DIGITAL ORDBOG. Er der et digital udtryk du ikke kender?? -måske du finder svaret her. DPI? - hvad er DPI??.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL ORDBOG. Er der et digital udtryk du ikke kender?? -måske du finder svaret her. DPI? - hvad er DPI??."

Transkript

1 DIGITAL ORDBOG. Er der et digital udtryk du ikke kender?? -måske du finder svaret her HVAD ER DPI?? Hvad skal du være opmærksom på, når du bestiller billeder fra digitale filer. Når man laver billeder fra sit digital kamera skal man være opmærksom på, at billeder laves som papirbi langt større krav til opløsning end din computer. DPI? - hvad er DPI??. DPI betyder prikker pr tomme, eller i fagsprog "DOTS PER INCH" en måleenhed for opløsning. På din computer vises billederne typisk med 72 DPI. Papirbilleder laves i 300 DPI, for at kunne kaldes fotografisk kvalitet. Det betyder at papirbilleder kræve gange så høj en opløsning, end når de blot skal ses på en skærm. Derfor kan man til tider blive lidt snydt sine ny fremkaldte billeder. For de så jo perfekte ud på skærmen - men noget kantede som print. Kvaliteten af dine kopier afhænger først og fremmest af billedernes opløsning og printformatet. Jo flere billedpunkter pr. cm, der printes, desto skarpere og bedre bliver resultatet. Sørg derfor for at indstille den højeste opløsning på dit digitalkamera. I skemaet herunder kan du se den størst tilrådelige printstørrelser. Billedopløsning Max. printområde 2048x1536..(Svarer til 3 megapixel)...40x30 cm 1600x1200..(Svarer til 2 megapixel)...32x24 cm 1024x x15 cm 640x x9 cm 1-bit color Det laveste antal farver pr. pixel, det er muligt at gemme i en grafikfil. I en 1-bit-fil er hver pixel enten so 8-bit color/gråtone I en 8-bit farvefil/billede er der knyttet otte bits til hver enkelt pixel, hvilket resulterer i 256 farver eller g 24-bit color I en 24-bit color fil/billede er der knyttet 24 bits til hver enkelt pixel svarende til 16,7 millioner farver. O byte - knytter sig til pixel'ens røde, grønne og blå komponenter.

2 32-bit color Skærmopløsning, der betragtes som den virkelighedstro farvegengivelse med en farvepalet på mere end farver. Additive Colors På basis af primærfarverne rød, grøn og blå er det muligt at skabe en hvilken som helst farve. Anvendels rød, grøn og blå giver eksempelvis hvid. Algorithm (algoritme) Specifik proces/veldefineret regelsæt i et computerprogram, der anvendes til at løse et bestemt problem. Aliasing Effekt, som opstår i forbindelse med sampling (måling af den øjeblikkelige (signal)værdi af et billede ell for lav hastighed. Det får ellers hurtigt skiftende billedmønstre/segmenter til at ændre hastighed og optræ forhold til det samplede billede. Forekomsten af aliasing bevirker, at det ikke vil være muligt at foretage reproduktion af originalen i forhold til det samplede billede. Analog Data, som transmitteres analogt, repræsenteres elektronisk af en ubrudt, sammenhængende kurve svarend oprindelige signaler. Eksempler på analoge (program)kilder er traditionelle fotos, grammofonplader eller Analog to Digital Converter (A/D Converter) Enhed, der konverterer/omdanner analog information (et foto eller et video delbillede) til talværdier, som gemme og arbejde med. Anti-aliasing Proces, der udjævner/slører kanterne eller takkerne på synlige pixel'er i et billede. Applikation Computer software program. Artifact Uønsket nedbrydning af et elektronisk billede. Opstår ofte i forbindelse med elektronisk fangst (grapping capture/screen dump), manipulation eller udlæsning af et billede. Background Processing/Multitasking Funktion, der gør det muligt at arbejde med computeren sideløbende med afviklingen af en anden opgave udprintning. Banding Farve-graduering i et computerskabt billede, hvor de graduerede farver samler sig i større, samlede blokk enkelt farve med det resultat, at billedet mister de bløde overgange, der kendetegner en korrekt farvegrad Bit

3 Digital information i form af enten et 1-tal eller et Nul (on/off). Bitmap Et billede dannet af punkter (dots) eller pixel'er. Opbygningen svarer til et rasteret billede, som indeholde punkter eller pixel'er i stedet for vektoriserede koordinater. Brightness Lysstyrke. En pixel's lysstyrke defineres almindeligvis i et område gående fra værdien 0 (sort) til 255 (hv Buffer Midlertidigt lager, der typisk ligger i computerens RAM-hukommelse (arbejdshukommelse). Bufferen gø CPU'en (processoren) hurtigt at bearbejde data, inden de sendes videre til eksempelvis en printer. Byte Samlig af digital information. 1 byte = 8 bits. Bandwidth Båndbredde. Angiver mængden af information, der kan bevæge sig mellem to punkter på et givet tidspun Binary Det binær-talsystem er baseret på to cifre eller to betingelser: off/on, nul/én, markér/mellemrum, højt/lav binære talsystem danner basis for al hukommelseslagring i en computer. Calibration Banding Se banding. Calibration Kalibrering/farvejustering af to enheder i forhold til hinanden. Eksempelvis monitor/printer eller scanner CD-ReWritable Media Skrivbart Kodak CD-produkt, der gør det muligt optisk at gemme tekst, billeder eller grafik - permanent Da CD'en giver adgang til multi 'overspilninger' (multisessions), er det muligt at slette og skrive igen og CD-ROM (Compact Disc, Read-Only Memory) Ikke skrivbar CD til lagring af programmer med videre. CCD-Charged Coupled Device Halvleder (billedsensor). Konverterer lys til (analog) elektrisk spænding. Lineære CCD'ere anvendes bla flatbed scannere, digitale kopimaskiner og professionelle grafiske scannere. Til brug i camcordere, still-v digital kameraer og hurtige scannere anvendes en såkaldt vektoriserende CCD (area array). Channel Information, der lagres/gemmes sammen med et billede. True color-billeder er således 'udstyret' med (ge channels: rød, grøn og blå.

4 Chroma Farve/krominanssignal. Farveangivelse af ét enkelt billedelement (pixel). Krominanssignalet dannes på b farvemætning (saturation) samt farveværdier (hue), men separat fra luminans værdien (lysintensiteten). Chromatic adaption Overordnet tilpasning af farver = filtrering. CMOS (ComplimentaryMetalOxideSemiconductor) Sensor(er), der fanger billede taget af et digitalt kamera. CMOS-sensorer findes sædvanligvis i højkvalite kameraer udstyret med megapixel sensorer. CMS ( Color Matching System) (Color Management System) Softwareprogram (eller kombinationen af et program og hardware-udstyr), der sikrer farvematchning og mellem video- eller computerskærme og udprintninger. CMY (Cyan, Magenta, Yellow) De primære, subtraktive farver. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black/K) Et af flere farvekodnings-systemer, der anvendes i den grafiske industri for at kombinere primærfarverne at producere et fire-farve billede/fire-farve filmsæt. CMYK-systemet er baseret på de subtraktive primær magenta, yellow) og sort. Sidstnævnte beskrives som K eller keyline, da sats (tekst) ligger i dette lag/på d (Cyan - procesblå, magenta - purpur eller procesrød, yellow - gul, black/k - sort). Color correction Korrektion af farve og -mætningsgrad. Color Wheel Farvehjul/farveoversigt, der gør det let at identificere henholdsvis beskrive sammensatte farver. De samm 'udlæses' i så og så mange procent cyan, magenta, yellow og black/k. Compact Flash Card ('Digital film') Hukommelses-kort/medie, der bl.a. anvendes i digital kameraer til lagring af optagelserne. Informationer slettes når som helst - enten når billederne er blevet overført til computeren, eller hvis de ikke skal bruge Kodak DC kameraer. Compact Flash har en meget stor markedsandel (ca. 75 %). Compression Komprimering af data med henblik på at reducere filstørrelsen. Datakomprimeringen kan være 'lossy', de højkomprimeret (som f.eks. JPEG-filer) eller 'lossless'- mindre komprimeret - som TIFF LZW-filer. Stør komprimeringsgrad opnås ved hjælp af 'lossy-teknikken'. JPEG-filer dekomprimerer (udvider sig) i øvrig de 'tages i brug'/åbnes. Continuous Tone Billede, der forekommer sammenhængende og uden brud. Til hver pixel i en 'continuous tone'-billedfil e én byte for hver af grundfarverne (rød, grøn og blå). Disse kombinationer giver adgang til dannelsen af o

5 niveauer pr. farve (density = sværtningsgrad i et foto/billede) - svarende til mere end 16 millioner samme Contouring For lav lysstyrke/opløsning kan resultere i etableringen af blokke med skarpe, fremtrædende skift i lyssty om banding. Contrast Forskellen mellem lyse og mørke dele i et billede. Høj kontrast: billedet indeholder mange mørke henholdsvis lyse elementer Medium kontrast: god fordeling af forholdet mellem sort og hvid Lav kontrast: lille forskel mellem de sorte og hvide værdier i billedet. CPU (Central Processing Unit) Den centrale styreenhed. Denne chip (f.eks. Pentium II eller 586) behandler stort set alle informationer i Data Fælles betegnelse for alt fra input og output til information, der gemmes på en computers harddisk. For a kan arbejde med data, skal disse være i digital form, det vil sige 'opløst' i ét-taller eller nuller. DC Kameras Betegnelsen 'DC' foran typenumrene på Kodaks digital-kameraer indikerer amatør/semi-professionelle d der typisk lagrer billeder i en opløsning gående fra 2MB (megabyte) og nedefter. DCS Kameras Kodaks professionelle digital-kameraer er udstyret med forkortelsen 'DSC' foran typenummeret. Der er t kameraer, der kan lagre billedfiler i størrelsesordenen 4,5-18 MB. Default setting Grundindstilling/fabriksindstilling - kan ændres af brugeren. Densitometer Instrument, der måler mængden af lys, som reflekteres eller transmitteres af et en genstand - f.eks. et foto Diffusion dithering Metode, der tillader en tilfældig fordeling af pixel'er, og som resulterer i bedre linearitet og mindre forteg Digital System eller enhed, som rummer information (data), der kan gemmes eller opereres/aktiveres ved hjælp a impulser, således at hver enkelt informations-element har en præcis eller periodemæssig ensartet værdi (k Digitalfilm (NC) Se Compact Flash Digital camera Det digitale kamera opfanger billeder på en CCD. Billedet kan efterfølgende downloades (overføres) til e

6 der kan arbejdes videre med billedet. Kan også beskrives som det filmløse kamera. Digital Image Billeder bestående af pixel'er. Digital Scripts Kommandoer, som omdanner komplekse, digitale billedoperationer til menu/operations-instruktioner, de for brugeren at udføre en ønsket funktion ved hjælp af ganske få valg/ordrer. Kommandoerne kan eksem styre datafangst (f.eks. 'affotografering' af et skærmbillede), efterbearbejdelse (post-processing) og progr funktioner. Digital Zoom Ved hjælp af den digitale zoomfunktion er det muligt at øge den optiske linses zoomgrad. I forbindelse m af digital zoom beskæres (croppes) billedets midtpunkt og gendannes i den ønskede forstørrelses- eller op Digitization Digitalisering. Omdannelse af analog information til digital ved hjælp af en computer. Disc Optisk lagringsmedie som video disc, laser disc eller compact disc/cd. Disk Magnetisk baseret lagringsmedie som 5 1/4" eller 3,5" diskette (floppy), Syquest, Zip-disk, Jazzdisk eller Dithering Metode, der gør det muligt at simulere mange farver eller gråtoner på grundlag af relativt få farver. Eksem samling af et begrænset antal pixel'er i samme farve kunne skabe en ny farvenuance. Download Overførsel af filer/dokumenter til computeren - eksempelvis fra diskette, CD, digital kamera eller en scan DPI (Dots Per Inch) Punkter pr. tomme. Udtryk for den opløsningsevne/grad en printer eller en monitor kan levere. Laser-prin sædvanligvis en opløsningsgrad på 300 dpi og de fleste monitorer 72 dpi. De fleste PostScript-sættere ha opløsningsgrad på dpi. Dpi bruges også til at beskrive antallet af pixel'er i fil, eller raster-tæth dots). Drag and drop Træk og slip-redigering. Proces eller funktion, der gør det muligt at flytte tekstblokke, grafik eller fotos/b til et andet på en side ved hjælp af musen. Driver Operations-program, der indeholder instruktioner, som gør en computer i stand til at kommunikere med e et digital kamera, en scanner eller en printer mv. Ofte indeholder computerens styringsprogram (f.eks. W række drivere, der kan aktiveres efter behov i forbindelse med installation af et nyt digital kamera eller p

7 Apparaterne leveres dog altid med drivere - på diskette eller CD. I mange tilfælde kan opdaterede, det vi drivere hentes på Internettet. Nye og forbedrede drivere til Kodaks DC- og DSC-kameraer kan hentes på Exif (Exchangable image format) Filformat - der benyttes af digitale kameraer. Export Overførsel af data/information fra én computer til en anden, fra ét program til et andet, én fil til en anden enhed til en anden. File Fil/dokument. Samling af informationer som tekst, data, eller grafik/billede, der gemmes på en harddisk mv. File Format Fil/dokument-type som f.eks. grafikfiler af typen TIFF, PICT og EPS. Filters/Optical Optiske filtre af glas eller acetat, som anbringes foran linsen med henblik på at ændre karakteristikken el speciel effekt. Filters/Software Software-filtre anvendes til manipulation af et billede/en grafikfil. Et program som Adobe PhotoShop ka dets indbyggede softwarefiltre gøre et sløret billedet klarere/skarpere. Flash memory Chip (integreret kredsløb), der er i stand til at fastholde data efter afbrydelse af strømmen. I digitale kam med en 'flash memory-chip' går billederne således ikke tabt, selv om batterierne skulle falde ud. FlashPix (*.fpx) Billed/grafik-format udviklet af Kodak, HP, Microsoft and Live Picture - lanceret i juni Udmærker arbejde hurtigt, da kun den nødvendige information hentes ind i computerens hukommelse. Dette gør f.ek et billede udføres % hurtigere. FlashPic formatet findes i de fleste Kodak digital kameraer. Flat Bed Scanner Optisk scanner, hvor originalen forbliver stationær under scanningen - modsat en tromlescanner. Floppy Disk Diskette - 5 1/4- eller 3,5 ". GIF Graphic Interchange Format. Rasterbaseret, grafisk filformat, der kan anvendes (læses) på en PC- såvel s computer. Udviklet af CompuServe.

8 Gigabyte (GB) Hukommelseskapacitet. 1 GB = ca millioner bytes - svarende til 1000 Megabytes (1,073,741,824 b megabytes). BGray Level Udtryk for en pixel's lysstyrke. Det vil sige sort/hvid-balancen udtrykt ved hjælp af en talværdi gående fr Nul (0) som sort og 255 som hvid. Gray Scale Gråskala. Halftone Image Halvtone-billede dannet ved hjælp af punkter i varierende størrelser, som skaber gråtoner i et foto til avis magasinbrug. Hardware Monitor, CPU, printermonitor, diskettedrev med videre. Hue Farvebeskrivelsesniveau/skala. Begreb, der beskriver/dækker hele farvespektret. Histogram Grafisk analyseværktøj, der kan anvendes til at identificere problemer med kontrast og den dynamiske br Histogrammer er et standard-værktøj i de fleste billedbehandlingsprogrammer. Icon (1) Program. Udviklet og lanceret af otte leverandører i 1993 med henblik på at skabe, fremme og opmuntre standardisering og udvikling af en åben, leverandør-neutral platform indenfor farvestyring (color manage programarkitektur og komponenter. Icon (2) Skærmsymbol, der kan aktivere, og som er en hurtig genvej til åbning af programmer, filer eller funktion kan en affaldsspand (som på Windows skrivebordet) repræsentere 'slet fil-kommandoen'. Ikoner aktivere cursoren på symbolet efterfulgt af et museklik eller et tastetryk. ICC (International Color Consortium) Skærmsymbol. Et lille grafisk symbol eller billede på skærm/skrivebordet, der repræsenterer en fil, en m eller en kommando. Image Pac Billedfilformat. Image Pac er et ophavsretsbeskyttet filformat specielt udviklet til at gemme højkvalitets Det anvendes især i den grafiske industri og i kommercielle samt videnskabelige sammenhænge. Image Processing Billedbehandling. Fangst og behandling af billeder med henblik på bearbejdelse og/eller overførsel af inf

9 Image Resolution Billedopløsning - for eksempel antallet af pixel'er pr. tomme eller millimeter. Import Dataproces. Indsættelse af data i et dokument hentet fra en anden computer, program eller fil. Ink-Jet Printer Blækprinter. Relativt billigt alternativ til en laserprinter. En blækprinter 'former' tekst og billeder/grafik v blæk-punkter. Farve-blækprintere understøtter mange forskellige formater og udskrivnings-opløsninger. Internet/WWW WorldWideWeb. Opkobling til Internettet og dermed adgangen til hjemmesiderne på Nettet kan etablere som mobilnettet ved hjælp af et modem. IrDA Trådløs dataoverførsel. Standarden for trådløs, infrarød overførsel af information/filer mellem f.eks. to co fastlægges af The Infrared Data Association. IVUE Filformat, baseret på den såkaldte FITS-teknologi, der gør det muligt på ganske få sekunder at åbne og v på baggrund af skærmstørrelse og zoomfaktor. Jazz Drive Computer disk-system udviklet af I-omega, der giver adgang til opbevaring af omkring 1000 megabytes information på special (magnetisk) disk. JFIF(JPEG File Interchange Format) Data-format, der giver adgang til udveksling af grafik/billedfiler mellem flere forskellige platforme som Mac eller en fotosætter. Jaggies Takker. Ses i forbindelse med lav billedopløsning, hvor den enkelte pixel bliver synlig i billedomridset. JPEG Compression Komprimerings-format. Standard, udviklet af The Joint Photographic Experts Group, som muliggør kom grafik/billeder. Formatet er baseret på en såkaldt 'lossy' komprimerings-algoritme, hvilket medfører en m af grafik/billedkvaliteten. Kilobyte Hukommelsen i computer, på en disk eller størrelsen af et dokument udtrykkes ved hjælp af bytes. 1 Kilo 1024 bytes. Kodak Picture CD Se Picture CD.

10 Laser Printer Printer, der anvender laser-kopi teknologi, og som producerer udskrifter i høj kvalitet. Laseren oplader en tromle, der 'suger' den kulbaserede toner til sig og afsætter tegn og grafik på papir eller acetat med videre LCD Display Liquid Crystal Display. Farvedisplay/skærm indbygget i digital kamera, der gør det muligt at se de digita LCD Panel Projektions-enhed, der via kabel kan projicere grafik/tekst på en overhead-projektor. Lossless Compression Komprimerings-system/teknik, der ikke resulterer i forringelse af originalen. Lossy Compression Komprimerings-system/teknik, der fjerner unødig information/data i forbindelse med komprimeringen. T medfører en minimal reduktion af billed/grafik-kvaliteten. JPEG-komprimeringsteknikken er af lossy-typ LPI (Lines per Inch) Linier pr. tomme. Grafisk udtryk, der beskriver frekvensen af horisontale og vertikale (lodrette) linier i e Mask Afmasking. Afgrænsning af bestemte billedsegmenter/område med henblik på at begrænse billedredigeri elektronisk billedbehandlings-program afsættes masker enten manuelt ved hjælp af musen eller automati specifikke density-niveauer eller farvekrav, farvemætning eller luminans (lysintensitet). Teknikken kan s med afmaskning i et (foto)forstørrelsesapparat. Megabyte (MB) 1Megabyte = 1 million bytes (1,048,576 bytes). Megapixel Udtryk for antallet af pixel i millioner. I teorien vil det sige, at desto flere pixel'er, der er indeholdt i et bi højere bliver opløsningsgraden og dermed kvaliteten. Der er dog mange andre faktorer, som har betydnin af det færdige billede: Når antallet af pixel øges, bliver det enkelte pixel-element mindre, og evnen til at dermed dårligere. Det samme gælder for farvedannelsen. Det er derfor meget vigtigt, at den benyttede CC meget høj kvalitet for at undgå de nævnte problemstillinger. Kodak har meget stor erfaring i fremstilling mange af de avancerede features, der er udviklet til professionel brug, anvendes også i alle amatør kamer producerer i dag mere end 70 % af alle CCD-chips til digital kameraer. Flere af Kodaks nye digital kame Megapixel-typen. Modem (MODulator/DEModulator) Enhed, der konverterer digitale computerdata til analoge signaler, som kan transmitteres over en telefonl Moire Moiré - grafisk udtryk. Bølgelignende mønster (interferens), der forekommer, når én eller flere halvtone-

11 register - det vil sige, at de ikke dækker hinanden 100 procent. Morphing Grafisk effekt. Transformations-proces, der muliggør en glidende og helt jævn overgang fra et objekt til MPEG-4 Full frame video funktion Multimedia Kombination/integration af én eller flere media i forbindelse med en præsentation - eksempelvis video, ly og/eller animation. Nickel Metal Hydride Battery (Ni-MH) Denne batteritype anbefales til brug i digitale kameraer. Dels på grund af deres høje ydeevne, som er 50 forhold til nikkel kadmium batterier (Ni-Cd). Dels fordi disse batterier kan genoplades op til 500 gange. hurtige at genoplade og fordi, de bevarer en høj ydeevne længere end andre batterityper. Ni-MH-batterie miljøvenlige. NTSC TV-standard. Amerikansk TV-standard - 60 Hz. (NTSC = National Television Standards Committee). PAL TV-standard. Europæisk TV-standard - 50 Hz.DETTE BRUGER VI I DANMARK. (PAL = Phase Alter Palette Farveoversigt/palet. Viser alle tilgængelige farv

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse. Billeder til web Dato: Januar 2010 Photoshop elements ver. 6.0 E-mail: info@cmshouse.dk CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Materiale Generelt Materiale Dette materiale er udviklet og bliver

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Opgaverne er lavet af: A er lavet af alle D er lavet af alle F er lavet af alle G er lavet af alle Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Sikkerhed og risikofaktorer

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual PROGRAM: 10.00-11.30: Velkomst/præsentation. Introduktion til lampetyper, grundlæggende farvelære og præsentation af mulighederne

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt.

Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt. Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO Aperture= blænde Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt. B: Batteri.: Digitalkameraer bruger strøm, strøm, og mere strøm så et kamera med mulighed for

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi Opgaver til modul 1 Grundlæggende informationsteknologi Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til dem, der stilles ved prøven til PC-kørekort. Når du har gennemarbejdet teksterne, bør det ikke tage

Læs mere

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Dette dokument forklarer de nye teknologier, der er integreret i ovennævnte produkter. Nyudviklet vidvinkel objektiv med 20x optisk zoom XA25, XA20 og LEGRIA

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation BIM University 2012 Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation v/ André Andersen, Supporter, Arkitekt Indhold i Building Design Suites Workflow i Building Design Suite

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE.

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling Opgaven Adidas har lanceret en farveopdatering af deres støvleklassiker Copa Mundial. Støvlen,

Læs mere

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3 FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2011 8. SEPTEMBER 2011 Medbring kamera, USB-stick, kortlæser, kabel og bærbar pc. Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede kan organisere

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

PhotoFiltre. Det gode, enkle billedbehandlingsprogram. Version: August 2012

PhotoFiltre. Det gode, enkle billedbehandlingsprogram. Version: August 2012 PhotoFiltre Det gode, enkle billedbehandlingsprogram Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Photofiltre?...4 Installation af Photofiltre...4 Hvis du henter/downloader programmet på www.photofiltre.com...4

Læs mere

Primære farver. RGB=Red, Green, Blue. CMYK=Cyan, Magenta, Yellow,

Primære farver. RGB=Red, Green, Blue. CMYK=Cyan, Magenta, Yellow, Farver Primære farver RGB=Red, Green, Blue CMYK=Cyan, Magenta, Yellow, Key color Additive Subtraktive Reducér for at skabe hvid Kombinér for at skabe sort Farver RGB RGB (rød, grøn, blå), anvendes til

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Grafik & billedbehandling

Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling 41 Grafik & billedbehandling Opgavebeskrivelse En parfumereklame for DKNY Donna Karen New York, til annoncering i magasiner. Målgruppen er kvinder i alderen 18-35 år, der er til

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder Bent Sehested Odense Video Klub Side 27 Faste billeder Det er muligt at optage faste billeder fra en video eller fra en sekvens, der allerede ligger på Timeline. De optagne billeder kan indsættes i din

Læs mere

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Page: 1 Adobe og ICC profiler Traditionen tro er der sket en del fornyelse omkring den måde Adobe Photoshop 6.0 håndterer farver på. Det kan ikke komme som nogen stor

Læs mere

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Computerens anatomi --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Foredrag... 3 Formidling... 4 En computer er opbygget af... 5 Side 2 af 8 Foredrag Målgruppe 7,

Læs mere

Sådan printer du optimalt

Sådan printer du optimalt Sådan printer du optimalt Tips & tricks til professionel ark & rulle inkjet print Af Per Buchmann Inkjet print er enkelt, sikkert og prisattraktivt Med Canon og Epson foto inkjet printere, printer du billeder

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

1 Bits og Bytes Computere er fortræffelige til at opbevare data og behandle data Af data vil vi i dette afsnit primært beskæftige os med billeder, tekst og lyd, og se på, hvordan sådanne data lagres i

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 1 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? 2

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

Lidt om Bits & Bytes. Talsystemer

Lidt om Bits & Bytes. Talsystemer Lidt om Bits & Bytes En hurtig genopfriskning af: Bits, bytes, kilobytes Megahertz, bps, Bps... Tegnsæt, f.eks. Unicode Hvad er det og hvor bruges det? Moderne og gammelt IT udstyr snakker sammen via 0

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Dokumentation Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Forfatter Leonard Rosenthal PDF Standards Architect, Adobe Inc. Oversættelse Søren Frederiksen / Søren Winsløw DDPFF

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Formiddagsmøde den 7. februar 2005. Velkommen og kort gennemgang af agenda

Formiddagsmøde den 7. februar 2005. Velkommen og kort gennemgang af agenda Formiddagsmøde den 7. februar 2005 Velkommen og kort gennemgang af agenda Et lille tilbageblik i vores branche AVC var de første til at importere OHP til Danmark, det er godt 30 år siden Vi var i en fuldstændig

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen ZHHO 057117 TESTEX GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Emballage gøres klar til tryk. Dette Night & Day sengelinned er fremstillet af 100% bomuldssatin vævet af merceriserede,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Photo Calendar (Kalender) 5 Photo Book (Fotobog)... 6 Contact Sheet (Kontaktark) 7 Billedpakke 8 Photo Collage (Foto collage) 8 Lave et Greeting Card (lykønskningskort)

Læs mere

- i praksis. tema: Korrekt farvestyring er alfa og omega for korrekt print af billeder. Men blot man tænker sig om, behøver det ikke være kompliceret.

- i praksis. tema: Korrekt farvestyring er alfa og omega for korrekt print af billeder. Men blot man tænker sig om, behøver det ikke være kompliceret. 26 digital foto & print digital foto & print 27 tema: farvestyring Hvis du vil undgå, at dine printede farvebilleder ser anderledes ud, end de gør på din skærm, er der ingen vej udenom. Du skal arbejde

Læs mere

Det hvide felt i dit internetprogram hvor "adressen" på den internetside, du besøger, står fx http://www.pckursushammel.dk

Det hvide felt i dit internetprogram hvor adressen på den internetside, du besøger, står fx http://www.pckursushammel.dk EDB ordbog Adobe Adressefelt App Applikation BCC Bibliotek Bit Blue tooth Bogmærke Browser Brugernavn Byte CC Chat Chrome Et firma, som har udviklet et program til at læse pdf-filer med, samt en videoafspiller,

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Derudover tager jeg fat i den gule, røde og grønne farve i Selective Color og giver dem lidt mere knald på.

Derudover tager jeg fat i den gule, røde og grønne farve i Selective Color og giver dem lidt mere knald på. Billedbehandling Mortalin A4 beskrivelse Brief Mortalin har brug for en opfølgende annonce på deres insektnetkampagne. Til annoncen skal der laves et billede med fluen, som skal få folk til at tænke over,

Læs mere

Lær at fritlægge billeder i Photoshop

Lær at fritlægge billeder i Photoshop Lær at fritlægge billeder i Photoshop Photoshop byder på uanede muligheder for billedmanipulation. Ved at fritlægge dele af et billede altså fjerne det, man ikke vil have med kan man bruge det fritlagte

Læs mere

Grafik & Billeder... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone

Grafik & Billeder... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone Grafik & Billeder.... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone Mormor armen Billedmaterialer....8 Raw-filer Fremkaldelse

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

PRISLISTE Danske kroner

PRISLISTE Danske kroner 04 PRISLISTE Danske kroner Prepress Digital print Farvelaserprint Filmudkørsel Papirudkørsel 4-farve scanning Copix/Copydot scan Matchprint Posterprint Fotokopi Grafisk arbejde SatsButikken ApS Holbergsgade

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Grafik og billede. I dette fiktive projekt, har jeg valgt at lave et kreativt billede, som gerne skulle vise mine færdigheder i photoshop.

Grafik og billede. I dette fiktive projekt, har jeg valgt at lave et kreativt billede, som gerne skulle vise mine færdigheder i photoshop. GRAFIK & BILLEDE GRAFIK & BILLEDE Grafik og billede } I dette fiktive projekt, har jeg valgt at lave et kreativt billede, som gerne skulle vise mine færdigheder i photoshop. Opgaven Programvalg Photoshop

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

GRAFIK OG BILLED BEHANDLING

GRAFIK OG BILLED BEHANDLING GRAFIK OG BILLED BEHANDLING Til dette fagområde har jeg besluttet at tage udgangspunkt i en brochure, jeg har udarbejdet på mit arbejde. Brochuren er lavet til virksomheden InterComp Danmark ApS, som en

Læs mere

Lucky You! Nu åbner Sony Center Næstved

Lucky You! Nu åbner Sony Center Næstved Nu åbner Fredag den 28. Januar kl. 08.00 i! 7.333,- SPAR 3.666,- 200 Hz LED TV KDL-40HX800 40 3D-ready Full HD TV med Motionflow 200Hz PRO, BRAVIA Internet Video og Wi-Fi Ready, Dynamic Edge LED og Deep

Læs mere

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd Billede... 2 Hvor stort er billedet? (SPI PPI DPI LPI)... 2 Format over tingene (PSD TIFF

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort.

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. OPGAVEBESKRIVELSE En bryllupsfotograf kontaktede mig privat med en sammenkopieringsopgave.

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen)

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse RAW filen kan betragtes som det digitale negativ RAW filen indeholder de rå billededata Der findes ingen

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Pressemeddelelse 3. september 2009 Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Med det ultra-kompakte MHS-PM1 kamera fra Sony er det nemt at tage billeder og videoer til hurtig upload

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere