#18 STADIG UAFHÆNGIG? 2 OUGDK 23 THE PATCH IS THE PITCH 1 4 HVORDAN KØRER DU CHANGE MANAGEMENT PÅ DINE DATABASER? 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#18 STADIG UAFHÆNGIG? 2 OUGDK 23 THE PATCH IS THE PITCH 1 4 HVORDAN KØRER DU CHANGE MANAGEMENT PÅ DINE DATABASER? 9"

Transkript

1 Juni 2003 Nr 18, Årgang 4 ISSN Pris: kr. 125,00 ex moms #18 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 18. juni kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. DesWeb SIG Næste møde: 20. august kl. 13:00 hos Oracle Danmark Developer SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Data warehouse SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. NYHEDER 11 Ny direktør for Oracle Danmark Oracle9iAS til Windows 2003 IDC: Oracle bedst med Spacial STADIG UAFHÆNGIG? 2 Marc de Oliveira THE PATCH IS THE PITCH 1 4 Mogens Nørgaard Den her artikel (eller serie af artikler, hvis der er interesse for det) handler om patching og opgraderinger. Jeg modtager gerne forslag til en bedre overskrift hvad med The Patch Society? De Hurtige Løsningers Samfund? HVORDAN KØRER DU CHANGE MANAGEMENT PÅ DINE DATABASER? 9 Martin Jensen Man har måske et produktionssystem, samt et antal udviklings- og testsystemer. Indimellem er der så behov for at finde forskellene mellem systemerne og måske at oprette databaseobjekter i en database nøjagtigt som de eksisterer i en anden. EN PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 312 Jørgen Quaade Hermed sidste del af artiklen om high availability. I denne del bliver RAC og Data Guard gennemgået og sammenlignet. Der vil blive set på forskellige konfigurationer og anvendelser af de to teknologier, ligesom styrker og svagheder ved forskellige konfigurationer vil blive gennemgået. GROANS FRA MOGENS 17 BENTES BØGER 22 Data Modeling for Everyone Oracle 9i DBA Handbook OUGDK DesWeb SIG møde den 4. juni kl 13:00

2 Leder STADIG UAFHÆNGIG? Marc de Oliveira Som det kan ses af forsiden har OracleEkspert nu påbegyndt et tæt samarbejde med to selskaber, der har besluttet at yde en ekstraordinær indsats for at støtte op om, at Danmark fortsat kan have et uafhængigt Oracle-tidsskrift af høj kvalitet. Miracle A/S har allerede igennem det sidste år haft en aftale med OracleEkspert omkring Mogens Nørgaards "Groans". De er nu blevet egentlig sponsor for bladet, idet de, udover klummen, har påtaget sig at håndtere faktureringsarbejdet samt initiativer til at udbrede kendskabet til OracleEkspert. De fleste husker nok, at DBVision i sin tid lagde lokaler til Oracle- Ekspert-konferencen i De har også taget skridtet fuldt ud og er nu blevet sponsor, ved at de har påtaget sig ansvaret for forsendelsen af bladet til abonenterne. Samtidig har Bente Rosenkrantz-Theil påtaget sig ansvaret for en ny sektion med anmeldelser af Oracle-relaterede bøger, som præsenteres for første gang i dette nummer. DBVision Aps vil desuden sikre sig at deres kursister får kendskab til bladet. Den støtte som Miracle A/S og DBVision Aps på denne måde yder er meget vigtig for, at vi kan have det uafhængige forum for erfaringsudveksling mellem erfarne Oracle-folk i Danmark, som det OracleEkspert repræsenterer. Som tak for indsatsen tilbyder OracleEkspert sponsorerne en lille plads på bladets forside, en helsidesannonce i hvert nummer, samt en banner på Hvis dette kunne friste andre virksomheder, så er der stadig mulighed for at en tredie sponsor kan støtte bladet og på den måde vise sit engagement i det tekniske Oracle-miljø i Danmark. Men betyder denne sammenblanding af økonomiske interesser at OracleEkspert mister sin uafhængighed? Svaret skulle meget gerne være Nej, og det er vigtigt at få præciseret. OracleEkspert bliver ikke sponsorernes forlængede arm, fordi de får en helsides annonce i hvert nummer. Annoncer kan alle købe sig til, uanset om de er sponsorer eller ej. Sponsorerne bliver profileret med et logo på forsiden, som fremhæver virksomhederne som aktive støtter af OracleEkspert, og dermed erfaringsudvekslingen i det danske Oracle-miljø, men det giver dem ikke øget indflydelse på bladets redaktionelle indhold. Dette forhold bør alle - inklusiv sponsorerne - kunne se, er til alles fordel. Hvis OracleEkspert blev styret af sponsorerne, ville bladet hurtigt miste troværdighed blandt læserne, og det ville i sidste ende gå ud over annoncernes værdi. Det er derfor ikke muligt for sponsorer eller andre at påtvinge bladet specifikke synspunkter, ej heller at forhindre specifikke indlæg i at blive bragt i bladet. Der må ikke herske tvivl om at OracleEksperts formidling ikke er myntet på at fremme eller nedgøre bestemte produkter, virksomheder eller personer. Alle har lige muligheder for at få deres synspunkter præsenteret, under forudsætning af at disse lever op til bladets krav om uafhængighed og seriøsitet. Sponsorernes rolle er uvurderlig for OracleEksperts muligheder for at overleve. Dels pga deres aktive hjælp med praktiske opgaver til driften af bladet, og ikke mindst ved at OracleEkspert bliver et bedre blad end det ville være uden sektionerne Groans fra Mogens og Bentes Bøger. Forhåbentlig vil deres støtte også hjælpe til at udbrede kendskabet til bladet. Det er måske at tage munden for fuld, at hævde at OracleEkspert er medvirkende årsag til at danske Oracle-folk er dygtigere og mere indflydelsesrige end de er det i andre lande, men det er et faktum at Danmark igen i år har det største antal tilmeldte deltagere til ODTUGkonferencen i Miami blandt landene udenfor Nordamerika (foreløbig opgørelse fra den 29. maj). Hvad enten OracleEkspert kan tildeles et ansvar for dette eller ej, så skal man endelig ikke undervurdere betydningen af et medie som dette, der giver sine læsere opdateret information om teknologi, litteratur, begivenheder og politik fra Oracle-verden, samt muligheden for at læserne selv kan udtrykke sig overfor en bred skare af erfarne folk. Oplag: kopier Udgives af: pythia Information Kongensvej Frederiksberg Danmark Telefon: Fax: Web: www.OracleEkspert.dk Ansvarshavende redaktør: marc de Groans fra Mogens: Mogens Bentes Bøger Bente Rettigheder: PYTHIA Information ejer alle rettigheder til indholdet af OracleEkspert. Kopiering af bladet i dele eller helhed må kun ske efter skriftligt samtykke fra PYTHIA Information. PYTHIA Information forbeholder sig rettigheder til at offentliggøre og genudgive de trykte artikler, tips mv, samt at tillade bladets læsere at anvende indholdet til såvel personlige som kommercielle formål. PYTHIA Information kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler i Indholdet af OracleEkspert. Artikler mv stilles tilrådighed uden garanti af nogen art. Pris: Enkeltnummer DKK 125,00 1 års abonnement: - Blad DKK 600,00 - Elektronisk DKK 1200,00 - Medlemskab DKK 1800,00 Rabatordninger kan findes på vores hjemmeside. Annoncer: Annoncer til OracleEkspert nr 19 skal være PYTHIA Information i hænde senest den 19. juli Annoncepriser kan findes på vores hjemmeside. Ingen sourcekode

3 If you can go to only one conference this year, ODTUG 2003 is the one to attend. Here is what participants say: îas usual, I never left a single session wishing for more detailsóeach session was crammed full of valuable information.î îthis is the best conference regarding presentations, attendees, information.î îi was most impressed with the large number of international attendees.î îi am excited to get back to work and use my new ideas.î To register, visit or call +1 (910) This conference has it all! June 21, Saturday (preconference) Business Rules Symposium 8:00 am - 5:30 pm June 22, Sunday Vendor Presentations 9:00 am - 12:00 noon Tool Topics - 3-hour, in-depth seminars 2:00 pm - 5:00 pm Welcome Reception 6:30 pm - 8:30 pm June Monday - Thursday (Thursday half day) More than 120 Technical Presentations Oracle Presentations and Product Updates ODTUG University Ask the Experts Panels Roundtable Lunch Bunch Discussions Vendor Table-Top Exhibits Volleyball Tournament Beach Party Networking, Networking, Networking 2003 Topics Application Development Web Technologies Business Rules / Analysis Business Intelligence Oracle Server-Based Development Oracle E-Business Suite Registration Rates: Member: us 1095$ Nonmember: us 1195$ For hotel reservations, call +1 (877)

4 DBA Teknisk Artikel THE PATCH IS THE PITCH 1 Mogens Nørgaard er teknisk direktør i Miracle A/S. Nå, den overskrift var vist ikke særlig god. Den gamle sandhed The batch is the bitch var jo meget morsom, men har ikke meget med dette emne at gøre. Den her artikel (eller serie af artikler, hvis der er interesse for det) handler om patching og opgraderinger. Jeg modtager gerne forslag til en bedre overskrift hvad med The Patch Society? De Hurtige Løsningers Samfund? Jeg har planlagt bl.a. at diskutere følgende emner i artiklerne: - Patches, patchsets, opgraderinger generelt - Oracle s anbefalede metode til patching og opgradering - Fordele ved patching - Ulemper ved patching - Og hvad man kan gøre ved det - Fordele ved opgradering - Ulemper ved opgradering - Og hvad man kan gøre ved det - Rolling upgrades - Online patching - Registrering af patches Der er altid noget der ændrer sig hvad gør man ved det? Oracle versioner og patches/opgraderinger Vi, der til dagligt har med Oracle at gøre, er lidt underlige i andres øjne. Vi taler rutinemæssigt om en opgradering fra til eller om vs Oracle har gennem årene gjort lidt på marketingsfronten for at få de fem-cifrede koder til at se lidt nemmere ud, men selvom 8.1 blev til 8i, så hedder det stadig 8.1.x.y.z når man taler om rigtige versioner. Det har faktisk reelt betydet, at vi nu også skal holde rede på, at: - 8i Release 1 = 8.1.5, - 8i Release 2 = og - 8i Release 3 = 8.1.7, dvs. vi skal i hovedet vide at - 1 = 5, - 2 = 6 og - 3 = 7. Det kræver vist et andet talsystem end 10-tals systemet at nå frem til sådanne resultater. 9.0 og 9.2 hedder tilsammen 9i, men kaldes også hhv 9iR1 og 9iR2, dvs her er 0 = 1 og 2 = 2. Ingen 9.1, om end 9.0 nogle gange kaldes 9.1. Her synes der dog at være tal, der er ganske tæt på hinanden. Rygterne om, at 10i skal hedde DB2003 er jo også værd at hæfte sig ved. Vi skal i øvrigt også kende til begrebet Final Release, som er et magisk begreb vi alle stræber efter, for det må da være stabilt, for pokker! Final releases: , , (7.1.5 i VMS), 7.2.3, 7.3.4, åh, hvor vi længes efter dem. De omtales med større respekt end noget så latterligt som , 7.1.3, 7.2.2, eller , ikke? For slet ikke at tale om 8.0, som vi bare ligesom sprang over omend og (final release) skam stadig kan ses visse steder. Sjovt nok var både 8.0 og 9.0 den type releases, der på forhånd var dømt til ikke at blive brugt idet 8.1 og 9.2 praktisk talt var på gaden før deres.0 slægtninge. Halleluja. Med ias en bliver der frit talt om ias Release 1, 2 og. 4. Det er fordi de hedder 9.0.1, og Her er det altså ude på tredje ciffer man navngiver Releasenummeret. Det ser ud til, at 3 eren får et meget kort liv. Ligesom databasens version 9.0 eller eller eller At ias en i dag har 50 hovedkomponenter og 250 subkomponenter, der hver især har fulde versionsnumre gør det ikke nemmere. Det forklarer i øvrigt alt sammen, hvorfor supportere brugere en stor del af deres tid på at kigge på og vurdere bugs, patches, patchsets, mv. for at finde ud af, om det kan afhjælpe kundens problem. Det er ikke noget der kan læres det kræver bare års og års erfaring. En kunde, der kun kigger på sådan noget på Metalink en del af sin tid bliver aldrig i stand til at vurdere denne jungle af versioner tilstrækkeligt. Det er faktisk ikke så underligt, at vores normalitetsopfattelse er forskellig fra andre IT-nørders Der er ikke noget system i det. Man kan prøve at lave sine egne undersystemer: Når en databaseversion ændrer sig på fjerde eller femte ciffer er det en patch ellers er det en upgrade. Men den holder kun i 8i. Med 9i skilles det synes vi mellem tredje og fjerde ciffer. Men noget officielt system, der gælder for alle releases og produkter kan jeg og mine gutter ikke komme på. Hvad er et patch? En patch er en lap. Det lyder som noget, der normalt ikke skal anvendes, hvis man kan undgå det - og det er ganske rigtigt. Det er noget skidt pr definition. En patch er aldrig ordentligt testet igennem, den indfører ekstra kode (større codepath i fagjargon), og er derfor en risikofaktor en potentielt destabiliserende dims, der puttes ind i systemet. Vi har alle oplevet, at en patch løste et problem. Vi har også alle oplevet, at en patch ikke løste et problem. Og så har de fleste af os også oplevet denne vidunderlige gyldne mellemvej, hvor en patch løste (eller ej) et problem, og til gengæld indførte nye problemer (collateral damage) andre steder i systemet. En hvilken som helst patch eller opgradering er en potentielt destabiliserende faktor, der introduceres i dit system. Vi ved det jo godt. Der er bare for mange lag i teknologistakken, og ingen kan gennemskue dem, så nu om dage siger vi bare bevidstløst ja til alle de forslag Microsoft kommer med omkring patches, der automatisk lægges på vore 4 Juni 2003 OracleEkspert

5 maskiner. - Vi aner ikke, hvilke fixes der lægges på. - Vi aner ikke, hvilke huller der lappes. - Vi aner ikke, hvilke andre dele af koden der påvirkes negativt. - Vi aner ikke, hvor meget langsommere vores system bliver af det. - Vi aner ikke, om der introduceres spionskrammel, der fortæller alt om os og vores brug af maskinen til Microsoft, NSA, eller EU s anti-konkurrenceråd (dvs til franskmændene ). Vi skuffes hver gang, men glemmer hvorfor Alligevel bliver vi ved med at drømme om den næste patch, den næste release og at blive rige, smukke og berømte. Hver eneste gang vi patcher eller opgraderer bliver vi skuffet. Man fristes til at sige, at på trods af navnet er det ikke altid en befrielse med en ny release. Der findes mennesker i vores miljø der kan recitere patchnumre som vi andre engang (før mobiltelefonerne) kunne recitere telefonnumre. For at nasse lidt på Gaja s berømte begreb om tuning, så lider disse mennesker af Compulsive Patching and Upgrade Disorder (CPUD). De drømmer ligesom alle andre om Det Tekniske Fix. De bliver skuffet hver gang, men er ligeglade, og konkluderer aldrig på det. De kontakter sgu da bare leverandøren (som også har en del Det Tekniske Fix-erede personer ansat) for at fortælle, at den patch ikke hjalp på problemet. Og starter så en ny runde, hvor begge parter ivrigt leder efter en patch eller release, der vil løse problemet. Jeg vil have en patch! Folk i COE (Center Of Expertise), i DDR (Detection, Diagnosis, Repair), og i BDE (hvad det så end står for) i Oracle Support fortæller mig, at folk ofte ringer ind med et problem og fra starten åbner samtalen med ordene: Jeg har brug for en patch. Man har en klippetro på, at der må findes et hurtigt fix. Vi har hverken maven til at leve med permanent smerte/ulemple eller tålmodigheden til at undersøge, om vi selv kunne gøre noget ved det. Det skal fixes af et vidundermiddel. Viagra eller Voltaren ordner forskellige former for hovedproblemer. Det må også kunne lade sig gøre med IT-systemer. Hvorfor lærer vi ikke af det? Hvorfor siger vi ikke bare nej? Fordi nogle få patches eller releases faktisk hjælper på nogle få problemer. Og fordi hele industrien er bygget op om en evig jagt på den næste feature, den næste fix, den næste opgradering. Det er i blodet på os. Det er fedt. De større tals lov må være bedre end Det er da klart. Tallet er jo større! Og selvfølgelig er bedre end Det er indlysende. Morsomt, ikke? Solaris 8 (som vel egentlig hedder 2.8) må da være bedre end Solaris 2.6, ikke? It depends. Hvis alt arbejde alligevel laves i Java-klasser eller i Weblogic/iAS/Websphere-lagene, så kan databasen da passende bare køre videre så længe det skal være. Der findes selvfølgelig modeksempler: En kunde havde et hårdt krav fra udviklerne om at få adgang til visse objekt-features i 9.0. Så man opgraderede fra 8.1 til 9.0 og fik masser af problemer. Man itar ede, man patchede, man rockede og man rullede. Systemet blev mere og mere ustabilt. Supporterne i Oracle og DBA erne hos kunden konkluderede derfor til sidst, at der kun var én vej frem: Opgradering til 9.2 (som også ville have nogle ekstra nye features, der lød rigtigt gode). Så man opgraderede. Nu begyndte problemerne for alvor. Ikke hvor man troede, men helt andre steder. Det endte med en større omgang itar ing, patching, og månedsvis af arbejde med at stabilisere systemet. Og man kan så i øvrigt bare konstatere, at udviklerne i virkeligheden ikke syntes de fik særligt meget ud af objekthalløjet i forhold til nogle problemer de fik i den anledning så man bruger det ikke i dag. De større tals lov er svær at rive sig løs fra. DOS 3.1 var jo bedre end DOS 2.11, ikke? Men er Windows NT version XP bedre end Windows NT version 2000? Det synes de fleste, fordi det ser smartere ud, og fordi en bestemt lille dims virker bedre eller ikke var der før. Men har man brug for det? Kunne de fleste af os klare os med Windows 95? Ja, selvfølgelig. Kan man klare sig med af Oracle? Med 8.1.7? Ja, selvfølgelig. Det har man jo ligesom gjort i lang tid. Den stabile stak og det robuste system Jeg hørte engang om et energiselskab, der anskaffede sig noget hardware, en OS, en Oracle og noget Formshalløj, og fik lavet en løsning på det. Når så det hele var gennemtestet og fundet stabilt, så opsagde de alle vedligeholdelses- og opdateringsaftaler med leverandørerne, satte systemet ind et sted, hvor det skulle køre i fem år og så virkede det ellers bare i de fem år. Når de fire af de fem år var gået begyndte de at overveje den næste løsning, som selvfølgelig skulle køre på en nyere version af al ting, måske endda på en helt ny platform. Se, det er en stabil teknologistak. Men hvordan kan man ellers vide, om man har et robust system (og dermed en stabil teknologistak)? Det kan man ikke med 100% sikkerhed. Men man kan komme tæt på. Her er min til lejligheden opfundne benhårde definition på et robust system: Hvis et system har kørt stabilt gennem længere tid, så kan det betegnes som værende robust præcist så længe man ikke skifter en eneste komponent i teknologistakken. OracleEkspert Juni

6 Hvis man så meget som lægger en patch på ODBC-driveren eller en sikkerhedspatch på ias en kan man begynde forfra. At teste systemet efter pålæggelsen af en patch er i praksis ikke muligt. Vi bilder os det muligvis ind, vi skriver måske nogle fine papirer om det men i praksis kan vi ikke teste hele systemet for både funktionalitet og performance. En stor, og meget professionelt planlagt, omlægning af en database hos en dansk kunde for nyligt var bundet sammen med omfattende tests foretaget af et firma hyret til lejligheden. Det kostede 7-cifrede beløb, men funktionaliteten var gennemtestet ved overgangen. En performance/stress-test blev ikke gennemført, men ville have kostet et lignende beløb. Det er der ikke mange virksomheder, der kan klare. Det skriver jeg lidt mere om i en kommende artikel. Testprocedurer for patches og releases Oracle (og de fleste leverandører) laver regressionstests af nye releases. Det betyder, at en række ting og sager, som før har givet problemer, bliver testet mod den nye release. Når vi taler om patches, så er der næsten aldrig foretaget regressionstests det tager al for lang tid (op til 14 dage eller mere), og nytter ikke noget, når en patch skal ud i en fart. Patches testes for, om de fixer et bestemt problem man har fundet. Afledte virkninger vil ofte ikke kunne ses eller mærkes under denne test hvilket jo er fair nok, når man tænker over det. En patch er altså en risiko for alle parter (mest kunden, selvfølgelig). Man har ikke mere en stabil teknologistak. Man har ikke mere et robust system. Det har man først, når den nye teknologistak har kørt uden problemer i et godt stykke tid igen. Og det er i den forbindelse faktisk ligegyldigt om der er sket en ændring på første eller fjerde ciffer i versionsnummeret problemerne kan opstå uanset om det er en major eller minor patch, om det er en hoved-release, eller hvad har vi. Der foretages ikke hos Oracle i hvert fald hold fast: interoperabilitetstests. Det er tests, hvor man tester om forskellige produkter arbejder sammen. De fleste produkter testes naturligvis mod databasen, men f.eks. de 50 hovedkomponenter i ias en testes ikke mod hinanden. Det ville også blive helt uoverskueligt. Så der er tre slags test: Patch-test, regressionstest og interoperabilitetstest. Afrulning af en patch Hvordan kører man en patch tilbage, hvis den enten ikke virker eller gør tingene værre eller påvirker andre dele af systemet så meget, så man hellere ville være foruden? Det kan man ikke. I Rdb (jeg kender ikke så meget til andre databaser som DB2, SQL Server, Informix, Sybase, etc) kan man sige rollback til en bestemt patch. Det kan man ikke i Oracle, og sikkert heller ikke i de fleste andre systemer. Jeg er heller ikke sikker på, at man kommer til det før i version 42i (som muligvis kommer til at hedde MySQLOracle42i rygterne er lidt modstridende på det punkt). Hvad gør man så? Jah, så må man gå tilbage til en tidligere version, dvs. lægge en backup ind og starte op som det så ud før man lagde patchen på. Så man bør altså tage en fuld backup (formentlig en offline-backup mere om det i en senere artikel) før man lægger en patch på. Så bør man teste om patchen virker. Så må man enten tage en dyb indånding og lade brugerne komme på systemet og bede for, at der ikke er afledte virkninger i andre dele af systemet eller gennem-gennem-gennemteste hele systemet ved hjælp af de test-procedurer, som alligevel aldrig kan afspejle den virkelige verden. Hvis testprocedurer til stadighed skulle afspejle den virkelige verden ville de blive så prohibitivt dyre, at det ville sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt man skulle nøjes med 10% af virksomhedens samlede omsætning til formålet eller skulle bruge de påkrævede 20% for at få det hele ordentligt på plads. Det er her man altid som leverandør kan sætte sig op på den høje hest og hævde, at problemerne må skyldes, at kunden ikke har testet ordentligt. Ja, og det kan man selvfølgelig også hævde som kunde, når leverandøren har fejl, mangler eller uhensigtsmæssigheder i sin kode. I den virkelige verden er der begrænsede ressourcer til rådighed, og drømmeløsninger findes ikke. Der er kodekarle, der ligesom alle andre mennesker (med undtagelse af tekniske direktører) begår fejl, ikke har tid til at teste nok, og skal have noget ud af døren i sidste øjeblik. Det gælder hos leverandørerne og hos forbrugerne. Hvilke patches er lagt på mit system? Hvordan finder man ud af, hvilke patches, der er lagt på et Oracle-system? Det kan man ikke. Så må man låne. Man kan være heldig, at en DBA eller System Manager har holdt øje med, hvilke patches og patchsets, der er lagt på i tidens løb. Nogle samvittighedsfulde DBA ere eller SysMan er registrerer den slags i et regneark, men det er de færreste. Nogle gange kan man finde spredte henvisninger i init.ora eller andre steder til bug-numre og medfølgende patches, som er lagt på. Men alt i alt findes der ikke en mekanisme i Oracle til registrering af patches. Jeg glemmer aldrig en Apps-kunde, som jeg mødte midt i halvfemserne i Oracle, og som havde lagt 400 patches på sit produktionssystem i løbet af et halvt år. Det samme hørte jeg igen fra en kunde sidste år, som havde købt et avanceret Oracle E-Business Suite-produkt her var det så bare på et par måneder. Når ting bliver mere komplicerede, og når der kommer stadig flere komponenter til i produkterne, så kommer der også flere bugs. Det burde ud fra matematiske betragtninger faktisk være en eksponentiel funk- 6 Junil 2003 OracleEkspert

7 tion, fordi ting afhænger af hinanden. Jeg ved ikke, om det er tilfældet. Man har patch-management software til Apps, som kan købes for dyre penge vidste I det? Definitionen på en patch er flydende, men hvis man opgraderer til nyeste version af Oracle Apps (11.5.x eller sådan noget) er der noget i retning af (halvtredstusinde) SQL er, der skal køres for at lave nye indexer eller nye definitioner eller lave opgraderinger af data, og så videre, og så videre. Skræmmende? Jeps. Hvad kan man gøre? Det vil jeg skrive om i næste artikel. Forhåbentligt går der så lang tid før næste nummer af OracleEkspert at jeg når at høre om en løsning på alle disse udfordringer. OracleEkspert Juni

8

9 HVORDAN KØRER DU CHANGE MANAGEMENT PÅ DINE DATABASER? Af Martin Jensen - Oracle Consulting. Martin har siden 1982 arbejdet med bl.a. Oracle s databasekerne, samt med forskellige aspekter af objektorienteret systemdesign. Man har måske et produktionssystem, samt et antal udviklings- og testsystemer. Indimellem er der så behov for at finde forskellene mellem systemerne og måske at oprette databaseobjekter i en database nøjagtigt som de eksisterer i en anden. Denne artikel fortæller hvorledes man med relativt enkle midler klarer dette. Egentligt kunne man jo bare starte Oracle Enterprise Manager (OEM) og anvende den pack der hedder Change Manager (CM). Denne del skal anvende et Enterprise Manager Repository Skema. Når dette er på plads, er det relativt enkelt at etablere såkaldte base lines, hvor udvalgte databaseobjekter beskrives af CM, således at man rimeligt enkelt kan sammenligne strukturerne fra en database med en anden, eller finde ud af hvilke ændringer ens database har været udsat for siden sidst. Nogle af disse forskelle kan så vælges ud og påføres den ene eller anden database. Men hvad nu hvis man af den ene eller anden grund ikke kan eller vil anvende OEM, er man så selv henvist til møjsommeligt at trække al nødvendig information ud af et relativt komplekst data dictionary? Nej. Faktisk er det muligt at bede databasen selv berette om hvorledes strukturerne af objekterne er; og det oven i købet på en form der umiddelbart kan anvendes til at oprette dem igen (måske i en anden database), eller måske for at generere online dokumentation af basens objekter og sammenhænge. Hvis vi nu gerne ville vide hvorledes emp tabellen var oprettet, burde vi jo mindst kigge nærmere i user_tables, user_tab_columns, user_constraints, osv.. Man man kunne jo naturligvis også anvende dbms_metadata pakken. select dbms_metadata.get_ddl('table','emp') from dual; Her er resultatet følgende, der kunne anvendes direkte til at oprette samme objekt et andet sted: CREATE TABLE "SYSTEM"."EMP" ( "EMPNO" NUMBER(4,0), "ENAME" VARCHAR2(10), "JOB" VARCHAR2(9), "MGR" NUMBER(4,0), "HIREDATE" DATE, "SAL" NUMBER(7,2), "COMM" NUMBER(7,2), "DEPTNO" NUMBER(2,0) ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING STORAGE (INITIAL NEXT MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT) TABLESPACE "SYSTEM" Eller hvis man foretrækker de samme informationer på XML format, for eventuelt at kunne levere en online dokumentation: select dbms_metadata.get_xml('table','emp') from dual; Og hvis vi nu havde følgende index på tabellen: create index inx_emp on emp(job) så kunne man få denne struktur ud på to måder. Først den direkte: select dbms_metadata.get_ddl('index','inx_emp') from dual; CREATE INDEX "SYSTEM"."INX_EMP" ON "SYSTEM"."EMP" ("JOB") PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 STORAGE (INITIAL NEXT MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT) TABLESPACE "SYSTEM" Eller ved at anmode om alle indexes på emp tabellen: select dbms_metadata.get_dependent_ddl('index', 'EMP') from dual; Så at få en liste over alle databaseobjekterne i ens skema burde ikke være vanskeligt, er det ikke bare at finde alle objekter fra user_objects, og så føre disse informationer ind som argumenter til dbms_metadata.get_ddl? select dbms_metadata.get_ddl(object_type, object_name) from user_objects order by object_type, object_name; Den går desværre ikke, da get_ddl funktionen ikke kan klare alle objekter, og f.eks er der ingen grund til at bede om ddl for PACKAGE BODY, for den kommer med ved bare at bede om PACKAGE. Endvidere kan funktionen endnu ikke klare domain indexes. Så en mere brugbar select, kunne se således ud: select dbms_metadata.get_ddl( object_type, object_name ) from user_objects where object_type not in ( 'INDEX PARTITION','JAVA CLASS', 'JAVA SOURCE','LOB','MATERIALIZED VIEW', 'PACKAGE BODY','QUEUE', 'TABLE PARTITION', 'INDEX') or (object_type = 'INDEX' and (select index_type from user_indexes where index_name = object_name) not in ('FUNCTION-BASED DOMAIN' ) ) order by object_type, object_name; Samt at få oplyst hvilke systemprivilegier der pt. er grantet til dette skema: DBA Teknisk Artikel OracleEkspert Juni

10 select dbms_metadata.get_granted_ddl( 'SYSTEM_GRANT', 'SCOTT' ) from dual; GRANT RESUMABLE TO "SCOTT" GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO "SCOTT" Så nu er det ikke vanskeligt eksempelvis hver morgen med cron, at køre et job, der skriver alle skemaets objektdefinitioner ud i en fil, således at man hurtigt med diff kan se om der er strukturelle ændringer siden sidst. DATE=`date +"%Y%m%d"` LOG=$LOG_DIR/${DATE}ddl.log; export LOG sqlplus 2>&1 Hvis det ikke er godt nok at trække dette ud hver morgen, kunne man jo også skrive en DDL-trigger til at fange at nogen var ved at oprette, ændre eller nedlægge et databaseobjekt og så fyre et kald af til dbms_metadata.get_ddl, for at gemme den strukturelle del. Alternativt kan logminer også anvendes til at fange DDL-sætninger, men den tilbyder ikke at holde styr på de interne afhængigheder objekterne imellem. For nogle år siden oplevede en stor kunde, at et unique index, der beskyttede en tabel af betalinger fra at have dubletter, var blevet fjernet. Sikkert fordi en person troede at han arbejde på test-systemet; men det var produktion. Det ville have været væsentligt billigere for denne kunde at have haft styr på hvilke ændringer deres system var ude for! Måske ønsker man ikke at få alle detaljer med på den genererede DDL-sætning? Det kan jo være at man i sammenligningsøjemed finder informationer om tabellens placering i tablespace irelevant. I det tilfælde kan man bede dbms_metadata om at udelade denne information. begin dbms_metadata.set_transform_param( dbms_metadata.session_transform, 'STORAGE', false ); end; / select dbms_metadata.get_ddl( 'TABLE', table_name ) from user_tables where table_name like 'EMP%'; CREATE TABLE "SYSTEM"."EMP" ( "EMPNO" NUMBER(4,0), "ENAME" VARCHAR2(10), "JOB" VARCHAR2(9), "MGR" NUMBER(4,0), "HIREDATE" DATE, "SAL" NUMBER(7,2), "COMM" NUMBER(7,2), "DEPTNO" NUMBER(2,0) ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING TABLESPACE "SYSTEM" begin dbms_metadata.set_transform_param( dbms_metadata.session_transform, DEFAULT ); end; / Der er faktisk ingen undskyldning for ikke at håndtere change management control af databaseobjekterne i de forskellige database. Enten anvendes OEM med CM pack, eller også denne mere hjemmegjorte model. SKRIV EN ARTIKEL Vi betaler dig 700 kr pr side for artikler, som trykkes i OracleEkspert (400 kr pr side for engelsksprogede artikler). Du kan også komme til at vinde OracleEkspertprisen, som i december-nummeret uddeles til forfatteren af årets bedste artikel. Deadline for artikler til OracleEkspert nr 19 (august 2003) er fredag den 18. juli Har du lavet noget genialt, som kunne have interesse for andre Oracle-udviklere, ledere, planlæggere mv, eller har du bare nogle guldkorn, som andre kunne få glæde af, så skriv en artikel til OracleEkspert. Sådan gør du: Aflever et oplæg på ca 200 ord via vores hjemmeside: under sektionen Din Mening. Når oplæget er godkendt af redaktionen, kan du skrive selve artiklen. Der ligger en MS Word template på hjemmesiden. Artiklen skal også godkendes af redaktionen. Dette sker ud fra kriterier om seriøsitet, relevans og teknisk niveau. Artiklerne skal henvende sig til erfarne Oraclefolk, og emnet skal på en eller anden måde være relateret til Oracle. Den normale størrelse af en artikel er 3-6 sider. Hvis din artikel falder udenfor denne størrelse, bør du gøre os opmærksom på det, inden du begynder at skrive den. Præsentationsartikler: Hvis emnet er et værktøj eller en service, som du selv udbyder karakteriseres artiklen som en præsentationsartikel. Disse koster 1000 kr per side, da de egentlig er en slags reklame (dvs at vi ikke betaler for artiklerne). Der gælder samme krav til seriøsitet og kvalitet ift præsentationsartikler som for tekniske artikler. 10 Juni 2003 OracleEkspert

August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk

August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #19 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 3. september kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION...

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION... Februar 2005 Nr 28, Årgang 6 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #28 Questioning Solutions Since 2OOO LIVE 23 OUGDK DesWeb SIG Dato: 23. februar 2005 MasterClass med Chris Date

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

Datasikkerhed. Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den. powered by:

Datasikkerhed. Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den. powered by: powered by: Artiklerne er skrevet af Lars Danielsson, ComputerSweden Whitepaper Datasikkerhed Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den indhold 1. Problemet. Uden data

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre...

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre... 28,- Kontakt med andre... Start med Modem Læs hæftet hvis du vil undgå dette... Køb, installering og opsætning af modem Kommunikationsprogrammer BBS'er, online-tjenester og netværk KnowWare Peter Ravnholt

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

Månedsmagasinet PokerNet

Månedsmagasinet PokerNet Månedsmagasinet Pokernet september 2007 _ nummer 08 gratis Månedsmagasinet PokerNet erik smith pokermanageren fortæller den største fisk live poker i vegas zen og poker sådan undgår du tilt 04-07 21-24

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Internet Pærelet. Steen Juhler. med Explorer 4 og 5. Steen Juhler, 2002 1

Internet Pærelet. Steen Juhler. med Explorer 4 og 5. Steen Juhler, 2002 1 Internet Pærelet med Explorer 4 og 5 Steen Juhler Steen Juhler, 2002 1 Internet, pærelet Steen Juhler ISBN 87-90467-02-7 Dato Udgave Oplag Sep 1999 2 1 1999 Steen Juhler og AHA forlaget, Skriv til forlaget

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

Prosa. Tema: Mainframe. Usynlig kæmpe savner ungt blod. Fra flygtningelejr til it i Danmark Mød Angelo Jihad Saad side 24. side 14

Prosa. Tema: Mainframe. Usynlig kæmpe savner ungt blod. Fra flygtningelejr til it i Danmark Mød Angelo Jihad Saad side 24. side 14 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 2 Februar 2012 Tema: Mainframe Usynlig kæmpe savner ungt blod side 14 Fra flygtningelejr til it i Danmark Mød Angelo Jihad Saad side 24 Får du nok i løn?

Læs mere

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse

Læs mere

H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r?

H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r? n r. 4 d e c e m b e r 2 0 0 7 æ s k u l a p b r u g e r f o r e n i n g H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r? D e n e v i g t l y t t e n d

Læs mere