Automation and Drives Nr. 3 september 2005 A&D INFORMATION. Produkter Løsninger Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automation and Drives Nr. 3 september 2005 A&D INFORMATION. Produkter Løsninger Service"

Transkript

1 Automation and Drives Nr. 3 september 2005 A&D INFORMATION Produkter Løsninger Service

2 Indholdsfortegnelse 2 3 Klar til enhver situation 4 WEEE står for elektronikskrot 6 Keflavik Airport - ny sikker screening 7 Siemens Innovation Tour II 8 Morgendagens Motion Control 10 SIMATIC HMI-paneler 14 Nye panel-pc er 15 Ny Field-PG 16 Bruger du vores Automation and Drives Service & Support International? 17 Sentron VL effektafbrydere 18 Ny Siemens PI Club for alle med interesse for procesinstrumentering 19 AC/DC-følsomme FI-fejlstrømsafbrydere type B 20 Siemens Sivacon kanalskinner 22 Udfasning af ældre PLC-systemer 23 Sommerkonkurrencen Send SMS via S7-300/400 PLC er - TIPS 25 Flytte mellem datablokke - TIPS 26 Aktuelle software-versioner 30 Opslagstavlen 31 Den blå markedsplads 34 Redirects til Alle priser er listepriser excl. moms og gældende indtil 30. september A&D Information Redaktion Peter Greve, produktchef Birgitte Mønsted, E.D. Layout og produktion Corporate Communications Tryk og repro Hedehusene bogtrykkeri a/s Oplag stk.

3 Klar til enhver situation For slutbrugere af Automation and Drives produkter er en effektiv serviceorganisation et must. Når uheldet er ude, og produktionen ligger stille på grund af en defekt komponent, så er det, at leverandøren skal bevise sit værd. I samarbejde med vores Solution Providere og via vores egne specialister er vi i stand til at sikre kunderne en effektiv eftersalgsservice. Historien Gennem de seneste par år har begrebet eftersalgsservice fået en meget betydelig plads i A&D. I forbindelse med overtagelsen af Danfoss Flow Division i september 2003 blev diskussionen om service via egne teknikere eller via partnere endnu engang aktuel. Det at sælge flowmålere på det danske marked var tæt forbundet med en effektiv serviceorganisation. Samtidig med at flowmålere blev en integreret del af A&D s produktprogram, blev en række medarbejdere, der beskæftiger sig udelukkende med eftersalgsservice, derfor en del af medarbejderstaben i A&D. Som de fleste læsere ved, blev Siemens Technology Services (STS) afhændet til Glenco A/S ved årsskiftet. STS havde gennem en årrække varetaget service på en række A&Dprodukter bl.a. inden for procesinstrumentering, Motion Control, frekvensomformere og CNC-maskiner. Allerede inden salget af STS var det A&D s ønske at knytte stærkere bånd mellem service og salg, og i begyndelsen af 2004 blev en række tekniske medarbejdere og Skandinavisk Repaircenter flyttet fra STS til A&D. A&D Servicecenter Med vores Skandinaviske Repaircenter i Vejle som udgangspunkt og fra teknikernes hjemmeadresser rundt om i landet servicerer vi i dag kunder inden for følgende produktområder: Frekvensomformere Motion control SIMATIC PC er & PG er Procesinstrumenter CNC-styrede værktøjsmaskiner Alt i alt beskæftiger vi i A&D s Servicecenter ca. 20 medarbejdere, heraf 13 fieldservice-teknikere, der udelukkende beskæftiger sig med eftersalgsservice inden for de enkelte produktområder. Til at servicere resten af vores produktprogram har vi et tæt samarbejde med en række af vores kompetente Solution Providere. Se yderligere information på A&D s servicestrategi Hos A&D har vi formuleret en worldwide servicestrategi: Excellence in worldwide service & support is essential in order to further expand our businesses with products, systems and solutions. Our customers expect speed, competence and straightforward business processes at competitive prices from service & support. Ovenstående er, hvad du som kunde eller bruger af vores produkter skal opleve. For at sikre at vi lever op til ovenstående strategi, er der i hvert land / hver region udnævnt en ansvarlig Manager for Service & Support. Den ære er tilfaldet undertegnede. Med mere end 20 års erfaring som servicechef inden for industriel automatik, er jeg klar til at påtage mig den spændende opgave, det er at leve op til ovenstående. Servicepakken Ud over dygtige og velkvalificerede specialister er indholdet af servicepakken et væsentligt parameter for at kunne leve op til kravene i vores servicestrategi. Hos A&D har vi sat vores serviceydelser i system. Det sikrer dig en ensartet god service, uanset inden for hvilket område du ønsker vores assistance: Idriftsættelse og indregulering Udvidet garanti Periodisk kontrol og optimering Serviceaftaler skræddersyet efter dine behov Reparationer on-site eller på værksted Retrofit og ombygninger af CNCmaskiner og kraner Rekalibrering af flowmålere Levering af reservedele Jan Agerbo Thomsen Kontakt til A&D servicecenter Levering af reservedele Tlf tast 3 for reservedele 3 Al anden service og teknisk support Tlf og nævn, på hvilket produktområde du ønsker service

4 WEEE står for elektronikskrot 4 Vi er begyndt at få flere spørgsmål om, hvordan vi og vores produkter opfylder de nye regler om elektronikskrot. Derfor bringer vi denne redegørelse, men forholdene om elektronikskrot er endnu ikke helt afklarede, og derfor kan der hurtigt ske ændringer. Lov nr. 385 af og Miljøministeriets bekendtgørelse af er de to hoveddokumenter, der fremover skal regulere omfang og håndtering af elektriske og elektroniske produkter, som er udtjente og bliver kasseret af brugerne. Lov nr. 385 er en følgelov i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Miljøministeriets fulde bekendtgørelse kan læses på GETDOCM_/ACCN/B REGL Sammenfatning af bekendtgørelsen Vi har lavet en sammenfatning af teksten, så den bliver mere overskuelig og nemmere at forstå. Vi bringer vores udgave her: De nye regler om elektronikskrot er nu på plads Producenter og importører af elektriske produkter får fra 1. april 2006 ansvaret for at finansiere og organisere bortskaffelsen af produkterne, når disse ikke længere bruges og er blevet til affald. Den længe ventede bekendtgørelse, der fastsætter de nærmere regler, er nu underskrevet af miljøministeren. Det betyder, at producenter og importører nu kan få et overblik over de kommende regler. Miljøstyrelsen har oplyst, at de vil offentliggøre en vejledning om reglerne i løbet af august måned. Reglerne betyder også, at distributører og forhandlere fra 1. april 2006 ikke må aftage og forhandle udstyr fra producenter og importører, der ikke er registreret i et nyt register, som forventes oprettet i oktober/november måned. Organiseringen af producentansvaret betyder, at der vil komme en lang række administrative opgaver, som Miljøstyrelsen vil overlade til et nyt selskab, WEEE-system. Selskabet vil blive finansieret via brugerbetaling for alle former for registrering og sagsbehandling. Hvilke produkter er omfattet Kort sagt alt udstyr, der bruger strøm (også batterier), inden for følgende kategorier: Store husholdningsapparater Små husholdningsapparater IT- og teleudstyr Forbrugerudstyr Belysningsudstyr Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) Legetøj og fritids- og sportsudstyr Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter Salgsautomater Samtidig er det også vigtig at fastholde, at det er elektriske produkter og ikke komponenter. Der er enkelte undtagelser for militært udstyr og motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven. Hvad betyder producentansvaret så? Det hedder producentansvar, men reglerne gælder også for importører. Det betyder kort sagt, at modsat i dag hvor det er slutbrugeren, der betaler for at få fjernet affald (forbrugerne gennem deres kommunale affaldsgebyrer), er det nu producenten/importøren, der skal betale og organisere indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. I praksis vil det for affald fra husholdninger betyde, at producenterne skal afhente containere på de kommunale genbrugspladser. Det vil være muligt - mod betaling - at lade et kollektivt selskab varetage de praktiske opgaver, der er forbundet med producentansvaret. Producenter/importører skal allerede fra d. 13. august 2005 mærke deres produkter med et piktogram med en skraldespand med et kryds over. Piktogrammet skal anbringes på en sådan måde, at det er synligt, læseligt og usletteligt. Mærkning af udstyr kan dog undlades, hvis udstyrets størrelse eller funktion gør, at det ikke er muligt. Piktogrammet skal i så fald være trykt i brugsanvisningen, på garantibeviset eller på emballagen. Samtidig skal producenters/importørers bomærke eller navn også fremgå af udstyret, så vedkommende kan identificeres. Ud over organiserings-, betalings- og mærkningsforpligtelsen er der også en række registreringsforpligtelser. Alle producenter/importører skal senest d. 1. januar 2006 registreres hos WEEEsystem og herefter årligt indberette oplysninger om mængder af udstyr, der er markedsført, samt oplysninger om affaldsmængder der er taget tilbage og særskilt håndteret, til WEEE-system. Endvidere skal producenter/importører stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der håndterer affald af elektrisk og elektronisk udstyr senest d. 1. januar 2007, det kan f.eks. ske via hjemmeside. Der er også krav til andelen af affaldet, der nyttiggøres og genanvendes. Produkter, der sælges til husholdninger B2C Producenter/importører skal i forhold til deres markedsandel modtage en forholdsmæssig andel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Det vil i praksis foregå på den måde, at WEEE-system vil tildele den mængde affald, som den pågældende skal afhente fra de kommunale genbrugspladser (søges fordelt geografisk rimeligt). Det vil gælde både historisk og nyt affald, og forbrugerne må kun gøres særskilt opmærksom på omkostningerne ved tilbagetagning og genanvendelse, hvis oplysningerne angår historisk affald ellers skal omkostningerne være indregnet i produkternes pris. Producenter og importører skal endvidere i salgs- og informationsmateriale, herunder i brugsanvisninger, give forbrugeren en række oplysninger om håndteringen af produkterne, når disse ikke længere bruges. For at hjælpe producenter og importører vil Miljøstyrelsen udarbejde en standardtekst, som kan bruges.

5 Sidst - men ikke mindst - skal producenter og importører stille sikkerhed for betaling af forventede omkostninger til affaldsbehandling i forhold til den årligt indberettede mængde af markedsført udstyr. Der vil være mulighed for fritagelse, hvis man tilmelder sig en godkendt kollektiv ordning. Produkter, der sælges til erhverv B2B For produkter, der er solgt før d. 1. april 2006, har slutbrugeren ansvaret for betaling af udgifterne til affaldsbortskaffelsen. Det gælder dog ikke, hvis køb af nyt udstyr erstatter noget tilsvarende, for så er producenten/importøren forpligtet til - uden beregning - at medtage det gamle udstyr. For det, der sælges efter d. 31. marts 2006, kan producenter/importører aftale med køberen af udstyret, at denne overtager producentansvaret. Det kræver, at producenten/importøren én gang årligt informerer WEEE-system om de aftaler, der er indgået, og om mængden af udstyr der er omfattet af aftalerne. Det kollektive selskab Der er stiftet et kollektivt selskab, som også HTS står bag, som kan varetage en række opgaver for de virksomheder, der bliver pålagt nye opgaver. Oplysninger om selskabet kan fås på Hvornår virker den i praksis? Både loven og bekendtgørelsen er i øjeblikket (medio juli 2005) endnu så nye, at der er mange uklare punkter. Især interesserer det os producenter og importører at få fastlagt nogle konkrete afgrænsninger, så vi kan afgøre helt nøjagtigt, hvilke produkter der er omfattet af bekendtgørelsen. Det er ikke alene os, der har det problem. Hele EU venter på et tillægsdokument, der mere detaljeret angiver de produkter, der er berørt af direktivet, og hvordan berørte produkter, der er indbygget i eller indgår i en større enhed, skal behandles. F.eks. er det vanskeligt at gennemskue, hvordan vi skal behandle en højspændingsmotor med en indbygget Pt100- føler. Her i Danmark forventer vi, at Miljøministeriet i løbet af efteråret udarbejder et sæt Bestemmelser, som vil afklare sådanne tvivlsspørgsmål. Ligeledes er der et behov for at beskrive, hvorledes lagervarer, der i øvrigt opfylder bestemmelserne men ikke er mærket, skal håndteres. Brancheorganisationen FAFGE repræsenterer os over for myndigheder og ministerier. Hvis nogle af vores kunder og brugere har spørgsmål til, hvordan de skal tackle et konkret problem, vil vi nok henvise til deres respektive brancheorganisation, som bør være opdateret inden for dette område. Vi føler os på forkant med udviklingen Dette er meget spalteplads at bruge på at fortælle, at vi endnu ikke er klar over, hvordan vi skal opfylde loven; men vi har fingeren på pulsen og vil naturligvis straks tilpasse os, når de endelige retningslinier er fastlagt af myndigheder og brancheorganisationer. RoHS-direktivet Nu da vi er så godt i gang med direktiver, kan vi fortsætte med at svare på spørgsmålet om, hvorvidt vi opfylder bestemmelserne i EF-direktiv 2002/95/ EF»om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr«. Hertil kan vi oplyse følgende: Vi har i mange år følt os forpligtet til at udvikle og producere miljøvenligt udstyr, og hertil hører også at undgå farlige stoffer i vores produkter. Derfor vil nye produkter fra A&D, der bringes i handlen pr. 1. juli 2006, overholde kravene efter ovennævnte direktiv. Peter Greve 5

6 Keflavik Airport - ny sikker screening Nye lovkrav til internationale lufthavne gør, at al bagage skal screenes pr. 1. januar I Leifur Eiriksson Lufthavn på Island, også kaldet Keflavik Airport, blev det besluttet at ombygge de eksisterende check-in pulte og det bagvedliggende bagageanlæg for at sikre et kontrolleret og sammenhængende flow gennem screeninganlægget. Niveauinddeling Screeninganlægget er opbygget med et røntgenapparat, der tager et billede af bagagens indhold. Røntgenapparatet foretager en såkaldt level 1-undersøgelse af mistænkeligt indhold i bagagen. Denne undersøgelse er en automatisk billed- og materialegenkendelse. Er der intet suspekt i bagagen, godkendes den automatisk. Findes der derimod mistænkelige genstande eller materialer i bagagen, sendes billedet til en operatør med en indikering af den eller de mistænkelige ting. Operatøren kan herefter godkende eller afvise bagagen. Dette kaldes en level 2-undersøgelse. Level 3 avanceret screening Denne level 1- og evt. level 2-undersøgelse foretages samtidig med, at bagagen kører af sted på et antal transportbånd. For enden af denne strækning er der placeret en sorteringsmaskine, hvorfra den bagage, der er godkendt, sendes videre til almindelig sortering til flyrute. Bagage, der ikke er godkendt, bliver sorteret fra til yderligere undersøgelse i et level 3-røntgenapparat. Dette apparat har flere faciliteter, bl.a. kan det gennemlyse bagagen under flere vinkler samtidig. PLC en holder styr på bagagen PLC-styringen til båndene holder styr på den bagage, der sendes til level 1- røntgenapparatet. PLC og røntgenapparat kommunikerer med hinanden. Når der sendes et stykke bagage til apparatet, tildeles dette et ID-nummer til røntgenapparatet. Dette ID-nummer bruges efterfølgende, når røntgenapparatet meddeler resultaterne af screeningen til PLC en. PLC en holder herefter styr på bagagen, mens den kører på båndene. Ved sorteringsmaskinen styrer den, om bagagen skal sendes videre som godkendt, eller om den skal sendes til yderligere undersøgelse i førnævnte level 3-røntgenapparat. Et tværfagligt samarbejde BALSLEV Automation blev kontaktet af Københavns Lufthavne (KLH), som var rådgivende ved ombygningen af bagagesorteringen i Keflavik Airport. KLH bad os om at udføre en del af projektet som en turnkey-løsning. Vi stod så for levering af design samt implementering af el og styring. Dermed havde vi ansvaret for elmontagen og leveringen af tavler, PLC-udstyr, PC-udstyr og SCADAanlæg. Den mekaniske entreprise med levering af check-in pulte og transportører blev leveret af det hollandske firma VanDerLande. Screeningapparaterne blev leveret af det tyske firma Heimann. Et lokalt elfirma udførte arbejdet under ledelse af og i samarbejde med en supervisor fra BALSLEV Automation. På trods af at tidsplanen var meget stram, gik dette samarbejde op i en højere enhed, og anlægget blev færdiggjort inden for de tidsrammer, der var opstillet. Og anlægget blev da også taget i drift til juletrafikken Kapacitetsudvidelser Efter færdiggørelsen er der foretaget diverse udbygninger og forbedringer på anlægget. Så sent som i juli dette år blev der indbygget et bufferzonearrangement i anlægget til at udjævne de største spidsbelastninger. Da anlægget til trods for disse tiltag er meget tæt på at nå sin kapacitetsgrænse, er der aktiviteter i gang om en yderligere udvidelse af kapaciteten, således at de forventede ekstra passagerer også kan betjenes tilfredsstillende i næste sæson. Facts om systemet Anlægget består af 25 check-in pulte, og der er omkring 85 bagagebånd. Bagageanlægget har en kapacitet på stykker bagage i timen. Teknologien bag systemet Styringen er opbygget med én hoved- PLC - en SIMATIC S Den er tilkoblet et antal distribuerede IO-tavler ved hjælp af PROFIBUS. Som SCADAstation er anvendt WinCC fra Siemens. Kommunikationen mellem PLC og SCADA foregår via Industrial Ethernet. Til serviceformål er der etableret en VPN-forbindelse mellem BALSLEV Automation og Keflavik Airport, og lufthavnen har derfor hurtig assistance og dataservice på anlægget til trods for den fysiske afstand. Vi kan naturligvis ikke reparere anlægget via denne forbindelse, men vi kan oftest vejlede de lokale vedligeholdelsesarbejdere, så de får udbedret eventuelle fejl hurtigst muligt. VPN-forbindelsen har tillige været brugt i forbindelse med mindre ændringer på anlægget og til at justere systemet løbende. René Arnskov Projektleder, BALSLEV Automation

7 Kom og opdater din viden om de nyeste produkter fra Automation and Drives på Siemens Innovation Tour II. SIMATIC fejlsikker PLC RFID systemer SIMATIC C7 kombipaneler PROFIBUS komponenter PROFINET I/O Periferisystemer Procesinstrumenter SIMATIC PCS 7 Industrial W-LAN SINAMICS drev Vi har sammensat et temaopdelt program, der veksler mellem teori og praksis. På tre temamøder giver Siemens førende produktspecialister både en teoretisk gennemgang og en demonstration af produkterne. Herudover er der mulighed for at besøge produktudstillingen og stille spørgsmål til specialisterne. Tema 1: Motion Control Ved at anvende den nyeste teknologi inden for maskinstyring kan mange mekaniske opgaver i fremtiden løses på nye måder baseret på SIMATIC motion-plc. Vi viser hvorledes SIMOTION multitask controller, operatørpaneler samt webbaseret servicering og diagnosticering giver dig nye fordele i de forskellige faser fra udvikling over produktion til idriftsættelse af maskinen. Tema 2: Procesinstrumenter i bussystemet Få kendskab til hvilke fordele der er ved at lade procesinstrumenter indgå i netværkskommunikation. Vi vil blandt andet fortælle, hvordan procesinstrumenterne kan kobles op på PROFIBUS DP/PA og hvilke fordele, der er ved denne løsning. Desuden kan du høre om Proces Device Manager (PDM) - den moderne værktøjskasse. Tema 3: Micro automation og motorstyringer Når et system skal sammensættes er mulighederne mange, og det kan ofte være svært at vide, hvad man skal vælge. Skal kommunikationen foregå via Ethernet eller AS-Interface? Hvordan kobles, styres og overvåges motorer? Hvilket operatørinterface skal jeg vælge? Med Micro-PLC, logikmoduler og motorstyringer som omdrejningspunkt, viser vi, hvordan du optimerer dine løsninger. Sådan kommer du med Du kan læse mere om Siemens Innovation Tour II på Her kan du også tilmelde dig og dine kolleger. Tilmeldingsfristen er den 30. september Vi tildeler pladser efter først-til-mølleprincippet og anbefaler hurtig tilmelding. Tirsdag den 1. november 2005 Scandic Hvidovre Kettevej Hvidovre Onsdag den 2. november 2005 Scandic Kongens Ege Gl. Hadsundvej Randers Torsdag den 3. november 2005 Dansk FolkeFerie - Middelfart Kursuscenter Oddevejen Middelfart invitation Siemens Innovation Tour II

8 8 Morgendagens Motion Control Vi har løsningen på den komplekse opgave det er at lave en maskinopbygning med PLC og Motion Control - ét programmeringsværktøj til hele projektet. SIMATIC-konceptet Totalt Integreret Automation (TIA) vil fremover også omfatte Motion Control løsninger, som bliver en fuld integreret del i en SIMATIC S7-300 CPU, og hvor komplekse MC funktioner kan programmeres i et standardiseret PLC-programmeringssprog som LAD, FBD eller STL. Derfor introducerer Siemens nu en T-CPU med Integreret teknologi, der kan løse alle gængse Motion Control funktioner på produktionsmaskiner. T-CPU en er tilgængelig i to modeller (SIMATIC S7-315T og S7-317T), som begge programmeres med STEP7 og en tillægspakke til Motion Control opsætning. Når Motion Control opsætningen er udført, kan programmeringen af Motion Control funktionerne laves i standard PLC-programmeringssprog. Dette gør SIMATIC-teknologi til Motion Control særligt velegnet, hvis du er vant til at håndtere traditionelt PLC-udstyr. Udfordringen Nutidens maskinkoncepter har mange skjulte omkostninger. Disse skyldes primært de ingeniørtimer, der er forbundet med projekteringen på flere forskellige systemer, fx: Yderligere interfaceprogrammering Separat datahåndtering Kompleks programudvikling og -opdatering Erhvervelse af knowhow inden for flere systemer med forskellige værktøjer Omkostningstung service og support Løsningen Siemens har udviklet T-CPU erne, med det formål at integrere Motion Controlopgaver i eksisterende PLC-baserede applikationer. Disse er hidtil blevet realiseret med styresystemer fra en anden leverandør. T-CPU erne bygger på S7-300-softwarens kompatibilitet og genbrugsmulighed, samt tidligere erhvervet SIMATICknowhow. SIMATIC har integreret

9 9 I DAG Forskellige komponenter og software I MORGEN Én platform under STEP 7 SINAMICS Multiakse servodrev Motion Control Motion Control og anvender standarder i form af PLCopen-kompatible blokke, som kan konfigureres med alle de sædvanlige SIMATIC programmeringssprog (LAD, FBD og STL). Du er også velkommen til at kontakte Peter Greve på telefon eller Ulf Lindhard på telefon Peter Greve og Ulf Lindhard På den måde kræver dette system væsentligt færre ingeniørtimer, ligesom det skaber en række fordele for blandt andre maskinbyggeren, fx: Mere fleksible maskinkoncepter Bedre kvalitet Længere levetid Forøget produktivitet Læs mere om dine fordele på Vælg Motion Control i produktlisten og læs om SIMATIC T-CPU.

10 10

11 SIMATIC HMI-paneler Hvad har vi, og hvad kommer der? I Siemens sker der en løbende produktudvikling. Det er selvfølgelig for altid at kunne tilbyde vores kunder nye og endnu bedre produkter. Vi er nu midt i en større udskiftning af panelserien. Denne udskiftning forventes at løbe over en 2-årig periode og er startet med de små paneler og slutter med de store MP-paneler. Der er ingen af de gamle paneler, som forsvinder fra den ene dag til den anden. De vil kunne købes i en mangeårig periode endnu. Desuden prøver vi at give de nye paneler de samme indbygningsmål, som de paneler, de afløser. Med WinCC flexible er det også nemt at konvertere programmer fra én paneltype til en anden. Med introduktionen af de nye paneler er det definitivt slut med ProTool. De nye paneler kan kun programmeres med WinCC flexible. Generelt kan man sige om de nye paneler, at de nu har et ensartet design, og at alle har fået mere performance. Hvad prisen angår, så får du meget mere for de samme penge. I denne artikel vil jeg prøve at beskrive kort, hvad der sker med de enkelte paneler fremover. Det er bare en enkel beskrivelse, som ikke kan stå alene som vejledning, når der skal vælges panel. Hvis du skal have hjælp til at finde det panel, som lige matcher dit projekt, anbefales det, at du bruger det HMI Selection Tool, som du finder i det elektroniske katalog CA01 eller i vores A&D Mall m/dk/quest/ Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice for råd og vejledning. Hvad har vi fået, og hvad er lige på trapperne? Mikropaneler TD200 er blevet suppleret med TD200C og har fået en lillebror. Vores lille tekstpanel, som har været på markedet i mange år, har nu fået sig en bror. TD200C har samme mål som TD200, men som noget helt unikt kan man selv lave et frontlayout i sit eget design. Panelerne har stadig et 2-linjers display med op til 20 tegn pr. linje, men med TD200C bestemmer man selv, hvor mange taster der skal være, hvor de skal sidde, og hvilke funktioner de skal have. Man kan lave op til 20 frit konfigurerbare taster og selv bestemme, hvordan de skal se ud. Nu kommer der så også et TD100C. Her får begrebet mikropaneler en helt ny drejning. Der er virkelig tale om et lille panel. Det er fysisk ca. halv størrelse af et TD200-panel og med plads til maksimalt 14 taster. Det er udstyret med et 2-linjers display med op til 16 tegn pr. linje afhængigt af fonten. Selve frontfolien på TD100C og TD200C designes i et lille konfigurationsprogram og printes ud på en laserprinter. Alle TD-panelerne konfigureres stadig i Microwin, og TD100/200C kræver Microwin version 4. TD200 Bestillingsnr. 6ES AA30-0YA0 Listepris DKK 1.457,- TD200C Bestillingsnr. 6ES AA10-0YA0 Listepris DKK 1.792,- TD100C Bestillingsnr. 6ES BA10-0YA0 Listepris DKK 771,- OP 3 er nu blevet til OP 73 og OP 73micro Det gamle tekstpanel OP 3 har fået hele 2 afløsere. Det er blevet til et semigrafisk panel med lidt større skærm end forgængeren. Skærmen er 3 med en opløsning på pixel. Nu kan man lave små grafer og kurver og vise ikoner over tasterne. OP 73micro har et lager på 128 KB. Det har 8 systemtaster og 4 frit konfigurerbare taster. OP 3 havde 8 taster, men på grund af den større skærm er vi blevet nødt til at reducere antallet til 4. En anden fysisk ændring er, at tilslutningerne er flyttet ned på undersiden af panelet. Det har været et stort ønske fra kundernes side. OP 73micro er frigivet og kan programmeres med WinCC flexible Micro og opefter. OP 73micro Bestillingsnr. 6AV BA11-0AX0 Listepris DKK 1.870,- TP 070 og TP 170micro er nu blevet til TP 177micro Vores mindste grafiske touchpanel er blevet afløst endnu engang. Det startede med TP 070, som blev konfigureret med sin helt egen software, TP Designer. TP 070 blev sidste år afløst af TP 170micro, der programmeres med WinCC flexible. Nu er også dette panel blevet afløst. TP 177micro er stadig et 5,7 monokromt touchpanel, men nu kan panelet programmeres både horisontalt eller vertikalt. Panelet er frigivet og kan programmeres med WinCC flexible Micro og opefter. TP 170micro Bestillingsnr. 6AV CA11-0AX0 Listepris DKK 3.583,- 11 Fortsættes næste side

12 12 TP/OP-paneler OP 3 erstattes af OP 73 Som nævnt i forrige afsnit, har OP 3 fået 2 afløsere. OP 73 er helt identisk med OP 73micro i fysisk henseende, men panelet har en hukommelse på 256 KB og kan bruges til både S7-200, 300 og 400. Panelet er MPI- og PROFI- BUS-kompatibelt op til 1 Mbit/s. OP 73 er frigivet og kan programmeres med WinCC flexible Compact og opefter. OP 73 Bestillingsnr. 6AV AA11-0AX0 Listepris DKK 2.181,- OP 7 erstattes af OP 77A og OP 77B OP7 har også fået 2 afløsere. OP 77B kom i efteråret 2004, og nu er der kommet en billig begrænset version, kaldet OP 77A. Igen holder panelerne de samme fysiske mål som forgængeren, men de nye paneler er semigrafiske paneler med en 4,5 skærm. De har 8 konfigurerbare taster og 23 systemtaster. OP 77A er udstyret med en hukommelse på 256 MB og understøtter alle STEP7 PLC erne via MPI eller PROFIBUS op til 1,5 Mbit/s. OP 77B har en hukommelse på 1 MB og understøtter S5, S7 og mange fremmede fabrikater via den serielle port. Panelet kan kommunikere via Seriel, USB, MPI og PROFIBUS op til 12 Mbit/s og kan desuden håndtere recepter og tilsluttes en printer. Panelerne kan programmeres med WinCC flexible Compact og opefter. OP 77A Bestillingsnr. 6AV BA11-0AX0 Listepris DKK 3.077,- OP 77B Bestillingsnr. 6AV CA01-0AX0 Listepris DKK 3.856,- OP 17 får ikke en direkte afløser, men erstattes af en hel serie Vores store tekstpanel vil ikke få en direkte afløser. Vi har valgt at sige, at den er dækket rigeligt ind af den nye TP/OP 177-serie. Den mest naturlige erstatning er det kommende OP 177B DP monopanel. Læs mere i næste afsnit. OP 170B bliver nu til OP177B og får både touch og taster OP 170B får også 2 nye afløsere. Det drejer sig om en helt ny paneltype, hvor vi kombinerer en touchskærm med taster. Afløserne udstyres med en 5,7 touchskærm i 4 blåtoner eller 256 farver. De har 32 funktionstaster, som alle er frit konfigurerbare. Det betyder, at der ingen deciderede systemtaster er, men at man kan dedikere systemfunktioner til vilkårlige funktionstaster (ENTER, ACK, ESC osv.). Hukommelsen er sat helt op til 2 MB, hvor OP 170B har 768 KB. Programmeringen foregår med WinCC flexible 2005 Compact og opefter. OP 177B DP mono er et monokromt panel med 4 blåtoner. Det kan kommunikere serielt, via USB, MPI og PROFIBUS op til 12 Mbit/s, og det understøtter alle vores S7 PLC er samt mange andre fabrikater. Det er funktionsmæssigt den af afløserne, som ligger tættest på OP 170B. Panelet er frigivet. OP 177B DP/PN color er ikke frigivet endnu, men det forventes inden for de næste par måneder. Det bliver en farveversion af OP 177B DP med 256 farver og bliver det første OP-panel i 170-serien, som kan kommunikere via PROFINET. Det vil sige, at panelet udstyres med de samme egenskaber som det andet panel, men får desuden en Ethernet-port. Med denne port bliver det nu også muligt at afvikle både Service og Access på panelet. OP 177B DP mono Bestillingsnr. 6AV DC01-1AX0 Listepris DKK 8.102,- OP 177B DP/PN color Bestillingsnr. 6AV DA01-1AX0 Listepris DKK ,- TP 170A erstattes af TP177A Vores mindste touchpanel til S7-300/ 400 har også fået en afløser. TP 177A er stadig et lowcost panel, men det har fået mere hukommelse og kan ligesom TP 177micro monteres både horisontalt og vertikalt. Skærmen er også stadig en 5,7 monokrom skærm med 4 blåtoner. Hukommelsen er øget fra 320 KB til 512 KB. Selv om panelet stadig har begrænsede funktioner, er de fleste funktioner nu lavet som i de større paneler. Panelet er frigivet og kan programmeres med WinCC flexible Compact og opefter. TP 177A Bestillingsnr. 6AV AA11-0AX0 Listepris DKK 4.285,- TP 170B bliver nu til TP 177B DP og TP 177B DP/PN Som ved OP 170B kommer der et monokromt panel og et farvepanel med

13 henholdsvis PROFIBUS-interface og PROFIBUS/PROFINET-interface. Disse paneler kan programmeres med WinCC flexible 2005 Compact og opefter. TP 177B DP mono afløser TP170B mono. Panelet har stadig 4 blåtoner, men hukommelsen er øget fra 768 KB til 2 MB. Det er udstyret med serielt interface, USB- og MPI/PROFIBUSinterface og kan kommunikere med op til 12 Mbit/s. Panelet er lige blevet frigivet og bør være på lager, når du læser dette. TP 177B DP/PN color afløser TP 170B color. Her bliver det med en ny bedre skærm med 256 farver mod de 16, som det gamle panel har. Panelet har samme grundlæggende data som monoversionen, og derudover er der integreret Ethernet-port, således at panelet kan bruges til PROFINET. Igen betyder det, at man også har mulighed for at arbejde med TP 177B DP mono Bestillingsnr. 6AV BC01-1AX0 Listepris DKK 6.933,- TP 177B DP/PN color Bestillingsnr. 6AV BA01-1AX0 Listepris DKK 9.738,- Allerede de nuværende TP/OP er er Ethernet-kompatible, men der kræves et eksternt kort, som så lægger beslag på panelernes eneste stikplads. Det medfører, at man ikke kan have f.eks. flash og Ethernet på samme tid. Panelerne får også en bedre skærm med flere farver, og der bliver lavet en 6 og 10 version. Sidst men ikke mindst får 277-serien mere hukommelse, således at den ligesom 177-serien giver mere performance til nogenlunde samme pris. TP/OP 277 forventes at blive frigivet til salg i starten af næste år. Efter frigivelsen af 277-serien vil vi se en afløser for MP270-panelerne. Disse paneler vil naturligvis komme til at hedde MP277. Jeg kan allerede nu afsløre, at der kommer en selvstændig WinAC MP til denne serie. Den nuværende WinAC kan kun konfigureres med ProTool og kræver som minimum MP370. Der er altså virkelig tale om en software, som vi venter på med længsel. Michael Bo Danielsen 13 Hvad kan vi glæde os til? Jeg kan her løfte sløret for nogle at de nyheder, som vi vil komme til at se fremover. Vi vil fortsætte med udskiftningen, som startede med de små paneler. De næste paneler, som står for tur til at få en afløser, er TP/OP 270-serien, der bliver til TD/OP 277. Disse paneler vil bl.a. have PROFINET onboard.

14 Nye panel-pc er Vi har nu fornøjelsen at præsentere de første panel-pc er i vores nye serie. 14 De er blevet totalt re-designet og har ikke andet til fælles med forgængerne end de fysiske mål. Det drejer sig om PC677 og PC877, som afløser henholdsvis PC670 og PC870. PC677 er nu baseret på den nye M-processor fra Intel, som er en meget kraftig processor med meget høj ydelse. I test slår en Pentium M 760, 2,0 GHz en Pentium 4 3,0 GHz i performance. Panel-PC erne har fået et nyt frontpanel og kan leveres som 12 og 15 versioner med enten touch eller taster og kan som noget nyt nu også leveres i en 19 touchversion. PC677 Highlights Meget resistent over for vibrationer og stød. Arbejdstemperatur fra +5 C til 45 C. Der kan vælges mellem 24 V og 110/ 230 V forsyning. Processorer fra Intel Celeron M 370 1,5 GHz op til Intel Pentium M 760 2,0 GHz. Nu mulighed for op til 2 GB RAM. Med de tilhørende remotekit kan man adskille PC-delen fra panelet i op til 20 m. Frontpanel nu med USB v 2.0 interface. SATA harddiske fra 40 GB og opefter - kan også leveres med RAID1/2x60 Gb. Der kan vælges mellem DVD- eller CD-R/W/DVD-drev. 2 frie PCI slots til udvidelseskort. Panel-PC erne er nu udstyret med RAID controller onboard i modsætning til forgængeren, som havde en PCI/RAIDløsning. Dette giver en betydeligt hurtigere data-access og betyder, at vi nu kan tilbyde en harddiskløsning med 2 diske og spejling (RAID1). På denne måde kan PC en køre videre selvom den ene harddisk går i stykker. Grafikdelen er ændret fra VGA til DVI- I, og der er nu indbygget en Compact Flash kortlæser i PC en. Sidst men ikke mindst er priserne faldet, så du ikke bare får en hurtigere og kraftigere PC, men også skal betale mindre for den. Priseksempel Hvis vi sammenligner den mindste 15 touch-pc fra PC670-serien med 1 GB RAM og ingen drev med en tilsvarende PC677, ser det således ud PC670 Bestillingsnr. 6AV AC00-0AA0 Listepris DKK ,- PC677 Bestillingsnr. 6AV BA20-0AA0 Listepris DKK ,- Besparelse DKK 5.843,- PC877 er storebroderen til PC677 dvs. afløseren for PC870. Den leveres med Intel Pentium 4 processorer op til 2.8 GHz og har fem udvidelsesslots, hvilket er den største forskel på de to typer. Derudover er der flere COM-porte og diskettedrev indbygget. Vær opmærksom på, at det rent fysisk er en større PC, dvs. at den fylder mere i indbygningsdybden. PC877 Highlights Meget resistent over for vibrationer og stød. Arbejdstemperatur fra +5 C til 45 C. Der kan vælges mellem 24 V og 110/ 230 V forsyning. Processorer fra Intel Celeron 2,0 GHz op til Intel Pentium 4 2,8 GHz. Op til 2 GB RAM. Med de tilhørende remotekit kan man adskille PC-delen fra panelet i op til 20 m. Frontpanel nu med USB v 2.0 interface. Harddiske fra 40 GB op til 2 60 GB RAID1. Der kan vælges mellem DVD- eller CD-R/W/DVD-drev. 5 frie slots til udvidelseskort. Som en lille sekundær nyhed skal det nævnes, at service er gjort meget nemmere for begge modellers vedkommende. Diagnosen er hurtig og effektiv med de små medfølgende softwareværktøjer, og skal der fysisk service til, kan næsten alt udskiftes med et minimalt brug af værktøj. Bag på panelet står der nu ikke bare et typenummer, men en komplet liste over hardwarekomponenterne. Til senere opfølgning er der lavet en database, hvor man kan søge efter alle oplysninger om lige nøjagtigt den PC, man står med. Man kan senere tilføje oplysninger, og det samme gør repair-centret, hvis de har haft fat i den. Link til PC-databasen er Michael Bo Danielsen

15 Ny Field-PG Programmeringsudstyr til brug i industrien skal være robust dsignet, for at det kan holde til hårdt dagligt slid under vanskelige forhold. Field PG M Premium 2,0 GHZ Pentium M processor (760), Dual Layer Multi Standard DVD-RW drev, 15 SXGA+-display (1400 x 1050), 80 Gbyte 2,5 seriel-ata-harddisk, 1 M byte DDR2 RAM 15 Støv, fugt, snavsede hænder, rystelser og elektrisk støj er nogle af de belastende omgivelser, som et programmeringsudstyr skal kunne arbejde fejlfrit i. Disse store krav kan kun indfries ved at anvende f.eks. en industri-pc i notebook-format, hvis der er tale om et universelt og transportabelt udstyr. Siemens har mange års erfaring i at fremstille industri-pc er og deraf afledte programmeringsenheder. Den nuværende Field-PG har eksisteret i ca år, men undervejs har den gennemgået mange opdateringer. Afløseren er der nu, og ved første øjekast er der kun farven til forskel. På den nye Field PG M er kabinettet også bygget efter samme koncept som forgængeren robust og støbt af en magnesiumlegering og monteret med gummihjørner. Men indeni er der teknikken til forskel Field PG M er udstyret med et Intel 915 GM chipssæt, som sammen med en 1,6 GHZ eller 2,0 GHZ Pentium M 2.-generations mikroprocessor med 2 Mbyte 2ndLevel-Cache giver en ekstrem høj PC-ydelse både til programmering og til almindelig PCbrug. Alle nødvendige interface er integreret på PG en, og det betyder, at de hidtil medleverede I-Cable eller I-Box bortfalder. Lysstyrken på det lysstærke 15 -display kan nemt indstilles via hotkeys, og dermed kan brugeren opnå de optimale betingelser for at læse på skærmen Integreret WLAN med både 2,4 GHZ og 5 GHZ bånd, som også er Scalance-standard for wireless dataoverførsel Nem adgang til harddisk, RAM og akkumulator fra undersiden af PG en DDR2 RAM-teknologien med 533 MHz systemtakt er ca. 60% hurtigere end DDR-teknologi Dual-display muliggør brug af 2 skærme med forskellige opløsninger Integreret analogt modem og mange andre forbedringer Field PG M leveres i to hardwarevarianter Field PG M Standard 1,6 GHZ Pentium M processor (730), DVD ROM / CD-RW drev, 15 XGAdisplay (1024 x 768), 60 Gbyte 2,5 seriel-ata-harddisk, 512 Mbyte DDR2 RAM På alle PG er er Windows XP Pro og følgende SIMATIC softwarepakker installeret: STEP 7 Micro/Win, STEP 7 Professional og STEP 5. Hertil kan bestilles de nødvendige arbejdslicenser eller opgraderingslicenser. Eksempler på bestillingsnumre og priser Field PG M Standard uden SIMATIC-licenser Bestillingsnr. 6ES AA00-0AA0 Listepris DKK ,- Field PG M Premium uden SIMATIC-licenser Bestillingsnr. 6ES BB10-0AA0 Listepris DKK ,- Field PG M Standard med licens til STEP 7 Professional Bestillingsnr. 6ES BB10-0AF0 Listepris DKK ,- For priser på Field PG-M er med yderligere softwarekonfigurationer, kontakt venligst Kundeservice på eller se PG-konfiguratoren på Peter Greve

16 Bruger du vores Automation and Drives Service & Support International? Vi har en meget omfattende Service & Support online, hvor du kan få information og svar på de fleste af dine spørgsmål. 16 Onlinefunktionen er opdelt i Produktsupport, Services, Applications & Tools, Support Shop og Information. Du kan selv gå på opdagelse, start på com. Fordele Før du kaster dig ud i de forskellige muligheder, bør du registrere dig via mysupport, fordi det giver dig mulighed for at få aktuelle nyheder om temaer, som du har valgt, direkte i din mailboks. Du får hurtigere adgang til Support Request, fordi du ikke skal spilde tiden med genindtastning af dine data, hver gang du vil stille et spørgsmål. Du får direkte adgang til vores A&D Forum, hvor du har mulighed for aktivt at deltage i debatten. Som mysupport-user har du mulighed for kun at få de produkter, du er interesseret i, frem på skærmbilledet. Dermed er det lettere at bevare overblikket. For at du hurtigt kan komme rigtigt i gang, bør du dog give dig tid til at læse lidt i Online Help og evt. se en Guided Tour. Desuden kan du melde dig til et online-kursus på vores Processkole, hvor du får en dansk rundvisning og mulighed for at stille spørgsmål. Du kan finde Processkolens onlinekurser på Tilbud Vi vil give dig et godt tilbud på dette kursus, der normalt koster DKK 750,00 plus moms. Hvis du allerede har eller anskaffer dig et Automation Value Card (omtalt lidt længere fremme i dette indlæg) kan du betale med 50 units, hvilket er ca. halv pris. Meddel blot dit kortnummer og din PIN-kode ved bestilling til eller på telefon Næste onlinekursus er onsdag den 12. oktober 2005, kl Brugen af Support Request Her følger en kort introduktion i brugen af Support Request (SR) som et alternativ til at ringe til vores Call Center på tlf Det har den store fordel, at så snart du har beskrevet problemet, får du en række forslag til løsning af problemet fra systemet (hvis systemet ellers har nogen), inden du får sendt SR en. Selv om det er en international SR, havner den alligevel i dansk support, hvor den vil blive behandlet. Kun hvis dansk support har kapacitetsmangel, vil vi efter en samtale med dig sende den videre til f.eks. tysk support. Vi har ændret vores danske SR på den danske hjemmeside til at være et link til den internationale SR. Forskellige services Basic Basic er almindelig teknisk support uden betaling i op til en time via en service request eller pr. telefon efter først til mølle-princippet. Du får adgang som netop beskrevet. Normalt behandles de indkomne serviceforespørgsler efter først-til-mølleprincippet. Vi kan selvfølgelig ikke garantere en løsningstid, men vi bestræber os på at kontakte vores kunder inden for 2 timer inden for normal arbejdstid fra kl til kl Det vil sige, at kunderne ikke kan forvente et opkald før næste arbejdsdag på forespørgsler, der kommer efter kl Betalt service Automation Value Card (AVC) kan købes på nettet døgnet rundt med et internationalt kreditkort og bruges umiddelbart derefter. Du kan også købe det, hvor du plejer at købe A&D-produkter, men der er normalt 4 dages leveringstid. Med et Automation Value Card får du også adgang til andre betalte services. Priority (spring køen over) Hvis du ved telefonisk henvendelse på oplyser, at du ønsker at springe køen over, vil du blive bedt om kortnummer og PIN-kode til dit AVC. I Teknisk Support vil vi straks sætte ekstra kapacitet ind på at få løst din forespørgsel. Vi ringer tilbage inden for max. 1 2 time, sandsynligvis hurtigere. Alt efter sagens karakter kan det være nødvendigt for os at sende sagen til f.eks. Tyskland, men selvfølgelig først efter aftale med dig. 24h 24 timer kan fås i Tyskland og er beregnet for dem, der har brug for Basic uden for tysk kontortid og modbetaling. Det vil sige fra kl til kl på telefon +49 (0) Der betales forhøjet gebyr i weekender og på helligdage. PS! Du kan ikke få Priority uden for kontortid, men normalt kommer man til med det samme. Mature Products Mature Products er Basic-support på gamle produkter (produkter der ikke længere markedsføres). Du kan finde en liste over Mature Products på nettet i denne mappe. Extended Extended er, hvis du ønsker en mere omfattende support end op til en time, typisk hvis vi bliver bedt om kodegranskning, eller hvis vi skal lave en applikation for dig. Personal Contact Personal Contact er, hvis du f.eks. under en idriftsættelse ønsker en personlig kontaktperson til rådighed, som du kan ringe direkte til i det aftalte tidsforløb. Remote Remote er tele- eller onlineservice Prisen aftales individuelt for Extended, Personal Contact og Remote og faktureres normalt direkte. Supportshop I Supportshoppen finder du en række tilbud, som du kan købe via dit AVC. Typisk kan du downloade applikationer til brug i dine egne programmer. Prøv selv at se, hvor meget programmeringsarbejde du kan blive sparet for. Der er mange applikationer at vælge imellem. Lars F. Hansen

17 17 Nogen er bare værd at vente på - det gælder også for de kompakte effektafbrydere Sentron VL fra Siemens Nu er effektafbryderne Sentron VL fra 16 til 1600A med tilbehør klar til levering på det globale marked. Den længe ventede effektafbryder Sentron VL sætter nye standarder for fleksibilitet og modularitet. Tilbehøret er ens til flere af byggestørrelserne, og den enkle og hurtige montage sparer både tid og penge. Sentron VL effektafbrydere findes i 3- og 4-polede udgaver i seks byggestørrelser til en mærkespænding på op til 690V. Kortslutningsværdien er alt efter klasse (N, H, L): 40, 70 og 100kA ved AC 415V. Sentron VL-produkterne udmærker sig specielt ved den yderst kompakte byggeform. Det gælder for effektafbryderne til fast montage og stikteknik og for draw-out-udførelserne. Sentron VL160X er den mindste med sine kun 157mm i højden og 105mm i bredden og er beregnet til beskyttelse af kabler og ledninger i anlægget. De lidt længere storebrødre, VL160 og VL250 med 175mm i længden, har udskiftelige overstrømsudløsere. Også i det øvre strømområde (1250 og 1600A) har man lagt vægt på samme bryderstørrelse og ens tilbehørsprogram. Montagemuligheder Effektafbryderen til fast montage er den mest almindeligt brugte bryder i industrien, men på steder hvor der er meget fokus på en hurtig og optimal udskiftning af bryderen ved driftstop, bruges ofte stikteknik- eller draw-outudgaverne. Stikteknik består af en standard fastmontagebryder, der med tilbehørsdelen til stikteknik kan udbygges nemt og på et minimum af tid. Dette montagevenlige koncept er også muligt fra VL160 i draw-out-udførelse. Termisk eller elektronisk overstrømsudløser Effektafbryderen Sentron VL beskytter sikkert alle opgaver inden for anlægs-, motor- og generatorbeskyttelse. Basisudløseren til beskyttelsesopgaven overlast- og kortslutningsbeskyttelse er en termisk, magnetisk virkende overstrømsudløser. Denne løsning er den økonomisk rigtige opbygning op til 630A, men er også egnet til specielle jævnstrømsopgaver. Den elektroniske overstrømsudløser kaldet ETU opfylder større krav med lavere indstillede kortslutningsudløsere (f. eks. 1,5 gange den indstillede overstrømsbeskyttelse). Ved lange kabellængder beskytter denne ETU med sin tidsselektive beskyttelse optimalt imod den 1-polede kortslutning. Funktionerne Den grundlæggende beskyttelsesopgave ved overlast (L) og kortslutning (I = uforsinket) bliver også varetaget, og det samme gør tidsselektiviteten ved kortslutning (S = korttidsforsinket). Det er muligt at indstille indstillingsområdet ved overlast i trin fra 40 til 100% af bryderens mærkestrøm. Den mindste indstillingsstrøm er IR = 26A. Den korttidsforsinkede kortslutningsudløser (S) kan indstilles fra 1,5 x IR til 10 x IR med en forsinkelse på op til 500ms. Generatorbeskyttelse kan problemfrit udføres med den elektroniske overstrømsudløser ETU. Fortsættes næste side

18 18 For at tage forbehold ved overgang til jord findes der overstrømsudløsere med indbygget jordfejlsbeskyttelse (G). Jordfejl kan ved 3-polet kobling registreres ved strømtransformeren i N-lederen eller i det jordede stjernepunkt for forsyningstransformeren. Endnu nemmere er det ved 4-polet kobling, hvor bryderen også har indbygget strømtransformer i N-lederen til denne beskyttelsesfunktion og til overlastbeskyttelse i N-leder som option. Indirekte berøring Måling af fejlstrømme ved jordfejl fra 30 ma til 3A bliver registret med en Residual Current Device (RCD = HPFIenhed). Fejlstrømmen kan derudover også forsinkes. Fejlstrømme fra 25% af den indstillede værdi bliver vist ved hjælp af LED-dioder på HPFI-enheden. En HPFI-udkobling har direkte indvirkning på Sentron VL-bryderen og giver samtidig et fejlmeldingssignal ved hjælp af den indbyggede hjælpekontakt. Driftstilstandene, fejlfri drift og overlast bliver angivet ved hjælp af 2 LED på fronten af den elektroniske overstrømsudløser, som kan testes ved hjælp af en håndholdt testenhed. Derved simuleres en fejlstrøm, som vandrer igennem elektronikken og udkobler bryderen. Parametreringen kan visualiseres med den håndholdte testenhed ved hjælp af en computer. På LCD ETU-udløseren (elektronisk overstrømsudløser med LCD-display) kan parametrering ske direkte på overstrømsudløseren. Med et kommunikationsmodul får man mulighed for at overvåge data og tilstande under drift. Kobling Ind- og udkobling af Sentron VL-bryderen kan ske på flere forskellige måder. Seriemæssigt findes der et greb på fronten af bryderen, og alt efter opbygningssituation kan der også monteres et greb til frontmontage eller dørkobling. Til fjernbetjening med synkronisering findes motordrev. Alle greb er til aflåsning med hængelås og kan efter ønske udformes med sikkerhedslås. Komplet gennemgående serie Sentron VL kompaktafbryderen fra 16 til 1600A afløser den udgående 3VF kompaktafbryder inden for ganske kort tid. Sammen med de store luftbrydere Sentron WL fra 630 til 6300A har vi en komplet gennemgående serie af effektafbrydere. For yderligere informationer om effektafbryderen Sentron VL og andre produkter inden for koblingsmateriel, bedes du henvende dig til Siemens Automation & Drives, teknisk salg, på telefon eller på Herudover er du altid velkommen til at besøge vores hjemmeside og klikke under koblingsmateriel. Finn O. Lund Ny Siemens PI Club for alle med interesse for procesinstrumentering Gennem nogle år har Automation and Drives PI haft en mailklub, hvor interesserede er blevet løbende opdateret om nyheder i og omkring PI. Klubben har levet et lidt omtumlet liv, forstået på den måde, at den altid har kørt på en server uden for Siemens. Det er der nu lavet om på, og klubben er genskabt i nyt design på Klubben startede som et informationsforum for flow-udstyr, men blev i 2003 udvidet til at omfatte alt udstyr fra Siemens PI (instrumenter til måling af tryk, temperatur, flow, niveau og analyse ligesom regulatorer, positioners og vejeteknik). I det nye setup vil vi udvide det endnu en smule, så vi fremover også orienterer om, hvad der foregår i Automation and Drives bredt, hvis det har relevans for PI. Det unikke ved PI Club en er, at du selv vælger til og fra. På tilmeldingssiden bliver du bedt om at vælge de områder, du gerne vil opdateres om, så vi kan sende netop det, der er relevant for dig. Dertil kommer selvfølgelig, at det elektroniske medie er hurtigt. Sker der noget spændende, kan vi med kort varsel orientere dig. Af og til har vi også produkter, som vi sælger til en reduceret pris. Disse vil vi naturligvis tilbyde dig som klubmedlem, ligesom du typisk vil få al væsentlig information tidligere end alle andre. Klubbens medlemmer vil på den måde få en slags VIP-status. Alle er velkomne til at melde sig ind via ovenstående link. Og lige så let det er at melde sig ind, lige så let er det at melde sig ud igen, hvis man ikke længere synes, det er relevant at modtage de nævnte informationer. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen i PI Club en. Jørgen Bylod

19 AC/DC-følsomme FI-fejlstrømsafbrydere type B Fuld kontrol over alle typer fejlstrømme. Det er nu over ti år siden, at Siemens som den første fabrikant introducerede den AC/DC-følsomme fejlstrømsafbryder type B, der også kunne anvendes til glatte DC-fejlstrømme. Siden da har denne fejlstrømsbeskyttelsesteknik været brugt i talrige anvendelser, hvor der optræder glatte DC-strømme. Siemens har udviklet en ny og mere kompakt udførelse af AC/DC-fejlstrømsafbryderen. Denne udførelse kommer på markedet som anvendelig til både 1- og 3- fasede frekvensomformere samt til belysningsanlæg med stor kapacitiv indkoblingsstrøm. Fås fra 25 til 80 A. FI-fejlstrømsafbryderne af type A til sinusformede AC-fejlstrømme og pulserende DC-fejlstrømme kan ikke opfange eventuelle glatte DC-fejlstrømme. DC-fejlstrømme kan på grund af en formagnetisering af strømtransformeren medføre, at FI-beskyttelsesmekanismerne i type A heller ikke længere sikrer, at beskyttelsesfunktionerne virker i tilfælde af AC-fejlstrømme. AC/DC-følsomme FI-fejlstrømsafbrydere til både AC-fejlstrømme og til pulserende og glatte DC-fejlstrømme Fordele ved brug af de nye AC/DCfejlstrømsafbrydere De AC/DC-følsomme FI-fejlstrømsafbrydere bruges til opfangning af fejlstrømme og forbedrer person- og brandbeskyttelsen på elektriske anlæg, hvor der kan optræde DC-fejlstrømme. Det kan bl.a. forekomme ved 3-fasede frekvensomformere. Høj driftsikkerhed i net med kapacitive impedanser takket være en stigende udløsningsværdi. Denne fordel er vigtig under drift og indkobling af belysningsanlæg og 1-fasede frekvensomformere. Brede anvendelsesmuligheder takket være enheder med mærkestrømme på op til 80 A og mærkefejlstrømme på 30 ma eller 300 ma. Funktion Den AC/DC-følsomme FI-fejlstrømsafbryder type B arbejder efter VDE 0664 del 100 med at opfange, evaluere og frakoble AC-fejlstrømme og pulserende fejlstrømme uafhængigt af netspændingen. Til at opfange glatte DC-fejlstrømme er en spændingsforsyning nødvendig og tilladt. Spændingsforsyningen sikrer funktionen gennem en 3-faset strømforsyning indtil en mindstespænding på 50 V AC. Den pulsstrømfølsomme udløsningsfunktion yder også beskyttelse i de tilfælde, hvor der på grund af en fejl kun ligger én leder til spænding. Udløsningsbetingelserne er fastlagt i VDE 0664 del 100 op til 2 khz. I anlæg med elektroniske komponenter kan der imidlertid også optræde højere frekvenser. Disse kan over kondensatorer medføre store afledningsstrømme i driften. For at undgå uønskede fejlstrømsudløsninger og derved forbedre anlæggets driftsikkerhed, stiger udløsningsværdierne i den AC/DC-følsomme FI-fejlstrømsafbryder type B samtidig med, at frekvensen stiger. Herved bliver der flere anvendelsesmuligheder på steder med kapacitive impedanser. Grænseværdierne for hjertekammerflimren på udførelser med en mærkefejlstrøm på 30 ma bliver overholdt. Ved mærkefejlstrømme på 300 ma er frekvensgangens dimensionering desuden et godt kompromis mellem brandbeskyttelse og driftsikkerhed. Anvendelseseksempler Eksempler på enheder eller anlæg, hvor der indsættes 3-fasede vekselstrømsbrokoblinger, og hvor der kan optræde DC-fejlstrømme: Frekvensomformere med 3-faset vekselstrømstilslutning Medicinsk udstyr som f.eks. røntgenudstyr eller CT-skannere Jævnstrømsanlæg som f.eks. UPSanlæg Elevatorstyringer Røropvarmning Forsøgsanlæg i laboratorier Læssestationer på batteridrevne gaffeltrucks Alle slags kraner inden for handel, håndværk og industri I alle blandede installationer, når der er tilsluttet elektriske forbrugere På bilværksteder, hvis en jævnstrømstilbagekobling af f.eks. svejsemaskiner er mulig På hastighedsregulerede værktøjsmaskiner som f.eks. fræsemaskiner, slibemaskiner og drejebænke De nye AC/DC-følsomme fejlstrømsafbrydere bliver frigivet løbende frem til januar Jørgen Kristiansen 19

20 20 Serverrack tilsluttet Sivacon BD01 kanalskinne. Siemens Sivacon kanalskinner 5 gange hurtigere end med en traditionel kabelløsning Så konkret udtaler installationschef Søren Østergaard fra Høyrup & Clemmensen sig om forskellen på montagetiden ved en traditionel kabelinstallation og Siemens Sivacon kanalskinner. Og Søren ved, hvad han taler om, for siden Siemens sidste år fik kanalskinner med i produktprogrammet, har Høyrup & Clemmensen installeret Sivacon kanalskinner hos bl.a. Telia, Danske Bank og DM Data. Med sine 135 ansatte er Høyrup & Clemmensen en af Københavns største installationsforretninger, som ud over generelle elinstallationer også etablerer kommunikationsinstallationer, sikringsanlæg, intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg. Denne opgave, som er en ny maskinstue på en større medicinalvirksomhed, blev realiseret med Siemens kanalskinner. Fra hovedtavlen fremførtes 2 Sivacon LXA 800A kanalskinner, som forsyner maskinstuens to UPS-tavler. På grund af de ulige harmoniske strømkomponenter forårsaget af edb-udstyret, vil der i hovedstrømkredsen kunne opstå en nulstrøm (In) på op til ca. 1,7 gange strømmen i faselederne. Der blev derfor valgt forsyningsskinner af typen Sivacon LXA, som i standardudførelsen kan leveres med dobbelt tværsnit i nullederen. LXA er kanalskinner af sandwich -typen. Det vil sige, at lederne i skinneelementet er placeret tæt op ad hinanden med et tyndt lag isolerende materiale imellem. Én af fordelene ved denne form for opbygning er, at man uhindret kan fremføre meget store strømme (op til 6300A) i små dimensioner. Eksempelvis er dimensionerne ved en 800A LXA-skinne kun 137 x 145 mm. Som distribution til serverparken blev der valgt Sivacon kanalskinner af typen BD01. Denne type er forsynet med udtag til afgangsbokse for hver halve meter og leveres som 2m eller 3m skinne- Fra hovedtavlen fremførtes 2 linjer med Sivacon LXA 800A skinner med dobbelt nulleder.

TIA-portalen V13 Simatic HMI

TIA-portalen V13 Simatic HMI Engineered with TIA Portal Innovation Tour 2014 TIA-portalen V13 Simatic HMI siemens.dk/tia-portal Totally Integrated Automation Portal løsninger Ønsker Løsninger at optimere oppetiden Integreret systemdiagnosticering

Læs mere

3 halvleg. 1 halvleg. Opvarmning. 2 halvleg. 3 halvleg. Advanced & Powerful. Basic PC-based Automation. Diagnose. Online Tools & Add-on s

3 halvleg. 1 halvleg. Opvarmning. 2 halvleg. 3 halvleg. Advanced & Powerful. Basic PC-based Automation. Diagnose. Online Tools & Add-on s Opvarmning 1 halvleg 2 halvleg 3 halvleg Basic PC-based Automation Advanced & Powerful PC-based Automation Online Tools & Add-on s PC-based Automation Diagnose PC-based Automation En kort film Diagnose

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Aktuelle softwareversioner december 2009

Aktuelle softwareversioner december 2009 Aktuelle softwareversioner december 2009 Denne gang får du de aktuelle softwareversioner som et indstik. Fremover kan du se og printe disse fra vores website www.siemens.dk/softwareversioner Du kan nu

Læs mere

Simatic ET200 Alt er integreret i TIA-portalen

Simatic ET200 Alt er integreret i TIA-portalen Engineered with TIA Portal Decentral periferi Simatic ET200 Alt er integreret i TIA-portalen siemens.com/tia-portal Simatic ET200 en naturlig del af TIA-portalen Page 2 V1.0 Generelle krav og udfordringer

Læs mere

TIA-portalen V13 Simatic Controller

TIA-portalen V13 Simatic Controller Engineered with TIA Portal Innovation Tour 2014 TIA-portalen V13 Simatic Controller siemens.dk/tia-portal Simatic controllere i TIA-portalen fremtidens PLC er Simatic S7-1500 STEP 7 i TIA-portalen det

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

TIA-portalen V13 Engineeringværktøjet, som gør det mere effektivt

TIA-portalen V13 Engineeringværktøjet, som gør det mere effektivt Engineered with TIA Portal Innovation Tour 2014 TIA-portalen V13 Engineeringværktøjet, som gør det mere effektivt siemens.dk/tia-portal Maskinbyggerens problemstillinger Salgsafdelingens udfordringer Har

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

OEM / Maskinbyggere Industri / Proces kunder Grønenergi Forsyningsværker

OEM / Maskinbyggere Industri / Proces kunder Grønenergi Forsyningsværker FH Automation A/S Rådgivning og Automation indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Næsten 100 år i elbranchen Det hele startede i 1921, hvor selskabet

Læs mere

RECORDIT Voice Recording system

RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Call Recording RECORDIT er et Call Recording system baseret på de nyeste tekniske udviklinger, og tilbyder derfor alt hvad du kan forvente af en professionel, men

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger Apresa Airport Voice Logger APRESA Airport Voice Recording APRESA Airport er et Voice Recording system til SIP, VoIP, digitale og analoge linier. Baseret de nyeste tekniske udviklinger, tilbyder APRESA

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

Motion Controller med integreret PLC

Motion Controller med integreret PLC Motion Controller med integreret PLC Aldrig mere scantids problemer... Styring af servoakser, hydraulikcylindre, pneumatiske ventiler samt frekvensomformere fra én og samme styring. Display-PLCen er hele

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig)

AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig) AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig) Udgangpunkt for idéen - De fleste er sikkert belastet af en frygtelig masse kabler og/eller konvertere mellem USB og de forskellige enheder man ønsker at kommunikere

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune 2015-16

Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune 2015-16 Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune 2015-16 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Generelle krav... 3 Generelle

Læs mere

TIA-portal Motion Control

TIA-portal Motion Control Engineered with TIA Portal Maj 2014 TIA-portal Motion Control siemens.com/tia-portal Motion Control i TIA-portal Page 2 V1.0 Motion i TIA-portalen vores maskine skal være smart og mere fleksibel! Motion

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

S7-1200. Integreret S7-1200 og HMI i samme software

S7-1200. Integreret S7-1200 og HMI i samme software S7-1200 Integreret S7-1200 og HMI i samme software Det er samspillet, der gør forskellen Den nye dimension i kompakt automation micro-automation med mere Med de nye kompakte PLC er SIMATIC S7-1200 Med

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Eltronic Industrial Service & Assembly. Kilde Alle 4, 8722 Hedensted Call Center (hverdage 7-15)

Eltronic Industrial Service & Assembly. Kilde Alle 4, 8722 Hedensted Call Center (hverdage 7-15) RETHINKING ENGINEERING Eltronic Industrial Service & Assembly Eltronics serviceafdeling er specialiseret i drift, vedligehold og montage hos produktionsvirksomheder. Eltronic Industrial Service & Assembly

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation på arbejdspladsudstyr til Fredericia kommune 2014

Bilag 2. Kravspecifikation på arbejdspladsudstyr til Fredericia kommune 2014 Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdspladsudstyr til Fredericia kommune 2014 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Generelle krav... 3 Generelle krav for udbuddet... 3 Generelle krav til fabrikanten...

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart. Nem synkronisering og administration af ipads

NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart. Nem synkronisering og administration af ipads NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart Nem synkronisering og administration af ipads 2 Indhold NoteSync Nem opladning, synkronisering og vedligeholdelse af tablets. Oplader op til 16 ipads (ipod, iphone mv)

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Opdateret den 17.10.2016 Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver.

Læs mere

SIMATIC WinAC RTX. The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS

SIMATIC WinAC RTX. The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS SIMATIC WinAC RTX The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS Teamet i dag Siemens A/S jydskvægtfabrik TIA Promotor: Totally integrated Automation Migration Manager

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver. Disse skal ses i sammenhæng

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

Valg af automationsplatform

Valg af automationsplatform Valg af automationsplatform - i en global virksomhed En global markeds leder VELUX Gruppens nøgle tal 40 salgs selskaber i hele verden 23 produktions fabrikker I elleve lande 10,000 ansatte globalt Technology

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Transformerstationer

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Transformerstationer Power IT Compact Secondary Substations, CSS Transformerstationer The New Standard for Individual Solutions Den, der følger med strømmen, kommer ikke foran ABB s vision er at skabe værdi for vores kunder

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Tavler og processtyring

Tavler og processtyring 38 Tavler og processtyring Tavler og Processtyring Vi er blandt de førende producenter af tavler og automationsløsninger til det industrielle og maritime marked. 39 Tavler og processtyring Vi kan tilbyde

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE)

Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE) Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE) November 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt!

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! Juni 2015 Vi tilbyder to løsninger til brug for selvbetjening, dvs. hvor sekretæren ikke behøver kontaktes for at registrere ankomst. Vi har en kortlæser,

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

Udbud af IT-udstyr i Helsingør Kommune

Udbud af IT-udstyr i Helsingør Kommune Udbud af IT-udstyr i Helsingør Kommune Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34697613.aspx Ekstern anbuds referanse ID 12/7362 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dato for

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Lille model Dell Latitude E6230

Lille model Dell Latitude E6230 Lille model Dell Latitude E6230 Processor Intel Core i3-3130m 2.60GHz, 3MB cache Dual Core (3rd Gen Q1 2013) Skærm 12,5 HD 1366x768 LED-belyst LCD panel med HD kamera og mikrofon Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

Innovation Days Industrial Communication

Innovation Days Industrial Communication Innovation Days Industrial Communication Overvågning og diagnose siemens.com/industrial-security Overvågning og diagnose kan frigive et enormt potenitale Men hvordan? Hvad er problemet? Store udgifter

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) Marts 2017 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Vandforsyning Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec SRO-løsninger til vandforsyningsbranchen Vandforsyningernes

Læs mere

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup Change management og automatisk backup Har du styr på din backup? versiondog Håndterer du data manuelt? Håndterer du stadigvæk dine software programmer og data manuelt?(plc, SCADA, robotter, CNC...) I

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Quick guide til InTouch Navigator

Quick guide til InTouch Navigator Quick guide til InTouch Navigator Dette er en vejledning til opdateringen af InTouch Navigator, en opdatering der vil gøre det lettere at navigere rundt i InTouch efter produkterne. Der har længe været

Læs mere

Boxcharge TM. Dansk udviklet opbevarings- og opladningsprodukter til skoleog uddannelsesmarkedet. Boxcharge 24 TM. Boxcharge 12 TM.

Boxcharge TM. Dansk udviklet opbevarings- og opladningsprodukter til skoleog uddannelsesmarkedet. Boxcharge 24 TM. Boxcharge 12 TM. faxe bogtryk/grafisk Boxcharge 12 TM Højde: 1105 mm Længde: 620 mm Bredde: 550 mm Vægt: 60 kilo Boxcharge 24 TM Højde: 1105 mm Længde: 980 mm Bredde: 550 mm Vægt: 95 kilo Boxcharge TM Notesafe TM Højde:

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere