DIGITAL ORDBOG. Er der et digital udtryk du ikke kender?? -måske du finder svaret her. DPI? - hvad er DPI??.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL ORDBOG. Er der et digital udtryk du ikke kender?? -måske du finder svaret her. DPI? - hvad er DPI??."

Transkript

1 DIGITAL ORDBOG. Er der et digital udtryk du ikke kender?? -måske du finder svaret her HVAD ER DPI?? Hvad skal du være opmærksom på, når du bestiller billeder fra digitale filer. Når man laver billeder fra sit digital kamera skal man være opmærksom på, at billeder laves som papirbi langt større krav til opløsning end din computer. DPI? - hvad er DPI??. DPI betyder prikker pr tomme, eller i fagsprog "DOTS PER INCH" en måleenhed for opløsning. På din computer vises billederne typisk med 72 DPI. Papirbilleder laves i 300 DPI, for at kunne kaldes fotografisk kvalitet. Det betyder at papirbilleder kræve gange så høj en opløsning, end når de blot skal ses på en skærm. Derfor kan man til tider blive lidt snydt sine ny fremkaldte billeder. For de så jo perfekte ud på skærmen - men noget kantede som print. Kvaliteten af dine kopier afhænger først og fremmest af billedernes opløsning og printformatet. Jo flere billedpunkter pr. cm, der printes, desto skarpere og bedre bliver resultatet. Sørg derfor for at indstille den højeste opløsning på dit digitalkamera. I skemaet herunder kan du se den størst tilrådelige printstørrelser. Billedopløsning Max. printområde 2048x1536..(Svarer til 3 megapixel)...40x30 cm 1600x1200..(Svarer til 2 megapixel)...32x24 cm 1024x x15 cm 640x x9 cm 1-bit color Det laveste antal farver pr. pixel, det er muligt at gemme i en grafikfil. I en 1-bit-fil er hver pixel enten so 8-bit color/gråtone I en 8-bit farvefil/billede er der knyttet otte bits til hver enkelt pixel, hvilket resulterer i 256 farver eller g 24-bit color I en 24-bit color fil/billede er der knyttet 24 bits til hver enkelt pixel svarende til 16,7 millioner farver. O byte - knytter sig til pixel'ens røde, grønne og blå komponenter.

2 32-bit color Skærmopløsning, der betragtes som den virkelighedstro farvegengivelse med en farvepalet på mere end farver. Additive Colors På basis af primærfarverne rød, grøn og blå er det muligt at skabe en hvilken som helst farve. Anvendels rød, grøn og blå giver eksempelvis hvid. Algorithm (algoritme) Specifik proces/veldefineret regelsæt i et computerprogram, der anvendes til at løse et bestemt problem. Aliasing Effekt, som opstår i forbindelse med sampling (måling af den øjeblikkelige (signal)værdi af et billede ell for lav hastighed. Det får ellers hurtigt skiftende billedmønstre/segmenter til at ændre hastighed og optræ forhold til det samplede billede. Forekomsten af aliasing bevirker, at det ikke vil være muligt at foretage reproduktion af originalen i forhold til det samplede billede. Analog Data, som transmitteres analogt, repræsenteres elektronisk af en ubrudt, sammenhængende kurve svarend oprindelige signaler. Eksempler på analoge (program)kilder er traditionelle fotos, grammofonplader eller Analog to Digital Converter (A/D Converter) Enhed, der konverterer/omdanner analog information (et foto eller et video delbillede) til talværdier, som gemme og arbejde med. Anti-aliasing Proces, der udjævner/slører kanterne eller takkerne på synlige pixel'er i et billede. Applikation Computer software program. Artifact Uønsket nedbrydning af et elektronisk billede. Opstår ofte i forbindelse med elektronisk fangst (grapping capture/screen dump), manipulation eller udlæsning af et billede. Background Processing/Multitasking Funktion, der gør det muligt at arbejde med computeren sideløbende med afviklingen af en anden opgave udprintning. Banding Farve-graduering i et computerskabt billede, hvor de graduerede farver samler sig i større, samlede blokk enkelt farve med det resultat, at billedet mister de bløde overgange, der kendetegner en korrekt farvegrad Bit

3 Digital information i form af enten et 1-tal eller et Nul (on/off). Bitmap Et billede dannet af punkter (dots) eller pixel'er. Opbygningen svarer til et rasteret billede, som indeholde punkter eller pixel'er i stedet for vektoriserede koordinater. Brightness Lysstyrke. En pixel's lysstyrke defineres almindeligvis i et område gående fra værdien 0 (sort) til 255 (hv Buffer Midlertidigt lager, der typisk ligger i computerens RAM-hukommelse (arbejdshukommelse). Bufferen gø CPU'en (processoren) hurtigt at bearbejde data, inden de sendes videre til eksempelvis en printer. Byte Samlig af digital information. 1 byte = 8 bits. Bandwidth Båndbredde. Angiver mængden af information, der kan bevæge sig mellem to punkter på et givet tidspun Binary Det binær-talsystem er baseret på to cifre eller to betingelser: off/on, nul/én, markér/mellemrum, højt/lav binære talsystem danner basis for al hukommelseslagring i en computer. Calibration Banding Se banding. Calibration Kalibrering/farvejustering af to enheder i forhold til hinanden. Eksempelvis monitor/printer eller scanner CD-ReWritable Media Skrivbart Kodak CD-produkt, der gør det muligt optisk at gemme tekst, billeder eller grafik - permanent Da CD'en giver adgang til multi 'overspilninger' (multisessions), er det muligt at slette og skrive igen og CD-ROM (Compact Disc, Read-Only Memory) Ikke skrivbar CD til lagring af programmer med videre. CCD-Charged Coupled Device Halvleder (billedsensor). Konverterer lys til (analog) elektrisk spænding. Lineære CCD'ere anvendes bla flatbed scannere, digitale kopimaskiner og professionelle grafiske scannere. Til brug i camcordere, still-v digital kameraer og hurtige scannere anvendes en såkaldt vektoriserende CCD (area array). Channel Information, der lagres/gemmes sammen med et billede. True color-billeder er således 'udstyret' med (ge channels: rød, grøn og blå.

4 Chroma Farve/krominanssignal. Farveangivelse af ét enkelt billedelement (pixel). Krominanssignalet dannes på b farvemætning (saturation) samt farveværdier (hue), men separat fra luminans værdien (lysintensiteten). Chromatic adaption Overordnet tilpasning af farver = filtrering. CMOS (ComplimentaryMetalOxideSemiconductor) Sensor(er), der fanger billede taget af et digitalt kamera. CMOS-sensorer findes sædvanligvis i højkvalite kameraer udstyret med megapixel sensorer. CMS ( Color Matching System) (Color Management System) Softwareprogram (eller kombinationen af et program og hardware-udstyr), der sikrer farvematchning og mellem video- eller computerskærme og udprintninger. CMY (Cyan, Magenta, Yellow) De primære, subtraktive farver. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black/K) Et af flere farvekodnings-systemer, der anvendes i den grafiske industri for at kombinere primærfarverne at producere et fire-farve billede/fire-farve filmsæt. CMYK-systemet er baseret på de subtraktive primær magenta, yellow) og sort. Sidstnævnte beskrives som K eller keyline, da sats (tekst) ligger i dette lag/på d (Cyan - procesblå, magenta - purpur eller procesrød, yellow - gul, black/k - sort). Color correction Korrektion af farve og -mætningsgrad. Color Wheel Farvehjul/farveoversigt, der gør det let at identificere henholdsvis beskrive sammensatte farver. De samm 'udlæses' i så og så mange procent cyan, magenta, yellow og black/k. Compact Flash Card ('Digital film') Hukommelses-kort/medie, der bl.a. anvendes i digital kameraer til lagring af optagelserne. Informationer slettes når som helst - enten når billederne er blevet overført til computeren, eller hvis de ikke skal bruge Kodak DC kameraer. Compact Flash har en meget stor markedsandel (ca. 75 %). Compression Komprimering af data med henblik på at reducere filstørrelsen. Datakomprimeringen kan være 'lossy', de højkomprimeret (som f.eks. JPEG-filer) eller 'lossless'- mindre komprimeret - som TIFF LZW-filer. Stør komprimeringsgrad opnås ved hjælp af 'lossy-teknikken'. JPEG-filer dekomprimerer (udvider sig) i øvrig de 'tages i brug'/åbnes. Continuous Tone Billede, der forekommer sammenhængende og uden brud. Til hver pixel i en 'continuous tone'-billedfil e én byte for hver af grundfarverne (rød, grøn og blå). Disse kombinationer giver adgang til dannelsen af o

5 niveauer pr. farve (density = sværtningsgrad i et foto/billede) - svarende til mere end 16 millioner samme Contouring For lav lysstyrke/opløsning kan resultere i etableringen af blokke med skarpe, fremtrædende skift i lyssty om banding. Contrast Forskellen mellem lyse og mørke dele i et billede. Høj kontrast: billedet indeholder mange mørke henholdsvis lyse elementer Medium kontrast: god fordeling af forholdet mellem sort og hvid Lav kontrast: lille forskel mellem de sorte og hvide værdier i billedet. CPU (Central Processing Unit) Den centrale styreenhed. Denne chip (f.eks. Pentium II eller 586) behandler stort set alle informationer i Data Fælles betegnelse for alt fra input og output til information, der gemmes på en computers harddisk. For a kan arbejde med data, skal disse være i digital form, det vil sige 'opløst' i ét-taller eller nuller. DC Kameras Betegnelsen 'DC' foran typenumrene på Kodaks digital-kameraer indikerer amatør/semi-professionelle d der typisk lagrer billeder i en opløsning gående fra 2MB (megabyte) og nedefter. DCS Kameras Kodaks professionelle digital-kameraer er udstyret med forkortelsen 'DSC' foran typenummeret. Der er t kameraer, der kan lagre billedfiler i størrelsesordenen 4,5-18 MB. Default setting Grundindstilling/fabriksindstilling - kan ændres af brugeren. Densitometer Instrument, der måler mængden af lys, som reflekteres eller transmitteres af et en genstand - f.eks. et foto Diffusion dithering Metode, der tillader en tilfældig fordeling af pixel'er, og som resulterer i bedre linearitet og mindre forteg Digital System eller enhed, som rummer information (data), der kan gemmes eller opereres/aktiveres ved hjælp a impulser, således at hver enkelt informations-element har en præcis eller periodemæssig ensartet værdi (k Digitalfilm (NC) Se Compact Flash Digital camera Det digitale kamera opfanger billeder på en CCD. Billedet kan efterfølgende downloades (overføres) til e

6 der kan arbejdes videre med billedet. Kan også beskrives som det filmløse kamera. Digital Image Billeder bestående af pixel'er. Digital Scripts Kommandoer, som omdanner komplekse, digitale billedoperationer til menu/operations-instruktioner, de for brugeren at udføre en ønsket funktion ved hjælp af ganske få valg/ordrer. Kommandoerne kan eksem styre datafangst (f.eks. 'affotografering' af et skærmbillede), efterbearbejdelse (post-processing) og progr funktioner. Digital Zoom Ved hjælp af den digitale zoomfunktion er det muligt at øge den optiske linses zoomgrad. I forbindelse m af digital zoom beskæres (croppes) billedets midtpunkt og gendannes i den ønskede forstørrelses- eller op Digitization Digitalisering. Omdannelse af analog information til digital ved hjælp af en computer. Disc Optisk lagringsmedie som video disc, laser disc eller compact disc/cd. Disk Magnetisk baseret lagringsmedie som 5 1/4" eller 3,5" diskette (floppy), Syquest, Zip-disk, Jazzdisk eller Dithering Metode, der gør det muligt at simulere mange farver eller gråtoner på grundlag af relativt få farver. Eksem samling af et begrænset antal pixel'er i samme farve kunne skabe en ny farvenuance. Download Overførsel af filer/dokumenter til computeren - eksempelvis fra diskette, CD, digital kamera eller en scan DPI (Dots Per Inch) Punkter pr. tomme. Udtryk for den opløsningsevne/grad en printer eller en monitor kan levere. Laser-prin sædvanligvis en opløsningsgrad på 300 dpi og de fleste monitorer 72 dpi. De fleste PostScript-sættere ha opløsningsgrad på dpi. Dpi bruges også til at beskrive antallet af pixel'er i fil, eller raster-tæth dots). Drag and drop Træk og slip-redigering. Proces eller funktion, der gør det muligt at flytte tekstblokke, grafik eller fotos/b til et andet på en side ved hjælp af musen. Driver Operations-program, der indeholder instruktioner, som gør en computer i stand til at kommunikere med e et digital kamera, en scanner eller en printer mv. Ofte indeholder computerens styringsprogram (f.eks. W række drivere, der kan aktiveres efter behov i forbindelse med installation af et nyt digital kamera eller p

7 Apparaterne leveres dog altid med drivere - på diskette eller CD. I mange tilfælde kan opdaterede, det vi drivere hentes på Internettet. Nye og forbedrede drivere til Kodaks DC- og DSC-kameraer kan hentes på Exif (Exchangable image format) Filformat - der benyttes af digitale kameraer. Export Overførsel af data/information fra én computer til en anden, fra ét program til et andet, én fil til en anden enhed til en anden. File Fil/dokument. Samling af informationer som tekst, data, eller grafik/billede, der gemmes på en harddisk mv. File Format Fil/dokument-type som f.eks. grafikfiler af typen TIFF, PICT og EPS. Filters/Optical Optiske filtre af glas eller acetat, som anbringes foran linsen med henblik på at ændre karakteristikken el speciel effekt. Filters/Software Software-filtre anvendes til manipulation af et billede/en grafikfil. Et program som Adobe PhotoShop ka dets indbyggede softwarefiltre gøre et sløret billedet klarere/skarpere. Flash memory Chip (integreret kredsløb), der er i stand til at fastholde data efter afbrydelse af strømmen. I digitale kam med en 'flash memory-chip' går billederne således ikke tabt, selv om batterierne skulle falde ud. FlashPix (*.fpx) Billed/grafik-format udviklet af Kodak, HP, Microsoft and Live Picture - lanceret i juni Udmærker arbejde hurtigt, da kun den nødvendige information hentes ind i computerens hukommelse. Dette gør f.ek et billede udføres % hurtigere. FlashPic formatet findes i de fleste Kodak digital kameraer. Flat Bed Scanner Optisk scanner, hvor originalen forbliver stationær under scanningen - modsat en tromlescanner. Floppy Disk Diskette - 5 1/4- eller 3,5 ". GIF Graphic Interchange Format. Rasterbaseret, grafisk filformat, der kan anvendes (læses) på en PC- såvel s computer. Udviklet af CompuServe.

8 Gigabyte (GB) Hukommelseskapacitet. 1 GB = ca millioner bytes - svarende til 1000 Megabytes (1,073,741,824 b megabytes). BGray Level Udtryk for en pixel's lysstyrke. Det vil sige sort/hvid-balancen udtrykt ved hjælp af en talværdi gående fr Nul (0) som sort og 255 som hvid. Gray Scale Gråskala. Halftone Image Halvtone-billede dannet ved hjælp af punkter i varierende størrelser, som skaber gråtoner i et foto til avis magasinbrug. Hardware Monitor, CPU, printermonitor, diskettedrev med videre. Hue Farvebeskrivelsesniveau/skala. Begreb, der beskriver/dækker hele farvespektret. Histogram Grafisk analyseværktøj, der kan anvendes til at identificere problemer med kontrast og den dynamiske br Histogrammer er et standard-værktøj i de fleste billedbehandlingsprogrammer. Icon (1) Program. Udviklet og lanceret af otte leverandører i 1993 med henblik på at skabe, fremme og opmuntre standardisering og udvikling af en åben, leverandør-neutral platform indenfor farvestyring (color manage programarkitektur og komponenter. Icon (2) Skærmsymbol, der kan aktivere, og som er en hurtig genvej til åbning af programmer, filer eller funktion kan en affaldsspand (som på Windows skrivebordet) repræsentere 'slet fil-kommandoen'. Ikoner aktivere cursoren på symbolet efterfulgt af et museklik eller et tastetryk. ICC (International Color Consortium) Skærmsymbol. Et lille grafisk symbol eller billede på skærm/skrivebordet, der repræsenterer en fil, en m eller en kommando. Image Pac Billedfilformat. Image Pac er et ophavsretsbeskyttet filformat specielt udviklet til at gemme højkvalitets Det anvendes især i den grafiske industri og i kommercielle samt videnskabelige sammenhænge. Image Processing Billedbehandling. Fangst og behandling af billeder med henblik på bearbejdelse og/eller overførsel af inf

9 Image Resolution Billedopløsning - for eksempel antallet af pixel'er pr. tomme eller millimeter. Import Dataproces. Indsættelse af data i et dokument hentet fra en anden computer, program eller fil. Ink-Jet Printer Blækprinter. Relativt billigt alternativ til en laserprinter. En blækprinter 'former' tekst og billeder/grafik v blæk-punkter. Farve-blækprintere understøtter mange forskellige formater og udskrivnings-opløsninger. Internet/WWW WorldWideWeb. Opkobling til Internettet og dermed adgangen til hjemmesiderne på Nettet kan etablere som mobilnettet ved hjælp af et modem. IrDA Trådløs dataoverførsel. Standarden for trådløs, infrarød overførsel af information/filer mellem f.eks. to co fastlægges af The Infrared Data Association. IVUE Filformat, baseret på den såkaldte FITS-teknologi, der gør det muligt på ganske få sekunder at åbne og v på baggrund af skærmstørrelse og zoomfaktor. Jazz Drive Computer disk-system udviklet af I-omega, der giver adgang til opbevaring af omkring 1000 megabytes information på special (magnetisk) disk. JFIF(JPEG File Interchange Format) Data-format, der giver adgang til udveksling af grafik/billedfiler mellem flere forskellige platforme som Mac eller en fotosætter. Jaggies Takker. Ses i forbindelse med lav billedopløsning, hvor den enkelte pixel bliver synlig i billedomridset. JPEG Compression Komprimerings-format. Standard, udviklet af The Joint Photographic Experts Group, som muliggør kom grafik/billeder. Formatet er baseret på en såkaldt 'lossy' komprimerings-algoritme, hvilket medfører en m af grafik/billedkvaliteten. Kilobyte Hukommelsen i computer, på en disk eller størrelsen af et dokument udtrykkes ved hjælp af bytes. 1 Kilo 1024 bytes. Kodak Picture CD Se Picture CD.

10 Laser Printer Printer, der anvender laser-kopi teknologi, og som producerer udskrifter i høj kvalitet. Laseren oplader en tromle, der 'suger' den kulbaserede toner til sig og afsætter tegn og grafik på papir eller acetat med videre LCD Display Liquid Crystal Display. Farvedisplay/skærm indbygget i digital kamera, der gør det muligt at se de digita LCD Panel Projektions-enhed, der via kabel kan projicere grafik/tekst på en overhead-projektor. Lossless Compression Komprimerings-system/teknik, der ikke resulterer i forringelse af originalen. Lossy Compression Komprimerings-system/teknik, der fjerner unødig information/data i forbindelse med komprimeringen. T medfører en minimal reduktion af billed/grafik-kvaliteten. JPEG-komprimeringsteknikken er af lossy-typ LPI (Lines per Inch) Linier pr. tomme. Grafisk udtryk, der beskriver frekvensen af horisontale og vertikale (lodrette) linier i e Mask Afmasking. Afgrænsning af bestemte billedsegmenter/område med henblik på at begrænse billedredigeri elektronisk billedbehandlings-program afsættes masker enten manuelt ved hjælp af musen eller automati specifikke density-niveauer eller farvekrav, farvemætning eller luminans (lysintensitet). Teknikken kan s med afmaskning i et (foto)forstørrelsesapparat. Megabyte (MB) 1Megabyte = 1 million bytes (1,048,576 bytes). Megapixel Udtryk for antallet af pixel i millioner. I teorien vil det sige, at desto flere pixel'er, der er indeholdt i et bi højere bliver opløsningsgraden og dermed kvaliteten. Der er dog mange andre faktorer, som har betydnin af det færdige billede: Når antallet af pixel øges, bliver det enkelte pixel-element mindre, og evnen til at dermed dårligere. Det samme gælder for farvedannelsen. Det er derfor meget vigtigt, at den benyttede CC meget høj kvalitet for at undgå de nævnte problemstillinger. Kodak har meget stor erfaring i fremstilling mange af de avancerede features, der er udviklet til professionel brug, anvendes også i alle amatør kamer producerer i dag mere end 70 % af alle CCD-chips til digital kameraer. Flere af Kodaks nye digital kame Megapixel-typen. Modem (MODulator/DEModulator) Enhed, der konverterer digitale computerdata til analoge signaler, som kan transmitteres over en telefonl Moire Moiré - grafisk udtryk. Bølgelignende mønster (interferens), der forekommer, når én eller flere halvtone-

11 register - det vil sige, at de ikke dækker hinanden 100 procent. Morphing Grafisk effekt. Transformations-proces, der muliggør en glidende og helt jævn overgang fra et objekt til MPEG-4 Full frame video funktion Multimedia Kombination/integration af én eller flere media i forbindelse med en præsentation - eksempelvis video, ly og/eller animation. Nickel Metal Hydride Battery (Ni-MH) Denne batteritype anbefales til brug i digitale kameraer. Dels på grund af deres høje ydeevne, som er 50 forhold til nikkel kadmium batterier (Ni-Cd). Dels fordi disse batterier kan genoplades op til 500 gange. hurtige at genoplade og fordi, de bevarer en høj ydeevne længere end andre batterityper. Ni-MH-batterie miljøvenlige. NTSC TV-standard. Amerikansk TV-standard - 60 Hz. (NTSC = National Television Standards Committee). PAL TV-standard. Europæisk TV-standard - 50 Hz.DETTE BRUGER VI I DANMARK. (PAL = Phase Alter Palette Farveoversigt/palet. Viser alle tilgængelige farv

Workshop Ny med Spejlreflekskamera

Workshop Ny med Spejlreflekskamera Workshop Ny med Spejlreflekskamera "Alle fotografer vil kunne blive enige om, at lys er det vigtigste element i fotografiets kunst. Uanset hvordan, hvor, hvornår, hvorfor og med hvilket udstyr man tager

Læs mere

Digitale billeder i slægtsforskning

Digitale billeder i slægtsforskning Digitale billeder i slægtsforskning Som slægtsforsker tænker vi ustandselig på at samle informationer fra højre og venstre, sætte det i systemer for derefter at gemme det. Formidlingen af vores forskning,

Læs mere

Filformater Til digitale billedfiler

Filformater Til digitale billedfiler Filformater Til digitale billedfiler Oversigt Raster-formater (vs vektor-formater*) Komprimerede formater - JPEG - JPEG 2000 - GIF - PNG - BPG Ukomprimerede formater - RAW (NEF, CRW, CR2, ARW osv.) - TIFF

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Størrelsen på printede billeder

Størrelsen på printede billeder Størrelsen på printede billeder Udskriftsstørrelse i forhold til antal pixels og dpi 72 dpi 100 dpi 200 dpi 300 dpi 600 dpi 9 13 cm 255 369 354 512 709 1024 1063 1535 2126 3071 10 15 cm 284 425 394 591

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

\ \ Computerens Anatomi / /

\ \ Computerens Anatomi / / HTX Roskilde - mat-it-prog, 1.4 \ \ Computerens Anatomi / / Introduktion En PC ( personlige computer ) eller computer er bygget op af forskellige komponenter. Vi vil hermed gennemgå størstedelen af computerens

Læs mere

- sådan undgår du fejl i din tryksag

- sådan undgår du fejl i din tryksag 1Software Det er ikke alle programmer, der er født til at blive anvendt som et trykgrafisk værktøj. F.eks. Microsoft Office pakken, tekstbehandlingsprogrammer, regneark og præsentations-programmer. Disse

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Digital fotografering CCD elementer

Digital fotografering CCD elementer CCD-element Det vil her være formålstjenligt at kigge lidt på hvilke hovedtyper af digitalkameraer, der anvendes idag. Kameraets lysfølsomme chip (ccd-chip) ser ikke farver. Hvert enkelt pixelelement på

Læs mere

Elements Lektion 1. Tosafoto Adobe Photoshop kursus.

Elements Lektion 1. Tosafoto Adobe Photoshop kursus. Elements Lektion 1 Adobe Photoshop Elements er lillebror til et af verdens mest avancerede billedbehandlingsprogrammer, og et særdeles godt billedbehandlingsprogram til hobbyfotografen, der vil noget seriøst

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier, TV billeder Vi ser farven og lysstyrken Kontinuerlig billede

Læs mere

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse. Billeder til web Dato: Januar 2010 Photoshop elements ver. 6.0 E-mail: info@cmshouse.dk CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Materiale Generelt Materiale Dette materiale er udviklet og bliver

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

FOTOGRUPPEN: Noget om RAW Side 1

FOTOGRUPPEN: Noget om RAW Side 1 FOTOGRUPPEN: Noget om RAW Side 1 Du har sikkert hørt det igen og igen. Du skal lære at skyde i RAW. Men ved du, hvorfor det er så vigtigt? Og hvad det egentlig betyder for dine billeder? Lad os finde ud

Læs mere

Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer.

Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer. Billedbehandling / Digital kamera Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer. Pixelmasse Billedstørrelse 1.000.000 9 x 12 2.000.000 10 x 15 3.000.000 13 x 18 4.000.000

Læs mere

6 tips. der sikrer dig optimalt resultat

6 tips. der sikrer dig optimalt resultat 6 6 tips der sikrer dig optimalt resultat Nemt og enkelt, gennem kundetilpassede produkter styrker Print2People virksomheder i at give håndgribelige indtryk. Bestil markedsføringsmateriale online www.print2people.dk

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Næsten alt efterfølgende er fra: FotoStart.dk, som er en dansk Fotoportal for entusiaster! (Tilpasset/editeret af undertegnede) Bits og bytes hænger sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software)

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Computer Literacy. En stationær bordmodel. En Bærbar Notebook, Labtop, Slæbbar, Blærebar mm.

Computer Literacy. En stationær bordmodel. En Bærbar Notebook, Labtop, Slæbbar, Blærebar mm. Computer Literacy Computer Literacy handler om at forstå hvad computer (hardware) og software kan gøre. Denne præsentation fokuserer kun på hardware februar 2002 Computerliteracy -hardware (15 dias) 1

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1

Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Det første skærmbillede... Side 3 Navigation... Side 4 Åbne Pixlr Advanced... Side 5 Inde i programmet... Side 6

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

21-05-2008 Side 1 af 7

21-05-2008 Side 1 af 7 -05-008 Side af 7 Grundlæggende funktioner i billedbehandling. NB! Arbejd på en kopi af dit billede, så du altid har det oprindelige liggende, hvis noget skulle gå galt.. Ændring af billedstørrelse i IrfanView

Læs mere

ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage).

ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage). Hvad betyder ISO? ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage). Da digitale kameraer ikke bruger film, men har en billedsensor i stedet,

Læs mere

Digitalkamera og scanner Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius

Digitalkamera og scanner Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius Forlaget Libris 1 Photoshop CS2 er især rettet imod grafikere og andre professionelle, der har behov for avanceret billedbehandling,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Til dig som vil have et indblik i computeren

Til dig som vil have et indblik i computeren Vi håber du nu har fået indblik i computerens hardware. Til dig som vil have et indblik i computeren Brochuren er skrevet af Anders Bøge Paulsen, Betina Kopp Pedersen, Frederik Hejgaard Andersen og Oscar

Læs mere

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Opgaverne er lavet af: A er lavet af alle D er lavet af alle F er lavet af alle G er lavet af alle Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Sikkerhed og risikofaktorer

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Opslagsbog om computer. Af Erik Veidorf og Mike T. Krogh.

Opslagsbog om computer. Af Erik Veidorf og Mike T. Krogh. Opslagsbog om computer Af Erik Veidorf og Mike T. Krogh. Indhold: Side 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CD-Rom/disk drev/ Side

Læs mere

Til dig som vil have et indblik i computeren

Til dig som vil have et indblik i computeren Til dig som vil have et indblik i computeren CPU RAM Netkort Lydkort Grafikkort Harddisk Optisk drev Bundkort Køling Strømforsyning Skærm Mus Tastatur Indholdsfortegnelse Fra polfoto.dk Indledning I denne

Læs mere

Dette er fra et foredrag der blev holdt ved DIS hyggeaften Torsdag den 2. februar 2006 i Søllerød Sognegård.

Dette er fra et foredrag der blev holdt ved DIS hyggeaften Torsdag den 2. februar 2006 i Søllerød Sognegård. Dette er fra et foredrag der blev holdt ved DIS hyggeaften Torsdag den 2. februar 2006 i Søllerød Sognegård. Hvor alle DIS medlemmer er hjertelig velkommen! Her udveksles idéer og andre gode oplysninger.

Læs mere

DE MYSTISKE PIXELS. Hvad er pixels? Hvor store er de? Hvor tæt sidder de? Forskel på megapixels og megabyte Skal de bruges til skærm eller print?

DE MYSTISKE PIXELS. Hvad er pixels? Hvor store er de? Hvor tæt sidder de? Forskel på megapixels og megabyte Skal de bruges til skærm eller print? DE MYSTISKE PIXELS Hvad er pixels? Hvor store er de? Hvor tæt sidder de? Forskel på megapixels og megabyte Skal de bruges til skærm eller print? og andet FOTOKLUBBEN KRONBORG DE MYSTISKE PIXELS 27.03.2014

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber Indhold Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber... 1 Indhold... 2 Lyd er trykforandringer i luftens molekyler... 3 Frekvens,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

QosmioEngine Avanceret videobehandling

QosmioEngine Avanceret videobehandling QosmioEngine Avanceret videobehandling Qosmio forener videofunktionerne af høj kvalitet fra QosmioEngine og QosmioPlayer, Harman Kardon højttalere og SRS TruSurround XT surroundsound, digitale afspilningsog

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C COMPUTER ANATOMI Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT C Indhold Indledning... 2 Kravspecifikation... 2 Computerens historie... 2 Computerens ydre dele...

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

Gråtoner i Photoshop. Introduktion til Photoshop. Grafisk Tekniker Grundforløb

Gråtoner i Photoshop. Introduktion til Photoshop. Grafisk Tekniker Grundforløb Gråtoner i Photoshop Start med at åbne billedet landskab_grayscale.jpg Billedet ligger på \\itserver\uv_materiale\grafisk tekniker\ _Grundforløb\Introduktion Photoshop Træk billedet over på din computer

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Software - manipulation af data

Software - manipulation af data Software - manipulation af data Opgave 1: Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvad er data? Data = oplysninger. Fx hvis man laver en database til en virksomhed, som skal registrere deres medlemmer på denne database.

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Grundlæggende korrektioner

Grundlæggende korrektioner Åbn et foto Denne tutor er inspireret af en øvelse, der følger med Corel Photo Paint 11. Teksten er oversat til dansk og tilpasset til Corel Photo Paint 8. Desuden er der tilføjet en del ekstra tips, tricks

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Vektorgrafik et spørgsmål om fortolkning Hvad er vektorgrafik? Vektorgrafik er den ene af de to forskellige typer computergrafik, som computeren kan arbejde med. Den anden type er pixelgrafik eller bitmaps.

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

Lidt om digitale billeder

Lidt om digitale billeder 60+Bornholm Grundlæggende pc-vejledning Lidt om digitale billeder Kameraet 1 Et digitalt kamera virker stort set som et gammeldags kamera - filmen er bare erstattet af en chip, der kan måle billedets lys

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual PROGRAM: 10.00-11.30: Velkomst/præsentation. Introduktion til lampetyper, grundlæggende farvelære og præsentation af mulighederne

Læs mere

Computerens Anatomi. Af Martin Arnetoft

Computerens Anatomi. Af Martin Arnetoft Computerens Anatomi Af Martin Arnetoft Moores lov Moores lov siger, at antallet af transistorer på et stykke hardware over 18 eller 24 måneder fordobles. Denne lov bruges til at beskrive udviklingen indenfor

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE.

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling Opgaven Adidas har lanceret en farveopdatering af deres støvleklassiker Copa Mundial. Støvlen,

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Diasscanner. Brugervejledning

Diasscanner. Brugervejledning Diasscanner Brugervejledning 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM GODT I GANG... 5 Pakkens indhold... 5 QUICK INSTALLATION... 6 INSTALLATION AF SOFTWARE OG DRIVER PÅ PC... 6 A. Installer billedsoftware... 6 B.

Læs mere

Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt.

Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt. Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO Aperture= blænde Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt. B: Batteri.: Digitalkameraer bruger strøm, strøm, og mere strøm så et kamera med mulighed for

Læs mere

OPRETTELSE AF TRYKFILER MED CORELDRAW 15 FARVESTYRING

OPRETTELSE AF TRYKFILER MED CORELDRAW 15 FARVESTYRING OPRETTELSE AF TRYKFILER MED CORELDRAW 15 Vejledningen er ingen garanti for korrekt oprettelse af trykfiler. Den skal nærmere ses som en hjælp. Hvis du ikke er vant til at oprette trykdata og bruge denne

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Velkommen til - - Hvorfor RAW fil format & - Capture One. RAW WorkFlow. Per Buchmann

Velkommen til - - Hvorfor RAW fil format & - Capture One. RAW WorkFlow. Per Buchmann Velkommen til - - Hvorfor RAW fil format & - Capture One RAW WorkFlow Per Buchmann En lille markedsundersøgelse! Hvem fotograferer i JPG format? Hvem fotograferer i RAW format? Hvem anvender PC? Hvem optimerer

Læs mere

Computerens - Anatomi

Computerens - Anatomi 2014 Computerens - Anatomi Rapporten er udarbejdet af Andreas og Ali Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Formål... 2 Indledning... 2 Case... 3 Design... 3 Skitser... 4 Planlægning... 5 Kravsspecifikation...

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi Opgaver til modul 1 Grundlæggende informationsteknologi Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til dem, der stilles ved prøven til PC-kørekort. Når du har gennemarbejdet teksterne, bør det ikke tage

Læs mere

All Share sørger for, at du er tilsluttet. Anynet+

All Share sørger for, at du er tilsluttet. Anynet+ previous next Med et ultra tyndt 40" LED TV fra Samsung får du en imponerende billedoplevelse med uovertruffen lysstyrke, farvemætning og kontrastforhold. Nye en mere intensiv billedoplevelse i 1080 p

Læs mere

Grafik & billedbehandling

Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling 41 Grafik & billedbehandling Opgavebeskrivelse En parfumereklame for DKNY Donna Karen New York, til annoncering i magasiner. Målgruppen er kvinder i alderen 18-35 år, der er til

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

PDF. Indstillinger - Distiller & PitStop JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Indstillinger - Distiller & PitStop JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Indstillinger - Distiller & PitStop JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Acrobat Distiller indstillinger side 3-7 Kontrolkrav (Enfocus PitStop-indstillinger) side 8-37 2 DISTILLER OPTIONS ACROBAT

Læs mere

QosmioEngine: Avanceret videobehandling

QosmioEngine: Avanceret videobehandling teknisk artikel qosmioengine QosmioEngine: Avanceret videobehandling 02 03 06 09 10 Qosmio forener videofunktionerne af høj kvalitet fra QosmioEngine og QosmioPlayer, Harman Kardon- højttalere og Dolby

Læs mere

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage.

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED Video LED Video skærm i fuld farve Formålet med LED Video skærme er at vise billeder og animeret indhold i fuld farve (16.777.216 farver). Vi

Læs mere

Instruktioner ved ibrugtagning for første gang

Instruktioner ved ibrugtagning for første gang Instruktioner ved ibrugtagning for første gang TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Indledning (1) 2. Installation og aktivering (3) Fjernelse af gamle drivere (3.1) Installation i Windows 98 SE /

Læs mere

Primære farver. RGB=Red, Green, Blue. CMYK=Cyan, Magenta, Yellow,

Primære farver. RGB=Red, Green, Blue. CMYK=Cyan, Magenta, Yellow, Farver Primære farver RGB=Red, Green, Blue CMYK=Cyan, Magenta, Yellow, Key color Additive Subtraktive Reducér for at skabe hvid Kombinér for at skabe sort Farver RGB RGB (rød, grøn, blå), anvendes til

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

Paint Dot Net. Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012

Paint Dot Net. Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012 Paint Dot Net Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Paint.net (Paint dot net)?...4 Hent programmet...4 Brugerfladen...4 Menuerne og værktøjerne

Læs mere

Farver og repræsentation af farvebilleder

Farver og repræsentation af farvebilleder Multimediekursus: epræsentation og kodning Søren Olsen Farver og repræsentation af farvebilleder Synligt lys er den del af det elektromagnetiske spektrum med en bølgelængde mellem ca. 400 og ca. 700 nanometer.

Læs mere

Kursus Billedbehandling Picasa

Kursus Billedbehandling Picasa Kursus Billedbehandling Picasa Program Skrivebord... 2 Mappestruktur og valg af mapper... 3 Valg af mapper som skal synkroniseres... 3 Indlæs billede... 4 Redigeringsværktøjer... 6 Billedstørrelse... 7

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3 FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2011 8. SEPTEMBER 2011 Medbring kamera, USB-stick, kortlæser, kabel og bærbar pc. Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede kan organisere

Læs mere

Vektor vs. bitmap. Kære kunde

Vektor vs. bitmap. Kære kunde Vektor vs. bitmap Kære kunde Formålet med denne beskrivelse er at udvide din forståelse og viden om trykklare filer. Vi ser frem til at høre fra dig og håber på et godt samarbejde. Kontakt os på 98 80

Læs mere

8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator 10: LCD On/Off knap 11: CF-kort eject-knap 12: Søger 13: LCD-display

8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator 10: LCD On/Off knap 11: CF-kort eject-knap 12: Søger 13: LCD-display Produktinformation : Udløserknap : Optage- (video) knap 3: Op-knap (zoom ind) ( ) 4: Ned-knap (zoom ud) ( ) 5: MENU/OK knapafbryderknap 6: USB-port 7: Plads til kort 8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator

Læs mere

Computerens Anatomi KOM/IT

Computerens Anatomi KOM/IT j Computerens Anatomi KOM/IT Rapporten er skrevet af: Frederik, Jesper og Peter Gruppemedlemmer: Simon, Jesper, Frederik, Mathias og Peter Klasse: 1.3 Periode/øvelsesdato:14-02-2014 til 14-03-2014 Afleveringsdato:

Læs mere

Vejledning til brug af Canon-skanner.

Vejledning til brug af Canon-skanner. Side 1 af 7 Vejledning til brug af Canon-skanner. (Den vi har i undrevisningslokalet.) Indhold Vejledning til brug af Canon-skanner...1 Indhold...1 Start...1 Skanning af avissider, regninger, alm. Fotos

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere