DIGITAL ORDBOG. Er der et digital udtryk du ikke kender?? -måske du finder svaret her. DPI? - hvad er DPI??.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL ORDBOG. Er der et digital udtryk du ikke kender?? -måske du finder svaret her. DPI? - hvad er DPI??."

Transkript

1 DIGITAL ORDBOG. Er der et digital udtryk du ikke kender?? -måske du finder svaret her HVAD ER DPI?? Hvad skal du være opmærksom på, når du bestiller billeder fra digitale filer. Når man laver billeder fra sit digital kamera skal man være opmærksom på, at billeder laves som papirbi langt større krav til opløsning end din computer. DPI? - hvad er DPI??. DPI betyder prikker pr tomme, eller i fagsprog "DOTS PER INCH" en måleenhed for opløsning. På din computer vises billederne typisk med 72 DPI. Papirbilleder laves i 300 DPI, for at kunne kaldes fotografisk kvalitet. Det betyder at papirbilleder kræve gange så høj en opløsning, end når de blot skal ses på en skærm. Derfor kan man til tider blive lidt snydt sine ny fremkaldte billeder. For de så jo perfekte ud på skærmen - men noget kantede som print. Kvaliteten af dine kopier afhænger først og fremmest af billedernes opløsning og printformatet. Jo flere billedpunkter pr. cm, der printes, desto skarpere og bedre bliver resultatet. Sørg derfor for at indstille den højeste opløsning på dit digitalkamera. I skemaet herunder kan du se den størst tilrådelige printstørrelser. Billedopløsning Max. printområde 2048x1536..(Svarer til 3 megapixel)...40x30 cm 1600x1200..(Svarer til 2 megapixel)...32x24 cm 1024x x15 cm 640x x9 cm 1-bit color Det laveste antal farver pr. pixel, det er muligt at gemme i en grafikfil. I en 1-bit-fil er hver pixel enten so 8-bit color/gråtone I en 8-bit farvefil/billede er der knyttet otte bits til hver enkelt pixel, hvilket resulterer i 256 farver eller g 24-bit color I en 24-bit color fil/billede er der knyttet 24 bits til hver enkelt pixel svarende til 16,7 millioner farver. O byte - knytter sig til pixel'ens røde, grønne og blå komponenter.

2 32-bit color Skærmopløsning, der betragtes som den virkelighedstro farvegengivelse med en farvepalet på mere end farver. Additive Colors På basis af primærfarverne rød, grøn og blå er det muligt at skabe en hvilken som helst farve. Anvendels rød, grøn og blå giver eksempelvis hvid. Algorithm (algoritme) Specifik proces/veldefineret regelsæt i et computerprogram, der anvendes til at løse et bestemt problem. Aliasing Effekt, som opstår i forbindelse med sampling (måling af den øjeblikkelige (signal)værdi af et billede ell for lav hastighed. Det får ellers hurtigt skiftende billedmønstre/segmenter til at ændre hastighed og optræ forhold til det samplede billede. Forekomsten af aliasing bevirker, at det ikke vil være muligt at foretage reproduktion af originalen i forhold til det samplede billede. Analog Data, som transmitteres analogt, repræsenteres elektronisk af en ubrudt, sammenhængende kurve svarend oprindelige signaler. Eksempler på analoge (program)kilder er traditionelle fotos, grammofonplader eller Analog to Digital Converter (A/D Converter) Enhed, der konverterer/omdanner analog information (et foto eller et video delbillede) til talværdier, som gemme og arbejde med. Anti-aliasing Proces, der udjævner/slører kanterne eller takkerne på synlige pixel'er i et billede. Applikation Computer software program. Artifact Uønsket nedbrydning af et elektronisk billede. Opstår ofte i forbindelse med elektronisk fangst (grapping capture/screen dump), manipulation eller udlæsning af et billede. Background Processing/Multitasking Funktion, der gør det muligt at arbejde med computeren sideløbende med afviklingen af en anden opgave udprintning. Banding Farve-graduering i et computerskabt billede, hvor de graduerede farver samler sig i større, samlede blokk enkelt farve med det resultat, at billedet mister de bløde overgange, der kendetegner en korrekt farvegrad Bit

3 Digital information i form af enten et 1-tal eller et Nul (on/off). Bitmap Et billede dannet af punkter (dots) eller pixel'er. Opbygningen svarer til et rasteret billede, som indeholde punkter eller pixel'er i stedet for vektoriserede koordinater. Brightness Lysstyrke. En pixel's lysstyrke defineres almindeligvis i et område gående fra værdien 0 (sort) til 255 (hv Buffer Midlertidigt lager, der typisk ligger i computerens RAM-hukommelse (arbejdshukommelse). Bufferen gø CPU'en (processoren) hurtigt at bearbejde data, inden de sendes videre til eksempelvis en printer. Byte Samlig af digital information. 1 byte = 8 bits. Bandwidth Båndbredde. Angiver mængden af information, der kan bevæge sig mellem to punkter på et givet tidspun Binary Det binær-talsystem er baseret på to cifre eller to betingelser: off/on, nul/én, markér/mellemrum, højt/lav binære talsystem danner basis for al hukommelseslagring i en computer. Calibration Banding Se banding. Calibration Kalibrering/farvejustering af to enheder i forhold til hinanden. Eksempelvis monitor/printer eller scanner CD-ReWritable Media Skrivbart Kodak CD-produkt, der gør det muligt optisk at gemme tekst, billeder eller grafik - permanent Da CD'en giver adgang til multi 'overspilninger' (multisessions), er det muligt at slette og skrive igen og CD-ROM (Compact Disc, Read-Only Memory) Ikke skrivbar CD til lagring af programmer med videre. CCD-Charged Coupled Device Halvleder (billedsensor). Konverterer lys til (analog) elektrisk spænding. Lineære CCD'ere anvendes bla flatbed scannere, digitale kopimaskiner og professionelle grafiske scannere. Til brug i camcordere, still-v digital kameraer og hurtige scannere anvendes en såkaldt vektoriserende CCD (area array). Channel Information, der lagres/gemmes sammen med et billede. True color-billeder er således 'udstyret' med (ge channels: rød, grøn og blå.

4 Chroma Farve/krominanssignal. Farveangivelse af ét enkelt billedelement (pixel). Krominanssignalet dannes på b farvemætning (saturation) samt farveværdier (hue), men separat fra luminans værdien (lysintensiteten). Chromatic adaption Overordnet tilpasning af farver = filtrering. CMOS (ComplimentaryMetalOxideSemiconductor) Sensor(er), der fanger billede taget af et digitalt kamera. CMOS-sensorer findes sædvanligvis i højkvalite kameraer udstyret med megapixel sensorer. CMS ( Color Matching System) (Color Management System) Softwareprogram (eller kombinationen af et program og hardware-udstyr), der sikrer farvematchning og mellem video- eller computerskærme og udprintninger. CMY (Cyan, Magenta, Yellow) De primære, subtraktive farver. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black/K) Et af flere farvekodnings-systemer, der anvendes i den grafiske industri for at kombinere primærfarverne at producere et fire-farve billede/fire-farve filmsæt. CMYK-systemet er baseret på de subtraktive primær magenta, yellow) og sort. Sidstnævnte beskrives som K eller keyline, da sats (tekst) ligger i dette lag/på d (Cyan - procesblå, magenta - purpur eller procesrød, yellow - gul, black/k - sort). Color correction Korrektion af farve og -mætningsgrad. Color Wheel Farvehjul/farveoversigt, der gør det let at identificere henholdsvis beskrive sammensatte farver. De samm 'udlæses' i så og så mange procent cyan, magenta, yellow og black/k. Compact Flash Card ('Digital film') Hukommelses-kort/medie, der bl.a. anvendes i digital kameraer til lagring af optagelserne. Informationer slettes når som helst - enten når billederne er blevet overført til computeren, eller hvis de ikke skal bruge Kodak DC kameraer. Compact Flash har en meget stor markedsandel (ca. 75 %). Compression Komprimering af data med henblik på at reducere filstørrelsen. Datakomprimeringen kan være 'lossy', de højkomprimeret (som f.eks. JPEG-filer) eller 'lossless'- mindre komprimeret - som TIFF LZW-filer. Stør komprimeringsgrad opnås ved hjælp af 'lossy-teknikken'. JPEG-filer dekomprimerer (udvider sig) i øvrig de 'tages i brug'/åbnes. Continuous Tone Billede, der forekommer sammenhængende og uden brud. Til hver pixel i en 'continuous tone'-billedfil e én byte for hver af grundfarverne (rød, grøn og blå). Disse kombinationer giver adgang til dannelsen af o

5 niveauer pr. farve (density = sværtningsgrad i et foto/billede) - svarende til mere end 16 millioner samme Contouring For lav lysstyrke/opløsning kan resultere i etableringen af blokke med skarpe, fremtrædende skift i lyssty om banding. Contrast Forskellen mellem lyse og mørke dele i et billede. Høj kontrast: billedet indeholder mange mørke henholdsvis lyse elementer Medium kontrast: god fordeling af forholdet mellem sort og hvid Lav kontrast: lille forskel mellem de sorte og hvide værdier i billedet. CPU (Central Processing Unit) Den centrale styreenhed. Denne chip (f.eks. Pentium II eller 586) behandler stort set alle informationer i Data Fælles betegnelse for alt fra input og output til information, der gemmes på en computers harddisk. For a kan arbejde med data, skal disse være i digital form, det vil sige 'opløst' i ét-taller eller nuller. DC Kameras Betegnelsen 'DC' foran typenumrene på Kodaks digital-kameraer indikerer amatør/semi-professionelle d der typisk lagrer billeder i en opløsning gående fra 2MB (megabyte) og nedefter. DCS Kameras Kodaks professionelle digital-kameraer er udstyret med forkortelsen 'DSC' foran typenummeret. Der er t kameraer, der kan lagre billedfiler i størrelsesordenen 4,5-18 MB. Default setting Grundindstilling/fabriksindstilling - kan ændres af brugeren. Densitometer Instrument, der måler mængden af lys, som reflekteres eller transmitteres af et en genstand - f.eks. et foto Diffusion dithering Metode, der tillader en tilfældig fordeling af pixel'er, og som resulterer i bedre linearitet og mindre forteg Digital System eller enhed, som rummer information (data), der kan gemmes eller opereres/aktiveres ved hjælp a impulser, således at hver enkelt informations-element har en præcis eller periodemæssig ensartet værdi (k Digitalfilm (NC) Se Compact Flash Digital camera Det digitale kamera opfanger billeder på en CCD. Billedet kan efterfølgende downloades (overføres) til e

6 der kan arbejdes videre med billedet. Kan også beskrives som det filmløse kamera. Digital Image Billeder bestående af pixel'er. Digital Scripts Kommandoer, som omdanner komplekse, digitale billedoperationer til menu/operations-instruktioner, de for brugeren at udføre en ønsket funktion ved hjælp af ganske få valg/ordrer. Kommandoerne kan eksem styre datafangst (f.eks. 'affotografering' af et skærmbillede), efterbearbejdelse (post-processing) og progr funktioner. Digital Zoom Ved hjælp af den digitale zoomfunktion er det muligt at øge den optiske linses zoomgrad. I forbindelse m af digital zoom beskæres (croppes) billedets midtpunkt og gendannes i den ønskede forstørrelses- eller op Digitization Digitalisering. Omdannelse af analog information til digital ved hjælp af en computer. Disc Optisk lagringsmedie som video disc, laser disc eller compact disc/cd. Disk Magnetisk baseret lagringsmedie som 5 1/4" eller 3,5" diskette (floppy), Syquest, Zip-disk, Jazzdisk eller Dithering Metode, der gør det muligt at simulere mange farver eller gråtoner på grundlag af relativt få farver. Eksem samling af et begrænset antal pixel'er i samme farve kunne skabe en ny farvenuance. Download Overførsel af filer/dokumenter til computeren - eksempelvis fra diskette, CD, digital kamera eller en scan DPI (Dots Per Inch) Punkter pr. tomme. Udtryk for den opløsningsevne/grad en printer eller en monitor kan levere. Laser-prin sædvanligvis en opløsningsgrad på 300 dpi og de fleste monitorer 72 dpi. De fleste PostScript-sættere ha opløsningsgrad på dpi. Dpi bruges også til at beskrive antallet af pixel'er i fil, eller raster-tæth dots). Drag and drop Træk og slip-redigering. Proces eller funktion, der gør det muligt at flytte tekstblokke, grafik eller fotos/b til et andet på en side ved hjælp af musen. Driver Operations-program, der indeholder instruktioner, som gør en computer i stand til at kommunikere med e et digital kamera, en scanner eller en printer mv. Ofte indeholder computerens styringsprogram (f.eks. W række drivere, der kan aktiveres efter behov i forbindelse med installation af et nyt digital kamera eller p

7 Apparaterne leveres dog altid med drivere - på diskette eller CD. I mange tilfælde kan opdaterede, det vi drivere hentes på Internettet. Nye og forbedrede drivere til Kodaks DC- og DSC-kameraer kan hentes på Exif (Exchangable image format) Filformat - der benyttes af digitale kameraer. Export Overførsel af data/information fra én computer til en anden, fra ét program til et andet, én fil til en anden enhed til en anden. File Fil/dokument. Samling af informationer som tekst, data, eller grafik/billede, der gemmes på en harddisk mv. File Format Fil/dokument-type som f.eks. grafikfiler af typen TIFF, PICT og EPS. Filters/Optical Optiske filtre af glas eller acetat, som anbringes foran linsen med henblik på at ændre karakteristikken el speciel effekt. Filters/Software Software-filtre anvendes til manipulation af et billede/en grafikfil. Et program som Adobe PhotoShop ka dets indbyggede softwarefiltre gøre et sløret billedet klarere/skarpere. Flash memory Chip (integreret kredsløb), der er i stand til at fastholde data efter afbrydelse af strømmen. I digitale kam med en 'flash memory-chip' går billederne således ikke tabt, selv om batterierne skulle falde ud. FlashPix (*.fpx) Billed/grafik-format udviklet af Kodak, HP, Microsoft and Live Picture - lanceret i juni Udmærker arbejde hurtigt, da kun den nødvendige information hentes ind i computerens hukommelse. Dette gør f.ek et billede udføres % hurtigere. FlashPic formatet findes i de fleste Kodak digital kameraer. Flat Bed Scanner Optisk scanner, hvor originalen forbliver stationær under scanningen - modsat en tromlescanner. Floppy Disk Diskette - 5 1/4- eller 3,5 ". GIF Graphic Interchange Format. Rasterbaseret, grafisk filformat, der kan anvendes (læses) på en PC- såvel s computer. Udviklet af CompuServe.

8 Gigabyte (GB) Hukommelseskapacitet. 1 GB = ca millioner bytes - svarende til 1000 Megabytes (1,073,741,824 b megabytes). BGray Level Udtryk for en pixel's lysstyrke. Det vil sige sort/hvid-balancen udtrykt ved hjælp af en talværdi gående fr Nul (0) som sort og 255 som hvid. Gray Scale Gråskala. Halftone Image Halvtone-billede dannet ved hjælp af punkter i varierende størrelser, som skaber gråtoner i et foto til avis magasinbrug. Hardware Monitor, CPU, printermonitor, diskettedrev med videre. Hue Farvebeskrivelsesniveau/skala. Begreb, der beskriver/dækker hele farvespektret. Histogram Grafisk analyseværktøj, der kan anvendes til at identificere problemer med kontrast og den dynamiske br Histogrammer er et standard-værktøj i de fleste billedbehandlingsprogrammer. Icon (1) Program. Udviklet og lanceret af otte leverandører i 1993 med henblik på at skabe, fremme og opmuntre standardisering og udvikling af en åben, leverandør-neutral platform indenfor farvestyring (color manage programarkitektur og komponenter. Icon (2) Skærmsymbol, der kan aktivere, og som er en hurtig genvej til åbning af programmer, filer eller funktion kan en affaldsspand (som på Windows skrivebordet) repræsentere 'slet fil-kommandoen'. Ikoner aktivere cursoren på symbolet efterfulgt af et museklik eller et tastetryk. ICC (International Color Consortium) Skærmsymbol. Et lille grafisk symbol eller billede på skærm/skrivebordet, der repræsenterer en fil, en m eller en kommando. Image Pac Billedfilformat. Image Pac er et ophavsretsbeskyttet filformat specielt udviklet til at gemme højkvalitets Det anvendes især i den grafiske industri og i kommercielle samt videnskabelige sammenhænge. Image Processing Billedbehandling. Fangst og behandling af billeder med henblik på bearbejdelse og/eller overførsel af inf

9 Image Resolution Billedopløsning - for eksempel antallet af pixel'er pr. tomme eller millimeter. Import Dataproces. Indsættelse af data i et dokument hentet fra en anden computer, program eller fil. Ink-Jet Printer Blækprinter. Relativt billigt alternativ til en laserprinter. En blækprinter 'former' tekst og billeder/grafik v blæk-punkter. Farve-blækprintere understøtter mange forskellige formater og udskrivnings-opløsninger. Internet/WWW WorldWideWeb. Opkobling til Internettet og dermed adgangen til hjemmesiderne på Nettet kan etablere som mobilnettet ved hjælp af et modem. IrDA Trådløs dataoverførsel. Standarden for trådløs, infrarød overførsel af information/filer mellem f.eks. to co fastlægges af The Infrared Data Association. IVUE Filformat, baseret på den såkaldte FITS-teknologi, der gør det muligt på ganske få sekunder at åbne og v på baggrund af skærmstørrelse og zoomfaktor. Jazz Drive Computer disk-system udviklet af I-omega, der giver adgang til opbevaring af omkring 1000 megabytes information på special (magnetisk) disk. JFIF(JPEG File Interchange Format) Data-format, der giver adgang til udveksling af grafik/billedfiler mellem flere forskellige platforme som Mac eller en fotosætter. Jaggies Takker. Ses i forbindelse med lav billedopløsning, hvor den enkelte pixel bliver synlig i billedomridset. JPEG Compression Komprimerings-format. Standard, udviklet af The Joint Photographic Experts Group, som muliggør kom grafik/billeder. Formatet er baseret på en såkaldt 'lossy' komprimerings-algoritme, hvilket medfører en m af grafik/billedkvaliteten. Kilobyte Hukommelsen i computer, på en disk eller størrelsen af et dokument udtrykkes ved hjælp af bytes. 1 Kilo 1024 bytes. Kodak Picture CD Se Picture CD.

10 Laser Printer Printer, der anvender laser-kopi teknologi, og som producerer udskrifter i høj kvalitet. Laseren oplader en tromle, der 'suger' den kulbaserede toner til sig og afsætter tegn og grafik på papir eller acetat med videre LCD Display Liquid Crystal Display. Farvedisplay/skærm indbygget i digital kamera, der gør det muligt at se de digita LCD Panel Projektions-enhed, der via kabel kan projicere grafik/tekst på en overhead-projektor. Lossless Compression Komprimerings-system/teknik, der ikke resulterer i forringelse af originalen. Lossy Compression Komprimerings-system/teknik, der fjerner unødig information/data i forbindelse med komprimeringen. T medfører en minimal reduktion af billed/grafik-kvaliteten. JPEG-komprimeringsteknikken er af lossy-typ LPI (Lines per Inch) Linier pr. tomme. Grafisk udtryk, der beskriver frekvensen af horisontale og vertikale (lodrette) linier i e Mask Afmasking. Afgrænsning af bestemte billedsegmenter/område med henblik på at begrænse billedredigeri elektronisk billedbehandlings-program afsættes masker enten manuelt ved hjælp af musen eller automati specifikke density-niveauer eller farvekrav, farvemætning eller luminans (lysintensitet). Teknikken kan s med afmaskning i et (foto)forstørrelsesapparat. Megabyte (MB) 1Megabyte = 1 million bytes (1,048,576 bytes). Megapixel Udtryk for antallet af pixel i millioner. I teorien vil det sige, at desto flere pixel'er, der er indeholdt i et bi højere bliver opløsningsgraden og dermed kvaliteten. Der er dog mange andre faktorer, som har betydnin af det færdige billede: Når antallet af pixel øges, bliver det enkelte pixel-element mindre, og evnen til at dermed dårligere. Det samme gælder for farvedannelsen. Det er derfor meget vigtigt, at den benyttede CC meget høj kvalitet for at undgå de nævnte problemstillinger. Kodak har meget stor erfaring i fremstilling mange af de avancerede features, der er udviklet til professionel brug, anvendes også i alle amatør kamer producerer i dag mere end 70 % af alle CCD-chips til digital kameraer. Flere af Kodaks nye digital kame Megapixel-typen. Modem (MODulator/DEModulator) Enhed, der konverterer digitale computerdata til analoge signaler, som kan transmitteres over en telefonl Moire Moiré - grafisk udtryk. Bølgelignende mønster (interferens), der forekommer, når én eller flere halvtone-

11 register - det vil sige, at de ikke dækker hinanden 100 procent. Morphing Grafisk effekt. Transformations-proces, der muliggør en glidende og helt jævn overgang fra et objekt til MPEG-4 Full frame video funktion Multimedia Kombination/integration af én eller flere media i forbindelse med en præsentation - eksempelvis video, ly og/eller animation. Nickel Metal Hydride Battery (Ni-MH) Denne batteritype anbefales til brug i digitale kameraer. Dels på grund af deres høje ydeevne, som er 50 forhold til nikkel kadmium batterier (Ni-Cd). Dels fordi disse batterier kan genoplades op til 500 gange. hurtige at genoplade og fordi, de bevarer en høj ydeevne længere end andre batterityper. Ni-MH-batterie miljøvenlige. NTSC TV-standard. Amerikansk TV-standard - 60 Hz. (NTSC = National Television Standards Committee). PAL TV-standard. Europæisk TV-standard - 50 Hz.DETTE BRUGER VI I DANMARK. (PAL = Phase Alter Palette Farveoversigt/palet. Viser alle tilgængelige farv

Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt.

Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt. Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO Aperture= blænde Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt. B: Batteri.: Digitalkameraer bruger strøm, strøm, og mere strøm så et kamera med mulighed for

Læs mere

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd Billede... 2 Hvor stort er billedet? (SPI PPI DPI LPI)... 2 Format over tingene (PSD TIFF

Læs mere

Active-Movie: En multimedie-standard i Windows 98, der giver forbedret fremvisning af MPEG-audio og - video, WAV- og AVI-filer samt QuickTime video.

Active-Movie: En multimedie-standard i Windows 98, der giver forbedret fremvisning af MPEG-audio og - video, WAV- og AVI-filer samt QuickTime video. Acrobat: Et program fra Adobe, som kan fremstille elektroniske dokumenter. Man tager en print-fil (PostScript) og putter den ind i Acrobat Destiller. Ud kommer en.pdf-fil, som kun fylder en 10.-del af

Læs mere

Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre. Ældresagen

Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre. Ældresagen Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre Ældresagen Lektion 1: Introduktio... side 5 Villy S. Introduktion af forskellige billedbehandlings programmer.

Læs mere

Webgrafik - lær det selv

Webgrafik - lær det selv Webgrafik - lær det selv Appendix til hæftet ISBN: 87-7843-510-2 Link: Http://idgforlag.dk/vp.asp?i=87-7843-510-2 I10 siders appendix - kun til hæftets læsere Copyright IDG Forlag IDG Forlag Carl Jacobsens

Læs mere

Den lille ordbog MTL

Den lille ordbog MTL Den lille ordbog MTL Indhold Adgangskode... 5 Anti-virusprogram... 5 Backup... 5 BIOS... 5 Bit... 6 Blog... 6 Bluetooth... 6 Bredbånd... 7 Browser... 7 Bundkort/ Motherboard... 8 Byte... 8 Cd-rom-brænder

Læs mere

Meade Autostar Billedebehandling For Windows. Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu

Meade Autostar Billedebehandling For Windows. Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu Meade Autostar Billedebehandling For Windows Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu Version 3.19 7 September 2004 Dette dokument og Meade Autostar IP-softwaren

Læs mere

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade GIMP 2.6 GUIDE INDHOLD OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade TOOLBOX 6 DOKUMENTVINDUET 7 Menubaren file edit select View image Layer Colors Tools Filters Windows Help DIALOGBOKSE

Læs mere

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set RAW - det digitale negativ I de gode gamle dage, hvor mænd var mænd og kaffen sort, fotograferede og fremkaldte man selv sine sort/hvid-billeder. Efter endt optagelse i studie eller det fri, skulle man

Læs mere

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71 FORORD Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at informationen i dette dokument er komplet, nøjagtig og up-to-date. Oki påtager sig ikke ansvaret for følgerne af fejl, der er uden for deres

Læs mere

Grundlæggende EDB for Seniorer

Grundlæggende EDB for Seniorer Grundlæggende EDB for Seniorer www.syddjurs-seniorer.dk Indholdsfortegnelse GRUNDLÆGGENDE BEGREBER... 3 Informationsteknologi... 3 Hardware... 3 Indre enheder... 4 Mikroprocessor... 4 Clockfrekvens...

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Lav billeder med Paint Shop Pro

Lav billeder med Paint Shop Pro Lav billeder med Paint Shop Pro Steen Juhler ISBN 87-90467-07-8 1999 Steen Juhler og AHA forlaget. Hjemmeside: www.aha.dk E-mail: steen@juhler.dk På eget ansvar Brugen af eksemplerne, der er nævnt i dette

Læs mere

Bruger vejledning Ezplanetary

Bruger vejledning Ezplanetary Bruger vejledning Ezplanetary EZplanetary installation I software pakken du har downloadet til dit kamera, er der en mappe der hedder 'EZplanetary' det er i denne mappe du skal finde EZplanetary programmet.

Læs mere

Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac)

Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac) Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac) 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER READIRIS? INDSTILLINGER SPROG SCANNER INDSTILLINGER SIDEANALYSEINDSTILLINGER BILLEDFORBEHANDLINGSINDSTILLINGER

Læs mere

OPSLAGSORD & FORKORTELSER I DIGITAL RØNTGEN & NETVÆRK. For AMTU/FRD af Palle Mull Jørgensen

OPSLAGSORD & FORKORTELSER I DIGITAL RØNTGEN & NETVÆRK. For AMTU/FRD af Palle Mull Jørgensen OPSLAGSORD & FORKORTELSER I DIGITAL RØNTGEN & NETVÆRK For AMTU/FRD af Palle Mull Jørgensen Juni 2001 Denne samling af opslagsord og forkortelser er primært udarbejdet til brug for min undervisning ved

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Vejledning i køb af ny pc. Hvad skal jeg som køber være opmærksom på?

Vejledning i køb af ny pc. Hvad skal jeg som køber være opmærksom på? Vejledning i køb af ny pc Hvad skal jeg som køber være opmærksom på? Som førstegangskøber af en pc er der mange spørgsmål, der melder sig. Hvad skal den bruges til? Hvilken pc opfylder mine krav? Hvad

Læs mere

Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv.

Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv. Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv. Bilag til Netværkskurserne Ordlisten er venligst leveret af TDC. Af Henrik Thomsen & Anders Valgreen / EUC MIDT Viborg

Læs mere

Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera

Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera Ved brug af vildtkameraer i.f.m. overvågning af dit jagtrevir, vil du blive overrasket over hvor effektivt og nemt det er at danne sig et overblik

Læs mere

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard 2. udgave Geviert en grafisk ordbog Af Søren Tougaard 1 Under min uddannelse, som mediegrafiker, stødte jeg ofte på ord jeg ikke kendte. Jeg savnede et opslagsværk og bestemte mig derfor for at lave et.

Læs mere

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV MICHAEL B. KARBO PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV Bliv bedre til Photoshop Arbejd med lag og masker Retouchér og justér billeder M I C H A E L B. K A R B O PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

Læs mere

0.3 Guide til SSD-diske 96 SSD-diske er perfekte til Windows 7! Læs hvorfor, og hvordan man vælger den bedste disk, og hvordan den bedst udnyttes.

0.3 Guide til SSD-diske 96 SSD-diske er perfekte til Windows 7! Læs hvorfor, og hvordan man vælger den bedste disk, og hvordan den bedst udnyttes. Net-Appendiks Til Windows 7 superbruger (C) Michael Karbo og Libris Media 0.3 Guide til SSD-diske 96 SSD-diske er perfekte til Windows 7! Læs hvorfor, og hvordan man vælger den bedste disk, og hvordan

Læs mere

Grundlæggende informationsteknologi (IT)

Grundlæggende informationsteknologi (IT) 1 af 21 Grundlæggende informationsteknologi (IT) Indholdsfortegnelse Grundlæggende informationsteknologi (IT)... 1 Indholdsfortegnelse... 1 Kort fortalt... 3 Hvad er så revolutionen?... 3 Offentlige registre...

Læs mere

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera Eksponeringen Kommer der for lidt lys ind i kameraet, får vi et mørkt, underbelyst billede, hvor man ikke kan skelne detaljer. Det gælder om at ramme den helt rigtige eksponering, hvor alle motivets farver

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiske meddelelser Juridiske meddelelser Hvis du vil se de juridiske meddelelser, skal du gå til http://help.adobe.com/da_dk/legalnotices/index.html. iii Indhold Kapitel 1: Ressourcer

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

ac-90 Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0765

ac-90 Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0765 ac-90 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0765 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere