESKRIVELSE DEN NATURSKÅNSOMME extreme Programming (XP) Introduktion XP er en metode der trækker sund fornuft ud i ekstremerne. Flere af teknikkerne i XP er ikke nyopfindelser. Men det der er specielt er at de er samlet under samme tag, de understøtter hinanden og praksiserne sikrer at de bliver udført så omhyggeligt som muligt. Der findes idag en del agile metoder, men XP var den første af sin art. XP bygger på fællesskab, som understøttes af nogle simple praksiser. De fire grundværdier er: simpelt design, kommunikation, feed-back og mod. Fællesskabet er koncentreret omkring en central person: kunden eller brugeren om man vil. Der ventes meget af denne person og det er bydende nødvendigt at vedkommende er godt inde i problemområdet. Knud, vores rekvirent er en ildhu person der i mange år har beskæftiget sig med miljø og fiskeri. Han skal besvare spørgsmål når der er nogen, deltage i udvikling af kravspecifikation, udforme accepttests, godkende testresultater og generelt deltage aktivt på stedet. Dette stiller også store krav til udviklernes evne til at formidle deres resultater og tanker. Planlægning Fundamentet Uanset hvilken metode man vælger som grundlag for udviklingsprojektet handler det om hvordan man udfører de grundlæggende aktiviteter; kravspecificering, planlægning, test, programmering, design og implementering. Systemudvikling er forbundet med risici, som de metoder vi tidligere har arbejdet med giver mulighed for at styre mere eller mindre indirekte. Typiske eksempler er overskredne deadlines med yderligere risiko for lukning af projektet, systemet løser ikke opgaven pga. misforståelser og dårlig kommunikation, virksomheden bruger ikke systemet pga. ændrede behov, systemet indeholder unødvendig funktionalitet eller er fyldt med fejl, systemet er vanskeligt at vedligeholde, udviklerne hader systemet og finder andet arbejde. XP er en metode som direkte retter sig mod ovennævnte risici, ikke mindst i planlægningen. Dette er en af de vigtigste årsager til vores valg af denne metode, fordi vi i tidligere projekter har oplevet det og fordi dette projekt's vilkår lægger op til det. Planlægningen af et XP-projekt bygger på fire faktorer som man skal have styr på: omkostninger, tid, kvalitet og omfang. Mange kunder mener fejlagtigt at de kan bestemme værdien af alle fire faktorer, men i XP får udviklerne altid lov at bestemme én af faktorerne. Omkostninger er oftest den mest bundne faktor, da man ikke kan betale sig til hyppige afleveringer, kvalitet og omfang. Tidsfaktoren er ofte bestemt af kunden, som ønsker systemet klart til en bestemt begivenhed. Mere tid kan øge både kvalitet og omfang, men for meget tid mod- Side 14

15 METODEBESKRIVELSE DEN NATURSKÅNSOMME arbejder ønsket om hurtig feedback fra kunden. Vi har i vores projekt et ønske om hurtig feedback, fordi det stimulerer motivation og fremdrift. Kvaliteten er en vanskelig faktor at have med at gøre og kan anskues på to måder: ekstern kvalitet er den kunden oplever og intern kvalitet er den udviklerne oplever. Det kan være fristende at lave noget rod for at blive hurtigere færdig, vel at mærke uden at det på kort sigt går ud over den eksterne kvalitet. Sikkert er det dog at dårlig intern kvalitet på lang sigt vil fordyre eksempelvis videreudvikling og vedligeholdelse. Desuden er det demoraliserende for udviklerne at sidde og lave noget skrammel. Vi har et ønske om at opnå såvel høj intern som ekstern kvalitet. Det tager tid, derfor må vi se i øjnene at omfanget af vores resultat bliver ringe. Omfanget er den faktor som er lettest at skrue op og ned for. I mange tilfælde kan kunden ikke fortælle præcist hvad de gerne vil have, men finder først ud af det når de ser den første version af systemet. Når kravspecifikationen på den måde ændrer sig undervejs bliver det muligt at forme omfanget. I XP fastsættes tid (deadline), kvalitet og omkostning og efterhånden som projektet skrider frem, vil vi se hvilket omfang der er muligt inden for rammerne af de første tre faktorer. I starten af projektet er det vanskeligt at estimere og udviklerne må måske udelade vigtig funktionalitet. Vi har også problemer med at overskue omfanget af vores systemdefinition. Derfor programmeres kundens højeste ønsker først, så hvis funktionalitet udelades er den funktionalitet som er vigtigere under alle omstændigheder lavet. Af samme årsag er det forventede resultat udarbejdet i samarbejde med Knud. Estimeringerne bliver selvfølgelig bedre og bedre efterhånden som vi får høstet erfaring. Hvordan foregår dette i praksis? Releaseplanlægning Et XP-projekt opdeles i releases hvor en release er en fuld funktionsdygtig frigivet version af det færdige system. Kunden fastlægger længden af perioden mellem de enkelte releases (herefter: releaseperioden) som forbliver konstant gennem hele forløbet. Releaseperioden er typisk på maksimum 2-3 måneder, men afhænger af omfanget af anvendelsen, distributionen og dokumentationen. Omfanget af anvendelsen klarlægges hen ad vejen, distributionen er ikke videre krævende da det er et webbaseret system mens dokumentationen i vores projekt er omfattende fordi der også skal afleveres en rapport der dokumenterer proces såvel som produkt. Resultatet af ovenstående releaseplanlægning er en releaseplan som er en prioriteret liste af krav (historier) som kodes indenfor estimeret tid. I et XP-projekt kaldes planlægningsarbejdet for "The Planning Game" og betragtes som et spil med kunden og udviklerne som deltagere. Målet er at maksimere værdien af den software som skal programmeres. Strategien går ud på at udvikle den mest vigtige del af funktionaliteten for kunden så hurtigt som muligt, så der hurtigt udvikles et kørende system som har værdi for kunden. Når først systemet Side 15

16 METODEBESKRIVELSE DEN NATURSKÅNSOMME er kørende er det som nævnt lettere for kunden at identificere kravene. A5 papkort er brikkerne i spillet. Spillet har tre faser: undersøgelse, forpligtelse og styring. I hver fase gælder bestemte spilleregler hvor det kun er muligt at foretage ganske bestemte træk. Undersøgelsesfasen skal give begge spillere en idé om hvad systemet skal ende med at kunne og der er tre mulige træk: - kunden skriver en historie på et af papkortene som beskriver en nødvendig funktionalitet som systemet skal kunne og giver den en titel - udviklerne estimerer historien og skriver estimatet på papkortet. Hvis ikke det er muligt beder de kunden om at præcisere historien eller dele den op i mindre historier - kunden deler historien op i mindre historier I forpligtelsesfasen er formålet for kunden at vælge omfang og afleveringsdato for den næste release og at give udviklerne tryghed for at kunne levere det. Der er fire mulige træk: - kunden sorterer historierne i tre bunker i prioriteret orden; de som skal udvikles nu, de som kan vente lidt og de som kan vente lidt længere - udviklerne sorterer de tre bunker i prioriteret orden: dem som kan estimeres præcist, dem som kan estimeres med rimelig sikkerhed og dem som ikke kan estimeres - udviklerne fastsætter projekthastigheden i idealudviklingsdage per kalender uge - kunden vælger de historier som skal med i den første release enten ud fra ønsket om en fast afleveringsdato eller et bestemt omfang. I styringsfasen opdateres planen ud fra det som spillerne erfarer undervejs og der er fire mulige træk: - en release opdeles i et antal iterationer og kunden udvælger de historier som skal realiseres i starten af hver iteration - udviklerne har fejlestimeret historierne og beder kunden om at genvurdere hvilke historier som skal med på baggrund af den nye projekthastighed - kunden skriver en ny historie som skal tilføjes og må derfor fjerne en anden historie med et tilsvarende estimat - hvis udviklerne føler at planen er urealistisk kan de beregne den nye hastighed og genestimere resten af historierne I planlægningsfasen kan det blive nødvendigt at indhente relevant information omkring et emne. Det sker gerne fordi udviklerstaben ikke er godt nok inde i et teknologisk område til at kunne foretage en egentlig estimering, eller fordi problemområdet er ukendt. Her kan man bruge en spike (:spydspids) der er et hurtigt til bunds gående smid-væk eksperiment. Det eneste man bruger fra forsøget Side 16

17 METODEBESKRIVELSE DEN NATURSKÅNSOMME er erfaringen. Man kan ikke både bære tung bagage og samtidigt bevæge sig agilt. Vi har f.eks. intentioner om at bruge en objektorienteret database (OODB), men har aldrig rørt ved en. Derfor har vi her i starten igangsat en spike, for at finde ud af hvordan bruger man OODB i praksis; er det realistisk at vi kan nå at lære det og er det relevant? 2 Iterationsplanlægning Formålet med iterationsplanlægning er at detailplanlægge de aktiviteter udviklerne skal udføre i releaseperioden. Releaseperioden opdeles i x antal iterationer af 1-3 ugers varighed, men længden af iterationerne skal være konstant gennem hele projektet. Korte iterationer understøtter vores ønske om hurtig feedback. Kunden vælger de historier fra releaseplanen som er vigtigst at få udviklet i den første iteration. Denne strategi sikrer at det hele tiden er det vigtigste, som bliver lavet først. Derefter overtager udviklerne planlægningen og nedbryder historierne til opgaver som nedskrives på papkort og som er projektets konkrete programmeringsaktiviteter. Hver udvikler plukker et antal opgaver og for hver opgave estimerer han hvor mange idealudviklingstimer det tager at løse den. Hvis en opgave tager mere end to dage at løse deles den op i flere opgaver. Udvikleren fastsætter sin belastningsgrad, som er antal kalenderdage delt med antal idealudviklingsdage. I den første iteration er der selvsagt ingen tal at måle på og han må gætte. Opgaveestimaterne summeres og ganges med belastningsgraden. Hvis ikke udvikleren kan løse opgaverne indenfor længden af iterationen skal de lægges tilbage. Kan udviklerne samlet set ikke nå alle opgaverne beder de kunden om at fravælge historier eller dele heraf som udskydes til næste iteration. Projektet XP-planlægning stemmer godt overens med vores strategi, og det er vores intention at afprøve metoden. Vi er af den opfattelse at de enkelte dele af XP-planlægningen er så vigtige at alle elementer har relevans for vores projekt. Det kan være at iterationsplanlægningen som tager sig af den interne koordinering af projektaktiviteter er overflødig da vi kun er to udviklere, man lad os nu se! Som udgangspunkt holder vi os til metoden. Accepttest Umiddelbart efter iterationsplanlægningen skrives der i samarbejde med kunden accepttestcases til valgte user-stories. Dette gøres for at sikre at kunden får det han vil have. En accepttest er i almindelig forstand en test som fortæller om kravspecifikationen er acceptabel. Det er det også i XP, men her er kravspecifikationen som nævnt specificeret ved en mængde user-stories. Det er kundens opgave at specificere accepttesten. De fleste brugerhistorier vil omhandle funktionaliteter. Derfor går accepttest i XP også under navnet funktionstest, og er at sidestille med blackbox test af systemet. Men brugerhistorier kan sagtens indeholde krav 2 Se bilag 1 - Matisse op imod Java Side 17

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk]

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: Kasper Holm: Indholdsfortegnelse Projektetablering...

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004 Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt 29. maj 2004 2 Forord Tak til Kresten ThomsenѾi3D for stor samarbejdsvillighed, samt for at skabe bevæggrundene til dette

Læs mere

DADIU Produktion. en introduktion til Source for DADIU programmører. Bo Bendtsen [bobend@diku.dk] Lasse Laursen [gazoo@diku.dk] 23.

DADIU Produktion. en introduktion til Source for DADIU programmører. Bo Bendtsen [bobend@diku.dk] Lasse Laursen [gazoo@diku.dk] 23. DADIU Produktion en introduktion til Source for DADIU programmører Bo Bendtsen [bobend@diku.dk] Lasse Laursen [gazoo@diku.dk] 23. august 2006 Vejleder: Jon Sporring [sporring@diku.dk] Indhold 1 Forord

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium Eksamensopgave i: Projektkursus Systemudvikling 2011 Søren Frejstrup Grav Petersen, CPR: 080388-2215 KU-Bruger: cng863, Eksamensnummer: 21 Instruktor: Andreas

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system 2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk] Casper Hjermitslev Jensen

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 Find vej Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 TITEL Find vej PROJEKTPERIODE Dat1 2. September - 21. December 2004 PROJEKTGRUPPE D109A GRUPPEMEDLEMMER Morten Dahl Uffe Sørensen Martin Clemmensen

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere