INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

2 L A A /9/21 DIPARMA Orefici, Paolo Mario Plaza Marina Banus, Local 18 Puerto Banus 2966 Malaga ES IBERPATENT Félix Boix, 9-1 Derecha 2836 Madrid ES ES FR 21 - Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; Kamme og svampe; Børster; Børstenbindermateriale; Redskaber til rengøringsformål; Ståluld; Glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser) Fisk. 3 - Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning,; Mel og næringsmidler på basis af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis; Honning, sirup; Gær, bagepulver; Salt, sennep; Eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); Krydderier; Råis Landbrugs-, havebrugs-og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); Levende dyr; Friske frugter og grøntsager; Naturlige frø, planter og blomster; Næringsmidler til dyr; Malt Øl; Mineralvand og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke Detailsalg i forretninger og via globale telematiske netværk af næringsmidler, drikke, husgeråd og ting til hjemmet; Bistand ved drift eller ledelse af en handels- eller industrivirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Annonce- og reklamevirksomhed; Import, eksport; Handelsrepræsentation; Markedsanalyser og vurderinger i forretningsanliggender; Organisering af messer og udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål Tilvejebringelse af mad og drikke; Midlertidig indkvartering /4/211 CityGRID UVM Systems GmbH Kierlingerstr. 16d 34 Klosterneuburg AT UVM Systems GmbH Kerschner, Martin Kierlingerstr. 16d 34 Klosterneuburg AT EN 9 - Videnskabelige,Nautiske apparater til signalering, livredning og Undervisningsapparater og Omkobling; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet;grammofon plader; Møntautomater og -apparater; Kasseapparater; Ildslukningsapparater /4/211 Laboratoire bio Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "EVELINE COSMETICS" Piotr Hubert Kasprzycki Żytnia Lesznowola PL KONDRAT LAW AND PATENT OFFICE Al. Niepodległości 223/ Warszawa PL PL EN 212/26 2

3 Del A.1. CTM Skønhedspleje /4/211 STUNT FLAT BG - Марката изобразява стилизиран младеж в профил, седнал върху купчина книги, който държи въдица, на която е окачена мишка вместо примамка. Близо до него е изображението на стилизирано земно кълбо, с помалка височина, отгоре с две добре видими къщи, обект на риболова на младежа. Върху една от двете къщи завършва мишката. Близо до току що описаните изображения се чете "STUNT FLAT", двете думи са поставени на два различни реда. ES - La marca representa un joven estilizado de perfil, sentado sobre una pila de libros, que empuña una caña de pescar de cuyo sedal cuelga un ratón en lugar de un anzuelo. Junto a él, aparece la imagen del mundo estilizada, de altura algo menor, con dos casas bien visibles sobre él, objeto de la pesca del joven. Sobre una de las dos casas termina el ratón. Junto a las imágenes apenas descritas se puede leer "STUNT FLAT", cada palabra situada en dos líneas distintas. CS - Ochranná známka představuje stylizovaný profil mladíka, který sedí na hromadě knih a drží rybářský prut, na jehož vlasci je zavěšena myš místo udice. Vedle obrázku je stylizovaná zeměkoule o něco menší výšky, na které jsou dobře viditelné dva domy, předmět lovu mladíka. Na jednom z domů končí počítačová myš. Vedle uvedených obrazců je umístěn nápis "STUNT FLAT", dvě slova umístěná na rozdílných řádcích. DA - Varemærket består af en stiliseret afbildning af en ung mand set i profil, den unge mand sidder på en stabel bøger og holder en fiskestang, hvorpå der i stedet for en fiskekrog hænger en computermus, ved siden af ham ses en stiliseret fremstilling af verdenen, der er noget lavere end manden, og på denne verden ligger der to huse, der er ganske synlige, og som er det, manden fisker efter, idet musen ender på det ene af de to huse - ved siden af alle førnævnte afbildninger ses benævnelsen "STUNT FLAT" med de to ord, der er placeret på hver sin linje. - Besteht aus der stilisierten seitlichen Darstellung eines jungen Mannes, der auf einem Bücherstapel sitzt und eine Angel hält, an deren Schnur anstelle des Hakens eine Computermaus befestigt ist. Daneben ist eine stilisierte Erdkugel abgebildet, die nicht ganz so hoch wie der Mensch ist und auf der gut sichtbar zwei Häuser aufgestellt sind, die der junge Mann angeln will. Über einem der Häuser schwebt die Maus. Daneben wiederum ist der Schriftzug "STUNT FLAT" zu lesen, bei dem jedes Wort auf einer Zeile geschrieben ist. ET - Kaubamärk kujutab stiliseeritud noormeest külgvaates, istumas raamatuvirna otsas, käes kalaõng, mille nööri otsas on õngekonksu asemel arvutihiir. Noormehe kõrval on veidi madalam stiliseeritud maailmakujutis, mille peal on hästi nähtavad kaks maja, mis on kalapüügi objektiks. Arvutihiir asub kahest majast ühe peal. Kujutiste kõrval on kaks sõna "STUNT FLAT", kahel eraldi real. EL - Το σήμα αναπαριστά το προφίλ ενός στυλιζαρισμένου νέου, καθισμένου επάνω σε ένα σωρό από βιβλία, ο οποίος κρατάει ένα καλάμι αλιείας, στην πετονιά του οποίου είναι κρεμασμένο ένα ποντίκι υπολογιστή αντί για αγκίστρι. Δίπλα του βρίσκεται η στυλιζαρισμένη εικόνα μίας υδρογείου, ελαφρώς μικρότερου ύψους, επάνω στην οποία βρίσκονται δύο ευδιάκριτα σπίτια, αντικείμενο του ψαρέματος του νέου. Επάνω σε ένα από τα σπίτια καταλήγει το ποντίκι του υπολογιστή. Δίπλα στις εικόνες που μόλις περιγράφηκαν αναγράφεται η φράση "STUNT FLAT", με τις δυο λέξεις τοποθετημένες σε δύο διαφορετικές γραμμές. EN - The trademark depicts a stylised young man in profile, seated on a pile of books, who is holding a fishing rod, from the line of which is suspended a computer mouse instead of a hook. Next to him there is a stylised drawing of the world, slightly smaller in height, with two houses clearly visible on it, which are the targets of the young man's fishing. The mouse has landed on top of one of the houses. Alongside the drawings just described there is the expression "STUNT FLAT", the words positioned over two different lines. FR - La marque représente un jeune stylisé de profil, assis sur une pile de livres, qui tient une canne à pêche à l'extrémité de laquelle pend une souris et non un hameçon. À côté dudit personnage apparaît l'image du monde stylisé, de hauteur légèrement inférieure, portant deux maisons bien visibles, visées par la pêche du jeune. La souris se trouve sur l'une des deux maisons. À côté de ces images apparaît l'inscription "STUNT FLAT", les deux mots étant placés sur des lignes différentes. IT - Il marchio raffigura un giovane stilizzato di profilo, seduto su una pila di libri, che impugna una canna da pesca alla cui lenza è appeso un mouse invece che un amo. Accanto a lui l'immagine del mondo stilizzato, di altezza di poco inferiore, con su di esso due case ben visibili, oggetto della pesca del giovane. Su una delle due case termina il mouse. Accanto alle immagini appena descritte si legge "STUNT FLAT", le due parole poste su due righe diverse. LV - Simboliska preču zīme, kurā attēlots stilizēts jaunietis profilā, viņš ir apsēdies uz grāmatu kaudzes, viņam rokās ir makšķere, kurai āķa vietā ir piekārta pele. Blakus viņam atrodas stilizēts pasaules attēls, tā augstums ir nedaudz mazāks, uz pasaules ir redzamas divas mājas, kuras makšķerē jaunietis. Uz vienas no divām mājām ir izvietota pele. Blakus aprakstītajiem attēliem atrodas uzraksts "STUNT FLAT", šie divi vārdi ir izvietoti divās rindiņās. LT - Prekių ženkle profiliu stilizuotai nupieštas vaikinas, sėdintis ant knygų krūvos ir laikantis meškerę, prie kurios valo vietoj kabliuko prikabinta kompiuterio pelė. Šalia šiek tiek žemiau stilizuotai nupieštas Žemės rutulys, ant jo nupiešti du ryškūs nameliai, kuriuos žvejoja vaikinas. Kompiuterio pelė remiasi būtent į vieną iš namelių. Greta aprašytų paveikslėlių parašytas pavadinimas "STUNT FLAT", abu jo žodžiai parašyti skirtingose eilutėse. HU - A védjegyen egy stilizált fiatalember látszik profilból, amint egy könyvkupacon ül, kezében horgászbot, melynek damilján horog helyett egy számítógépes egér lóg. Mellette egy valamivel kisebb földgömb, amin két ház jól kivehető - ezeket halássza le a fiatalember. A számítógépes egér az egyik ház fölött végződik. Az imént ismertetett ábra mellett a "STUNT FLAT" felirat olvasható, két sorban elrendezve. MT - It-trejdmark fiha profil ta' żagħżugħ stilizzat, li qiegħed bilqiegħda fuq munzell kotba, u f'idu għandu qasba tas-sajd li fit-tarf tal-lenza tagħha hemm mouse minflok sunnara. Ħdejh hemm xbieha tad-dinja stilizzata, li hi ftit inqas għolja, u fuqha hemm żewġ djar li jidhru sew, li huma l-għan tassajd taż-żagħżugħ. Fuq waħda mid-djar hemm it-tarf talmouse. Ħdejn ix-xbihat hawn deskritti hemm il-kitba "STU- NT FLAT"; iż-żewġ kelmiet qiegħdin fuq żewġ rigi diversi. NL - Het merk geeft een gestileerde jongen van opzij weer die op een stapel boeken zit en een vishengel vasthoudt 212/26 3

4 CTM 9912 Del A waarbij aan de lijn ervan een computermuis hangt in plaats van een vishaak. Ernaast staat de gestileerde afbeelding van een wereldbol, die iets minder hoog is, met daarop twee duidelijk zichtbare huizen, die de jongen probeert op te vissen. Uit een van beide huizen komt de muis. Naast de zojuist beschreven afbeelding staat "STUNT FLAT" te lezen, waarbij de twee woorden op twee verschillende regels zijn geplaatst. PL - Znak towarowy przedstawia w stylizowany sposób młodego mężczyznę widzianego z profilu, siedzącego na stosie książek, trzymającego w ręce wędkę, na której żyłce zamiast haczyka jest zawieszona mysz komputerowa. Obok niego widnieje rysunek stylizowanego świata, nieco mniejszej wysokości, z przedstawionymi na nim dwoma dobrze widocznymi domami, które chce złowić młody mężczyzna. Na jednym z dwóch domów kończy się mysz komputerowa. Obok wyżej opisanych rysunków widnieje napis "STUNT FLAT", te dwa słowa są umieszczone w dwóch różnych wierszach. PT - A marca representa um jovem estilizado de perfil, sentado sobre uma pilha de livros e segurando uma cana de pesca em cuja linha está preso um rato em vez de um anzol. Ao lado do jovem, vê-se a imagem de um mundo estilizado, de altura pouco inferior, tendo por cima duas casas bem visíveis, as quais foram pescadas pelo jovem. O rato está assente sobre uma das duas casas. Ao lado da imagem, lê-se a inscrição "STUNT FLAT", estando as duas palavras dispostas em linhas diferentes. RO - Marca reprezintă un tânăr stilizat în profil, aşezat pe o stivă de cărţi, care are în mână o undiţă de a cărei gută atârnă un mouse, nu momeală. Alături de el se află imaginea lumii stilizate, de dimensiune mai mică, care are pe ea două case vizibile, pe care le pescuieşte tânărul. Pe una dintre cele două case se termină mouse-ul. Alături de imaginile descrise mai sus se citeşte "STUNT FLAT", cele două elemente verbale fiind amplasate pe două rânduri diferite. SK - Na ochrannej známke je štylizovaný mladík, ktorý je zobrazený z profilu, sedí na kope kníh, drží rybársku udicu, na rybárskom vlasci je miesto háčika zavesená myš. Vedľa neho je štylizovaný obrázok sveta, ktorý je v trochu menšej výške, dobre na ňom vidno dva domy, ktoré sú úlovkom mladíka. Na jednom z domov končí myš. Vedľa spomenutých obrázkov si prečítajme dve slová "STUNT FLAT", ktoré sú umiestnené v dvoch rozličných riadkoch. SL - Blagovna znamka upodablja stiliziranega mladeniča v profilu, ki sedi na kupu knjig in drži ribiško palico, na njeni vrvici je pripeta miška namesto trnka. Poleg njega je slika stiliziranega sveta, malo nižje, na njem sta dobro vidni dve hiši, ki sta predmet ulova mladeniča. Na eni od dveh hiš je miška. Poleg zgoraj opisanih slik je napis "STUNT FL- AT", dve besedi sta v dveh vrsticah. FI - Merkissä on tyylitelty profiilikuva nuoresta miehestä, joka istuu kirjapinon päällä ja pitää nyrkissään ongenvapaa, jonka siimaan on kiinnitetty tietokoneen hiiri ongenkoukun sijaan. Miehen vieressä on tyylitelty piirros maapallosta hieman häntä alempana, ja siinä näkyy selvästi kaksi taloa, joita mies yrittää kalastaa. Hiiri koskettaa toista näistä taloista. Edellä kuvattujen talojen vieressä on sanat "STU- NT FLAT", ja nämä sanat on sijoitettu kahdelle eri riville. SV - Varumärket består av en stiliserad ung man i profil, sittande på en hög med böcker med ett fiskespö i handen och en mus hängande i revet istället för en krok. Bredvid honom på lägre höjd finns en stiliserad bild av en jordglob där man har placerat två väl synliga hus, vilket är objektet för ynglingens fiskande. På ett av husen är musen placerad. Bredvid den nyligen beskrivna bilden står texten "STUNT FLAT", de två orden är placerade på två olika rader. BG - Циан, сив, син, червен, жълт, бял. ES - Cian, gris, azul, rojo, amarillo, blanco. CS - Azurová, šedá, modrá, červená, žlutá, bílá. DA - Cyan, grå, blå, rød, gul, hvid. - Cyan, grau, blau, rot, gelb, weiß. ET - Tsüaansinine, hall, sinine, punane, kollane, valge. EL - Κυανό, γκρι, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, λευκό. EN - Cyan, grey, dark blue, red, yellow, white. FR - Cyan, gris, bleu, rouge, jaune, blanc. IT - Ciano, grigio, blu, rosso, giallo, bianco. LV - Ciāns, sarkans, dzeltens, balts, zils, pelēks. LT - Rugiagėlių mėlyna, pilka, mėlyna, raudona, geltona, balta. HU - Cián, szürke, sötétkék, vörös, sárga, fehér. MT - Blu jagħti fl-aħdar, griż, blu, aħmar, isfar, abjad. NL - Cyaan, grijs, blauw, rood, geel, wit. PL - Cyjan, szary, niebieski, czerwony, żółty, biały. PT - Ciano, cinzento, azul-escuro, vermelho, amarelo, branco. RO - Azuriu, gri, albastru, roşu, galben, alb. SK - Modrozelená, sivá, modrá, červená, žltá, biela. SL - Modrozelena, siva, modra, rdeča, rumena, bela. FI - Syaani, harmaa, sininen, punainen, keltainen, valkoinen. SV - Cyanblått, grått, blått, rött, gult, vitt White Dart Communication S.R.L. Piazza Michelangelo Buonarroti N Catania IT IT EN 9 - Computer software til frembringelse af informationsog websiteindekser og indekser over andre informationshjælpemidler; Computersoftware til databasestyring; Computerprogrammer i forbindelse med adgang til og anvendelse af Internettet;Computersoftware beregnet til at uploade, downloade, få adgang til, afsende, fremvise og mærke samt til blogging og streaming og til at forbinde, dele eller på anden måde levere oplysninger via informationsteknologiske netværk og kommunikationssystemer Kompilering, organisering og drift af databaser, inklusive computerdatabaser og onlinedatabaser;annonce- og reklamevirksomhed, udsendelse af annoncer, også af andre eller for andre og via internettet; Reklamevirksomhed i forbindelse med udgivelse; Udlejning af reklameplads;studier, undersøgelser og informationer vedrørende marked og sektor; Opinionsundersøgelser; Udarbejdelse af statistiske oplysninger; Markedsføring, annonce- og reklamevirksomhed og salgsfremmende virksomhed;fremme og lettelse af udveksling af kultur, af information, af idéer, af lyd-, videoog tekstmaterialer eller materialer af anden art på grundlag af tilgængelige hjælpemidler og teknologiske platforme;onlineforretninger med varer og tjenesteydelser, også for andre og ved levering af reklameplads på internettet og globale computernetværk, såsom digitale medier, computersoftware og applikationer, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, tryksager, papirhandlervarer, kontor- og skoleartikler, boligudstyr, spil, tilbud og salgsfremmende foranstaltninger for samtlige kategorier af brugere, der er identificeret til udvalgte markeder;onlinetjenester for studerende;fremme af internationalt samarbejde mellem studerende og uddannelsesinstitutioner;velgørenhedsaktiviteter, nemlig bevidstgørelse af offentligheden med hensyn til velgørenhed, filantropi, frivilligt arbejde, offentlige tjenesteydelser, fællesskabsarbejde og humanitære aktiviteter;kombinering af købere og leverandører tilbud via et online computernetværk;tilbud om levering af oplysninger vedrørende varer, tjenesteydelser og nyheder leveret via fortegnelser, som man kan slå op i, og databaser, inklusive elektroniske dokumenter, databaser, grafik og audiovisuel information via computernetværk og kommunikationsnetværk Telekommunikationsvirksomhed, også udøvet via internettet og computerterminaler;formidling og styring af adgang til informationsteknologiske databaser (elektroniske og online); Telekommunikationsvirksomhed, nemlig elektro /26

5 Del A.1. CTM nisk transmission af data, meddelelser og information;formidling af fora, chatrooms og opslagstavler (online) til kommunikation om emner af almen og akademisk interesse samt af interesse for studerende; Udbydelse af (fjernsyns/radio-) programmer på World Wide Web;Formidling af tjenesteydelser og forbindelser til onlinekommunikation og oprettelse af virtuelle fællesskaber, og som også kan føre brugerne fra et websted til andre lokale eller globale websteder; Adgangsfaciliteter til tredjemands websteder via et universelt login;tjenesteydelser, der gør det muligt for brugerne at overføre personlige identifikationsoplysninger og dele personlige identifikationsdata med og mellem forskellige websteder;transmission af lyd, tekst, billeder og videoindhold via informationsteknologiske netværk eller kommunikationsnetværk af anden art, nemlig uploading på et net, offentliggørelse, fremvisning, mærkning og elektronisk transmission af data, information, lyd, billede og videoindhold; Elektronisk transmission af fakturabetalingsdata for brugere af computer- og kommunikationsnetværk Midlertidig indkvartering af studerende;arrangering, bestilling og reservation af midlertidig indlogering /4/211 BOLLO BENIFAIRO VALLDIGNA VALENCIA 463 Valencia ES ES EN 31 - Landbrugs-, havebrugs-og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser);friske grøntsager og køkkenurter; Naturlige frø, planter og blomster Handelsrepræsentation /5/211 TotalCare ITT Water & Wastewater Herford GmbH Boschstr Herford LENZING GERBER STUTE PARTNERSCHAFT VON PATENTANWÄLTEN Bahnstr Düsseldorf EN 7 - Pumper (maskiner) og dele dertil Vandrensningsenheder og dele hertil; Ultraviolette strålelamper til medicinske formål /6/211 YUKETEN Est BG - Син ES - AZUL CS - Modrá DA - Blå - Blau ET - Sinine EL - Μπλε EN - Blue FR - Bleu IT - Blu LV - Zils LT - Mėlyna HU - Kék MT - Blu NL - Blauw PL - Błękit PT - Azul RO - Albastru SK - Modrá farba SL - Modra FI - Sininen SV - Blått VERCOM SAT Avenida de la Valldigna S/N Benifairo de la Valldigna (Valencia) ES AGENCIA CHANZA Plaza Alfonso el Magnánimo, BG - YUKETEN Est лого със стилизиран шрифт ES - Logotipo YUKETEN Est con una fuente y un emblema estilizados CS - YUKETEN Est logo se stylizovaným fontem a vyobrazením DA - YUKETEN Est logo med stiliseret skrifttype og varemærke - YUKETEN Est Logo mit stilisierter Schrift und grafischem Element ET - Logo, millel on stiliseeritud fondiga tekst YUKETEN Est ja kujutis EL - YUKETEN Est λογότυπο με στυλιζαρισμένη γραμματοσειρά και σχέδιο EN - YUKETEN Est logo with stylized font and device FR - Logo YUKETEN Est avec police stylisée et dessin 212/26 5

6 CTM Del A.1. IT - Logo YUKETEN Est con disegno e carattere stilizzato LV - YUKETEN Est logotips, kas rakstīts īpašā šriftā, un attēls LT - YUKETEN Est logotipas, rašomas stilizuotu šriftu, ir simbolis HU - YUKETEN Est logó stilizált betűtípussal és ábrával MT - Il-lowgo YUKETEN Est b'font u stampa stilizzati NL - YUKETEN Est logo met gestileerd lettertype en embleem PL - YUKETEN Est logo ze stylizowaną czcionką i szkicem godła PT - YUKETEN Est logótipo com tipo de letra estilizado e desenho RO - Logo-ul YUKETEN Est cu font stilizat şi marcă figurativă SK - Logo YUKETEN Est napísané štylizovaním písmom a obsahujúce štylizované logo SL - YUKETEN Est. 1989, logotip s stilizirano pisavo in naprava FI - YUKETEN Est logo, jossa on tyylitelty kirjasinlaji ja tunnuskuvio SV - YUKETEN Est logotyp med stiliserad font och figur Meg Company, Inc. 91 Hermosa Ave. Hermosa Beach, CA 9254 US LOPEZ GIMENEZ TORRES Avenida Maisonnave, 28 bis, 2º - Oficina 8 33 Alicante ES EN ES 18 - Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); Kufferter og rejsetasker; Rygsække; Indkøbstasker; Strandtasker; Dokumentmapper; Indkøbstasker; Indkøbsposer; Kortholdere; Tegnebøger; Punge Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning /6/211 TRAVELGOODIES Sunshine Solutions GmbH Oststraße Düsseldorf Sunshine Solutions GmbH Gawlik, Katja Oststraße Düsseldorf EN 39 - Transportvirksomhed; Pakning og opbevaring af varer; Arrangering af rejser; Rejsebureauvirksomhed,Også via globale computernetværk, internettet og mobile netværk; Reservation og formidling af rejser;formidling, arrangering og reservering af pakkerejser og enkeltydelser; Arrangering af transport;mæglervirksomhed, udlejningsvirksomhed og reservering af befordringsmidler til brug på land, i luften og til vands; Chaufførtjenester;Formidling, udlejning og reservering af garager, parkeringspladser og heste;formidling, arrangering og reservering af ture og udflugter; Billetreservation; Ledsagelse of rejsende;rejserådgivning, levering af informationer om og vurderinger af rejser, rejsemål, rejsearrangører, befordringsvirksomheder og øvrige tjenesteydere samt rejsebureauer, også via globale computernetværk, internettet og mobile netværk;udbydelse af turisttilbud, formidlings- og reserveringsvirksomhed, også via bookingsystemer, på globale computernetværk, på internettet, på mobile netværk;tjenesteydelser som rejseklubber, også via globale computernetværk, internettet og mobile netværk; Information,Analysevirksomhed og Rådgivning vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed;Sportslige og kulturelle arrangementer og underholdningsydelser, også via globale computernetværk, internettet og mobile netværk;journalistik, også med henblik på offentliggørelse på globale computernetværk, internettet og mobile netværk;film-, videoog fotoproduktion;digital billedservice; Fotografisk reportage; Fjernsyns- og radiounderholdning; Film- og videofilmfremvisninger; Oversættelsesformidling; Design af layouts (ikke i reklameøjemed);publikation af bøger, Tidsskrifter, Aviser og Varekataloger, Også i elektronisk form;tjenesteydelser som sprogklubber, også via globale computernetværk, Internet og Mobile netværk; Underholdningstjenesteydelser,Ved hjælp af meningsfora og platforme for sociale medier, et globalt netværk, Internet og Mobile netværk; Onlinespillevirksomhed; Organisering,Ledelse og formidling af udflugter, ture og Udstillingsvirksomhed; Billetreservation;Organisering, gennemførelse og formidling af sportsarrangementer og kulturelle arrangementer samt af live- og festarrangementer; Fritidsaktiviteter; Undervisning inden for sport, Kultur og Geografi;Drift og formidling af sportslejre;drift og formidling af sports- og fritidsanlæg; Udlejning af sportsudstyr; Diskoteksvirksomhed;Kurser for ansatte i rejsebranchen med henblik på udnyttelse af rejseinformations-, booking- og redaktionssystemer samt internetapplikationer og andre rejserelaterede emner, i form af videreuddannelse, også via globale computernetværk, internettet og mobile netværk;rekreative faciliteter for medarbejdere inden for rejsebranchen; Træning; Information,Rådgivningsog analysevirksomhed inden for førnævnte områder Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning; Rejsebureauvirksomhed;Værelses- og arrangementsformidling og Hotelreservation, Motelvirksomhed, Indkvarteringssteder;Mæglervirksomhed og udlejning af sommerhuse og ferielejligheder samt lokalt præget indkvartering til midlertidig anvendelse; Reservationer til restauranter;rådgivning om overnatning;informationsvirksomhed om og vurderinger af overnatningsmuligheder og restauranter, også via globale computernetværk, internettet og mobile netværk;udbydelse af overnatningstilbud, formidlings- og bookingvirksomhed for alle ovennævnte overnatningstyper og restauranter, også via bookingsystemer på globale computernetværk, internettet og mobile netværk; Hotelvirksomhed,Campingpladser og Ferielejre; Restaurationsvirksomhed (restaurant) og Barer af enhver art; Hoteller og pensionater;udlejning af lokaler til arrangementer og konferencer; Catering;Informations-, rådgivningsog analysevirksomhed vedrørende førnævnte ydelser /6/211 Tourado Sunshine Solutions GmbH Oststraße Düsseldorf 6 212/26

7 Del A.1. CTM Sunshine Solutions GmbH Gawlik, Katja Oststraße Düsseldorf EN 39 - Transportvirksomhed; Pakning og opbevaring af varer; Arrangering af rejser; Rejsebureauvirksomhed,Også via globale computernetværk, internettet og mobile netværk; Arrangering og reservation af rejser;formidling, arrangering og reservering af pakkerejser og enkeltydelser; Arrangering af transport;mæglervirksomhed, udlejningsvirksomhed og reservering af befordringsmidler til brug på land, i luften og til vands; Chaufførtjenester;Formidling, udlejning og reservering af garager, parkeringspladser og heste;formidling, arrangering og reservering af ture og udflugter; Billetreservation; Ledsagelse of rejsende; Rådgivning vedrørende rejser, Informationsvirksomhed og Vurderinger af rejser, rejsemål, Turoperatører,Befordringsvirksomheder og øvrige tjenesteydere samt rejsebureauer, også via globale computernetværk, internettet og mobile netværk;udbydelse af turisttilbud, formidlings- og reserveringsvirksomhed, også via bookingsystemer, på globale computernetværk, på internettet, på mobile netværk;tjenesteydelser som rejseklubber, også via globale computernetværk, internettet og mobile netværk; Information,Analysevirksomhed og Rådgivning vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sport, Underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer,også via globale computernetværk, Internet og Mobile netværk; Nyhedstjenester,Også med henblik på offentliggørelse på globale computernetværk, Internet og Mobile netværk;film-, videoog Fotoproduktion;Digital billedservice; Fotografisk reportage; Fjernsyns- og radiounderholdning; Film- og videofilmfremvisninger; Oversættelsesformidling; Design af layouts (ikke i reklameøjemed);publikation af bøger, Tidsskrifter, Aviser og Varekataloger, Også i elektronisk form;tjenesteydelser som sprogklubber, også via globale computernetværk, Internet og Mobile netværk; Underholdningstjenesteydelser,Ved hjælp af meningsfora og platforme for sociale medier, et globalt netværk, Internet og Mobile netværk; Onlinespillevirksomhed; Organisering,Ledelse og formidling af udflugter, ture og Udstillingsvirksomhed; Billetreservation; Organisering, Ledelse og Udbydelse af kulturelle arrangementer og Sportsarrangementer samt live- og Arrangering af fester; Fritidsaktiviteter; Undervisning inden for sport, Kultur og Geografi;Drift og formidling af sportslejre;drift og formidling af sports- og fritidsanlæg; Udlejning af sportsudstyr; Diskoteksvirksomhed;Kurser for ansatte i rejsebranchen med henblik på udnyttelse af rejseinformations-, booking- og redaktionssystemer samt internetapplikationer og andre rejserelaterede emner, i form af videreuddannelse, også via globale computernetværk, internettet og mobile netværk;rekreative faciliteter for medarbejdere inden for rejsebranchen; Træning; Information,Rådgivnings- og analysevirksomhed inden for førnævnte områder Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning; Rejsebureauvirksomhed;Værelses- og arrangementsformidling og Hotelreservation, Motelvirksomhed, Indkvarteringssteder; Mæglervirksomhed og Feriehjem og Ferielejligheder samt lokalt præget indkvartering til midlertidig anvendelse; Reservationer til restauranter;rådgivning om overnatning;informationsvirksomhed om og vurderinger af overnatningsmuligheder og restauranter, også via globale computernetværk, internettet og mobile netværk;udbydelse af overnatningstilbud, formidlings- og bookingvirksomhed for alle ovennævnte overnatningstyper og restauranter, også via bookingsystemer på globale computernetværk, internettet og mobile netværk; Hotelvirksomhed,Campingpladser og Ferielejre; Restaurationsvirksomhed (restaurant) og Barer af enhver art; Hoteller og pensionater;udlejning af lokaler til arrangementer og konferencer; Catering;Informations-, rådgivnings- og analysevirksomhed vedrørende førnævnte ydelser /6/211 TRICARE The United States Departement of Defense 61 North Fairfax Street, Suite 32 Alexandria, Virginia US Stars and Stripes, United States Department of Defense William, Gardiner Stars And Stripes, European Office Command Section Postfach Kaiserslautern EN 35 - Apoteker med postordresalg; Styring af medicinudgifter;farmaceutisk virksomhed, nemlig, behandling online og via telefon af recepter i forbindelse med detailhandel og centrale apoteker med pakning;detailsalg på apoteker, styring af plejevirksomhed, Nemlig, Elektronisk behandling af oplysninger om sundhedspleje Tegning af sygeforsikringer; Medicinsk forsikringsvirksomhed; Tegning og administration af tandforsikringer; Administration af forsikringskrav; Behandling af forsikringskrav;konsulentvirksomhed og rådgivning inden for sundhed, tandpleje og forsikringer vedrørende receptpligtig medicin;tilvejebringelse af information om fordele ved tandlægeforsikringer og forsikringer vedrørende receptpligtig medicin;oplysninger i forsikringsanliggender Rådgivning forbundet med diæt, Diætetik og Træning; Vejledning vedrørende diæter og ernæring; Rådgivning og psykoterapi vedrørende mental sundhed i forbindelse med forhold; Lægevirksomhed;Udbydelse af et websted med informationer om ernæring, fysisk sundhed, Mental sundhed; Formidling af information om kosttilskud og ernæring; Tilvejebringelse af medicinske oplysninger,nyheder og kommentarer om diæter, Diætetik,Og træning; Medicinske tjenesteydelser udbudt af fagfolk inden for sundhedspleje via internettet eller telekommunikationsnetværk; Psykoterapi og psykoterapeutisk vejledning af børn og vokse i individuelle sessioner og familiesessioner; Uddeling af farmaceutiske præparater /6/211 LIVEPLAY Light Iron Digital LLC 6381 De Longpre Avenue Hollywood, California 928 US O'Connor, Michael c/o O'Connor Intellectual Property, Suite 9, Anglesea House, Carysfort Avenue Blackrock, Dublin IE EN ES 9 - Software og hardware til ledelse, produktion, redigering og efterredigering af analogt indhold og digitalt indhold, 212/26 7

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206 INDHOLD Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 24 Del M... 26 L A A.1. 22 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead, Cape

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231 INDHOLD Del A... 2 Del B... 168 Del C... 28 Del D... 229 Del M... 231 L A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265 US J A KEMP

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276 INDHOLD Del A... 2 Del B... 29 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276 L A A.1. 8791329 14/12/29 Crunch Mix Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG Zollerstr. 7 8685 Aretsried, Fischach SPITZ LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 INDHOLD Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona ES AGUILAR

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 202 Del M... 204

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 202 Del M... 204 INDHOLD Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 22 Del M... 24 L A A.1. 22 9757816 23/2/211 Eatless NEO CREMAR CO. LTD Rm118 Sicox Tower, 513-14 Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seognam-city 462-86 Seognam-city,

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157 INDHOLD Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157 L A A.1. 3 9293895 4/8/21 ROCKABYE BABY! CMH Records Inc. 2898 Rowena Avenue Los Angeles, California US MEWBURN ELLIS LLP 33 Gutter

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 INDHOLD Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 L A A.1. 22 22 591 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Møbler. 119222

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 304

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 304 INDHOLD Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 34 L A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 73 Del C... 103 Del D... 129 Del M... 131

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 73 Del C... 103 Del D... 129 Del M... 131 INDHOLD Del A... 2 Del B... 73 Del C... 13 Del D... 129 Del M... 131 L A A.1. 27 27 126771 7/6/211 FEMININ-GOLD Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG Leipziger Platz 3 1117 Berlin EN 3 - Blegemidler og andre midler

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 INDHOLD Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 L A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 140 Del C... 181 Del D... 205 Del M... 207

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 140 Del C... 181 Del D... 205 Del M... 207 INDHOLD Del A... 2 Del B... 14 Del C... 181 Del D... 25 Del M... 27 L A A.1. 989261 14/3/211 WEB TV - ENJOY THE WEB GRUNDIG Multimedia B.V. Strawinskylaan 315 177 ZX Amsterdam NL LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175 INDHOLD Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175 L A A.1. 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben 11 48 Münster

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 166 Del C... 2 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona ES CURELL SUÑOL

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 175 Del C... 240 Del D... 271 Del M... 273

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 175 Del C... 240 Del D... 271 Del M... 273 INDHOLD Del A... 2 Del B... 175 Del C... 24 Del D... 271 Del M... 273 L A A.1. 554 8938821 9/3/21 19.3.1 19.7.12 DF World of Spices GmbH Industriestr. 25 4921 Dissen JONES DAY NEXTOWER Thurn-und-Taxis-Platz

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241 INDHOLD Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241 L A A.1. 7438931 21/11/28 Beer and Burger J D Wetherspoon plc Wetherspoon House,Central Park, Reeds Crescent Watford, Herts WD24 4QL

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 INDHOLD Del A... 2 Del B... 15 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 DEL A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁØ

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 L A A.1. 8585895 3/9/29 bottelpack kocher-plastik Maschinenbau GmbH Talstr. 22-3 79 Sulzbach-Laufen BARTELS & PARTNER Lange Str. 51

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 238 Del C... 289 Del D... 310 Del M... 312

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 238 Del C... 289 Del D... 310 Del M... 312 INDHOLD Del A... 2 Del B... 238 Del C... 289 Del D... 31 Del M... 312 L A A.1. 7232267 26/11/28 ENVINEERS TOGNUM AG Maybachplatz 1 8845 Friedrichshafen Bauer, Gerhard Weidenröschenweg 9 7599 Stuttgart

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere