Automation and Drives Nr. 3 september 2005 A&D INFORMATION. Produkter Løsninger Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automation and Drives Nr. 3 september 2005 A&D INFORMATION. Produkter Løsninger Service"

Transkript

1 Automation and Drives Nr. 3 september 2005 A&D INFORMATION Produkter Løsninger Service

2 Indholdsfortegnelse 2 3 Klar til enhver situation 4 WEEE står for elektronikskrot 6 Keflavik Airport - ny sikker screening 7 Siemens Innovation Tour II 8 Morgendagens Motion Control 10 SIMATIC HMI-paneler 14 Nye panel-pc er 15 Ny Field-PG 16 Bruger du vores Automation and Drives Service & Support International? 17 Sentron VL effektafbrydere 18 Ny Siemens PI Club for alle med interesse for procesinstrumentering 19 AC/DC-følsomme FI-fejlstrømsafbrydere type B 20 Siemens Sivacon kanalskinner 22 Udfasning af ældre PLC-systemer 23 Sommerkonkurrencen Send SMS via S7-300/400 PLC er - TIPS 25 Flytte mellem datablokke - TIPS 26 Aktuelle software-versioner 30 Opslagstavlen 31 Den blå markedsplads 34 Redirects til Alle priser er listepriser excl. moms og gældende indtil 30. september A&D Information Redaktion Peter Greve, produktchef Birgitte Mønsted, E.D. Layout og produktion Corporate Communications Tryk og repro Hedehusene bogtrykkeri a/s Oplag stk.

3 Klar til enhver situation For slutbrugere af Automation and Drives produkter er en effektiv serviceorganisation et must. Når uheldet er ude, og produktionen ligger stille på grund af en defekt komponent, så er det, at leverandøren skal bevise sit værd. I samarbejde med vores Solution Providere og via vores egne specialister er vi i stand til at sikre kunderne en effektiv eftersalgsservice. Historien Gennem de seneste par år har begrebet eftersalgsservice fået en meget betydelig plads i A&D. I forbindelse med overtagelsen af Danfoss Flow Division i september 2003 blev diskussionen om service via egne teknikere eller via partnere endnu engang aktuel. Det at sælge flowmålere på det danske marked var tæt forbundet med en effektiv serviceorganisation. Samtidig med at flowmålere blev en integreret del af A&D s produktprogram, blev en række medarbejdere, der beskæftiger sig udelukkende med eftersalgsservice, derfor en del af medarbejderstaben i A&D. Som de fleste læsere ved, blev Siemens Technology Services (STS) afhændet til Glenco A/S ved årsskiftet. STS havde gennem en årrække varetaget service på en række A&Dprodukter bl.a. inden for procesinstrumentering, Motion Control, frekvensomformere og CNC-maskiner. Allerede inden salget af STS var det A&D s ønske at knytte stærkere bånd mellem service og salg, og i begyndelsen af 2004 blev en række tekniske medarbejdere og Skandinavisk Repaircenter flyttet fra STS til A&D. A&D Servicecenter Med vores Skandinaviske Repaircenter i Vejle som udgangspunkt og fra teknikernes hjemmeadresser rundt om i landet servicerer vi i dag kunder inden for følgende produktområder: Frekvensomformere Motion control SIMATIC PC er & PG er Procesinstrumenter CNC-styrede værktøjsmaskiner Alt i alt beskæftiger vi i A&D s Servicecenter ca. 20 medarbejdere, heraf 13 fieldservice-teknikere, der udelukkende beskæftiger sig med eftersalgsservice inden for de enkelte produktområder. Til at servicere resten af vores produktprogram har vi et tæt samarbejde med en række af vores kompetente Solution Providere. Se yderligere information på A&D s servicestrategi Hos A&D har vi formuleret en worldwide servicestrategi: Excellence in worldwide service & support is essential in order to further expand our businesses with products, systems and solutions. Our customers expect speed, competence and straightforward business processes at competitive prices from service & support. Ovenstående er, hvad du som kunde eller bruger af vores produkter skal opleve. For at sikre at vi lever op til ovenstående strategi, er der i hvert land / hver region udnævnt en ansvarlig Manager for Service & Support. Den ære er tilfaldet undertegnede. Med mere end 20 års erfaring som servicechef inden for industriel automatik, er jeg klar til at påtage mig den spændende opgave, det er at leve op til ovenstående. Servicepakken Ud over dygtige og velkvalificerede specialister er indholdet af servicepakken et væsentligt parameter for at kunne leve op til kravene i vores servicestrategi. Hos A&D har vi sat vores serviceydelser i system. Det sikrer dig en ensartet god service, uanset inden for hvilket område du ønsker vores assistance: Idriftsættelse og indregulering Udvidet garanti Periodisk kontrol og optimering Serviceaftaler skræddersyet efter dine behov Reparationer on-site eller på værksted Retrofit og ombygninger af CNCmaskiner og kraner Rekalibrering af flowmålere Levering af reservedele Jan Agerbo Thomsen Kontakt til A&D servicecenter Levering af reservedele Tlf tast 3 for reservedele 3 Al anden service og teknisk support Tlf og nævn, på hvilket produktområde du ønsker service

4 WEEE står for elektronikskrot 4 Vi er begyndt at få flere spørgsmål om, hvordan vi og vores produkter opfylder de nye regler om elektronikskrot. Derfor bringer vi denne redegørelse, men forholdene om elektronikskrot er endnu ikke helt afklarede, og derfor kan der hurtigt ske ændringer. Lov nr. 385 af og Miljøministeriets bekendtgørelse af er de to hoveddokumenter, der fremover skal regulere omfang og håndtering af elektriske og elektroniske produkter, som er udtjente og bliver kasseret af brugerne. Lov nr. 385 er en følgelov i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Miljøministeriets fulde bekendtgørelse kan læses på GETDOCM_/ACCN/B REGL Sammenfatning af bekendtgørelsen Vi har lavet en sammenfatning af teksten, så den bliver mere overskuelig og nemmere at forstå. Vi bringer vores udgave her: De nye regler om elektronikskrot er nu på plads Producenter og importører af elektriske produkter får fra 1. april 2006 ansvaret for at finansiere og organisere bortskaffelsen af produkterne, når disse ikke længere bruges og er blevet til affald. Den længe ventede bekendtgørelse, der fastsætter de nærmere regler, er nu underskrevet af miljøministeren. Det betyder, at producenter og importører nu kan få et overblik over de kommende regler. Miljøstyrelsen har oplyst, at de vil offentliggøre en vejledning om reglerne i løbet af august måned. Reglerne betyder også, at distributører og forhandlere fra 1. april 2006 ikke må aftage og forhandle udstyr fra producenter og importører, der ikke er registreret i et nyt register, som forventes oprettet i oktober/november måned. Organiseringen af producentansvaret betyder, at der vil komme en lang række administrative opgaver, som Miljøstyrelsen vil overlade til et nyt selskab, WEEE-system. Selskabet vil blive finansieret via brugerbetaling for alle former for registrering og sagsbehandling. Hvilke produkter er omfattet Kort sagt alt udstyr, der bruger strøm (også batterier), inden for følgende kategorier: Store husholdningsapparater Små husholdningsapparater IT- og teleudstyr Forbrugerudstyr Belysningsudstyr Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) Legetøj og fritids- og sportsudstyr Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter Salgsautomater Samtidig er det også vigtig at fastholde, at det er elektriske produkter og ikke komponenter. Der er enkelte undtagelser for militært udstyr og motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven. Hvad betyder producentansvaret så? Det hedder producentansvar, men reglerne gælder også for importører. Det betyder kort sagt, at modsat i dag hvor det er slutbrugeren, der betaler for at få fjernet affald (forbrugerne gennem deres kommunale affaldsgebyrer), er det nu producenten/importøren, der skal betale og organisere indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. I praksis vil det for affald fra husholdninger betyde, at producenterne skal afhente containere på de kommunale genbrugspladser. Det vil være muligt - mod betaling - at lade et kollektivt selskab varetage de praktiske opgaver, der er forbundet med producentansvaret. Producenter/importører skal allerede fra d. 13. august 2005 mærke deres produkter med et piktogram med en skraldespand med et kryds over. Piktogrammet skal anbringes på en sådan måde, at det er synligt, læseligt og usletteligt. Mærkning af udstyr kan dog undlades, hvis udstyrets størrelse eller funktion gør, at det ikke er muligt. Piktogrammet skal i så fald være trykt i brugsanvisningen, på garantibeviset eller på emballagen. Samtidig skal producenters/importørers bomærke eller navn også fremgå af udstyret, så vedkommende kan identificeres. Ud over organiserings-, betalings- og mærkningsforpligtelsen er der også en række registreringsforpligtelser. Alle producenter/importører skal senest d. 1. januar 2006 registreres hos WEEEsystem og herefter årligt indberette oplysninger om mængder af udstyr, der er markedsført, samt oplysninger om affaldsmængder der er taget tilbage og særskilt håndteret, til WEEE-system. Endvidere skal producenter/importører stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der håndterer affald af elektrisk og elektronisk udstyr senest d. 1. januar 2007, det kan f.eks. ske via hjemmeside. Der er også krav til andelen af affaldet, der nyttiggøres og genanvendes. Produkter, der sælges til husholdninger B2C Producenter/importører skal i forhold til deres markedsandel modtage en forholdsmæssig andel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Det vil i praksis foregå på den måde, at WEEE-system vil tildele den mængde affald, som den pågældende skal afhente fra de kommunale genbrugspladser (søges fordelt geografisk rimeligt). Det vil gælde både historisk og nyt affald, og forbrugerne må kun gøres særskilt opmærksom på omkostningerne ved tilbagetagning og genanvendelse, hvis oplysningerne angår historisk affald ellers skal omkostningerne være indregnet i produkternes pris. Producenter og importører skal endvidere i salgs- og informationsmateriale, herunder i brugsanvisninger, give forbrugeren en række oplysninger om håndteringen af produkterne, når disse ikke længere bruges. For at hjælpe producenter og importører vil Miljøstyrelsen udarbejde en standardtekst, som kan bruges.

5 Sidst - men ikke mindst - skal producenter og importører stille sikkerhed for betaling af forventede omkostninger til affaldsbehandling i forhold til den årligt indberettede mængde af markedsført udstyr. Der vil være mulighed for fritagelse, hvis man tilmelder sig en godkendt kollektiv ordning. Produkter, der sælges til erhverv B2B For produkter, der er solgt før d. 1. april 2006, har slutbrugeren ansvaret for betaling af udgifterne til affaldsbortskaffelsen. Det gælder dog ikke, hvis køb af nyt udstyr erstatter noget tilsvarende, for så er producenten/importøren forpligtet til - uden beregning - at medtage det gamle udstyr. For det, der sælges efter d. 31. marts 2006, kan producenter/importører aftale med køberen af udstyret, at denne overtager producentansvaret. Det kræver, at producenten/importøren én gang årligt informerer WEEE-system om de aftaler, der er indgået, og om mængden af udstyr der er omfattet af aftalerne. Det kollektive selskab Der er stiftet et kollektivt selskab, som også HTS står bag, som kan varetage en række opgaver for de virksomheder, der bliver pålagt nye opgaver. Oplysninger om selskabet kan fås på Hvornår virker den i praksis? Både loven og bekendtgørelsen er i øjeblikket (medio juli 2005) endnu så nye, at der er mange uklare punkter. Især interesserer det os producenter og importører at få fastlagt nogle konkrete afgrænsninger, så vi kan afgøre helt nøjagtigt, hvilke produkter der er omfattet af bekendtgørelsen. Det er ikke alene os, der har det problem. Hele EU venter på et tillægsdokument, der mere detaljeret angiver de produkter, der er berørt af direktivet, og hvordan berørte produkter, der er indbygget i eller indgår i en større enhed, skal behandles. F.eks. er det vanskeligt at gennemskue, hvordan vi skal behandle en højspændingsmotor med en indbygget Pt100- føler. Her i Danmark forventer vi, at Miljøministeriet i løbet af efteråret udarbejder et sæt Bestemmelser, som vil afklare sådanne tvivlsspørgsmål. Ligeledes er der et behov for at beskrive, hvorledes lagervarer, der i øvrigt opfylder bestemmelserne men ikke er mærket, skal håndteres. Brancheorganisationen FAFGE repræsenterer os over for myndigheder og ministerier. Hvis nogle af vores kunder og brugere har spørgsmål til, hvordan de skal tackle et konkret problem, vil vi nok henvise til deres respektive brancheorganisation, som bør være opdateret inden for dette område. Vi føler os på forkant med udviklingen Dette er meget spalteplads at bruge på at fortælle, at vi endnu ikke er klar over, hvordan vi skal opfylde loven; men vi har fingeren på pulsen og vil naturligvis straks tilpasse os, når de endelige retningslinier er fastlagt af myndigheder og brancheorganisationer. RoHS-direktivet Nu da vi er så godt i gang med direktiver, kan vi fortsætte med at svare på spørgsmålet om, hvorvidt vi opfylder bestemmelserne i EF-direktiv 2002/95/ EF»om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr«. Hertil kan vi oplyse følgende: Vi har i mange år følt os forpligtet til at udvikle og producere miljøvenligt udstyr, og hertil hører også at undgå farlige stoffer i vores produkter. Derfor vil nye produkter fra A&D, der bringes i handlen pr. 1. juli 2006, overholde kravene efter ovennævnte direktiv. Peter Greve 5

6 Keflavik Airport - ny sikker screening Nye lovkrav til internationale lufthavne gør, at al bagage skal screenes pr. 1. januar I Leifur Eiriksson Lufthavn på Island, også kaldet Keflavik Airport, blev det besluttet at ombygge de eksisterende check-in pulte og det bagvedliggende bagageanlæg for at sikre et kontrolleret og sammenhængende flow gennem screeninganlægget. Niveauinddeling Screeninganlægget er opbygget med et røntgenapparat, der tager et billede af bagagens indhold. Røntgenapparatet foretager en såkaldt level 1-undersøgelse af mistænkeligt indhold i bagagen. Denne undersøgelse er en automatisk billed- og materialegenkendelse. Er der intet suspekt i bagagen, godkendes den automatisk. Findes der derimod mistænkelige genstande eller materialer i bagagen, sendes billedet til en operatør med en indikering af den eller de mistænkelige ting. Operatøren kan herefter godkende eller afvise bagagen. Dette kaldes en level 2-undersøgelse. Level 3 avanceret screening Denne level 1- og evt. level 2-undersøgelse foretages samtidig med, at bagagen kører af sted på et antal transportbånd. For enden af denne strækning er der placeret en sorteringsmaskine, hvorfra den bagage, der er godkendt, sendes videre til almindelig sortering til flyrute. Bagage, der ikke er godkendt, bliver sorteret fra til yderligere undersøgelse i et level 3-røntgenapparat. Dette apparat har flere faciliteter, bl.a. kan det gennemlyse bagagen under flere vinkler samtidig. PLC en holder styr på bagagen PLC-styringen til båndene holder styr på den bagage, der sendes til level 1- røntgenapparatet. PLC og røntgenapparat kommunikerer med hinanden. Når der sendes et stykke bagage til apparatet, tildeles dette et ID-nummer til røntgenapparatet. Dette ID-nummer bruges efterfølgende, når røntgenapparatet meddeler resultaterne af screeningen til PLC en. PLC en holder herefter styr på bagagen, mens den kører på båndene. Ved sorteringsmaskinen styrer den, om bagagen skal sendes videre som godkendt, eller om den skal sendes til yderligere undersøgelse i førnævnte level 3-røntgenapparat. Et tværfagligt samarbejde BALSLEV Automation blev kontaktet af Københavns Lufthavne (KLH), som var rådgivende ved ombygningen af bagagesorteringen i Keflavik Airport. KLH bad os om at udføre en del af projektet som en turnkey-løsning. Vi stod så for levering af design samt implementering af el og styring. Dermed havde vi ansvaret for elmontagen og leveringen af tavler, PLC-udstyr, PC-udstyr og SCADAanlæg. Den mekaniske entreprise med levering af check-in pulte og transportører blev leveret af det hollandske firma VanDerLande. Screeningapparaterne blev leveret af det tyske firma Heimann. Et lokalt elfirma udførte arbejdet under ledelse af og i samarbejde med en supervisor fra BALSLEV Automation. På trods af at tidsplanen var meget stram, gik dette samarbejde op i en højere enhed, og anlægget blev færdiggjort inden for de tidsrammer, der var opstillet. Og anlægget blev da også taget i drift til juletrafikken Kapacitetsudvidelser Efter færdiggørelsen er der foretaget diverse udbygninger og forbedringer på anlægget. Så sent som i juli dette år blev der indbygget et bufferzonearrangement i anlægget til at udjævne de største spidsbelastninger. Da anlægget til trods for disse tiltag er meget tæt på at nå sin kapacitetsgrænse, er der aktiviteter i gang om en yderligere udvidelse af kapaciteten, således at de forventede ekstra passagerer også kan betjenes tilfredsstillende i næste sæson. Facts om systemet Anlægget består af 25 check-in pulte, og der er omkring 85 bagagebånd. Bagageanlægget har en kapacitet på stykker bagage i timen. Teknologien bag systemet Styringen er opbygget med én hoved- PLC - en SIMATIC S Den er tilkoblet et antal distribuerede IO-tavler ved hjælp af PROFIBUS. Som SCADAstation er anvendt WinCC fra Siemens. Kommunikationen mellem PLC og SCADA foregår via Industrial Ethernet. Til serviceformål er der etableret en VPN-forbindelse mellem BALSLEV Automation og Keflavik Airport, og lufthavnen har derfor hurtig assistance og dataservice på anlægget til trods for den fysiske afstand. Vi kan naturligvis ikke reparere anlægget via denne forbindelse, men vi kan oftest vejlede de lokale vedligeholdelsesarbejdere, så de får udbedret eventuelle fejl hurtigst muligt. VPN-forbindelsen har tillige været brugt i forbindelse med mindre ændringer på anlægget og til at justere systemet løbende. René Arnskov Projektleder, BALSLEV Automation

7 Kom og opdater din viden om de nyeste produkter fra Automation and Drives på Siemens Innovation Tour II. SIMATIC fejlsikker PLC RFID systemer SIMATIC C7 kombipaneler PROFIBUS komponenter PROFINET I/O Periferisystemer Procesinstrumenter SIMATIC PCS 7 Industrial W-LAN SINAMICS drev Vi har sammensat et temaopdelt program, der veksler mellem teori og praksis. På tre temamøder giver Siemens førende produktspecialister både en teoretisk gennemgang og en demonstration af produkterne. Herudover er der mulighed for at besøge produktudstillingen og stille spørgsmål til specialisterne. Tema 1: Motion Control Ved at anvende den nyeste teknologi inden for maskinstyring kan mange mekaniske opgaver i fremtiden løses på nye måder baseret på SIMATIC motion-plc. Vi viser hvorledes SIMOTION multitask controller, operatørpaneler samt webbaseret servicering og diagnosticering giver dig nye fordele i de forskellige faser fra udvikling over produktion til idriftsættelse af maskinen. Tema 2: Procesinstrumenter i bussystemet Få kendskab til hvilke fordele der er ved at lade procesinstrumenter indgå i netværkskommunikation. Vi vil blandt andet fortælle, hvordan procesinstrumenterne kan kobles op på PROFIBUS DP/PA og hvilke fordele, der er ved denne løsning. Desuden kan du høre om Proces Device Manager (PDM) - den moderne værktøjskasse. Tema 3: Micro automation og motorstyringer Når et system skal sammensættes er mulighederne mange, og det kan ofte være svært at vide, hvad man skal vælge. Skal kommunikationen foregå via Ethernet eller AS-Interface? Hvordan kobles, styres og overvåges motorer? Hvilket operatørinterface skal jeg vælge? Med Micro-PLC, logikmoduler og motorstyringer som omdrejningspunkt, viser vi, hvordan du optimerer dine løsninger. Sådan kommer du med Du kan læse mere om Siemens Innovation Tour II på Her kan du også tilmelde dig og dine kolleger. Tilmeldingsfristen er den 30. september Vi tildeler pladser efter først-til-mølleprincippet og anbefaler hurtig tilmelding. Tirsdag den 1. november 2005 Scandic Hvidovre Kettevej Hvidovre Onsdag den 2. november 2005 Scandic Kongens Ege Gl. Hadsundvej Randers Torsdag den 3. november 2005 Dansk FolkeFerie - Middelfart Kursuscenter Oddevejen Middelfart invitation Siemens Innovation Tour II

8 8 Morgendagens Motion Control Vi har løsningen på den komplekse opgave det er at lave en maskinopbygning med PLC og Motion Control - ét programmeringsværktøj til hele projektet. SIMATIC-konceptet Totalt Integreret Automation (TIA) vil fremover også omfatte Motion Control løsninger, som bliver en fuld integreret del i en SIMATIC S7-300 CPU, og hvor komplekse MC funktioner kan programmeres i et standardiseret PLC-programmeringssprog som LAD, FBD eller STL. Derfor introducerer Siemens nu en T-CPU med Integreret teknologi, der kan løse alle gængse Motion Control funktioner på produktionsmaskiner. T-CPU en er tilgængelig i to modeller (SIMATIC S7-315T og S7-317T), som begge programmeres med STEP7 og en tillægspakke til Motion Control opsætning. Når Motion Control opsætningen er udført, kan programmeringen af Motion Control funktionerne laves i standard PLC-programmeringssprog. Dette gør SIMATIC-teknologi til Motion Control særligt velegnet, hvis du er vant til at håndtere traditionelt PLC-udstyr. Udfordringen Nutidens maskinkoncepter har mange skjulte omkostninger. Disse skyldes primært de ingeniørtimer, der er forbundet med projekteringen på flere forskellige systemer, fx: Yderligere interfaceprogrammering Separat datahåndtering Kompleks programudvikling og -opdatering Erhvervelse af knowhow inden for flere systemer med forskellige værktøjer Omkostningstung service og support Løsningen Siemens har udviklet T-CPU erne, med det formål at integrere Motion Controlopgaver i eksisterende PLC-baserede applikationer. Disse er hidtil blevet realiseret med styresystemer fra en anden leverandør. T-CPU erne bygger på S7-300-softwarens kompatibilitet og genbrugsmulighed, samt tidligere erhvervet SIMATICknowhow. SIMATIC har integreret

9 9 I DAG Forskellige komponenter og software I MORGEN Én platform under STEP 7 SINAMICS Multiakse servodrev Motion Control Motion Control og anvender standarder i form af PLCopen-kompatible blokke, som kan konfigureres med alle de sædvanlige SIMATIC programmeringssprog (LAD, FBD og STL). Du er også velkommen til at kontakte Peter Greve på telefon eller Ulf Lindhard på telefon Peter Greve og Ulf Lindhard På den måde kræver dette system væsentligt færre ingeniørtimer, ligesom det skaber en række fordele for blandt andre maskinbyggeren, fx: Mere fleksible maskinkoncepter Bedre kvalitet Længere levetid Forøget produktivitet Læs mere om dine fordele på Vælg Motion Control i produktlisten og læs om SIMATIC T-CPU.

10 10

11 SIMATIC HMI-paneler Hvad har vi, og hvad kommer der? I Siemens sker der en løbende produktudvikling. Det er selvfølgelig for altid at kunne tilbyde vores kunder nye og endnu bedre produkter. Vi er nu midt i en større udskiftning af panelserien. Denne udskiftning forventes at løbe over en 2-årig periode og er startet med de små paneler og slutter med de store MP-paneler. Der er ingen af de gamle paneler, som forsvinder fra den ene dag til den anden. De vil kunne købes i en mangeårig periode endnu. Desuden prøver vi at give de nye paneler de samme indbygningsmål, som de paneler, de afløser. Med WinCC flexible er det også nemt at konvertere programmer fra én paneltype til en anden. Med introduktionen af de nye paneler er det definitivt slut med ProTool. De nye paneler kan kun programmeres med WinCC flexible. Generelt kan man sige om de nye paneler, at de nu har et ensartet design, og at alle har fået mere performance. Hvad prisen angår, så får du meget mere for de samme penge. I denne artikel vil jeg prøve at beskrive kort, hvad der sker med de enkelte paneler fremover. Det er bare en enkel beskrivelse, som ikke kan stå alene som vejledning, når der skal vælges panel. Hvis du skal have hjælp til at finde det panel, som lige matcher dit projekt, anbefales det, at du bruger det HMI Selection Tool, som du finder i det elektroniske katalog CA01 eller i vores A&D Mall m/dk/quest/ Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice for råd og vejledning. Hvad har vi fået, og hvad er lige på trapperne? Mikropaneler TD200 er blevet suppleret med TD200C og har fået en lillebror. Vores lille tekstpanel, som har været på markedet i mange år, har nu fået sig en bror. TD200C har samme mål som TD200, men som noget helt unikt kan man selv lave et frontlayout i sit eget design. Panelerne har stadig et 2-linjers display med op til 20 tegn pr. linje, men med TD200C bestemmer man selv, hvor mange taster der skal være, hvor de skal sidde, og hvilke funktioner de skal have. Man kan lave op til 20 frit konfigurerbare taster og selv bestemme, hvordan de skal se ud. Nu kommer der så også et TD100C. Her får begrebet mikropaneler en helt ny drejning. Der er virkelig tale om et lille panel. Det er fysisk ca. halv størrelse af et TD200-panel og med plads til maksimalt 14 taster. Det er udstyret med et 2-linjers display med op til 16 tegn pr. linje afhængigt af fonten. Selve frontfolien på TD100C og TD200C designes i et lille konfigurationsprogram og printes ud på en laserprinter. Alle TD-panelerne konfigureres stadig i Microwin, og TD100/200C kræver Microwin version 4. TD200 Bestillingsnr. 6ES AA30-0YA0 Listepris DKK 1.457,- TD200C Bestillingsnr. 6ES AA10-0YA0 Listepris DKK 1.792,- TD100C Bestillingsnr. 6ES BA10-0YA0 Listepris DKK 771,- OP 3 er nu blevet til OP 73 og OP 73micro Det gamle tekstpanel OP 3 har fået hele 2 afløsere. Det er blevet til et semigrafisk panel med lidt større skærm end forgængeren. Skærmen er 3 med en opløsning på pixel. Nu kan man lave små grafer og kurver og vise ikoner over tasterne. OP 73micro har et lager på 128 KB. Det har 8 systemtaster og 4 frit konfigurerbare taster. OP 3 havde 8 taster, men på grund af den større skærm er vi blevet nødt til at reducere antallet til 4. En anden fysisk ændring er, at tilslutningerne er flyttet ned på undersiden af panelet. Det har været et stort ønske fra kundernes side. OP 73micro er frigivet og kan programmeres med WinCC flexible Micro og opefter. OP 73micro Bestillingsnr. 6AV BA11-0AX0 Listepris DKK 1.870,- TP 070 og TP 170micro er nu blevet til TP 177micro Vores mindste grafiske touchpanel er blevet afløst endnu engang. Det startede med TP 070, som blev konfigureret med sin helt egen software, TP Designer. TP 070 blev sidste år afløst af TP 170micro, der programmeres med WinCC flexible. Nu er også dette panel blevet afløst. TP 177micro er stadig et 5,7 monokromt touchpanel, men nu kan panelet programmeres både horisontalt eller vertikalt. Panelet er frigivet og kan programmeres med WinCC flexible Micro og opefter. TP 170micro Bestillingsnr. 6AV CA11-0AX0 Listepris DKK 3.583,- 11 Fortsættes næste side

12 12 TP/OP-paneler OP 3 erstattes af OP 73 Som nævnt i forrige afsnit, har OP 3 fået 2 afløsere. OP 73 er helt identisk med OP 73micro i fysisk henseende, men panelet har en hukommelse på 256 KB og kan bruges til både S7-200, 300 og 400. Panelet er MPI- og PROFI- BUS-kompatibelt op til 1 Mbit/s. OP 73 er frigivet og kan programmeres med WinCC flexible Compact og opefter. OP 73 Bestillingsnr. 6AV AA11-0AX0 Listepris DKK 2.181,- OP 7 erstattes af OP 77A og OP 77B OP7 har også fået 2 afløsere. OP 77B kom i efteråret 2004, og nu er der kommet en billig begrænset version, kaldet OP 77A. Igen holder panelerne de samme fysiske mål som forgængeren, men de nye paneler er semigrafiske paneler med en 4,5 skærm. De har 8 konfigurerbare taster og 23 systemtaster. OP 77A er udstyret med en hukommelse på 256 MB og understøtter alle STEP7 PLC erne via MPI eller PROFIBUS op til 1,5 Mbit/s. OP 77B har en hukommelse på 1 MB og understøtter S5, S7 og mange fremmede fabrikater via den serielle port. Panelet kan kommunikere via Seriel, USB, MPI og PROFIBUS op til 12 Mbit/s og kan desuden håndtere recepter og tilsluttes en printer. Panelerne kan programmeres med WinCC flexible Compact og opefter. OP 77A Bestillingsnr. 6AV BA11-0AX0 Listepris DKK 3.077,- OP 77B Bestillingsnr. 6AV CA01-0AX0 Listepris DKK 3.856,- OP 17 får ikke en direkte afløser, men erstattes af en hel serie Vores store tekstpanel vil ikke få en direkte afløser. Vi har valgt at sige, at den er dækket rigeligt ind af den nye TP/OP 177-serie. Den mest naturlige erstatning er det kommende OP 177B DP monopanel. Læs mere i næste afsnit. OP 170B bliver nu til OP177B og får både touch og taster OP 170B får også 2 nye afløsere. Det drejer sig om en helt ny paneltype, hvor vi kombinerer en touchskærm med taster. Afløserne udstyres med en 5,7 touchskærm i 4 blåtoner eller 256 farver. De har 32 funktionstaster, som alle er frit konfigurerbare. Det betyder, at der ingen deciderede systemtaster er, men at man kan dedikere systemfunktioner til vilkårlige funktionstaster (ENTER, ACK, ESC osv.). Hukommelsen er sat helt op til 2 MB, hvor OP 170B har 768 KB. Programmeringen foregår med WinCC flexible 2005 Compact og opefter. OP 177B DP mono er et monokromt panel med 4 blåtoner. Det kan kommunikere serielt, via USB, MPI og PROFIBUS op til 12 Mbit/s, og det understøtter alle vores S7 PLC er samt mange andre fabrikater. Det er funktionsmæssigt den af afløserne, som ligger tættest på OP 170B. Panelet er frigivet. OP 177B DP/PN color er ikke frigivet endnu, men det forventes inden for de næste par måneder. Det bliver en farveversion af OP 177B DP med 256 farver og bliver det første OP-panel i 170-serien, som kan kommunikere via PROFINET. Det vil sige, at panelet udstyres med de samme egenskaber som det andet panel, men får desuden en Ethernet-port. Med denne port bliver det nu også muligt at afvikle både Service og Access på panelet. OP 177B DP mono Bestillingsnr. 6AV DC01-1AX0 Listepris DKK 8.102,- OP 177B DP/PN color Bestillingsnr. 6AV DA01-1AX0 Listepris DKK ,- TP 170A erstattes af TP177A Vores mindste touchpanel til S7-300/ 400 har også fået en afløser. TP 177A er stadig et lowcost panel, men det har fået mere hukommelse og kan ligesom TP 177micro monteres både horisontalt og vertikalt. Skærmen er også stadig en 5,7 monokrom skærm med 4 blåtoner. Hukommelsen er øget fra 320 KB til 512 KB. Selv om panelet stadig har begrænsede funktioner, er de fleste funktioner nu lavet som i de større paneler. Panelet er frigivet og kan programmeres med WinCC flexible Compact og opefter. TP 177A Bestillingsnr. 6AV AA11-0AX0 Listepris DKK 4.285,- TP 170B bliver nu til TP 177B DP og TP 177B DP/PN Som ved OP 170B kommer der et monokromt panel og et farvepanel med

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION Besøg os på dette års Hannover Messe Indholdsfortegnelse 2 3 Efteruddannelse - en genvej til succes 10 SIWAREX hos KiMs 17 SIMATIC PC 4 Hvordan bliver

Læs mere

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7 Automation and Drives Nr. 1 marts 2007 A&D INFORMATION Skift skinner før livsnerven knækker Motormanagementsystemet SIMOCODE pro SIMATIC PCS7 version 7 HawkEye 4x - håndholdte kodelæsere til en lang række

Læs mere

Industry Information. Deltag på Innovation Tour

Industry Information. Deltag på Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2009 PLC er til svin Danish Crown har valgt at standardisere auto - mationen Deltag på Innovation Tour Læs om temaerne:

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nummer 1 Marts 2013 siemens.dk/industry Automation i nye dimensioner Oplev TIA-portalen V12 og den nye Simatic S7-1500 PLC Frekvensomformere skærer en tredjedel af elregningen Kundecase

Læs mere

Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation

Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation Indholdsfortegnelse 2 3 Automation billigere i Danmark 4 Fremtidsrettet produktion kræver innovativ

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 2 juni 2009 Spændende produktnyheder fra Hannover Messen Værdifulde informationer gemt i dit instrument Fuldt automatiseret

Læs mere

Industry Information. Effektive og energibesparende produkter og løsninger. Mød Siemens Sustainable Rock og vind billetter til Grøn Koncert

Industry Information. Effektive og energibesparende produkter og løsninger. Mød Siemens Sustainable Rock og vind billetter til Grøn Koncert Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 2 juni 2011 Mød Siemens Sustainable Rock og vind billetter til Grøn Koncert Ny tryktransmitter SITRANS P500 Effektive og energibesparende

Læs mere

Industry Information. Fremtidens automationssoftware - TIA portalen. Slut med driftsstop på Leca værket. Få det helt rigtige vejebånd

Industry Information. Fremtidens automationssoftware - TIA portalen. Slut med driftsstop på Leca værket. Få det helt rigtige vejebånd Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 4 november 2010 Slut med driftsstop på Leca værket Få det helt rigtige vejebånd Ny RFID-læser til komplekse opgaver Fremtidens

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 2 juni 2012 Fuldautomatik hos Kommunekemi Det eneste montageanlæg af den karakter i verden Konkurrence Byt til nyt Løsning Ny ET 200SP Er

Læs mere

Industry Information. Mød os på forårets messer. Siemens tilbyder. Arla kundereference. Fisketorvet. Tips & Tricks. Fremtidssikre kanalskinner

Industry Information. Mød os på forårets messer. Siemens tilbyder. Arla kundereference. Fisketorvet. Tips & Tricks. Fremtidssikre kanalskinner Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 1 marts 2012 Mød os på forårets messer Fisketorvet Fremtidssikre kanalskinner Siemens tilbyder Nu service på din vægt Arla kundereference

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

Industry Information. TIA-portalen. - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering DKK 8.510,- TIA-portalen

Industry Information. TIA-portalen. - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering DKK 8.510,- TIA-portalen Industry Information Særudgave fra Siemens Industry Technologies i Danmark Januar 2011 TIA-portalen - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering TIA-portalen introduceret på SPS/IPC &

Læs mere

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry Industry Information Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring Kundecase Industrial Security sikrer industriens produktivitet Læs om de 5 trin mod et mere

Læs mere

Er du online med os? Automation and Drives Information Nr. 3 september 2004. e-business i A&D

Er du online med os? Automation and Drives Information Nr. 3 september 2004. e-business i A&D Nr. 3 september 2004 Er du online med os? e-business i A&D I Automation and Drives ønsker vi at styrke samarbejdet med vores kunder gennem optimering af vores fælles processer og derved reducere omkostningerne

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 4 december 2009 Miljøvenlig bio-ethernol Danmarks næste eksporteventyr med DONG energy Flowmålere Enkle løsninger på komplicerede

Læs mere

20 Rækken af S7-300 T-CPU er er nu blevet forsynet med PROFINET. 22 Kundecase ET 200SP vinder på den samlede økonomi

20 Rækken af S7-300 T-CPU er er nu blevet forsynet med PROFINET. 22 Kundecase ET 200SP vinder på den samlede økonomi Industry Information Nummer 3 September 2013 siemens.dk/industry TIA-portal V12 og S7-1500 SH Automation og 3Tech Automation gør de første erfaringer Komplet overblik over produktionen Maltfabrikken i

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nummer 1 Marts 2014 www.siemens.dk/industry TIA-portalen nu i V13 Invitation: hør om markant forbedret drevintegration, Team Engineering og meget mere på Innovation Tour Nyt decentral

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt INFORMATIONS TEKNOLOGI B Eksamensprojekt Morten Kristensen, 3.a 17-04-2009 TITELBLAD Projektet Titel: Undertitel: Fag: Vejledere: Eksamensprojekt En god it løsning til private Informations teknologi B

Læs mere

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed 1 12 Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012 04 Styretavle med "Value Added" Styretavleopbygning 06 Beskyttelsesspecialist i styretavlen Overspændingsbeskyttelse 09 Smart konstant strøm Intelligent

Læs mere

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af:

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af: Fieldbus - Feltbusser i automationssystemer Foråret 2003 Udarbejdet af: Jes Pedersen, DTU - jespedersen@mail.dk Mads M. Nielsen, DTU - madsnielsen@privat.dk Indholdsfortegnelse: Fieldbus feltbusser i automationssystemer

Læs mere

DRIFT & ØKONOMI ONE BILLION EQUATIONS ONE MILLION PARAMETERS ONE THOUSAND ROUTINES ONE HUNDRED POSSIBILITIES ONE SOLUTION

DRIFT & ØKONOMI ONE BILLION EQUATIONS ONE MILLION PARAMETERS ONE THOUSAND ROUTINES ONE HUNDRED POSSIBILITIES ONE SOLUTION www.vedligeholddrift.dk Nr. 8 oktober 2007 DRIFT & ØKONOMI 10. årgang ISSN Nr. 1398-2451 ENERGI PROCES EL BYG ANLÆG RULLENDE MATERIEL TRANSPORT LUFT VAND LAND UDDANNELSE MILJØ LÆS INDE I BLADET ONE BILLION

Læs mere

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Credits Ide & koncept Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Årgang 2008 ISBN 978-87-992719-0-0 Udgave: 1. udgave, 1. oplag Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafisk layout dmegraphic

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere