dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)"

Transkript

1 dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009

2 1 Simpel aritmetik på maskinniveau I SCO, appendix A, er det beskrevet, hvordan man adderer ikke-negative heltal repræsenteret i det binære talsystem. I SCO, afsnit 3.2.3, er det forklaret hvordan en aritmetisk logisk enhed kan udføre binær addition. Vi skal se, hvordan denne binære addition både kan benyttes til at lave addition og subtraktion af ikke-negative heltal og til addition og subtraktion af heltal. Samtidig skal vi se, hvordan disse operationer benyttes i et højniveausprog, som f.eks. C, til at lave addition og subtraktion på simple heltallige værdier. 1.1 Konvertering imellem ikke-negative heltal og heltal Betragt følgende C-program: #include <stdio.h> #define printint16(i) printf("i = %hd \n", i) #define printuint16(ui) printf("ui = %hu \n", ui) typedef short int INT16 ; typedef unsigned short int UINT16 ; int main() { INT16 i; UINT16 ui; } i = 5; ui = i; printint16(i); printuint16(ui); i = -3; ui = i; printint16(i); printuint16(ui); ui = 65526; i = ui; printint16(i); printuint16(ui); Variable af typen INT16 har værdier som ligger i I 16 = [ 2 15, ] mens variable af typen UINT16 har værdier i UI 16 = [ 0, ]. Dette gælder i hvert fald hvis der benyttes 2-komplement repræsentation af heltal og der bruges 16 bit til variable af typen short int. 1

3 En kørsel af programmet gav: i = 5 ui = 5 i = -3 ui = i = -10 ui = At de to først udskrevne værdier er identiske kan vel ikke undre. Sådan skulle det gerne være. Værdien 5 ligger jo i begge værdiområder. Men for de fire sidst udskrevne værdier kræves vist en forklaring. Værdien -3 ligger jo ikke i UI 16, så hvordan får ui så værdien ved tildelingen ui = i? Vi ved fra forrige afsnit, at værdien -3 repræsenteres i variablen i med et bitmønster W B 16 så der gælder: 3 = W 2 = W 2 16 dvs. W = = = Så noget kunne jo tyde på, at de 16 bit som repræsenterer værdien -3 i variablen i blot er kopieret fra i over i ui ved tildelingssætningen; det er de to forskellige fortolkninger af bitmønstret W, som giver de to forskellige resultater i udskriften. Denne antagelse om hvad der foregår passer også med de to sidste udskrifter: 10 = W 2 = W 2 16 = Nu kan det være lidt besværligt at tænke i bitmønstre, når vi i almindelighed skal finde en sammenhæng imellem de to fortolkninger. I stedet kan vi indføre følgende simple afbildninger UINT N : I N UI N og INT N : UI N I N idet i I N, ui UI N : { i når i 0 UINT N (i) = i + 2 N når i < 0 og { ui når ui < 2 N 1 INT N (ui) = ui 2 N når ui 2 N 1 Med disse afbildninger kan vi simpelt beskrive hvad der sker ved tildelingssætningerne i C-programmet: UINT 16 ( 3) = = og INT 16 (65526) = = Addition og subtraktion af ikke-negative heltal Når den aritmetiske enhed udfører addition (f.eks. når IJVM udfører ordren iadd med to bitmønstre af længde 32 som operander) sker det som binær addition af de binære cifre i de to operander; de enkelte binære cifre adderes med menteoverføring fra de mindst betydende cifre til de mest betydende cifre. En eventuel mente fra additionen af de mest betydende cifre ses der bort fra. Dette kan udtrykkes som en afbildning add : B N B N B N. F.eks. således i B 5 : 2

4 add(01000, 00110) = add(01011, 10110) = add(10011, 11000) = add(11111, 11111) = add(01100, 01000) = En konkret implementation af denne afbildning ved hjælp af digitale komponenter i den aritmetisk logiske enhed kan ses i SCO, figur 3-20 og I figur 3-18 redegøres der for, at resultatet af en beregning i det kombinatoriske kredsløb i (b) netop svarer til den lille additionstabel for binær addition, (a) i figuren. I figur 3-20 er det to 8 bit operander A = A 7... A 0 og B = B 7... B 0. Resultatet O = O 7... O 0 er altså det bitmønster som kommer ud af afbildningen add(a, B) vel at mærke hvis INC = 0 (INC er menten ind i den mindst betydende bitposition). Kalder vi menten fra den mest betydende bitposition for C N ( Carry; optræder som C bit i Program Status Word (PSW) på de fleste maskiner, SCO, s. 310) fås generelt, at afbildningen add opfylder: add(w 1, W 2 ) + C N 2 N = W 1 + W 2 Dette slutter vi ud fra strukturen i figur 3-20 og korrektheden af den enkelte ciffervise addition forklaret i figur Vi kan også skrive sammenhængen imellem en ikke-negativ heltalsfortolkning af bitmønstrene add(w 1, W 2 ), W 1 og W 2 således: { W1 + W add(w 1, W 2 ) = 2 når C N = 0 W 1 + W 2 2 N når C N = 1 eller add (W 1, W 2 ) = ( W 1 + W 2 ) mod 2 N Hvis der ikke er mente, altså hvis C N = 0, gælder der jo: add (W 1, W 2 ) = W 1 + W 2 Dvs. resultatet er korrekt betragtet som addition i de ikke-negative heltal UI N. Hvis der derimod optræder en mente, er resultatet større end 2 N 1 altså udenfor værdiområdet for UI N og vil derfor ikke kunne repræsenteres med N bit ved afbildningen 1. I denne situation taler vi om overløb m.h.t. UI N. Når der er overløb, er resultatet altså ikke korrekt, men de N bit som fås ved add(w 1, W 2 ) er dog korrekte i den forstand, at de svarer til de mindst betydende N bit af de N + 1 bit der ved overløb skal til for at repræsenterer summen W 1 + W 2. Når vi udfører addition på elementer i UI N kan vi altså risikere at ryge ud af værdiområdet. Vi skal nu undersøge hvordan dette viser sig i følgende C-program: 3

5 #include <stdio.h> #define printuint16(ui) printf("ui = %hu \n", ui) typedef unsigned short int UINT16 ; int main() { UINT16 max = 65535; UINT16 ui, ui1, ui2; } // Addition ui1=32000; ui2=32000; ui = ui1 + ui2; printuint16(ui); ui1=64000; ui2=64000; ui = ui1 + ui2; printuint16(ui); ui1=max; ui2=1; ui = ui1 + ui2; printuint16(ui); // Subtraction ui1=45; ui2=27; ui = ui1 - ui2; printuint16(ui); ui1=7; ui2=10; ui = ui1 - ui2; printuint16(ui); ui1=0; ui2=1; ui = ui1 - ui2; printuint16(ui); Resultatet af en kørsel blev: ui = ui = ui = 0 ui = 18 ui = ui = Første resultat er jo i UI 16, så det er godt nok. Den anden addition skulle jo give , men giver Det rigtige resultat kan skrives som = = Dette stemmer med, at vi i denne situation får 4

6 smidt menten væk og resultatet er altså korrekt på nær menten. Og max + 1 skulle jo give 65536, men resultatet er 0. Der startes simpelthen forfra ved 0, når vi lægger en til det bitmønster som repræsenterer det største tal i UI 16. En slags binær kilometertæller. Addition i UI N, afbildningen add UI : UI N UI N UI N, udføres altså som binær addition i den aritmetisk logiske enhed på de to bitmønstre som repræsenterer de to aktuelle operandværdier ui 1 og ui 2. Dette giver os følgende udtryk for addition af ikke-negative heltal: { ui1 + ui add UI (ui 1, ui 2 ) = 2 når ui 1 + ui 2 < 2 N ui 1 + ui 2 2 N når ui 1 + ui 2 2 N eller add UI (ui 1, ui 2 ) = (ui 1 + ui 2 ) mod 2 N Læg også mærke til, at man ikke får noget at vide om, at der har været overløb undervejs ved kørslen af C-programmet. Ved subtraktion fås det rigtige resultat, når dette er i værdiområdet. Et eksempel ses i den første subtraktion i C-programmet. Hvis resultatet derimod ikke er i værdiområdet er resultatet forkert. F.eks. er dette tilfældet i udregningen 7-10 = -3, hvor resultatet i udskriften er et stort heltal Nu ved vi jo fra tidligere, at dette netop er ikke-negativ heltalsfortolkningen af det bitmønster som repræsenterer -3. I denne situation ser det altså ud som om subtraktionen foregår ved at vi får lov til at låne 2 16 = 65536, altså i almindelighed: { ui1 ui sub UI (ui 1, ui 2 ) = 2 når ui 1 ui 2 2 N + ui 1 ui 2 når ui 1 < ui 2 eller sub UI (ui 1, ui 2 ) = (ui 1 + (2 N ui 2 )) mod 2 N Den subtraktion, der foregår, kan således forstås ud fra addition af ikke-negative heltal, nemlig denne addition: sub UI (ui 1, ui 2 ) = add UI (ui 1, (2 N ui 2 )) Dette viser, at subtraktion kan udføres ved hjælp af den tidligere definerede addition, hvis vi vel at mærke først udregner 2 N ui 2. Nu er dette igen en subtraktion, så det ser ud som om vi alligevel ikke slipper for at skulle lave en subtraktion. Men netop denne specielle subtraktion 2 N ui kan klares simpelt uden subtraktion: 2 N ui = ui + 1 hvor ui er det heltal man får ved at se på bitmønstret for ui, dvs. ui 1, danne bitvis komplement af dette og så fortolke dette som et ikke-negativt heltal. Resultatet fås ud fra den relation vi udledte i forrige afsnit: som her kan udtrykkes således: W + W = 2 N 1 ui + ui = 2 N 1 Heraf fås: sub UI (ui 1, ui 2 ) = add UI (ui 1, add UI (ui 2, 1)) 5

7 Det er netop sådan den aritmetisk logiske enhed i SCO udfører subtraktion: Bitmønstret for den ene operand adderes binært til det bitkomplementerede bitmønster for den anden operand, der lægges 1 til ved at lade menten ind i den mindst betydende bit være 1 (INC = 1 i figur 3-20). Den sidste subtraktion i C-programmet passer også med denne beskrivelse: Alt ialt har vi altså fundet at: sub UI (0, 1) = add UI (0, add UI (1, 1)) = add UI (0, add UI (2 16 2, 1)) = add UI (0, ) = = sub UI (ui 1, ui 2 ) = add UI (ui 1, add UI (ui 2, 1)) = { ui1 ui 2 når ui 1 ui 2 2 N + ui 1 ui 2 når ui 1 < ui 2 Dette viser, at subtraktion giver det korrekte resultat, når resultatet er i værdiområdet og at subtraktion kan udføres ved hjælp af bitkomplementering og addition. Bemærk, at vi heller ikke ved subtraktion får at vide om der har været overløb undervejs ved kørslen af programmet. 1.3 Addition og subtraktion af heltal Betragt C-programmet: #include <stdio.h> #define printint16(i) printf("i = %hd \n", i) typedef short int INT16 ; int main() { INT16 maxpos = 32767; INT16 minneg = ; INT16 i, i1, i2; i1=5; i2=7; i = i1 + i2; printint16(i); i1=32000; i2=32000; i = i1 + i2; printint16(i); i1=maxpos; i2=1; i = i1 + i2; printint16(i); 6

8 } i1=45; i2=27; i = i1 - i2; printint16(i); i1=-32000; i2=32000; i = i1 - i2; printint16(i); i1=minneg; i2=1; i = i1 - i2; printint16(i); og resultatet af en kørsel: i = 12 i = i = i = 18 i = 1536 i = Igen er resultaterne korrekte sålænge de er i værdiområdet for de heltallige variable, her I 16. Når resultatet er udenfor værdiområdet [-32768, 32767] er det tydeligvis ikke korrekt. Ser man i den genererede symbolske maskinkode (f.eks. til en SPARC), så kan man se, at udregningen af i1 + i2 = faktisk bliver udført af samme ordre som blev brugt i det forrige C-program til at udføre ui1 + ui2 = Der blev resultatet jo korrekt udregnet til Fortolker vi bitmønstret for som et tal i I 16 får vi: INT 16 (64000) = = 1536 altså netop den udskrevne værdi i anden linie. Addition af heltal i et C-program, altså afbildningen add I : I N I N I N, kan derfor udtrykkes således: add I (i 1, i 2 ) = INT N (add UI (UINT (i 1 ), UINT (i 2 ))) De to operander i 1 og i 2 opfattes som ikke-negative heltal, dernæst adderes disse som bitmønstre i den aritmetisk logiske enhed, og endelig fortolkes resultatet som et 2-komplement repræsenteret heltal. Men hvad har nu dette med det resultat at gøre som vi ønsker, altså i 1 + i 2? Og hvornår er der overløb i denne beregning? For at finde ud af det skal vi først bemærke, at der gælder følgende for i I N : UINT (i) = i mod 2 N Dette fås simpelt ud fra definitionen af UINT. Bruges dette fås: add I (i 1, i 2 ) = INT N (add UI (i 1 mod 2 N, i 2 mod 2 N )) = INT N ((i 1 mod 2 N + i 2 mod 2 N ) mod 2 N ) = INT N ((i 1 + i 2 ) mod 2 N ) = INT N { i1 + i 2 når 0 i 1 + i 2 i 1 + i N når i 1 + i 2 < 0 7

9 Benyttes definitionen for INT N på de to tilfælde fås: i 1 + i 2 når 0 i 1 + i 2 < 2 N 1 i add I (i 1, i 2 ) = 1 + i 2 2 N når 2 N 1 i 1 + i 2 < 2 N i 1 + i N når 2 N < i 1 + i 2 < 2 N 1 i 1 + i 2 når 2 N 1 i 1 + i 2 < 0 Resultatet er altså korrekt, når i 1 +i 2 I N. Hvis vi derimod falder udenfor værdiområdet bliver resultatet forkert. Dette kaldes også her for overløb. Overløb kan forekomme på to måder: 1. summen af to positive tal i 1 og i 2 er større end 2 N 1 1, i denne situation bliver resultatet af beregningen i 1 + i 2 2 N, altså et negativt tal, som jo oplagt er forkert; 2. summen af to negative tal bliver mindre end 2 N 1, i denne situation bliver resultatet i 1 + i N, altså et positivt tal, igen oplagt forkert. I begge de to overløbssituationer er resultatet altså forkert, men vi får dog den korrekte restklasse mod 2 N. På lignende måde kan vi finde afbildningen sub I : I N I N I N ud fra sub UI : sub I (i 1, i 2 ) = INT N (sub UI (UINT N (i 1 ), UINT (i 2 ))) = INT N (sub UI (i 1 mod 2 N, i 2 mod 2 N )) = INT N ((i 1 mod 2 N + 2 N i 2 mod 2 N ) mod 2 N ) = INT N ((i 1 i 2 ) mod 2 N ) { i1 i = INT 2 når 0 i 1 i 2 N i 1 i N når i 1 i 2 < 0 i 1 i 2 når 0 i 1 i 2 < 2 N 1 i = 1 i 2 2 N når 2 N 1 i 1 i 2 < 2 N i 1 i N når 2 N < i 1 i 2 < 2 N 1 i 1 i 2 når 2 N 1 i 1 i 2 < 0 Igen er resultatet korrekt, når det er i værdiområdet. Og igen kan overløb forekomme på to måder. Addition og subtraktion af heltal kan altså foregå med de samme maskinordre, som blev benyttet ved de tilsvarende regneoperationer i de ikke-negative heltal. Der er imidlertid forskel m.h.t. hvilke situationer, der betragtes som overløb giver ikke overløb i UI N, mens det giver overløb i I N giver overløb i UI N men ikke i I N. Ønsker man i et program at kunne kontrollere om der har været overløb m.h.t. UI N kan man i et maskinprogram efter udførelsen af en regneoperation undersøge indholdet af PSW og kontrollere bit C. Overløb m.h.t. I N kontrolleres ved at se på bit V (overflow), SCO, s

10 1.4 Relationer Vi skal nu se på, hvordan man udregner relationer imellem heltal på maskinniveau f.eks. en relationen som x < y, hvor de to operander er 32 bit 2- komplement repræsenterede heltal, som vi kender det fra elementerne på stakken på IJVM. Umiddelbart kunne vi jo forsøge os med: iload x iload y isub // stack = x - y, x - y < 0 => x < y iflt else Sådan bliver det jo blevet gjort i darkos-e02-nr.2 i metoden gcd. Der er vi i den situation, at de to operander er antaget at være positive. Og så går det godt. Der kan jo ikke optræde overløb i subtraktionen i den situation. Men i almindelighed kan der jo optræde overløb og hvad sker der så? Ja, så kan resultatet blive forkert. Betragt f.eks. x = og y = -10. Så er resultatet jo x - y = Da værdiområdet for 32 bit heltal er [ , ] vil staktoppen altså i dette tilfælde ikke rumme det rigtige resultat, men i stedet vil vi få et bitmønster, som vil blive fortolket som negativt i iflt. Dette fører til, at x fejlagtigt betragtes som mindre end y. Vi kan altså ikke klare os med den simple programstump ovenfor. Problemet er at vi lidt sløset har skrevet stack = x - y i stedet for stack = sub(x,y) og vi har ikke taget stilling til hvad der skal ske ved overløb. Hvad skal vi stille op med dette problem? En mulighed er at undersøge fortegn for de to operander og så bruge dette til at afgøre forholdet imellem de to operander i de tilfælde, hvor isub kan føre til overløb. På den måde kan man sikre sig, at man kun udføre subtraktion, når der ikke kan forekomme overløb. Det bliver imidlertid ret omfattende at tage hånd om overløb eksplicit på denne måde. På JVM er der da også ordrer, som klarer heltalsrelationerne direkte, f.eks. vil ordren if icmplt sammenligne de to værdier øverst på stakken med relationsoperatoren <. På de fleste maskiner er der sådanne ordrer. 9

11 Opgaver Opgave 2.1 Få definitionen af INT N og UINT N til at passe med: fra afsnit 1. Opgave 2.2 Betragt W 2 = W w N 1 2 N add(01000, 00110) = add(01011, 10110) = add(10011, 11000) = add(11111, 11111) = add(01100, 01000) = i B 5. Kontroller at add (W 1, W 2 ) = ( W 1 + W 2 ) mod 2 N gælder i eksemplerne. Hvor optræder der overløb m.h.t. UI 5? Opgave 2.3 Betragt igen add(01000, 00110) = add(01011, 10110) = add(10011, 11000) = add(11111, 11111) = add(01100, 01000) = i B 5. Kontroller at add (W 1, W 2 ) 2 mod 2 N = ( W W 2 2 ) mod 2 N gælder i eksemplerne. I hvilke af eksemplerne er der overløb m.h.t. I 5? Få eksemplerne til at passe med analysen af overløb. Opgave 2.4 Når vi udfører binær subtraktion sker det f.eks. således: Vi låner altså 2 5 = 32 i det første eksempel. Generelt fås: { W1 W sub (W 1, W 2 ) = 2, når W 1 W 2 2 N + W 1 W 2, når W 1 < W 2 Få formlen til at passe med de to eksempler i B 5 ovenfor. 10

12 Opgave 2.5 Betragt to simple heltalsvariable i og j i et symbolsk IJVM program. Vi refererer til dem ved hjælp af navnene i og j f.eks. således iload i. Beskriv, hvordan de seks relationsoperatorer <, <=, >, >=, = og kan udregnes på IJVM anvendt på i og j. Man kan f.eks. vise, hvordan C-sætningen: if ( i relationsoperator j ) S_1 else S_2 programmeres på IJVM for de seks relationsoperatorer. Prøv bare for en af dem at tage højde for overløb. Det er godt nok besværligt, men prøv alligevel. 11

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001. 1 60 min. 2 60 min. 3 60 min. 4 60 min.

DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001. 1 60 min. 2 60 min. 3 60 min. 4 60 min. Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen, og hver opgaves besvarelse

Læs mere

EMMA*-Tema: Chancetræer

EMMA*-Tema: Chancetræer EMMA*-Tema: Chancetræer Indhold 1. Vi tegner et chancetræ 2. Lidt om programmet TRÆ 3. Udtagelse med tilbagelægning 4. Programmet ÆSKE 5. Opgaver 6. Reducerede chancetræer 7. Hvor sikker er diagnosen?

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN.

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. MODUL 8 Differensligninger Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. 26. august 2014 2 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Rekursioner og differensligninger.........................

Læs mere

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen Introduktion til Kryptologi Mikkel Kamstrup Erlandsen Indhold 1 Introduktion 2 1.1 Om Kryptologi.......................... 2 1.2 Grundlæggende koncepter.................... 2 1.3 Bogstaver som tal........................

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Martin Geisler Mersenne primtal. Marin Mersenne

Martin Geisler Mersenne primtal. Marin Mersenne Martin Geisler Mersenne primtal Marin Mersenne 3. årsopgave Aalborghus Gymnasium 22. 29. januar 2001 Forord Denne opgave skal handle om Mersenne primtal, men kommer også ind på meget andet. Da de forskellige

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

KOMBINATORIK. Øvelse 1. Kan du finde en forklaring på Leibniz problem?

KOMBINATORIK. Øvelse 1. Kan du finde en forklaring på Leibniz problem? KOMBINATORIK Dette er et supplerende kapitel til lærebogen stokastik 1.-10. klasse. Bogen kan læses uden reference til indholdet i dette kapitel, men da man sommetider baserer arbejdet med sandsynlighedsregning

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere